1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: HAKAN YAVUZ 2. Doğum Tarihi: 23

Yorumlar

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: HAKAN YAVUZ 2. Doğum Tarihi: 23
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: HAKAN YAVUZ
2.
Doğum Tarihi: 23 Nisan 1972
3.
Unvanı: Doç. Dr.
4.
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
Alan
Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Üniversite
Gazi Üniversitesi
Lancaster University, UK.
Lancaster University, UK.
Yıl
1993
1995
1999
Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçent
Makine Mühendisliği
Mustafa Kemal Üniver.
2000-2009
Doçent
Makine Mühendisliği
Mustafa Kemal Üniver.
2009-
Doçent unvanını aldığı tarih: 04 Nisan 2009
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
Gönülal, R., “Amonyak-Su (NH3-H2O) Karışımlı Absorbsiyonlu (Soğurmalı) Soğutma
Sistemleri Ve Termodinamik Analizi”, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Haziran 2001.
Boğur, M.S., “Demir çelik sanayisinde hammaddeden kütük aşamasına kadar üretimin
optimizasyonu”, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık 2003.
Işıklı, T., “Tek serbestlik dereceli dalga enerjisi konvertörleri ve kontrol uygulamaları”,
Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 2008.
Bayar, M. “Robotik ekskavatör kazıcı kolu için kontrol ve kumanda sistemi tasarımı ve
uygulaması”, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2010.
Hakan, B., “Zehirli gazları ve aynı zamanda havadaki partikülleri süzen aktif karbonlu filtre
malzemesinin imalat süreci ve kullanım alanları”, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2010.
1
Zöhra, B., “Aşağı-Yukarı hareketli Dalga Enerjisi Konvertörü Modelleme ve Kontrol
Uygulaması (FROG – Form 2)”, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Temmuz 2011.
Kaya, M.A., “Bir dizel araç sisteminin modellenmesi ve yapay zeka ile yakıt ekonomisi için
kontrollü”, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Temmuz 2012.
6.2. Doktora Tezleri
Conker, Ç., “Non-lineer mühendislik sistemlerinde sistem tanıma ve kontrol uygulaması”,
Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, --.
Ünal, M., “Araç sistemlerinde kullanılan süspansiyon sistemleri için akıllı test düzeği sistemi
tasarımı, geliştirilmesi ve uygulaması”, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, --.
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1. Yavuz, H. ve Bradshaw, A., “A new conceptual approach to the design of hybrid control
architecture for autonomous mobile robots”, Int. J. Intelligent and Robotic Systems,
34(1), 1-26, (2002).
2. Yavuz, H., “Function oriented conceptual design and development of a friction stir
welding robot”, Journal of Intelligent Manufacturing, 15(6), 761-775, (2004).
3. Yavuz, H., McCabe, A P., Aggidis, G.A. ve Widden, M.B. “Calculation of the
performance of resonant wave energy converters in real seas” Proceedings of the
Institution of Mechanical Engineers, Part M, Journal of Engineering for the Maritime
Environment, 220(M3), 117-128, (2006).
4. Yavuz, H., Stallard, T.J., McCabe, A P. ve Aggidis, G.A., “Time series analysis based
adaptive tuning techniques for a heaving wave energy converter in irregular seas”
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A, Journal of Power and
Energy, 221(1), 77-90, (2007).
5. McCabe, A.P., Stallard, T.J. , Baker, N.J., Yavuz, H. “Estimation of the responses of
axisymmetric bodies in spread irregular waves”, Ocean Engineering, 34(10), 1371–1382,
(2007).
6. Yavuz, H. “An integrated approach to the conceptual design and development of an
intelligent autonomous mobile robot”, Robotics and Autonomous Systems, 55(6), 498512, (2007).
7. Kapucu, S., Yıldırım, N., Yavuz, H., Bayseç, S., “Suppression of residual vibration of a
translating–swinging load by a flexible manipulator”, Mechatronics 18(3), 121–128,
(2008).
2
8. Çam, G., Serindag, H.T., Cakan, A., Mistikoglu, S., Yavuz, H., "The effect of weld
parameters on friction stir welding of brass plates", Mat.-wiss. u. Werkstofftech., 39(6),
394-399, (2008).
9. Yavuz, H., Mıstıkoğlu, S., "Assessment of Transition from MechanicalEngineering to
Mechatronics Engineering in Turkey", Int. Journal of Engineering Education Vol. 25(1),
112-121, (2009).
10. Yavuz, H., Mistikoglu, S., Stallard, T., “Processing irregular wave measurements to
enhance point absorber power capture performance”, Ocean Engineering 38, 684–698,
(2011).
11. H. Yavuz, “On Control of a Pitching and Surging Wave Energy Converter”, International
Journal of Green Energy 8, 555–584, (2011).
12. H. Yavuz, S. Mıstıkoğlu, S. Kapucu, “Hybrid input shaping to suppress residual
vibration of flexible systems”, Journal of Vibration and Control, 18(1) 132–140, 2011.
7.2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings)
Basılan Bildiriler
1. Yavuz, H. ve Bradshaw, A.,"Sensor and navigation system design for a mobile robot
application", EURAL'98, Proc. of European Advanced Robotics System Development on
Mobile Robotics, 9.1-9.8, Leiria, Portugal, September 1998.
2. Yavuz, H., Bradshaw, A., "Conceptual design and modelling of a domestic robot",
CACD'99, Proc. of the Computer Aided Conceptual Design, Lancaster University,
Lancaster, UK, 15-35, May 1999.
3. Yavuz, H., Chandler, A., Bradshaw, A., Seward, D., "Conceptual design and development
of a navigation system for a mobile robot", CACD'99, Proc. of the Computer Aided
Conceptual Design, Lancaster University, Lancaster, UK, pp. 65-85, May 1999.
4. Özdemir, U., Yavuz, H., “Functional design of a friction stir welding robot”, 2nd Int. Conf.
On Responsive Manufacturing, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye, 594-601, 2628 June 2002.
7.3. Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitaplarda Bölümler
7.4. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1. Yavuz, H., “Otomasyona farklı bir yaklaşım: Mekatronik tasarım”, Endüstri ve
Otomasyon, Ekim 2000, s.20-22.
2. Yavuz, H., “Hedef: Tam otomasyon tam kontrol”, Endüstri ve Otomasyon, Kasım 2000, s.
28-30.
3
3. Yavuz, H. ve Keçeciler, A., “Mühendislikte yeni boyut: Mekatronik sistemler ve
mekatronik mühendisliği”, Endüstri ve Otomasyon, Aralık 2000, s. 18-20.
4. Yavuz, H., “Robotlarla otomatiğe geçiş”, Endüstri ve Otomasyon, Ocak 2001, s. 18-20.
5. Yavuz, H., “Değişim rüzgarları ve PLC’ler”, Endüstri ve Otomasyon, Nisan 2001, s. 2628.
6. Yavuz, H., “Robotlar, davranış biçimleri, kontrol sistemleri”, Endüstri ve Otomasyon,
Mayıs 2001, s. 30-32.
7. Çam, G., Yavuz, H., “Yeni bir kaynak teknolojisi, sürtünme karıştırma kaynağı”, Endüstri
ve Otomasyon, Haziran 2001, s.18-20.
8. Yavuz, H., Çam, G., “Lazer ark hibrit kaynak yöntemi”, Mühendis ve Makina, sayı 543,
Nisan 2005, s. 14-19.
7.5. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
1. Yavuz, H.; Bradshaw, A. ve Doğantan, Z. S., “Operatörsüz iş makinasına hareket kontrol
ve kumanda sistemi tasarımı”, MAMKON`97, İ.T.Ü. 1. Makina Mühendisliği Kongresi,
489-495, İstanbul, 4-6 Haziran 1997.
2. Yavuz, H., Bradshaw, A., Doğantan, Z. S.,"Mekatronik tekniği ve mobil robot tasarımı",
UMTS`99 – Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep,
Türkiye, 323-332, Eylül 1999.
3. Yavuz, H., Bradshaw, A., Doğantan, Z. S.,"Tarımda bir yenilik daha: Hassas Tarım
Tekniği (Precision Farming)", UMTS`99 – Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu,
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye, 391-397, Eylül 1999.
8.
Projeler
Schemebuilder: Conceptual design and simulation software library development, Lancaster
University, Engineering Department, Araştırmacı, 1999.
Schemebuilder: Conceptual design and simulation software library development, Lancaster
University, Engineering Department, Araştırmacı, 2001.
ASSJT: Development of advanced solid state joining techniques for TiAl for high temperature
applications, Araştırmacı, GKSS Araştırma Merkezi, Hamburg, Almanya, 2002.
SKKM: Sürtünme karıştırma kaynağı makinesi geliştirilmesi ve uygulaması, Mustafa Kemal
Üniversitesi, Proje Yöneticisi, 2003.
4
SuperGEN, Lancaster University, Engineering Department, Araştırmacı, 2004, 2005-2006.
TÜBİTAK PROJESİ, 108M098, Salınımlı Tip Dalga Enerjisi Konvertörleri İçin Kontrol Sistemi
Tasarımı ve Geliştirilmesi, Proje Yürütücüsü, Haz. 2008- Aralık 2010.
9.
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yrd.
Dekan Yrd.
Otomotive ABD başkanı
Mustafa Kemal Ün., Makine Müh. Böl.
Mustafa Kemal Ün., Makine Müh. Böl.
Çukurova Ün., Makine Müh. Böl.
2001-2002
2001-2002
2011-
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
Gazi Üniversitesi Makine Müh. Bölümü, 1993 yılı Bölüm 2.cisi Ödülü
Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursu, 1993-1999.
12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Dersleri
(Mustafa Kemal Üniversitesi, Lisans)
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2010-2011
İlkbahar
Güz
2011-2012
İlkbahar
Lisans Derslerinin Adı
Otomatik kontrol
Mekanizma tekniği
Mekatronik sistemlere giriş
Sistem Dinamiği
Makine dinamiği
Endüstriyel hidrolik devreler
Otomatik kontrol
Mekanizma tekniği
Makine Dinamiği
Mekatronik sistem tasarım ve
uygulaması
5
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
Öğrenci
Sayısı
70
70
50
70
70
50
70
70
50
70
70
(Mustafa Kemal Üniversitesi, Lisansüstü,) 2011-2012 döneminde ders verilmemiştir.
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2010-2011
İlkbahar
Lisansüstü Derslerinin Adı
İleri otomatik kontrol teorisi
İleri mekatronik sistemler
Mobil Robot. Yapay Zeka Uyg.
İleri Robotik
İleri Otomasyon Sist. ve Alg.
Mekanik Sistemlerin Sim.
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
Öğrenci
Sayısı
2
3
6
2
4
5
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
3
0
3
0
Öğrenci
Sayısı
12
29
(Çukurova Üniversitesi, Lisans)
Akademik
Yıl
Dönem
2010-2011
Güz
İlkbahar
Güz
2011-2012
İlkbahar
Lisans Derslerinin Adı
Vehicle Dynamics
Noise and Vibration
Computer Aided Tech. Drawing I
Vehicle Dynamics
Chasis and Vehicle Production
Computer Aided Tech. Drawing I
Noise and Vibration
Electric and Hybrid Vehicles
2
3
1
2
3
3
2
0
4
2
0
0
48
35
7
48
35
7
(Çukurova Üniversitesi, Lisansüstü), 2011-2012 döneminde itibaren ders verilmeye
başlanmıştır.
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2011-2012
İlkbahar
Lisansüstü Derslerinin Adı
Automotive Control Systems
Computer Aided Sim. In
Automotive Eng.
Mechatronics in Automotive
Engineering
Advanced Noise and Vibrations
6
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
3
0
3
0
Öğrenci
Sayısı
3
3
3
0
3
3
0
3