Meclis Kararına ait dosyaya ulaşmak için tıklayın

Yorumlar

Transkript

Meclis Kararına ait dosyaya ulaşmak için tıklayın
T.C.
BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2015 YILI ŞUBAT AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Sıra No
Karar
Tarihi
Karar No
1
12.02.2015
88
2
12.02.2015
89
3
12.02.2015
90
4
12.02.2015
91
5
12.02.2015
92
6
7
12.02.2015
12.02.2015
93
94
Karar Özeti
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği Başbakanlık Teftiş Kurulu’na
incelenmek üzere gönderilmiş olup, Başbakanlık Teftiş Kurulu ile mutabakat sağlanması için yeniden
süre verilmesinin uygun olduğuna dair Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.01.2015 tarihli raporu kabul
edilmiştir.
İlimiz İlçelerinin Muhtelif Mahallelerinde bulunan Maliye Hazinesine ait olan taşınmazların
Büyükşehir Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere, Edremit İlçesi Altınoluk Mahallesinde
607 ada 1 parsel üzerinde Altınoluk Belediyesi hizmet binasının Balıkesir Belediye Meclisinin
01/02/2012 tarih ve 48 sayılı kararı ile onaylanan, 2012-2017 yılları İmar İstimlak Programına
eklenmesinin uygun olduğuna dair Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.01.2015 tarihli raporu kabul
edilmiştir.
Muhtelif Mahallelerde bulunan otoparkların Balpark Tic. Ltd. Şti’ne işletme devrinin 5216 sayılı
kanunun 26. maddesine göre 31.12.2018 tarihine kadar Balpark Tic.Ltd.Şti. ne devrinin uygun
olduğuna dair Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.01.2015 tarihli raporu kabul edilmiştir.
Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Karesi İlçesi Dumlupınar Mahallesi 2 ada, 39
ve 49 nolu parsellerin satışı için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesinin
uygun olduğuna dair Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.01.2015 tarihli raporu kabul edilmiştir.
Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Ayvalık İlçesi Bağyüzü Mahallesi 165 ada, 8
nolu parseldeki 6 adet lojmanın, 10 yıllığına Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis işlemleri
için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili mahallinde inceleme yapmak ve daha
detaylı çalışmaların yapılabilmesi için komisyona yeniden görev verilmesinin uygun olduğuna dair
Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.01.2015 tarihli raporu kabul edilmiştir.
Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Marmara İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde 10
pafta, 744 parsel üzerinde bulunan İtfaiye Hizmet Binasının BASKİ Genel Müdürlüğüne tahsis
edilmesinin uygun olduğuna dair Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.01.20105 tarihli raporu kabul
edilmiştir.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan, İlimiz Altıeylül İlçesi Bahçelievler
Mahallesi Kuva-i Milliye Meydanında Hasan Basri Çantay İl Halk Kütüphanesi (Sosyal Market)
olarak kullanılmak üzere Altıeylül Belediyesine tahsis edilmesinin bedelin Encümen tarafından
belirlenmek üzere 31.12.2018 tarihine kadar tahsisinin uygun olduğuna dair Plan ve Bütçe
Komisyonunun 22.01.2015 tarihli raporu kabul edilmiştir.
8
12.02.2015
95
9
12.02.2015
96
10
12.02.2015
97
11
12
13
14
12.02.2015
12.02.2015
12.02.2015
12.02.2015
98
99
100
101
İlimiz Susurluk İlçesi Orta Mahallede mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 572 ada, 3
parselde A= 516,04 m2 ayrıştırma yeri ve B=1009,49 m2 geri kazanım atığı toplama yeri olarak
Susurluk Belediye Başkanlığına bedelin Encümen tarafından belirlenmek üzere, 31.12.2018 tarihine
kadar tahsisinin uygun olduğuna dair Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.01.2015 tarihli raporu kabul
edilmiştir.
Karesi İlçesi, Atatürk Mahallesinde 4190 ada 1 parseldeki kapalı pazar yeri, Ege Mahallesinde 591
ada 3 parseldeki Kapalı zahire pazarı, Adnan Menderes Mahallesinde 1360 ada 1 parseldeki Kapalı
Pazar Yeri ve 2. Çay Mahallesindeki Kapalı Sakarya Pazar Yerinin Karesi Belediyesine bedelin
Encümen tarafından belirlenmek üzere, 31.12.2018 tarihine kadar tahsisinin uygun olduğuna dair
Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.01.2015 tarihli raporu kabul edilmiştir.
İlimiz Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi, 7633 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan Alparslan Türkeş
Kompleksi Kapalı Spor Salonu 1.Kat Sosyal Tesisin işletme devrinin Fırıntaş A.Ş. ye ve 1 Adet
Kapalı Yüzme Havuzu, 1 adet Kapalı Spor Salonu (zemin kat), 5 adet Tenis Kortu, 1 adet Tenis
Kortu Servis Binası, 1 adet Halı Saha, 1 adet Halı Saha Servis Binası ve 1 adet Fitnes Alanının,
Karesi Belediye Başkanlığına bedelin Encümen tarafından belirlenmek üzere 31.12.2018 tarihine
kadar tahsisinin uygun olduğuna dair Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.01.2015 tarihli raporu kabul
edilmiştir.
İlimiz Burhaniye İlçesi Börezli Mahallesi Marmar Mevkii, İ- 18d21dA pafta, 106 ada, 4 parsel ile İ18D21d-B pafta, 104 ada 1 parseldeki taşınmazın “Üretim ve Demonstrasyon Merkezi” olarak
kullanılmasına, taşınmaz üzerinde bu amaçla kurulacak sabit tesislerin Büyükşehir Belediyesi Fen
İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmasına ve inşaat bedellerinin Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bütçesinden karşılanmasının uygun olduğuna dair Plan ve
Bütçe Komisyonunun 22.01.2015 tarihli raporu kabul edilmiştir.
Altıeylül İlçesi Kesirven (Akçakaya) Mahallesi 155 ada, 75 parsel numaralı taşınmaz üzerinde “Yaş
Sebze ve Meyve Toptancı Hali” yapılmasına, bu amaçla taşınmaz üzerinde yapılacak tesislerin
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmasına ve inşaat bedellerinin
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bütçesinden karşılanmasının uygun olduğuna
dair Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.01.2015 tarihli raporu kabul edilmiştir.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde çalışan personele günlük yemek ücreti verilmesine dair yemek
ihalesi yapıldığı ve ihaleyi kazanan firma tarafından 01.02.2015 tarihinden itibaren yemek hizmeti
verildiği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.01.2015 tarihli raporu okunarak Meclisin bilgisine
sunuldu.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerimizin yılsonu sebebiyle işten çıkışları
hakkında, herhangi bir mağduriyete yol açılmadığı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.01.2015
tarihli raporu okunarak Meclisin bilgisine sunuldu.
15
12.02.2015
102
16
12.02.2015
103
17
12.02.2015
104
18
12.02.2015
105
19
12.02.2015
106
20
12.02.2015
107
21
12.02.2015
108
22
12.02.2015
109
Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanları içerisindeki park ve caddelerdeki ağaçların geçtiğimiz
aylarda mevsim gereklerine uygun biçimde budama ve kontrol işlemlerinin muntazaman yapıldığı,
çürüyen ve tehlike arz eden ağaçların tespit edildiği ve sökülerek yerlerine yeni ağaçların dikildiği
ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarının 22.01.2015 tarihli ortak
raporu okunarak Meclisin bilgisine sunuldu.
İlimiz merkezinde sporu özendirmek halkın katılımını arttırarak ulaşımı rahatlatmak ve park
sorununa çözüm olması adına bisiklet sürücülerinin yararlanacağı bisiklet yolları yapılması ile ilgili
yeni imara açılacak olan alanlarda bisiklet ve yürüyüş yollarının yapılması tavsiye olunduğu, Trafiğe
kapalı alanlarda halkımızın faydasına olacak olan bisiklet ve yürüyüş yollarının yapılması hususunun
tavsiye edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile
Ulaşım Komisyonlarının 22.01.2015 tarihli ortak raporu okunarak Meclisin bilgisine sunuldu.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına bırakılan yerlerin maktu, vergi ve harç miktarları
ile tutarlarının uygulanması açısından grupların belirlenmesi ile ilgili Tarife Komisyonunun
29.01.2015 tarihli raporu kabul edilmiştir.
İlimiz dahilindeki otogarlardan komşu ilçelere yolcu taşıyan minibüslerin giriş – çıkış ücretlerinin
yeniden belirlenmesi ile ilgili Otogar giriş-çıkış ücreti yolcu taşıma ücreti olarak alınması, birden
fazla ilçe otogarına giriş yapan minibüsten en uzak ilçe yol ücreti esas alınarak hesaplanır,Yıllık
peşin ödemede %10 indirim uygulanmasının uygun olduğuna dair Tarife Komisyonunun 29.01.2015
tarihli raporu kabul edilmiştir.
Şehir içinde geçici park alanlarının kullanımı ile ilgili olarak gerekli araştırma ve düzenlemelerin
yapılması amacıyla ilgili dairenin bu konu ile ilgili çalışma yapmakta olduğundan gerekli
çalışmaların bitirildikten sonra meclise bilgi verilmesine dair, Ulaşım Komisyonu ile İmar ve
Bayındırlık Komisyonlarının 22.01.2015 tarihli ortak raporu kabul edilmiştir.
İlimizde vatandaşların ihtiyaç fazlası ilaçların kullanım sürelerinin geçmesinden dolayı çöp olarak
imhası sağlanan ilaçların çevre sağlığı için sorun oluşturduğundan bu sorunun çözümü için gerekli
çalışmaların yapılmasına dair Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği ile gerekli çalışmaları yaparak ortak
bir proje yapılabileceği tespit edildiğine dair Çevre ve Sağlık Komisyonunun 22.01.2015 tarihli
raporu kabul edilmiştir.
İlimizde kış aylarının gelmesi ile birlikte yaşanılan hava kirliliğinin çözümü amacı ile yapmış
olduğumuz çalışma sonunda vatandaşlarımıza yardım olarak dağıtılan kömürlerin kalite denetiminin
arttırılması, resmi kurumlarda kullanılan katı yakıt sisteminin en kısa zamanda dönüşümlerinin
sağlanması, vatandaşlarımızın kullanmış olduğu katı yakıt sistemlerinin denetlenmesinin
sağlanmasına dair Çevre ve Sağlık Komisyonunun 22.01.2015 tarihli raporu kabul edilmiştir.
20 İlçe 20 orman projesi ile önümüzdeki dönemde yapılacak olan çalışmalar ile bu alanların
ağaçlandırılmasının sağlanması ve bu alanların hızlı ve planlı bir şekilde orman alanına
dönüştürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğü ile bu alanların ağaçlandırma çalışmalarında destek
23
12.02.2015
110
24
12.02.2015
111
25
12.02.2015
112
26
12.02.2015
113
27
12.02.2015
114
28
12.02.2015
115
29
12.02.2015
116
30
12.02.2015
117
olmak amacı ile ilgili daire başkanlığının gerekli yazışmaları yaparak destek alabilecekleri tespit
edildiğine dair Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarının 22.01.2015
tarihli ortak raporu kabul edilmiştir.
İlimiz Ayvalık İlçesi Alibey Adası, Mithatpaşa ve Namık kemal Mahallesi III. Derece Doğal Sit ve
III. Derece Arkeolojik Sit Alanları İmar Planı Notlarında değişiklik yapılmasının uygun olmadığına
dair İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.01.2015 tarihli raporu kabul edilmiştir.
Edremit İlçesi Akçay Mahallesi 21 M IV pafta 842 ada 91, 92 ve 93 nolu parseller ile 842 ada 94 ve
95 nolu parsellerle bütünlük teşkil etmesi, üst ölçekli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000
ölçekli Uygulama İmar planlarının uyumunun sağlanması ve bölgedeki imar plan bütünlüğünün
bozulmaması için 21M IV nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar (UİP-4863)Planının, uygun olduğuna
dair İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.01.2015 tarihli raporu kabul edilmiştir.
Edremit İlçesi Akçay Mahallesi 21 M III pafta 861 ada 147 ve 165 nolu parsellere ait üst ölçekli
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarının uyumunun
sağlanması için 21M III nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar (UİP-4864)Planının, uygun olduğuna
dair İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.01.2015 tarihli raporu kabul edilmiştir.
Altıeylül İlçesi Çayırhisar Mahallesi 6926 da 2 parselin imarının Yeşil Alandan Emsali E:1.20 Yapı
yüksekliği Serbest olan Eğitim Alanına dönüştürülmesine ve Altıeylül İlçesi Küçük Bostancı
Mahallesi 125 ada 1 nolu parselin Nazım İmar Planında Yeşil Alan olarak ayrılmasına yönelik olarak
13-14 LM ve 13-14 NO nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-6736,5) ve Değişikliklerinin,
uygun olduğuna dair İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.01.2015 tarihli raporu kabul edilmiştir.
Edremit İlçesi Altınoluk Mahallesi 123, 758, 759 ve 760 nolu adalar ve çevresinin yapı
yoğunluklarının 175 Kişi/Ha’dan 400 Kişi/Ha’a ( ilave kat ) arttırılması amacıyla hazırlatılan İ17c16a
nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ( NİP-5117,3 ) Değişikliğinin, bölgedeki imar plan
bütünlüğünün bozulmaması, düzenli bir yapılaşmanın sürdürülebilmesi için uygun olmadığına dair
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.01.2015 tarihli raporu kabul edilmiştir.
Burhaniye İlçesi Ören Mahallesinde Cami Alanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, Resmi Kurum
Alanının Emsali E:1.60 Hmaks’ı serbest olan İbadet (Cami) Alanına dönüştürülmesi ve Yol, Yeşil
Alan düzenlemelerine yönelik olarak hazırlanan 24-29 nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar (NİP-5051,6)
Planı Değişikliklerinin, uygun olduğuna dair İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.01.2015 tarihli
raporu kabul edilmiştir.
İlimiz Burhaniye İlçesi Bahçelievler Mahallesi 388 nolu ada ve çevresine yönelik olarak hazırlatılan
28-29 nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin değiştirilerek düzenlenmesinin
uygun olduğuna dair İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.01.2015 tarihli raporu kabul edilmiştir.
İlimiz İvrindi İlçesi sınırları içerisinde bulunan Necati Sezgin Mesire Yeri alanının bulunduğu alanda
Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılmasının uygun olduğuna
dair İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.01.2015 tarihli raporu kabul edilmiştir.
31
12.02.2015
118
32
12.02.2015
119
33
12.02.2015
120
34
12.02.2015
121
35
12.02.2015
122
36
12.02.2015
123
37
12.02.2015
124
38
12.02.2015
125
İlimiz Karesi İlçesi Dumlupınar Mahallesi 19 K II pafta 54 ve 1061 adalar arasında bulunan Cami
Sokağın yol genişliğinin 8.00 metreye çıkartılması uygun olduğuna dair İmar ve Bayındırlık
Komisyonunun 26.01.2015 tarihli raporu kabul edilmiştir.
Bigadiç İlçesi Abacı Mahallesi Sögütlü Avlu Mevkiinde 20 L IV pafta 331 ada 20 nolu parselin
imarının Mer-i 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına uyumlu şekilde Depolama Alanından Emsali
E:0.50 Hmax: 8.50 metre olan Ticari Alana dönüştürülmesine yönelik olarak hazırlanan 20 L IV nolu
1/1000 ölçekli Uygulama İmar (UİP-7079,2) Planı Değişikliğinin, uygun olduğuna dair İmar ve
Bayındırlık Komisyonunun 26.01.2015 tarihli raporu kabul edilmiştir.
Ayvalık İlçesi Sakarya Mahallesi 40 pafta 623 ada 10 nolu parselin Belediye Hizmet Alanı imarının
Emsali E:1.40 Yapı yüksekliği en çok 15.50 metre (max. 3 kat) olan Resmi Kurum (Belediye Hizmet
Alanı) Alanı olarak belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan 21 N IV nolu 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı ( UİP-206,2 ) Değişikliği teklifinde parselin kuzey batı kısmındaki yapı yaklaşma
mesafesinin 10 metre olacak şeklinde değiştirilerek düzenlenmesinin uygun olduğuna dair İmar ve
Bayındırlık Komisyonunun 26.01.2015 tarihli raporu kabul edilmiştir.
İlimiz Gömeç İlçesi Karaağaç Mahallesi Çetir Mevkii 4384 nolu parselde hazırlatılan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliğinin uygun olmadığına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonunun
26.01.2015 tarihli raporu kabul edilmiştir.
İlimiz Altıeylül İlçesi Kesirven ( Akçakaya ) Mahallesi 11-12 LM pafta 185 ada 401 nolu parselde
Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali ayrılması için daha uygun bir alanının bulunduğunda
değerlendirilmesinin uygun olacağına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.01.2015 tarihli
raporu kabul edilmiştir.
Altıeylül İlçesi Ortamandıra Mahallesi sınırları içerisinde 105 ada ve çevresinde rüzgar enerjisine
dayalı Ortamandıra RES projesi kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisince 09.07.2014
tarih ve 78 sayılı karar ile onaylanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına uygun olarak
hazırlanan Rüzgar Santrali Amaçlı (Ortamandıra RES) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar ( UİP_5588 )
Planlarının onaylanmasının uygun olduğuna dair İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.01.2015
tarihli raporu kabul edilmiştir.
İlimiz Altıeylül İlçesi Köseler Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ve Belediyemize tahsisli
olan İ19c10a pafta 157 ada 109 parsel (eski 1843) ile 157 ada 129 ( eski 1853 ) nolu parsellerde plan
yapılmasının uygun olduğuna dair İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.01.2015 tarihli raporu
kabul edilmiştir.
2015 yılı içerisinde İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personele maktuen ödenecek fazla
çalışma ücreti miktarının belirlenmesi isteğine dair konu incelenmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesi kabul edilmiştir.
39
12.02.2015
126
40
12.02.2015
127
41
12.02.2015
128
42
12.02.2015
129
43
12.02.2015
130
44
12.02.2015
131
45
12.02.2015
132
46
12.02.2015
133
47
12.02.2015
134
48
12.02.2015
135
2015 yılı içerisinde Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan personele maktuen ödenecek fazla
çalışma ücreti miktarının belirlenmesi isteğine dair konu incelenmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesi kabul edilmiştir.
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Altıeylül İlçesi Dinkçiler Mahallesi, 1212 ada
76,77,78,80,81,82 ve 79 parseldeki 1/3 hissenin Altıeylül Belediyesi adına tahsis edilmesi isteğine
dair konu incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi kabul edilmiştir.
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Altıeylül İlçesi, Gümüşçeşme Mahallesi, 699 ada, 138
parseldeki Alihikmet Paşa Spor Tesislerinin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne yirmibeş
(25) yıllığına tahsis (intifa hakkı) edilmesi isteğine dair konu incelenmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesi kabul edilmiştir.
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Altıeylül İlçesi, 2.Aygören Mahallesi, 1197 ada, 40 ve 41
nolu parsellerin, 1197 ada 51 parseldeki Hüdaverdi Camisine Şadırvan yapılmak üzere Altıeylül
Belediyesine tahsis edilmesi isteğine dair konu incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna
havalesi kabul edilmiştir.
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Karesi İlçesi, Ege Mahallesi, 575 ada, 4 parseldeki Karesi
Alışveriş Merkezi D-19 ve D-20 nolu Sosyal Tesislerin, BALPARK Tic.Ltd.Şti.’ne işletme devri
isteğine dair konu incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi kabul edilmiştir.
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Marmara İlçesi Avşa Adası Türkeli Mahallesinde, 1797
parselin turizm ve çevre temizliği hizmetlerinde kullanılmak üzere, Haziran-Temmuz-Ağustos 2015
aylarında tahsis edilmesi isteğine dair konu incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi
kabul edilmiştir.
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi, 6683 ada, 2
parseldeki Ayşebacı Terminali zemin kattaki tuvaletlerin eklentisi olarak 1.kattaki 226 nolu Sosyal
Tesisin Fırıntaş A.Ş.’ne işletme devri isteğine dair konu incelenmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesi kabul edilmiştir.
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Bandırma İlçesi Edincik Mahallesi, 8371 parselden
A=500 m2 lik kısmın büro ve depo olarak, 10872 parsel üzerindeki mülga Edincik Belediye Hizmet
Binasının 1.katındaki 4,5 ve 6 nolu büroların tahakkuk ve tahsilat merkezi olarak kullanılmak üzere
BASKİ Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi isteğine dair konu incelenmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesi kabul edilmiştir.
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait mezarlık ve defin hizmetlerinde kullanılan10 HR 188 - 10 DF
657 - 10 FL 371 – ve 10 U 7384 plakalı 4 adet aracın, Altıeylül Belediyesine devredilmesi kabul
edilmiştir.
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait mezarlık ve defin hizmetlerinde kullanılan 10 HV 188 - 10
EU 382 - 10 FR 922 – ve 10 U 7387 plakalı 4 adet aracın Karesi Belediyesine devredilmesi kabul
edilmiştir.
49
12.02.2015
136
50
12.02.2015
137
51
12.02.2015
138
52
12.02.2015
139
53
12.02.2015
140
54
12.02.2015
141
55
12.02.2015
142
56
12.02.2015
143
57
12.02.2015
144
58
12.02.2015
145
59
12.02.2015
146
60
12.02.2015
147
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Görev ve
Çalışma Yönetmeliklerinde değişiklik yapılması isteğine dair konu incelenmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havalesi kabul edilmiştir.
İlimizdeki tarım sektörünün geliştirilmesi amacıyla, çiftçilerimizin bireysel veya ortak kullanımına
sunulmak üzere makine ve tesisat alınması, tesisler kurulması, sertifikalı tohum ve fidan, büyük ve
küçükbaş hayvan alınarak, belirlenecek çiftçilerin kullanımına verilmesi veya dağıtılması ile Tarım
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü ile işbirliği protokolü yapılması hususu kabul
edilmiştir.
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali Burhaniye ve Havran
Şubeleri Üretim Hali olduğundan giriş çıkışlarında konturlu sisteme geçilmesine ve kontur ücretinin
1 TL olması isteğine dair konu incelenmek üzere Tarife Komisyonuna havalesi kabul edilmiştir.
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Karesi İlçesi Akıncılar Mahallesi 508 ada 24 parselin
A:3,49 m2 si, 508 ada 25 parselin A:19,14 m2si ve 508 ada 26 parselin A:74,94 m2 sinin iptal
edilerek, 426 ada 34 parseldeki mükerrer tescilin giderilmesi isteğine konu incelenmek üzere Plan ve
Bütçe Komisyonuna havalesi kabul edilmiştir.
10-13 Mart 2015 tarihleri arasında Fransa’nın Cannes kentinde yapılacak olan Gayrimenkul Fuarına
Büyükşehir Belediye Başkanının yanında 3 personelin katılımının sağlanması, harcırahları, yol ve
konaklama giderlerinin 2015 yılı Bütçesinden karşılanması hususu kabul edilmiştir.
5393 Sayılı Kanunun 49.maddesi gereğince Belediyemizde 2015 yılında tam zamanlı olarak
istihdam edilecek sözleşmeli Personele ödenecek ücretlerin belirlenmesi isteği kabul edilmiştir.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Norm Kadro İhdas cetvelleri kabul edilmiştir.
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Altıeylül İlçesi Altıeylül Mahallesi Altıeylül
İlköğretim Okulunun yanındaki açıkotopark, Karesi İlçesi Ege Mahallesi Köylü Garajı otoparkı ve
Hacısefer Camii yanındaki otoparkın BALPARK Ticaret Ltd.Şti.’ne işletme devri isteğine dair konu
incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi kabul edilmiştir.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde
değişiklik yapılması isteğine dair konu incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi kabul
edilmiştir.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi AYKOME Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması isteğine
dair konu incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi kabul edilmiştir.
İlimiz Erdek İlçesi Alaattin Mahallesi 56 pafta, 191 ada, 6 nolu parselde imar planı değişikliği
isteğine dair konu incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi kabul edilmiştir.
İlimiz İvrindi İlçesi Gökçeyazı Mahallesi 175 ada, 48 nolu parselde nazım imar planı teklifi isteğine
dair konu incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi kabul edilmiştir.
61
12.02.2015
148
İlimiz Karesi İlçesi Dumlupınar Mahallesi 2 ada, 49 nolu parsel ve çevresinde1/5000 ölçekli nazım
imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği isteğine dair konu
incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi kabul edilmiştir.
İlimiz Karesi ve Balya İlçeleri, Kırmızılar, Söbücealan ve Tatlıpınar Mahallelerinde Rüzgar Enerji
Santrali Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi isteğine dair konu incelenmek üzere İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi kabul edilmiştir.
62
12.02.2015
149
63
12.02.2015
150
64
12.02.2015
151
65
12.02.2015
152
66
12.02.2015
153
67
12.02.2015
154
68
12.02.2015
155
69
12.02.2015
156
70
12.02.2015
157
Altıeylül İlçesi Kesirven ( Akçakaya ) Mahallesi, 155 ada 75 parselde 1/5000 ölçekli, Nazım İmar
Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan hazırlanması isteğine dair konu incelenmek
üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi kabul edilmiştir.
İlimiz Altıeylül İlçesi Paşaköy Mahallesi 135 ada, 517 nolu parselde Plan Değişikliği teklifi isteğine
dair konu incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi kabul edilmiştir.
İlimiz Bandırma İlçesi 17 Eylül Mahallesi 498 ve 506 nolu adalar ve çevresinde 1/1000 ölçekli Plan
Değişikliği teklifi isteğine dair konu incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi
kabul edilmiştir.
İlimiz Bandırma İlçesi Ayyıldız Mahallesi 887 ada 1 nolu parsel ve çevresinde Nazım Plan
Değişikliği teklifi isteğine dair konu incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi
kabul edilmiştir.
İlimiz Bandırma İlçesi Dere Mahallesi 93 ada, 6 nolu parsel ve çevresinde 1/1000 ölçekli İmar Planı
Değişikliği teklifi isteğine dair konu incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi
kabul edilmiştir.
İlimiz Bandırma İlçesi 100. Yıl Mahallesi 1069 ada, 11 nolu parselde 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği
teklifi isteğine dair konu incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi kabul
edilmiştir.
İlimiz Bandırma İlçesi 17 Eylül Mahallesi 164,165 nolu parseller ve çevresinde 1/1000 ölçekli Plan
Değişikliği teklifi isteğine dair konu incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi
kabul edilmiştir.
İlimiz Havran İlçesi Tekke Mahallesi 310 ada, 69 nolu parsel ve çevresinde Plan Değişikliği teklifi
isteğine dair konu incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi kabul edilmiştir.
71
12.02.2015
158
İlimiz Karesi İlçesi Üçpınar Mahallesi 3026 ada, 13 nolu parselde Plan Değişikliği teklifi isteğine
dair konu incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi kabul edilmiştir.
72
12.02.2015
159
İlimiz Ayvalık İlçesi Altınova Mahallesi 292 nolu parsel ve çevresinde Plan Değişikliği teklifi
isteğine dair konu incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi kabul edilmiştir.
73
12.02.2015
160
İlimiz Ayvalık İlçesi Çamlık Yeşil karakterli Kentsel Sit Koruma Amaçlı Plan Notu Değişikliği
isteğine dair konu incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi kabul edilmiştir.
74
12.02.2015
161
İlimiz Ayvalık İlçesi Kentsel Sit Koruma Amaçlı Plan Notu Değişikliği teklifi isteğine dair konu
incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi kabul edilmiştir.
75
12.02.2015
162
İlimiz Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi 4098 ada, 9 nolu parsel hakkındaki karara itiraz ile
ilgili konu incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi kabul edilmiştir.
76
12.02.2015
163
İlimiz Manyas İlçesi Yeniköy Mahallesi 33 adada 1/25000 ölçekli ÇDP onayı ve 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı Değişikliği isteğine dair konu incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havalesi kabul edilmiştir.
77
12.02.2015
164
İlimiz Dursunbey İlçe Belediyesince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları yapma isteğine dair konu
kabul edilmiştir.
78
12.02.2015
165
79
12.02.2015
166
80
12.02.2015
167
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Muhtelif İl ve İlçelerde bulunan fıstıklık vasfındaki 30 adet
parselde bulunan fıstık çamlarına ait kozalakların; yapılacak protokol doğrultusunda, Ayvalık İlçesi
Bağyüzü Koruma Kalkındırma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği aracılığı ile toplanması ve satışı
sonucu elde edilecek gelirin %50’sinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesine, diğer %50’sinin de
Ayvalık ilçesi Bağyüzü mahallesinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere derneğe bırakılması hususu
kabul edilmiştir.
İlimiz Susurluk İlçesi Karapürçek Mahallesinde 22 K 1 IV paftayı kapsayan alanda 1/5000 ölçekli
nazım imar planı yaptırılması ile ilgili Susurluk Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarih ve 2015/17
sayılı kararının görüşülmesi isteğine dair konu incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havalesi kabul edilmiştir.
İlimiz Ayvalık, Bandırma ve Burhaniye İlçeleri Toplu Taşıma Hizmetlerinin Balıkesir Toplu Taşıma
A.Ş.’ye devri isteğine dair konu incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım
Komisyonlarına havalesi kabul edilmiştir.
81
12.02.2015
168
Balıkesir Atatürk Stadyumu çevresinde özellikle maç günleri oluşan yoğunlukla birlikte çevrede
oluşan otopark talebinin karşılanabilmesi amacıyla, Menekşe Sokak (Kampüs minibüsleri için ayrılan
kısmın haricinde), 102.Sokak, Zambak Sokak, Stadyum Caddesi (Cengiz Topel Caddesi ile Atatürk
Caddesi arası), Cengiz Topel Caddesi (Telli Kavak Sokak kesişimine kadar), Fevzi Çakmak
Caddesi, Park Altı Sokak üzerinde yol üstü otoparkların oluşturularak, “PARKOMAT” uygulamasına
geçilmesi ve anılan yol üstü otoparkların, Balpark Balıkesir Otopark İşletmeleri Tic.Ltd.Şti.'ne
devredilmesi isteğine dair konu incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım
Komisyonlarına havalesi kabul edilmiştir.
82
12.02.2015
169
UKOME Yönetmeliğinde değişiklik yapılması isteğine dair konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonu ile Ulaşım Komisyonlarına havalesi kabul edilmiştir.
83
12.02.2015
170
84
12.02.2015
171
85
12.02.2015
172
Ayvalık, Bandırma Burhaniye İlçelerinde şehir kartı olarak çalışmasına imkan sağlayacak şekilde
ulaşım hizmetlerinin, Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.’ye devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu
ile Ulaşım Komisyonu’nun 12.02.2015 tarihli ortak raporu kabul edilmiştir.
86
12.02.2015
173
Balıkesir “Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği” ile ilgili Plan ve Bütçe
Komisyonu ile Ulaşım Komisyonlarının 12.02.2015 tarihli ortak raporu kabul edilmiştir.
İlimiz Sındırgı İlçesi Camicedit Mahallesi 42 ada 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği isteğine dair
konu incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi kabul edilmiştir.
İlimizde 30 Aralık 2015 tarihinde meydana gelen yoğun kar yağışı sonucu zarar tespiti yapılarak
mağdur olanlara ayni ve nakdi yardım yapılması isteğine dair konu incelenmek üzere Kırsal Alan
Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesi kabul edilmiştir.

Benzer belgeler

Meclis Kararına ait dosyaya ulaşmak için tıklayın

Meclis Kararına ait dosyaya ulaşmak için tıklayın 44 pafta, 1050 ada, 23 nolu parsele ilişkin hazırlanan plan değişikliğine dair konunun incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi kabul edilmiştir. Ayvalık Belediye Meclisinin 02.07....

Detaylı

firma ünvanı adres

firma ünvanı adres DİASA DİA SABANCI SÜPERMARKETLERİ TİC. ANONİM ŞTİ. BALIKESİR 6 EYLÜL ŞB. 6 EYLÜL MAHALLESİ ATALAR CADDESİ NO:78 10100 ALTIEYLÜL/BLK DİASA DİA SABANCI SÜPERMARKETLERİ TİC. ANONİM ŞTİ. BALIKESİR CENGİZ

Detaylı

firma ünvanı adres

firma ünvanı adres YILDA ÖZEL EĞİTİM TAŞIMACILIK VE TEMİZLİK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. HİSARİÇİ MAHALLESİ YAYMACILAR CADDESİ BLK İŞ MERKEZ NO:27/31 KAT:1 BALIKESİR ŞUBESİ DAİRE:20 10100 KARESİ/BLK

Detaylı