Trabzon Kaynakçaları

Yorumlar

Transkript

Trabzon Kaynakçaları
TRABZON KAYNAKÇALARI
2013
AÇA, MEHMET * * “HALK BİLGİSİ HABERLERİ” VE “İNAN” DERGİLERİ BAĞLAMINDA 1929-1949
YILLARI ARASI HALK BİLİMİ VE HALK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARINDA TRABZON’UN YERİ *
TÜRKÇE * KARADENİZ (BLACK SEA-ÇERNOYE MORE) SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ,[YIL: 1, SAYI: 1,
KIŞ 2008, S. 9-20.] * İNTERNET (TAM METİN) http://www.karadenizdergi.com/turkce/wpcontent/uploads/1.2..pdf
ANADOLU VE RUMELİ'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN ULUSAL VE YEREL KONGRELER VE KONGRE
KENTLERİ BİBLİYOGRAFYASI. 1. C.: ULUSAL KONGRELER; 2.C.: YEREL KONGRELER. KARS,
ARDAHAN, OLTU, TRABZON; 3.C.: YEREL KONGRELER. İZMİR, BALIKESİR; 4.C.: YEREL KONGRELER.
ALAŞEHİR, NAZİLLİ, MUĞLA, AYDIN; 5.C.: YEREL KONGRELER. EDİRNE, LÜLEBURGAZ, POZANTI *
TÜRKÇE * * ANKARA: TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYIN KURULU YAYINLARI, 1993-1994. 1. C.:
364S.; 2.C.: 206S.; 3.C.: 196S; 4.C.: 222S.; 5.C.: 194S. (...YAYINLARI NO: 59, 60, 61, 62, 63).
[10/ENFO-MK-IRCICA] * *
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İL HALK KÜTÜPHANELERİ ATATÜRK KİTAPLARI TOPLU KATALOĞU *
TÜRKÇE * * TRABZON: TRABZON İL HALK KÜTÜPHANESİ, 1984. 92Y. [TB85/MK] * *
USTA, VEYSEL * * GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TRABZON KÜTÜPHANELERİ * TÜRKÇE * *
MÜTEFERRİKA, N8/9, YAZ 1996, 125-136SS. [10/ENFO] * *
ÖZER, AHMET (TANITAN) * * KEMENÇENİN TELİNDEN [TRABZON İL HALK KÜTÜPHANESİ ARAP
HARFLİ BASMA ESERLER KATALOĞU HAKKINDADIR] * TÜRKÇE * * DÜNYA KİTAP, Y9, N101,
03.03.2000. [10/ENFO] * *
EYİCE, SEMAVİ * * TRABZON * TÜRKÇE * * TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU
BELLETENİ, N304, 01/03.1970, 7-11SS. [TMB70/MK] * *
ALBAYRAK, HÜSEYİN * * TRABZON BASIN TARİHİ VE BATUM GÜMÜŞHANE RİZE GİRESUN ORDU
SAMSUN BASINI 1 (1869-1928) * TÜRKÇE * * ANKARA: HÜSEYİN ALBAYRAK, 1994. 416S. ISBN
975-95224-03 (1. CİLT). [10/ENFO-MK] * *
BİLGİN, MEHMET * * TRABZON BASIN TARİHİ"NE KATKI * TÜRKÇE * * MÜTEFERRİKA, N4, KIŞ
1994, 19-32SS. [10/ENFO] * *
TRABZON BASINI * TÜRKÇE * * MEDYAVİZYON, N3, 12.1998/01.1999, 36-40SS. [10/ENFO] * *
AKSOY, HİKMET * * TRABZON BASINI (GAZETELER-GAZETECİLER) 1869-1998 * TÜRKÇE * *
TRABZON: TRABZON GAZETECİLER CEMİYETİ, 1998. * *
ARAR, İSMAİL (TANITAN) * * TRABZON BASINI [KİTABİYAT] * TÜRKÇE * * TARİH VE TOPLUM,
C10, N56, 08.1988, 57-58SS. [84/ENFO] * *
TRABZON BASINI" KİTAPTA [TRABZON BASINI ADLI KİTABIN TANITIM] * TÜRKÇE * * ZAMAN, ...
[10/ENFO] * *
TRABZON BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI [LİSTESİ] * TÜRKÇE * * İÇİNDE: GENÇLİK SORUNLARI
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. TRABZON: TRABZON BELEDİYESİ, 1996. 1Y. [10/ENFO] * *
ODABAŞIOĞLU, CUMHUR (DER.) * * TRABZON DOĞU KARADENİZ GAZETE VE MECMUALARI
1869-1928 * TÜRKÇE * * TRABZON: KARADENİZ GAZETESİ VE MATBAACILIK LTD.ŞTİ., 1987. 92S.
[10/ENFO-MK] * *
KARAHASANOĞLU, SUBUTAY HİKMET * * TRABZON HALKEVİ KÜLTÜR DERGİSİ "İNAN"IN
BİBLİYOGRAFYASI * TÜRKÇE * * TRABZON KÜLTÜR-SANAT YILLIĞI, 1987, 293-349SS.
[TMB89/MK-ENFO]; AYRIBASKISI DA VAR. [TB93/MK] * *
KANSIZ, İSMAİL * USTA, VEYSEL * TRABZON İL HALK KÜTÜPHANESİ EL YAZMALARI KATALOĞU :
ARAPÇA ESERLER. / MURAT SULA ; YAY. HAZ. İSMAİL KANSIZ, VEYSEL USTA * TÜRKÇE * *
TRABZON : TRABZON VALİLİĞİ İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ, 1999. XVI, 401 S. ; 28 CM. -- (OSMANLI
DEVLETİ’NİN KURULUŞUNUN 700. YILINA ARMAĞAN DİZİSİ ; 1) . 1. KÜTÜPHANE
KATALOGLARI_EL YAZMALARI (TRABZON İL HALK KÜTÜPHANESİ). [İSAM/İSAM] * *
ODABAŞIOĞLU, CUMHUR * * TRABZON KAYNAKÇASI * TÜRKÇE * * TRABZON: TRABZON
BELEDİYESİ, 1991. 87S. Trabzon Belediyesi kültür yayınları dizisi; 6. [IRCICA/IRCICA] * *
ACAROĞLU, M. TÜRKER (TANITAN) * * TRABZON KAYNAKÇASI [CUMHUR ODABAŞIOĞLU] *
TÜRKÇE * * KÜÇÜKÇEKMECE, 04.12.1991, 3.S. [10/ENFO] * *
ACAROĞLU, M. TÜRKER (TANITAN) * * TRABZON KAYNAKÇASI [CUMHUR ODABAŞOĞLU] *
TÜRKÇE * * KIYI, Y8, N88, 07.1993, 11.S. [ACAROĞLU/ * *
AKBULUT, ÖMER * * TRABZON MEŞHURLARI BİBLİYOGRAFYASI. EDEBİYATTA, SAN'ATTA,
İLİMDE, POLİTİKADA VE HER SAHADA YETİŞMİŞ TRABZONLULARIN HAYATI VE ESERLERİ *
TÜRKÇE * * ANKARA: TÜRKİYE ODALAR BİRLİĞİ MATBAASI, 1970. 96S. [10/ENFO] * *
SARICAOĞLU, BEYHAN * * TRABZON MİMARLIK VE SANAT TARİHİ LİTERATÜRÜ:
BİBLİYOGRAFYA, DİZİN VE DEĞERLENDİRME [LİTERATURE OF ARCHİTECTURE AND ART HISTORY
OF TRABZON: BİBLİOGRAPHY, İNDEX AND ASSESSMENT] / BEYHAN SARICAOĞLU * TÜRKÇE * *
DANIŞMAN: DOÇ. DR. ÖMER İSKENDER TULUK YER BİLGİSİ: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - MİMARLIK ANABİLİM DALI KONU BAŞLIKLARI: MİMARLIK - SANAT
TARİHİ – BİBLİYOGRAFYA DİZİN TERİMLERİ: TRABZON=TRABZON - MİMARLIK
TARİHİ=ARCHİTECTURAL HISTORY - SANAT TARİHİ=ART HISTORY BİBLİYOGRAFYA=BIBLIOGRAPHY - İNDEKS=INDEX. ONAYLANDI YÜKSEK LİSANS TÜRKÇE 2011 280
S. [YÖKTM/ * İNTERNET (TAM METİN) * http://tez2.yok.gov.tr/
EMİROĞLU, KUDRET * * TRABZON SEYAHATNAMELERİ BİBLİYOGRAFYASI * TÜRKÇE * *
TRABZON KÜLTÜR SANAT YILLIĞI, N2, 1988/89, 189-219SS. [TMB89/MK] * *
KÜÇÜKER, YÜKSEL * * TRABZON TARİHİ BİBLİYOGRAFYASI / PREPARED BY YÜKSEL KÜÇÜKER. *
TÜRKÇE * * TRABZON: SERANDER YAYINLARI, 2010. 356 P.; 24 CM. ISBN 97899-4437-4255.
[IRCICA/IRCICA-İSAM-MK] * *
KÜÇÜKER, YÜKSEL * * TRABZON TARİHİ BİBLİYOGRAFYASI [BIBLIOGRAPHY OF TRABZON
HISTORY] / YÜKSEL KÜÇÜKER * TÜRKÇE * * DANIŞMAN: DOÇ. DR. HİKMET ÖKSÜZ YER BİLGİSİ:
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH BÖLÜMÜ - TARİH
ANABİLİM DALI - KONU BAŞLIKLARI: TARİH - DİZİN TERİMLERİ: TRABZON=TRABZON PONTOS=PONTOS - ONAYLANDI YÜKSEK LİSANS TÜRKÇE 2008 287 S. [YÖKTM/ * İNTERNET
(TAM METİN) * http://tez2.yok.gov.tr/
KARAHASANOĞLU, SUBUTAY HİKMET * * TRABZON VİLAYETİ SALNAMELERİ * TÜRKÇE * *
TRABZON KÜLTÜR SANAT YILLIĞI, N2, 1988/89, 225-249SS. [TMB89/MK] * *
GÜNER, ÖMER * * TRABZON'DA BASIN * TÜRKÇE * * KIYI, Y9, N100, 1994, 30-32SS. [10/ENFO]
* *
EMİROĞLU, KAYHAN * * TRABZON'DA ÇIKMIŞ KİTAPLAR VE DİĞER YAYINLAR ÜZERİNE BİR
DENEME (1865-1928) * TÜRKÇE * * MÜTEFERRİKA, N20, GÜZ 2001, 105-122SS. * *
USTA, VEYSEL * * TRABZON'DA EDEBİYAT - EDEBİYATTA TRABZON SEMPOZYUMU : 18-19
ARALIK 2004, TRABZON / DÜZENLEYENLER TRABZON BELEDİYESİ VE ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TÖMER TRABZON ŞUBESİ ; YAY. HAZ. VEYSEL USTA * TÜRKÇE * * TRABZON : TRABZON
BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI, 2004. 232S. [worldcat.org/ * *
HAMAMİOĞLU, İHSAN * * TRABZON'DA İLK KİTAPÇI HAMDİ "EFENDİ" VE YAYINLARI * TÜRKÇE *
* MÜTEFERRİKA, N7, GÜZ 1995, 107-115SS. [10/ENFO] * *
HAMAMİOĞLU, İHSAN * * TRABZON'DA İLK KİTAPÇI KİTABİ HAMDİ (EFENDİ) VE YAYINLARI *
TÜRKÇE * * İSTANBUL: KEMAL BASIMEVİ, 1947. 26S. 5 PORTRE. [1/BİLKENT] * *
BİRİNCİ, ALİ * * TRABZON'DA MATBUAT VE NEŞRİYAT HAYATI (1865-1928) * TÜRKÇE * *
TRABZON KÜLTÜR SANAT YILLIĞI, N2, 1988/89, 173-188SS. [TMB89/MK] * *
KAYAOĞLU, İ. GÜNDAĞ * * TRABZON'DAN YETİŞEN DEĞERLİ EĞİTİMCİ İBRAHİM CUDİ BEY 18631926 * TÜRKÇE * * TRABZON KÜLTÜR-SANAT YILLIĞI, 1987, 287-292SS. (ESERLERİ: 290-291SS.).
[TMB89/MK-ENFO] * *
TRABZON'LA İLGİLİ TEZ VE BİBLİYOGRAFYA * TÜRKÇE * * YUNUS DERGİSİ (TRABZON), 5. VEYA
13. SAYI. (0462-223 15 95). [202/ * *
DUMAN, MUHAMMED * * TRABZONLU EMİN HİLMİ, HAYATI, ESERLERİ, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE
DİVANIN METNİ [THE LİFE OF EMİN HİLMİ LITERARY PERSONALİTY AND TEXT OF HİS DİVAN] /
MUHAMMED DUMAN * TÜRKÇE * * DANIŞMAN: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK YER
BİLGİSİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ - TÜRK
DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI - KONU BAŞLIKLARI: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ONAYLANDI
YÜKSEK LİSANS TÜRKÇE 2010 465 S. [YÖKTM/ * İNTERNET (TAM METİN) *
http://tez2.yok.gov.tr/
ALBAYRAK, HÜSEYİN * * TRABZONLU MUALLİM İBRAHİM CUDİ: HAYATI-ESERLERİ-ŞİİRLERİ *
TÜRKÇE * * ANKARA: 1998. 312S. [SANATKİTABEVİ/ * *
DUMAN, MUSTAFA * * TRABZON'U ANLATAN BİRKAÇ KİTAP * TÜRKÇE * * CUMHURİYET KİTAP,
11.07.2002. 3Y. * *
YAKIN YILLARDA YAYIMLANAN TRABZON'LA İLGİLİ KİTAPLARDAN SEÇMELER * TÜRKÇE * *
TRABZON KÜLTÜR-SANAT YILLIĞI, 1987, 357-368SS. [TMB89/MK-ENFO] * *
YAKIN YILLARDA YAYIMLANAN TRABZON'LA İLGİLİ KİTAPLARDAN SEÇMELER * TÜRKÇE * *
İSTANBUL: TRABZONLULAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ, 1987. 357-368SS. (TRABZON
KÜLTÜR-SANAT YILLIĞI 87'DEN AYRIBASKI). [TB93/MK] * *

Benzer belgeler

BULGAR STAN TÜRKLER BULGAR STAN TÜRKLER

BULGAR STAN TÜRKLER BULGAR STAN TÜRKLER 2. ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER: BULGARİSTAN'DA TÜRK YAZARLARI KAYNAKÇASI. MÜTEFERRİKA, NO: 3, YAZ 1994, 99-122SS. 3. ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER: BULGARİSTAN'DA 120 YILLIK TÜRK GAZETECİLİĞİ (1865(1865-1985...

Detaylı

S. Nalan Büyükkantarcıoğlu - Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi

S. Nalan Büyükkantarcıoğlu - Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi 2007 Şahin Gönül, Serpil. "Intercultural Communicative Competence : The Case of Turkish Learners Coming From Different Languages, Ethnic Backgrounds and Nationalities". Hacettepe Üniversitesi, Sosy...

Detaylı

S. Nalan Büyükkantarcıoğlu - Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi

S. Nalan Büyükkantarcıoğlu - Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Supervision with Prof. Dr. Gisela Redeker) 2006 Duman, Derya. "The Discursive and Semiotic Construction of Female Image in Turkish Women's Magazines : A Socio-Historical Approach to Critical Discou...

Detaylı