Yrd. Doç. Dr. M. Sibel Dinçel Makaleler ve konferans bildirileri 1

Yorumlar

Transkript

Yrd. Doç. Dr. M. Sibel Dinçel Makaleler ve konferans bildirileri 1
Yayınlar - Yrd. Doç. Dr. M. Sibel Dinçel
Makaleler ve konferans bildirileri
1) “Cross-Casting: Caryll Churchill’s Means of Reflecting Identity Crisis in Cloud Nine”, The Birth
and Growth of a Department (Ankara: H.Ü. Fen Fakültesi Basımevi, 1990) s: 83-93.
2) “An Analysis of W. B. Yeats’ Oedipus Complex as Observed in The Countess Cathleen” , Journal
of English Language and Literature (Ankara: İng. Dili ve Ed. Bölümü., 1995) (3), (s: 97-105).
3) “A Critical Appreciation of the Gendered Ideologies in Churchill’s Vinegar Tom”, Journal of
English Literature and British Culture (Ankara: H.Ü. Basımevi, 1997) (6), s: 1-8).
4) “Her/story Behind His/tory: William and Dorothy Wordsworth as Portrayed in the ‘Alfoxden’
and ‘Grasmere’ Journals of Dorothy Wordsworth”, Proceedings (Ankara: Çankaya
Üniversitesi, 2000), s: 83-90. (28-29-30 Nisan 1999 tarihleri arasında gerçekleştirilen “20.
Türkiye İngiliz Edebiyatı Konferansı” sunumu)
5) “Homage Payed to the King: Marlowe and Shakespere’s ‘Collaboration’ in Defense of
Daemonologie”. “Studies in English” Konferansı sunumu, Boğaziçi Üniversitesi, 24-26 Nisan,
2006.
6) "The Gender of Violence: Wertenbaker's 'Myth' versus Bond's 'Revolution'" İkinci Uluslararası
İDEA Konferansı” sunumu. Hacettepe Üniversitesi,17-19 Nisan 2007.
7) “Ravenhill’s Portrait of ‘Artists’ Reconstructing Identities “In-yer-face”: Handbag, Faust is
Dead and Pool (No Water). International Journal of Arts and Sciences Conference) Bad
Hofgastein, Avusturya 17 Haziran - 22 Haziran 2013. Published in Humanities and Social
Sciences Review. 2(2):209–216 (2013).
Çeviri Yayınlar:
1) Oscar Brockett’in The Essential Theatre (Dünya Tiyatro Tarihi) adlı kitabının İngilizceden
Türkçeye çevrisi. (Beş çevirmenle beraber) (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, Kasım 2000).
2) Elizabeth A.Thompson’ın The Huns (Hunlar) adlı kitabının İngilizceden Türkçeye çevrisi.
(Ankara: Phoenix Yayınevi, Ekim 2008). Kitabın ikinci baskısı Ağustos 2012’de çıkmıştır.
3) T. Janoski (et al.)(eds.)’nin The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies and
Globalization adlı kitabından Frances Fox Piven and Richard A. Clovard’a ait “Rule Making,
Rule Breaking and Power” (“Kural Koyma, Kurallara Karşı Gelme ve İktidar”) isimli
çalışmanın İngilizceden Türkçeye çevirisi (Ankara: Phoenix Yayınevi, Eylül 2010) s. :19-44.
4) Bryer, Anthony A.M. “Greeks and Turkmens: The Pontic Exception” (“Rumlar ve Türkmenler:
Karadeniz İstisnası”) Karadeniz İncelemeleri Dergisi (Journal of Black Sea Studies) Bahar (16)
(Trabzon: Serander, 2014) s.:177-232.
Projeler
Palto Yayınevi için Virginia Woolf’un Waves adlı eserinin çevirisi.

Benzer belgeler

Tuesday, 17 April 2007

Tuesday, 17 April 2007 Chair: Emel Doğramacı

Detaylı