NSW Kamu Okullarındaki Öğrenciler için Meslek Gelişimi

Yorumlar

Transkript

NSW Kamu Okullarındaki Öğrenciler için Meslek Gelişimi
Yararlı Meslek Kaynakları
İstihdamla İlgili Beceri
Seyir Defteri
öğrencilerin işle ilgili beceri ve deneyimlerini belgelemeleri için
sağlanan bir kaynaktır.
İş Kılavuzu
www.jobguide.dest.gov.au - yüzlerce mesleki profil içerir ve
anababalar için bir bilgilendirme paketi vardır
myfuture
(geleceğim)
http://www.myfuture.edu.au - öğrencilere, kişisel bir mesleki eylem
planı hazırlamaları için etkileşimli bireysel bir kılavuz sağlar
TaLE
http://www.tale.edu.au/home.aspx - “Anababalar ve Toplum” başlıklı
özel bir bölümü bulunan bir NSW DET eğitim portalıdır.
TAFE NSW
http://www.tafensw.edu.au - TAFE NSW kursları ve kolejleri hakkında
bilgiler
Year 12 Bundan sonra
ne olacak?
http://year12whatnext.gov.au - öğrencilere, liseden sonraki
eğitimlerini ve öğrenimlerini planlamada yardımcı olur
NSW Okul Temelli
İşbaşında Eğitim
https://www.det.nsw.edu.au/vetinschools/traineeships
/sbt/index.html
Üniversiteye gitmek
http://www.goingtouni.gov.au - üniversite dersleri ve üniversiteler
hakkında bilgiler
Okul öğrencileri için
kurslar (TVET)
https://www.det.nsw.edu.au/vetinschools/tvet/
TAFE NSW kolejlerinde bulunan HSC kursları hakkında bilgiler
Avustralya JobSearch
http://www.jobsearch.gov.au –
bilgisayarda ücretsiz iş bulma hizmeti
Ulusal Beceri Açığı
Stratejisi
http://www.getatrade.gov.au
NSW Kamu
Okullarındaki
Öğrenciler için
Meslek Gelişimi
Kamu okulları
öğrencilere, meslek
edinmek için çıktıkları
yolun kontrolünü
ellerine almalarına
yardımcı olmaktadır.
Okul Mesleki Gelişim Danışma görevlisi şu kişidir:
The School Career Development contact person is:
Vocational Education in Schools
Directorate 2006
NSW kamu okullarındaki meslek servisleri hakkında daha fazla bilgi şurada mevcuttur:
www.det.nsw.edu.au/vetinschools
Career Development for
Students in NSW Public Schools
Turkish
NSW Kamu
Okullarında
Meslek
Gelişimi...
Meslek Planlaması – Meslek danışmanı, kendi
mesleki düşüncelerini belirleme ve bunları yönetmede
yardımcı olarak öğrencilerin kendi mesleki kararlarını
vermede bireysel olarak desteklenmelerini sağlar.
Meslek Eğitimi – Öğrencilere, işyerini öğrenme
...mesleğe ilişkin
düşünceleri
hakkında
konuşmaları,
meslek
seçeneklerini
araştırmaları,
mesleki hedefler
geliştirmeleri ve
meslek ve geçiş
planları yapmaları
için öğrencileri
destekler.
ve üretici yurttaşlar olma yeteneklerini iyileştirmek
için beceriler edinmelerinde yardımcı olmak üzere
okul tarafından sunulan planlı bir öğrenim deneyimi
İş Deneyimi / İşyeri Öğrenimi – İşyeri deneyimleri öğrencilere, mesleklerini
programıdır.
planlamalarını destekleyen ve işyerinde başarılı olmalarını olanaklı kılan bilgi ve beceriler sağlar.
Öğrenci Yolları Anketi
– Mesleki planlarını
geliştirmek ve üzerinde çalışmak için sorumluluk
Mesleki ve Girişim Öğrenimi – Öğrenciler için gerçek ve onlarla ilgili öğrenim fırsatları
üstlenmelerini teşvik etmek üzere öğrencilere tek tek
hem okulda hem de toplum içinde sağlanır ve bunlar meslek eğitimi ve öğrenimi kurslarını içerir. Bunlar
görüş sağlayan bir internet anketi.
öğrencilerin istihdama ilişkin becerilerini ve girişim yeteneklerini geliştirir.
Meslek ve Geçiş – Öğrencilere, Okuldan İşe Geçiş
Meslek Danışma Servisleri – HSC sonuçları ilan edildikten sonra sağlanan bir elektronik
Programı aracılığıyla, okulda ve okuldan başarılı bir
posta, telefon ve yüz yüze servis çalışır. Öğrenciler için geçerli iş, eğitim ve öğretim seçenekleri
geçiş yapmalarını olanaklı kılmak üzere beceri ve güven
konularında bireysel kılavuzluk sunan meslek danışmanlarına erişim sağlar.
oluşturan deneyimler sağlanır.
Mesleklere İlişkin Kaynaklar ve Bilgiler
– Meslek bilgileri şunları içeren bir dizi araç yoluyla
mevcuttur: geziler, konuk konuşmacılar, haber bültenleri,
mesleki gelişim, tüm yaşam
boyunca yaşamı yönetme,
öğrenme ve çalışma sürecidir”
(Australian Blueprint for Career
Development…p14)
internet siteleri, elektronik posta uyarıları, el kitapçıkları,
videolar, CDler, DVDler.

Benzer belgeler

Şu anda Job Services Australia`da (Avustralya İş Hizmetleri) kayıtlı

Şu anda Job Services Australia`da (Avustralya İş Hizmetleri) kayıtlı yardımcı olabilmek için, jobactive (etkiniş) denilen yeni bir istihdam servisi başlatmaktadır. 1 Temmuz 2015’te başlayacak olan jobactive, Job Services Australia’nın yerine geçecektir. Bu değişikli...

Detaylı

Beginning a Life in Australia - English

Beginning a Life in Australia - English Avustralya’da Yeni bir Yaşama Başlama kitapçığı Department of Social Services (DSS) tarafından internet üzerinde www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-austral...

Detaylı

Looking for work - Department of Human Services

Looking for work - Department of Human Services humanservices.gov.au/yourlanguage adresini ziyaret edin Bazı bilgiler ses CD/DVD’sinde, büyük boy baskılarda, Braille ve e-text şeklinde mevcuttur.

Detaylı

Erasmus+ What`s in it for me?

Erasmus+ What`s in it for me? education students 500,000 young people will volunteer or participate in youth exchanges 650,000 vocational apprenticeships or traineeships abroad

Detaylı