2013-2017 stratejik planı - Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü

Yorumlar

Transkript

2013-2017 stratejik planı - Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü
2013-2017 STRATEJİK
PLANI
1
2013-2017 STRATEJİK
PLANI
2
SUNUŞ
Serhat şehri Ardahan’da olmanın büyük gururunu yaşamaktayım. Şeyh
Edebali’nin “ Halkı Yaşat ki Devlet Yaşasın” sözü bizim yönetim anlayışımızın
merkezinde olacaktır. Halkın güvenliği, mutluluğu, refahı ve sağlığı her şeyin
üstündedir.
Sağlık alanında geçtiğimiz 10 yıl içinde yaşanan ve adına “Sağlıkta Dönüşüm
Programı” dediğimiz olumlu gelişmeler sonucunda vatandaşlarımızın sağlığına
ulaşması kolaylaşmış ve halkımız hak ettiği hizmeti almaya başlamıştır.
Bir ülkenin gelişmişliği verdiği sağlık hizmetleriyle orantılıdır. Ne kadar geniş
sağlık imkânları ve ne kadar düzenli sağlık hizmetleri sunarsanız o kadar büyük
devletsiniz demektir. Bu kapsamda kurumlarımızın hedeflerini belirlediği ve gelecek 5
yılı kapsayan Strateji Planı mevcuttur. Strateji planımız “ Herkes için Sağlık”
politikasını geliştirecek stratejileri içermektedir. En iyi sağlık seviyesine erişimi
sağlarken hedefimiz kaynakları etkin kullanmak ve hakkaniyete uygun şekilde
dağıtmaktır.
Gerçekleştirilen 2013-2017 dönemi Stratejik Planlama çalışmaları gelecek 5
yıllık döneme ışık tutarak ilimiz hedeflerine ulaştırılması dileğiyle. Çalışmada emeği
geçen kurum müdürlerine, personellerine ve tüm paydaşlarımıza teşekkür eder,
hazırlanan bu planlamanın başarılı olmasını dilerim.
Ahmet DENİZ
Ardahan Valisi
2013-2017 STRATEJİK
PLANI
3
GİRİŞ
Ardahan ilimizde başladığımız görevde mesai arkadaşlarımız ile birlikte ‘
Herkes için ulaşılabilir, nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti ‘ ilkesiyle yola çıktık.
Bu yolda en büyük destekçilerimiz başta Bakanlığımız olmak üzere Valiliğimiz ve
büyük sağlık çalışanları ailesi oldu.2013-2017 Stratejik planımız sağlık
kurumlarımızın ( İl Sağlık Müdürlüğü,Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve
Halk Sağlığı Müdürlüğü ) karşılıklı iletişim , özveri ve her bir kurumun kendi
nezdinde hedeflediği amaçlar doğrultusunda hazırlandı.
Ardahan ilimizde yürütülen sağlık hizmetleri tüm sağlık kuruluşlarımızın fedakar
personelleri tarafından büyük bir özveriyle sunulmaktadır. Hali hazırda devam eden
büyük sağlık projelerimizin yanı sıra ilerleyen yıllar içinde planlanan projelerimiz
mevcuttur.İlimizde tam teşekküllü 150 yataklı Devlet Hastanemiz 2012 yılında
hizmete girmiş olup personeliyle beraber halkımızın sağlık ihtiyaçlarına cevap verir
konuma gelmiştir ve böylece hastalarımızın çevre illere gitmek zorunda kalmalarına
gerek kalmamıştır. Görüntüleme merkezimiz MR, BT, USG, MAMOGRAFİ vs
cihazlarımızla donatılmış olup il dışına gönderilen sevklerin sayısı ciddi oranda
azaltılmıştır. Ayrıca Devlet Hastanemiz bünyesinde kurulan Diyaliz Merkezimiz gerek
il içinden gelen gerekse il dışından gelen misafir hastalarımıza hizmet
vermektedir.Kurulan yoğun bakım ünitemiz sayesinde de başka illere gitmeye gerek
kalmadan hastalarımızın tedavilerinin ilimizde yapılması sağlanmıştır.Kurulan Evde
Sağlık Hizmet Birimimiz tarafından kronik ve yatalak hastalarımızın takibi,tedavisi ve
gerektiğinde hastaneye nakilleri birim tarafından sağlanmaktadır.
İlimizde eski Devlet Hastanesinin yerinde yapımına başlanan ve içinde İl Sağlık
Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
ile 112 Komuta Kontrol Merkezini bulunduracak olan Sağlık Kompleksinin ve Göle
2013-2017 STRATEJİK
PLANI
4
ilçesinde 40 yataklı Devlet Hastanesinin inşaatları devam etmekte olup 2014 yılının
sonuna doğru hizmete açılması planlanmaktadır.
Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde il genelinde 14 Aile Sağlığı Merkezimizde
31 Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanları sayesinde sağlık hizmetinin ulaşmadığı
nokta kalmamıştır. Gerek gebelerin rutin takiplerinin yapılması, misafir anne
projesiyle doğumu yaklaşanların araçlarla alınıp hastanelerimizde misafir edip doğum
sonrası yine araçlarla evlerine bırakılmaları, bebeklerin eksiksiz olarak aşılanması
sayesinde anne-bebek ölümlerinde ciddi şekilde azalma kaydedilmiştir. Kanser Erken
Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezince (KETEM) yürütülen çalışmalar daha da
geliştirilerek erken teşhisin sağladığı avantajlar sayesinde vatandaşlarımıza kaliteli bir
yaşam sürdürme imkanı sağlanacaktır. Halka ve kamu kurum-kuruluş personellerine
yönelik KETEM faaliyetleri ve kanser hakkında sık sık eğitimler uzman personeller
tarafından verilmeye devam edecektir.
112 Komuta Kontrol Başhekimliği bünyesindeki 20 acil sağlık ambulansı ve 112
sağlık personelimizce ilimiz genelinde yaşanan tüm acil olaylara yerinde ve zamanında
müdahale yaparak vatandaşlarımızın hayatlarını kurtarmada öncü rol oynamaktadırlar.
Ayrıca kurulan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ( UMKE ) yapılan ve planlanan
tatbikatlarla oluşabilecek afetlerde her an hizmete hazır olacak şekilde çalışmalarına
devam etmektedir.112 araç filomuzda kış şartlarında hizmet verebilecek şekilde
tasarlanmış paletli ambulanslarımızın yanı sıra obez ve yoğun bakım hastalarının
sevklerinde kullanılmak üzere Obez ve Yoğun bakım ambulansımız mevcuttur.
Sağlık kurumlarımız tarafından Elektronik Belge Yönetim Sistemine ( EBYS )
geçilmiş olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarla yapılan resmi yazışmalar elektronik
ortamdan yapılmaktadır. Modernizasyon ve teknoloji alanında gelişmeler
sağlanmaktadır.Bunun sayesinde resmi işlemler daha hızlı ve güvenilir hale getirilmiş
olup zaman,iş gücü ve malzeme israfının önüne geçilmiştir.
Gayemiz, İlimizde vatandaşlarımıza sağlık alanında hızlı, kaliteli ve erişebilirlik
hizmet sunmaktır. Ve bu düşünceyle hizmetlerimizin devamını sağlayıp, daha fazla
neler yapabiliriz diyerek çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Stratejik Planın
hazırlanmasında emeği geçen tüm sağlık kuruluşlarımıza ve personellerine teşekkür
eder, saygı ve sevgilerimi sunarım.
Dr.Bilge Kağan KAYA
İl Sağlık Müdürü
2013-2017 STRATEJİK
PLANI
5
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ ................................................................................................................................................... 2
GİRİŞ ..................................................................................................................................................... 3
KISALTMALAR ........................................................................................................................................ 6
BİRİNCİ BÖLÜM ..................................................................................................................................... 7
STRATEJİK ANALİZ ................................................................................................................................. 7
1.1. TARİHSEL GELİŞİM .......................................................................................................................... 8
1.2. İLGİLİ MEVZUAT .............................................................................................................................11
1.3. STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI .............................................................................................13
1.4. TEŞKİLAT YAPISI ...........................…................................................................................................15
1.5.KAYNAKLAR.....................................................................................................................................16
1.6. MEVCUT DURUM ANALİZİ ............................................................................................................ 19
1.7. PAYDAŞ ANALİZİ ........................................................................................................................... 24
1.8. GZFT ANALİZİ ............................................................................................................................... 26
İKİNCİ BÖLÜM ..................................................................................................................................... 28
2.1. VİZYON ......................................................................................................................................... 29
2.2. MİSYON ........................................................................................................................................ 30
2.3. TEMEL İLKE VE DEĞERLER ............................................................................................................. 31
2.4. AMAÇLAR, HEDEFLER VE HEDEFE YÖNELİK STRATEJİLER ............................................................. 32
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ................................................................................................................................ 64
STRATEJİK UYGULAMA ........................................................................................................................ 64
3.1.SORUMLU BİRİM MATRİSİ ..............................................................................................................65
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM…………………………………………………………………………………………………………………………69
4.1.İZLEME VE DEĞERLENDİRME …………..…………………………………………………………………………………....70
2013-2017 STRATEJİK
PLANI
KISALTMALAR
ADSM
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
AHB
Aile Hekimliği Birimi
ASİE
Aşı Sonrası İstenmeyen Etki
ASM
Aile Sağlığı Merkezi
BİMER
Başbakanlık İletişim Merkezi
BKİ
Beden Kitle İndeksi
Ca
Kanser
ÇEKÜS
Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı
ÇPGD
Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı
GZFT
Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler
KDS
Karar Destek Sistemi
KETEM
Kanser Erken Tanı ve Eğitim Merkezi
KHK
Kanun Hükmünde Kararname
KOAH
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
SABİM
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi
SFT
Solunum Fonksiyon Testi
STK
Sivil Toplum Kuruluşları
TSM
Toplum Sağlığı Merkezi
TÜİK
Türkiye İstatistik Kurumu
6
2013-2017 STRATEJİK
PLANI
BİRİNCİ BÖLÜM
STRATEJİK ANALİZ
7
2013-2017 STRATEJİK
PLANI
8
1.1.TARİHSEL GELİŞİM
Yapılan araştırmalara göre eski bir yerleşim alanı olan yöre MÖ 9. yüzyılda
Urartu'ların egemenliği altındaydı. Daha sonra Medler ile Persler'in yönetimine giren yörede
Gürcüler ile Ermeniler'in atası sayılan halklar yaşıyordu. MÖ 1. yüzyılda yönetici Dikran yöreyi
de egemenlik alanına kattı. MS 1. yüzyıldan sonra Romalılar ile Partlar arasında el değiştiren
yöre 3. yüzyılda Sasaniler'in eline geçti. 7. yüzyıldan sonra Bizanslılar'ın ve Araplar'ın
egemenliğine giren yöreye 11. yüzyılda Türkmenler gelmeye başladı. Sultan Alparslan
1068'de Ardahan'ı fethederek Türk topraklarına kattı.Böylece 1071 Malazgirt Zaferinde önce
Anadolu'nun ilk fethedilen parçalarından biri de Ardahan olmuştur. Daha sonra Gürcüler'in
yönetimine giren bu topraklar 13. yüzyılda Moğolların saldırılarına maruz kaldı ve 14.
yüzyılda Timur'un eline geçti. Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Safeviler tarafından da
yönetilen yöre 1534'te Osmanlı Devleti'ne bağlandı. Yüzyıllarca Çıldır Eyaleti sınırları içinde
kalan yöre, birçok kez Ruslar'ın ve Safeviler'in saldırısına uğradı.
Bir bölümü de Kars Eyaleti sınırları içinde kalan yöre 1828 ve 1855'te Ruslar
tarafından işgal edildi. Daha sonra Erzurum Vilayetinin Çıldır Sancağına bağlanan bu topraklar
1876'da tekrar Ruslar'ın işgaline uğradı.İşgal,1917 Ekim Devrimi'nden sonra Rus Ordularının
çekilmesiyle son buldu. Sancak olarak yönetilmeye başlanan Ardahan, çevresindeki Batum ve
Kars sancaklarıyla birlikte Elviye-i Selase adıyla anılıyordu. Ruslar'ın çekilmesinden sonra bu
toprakların İngiliz desteğindeki Ermeniler tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla
Sovyet tipi yerel yönetimler kuruldu. Ama Kars Milli İslam Şurası İngilizler, Ardahan Milli
İslam Şurası da Gürcüler tarafından işgal edildi.1921'de Türk Orduları tarafından işgalden
kurtulan Ardahan, diğer sancakla birlikte Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra il yapıldıysa
da 1926'da ilçe yapılarak Kars iline bağlandı.
Cumhuriyetin ilanından sonra İl olan Ardahan 1926 yılında 877 Sayılı kanunla ilçe
yapılarak Kars iline bağlanmıştır. 27.05.1992 tarihinde Ardahan tekrardan İl olarak faaliyete
geçmiştir. Ardahan ili 27 Mayıs 1992 yılında çıkartılan bu yasayla Türkiye Cumhuriyetinin 75.
ili olarak kuruldu. Bu yasayla eskiden Kars iline bağlı olan Ardahan, Çıldır, Damal, Göle, Hanak
ve Posof ilçelerinin sınırları içinde, merkezi Ardahan kenti olmak üzere yeni bir il oluşturuldu.
Ardahan’ın 1992 yılında İl olması ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü kurulmuş olup 21 yıllık
kurumsal geçmişe sahiptir. 2012 yılında Sağlık Bakanlığının yeniden yapılandırılması ile İl
Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
olarak hizmetlerine devam etmektedirler.
2013-2017 STRATEJİK
PLANI
9
Ardahan’ın Coğrafi Yapısı
İlimiz Doğu Anadolu bölgesinin kuzeydoğusunda ve 1.800 m yükseklikte yer alır. Doğusunda
Gürcistan ve Ermenistan Güneyinde Kars ve Erzurum Batısında ise Artvin İli sınır teşkil
etmektedir.
Arazi yapısı bakımından İlimiz Doğu Anadolu’nun en dağlık ve en engebeli arazi yapısına
sahiptir. Şehir merkezi kendi adını taşıyan ve ortasında Kür (Kura) nehrinin geçtiği bir ovada
kurulmuştur. İlin toplam yüzölçümü 4.842 km2 dir.
Ardahan'da yağışlar; kışın Kar yılın diğer mevsimlerinde yağmur olmak üzere her mevsimde
görülmekle birlikte en fazla yağış Nisan Mayıs ve Haziran aylarına rastlar. Yıllık 5334 mm.
yağış ortalaması görülmektedir. Kış mevsimi genellikle Ekim ayı sonlarında başlayıp Nisan ayı
sonlarına kadar sürmekte olup ortalama kar örtülü Gün sayısı 1278 gündür. 15 Yıllık
ortalama Sıcaklık 37 C° ve ortalama bağıl nem oranı %71 olarak gerçekleşmiştir. 20 ile 80
arası oranında bulutluluk yıllık ortalama 2245 gün ve kapalı gün sayısının 51 olarak
gerçekleşmesi; ilde iklimin genel olarak serin geçmesinin en önemli nedenleri arasında dikkat
çekmektedir. İlkbahar geç donları 15 Haziran’a kadar sürmekte ve sonbahar erken donları da
5 Eylül’de görülmeye başlamaktadır.
Bitki örtüsü
İl genelinde Kısır dağının çevresi hariç diğer dağların hemen hemen çoğunun kuzey yamaçları
saf sarıçam ormanları ile kaplıdır. Farklı olarak Posof çevresinde ladin diğer yapraklı türlerden
titrek kavak söğüt huş meşe gürgen kızılağaç mevcuttur. Ayrıca yine Posof alt bölgesinde
yaban eriği ahlat üvez karaçalı laden böğürtlen kuşburnu yaban gülü yaban fındığı ve otsu
türler olarak da; üçgül karanfil ayı üzümü çan çiçeği kuzu kulağı salkım otu sarmaşık otu
geven çilek düğün çiçeği aslan pençesi kekik gelincik vs. bulunmaktadır. Dağların en yüksek
kesimleri dahil hiçbiri aşınmamış olup Bitki örtüsünün büyük çoğunluğunu doğal çayır ve
meralar oluşturmaktadır.
Dağlar
Ardahan genel olarak dağlık bir yayla görünümündedir. İl topraklarının görünümü çoğunlukla
sıra dağlarla bölünmüş bunların arasında yüksek düzlükler ova ve vadiler şeklindedir. İl
toprakları ülkenin genel topografik yapısında görülen batıdan doğuya doğru gittikçe
yükselme ve sarplaşmanın en son noktasındadır. Ardahan ilinin kuzey kesiminde Yalnızçam
Dağları (2715m.) güneybatı kesiminde ise Allahuekber Dağlarının (2919m.) uzantıları
bulunmaktadır. Kuzeydoğusunda Keldağı (3033m.) doğusunda Akbaba Dağı (3026m.) ve ilin
en yüksek noktasını oluşturan Kısır Dağının doruğu (3197m.) ise güney kesiminde
bulunmaktadır.
Bunun haricinde belli başlı yerler; Ardahan Göle arasında Kayak Merkezinin üzerinde
bulunduğu Uğurlu Dağı (2806m.) Posof-Ilgar Dağı (2918m.) Hanak Serinkuyu ve Çavdarlı
Yaylalarının üzerinde bulunduğu Cin Dağı (2957m.) Posof-Arsiyan Dağı (3160m.) AlagözYaylacık Köyleri arasında Ziyaret Tepesi (2494m.) Büyük Sütlüce ve Hoçuvan arasında Kartal
2013-2017 STRATEJİK 10
PLANI
Tepesi (2521m.) Ardahan-A.Lıkan-Baştoklu Yaylalarının üzerinde bulunduğu Persokıran
Tepesi (2641m.) dikkat çekenler arasındadır.
Vadiler
Ardahan ilinde çok önemli vadiler olmayıp ancak merkez ilçe sınırları içerisinde KartalpınarBalıkçılar-Altaş arasında ve Çıldır ilçesine bağlı Doğankaya-Kotanlı-Kaşlıkaya-Kuzukaya köyleri
arasında kura nehrinin geçtiği yerlerde oluşan Kura Vadisi (Sevimli-Vel/Köroğlu-Kalesi bu vadi
içerisinde) bulunmaktadır.
Çıldır'dan gelip Kura nehri ile birleşen Karaçay’ın Yıldırımtepe civarında oluşturduğu Karaçay
Vadisi (Şeytan Kalesi bu vadi içerisinde bulunmaktadır) ve yine Kurtkale grubu civarında vadi
ve kanyon oluşumları görülmektedir. Bu vadiler çoğunlukla doğal orman ve çalılıklar ile
örtülüdür. Kurtkale civarındaki vadilerde değişik meyve ağaçları da bulunmaktadır.
Ovalar
Ardahan merkez ilçenin de üzerinde kurulduğu Ardahan Ovası 180 km2’lik alan ile ilin en
büyük ovasıdır. Ovanın ortasında Kura (Kür) Nehri geçmektedir. Diğer önemli ova ise Göle
ilçe merkezinin üzerinde kurulu bulunduğu 150 km2’lik Göle ovasıdır. Göle ovasının
yüksekliği ortalama 2000m. civarındadır. Ayrıca nispeten daha küçük alanlardan oluşan
Hanak ovası (20 km2) ve Hoçuvan Ovası (14 km2) da bu grupta adlandırılabilir. Mevcut ovalar
büyük oranda çayırlarla kaplı olup bunların bir kısmında Tahıl yem Bitkileri ve önemli oranda
da çayır otu üretimi yapılmaktadır. İlkbahar ve sonbaharda ise hayvan otlatma alanı olarak
kullanılmaktadır.
Yaylalar
Ardahan ilindeki mevcut dağların (Bkz. Dağlar) tamamının daha çok güney yamaçları ve
etekleri 3 aylık yaz mevsiminde yayla olarak kullanılmaktadır. Ortalama 2000-2800m.
yükseklikte olan bu yaylalar sahip olduğu zengin otlaklarla hayvancılık için elverişli bir ortam
oluşturmaktadır. Farklı olarak Artvin-Ardanuç sınırında Yalnızçam Dağları üzerinde bulunan
Bülbülhan ve Botanik Yaylası; Erzurum Artvin ve Ardahan'ın katılımı ile panayır ve pazar
amaçlı kullanılmaktadır.
Mayıs ve Haziran aylarına rastlar. Yıllık 5334 mm. yağış ortalaması görülmektedir. Kış
mevsimi genellikle Ekim ayı sonlarında başlayıp Nisan ayı sonlarına kadar sürmekte olup
ortalama kar örtülü gün sayısı 1278 gündür. 15 Yıllık ortalama sıcaklık 37 C° ve ortalama bağıl
nem oranı %71 olarak gerçekleşmiştir. 20 ile 80 arası oranında bulutluluk yıllık ortalama 2245
gün ve kapalı gün sayısının 51 olarak gerçekleşmesi; ilde iklimin genel olarak serin
geçmesinin en önemli nedenleri arasında dikkat çekmektedir. İlkbahar geç donları 15
Haziran'a kadar sürmekte ve sonbahar erken donları da 5 Eylül'de görülmeye başlamaktadır.
2013-2017 STRATEJİK 11
PLANI
1.2.İLGİLİ MEVZUAT

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Madde 56

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

663 sayılı KHK

224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

560 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK

1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
2013-2017 STRATEJİK 12
PLANI

2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun

5624 Sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu

3224 Sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

3816 Sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek

Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu

5324 Sayılı Kozmetik Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu

6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun

6283 Sayılı Hemşirelik Kanunu

6643 Sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu

7183 Sayılı Verem Savaşı Hakkında Kanun
2013-2017 STRATEJİK 13
PLANI
1.3.STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI
A. Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması
Stratejik Planlama Ekibi; Strateji Geliştirme Üst Kurulu, Stratejik Planlama Yürütme
Kurulu, Stratejik Planlama Çalışma Ekipleri ve Stratejik Planlama Koordinasyon Biriminden
oluşmaktadır.
I. Strateji Geliştirme Üst Kurulu
Stratejik planlama sürecinin işleyişini gözetmek, yönlendirmek ve planlama süreci ile
ilgili önemli kararları almak üzere Strateji Geliştirme Üst Kurulunu oluşturduk. Kurulda İl
Sağlık Müdürü başkanlığında Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve Halk Sağlığı Müdürü
yer aldı.
II. Stratejik Planlama Yürütme Kurulu
Stratejik planlama ekiplerinin çalışmalarını yönlendirmek, grupların yaptıkları
çalışmaları gözden geçirmek ve bu çalışmaları nihaî hâle getirmek üzere yürütme kurulunu
kurduk. Kurulu Sağlık Müdür Yardımcısı başkanlığında her kurumdan Müdür Yardımcısı/Daire
Başkanı/Şube Müdür düzeyinde temsilcilerden oluşturduk.
III. Stratejik Planlama Koordinasyon Birimi
Stratejik planlama sürecinde çalışmaların koordine ve konsolide edilmesi için stratejik
planlama çalışma ekiplerini oluşturduk. Tüm kurumlardan uzman ve yöneticilerin katılımını
sağladık
IV. Stratejik Planlama Çalışma Ekipleri
Stratejik planlama çalışmalarında destek hizmetleri bu ekipler Planlama ile ilgili belge
yönetimi ve verilerin toplanması vb. işlemler bu birimler tarafından yürütüldü
B. Stratejik Plan Literatür Taraması
Ulusal ve yerel düzeyde stratejik planlar ve kaynak kitaplar ( Sağlık Bakanlığı 2013-2017
Stratejik Planı).
C. Stratejik Plan Unsurları
Vizyonumuzu belirlemede üç unsuru esas aldık:

"Sağlıklı Toplum…"

"Sağlıkta ve Sağlık Hizmet Sunumunda Tıbbi Etik Kurallarına Bağlılık"

"Bakanlık Strateji ve Hedefleri"
Misyonumuzu belirlemede iki unsuru esas aldık:


"Sağlıklı Gelecek…"
"Hesap verilebilir ve Kaliteli Sağlık Hizmeti"
Temel ilke ve değerlerimizi belirlemede üç unsuru esas aldık:



"Empati"
"Bilim"
"Çalışan Memnuniyeti"
Nihaî amacımız : “Sağlıklı nesiller için sunulan sağlık hizmeti kalitesini artırmak”
2013-2017 STRATEJİK 14
PLANI
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU
Sağlık Müdürü
Dr.Bilge Kağan KAYA
Halk Sağlığı Müdürü
Dr.Ulaş ŞENTÜRK
KHB Genel Sekreteri
Op.Dr.Gökhan DEMİRAL
STRATEJİK PLANLAMA YÜRÜTME KURULU
Sağlık Müdür Yardımcısı
Dr.İsak ASKEROĞLU
Şube Müdürü
Yavuz DÜZ
Şube Müdürü
Pakistan ÇELİK
Şube Müdürü
Erol YILMAZ
Şube Müdürü
Altan KAVAK
KHB Uzman
Oğuz KARABAĞ
STRATEJİK PLANLAMA KOORDİNASYON KURULU
STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA EKİBİ
Bilgisayar Mühendisi
Nizamettin EDİN
İstatistikçi
Selman SARI
Basın ve Halkla ilişkiler Birim.
Selahattin BEKMEZ
VHKİ
Mehmet Ali BİÇER
VHKİ
Sümbül YILMAZ
VHKİ
Melek KASAP
2013-2017 STRATEJİK 15
PLANI
1.4. TEŞKİLAT YAPISI
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
MÜDÜR YARDIMCISI
Sağlık hizmetleri Şube
Müdürlüğü
İlçe Sağlık Müdürlükleri
Acil ve Afetlerde Sağlık
Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Araştırma Bilgi Sistemler i ve
Sağlığın Geliştirilmesi ve Halk sağ.
Şube Müdürlüğü
Yönetim Hizmetleri Şube
Müdürlüğü
İl Ambulans Servisi
Başhekimliği
GENEL SEKRETER
Tıbbi Hizmetler Başkanı
Mali Hizmetler Başkanı
İdari Hizmetler Başkanı
Hastane Yöneticiliği
Başhekim
İdari ve Mali İşler Müdürü
Sağlık Bakım Hizmetleri
Müdürü
Başhekim Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
2013-2017 STRATEJİK 16
PLANI
Halk Sağlığı Müdürü
Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı
- Bulaşıcı Hastalık Çevre Ve
- Aile Hekimliği ve Toplum
Sağlığı Uygulama Şubesi
- Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programları ve
Kanser Şubesi
- Destek Hizmetleri Şubesi
1.5. KAYNAKLAR
1.5.1 İnsan Kaynakları
2013
Uzman Hekim
Pratisyen
Toplam Hekim
Diş Hekimi
Eczacı
Hemşire
Ebe
Diğer Sağlık
Diğer Personel Sayısı
Toplam Personel Sayısı
TOPLAM
62
61
123
19
5
184
87
245
179
842
Çalışan Sağlığı Şube
Müdürlüğü
2013-2017 STRATEJİK 17
PLANI
1.5.2.Mali Kaynaklar
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA TABLOSU
2012 Yılı
2013 Yılı
İSM
Harcama
Harcama
Genel Bütçe Toplamı
6.092.435
6.998.019
Döner Sermaye Bütçesi
4.644.553
3.352.327
Diğer (İl Özel İdare, Hayırsever)
Toplam
10.736.988
10.350.346
Değişim Oranı %
14.86
-27.82
-0.36
KAMU HASTANELERİ HARCAMA TABLOSU
KHB
Genel Bütçe Toplamı
Döner Sermaye
İl Özel İdare
Toplam
2012 Yılı Harcama
2013 Yılı Harcama
Değişim Oranı %
7.647.049
15.492.729
9.504.044
20.376.371
24.29
31.52
23.139.778
29.880.415
29
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA TABLOSU
2012 Yılı
2013 Yılı
Değişim Oranı %
Harcama
Harcama
Genel Bütçe Toplamı
8.450.548
13.567.183
60
HSM
Döner Sermaye Bütçesi
3.251.208
5.402.500
66
11.701.756
18.969.683
62
İl Özel İdare
Toplam
1.5.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
İlimizdeki bilgi ve teknolojik kaynaklar arasında Bakanlığın sağladığı uygulamalar ve
diğer bilgi yönetim sistemi uygulamaları aşağıdaki gibidir.
Bunların dışında Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sistemi, yoğun bakım izleme
sistemi, organ bağışı bilgi sistemi, diyaliz bilgi sistemi, e-reçete uygulamaları, gibi
uygulamalar da bilgi ve teknolojik kaynaklar arasındadır.
2013-2017 STRATEJİK 18
PLANI
Görüntüleme yazılımı
3
Anti-virüs yazılımı
2
Server (sunucu bilgisayar)
12
Yazılımı ve Donanımı (güvenlik duvarı)
4
Bilgisayar
468
Merkezi UPS
6
Metro Ethernet Bağlantısı
4
Diğer ağ ekipmanları (Router,Swicth)
25
Yazılım ve Donanım Destek Merkezi
4
Video Tarama Konferans sistemi VTC
1
ÇKYS
MKYS
EBYS
SKYS
KDS
AHBS
HTS
HBYS
İKYS
TSİM
KBS
KPS
MHRS
ETYS
TDMS
EKAP
KSP
ARMAKOM
E-Reçete
E-İmza
BDP
SAĞLIK NET
PBS
YKTBS
184 SABİM
BİMER
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi
Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi
Elektronik Belge Yönetim sistemi
Özel Sağlık Kuruluşları Bilgi Yönetim Sistemi
Karar Destek Sistemi
Aile Hekimliği Bilgi Sistemi
Hasta Takip Sistemi Organ Bağışı
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
Temel Sağlık İstatistikleri Modülü
Kamu Harcama ve Muh. Bilişim Sistemi
Kimlik Paylaşım Sistemi
Merkezi Hastane Randevu Sistemi (Alo 182)
Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi
Tek Düzen Muhasebe Sistemi
Elektronik Kamu Alımları Platformu
Kamu Satın Alma Platformu
112 Acil Çağrı Merkezi Operasyon Yönetim Sistemi
Beyanname Düzenleme Programı
Sağlık Bilgi Sistemi
Personel Bilgi Sistemi
Yeşil Kart Tahakkuk Bilgi Sistemi
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi
Başbakanlık İletişim Merkezi
2013-2017 STRATEJİK 19
PLANI
1.6. MEVCUT DURUM ANALİZİ
GENEL DEMOGRAFİK GÖSTERGELER
Ardahan nüfusu 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 102.782 kişi oldu
Ardahan’da ikamet eden nüfus 2013 yılında, bir önceki yıla göre 3.860 kişi azaldı.
Erkek nüfusun oranı %51,50 kadın nüfusun oranı ise %48,50 olarak gerçekleşti.
Ardahan’ın yıllık nüfus artış hızı, 2013 yılında ‰-36.9 olarak gerçekleşti. Toplam
nüfus 2012 yılında 106.643 iken bu oran 2013 yılında 102.782 kişiye gerilemiştir. İl ve ilçe
merkezlerinde ikamet edenlerin sayısı 2012 yılında 37.522 iken, bu sayı 2013 yılında 36.214
olarak gerçekleşti.
Ardahan’da; 1 Merkezle 5 ilçe (Göle, Posof, Hanak, Damal, Çıldır) 2 Belde (Aşıkşenlik,
Köprülü) belediyeleri mevcuttur.
Genel Demografik Göstergeler(2013);
İl Nüfusu
Kent Nüfusu
Kır Nüfusu
0-14 Yaş Nüfus
65+ Nüfus
102.782
36.214
66.568
25.044
11.568
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI
İlçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu - 2013
İl/İlçe merkezi
Toplam
Toplam
Erkek
Kadın
TOPLAM
Erkek
Kadın
Merkez
18.857
9.917
8.940
40.874
21.132
19.742
Göle
6.094
3.219
2.875
28.032
14.455
13.577
Posof
1.962
1.092
870
7.699
3.882
3.817
Çıldır
2.870
1.530
1.340
10.476
5.477
4.999
Damal
3.210
1.677
1.533
5.897
3.045
2.852
Hanak
3.221
1.678
1.543
9.804
4.946
4.858
19.113
17.101
102.782
52.937
49.845
ARDAHAN
TOPLAM
36.214
2013-2017 STRATEJİK 20
PLANI
Mortalite (2013)
Ölüm Hızı
Yüz Binde
Bebek Ölüm Hızı
9.5
Anne Ölüm Hızı
0
Neonatal Ölüm Hızı
3.8
Postneonatal Ölüm Hızı
5.7
5 Yaş Altı Ölüm Hızı
2.3
Morbidite(2013);
Kızamık Vaka Sayısı
AIDS Vaka Sayısı
Tüberküloz Vaka Sayısı
Sıtma Vaka Sayısı
Diyabet Vaka Sayısı
Hipertansiyon Vaka Sayısı
2
0
12
0
2.318
15.448
Hastalıkların Önlenmesi ve Sağlığın Korunması(2013);
DABT 3 Aşılama Oranı
%100
BCG Aşılama Oranı
%99
KKK Aşılama Oranı
%99
KPA Aşılama Oranı
%99
Hepatit-B Aşılama Oranı
%99
Sağlık personeli ile gerçekleşen doğum oranı
%98
Sağlık kuruluşunda geçen doğum oranı
%98
Gebe başına ortalama izlem oranı
5.6
Loğusa başına ortalama izlem oranı
3
Bebek başına ortalama izlem sayısı
9
Çocuk başına ortalama izlem
7
2013-2017 STRATEJİK 21
PLANI
Sağlık Hizmeti Verilen Kurumlar ve Altyapıları(2013);
Devlet Hastanesi Sayısı
3
Toplam Yatak Sayısı
187
Nitelikli Yatak Sayısı
150
Yoğun Bakım Yatak Sayısı
14
Poliklinik Oda Sayısı
63
EMG Cihaz Sayısı
1
EEG Cihaz Sayısı
1
USG Cihaz Sayısı
6
BT Cihaz Sayısı
1
MR Cihaz Sayısı
1
Doopler Cihaz Sayısı
1
112 Acil Ambulans Sayısı
20
112 Acil istasyon Sayısı
8
ADSM Sayısı
1
Diş Ünitesi
10
TSM Sayısı
6
ASM Sayısı
14
2013-2017 STRATEJİK 22
PLANI
Sağlık Hizmetlerinin kullanımı(2013);
Kamu Hastaneleri Birliği
1.Basamak
Toplam Yatak Sayısı
175
12
Nitelikli Yatak Sayısı
150
-
Nitelikli Yatak Oranı
% 86
-
14
-
Yatak Doluluk Oranı
% 65
%77
Yoğun Bakım Yatak Doluluk Oranı
% 67
-
Toplam Muayene Sayısı (Acil, diğer ve diş dahil)
381,278
285.072
Acil Muayene Sayısı
101.260
-
Acil Muayene Oranı
% 28
-
Toplam Yatan Hasta Sayısı
10,259
-
Toplam Yatan Hasta Oranı (%)
% 4,82
-
Toplam Ameliyat Sayısı
10.165
-
Bir Hastanın Ortalama Kalış Günü
4,23
-
Devir Aralığı (Gün)
1,78
-
Yoğun Bakım Yatak Sayısı
Aile Hekimliği Sevk Oranı
2013
Uzman Hekim
Pratisyen Hekim
Asistan Hekim
Toplam Hekim
Diş Hekimi
Eczacı
Hemşire
Ebe
Diğer Sağlık Per.
Diğer Sağlık Per. Hizmet
Alımı
%0.85
TOPLAM
62
61
Yüz binde
60
59
123
19
5
184
87
245
179
120
18
5
180
85
240
175
2013-2017 STRATEJİK 23
PLANI
Sağlıkta İnsan Kaynakları (2014 Ocak):
2014 YILI ARDAHAN İLİ BRANŞLARA GÖRE UZMAN HEKİM SAYISI
Branşlara Göre Hekimler
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Biyokimya
Çocuk Cerrahi
Çocuk Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Enfeksiyon Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Reh.
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hast.
İç Hastalıkları
İlk ve Acil Yardım
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp Damar Cerrahi
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hast.
Mikrobiyoloji
Nöroloji
Ortopedi
Patoloji
Plastik Cerrahi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hast.
Üroloji
TOPLAM UZMAN HEKİM
Pratisyen Hekim
2014 YILI TOPLAM Eczacı/Hemşire/Ebe ve diğ. Per. SAYISI
Eczacı
Ebe
Hemşire
Diğer Personel
2014 Yılı
3
6
2
1
1
2
2
2
1
5
1
2
3
3
2
3
1
1
3
3
2
2
1
1
3
2
2
59
57
5
98
177
440
2013-2017 STRATEJİK 24
PLANI
1.7.PAYDAŞ ANALİZİ
Paydaşlar; Taşra Teşkilatının hizmetlerinden doğrudan, dolaylı, olumlu ya da olumsuz
etkilenen veya etkileyen kişi, grup ya da kuruluşlardan oluşur.
Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar olarak sınıflandırılmıştır.
İç Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi,
grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır.
İç Paydaşlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Sağlık Bakanlığı
Ardahan Valiliği
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
İlçe Kaymakamlıkları
Kamu Hastaneleri Birliği
Halk Sağlığı Müdürlüğü
İlçe Sağlık Müdürlükleri
Toplum Sağlığı Merkezleri
Hastaneler
Ağız Diş Sağlığı Merkezi
İl Ambulans Servisi Başhekimliği
112 İstasyonları
Aile Sağlığı Merkezleri/Birimleri
Çocuk, Ergen, Kadın Üreme Sağlığı Merkezi
Kanser Erken Teşhis Tarama Merkezi
Verem Savaş Dispanseri
Kurum Çalışanları
Dış Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi,
grup veya kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör
kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek
olarak verilebilir.
2013-2017 STRATEJİK 25
PLANI
Dış Paydaşlar
1
Ardahan Üniversitesi
2
Ardahan Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı
3
Ardahan Belediyesi
4
İl Emniyet Müdürlüğü
5
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
6
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
7
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
8
Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü
9
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
10
Cumhuriyet Başsavcılığı
11
İl Defterdarlığı
12
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
13
Ticaret İl Müdürlüğü
14
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
15
PTT Başmüdürlüğü
16
TELEKOM
17
İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
18
Belediyeler
19
Sendikalar
20
Özel Sağlık Kuruluşları
21
Erzurum Tabipler Odası
22
Erzurum Eczacılar Odası
23
Dernekler
24
Sivil Toplum Kuruluşları
25
Basın ve Medya Kuruluşları
26
İl Müftülüğü
2013-2017 STRATEJİK 26
PLANI
PAYDAŞLAR
Sağlık Bakanlığı
İÇ
PAYDAŞLAR

DIŞ
PAYDAŞLAR

Vatandaşlar
Valilik

İl Sağlık Müdürlüğü
Çalışanları
Ardahan
Üniversitesi
Ardahan Belediyesi



NEDEN PAYDAŞ ÖNCELİĞİ
?
Bağlı
olunan
1
kuruluş
Hizmet alan kitle
1
Koordinasyon
merkezi
Hizmet
veren
kitle
Eğitim faaliyetleri
veren kurum
Hizmet Sunucu
1
1
2
2
GZFT ANALİZİ
Genel anlamda GZFT, amaç iç ve dış etkenleri dikkate alarak var olan güçlü yönler ve
fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmak, tehdit ve zayıf yönlerin etkisini en aza indirmektir.
Kuruluşun kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir
yöntemdir. Bu kapsamda, kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluş dışında oluşabilecek
fırsatlar ve tehditler belirlenir. Güçlü ve zayıf yönler kurum içi analiz, fırsatlar ve tehditler ise
çevre analizi olarak nitelendirilir.
1.8.1. Güçlü Yönler: Güçlü yönler kuruluşun amaçlarına ulaşması için yararlanılabileceği
olumlu hususlardır. İlimizin sağlık alanında güçlü yönleri aşağıdaki gibidir.
1-Kurum personelinin Eğitim ve Nitelik Üstünlüğü
2-Anayasa ile Sağlık Hizmetlerinin Güvence Altına Alınması
3-Hizmetlerin Kamusal olarak sürekliliği ve mali olarak desteklenmesi.
4-Birimlerimizin taşra ve merkezi yapılanmasının güçlü olması
5-Döner Sermaye Kaynakları
6-İnsan Sağlığının Önemsenmesi,İşin Ciddiyeti.
7-Bütçe Planlarında Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Oldukça Önemsenmesi
8-Bilgi İletişim Ağının Uluslar arası olması
9-İlimizin küçük bir il olması
1.8.2. Zayıf Yönler: Zayıf yönler kuruluşun başarılı olmasına engel teşkil edebilecek
eksiklikler, diğer bir ifadeyle, aşılması gereken olumsuz hususlardır.
2013-2017 STRATEJİK 27
PLANI
1-İlimizin tam teşekküllü ya da Üniversite hastanelerine uzak olması
2-İlimize atanan personelin mecburi görev süresi bitince veya eş durumundan tayinle
gitme isteminde olması,
3-Toprak,su ve gıda kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmaların, sektörler arası
koordinasyonunun yetersizliği.
4-Hizmet Binası ve Lojmanların yetersiz olması
5- Uluslar arası insan taşımacılığının yaygınlaşması
6-İlimizin sınır İl olması
1.8.3. Fırsatlar: Fırsatlar, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen ve kuruluşa avantaj
sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır.
1-Kalkınmada öncelikli iller arasında bulunmamız.
2-Gelişen teknolojik imkanların bilgi erişimini kolaylaştırması
3-Zorunlu Hizmet Uygulamasının Hekim sayısını artırması.
4-Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile, sağlık alanında yapılan hukuksal ve yapısal değişiklikler
5-Uluslar Arası Mali Kaynaklar
6-Hızla gelişen bilgi teknoloji ağı
7-Bilimsel Kurullara ulaşılabilirliğin artması.
1.8.4 Tehditler: Tehditler, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin
engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır.
1-Toplumsal sağlık bilincinin yeterli düzeye ulaşmamış olması
2-Sosyoekonomik yapının yetersizliği
3-Coğrafi ve İklim şartlarının ağır olması
4- 442 sayılı köy kanununun uygulanmaması (Gübrelik sorunu, su kaynaklarının
korunamaması-Ahır ve evlerin iç içe olması)
5- Kanalizasyon, çöp ve benzeri katı ve sıvı atıkların ıslah hizmetlerinin yetersizliği
6-Topraklı ev yapımı
7- Doğal afetler, çevresel tehditler
8- Toplumda Obezitenin artması
9- Temel geçim kaynağının hayvancılık olması ve buna bağlı olarak zoonotik hastalıkların
sıklığı ve yayılması
2013-2017 STRATEJİK 28
PLANI
İKİNCİ BÖLÜM
STRATEJİK TASARIM
2013-2017 STRATEJİK 29
PLANI
2.1. VİZYON
T.C. Sağlık Bakanlığı politikaları, stratejisi ve
hedefleri doğrultusunda, çevreye ve insana saygılı, tıbbi
etik kurallara bağlı, bilimsel gelişmeler ışığında
ülkemizde toplumun refahını yükselten öncü bir kurum
olmak.
2013-2017 STRATEJİK 30
PLANI
2.2 MİSYON
Sağlıklı insan, sağlıklı toplum, sağlıklı gelecek için
kaliteli, hesap verebilir, insan onuruna yakışır sağlık
hizmeti sunmak, korumak ve geliştirmek.
2013-2017 STRATEJİK 31
PLANI
2.3 DEĞERLERİMİZ
Etik ilkelere duyarlılık
Evrensellik
Profesyonellik
Çalışan memnuniyeti
Hoşgörü
Bilimsellik
İNSAN
Hakkaniyet
Saygınlık
Şeffaflık
Sürdürebilirlik
Empati
Ss
Sağlıkta İnovasyon
2013-2017 STRATEJİK 32
PLANI
2.4 AMAÇLAR, HEDEFLER VE HEDEFE YÖNELİK STRATEJİLER
Nihai Amaç:
Hakkaniyetli Şekilde Halkımızın
Sağlığını Korumak ve İyileştirmek
Stratejik Amaç 1
Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat
tarzını teşvik etmek
Stratejik Amaç 2
Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri
sunmak
Stratejik Amaç 3
İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına
ve Beklentilerine cevap vermek
Stratejik Amaç 4
Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı
aracı olarak sağlık sistemini geliştirmeye devam etmek
2013-2017 STRATEJİK 33
PLANI
Stratejik Amaç 1:Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu
korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek
Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu koruyabilmek için her türlü tedbir
alınmalıdır. Tedbirler bireye ve çevreye yönelik olmalıdır. Sağlığa yönelik risklerden bireyi
korumanın en önemli yolu sağlıklı davranışlar oluşturmaktır. Davranış değişikliği hem bireye
hem de topluma fayda sağlar. Diğer taraftan acil ve afetler de dâhil olmak üzere çevresel,
sosyal ve mesleki risklerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacak tedbirler alınmalıdır.
Bu sayede bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek
mümkün olabilir.
HEDEF 1.1: Sağlıklı Beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, fiziksel aktivite düzeyini
artırmak ve obeziteyi azaltmak.
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
MEVCUT
DURUM
2013
ULAŞILACK
HEDEF
2014
ULAŞILACAK
HEDEF
2015
ULAŞILACAK
HEDEF
2016
ULAŞILACAK
HEDEF
2017
ULAŞILACAK
HEDEF
2023
Obez nüfus
oranı,(19 yaş ve
üstü)
553 kişi
(%)0,56
30
28
26
25
25
Obezitenin
önlenmesine
yönelik eğitim
verilen kişi oranı
1658 kişi
(%)1,6
%4
%6
%8
%10
%20
Obezite
danışmanlığı alan
kişi sayısı
305 kişi
350
500
750
1000
2500
( Tüm Nüfus 2015 yılında hesaplandıktan sonra hedefler revize edilecektir.)
Hedefe Yönelik Stratejiler
Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek üzere gerek yerel basında gerekse
internet sitemizden bilgilendirmeler yapılmakta olup özellikle toplumda aşırı tuz
tüketilmesine yönelik basın açıklaması yapılmış ve müdürlüğümüze ait yemekhanelerde
tuzluklar masalardan kaldırılmıştır. Fiziksel aktivite düzeyini arttırmak ve obeziteyi azalmak
üzere 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri ve 10 mayıs dünya hareket et günü
2013-2017 STRATEJİK 34
PLANI
dönemlerinde yürüyüş düzenlenmiş halk pazarı ve hastanede stantlar açılarak konu ile ilgili
vatandaşa broşür dağıtılarak bilgilendirme yapılmıştır. Müdürlüğümüze bağlı 1 nolu ASM’de
obezite danışma birimi kurulmuş ve 1 diyetisyenle hizmet verilmektedir. 6 Tsm’de ve 14
ASM’de hareketli yaşam sağlıklı beslenme ve obezite konusunda danışmanlık hizmeti
verilmektedir.2014 yılı her ayın son Pazar günü değişik kurum ve gruplarla Hareketli Yaşam
konusunda farkındalık yaratmak için yürüyüş etkinlikleri yapılmaktadır.
1.1.1. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarına teşvik etmek, fiziksel aktiviteyi arttırmak ve
obeziteyi azaltmak için Ardahan ilinde tüm halka yönelik kampanyalar yürütmek,
1.1.2. Obezite ile mücadele kapsamında halka yönelik sağlıklı beslenme ve fiziksel
aktivite konularında eğitimler vermek,
1.1.3. Sağlıklı Beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi günlük yaşamın vazgeçilmez bir
parçası haline getirebilmek için okul öncesi, ilköğretim ve lise öğrencilerine eğitimler vermek,
1.1.4. Beslenme Dostu Okul ve Beyaz Bayrak Projeleri ile okulların kantin, yönetim
ve öğrencilerinde farkındalık oluşturmak için sağlıklı beslenme, hijyen ve fiziksel aktivite
konularında kalıcı davranışların oluşmasını sağlamak,
1.1.5. Diyabet hastalarının yakınlarına yönelik fiziksel aktivite ve eğitim programları
düzenleyerek farkındalık oluşturmak,
1.1.6. Sağlıklı beslenmenin sağlanması amacıyla okul kantinlerinde sağlıklı besin satın
alınmasından servisine kadar her aşamada gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamak,
1.1.7. Besinlerin hazırlanması, saklanması, pişirilmesi ve sunumuna kadar sağlıklı
beslenme aşamalarının ev hanımlarına eğitimler yoluyla anlatılması,
1.1.8. Bakanlığımızın belirlemiş olduğu özel gün ve haftalarda Sağlıklı Beslenme,
Obezite, Diyabet, Aşırı Tuz Tüketimi konularında etkinlikler düzenlenerek halkın aktif
katılımının sağlanması,
1.1.9. Şehir merkezinde sağlıklı yaşam çadırlarının kurularak, bu çadırlarda obezite ile
ilgili boy-kilo ölçümü yapılarak beden kitle indekslerinin değerlendirilmesi, el broşürlerinin
dağıtılması ve riskli görülen bireylerin sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi,
1.1.10. Toplumda obezite, diyabet, fiziksel aktivite ve aşırı tuz tüketiminin azaltılması
ile ilgili duyarlılığın arttırılması amacıyla yazılı ve görsel medyanın etkin ve doğru
kullanılmasını sağlamak,
1.1.11. Aile Hekimleri
düzenlenmesini sağlamak,
aracılığıyla
Gebelik
Diyabetine
yönelik
eğitimler
1.1.12. Kamu Hastaneler Birliği’nden Diyabetli Hasta Sayılarının altı aylık periyotlar
halinde alınarak Diyabetli Hasta Nüfusunun tespit edilmesi,
1.1.13. Gebelik diyabeti konusunda Anne adaylarına “Diyabette Beslenme ve
Gebelikte Beslenme” konularında eğitimler vermek.
2013-2017 STRATEJİK 35
PLANI
HEDEF 1.2. Tütün ile ilgili mücadeleyi sürdürmek, tütün maruziyeti ve bağımlılık
yapıcı madde kullanımını azaltmak
PERFORMANS
GÖSTERGESİ
Sigara çalışmaları
kapsamında
ulaşılan kişi sayısı
Farmakolojik
tedavi alan kişi
sayısı
Sigara bırakan
kişi sayısı
ULAŞILACK
HEDEF
2014
ULAŞILACAK
HEDEF
2015
989
1000
1500
2000
2500
5000
13
20
50
100
150
400
89
100
200
400
800
10000
MEVCUT
DURUM
2013
ULAŞILACAK
HEDEF
2016
ULAŞILACAK
HEDEF
2017
ULAŞILACAK
HEDEF
2023
Hedefe Yönelik Stratejiler
Tütün ile mücadele çalışmaları kapsamında her aya il tütün kontrol kurulu toplanarak
konunun önemi ile ilgili tüm kurumların yükümlülükleri ile ilgili karalar alınarak ilgili
kurumlara bildirilmektedir. Ayrıca ilimizdeki orta öğretim kurumlarına tütün ve bağımlılık
yapıcı maddelerin zararları ile ilgili eğitimler düzenlenmektedir. İlimizde kuran kursları ve
halk eğitime bağlı meslek kurslarında tütün ve zararları konusunda halk eğitimleri
yapılmaktadır. Dumansız hava denetimleri kapsamında ilimizde denetim ekipleri kurularak
7/24 esasına göre sürekli denetimler yapılmaktadır.31 mayıs Dünya Sigarasız günü
etkinlikleri kapsamında yerel basında tütün ve zararları konusunda bilgi notu yayınlatılmıştır.
Ayrıca bilgilendirme faaliyetleri kapsamında semt pazarına stant kurularak bilgilendirme
yapılmıştır. Ayrıca Üniversite ve Yerel Yönetimlerle işbirliği içerisinde Halk eğitim
Faaliyetleri yürütülmektedir
1.2.1. Sağlığa yönelik risklerden bireyi ve toplumu korumak amacıyla, toplumda
sigara kullanımının azaltılması, toplumu pasif sigara dumanı etkileniminin zararlarından
korumak ve sigara içenlerin bu davranışları bırakmasını desteklemek.
1.2.2. Tütün ile mücadele kapsamında, İlimizde halka yönelik seminer, konferans ve
halk eğitimleri düzenlemek.
 Tütün ve zararları konusunda ailelere, öğretmenlere, öğrencilere eğitimler vermek,
 Sigaraya başlamanın önlenmesinde ve bırakmanın teşvik edilmesinde toplumda rol
model olan kişilerin desteğini almak,
 Sigaranın zararları ile ilgili bilinç oluşturmak amacıyla, okullarda afiş, resim,
kompozisyon, tiyatro gibi yarışmalar yapılmasının sağlanması,
 100’ den fazla çalışanı olan resmi kurum ve özel iş yerlerinde, sigaranın zararları
ve bırakma yöntemleri konularında eğitim yapılması, sigarayı bırakma konusunda
istekli olan personele yönelik hizmet sunumunda medyanın da katkıları ile
kampanyaya destek verilmesi,
2013-2017 STRATEJİK 36
PLANI
 Tütün ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında özellikle askeri birliklerde er
ve erbaşlara yönelik eğitimler düzenlenmesi,
 Medya ile işbirliği halinde halkı bilinçlendirici ve etkileyici programların
düzenlenmesi,
 İlimizde Belediyelerin de desteği ile sigaranın zararları ile ilgili billboardlara resim
ve afiş asılması yönünde çalışmalar yapılması,
 Sigara kullanımı ve zararları konusunda halkın bilgi düzeyini ölçmek için anket
çalışmaları düzenlenmesi,
 Resmi kurumların telefon hatlarına tütünle mücadele konusunda kısa mesajlara yer
verilmesi,
 Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan özel günlerde toplumu
bilinçlendirmek amacıyla afiş, broşür gibi bilgilendirici materyallerin dağıtılması,
aktiviteler yapılması,
 Sigara içen kişilere Solunum Fonksiyon Testi uygulanarak gerekli görülen kişilere
tedaviye yönelik çalışmaların yapılması,
 Sigara ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda Sivil Toplum Kuruluşları ile
işbirliği yapılması,
 Çalışan personele yönelik sigara bıraktırma kampanyaları düzenlenmesi,
 Birinci basamak sağlık kuruluşlarında sigara bırakma konularında eğitim ve
çalışmalar yapılması,
 Sigara bırakma hizmetlerinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılacak
hizmetler konusunda bilgilendirme çalışmaları düzenlemek,
 Sigara Bırakma polikliniklerine erişim konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve
sigarayı bırakmak isteyen kişilere gerekli desteğin sağlanarak Sigara Bırakma
Polikliniklerine yönlendirilmesi,
 Bağımlılık yapıcı maddelerden korunma konusunda programlar oluşturmak ve
Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde okullarda öğrenci ve ailelere eğitimler
düzenlemek.
HEDEF 1.3. Sağlık Okur-Yazarlığı konusunda bilgilendirme eğitimleri düzenleyerek
amacı, kapsamı ve sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapmak.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Sağlık Okur-Yazarlığı Konusunda
Eğitim Verilen Personel Durumu
(%)
MEVCUT DURUM
ULAŞILACAK HEDEF
2013
2014
2015
2016
2017
2023
%13
%15
%25
%40
%50
%100
2013-2017 STRATEJİK 37
PLANI
Hedefe Yönelik Stratejiler
Sağlık okur yazarlığını geliştirmek üzere Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından tüm
sağlık çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim verilmiş ve Aile Sağlığı Merkezlerinde görsel
bilgilendirme bilgi notu yayınlatılmıştır.
1.3.1. Bireyin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluğunu arttırmak amacıyla hizmet içi
eğitimler düzenleyerek çalışanlar arasında sağlık okur-yazarlığı konusunda bilinç oluşturmak.
1.3.2. İlimizde sağlık okur-yazarlığı konusunda eğitimler düzenlemek.
1.3.3. İldeki Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışan tüm idareci ve personelimize
sağlık hizmeti veren ile alan arasındaki iletişimi güçlendirmek, kendilerini daha iyi ifade
edebilme fırsatları oluşturularak karar verme sürecinde hastanın kendiyle ilgili sorumluluğu
alması konusunda bilinçlendirme eğitimleri vermek.
1.3.4. Toplumda sağlık okur-yazarlığını arttırmak için iletişim faaliyetlerini
güçlendirmek amacıyla halkın doğru sağlık bilgisine nasıl erişecekleri konusunda
bilgilendirilmesi ve hastalara verilen yazılı bilgi ve belgelerin kolay anlaşılır olması
konusunda Toplum Sağlığı Merkezleri ile işbirliği içerisinde hasta bilgi materyalleri
geliştirmek.
HEDEF 1.4. Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı arttırmak ve sağlıklı davranışları
teşvik etmek.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Üreme Sağlığı
Konusunda Verilen
Hizmet İçi Eğitim Sayısı
Üreme Sağlığı
Konusunda Hizmet İçi Eğitim
Verilen Sertifikalı Personel Sayısı
Üreme Sağlığı (Aile Planlaması) ve
Evlilik Danışmanlığı
Konusunda Eğitim
Verilen Kişi Sayısı
MEVCUT DURUM
2013
1
ULAŞILACAK HEDEF
2015
2016
2017
5
6
7
2014
4
22
48
60
72
84
120
-
20
20
20
20
20
Hedefe Yönelik Stratejiler
Üreme sağlığı konusunda ilimizde USEM ‘de sağlık çalışanlarına yönelik düzenli
olarak üreme sağlığı eğitimi yapılmakta olup eğitim alan personelin kendi bölgelerindeki
vatandaşlara yönelik üreme sağlığı danışmanlığı yürütmektedirler. Ayrıca bayan kuran
kurslarında Halk Eğitimleri kapsamında üreme sağlığı eğitimi verilmektedir. TSM’de kurulan
Evlilik Öncesi Danışmanlık Birimine evlenmek için başvuran çiftlere üreme sağlığı
danışmanlık hizmeti verilmektedir.
2023
10
2013-2017 STRATEJİK 38
PLANI
1.4.1. Üreme sağlığı hizmetlerini iyileştirmek ve sağlıklı davranışları teşvik etmek
amacı ile hizmet içi eğitimler düzenleyerek eğitimli personel sayısını arttırmak ve üreme
sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak.
1.4.2. Halkın üreme sağlığı konusundaki bilgi seviyesini arttırmak amacı ile kampanya
ve eğitimler düzenlemek.
1.4.3. Halkımızı düşük konusunda bilinçlendirerek, düşüğün doğum kontrol yöntemi
olmadığını konusunu vurgulamak ve düşük yapan kişilerin psikolojik destek almalarını
sağlamak.
1.4.4. Evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerinin etkin verilebilmesi için sağlık
personelinin eğitim almasını sağlamak.
HEDEF 1.5 Halkın sağlığını etkileyen acil durumların ve afetlerin sağlık
üzerindeki etkisini azaltmak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
MEVCUT DURUM
2013
2014
20
22
UMKE personel sayısı, (yüzbinde)
ULAŞILACAK HEDEF
2015
2016
2017
23
24
25
Hedefe Yönelik Stratejiler
1.5.1. Afete karşı hazırlığı güçlendirmek
 Sağlık tehdidi oluşturan acil durumlar için iletişim planı hazırlayarak riski
azaltmak
 Hastane afet planlarını güncellemek ve uygulamaların standardizasyon
denetimini yapmak
1.5.2. Afet koordinasyonunu güçlendirmek
 İlde afet planının uygulanmasını koordine etmek
 Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) için eğitim, altyapı ve teknoloji
kapasitesini artırmak
1.5.3. Acil durumlar ve afetler sırasında ve sonrasında hizmet sunumunu iyileştirmek
 Afet ve acil durumlar için risk yönetimi planı oluşturmak
 Afete hazırlık ve müdahale kapsamında ekipman ve müdahale birimlerinin
niteliğini ve niceliğini geliştirmek
 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personellerinin niteliğini ve niceliğini
artırmak
 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ve Endüstriyel (KBRN-E) ataklardan
koruma ve müdahale için eğitim ve tatbikatlar yapmak
2023
30
2013-2017 STRATEJİK 39
PLANI
 Afetler ve acil durumlar sırasında ve sonrasında hizmet vermek amacıyla
psikososyal destek ekipleri oluşturmak
 Afetlerde koruyucu sağlık hizmetlerini yapabilecek ekipleri oluşturmak.
 Kamu binalarının (hastane, TSM, ASM, vb. ) afet sırasında zarar görme
ihtimaline karşı alternatiflerinin oluşturulması ve kamu binalarının afetlerden en
az hasarı alacak şekilde tedbirlerin alınması,
HEDEF 1.6. İş sağlığını iyileştirerek, çalışanların sağlığını ve iyiliğini korumak ve
geliştirmek.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
İş Sağlığı Konularında
Eğitim Verilen İşletme
Sayısı
Sağlık Raporu Verilen Kişi Sayısı
İşyeri Hekimliği Hizmeti
Verilen Kurum/Kuruluş
Sayısı
Gezici Hizmet(Mobil) Verilen Kişi
Sayısı
MEVCUT DURUM
2013
İlimizde Çalışmalar
devam etmektedir
2014
ULAŞILACAK HEDEF
2015
2016
-
2017
-
2023
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60.100
79.900
79.900
79.900
79.900
79.900
Hedefe Yönelik Stratejiler
1.6.1. İşçi ve işverenlerin iş sağlığı konusundaki farkındalıklarını arttırmak (eğitim
kampanyaları düzenlemek, işbirliği yapmak).
1.6.2. Meslek hastalıkları sürveyansını güçlendirmek (İş kazalarını önlemek ve bildirimini
arttırmak için kampanya ve hukuki düzenlemeler yapmak, kayıt sistemi kurmak).
1.6.3. İş sağlığı hizmetleri sunumunu iyileştirmek.
2013-2017 STRATEJİK 40
PLANI
HEDEF 1.7. Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
İl Genelinde Alınan Su
Numunesi Sayısı
İl Genelinde Yapılan Bakiye Klor
Ölçüm Sayısı
Çevre Sağlığı Konusunda
Hizmet İçi Eğitim Yapılan Personel
Sayısı
MEVCUT DURUM
2013
700
2014
716
ULAŞILACAK HEDEF
2015
2016
2017
750
750
750
2023
800
6893
7000
7000
7000
7000
7500
13
14
14
14
14
20
Hedefe Yönelik Stratejiler
Özellikle kış aylarında karbon monoksit zehirlenmelerine karşılık
müdürlüğümüz web sayfasında Kurumumuz tarafından hazırlanan kısa film
yayınlanmış, il hıfzısıha kurulunda ilgili sektörlerle işbirliği içerisinde çevresel
tehlikelerin en aza indirilmesi için gerekli kararlar alınmıştır. Ayrıca müdürlüğümüz
çevre ve çalışan sağlığı birimince vatandaşlarımızca yapılan ( atık su, gübrelik vb )
gibi şikayetler değerlendirilerek bu şikayetlerin insan ve çevre sağlığı açısından
olumsuzluk oluşturmayacak şekilde çözümü yoluna gidilmektedir. Halkın standartlara
uygun su içebilmesi için tüm kaynak ve şebekeler yerinde incelenmiş İl genelindeki
bütün su depoları raporlanmış ilgili yerlere eksiklikler bildirilmiş otomatik klor cihazı
bulunmayan yerlerin bir an önce tedarik etmesi için ilgili kurumlara gerekli uyarılar
yapılmış düzenli olarak kontrol ve denetim izlem numuneleri alınmış uygunsuz
çıkanlar yerler için gerekli önlemler alınmıştır. İlde bulunan sanayi kuruluşlarının
ruhsatlandırılırken insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilerini giderilebilmesi için
gerekli olan sağlık koruma bandı mesafeleri bırakılmaktadır.
1.7.1. Çevresel tehlikelerin olumsuz sağlık etkileri konusunda halkın farkındalığını arttırmak
1.7.2. Karbonmonoksit zehirlenmesi riskini azaltmak için kurumlarla işbirliği yapmak,
 Karbonmonoksit zehirlenmelerini engellemek için eğitim ve kampanyalar
düzenlemek, ilgili kurumlar ile işbirliği içinde denetimler yapmak.
 Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile yapılacak görüşmeler sonrasında öğrenci ve velilere
yönelik eğitimler düzenlemek
 Karbonmonoksit zehirlenmelerini önlemek amacıyla yerel yönetimlerle işbirliği
içerisinde baca temizliği hususunda vatandaşlara ücretsiz veya cüzi ücretle hizmet
verilerek bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
 Meteoroloji kış aylarında ve lodosun beklendiği günlerde halkı uyarmak amaçlı
Müftülük ve medya aracılığıyla duyurular yapmak.
 Olası KBRN tehditlerine karşı tüm hastanelerimizde dekontaminasyon ünitelerinin
kurulumunun tamamlanmasını sağlamak.
 1.7.3. Su, hava, toprak kirliliği, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri azaltmak,
2013-2017 STRATEJİK 41
PLANI
 Su, hava, toprak kirliliği ve tehlikeli atıkların, çevre ve insan sağlığına olumsuz
etkilerini en aza indirmek için sektörler arası işbirliği yapmak.
 Ambalajlı suların hijyenik şartlarda üretilmesini sağlamak, temiz ve güvenilir bir
şekilde tüketicilere ulaşmasını takip etmek.
 1.7.4. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz
etkilerini azaltmak ve halkın farkındalık düzeyini yükseltmek için eğitim, altyapı
ve teknoloji kapasitesini arttırmak.
 1.7.5. Tüketici güvenliğini sağlamak için Sağlık Bakanlığı’ nın piyasa gözetimi ve
denetiminden sorumlu olduğu ürünlerin takip ve analizlerini arttırmak.
HEDEF 1.8. Bulaşıcı Hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek ve bunları
izlemek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Mevcut
Durum
2013
%o11,7
2014
8
2015
7
6
5
4
Doğrudan Gözetim Altındaki Hasta
Oranı (%)
Sıtma Vaka Sayısı
(Yüzbinde)
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%o0
-
-
-
-
-
Kızamık Vaka Sayısı
(Yüzbinde)
%o2
%o0
%o0
%o0
%o0
%o0
Tularemi Vaka Sayısı
(Yüzbinde)
-
%o2,9
%o2,7
%o2,4
%o2
%o1
Brusella Vaka Sayısı
(yüzbinde)
%o17,6
%o11,3
%o10,5
%o10
%o8
%o5
%o4
%o2
%o1,8
%o1,5
%o1,2
%o0,5
Tüberküloz Sayısı
(Yüzbinde)
Şarbon Vaka Sayısı
(yüzbinde)
ULAŞILACAK HEDEF
2016
2017
2023
Hedefe Yönelik Stratejiler
İl genelinde konu ile ilgili sağlık personeline zoonotik hastalıklar hakkında eğitim
düzenlenmiş, İlimize bağlı Çıldır ve Posof ilçelerinde tüm haneler ziyaret edilerek KKKA ve
korunma yolları hakkında bilgilendirme yapılmış ve her birey için kene seti dağıtılmıştır. Göle
ilçemizde okul ve yurtlarda tüberküloz taraması yapılmıştır.Yine il genelinde okul öncesi ve
okul çağındaki örgenciler ile askerlere yönelik kızamık aşılaması yapılmış ve halka kızamık
hastalığı ve korunma yolları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.İlimizde Zoonotik Hastalıklar
(Bruselloz, Şarbon, Kuduz, KKKA, Tularemi ) hastalıkları ve korunma yolları hakkında halk
eğitim merkezlerinde ve okullarda bilgilendirmeler yapılmaktadır.Ayrıca El hijyeni ve el
yıkama alışkanlıkları hakkında Bilbaortlarda halka yönelik görseller hazırlanılmıştır
1.8.1. Aşı ile önlenebilir hastalıklarla mücadele etmek ve buna yönelik çalışmalar yapmak,
2013-2017 STRATEJİK 42
PLANI
 İlimizde bulunan tüm ASM, Hastane, Verem Birimi, Özel Tanı ve Tedavi
Merkezlerinde aşılama çalışmalarını sürdürmek.
 Aşı yapılan tüm birimlerde çalışan aşı sorumluları ve soğuk zincir
sorumlularına soğuk zincir, güvenli enjeksiyon ve ASİE (aşı sonrası
istenmeyen etki) konularında verilen hizmet içi eğitimlerinin devamlılığını
sağlamak.
 Okul aşılamalarında % 95 bağışıklama oranını yakalamak.
 Aşı ile önlenebilir bulaşıcı hastalıkların oranını düşürmek.
 Polio Eradikasyon Programı kapsamında yapılan Akut Flask Paralizi
Sürveyans çalışmalarının devamlılığını sağlamak. Bu amaçla 15 (onbeş) günde
bir İlimizdeki çocuk sağlığı ve hastalıkları, nöroloji, fizik tedavi ve
rehabilitasyon ve ortopedi bulunan tüm kurumların ziyaretlerinin sürdürülmesi.
 İlde Neonatal Tetanoz vakası görülmemesi için tüm gebelere tetanoz aşısının
yapılmasını sağlamak.
1.8.2. İlimizde aşı lojistiğine yönelik çalışmaları düzenli olarak takip etmek ve eksiklikler
konusunda gerekli tedbirleri almak,
 Aşı depolanan tüm birimlerde (ASM, Hastane, TSM vb.) aşı dolaplarının ve aşı
nakil kaplarının 2009/17 nolu Genelgeye uygun hale getirmek, düzenli ısı
takiplerinin yapılmasını sağlamak.
 Aşı depolanan tüm birimlerde hafızalı ısı – nem ölçer bulunmasını sağlamak.
 Aşı depolanan tüm birimlerin bilgisayar destekli ısı takip sistemi kurularak
izlenmesini sağlamak,
 Aşı depolama ve naklinde kullanılan tüm malzemenin yıllık bakım ve
onarımlarını yapmak.
1.8.3.İlimiz genelinde bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek,
 Bulaşıcı Hastalıklarda Erken Uyarı Sistemini güçlendirerek erken müdahalede
bulunabilmek,
 Olası kızamık vakalarının erken tespiti ve bunlardan numune alınarak
doğrulanmasının sağlanması ile aşılama çalışmalarının yapılması ve
bulaşıcılığın önlenmesine yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 Tüberküloz hastalarının ilaçlarını düzenli olarak kullanmaları konusunda
gerekli takibi yaparak tedavi ve kontrollerinin devamlılığını sağlamak,
 Tüberküloz hastalarının sevkleri sırasında kullanılmak üzere UV lambalı
ambulans oluşturmak,
 Cezaevi, askeri kışla, yurt gibi kalabalık yaşam alanlarında verem tarama
faaliyetlerinin devamını sağlamak,
 Sıtma aktif sürveyansının devamını sağlamak, dışarıdan gelen inporte sıtma
vakalarını tespit etmek,
 HIV/AİDS yayılmanın önlenmesi amacıyla hastaların erken tespiti, tedavi ve
bakımlarını sağlamak,
2013-2017 STRATEJİK 43
PLANI
 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Ardahan Belediye Başkanlığı ile
iş birliği yapılarak başıboş sokak hayvanlarının aşılanmasının sağlanması ile
ileriye yönelik Kuduz Riskli Temas sayısını ve kullanılacak aşı doz sayısını
azaltmak.
1.8.4. Bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörlerine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
 Genel hijyen ve el yıkama alışkanlığı kazandırmak için eğitim ve kampanyalar
düzenlemek,
 Aşı haftası kapsamında halka yönelik sempozyum ve panellerle
bilinçlendirmeyi sağlamak,
 Verem haftasına yönelik okullarda eğitimler düzenlemek, televizyon
programlarıyla halkın bilinçlendirilmesini sağlamak,
 AİDS konusunda halkı bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler düzenlemek.
HEDEF 1.9. Bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığını ve risk faktörlerini
azaltmak ve izlemek.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Diyabet Konusunda Eğitim Verilen
Kişi Sayısı
Diyabet Konusunda
Hizmet içi eğitim verilen personel
Sayısı
KOAH Konusunda Eğitim Verilen
Kişi Sayısı
KOAH Konusunda Hizmet
İçi Eğitim Verilen Personel
Sayısı
MEVCUT DURUM
2013
597
ULAŞILACAK HEDEF
2015
2016
2017
750
850
1000
2014
650
2023
3000
-
70
110
175
280
400
1640
2000
2500
3000
3500
6000
48
60
100
200
300
400
Hedefe Yönelik Stratejiler
Kronik Hava yolları hastalıları önleme ve kontrol programı kapsamında
ilimizde Astım ve KOAH ile ilgili hizmet içi eğitim düzenlenmiştir. Ulusal kanser
kontrol programı kapsamında özel gün ve haftalarda toplumda kanser konusunda
farkındalığını arttırmak ve kanser tarama programı hakkında halk eğitimleri
düzenlenmektedir. Diyabet önleme kontrol programı kapsamında 14 Kasım Dünya
Diyabet gününde ilimiz yerel basınında ve Müdürlüğümüz internet sitesinde konu ile
ilgili bilgi notu yayınlatılmaktadır. 10 Ekim dünya Ruh sağlığı gününde toplumda
Ruh sağlığı konusunda farkındalık yaratmak üzere ilimiz yerel basında bilgi notu
yayınlatılmıştır.
2013-2017 STRATEJİK 44
PLANI
1.9.1. Kronik Hava Yolu ve Kalp-Damar Hastalıklarını önlemek ve etkin Sağlık Hizmetlerini
Geliştirmek
 Kronik Hava Yolu ve Kalp-Damar Hastalıkları konusunda vatandaşları
bilgilendirmek, toplumsal farkındalığı arttırarak başlıca risk faktörleri
konusunda bireylerde olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri oluşturmak,
 Hastalıkları erken dönemde tespit ederek ilerlemesini önlemek amacıyla halka







eğitimler vermek,
Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu özel gün ve haftalarda vatandaşların
aktif katılımının sağlanması, toplumda sigaranın zararları hakkında ortak
bilinç oluşturulması,
Okul ve çevrelerinde sigara satışının engellenmesi amacıyla veli ve rehber
öğretmenlerden oluşan bir kurulla sigaranın zararları hakkında öğrencilere
yönelik eğitimler ve etkinlikler düzenlemek,
Çevresel duyarlılığı arttırmak amacıyla ormanların yaşam kaynağımız olan
oksijen üretimindeki önemi vurgulanarak, ağaç dikimi konusunda özendirici
faaliyetlerde bulunmak,
Toplumun sağlık ölçütlerini tespit etmek amacıyla periyodik aralıklarla halka
yönelik tansiyon ölçümlerinin ve aşırı tuz tüketiminin zararları hakkında
eğitimler verilmesinin sağlanması,
Mesleksel Solunum Yolu hastalıklarının önlemek amacıyla İlimizde faaliyet
gösteren fabrika vb. iş yerlerinde çalışan personele Solunum Fonksiyon Testi
uygulanması ve eğitimler verilmesi,
Yazılı ve görsel basın aracılığıyla sigara bırakma poliklinikleri ile ilgili
bilgilendirme çalışmalarının yapılması,
Kalp- Damar Hastalıklarının önlenmesinde sağlıklı beslenme, fiziksel
aktivitenin öneminin vurgulanması ve halkın katılımının sağlandığı doğa
yürüyüşlerinin düzenlenmesi,
1.9.2. Yaşlı ve Engellileri sağlığa yönelik risklerden korumak amacıyla, Yaşlı ve Engelli
Sağlığının geliştirilmesi.
 Yaşlı ve engelliler ile aile bireylerine ev kazalarını önlemek amacı ile
eğitimler vererek yaşadıkları alanlarda gerekli tedbirleri almaları konusunda
yardımcı olmak,
 Engelliğin önlenmesi ve kontrolüne yönelik programlar geliştirmek (eğitimler,
seminerler vb.),
 İlköğretim, lise ve üniversitelerde “Başarılı Yaşlanma Modeli” konusunda
eğitimler vermek, faaliyetler düzenlemek (fiziksel aktivite, tiyatro ve sinema
gösterileri, müzik dinletileri vb.),
 Yaşlı bireylerin bilişsel ve fiziksel işlevlerinin kalitesini yükseltmek için
bedeni ve beyni aktif tutacak etkinliklerde bulunmak,
2013-2017 STRATEJİK 45
PLANI
 Yaşlı ve engellilerin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla paydaş
kurumlarla sosyal etkinlikler düzenlemek (yürüyüşler, piknikler vb.),
 Yaşlılık ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında lise ve
üniversite öğrencileriyle huzurevlerin ziyaret edilmesi ve kuşaklar arası
dayanışmanın sağlanmasına katkıda bulunmak,
 Ardahan İli Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa trafik kazalarından kaynaklanan
engelliliği önlemek, sürücü kurslarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütmek,
 Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu özel gün ve haftalarda yaşlı ve engelli
bireylerin katılımının sağlanarak etkinlikler düzenlemek,
 Doğuştan ve Kalıtımsal Engelliliği önlemek amacıyla anne adaylarına gebelik
dönemi kontrollerinin (tarama testleri) öneminin vurgulandığı eğitimler
vermek.
HEDEF 1.10. Bakanlığımızın belirlediği Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında
birey ve toplumumuzda farkındalık oluşturarak, Kanser konusunda bilgilendirmeler
yapmak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Kanser Konusunda
Yapılan Hizmet İçi
Eğitim sayısı
Kanser Konusunda
Yapılan Halk Eğitimi
Sayısı
MEVCUT DURUM
2013
55 kişi
2 eğitim
8565kişi
60 eğitim
2014
ULAŞILACAK HEDEF
2015
2016
2017
3
5
65
70
6
75
7
80
Hedefe Yönelik Stratejiler
1.10.1. Kanser tarama programlarına toplumu teşvik etmek.
 Kanser kayıtçılığı konusunda KETEM Birimi ve Hastaneler ile koordineli
çalışarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek,
 Kanserin erken teşhisinin önemi konusunda farkındalık oluşturmak için
toplumda rol model olan kişilerin destek vereceği etkinlikler düzenlemek,
 Kanser tarama programlarını iyileştirmek, geliştirmek, Yeni KETEM'ler
açılması konusunda çalışmalar yapmak,
 Ulusal Kanser Kontrol Programı’nı iyileştirmek için eğitim, altyapı ve
teknoloji kapasitesini arttırmak,
 Hastalıkların erken teşhisi de dâhil olmak üzere hastalıktan korunma, kanserin
erken teşhis edilmesi ile ilgili Aile Hekimlikleri ile işbirliği içinde çalışmak,
eğitimler düzenlemek,
 2. ve 3. Basamakta Onkologlar ile işbirliği yaparak kanser konusunda
farkındalık seminerleri düzenlemek,
 İlimizde halkın yoğun olduğu bulvar ve caddelerde kanser çadırları kurarak
kanser konusunda eğitim vermek, el broşürleri dağıtmak ve kendi kendine
2023
10
100
2013-2017 STRATEJİK 46
PLANI




meme muayenesini öğreterek riskli görülen bireyleri sağlık kuruluşlarına
yönlendirmek,
Halkımızı sağlıklı beslenme alışkanlıklarına teşvik etmek amacıyla eğitimler
düzenlemek,
Kanserli hastaları hedef alan sağlık hizmetleri ile ilgili eğitici film, spot,
animasyon, broşür, kitap vb. eğitim materyalleri hazırlamak,
Ardahan ilindeki Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği yaparak kanser
hakkında farkındalık seminerleri düzenlemek,
Kanser Savaş Haftasında sağlık kuruluşlarındaki personellerimizin desteği ile
İlimiz genelinde sağlık şenliği düzenlenerek öğrencilere ve halka eğitimler
vermek.
Stratejik Amaç 2: Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili
ve etkin sağlık hizmetleri sunmak
Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmeti sunmak için
sistemin kapasitesini güçlendirmek, kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek esastır. Bu
kapsamda koruyucu, acil, tedavi ve rehabilite edici hizmetler, geleneksel ve
tamamlayıcı tıbbî uygulamaları da içine alacak şekilde entegre edilmelidir.
Entegrasyon, sağlık insan kaynağı iyileştirilerek, ilaç ve biyolojik ürünlerin akılcı
kullanımı sağlanarak, sağlık teknolojileri ve bilgi sistemleri geliştirilerek
desteklenmelidir. Kanıta dayalı kararlar almak için hizmet sunumu düzenli izlenmeli
ve değerlendirilmelidir.
2013-2017 STRATEJİK 47
PLANI
HEDEF 2.1. Sağlık Hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
İlimizdeki
Sınıflandırmalı AHB Durumu (%)
İntihar ve Krize
Müdahale Programı Kapsamında
Hizmet Veren Poliklinik Sayısı
İntihar ve Krize Müdahale Programı
Kapsamında Hizmet İçi Eğitim
verilen
Personel Sayısı
Aşırı Tuz Tüketimi Konusunda
Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel
Sayısı
MEVCUT DURUM
2013
2014
ULAŞILACAK HEDEF
2015
2016
2017
2023
%77
%80
%84
%87
%94
%100
-
-
1
1
1
2
-
-
40
50
60
80
-
-
55
70
85
100
Hedefe Yönelik Stratejiler
2.1.1. Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek.
 İl sağlık yönetiminde kurumsal politikalar oluşturarak kalite standartlarına
uygun şekilde yapımızı güçlendirmek,
 İlimizde bulunan tüm sağlık çalışanlarına Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitim
programları düzenlenerek, hizmetlerin daha etkin şekilde yürütülmesini
sağlamak,
 Kurumumuz çatısı altındaki tüm idareci ve personelimize yönelik Etkili
İletişim ve İnsan İlişkileri, Stres ve Öfke ile Baş Edebilme Becerileri, Hasta
Sağlık Çalışanı İlişkisi, Sağlık Okur-Yazarlığı konularında belirli aralıklarla
hizmet içi eğitim programları düzenlemek,
 Motivasyonu güçlendirmek amacıyla kuruma yeni başlayanlar ve çalışanlar
arasında uyum ve oryantasyon konularında hizmet içi eğitimler düzenlemek,
 Sağlık hizmetlerinin verimliliğini arttırmak amacıyla idareciler arasında kurum
içi işleyiş, personel bilgileri ve gündem hakkında düzenli olarak haftalık
toplantılar düzenlemek, kararlar almak ve mevcut durum ile ilgili işleyişi
değerlendirmek,
 Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek (Teşhis ve tedavi
hizmetlerinin kalite standartlarını iyileştirmek).
 Sağlık yöneticilerinin yönetim liderlik ve rehberlik becerilerinin artırılması için
İlde bulunan üniversite ile işbirliği sağlanarak eğitim programları düzenlemek.
 Kamu ve özel sağlık tesislerinde kullanılacak ilaç ve tıbbi cihazların yönetim
ve kullanımına ilişkin prosedürleri güncellemek ve denetlemek.
2.1.2 Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek
2013-2017 STRATEJİK 48
PLANI
 Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalite standartlarını geliştirmek,
 Birinci basamak sağlık hizmetleri için hasta ve çalışan güvenliği standartlarını
geliştirmek,
 Aile Sağlığı Merkezleri için düzenli periyotlarla iş ve iş yükü analizi yapmak,
 Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme çalışmalarını yürütmek,
 Halk Sağlığı Laboratuvarının alt yapı ve kapasitesini güçlendirip, aktif hale
getirerek daha verimli hizmet vermesini sağlamak,
 Ruh sağlığı hizmetlerini iyileştirmek,
 Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle
verilmesi, bütünleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların
yürütülmesini sağlamak,
 Kronik ruhsal bozuklukların birinci basamak ağırlıklı olmak üzere ikinci
basamak ve üçüncü basamakta tanı, tedavi ile izlemelerinin ve psikososyal
rehabilitasyon programlarının geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek,
 Damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk
faaliyetleri yürütülmesi konusunda çalışmalar yapmak,
 Toplumda, çeşitli kuruluşlarda ve işyerlerinde mobbing’in önlenmesine
yönelik faaliyetler yürütmek,
 Otizm Spektrum bozuklukları gibi çocukluk çağında başlayan kronik ruhsal
bozukluklar konusunda erken tanılama-tedavi-rehabilitasyon hizmetleri için
spesifik programlar geliştirmek,
 Acil Serviste İntihar Girişimlerine Psikososyal Destek ve Krize Müdahale
programı kapsamında acil servis çalışanları, 112 Hızır acil çalışanları ile birinci
basamak sağlık personellerine eğitim planlanması,
 Medyayla iş birliği yaparak intihar konusundaki haberlerde hassasiyeti
arttırmak,
 Konuyla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer kurumlarla işbirliği
yapmak,
 İntiharın önlenmesine yönelik Psikiyatri Uzmanıyla işbirliği yaparak
programlar geliştirmek (eğitimler, seminerler vb.),
 Acil Serviste İntihar Girişimlerine Psikososyal Destek ve Krize Müdahale
programının İlimiz genelinde yürütülmesinin sağlanması,
 İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulunun toplanması,
 Ruhsal bozukluğu olan kişilerin sağlık kurumlarına naklinin sağlanması,
kişilerin ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumlarla işbirliği
yapılması,
2013-2017 STRATEJİK 49
PLANI
2.1.3. Teşhis ve tedavi hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek
 Teşhis ve tedavi hizmetlerinin kalite standartlarını iyileştirmek
 Hastanelerde klinik kalite standartlarını iyileştirmek, izlemek ve denetlemek
 Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ikinci ve
üçüncü basamak sağlık tesislerinde belirli branşlarda uygulanan Klinik kalite
Uygulamalarını Bağlı Sağlık Tesislerine yaygınlaştırmak
 Hastanelerde hizmet sunumunda klinik ekip yaklaşımı kullanmak
 Hastaneler için hasta ve çalışan güvenliği standartlarını iyileştirmek
 Hastaneler için düzenli periyotlarla iş ve iş yükü analizi yapmak
 Halk Sağlığı Laboratuvarlarının altyapı ve kapasitelerini iyileştirmek
 Hastane enfeksiyon kontrol programlarını güncellemek
 Kan bağışının önemiyle ilgili toplumda farkındalığı artırmak
 Organ ve doku nakli bağışını artıracak eğitim ve kampanyalar düzenlemek.
 Diyaliz hizmetlerinde klinik kaliteyi iyileştirmek.
HEDEF 2.2. Anne, çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
MEVCUT DURUM
2013
%98
2014
%99
ULAŞILACAK HEDEF
2015
2016
2017
%100 %100
%100
2023
%100
Sağlık personeli ile gerçekleşen doğum
oranı
%98
%99
%100
Lohusa İzlem Sayısı
Gebe Başına Ortalama İzlem Sayısı
3
5.6
3
6
Bebek Başına Ortalama İzlem
Sayısı
9
Çocuk Başına Ortalama İzlem
Sayısı
7
Sağlık Kuruluşlarında Gerçekleşen
Doğum Durumu (%)
%100
%100
%100
3
6
3
6
3
6
3
6
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
Hedefe Yönelik Stratejiler
Yılda 2 kez 15 -49 kadın izlemleri yapılarak risk değerlendirmesi yapılmaktadır.
Gebelerde aneminin önlenmesi için tüm gebelere ücretsiz demir ve D vitamini takviyesi
sağlanmaktadır. İlimizde riskli gebelerin aile hekimleri tarafından daha sık takipleri
yapılmaktadır. Misafir anne projesi kapsamında evde doğum yapma riski taşıyan gebeler
gebeliğin son ayında sağlık kuruluşlarında ve misafirhanelerde misafir edilerek sağlık
2013-2017 STRATEJİK 50
PLANI
kuruluşunda doğum yapmaları sağlanmaktadır. AOB programı kapsamında il yöneticileri ve
sağlık çalışanlarına yönelik eğitimler yapılmaktadır. Tüm gebelerin doğum öncesi bakım
protokolü ve doğum sonu bakım protokolüne göre en az 4 defa izlenmesi sağlanmaktadır.
Sezaryen oranlarının düşürülmesi ve tüm gebelerin hastane ortamında doğum yapmalarını
sağlamak üzere danışmanlık hizmeti verilmektedir. Tüm bebeklerin bebek izlem protokolüne
göre en az 9 defa aile hekimi tarafından izlemlerinin yapılması sağlanmaktadır. Demir ve D
vitamininin yetersizliğinin önlenmesi için tüm bebeklere ücretsiz Demir ve D vitamini desteği
sağlanmaktadır.Yeni doğan tarama programları kapsamında tüm bebeklerin NTP , İşitme
tarama , GKD taramaları yapılmaktadır.Bebek ölümlerini önleme çalışmaları kapsamında
ilimizde NRP eğitimi düzenlenerek doğum eylemi gerçekleşen tüm sağlık kuruluşlarında NRP
eğitimli sağlık personeli çalışmaları sağlanmıştır.
2.2.1. Anne, çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek.
 Anne sağlığını korumak ve geliştirmek için Aile Hekimlerinin bölgelerindeki
gebeleri erken dönemde tespit ederek hamilelik ve doğumla ilgili takiplerini
yapmalarını sağlamak,
 Güvenli Annelik kapsamında halk eğitimlerini düzenlemeye devam etmek,
 Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarına yönelik 15-49 yaş kadın izlemleri
konusunda hizmet içi eğitimler düzenlemek,
 Hamile ve emziren kadınlara Gebe Demiri ve Gebe D vitamini dağıtımı ve
devamlılığının sürdürülmesini sağlamak,
 Misafir anne programı kapsamında tüm gebeleri sorgulamak ve program şartlarını
kapsayan gebeleri tespit edip programa katılmalarını sağlamak,
 Doğumların güvenli ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla hastanelerimizde
“Anne Dostu Doğum ve Hastane” programını yaygınlaştırmak,
 Sezaryen doğum oranını azaltmak amaçlı Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları
tarafından gebelere “Normal Doğum” ile ilgili danışmanlık hizmetlerinin
verilmesini sağlamak,
 İl genelindeki tüm hastanelerin “Bebek Dostu” unvanlarının devamını sağlamak ve
aynı zamanda tüm Aile Hekimliklerinin de “Bebek Dostu” olması konusunda
çalışmalar yapmak,
 Yeni doğan ve bebek sağlığını korumak, geliştirmek amacıyla Aile Hekimlikleri
tarafından düzenli olarak bebeklere D-vit ve Demir desteği verilerek, takiplerinin
yapılmasını sağlamak,
 Yeni doğan işitme kaybının erken tespiti açısından Aile Hekimi ve Aile Sağlığı
Elemanlarına hizmet içi eğitim verilerek yeni doğan işitme kaybının en aza
indirgenmesini sağlamak. Ayrıca ailelere yeni doğan işitme taramasının önemi
konusunda eğitim verilerek bilinçlenmelerini sağlamak,
 İl genelinde Yeni doğan Tarama Programının sağlıklı yürütülebilmesi sağlamak
amacıyla tüm kamu ve özel hastaneleri ile Aile Hekimlerine uygun şartlarda kan
alım tekniği, saklama koşulları, sevk edilen bebeklerin konjenitalhipotiroidi
2013-2017 STRATEJİK 51
PLANI





açısından takiplerinin sağlıklı yürütülebilmesi, yeni doğan yoğun bakım ve
resustasyon uygulaması konularında hizmet içi eğitim düzenlenmesini sağlamak,
Konjenitalanomaliler ve bunlara bağlı ölümlerin azaltılması amacıyla hizmet içi ve
halka yönelik evlilik öncesi ve genetik danışmanlığının verilmesi, konuyla ilgili 1.
Basamak takiplerinin düzenli yapılmasını sağlanmak,
Prematüre doğumların ve buna bağlı ölümlerin azaltılması amacıyla gebelere
doğum öncesi bakım ve beslenme ile ilgili eğitim verilerek, 1. ve 2. Basamak
sağlık kuruluşlarında gebelik takiplerini düzenli olarak yaptırmaları konusunda
bilinçlendirmek,
Çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla çocuk izlemlerinin ve
takibinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
Beslenme sorunu olan çocukları, okullar ve aile hekimliği birimlerinde tespit edip
ailelerine beslenme ile ilgili eğitim vermek,
6-24 aylık bebeklerin anne sütü ve ek gıda ile beslenmesi konularında annebabalara yönelik eğitimler düzenlemek.
HEDEF 2.3. Koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin etkili kullanımını sağlamak.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
MEVCUT DURUM
2013
1
2014
10
ULAŞILACAK HEDEF
2015
2016
2017
25
50
100
2023
200
50-69 Yaş Arası Meme Kanseri
Taraması Yapılan Kişi Sayısı
480
1000
3000
4000
5000
8000
Kolorektal Kanser Taraması
Yapılan Kişi Sayısı
Serviks Kanseri Taraması Yapılan Kişi
Sayısı
1513
2000
3000
4000
5000
10000
936
2000
3000
3000
3000
16000
Laboratuvar Hizmeti Veren AHB
Durumu (%)
%100
%100
%100
%100
%100
%100
Diş Sağlığı Taraması Yapılan Kişi
Sayısı
8.438
11.200
13.900
16.400
18.900
21.000
Diş Sağlığı Konusunda Eğitim Verilen
Kişi Sayısı
-
-
300
400
500
1200
İl Genelinde Sürücü Davranışlarını
Geliştirme Konusunda Verilen Eğitim
Sayısı
0
0
SÜDGE Eğitim
merkezi
planlanmaktadır
Aşırı Tuz Tüketimine Yönelik
Çalışma Yapılan İşletme Sayısı
Hedefe Yönelik Stratejiler
1. Basamakta sağlık kuruluşlarında yapılan bağışıklama hizmetleri bilimsel
gelişmelere paralel olarak güncellenmektedir. Yeni doğan tarama programlarıda bilimsel
2013-2017 STRATEJİK 52
PLANI
gelişmelere paralel olarak güncellenmekte ve sürdürülmektedir. Aile hekimi başına düşen
nüfus sayısının 4000’ in altında olmasını sağlamak için 2013 yılı içinde ilimizde 1 yeni AHB
ve ASM açılarak hizmete sunulmuştur. Mobil sağlık hizmetlerini geliştirerek sürdürmek için
tüm köy ve merkeze uzak mahalleler aile hekimliği sistemi içerinde mobil hizmeti kapsamına
alınmıştır. Mobil eczane uygulamasını yaygınlaştırmak için eczacılar odası ile gerekli iletişi
toplantılar yoluyla gerçekleştirilmiş uygulamaya geçilebilmesi için müdürlüğümüzce gerekli
çalışmalar tamamlanmasına rağmen eczacılar tarafından konuya yeterince sıcak
bakılmadığından uygulama başlatılmamıştır. Aile hekimliği hizmetlerinin önemi konusunda
farkındalığını arttırmak için afiş, broşür ve bilgi notları dağıtılmış ve afişler görülebilecek
yerlere asılmıştır. Koruyucu diş sağlığı hizmetleri okul tarama programları yöntemi ile tüm
örgencilere verilmekte konu ile ilgili il emniyet müdürlüğü ile ortak çalışma gerçekleştirilerek
çok sayıda vatandaşımıza diş macunu ve diş fırçası dağıtımı etkinliği gerçekleştirilmiştir.
2.3.1. Bağışıklama Hizmetlerini bilimsel gelişmelere paralel güncelleyerek sürdürmek.
2.3.2. Sağlığın teşviki ve sağlıklı hayat programlarının etkili kullanımını yaygınlaştırmak.
Toplumun Sağlıklı Beslenme, Diyabet ve Aşırı Tuz Tüketiminin azaltılması ile ilgili bilgi
düzeyini tespit etmek, izlemek ve arttırmak.
 Toplu yaşanılan ve çalışılan yerlerde (yurt, okul, işyeri, kışla vb.) sunulan beslenme
hizmetlerinin Obezite ve Diyabeti önleyecek ve Sağlıklı Beslenme koşullarını, Aşırı
Tuz Tüketiminin Azaltılmasını sağlayacak nitelikte geliştirmek,
Toplum Sağlığı Merkezlerlerinde ve aile hekimliklerinde çalışan personellere yönelik Sağlıklı
Beslenme, Obezite, Diyabet ve Aşırı Tuz Tüketiminin Zararları hakkında hizmet içi eğitimler
düzenlemek,
 Toplu yemek yenilen yerlerde masalardan tuzlukların kaldırılarak küçük paketlerde (1
gr’ lık) tuz bulundurulmasını sağlamak,
 Karar Destek Sistemindeki (KDS) kayıtlardan yararlanarak vatandaşlarımızın Beden
Kitle İndekslerine göre İlimizin obezite haritasını oluşturmak,
 KDS’de tespit edilen obez bireylerin takip ve izlemlerine yönelik psikolog,
endokrinoloji uzmanı, diyetisyen ve diğer sağlık personelinden oluşan sağlık ekibini
kurmak,
 Hedef gruba yönelik eğitim materyalleri geliştirmek (el broşürleri, afiş, eğitim, kamu
spotu, kısa filmler ve sunuları oluşturmak vb.),
 Risk grupları başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine yönelik sağlıklı yaşam
programlarında kullanılacak standart “Diyabet Eğitim Modülleri” hazırlanarak bilgi
düzeylerinin arttırılmasını sağlamak.
2.3.3. Yaşlı ve engellilerin sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğini arttırmak.
 İlimizde özürlü sağlık kurulu raporu veren hastanelerle koordinasyonun sağlanarak,
İlimize ait engelli veri haritasını oluşturmak,
 Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile evde bakım
gören yaşlı ve engellilere etkin sağlık hizmeti sunmak,
 Huzurevlerinde kalan yaşlılara açlık-tokluk kan şekeri ve tansiyon ölçümleri yapmak,
2013-2017 STRATEJİK 53
PLANI
 Engellilere ve engelli bakımını üstlenen bireylere yönelik psikososyal destek
programları düzenlemek,
 Engellilerin sosyal hayata uyumlarını arttırabilmek için sağlıklı bireylerle sosyal
sorumluluk projeleri geliştirmek, restorant, kafe, pastane gibi mekânlarda tekerlekli
sandalye bulundurulmasının önemini vurgulamak,
 Birinci basamak sağlık kuruluşlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında engellilere
yönelik her türlü hizmetin kolaylaştırılmasını sağlayacak düzenlemelerin
oluşturulması için eğitimler vermek,
 Yaşlı ve engellilere yönelik toplumsal duyarlılığı arttırmak amacıyla toplumda rol
model olan kişiler önderliğinde faaliyetler yürütmek,
2.3.4. Kronik Hava Yolu ve Kalp-Damar Hastalıklarının önlenmesine yönelik Sağlık
Hizmetlerini geliştirmek ve topluma etkin bir şekilde sunmak.
 Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı kapsamında yapılacak
çalışmalarda toplumda rol model olan kişilerin destek vereceği etkinlikler
düzenlemek,
 Kronik Hava Yolu ve Kalp-Damar hastalıklarının komplikasyonları sebebiyle
oluşabilecek sosyal, ruhsal ve fiziksel sorunların çözümüne yönelik programlar
düzenlemek,
 Mesleki Hastalıkların önlenmesi amacıyla işyerlerinde kimyasal maddelere maruz
kalan personelin sağlığını koruma yöntemleri hakkında eğitilmesi ve gerekli
materyallerin sağlanması (maske, eldiven vb.),
 İlimiz Resmi Daireler Kampüsü’ nde çalışan personelin sigara içme oranlarının tespit
edilmesi ve sigara bırakmayı teşvik edecek çalışmalar yapılması.
2.3.5. Sigarasız bir dünya için kararlı ve hızlı bir mücadele kapsamında denetim
faaliyetlerinin arttırılması, gençlerimizin sigara ve bağımlılık yapıcı maddelerden korunması
için geniş önlemler alınmasının sağlanması için diğer kurumlar ile işbirliği içerisinde topluma
etkin sağlık hizmeti sunulması.
 Toplumu pasif sigara dumanının zararlarından korumak, dumansızlık yasalarının
gücünü arttırmak için yürütülen çalışmaların etkili ve sürdürebilir olmasını sağlamak
amacıyla düzenli olarak denetim ve ziyaretler yapmak,
 İl Tütün Kontrol Kurulu tarafından oluşturulan denetim ekiplerimiz aracılığıyla 4207
Sayılı Kanun Hükümleri doğrultusunda özel işletmelere ait işyerlerine aktif olarak
denetimler yapmak,
 Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi olarak denetim ekiplerine 4207
Sayılı Kanun hükümlerinin uygulamaları hakkında hizmet içi eğitimler vermek,
 4207 Sayılı Kanun gereği yerine getirmeleri gerekli yükümlülükler hakkında
İşletmelere bilgilendirmeler yapmak,
 İlimizdeki Kamu kurum ve kuruluşlarında denetim ve ziyaretler yapmak,
 Okul çevrelerinde sigara satışı yapılan yerler ile ilgili denetim faaliyetleri devam
etmek,
 Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere, tüm toplu taşıma araçlarında denetimler
yapmak,
2013-2017 STRATEJİK 54
PLANI
 İlimizde basın ve üst düzey yöneticilerin de desteği alınarak tüm denetim ekipleriyle
organize halde eş zamanlı denetimler yapmak,
 Toplumu ve gençleri sigaranın zararları konusunda bilinçlendirmek amacıyla Ardahan
Üniversitesi ve Belediyelerle işbirliği içerisinde uzmanlarında desteğiyle okullarda ve
halka açık yerlerde eğitimler vermek, İlimiz genelinde kampanyalar düzenlemek,
görsel materyallerden faydalanarak (billboard, pano, vb) farkındalık oluşturmak,
 İl Jandarma Komutanlığı ile işbirliği içerisinde personel ve erlere sigaranın zararları ve
madde bağımlılığı konusunda eğitim vermek ayrıca sigara bırakma konusunda
poliklinikler ile ilgili bilgilendirmeler yapmak,
 Merkez ve ilçelerde İl Müftülüğü personeline sigaranın zararları konulu eğitimler
düzenlemek,
 Her ay düzenli olarak İl Tütün Kontrol Kurulu toplantısı yapmak,
 İlimizde madde bağımlılığı konusunda hazırlanmış olan eylem planı kapsamında kurul
oluşturularak düzenli toplantılar ve uçucu maddelerle ilgili denetimler yapmak,
2.3.6. Halkımızı kanser konusunda bilinçlendirmek, sağlığını korumak ve iyileştirmek
amacıyla ulaşılabilir sağlık hizmeti vermek.
 KETEM Birimimizde halka yönelik eğitim programları ve erken teşhisin önemi
konusunda farkındalık yaratmak için tarama programlarına özendirici kampanyalar
düzenlemek,
 Aylık çalışma planı çerçevesinde Toplum Sağlığı Merkezlerinden yönlendirilen risk
altındaki hastaların KETEM Birimimizde düzenli olarak kontrollerini yapmak,
 Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser Birimi ve KETEM Birimimizle ortaklaşa yapılacak
çalışmalarda hedeflerimiz; kanser taramalarını artırmak.
2.3.7. Koruyucu diş sağlığı hizmetlerinin kullanımını arttırmak.
 Toplum Sağlığı Merkezlerimizde koruyucu diş sağlığı programını iyileştirmek ve
uygulamak.
 Toplum Sağlığı Merkezlerimizdeki diş polikliniklerinde muayene ve tedavi hizmeti
vererek halkımıza yönelik çalışmalar yapmak,
 Diş sağlığının önemi konusunda İlimizdeki okullarda tüm öğrenci ve öğretmenlere
yönelik eğitimler vermek, özendirici kampanyalar düzenleyerek farkındalık yaratmak,
 Koruyucu diş sağlığı hizmetlerinin önemi konusunda özel gün ve haftalarda diğer
paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde etkinlikler düzenlemek.
2.3.8. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin rolünü güçlendirerek hizmet entegrasyonunu ve
devamlılığını iyileştirmek.
 Aile hekimliği uygulamalarını iyileştirmek,
 Sağlığın teşviki ve sağlıklı hayat programlarının aile hekimliği uygulamalarına
entegrasyonunu sağlamak,
2013-2017 STRATEJİK 55
PLANI
 Aile sağlığı elemanlarının anne ve çocuk sağlığı programlarının uygulamasında
rollerini güçlendirmek,
 Aile hekimliğinin kırsal bölgede verdikleri gezici sağlık hizmetlerini güçlendirmek,
 Yaşlı sağlığı hizmetlerini aile hekimliği sistemine entegre etmek,
 Evde sağlık hizmetlerinin aile hekimliği sistemine entegrasyonunu iyileştirmek,
 Ruh sağlığı hizmetlerinin aile hekimliği sistemine entegrasyonunu iyileştirmek,
 Kanser
hastalarının
palyatif
bakım
hizmetlerinin
aile
hekimliği
sistemine
entegrasyonunu iyileştirmek,
 Aile hekimliği
güçlendirmek,
laboratuvar
hizmetlerinin
altyapı
ve
teknoloji
kapasitesini
HEDEF 2.4. Acil Sağlık hizmetlerine uygun ve zamanında erişimi sürdürmek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
MEVCUT
DURUM
2013
%94
2014
%96
2015
%97
2016
%98
2017
%99
2023
%99
%80
%82
%85
%90
%95
%99
9
5
7
7
5
9
4
10
3
11
1
13
4 lümodül eğitimlerini
tamamlamış 112 personel oranı (%)
%3
%21
%100
%100
%100
%100
İlk Yardım Eğitimi Almış Kişi Sayısı)
97
180
200
200
200
200
İlk Yardım Eğitimcisi Sayısı
4
5
5
5
5
5
Kent Merkezinde acil yardım
çağrılarına ilk 10 dk içinde ulaşma
oranı %
Kırsal alanda acil yardım çağrılarına
ilk 30 dk içinde ulaşma oranı %
5 Yaşın Üstünde Ambulans Sayısı
2 Yaşın Altındaki Ambulans Sayısı
ULAŞILACAK HEDEF
Hedefe Yönelik Stratejiler
2.4.1. Acil çağrı hizmetinin uygun kullanımını artırmak
 Acil çağrı hizmetlerinin uygun kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için
toplumda rol model olan kişilerin destek vereceği etkinlikler düzenlemek
 Acil çağrı hizmetlerinin uygun kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için okul
çağındaki çocuklara yönelik eğitim programları düzenlemek
 2.4.2. Acil müdahale sistemini iyileştirmek
 Çağrı merkezi personelini panik yönetimi ve çağrı cevaplama konusunda
uzmanlaştırmak
2013-2017 STRATEJİK 56
PLANI
 Coğrafi ve hava şartları nedeniyle zor ulaşılan bölgelerde verilen acil hizmetleri
iyileştirerek sürdürmek
 Ambulansların modellerini yenilemeyi sürdürmek
 Motosikletli acil yardım ekiplerinin kurulması ve ilerleyen yıllarda niteliğinin ve
niceliğinin arttırılmasının sağlanması.
HEDEF 2.5. Sağlıkta insan kaynaklarının dağılımını yetkinliğini ve motivasyonunu
iyileştirmeye devam etmek ve sağlıkta insan kaynaklarını sürdürülebilirliğini sağlamak.
Hedefe Yönelik Stratejiler
 İlde hakkaniyeti gözeten personel istihdam modelini sürdürmek,
 Sağlık çalışanlarına yönelik kişisel gelişim ve mesleki eğitimler düzenlemek,
 Sağlık çalışanlarının motivasyonlarını arttırmaya yönelik planlamalar yapmak.
Sağlık yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerini arttırıcı programlar düzenlemek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
MEVCUT
DURUM
2013
120
2014
115
2015
125
2016
130
2017
135
2023
200
100.000 Kişiye Düşen Toplam
Hemşire +Ebe Sayısı
265
270
285
300
325
400
100.000 Kişiye Düşen Toplam Diş
Hekimi Sayısı
100.000 Kişiye Düşen Toplam Eczacı
Sayısı
18
18
20
22
24
30
5
5
6
7
8
15
Aile Hekimi Başına Düşen Nüfus
3.290
3.290
3.210
3.130
3.030
2.500
112 Acil Ambulans Başına Düşen
Nüfus
5.100
5.100
4.750
4.250
4.000
3.500
100.000 kişiye düşen hastane yatağı
sayısı
180
183
190
200
215
250
100.000 kişiye düşen MR cihazı sayısı
1
1
1
1
1
2
100.000 kişiye düşen BT cihazı sayısı
1
1
1
1
1
2
100.000 Kişiye Düşen Toplam Hekim
Sayısı
ULAŞILACAK HEDEF
( Tüm Nüfus 2015 yılında hesaplandıktan sonra hedefler revize edilecektir.)
2013-2017 STRATEJİK 57
PLANI
HEDEF 2.6. Sağlık kurumlarının altyapısını, kapasitesini, kalitesini ve dağılımını
geliştirmek.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
MEVCUT DURUM
2013
2014
27
40
55
3
3
5
Özürlülere Yönelik
İyileştirme Yapılan Bina
Sayısı
Evde Sağlık Hizmeti Veren Birim
Sayısı
ULAŞILACAK HEDEF
2015
2016
2017
68
8
2023
68
68
10
12
( Özürlülere yönelik düzenlemelerin 2016 yılında tamamlanması planlanmaktadır.)
Hedefe Yönelik Stratejiler
 Sağlık kuruluşlarının fiziksel yapısını ve güvenlik şartlarını iyileştirmeye devam
etmek,
 Sağlık hizmeti verilen binalarda özürlülere yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak,
 Sağlık hizmetlerinde kullanılan tıbbi cihaz ve donanımların hizmeti kesintiye
uğratmaması
amacıyla
periyodik
kontrollerinin
yapılarak
çalışır
halde
bulundurulmalarını sağlamak,
 Sağlık kurumlarında bulundurulması zorunlu, asgari temel acil ilaçlar, aşılar ve
antiserumların miadına uygun şekilde bulundurulmasının sağlanması amacıyla düzenli
olarak denetim ve kontroller yapmak,
 Sağlık hizmetleri sunumunda Akılcı İlaç Kullanımına yönelik çalışmalar yapmak,
 Sağlık hizmetleri sunumunun izlenmesi, değerlendirilmesi ve kanıta dayalı karar
almak için sağlık bilgi sistemlerine zamanında veri girişi yapmak ve işleyiş ile ilgili
aksaklık veya eksiklikler konusunda gerekli tedbirleri almak,
 Karar Destek Sistemi ile entegre Coğrafi Bilgi Sistemi kurmak,
 Evde sağlık hizmetlerini mobil teknolojiler ile desteklemek.
2013-2017 STRATEJİK 58
PLANI
Stratejik Amaç 3: İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla
bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap
vermek
HEDEF 3.1. Bireyin kendi sağlığıyla ilgili kararlara aktif katılımını sağlamak için
rolünü güçlendirmek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Hasta Hakları Konusunda Yapılan
Müracaatların Değerlendirilme
Oranı (%)
MEVCUT DURUM
ULAŞILACAK HEDEF
2013
2014
2015
%100
%100
%100
2016
%100
2017
%100
Hedefe Yönelik Stratejiler
Aktif katılımı sağlamak için ilgili hastalıklar konusunda alacağı hizmet için gerekli
danışmanlık ve hasta hakları konusunda gerekli eğitimler ve bilgilendirmeler düzenli olarak
yapılmaktadır. Örneğin Aile Planlaması konusunda yöntem belirlenmesi hasta tarafından
yapılmaktadır.
3.1.1. Bireyin kendi sağlığıyla ilgili kararlara aktif katılımı konusunda farkındalık oluşturmak.
 Okullarda bireylerin kendi sağlıkları ile ilgili kararlara aktif katılım bilincini
oluşturmak için MEB ile işbirliği yapmak
 Bireylerin kendi sağlıkları ile ilgili kararlara aktif katılımlarını sağlamak amacıyla
eğitim, bilgilendirme ve medya kampanyaları düzenlemek
 Hasta hakları birimlerini bireylerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde
iyileştirmek.
3.1.2. Bireyin kendi sağlıkları ile ilgili kararlara aktif katılımını teşvik etmek için sağlık
çalışanlarında davranış değişikliği oluşturmak
 Bireylerin kendi sağlıkları ile ilgili kararlara aktif katılımını sağlamak için sağlık
çalışanlarında davranış değişikliği oluşturacak eğitim ve bilgilendirme programları
yapmak
 Sağlık Okur-Yazarlığı konularında eğitimler düzenlemek
 Bakanlığımızın Sağlık Okur-Yazarlığı konularındaki çalışmaları ve etkinlikleri
doğrultusunda İlimizdeki resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalarını
yürütmek
 Hekim seçme hakkı konusunda bireyleri bilinçlendirme çalışmaları yapmak
3.1.3. Bireyin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilen sağlık iletişim kanallarını geliştirmek
2023
%100
2013-2017 STRATEJİK 59
PLANI
 Müdürlüğümüz ve bağlı hizmet sunucularının web sitelerini bireyin ihtiyaç ve
beklentilerine cevap verecek şekilde iyileştirmek
 Bireylerin kendi sağlıkları ile ilgili kararlara aktif katılım rolünü güçlendirmek için
radyo, televizyon programlarına destek olmak
 SABİM-BİMER birimlerinin insan merkezli ve çözüm odaklı işleyişini iyileştirmek
 Hasta ve hasta yakınlarına hizmet sunumu ile ilgili bilgilendirme yapan Danışma
birimlerinin altyapı ve eğitim kapasitesini arttırmak.
HEDEF 3.2. Bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik şartları sebebiyle özel olan
kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlayarak ihtiyaçlarına daha
iyi yanıt vermek.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
MEVCUT
DURUM
2013
4.100
2014
5.500
2015
7.500
2016
8.500
2017
9.500
2023
11.000
ÇPGD Konusunda Hizmet içi Eğitim
Verilen Personel Durumu (%)
0
%22
%25
%30
%50
%100
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
Konusunda Hizmet içi Eğitim
Verilen Personel Sayısı
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
Konusunda Eğitim Verilen Kişi
Sayısı
20
62
75
90
100
250
37
50
100
200
300
1000
65 Yaş ve Üzeri Nüfusun Aile
Hekimliğine Müracaat Sayısı
ULAŞILACAK HEDEF
Hedefe Yönelik Stratejiler
Engelli bireylerin sağlık kuruluşlarına kolay erişimi açısından tüm TSM-ASM lerde
engelli bireylere yönelik düzenlemeler yapılmış, ekonomik şartları sebebiyle özel ihtiyacı
olanlara gerek evde sağlık hizmetleri ile gerekse sosyal yardımlaşma vakıflarınca gerekli
yardımların verilmesi sağlanmıştır. Örneğin; DGT li hastalara maddi yardım yapılması. Kamu
Hastaneleri Birliğimize bağlı 3 Sağlık Tesisimizde de Evde Sağlık Birimleri bulunmaktadır.
Ancak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi,
tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile
bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi için
mevcut birimlerin altyapı kapasitelerinin geliştirilmesi gerekmektedir.Bu amaçla 3 Sağlık
Tesisimizin Evde Sağlık Birimlerine hizmet sunum gereklerine uygun (engelli
vatandaşlarımıza da hizmet verecek şekilde düzenlenmiş) ilgili yönetmelikler gereğince
dizayn edilmiş Evde Sağlık Birimleri Hizmet Araçları satın alınması.
3.2.1 Yaşlı ve Engellilere verilen sağlık hizmetlerini iyileştirmek
 Sağlık kurumlarını mimari ve çevresel açıdan engellilere uygun olarak düzenlemek
 Engellilerin hizmetlere daha kolay erişimini sağlamak için altyapı, eğitim ve teknoloji
kapasitesini artırmak
 Yaşlı ve Engelli bireylere yönelik sağlık hizmetleri sunumunda paydaş kurumlarla
(Belediyeler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
işbirliği yapmak,
2013-2017 STRATEJİK 60
PLANI
 Engelli bireylerin sosyal hayata uyumlarının arttırılması için, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü işbirliğiyle engelli öğrencilere bedensel ve zihinsel durumlarına uygun
atölyelerde eğitim verilerek, ortaya çıkan ürünlerin (el sanatları, vb.) sergilenmesini
sağlanmak,
 Engelli sporculara yönelik, spor müsabakalarında sunulan sağlık hizmetlerini
geliştirmek (psikolog, sosyal çalışmacı, doktor)
3.2.2. Evde sağlık hizmeti sunumunu iyileştirmek.
 Bireylere evde sağlık hizmet sunumu ile ilgili farkındalık oluşturmak için
bilgilendirme ve medya kampanyaları düzenlemek
 Evde sağlık hizmeti sunumu veren birimlerin altyapı, eğitim ve teknoloji kapasitesini
iyileştirmek,
 Evde sağlık hizmet sunumu ile ilgili sektörler arası işbirliği yapmak
 Evde sağlık hizmeti alan yalnız ve ağır bakım hastalarının hizmetlere hızlı ve
zamanında erişimini sağlamak için uyarı istemi kurmak.
3.2.3. Ruh sağlığı hizmetlerini iyileştirmek.
 İldeki ruh sağlığı hizmeti veren birimlerin altyapı, eğitim ve teknoloji kapasitelerini
iyileştirmek,
 İntihar girişimlerinin önlenmesi için farkındalık oluşturacak eğitim ve destek
programları düzenlemek,
 Medyanın intihar konusunda haber yapma tutumunu izlemek, değerlendirmek ve
rehberlik yapmak,
 Ruhsal bozukluğu olan kişileri bakım, istihdam ve psikososyal destek ihtiyaçlarını
karşılamak için diğer sektörlerle işbirliği yapmak,
 Çocuğun psikososyal gelişimini destekleme programı kapsamında çalışmalar yapmak.
3.2.4. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında sağlık
hizmetlerini iyileştirmek.
 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Programının İlimiz genelinde
yürütülmesinin sağlanması,
 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Programı kapsamında hastane acil servis
çalışanları ve 1. basamak sağlık kurumlarımızda çalışan personele hizmet içi eğitim
verilmesi,
 Toplumsal cinsiyet eşitliği ve Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele konularında
halka yönelik eğitimler verilmesi
 Konuyla ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla eğitim materyalleri geliştirmek (el
broşürleri, eğitim sunuları vb.),
 Konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve diğer kurumlarla iş birliği
yapılması
3.2.5. Kronik Havayolu ve Kalp-Damar hastalığı tanısı konmuş bireylerin ihtiyaçları
doğrultusunda sağlık hizmeti sunmak.
 Birinci basamak sağlık kuruluşlarında Kronik Havayolu Hastalıklarının erken tespit
edilerek uygun tedavilerin verilebilmesi amacıyla Aile Hekimlerine yönelik “AstımKoah Tanı ve Tedavisi” konulu eğitimler verilmesi,
 Halkın yoğun ilgisinin olduğu bulvar ve kent meydanlarında hastalıkların erken tespiti
için sağlıklı yaşam çadırları kurarak vatandaşlara Solunum Fonksiyon Testlerinin
2013-2017 STRATEJİK 61
PLANI
uygulanması, sonuçların uzman tarafından değerlendirilerek riskli bireylerin
hastanelere yönlendirilmesinin sağlanması
 Astım-Koah’lı hasta nüfusunun tespit edilmesi amacıyla Kamu Hastaneler
Birliği’nden altı aylık periyotlar halinde istenen hasta sayılarının değerlendirilerek
yoğunluk gösteren bölgelerde Ardahan Belediyesi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü
ile koordinasyon sağlanarak hava kirlilik ölçümlerinin yapılmasının sağlanması
 Kalp-Damar Hastalıklarını önlemek amacıyla İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü
işbirliğiyle halka yönelik egzersiz programlarının düzenlenerek, halkın aktif
katılımının sağlanması,
 Kalp–Damar ve Kronik Havayolu hastalığı tanısı konmuş hasta ve yakınlarına yönelik
eğitimler, aktiviteler ve seminerler düzenlenmesi, gerekli kontrollerinin yapılarak
(tansiyon ölçümü, SFT, bel çevresi ve BKİ ölçümleri) sağlık profesyonellerine
yönlendirilmesi.
HEDEF 3.3. İldeki sağlık hizmetlerinin finansmanında hakkaniyetli şekilde çalışmalar
yapmak.
Hedefe Yönelik Stratejiler
3.3.1. Sağlık hizmetlerini finansmanında hakkaniyetin sağlanması ve bireyin sağlık harcaması
sebebiyle fakirleşmesini engelleyecek uygulamaları iyileştirmek.
 Sağlık hizmetlerinin fiziki ve kalite erişimini iyileştirerek bireylerin özel
muayenehaneye gitme zaruretini azaltmak
 Hekim ile hasta arasındaki gayri resmi ödemeleri önlemek için gerekli takip ve
başvuruları değerlendirmek,
 Gereksiz sağlık harcamalarına karşı halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
HEDEF 3.4. Bireylerin aldıkları sağlık hizmetinden ve sağlık çalışanlarının çalışma
şartlarından duydukları memnuniyeti arttırmak.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Sağlık Hizmetlerinden Duyulan
Genel Memnuniyet Oranı (%)*
Sağlık Personeli Memnuniyet Oranı
(%)
MEVCUT DURUM
ULAŞILACAK HEDEF
2013
2014
2015
2016
2017
%72.4
%75
%76
%80
%83
%88
%75
%77
%80
%82
%85
%86
Hedefe Yönelik Stratejiler
Sağlık hizmetlerinden memnuniyeti artırmak için hizmet alan hakları ve hizmet
sunucuları gereksinimleri doğrultusunda çalışmalar sürdürülmektedir.
3.4.1. Hastaların ve sağlık çalışanlarının memnuniyet düzeyini yükseltmek.
 Bireylerin sağlık hizmetleri konusunda algı ve beklenti analizlerini sürdürmek
 Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti Araştırması çalışmalarını sürdürmek
 Bireyin sağlık hizmetleri ile ilgili geri bildirimlerini değerlendirmeyi sürdürmek
 Sağlık kurumlarının hizmet ve tıbbi kalite ölçümlerini sürdürmek
 Sağlık çalışanlarının algı ve beklenti analizlerini sürdürmek
 Sağlık personeli memnuniyet araştırması çalışmalarını sürdürmek
2023
2013-2017 STRATEJİK 62
PLANI
 Sağlık çalışanlarının geri bildirimlerini değerlendirmeyi sürdürmek
 Sağlık çalışanlarının fiziki ortamlarını, teknolojik donanımlarını ve sosyal imkânlarını
iyileştirmeye devam etmek
 Bireylere ait sağlık hizmetleri ile ilgili geri bildirimleri değerlendirmek, Sağlık
çalışanlarının fiziki ortamlarını, teknolojik donanımlarını ve sosyal imkânlarını
iyileştirmeye devam etmek.
Stratejik Amaç 4: Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve
küresel sağlığa katkı aracı olarak sağlık sistemini geliştirmeye
devam etmek.
Sağlık sistemi ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yardımcı olmalıdır. Bunun için
sistemin finansal sürdürebilirliği olmalı, inovasyon teşvik edilmeli, sağlık sektörünün
ekonomiye katkısı ve sağlık turizmi güçlendirilmelidir. Sistemin performansı izlenmeli,
sağlığın ekonomiye katkısı ortaya konulmalıdır. Bu şekilde ülke hem küresel sağlık
politikalarında söz sahibi olur hem de küresel sağlığa yardım edebilir.
HEDEF 4.1. Hizmet kalitesinden taviz vermeden kanıta dayalı politikalarla sağlık
sisteminin finansal sürdürülebilirliğini korumak
Hedefe Yönelik Stratejiler
4.1.1. Sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliğini korumak için sorunları tanımlayan ve
teşhis eden dinamik yapıyı kurmak
 İlde Sağlık hizmet sunumunda değişim gerektiren alanları ve maliyetlerini tespit
etmek
4.1.2. Hizmet kalitesinden taviz vermeden sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliğini
korumak için kaynakların optimum kullanımını sağlayacak program ve yöntemler geliştirmek
 Sağlık kurumlarında günübirlik tedavi hizmetlerini iyileştirmek
 Sağlıkta finansal yönetim için eğitim, altyapı ve teknoloji kapasitesini artırmak
4.1.3. Hizmet kalitesinden taviz vermeden sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliğini
korumak için uygulanan programları izlemek ve değerlendirmek
 İldeki sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliğini korumak için uygulanan
programları bütçe gerçekleşmeleri ve finansal analizlerle takip etmek
 Sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliğini izlemek ve değerlendirmek için altyapı
eğitim ve teknoloji kapasitesini iyileştirmek üzere işbirliği yapmak
2013-2017 STRATEJİK 63
PLANI
4.1.4. Bakanlığımızın yürüttüğü projelere gönüllülük esasına dayanarak katkıda bulunmak.
 Paydaş kurumları projelere dahil etmek,
 İlde sağlıkla ilgili belirli gün ve haftalarda halkımıza yönelik yapılan etkinliklerde
farkındalık oluşturmak amaçlı dış paydaş desteği sağlamak,
 Sağlık kurumlarının bütçelerinin amaçlanan bütçenin hedefler doğrultusunda etkin ve
verimli şekilde kullanımının sağlanması
HEDEF 4.2. İldeki Sağlık sistemi performansını izlemek, sağlığa ve milli ekonomiye
katkısını kanıtlarıyla ortaya koymak
Hedefe Yönelik Stratejiler
4.2.1. İlin 2013-2017 Stratejik Planı’nın performans ölçüm sistemini sonuç odaklı oluşturmak,
izlemek ve değerlendirmek
 Stratejik hedeflerin başarısını ölçmek için birimler bazında anahtar performans
göstergelerini tespit etmek
 Stratejik hedeflerin başarı seviyesini takip etmek
HEDEF 4.3. Sağlık sisteminin öncelikli alanlarında araştırmayı, geliştirmeyi ve
inovasyonu teşvik etmek ve projeler geliştirmek
Hedefe Yönelik Stratejiler
4.3.1. Sağlıkta araştırma, geliştirme ve inovasyonu teşvik etmek için oluşturulan destek
programlarını takip etmek, projeler geliştirmek
 Ardahan Devlet Hastanesinde Ar-Ge birimi kurulması için İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından gerekli planlama ve çalışmaların yapılması
4.3.2. İlin sağlık önceliklerini belirlemek, etkilemek
 İlin sağlık politikalarının önceliklerini ve stratejilerini belirlemek amacıyla
araştırmalar yapmak
 İlin sağlık politikalarının önceliklerini ve stratejilerini belirleyen bilimsel belgeler
(rapor, makale, tebliğ vb.) hazırlamak
 Ulusal/uluslararası meslek birlikleri, STK'lar ve özel sektör ile işbirliği yapmak
2013-2017 STRATEJİK 64
PLANI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
STRATEJİK UYGULAMA
2013-2017 STRATEJİK
PLANI
65
Aile Hekimliği
ve toplum sağ.
Şb.
Bulaşıcı olmayan
Hast. Prog. Ve
Kanser Şb.
Bulaşıcı Hast.
Çevre ve Çalışan
Sağ. Şb. Müd.
KHB
Sağlık Hizmetleri
Şb.Müd.
Araş.Bil. Sist. Ve
Halk Sağ.Gel.
Şb.Müd.
Acil ve Afetlerde
Sağ.
Hiz.Şb.Müd.
 Sorumlu Hizmet Birimi
o Destek Hizmet Birimi
HİZMET BİRİMLERİ
Yönetim
Hiz.Şb.Müd.
Stratejik Amaç ve Hedeflerden Sorumlu/Destek Birimler Matrisi
STRATEJİK AMAÇ 1: Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek.
S.H. 1.1. Sağlığa yönelik risklerden bireyi korumak amacıyla Sağlıklı
Beslenme, Fiziksel Aktivite, Diyabet ve Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması
ile ilgili bireylerde kalıcı davranış değişikliği oluşturmak.
HEDEF 1.2. Tütün ile ilgili mücadeleyi sürdürmek, tütün maruziyeti ve
bağımlılık yapıcı madde kullanımını azaltmak,
HEDEF 1.3. Sağlık Okur-Yazarlığı konusunda bilgilendirme eğitimleri
düzenleyerek amacı, kapsamı ve sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar
yapmak.
HEDEF 1.4. Üreme sağlığı konusundaki farkındalığı arttırmak ve sağlıklı
davranışları teşvik etmek.
HEDEF 1.5 Halkın sağlığını etkileyen acil durumların ve afetlerin sağlık
üzerindeki etkisini azaltmak
HEDEF 1.6. İş sağlığını iyileştirerek, çalışanların sağlığını ve iyiliğini
korumak ve geliştirmek.
HEDEF 1.7. Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini
azaltmak
HEDEF 1.8. Bulaşıcı Hastalıklar ve risk faktörleri ile mücadele etmek ve
bunları izlemek,
HEDEF 1.9. Bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığını ve risk
faktörlerini azaltmak ve izlemek.
o
o


o

o



o

o
o
1.10 Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında birey ve toplumda
farkındalık oluşturmak

o



2013-2017 STRATEJİK
PLANI
66
Aile Hekimliği ve
toplum sağ.
Şb.(HSM)
Bulaşıcı olmayan
Hast. Prog. Ve
Kanser Şb.(HSM)
KHB
Araş.Bil. Sist. Ve
Halk Sağ.Gel.
Şb.Müd.
Yönetim
Hiz.Şb.Müd.
Acil ve Afetlerde
Sağ. Hiz.Şb.Müd.
 Sorumlu Hizmet Birimi
o Destek Hizmet Birimi
Bulaşıcı Hast.
Çevre ve Çalışan
Sağ. Şb. Müd.
HİZMET BİRİMLERİ
Destek Hizmetleri
Şb Müd.(HSM)
Stratejik Amaç ve Hedeflerden Sorumlu/Destek Birimler Matrisi
STRATEJİK AMAÇ 2: Birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunmak
HEDEF 2.1. Sağlık Hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek
o


HEDEF 2.2. Anne, çocuk ve ergen sağlığını korumak ve geliştirmek
o




HEDEF 2.3. Koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin etkili kullanımını sağlamak.
HEDEF 2.4. Acil Sağlık hizmetlerine uygun ve zamanında erişimi sürdürmek
HEDEF 2.5. Sağlıkta insan kaynaklarının dağılımını yetkinliğini ve
motivasyonunu iyileştirmeye devam etmek ve sağlıkta insan kaynaklarını
sürdürülebilirliğini sağlamak.
HEDEF 2.6. Sağlık kurumlarının altyapısını, kapasitesini, kalitesini ve dağılımını
geliştirmek.


o

o




2013-2017 STRATEJİK
PLANI
67
Aile Hekimliği ve
toplum sağ. Şb.
Bulaşıcı olmayan
Hast. Prog. Ve
Kanser Şb.
Bulaşıcı Hast.
Çevre ve Çalışan
Sağ. Şb. Müd.
KHB
Yönetim
Hiz.Şb.Müd.
Acil ve Afetlerde
Sağ. Hiz.Şb.Müd.
 Sorumlu Hizmet Birimi
o Destek Hizmet Birimi
Sağlık Hizmetleri
Şube Müd.
HİZMET BİRİMLERİ
Araş.Bil. Sist. Ve
Halk.Sağ.Gel.
Şb.Müd.
Stratejik Amaç ve Hedeflerden Sorumlu/Destek Birimler Matrisi
Stratejik Amaç 3: İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermek
HEDEF 3.1. Bireyin kendi sağlığıyla ilgili kararlara aktif katılımını sağlamak için
rolünü güçlendirmek
HEDEF 3.2. Bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik şartları sebebiyle özel
olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlayarak
ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek.
HEDEF 3.3. İldeki sağlık hizmetlerinin finansmanında hakkaniyetli şekilde
çalışmalar yapmak.
HEDEF 3.4. Bireylerin aldıkları sağlık hizmetinden ve sağlık çalışanlarının
çalışma şartlarından duydukları memnuniyeti arttırmak.


o




2013-2017 STRATEJİK
PLANI
68
Aile Hekimliği ve
toplum sağ. Şb.
Bulaşıcı olmayan
Hast. Prog. Ve
Kanser Şb.
KHB
Araş.Bil. Sist. Ve
Sağ.Gel. Şb.Müd.
Acil ve Afetlerde
Sağ. Hiz.Şb.Müd.
Yönetim
Hiz.Şb.Müd.
 Sorumlu Hizmet Birimi
o Destek Hizmet Birimi
Bulaşıcı Hast.
Çevre ve Çalışan
Sağ. Şb. Müd.
HİZMET BİRİMLERİ
Sağlık Hizmetleri
Şb.Müd.
Stratejik Amaç ve Hedeflerden Sorumlu/Destek Birimler Matrisi
Stratejik Amaç 4: Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı olarak sağlık sistemini geliştirmeye devam etmek
HEDEF 4.1. Hizmet kalitesinden taviz vermeden kanıta dayalı politikalarla sağlık
sisteminin finansal sürdürülebilirliğini korumak
HEDEF 4.2. İldeki Sağlık sistemi performansını izlemek, sağlığa ve milli
ekonomiye katkısını kanıtlarıyla ortaya koymak
HEDEF 4.3. Sağlık sisteminin öncelikli alanlarında araştırmayı, geliştirmeyi ve
inovasyonu teşvik etmek ve projeler geliştirmek

o
o




o
2013-2017 STRATEJİK 69
PLANI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
2013-2017 STRATEJİK 70
PLANI
4.1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme, stratejik plandaki hedeflerin gerçekleşmelerinin sistematik olarak takibi ve
raporlanmasıdır. Değerlendirme, uygulama sonuçlarının ölçümü ve hedeflere uygunluğunun
analizidir. Bu analizler, sağlık sistemi performansının iyileştirilmesi, hesap verme
sorumluluğu ve şeffaflığın arttırılmasında kritik öneme sahiptir.
İzleme ve değerlendirme, stratejik planın hayata geçirilmesini sağlar.
4.1.2 İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Stratejik planda yer alan hedeflerimizi ilgili birimler ile ilişkilendirdik ve gerçekleştirilmesi
konusunda gerekli iş gücü, eğitim ve organizasyonu planladık.
4.1.3.ETKİLİ VE DÜZENLİ RAPORLAMA
Faaliyet Raporu: Yıllık olarak hazırlanır.
Ara Dönem Raporu: 2015 yılı ortasına kadar olan ilerlemeyi gösterir.
Nihaî Rapor: 2018 yılında hazırlanacaktır.
Özel Raporlar: Herhangi bir amaç, hedef veya strateji için ihtiyaç halinde hazırlanır.
Revize: 2015 yılında tüm nüfus tekrar hesaplandıktan sonra veriler revize edilecektir.
4.2. İZLEME VE DEĞERLENDİRME SORUMLULUĞU
Birimler, uygulamanın yanı sıra izleme ve değerlendirmeye ilişkin verilerin sağlanmasından
sorumludur.
İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin koordinasyonu ve analizi Araştırma Bilgi Sistemleri
Sağlığın Geliştirmesi ve Halk Sağlığı Şube Müdürlüğünün sorumluluğundadır.
Sorumlu Şube Müdürlüğü stratejik plan analizinde şunları yapacaktır:
 İzleme ve değerlendirme süreçlerini takip etmek
 Danışma kurulları ve komisyonlar oluşturmak
 Bulgulara göre revizyon önerilerinde bulunmak

Benzer belgeler