Akademik Personel Sayfaları FOTOĞRAF BÖLÜM / ANABİLİM DALI

Yorumlar

Transkript

Akademik Personel Sayfaları FOTOĞRAF BÖLÜM / ANABİLİM DALI
Akademik Personel Sayfaları
FOTOĞRAF
BÖLÜM / ANABİLİM DALI: Temel Tıp Bilimleri / Tıp Tarihi ve Etik
ADI ve SOYADI: Neyyire Yasemin YALIM (Oğuz)
UNVANI: Prof. Dr.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres:
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Morfoloji Binası Kat 2
Sıhhiye-06100/Ankara
Tel / Fax:
312. 595 8164 / 312. 310-6370
E-mail:
[email protected]
ÖZGEÇMİŞ:
Lisans: 1987 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doktora: 1994 Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Deontoloji ve Tıp Tarihi Doktorası
Akademik / İdari Görevler:
1995 – 1998
1998-2004
2004-2008
2008-2012
2012-
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Deontoloji Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji
Anabilim Dalı Doçent
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji
Anabilim Dalı Profesör
Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik
Anabilim Dalı Profesör
1
Verdiği Dersler: Lisans dersleri:
1. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Öğrencilerine Tıp Tarihi, Deontoloji ve Etik
konuları ve Dönem 3 öğrencilerine Aydınlatılmış Onam Alma Becerisi.
2. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf öğrencilerine Deontoloji dersi.
Lisansüstü ve Doktora dersleri:
1. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Deontoloji ve Tıp Tarihi Doktora
Programında Felsefeye Giriş ve Aksiyoloji, Etik Yaklaşımların Evrimi, Tıp Etiği
(Genel Konular), Tıp Etiği Araştırmalarında Yöntem I-II dersleri.
2. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Psikiyatri Yüksek Lisans
Programında Meslekte Etik dersi.
İlgi Alanları/Araştırma:
Etik metodolojisi, özerklik sorunu ve tıp uygulamasına yansımaları, yaşamın son
dönemine ilişkin etik sorunlar, araştırma ve yayın etiği (bilim etiği), etik danışmanlık ve
etik konsültasyon, genel olarak tıp etiği ve özellikle klinik etik eğitimi, psikiyatri etiği ve
hasta güvenliği-tıbbi hataların etik boyutları.
“Yaşamlarının Son Dönemindeki Hastaların Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyetleri”
Yayınlar:
A- Makaleler
Yurtiçi
1. Oğuz NY. Terminal dönemde etik sorunlar. Sendrom 2001;13(11):121-124.
2.
Oğuz NY. Tıp etiğinin ışığında psikoterapi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2001; 2(1):36-40.
3.
Oğuz NY. A therapeutic agent in Anatolian folkloric medicine: The Odjack. Türkiye Klinikleri Tıp Tarihi Dergisi
2001; 1(1): 26-29.
4.
Oğuz Y. Etik etik dedikleri. Gizem 2001; 2:16-18.
5.
Oğuz NY. Torture as an ethical problem. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği Dergisi 2000; 8(2):83-89.
6.
Oğuz Y. Hastayım, o halde hakkım... Şizofreni Yazıları Dergisi 2000; 1(3): 12-16.
7.
Sayıl I. Oğuz NY. Attitudes towards assisted suicide (Euthanasia) in Türkiye. Journal of Ankara Medical School
2000; 22(1): 45-47.
8.
Oğuz NY. Bilimsel yayın etiği. Klinik Psikiyatri Dergisi 1999; 2(3): 153-159.
9.
Oğuz NY. İşyeri hekimliği ve etik. Anadolu Tıp Dergisi 1999; 1(1): 71-74.
10. Oğuz Y. Etik kurullar. Van Tıp Dergisi 1999; (Özel Ek): 4-8.
11. Oğuz Y. Klinik araştırmalarda etik sorunlar. Klinik Psikiyatri Dergisi 1999; 1(2):67-72.
2
12. Demir B. Oğuz NY. Psikiyatri eğitimi ve etik. Klinik Psikiyatri Dergisi 1999; 1(3):95-100.
13. Oğuz NY. Hekimler ve ilaç endüstrisi. Türk Psikiyatri Dergisi 1998; 9(3):238-239.
14. Oğuz NY. Hekim-ilaç endüstrisi ilişkisine eleştirel bir bakış. Türk Psikiyatri Dergisi 1998; 9(1):73-74. (Mektup)
15. Oğuz NY. Psikiyatride tıp etiği eğitimi. Kriz Dergisi 1998; 6(1):5-11.
16. Oğuz NY. Ruh sağlığıyla ilgili yasal ve yönetimsel sorunlar. 3P-Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1998;
6(3):207-213.
17. Oğuz NY. Eski Anadolu Uygarlıklarında "Biyoetik". Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi 1998; 5(3):125-132. ( )
18. Oğuz NY. Şiddeti anlamak. Bilim ve Ütopya 1998; 48:62-64.
19. Oğuz Y. Birinci ve ikinci basamak hekimliğinde etik. Arşiv 1997; 6(3):291-299.
20. Oğuz NY. Infertilite ve etik. Çukurova Jinekoloji Derneği Bülteni 1997; 2(7):17-19.
21. Oğuz NY. Hasta hakları alanındaki gelişmeler ve değişen değerler. Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi 1997;
5(2):50-55.
22. Oğuz NY. Psikiyatri özelinde klinik araştırmalarda insan denekler ve etik sorunlar. 3P- Psikiyatri Psikoloji
Psikofarmakoloji Dergisi 1997; 5(1):53-59.
23. Oğuz NY. Ölüm, nesin sen?. Bilim ve Ütopya 1997; 35:18-19.
24. Oğuz NY. Vurun medyaya. Hekimden Hekime 1997; Nisan-Haziran: 10-11.
25. Oğuz NY. Pediatrik ötanazi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1996; 39(4):767-776.
26. Oğuz NY. Sunuş. Oğuz NY. Şenol S. Özgüven HD. (Yayın Sorumluları) Ötanazi. 3P- Psikiyatri Psikoloji
Psikofarmakoloji Dergisi 1996; 4(Ek Say› 3):3-4.
27. Oğuz NY. Tıp etiği açısından ötanazi. Oğuz NY. Şenol S. Özgüven HD. (Yayın Sorumluları) Ötanazi. 3PPsikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1996; 4(Ek Sayı 3):5-8.
28. Oğuz NY. Şenol S. Özgüven HD. Arıkazan M. Özen AR. Ünal Ş. Ankara'da çalışan hekimlerin ötanazi ile ilgili
görüşlerini belirlemeye yönelik bir anket çalışması. Oğuz NY. Şenol S. Özgüven HD. (Yayın Sorumluları) Ötanazi.
3P- Psikiyatri-Psikoloji-Psikofarmakoloji Dergisi 1996; 4(Ek Say› 3):43-48.
29. Öztürk H. Oğuz NY. Klinik uygulamalarda etik değerlendirme süreçleri. Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi
1996; 4(3):129-130.
30. Büken N. Dinç L. Kutlay N. Oğuz Y. Öztürk H. Subaşı M. Şenol S. (Soyadı sırası ile) Toplumda bir kesimin tıp dışı
uygulamalar konusundaki görüşleri. Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi 1996; 4(3):118-121.
31. Şenol S. Özgüven HD. Dağ İ. Oğuz NY. Hekimler için Ötanazi, Ölüm ve Ölümcül Hastaya ilişkin Tutum Ölçeği
(ÖTÖ)'nin faktör yapısı ve iç tutarlılığı. 3P- Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1996; 4(3):185-190.
32. Oğuz NY. Toplum, bilim ve tıp etiği açısından "alternatif" tıp ve halk tıbbı. Bilim ve Ütopya 1996; 25:36-37.
33. Oğuz Y. AİDS ve hasta hakları. Hekimden Hekime 1996; Ekim-Aralık: 14.
34. Oğuz NY. Klinik uygulamada hekim-hasta ilişkisi. Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi 1995; 3(2-3):59-65. ( )
35. Örs Y. Oğuz Y. Yöntembilgisi açısından psikiyatri ve psikoloji. Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi 1995;
3(1):27-29.
36. Oğuz NY. Ruh hastasının özerkliği ve yeterlik sorunu üzerine. Kriz Dergisi 1995; 3(1-2):37-40.
3
37. Oğuz NY. Psikiyatri uygulamasında yaşanan etik sorunlar ve Psikiyatri Birliği. 3P- Psikiyatri Psikoloji
Psikofarmakoloji Dergisi 1995; 3(Ek Say›3):31-35.
38. Oğuz NY. Tıp tarihinde yılan sembolü. Hekimden Hekime 1995; Ocak-Haziran: 6.
39. Pelin SŞ. Oğuz NY. Tıbbi etik açısından hekim sorumluluğu. Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi 1994; 2(3):161163.
40. Oğuz NY. Alternatif tıp, tıbbın alternatifi olabilir mi? Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi 1994; 2(1):8-11.
41. Oğuz NY. Ötanazi tartışması. Bilim ve Ütopya 1994; 8:21.
42. Karakaya H. Oğuz NY. Türkiye'de araştırma etik kurulları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1993;
46(2):321-326.
43. Oğuz NY. Demir B. Hukuki ve etik yönüyle zorla hastaneye yatırma. 3P- Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji
Dergisi 1993; 1(4):367-371.
44. Oğuz NY. Temel yönleriyle psikiyatride hasta hakları. 3P- Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1993;
1(3):232-237.
45. Oğuz NY. Etik açısından ruh sağlığı alanındaki yasal düzenlemeler. Türk Psikiyatri Dergisi 1993; 4(4):304-306.
46. Oğuz NY. Çağımızın hastalığı depresyon. TEK Dergisi 1993; 76:62-63.
47. Oğuz NY. Psikiyatri karşısında alternatif denen tıbbın yöntembilim ve etik açısından riskleri. Türk Psikiyatri
Dergisi 1992; 3(1):35-41.
48. Ergüney S. Yalım Y. 97 olguluk kişisel inguinal herni serisinin analizi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1992; 6(4):267-270.
49. Cengiz AT. Çağlar Ş. Yalım Y. Erdoğdu S. Viral hepatitisli olgularda soğuk agglutinasyon testi. Mikrobiyoloji
Bülteni 1983; 17(1):39-48.
Yurt dışı
50. Oguz NY. Research ethics committees in developing countries and informed consent: With special reference to
Turkey. Journal of Laboratory and Clinical Medicine 2003; 141:292-296.
51. Oguz NY. Miles SH. Buken N. Civaner M. End-of life care in Turkey. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics
2003; 12(3):279-284.
52. Oguz NY. When Hephaistos wept. Nursing Philosophy 2003; 4(1):82-85.
53. Oguz NY. Atbasoglu C. Ozturk O. Ozguven HD. An ethics committee in Turkey: Physician sexual misconduct.
HEC Forum 2002; 14(3):279-282.
54. Oguz NY. Autonomy: Cutting the Gordian Knot. Bioethics Examiner 2002; 6(1):1-3, 8-9.
55. Oguz NY. The narrative approach in teaching medical ethics: The Turkish experience. Medicine and Law 2000;
19(3):421-431.
56. Oguz NY. Narrativity in bioethics: with special reference to medical ethics. Eubios Journal of Asian and
International Bioethics 1999; 9(5):130-134.
57. Oguz NY. Euthanasia in Turkey. Eubios Journal of Asian and International Bioethics 1996; 6(6):170-171.
58. Oguz NY. "Oriental" approach to death. Bioetica e Cultura 1994; 3:75-85.
59. Oguz Y. Arda B. Medical ethics interest grows in Turkey. Bulletin of Medical Ethics 1991; 73:13-17.
4
B- Kitapta Bölüm
Yurtiçi
60. Oğuz NY. Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. In. Ünal S. (Ed.) Cinsiyet ve Psikiyatri. 1. Baskı. İstanbul. Eczacıbaşı
Yayını. 2002. s.7-13.
61. Oğuz NY. Psikiyatrist-Hasta İlişkisinde Cinsellik Sorunu. In. Ünal S. (Ed.) Cinsiyet ve Psikiyatri. 1. Baskı. İstanbul.
Eczacıbaşı Yayını. 2002. s.168-173.
62. Oğuz NY. Ethical reflections on the malpractice regulations of Turkey: In defense of a new approach. In:
Demirhan-Erdemir A. Uzel İ. Öncel Ö. Oğuz Y. Aksoy Ş. Şahinoğlu S. Kadıoğlu S. Örnek-Büken N. Doğan H.
Yetener M. Atıcı E. (Eds.) Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Tıp Etiği Kongresi Kongre Kitabı. Bursa. 2003. s. 103111.
63. Güvercin C. Oğuz NY. Yaşamın Tıplaştırılması. In: Demirhan-Erdemir A. Uzel İ. Öncel Ö. Oğuz Y. Aksoy Ş.
Şahinoğlu S. Kadıoğlu S. Örnek-Büken N. Doğan H. Yetener M. Atıcı E. (Eds.) Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Tıp
Etiği Kongresi Kongre Kitabı. Bursa. 2003. s. 555-558.
64. Oğuz NY. Sağlık Çalışanlarının Grev Uygulaması ve Etik. Medikal Etik (Tıp Organizasyonlarında Etik ve Hukuk)4. 1. baskı. İstanbul. Yüce AŞ. 2002. s.36-43.
65. Oğuz NY. Ötanaziye Etik Yaklaşım: Tıp Etiği Açısından Yaşamın Son Döneminde Karar Verme Süreçleri. Medikal
Etik (Doğum, Ölüm Süreçleri ve Yaşamın Anlamı)-3. 1. baskı. İstanbul. Yüce AŞ. 2001. s.61-67.
66. Oğuz NY. Psikiyatri ve Etik. In Nevzat Yüksel (Ed.) Ruhsal Hastalıklar. Yenilenmiş 2. baskı. Ankara. Çizgi
Yayınevi. 2001. s. 825-841.
67. Oğuz NY. Felsefi Tartışmaları Işığında Klinik Etiğe Giriş. In: Demirhan Erdemir A. Oğuz NY. Elçioğlu Ö. Doğan
H. (Eds.) Klinik Etik. 1. baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevleri. 2001. s. 9-25.
68. Oğuz NY. Klinik Etik Eğitimi. In: Demirhan Erdemir A. Oğuz NY. Elçioğlu Ö. Doğan H.(Eds.) Klinik Etik. 1.
baskı. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevleri. 2001. s.149-162.
69. Oğuz NY. Devrimci-Özgüven H. Psikiyatri ve Etik Sorunları. In: Demirhan Erdemir A. Oğuz NY. Elçioğlu Ö.
Doğan H.(Eds.) Klinik Etik. 1. baskı. İstanbul Kitabevleri. 2001. s. 354-368.
70. Kırımsoy-Kucur D. Örnek-Büken N. Oğuz Y. Tepe H. Biyoetik Terimleri Sözlüğü (BTS) Çalışması. II. Ulusal
Tıbbi Etik Kongresi Bildiri Kitabı. 2001. s. 41-47.
71. Oğuz NY. Meslek Etiği ve Eğitimi. Mühendislik Mimarlık Eğitimi Sempozyumu: Paneller ve Forum Kitabı. 1.
baskı. İstanbul. TMMOB Yayınları. 2000. s. 9-36.
72. Oğuz NY. Klinik etik eğitiminde söylensel etiğin yeri. In: Ersoy N. Gündoğmuş ÜN. (Eds.) 1. Ulusal Tıbbi Etik
Kongresi Bildiriler Kitabı. 1.baskı. Kocaeli. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayını. 2000. s.93-95.
73. Oğuz NY. Tıp Etiği Eğitiminde Vaka Çözümlemesi Yöntemi. In: Hatemi H. Doğan H.(Eds.) Medikal Etik (İlkeler
ve Sorunlar)-2. 1. baskı. İstanbul. Yüce AŞ. 2000. s.35-40.
74. Örs Y. Oğuz NY. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki Tıbbi Etik Eğitimi ve Araştırmalarında 25 Yıl: 19741999. In: Hatemi H. Doğan H. (Eds.) Medikal Etik (İlkeler ve Sorunlar)-2. 1. baskı. İstanbul. Yüce AŞ. 2000. s. 4154.
75. Akpınar C. Aslan F. Örnek-Büken N. Çalıkoğlu E. Çay F. Oğuz NY. Öztürk H. Yetener M. Yıldız A. Ankara
Özelinde Yerel Araştırma Etik Kurullarına Yönelik Bir Çalışma. Arda B. (Ed.) Tıp Etiği Araştırmaları. 1. baskı.
Ankara. Biyoetik Derneği Yayını No: 5. 1999. s.13-18.
76. Oğuz NY. Paracelsus: Tıp Evrimi ve Tıp Metodolojisi Açısından Önemi. In: Kahya E. Şar S. Ataç A. Oğuz Y. Arda
B. (Yayın Sorumluları) V. Türk Tıp Tarihi Kongresi Kongre Kitabı. 1. baskı. Ankara. Ankara Üniversitesi
Yayınları. 1998. s. 297-301.
5
77. Oğuz NY. İkna ve Tedavi. In: Kahya E. Şar S. Ataç A. Oğuz Y. Arda B. (Yayın Sorumluları) V. Türk Tıp Tarihi
Kongresi Kongre Kitabı. 1. baskı. Ankara. Ankara Üniversitesi Yayınları. 1998. s.513-516.
78. Oğuz NY. Anadolu Uygarlıklarında İntihar Düşüncesinin Evrimi. In: Kahya E. Şar S. Ataç A. Oğuz Y. Arda B.
(Yayın Sorumluları) V. Türk Tıp Tarihi Kongresi Kongre Kitabı. 1. baskı. Ankara. Ankara Üniversitesi
Yayınları.1998. s.559-563.
79. Oğuz NY. Hekim Andı ve Benzeri Metinler (Eleştirel Bir Yaklaşımla). Arda B. Oğuz NY. Şahinoğlu-Pelin S.
Deontoloji. 2. baskı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Antıp A.Ş. Yayınları. Ankara. 1999. s.1-10.
80. Oğuz NY. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün Eleştirel Çözümlemesi. Arda B. Oğuz NY. Şahinoğlu-Pelin S. Deontoloji.
2. baskı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Antıp A.Ş. Yayınları. Ankara. 1999. s.11-16.
81. Oğuz NY. Tıp Metodolojisi (Tıp Etkinliği ve Öteki İnsan Etkinlikleri Arasındaki Yeri) Arda B. Oğuz NY.
Şahinoğlu-Pelin S. Deontoloji. 2. baskı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Antıp A.Ş. Yayınları. Ankara. 1999. s.1725.
82. Oğuz NY. Tıp Etkinliğinde Hekimin ve Hastanın Rolleri. Arda B. Oğuz NY. Şahinoğlu-Pelin S. Deontoloji. 2.
baskı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Antıp A.Ş. Yayınları. Ankara. 1999. s.27-41.
83. Oğuz NY. Yaşama Saygı İlkesi (Abortus, Ölümün Tanımı, Yaşam Desteği, Ötanazi). Arda B. Oğuz NY. ŞahinoğluPelin S. Deontoloji. 2. baskı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Antıp A.Ş. Yayınları. Ankara. 1999. s.43-49.
84. Oğuz NY. Özerkliğe Saygı İlkesi (Aydınlatılmış Onam). Arda B. Oğuz NY. Şahinoğlu-Pelin S. Deontoloji. 2.
baskı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Antıp A.Ş. Yayınları. Ankara. 1999. s.51-55.
85. Oğuz NY. Etik Kurullar. Arda B. Oğuz NY. Şahinoğlu-Pelin S. Deontoloji. 2. baskı. Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Antıp A.Ş. Yayınları. Ankara. 1999. s.57-65.
86. Oğuz NY. Etik Görececilik- Etik Çoğulculuk Ayrımı ve Tıp Etiği Açısından Önemi. In: Pelin SŞ. Arda B.
Özçelikay G. Özgür A. Çay-Şenler F. III. Tıbbi Etik Sempozyumu Bildirileri. 1.Baskı. Ankara. Biyoetik Derneği
Yayını.
1998.
s.23-26.
87. Oğuz NY. Uygulamalı Felsefe Açısından Psikiyatride "Öteki" Sorunu. Kırpınar I. (Yayın Sorumlusu) Bilimsel
Çalışmalar Kitabı. 1. baskı. Erzurum. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve Psikiyatri
Derneği. 1997. s.187-194.
88. Oğuz Y. Hekim Andı ve Benzeri Metinler (Eleştirel Bir Yaklaşımla). Arda B. Oğuz Y. Şahinoğlu Pelin S. (Yayın
Sorumluları). 1. baskı. Ankara. Antıp A.Ş. Yayınları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Yayınlar Serisi
No: 14. 1996. s.1-9.
89. Oğuz Y. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün Eleştirel Çözümlemesi. Arda B. Oğuz Y. Şahinoğlu Pelin S. (Yayın
Sorumluları). 1. baskı. Ankara. Antıp A.Ş. Yayınları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Yayınlar Serisi
No: 14. 1996. s.11-15.
90. Oğuz Y. Tıp Metodolojisi: Tıp etkinliği ve öteki insan etkinlikleri arasındaki yeri. Arda B. Oğuz Y. Şahinoğlu Pelin
S. (Yayın Sorumluları). 1. baskı. Ankara. Antıp A.Ş. Yayınları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Yayınlar
Serisi No: 14. 1996. s.17-24.
91. Oğuz Y. Tıp Etkinliğinde Hekimin ve Hastanın Rolleri. Arda B. Oğuz Y. Şahinoğlu Pelin S. (Yayın Sorumluları).
1. baskı. Ankara. Antıp A.Ş. Yayınları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Yayınlar Serisi No: 14. 1996.
s.25-30.
92. Oğuz Y. Yaşama Saygı İlkesi: Abortus, ölümün tanımı, yaşam desteği, ötanazi. Arda B. Oğuz Y. Şahinoğlu Pelin S.
(Yayın Sorumluları). 1. baskı. Ankara. Antıp A.Ş. Yayınları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Yayınlar
Serisi No: 14. 1996. s.31-34.
93. Oğuz Y. Özerkliğe Saygı İlkesi: Aydınlatılmış Onam. Arda B. Oğuz Y. Şahinoğlu Pelin S. (Yayın Sorumlular›). 1.
baskı. Ankara. Antıp A.Ş. Yayınları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Yayınlar Serisi No: 14. 1996. s.3537.
6
94. Oğuz Y. Etik Kurullar. Arda B. Oğuz Y. Şahinoğlu Pelin S. (Yayın Sorumluları). 1. baskı. Ankara. Antıp A.Ş.
Yayınları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Yayınlar Serisi No: 14. 1996. s.39-40.
95. Oğuz NY. Giriş. (Soyadı sırasına göre) Akpınar C. Aslan F. Büken NÖ. Çalıkoğlu E. Çay F. Oğuz NY. Önder E.
Öztürk H. Yetener M. (Yayın Sorumluları) Etik Bunun Neresinde!. 1. baskı. Ankara. Ankara Tabip Odası Yayınları.
No: 1. 1997. s.9-14.
96. Oğuz NY. Tıp Etiğinde Temel İlkeler. (Soyadı sırasına göre) Akpınar C. Aslan F. Büken NÖ. Çalıkoğlu E. Çay F.
Oğuz NY. Önder E. Öztürk H. Yetener M. (Yayın Sorumluları) Etik Bunun Neresinde!. 1. baskı. Ankara. Ankara
Tabip Odası Yayınları. No: 1. 1997. s.27-34.
97. Oğuz NY. Psikiyatri Alanında Karşılaşılan Etik Sorunlar. (Soyadı sırasına göre) Akpınar C. Aslan F. Büken NÖ.
Çalıkoğlu E. Çay F. Oğuz NY. Önder E. Öztürk H. Yetener M. (Yayın Sorumluları) Etik Bunun Neresinde!. 1.
baskı. Ankara. Ankara Tabip Odası Yayınları. No: 1. 1997. s.121-126.
98. Oğuz NY. Etik Kurullar. (Soyadı sırasına göre) Akpınar C. Aslan F. Büken NÖ. Çalıkoğlu E. Çay F. Oğuz NY.
Önder E. Öztürk H. Yetener M. (Yayın Sorumluları) Etik Bunun Neresinde!. 1. baskı. Ankara. Ankara Tabip Odas›
Yayınları. No: 1. 1997. s.169-174.
99. Oğuz NY. Erdemli EA. Tekelioğlu M. Türkiye'nin İlk Kadın Tıp Profesörü: Kâmile Şevki Mutlu (1906-1987)
Yıldırım N. (Yayın Sorumlusu) Sağlık Alanında Türk Kadını. 1. baskı. İstanbul. 1998. s. 83-89.
100. Oğuz NY. Aydınlatılmış Onam Uygulamasında Psikiyatrik Konsültasyonun Yeri. In: Özkan M. KonsültasyonLiyezon Psikiyatrisi. 1. Baskı. İstanbul. 1996. s.321-328.
101. Oğuz NY. Türkiye'de Tıp Alanında Bilim ve Teknoloji Kullanımı. Pak NK. (Yayın Sorumlusu) Cumhuriyetin 70.
Yılında Bilim. (Yayında)
102. Oğuz NY. Cumhuriyet dönemi Türk psikiyatrisinin gelişimine evrimsel bir bakış. IV. Türk Tıp Tarihi Kongresi
Kitabı. Türk Tıp Tarihi Kurumu ve İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı. İstanbul.
18-20/09/1996.
Yurtdışı
103. Oguz Y. La relazione tra medico e paziente nella pratica clinica. In: Leone S. Seroni G. (Eds.) Persona e Salute. 1st
edition. Palermo. Armando Editore. 1996. pp. 61-73.
104. guz Y. "Bioetica" nell'antica civiltà dell'Anatolia. In: Privitera S. (Ed.) Bioetica mediterranea e nordeuropea. 1st
edition. Acireale. Armando Editore. 1996. pp. 41-54.
105. Oguz Y. L'approccio "Orientale" con la Morte. In: Leone S. Privitera S. (Eds.) Il Significato Della Morte. 1st
edition. Acireale. Armando Editore. 1995. pp.93-105.
C- Öteki yazılar (º)
106. Oğuz NY. Psikiyatri Sempozyumu'nun ardından. Bilim ve Ütopya 1997; 36:4-5.
107. Oğuz NY. Haydi artık bitirelim... Gazete Pazar 16 Mart 1997: s. 67.
108. Oğuz NY. Füsun Sayek'in alternatif tıp yazısına eleştiri. Bilim ve Ütopya 1996; 28:4.
109. Dekkers W. Neye "ölüm" deriz? Batı kültüründe yaşamın sonu hakkında bazı düşünceler. (Çeviren Oğuz NY.) 3PPsikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1996; 4(Ek Sayı 3):9-16.
110. Oğuz NY. Hastanın özerkliği: "Hayal" mi "gerçek" mi?. Sağlık Gazetesi 1995; 4(44):8.
111. Oğuz NY. Avrupa ötanazi konusunda uzlaşabilecek mi? Cumhuriyet Bilim Teknik. 30/12/1995; 458:4.
112. Oğuz NY. Biyoetik Birimi. Türkiye Felsefe Kurumu Bülteni 1995; 2:15-16.
7
113. Oğuz NY. Ülkemizde psikiyatri alanındaki etik sorunlar. Prof. Dr. Esat Oğuz Göktepe ile Söyleşi. Örs Y. Yolaç P.
Oğuz Y. Önder E. (Yayın Sorumluları) Etik'in Işığında Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji. 3P- Psikiyatri
Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1994; 2(Ek Say› 2):37-40.
(*) Yayınlar en yakın tarihli olandan başlanarak sıralanmıştır.
(**) Yayınlar tıp dergilerinde kullanımı en yaygın olan Vancouver sistemine uygun olarak gösterilmiştir.
(***) Genel okuyucu ve kurum dergilerinde yayınlanan akademik düzeydeki yayınlarla kongre kitaplarında basılmış
bildiriler "Makaleler" başlığı altında gösterilmiştir.
(º) Bu başlık altında çeşitli dergilerdeki haber yazıları, söyleşi, çeviri vb. yazılara yer verilmiştir.
Ödüller: 1) Dr. Mustafa Volkan Kavas “Ölüm ve Ölmekte Olan Hastaya Yaklaşım”
Konusundaki Etik Eğitiminde Anlatısal Uygulamaların Etkililiği.
2) Dr. Mustafa Cumhur İzgi “Etik Açıdan Yaşlı Mahremiyeti:Huzurevi Örneğinde
Hizmet Alanlar ve Verenler Açısından Bir Değerlendirme”
3) Dr. Yavuz Sinan Aydıntuğ “20. Yüzyılda Türk Askeri Diş Hekimliği Tarihi”
8

Benzer belgeler