Teknik Bilimler Fakültesi

Yorumlar

Transkript

Teknik Bilimler Fakültesi
TEKNİK TRAVNİK
FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTESİ
Birinci sınıflar için
öğrenci kılavuzu
Vurgulanan Bosna – Hersek ile
Avrupa haritası
B
M
CRO
SR
KD
SLO
BIH
KO
S
E
N
M
FTS 2016
İÇERİK
Travnik Üniversitesi5
Teknik Bilimler Fakültesi 6
Bologna Süreci’ne uyum çalışmaları
8
Neden Teknik Bilimler Fakültesi? 9
Fakültemizin Fiziki Kaynakları
12
Eğitim Organizasyonu
14
Bölümler
16
Grafik ve Tasarım Mühendisliği
17
Mimarlık
18
İnşaat Mühendisliği
19
Bilgisayar Mühendisliği
20
İş emniyeti, güvenliği ve yangın önlemesi21
Tekstil Mühendisliği ve Tasarım 22
Okul Ücreti
24
Teknik Bilimler Fakültesi 2016
3
FTS 2016
TRAVNİK ÜNİVERSİTESİ
Travnik Üniversitesi mevzuat, medeniyet başarıları ile modern dünyanın akademik
ilkeleri temelinde ve SBK/KSB (Merkez Bosna Kantonu’nun) Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor
Bakanlığının desteğiyle kurulmuş ilk özel üniversitedir. Travnik Üniversitesi, mezunlarının
sosyal ve mesleki görevlerini sorumlu ve profesyonel bir biçimde yürütmelerini sağlamak
amacındadır. Bu nedenle toplum yararına karmaşık teknik ve bilimsel projeler düzenlemeyi
ve yürütmeyi amaçlayan genç profesyoneller ve bilim insanları yetiştirir. Bu nedenle,
Üniversite bir yandan Merkez Bosna Kantonu ile daha geniş çevresinin gelişmesini, öte
yandan tüm Bosna-Hersek toplumunun gelişimesini desteklemek amacıyla kurulmuştur.
Özel yüksek öğretim kurumları, kendi maddi ve entelektüel sermayeleri ile, özel fakülteler
kurma kararını veren kurucular tarafından başlatılmıştı. Travnik Üniversitesi, Merkez Bosna
Kantonu, Bosna-Hersek Federasyonu ve Bosna-Hersek devletindeki özel yükseköğretim
kurumlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve işletilmesi açısından özel bir yere sahiptir.
Travnik Üniversitesi, tüzel kişiliğine sahip özel bir yüksek eğitim kurumudur. 2007 yılında
kurulmuştur. Bu tarihten beri faaliyetini, Merkez Bosna Kantonu’nun Eğitim, Bilim, Kültür ve
Spor Bakanlığının 4.7.2007 tarih ve 03-38-63/07 nolu kararı doğrultusunda yürütmektedir.
Merkez Bosna Kantonu’nun yükseköğretim kurumlarının tescilindeki 2007/2008 Akademik
yılın 00010 sayfasında 10’uncu numara olarak kayıt altına alınmıştı
Travnik Üniversitesi akademik eğitiminin birinci döngüsü - lisans eğitimi, ikinci döngüsü yüksek lisans eğitimi ve üçüncü döngüsü - doktora eğitimi düzenlemekte ve uygulamaktadır.
Travnik Üniversitesi
Aleja Konzula no.5, 72 270, Travnik, Bosna – Hersek
e-mail: [email protected]; web: www.unt.ba
4
Teknik Bilimler Fakültesi 2016
FTS 2016
Teknik Bilimler Fakültesi
Teknik Bilimler Fakültesi bu güne kadar yerli üniversitesi olmayan bir yerde yeni değerler
yaratmak ve toplumun bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamak amcıyla kurulmuştur.
Teknik Bilimler Fakültesi grafik teknolojileri alanındaki personelin eğitimini sağlamak
ve Bosna-Hersek’teki grafik endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmak amacı ile Grafik
Fakültesi adı altında 2006 yılında kurlmuştur. FakülteTravnik Üniversitesi’nde entegrasyon
sürecini, ardında da bugün geçerli olan Teknik Bilimler Fakültesi adını değiştirme sürecini
geçirmiştir.
Akademik 2011/2012 yılında Teknik Bilimler Fakültesi teknik bilim alanlarında yeni
alanları- inşaat mühendisliği, mimarlık ve mühendislik grafiği- ekleyerek müfredatın
uygulanma projesine giriyor. Butun bunlar Travnik Üniversitesi Teknik Bilimler Fakültesinin
geliştirmesiyle ilgili stratejik hedeflerin gerçekleşmesini temsil etmiştir.
Bu süreç içerisinde Eğitim Fakültesi’nin amacı Bosna-Hersek’teki yükseköğretim
kurumlarının uyumunun hazırlamasında yüksek öğrenimin standartlarını karşılamak
ve Avrupa ve Dünya’daki kabul edilmiş yüksek öğretim kurumları topluluğuna katılmak
olmuştur.
2013/2014 akademik yılının başında Eğitim Fakültesi binasının iç tasarımı, öğrenci
ve personellerin yaşam ortamını olabildiğince kolaylaştırmayı amaçlayan projesi
sonuçlanmıştır. 2014 yılının ortalarında gerçekleştirilecek bir sonraki proje, binanın dış
modernizasyonunu -cephe ve fakülteye giriş yolunun tasarımı- içermektedir. Bununla
tasarımın altyapı projeleri bitmiş olacaktır.
Bu projelerin tamamlanması ile, bir yandan sürmekte olan öğretim süreci ile bilimsel
araştırmanın gelişmesi, öte yandan insan kaynakları yatırımlarıyla, Eğitim Fakültesi’nin
Bosna-Hersek ve Batı Balkanlar’daki modern ve tanınmış fakültelerden biri olacağına
samimiyetle inanıyoruz.
“Mükemmelliği garanti ediyoruz!”, çalışma sloganımız ve uzun vadeli başarı garantimizdir.
Teknik Bilimler Fakültesi 2016
5
FTS 2016
Teknik Bilimler Fakültesi
Aleja Konzula no.5, 72 270, Travnik, Bosna – Hersek
E-mail: [email protected]; Web: www.fts.ba
6
Teknik Bilimler Fakültesi 2016
FTS 2016
Bologna Süreci’ne uyum çalışmaları
Teknik Bilimler Fakültesi kuruluşundan beri Bologna Deklarasyonu ile belirlenen standart
ve normları uygulamaktadır. Bu süreci izleyerek ve gereklerini karşılaştırarak müfredat
kalitesini Deklarasyonu imzalayan ülkelerde uygulanan yenilikler ve trendlerle, düzenlenen
aktivitelerle, zenginleştirmektedir. Ayrıca Bologna Sürecinin direktiflerinden birine uygun
olarak, Teknik Bilimler Fakültemiz müfredat düzeyini Bosna-Hersek ve komşu ülkelerinin
gereksinimlerine uyarlamaktadır.
ECTS kredileri (1-60) öğrencinin müfredata uyumunu ölçmek için verilen sayısal değerdir.
Bir dersin ya da stajın başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken
çalışmaların tümünü (dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, ödevler, sınavlar ve
diğer faaliyetler) ifade eder.
Teknik Bilimler Fakültesinde çalışma kredileri (ECTS) geçiş ve bilgi birikimini
karşılaştırabilmek için Avrupa ile aynı sistemle oluşturulmuştur. Bu sistem, değerlendirmeyi
kolaylaştırmakta, çalışma programlarının ülkede ve yurt dışındaki diğer kurumların benzer
proglemları ile karşılaştırılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle fakültedeki düzenlenen tüm
eğitim programlarında uygulanır.
Klasik eğitim şeklinin yanısıra Teknik Bilimler Fakültesi, DL (Distance Learning / Uzaktan
Eğitim) programı da başlatmıştır. Bu program, geleneksel eğitim ortamında, yani sınıflarda
fiziksel olarak bulunmayan öğrencilerin eğitime katılmasını sağlamaktadır. Amacı, eğitimin
birinci, ikinci ve üçüncü aşamalarında öğrencilerinin internet ve diğer ağ teknolojileri
yoluyla eğitim ortamına interaktif katılımını sağlamaktır. Öğretim üyeleri tarafından
geliştirilen Eğitim Fakültesi’ndeki DL (Uzaktan Eğitim) Programı, bir başka deyişle Öğrenci
Bilgi Servisi - OBS, şu anda sadece öğrencilerin derslerinde başarılı olmaları ve öğretmen/
asistan arasındaki iletişimin güçlendirilmesi için yardımcı olarak kullanılmaktadır.
Teknik Bilimler Fakültemiz, yüksek seviyeli öğrencilerin üçüncü ve dördüncü dönem
sırasında başka programlara katılmalarını ve aynı anda iki programı birlikte bitirmelerini
sağlayan „double major“ program konseptini de başlatmıştır.
Teknik Bilimler Fakültesi 2016
7
FTS 2016
Neden
Teknik Bilimler Fakültesi?
Eğitimin amacı sadece diplpma şeklinde resmi bir belge almak anlamında gelmez de
iş piyasasında faydalı, eğitime göre iş bulmaya yada kişisel çıkarlarını, isteklerini ve
ihtiyaçlarını karşılayan öz iş kurmaya yardımcı olacak olan fonksiyonel bir bilgi elde etmek
anlamına gelir.
Elde edilen eğitim sadece iş dünyasına ve genç insanlara imkan kapısını açan ve
ilerlemelerine fırsat sağlayan “bilet”tir.
Belli bir fakülteye kayıt olmaya kararlı herkes, her şeyden önce, eğitimin bağlılık, azimlik ile
süreklilik gerektiren bir süreç olduğunu anlamalı ve aynı zamanda öğrenme ve bilgi edinme
sürecini engeleyen alışkanlıklarını değiştirme arzusu olluğunu farkında olmalı.
Bir fakülteye kayıt olmadan önce müfredatin kalitesi, öğretim kadrosu, eğitim programı
vb. hakkında ayrıntılı olarak bilgi edinmek gerekir. Daha sonra, ihtiyaçlarına ve önceki
eğitim ile deneyimlere göre en çok yeteneğimiz olduğunu düsündüğümüz fakülteye kaydı
hakkında karar gelir.
Bu nedenle önünüze neden Teknik Bilimler Fakültesine kayıt olmalısınız hakkında
düşünmeye gereken bir kaç önemli neden sunmaktayız.
Teknik elemanların yetersizliği
Bosna ve Hersek’te grafik mühendislerine, grafik tasarımcılarına ve mimarlık, inşaat ve
bilgisayar mühendislerine ihtiyacı dile getirildi. Teknik bilimlerine yatırım bir çok ülkeyi
güçlü ve gelişmiş yaptı. Örneğin, Hindistan teknik bilgiye yatırım yapıp bu bilgiyi uygularak
hızlı bir ekonomik gelişme yaşamıştı. Teknik bilimler dünyayı inşa edecek olan geleceğin
bilimleridir.
8
Teknik Bilimler Fakültesi 2016
FTS 2016
Kaliteli donanım ve öğretim ekipmanları
Fakülte modern teknolojileri ve öğretim ekipmanlarıyla donatılmıştır. Dersler, öğrencilere
rahat bir atmosferi sunan ve taahhütlerini yerine getirmelerine motive eden modern
koşullarda ve lüks ortamda gerçekleşmektedir. Dersler Bosna-Hersek, Sırbistan,
Hırvatistan ve Slovenya’dan gelen seçkin profesörler tarafından yapılmaktadır. Fiziki
kaynak ve iç ekipmanın kapasitesi öğrenciye güvenlik ve inanç duygusu verip iyi bir
fakülteyi seçtiğini onaylamaktadır.
Profesörlerin müsaitliği ve Öğrenci şübesinin nezaketi
Öğrenciler danışmayı beklerken fazla zaman harcamayacaklar. Profesörlere elektronik
araçlarıyla ((e-posta ve Öğrenci Bilgi Servisi, telefon) ya da danışma vakitlerinde ve
dersler sırasında direkt olarak ulaşabilirler. Öğrenci işler şübesinin fonksiyonu öğrencilere
yardımcı olmaktır ve her an öğrenciye yardım etmek için mevcuttur.
En iyi öğrenciler
- ücretsiz eğitim;
- öğrenci yarışmalar ile toplantılara gitme;
- Mezun olduktan sonra üniversitede iş bulma fırsatlarına sahiplerdir.
Öğretim sırasında istihdam olasılığı:
- Teknik bilimleri alanında Bosna-Hersek’teki ilk bilgi fonu aracılığıyla genç ve ümit verici
uzman ekibi oluşturarak;
- Fakültenin Bosna-Hersek’te düzenlediği mesleki eğitim, seminer ve sempozyumlar
aracılığıyla ticari düzenlemelerin sonuçlandırılma olasılığı;
- Grafik mühendislik ve tasarımı, mimarlık, inşaat ve bilgisayar mühendisliği alanlarında
Bosna-Hersek sınırlarındaki proje oluşturma ve destekleme olasılığı;
- İşverenlerin isteklerine uygun olarak tasarlanmış elektronik öğrenci veritabanı;
- Gelişimleri ve ilerlemelerinde öğrenciler için tasarlanmış diğer projeler.
Teknik Bilimler Fakültesi 2016
9
FTS 2016
Öğrenciler ayrıca aşağıdaki olasılıklara sahiplerdir:
-Eğitimden ilk işe geiçişini kolaylaştırmak için uzmanlık uygulamalar;
- Ek eğitim (fakülte öğrencileri bir araya getiren Grafx derneğinin faaliyetleri sayesinde,
eğitim programları üzerindeki çalışmalar - özel kurslar, GeTID uluslararası bilimsel ve
mesleki konferanslara katılım - ve benzer projeler vasıtasıyla);
- Her sene düzenlenen fuarlarına katılım (bu fuara grafik ve bilgi teknoloji alanında iktisadi
firmalar katılıp öğrencilerle işbirliği kurmaktadırlar);
- İktisadi firmalardan biriyle işbirliği içerisinde yüksek lisans tezi yapma olasılığı;
- Tek başına iş yapma ve kişisel yaratıcılık yoluyla istihdam olasılığı;
- Bosna-Hersek’teki devlet kurumlarda ve sivil toplum örgütlerinde burs alma olasılığı (Son
iki yılda öğrencilerimizin çoğu Federal Eğitim ve Bilim Bakanlığında burs kazanmışlardır.);
- Öğrenci Derneği aracılığıyla Fakülte ve Üniversite düzeyinde faaliyet yapma olasılığı;
- Yetenekli, çalışkan ve yaratıcı öğrencilerin afirmasyonu;
- Fakülte yönetimi tarafından desteklenen öğrenci fikirlerinin sunumu ve uygulaması;
Teknik bilimler Fakültesi’nde eğitim görmek yararlıdır,
çünkü....
- Mezunlarımız nesilleri büyük ölçüde üniversite seçimleriyle ve üniversite deneyimlerinle
başarılıdır;
- Mezunlarımız, Bosna-Hersek, Karadağ, Hırvatistan, Sırbistan ve diğer Avrupa ve Dünya
ülkelerinde çalışmaktadır;
- Mezunlarımız sorun yaşamadan diğer yüksek öğretim kurumlarındaki eğitimin ikinci
aşamasına devam etmektedir.
- Mezunlarımız tanınmış ve saygın eğitim çalışanları, spor uzmanları ve piyasa koşullarında
her türlü övgüye layık işverenlerdir.
10
Teknik Bilimler Fakültesi 2016
FTS 2016
Fakültemizin Fiziki Kaynakları
Eğitim Fakültesi’ndeki öğrenim süreci sınıflarda, multimedya sınıflarında, amfitiyatrolarda,
bilgisayar odalarında ve konferans salonlarında verilmektedir. Toplam 2.500 metrekarelik
kaliteli ve nitelikli alana sahip Eğitim Fakültesi’nin etki alanı Avrupa ve uluslararası
sınırlarını aşmaktadır.
Amfitiyatro - 105 metrekare, 110 koltuk, bilgisayar, projektör, projeksiyon perdesi, iki tane
50” boyutundaki LCD panelleri, kayıt yapma ve kaydedilmiş içerikleri oynatma olanakları
sunan videosistem ve audiosistem, wi-fi internet bağlantısı, iç iletişim ağı.
Multimedya odası - 56 metrekare, 30 koltuk, bilgisayar, projektör, projeksiyon perdesi,
iki tane 50” boyutundaki LCD panelleri, kayıt yapma ve kaydedilmiş içerikleri oynatma
olanakları sunan videosistem ve audiosistem, wi-fi internet bağlantısı, iç iletişim ağı.
Konferans odası - 120 metrekare, 110 koltuk, bilgisayar, projektör, projeksiyon perdesi, iki
tane 50” boyutundaki LCD paneli, kayıt yapma ve kaydedilmiş içerikleri oynatma olanakları
sunan videosistem ve audiosistem, wi-fi internet bağlantısı, iç iletişim ağı.
Bilgisayar odaları - 24 bilgisayar, merkezi bilgisayar, projektör, projeksiyon perdesi, kayıt
yapma ve kaydedilmiş içerikleri oynatma olanakları sunan videosistem ve audiosistem, wifi internet bağlantısı ve iç iletişim ağı bulunduran 3 tane bilgisayar odası.
Sınıflar - 30-60 koltuk, merkezi bilgisayar, projektör, projeksiyon perdesi, kayıt yapma ve
kaydedilmiş içerikleri oynatma olanakları sunan videosistem ve audiosistem, wi-fi internet
bağlantısı ve iç iletişim ağı bulunduran 10 sınıf.
Sanat odası – 20 koltuk, merkezi bilgisayar, projektör, projeksiyon perdesi, kayıt yapma ve
kaydedilmiş içerikleri oynatma olanakları sunan videosistem ve audiosistem, wi-fi internet
bağlantısı ve iç iletişim ağı.
Teknik Bilimler Fakültesi 2016
11
FTS 2016
Öğrenciler için multimedya odaları - 4 bilgisayar, wi-fi internet bağlantısı, iki tane 50”
boyutundaki LCD paneli ve audio içeriği oynatma olanakları sunan audiosistem bulunduran
3 oda.
Öğretmenler toplantı salonu – 30 koltuk, bilgisayar, wi-fi internet bağlantısı, iki tane 50”
boyutundaki LCD paneli ve audio içeriği oynatma olanakları sunan audiosistem.
Dekanlık Toplantı Odası – 30 koltuk, bilgisayar, wi-fi internet bağlantısı, iki tane 50”
boyutundaki LCD paneli ve audio içeriği oynatma olanakları sunan audiosistem.
2006 yılından 2011 yılına
kadar fakültemizin fiziki
kaynakları
2011 yılından 2015 yılına
kadar fakültemizin fiziki
kaynakları
Fakültemizin gelişme süreci 2006
yıldan beri devam etmektedir.
2015 yılına kada fakültemizin fiziki
kaynakları %55 oranında artmıştır.
12
Teknik Bilimler Fakültesi 2016
45%
55%
FTS 2016
Eğitim Organizasyonu
Fakültemizde, Merkez Bosna Kantonu’nun Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığının
tarafından verilen akreditasyonuna göre bilimsel ve teknik alanlarda lisans derecesinde
eğitim verilmektedir. Eğitim programları eğitim yıllar ile dönemlere ayrılmış ve her akademik
yıllın başında kabul edilen faaliyet, organizasyon ve eğitim programları takvimine göre
yürütülmektedir.
ECTS kredi transfer sistemine (ECTS eğitim notları Avrupa ECTS kredi transfer sistem
-European Credit Transfer System- kriterlerine) uygun olarak, eğitim programı bir akademik
yılda 60 ECTS kredi, yani bir dönemde 30 ECTS kapsamaktadır.
Her ayrı ders için ECTS notların sayısı öğrencinin toplam yüküne (teorik ve / veya pratik
eğitim, tatbikat, seminer, vb.) göre, öğrencinin tek başına yaptığı çalışmalara (ödev,
proje, seminer, vb.) göre ve bilgi ölçme ve değerlendirmeye (testler, final sınavları, vb.)
hazırlamak için gereken zamanına göre belirlenir.
ECTS eğitim kredilerinin kurulmasına, şifreleme ve müfredat konularına ilişkin Yönetmeliği
uyarınca 1 ECTS kredi için öğrencinin çalışma süresi 27 saattir. Öğrencinin toplam çalışma
süresi dersin üstesinden gelebilmek, yani öğrenme sonuçları, başarıya ulaşmak için gerekli
olan saat sayısıyla ifade edilir.
Öğrencilerin değerlendirme yöntemi ve ortak not sistemi Üniversite Senatosu kararı ile
belirlenmektedir. Eğitim Fakültesi’ndeki eğitimin ilk dönemi için geçerli eğitim kurallarıyla
ve Akademik unvanların kullanım ve mesleki ıle bilimsel unvanların kazanma Yönetmeliği
ve Fakülte tarafından verilen kamu belgelerinin içeriği uyarınca (The degree of Bachelor)
akademik dereceye ve uzman unvanına veya denkliklere götüren eğitimin ilk döngüsünün
organizasyon ve yürütmesi ayrıntılı olarak tanımlamaktadır.
Teknik Bilimler Fakültesi 2016
13
FTS 2016
Eğitimin (I) birinci dönemi üç ya da dört yıldır, 180 ECTS veya 240 ECTS kredisi ile
değerlendirilmekte ve “lisans mezunu” unvanı (The degree of Bachelor) kazandırmaktadır.
Eğitimin (I) birinci dönemi başarıyla tamamlandığında Eğitimin (I) birinci dönemi için bitirme
belgesi verilir. Bu belge, bitirdiği bölümün tanımı ile belli bir alanda bakalaureat/bachelor
unvanı kazandığını belirlemektedir.
Fakültemiz akredite olduğu bilimsel ve mesleki alanlarda eğitimin (II) ikinci dönemini de
düzenler ve gerçekleştirir. Eğitimin ikinci dönemini başarıyla tamamlanmış olduğunda
akademik unvanların kullanım ve mesleki ve bilimsel unvanların kazanma Yönetmeliği
uyarınca ve Üniversite tarafından verilen kamu belgeleri, akademik derece ve uzman
unvanı kazandırmaktadır. Eğitimin ikinci dönemi başarıyla tamamlanmış olduğuna ilişkin
ECTS kredi sayısı 60 veya 120 dir (eğitimin birinci ve ikinci dönemleri sırasında kazanılan
toplam ECTS kredi sayısı 300 olmalıdır.) Eğitimin ikinci dönemi her organizasyon biriminde
ayrı ayrı bölümler için belirlenen eğitim programlarına göre düzenlenir ve yürütülür. Eğitim
programları eğitimin (I) birinci dönemi sırasında verilen bölüm ve bilimsel alanlara uygun
olarak tasarlanmıştır.
2014/2015 akademik yılından itibaren bir yıllık yüksek lisans programı da programımıza
eklenmiştir. Bahsi geçen yüksek lisans programına 240 ECTS krediye sahip olan
öğrenciler ve Bologna sürecine başlamadan önce yüksek öğretim kurumunun diplomasına
sahip olan öğrenciler kağıdını yaptırabilmektedir. Yükesek lisans programı aslında lisans
programın devamı niteliğinde olup farklı bölümlerden mezun olan öğrenciler, aradaki farklı
derslerin sınavlarından geçerek de kayıdını yaptırabilmektedir.
Teknik Fakültesi’nde Doktora programı, Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde teknik bilimleri
alanına giren bölümler için 2015/2016 akademik yılından itibaren organize edilecektir.
Eğitim görme modu: düzenli, part-time ya da uzaktan öğrenme.
Kurulan ECTS eğitim kredilerinin transfer ve birikim sisteminden başlayarak Eğitim
Fakültesi öğrenci ve öğretmen hareketliliği hakkında başlangıç öngörüleri oluşturmuş ve
bunun yanı sıra sürekli olarak organizasyon, sistem ve iç işleyişinin geliştirilmesi üzerinde
çalışılmaktadır.
14
Teknik Bilimler Fakültesi 2016
FTS 2016
Bölümler
Grafik ve Tasarım
Mühendisliği
İnşaat
Mühendisliği
Tekstil
Mühendisliği ve
Tasarım
İş emniyeti,
güvenliği
ve yangın önlemesi
Mimarlık
Bilgisayar
Mühendisliği
Teknik Bilimler Fakültesi 2016
15
FTS 2016
Grafik ve Tasarım Mühendisliği
Grafik ve Tasarım Mühendisliği eğitimi her hangi basın sürücüsüyla (baskı için
hayırlama, baskı ve düznleme) tek başına çalışabilmek ve idare etmek için bilgi ve
becerileri kazanmayı sağlamaktadır; baskı sistemlerinin teknolojik hazırlığa ve baskının
üretim sürecinin geliştirilmesine bağlı çeşitli çalışmalarına hazırlığı temsil etmektedir;
alternatif çözümler bulmak, iş süreçlerini hızlandırmak ve kendi operasyonları içinde
çalışma verimliliğini artırmak için yetenek ile becerilerini geliştirme olasılığı sunmaktadır, ve
grafik iletişimin modern medya tasarımıyla ilgili çalışmalarına, yayıncılık işlerine, ambalaj,
grafik yönetimine, kağıt endüstrisine ve benzer işlerine hazırlığı temsil etmektedir.
Eğitim iki dönem halinde düzenlenmiştir: üç yıllık lisans ve iki yıllık yüksek lisans
eğitimi. Yüksek lisans programına 240 ECTS krediye sahip olan öğrenciler ve Bologna
sürecine başlamadan önce yüksek öğretim kurumunun diplomasına sahip olan öğrenciler
kağıdını yaptırabilmektedir.
YÜKSEK
MÜHENDİS
MASTER
16
Teknik Bilimler Fakültesi 2016
FTS 2016
Mimarlık
Mimarlık eğitimi bağımsız tasarım ve inşaat, inşaat hizmeti ve bağli imalat sırasında kaliteli
yönetimi için gerek olan yetenek ve becerileri kazanma imkanları sunmaktadır. Ayrıca
mimari çözümleri gerektiren projenin uygulaması için proje yönetimine bağlı bilgi kazanma
ve mimari inşaat, danışmanlık, yönetim, sanayi ve benzer işlemleriyle ilgili işlerin yürütme
beceriği kazanma olasılığı temsil etmektedir.
Eğitim iki dönem halinde düzenlenmiştir: üç yıllık lisans ve iki yıllık yüksek lisans
eğitimi. Yüksek lisans programına 240 ECTS krediye sahip olan öğrenciler ve Bologna
sürecine başlamadan önce yüksek öğretim kurumunun diplomasına sahip olan öğrenciler
kağıdını yaptırabilmektedir.
YÜKSEK
MÜHENDİS
MASTER
Teknik Bilimler Fakültesi 2016
17
FTS 2016
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği eğitimi çeşitli inşaat sistemlerinden başlayarak -küçük ve orta
boyutundaki sistemlerden büyük sistemelere kadar- tüm inşaat sırasında gerek olan bilgi
ve becerileri kazanmayı salamaktadır ve inşaa kalitesinin yönetimi öğretmektedir; ayrıca
ürün tasarımı, yönetimi, izleme, programlama, kontrol vb işlemler için gerek olan bilgi ve
becerileri kazanmayı salamaktafır.
Eğitim iki dönem halinde düzenlenmiştir: üç yıllık lisans ve iki yıllık yüksek lisans
eğitimi. Yüksek lisans programına 240 ECTS krediye sahip olan öğrenciler ve Bologna
sürecine başlamadan önce yüksek öğretim kurumunun diplomasına sahip olan öğrenciler
kağıdını yaptırabilmektedir.
YÜKSEK
MÜHENDİS
MASTER
18
Teknik Bilimler Fakültesi 2016
FTS 2016
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği eğitimi bilgi teknolojileri (yazılım ve donanım) alanındaki
hizmetler, üretim ve denetim kalitesini bağımsız yönetebilmek ve yürütebilmek için
gereken bilgi ve becerileri kazanmayı salamaktadır. Ayrıca, iletişim sürecinin kurulması
ve işleyişi için gerekli olan projelerin işletilmesine ve modern medya ile iletişim tasarımına
bağlı işlemlerin yapabilmesi için gereken bilgi ve becerileri kazanmayı salamaktadır.
Eğitim iki dönem halinde düzenlenmiştir: üç yıllık lisans ve iki yıllık yüksek lisans
eğitimi. Yüksek lisans programına 240 ECTS krediye sahip olan öğrenciler ve Bologna
sürecine başlamadan önce yüksek öğretim kurumunun diplomasına sahip olan öğrenciler
kağıdını yaptırabilmektedir.
YÜKSEK
MÜHENDİS
MASTER
Teknik Bilimler Fakültesi 2016
19
FTS 2016
İş emniyeti, güvenliği ve yangın
önlemesi
İş emniyeti, güvenliği ve yangın önlemesi bölümü, farklı firmalar, organizasyon ve
kurumlarda profesyonel çalışma becerileri kazanmayı salamaktadır. İş Güvenliği ve
Koruma alanında mühendis gerektiren özel ve kamu sektörlerde profesyonel çalışma
becerileri kazanmayı salamaktadır.
Eğitim iki dönem halinde düzenlenmiştir: üç yıllık lisans ve iki yıllık yüksek lisans
eğitimi. Yüksek lisans programına 240 ECTS krediye sahip olan öğrenciler ve Bologna
sürecine başlamadan önce yüksek öğretim kurumunun diplomasına sahip olan öğrenciler
kağıdını yaptırabilmektedir.
YÜKSEK
MÜHENDİS
MASTER
20
Teknik Bilimler Fakültesi 2016
FTS 2016
Tekstil Mühendisliği ve Tasarım
Tekstil Mühendisliği ve Tasarım bölümü, teknik – teknolojik alanında ve kullanımında
ve tekstil mühendisliği ve tasarım yönetim alanında, yönetim ve liderlik becerileri kazanmay
salamakta ve pazarlarda kapasite ürünleri ve tekstil üretiminin ürünlerini bağımsız sunmayı
öğretmektedir. Elde edilen beceri ve bilgilerin yardımıyla, tekstil ve giyim proje ve tasarım
alanından da bilgileri ekleyerek, bu bölüm tekstil endüstrisi alanından işletme alanında
eğitim görmeyı sağlamaktadır.
Eğitim iki dönem halinde düzenlenmiştir: üç yıllık lisans ve iki yıllık yüksek lisans
eğitimi. Yüksek lisans programına 240 ECTS krediye sahip olan öğrenciler ve Bologna
sürecine başlamadan önce yüksek öğretim kurumunun diplomasına sahip olan öğrenciler
kağıdını yaptırabilmektedir.
YÜKSEK
MÜHENDİS
MASTER
Teknik Bilimler Fakültesi 2016
21
FTS 2016
Mezuniyetten sonra elde edilen
ünvanları
Travnik Üniversitesi’ndeki yüksek öğretimin kalitesi ve kalitesini sağlaması özel önem
verdiğimiz etkinliğimizdir. Bu etkinlik, öğrenciler, onların ihtiyaçları ve Avrupa yükseköğretim
alanı ile uyumlu yükseköğretim alanları ve sistem prosedürlerini tanımlayan standartlara
odaklanmıştır. İş Güvenliği ve Koruma bölümü, farklı firmalar, organizasyon ve kurumlarda
profesyonel çalışma becerileri kazanmayı salamaktadır. Mühendis gerektiren özel ve
kamu sektörlerde profesyonel çalışma becerileri kazanmayı, teknik – teknolojik alanında
ve kullanımında ve tekstil mühendisliği ve tasarım yönetim alanında, yönetim ve liderlik
becerileri kazanmay salamaktadır.
Eğitimin (I) birinci dönemi – lisans
• Grafik ve Tasarım Mühendisliği;
• Mimarlık;
• İnşaat Mühendisliği;
• Bilgisayar Mühendisliği.
• İş emniyeti, güvenliği ve yangın önlemesi
• Tekstil Mühendisliği ve Tasarım
Eğitimin (I) birinci dönemini başarı ile bitiren öğrenciler
aşağıdaki unvanları almaya hak kazanacaktır:
- bachelor/ Grafik ve tasarım mühendisi
- bachelor/ Mimar mühendisi
- bachelor/ İnşaat mühendisi
- bachelor/ Bilgisayar Teknolojileri mühendisi
- bachelor/İş emniyeti, güvenliği ve yangın önlemesi
- bachelor/Tekstil Mühendisliği ve Tasarım Mühendisi
22
Teknik Bilimler Fakültesi 2016
FTS 2016
Eğitimin (II) ikinci dönemi – yüksek lisans
• Grafik ve Tasarım Mühendisliği;
• Mimarlık;
• İnşaat Mühendisliği;
• Bilgisayar Mühendisliği.
• İş emniyeti, güvenliği ve yangın önlemesi
• Tekstil Mühendisliği ve Tasarım Mühendisi
Eğitimin (II) ikinci dönemini başarı ile bitiren öğrenciler
aşağıdaki unvanları almaya hak kazanacaktır:
- master – Grafik ve tasarım mühendisi
- yüksek lisans/master – Mimar mühendisi
- yüksek lisans /master – İnşaat mühendisi
- yüksek lisans /master – Bilgisayar mühendisi
- yüksek lisans /master – İş emniyeti, güvenliği ve yangın önlemesi
- yüksek lisans /master - Tekstil Mühendisliği ve Tasarım Mühendisi
Teknik Bilimler Fakültesi 2016
23
FTS 2016
Eğitim Ücreti
24
Teknik Bilimler Fakültesi 2016
Fiyat Listesi
Yabancı öğrenciler (Boşnakçadan farklı dil
kullananlar) (EUR)
Lisans öğrenci eğitim ücreti
4.500,00
Sınıf tekrarı
500,00
Başvuru formları ve öğrenci kartı
25,00
Başvuru formları
5,00
Sigorta
15,00
Kütüphane
20,00
Sınav başvurusu 3,00
Kayıt sildirme dilekçesi
100,00
Makbuzlar
5,00
Transkript
20,00
Müfredat
50,00
Tez savunma ücrerti
500,00
Diploma
150,00
FTS 2016
Bosna-Hersek hakkında genel bilgiler
Konum, Yüzölçümü:
Bosna-Hersek Avrupa kıtasının güneydoğusunda yer alır
ve Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ ile sınır komşusudur.
Sınırları: 1.459 km, sahil: 20 km. Coğrafi koordinatları: 00 ° 44
‹N, 00 ° 18› E., 51.129 km2
İklim
Yazlar sıcak, kışlar soğuk geçer. Yüksek bölgelerde kısa ve
soğuk yazlar ve uzun ve şiddetli kışlar geçer. Sahil boyunca
kışlar, hafif ve yağışlıdır.
Etnik gruplar
1991 yılında yapılan nüfus sayımına göre Bosna-Hersek›in
nufüsü 4.4 milyondur. Toplam nüfusun 43,7%›si Boşnak,
31%›i Sırp, 17,3%›ü Hırvat, 7,6%›sı diğer etnik guruplardan
oluşmaktaydı.
Resmî dil(ler)
Boşnakça, Hırvatça, Sırpça
Siyasi yapı
Siyası yapı 1995 yılındanki uluslararası Dayton sözleşmesiyle
belirlenmiştir.
İdarî düzeni
Ülkede temel iki entite mevcut: Bosna-Hersek Federasyonu ve
Sırp Cumhuriyeti ile Brçko Bölgesi.
Başkenti
Saray Bosna
Ana havalimanları
Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Mostar.
Para birimi kodu, Euro
Konvertibilna marka (KM)/ Değiştirilebilir Mark - BAM
karşısında değer
1,95583 = €1KM
Teknik Bilimler Fakültesi 2016
25
FTS 2016
Travnik şehri hakkında genel bilgiler
Travnik Bosna-Hersek’in merkezinde 514 metrelik yükseklikte ve Bosna-Hersek’in
başkenti olan Saraybosna’nın 90 km batısında yer alır.
Kentin adının nereden geldiği kesin olarak tespit edilememiştir. Trava (çim) kelimesinin
semantik kökü ile ilgili olduğu varsayılmaktadır, çünkü Travnik bölgesi zengin ve yaygın
olarak bilinen meralar ve otlatma yerleri ile bilinir. Ayrıca, bu adı, içinde çim için harç alan
ve sözde travnik (çim için harç alan) unvani ile bir memurun yaşadığı Osmanlı öncesi
dönemden kalan kaleden aldığına dair görüşler de vardır.
Travnik adı ilk olarak 1463 yılında Fatih Sultan Mehmet önderliğindeki Osmanlı ordusu
tarafından şehrin fethedildiğine ve Bosna krallığının düşmesine neden olan olayları anlatan
bir venedik casusunun raporunda geçiyor. İki yüzyıl sonra, tam olarak 1699 yılında, Bosnalı
Vezir olan Halil Çoso Paşa Defterdar vezirliği Saraybosna’dan Travnik şehrine taşınmış
ve böylece Travnik 1851 yılna dek Osmanlı İmparatorluğu’nun Bosna Eyaleti’nin merkezi
olmuştur. Bu zaman içerisinde doksan manda sırasında Bosna Eyaleti’nin yöneticisi
olarak yetmiş yedi vezir değişecektir. 1851 yılında gerçekleşen vezirliğin Saraybosna’ya
taşınmasından Avusturya-Macaristan’ın işgaline dek Travnik, Bosna Sancağının, yani
Bosna kaymakamlığının merkezi olacaktır.
Napolyon Bonaparte’ın kararıyla Fransa, 1807 yılında Bosna ve Hersek’teki ilk kalıcı
diplomatik temsilci olarak Fransa Başkonsolosluğunu Travnik’te açımıştır. Bir sene sonra
Avusturya da Travnik şehrinde kendi Başkonsolosluğu açar. Fransa Başkonsolosluğu
faaliyetlerini 1814 yılına kadar sürdürür, Avusturya Başkonsolosluğu ise 1820 senesine
dek... Avusturya-Macaristan yönetiminin sırasında Travnik İlçe merkezi olmuştur.
22. 10. 1944 tarihinde Bosna-Hersek’in Hitler ordularının işgalinden kurtuluşundan sonra,
Travnik 1955 yılına dek bölge merkezi olur.
Günümüzde Travnik Orta Bosna Kantonu’nun idari ve yönetim merkezidir ve Srednja
Bosna olarak adlandıran bölgenin eğitim, kültür, spor ve sağlık merkezdir. Travnik şehrin
nüfusu yaklaşık 27 bin, Travnik belediyesinin ise 50 bindir.
Travnik, onsekizinci yüzyılda inşa edilmiş olan iki saat kulesine ve 1886’dan kalma BosnaHersek’in tek güneş saatini barındırmakla da ünlüdür.
26
Teknik Bilimler Fakültesi 2016
TEKNİK BİLİMLER FAKÜLTESİ
Aleja konzula no.5, 72 270, Travnik, Bosna - Hersek
Tel.: +387 30 540 876; Fax: +387 540 876
E-mail: [email protected]; Web: www.fts.ba
Banka hesap numarası: 3383402249898509

Benzer belgeler