olur için tıklayınız - Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Transkript

olur için tıklayınız - Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
T.c.
-J''ö".n,
\kı#
SOMA KAYMAKAMLIĞI
ilçe Mitli f,ğitim Müdürtüğü
2yO3n0l5
l20l3 |455 l 6
Konu: Değerlendirme Toplanbsı
Sayı ı
721357
55
KAYMAKAMLIK MAKAMINA
ilçe Milli Eğitim Miidürü Mııstafa DiKiCi
24to3l2o|5 salü günü saat 16:00'da
toplantı ça'ionunda. Müdürlüğümüze bağlı
Baskanlığı;;a Rıfat Dağdelen Anadotu Lisesi
hariç) bir toplanh yaptlması Şube
.'l]ltrnİ. .i'al'l.ri it; (Birleştiriümiş sınıflar kururnlar
Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir,
takdiİde onaylarünıza arz ederim,
Makamlarlnızca da uygun görüldüğü
Mehmet YURDADUR
Şube Müdürü
oLUR
23lo3l2o|5
Mustıfa
DiKiCi
Kaymakam A.
İlçe Mitti Eğitim Müdürii
l
]
l
]
sona llçe Milıi Eğilim ModolüOgo 45'0o
Elehmnlk Ag: *dw §[email protected],8o!,tr
eposta: [email protected], gov,l,
soM,AJMA\lsA
Avnnth bilgı lçin
MNŞAHAN vHKl
Tel:to 2]61 6l]20l4
Faks:(0236) 6l]6094
uı
6...---toıı
":aos-u62
5-.0"f
kodu
,1,
1cyİ ,d,],bn n