8640-8679

Yorumlar

Transkript

8640-8679
T.C. İZMİR 7. İCRA CEZA MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2012/874
Şikayetçi Çetmen Mağazaları Mob Day Tük Mal Oto San Tic AŞ vekili Av Yasin
Yardımcı tarafından şüpheli Atasal Yüksel aleyhine İzmir 25 İcra Müdürlüğünün
2011/3309 esas sayılı dosyasından 05.06.2012-05.07.2012-05.08.2012 tarihlerine
ilişkin olarak verdiği taahhütleri yerine getirmediğinden bahisle şüphelinin İİK'nun
340 maddesi uyarınca üç aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar
verilmesi talep edilmiş olmakla,
Mahkememizce şüpheli Rahmi ve Gürcan'dan olma, İzmir 24.08.1966 doğumlu, İzmir,
Menemen, Esatpaşa’da nüf kayıtlı 13172508434 TC kimlik nolu ATASAL YÜKSEL'nin
adresi tespit edilemediğinden adı geçen şüpheliye ilanen tebligat yapılmasına karar
verilmiş olmakla, şüphelinin 11.03.2013 s aat 09.30'd a mah kememiz d uruşma
sa lo nun da bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi
takdirde CMK 225 ve İİK’nun 349 mad uyarınca gıyabında duruşmaya devam edilerek
sonuçlandırılacağı hususu şikayet dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak
(Bas›n: 8640- www.bik.gov.tr)
üzere ilanen tebliğ olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
BAKIRKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NDEN
ESAS NO: 2012/707
Davacılar Kadir Murat Yıldırım ve Fatma Ceren Yıldırım vekili Av. Bedia Feray Çelebi
tarafından mahkememize açılan gaiplik davasında:
TMK'nun 302 maddesine göre Adana İli, Seyhan İlçesi, Tepebağ mah/köy C:49 Hane:284’de
nüfusa kayıtlı bulunan İbrahim ve Fatma'dan olma 24.06.1952 doğumlu 18925130436 TC Kimlik
No'lu Kadir DOĞAN YILDIRIM'ın en son 2002 Nisan tarihinde iş için çıktığı seyahatte
Marmaris'ten kendisiyle telefonla görüşüldüğünü, daha sonra haber alınamadığını,
müvekkillerinin annesi ve o tarihte hala Kadir DOĞAN YILDIRIM'ın eşi olan Fatma Nuray
YILDIRIM tarafından Gayrettepe Kayıplar Büro Amirliği'ne başvurularak araştırılması talep
edilmiş ise de; bugüne kadar kendisine ulaşılamadığını, aradan 10 yılı aşkın süre geçmesine
rağmen sadece karısı ve çocuklarını değil hiçbir arkadaş veya yakınını da aramadığını, tüm
aramalara rağmen hiçbir sonuç alamadıklarını bu nedenle Kadir DOĞAN YILDIRIM hakkında
gaiplik kararı verilmesini talep etmiştir.
Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan Kadir DOĞAN YILDIRIM'ı gören veya bu şahıs hakkında
bilgisi bulunan kimselerin işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde Mahkememizin
2012/480 esas sayılı dosyasına başvurmaları ve adresini bildirmeleri, aksi halde yukarıda adı
geçen Kadir DOĞAN YILDIRIM'ın gaipliğine karar verileceği hususu 2.kez ilan olunur. 08.06.2012
(Bas›n: 8679- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.

Benzer belgeler