Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Yorumlar

Transkript

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı
Sayı : B.13.1.SGK.0.11.05.00/480
27.05.2009
Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve
Esasları Hakkındaki Yönergenin 7.
Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler
GENELGE
2009/74
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinin f
fıkrasının değişik 2 nci bendi gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını
belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine
göre yapılan düzenlemeler yer almaktadır.
Bu düzenlemeler 28.05.2009 tarihinde yürürlüğe girer.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Ekler: 1-) EK-2/D’ye Eklenen İlaçlar Listesi
2-) EK-2/D’de Düzenlenen İlaçlar Listesi
Dağıtım:
Gereği:
Kurum Merkez Teşkilatına
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine
Bilgi:
Sağlık Bakanlığına
Maliye Bakanlığına
Adres :Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA
Tel:(0312) 207 81 20
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:Dr.H.GÖK İlaç ve Tıbbi Malz. Mev Dai Bşk
Fax:(0 312) 207 81 45
Elektronik Ağ:www.sgk.gov.tr
EQITAX 500 MG IM/IV 1 FLK
IDAMEN IV 10MG/10ML ENJ. SOL.
IDAMEN IV 5MG/5ML ENJ. SOL.
KOLESTOR 80 MG 30 FTB
D
E
H
I
J
11%
11%
11%
11%
E008D
08.05.2009
11%
K
11,00%
L
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
14,00%
4,00%
M
Eczacı indirim Oranı
(Tebliğin 14.1.
maddesine göre)
G
28.01.2009
12.05.2009
15.05.2009
15.05.2009
Yürürlük tarihi
F
E228C
E058B
E488B
E488A
KDV'li Perakende
Fiyatı
3.56 TL'den AZ
ise
A10978
8699814270260
8699541773201
8699541773102
8699502093102
C
ACNEDUR %3 20 GR MERHEM
KDV'li Perakende
Fiyatı
3.56 TL'den FAZLA ise
8699587383136
Ruhsat Tarihi
A10974
A10975
A10976
A10977
Ürün Adı
Referans Fiyata Göre
Azaltma
B
Baz İndirim Oranı
Güncel Barkod
A
Eski
Eski
BarkodBarkod-1
2
Yüzde 22 barajı için 5
aylık sürenin
başlatılacağı satış izni
tarihi
Kamu
No:
Eşdeğer (Benzer) Ürün
Grubu
BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE EKLENEN İLAÇLAR
N
O
28.05.2009
0-2,5%
0-2,5%
0-2,5%
0-2,5%
28.05.2009
28.05.2009
28.05.2009
28.05.2009
0-2,5%
D
E
G
H
I
J
Eczacı indirim Oranı
(Tebliğin 14.1. maddesine
göre)
F
KDV'li Perakende Fiyatı
3.56 TL'den AZ
ise
8699525284624
KDV'li Perakende Fiyatı
3.56 TL'den FAZLA ise
A01104
Eski Barkod-1 Eski Barkod-2
Ruhsat Tarihi
C
Referans Fiyata Göre
Azaltma
Ürün Adı
B
Baz İndirim Oranı
Güncel Barkod
A
Yüzde 22 barajı için 5
aylık sürenin başlatılacağı
satış izni tarihi
Kamu
No:
Eşdeğer (Benzer) Ürün
Grubu
EK-2
BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR
K
L
8699505700168
E034C
11%
11,00%
4,00%
M
N
0-2,5%
O
0-2,5%
A01105
BACTRIM 200/40 MG/5 ML 100
ML SURUP
8699525094636 BACTRIM 400/80 MG 30 TB
8699505011059
E034B
11%
11,00%
4,00%
A01106
8699525754615 BACTRIM 400/80 MG 5 ML 1 AMP
8699505751047
E034D
11%
11,00%
4,00%
0-2,5%
A01414
A01415
A02035
A02401
A02402
8699525094667 BITERAL 250 MG 20 TB
8699525094681 BITERAL 500 MG 10 FTB
8699505091082
8699505091099
E046A
E046B
E272C
E340C
E340A
11%
11%
11%
11%
11%
11,00%
11,00%
29,50%
8,20%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0-2,5%
0-2,5%
0-2,5%
0-2,5%
0-2,5%
A03712
8699636090794 COZAAR 100 MG 28 FTB
8699525094711 DILATREND 25 MG 30 TB
8699525094698 DILATREND 6.25 MG 30 TB
8699505012728
8699505012704
8699636090763 HYZAAR FORT 100/25 MG 28 FTB
A03816
A03817
A03818
8699525094766 INHIBACE 1 MG 30 FTB
8699525094773 INHIBACE 2.5 MG 28 FTB
8699525094780 INHIBACE 5 MG 28 FTB
A03819
8699525094797
A10970
A05348
A08756
A08574
A08575
8699502092549 KOLESTOR 80 MG 90 FTB
8699517150562
8699624090096
8699524790232
8699524790225
INHIBACE PLUS 5/12.5 MG 28
FTB
NEOTIGASON 10 MG 100 KAP
XYZAL 5 MG 20 FTB
ZAVEDOS 10 MG 1 FLK
ZAVEDOS 5 MG 1 FLK
-5,00%
21.11.2002
21.11.2002
O
O
O
28.01.2009
E272C
11%
31,00%
4,00%
28.01.2009
0-2,5%
8699505091969
8699505091914
8699505091921
E473A
11%
11%
11%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
28.01.2009
0-2,5%
0-2,5%
0-2,5%
8699505091815
E473A
11%
11,00%
4,00%
28.01.2009
0-2,5%
E008D
11%
11,00%
4,00%
21.05.2009
E468A
E488B
E488A
11%
11%
11%
11%
11,00%
13,40%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0-2,5%
0-2,5%
0-2,5%
0-2,5%
0-2,5%
8699505153001
8699505153025
1/1
06.04.2005
O
O

Benzer belgeler

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinin f fıkrasının değişik 2 nci bendi gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “...

Detaylı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinin f fıkrasının değişik 2 nci bendi gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “...

Detaylı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinin f fıkrasının değişik 2 nci bendi gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “...

Detaylı

Duyurunun aslı ve ekler için tıklayınız

Duyurunun aslı ve ekler için tıklayınız BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Detaylı