sayi-10 - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

Yorumlar

Transkript

sayi-10 - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2010-2012
A. EĞİTİM - ÖĞRETİM
B. ARAŞTIRMA
C. İNSAN KAYNAKLARI
D. KAMPÜSLERDEKİ YENİLİKLER ve YATIRIMLAR
E. TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
E c e v i t
Ü n i v e r s i t e s i
ÖZ
EL
SA
YI
B ü l e n t
Bülent Ecevit Üniversitesi
Temmuz - Ağustos 2012 Yıl 2
Sayı 10
Birlikte Başarıyoruz-II
ürkiye’de son yıllarda gerçekleşen yükseköğretimdeki hızlı büyüme ve yükseköğretimden beklentilerin artması, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve
araştırmada çeşitliliklerini artırmalarını zorunlu kılmıştır. Bütün bu koşullar üniversiteleri rekabete zorlamaktadır. Bu nedenle, bulunduğumuz Zonguldak kenti ve Batı Karadeniz bölgesinin avantajlarını, güçlü yanlarını kullanarak hızla eksikliklerimizi gidermek,
eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet üretimi ile ilgili stratejik hedeflerimizi iyi
belirlemek, tüm kaynaklarımızı bu stratejik hedefler doğrultusunda verimli kullanmak, ve
en önemlisi bulunduğumuz Zonguldak kentinin ve ilçelerinin desteklerini alarak güç birliği
yapmak zorundayız.
Üniversiteler için kurumsal özerklik ve akademik özgürlük ne kadar önemliyse hesap verebilirliğin de o kadar önemli olduğunu düşünmekteyim. Bu nedenle hem stratejik hedeflerimizi hem de bu stratejik hedeflere ulaşmak için
yaptığımız tüm çalışmaları tüm paydaşlarımızla
paylaşmak, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olarak benim en önemli önceliğimdir. Bu öncelikten
yola çıkarak yakın vadede stratejik hedeflerimizi
tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımızdan aldığımız geribeslemelerle belirledik. Her yıl stratejik
hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere yaptığımız
tüm faaliyetleri de “Kampüsün Sesi” gazetemizin Temmuz-Ağustos sayısında yayımlayacağımızı, dolayısıyla bu hedeflere ulaşmada ne derece
başarılı olduğumuzu tüm paydaşlarımızın
değerlendirmesine sunacağımızı
ifade etmiştim. Bu çerçevede
Kampüsün Sesi gazetemizin
2011 Temmuz-Ağustos sayısında başlattığımız bu
süreci bu yıl da Kampüsün Sesi gazetemizin
2012 Temmuz-Ağustos
sayısında devam ettiriyoruz.
“Birlikte Başarabiliriz” sloganıyla çıktığımız yolda artık
BEÜ Rektörü
T
Prof. Dr. Mahmut ÖZER
“Birlikte Başarıyoruz”u görmekten duyduğum memnuniyeti öncelikle belirtmek isterim.
Bülent Ecevit Üniversitesi olarak eğitim-öğretim kapasitesini artırmak için büyük çaba sarfetmekteyiz. Bu çerçevede bir taraftan bünyemize yeni fakülteler (İlahiyat ve Eczacılık Fakülteleri) katmaktayız ve yeni kurulan fakülteleri aktif hale getirmeye çalışmaktayız, diğer
taraftan mevcut fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına her yıl yeni bölümler ve programlar ilave etmekteyiz. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yeni öğrenci almak
için ön-lisans, lisans ve lisans üstü programlara çok sayıda yeni program/bölüm ilave edilmiş ve eğitim-öğretim hizmeti verilen program sayısı 193’e çıkartılmıştır. Açıklanan 2012ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav sonuçlarına göre önlisans programlarına 3143,
lisans programlarına 2844 öğrenci olmak üzere toplam 5987 öğrenci yerleştirilmiş olup kontenjan doluluk oranı %85 olarak gerçekleşmiştir. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
Yüksekokulu, Zonguldak Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ahmet
Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı
Meslek Yüksekokullarında doluluk oranları %100 olarak gerçekleşmiştir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesinin ve enstitülerimizin öğrenci seçme süreci devam etmektedir. Bu süreçler de tamamlandığında önlisans, lisans
ve lisansüstü programlarımıza toplam 6332 öğrencinin yerleşmesi ve kayıt yaptırması hedeflenmektedir. Böylece 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibariyle öğrenci sayımız 22152 olacaktır. Ek yerleştirmelerde boş kontenjanlarımızın da dolması durumunda öğrenci sayımız
23191 olacaktır.
Bir taraftan öğrenci sayımızı artırırken diğer taraftan hem eğitim-öğretim imkanları ve öğrencilerimizin kullandığı fiziki mekanları öğrencilerimize yakışır şekilde iyileştirmek için
büyük çaba sarfetmekteyiz hem de öğrencilerimizin kültür, sanat ve spor alanında etkinliklere aktif katılımlarıyla ilgili seçeneklerimizi artırmaya çalışmaktayız.
Üniversitemizin araştırma ve toplumsal hizmet üretimi kapasitesini artırmak için de son
bir yılda çok önemli gelişmeler sağladık. Ayrıca akademik ve idari personelimizin kampus
içi çalışma ve yaşam koşullarını da iyileştirmek için çok sayıda iyileştirmeler sağladık ve
aktif hale getirdik. Bunların ayrıntılarını bu sayımızda bulacaksınız.
Bu süreç içinde üniversitemize büyük katkıları olan başta Zonguldak Valisi Sayın Erol
AYYILDIZ olmak üzere, Milletvekillerimize, Kaymakamlarımıza, Zonguldak Merkez, İlçe
ve Belde Belediye Başkanlarımıza, tüm kurum ve kuruluş yöneticilerine, hayırsever işadamlarımıza, sivil toplum kuruluşları ve basınımıza şahsım ve üniversitem adına şükranlarımı sunuyorum.
Üniversitemizin bu aşamaya gelmesinde katkıda bulunan tüm akademik ve idari personelimizi kutluyor, özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.
2
B
Temmuz-Ağustos 2012
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
A. EĞİTİM – ÖĞRETİM
A1
>> ÖĞRENCİ VERİLERİ
YILLAR İTİBARİYLE ÖĞRENCİ SAYILARI
YILLARA GÖRE YENİ ALINAN ÖĞRENCİ SAYILARI
23191
BEÜ Kampüsün Sesi
Sayı : 10 Yıl : 2
Temmuz - Ağustos 2012
2012 yılında 20. yaşına ulaşmanın haklı gururunu yaşayan Üniversitemiz, yeni kurulan pek çok bölümü ve fakültesiyle hızlı büyümesini bu yıl
da sürdürdü. Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ); 10 fakültesi, 3 enstitüsü, 3
yüksekokulu, 6 meslek yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarında öğrenim gören ve sayıları 20 bini aşan öğrencileriyle, ülkemizin en köklü eğitim kurumları arasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı.
2010-2011 Eğitim Öğretim döneminde 16.746 öğrencisi bulunan
Bülent Ecevit Üniversitesi adına
İmtiyaz Sahibi
7370
Bülent Ecevit Üniversitesinin 2012-2013 döneminde öğrenci sayısı, 23
bini geçti.
Nisan 2012’de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi adı, Bülent Ecevit Üniversitesi olarak değiştirilen üniversitemiz yirmi yıllık deneyiminin ışığında
yeni açılan fakülte ve programlarıyla birlikte; 91 önlisans, 55 lisans, 31
yükseklisans ve 16 doktora programı olmak üzere toplam 193 programda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürüyor.
YILLAR İTİBARİYLE ÖĞRENCİ SAYILARI
BEÜ Rektörü
Prof. Dr. Mahmut Özer
Genel Yayın Yönetmeni
Yrd. Doç. Dr. Halil Yıldırım
Yazı İşleri Müdürü
Öğr. Gör. Özlem Bahadır
Grafik ve Görsel Tasarım
S. Tuğra Şeker
Teknik Ekip
Aysu Aysel
Faruk Kök
Z. Zeynep Çoban
Fotoğraf
Birol Akbaba
Mutlu Kabuk
Adres
Bülent Ecevit
Üniversitesi Rektörlüğü
67100 Zonguldak
Telefon
0372 257 40 10
e-posta
[email protected]
www.beun.edu.tr
10.000 adet basılmıştır.
BULUŞ Tasarım ve
Matbaacılık Hizmetleri
San. ve Tic. - Ankara
Tel: 312 222 44 06
www.bulustasarim.com.tr
*
*Temmuz 2012’de Gökçebey MMÇ MYO’da Halkla İlişkiler ve Tanıtım İkinci Öğretim (50 Kontenjan) ve Mimari Dekoratif Sanatlar (30 Kontenjan)
Programlarının açılması ve öğrenci alınması üniversitemiz tarafından YÖK’e teklif edildi.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
Temmuz-Ağustos 2012
ÜNİVERSİTESİ
A2
>>
3
YENİ AÇILAN BÖLÜMLER
Üniversitemiz 2012 yılında açılan Eczacılık ve İlahiyat Fakültelerini de bünyesine
katarak 10 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ve Devlet Konservatuarında 193 ayrı programda eğitim veriyor. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında
yeni öğrenci almak için ön-lisans, lisans ve lisansüstü programlara çok sayıda yeni
program/bölüm ilave edilerek ve eğitim-öğretim hizmeti verilen program sayısı
193’e çıkarıldı. Yeni kayıt yaptıracak öğrenci kontenjanı önlisans programlarında
3776 ve lisans programlarında 3249 olmak üzere toplam 7025’e çıkarıldı. Ayrıca lisansüstü programlara 300 öğrenci alınarak önlisans, lisans ve lisansüstü programlara yeni kayıt yaptıracak öğrenci sayısı 7370 olarak belirlendi. Açıklanan
2012-ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav sonuçlarına göre önlisans programlarına 3143, lisans programlarına 2844 öğrenci olmak üzere toplam 5987 öğrenci yerleştirildi. Böylece kontenjan doluluk oranı %85 olarak gerçekleşti. Tıp
Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu, Zonguldak Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksek Okulu ve Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokullarında doluluk oranları %100 olarak gerçekleşti. Özel yetenek sınavı ile öğrenci
alan Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesinin ve enstitülerimizin öğrenci seçme süreci devam ediyor (toplam 45 öğrenci). Bu süreçler de tamamlandığında önlisans, lisans ve lisansüstü programlarımıza toplam 6332 öğrencinin
yerleşmesi ve kayıt yaptırması bekleniyor. Böylece 2012-2013 eğitim-öğretim yılı
itibariyle öğrenci sayımız 22152 olacaktır. Ek yerleştirmelerde boş kontenjanların da
dolması durumunda öğrenci sayımız 23191’e ulaşacak.
2010 - 2012 YILLARI ARASINDA AÇILAN BÖLÜMLER
2011 - 2012 ÖĞRENCİ ALAN
EREĞLİ EĞİTİM
FAKÜLTESİ
2012-2013 ÖĞRENCİ ALACAK
Elektrik Elektronik Müh.
Bölümü (İÖ)
Çevre Mühendisliği (İÖ)
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI
LİSANS ÜSTÜ PROGRAM
Çevre Mühendisliği
Doktora
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Doktora
Matematik
Yüksek Lisans - Doktora
İnşaat Mühendisliği
Doktora
Makine Mühendisliği
Doktora
İşletme
Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ)
Türkçe Eğitimi
Yüksek Lisans
Maliye
Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyatı
Yüksek Lisans
İktisat
Yüksek Lisans - Doktora
2011 - 2012
ÖĞRENCİ ALAN
2012-2013 ÖĞRENCİ
ALACAK
Din Kült. ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü
Jeoloji Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Tarih Bölümü
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İLETİŞİM
FAKÜLTESİ
BEDEN EĞİTİMİ
VE SPOR
YÜKSEKOKULU
ZONGULDAK
SAĞLIK
YÜKSEKOKULU
Beden Eğitimi ve Spor Öğr.
Bölümü
Yapı Ressamlığı
Yapı Ressamlığı (İÖ)
ALAPLI MESLEK
YÜKSEK OKULU
Yapı Denetimi
Yapı Denetimi (İÖ)
ÇAYCUMA MESLEK
YÜKSEKOKULU
Kağıt Teknolojisi
Çağrı Hizmetleri
Uygulamalı İngilizce ve
Çevirmenlik
Gıda Kalite Kontrolü ve
Analizi
Uygulamalı İngilizce ve
Çevirmenlik (İÖ)
İnsan Kaynakları Yönetimi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
İnsan Kaynakları (İÖ)
GÖKÇEBEY M. M.
ÇANAKÇI MESLEK
YÜKSEKOKULU
DEVREK MESLEK
YÜKSEKOKULU
Bahçe Tarımı
Çevre Koruma ve Kontrol
Yerel Yönetimler
Aşçılık
Menkul Kıymetler ve Sermaye
Piyasası
Menkul Kıymetler ve Sermaye
Piyasası (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Harita ve Kadastro (İÖ)
Biyomedikal Cihaz
Teknolojisi (İÖ)
Lojistik
Lojistik (İÖ)
ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU
AHMET ERDOĞAN
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
4
Temmuz-Ağustos 2012
A3
>>
DEĞİŞİM PROGRAMLARI
Yüksek Öğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programının aktif olarak kullanılması için çalışmalara ağırlık verildi. Bu amaçla, 35 yeni
üniversite ile protokol imzalandı. Böylece, Üniversitemizin Farabi Öğrenci Değişim
Programı protokolü bulunan üniversite sayısı 53’e çıkartıldı. 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında; 12 öğrencimiz Güz, 9 öğrencimiz Güz+Bahar, 18 öğrencimiz ise sadece
Bahar döneminde Farabi Öğrenci Değişim Programından faydalandı. 2011-2012 eği-
FARABİ ANLAŞMALARINDAKİ ARTIŞ
Pek çok Avrupa ülkesi ile Erasmus Programı çerçevesinde, öğrenci ve öğretim
elemanı değişim anlaşmaları imzalandı. LLP/Erasmus programı kapsamında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Üniversitemize 2010-2011 döneminde Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için 16 kişilik
hibe tahsis edilmiş olup, bu hibeden 12 öğrenci faydalandı. 2011-2012 döneminde
ise 30 kişilik hibe tahsis edilen hareketlilik programından 23 öğrenci faydalandı.
Personel Ders Verme Faaliyeti kapsamında ise kişi başına 7 gün üzerinden 14 öğ-
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
tim öğretim döneminde Farabi Öğrenci Değişim Programı kapsamında; 1 öğrencimiz
Güz döneminde, 65 öğrencimiz Güz+Bahar döneminde olmak üzere toplamda 66 öğrencimiz protokolümüz olan üniversitelerde eğitim görecek. 2011-2012 Eğitim Öğretim döneminde Farabi Değişim Programı kapsamında; Abant İzzet Baysal
Üniversitesi’nden 2 öğrenci, Cumhuriyet Üniversitesi’nden 1 öğrenci ve Selçuk Üniversitesi’nden 1 öğrenci olmak üzere toplamda 4 öğrenci Üniversitemizde eğitim gördü.
FARABİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİNDE
GİDEN VE GELEN ÖĞRENCİ SAYILARINDAKİ ARTIŞ
retim elemanı için hibe tahsis edildi. Bu hareketlilikten şu ana kadar 8 öğretim
elemanı faydalandı. Personel Eğitim Faaliyeti kapsamında da kişi başı 10 gün
olmak üzere 7 öğretim elemanı için hibe tahsis edilmiş olup bu faaliyetten 30 Eylül
2012 tarihine kadar faydalanmayı düşünen 5 öğretim elemanımız bulunuyor. Bu
Hareketlilik Faaliyetleri için LLP/Erasmus Programı 2010-2011 Ana sözleşmesinde 99.250 euro olan kullanabileceğimiz hibe tutarı, ek hibe sözleşmemizle beraber 135.150 euroya yükseltildi.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
Temmuz-Ağustos 2012
ÜNİVERSİTESİ
LLP/ERASMUS programı kapsamında BEÜ’nün
anlaşmasının bulunduğu üniversiteler:
ÜNİVERSİTE ADI
DÖNEM
University Duisburg-Essen
2011-2013
Westfἅlische Wilhems-Universitἅt Münster
2010-2013
Gottfried Wilhelm Leibniz Universitἅt Hannover
2012-2013
Gottfried Wilhelm Leibniz Universitἅt Hannover
2011-2013
RWTH Aachen Universtiy
2011-2013
Technische Fachhochschule “Georg Agricola” zu Bochum
2011-2013
Ruhr Universtiy Bochum
2012-2014
College of Dunaủjvἁros
2007-2013
College of Nyἱregyhἁza
2009-2013
College of Dunaủjvἁros
2007-2013
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
2010-2013
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej
2013-2014
University of Ostrava
2012-2013
University of Information Technology and Management in Rzeszow
2010-2013
Bialystok University of Technology
2012-2013
Warsaw University of Technology
2011-2013
Lublin University of Technology
2011-2014
Akademia Górniczo-Hutnicza
2010-2013
The AGH University of Science and Technology
2010-2013
Uniwersytet Technologiczno
2012-2013
Gdynia Maritime Universtiy
2012-2013
Universitat Politecnica De Valencia
2010-2015
University De Granada
2011-2013
University of Granada
2009-2013
University of Cordoba
2010-2013
Universidad Politecnica de Madrid
2011-2013
Universitἁ degli Studi di Napoli Federico II
2008-2013
Universita Degli Studi di Roma "Tor Vergata"
2011-2013
Universita'Degli Studi Della Basilicata
2012-2013
University of Ioannina
2012-2013
Aristotle University of Thessaloniki
2011-2013
Universtiy of Thessaly
2012-2015
Masaryk University
2010-2013
Brno University of Technology
2012-2015
Charles Universtiy in Prague
2011-2013
Université de Liége
2011-2013
Abo Akademi University
2009-2013
Finlandiya
Aalborg University
2011-2013
Danimarka
Universidade Nova de Lisboa
2012-2015
Portekiz
Zilinska Univerzita V Ziline
2012/2013
2013-2014
Slovakya
Technische Universitἅt Wien
2010-2013
Avusturya
Politechnica University of Bucharest
2009-2013
Romanya
Universtiy of Essex
2011-2013
İngiltere
Universtiy College Cork
2010-2013
İrlanda
Universtiy of Lund
2010-2013
İsveç
International Universtiy College
2012-2015
Bulgaristan
Utenos Kolegija
2010-2013
Litvanya
5
ERASMUS ANLAŞMALARINDAKİ ARTIŞ
ÜLKE
Almanya
Macaristan
ERASMUS DERS HAREKETLİLİĞİ VE
STAJ HAREKETLİLİĞİNDEKİ ARTIŞ
Polonya
İspanya
İtalya
Yunanistan
Çek Cumhuriyeti
Belçika
BEÜ’DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU
ÖĞRENCİLERİN FAKÜLTELERE GÖRE DAĞILIMI
6
Temmuz-Ağustos 2012
2011 yılında Azerbaycan, Almanya, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Kırgızistan, Türkmenistan ve Fas’tan toplam 43 öğrenci üniversitemizde eğitim gördü. 2012
yılında bu ülkelere; Filistin, Gine, Afganistan, Suriye ve Yemen’in eklenmesiyle
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
BEÜ’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı 54’e yükseldi. Bugün itibariyle Bülent Ecevit Üniversitesi’nde 13 farklı ülkeden öğrenciler eğitimlerini sürdürüyor.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYILARI
13 FARKLI ÜLKEDEN TOPLAM 54 ÖĞRENCİ
B
ÜLEN
ECEVİ
T
Temmuz-Ağustos 2012
ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Gençlik
Programı Alt-Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri kapsamında Uluslararası İlişkiler
Ofisimizin hazırladığı “Engelliler İçin Hep Birlikte-All Together for Disabled
People” projesi kabul edildi. Bu çerçevede projeye 14.392 euro tutarında hibe
sağlanması kabul edildi.
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Üniversitenin 20 öğrencisine
ve 19 öğretim elemanına, Bosna Hersek’in Saraybosna şehrinin Ilıca (Ilidca) bölgesinde yer alan Uluslararası Sarajevo Üniversitesinin (IUS) İngilizce Dil Okulundaki İngilizce eğitim programına katılma olanağı sağlandı. Sekiz haftalık bu
program süresince, katılımcılara dili etkin bir şekilde kullanabilecekleri bir ortam
sunularak, özellikle kelime dağarcıklarının ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Programın bir diğer amacını da, kursiyerleri Türkiye’deki dil sınavlarına hazırlamak oluşturuyor. 25 Haziran -17 Ağustos 2012 tarihlerini
kapsayan program, toplam sekiz eğitim haftası ve 192 ders saatinden oluşuyor.
Üniversitemizin bu programı, öğrenci sayıları artırılarak önümüzdeki yıllarda da
devam ettirilmesi planlanıyor.
>>
Uluslararası geçerliliği olan akrediyasyon kurumu Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (MÜDEK), Mühendislik
Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü akredite oldu ve 2012 yılında Çevre
Mühendisliği,Jeodezi ve Fotogrametri ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin de akreditasyon süreçleri başladı.
A5
>>
Üniversitemiz ile Texas Southern University ve Southern New Hampshire
University arasında imzalanan 3+1 eğitim protokolü ile öğrencilerimize çift
diploma alma hakkı sağlandı.
AB Sertifika Programının 51.’si Üniversitemizde Uluslararası İlişkiler Ofisinin organizasyonuyla gerçekleştirildi.
Üniversitemizin eğitim programları, Bologna Sürecine uygun olarak yeniden yapılandırıldı. Avrupa ülkeleri arasında kolay anlaşılır ve birbiriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve dereceleri oluşturmak amacıyla
yürütülen Bologna süreci gereğince diploma eki verilmesi için, 2011-2012
Eğitim Öğretim Yılı öncesi programlara ait derslerin AKTS'leri belirlendi.
Bologna sürecinin nihai amacı, mezunlara önemli kazanımlar sağlamaktır.
Bu kazanımlar, Yükseköğretim Kurulu'nca yayımlanan “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi”nde somutlaştırılıp her bir program için ayrı ayrı
belirlendi. Ön lisans (kısa düzey), lisans (1.düzey), yüksek lisans (2. düzey)
ve doktora (3. düzey) programları yeterlilikler çerçevesinde yeniden düzenlendi. 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında bu programlar uygulanacak. Ayrıca 6111 sayılı kanunla yeniden düzenlenen 2547 sayılı kanun gereği olarak
öğrencilerle ilgili yönetmeliklerde değişiklik çalışmaları tamamlandı.
Üniversitemizin tüm programlarında “Sosyal Sorumluluk Projesi” dersi,
2012-2013 akademik yılından itibaren alan dışı seçmeli ders olarak açıldı. Bu
ders ilk olarak, “Topluma Hizmet Uygulamaları” adıyla Ereğli Eğitim Fakültesinde yaşama geçirilmiş ve 2011-2012 döneminde birbirinden başarılı 73
Sosyal Sorumluluk Projesine öncülük etmişti.
KALİTE GÜVENCESİ VE AKRETİDASYON
Bülent Ecevit Üniversitesinin eğitim-öğretim ile ilgili kalite sisteminin
kurulması ve geliştirilmesi yönündeki çalışmalara hız verildi.
Bu çalışmalar sonucunda:
2011 ve 2012 yılları içerisinde Üniversitemiz ile; karşılıklılık esasına dayanan ve ortak ders veya program açma, lisans ve lisansüstü öğrenci değişimini sağlama, ders verme veya araştırma yapma amacıyla öğretim üyesi
değişimi gerçekleştirme, ortak konferanslar, seminerler veya çalıştaylar düzenleme, eğitim-öğretim ve araştırma proje malzemelerinin karşılıklı değişimini öngören çalışmalar yapılması amacıyla ikili anlaşmalar imzalandı.
Üniversitemizin ikili anlaşma yaptığı üniversiteler:
* Balkan Üniversitesi
* Kırgızistan-Manas Üniversitesi
* Lamar Üniversitesi
* Bosna-Hersek Uluslararası Sarajevo Üniversitesi
A4
7
Üniversitemiz, Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (FEDEK)
2012 yılında, Biyoloji,Kimya ve Matematik Bölümlerinin akreditasyon süreci
başladı.
Türk Kardioloji Yeterlilik Kurulu Eğitim Kurumu Değerlendirme Komisyonu, 2011 yılında Tıp Fakültesi Kardioloji Anabilim Dalını 5 yıl süre ile geçerli olmak üzere ‘Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi’ne layık gördü.
EĞİTİM ve ÖĞRETİME YÖNELİK DİĞER ÇALIŞMALAR
Merkezdeki ve ilçelerdeki tüm derslikler video projeksiyon cihazı ve bilgisayarlarla donatıldı. Merkez ve ilçelere toplam 124 adet projeksiyon cihazı, 249
adet masaüstü bilgisayar, 3 adet dizüstü bilgisayar, 55 adet lazer yazıcı alındı.
Diploma ekleri ve İngilizce transkriptlerde karşılaşılan geçmiş dönem kataloglarla ilgili İngilizce ve kredi sorunlarının giderilmesi için güncellemeler ve
düzenlemeler yapıldı. Akademik birimlerin katkılarıyla geçmiş dönemlere ait
ders adlarının İngilizceye çevrilmesi ve AKTS kredilerinin düzenlenmesi çalışmaları tamamlandı.
Öğrenciler ile ilgili tüm işlemlerin bir arada bulunacağı yeni e-Kampüs yazılımının yeni bir dilde yazılması ve geliştirilmesine yönelik projenin (MVC) geliştirilmesi büyük ölçüde tamamlandı.
Üniversitemizin kuruluş tarihinden beri kullanılmakta olan Not Sisteminin tamamen değişmesi ve Şubat/2011 döneminde yayımlanan 6111 Sayılı Yasada Yüksek öğretimle ilgili değişiklikler nedeniyle günümüze kadar
kullanmakta olduğumuz yazılım ve veri tabanı bilgilerinin yenilenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu konuyla ilgili olarak faaliyet döneminde algoritma
çalışmaları tamamlanmış olup, data mimarisi geliştirme çalışmaları devam
ediyor.
Tüm öğrencilerimize beun uzantılı mail hizmeti vermek amacıyla çalışmalar devam ediyor.
8
B
Temmuz-Ağustos 2012
A6
>>
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANELERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi, 2012 yılı itibarıyla son teknoloji ürünü donanımı, modern
ve yepyeni yüzüyle öğrencilerimize hizmet vermeye başladı.
Prof. Dr. Durmuş Günay kütüphanesinde toplam 25.800 Türkçe kitap yer alıyor.
KİTAP SAYISI
E-KAYNAK SAYISI
AKTİF ÜYE SAYISI
Öğrenci merkezli bir üniversite olarak Bülent
Ecevit Üniversitesi, öğrencilerinin gelişmiş ülkelerdeki yaşıtlarıyla aynı teknolojik ve fiziksel imkânlarda eğitim görmeleri amacıyla yatırımlarını
hızla sürdürüyor. Bu amaçla tüm kampüslerdeki
kütüphaneler de revizyondan geçirildi. 2011 yılı
sonu itibariyle tamamlanan revizyon çalışmaları
sonucunda 38.760 olan basılı yayın sayısı 2012 yılında 43.904’e ulaştı.
Merkez Kampüste yer alan Prof. Dr. Durmuş
Günay Kütüphanesi, son teknoloji ürünü donanımını, modern ve yepyeni yüzüyle öğrencilerimize
hizmet vermeye başladı. Baştan aşağıya yeniden yapılarak modern bir görünüme kavuşturulan ve Prof.
Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi adı verilen yeni
kütüphane, öğrencilerimize 2 Mart 2012 tarihinden
itibaren hizmet vermeye başladı. 2.300 metrekare
kullanım alanına sahip olan Prof. Dr. Durmuş
Günay Kütüphanesi; Personel Büroları, Grup Çalışma Salonu, Sessiz Çalışma Salonu, Magazin Bölümü, Arşiv ve Depolardan oluşuyor. Günlük
kullanıcı sayısı ortalama 1100 kişi olan kütüphanede; 4 adet katalog tarama amaçlı bilgisayar ve 36
adet internet bağlantılı bilgisayar da öğrencilerin
kullanımına sunuldu. Kütüphane alanını kapsayan
kablosuz internet hizmeti de sunan kütüphaneye,
öğrencilerin yararlanması amacıyla, her gün çeşitli
günlük gazete ve dergiler satın alınıyor. 300 kişilik
oturma kapasitesi bulunan Üniversitemizin yeni
kütüphanesinin çalışma saatleri; hafta içi 08.3022.30, hafta sonu ise 11.00-22.30 olarak belirlendi.
2012 yılı içinde 23 adet veri tabanına aboneliği yapılan kütüphane kataloğuna 73.143 adet e-kitabın
mark kayıtları da aktarıldı. Kütüphanemizde
2.074.290 adet e- kitaba tam metin halinde erişilebiliyor.
Üniversitemizin merkez kampüsündeki Prof. Dr.
Durmuş Günay Kütüphanesinde engelli vatandaşlarımıza yönelik yeni düzenlemeler de yapılarak
“Gör-İşit Salonu” Üniversitemiz öğrencilerine, çalışanlarına ve Zonguldak’ta yaşayan tüm engelli vatandaşların hizmetine sunuldu. Gör-İşit Salonuna
engelli bireyler tarafından kullanılmak üzere 3 adet
bilgisayar yerleştirildi ve bu bilgisayarlara bağlı olarak; Sesli Okuma Programı (window eyes), Ekran
Büyütme Programı (zoom text), Az Görenler İçin
Doküman Büyütücü (cctv clear view) ve Göremeyenler İçin Kitap Okuma Cihazı (eye pal) kuruldu.
‘Gör-İşit Salonu’
Kütüphanemizde engelli kullanıcılarımıza özel yeni
düzenlemeler yapıldı.
Yabancı kitap sayısı 6.746
465 farklı başlıkta 6.820 Türkçe süreli yayına sahip olan merkezdeki kütüphanede ayrıca 87 farklı
başlıkta 1.093 yabancı dilde süreli yayına ve 1.275 yükseklisans ve doktora tezine ulaşılabiliyor.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesi birinci katında bulunan büroların ara bölmeleri sökülerek oluşturulan 145 metrekarelik alanın
kütüphane olarak kullanılması için inşaat çalışmaları tamamlandı. Kütüphanenin tefrişatı Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve hayırsever iş adamı Hacı
Kadri YILMAZ’ın kızı hayırsever Zuhal YILMAZ’ın işbirliği ile gerçekleştirildi. Gerek yeterli donanıma sahip olması, gerekse öğrenciler için cazip bir
kütüphane ortamı yaratılabilmesi amacıyla, mimarisine ve dekorasyonuna oldukça önem verilen kütüphane için fakülte binasının en aydınlık cephesi kullanıldı. Yuvarlak hatlı, açık renkli mobilyaların, rafların seçildiği kütüphanede
öğrencilerin huzur bulabilecekleri, gazete, kitap ve dergi okuyabilecekleri
rahat koltukların bulunduğu bir köşeye de yer verildi. Yeterli sayıda modern
Çaycuma Meslek Yüksekokulunda içerisinde ücretsiz internet ve bilgisayar
erişimi de sağlanan, geniş bir yelpazede kitaplar bulunan yeni bir kütüphane
hizmete açıldı. Çaycuma Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi mevcut haliyle öğrencilere ücretsiz internete erişim, okulda bulunan bölümlerle ilgili alanlar ve
genel kültür alanlarında araştırma yapma, dünya klasiklerinin de içerisinde bu-
Temmuz-Ağustos 2012
9
kitaplıklara, çalışma masalarına kavuşan kütüphaneye güncel, popüler yayınlar ve süreli yayınların yer aldığı duvar üniteleri ile de oldukça çağdaş bir görünüm kazandırıldı. Kütüphanede bulunan son teknolojiye sahip 13 adet
bilgisayar ile öğrenciler, üniversitenin abone olduğu yirmi veri tabanına erişebilme, yaklaşık yirmi beş bin elektronik dergiden, yedi bin e-kitaptan yararlanabilme bunun yanında istedikleri bilgiye elektronik ortamda ulaşıp,
istedikleri konuda araştırma yapabilme olanağına sahipler. Engelli öğrencilerin de unutulmadığı kütüphanede, onlar için özel olarak hazırlanmış 2 adet
bilgisayar bulunuyor. Bu bilgisayarlar sayesinde engelli öğrenciler rahatlıkla
internete girerek, kitap okuyabiliyor ve çalışmalarını tek başlarına yürütebiliyorlar.
lunduğu geniş bir yelpazede okuma yapma, yurt ve dünya gündemi ile mesleki
alanlarda meydana gelen güncel gelişmeleri takip etmelerini sağlayacak süreli
yayınlara erişebilme imkânı sağlıyor. Kütüphane ayrıca, öğrencilere ihtiyaç duyduklarında ders çalışabilecekleri, dinlenebilecekleri bir ortam oluşturuyor.
Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksekokulu Kütüphanesinin fiziki donanımı yenilenerek, 12 adet internet erişimli bilgisayar öğrencilerin kullanımına sunuldu.
10
B
Temmuz-Ağustos 2012
A7
>>
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE TANITIMLARI
Ülkemizin her köşesinden aramıza katılan öğrencilerle zenginleşen üniversitemizi ortaöğretimde okuyan öğrencilere tanıtmak amacıyla,
ulusal ve uluslararası çeşitli eğitim-öğretim etkinliklerinde Bülent Ecevit Üniversitesi başarıyla temsil edildi.
Üniversitemiz ‘23. Copenhafen EAIE 2011’ Konferansında
BEÜ, DOMİF’11 Fuarında
Geleceğin Üniversitelileriyle Ereğli Üniversite Tanıtım
Günlerinde buluştuk
Üniversitemiz Lübnan’da düzenlenen 1. Türkiye
Üniversiteleri Fuarı’na katılarak tanıtıldı
BEÜ, İzmit Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günlerinde
Üniversitemiz Bakü’de Türkiye Üniversiteleri Eğitim
Fuarı’nda tanıtıldı
BEÜ, Niksar Üniversite Tanıtım Günlerinde
B
ÜLEN
ECEVİ
T
Temmuz-Ağustos 2012
ÜNİVERSİTESİ
A8
>>
11
SOSYAL - KÜLTÜREL - SPORTİF BAŞARILAR
Üniversitemizi ve Zonguldak’ı akademik, kültürel, sanatsal ve spor etkinliklerinin merkezi durumuna getiren etkinliklerimizle, öğrencilerimizin üniversite algısı yeniden oluşturuldu. Bülent Ecevit Üniversitesi, sadece akademik faaliyetler ve araştırma projeleriyle değil, yarattığı sosyal değerlerle de adından söz ettiriyor. Sosyal yaşamın ve akademik süreçlerin bir arada yol alması gerektiği bilinciyle 2010 yılından bugüne
kadar pek çok ses getiren etkinliği öğrencilerimizle ve şehrimizle buluşturduk.
Üniversitemiz Sinema Kulübü, Üniaktivite tarafından organize edilen ve 716
üniversite kulübünün, katıldığı 5. En Aktif Kulüp Yarışmasında “İlk 10 Kulüp”
içerisinde olmayı başardı.
28-29 Nisan 2012 tarihlerinde düzenlenen Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Yarışmasında, Üniversitemiz Türk Halk Müziği Topluluğu, Geleneksel
Koro Kategorisinde birinci, düzenlemeli koro kategorisinde ise dördüncü oldu.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu “2011-2012 Voleybol 2. Lig Grup
Birinciliği” müsabakaları üniversitemiz ev sahipliğinde on üç üniversitenin katılımı ile gerçekleştirildi.
10-11 Mart 2011 tarihlerinde, Antalya’da düzenlenen “Chef Star 2012 Mutfağın Oscarları Yarışması”nda Devrek MYO Aşçılık Programı öğrencileri, En
iyi ana yemek tabağı klasmanında üçüncü, en iyi tatlı tabağı klasmanında
üçüncü, en iyi başlangıç tabağı klasmanında ise birinci oldular.
Üniversitemiz Öğretim Elemanı Okt. Mustafa Gelen, ‘Dünya Güreş Şampiyonasında ve TEB-BNP Paribas WTA Championships’te üniversitemizi başarıyla temsil etti.
Üniversitemiz Devrek MYO Aşçılık Programı öğrencileri, Tüm Aşçılar Federasyonu (TAF) ve Dünya Şefler Birliği (WACS) tarafından, 15-18 Mart 2012
tarihlerinde, Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen yemek
yarışmasında, 22 ülkeden 1.750 yarışmacı arasından, ana yemek kategorisinde
üçüncü, tatlı dalında üçüncü, modern Türk mutfağı kategorisinde ise Merit özel
ödülünü almaya hak kazandı.
7-8 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenen Üniversiteler Arası Türk Halk Müziği Yarışmasında; BEÜ Türk Halk Müziği Topluluğu; geleneksel koro kategorisinde birinci, düzenlemeli koro kategorisinde birinci, solo ses kategorisinde
(Elif Akdemir) üçüncü, uzunhava kategorisinde (Kübra Başak Perçin) üçüncü,
çalgılarla toplu icra kategorisinde ise üçüncü olma başarısını gösterdi.
Bülent Ecevit Üniversitesi’nin 231 öğrencisi, 2011 yılı dikey geçiş sınavında
başarılı olarak lisans programlarına yerleştirilmeye hak kazandı.
6. Avrupa Üniversiteler Masa Tenisi Şampiyonası 2013 yılında üniversitemiz
ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.
BEÜ Devlet Konservatuvarı çoksesli gençlik korosu, 22-26 Haziran 2011 tarihlerinde, İtalya’da ‘Alta Pusteria Uluslararası Koro Festivali’ ne katılarak ülkemizi ve üniversitemizi başarıyla temsil etti.
Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Mete Arif Tokmak’ın iki
ayrı karikatürü birden, Üniversitelerarası Karikatür Yarışmasında Jüri Özel
Ödülüne layık görüldü.
12
B
Temmuz-Ağustos 2012
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
2012 yılında kuruluşunun 20. yılına ulaşan üniverversitemiz bu sevincini bilimden sanata, spordan sinemaya kadar geniş bir yelpazeye yayılan etkinlikleriyle kutladı. Üniversiteye ve şehre renk katan bu etkinlikler tüm Türkiye’de de ses getirdi.
20. Yıl Etkinlikleri
AÇILIŞ
2
ÇALIŞTAY
8
DİNLETİ/ŞİİR DİNLETİSİ
7
ETKİNLİK/TOPLANTI
35
FİLM GÖSTERİMİ
2
GEZİ-KAMP
2
GÖSTERİ
KONFERANS
4
128
KONGRE
3
KONSER
5
KUTLAMA
7
PANEL
15
SEMİNER
38
SEMPOZYUM
10
SERGİ
80
SOSYAL SORUMLULUK/TOPLUMA HİZMET
3
SÖYLEŞİ
11
SUNUM/POSTER SUNUMU
3
TİYATRO
17
TURNUVA/SPOR
3
YARIŞMA
1
TOPLAM
394
B
ÜLEN
ECEVİ
T
Temmuz-Ağustos 2012
ÜNİVERSİTESİ
A9
>>
13
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
Üniversitemizin merkez ve çevre kampüslerdeki 152 ayrı öğrenci kulübünün
toplam 9204 üyesi bulunuyor.
BEÜ öğrenci kulüpleri, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini tamamlamaları; boş zamanlarını değerlendirmeleri; bilgi, beceri ve yaratıcılıklarını arttırmaları ve bu doğrultuda ortaya koydukları
çalışmaları sergilemelerinde önemli bir işlevi yerine getiriyor. Bu nedenle tüm çalışmalarının odağına öğrenciyi yerleştirmeyi en önemli
ilkesi olarak gören Üniversitemiz, öğrenci kulüplerinin gelişimine ve çeşitlenmesine son derece önem
veriyor. Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından, kaliteli ve uluslar
arası niteliklere uygun bir
eğitimin yanı sıra, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere de
büyük destek veriliyor.
Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri, bilim adamları, siyasetçiler, yöneticiler, işadamları gibi pek çok uzmanla birlikte düzenledikleri çeşitli toplantılar; ünlü sanatçılarla gerçekleştirdikleri
birbirinden renkli söyleşiler; konserler, tiyatro oyunları, imza
günleri; katıldıkları spor etkinlikleri; organizasyonunu üstlendikleri şenlikler, geziler
ve sergiler sayesinde ses getiren
etkinliklere imza atıyor.
14
B
Temmuz-Ağustos 2012
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
BEÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
MERKEZ KAMPÜS KULÜPLERİ
ALTERNATİF ENERJİ KULÜBÜ
ARAMA KURTARMA KULÜBÜ
ASTRONOMİ KULÜBÜ
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KULÜBÜ
BİLARDO KULÜBÜ
BİLİNÇLİ GENÇLİK KULÜBÜ
BİRİÇ KULÜBÜ
BİSİKLET KULÜBÜ
BİYOLOJİ KULÜBÜ
BİYOMEDİKAL KULÜBÜ
BOWLİNG KULÜBÜ
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME KULÜBÜ
ÇEVRE KULÜBÜ
DAĞCILIK VE DOGA SPORLARI KULÜBÜ
DANS KULÜBÜ
EDEBİYAT VE TARİH KULÜBÜ
EL SANATLARI KULÜBÜ
ELEKTRİK ELEKTRONİK KULÜBÜ
ESKRİM KULÜBÜ
FİZİK KULÜBÜ
FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ
GENÇ DÜŞÜN KULÜBÜ
GENÇ TEMA KULÜBÜ
GENÇLİK GELİŞİM VE DEGİŞİM KULÜBÜ
GEOMATİK KULÜBÜ
GRAFİTİ KULÜBÜ
GÜZEL SANATLAR KULÜBÜ
HALK BİLİM KULÜBÜ
HALK OYUNLARI KULÜBÜ
HAVACILIK KULÜBÜ
HAYVAN HAKLARI KULÜBÜ
HİPHOP KULÜBÜ
IEEE (BİLİŞİM) KULÜBÜ
İKTİSAT KULÜBÜ
İNSAN KAYNAKLARI VE KARİYER KULÜBÜ
İNŞAAT KULÜBÜ
İŞLETME KULÜBÜ
KARATE KULÜBÜ
KARİKATÜR KULÜBÜ
KEŞİF VE MACERA KULÜBÜ
KIZILAY GENÇLİK KULÜBÜ
KİMYA KULÜBÜ
KİŞİSEL GELİŞİM VE KARİYER KULÜBÜ
KİTAP KULÜBÜ
KLASİK MÜZİK KULÜBÜ
KLASİK TÜRK SANATLARI KULÜBÜ
KÜLTÜR ve SANAT KULÜBÜ
KÜLTÜREL MİRASLARIMIZI TANIMA ve TANITMA
KULÜBÜ
MADENCİLER KULÜBÜ
MADENCİLİK PROJELERİ TASARIM KULÜBÜ
MAGARA ARAŞTIRMA KULÜBÜ
MAKİNA MÜHENDİSLİGİ KULÜBÜ
MALİYE KULÜBÜ
MATEMATİK KULÜBÜ
MEDENİYET KÜLTÜR SANAT ve FİKİR KULÜBÜ
MÜZİK KULÜBÜ
ORİENTEERİNG KULÜBÜ
PROJE KULÜBÜ
RAP KULÜBÜ
REHBERLİK VE DANIŞMANLIK KULÜBÜ
RESİM KULÜBÜ
ROBOT KULÜBÜ
SATRANÇ KULÜBÜ
SİNEMA KULÜBÜ
SOSYAL AKTİVİTE KULÜBÜ (S.A.S.)
SOSYAL POLİTİKA KULÜBÜ
SOSYAL SORUMLULUK KULÜBÜ
SOSYAL ve KÜLTÜREL AKTİVETELER KULÜBÜ
SUALTI SPORLARI KULÜBÜ
ŞAİR MUZAFFER TAYYİP USLU EDEBİYAT KULÜBÜ
ŞİİR KULÜBÜ
TARİH VE TURİZM KULÜBÜ
TENİS KULÜBÜ
TİYATRO KULÜBÜ
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ KULÜBÜ
TUYAK KULÜBÜ
TÜRK HALK MÜZİĞİ KULÜBÜ
TÜRK SANAT MÜZİGİ KULÜBÜ
ULUSLARARASI GENÇLİK KULÜBÜ
YELKEN KULÜBÜ
YOGA KULÜBÜ
ALAPLI MESLEK
YÜKSEKOKULU KULÜPLERİ
EKONOMİ KULÜBÜ
FOTOGRAFÇILIK KULÜBÜ
HALK OYUNLARI KULÜBÜ
METALURJİ KULÜBÜ
MÜZİK KULÜBÜ
RESİM KULÜBÜ
SİNEMA KULÜBÜ
ÇAYCUMA MESLEK
YÜKSEKOKULU KULÜPLERİ
BASIN ve İLETİŞİM KULÜBÜ
FOTOGRAFÇILIK KULÜBÜ
GIDA KULÜBÜ
GRAFİTİ KULÜBÜ
İNSAN KAYNAKLARI ve KARİYER KULÜBÜ
MÜZİK ve DANS KULÜBÜ
RESİM KULÜBÜ
KÜLTÜR KULÜBÜ
TURİZM TANITMA VE UYGULAMA KULÜBÜ
TİYATRO KULÜBÜ.
WEB TASARIMI VE BİLGİSAYAR KULÜBÜ
DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU KULÜPLERİ
DENİZCİLİK KULÜBÜ
GEMİ MODELCİLİGİ KULÜBÜ
KÜREK KULÜBÜ
LATİN DANSLARI KULÜBÜ
MÜZİK KULÜBÜ
SALON SPORLARI KULÜBÜ
SU SPORLARI KULÜBÜ
TEDARİK ZİNCİRİ LOJ. YÖN. KULÜBÜ
YELKEN KULÜBÜ
ZEKÂ SPORLARI KULÜBÜ
DEVREK MESLEK
YÜKSEKOKULU KULÜPLERİ
GASTRONOMİ KULÜBÜ
HİP POP DANS KULÜBÜ
MÜZİK KULÜBÜ
SATRANÇ KULÜBÜ
TARİH VE TURİZM KULÜBÜ
TİYATRO KULÜBÜ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KULÜPLERİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEK.
ÖĞRENCİ KULÜBÜ
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
KULÜPLERİ
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KULÜBÜ
BİLİM TARİH ve FELSEFE KULÜBÜ
BİSİKLET KULÜBÜ
DİN KÜLTÜRÜ KULÜBÜ
EĞİTİM KULÜBÜ
FOLKLOR KULÜBÜ
FOTOGRAFÇILIK KULÜBÜ
GAZETECİLİK KULÜBÜ
GENÇ KALEMLER EDEBİYAT KULÜBÜ
MATEMATİK EĞİTİMİ KULÜBÜ
MÜZİK KULÜBÜ
ÖZEL EĞİTİM KULÜBÜ
SANTRANÇ KULÜBÜ
SİNEMA KULÜBÜ
TARİH DOĞA KÜLTÜR KULÜBÜ
TÜRK DİLİ ve KÜLTÜRÜ KULÜBÜ
YELKENCİLİK VE DALIŞ KULÜBÜ
YEŞİL KİMYA KULÜBÜ
GÖKÇEBEY MMÇ MESLEK
YÜKSEKOKULU KULÜPLERİ
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNÇE KULÜBÜ
ÇEVRE ve GEZİ KULÜBÜ
FOTOGRAFÇILIK KULÜBÜ
HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM KULÜBÜ
HALKOYUNLARI KULÜBÜ
MÜZİK KULÜBÜ
SERAMİK KULÜBÜ
SPOR KULÜBÜ
TİYATRO KULÜBÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU KULÜPLERİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA KULÜBÜ
ESTETİK KULÜBÜ
SAĞLIK KULÜBÜ
SANAT KULÜBÜ
TIP FAKÜLTESİ
KULÜPLERİ
TIP KÜLTÜR SANAT KULÜBÜ
VITRUVIUS TIBBİ ÇİZİM KULÜBÜ
ZONGULDAK MESLEK
YÜKSEKOKULU KULÜPLERİ
GENÇLİK KULÜBÜ
SAHNE SANATLARI KULÜBÜ
TEKNİK BİLİMLER KULÜBÜ
B
ÜLEN
ECEVİ
T
Temmuz-Ağustos 2012
ÜNİVERSİTESİ
15
B. ARAŞTIRMA
>> BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ve BİLİMSEL YAYIN TEŞVİKLERİ
B1
Bilimsel düşüncenin en önemli kurumlarının üniversiteler olduğu inancından
yola çıkarak, Bülent Ecevit Üniversitesinde bilimsel çalışmaların ve yayınların
teşvik edilmesine öncelik veriliyor. Bu amaçla uluslararası indeksli dergilerde yayımlanan makaleler, ilk defa TÜBİTAK yayın teşvik miktarı ile eşdeğer miktarda
maddi destekle ödüllendirilmeye başlandı. Ayrıca, TÜBİTAK tarafından teşvik
edilmeyen SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI’da taranan dergilerde yayımlanan makaleler, C türü yayın olarak kabul edilerek teşvik edilmekte olup, makalelerin yanı
sıra aynı yönerge kapsamında yurt içi ve yurt dışı patentlerde sırasıyla; B1 ve A1
yayınlarının teşvik miktarlarının iki katı kadar ödüllendiriliyor. Diğer taraftan
“Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Projesi” ile BAP kapsamında makalelerinin
yayımlanması için maddi desteğe ihtiyaç duyan öğretim üyelerimize de, miktarları TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı teşvik miktarları
temel alınarak maddi destek sağlandı. Bu kapsamda, 2011 yılında yayımlanmış
324 yayın toplam 70.216 TL ve 2012’nin ilk altı aylık döneminde ise 16 yayın
10.580 TL ile ödüllendirildi. Bu teşvik programının uygulanmaya başlandığı tarihten, Temmuz 2012’e kadar bilimsel yayınları teşvik etmek için toplam 80.796
TL ödeme yapıldı.
Yine Üniversitemizde bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla 2012 yılında
teşvik sisteminde üç yeni uygulama daha başlatıldı:
+ İlk olarak daha önce yılda bir defa olan başvurular, yılda iki döneme çıkarıldı. Farklı dönemlerde projesi olanlara da fırsat sağlayan bu yeni sistem sayesinde, süreyi kaçıranların bir yıl beklemesinin önüne geçildi.
+ İkinci olarak “Bağımsız Araştırma Desteği” uygulaması başlatıldı. Bu desteğin en dikkat çekici özelliği lisansüstü eğitimi olmayan bölümlerin öğretim elamanlarının projelerinin de kapsam içerisine alınmasıdır. Uygulamanın başladığı
2012 yılının ilk yarısında 22 proje bu teşvikten yararlandı.
+ Bilimsel araştırmaları destekleyen üçüncü düzenleme ise üniversite dışı kaynaklardan yararlanarak proje geliştiren öğretim elemanlarının da destek kapsamına alınması oldu. Bu bağlamda üniversite dışı kaynaklardan fon bularak
geliştirilen projelere, alınan proje destek miktarının %50’si oranında altyayapı
desteği sağlanıyor.
Öğretim üyelerimizin bilimsel çalışmalarını teşvik etmek amacıyla uygulanan
mevcut ve yeni teşvik sistemleri aracılığı ile 2012 yılında toplam 2.520.998 TL
ödeme yapıldı. Bilimsel çalışmaların ve yayınların teşvik edilmesine verilen öncelik ,proje sayısında artışa da yansıyarak değişik destek alanlarında üretilen proje
sayısı 2010 yılında 78’ten 2011’de 97’ye ve 2012 yılında ise 133’e çıktı. Bilimsel
araştırma ve yayınların kalite ve sayılarının artmasına yönelik çalışmalar sonucunda üniversitemizin yayın sayısında yüzde 16’lık bir artış yaşandı.
2010 - 2011 - 2012 YILLARINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA
VERİLEN TEŞVİKLER
PROJE
YILI
PROJE TÜRÜ
TOPLAM PROJE
SAYISI
TOPLAM DESTEK
MİKTARI
Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projeleri
30
363.448,00
Altyapı Projeleri
10
1.895.284,00
Eğitim Öğretim Kalitesini Geliştirme Projesi
1
120.000,00
Yurtdışı Kongre Desteği Projeleri
25
70.929,00
Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Projeleri
12
13.453,00
TOPLAM
78
2.463.114,00
Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projeleri
47
528.133,00
Altyapı Projeleri
6
1.000.748,00
Yurtdışı Kongre Desteği Projeleri
30
86.451,00
Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Projeleri
14
10.703,00
TOPLAM
97
1.626.025,00
Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projeleri
52
656.292,00
Altyapı Projeleri
8
1.563.806,00
43
108.965,00
8
8.825,00
Bağımsız Araştırma Projeleri
22
183.110,00
TOPLAM
133
2.520.998,00
2010
2011
Yurtdışı Kongre Desteği Projeleri
2012’nin
Birinci Dönemi
(26/07/2012)
*
Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Projeleri
* İkinci dönem Eylül ayında başlayacak.
16
B
Temmuz-Ağustos 2012
B2
>>
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
Gerek üniversitemizin gerekse bölgenin ve ülkemizin bilimsel gelişiminde son
derece önem taşıyan araştırma merkezlerinin sayısı yeni açılan yedi araştırma
merkeziyle birlikte on altıya ulaştı.
Türkiye’nin ilk “Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi”
üniversitemiz bünyesinde kurularak, yükseköğretimle ilgili sorunların ve çözüm
önerilerinin tartışıldığı ulusal bir platform oluşturuldu.
ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN
SAYISINDAKİ ARTIŞ
2010 YILINA KADAR OLAN MERKEZLER
* ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
* İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA MERKEZİ
* ÇEVRE SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
* SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
* YER BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
* GÖÇ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
* AHŞAP KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
* ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME MERKEZİ
* BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2011 YILINDA AÇILAN MERKEZLER
* OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
* UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
* YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
* KARADENİZ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
* TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2012 YILINDA AÇILAN MERKEZLER
* SAKİNE-ŞEVKİ YURTBAY GIDA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
* AFET ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
2012 YILINDA AÇILMASI TEKLİF EDİLEN MERKEZLER
* BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
* BEÜ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
B3
>>
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
>>
SciVal BİLİMSEL YETKİNLİK ve PERFORMANS ÖDÜLÜ
Üniversitemize Öğretim Üyesi Yetiştirme Programından (ÖYP) ilk defa öğretim üyesi yetiştirmek üzere yüksek lisansı ve doktora programı olan bölümlere 2010-2011 öğretim yılında 13 kişi alındı. 2011-2012 öğretim yılında bu sayı 23’e ulaştı. 2012-2013 öğretim yılı için
ise ÖYP programına 42 kişilik kontenjan ayrıldı.
B4
ÖYP‘DEN YARARLANANLARIN SAYISINDAKİ ARTIŞ
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), Elsevier SciVal Platformu tarafından verilen “SciVal
Bilimsel Yetkinlik ve Performans Ödülü”ne layık görüldü. 15 Kasım 2011 tarihinde
düzenlenen bir törenle sunulan ödül, son beş yıl içinde bilimsel araştırma performansları ile Türkiye’nin küresel ölçekteki bilimsel yetkinliklerine en fazla katkıda
bulunan üniversitelere verildi. Elsevier SciVal Platformu, akademik ve devlet kurumlarının, bilimsel araştırma stratejilerini kurma, değerlendirme ve yönetme süreçlerini destekleyen hizmetler sunuyor. Ayrıca, mevcut kaynakların optimum
şekilde kullanılmasını ve yakın - uzun vadeli üretkenliklerin maksimize edilmesine
yardımcı olacak yatırımların yönlendirilmesini destekliyor. Elsevier SciVal Platformu
çalışmalarında, Elsevier yayınevinin güvenilir bibliyometrik öz ve atıf veri tabanı
olan Scopus® verilerini kullanıyor. Bilim ve sağlık enformasyonu alanlarında dünyanın önde gelen yayınevlerinden biri olan Elsevier, otuz milyondan fazla bilim insanına, öğrenciye, tıp ve bilgi profesyoneline tüm dünyada hizmet sunuyor.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
Temmuz-Ağustos 2012
ÜNİVERSİTESİ
B5
17
>> BEÜ BİLİM ve TEKNOLOJİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Laboratuvarı, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi adı altında aktif hale getirilerek, merkeze kazandırılan yeni cihazlar sayesinde yapılan testlerin sayısında büyük artış yaşandı. Üniversitemizde yürüyen lisansüstü ve bağımsız
araştırmalar ile özel-kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri dikkate alınarak; gıda, sağlık,
çevre, kömür ve enerji sektörlerine hizmet vermeye başlandı. BEÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı, DNA ve biyoteknoloji sektörlerinde alt araştırma
birimleri oluşturularak çeşitli sektörlere ait analizlerinde akredite olmuş bölgesel bir laboratuvar olma yolunda hızla ilerliyor.
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesini
Etkileyen Durumların ve Yapılması Gerekenlerin Belirlenmesi, Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Stratejisinin Geliştirilmesi ve Eylem Planı Projesi kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici ve Çalışan Güvenliği Başkan Yardımcılığı
arasında “Çevresel Ağır Metal Maruziyeti Değerlendirme ve Araştırma Hizmet Alımı Protokolü” imzalandı.
Protokol ile çalışma bölgesinde hane halkının ağır metallere maruz kalma durumunun tespit edilmesi amacıyla bölgede yaşayan 20 yaş ve üzeri 3.000 kişiye ait 6000 adet biyolojik numunede 23 element düzeyinin BEÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Laboratuvarında ICP-MS metodu kullanılarak 900.000 TL bedel ile tespit edilmesi planlandı.
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde Yapılabilen Analizler
ICP-MS Cihazı
-Kanda element analizleri
-Serumda element analizleri
-Toprakta ağır metal analizleri
-Su ve deniz suyu analizleri
-*Kaya, toprak ve cevher minerallerinin
jeokimyasal analizleri
-*Mineralli ve termal su analizleri
-*Endüstriyel hammadelerde iz element
analizleri
-*Vücut sıvılarında iz metaller
-*Metal zehirlenmeleri
-*Silah atışı kalıntıları
-*İçeceklerde ve gıdalarda iz element
analizleri
LC-MS/MS Cihazı
-Kompleksler ve içindeki bileşimi bilinen malzemelerin molekül ağırlıklarının
belirlenmesi
-Standart referans örnekler yardımı ile
kalibrasyon eğrisi oluşturularak kantitatif
analizlerin yapılması
-*Gıdalarda pestisit analizleri
-*Sularda kalıntı ve kirlilik tayini
-*Tıpta yenidoğan bebeklerde aminoasit
düzeylerinin belirlenmesi
-*Adli toksikoloji, uyuşturucu ve doping analizleri
Elementel (C, H,N,S) Analiz Cihazı
-Polimer malzemelerde C, H, N, S analizi
-Fuel oilde kükürt analizi
-*Çeşitli inorganik materyallerde C, H,
N, S analizi
DSC Cihazı
-Isı kapasitesi
-Termal kararlılık
-Polimerlerde erime ve kaynama noktalarının belirlenmesi
-Faz değişimi
-Cam geçiş sıcaklığı
-*Korozyon
-*Oksitleme/ İndirgeme
-*Termal genleşme
TG-DTA Cihazı
-Erime sıcaklığı
-Faz değişimi
-Cam geçiş sıcaklığı
- Isı kapasitesi
-Kütle kaybı
-*Korozyon
-*Sublimleşme
-*Yüzeyeçekilme/ Salıverme
-*Oksitleme/ İndirgeme
TOC-N Cihazı
-Su ve atık su, içme sularında toplam
organik karbon, toplam karbon, toplam
azot, inorganik karbon, uçucu karbon ve
uçucu olmayan karbon analizi
Raman cihazı
-Diş uygulamaları
-İlaç
-Malzeme bilimi
-Biyolojik bilimler
-*Nanoteknoloji,
-*Adli uygulamalar
-*Sanat ve müzeler
-*Karbon-Elmas
-*Yarıiletkenler
-*Yer bilimi ve Gemoloji
BET cihazı
-Quantachrome autosorb automated
gas sorption cihazı ile Physisorption
analiz
-Quantachrome autosorb automated
gas sorption cihazı ile Chemisorption
analiz
-BET yüzey alanı analizi
-BET yüzey alanı ile gözenek boyut
analizi
Yoğunluk (Piknometre) analizi
- Malzemelerin yoğunluk analizlerinin
belirlenmesi
Petrol Ürünleri Analizi
-Yoğunluk analizi
-Kinematik Viskozite analizi
-Toplam Tortu analizi
-Parlama Noktası analizi
-Su Muhtevası analizi
-Kül analizi
-Kükürt analizi
11. DNA Dizi Analizörü
-* SNP Analizleri
-* STR Analizleri
- *MLPA
-* Gen Ekspresyonu Dizilim
- *Patolojik Uygulamalar
-* Filogenetik Uygulamalar
- *AFLP
(*) İleride yapılması planlanan analizler
18
B
Temmuz-Ağustos 2012
B6
>>
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL TOPLANTILAR
Öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası ölçekteki bilimsel toplantılara katılımına büyük önem veren
Bülent Ecevit Üniversitesi 2010-2012 yılları arasında pek çok bilimsel toplantıya da ev sahipliği yaptı.
IV. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Kongresi, 6 Mayıs 2011 tarihinde üniversitemizde düzenlendi. Öğrenci kongresi yurt çapından yoğun
bir katılımla gerçekleştirildi.
Merkezi Ankara’da bulunan Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTD) önderliğinde iki yılda bir değişik üniversitelerde gerçekleştirilen “18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 7-10 Eylül 2011 tarihleri arasında üniversitemiz ev
sahipliğinde pek çok uzman ismin katılımıyla gerçekleştirildi.
Çocuk İstismarı ve İhmali Olgularına Yaklaşım Sempozyumu, 27 Aralık
2011 tarihinde Tıp Fakültesi Konferans Salonunda düzenlendi. Sempozyumda
“çocuk istismarı” konusu, uzmanlar tarafından tartışıldı.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Sürekli Eğitimi ve Mesleki Gelişim Komisyonunun
2012 yılı etkinlikleri kapsamında 25 Ocak 2012 tarihinde düzenlenen “Tıbbi Uygulama Hatası İddiası Olan Olgulara Yaklaşım” konulu sempozyum, Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda yapıldı.
Türkiye’de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması ve Kalite Güvence
Sistemi Çalıştayı, Üniversitemiz Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi ile SETA Vakfı’nın işbirliğiyle, 20 Şubat 2012 tarihinde Zonguldak’ta yapıldı. Yükseköğretim sisteminin yeniden yapılandırılması ve yükseköğretimde kalite konusunun ele alındığı ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan
Çetinsaya ile 40’ı aşkın üniversite rektörünün katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, Türkiye yükseköğretiminin yol haritası masaya yatırıldı.
Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen Türkiye Yükseklik Sistemi Modernizasyonu Çalıştayı, 28-30
Mart 2012 tarihlerinde, üniversitemizin ev sahipliğinde yapıldı.
Üniversitemiz Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programı Koordinatörlüğü’nün düzenlediği Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Çalıştayı, 29 Mart 2012 tarihinde düzenlendi.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
Pediatri Pratiğinde Sık Görülen Endokrinolojik Sorunlar Sempozyumu,
Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi ve Mesleki Gelişim Komisyonu tarafından,
31 Mart 2012 tarihinde Tıp Fakültesi Konferans Salonunda düzenlendi.
Temmuz-Ağustos 2012
19
“International Conference on Foreign Language Teaching and Applied
Linguistics” adlı Sempozyum, Üniversitemiz, International Burch University
ve Marmara Üniversitesi’nin katkılarıyla, 4-6 Mayıs 2012 tarihlerinde BosnaHersek’in başkenti Saraybosna’da yapıldı.
Üniversitemiz, Yunus Emre Enstitüsü ve KIBATEK Vakfı’nın ortaklaşa düzenledikleri Uluslararası Türk ve Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşimler Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2012 tarihleri arasında üniversitemizin ev
sahipliğinde düzenlendi.
Üniversitemiz 20. Yıl etkinlikleri çerçevesinde 2 Mayıs 2012 tarihinde, Bülent
Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından “Mesleki Tanıtım Öğrenci Sempozyumu” düzenlendi.
İlki, 1-2 Mayıs 2009 tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi’nin, ikincisi 14-15
Mayıs 2010 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nin, üçüncüsü ise 5-7 Mayıs
2011 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (FENBİLKON) toplantısının dördüncüsü, Bülent Ecevit Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 3-5 Mayıs 2012 tarihinde
Zonguldak’ta gerçekleştirildi.
Üniversitemizin düzenleyici ortaklarından olduğu “3rd International Symposium on Sustaniable Development ISSD 2012”, 31 Mayıs - 1 Haziran tarihleri
arsında Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da gerçekleştirildi.
18. Türkiye Kömür Kongresi, 6-8 Haziran 2012 tarihleri arasında Bülent
Ecevit Üniversitesi ve TMMOB Maden Mühendisleri Odasının işbirliğiyle düzenlendi. Kongrede, öncekilerde olduğu gibi, güncel bilgilerin ışığında, kömürün
aranmasından tüketimine kadar geçen süreçte kömür madenciliğinde yaşanan
gelişmeler ve karşılaşılan sorunlar bilimsel verilerin ışığında değerlendirildi. Kongre boyunca “Maden Makinaları ve Donanımı Sergisi” de ziyaret edilebildi.
I.Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek
Meslek Yüksekokulu tarafından, yerel yönetimler alanında eğitim gören öğrencileri bir araya getirerek fikir paylaşımını sağlamak amacıyla, 3-5 Mayıs 2012 tarihlerinde düzenlendi.
Mühendislik ve matematik problemlerinin ve bu alanlardaki son gelişmelerin tartışıldığı Türkiye’de ilk kez düzenlenen “ICCESS Special Symposium on
Meshless & Other Novel Computational Methods” başlıklı uluslararası sempozyum üniversitemizde yapıldı.
I. Ulusal Genç Sosyal Bilimciler Kongresi, 6-8 Eylül 2012 tarihlerinde Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecek.
İki yılda bir düzenlenen Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumunun dördüncüsü, 16-19 Ekim tarihlerinde, Bülent Ecevit Üniversitesi
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi
Geomatik Mühendisliği Bölümü ve Harita ile Kadastro Mühendisleri Odasının
işbirliğiyle, Zonguldak’ta düzenlenecek.
20
B
Temmuz-Ağustos 2012
B7
>>
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
YÖK BURSUYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLEN ÖĞRETİM ÜYELERİ
ADI SOYADI
ÜNVANI
FAKÜLTE
ÜLKE
1
Öznur YAVAN
Arş.Gör
İ.İ.B.FAK
ABD
02.11.2009 tarihinden itibaren 1 yıl
TARİH
2
İsmail Emrah ÇEVİK
Arş.Gör
İ.İ.B.FAK
ABD
02.09.2009 tarihinden itibaren 1 yıl
3
Hüseyin KEMALDERE
Arş.Gör
MÜHENDİSLİK
Hollanda
01.04.2010-01.10.2010
4
Caner YAMAN
Okutman
REKTÖRLÜK
İrlanda Cumhuriyeti
01.04.2010-31.05.2010
5
6
Soner ÖZLER
İ.Etem PİŞKİN
Okutman
Yrd.Doç.Dr
REKTÖRLÜK
TIP
Avusturya
ABD
15.10.2010-15.01.2011
01.12.2010-01.03.2011
7
Ferhat MATUR
Yrd.Doç.Dr
FEN EDEBİYAT
Çek Cumhuriyeti
15.11.2010-15.05.2011
8
Burak ÇOBAN
Yrd.Doç.Dr
FEN EDEBİYAT
Avustralta
31.01.2011-28.06.2011
9
Gülnihal MERAL
Yrd.Doç.Dr
FEN EDEBİYAT
Almanya
11.07.2011-11.09.2011
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Fethiye ÇAKMAK
Yalçın İŞLER
Sırrı Sunay GÜRLEYÜK
Mehmet ALKAN
Kemal BARIŞ
Haydar ARSLAN
Elif ALAYDIN
Ahmet EGE
Yüksel SOYKAN
Ersöz GONCA
Sadık TOPRAK
Kıvanç ERGEN
Mutlu YÜKSEK
Okan SU
Nazmiye YÜKSEK
Şahru PİLTEN
Muhammet UZUNTARLA
C.Zuhal ERDEM
Nida Fatma TAŞÇILAR
Abdurrahman ŞENGÜL
Fikret GÖLGELEYEN
Tolga ACUN
Müge Meltem TOR
Nurettin HATUNOĞLU
Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK
Öge TAŞÇILAR
Ahmet Ferda ÇAKMAK
Tamer BUDAK
Hülya ARSLAN
Gül Banu DUMAN
Zehra SARAÇ
Bülent AKDUMAN
Ahmet Ferhat MISIR
Yrd.Doç.Dr
Yrd.Doç.Dr
Doç Dr
Yrd.Doç.Dr
Arş.Gör
DoçDr.
Arş.Gör.
Prof.Dr
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr
Yrd.Doç.Dr
Doç.Dr
Yrd.Doç.Dr
Arş.Gör
Yrd.Doç.Dr
Yrd.Doç.Dr
Yrd.Doç.Dr
Prof.Dr
Doç.Dr
Prof.Dr
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr
Doç.Dr
Doç.Dr
Yrd.Doç.Dr
Yrd.Doç.Dr
Doç.Dr
Yrd.Doç.Dr
Doç.Dr
Prof.Dr
Yrd.Doç.Dr
DİŞ HEKİMLİĞİ
MÜHENDİSLİK
MÜHENDİSLİK
MÜHENDİSLİK
MÜHENDİSLİK
FEN EDEBİYAT
MÜHENDİSLİK
TIP
FEN EDEBİYAT
FEN EDEBİYAT
TIP
TIP
TIP
MÜHENDİSLİK
TIP
FEN EDEBİYAT
MÜHENDİSLİK
TIP
TIP
FEN EDEBİYAT
FEN EDEBİYAT
MÜHENDİSLİK
TIP
FEN EDEBİYAT
TIP
TIP
İ.İ.B.FAK
İ.İ.B.FAK
FEN EDEBİYAT
FEN EDEBİYAT
MÜHENDİSLİK
TIP
Diş HEKİMLİĞİ
Avustralya
Makedonya
ABD
Almanya
Almanya
İngiltere
ABD
İngiltere
İngiltere
İngiltere
İsveç
İngiltere
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
Almanya
ABD
RUSYA
JAPONYA
İspanya
ABD
ÖZBEKİSTAN
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
KIRGIZİSTAN
KANADA
Almanya
İngiltere
27,06,2011 tarihinden itibaren 89 gün
01.07.2011-30,08,2011
15.06.2011-15,07.2011
01.07.2011-30.09.2011
15.06.2011-11,09,2011
04.07.2011-16.09.2011
04.07.2011-30.09.2011
01.08.2011-27.10.2011
05.09.2011-03.12.2011
01.01.2012-30.06.2012
17.10.2011-12.01.2012
03.10.2011-04.11.2011
04.10.2011-30.12.2011
26.11.2011-30.06.2012
04.10.2011-30.12.2011
15.01.2012-14.01.2013
15.01.2012-12.04.2012
21.05.2012-16.08.2012
18.06.2012 tarihinden itibarenb 88 (Seksensekiz) gün
01.05.2012-30.07.2012
19.05.2012-18.05.2013
18.04.2012-15.07.2012
01.05.2012-30.06.2012
01.06.2012-01.08.2012
18.06.2012-09.09.2012
18.06.2012-14.09.2012
18.06.2012-09.09.2012
01.06.2012-27.08.2012
13.08.2012-09.11.2012
11.06.2012-07.09.2012
01.07.2012-31.08.2012
01.07.2012-31.08.2012
11.06.2012 tarihinden itibaren 89 (seksendokuz) gün
43
Ceran ŞEKERYAPAN
Arş.Gör.Dr
FEN EDEBİYAT
İngiltere
01.07.2012-15.09.2012
44
Murat Emre HANHAN
Yrd.Doç.Dr
FEN EDEBİYAT
İspanya
01.10.2012-28.12.2012 (Görevşllendirme aşamasında)
YÖK BURSUYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLEN ÖĞRETİM
ÜYELERİNİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI
YURT DIŞI
BİLİMSEL
ETKİNLİKLER
Doç. Dr. Ufuk Emre
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı
18-23 Mart 2012 tarihleri arasında Meksika, Cancun’da 30.su düzenlenen ICOH
kongresinde Neurotoxicty of Chronic Exposures to Xenobiotics in the Working Environment başlıklı özel oturumda “Choronic
Solvent Exposure (N-Hexane and Toulene)
and Neuropathy” başlıklı sunumu gerçek-
leştirdim. Sunum genel olarak hedeflediğim
şekilde gerçekleşti. Oturuma katılan katılımcıların da değerli katkılar sağladığı verimli bir oturum oldu.
Sözel sunum dışında kongrenin genelinde
iş sağlığı alanlarında çalışan bilim insanları ile bir araya gelmek, bilgi alışverişinde
bulunmak, mesleki ve akademik anlamda
önemli katkılar sağladı. İş sağlığının farklı
alanları ile ilgilenen katılımcıların yanı
sıra, nörotoksikoloji grubunda çalışan
bilim insanları ile sözel sunum sayesinde
görüşmek, çalışma grubunda alanımla ilgili (özellikle nörofizyoloji) neler yapabileceğim konularında fikir alışverişinde
bulunmak, üniversitemiz, şehrimiz ve
kendi çalışmalarımız hakkında bilgi vermek akademik anlamda değerli katkılar
sağlamıştır. Ayrıca, Türkiye’den Dokuz
Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Celal
Bayar Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,
Muğla Üniversitesi’nden katılan öğretim
üyesi arkadaşlarla Türkiye’nin farklı bölgelerinde bu konuların nasıl işlendiği, ne tür
açılımlar sağlanabileceği konusunda kendi
alanımla ilgili önemli kazanımlar sağlamaya çalıştım.
Üniversite genelinde, yurt dışı kongre katılımlarının desteklenmesi, yaygınlaştırılması akademik anlamda tüm öğretim
üyelerine şüphesiz değerli katkılar sağlayacaktır. Bu ve benzeri desteklerin artarak
devam etmesini dilerim.
B
ÜLEN
ECEVİ
B8
T
Temmuz-Ağustos 2012
ÜNİVERSİTESİ
>>
WEBOMETRICS SIRALAMASI
Revizyonu tamamlanan ve güncellenen web sayfamızın revizyonunda dünya
üniversitelerinin web sayfalarına göre sıralamalarını yapan webometric
(http://webometrics.info/) temel alındı. Bu sıralama, “Google Scholar” tarafından sergilenen ve o kuruma ait bilimsel yayın sayısı, atıf sayısı ve diğer akademik verilerin boyutu; “doc”, “pdf ”, “ppt” ile biten ve bilimsel formatlı
dosyaların boyutu ve sayısı; üniversitenin web sayfalarına diğer internet sayfalarından verilen bağlantılar; Google, Yahoo, Livesearch gibi arama motorları tarafından taranan sayfaların sayısı dikkate alınarak yapılıyor.
Webometrics tarafından 20.300 üniversite arasında yapılan değerlendirmede,
Üniversitemiz Ocak 2011 tarihi itibari ile 3808. sırada, Temmuz 2011 itibari ile
2311. sırada iken, Ocak 2012 sıralamasında bir yıl içerisinde 2306 basamak yukarı çıkarak 1502. sırada yer aldı.
* Önceki adı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi olan kurumumuzun adı, 11 Nisan 2012 tarihinde
Bülent Ecevit Üniversitesi olarak değiştirildi.
Webometrics Dünya Üniversiteler Sıralaması Temmuz 2012
B9
>>
DERGİLER
Bilim, teknoloji ve yenilikçilik üretmeyi hedefleyen Üniversitemiz, bunları bilim dünyasıyla paylaşmak amacıyla yaşama geçirdiği
süreli yayınlarıyla da yüksek öğretimde öncülük etmeyi sürdürüyor.
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
İlk sayısı 2011 yılında yayımlanan Üniversitemizin yayın organı Yükseköğretim ve Bilim
Dergisinin ilk sayısı, büyük beğeni topladı. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, kısa bir sürede,
Türkiye’de ve dünyada yükseköğretimdeki güncel sorunların ve çözüm önerilerinin, öğretim
stratejilerindeki yeniliklerin, bilim ve teknolojideki yeni yönelimlerin ve gelişmelerin ele alındığı bilimsel bir tartışma platformuna dönüştü.
Uluslararası ve saygın bir medya olma yolunda
hızla ilerleyen dergi üçüncü sayısında, 12 Ocak
2012 tarihi itibariyle EBSCOhost ve Newjour
veri tabanlarına kabul edildi.
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi
Üniversitemizin bilimsel yayınlarından Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi (Karaelmas
Science and Engineering Journal), Fen ve Mühendislik bilimleri alanında çalışan bilim insanlarını bir çatı altında toplamak, bu bilim dalları
ile ilgili bilimsel araştırmaların tanıtılması ve ya-
yılması amacıyla, 15 Haziran 2011 tarihinde
yayın hayatına başladı. Türkçe ve İngilizce makalelerin yer aldığı dergi, Fen, Mühendislik, Eğitim ve Temel Sağlık Bilimleri alanlarında
yapılan özgün araştırma makalelerini, derlemeleri, kısa makaleleri, teknik notları, kitap eleştirilerini ve bilimsel nitelikteki editöre mektupları
içeriyor.
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme
Dergisi
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ekonomi, işletme, yönetim ve uluslararası
ilişkileri içeren konu başlıklarının oluşturduğu
geniş bir alanda, bilimsel çalışmaları içeriyor.
Tüm katılımların, Yayın Kurulu’nca çift körleme
hakemlik tarzında değerlendirildiği dergide makaleler, Türkçe ya da İngilizce olabiliyor. Mart,
Temmuz ve Kasım sayıları olmak üzere yılda üç
kez yayımlanan Uluslararası Yönetim İktisat ve
İşletme Dergisi’ne aynı zamanda çevrim-içi
(http://www.ijmeb.org) olarak da erişilebiliyor.
21
22
B
Temmuz-Ağustos 2012
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
C. İNSAN KAYNAKLARI
C1
>>
AKADEMİK PERSONEL
2010-2012 yılları arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin üniversitemizin tüm öğretim üyelerinin kadroları verildi. 2010 yılında Üniversitemizin tüm
öğretim elemanlarının sayısı 816 iken bu sayı 2012 yılının Ağustos ayında 982’ye yükseldi.
ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI
ÖĞRETİM ÜYELERİNİN UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI
ÖĞRETİM ELEMANLARININ UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI
Uzun yıllar boyunca üniversitemize hizmet eden öğretim
üyelerimizin mağduriyetlerini giderebilmek ve öğretim
üyesi ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla yardımcı doçent
atama kriterleri değiştirildi.
YILLARA GÖRE ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI
B
ÜLEN
ECEVİ
C2
Temmuz-Ağustos 2012
>>
İDARİ PERSONEL
>>
BEÜ PERSONELİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
23
2010 yılında 782 olan İdari Personel sayısı 15.08.2011 tarihinde 4/B’den 4/A’ya
411 personelin atanmasıyla 1.204’e ulaştı. Bülent Ecevit Üniversitesinin idari personel sayısı 2012 Haziran ayı itibariyle 1.227’dir.
C3
T
ÜNİVERSİTESİ
Merkez Kampüs Yazlık Bahçe, modern yüzüyle personelimizin hizmetine
açıldı. Binanın dışı ve bahçenin yeniden yapılan çevre duvarları dijital seramik
ile kaplandı. Rüzgârı kesmek amacıyla yerleştirilen cam panellerle yepyeni bir dış
görünüme kavuşan yazlık bahçenin mutfağı da tümüyle yenilendi.
Üniversitemizin maaş promosyon anlaşmasının süresinin 14 Temmuz 2012 tarihinde sona ermesi nedeniyle yapılan ihale sonucunda Akbank ile üç yıllık bir anlaşmaya varıldı. 15.07.2012-14.07.2015 tarihlerini kapsayan yeni maaş promosyon
anlaşmasına göre; kişi başına 1.550.00 TL olarak belirlenen tutarın tamamı, peşin olarak 3 Ağustos 2012 tarihinde tüm BEÜ personeline ödendi
2009 yılında yapılan bir önceki maaş promosyon anlaşmasında ise, kişi başına 753,85
TL den anlaşılmış, bu tutarın %30’u üniversite hesaplarına aktarıldıktan sonra, geriye
kalan 527,69 TL üç yıl boyunca, 6 ayda bir 87,95 TL olarak personele ödenmişti.
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Salonu (Fitness Salonu) Nisan 2011’den
itibaren üniversite personelinin hizmetine açıldı. BEÜ Sağlıklı Yaşam Salonunda;
ağırlık setleri, dumble seti, pilates topu, 4 kişinin aynı anda çalışabileceği çoklu istasyon, bench press seti, koşu bandı, kürek, eliptik bisiklet ve yatay bisiklet bulunuyor. Ekipmanlarının tamamı profesyonel cihazlar arasından seçilen salon, 70
metrekare ve aynı anda altı kişinin rahatça spor yapabilmesine olanak sağlayacak
biçimde düzenlendi.
BEÜ Yazlık Bahçe yeni yüzüyle hizmette
Üniversitemizin Sağlık Kampüsünde inşa edilen kreşin yapımı, 60 gün gibi kısa
bir sürede tamamlanarak hizmete açıldı. Kreşe, ‘Hacı Mevlüt ve Hacı Sabahat
Hamzaoğlu Okul Öncesi Eğitim Merkezi’ adı verildi. Feza İnşaat Yönetim Kurulu
Başkanı Mevlüt Hamzaoğlu’nun tüm masraflarını üstlendiği kreş, yine
Hamzaoğlu tarafından alanındaki en modern araç ve gereçlerle donatıldı. Yüz çocuğa hizmet verebilecek kapasitede inşa edilen Merkezde dokuz çalışan görev yapıyor.
Personelimiz çocuklarına yönelik ‘Okul Öncesi Eğitim Merkezi’
hizmete açıldı
Üniversite sağlıklı yaşam salonuna kavuştu
Üniversitenin merkez kampüsünde yer alan lojmanların çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında çocuklar da unutulmadı ve lojman alanı içinde bir çocuk
parkı inşa edildi. 2011 yılının Nisan ayında kullanıma açılan parkı, üniversite
çalışanlarının çocukları sevinçle karşıladı.
Merkez Kampüsteki çocuklar yeni oyun parklarına kavuştu
24
Temmuz-Ağustos 2012
Bizzat Üniversitemiz Rektörü tarafından okunan ve Üniversitemiz hakkında
her türlü öneri ve şikâyetlerin değerlendirildiği bir “Geri Bildirim Formu” oluşturularak web sitesinde hizmete sunuldu.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
Merkez kampüs yemekhanesindeki bir bölüm, akademik ve idari personelin
öğle yemeği sonrası dinlenebilecekleri kafeye dönüştürüldü. Ayrıca, BEÜ Konukevinin giriş katında daha önce hizmete açılan Öğretim Üyesi Lokalinin terası yazın kullanılmak üzere düzenlendi.
Öğretim üyesi lokalinin terası yeniden düzenlendi
Hastane otomasyon sisteminde gerekli düzenlemeler yapılarak akademik ve
idari personelin Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki sağlık hizmetinden öncelikli olarak yararlanması sağlandı.
Üniversite personeline yönelik olarak düzenlenen çeşitli etkinlikler sayesinde
çalışanlarımız bir araya gelerek sosyal yaşamda da paylaşımda bulundular.
Üniversitemiz personeli, çeşitli sosyal etkinliklerde de
bir araya geldi
BEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde üniversite
personeline işlemlerinde öncelik veriliyor
B
ÜLEN
ECEVİ
T
Temmuz-Ağustos 2012
ÜNİVERSİTESİ
25
D. KAMPÜSLERDEKİ YENİLİKLER ve YATIRIMLAR
D1
>>
MERKEZ KAMPÜS
Merkezi Yemekhane, İdari Bürolar, Trafo Ünitesi, Konukevi, SKS Daire Başkanlığı Büroları ve Oditoryum Bloklarının tamamını kapsayan ikmal inşaatı ihalesi çerçevesinde; konukevi, idari bürolar ve trafo ünitelerinin yapımı
tamamlarak hizmete açıldı. Ayrıca Oditoryum Bloğunun temel altında zeminde
iyileştirme yapıldı. Oditoryum binasının ve SKS Daire Başkanlığın Bürolarının
temel imalatları ise devam ediyor.
İnşaatı tamamlanan Merkez kampüsteki BEÜ Konukevinin iç tasarımına yönelik çalışmalar da tamamlandı. Konukevine VRF klima sistemi yaptırıldı, kapı
kilitleri değiştirilerek elektronik kartlı kilit sistemi kuruldu. Konukevinde yer
alan 27 odanın tefrişatı için; mobilya takımı, LCD televizyon, banyo takımları,
mini buzdolabı, saç kurutma makinesi, su ısıtıcı, nevresim ve havlu takımları,
duvarlara tablolar, perdeler alındı. Aydınlatma sistemi için odalara aplikler yerleştirildi ve kolidorlara sensörlü lambalar takıldı. Ayrıca konukevinin lobisine
oturma grupları ve LED TV yerleştirildi. Bugünlerde genel temizliğine başlanan ve burada görev yapacak çalışanların atamasının yapıldığı Konukevinin en
kısa sürede Üniversitemizin konuklarının kullanımına sunulması planlanıyor.
Üniversitemiz yatırım programında yer alan projelerden; Merkezi Derslikler
ve Ofisler (13.000 m²) ile Kapalı Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesis (4.400 m²) inşaatlarının proje çalışmaları tamamlanarak TOKİ’ye teslim edildi. TOKİ ile Rektörlük Makamı arasında 05.06.2012 tarihinde imzalanan protokol gereği; işlerin
ihalesi ve yaptırılması TOKİ tarafından gerçekleştirilecek. Merkez kampüste yapılacak olan merkezi derslikler binası toplam 13. 000 metrekarelik bir kapalı alan
olarak tasarlandı. Binada öğrenci işleri, öğretim üyeleri ofisleri, teknik resimbilgisayar salonları, büyük-küçük derslikler ve amfiler yer alacak. Üniversitemize Hazineden tahsis edilen Kozlu sahilindeki alana kurulacak olan Bülent
Ecevit Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisinin yapım çalışmaları
da hızla devam ediyor. Merkez Kampüs sınırında ana karayolunun alt kısmında
yer alan 6.575 metrekarelik bir alanı kaplayan tesiste; olimpik yüzme havuzunun yanı sıra, sağlıklı yaşam merkezi (fitness), sauna ve Türk hamamı yer alacak.
Kapalı Yüzme
Havuzu ve
Sosyal
Tesisin
Projesi
BEÜ’nün Merkezi Derslikler
Binalarının yapımını TOKİ
üstlendi.
750 kişi kapasiteli Oditoryum binasının inşaatı sürüyor
Merkez Kampüs Yazlık Bahçe Hizmet Binasının düzenlemesi işi yapıldı. Binanın içi ve dışı seramikle kaplanmış ve çatısı yenilendi. Mutfak tezgâhları ve
her türlü donanımı yenilenenen Yazlık Bahçenin kenar parapet duvarı yenilenerek üzerine cam rüzgâr kesici korkuluk yapılmıştır. Bahçenin tabanı ahşap
malzeme ile kaplandı ve aydınlatması yenilendi.
26
Kampüs Alt Yapı projesi kapsamında yapılacak olan Merkez Kampus İçi Yol
Bağlantısı ve Çevre Düzenleme Alt Yapı işinin ihalesi sonuçlandırıldı. Projeye
göre, Rektörlük Binası ve Konukevi önündeki alan, Üniversitemiz meydanı olarak düzenlenecek. Üniversitemiz Emniyet girişinden başlayan yol bağlantısı Kapalı Spor Salonu arkasından geçerek Alt Nizamiye kapısına kadar devam edecek.
Bu işin sözleşmesi doğrultusunda Üniversite meydanı olarak düzenlenecek alanın kazısı devam ediyor.
B
ÜLEN
ECEVİ
Temmuz-Ağustos 2012
T
ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dış Cephe
Mantolama ve Boyama işinin ihalesi tamamlanarak, sözleşmesi imzalandı.
Merkez Kampüste Yeni Kütüphane Binası Giriş Kapı Markizleri Yenilenmesi
işinin ihalesi ve yer teslimi tamamlandı. % 90’ı tamamlanan bu çalışma en kısa
sürede sonuçlanacak.
Merkez Kampüste yer alan lojmanların giriş kapılarının ve markizlerin yenilenmesi işi tamamlandı.
Üniversitemiz Merkez Kampüsünde, yazlık çay bahçesi ve lojmanların kapalı
otoparklarının önündeki saha ile Rektörlük Binası çevresi ve lojmanlara giden
yolun asfaltlanması, Zonguldak Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapıldı.
Merkez Kampüsün Konferans Salonlarının Tuvalet Grupları Onarım işinin
ihalesi ve yer teslimi yapılarak 09.06.2012 tarihinde işe başlandı. Onarım çalışmaları Ağustos ayı başında tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.
İhalesi ve yer teslimi yapılan Mühendislik Fakültesi Dekanlık Binası Onarım
çalışmaları devam ediyor.
Eski garajların sökümü ve çelik konstrüksiyon imalat işlemleri atölye imkânlarıyla yeniden yapıldı. Bisiklet parkı yapıldı.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
Merkez kampüste yapımı planlanan yeni kütüphanenin düzenlenmesi işi
12.05.2011 tarihinde ihale edilip, işin yapımı 2011 yılı Aralık ayı içerisinde tamamlanarak bina hizmete hazır hale getirildi. Merkezde bulunan kantin-kafeterya binasının kütüphane binası olarak kullanılması amacıyla, toplam 1.810
metrekare kullanım alanı olan binanın 1.500 metrekaresi kütüphane, sesli ve sessiz çalışma salonu, gazete-magazin köşesi olarak projelendirilmiş olup, 310
m²’lik alan ise, Kütüphane Daire Başkanlığı olacak şekilde yeniden düzenlenerek, yeni bir kütüphane binası olarak hizmet verecek şekilde projelendirildi. Yeni
kütüphane binası; öğrencilerin ders çalışabilecekleri ve dinlenme amaçlı kullanabilecekleri bir mekân olarak şekillendirildi.
Temmuz-Ağustos 2012
Çaycuma Belediye Başkanı Mithat Gülşen, Çaycuma Süt Ürünleri Genel Müdürü Hüsnü Sami ALPAN ve Orman Bölge Müdürü Akif Yılmaz’ın katkılarıyla
Merkez kampüsteki meydan ve şelale yapımı çalışmaları tamamlandı.
Maden Mühendisliği, ZMYO binası, Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği binaları girişleri ve çevresinde saha düzenlenmesi yapım
işi planlandı. Düzenleme işleri tamamlandı.
Merkez Kampüs mevcut kütüphane binasının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Uzaktan Eğitim Merkezi ve Sürekli Eğitim Merkezi olarak kullanılması planlandı. Tadilat çalışması ile ilgili projenin ihalesi
yapıldı ve yapım çalışmaları 2011 yılı Kasım ayı itibariyle tamamlandı.
27
Zonguldak Meslek Yüksekokulunun akademik ve idari birimleri, Kilimli’ye
taşındı ve ZMYO binası Mühendislik Fakültesi’ne tahsis edildi. Bu çerçevede
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri ZMYO binasına taşındı.
Merkez Kampüs aydınlatma projesi yaptırıldı. Önümüzdeki günlerde uygulamaya konulması planlanıyor.
Merkez Kampüs yönlendirme sisteminin kurulması için sürdürülen çalışmalar, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı öncesinde tamamlandı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin kantin ve ofislerinde tadilat ve yenilik
çalışmaları 2011 yılı Kasım ayı içerisinde tamamlandı.
28
01.06.2010 tarihinde ihale edilen Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
Bölümü Laboratuvarları ve İş Atölyesinin kazı işlemleri 2010 yılı sonunda tamamlandı. 2011 yılında ise kazı sonrası temel alanının durumu ile ilgili (jeofizik etüt) zemin etütleri yapılmıştır. Bu etütler sonucuna göre temel imalatlarının
yapımı devam ediyor.
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
Merkez Kampüs spor salonunun kışın kullanımını zorlaştıran ısıtma problemi çözüldü ve yeni ısıtma sistemi tesis edildi.
Zonguldak Karaelmas Vakfı Başkanı Şenol Altuntaş tarafından yapımı üstlenilen Merkez Kampüs spor salonunda “BEÜ Sağlıklı Yaşam Merkezi” (fitness salonu) kuruldu ve hizmet vermeye başladı.
B
Temmuz-Ağustos 2012
İşadamı Ali Papila ve Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’nün katkılarıyla
Üniversitemiz Merkez kampüs alt girişi lojmanlar kısmında kalan atıl bölgeye
peyzaj çalışması uygulandı.
İşadamı Mevlüt Hamzaoğlu’nun katkılarıyla Merkez kampüs yazlık bahçenin
yanında modern bir çocuk parkı yapıldı.
Maden Mühendisliği Bölümünde laboratuvar için yer yapıldı ve öğrenci ve
personelin kullanımı için iç avlu düzenlendi.
Rektörlük binası asansörü yenilendi.
Makine Mühendisliği bölümü laboratuvarları için alüminyum kapı yapımı
tamamlandı.
Özürlü rampası, pis su hattı onarımı ve sera temeli ile altyapı düzenleme işlerinin yapımı tamamlandı.
Tüm binaların, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı öncesi, boya ve bakım işleri yapıldı.
Bilgi iletişim teknolojilerinin aktif kullanıma ve kapasitesinin artırılmasına
ağırlık verildi. IPv6’ya (adresleme sistemi) geçişle ilgili bütün çalışmalar tamamlandı. Ulakbim’in derecelendirmesine göre; Türkiye’de IPv6’da 8. seviyeye
gelen (en üst seviye) 6. sıradaki üniversite, Bülent Ecevit Üniversitesi oldu.
Kampüs içerisinde, lojman binaları çevresinde eski korkulukların yaklaşık
300 m² ’lik kısmı atölye imkânlarıyla sökülerek yerlerine ferforje korkuluk yapıldı. Ayrıca 700 m’lik kısmın yapım ve montaj işleri ikinci etapta tamamlandı.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
Temmuz-Ağustos 2012
ÜNİVERSİTESİ
Web sitemize ve alt sitelere ait erişim istatistiklerinin düzenli bir şekilde tutulması sağlandı. BEÜ web sitesi günlük ortalama 3.650 kişi tarafından ziyaret
ediliyor.
Üniversitemizin 11 ayrı kampüsünde “fiş” ile yemek yenmesini ortadan kaldırarak yemekhane otomasyon sistemine geçildi. Bu doğrultuda; 11 kampüsümüzün yemekhane turnike sistemleri takıldı ve kart yazılım sistemi hazırlandı.
29
Rektörlük katında “Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler”, “Uluslararası İlişkiler” ve
“Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlükleri”
ofisleri yenilenerek, teknolojik donanımları sağlandı.
Kampüs sınırlarını belirlemek amacıyla 600 metrelik korkuluk çalışması yapıldı.
Dış Kampüslerimizin İnternet bağlantı hızları arttırıldı.
Merkez Kampüsümüzün internet ağı altyapısının yenilenmesi, IP kamera ve
Kablosuz ağ ile ilgili proje çalışması Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri ve
Teknik Daire Başkanlığı ile ortak yürütüldü ve Ağustos 2011 itibariyle ihale aşamasına getirildi. 2011-2012 eğitim-öğretim yılından önce kampüste yapılacak
kazı çalışmaları nedeniyle ihale, 2012 yaz dönemine ertelendi.
MERKEZ KAMPÜSE KATKIDA BULUNAN
BAŞARI ORTAKLARIMIZ
Zonguldak Valiliği - Kampüs içi asfaltlama çalışması, Lojmanlar ile Rektörlük Binası arasındaki tretuar yapımı için hafriyat çalışması, hafriyat nakli,
iş makinesi çalışması ve kum temini
Zonguldak Belediye Başkanlığı - İş makinesi çalıştırma, çevre düzenlemesi çalışmaları
YÖK Başkanlığı - Çeşitli Malzemeler
YURTBAY Seramik - Yazlık bahçe binası ile çevre duvarının kaplanması için 350 m² seramik kaplama malzemesi
Feza İnşaat - Yazlık Bahçe Çevre Duvarının Yapımı, Çocuk Parkı Yapım ve Donanımı İşi
Me-Sa İnşaat - Lojmanlar ile Rektörlük Binası arasındaki tretuarın Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından alınan tuğla kaplama
malzeme ile kaplama işçiliğinin yapılması
Kilimli Belediyesi ve Milli Emlak - ZMYO Kampüsüne arazi tahsisi
Çaycuma Süt / Hüsnü Sami ALPAN - Çevre düzenlemesi ve şelale yapımı Çaycuma Belediyesi - Spor Salonu Önünün, çevre düzenlemesi
Velioğlu Şirketler Grubu - Oda ve depo oluşturma
Seçil İnşaat adına Ahmet ÇOLAK ve Güven Müh. Adına Ahmet UZUN - Spor Salonu Önü Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj
Ay Ekmek San. ve Tic. A.Ş. - Nakdi yardım
Medusa Halkla İlişkiler - Nakdi yardım Dijital Dünya - 2 adet Bilgisayar Kasası, 9 adet LED Ekran
Sentim Bilişim Tek. San. - 165 adet Flash Disk (16 gb), 10 adet Flash Disk (32 gb), 4 adet laser yazıcı (Siyah-Beyaz A4), 30 adet Dizüstü Bilgisayar
YÖNSİS Bilgisayar - 27 adet Bilgisayar (P IV)
Seçil İnşaat ve Varlı İnşaat Adına Ahmet ÇOLAK - 3 adet Sınıf Tefrişi
A.Y. Yıldız Kimyevi Mad. Lab. ve Mad. Taah. Ltd.Şti - 23 Adet Büro Dolabı, 70 adet Çalışma Sandalyesi
BG Dost Bilgisayar - Uzaktan Eğitim Sınıfı İçin 50 adet Konferans Sandalyesi, 2 adet Laser Yazıcı, Mescit Halıfleks Döşemesi, 12 adet Laser Toner
Biotek Çevre Tek. Sat. Ve Serv. Ltd.Şti. - 1 adet Bilgisayar
Elka Büro Mak. Bilg. Sat. ve Serv. Ltd.Şti - 1 adet Renkli Laser Yazıcı Bes Tekno Bilgisayar İletişim - 2 adet Deskjet Yazıcı
Bircan Tic. - 42” LCD TV
Hasdamar İnş. - Mescit Laminant Parke Kaplama Desteği
Coommat Ltd.Şti. - Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Basım Gideri Desteği
ZODYAK Teknoloji - Güvenlik kamera kayıt cihazı
Demir Holding - ZMYO Kampüsüne Ek Eğitim Binası Yapımı (Protokol aşamasında)
Kilimli Belediyesi - Hamsi ve Ağaç Dikme Festivali araç temini, gezi ve temizlik işlerinde yardımı
Egemen Petrol (Ali Salih Yazıcı) - İdare Katı İçin Yolluk Halı
Cesur Ticaret Ltd. Şti. (Rauf CESUR, Hasan CESUR) - Oda ara bölme işi.
30
B
Temmuz-Ağustos 2012
>>
D2
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
İNCİRHARMANI KAMPÜSÜ
Yabancı Diller Zorunlu Hazırlık Programının yer aldığı binanın dış cephe
kaplaması için çalışmalar başlatıldı. Bu amaçla öncelikle parmaklıklar çıkarılarak malzemelerin yerleşke içerisine taşınma işlemleri tamamlandı. Ayrıca kampüse yeni bir giriş kapısı ve danışma binası yapıldı.
Rektörlük tarafından alınan projeksiyonlar ve Çaycuma MYO Mobilyacılık
bölümünde yaptırılan kürsüler ile hem derslik alanlarının daha etkin kullanılması sağlandı, hem de daha modern çizgili dersliklere kavuşuldu.
Lİ
A
İH
K
E
NC
Ö
İ
AL
İH
N
YE
Basketbol sahaları Kozlu Belediyesi’nin katkılarıyla yenilendi.
Lİ
A
İH
EK
C
ÖN
Lİ
A
İH
N
YE
1.200 öğrenci kapasitesiyle hizmet veren Yabancı Diller Zorunlu Hazırlık
Okulunun yükünü kaldırmakta zorlanan eski kütüphane iptal edilerek, eski toplantı odasının kütüphaneye dönüştürülmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Gerekli
ölçümler sonucunda projelendirmesi yapılan yeni kütüphane sayesinde hem
daha çok öğrenciye hizmet sunulacak hem de daha etkin bir çalışma ortamı
oluşturulacak. Bu amaçla Çaycuma MYO Mobilyacılık bölümü atölyelerinde
raflar, çalışma masaları ve internet erişimi için yonca masalar yeni kütüphane
için hazırlandı.
İncirharmanı Mescidi işadamı Mecit Aydın ile BEÜ Rektörlüğü arasında
18.07.2011 tarihinde imzalanan protokole göre yaptırılarak hizmete alındı.
TTK sınırına 20 metre korkuluk yapıldı.
Harici tip besleme kabloları, çevre aydınlatması ve kalorifer tesisatı yenileme
işi tamamlandı.
2 adet 8 m’lik hareketli bayrak direği yapıldı.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
Temmuz-Ağustos 2012
ÜNİVERSİTESİ
Atatürk büstü ve köşesi yeniden yapıldı.
Yemekhanede öğrencilerin sırada beklemelerini azaltmak için ikinci bir benmari tezgâh alındı.
İ
Kİ
L
HA
E
NC
Ö
İ
İ
N
YE
L
HA
İNCİRHARMANI KAMPÜSÜNE KATKIDA BULUNAN
BAŞARI ORTAKLARIMIZ
Kozlu Belediye Başkanlığı – Basketbol sahasının yapımı ve çevre düzenlemesi
Me-Sa İnşaat - İncirharmanı Kampüsümüzde 25 kişilik bay 20 kişilik bayan olmak üzere mescit binasının yapımı
Trend Kitap Kırtasiye - İncirharmanı Kampüsü Yemekhanesinin iç ve dış bakım ve onarımı
D3
>>
EREĞLİ KAMPÜSÜ
Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Bölümü aktif hale getirildi. Bölüme 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle ilk
defa öğrenci alındı.
Ereğli Eğitim Fakültesi sahası içinde yapılacak olan kantin yemekhane binası
için uygulama projesi yapımı planlandı.
Ereğli Eğitim Fakültesi Merkez Kampüsün bulunduğu alan üzerinde yapılmasına gereksinim duyulan peyzaj çalışmaları için Kozlu Belediye Başkanlığı
ile görüşmeler devam ediyor.
Denizcilik İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulunda asansör aktif hale getirildi.
Denizcilik İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulunda Dış Ticaret ve Tedarik
Zinciri Laboratuvarı açıldı.
31
32
Temmuz-Ağustos 2012
“Bir Sınıf da Senin Olsun” kampanyamız çerçevesinde eğitim gönüllülerinin
katkıları ile Ereğli Eğitim Fakültesi’nde toplam 20 adet ilkokul sıralı sınıf, anfi
tipi sıra ile tefriş edildi.
Denizcilik İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulunda Denizcilik Müzesi açıldı.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
Ereğli Eğitim Fakültesi kütüphanesinin revizyonu ile ilgili tadilat projesi ihale
edildi. 05.08.2011 tarihinde sözleşmesi imzalanan ihale kapsamında tadilatlar tamamlandı. Kütüphanenin tefrişi, Eğitim Fakültesi Merkez Binasını da Üniversitemize kazandıran rahmetli Hacı Kadri Yılmaz’ın kızı Zuhal Yılmaz ile torunu
İhsan Yılmaz tarafından tamamlanarak hizmete alındı.
Ereğli Eğitim Fakültesinde öğretim elemanlarının bürolarının tabanları toplam 680 m² lamine döşeme ile kaplandı ve tüm öğretim elemanlarına yeni çalışma koltukları verildi.
EREĞLİ KAMPÜSÜNE KATKIDA BULUNAN
BAŞARI ORTAKLARIMIZ
Ereğli Kaymakamlığı
Karadeniz Ereğli Belediyesi - Bilgisayar laboratuvarı tefrişi, 25 adet masa, 50 adet çalışma koltuğu.
Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası - Konferans Salonu, zemin PVC kaplama ve yükseltme, 1 adet projeksiyon perdesi, 1 adet stor perde, 104 adet konferans koltuğu.
Karadeniz Ereğli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği - Derslik tefrişatı, 77 adet SV 3000 döşemeli amfi sırası, 9 adet stor perde.
Emel A.Ş. - Derslik tefrişatı, 63 adet SV 3000 amfi sırası.
TÜMAR Otomotiv Petrol Ürünleri - Derslik tefrişatı, 56 adet SV 3000 döşemeli amfi sırası, 6 adet stor perde.
Zuhal YILMAZ - Kütüphanenin yeniden yapımı ve mefruşat, 18 adet HP bilgisayar.
MTALL Sac Sanayii - Derslik tefrişatı, 56 adet, SV 3000 döşemeli amfi sırası, 6 adet stor perde.
Türkiye Diyanet Vakfı - Derslik tefrişatı, 52 adet, SV 3000 döşemeli amfi sırası, 6 adet stor perde.
Karadeniz Ereğli Ziraat Odası - Derslik tefrişatı 56 adet, SV 3000 döşemeli amfi sırası, 6 adet Stor perde.
BOZKUŞLAR İnş. San. ve Tic. - Derslik tefrişatı, 63 adet SV 3000 döşemeli amfi sırası, 5 adet stor perde.
PAPİLA Madencilik - ÖZBORSAN Hasan ÖZDEMİR - Derslik tefrişatı, 26 adet SV 3000 döşemeli amfi sırası.
KELEŞSAN A.Ş. - Derslik tefrişatı, 63 adet SV 3000 döşemeli amfi sırası, 5 adet stor perde.
ÖZBAYRAK Metal - Derslik tefrişatı, 40 adet SV 3000 döşemeli amfi sırası, 4 adet stor perde.
Atalay YÜKSEL - Derslik tefrişatı, 84 adet SV 3000 döşemeli amfi sırası.
Tat Metal - Derslik tefrişatı, 63 adet SV 3000 döşemeli amfi sırası, 5 adet stor perde.
Çınar Boru Profil - Derslik tefrişatı, 63 adet SV 3000 döşemeli amfi sırası, 5 adet stor perde.
BG Dost Bilgisayar - Derslik tefrişatı, 63 adet SV 3000 döşemeli amfi sırası, 5 adet stor perde.
US Mühendislik - Derslik tefrişatı, 77 adet SV 3000 döşemeli amfi sırası, 5 adet stor perde.
Türk Metal Sendikası Genel Başkanlığı - Derslik tefrişatı, 77 adet SV 3000 döşemeli amfi sırası, 9 adet stor perde.
Esat KOÇ - Uygulama dersliği tefrişi, 8 adet yuvarlak masa, 40 adet kumaş kaplı sandalye.
Fazlı ERDOĞAN - Derslik tefrişatı, 91 adet SV 3000 döşemeli amfi sırası, 5 adet stor perde.
Kemal KÖSE - Derslik tefrişatı, 91 adet SV 3000 döşemeli amfi sırası, 5 adet stor perde.
MİMSAN – Derslik tefrişatı, 136 adet kolçaklı sandalye.
Arçelik Yetkili Servisi - Toplantı salonu için 2 adet klima.
Güler DEMİROĞLU - Toplantı salonu masası, 50 adet çalışma koltuğu.
B
ÜLEN
ECEVİ
D4
T
Temmuz-Ağustos 2012
ÜNİVERSİTESİ
>>
ÇAYCUMA KAMPÜSÜ
Çaycuma Meslek Yüksekokulunda, içerisinde ücretsiz internet ve bilgisayar
erişimi ve geniş yelpazede kitaplar bulunan yeni bir kütüphane hizmete açıldı.
Öğrencilere rahat bir çalışma ortamı da sunan yeni kütüphane, öğrencilere ücretsiz internet erişimi, okulumuzda bulunan bölümlerle ilgili alanlar ve genel
kültür alanlarında araştırma yapma, dünya klasiklerinin de içerisinde bulunduğu geniş bir yelpazede okuma yapma, yurt ve dünya gündemi ile mesleki alanlarda meydana gelen güncel gelişmeleri takip etmelerini sağlayacak süreli
yayınlara erişebilme olanaklarını sağlıyor.
33
Mobilya ve Dekorasyon programı öğrencilerimizin teknik resim dersi için,
60 adet teknik resim masası bulunan teknik resim odası düzenlendi.
Rektörlük Makamınca temin edilen bilgisayar ve projeksiyon cihazları tüm
sınıflarımıza yerleştirilerek derslerde aktif kullanımı sağlandı.
Eğitim blokları çevresinde çimlendirme çalışmaları tamamlandı. Binaların
çevresine 45 adet aydınlatma lambası yerleştirildi.
BEÜ Çaycuma Meslek Yüksekokulunun çevresine panel tel çit yapım işi
devam ediyor.
Yüksekokulun bodrum katta bulunan personel yemekhanesi, konukevi binasına taşındı ve personel yemekhanesine 14 masa ve 56 sandalye yapılarak modern görünüm kazandırıldı.
Çaycuma MYO misafirhanesinde mevcut 15 odanın eksikleri, Üniversitemiz
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından giderilerek, Turizm Tanıtma ve
Uygulama Kulübü bünyesinde faaliyete geçirildi.
Yüksekokul misafirhanesinde mevcut 15 odanın eksikleri, Üniversitemiz Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından giderilerek, Turizm Tanıtma ve Uygulama Kulübü bünyesinde faaliyete geçirildi.
Çok Amaçlı Spor Salonumuz öğrencilerimizin aktif kullanımına sunuldu ve
odaları öğrenci kulüplerimize tahsis edildi.
850 dönümlük geniş alana sahip Çaycuma Kampüsünde temizleme ve bakım
çalışmaları yapıldı.
60 dönümlük bir alana 3.500 adet fıstık çamı fidanı ile 200 adet değişik türde
meyve fidanı dikildi.
Öğrencilerimiz için 40 bilgisayardan oluşan bir internet erişim odası düzenlendi.
Kampüs alanına girişte yer alan ön bölgede karayoluna paralel olan 3 dönümlük diri örtüyle kaplı çukur alana toprak malzeme ile dolgu yapıldı.
34
Temmuz-Ağustos 2012
Kampüs girişi ve okul çevresine 100 adet 2-3 metre boylarında çam ağacı dikildi.
B
ÜLEN
ECEVİ
Çaycuma Meslek Yüksekokulu, uzun süredir ihtiyaç duyduğu ve çeşitli amaçlar için kullanılabilecek yeni bir Konferans Salonuna kavuştu.
ÇAYCUMA KAMPÜSÜNE KATKIDA BULUNAN
BAŞARI ORTAKLARIMIZ
Çaycuma Kaymakamlığı
Zonguldak İl Özel İdare - Çevre Düzenleme, hafriyat, taşıma ve dolgu
Çaycuma Belediyesi - Çevre Düzenleme, hafriyat, taşıma ve dolgu işleri
YURTBAY A.Ş.(Zeki YURTBAY) - Sakine - Şevki Yurtbay Gıda Araştırma ve Uygulama Merkezinin yapımı ve Konferans Salonunun tadilat - boya işleri
ÇMYO Öğretim Elemanları - Sınıf tefrişatı
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü - Çevre Düzenleme, Ağaç Dikimi, Dozer Çalıştırma
Kadir ALAGÖZ (Alagözler Şirketler Grubu) - Çevre Düzenleme, hafriyat, taşıma ve dolgu işleri
Çaycuma Yüksek Öğrenim Destekleme Derneği - Çevre Düzenleme ve Ağaçlandırma
D5
>>
ALAPLI KAMPÜSÜ
Öğretim elemanı odalarının tabanlarının laminant parke döşemesi yapıldı.
Her öğretim elemanına bir kitaplık olmak üzere toplam 38 adet kitaplık yaptırıldı.
Personel İşleri birimine, İdari ve Mali İşler birimine ve Öğrenci İşleri birimine arşiv dolapları yaptırıldı.
Sınıf ve laboratuvarlara 20 adet projeksiyon cihazı ve 20 adet bilgisayar monte
edildi.
Kütüphane tabanına laminant parke döşemesi ve 3 adet yonca masa yaptırıldı
ve 12 adet internet bağlantılı bilgisayar ile desteklendi.
“Bir Sınıf da Senin Olsun” kampanyamız çerçevesinde eğitim gönüllülerinin
katkıları ile dokuz adet ilkokul sıralı sınıf, anfi tipi sıra ile tefriş edildi. Isıtma sisteminin doğalgaza dönüşümü sağlandı.
T
ÜNİVERSİTESİ
B
ÜLEN
ECEVİ
T
Temmuz-Ağustos 2012
ÜNİVERSİTESİ
35
ALAPLI KAMPÜSÜNE KATKIDA BULUNAN
BAŞARI ORTAKLARIMIZ
Alaplı Kaymakamlığı
Alaplı Belediyesi - Çevre Düzeni, Bilgisayar Lab. Masa Alımı
Milletvekili Prof. Dr. Mehmet HABERAL - Sınıf Tefrişi
Zonguldak 23. Dönem Milletvekili Fazlı ERDOĞAN - Sınıf Tefrişi
Türk Metal Sendikası Genel Merkezi - Sınıf Tefrişi
Birlik Makine (Muammer-Aydın SEMERCİ) - Sınıf Tefrişi
Alaplı Genç İşadamları Derneği (Hüseyin ÖZTÜRK) - Sınıf Tefrişi
Zeki Sönmez Ecz. Ecz. Nurdan OĞUZ - Sınıf Tefrişi
TÜMAR Otomotiv Nurettin TÜYLÜOĞLU - Sınıf Tefrişi
Yazıcıoğlu Şirketler Grubu (İbrahim YAZICIOĞLU) - Sınıf Tefrişi
Keleşler Şirketler Grubu Osman-Mehmet KELEŞ - Sınıf Tefrişi
Alaplı Müftülük - Sınıf Tefrişi (Yapım aşamasında)
Ziraat Odası-Ticaret Sanayi Odası - Sınıf Tefrişi (Yapım aşamasında)
Alper FINDIK - Sınıf Tefrişi (Yapım aşamasında)
Birlik Makine - Sınıf Tefrişi (Yapım aşamasında)
Ebil Bilgisayar - Çevre Düzeni
D6
>>
Erçal FINDIK - Çevre Düzeni
Faruk YAZICI - Mezuniyet Töreni Süsleme
Yirmibeşoğulları - Mezuniyet Töreni
Süsleme ALPTAŞ - Bil. Lab. Sandalye Alımı
Şoförler-Esnaf ve San.Od. - Mezuniyet töreninde yemek ikramı
Güler Cam - Laminant Parke Ticaret Odası - Mezuniyet Töreninin Ses Düzeni
Deniz Ticaret Odası - İlk Yardım Laboratuarı
Çınar Boru / Profil Dekar Boru - Çevre Düzeni
Er Beton (İsmet YILMAZ) - Çevre Düzeni
Gülüç Belediyesi - Çevre Düzeni
Nedim KAPLANCAN - Çevre Düzeni
Marketim Aygün - Bilgisayar Lab. Sandalye Alımı
Nur Mermer - Kafeterya Merdiven Yapımı
Nedim YAZICI - Kafeterya Kapısı
Gülsoy İnşaat - Kampus Giriş Kapısı Bariyeri
Kart İnşaat - Eğitim Binası Ana Giriş Otomatik Sürgülü Kapı
DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU
Devrek MYO kampüsünde 350 kişilik seyirci tribünü bulunan Çok Amaçlı
Kapalı Spor Salonu, 2011 yılı Haziran ayı sonunda tamamlandı. İşin sözleşmesinde olmayan salon zemin kaplaması ve çevre düzenleme işleri ayrıca ihale edilerek yaptırıldı.
“Aşçılık” ve “Çevre Koruma ve Kontrol” programları açıldı ve 2011-2012 eğitim-öğretim yılı itibariyle ilk defa öğrenci alındı. Ayrıca “Yerel Yönetimler” programının ikinci öğretim programı açılarak, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı
itibariyle ilk defa öğrenci alındı.
DEVREK KAMPÜSÜNE KATKIDA BULUNAN
BAŞARI ORTAKLARIMIZ
Devrek Kaymakamlığı
Devrek Belediyesi - Spor Salonu Koltukları ve Çevre Düzenleme İşi
Devrek Tic. San. Odası - Sınıf Tefrişi Necdet BAŞOĞLU - Sınıf Tefrişi
DEV-TUR Taş. Koop. - Sınıf Tefrişi Abdullah OKTAY - Sınıf Tefrişi
36
Temmuz-Ağustos 2012
D7
>>
B
ÜLEN
ECEVİ
GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU
2328 nolu parsel, Gökçebey Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından üniversitemize
hibe edildi.
Bahçe Tarımı programı açıldı. Program, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı itibariyle ilk defa öğrenci aldı.
Spor Kompleksi proje çalışması tamamlandı.
GÖKÇEBEY KAMPÜSÜNE KATKIDA BULUNAN
BAŞARI ORTAKLARIMIZ
Gökçebey Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı
Çanakçılar Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Konferans ve Gösteri Salonu Tefrişi ve çeşitli nakdi yardımlar
Gülsüm CİRA - Müzik Odası Yapımı
D8
>>
T
ÜNİVERSİTESİ
ÜZÜLMEZ KAMPÜSÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi için yaptırılan eğitim bloğunun yapımı tamamlandı ve taşınma işlemleri gerçekleştirildi.
B
ÜLEN
ECEVİ
D9
T
Temmuz-Ağustos 2012
ÜNİVERSİTESİ
>>
37
SAĞLIK KAMPÜSÜ
Sağlık Kampüsü ile hastane binası altyapısı ve tesisatlarının tamamlanması,
çevre düzenlemesi yapım işinde; istinat perdelerinin eksik olan yerleri tamamlandı. Hastanenin Zonguldak-Ereğli karayolu ile bağlantısını sağlayan kampüs
içi yolu genişletildi, kampüs girişine danışma binası yapılarak hizmete hazır hale
getirildi. Hastane binası önündeki sahanın düzenlenmesi ve otoparkın yeniden
tanzimi ile ilgili çalışmalar sürüyor.
Sağlık kampüsünde çalışan personelimizin ve öğrencilerimizin kullanımına
yönelik kafe ve sağlıklı yaşam merkezinin yapımı planlandı. Üniversitemiz Sağlık Kampüsünde Erah İnş. San. Tic. ve Paz. Ltd.Şti.-Emek İnş. Ve Tic.Ltd.Şti.ortaklığı tarafından anahtar teslimi yapılarak Üniversiteye hibe suretiyle
devredilecek olan, içerisinde 150 m² fitness (Sağlıklı Yaşam Merkezi) bulunan
toplam 400 m² Kafeterya Binasının inşaası için 27.07.2011 tarihinde protokol
imzalandı. Yapımını üstlenen firma tarafından binanın kaba inşaatı ve çatısı yapılarak üniversitemize teslim edildi. Kalan kısmı üniversitemiz tarafından yapılacaktır.
Zonguldak Sağlık Yüksekokulundaki Yemekhanenin kapasitesi artırılarak
kartlı sistemle birlikte personelin ve öğrencilerin hizmetine sunuldu.
Zonguldak Sağlık Yüksekokulundaki Kantin zemin kata taşınarak fiziki
kapasitesi artırıldı. Ayrıca kantine kablosuz internet hattı kurularak öğrencilerin hizmetine sunuldu.
Üniversitemiz Sağlık Kampüsünde işadamı Mevlüt HAMZAOĞLU ile Rektörlük Makamı arasında 19.07.2011 tarihinde imzalanan protokole göre
715m²‘lik kreş binasının yapımı tamamlanarak 2011 yılı sonu itibariyle hizmete
hazır hale getirildi.
Sağlık Kampüsünde yapılması planlanan caminin yapımı, işadamı Yusuf
Günay tarafından üstlenildi.
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu ve Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulunun kullandığı Konferans Salonu yenilendi.
38
B
Temmuz-Ağustos 2012
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KAMPÜSÜNE KATKIDA BULUNAN
BAŞARI ORTAKLARIMIZ
Feza İnşaat - Üniversitemiz Sağlık Kampüsünde Kreş Binası İnşaatı ve Tüm İç Donanımı
Erah İnşaat / Emek İnşaat (Ortak Girişim) - Sağlıklı Yaşam Merkezi ve kafeterya binasının kaba inşaatının yapımı
Ankara Başkent Elektrik - Anthos Diş Ün. Class A4, 1 adet Trombel, 1 adet RVG (Dij. Rönt.Sensörü), 2 adet Dezenfeksiyon Kutusu, 1 adet Amalgamatör,
1 adet Röntgen Cihazı, 1 takım Ayna-Sond-Preşel, 1 adet Bilgisayar, 1 adet Bilgisayar Masası, 1 adet Yazıcı, 4 takım Cerrahi Malzeme, Bilgisayar Program CD’leri,
3 kutu Amalgam, 84 adet Frez, 7 adet Gode, 1 adet Kompozit Bitirme Seti2 Kutu Kompozit Yedek Ucu, 1 adet Koruma Gözlüğü, 1 adet Koruma Kalkanı,
1 adet Kron Sökücü, 3 Kutu Parlatma Lastiği, 1 adet Parlatma Lastiği ve Parçası, 4 adet petri, 1 adet renk skalası, 1 adet Ünit Kullanma Klavuzu,
1 adet Çekmeceli Malzeme Dolabı
Mah-Ya İth.İhr. Tic.Paz.Ltd Şti. - 1 adet Data Projektör, 1 adet Duvara Monte Storlu Projeksiyon Perdesi
E. TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
E1
>>
SAĞLIK: UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
2011 yılında hastane binası blok tanımlamaları, bina içi yönlendirme tabelaları ve Hasta Yönlendirme Birimi yeniden düzenlendi. Bu çerçevede, hastalarımız ve yakınlarına danışmanlık hizmeti ve gereksinim duyan hastalarımızın
ilgili hizmet ünitelerine yönlendirilmesi işlevi yerine getiriliyor.
Hasta memnuniyetinin artırılması, bekleme sürelerinin azaltılması, hastaların randevu almalarının ve poliklinik girişlerinin kolaylaştırılması amacıyla her
poliklinik katına ilgili polikliniklere ait tüm evrak ve kayıt işlemlerinin yapılması ve takip edilebilmesi amacıyla kayıt kabul birimleri tahsis edildi ve bu birimlerin görevli sayıları arttırıldı.
Üniversite Hastanemiz bünyesinde Batı Karadeniz’de bölgesel merkez olarak
hizmet verecek III. basamak niteliğinde 6 + 1 yataklı Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi gerekli fiziki koşullar ve donanım sağlanarak hazır hale getirildi. Ünitemiz,
mevcut haliyle, Kocaeli-Ankara-Samsun arasındaki bölgede III. basamak çocuk
yoğun bakım hizmeti verecek tek merkezdir.
Kadromuza katılan öğretim üyeleri ve gerekli teçhizatın sağlanması sonrasında, ameliyatsız tedavi olarak bilinen “Girişimsel Radyoloji Hizmeti” bölgemizde ilk olarak hastanemizde başlatıldı. Yüksek düzeyde teknolojik ve
akademik yatırım gerektiren yöntem, ameliyatlı tedavilere oranla daha az hayati risk taşıdığından bölgemizde önemli bir sağlık hizmeti eksikliği gideriyor.
Radyoloji birimimizce gerçekleştirilen Direkt Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi
ve Magnetik Rezonans gibi tetkiklerin sonuçları Hastane Otomasyon Sistemimize entegre edilen PACS yazılımı sayesinde ilgili poliklinik hekimine ağ üzerinden bilgisayar yoluyla ulaştırılıyor. Bu sayede, hem hasta film sonuçlarını
beklemek zorunda kalmıyor hem de ilgili hekim, hasta dosyası üzerinden sonuçlara hızlı bir şekilde ve yüksek kalitede ulaşabiliyor.
Solunumsal Yoğun Bakım ve Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım ünitelerimiz pozitif basınçlı laminer flow sisteminin kurulduğu izolasyon odalarının eklenmesiyle 6 + 1 ve 4 + 1 yataklı olarak ve III. basamak tescili alarak bölge
halkımıza hizmete devam ediyor.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
Temmuz-Ağustos 2012
ÜNİVERSİTESİ
Radyoloji Ana Bilim Dalı'nda Ultrason birimi hizmet kalitesini artırmak ve işleyişi hızlandırma amacıyla cihaz sayısı artırıldı.
Ayaktan teşhis ve tedavi süreçlerinde özellikle poliklinik muayeneleri sonrası
istenilen tetkiklerin gerçekleştirilmesi sırasında dağınık yerleşim gösteren Kan
Alma, Örnek Toplama, EKG, Radyoloji (Direkt Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi,
USG, Mamografi ) gibi birimler A blok bodrum 1. katta yeni oluşturulan mekânda toplandı. Bu sayede, poliklinik muayenesi sonrası hastalarımızın çoğunun
tek bir birim içinde tüm tetkikleri yapılmakta ve gereksiz zaman kayıplarının
önüne geçilmesi sağlandı.
39
Hastanemiz web sitesi üzerinden hastalarımızın yaptırdıkları tetkiklerin sonuçlarını görebilmelerine olanak sağlayan on-line bağlantı hattı kurularak, hastalarımız bulundukları her yerden tetkik sonuçlarına internet yoluyla
ulaşabilmeleri sağlandı.
Bölgemiz hayırseverlerinden Zehra–Ümit Velioğlu ile 28.05.2012 tarihinde
imzalanan protokol çerçevesinde yapımına başlanan ve Üniversitemiz senatosunca “Nizamettin VELİOĞLU” adı verilen III. Basamak Acil Servisimizin revizyon çalışmaları hızla devam ediyor.
Hastanemize başvuran hasta ve yakınları ile personelimize rahat bir nefes aldıracak olan otopark alanları, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarında sona
yaklaşıldı.
Bölgemizde yıllardır eksikliği çekilen Pozitron Emisyon Tomografisi (PETCT) ünitesi, birçok hastalıkta özellikle de kanser teşhisi ile tedavisinin belirlenmesinde en önemli cihazlardan biridir. Hastanemiz bünyesinde Nükleer Tıp
Anabilim dalımızda kurulum işlemleri devam eden ünitemiz, çok kısa süre
sonra hizmete başlayacak. Böylece sadece Zonguldak ilimizin değil, çevre il ve
ilçelerin de ihtiyacı karşılanacak.
Başta III. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım ünitemiz olmak üzere, diğer
yoğun bakım ve yataklı tedavi ünitelerinde yatan hastalarımıza otomatik sistemle hijyenik beslenme solüsyonu tedarik hizmeti sunan, Class III ve pozitif basınç kabinli Nütrisyon ünitesi C blok zemin katta hizmete alındı.
Hastanenin Web sitesi, http://hastane.karaelmas.edu.tr/beuhastanesi/Default.html adresinden yeni tasarım ve ara yüzü ile hizmete girdi.
C blok 3. katta bulunan Merkezi Yoğun Bakım ünitemizde bulunan hasta yakınları bekleme odası, Giresunlular Derneği tarafından konforlu bir şekilde tefriş edildi.
BEÜ Tıp Fakültesi Eğitim Binaları ve Hastane Bloklarının yer aldığı Sağlık
Kampüsünde yapımına başlanacak olan Kanser Tanı ve Tedavi Merkezinin 2013
yılında hizmet vermeye başlaması planlanıyor. Üniversitemize Orman Bakanlığı’ndan tahsisli alan üzerinde inşa edilecek olan binada; poliklinikler, doktor
odaları, kemoterapi, kemik iliği nakil ünitesi ve yataklı servisler yer alacak. Kanser Tanı ve Tedavi Merkezinin hizmete girmesiyle BEÜ Tıp Fakültesi onkoloji
alanında ülkenin önde gelen sağlık kuruluşlarından biri olacak. Başbakanlık
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak olan Onkoloji Merkezinin en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.
40
Temmuz-Ağustos 2012
Hastanemiz Hematoloji – Onkoloji servisimizde; 8 adet tek kişilik oda Av. Ali
Osman ODABAŞ, Gündüz Kemoterapi Ünitesi Çolpan KALAYCI, 5 kişilik oda
Turhan DEMİRTAŞ, 3 kişilik oda Aydan AĞARTAN ve 2 kişilik oda Ahmet
AĞARTAN tarafından modern ve konforlu bir anlayışla tefriş edilerek hastalarımızın hizmetine sunuldu.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
Bölgemizde nüfusun obezite (% 27-41) ve diyabet (%12-13) oranının yüksek
olmasına rağmen; bu hastalıklarla mücadele edecek donanımlı bir merkez bulunmuyor. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından kurulacak olan Obezite ve Diyabet Merkezi’nin 2013 yılı içerisinde
tamamlanarak 2014 yılında hizmete sokulması planlanıyor. Bölgedeki önemli
bir boşluğu dolduracak olan Merkez, ulusal ve uluslararası hizmetleri ve bilimsel faaliyetleri yürütecek bir nitelikte tasarlandı. BEÜ Obezite ve Diyabet Merkezin, Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampusu; İlimiz Merkez İlçe, Terakki
Mahallesinde bulunan 371 ada, 570 ve 564 nolu parseller üzerinde tesisin yapılması planlanıyor. Daha sağlıklı bir Türkiye için önemli bir mortalite ve hastalık yükü sebebi olan, diyabet hastalığının erken tanı ve tedavisinin sağlanması,
ilgili risk faktörleri konusunda halkın bilinçlendirilmesi, diyabete bağlı komplikasyon sıklığının DSO hedeflerine indirilmesi konuları projenin temel amaçlarını oluşturuyor.
Yapılacak olan BEÜ Obezite Merkezinin mimari planı hazırlandı
Hastalarımıza ve hasta yakınlarına güler yüzlü ve sıcak bir ortam sunma amacıyla, zemin ve birinci katlarda bulunan poliklinik alanları; oturma grupları,
koltuklar, LCD televizyonlar ve çiçeklerle tefriş edildi.
Hastane çevresinin peyzaj çalışmaları devam ediyor.
Şeker hastalığı, Guatr ve Hormon bozuklukları gibi sık görülen hastaların tedavisi amacıyla C Blok Bodrum 1.katta 16 yataklı yeni Endokrinoloji Servisi
açıldı.
4 yataklı hale getirilen Uyku Hastalıkları Ünitesinde artık gecede 4 hastanın
uyku çekimi yapılabiliyor. Laboratuvar bu haliyle haftada 6 tam gün hizmet üreten Batı Karadeniz’deki tek merkez hüviyetine kavuştu.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
Temmuz-Ağustos 2012
ÜNİVERSİTESİ
41
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE KATKIDA BULUNAN
BAŞARI ORTAKLARIMIZ
VELİOĞLU Şirketler Grubu - Hastane Binası Acil Servisinin Tadilatı yapılarak büyütülmesi ve onarımı
BURKON - 2 adet Dizüstü Bilgisayar, 1 adet Projeksiyon Cihazı, 2 adet LCD TV, 3 adet Dijital Kamera, 1 adet DVD Player
Fujifilm Filmed Tıbbi Cih. Paz ve Tic.A.Ş. - 1 adet Double Balon Enteroskopi Cihazı, 1 adet Video Gastroskopi Cihazı, 1 adet Video Processor Cihazı 1 adet Doku
Tarayıcı, 1 adet Cihaz Taşıma Arabası, 1 adet Cihaz Monitörü
INTENDIS İlaç - 1 adet Dizüstü Bilgisayar
Giresunlular Sosyal Dayanışma Derneği - 8 adet Tekli Bekleme Koltuğu, 1 adet Yemek Masası, 1 adet Mutfak Dolabı, 1 adet Portmanto 10 adet Sandalye, 1
adet Buzdolabı, 1 adet LCD TV Bilim İlaç - 1 adet Klima (Duvar Tipi)
Monitor Medikal Arş. Ve Dan. Ltd.Şti - 1 adet çok fonksiyonlu Yazıcı, 3 adet Dizüstü Bilgisayar, 2 adet LCD TV Novartis - 1 adet Holter Cihazı
Sanovel İlaç - 1 Adet Gastroenteroloji Ünitesi Görüntü Aktarım Sistemi, 2 adet Projeksiyon Cihazı, 2 adet LCD TV1 adet tablet Bilgisayar
Çolpan KALAYCI - 5 adet Kemoterapi Koltuğu
Ali Osman ODABAŞ - 8 adet Hasta Önü Yemek Masası, 8 adet Yemek Tablasız Hasta Komodini, 8 adet Çok Fonksiyonlu Hasta Karyolası 8 adet Serum Askılığı,
8 adet Ahşap Soyunma Dolabı
Ağartan Eczanesi Asuman DEMİRTAŞ - 7 adet Hasta Önü Yemek Masası, 7 adet Yemek Tablasız Hasta Komodini, 7 adet Çok Fonksiyonlu Hasta Karyolası 7 adet
Serum Askılığı, 7 adet Ahşap Soyunma Dolabı, 7 adet Refakatçi Koltuğu
Mustafa AĞARTAN - 3 adet Hasta Önü Yemek Masası, 3 adet Yemek Tablasız Hasta Komodini, 3 adet Çok Fonksiyonlu Hasta Karyolası, 3 adet Serum Askılığı,
3 adet Ahşap Soyunma Dolabı, 3 adet Refakatçi Koltuğu Aktavis İlaçları - 1 adet Klima
Türk Philips Tic. A.Ş. - 1 adet Renkli Doopler Ultrasonografi Cihazı
Opakim Tıbbi Ür. San. Ve Tic. A.Ş. - 1 adet Duvar Tipi Klima Astrazeneca İlaç - 1 adet Dizüstü Bilgisayar Er-Med Tıbbi Cihazlar - 1 adet Steril Kabin
Eczacıbaşı-Baxter - 1 adet Projektör Merck Sharp Dohme İl. Ltd.Şti - 1 adet Probe (Mini Probe USG Sis.İçin), 1 adet Tarayıcı Kol (Mini Probe USG Sis.İçin)
Abbott Lab. İt. İh. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 adet Kanepe, 2 adet Memur Tipi Masa, 1 adet Keson (Hareketli)
Zehra AKIN-Ahmet Ali TAV - 2 adet Kanepe Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. - 2 adet LCD TV
E2
>>
SAĞLIK: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Diş Hekimliği Fakülte Binası inşaatının ihalesi 30.06.2011 tarihinde gerçekleştirildi. İşin sözleşmesi 19.01.2012 tarihinde imzalandı. Projenin kapalı alanı
yaklaşık 9000 m² ’dir. İnşaatın temel kazısı ve projenin bir parçası olan istinat
perdelerinin yapımı tamamlanmış olup, binanın temel imalatları ve betonarme
imalatları yapımı devam ediyor.
Tıp Fakültesi Dekanlığı ofislerinin tadilatları ve Diş Hekimliği polikliniğinin
Tıp Fakültesi binasının arka tarafına taşınması ile ilgili ihale kapsamında yapılacak tadilatlar süresi içerisinde tamamlanıp söz konusu birimler yerlerinde hizmet vermeye başladı.
42
Temmuz-Ağustos 2012
E3
>>
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
Kişisel, toplumsal, sosyal ve istihdam açısından bilgi, beceri ve yeterlilikleri arttırmak amacıyla yaşam boyunca sürdürülen öğrenim
etkinliği olarak tanımlanan sürekli eğitim, tüm vatandaşların bilgiye dayalı topluma uyum sağlamalarına ve yaşantılarını kontrol
edebilmelerine, ekonomik ve sosyal hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılmalarına olanak sağlar. Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli
Eğitim Merkezi, kamu, özel sektör, öğrencilerimiz, akademik ve idari kadromuz ve halkımıza yönelik birçok kurs, eğitim programları,
sempozyumlar, sınavlar vb. faaliyetler düzenliyor ve koordine ediyor. Merkezimiz, sahip olduğumuz alt yapı ve alanında yetkin akademik
personelimiz ile bugüne değin yapılan çalışmaların yanı sıra, gelecekte paydaşlarımızın ihtiyaç duyabilecekleri her türlü eğitim ve öğretim
faaliyetlerinin düzenlenmesi yönünde azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam ediyor.
Üniversitemizin Sürekli Eğitim Merkezi (BEÜSEM) akif hale getirilerek hizmet kapasitesi ve çeşitliliği artırıldı. Bunun sonucunda,
BEÜSEM’in 2010 yılında 11.958.48 TL olan geliri, 2011 yılında
345.965,00 TL’ye; 2012 yılının ilk alt ayında ise 86.168.78 TL’ye yükseldi. BEÜSEM tarafından düzenlenen eğitimlerden yararlanan katılımcıların sayısı 2010 yılında 58 iken bu sayı, 2011 yılında 925’e;
2012 yılının ilk altı ayında 352’ye ulaştı.
E4
>>
TOPLUMA HİZMET PROJELERİ
2010 yılından başlayarak 2012’ye kadar Bülent Ecevit Üniversitesi, toplumsal sorumluluk bilinciyle pek çok sosyal sorumluluk
uygulamasına imza attı. Çoğu ses getiren bu projeler sayesinde toplumsal konulara dikkat çekilerek üniversite toplum
işbirliğinin en güzel örnekleri sergiledi. Bu projeler arasında özellikle Ereğli Eğitim Fakültesi Topluma
Hizmet Uygulamaları dersi çerçevesinde öğrenciler tarafından geliştirilen ve uygulamaya konulan sosyal sorumluluk projeleri dikkat çekti.
Ayrıca, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi 2012-2013 eğitim-öğretim döneminden itibaren üniversitemizin tüm
programlarında Sosyal Sorumluluk Projesi dersi olarak konuldu.
Ereğli Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında
toplam 375 öğrenci, toplumun güncel sorunlarını belirlemeye ve çözüm
üretmeye yönelik 75 projeyi başarıyla gerçekleştirdi. Bu projelerde yer
alan proje danışmanları ve projelerin grup başkanlarına teşekkür belge
takdim töreni, 25 Mayıs 2012 tarihinde düzenlendi.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
Temmuz-Ağustos 2012
ÜNİVERSİTESİ
43
BEÜ Topluma Hizmet Projelerinden Bazıları
İşitme Engelli Öğrencilere Genel Sağlık Taraması
Geri Dönüşüm Projesi
Mesleki Bilim Uzmanlığı Atölye Çalışması
Gönüllü İtfaiyecilik
Çocuk Gözüyle “Kimyanın Yedi Rengi”
Hayatın Sesini Duy
Bir Mum Sen Yak
Hastanede Dayanışma ve Yardımlaşma
Hastanede Çocuklar Eğlensin
Siyah – Beyaz adımlar
Kadına Şiddete Hayır
Eğitime Bir Destek de Sen Ver
Köy Ana Sınıfının İhtiyaçlarının Karşılanması
Gazileri Anma ve Buluşma Günü
Tüm Ereğli Kitap Okuyor
İlköğretim Okuluna Yardım
Tiyatro Sevgisi Aşılamak
Bir Kitap “1” Kütüphane
Eğlence Dorukta
Engeller Eğitime Engel Olmasın
Gülen Gözler
Yöremizi Gezelim, Tanıyalım
Adım Adım Çevre
Dünden Bugüne
Afacanlar Sinemada
Yarın Güzel Olsun
Bir Düş Uçur Gökyüzüne
Kalem Kardeşliği
En Güzel Bayram Bu Bayram
Bizim Güzel Bahçemiz
Kan Verin Hayat Verin
Engelleri Aşalım
Tarihi Okulu Canlandırıyoruz
Bir Laboratuvarı da Sen Yap
Ağaç Dikme Etkinliği
Zonguldaklı Çocuklar Klasik Müzikle Buluşuyor
Fen’i Laboratuvar’la Severiz
Cezaevindeki Çocuklar Oyuncaksız Kalmasın
Çocuklar Hastanede de Eğlensin
Minik Eller Bilime Dokunun
Geleceğin Bilim İnsanlarını Ağırladık
Sihirli Eller Gülen Yüzler
Oyun Odası
Şiir Dinletisi, Söyleşi ve İmza Günü
Herkes Kitap Okuyor
Sevgiye El Uzatın
Umut Çiçekleri
Eğitici Park (Bilim Parkı)
BEÜ Öğrencilerinden Herkimeli Miniklere Kütüphane
Huzur Evim
Kıraathaneler Okuyor
Huzur Evi Projesi
Kitap Kurdu
Okuma Yazma Öğretiyoruz
Fotoğraflarla Doğa – Mikro Evrenden Makro Evrene
İlk Yardım Dolabı Düzenleme
Akıllı Tahtaya Merhaba
Hayatta Kadın
Cihat Şener’le “Sınav ve Sınav Kaygısı” Konferansı
Deniz Yıldızı
Kadına Şiddet Konusunda Halkı Bilgilendirmek
Dişlerimi Seviyor Muyum?
Sinemayı Tanıyalım
Ağız ve Diş Sağlığı, Bakımı
Temiz Eller Havaya Projesi
Klasik Türk Sanatları Kulübü’nden Örnek Projeler
Sevgi Eli
Lösemili Çocuklarla El Ele
E5
>>
Kan Bağışı Kampanyası
Kütüphanemizdeki Matematik
Matematikten Korkmayın
SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI
Tiyatro İzlemeyen Öğrenci Kalmasın
2011 yılında başlayan kampanyada bugüne kadar, Üniversitemizin 4.464 öğrencisine ücretsiz tiyatro izleme olanağı sunuldu. Tiyatro İzlemeyen Öğrenci
Kalmasın kampanyası ile BEÜ’nün tüm öğrencilerinin tiyatro ile buluşması hedefleniyor.
Sizleri Unutmadık Kan Bağışı Kampanyası ve Türkiye Rekoru
Bugüne dek kaybetmiş olduğumuz tüm öğrenci ve personelimizin adının yer
aldığı ve Türk Kızılayı ile ortak düzenlediğimiz kan bağışı kampanyasında 1
günde tam 705 ünite kan bağışı yapıldı. Bu sayı, Türk Kızılayı tarafından Türkiye’de bir günde alınmış en yüksek kan bağışı miktarı olarak tescillendi ve Türkiye Rekoru olarak ilan edildi.
44
Temmuz-Ağustos 2012
Van Üşümesin Kampanyası
2011 yılında yaşama geçirilen kampanyada, Van depreminden etkilenen vatandaşlarımıza, BEÜ öğrenci ve personelinin katkılarıyla, 600 koli ve 96 çeşit
malzemeden oluşan bir tır dolusu malzeme yardımı yapıldı.
Kan Bağışı Kampanyası
Bülent Ecevit Üniversitesinin tüm kampüslerinde, 2011 ve 2012 yıllarında
Kan Bağışı kampanyaları düzenlendi. Bugüne kadar, öğrencilerimiz ve personelimiz tarafından toplam 4.288 ünite kan bağışı yapıldı.
E6
>>
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
Kampüsüm Yeşilleniyor Kampanyası
2011 yılında başlayan kampanya boyunca, yaklaşık 5.000 fidan dikimi ve tüm
yerleşkelerimizde yeşillendirme çalışmaları yapıldı.
Bir Sınıf da Senin Olsun Kampanyası
2011 yılında başlatılan bu kampanya sayesinde, tüm kampüslerde ilkokul sıralı sınıfımız kalmadı. Bu sayede tüm BEÜ öğrencileri, daha uygun sınıf şartlarında eğitim görme olanağını elde ettiler.
ENGELSİZ BEÜ
Üniversitemizin tüm engelli öğrencilerine eğitsel, sosyal ve kültürel alanda destek olmak amacıyla kurulan Engelsiz BEÜ birimimiz, engelli
öğrencilerin akademik ve sosyal hayatta önlerine çıkarılan fiziksel ve tutumsal engellerle başa çıkmalarına destek oluyor. Engelsiz BEÜ,
çalışmalarıyla, gerek üniversitemizde gerekse dışarıda engellilere karşı var olan önyargıları yıkmayı, toplumsal duyarlılıkları ve akademik
nitelikli bilinci artırmayı hedefliyor.

Benzer belgeler