sayi-16 - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

Yorumlar

Transkript

sayi-16 - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2010-2013
E. TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
C. İNSAN KAYNAKLARI
A. EĞİTİM - ÖĞRETİM
G. ÜNİVERSİTE TANITIMI
F. ENGELSİZ BEÜ
B. ARAŞTIRMA D. KAMPÜSLERDEKİ YENİLİKLER ve YATIRIMLAR
E c e v i t
Ü n i v e r s i t e s i
ÖZ
EL
SA
YI
B ü l e n t
Bülent Ecevit Üniversitesi
Temmuz - Ağustos 2013 Yıl 3
Sayı 16
Birlikte Başarıyoruz-III
lkemiz bir süredir sahibi olduğu potansiyelleri harekete geçirerek birçok alanda olduğu gibi yükseköğretim alanında da uluslararası düzeyde rekabet edebilir kurumlar/markalar oluşturmak için önemli
adımlar atmaktadır. Yükseköğretim sistemimiz ve bu sistem içerisinde faaliyet
gösteren kurumlar olan Üniversitelerimiz kendilerini bu rekabete hazır hale getirebilmek adına birbiri ardına önemli adımları atıyorlar. Bülent Ecevit Üniversitesi olarak bu gelişme düzeyinin en üst basamaklarında yer alabilmek için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar, “üniversite” algısını kuvvetlendirecek ve marka değeri oluşturacak bir kurumsal kimlik yaratma kaygısını da taşımaktadır. Nisan 2012’den bu tarafa taşıdığı
ismiyle Üniversitemiz, attığı adımların yarattığı etki ile ülke genelinde tanınan ve
kendisinden söz ettiren bir kurum haline
gelmeyi başarmıştır.
Katılımcılık ve girişimcilik esaslı bir
yönetim anlayışı ile yoluna devam eden
Bülent Ecevit Üniversitesinin dünya
üniversiteleri arasında özel bir yere
sahip olması için bir yandan kolay ve nitelikli yaşanabilen kampüsler oluşturmaya çalışırken, diğer yandan da
akademik yaşamın vazgeçilmez unsurlarından olan
bilim, kültür, sanat ve
sporu
öğrencilerimizle ve Zonguldak’la buluşturma
çabamızı sürdürüyoruz. Üniversitemizin
tarihi,
Cumhuriyetin ilk
sanayi şehri Zonguldak’ta, 1924
yılında kurulan
“Yüksek Maden
Ü
Prof. Dr. Mahmut Özer
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü
Mektebi”ne uzanır. Üniversitemizin, akademik kimliğini kazandığı 1992 yılında
kurulan diğer yükseköğretim kurumlarına kıyasla bir adım önde duruşu, bilimsel ve sosyokültürel niteliklerinin yanında bu temele dayanmaktadır.
Köklü, dinamik ve özgün değerleri bünyesinde barındıran Bülent Ecevit Üniversitesinin tüm mensuplarına, bulunduğu şehre ve yöresine; sanata, spora ve
kültüre açılan pencereleri, her türden ve her kesimden destek, öneri ve katkılara
açık bulunmaktadır. Çoğulcu, katılımcı ve girişimci bir anlayışı egemen kılmak
zorunda olduğumuza inandığımız yönetim anlayışı ile yolumuza devam edeceğiz. Kararlı, özgüvenli ve bilinçli bir karakteri omuzlarında taşıyan Üniversitemiz, bir yandan mevcut birimleri ile çağın gereksinimlerine cevap vermeyi
sürdürürken diğer yandan oluşturduğu kurumsal deneyim ve öngörüsü ile geleceği yakalama misyonunu taşımaktadır.
Kampüsün Sesi gazetesinin özel sayısı olarak sizlere ulaşan Temmuz-Ağustos
sayısı, Üniversitemizin eğitim–öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürdüğü
tüm alanlarda yaşanan gelişmeleri ele alıyor. Tüm çalışanları, öğrencileri, mezunları ile Bülent Ecevit Üniversitesinin on bir ayrı kampüsünde yaşanan gelişmeleri birlikte değerlendirdiğimizde, büyüme ve genişleme çizgisinin
Üniversitenin tamamını kuşatan bir kimlik kazandığını görmek mümkün. Sevinç ve iftiharla ifade edebilirim ki, Bülent Ecevit Üniversitesi tüm enerjisini,
yola çıktığımız ilk gün koyduğumuz vizyona uygun şekilde nitelikli büyüme ve
uluslararasılaşma amacı doğrultusunda sarf etmiş durumdadır. Hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik prensipleri ışığında doğru hedeflere yöneltilen gayret ve çalışmalar ile her sene bir önceki döneme oranla nicelik ve nitelik
unsurları bağlamında ayrı ayrı değerlendirmelere tabi tutulan birimlerimizin
elde ettiği başarı ve gelişmeleri sizlerle paylaşmaktan Üniversitemiz ve şahsım
adına büyük bir kıvanç duyuyorum.
2013-2014 Akademik Yılına bu büyüme çizgisinin verdiği mutluluk ve yüklediği sorumluluk duygusu ile hep birlikte merhaba diyoruz. Yeni bir heyecanı,
yapılan hazırlıkların, atılan adımların karşılığını bulabileceği bir akademik yılı,
beraberce yaşamak en büyük arzumuz. Bu arzumuzu gerçeğe dönüştürme adına
atmakta olduğumuz adımlarda yanımızda olan, tüm başarı süreçlerine katkı
sunan, “Birlikte Başarıyoruz” ifadesinin içini samimiyet ve fedakârlık temelli
duygular ile dolduran herkese teşekkürlerimi sunuyor; yeni akademik yılın öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz için başarı dolu bir yeni dönem olmasını diliyorum.
2
B
EĞİTİM-ÖĞRETİM
Temmuz-Ağustos 2013
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
A. EĞİTİM - ÖĞRETİM
A1
>> ÖĞRENCİ VERİLERİ
ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR
İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ
ARTIŞ: % 53
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), kültürel, sanatsal, sportif ve
sosyal sorumluluk bilinciyle güçlendirdiği akademik, bilimsel
çalışmalarını, 10 fakültesi, 3 enstitüsü, 4 yüksekokulu, devlet
konservatuvarı ve 7 meslek yüksekokulu ile sürdürüyor.
2013-2014 Akademik Yılında fakülte, yüksekokul, devlet konservatuvarında 58 lisans, meslek yüksekokullarında 84 ön lisans
ve enstitülerde 37 lisansüstü programı ile toplam 179 bölüm ve
ÖNLİSANS ÖĞRENCİ SAYILARI
BÖLÜM/PROGRAM SAYILARININ
YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ
ARTIŞ: % 37
programda eğitim verilecek. Üniversitemizin 2010-2011 Akademik Yılında 16 bin 746 olan öğrenci sayısı, 2011-2012 Akademik
Yılında 18 bin 967’ye, 2012-2013 Akademik Yılında 21 bin 610’a
yükseldi. 2013-2014 Akademik Yılında ise ek yerleştirmelerle
birlikte (tüm kontenjanların dolması durumunda) bu sayının 25
bin 689’a ulaşması bekleniyor.
LİSANS ÖĞRENCİ SAYILARI
BEÜ Kampüsün Sesi
Sayı : 16 Yıl : 3
Temmuz - Ağustos 2013
Bülent Ecevit Üniversitesi
adına İmtiyaz Sahibi
BEÜ Rektörü
Prof. Dr. Mahmut Özer
Genel Yayın Yönetmeni
Yrd. Doç. Dr. Hasan Özer
Yazı İşleri Müdürü
Öğr. Gör. Özlem Bahadır
ARTIŞ: % 61
ARTIŞ: % 46
Redaksiyon
Öğr. Gör. Aysu Aysel
Esra Güner
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ SAYILARI
DOKTORA ÖĞRENCİ SAYILARI
Grafik ve Görsel Tasarım
Serkan Şeker
Fotoğraf
Birol Akbaba
Mutlu Kabuk
Adres
Bülent Ecevit
Üniversitesi Rektörlüğü
67100 Zonguldak
Telefon
0372 257 40 10
e-posta
[email protected]
www.beun.edu.tr
5.000 adet basılmıştır.
BULUŞ Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri
San. ve Tic. - Ankara
ARTIŞ: % 94
ARTIŞ: % 76
B
ÜLEN
ECEVİ
T
EĞİTİM-ÖĞRETİM
ÜNİVERSİTESİ
3
YILLAR İTİBARIYLA ÖĞRENCİ SAYILARI
EREĞLİ YERLEŞKESİ
MERKEZ YERLEŞKE
ARTIŞ: % 49
A2
Temmuz-Ağustos 2013
ARTIŞ: % 65
ALAPLI YERLEŞKESİ
ARTIŞ: % 40
GÖKÇEBEY YERLEŞKESİ
DEVREK YERLEŞKESİ
ÇAYCUMA YERLEŞKESİ
ARTIŞ: % 52
ARTIŞ: % 30
ARTIŞ: % 143
>> AB DİPLOMA EKİ ETİKETİ
BEÜ’ye Avrupa Birliği Diploma Eki Etiketi
Üniversitemizin Diploma Eki Etiketi (Diploma Supplement Label) almak için yaptığı başvuru, Avrupa Komisyonunca yapılan inceleme ve değerlendirme süreci sonunda, olumlu sonuçlandı.
Diploma Eki Etiketi, Bülent Ecevit Üniversitesi mezunlarına verilen diplomaların, uluslararası akademik ve mesleki tanınırlığını sağlamanın yanında, mezunlara
iş bulma kolaylığı tanıyor ve diplomalarımızın Avrupa Birliği düzeyinde kabul gördüğü anlamına geliyor. Türkiye’de ve Avrupa’da sayılı üniversitenin sahip olduğu
Diploma Eki Etiketi ile Bülent Ecevit Üniversitesi diplomalarının, Avrupa Komisyonunun belirlediği kalite kriterlerine uygun olduğu belgelenmiş oldu.
AB Diploma Eki Etiketi almaya hak kazanan yükseköğretim kurumlarına etiket ve
ödüller ise, 6 Mayıs 2013 tarihinde Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir tören ile verildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen Diploma Eki Etiketi ve Avrupa Kredi Transfer
Sistemi Etiketi Ödül Töreninde Üniversitemizi Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer ve
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Haluk Güven temsil etti. Törende Diploma Eki Etiketi Ödülü sunulan 19 yükseköğretim kurumundan bir tanesi olan Üniversitemiz
adına ödülü, Prof. Dr. Mahmut Özer, YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’nın
elinden aldı.
4
B
EĞİTİM-ÖĞRETİM
Temmuz-Ağustos 2013
A3
>> YENİ AÇILAN BÖLÜM ve PROGRAMLAR
Üniversitemiz; 2013-2014 Akademik Yılında, 10 fakülte, 3
enstitü, 4 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı, 7 meslek yüksekokulu ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı. 2012 yılında
açılan Eczacılık ve İlahiyat Fakülteleri ile 2013 yılında açılan
Ereğli Meslek Yüksekokulu, Üniversitemizde süren akademik
büyümeye hız kattı. Geçtiğimiz akademik yılda 155 olan
bölüm/program sayısının, 2013-2014 Akademik Yılında 179’a
ulaşması da bu büyümeyi desteklemekte.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan
2013- ÖSYS sonuçlarına göre ön lisans programlarına 2 bin
273, lisans programlarına 3 bin 24 öğrenci olmak üzere Üni-
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
versitemize toplam 5 bin 297 öğrenci kayıt yaptırdı. Öğrencilerini bilimsel yeterlilik sınavı ile alan Enstitülerimizin yüksek
lisans ve doktora programlarına 201 öğrenci kayıt olurken, özel
yetenek sınavı ile öğrenci alan Devlet Konservatuvarında 30,
Güzel Sanatlar Fakültesinde 20, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda 50 öğrenci öğrenim görmeye hak kazandı. Böylece 2013-2014 Akademik Yılında ek yerleştirmelerle birlikte
ön lisans düzeyinde 84 programda 10 bin 364, lisans düzeyinde 58 bölümde 14 bin 223, 22 yüksek lisans ve 15 doktora
düzeyinde toplam 37 lisansüstü programda 1.102 olmak üzere
toplam öğrenci sayımız 25 bin 689’a ulaşacak.
2012 - 2013 YILLARINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜM VE PROGRAMLAR
MYO
2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ
ALAN BÖLÜM/PROGRAM
2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ
ALACAK BÖLÜM/PROGRAM
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ( İ.Ö)
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Harita ve Kadastro (İ.Ö)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)
FAKÜLTE /YÜKSEKOKULU
KONSERVATUVAR
2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ
ALAN BÖLÜM/PROGRAM
2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ
ALACAK BÖLÜM/PROGRAM
Tarih
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Arkeoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
Lojistik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Lojistik (İ.Ö)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Mühendislik Fakültesi
Ağız ve Diş Sağlığı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö)
Biyomedikal Mühendisliği
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Odyometri
Ahmet Erdoğan Sağlık Hiz. M.Y.O.
Çocuk Gelişimi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Ereğli Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Yapı Denetimi
İlk. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğr.
Yapı Denetimi (İ.Ö)
İlk. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğr. (İ.Ö)
İlahiyat Fakültesi
Alaplı Meslek Yüksekokulu
İlahiyat
Yapı Ressamlığı
İlahiyat (İÖ)
Yapı Ressamlığı (İ.Ö)
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Devlet Konservatuvarı
Orman ve Orman Ürünleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İ.Ö)
LİSANS GENEL TOPLAM
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Oyunculuk
2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ
ALAN BÖLÜM/PROGRAM
2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ
ALAN BÖLÜM/PROGRAM
4
12
2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ
YARIYILI ÖĞRENCİ ALAN
ANABİLİM DALLARI
2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ
YARIYILI ÖĞRENCİ ALACAK
ANABİLİM DALLARI
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İ.Ö)
Gıda Teknolojisi (İ.Ö)
ENSTİTÜLER
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi (İ.Ö)
İşletme Tezsiz İÖ
Mobilya ve Dekorasyon (İ.Ö)
Menkul Kıymetler Ve Sermaye Piyasası
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Devrek Meslek Yüksekokulu
Menkul Kıymetler Ve Sermaye Piyasası (İ.Ö)
Gökçebey Mithat-Mehmet
Çanakçı MYO
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Tezsiz(İÖ)
İşletme Uzaktan Eğitim
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ)
İktisat Uzaktan Eğitim
Mimari Dekoratif Sanatlar
Endodonti (Gazi Üni.Ortak Doktora)
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Protetik Diş Tedavisi (Gazi Üni.Ortak Doktora)
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Kdz. Ereğli MYO
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ)
Histoloji ve Embriyoloji
(Kocaeli Üni. Ortak Doktora)
2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ ALAN 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ ALAN
BÖLÜM/PROGRAM
BÖLÜM/PROGRAM
ÖNLİSANS GENEL TOPLAM
LİSANSÜSTÜ GENEL TOPLAM
21
9
2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ
ALAN BÖLÜM/PROGRAM
2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ
ALAN BÖLÜM/PROGRAM
4
3
B
ÜLEN
ECEVİ
T
EĞİTİM-ÖĞRETİM
ÜNİVERSİTESİ
A4
Temmuz-Ağustos 2013
5
>> DEĞİŞİM PROGRAMLARI
Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci
ve Öğretim Elemanı Değişim Programını 2010 yılından bu
yana aktif olarak kullanıyor. Üniversitemizin bu kapsamda imzaladığı anlaşmalarla Farabi ve Erasmus öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği gerçekleştirilen üniversitelerin sayısı her
geçen yıl hızla artıyor.
Farabi Programı kapsamında 2010-2011 Akademik yılında
20 olan anlaşmalı üniversite sayısı, 2013 yılı itibarıyla 68’e
ulaştı. Bu değişim programı ile 2010-2011 Akademik Yılında
toplam 29 öğrencimiz farklı üniversitelerde öğrenim görürken
bu sayı, 2012-2013 Akademik Yılında 104’e çıktı.
Program kapsamında farklı üniversitelerden Üniversitemize
gelen öğrenci sayısı ise 2010-2011 Akademik Yılında sadece 2
iken, bu sayı 2012-2013 Akademik Yılında 21’e ulaştı.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDAKİ ÖĞRENCİ VE
ÖĞRETİM ELEMANI DEĞİŞİMİ (FARABİ) PROGRAMI
ANLAŞMALAR
Eramus Programı çerçevesinde ise Avrupa ülkelerindeki üniversitelerle imzalanan anlaşmalar sayesinde
2011-2012 Akademik Yılında Üniversitemize 30 kişilik
hibe tahsis edilmiş, 23 öğrencimiz bu fondan yararlanmıştı. 2012-2013 Akademik Yılında, 37 öğrencimiz öğ-
renim amaçlı tahsis edilen hibeden 3 öğrencimiz ise staj
amaçlı tahsis edilen hibeden yararlandırıldı.
Erasmus ile 2012-2013 Akademik Yılında ders verme
amaçlı 11 öğretim elemanı, eğitim alma amaçlı 6 öğretim
elemanı Avrupa üniversitelerine gitti. Aynı akademik yıl içe-
ÖĞRENCİ SAYISI
risinde Avrupa’nın farklı üniversitelerinden gelen 8 öğretim
elemanı Üniversitemizde ders verdi.
Erasmus Programına 2012-2013 Akademik Yılında 135
bin 150 avro olan hibe tutarı, 2013-2014 Akademik Yılında
155 bin 240 avroya yükseltildi.
2009-2013 yılları arasında ERASMUS Öğrenim ve Staj Hareketliliği ile gidilen ülkeler ve öğrenci sayıları
Ö : Öğrenim Hareketliliği Sayısı
S : Staj Hareketliliği Sayısı
İsveç
Ö: 2
S: -
Almanya
Ö: 2
S: 13
S: 4
Çek Cumhireti
Ö: 4
S: 12
Belçika
Ö: S: 1
Polonya
Ö: 42
İngiltere
Ö: 2
S: 6
Macaristan
Ö: 16
S: -
Avusturya
Portekiz
Ö: 6
S: 4
İspanya
Ö: 3
S: -
Hollanda
Ö: S: 1
İtalya
Ö: 1
S: -
Ö: 3
S: -
6
Temmuz-Ağustos 2013
EĞİTİM-ÖĞRETİM
LLP/ERASMUS programı kapsamında BEÜ’nün
anlaşmasının bulunduğu üniversiteler:
ÜNİVERSİTE ADI
Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover
Ruhr University Bochum
RWTH Aachen University
Technische Fachhochschule "Georg Agricola" zu Bochum
Technische Universitat Kaiserslautern
University Duisburg-Essen
Westfalische Wilhems-Universitat Münster
Technische Universitat Wien
Ghent University
Université de Liége
International University College
Brno University of Technology
Charles University in Prague
Masaryk University
Mendel University in Brno
Aalborg University
Abo Akademi University
University of Essex
University College Cork
Universidad de Jaen
Universidad Politecnica de Madrid
Universitat Politecnica De Valencia
University of Cordoba
University of Granada
University of Lund
Universita degli Studi di Napoli Federico II
Universita degli Studi di Firenze
Universita Degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Universita'Degli Studi Della Basilicata
Utenos Kolegija
College of Dunaủjvaros
College of Nyiregyhaza
University of Szeged
Akademia Górniczo-Hutnicza
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej
Bialystok University of Technology
Gdynia Maritime University
Institute of Fundamental Technological Research
Karkonosze State Higher School in Jelenia Góra
Lublin University of Technology
Opole University of Technology (Politechnika Opolska)
Politechnika Slaska
Radom Academy of Economics
The AGH University of Science and Technology
University of Information Technology and Management in Rzeszow
University of Ostrava
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Warsaw University of Technology
West Pomeranian University of Technology
Universidade de Coimbra
Universidade do Porto
Universidade Nova de Lisboa
Babes Bolyai University Cluj-Napoca
Politechnica University of Bucharest
Victor Babes University of Medicine and Pharmacy
Zilinska Univerzita V Ziline
Aristotle University of Thessaloniki
University of Ioannina
University of Piraeus
University of Thessaly
B
ÜLEN
ECEVİ
ÜLKE
Almanya
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
İngiltere
İrlanda
İspanya
İsveç
İtalya
Litvanya
Macaristan
Polonya
Erasmus Ders Hereketliliği
ve Staj Hareketliliğindeki artış
Portekiz
Romanya
Slovakya
Yunanistan
T
ÜNİVERSİTESİ
B
ÜLEN
ECEVİ
T
EĞİTİM-ÖĞRETİM
ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Gençlik Programı
Alt-Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri kapsamında Uluslararası İlişkiler Ofisimizin hazırladığı “Engelliler İçin Hep Birlikte-All Together for Disabled People” projesi kabul edildi.
Bu çerçevede projeye 14.392 euro tutarında hibe sağlanması kabul edildi.
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Üniversitenin 20 öğrencisine ve 19
öğretim elemanına, Bosna Hersek’in Saraybosna şehrinin Ilıca (Ilidca) bölgesinde yer
alan Uluslararası Sarajevo Üniversitesinin (IUS) İngilizce Dil Okulundaki İngilizce eğitim programına katılma olanağı sağlandı. Sekiz haftalık bu program süresince, katılımcılara dili etkin bir şekilde kullanabilecekleri bir ortam sunularak, özellikle kelime
dağarcıklarının ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Programın bir diğer
amacını da, kursiyerleri Türkiye’deki dil sınavlarına hazırlamak oluşturuyor. 25 Haziran
-17 Ağustos 2012 tarihlerini kapsayan program, toplam sekiz eğitim haftası ve 192 ders
saatinden oluştu.
2011 ve 2013 yılları içerisinde Üniversitemiz ile; karşılıklılık esasına dayanan ve ortak
ders veya program açma, lisans ve lisansüstü öğrenci değişimini sağlama, ders verme veya
araştırma yapma amacıyla öğretim üyesi değişimi gerçekleştirme, ortak konferanslar, seminerler veya çalıştaylar düzenleme, eğitim-öğretim ve araştırma proje malzemelerinin
karşılıklı değişimini öngören çalışmalar yapılması amacıyla ikili anlaşmalar imzalandı.
Üniversitemizin ikili anlaşma yaptığı üniversiteler:
Bakü Devlet Üniversitesi
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
Uluslararası Balkan Üniversitesi
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Texas Southern Üniversitesi
Temmuz-Ağustos 2013
7
Southern New Hampshire Üniversitesi
Fon Üniversitesi
Business Academy Smilevski
Lamar Üniversitesi
Üniversitemiz İİBF İşletme Bölümü ile Southern New Hampshire University arasında
imzalanan 3+1 eğitim protokolü ile öğrencilerimize çift diploma alma hakkı sağlandı.
AB Sertifika Programının 51.’si Üniversitemizde Uluslararası İlişkiler Ofisinin organizasyonuyla gerçekleştirildi.
Üniversitemizin eğitim programları, Bologna Sürecine uygun olarak yeniden yapılandırıldı. Avrupa ülkeleri arasında kolay anlaşılır ve birbiriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve dereceleri oluşturmak amacıyla yürütülen Bologna süreci gereğince
diploma eki verilmesi için, programlara ait derslerin AKTS'leri belirlendi. Bologna sürecinin nihai amacı, mezunlara önemli kazanımlar sağlamaktır. Bu kazanımlar, Yükseköğretim Kurulu'nca yayımlanan “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi”nde
somutlaştırılıp her bir program için ayrı ayrı belirlendi. Ön lisans (kısa düzey), lisans
(1.düzey), yüksek lisans (2. düzey) ve doktora (3. düzey) programları yeterlilikler çerçevesinde yeniden düzenlendi. 2011-2012 Eğitim Öğretim yılından itibaren bu programlar uygulanıyor. Ayrıca 6111 sayılı kanunla yeniden düzenlenen 2547 sayılı kanun
gereği olarak öğrencilerle ilgili yönetmeliklerde değişiklik çalışmaları tamamlandı.
Üniversitemizin tüm programlarında “Sosyal Sorumluluk Projesi” dersi, 2012-2013
Akademik Yılından itibaren alan dışı seçmeli ders olarak açıldı. Bu ders ilk olarak,
“Topluma Hizmet Uygulamaları” adıyla Ereğli Eğitim Fakültesinde yaşama geçirilmiş
ve 2011-2012 döneminde birbirinden başarılı 73 Sosyal Sorumluluk Projesine öncülük etmişti.
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİMİZ
İlk kez 2010-2011 akademik yılında Üniversitemizin 5 farklı fakültesine, 9
farklı ülkeden 43 uluslararası öğrenci kabul edilmesinin ardından, Üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda bu sayı 2013-2014 akademik yılında 39 farklı ülkeden 16 farklı Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulda 191 uluslararası öğrenciye ulaştı.
Üniversitemizde eğitim-öğretim görmek üzere gelen uluslararası öğrencilerin mevcut sıkıntılarını belirlemek, çözüm üretmek, üniversitemize ve şehrimize uyumlarını kolaylaştırmak ve danışmanlık hizmeti vermek üzere
Rektörlüğümüz bünyesinde “Uluslararası Öğrenci Ofisi” kuruldu. Ayrıca, farklı
kültür ve sosyal yapıdan gelen gençlerin kendi kültür ve geleneklerini sergileme
imkânı bulabildikleri, kültürler arası dayanışmayı hedefleyen ve tüm uluslararası öğrencilerin doğal üyesi olduğu “Uluslararası Gençlik Topluluğu” hayata
geçirildi.
Üniversitemiz Merkez yerleşkesinde faaliyet gösteren Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Karaelmas TÖMER), 2012-2013 akademik yılında 5 derslik, kütüphane, dil laboratuvarı, konferans salonu ve idari odalar ile
eğitim öğretime başladı. Karaelmas TÖMER’de halen uluslararası öğrencilerin Türkçe dil seviyelerine uygun olarak Türkçe Hazırlık kursu veriliyor.
Uluslararası öğrencilerimize yönelik sosyal, kültürel gezi ve tanıtım faaliyetleri, konferanslar ve çeşitli etkinlikler düzenlenerek uluslararası uyruklu
öğrencilerin Üniversitemizle, diğer öğrencilerle, Zonguldak şehri ve kültürümüzle tanışmaları, kaynaşmaları ve bütünleşmeleri sağlanıyor. Ayrıca üniversitemizi kazanan Uluslararası öğrencilere kayıt süreci, yurt ve burs olanakları,
eğitim öğretim sistemi, Türkçe Dil Öğretim Merkezi (Karaelmas TÖMER),
Yabancı Diller Zorunlu Hazırlık Programı, Sağlık Kampüsü gibi birçok birim
ve konuda Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından oryantasyon programları düzenleniyor.
Uluslararası öğrenci kabul dönemlerinde 7 farklı dilde (Türkçe, İngilizce,
Arapça, Rusça, Almanca, Azerice İtalyanca) çevrimiçi kayıt sistemi uygulaması ile internet üzerinden yapılan başvurular öğrencilerimize büyük kolaylık sunuyor.
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü ile Üniversitemizin ortaklaşa düzenledikleri 2013 Türkçe Yaz Okulu hazırlık programı kapsamında Kosova,
Macaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Moğolistan, Makedonya, Rusya, İran, Irak, Çin, Arnavutluk,
Lübnan, Mısır gibi 17 farklı ülkeden Üniversitemize gelen 27 öğrenci Türkçe Öğretimi Araştırma ve
Uygulama Merkezi’nde 1 Temmuz – 25 Ağustos 2013 tarihleri arasında Türkçe eğitimi aldılar.
BEÜ’de öğrenim gören uluslararası
öğrencilerin birimlere göre dağılımı
8
Temmuz-Ağustos 2013
EĞİTİM-ÖĞRETİM
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYILARI
A5
>> KALİTE GÜVENCESİ ve AKREDİTASYON
Bülent Ecevit Üniversitesinin eğitim-öğretim ile ilgili kalite sisteminin kurulması ve geliştirilmesi yönündeki çalışmalara hız verildi. Bu çalışmalar sonucunda, uluslararası geçerliliği olan
akreditasyon kurumu Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (MÜDEK), Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü akredite oldu. Çevre
Mühendisliği, Geomatik ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin de akreditasyon süreçleri devam ediyor.
2012 yılında başlatılan Üniversitemizin Biyoloji, Kimya ve Matematik Bölümlerinin, Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya ile İnsan ve Toplum Bilimi Fakülteleri Programları
A6
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (FEDEK) akreditasyon süreci devam ediyor.
Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu Eğitim Kurumu Değerlendirme Komisyonu, 2011 yılında Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalını 5 yıl süre ile geçerli olmak üzere ‘Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi’ne layık gördü.
BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Mikrobiyoloji ve Biyokimya Laboratuvarlarındaki bazı testler, 2013 yılı itibariyle uluslararası dış kalite kontrol kurumlarının denetimi altına girdi. Bu testler dünyanın önde gelen kalite kontrol kuruluşlarının onayı ile
gerçekleştiriliyor.
>> EĞİTİM ve ÖĞRETİME YÖNELİK DİĞER ÇALIŞMALAR
Merkezdeki ve ilçelerdeki tüm derslikler video projeksiyon cihazı ve bilgisayarlarla donatıldı. Merkez ve ilçelere toplam 124 adet projeksiyon cihazı, 249 adet masaüstü bilgisayar, 3 adet dizüstü bilgisayar, 55 adet lazer yazıcı alındı.
Diploma ekleri ve İngilizce transkriptlerde karşılaşılan geçmiş dönem kataloglarla
ilgili İngilizce ve kredi sorunlarının giderilmesi için güncellemeler ve düzenlemeler
yapıldı. Akademik birimlerin katkılarıyla geçmiş dönemlere ait ders adlarının İngilizceye çevrilmesi ve AKTS kredilerinin düzenlenmesi çalışmaları tamamlandı.
Öğrenciler ile ilgili tüm işlemlerin bir arada bulunacağı yeni e-Kampüs yazılımı-
nın yeni bir dilde yazılması ve geliştirilmesine yönelik proje (MVC) yaşama geçirildi.
Üniversitemizin kuruluş tarihinden beri kullanılmakta olan not sisteminin tamamen
değişmesi ve Şubat/2011 döneminde yayımlanan 6111 Sayılı Yasada Yükseköğretimle ilgili değişiklikler nedeniyle günümüze kadar kullanmakta olduğumuz yazılım ve veri tabanı bilgilerinin yenilenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu konuyla ilgili olarak algoritma ve
data mimarisi geliştirme çalışmaları tamamlandı.
Tüm öğrencilerimize üniversitemiz tabanlı e-posta hizmeti verilmeye başlandı.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
EĞİTİM-ÖĞRETİM
ÜNİVERSİTESİ
A7
Temmuz-Ağustos 2013
9
>> KÜTÜPHANELERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
TOPLAM KİTAP SAYISI
E-KAYNAK SAYISI
ARTIŞ: % 208
ARTIŞ: % 37
AKTİF ÜYE SAYISI
EYLÜL
ARTIŞ: % 50
Öğrenci merkezli bir üniversite olarak Bülent Ecevit Üniversitesi, öğrencilerinin gelişmiş ülkelerdeki yaşıtlarıyla aynı teknolojik ve fiziksel imkânlarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla yatırımlarını hızla sürdürüyor. Bu amaçla tüm kampüslerdeki kütüphaneler revizyondan
geçirildi. Basılı yayın sayısı 2013 yılında 49.576’ya ulaştı.
Merkez Kampüste yer alan Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi, son teknoloji ürünü donanımı, modern ve yepyeni yüzüyle öğrencilerimize hizmet vermeye başladı. Baştan aşağıya
yeniden yapılarak modern bir görünüme kavuşturulan ve Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi adı verilen yeni kütüphane, öğrencilerimize 2 Mart 2012 tarihinden itibaren hizmet vermeye başladı. 2.300 metrekare kullanım alanına sahip olan Prof. Dr. Durmuş Günay
Kütüphanesi; Personel Büroları, Grup Çalışma Salonu, Sessiz Çalışma Salonu, Magazin Bölümü, Arşiv ve Depolardan oluşuyor. Günlük kullanıcı sayısı ortalama 2.069 kişi olan kütüphanede; 4 adet katalog tarama amaçlı bilgisayar ve 36 adet internet bağlantılı bilgisayar da
‘Gör-İşit Salonu’
öğrencilerin kullanımına sunuldu. Kütüphane alanını kapsayan kablosuz internet hizmeti de
sunan kütüphaneye, öğrencilerin yararlanması amacıyla, her gün çeşitli günlük gazete ve dergiler satın alınıyor. 350 kişilik oturma kapasitesi bulunan Üniversitemizin yeni kütüphanesi
7/24 hizmet vermektedir. Kütüphanemizde 3.105.759 adet e- kaynağa tam metin halinde erişilebiliyor. Ayrıca, öğrencilerimize otomatik çay, kahve ve bisküvi makinaları ile aralıksız hizmet sunulmaktadır. Üniversitemizin merkez kampüsündeki Prof. Dr. Durmuş Günay
Kütüphanesinde engelli vatandaşlarımıza yönelik yeni düzenlemeler de yapılarak “Gör-İşit
Salonu” Üniversitemiz öğrencilerinin, çalışanlarının ve Zonguldak’ta yaşayan tüm engelli vatandaşların hizmetine sunuldu. Gör-İşit Salonuna engelli bireyler tarafından kullanılmak üzere
3 adet bilgisayar yerleştirildi ve bu bilgisayarlara bağlı olarak; Sesli Okuma Programı (window eyes), Ekran Büyütme Programı (zoom text), Az Görenler İçin Doküman Büyütücü (cctv
clear view) ve Göremeyenler İçin Kitap Okuma Cihazı (eye pal) kuruldu.
10
Temmuz-Ağustos 2013
EĞİTİM-ÖĞRETİM
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
Ereğli Eğitim Fakültesi Kütüphanesinin tefrişatı Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve hayırsever iş adamı Hacı Kadri Yılmaz’ın kızı hayırsever
Zuhal Yılmaz’ın işbirliği ile gerçekleştirildi.
Gerek yeterli donanıma sahip olması, gerekse öğrenciler için cazip bir kütüphane ortamı yaratılabilmesi amacıyla, mimarisine ve dekorasyonuna
oldukça önem verilen kütüphane için fakülte binasının en aydınlık cephesi kullanıldı. Kütüpha-
nede öğrencilerin gazete, kitap ve dergi okuyabilecekleri ayrı oturma grupları da bulunuyor. Yeterli sayıda modern kitaplıklara ve çalışma
masalarına kavuşan kütüphane güncel, popüler
ve süreli yayınların yer aldığı duvar üniteleri ile
de oldukça çağdaş bir görünüm kazandı. Kütüphanede bulunan son teknolojiye sahip 13 adet bilgisayar ile öğrenciler, üniversitenin abone olduğu
tüm veri tabanlarına erişerek, 3.105.759 e-kay-
naktan faydalanabilme, bunun yanında istedikleri bilgiye elektronik ortamda ulaşıp, istedikleri
konuda araştırma yapabilme olanağına sahipler.
Engelli öğrencilerin de unutulmadığı kütüphanede, onlar için özel olarak hazırlanmış 2 adet
bilgisayar bulunuyor. Bu bilgisayarlar sayesinde
engelli öğrenciler rahatlıkla internete girerek,
kitap okuyabiliyor ve çalışmalarını tek başlarına
yürütebiliyorlar.
Çaycuma Meslek Yüksekokulunda içerisinde ücretsiz internet erişimi de sağlanan, geniş bir yelpazede kitaplar bulunan yeni bir kütüphane hizmete açıldı. Çaycuma Meslek
Yüksekokulu Kütüphanesi mevcut haliyle öğrencilere üc-
retsiz internet erişimi, okulumuzda bulunan bölümlerle ilgili alanlar ve genel kültür araştırmaları yapma, dünya klasiklerinin de içerisinde bulunduğu geniş bir yelpazede
okuma yapma, yurt ve dünya gündemi ile meslekî alan-
larda meydana gelen güncel gelişmeleri takip etmelerini
sağlayacak süreli yayınlara erişebilme imkânı sağlıyor. Kütüphane ayrıca, öğrencilere ihtiyaç duyduklarında ders çalışabilecekleri, dinlenebilecekleri bir ortam da sunuyor.
Alaplı Meslek Yüksekokulu Kütüphanesinin fiziki donanımı yenilenerek, 12 adet internet erişimli bilgisayar, öğrencilerin kullanımına
sunuldu. Öğrenciler zengin basılı kaynaklar ve
dergilerden yararlanmanın yanında Üniversitemizin abone olduğu veri tabanlarından tüm
elektronik kaynaklarımıza ulaşabilmekte ve
araştırma imkânlarından diledikleri gibi istifade
etmektedirler.
B
A8
ÜLEN
ECEVİ
T
EĞİTİM-ÖĞRETİM
ÜNİVERSİTESİ
Temmuz-Ağustos 2013
11
>> BEÜ LABORATUVARLARI
Tıp Fakültesinde yeni laboratuvarlar hizmete açıldı
Bülent Ecevit Üniversitesinin Sağlık Kampüsündeki yatırımları arasında, Tıp Fakültesine kazandırılan yeni laboratuvarlar da yer aldı. 30 Temmuz 2013 tarihinde Anatomi ve
Tıp Fakültesi Multidisiplin Laboratuvarlarının açılışları gerçekleştirildi.
Baştan aşağıya yenilenen Anatomi Laboratuvarında modeller ve kadavralar üzerinde
insan vücudunu öğrenmeye çalışan öğrenciler için önemli yatırımlar yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda Anatomi Laboratuvarının model kısmı yaklaşık üç katına çıkarıldı.
Tıp Fakültesi bünyesinde modern iç donanıma sahip üç yeni multidisiplin laboratuvarının da açılışları aynı tarihte gerçekleştirildi. Öğrencilerimizin daha iyi koşullarda eğitim görebilmesi amacıyla, ışık mikroskobundaki görüntünün daha kaliteli olarak
monitörlere aktarılması, ses sistemi yardımı ile dersi veren öğretim üyesinin diğer iki
multidisiplin laboratuvarına hitap edebilmesi, öğrencilerin mevcut ekranlardan dersi
takip edebilmesi sağlandı. Laboratuvarlar, öğretim üyesinin demonstrasyonu sonrası, öğrencilerin kendi mikroskopları ile preparatları bireysel olarak inceleyebilme özelliğine
sahip. Bu kapsamda 50 binoküler öğrenci mikroskobu, görüntüleme sistemli trinoküler
master mikroskop ile 29 adet anatomi maketi alındı. Aynı anda yaklaşık 100 öğrencinin
uygulamalı eğitim alabileceği Multidisiplin Laboratuvarlarına ilaveten Biyofizik, Fizyoloji,
Histoloji Embriyoloji Rutin laboratuvarı ile İmmunohistokimya laboratuvarı altyapısı
oluşturuldu. Yeniden yapılandırılan ve iç donanımları hazırlanan Multidisiplin Laboratuvarları, Tıp Fakültesi öğrencilerinin yanı sıra Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin de
kullanımına sunuldu.
BEÜ Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler
ve Teknikler Bölümü Klinik Uygulama Laboratuvarı
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü bünyesinde barındırdığı program öğrencilerine uygulamalı klinik laboratuvar eğitimi vereceği tam teşekküllü bir klinik uygulama eğitim laboratuvarı oluşturmak amacıyla mevcut
biyokimya laboratuvarının eksiklerini gidererek, Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında
toplam 21.500 TL’lik bir altyapı desteği ile etkili bir eğitim verebilecek hale getirildi.
Bu sayede, Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü ön lisans düzeyinde bünyesindeki programlarda Biyokimya,
Mikrobiyoloji, Klinik Uygulama Eğitimi gibi laboratuvarda gerçekleştirilmesi gereken derslerin eğitim ve öğretim kalitesi artırıldı. Klinik Uygulama Eğitim Laboratuvarının altyapısı için gerekli mobilya aksamının dizaynı ve temini, elektrik su tesisatının eğitime uygun revizyonu gerçekleştirildi.
Alaplı Meslek Yüksekokulu Laboratuvarları yenilendi
Metalurji Laboratuvarı
Bilgisayar Laboratuvarı
Alaplı Meslek Yüksekokulunda 2012-2013 Akademik yılında Bilgisayar Laboratuvarı
III’ün yapımı tamamlandı. Bilgisayar Laboratuvarı I ve Bilgisayar Laboratuvarı II yenilendi. Metalurji Laboratuvarına Sertlik Cihazı alınarak çalışır duruma getirildi. Denizde
Denizde Güvenlik Laboratuvarı
Güvenlik Laboratuvarın yapımı tamamlanmak üzeredir. Denizde Güvenlik Laboratuvarı
ve Metalurji Laboratuvarının yenilenmesi için Meslek Yüksekokulumuza 40.000 TL’lik
altyapı desteği sağlandı.
12
Temmuz-Ağustos 2013
B
EĞİTİM-ÖĞRETİM
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Laboratuvarları yaklaşık 2.000.000 TL harcanarak baştan aşağıya yenilendi
Elektrik-Elektronik Laboratuvarı
İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı
Çevre Mühendisliği Laboratuvarı
İnşaat Mühendisliği Bölümüne ait laboratuvarlar toplam 4030 metrekare (A Blok 2880 metrekare ve B Blok 1150 metrekare) olmak üzere iki bloktan oluşuyor. Bu bloklardan A Blok Zemin
katta, demir atölyesi, marangoz atölyesi ve Çevre Mühendisliği Bölümü öğrenci laboratuvarları ve
ara katta da yine Çevre Mühendisliği Bölümüne ait araştırma laboratuvarları yer alıyor. Aynı bloğun 1. katında İnşaat Mühendisliği Bölümüne ait Akışkanlar Mekaniği ve Su Kaynakları Mühendisliğine ait öğrenci ve araştırma deneylerinin gerçekleştirildiği Hidrolik Laboratuvarı ve 2. katında
ise yine aynı bölüme ait her türlü yapı altı temel ve zemin mekaniği deneylerinin yapıldığı Geoteknik
Laboratuvarı bulunuyor. Diğer B blok ise her türlü Yapı ve Yapı Malzemelerinin analiz ve araştırmalarının yapılabildiği ve öğrencilerin deneysel amaçlı kullanabildiği İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapı Malzemesi Laboratuvarı olarak düzenlendi. Her iki blokta da öğretim elemanları ve teknik personele ait yedişer adet oda ve birer adet toplantı ve seminer odası mevcuttur. Her iki blok da Eylül
2013’ün son günlerinde kullanıma açılacak.
Ayrıca, İnşaat Mühendisliği Bölümünün C Blok Yapı Mekaniği Laboratuvarı, revize edilerek
toplam 2530 metrekarelik Makine Mühendisliği Laboratuvarı olarak düzenlendi. Makina Mühendisliği Laboratuvarları; Isı ve Termodinamik, Malzeme, Metalografi, Motorlar, Akışkanlar Mekaniği, İmal Usulleri, Takım Tezgahları ve Makina Dinamiği Laboratuvarlarından oluşmaktadır.
Isı ve Termodinamik Laboratuvarında ısı transferi uygulamaları ve ısıl ölçümler; Malzeme ve Metalografi Laboratuvarlarında tahribatlı malzeme muayene testleri, numune içyapı incelemeleri,
aşınma testleri, elektro-erozyon ile işleme uygulamaları; Motorlar Laboratuvarında motor test uygulamaları, far, balans ayarları, egzos ölçümleri; Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarında pompa testleri, akışkanlar mekaniği ölçümleri; İmal Usulleri Laboratuvarında kaynak uygulamaları; Takım
Tezgahları Laboratuvarında talaşlı ve talaşsız işleme uygulamaları; Makina Dinamiği Laboratuvarlarında balans, titreşim ölçümleri yapılmaktadır.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne ise BAP tarafından desteklenen alt yapı projesiyle,
lisans laboratuvarlarında eğitim amaçlı kullanılmak üzere, Analog-Sayısal Haberleşme Eğitim setleri, temel ve ileri seviye Anten eğitim setleri, PLC eğitim setleri, Mikroişlemci eğitim setleri ve sayısal osiloskoplar, multi-metre ölçü aletleri ve sinyal üreteçleri alındı.
Çevre Mühendisliği Bölümünde Su-Atık su ve Mikrobiyoloji, Temel İşlemler, Hava Kirliliği ve
Çevre Araştırma Laboratuvarı başlıkları altında 4 adet laboratuvar bulunuyor. Bölümün 2.sınıf öğrencilerine Çevre Kimyası ve Çevre Mikrobiyolojisi laboratuvar derslerinde Su-Atık su ve Mikrobiyoloji Laboratuvarında; pH, bulanıklık, sertlik, alkalinite, sülfat ve klorür gibi temel içme suyu
kalite parametre analiz deneylerinin yanında atıksularda kirlilik derecesini gösteren Biyokimyasal
Oksijen İhtiyacı (BOİ), Çözünmüş Oksijen Tayini, Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), Katı Madde
Tayini (AKM, TKM, ÇKM) gibi deneylerin nasıl ve hangi cihazlarla yapıldığı deney formatı olarak anlatılarak ve tatbik edilerek öğretiliyor. Ayrıca, Su-Atık su ve Mikrobiyoloji laboratuvarımızda
Maden Mühendisliği Laboratuvarı
Makine Mühendisliği Laboratuvarı
Jeoloji Laboratuvarı
Biyomedikal Mühendisliği Laboratuvarı
pH metre, türbidimetre, spektrofotometre, mikroskop, etüv, kül firını, saf su cihazı, jar-test cihazı,
inkübatör, çoklu membran filtre sistemi gibi cihazları bulunuyor.
Biyomedikal Enstrumantasyon Çalışmaları için BIOPAC Biyomedikal Eğitim Setleri İçeren Laboratuar kuruldu. Biyomedikal enstrumantasyon çalışmaları için BIOPAC biyomedikal eğitim setleri içeren bir laboratuvar kurularak; eğitim seti içerisinde yer alan bütün deneylerin tüm öğrencilere
yaptırılması planlandı. Kullanılacak eğitim seti (Biopac Student Lab.) çeşitli biyomedikal sensörler, elektrotlar, 4 kanallı biyomedikal veri toplama sistemi ve aksesuarları içeriyor. Ayrıca eğitim setinde yer alan yazılım ile sistem tarafından verinin kaydı, görüntülenmesi ve temel analiz işlemleri
gerçekleştiriliyor. Biyomedikal öğrenci laboratuvarında yapılan deneylerde fizyolojik tanımlar föyleriyle birlikte öğrencilere aktarılabilecek. Tek bir cihaz, elektrot veya sensör ve bağlantı elemanları
gibi aksesuarlar ile birlikte yazılımı da kullanılarak; mevcut deney düzenekleriyle beraber EMG,
EKG, Nabız, Kalp Sesleri, Kan Basıncı ve EEG ölçümleri, kayıtları ve kısmen analizleri yapılacak.
Maden Mühendisliği Bölümümüz hem kurum içi ve hem de kurum dışı (DPT, TÜBİTAK) kaynaklardan, sağlanan maddi desteklerle nitelikli laboratuvarları bünyesinde barındırıyor. Laboratuvarda bulunan cihazların önemli bir kısmı öğretim üyelerince tasarlanarak özel atölyelerde imal
edildi. Bünyesindeki laboratuvarlarla, deney yöntemleri için standart geliştirmekten, tünel, yeraltı
yapıları ve madencilik sektörlerinin sorunlarına çözüm üretmeye kadar uzanan geniş bir alanda hizmet sunabiliyor. Ayrıca, sağlanan altyapı desteği ile de kömür damarlarının gaz içerdiklerinin kendiliğinden yanma risklerinin petroofik ve termik özellikleri de incelenebilir hale gelecektir. Maden
Mekanizasyonu ve Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı, bünyesinde barındırdığı sistemlerin hepsinin bir arada bulunduğu Türkiye&deki tek laboratuvar olma özelliği taşıyor.
Mühendislik Fakültemizde deneysel çalışmaların çok pahalı olması ayrıca mühendislik projelerinde simulasyon ve yazılım kullanımı kontrol şartlarının zorunlu hale gelmesi sebebi ile "Mühendislik Bölümleri Öğretiminde İhtiyaç Duyulan Yazılım Altyapısının Oluşturulması" adlı proje
kapsamında, Çevre, Elektrik ve Elektronik, Geomatik, İnşaat, Makina ve Maden Mühendisliği
bölüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin kullanacağı yazılımlar satın alınmıştır. 150.000 TL
bütçesi olan proje öğrencilerimizin mesleki bilgi, beceri ve deneyimleri için önemli katkılar sağlayacaktır.
Jeoloji Mühendisliği bünyesinde yer alan Maden Yatakları-Jeokimya ve Mineroloji-Petrografi Laboratuvarları, öğrenci laboratuvarları olarak kullanılmaktadır. Bu laboratuvarlarda bulunan 7 adet
tam donanımlı polarizan petrografik optik mikroskop, Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yanı sıra Maden Mühendisliği Bölümü ile Biyoloji Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin de
ortak kullanımına sunulmuştur. Ayrıca bu laboratuvarlarda Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği ve Geomatik Mühendisliği bölümleri ile yerbilimleri alanında çalışan diğer bölümlerin kullanımına sunulan 10 adet GPS cihazı, 7 adet jeolog pusulası ve 8 adet jeolog çekici bulunmaktadır.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
EĞİTİM-ÖĞRETİM
ÜNİVERSİTESİ
Temmuz-Ağustos 2013
13
Tüm alt yapısı yenilenen BEÜ Devrek MYO Aşçılık Programı öğrencileri ödüle doymuyor
Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Uygulama Mutfağı, sağlanan 90.000
TL’lik alt yapı desteği ile tümüyle yenilendi. Alınan ekipmanlar arasında bir adet konveksiyonel fırın, bir adet grill plate, bir adet fritöz, bir adet sanayi tipi buzdolabı yer
alıyor. Ayrıca öğrencilerimizin uygulamalarını yapabilmeleri için yirmi kişilik çalışma
tezgahı, ocak ve evyeler de temin edildi. Havalandırma için duvar tipi davlumbazlar
alındı, su, elektrik ve gaz tesisatı hazır hale getirildi. Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı uygulama mutfağının kullanılabilir alanı 112 metrekare olup, 20132014 eğitim öğretim yılında yirmi öğrencinin rahatlıkla uygulama yapabileceği
modern aynı zamanda dünya standartlarına uygun bir mutfak olarak faaliyet gösterecek. Mutfağın yenilenme sürecinde Devrek Belediyesi de önemli katkılar sağladı.
Çaycuma Meslek Yüksekokulu Bilgisayar sınıflarında öğrenciler mesleki eğitim alıyor
Çaycuma Meslek Yüksekokulu bünyesinde ana bina ve yabancı
diller hazırlık sınıfları binasında bulunan bilgisayar sınıflarında aynı
anda 40 ve 60 öğrencinin yararlanabileceği iki bilgisayar sınıfı bulunuyor. Bilgisayar sınıflarında öğrenciler mesleki alanlarında kazanmaları gereken Hızlı Klavye Kullanımı, AutoCAD, Office
Programları, Muhasebe Programları, Otel Önbüro Programları eğitimleri alıyor. Ayrıca, öğrenciler bu bilgisayarlarla internet erişimi
sağlayabiliyor.
Zonguldak Meslek Yüksekokulu Laboratuvarlarıyla göz dolduruyor
BİLGİSAYAR LABORATUVARI
JEODEZİK ALETLER LABORATUVARI
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ LABORATUVARI
Zonguldak Meslek Yüksekokulu (ZMYO) Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü, İnşaat Bölümü, Elektronik ve Otomasyon Bölümlerinin laboratuvarları, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü’nün servis ve bar
atölyesi ile tüm bölümler için ortak kullanımda olan bilgisayar laboratuvarı 2012-2013
eğitim- öğretim döneminden itibaren hizmete açıldı. Ayrıca 2013 – 2014 Akademik
Yılında eğitime başlayan Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Radyo
ve Televizyon Stüdyosu yapım aşamasında olup, en kısa zamanda eğitime açılacak.
JEODEZİK ALETLER LABORATUVARI
2012 yılında hizmete açılan ZMYO Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Harita ve
Kadastro Programına ait Jeodezik Aletler Laboratuvarında; Elektronik Takeometreler,
Sayısal Nivolar, Lazer Metreler, Elektronik Planimetre gibi modern aletlerin yanında
klasik ölçme aletleri de yer alıyor. Bu aletlerle yatay doğrultu ölçmeleri, uzunluk ölçmeleri, düşey açı ölçmeleri, hassas nivelmen ölçmeleri yapılabiliyor. Bu sayede, öğrenciler dersleri uygulamalı olarak yapabiliyorlar.
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ LABORATUVARI
İnşaat Teknolojisi Laboratuvarı 2012-2013 Akademik Yılında faaliyete açıldı. Öğrencilerin daha donanımlı birer inşaat teknikeri olarak mezun olmaları için laboratuvarda çok sayıda deney uygulamaları yapılıyor. İnşaat Teknolojisi Laboratuvarında
Döner Sermaye İşleri kapsamında beton dayanımının belirlenmesi, zeminin likit limiti, plastik limiti, sıkışması ve granülometresi vb. fiziksel özelliklerinin belirlenmesi
hizmetleri de veriliyor.
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ LABORATUVARI
TURİZM SERVİS ve BAR ATÖLYESİ
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ LABORATUVARI
2013 yılında kurulan Laboratuvarda bilgisayar destekli elektrik ve elektronik deney setleri ile eğitim yapılıyor. Bu sayede, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı öğrencileri derslerini uygulamalı
olarak yapma olanağına kavuştular. Laboratuvar içerisinde doğru akım devreleri, alternatif akım
devreleri, temel elektrik ve elektronik devrelerine yönelik uygulamalar gerçekleştirilebiliyor. 2013
yılında birçok konuda yeni deney setleri alınarak laboratuvar daha da zenginleştirildi.
MADEN TEKNOLOJİSİ LABORATUVARI
ZMYO Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü Maden Teknolojisi Programının Maden İşletme Laboratuvarı, Eylül 2012 tarihinde kurulan laboratuvar, eksik olan ve artık kullanılmayan cihazlardan bazılarının yerine alınan cihazlarla 2012-2013 Akademik Yılı Bahar Döneminde faaliyete
başladı.
TURİZM SERVİS VE BAR ATÖLYESİ
Servis ve bar atölyesi, bar, mutfak ve servis alanından oluşuyor. Sahip olduğu donanımı sayesinde
turizm ve otel işletmeciliği programı öğrencilerinin derste öğrenmiş olduğu teorik bilgileri pratiğe
dönüştürmesine imkân sunuyor. Atölye, 2012 yılında yeniden düzenlenerek uygulamalı derslerin
yapılabileceği hale getirildi.
BİLGİSAYAR LABORATUVARI
Bilgisayar laboratuvarında 35 adet, Windows 7 işletim sistemi, Office 2010 ve okulumuzdaki bölümlere ait gerekli programlar yüklü bilgisayarlar bulunuyor. Tüm bilgisayarlarda Auto-Cad, Bilgisayarlı Muhasebe ve diğer bölüm programları mevcut. Bir adet akıllı tahta ve projeksiyon cihazı
yer alan laboratuvarda öğrenciler kendi şifreleri ile internete erişme olanağına da sahipler.
14
A9
Temmuz-Ağustos 2013
EĞİTİM-ÖĞRETİM
>> SOSYAL - KÜLTÜREL - SPORTİF BAŞARILAR
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemizi ve Zonguldak’ı akademik, kültürel, sanatsal ve spor etkinliklerinin merkezi durumuna getiren etkinliklerimizle, öğrencilerimizin üniversite algısı yeniden
oluşturuldu. Bülent Ecevit Üniversitesi, sadece akademik faaliyetler ve araştırma projeleriyle değil, yarattığı sosyal değerlerle de adından söz ettiriyor. Sosyal yaşamın ve
akademik süreçlerin bir arada yol alması gerektiği bilinciyle 2010 yılından bugüne kadar pek çok ses getiren etkinliği öğrencilerimizle ve şehrimizle buluşturduk.
6. Avrupa Üniversiteler Masa Tenisi Şampiyonası, 19-22 Haziran 2013 tarihleri arasında Üniversitemizin organizasyonu ve ev sahipliğinde yapıldı. Şampiyonaya 11
Avrupa ülkesinin 28 üniversitesinden 120 sporcu katıldı. Avrupa Üniversite Sporları Federasyonu tarafından bu yıl Türkiye’de düzenlenen şampiyona şuana kadarki en geniş
katılımlı organizasyon olarak gerçekleşti. 19 Haziran 2013 tarihinde başlayan turnuvaya sporcuların centilmence mücadelesi damga vurdu. 22 Haziran 2013 tarihindeki
kapanış seramonisi takımlar, çiftler ve bireysel kategorilerde derece alan takım ve sporcuların madalya törenine sahne oldu.
Alaplı MYO öğrencisi Mehmet Ali Ersavaş, büyük başarılara imza atarak, Antalya’da düzenlenen 2012 Yılı
World O-Sport Şampiyonasında ve Batı Karadeniz Kick
Boks Şampiyonasında birinci oldu.
Türk Halk Müziği Topluluğumuz, Gençlik ve Spor Bakanlığının 4-5 Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlediği
Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Yarışmasında başarılarla döndü.
Türkiye Öğrenci Konseyi tarafından YÖK ve Gençlik ve
Spor Bakanlığı’nın destekleri ile Yarının Liderleri Projesi
kapsamında düzenlenen Münazara Turnuvalarında, Üniversitemiz 4. Bölgenin birinciliğini kazandı.
Ereğli Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Derya Sak, Türkiye Üniversitelerarası Karate Şampiyonasında 61 kiloda üçüncülüğü kazandı.
Karaelmas TÖMER öğrencisi Helal Massomi, 33 öğrencinin katıldığı 9. Türkçe Konuşma Yarışması ve Karamanoğlu Mehmet Bey’i Anma Günü” etkinliklerinde
birincilik ödülünü kazandı.
BEÜ Badminton Takımı Üniversiteler Arası Spor Federasyonu tarafından 28 Mart-1 Nisan 2013 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Üniversitelerarası Badminton
Şampiyonasından başarılarla döndü.
Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer, Yarının Liderleri
Zirvesi Barış Ödülleri kapsamında verilen “Örnek Rektör
Ödülü”ne layık görüldü.
Devrek MYO Aşçılık Programı öğrencileri 5-10 Şubat 2013
tarihlerinde 11. Uluslar arası İstanbul Gastronomi Festivaline
katıldılar. Aşçılarımız Festivalden ödüllerle döndüler.
BEÜ, 9-12 Nisan 2013 tarihleri arasında düzenlenen
Üniversitelerarası Masa Tenisi Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Ayrıca, KKTC’de 15-20 Nisan 2013 tarihleri
arasında düzenlenen 1. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üniversite Spor Oyunlarında Yrd. Doç. Dr. Mustafa Gümüş
ve Okt. Mustafa Gelen üniversitemizi temsil ettiler.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM
Temmuz-Ağustos 2013
15
BEÜ Voleybol Kadın Takımı, 3-8 Aralık 2012 tarihleri
arasında Sinop’ta düzenlenen Üniversitelerarası 2. Lig Voleybol Grup maçlarında üçüncülük elde etti.
BESYO öğretim elemanı Okt. Tevfik Cem Akalın,
Dünya Yüzme Federasyonununun, FINA hakem listesine
kabul edildi.
BEÜ Kızılay Gençlik Kulübü, Kemer’de düzenlenen 7.
Ulusal Hedef 25 Çalıştayı”na katıldı. Çalıştayda kan bağışı
konusundaki başarıları dolayısı ile Üniversitemize “Hedef
25 Kupası” takdim edildi.
BESYO Arş. Gör. Bilal Emektar, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından ulusal hakemliğe terfi ettirildi. Emektar bundan böyle Spor Toto ikinci
ve üçüncü liglerinde orta hakem olarak görev yapacak.
Antalya Altın Portakal Film Yarışması kapsamında düzenlenen Halkın Portakalı Kısa Film Yarışmasında öğrencilerimiz İbrahim Çakal ve Can Eldeniz birincilik ödülü
kazandı.
BESYO öğretim elemanı Okt. Mustafa Gelen, 23-28 Ekim
2012 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen TEB BNP
Paribas WTA Şampiyonasında hakemlik görevi alarak,
Üniversitemizi başarıyla temsil etti.
Devrek MYO Aşçılık Programı öğrencileri, 2-4 Kasım
2012 tarihleri arasında Alanya’da gerçekleştirilen Altın
Kepçe Ulusal Yemek Yarışmasından büyük başarılarla
döndüler.
Üniversitemiz Sinema Kulübü, Üniaktivite tarafından
organize edilen ve 716 üniversite kulübünün katıldığı 5.
En Aktif Kulüp Yarışmasında ‘İlk 10 Kulüp’ içerisnde olmayı başardı.
28-29 Nisan 2012 tarihlerinde düzenlenen üniversitelerarası Türk Halk Müziği Yarışmasında, Üniversitemiz Türk
Halk Müziği Topluluğu, geleneksel koro kategorisinde birinci, düzenlemeli koro kategorisinde ise dördüncü oldu.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu “2011-2012
Voleybol 2. Lig Grup Birinciliği” müsabakaları Üniversitemiz ev sahipliğinde, on üç üniversitenin katılımı ile
gerçekleştirildi.
Üniversitelerarası THM Yarışmasında, BEÜ Türk Halk Müziği Topluluğu, geleneksel koro kategorisinde birinci, düzenlemeli koro kategorisinde birinci, solo ses kategorisinde (Elif
Akdemir) üçüncü, uzunhava kategorisinde (Kübra Başak Perçin) üçüncü, çalgılarla toplu icra kategorisinde ise üçüncü oldu.
Antalya’da düzenlenen “Chef Star 2012 Mutfağın Oscarları Yarışması”nda Devrek MYO Aşçılık Programı öğrencileri, En İyi Ana Yemek tabağı klasmanında üçüncü, En
İyi Tatlı Tabağı klasmanında üçüncü, En İyi Başlangıç Tabağı klasmanında ise birinci oldular.
16
B
EĞİTİM-ÖĞRETİM
Temmuz-Ağustos 2013
Üniverversitemiz bilimden sanata, spordan sinemaya kadar geniş bir yelpazeye yayılan
etkinlikleriyle şehre renk katmaya ve tüm Türkiye’de ses getirmeye devam etti.
ÜLEN
ECEVİ
Üniversitemizin 2013 yılı konuklarından bazıları
2013 YILI ETKİNLİKLERİ
ÇALIŞTAY
8
KONFERANS
295
PANEL
16
SEMİNER
140
SEMPOZYUM
14
SÖYLEŞİ
11
TOPLANTI
35
TOPLAM
519
Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi açılışı
Doç. Dr.
Mehmet Ö. Alkan
Prof. Dr.
Mahmut Özer
Alev Alatlı
Prof. Dr.
Canan Karatay
Saadettin
Ökten
Prof. Dr.
Uğur Tanyeli
Fikret Bila
Ebubekir Eroğlu
İsmet Özel
Prof. Dr.
Ahmet İnam
Sadık
Yalsızuçanlar
Mümtaz’er Türköne
T
ÜNİVERSİTESİ
Ece Temelkuran
Ahmet Turan Alkan
B
A10
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM
Temmuz-Ağustos 2013
17
>> ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
Üniversitemizin merkez ve çevre kampüslerdeki 170 ayrı öğrenci kulübünün yaklaşık 9600 üyesi bulunuyor.
BEÜ öğrenci kulüpleri, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini tamamlamaları; boş zamanlarını değerlendirmeleri; bilgi, beceri ve yaratıcılıklarını arttırmaları ve bu doğrultuda
ortaya koydukları çalışmaları sergilemelerinde önemli bir işlevi yerine getiriyor. Bu nedenle tüm çalışmalarının odağına öğrenciyi yerleştirmeyi en önemli ilkesi olarak gören
Üniversitemiz, öğrenci kulüplerinin gelişimine ve çeşitlenmesine son derece önem veriyor.
Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından, kaliteli ve uluslararası niteliklere uygun bir eğitimin
yanı sıra, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere de büyük destek veriliyor.
Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri, bilim adamları, siyasetçiler, yöneticiler,
işadamları gibi pek çok uzmanla birlikte düzenledikleri çeşitli toplantılar; ünlü isimlerle
gerçekleştirdikleri birbirinden renkli söyleşiler; konserler, tiyatro oyunları, imza günleri;
katıldıkları spor etkinlikleri; organizasyonunu üstlendikleri şenlikler, geziler ve sergiler
sayesinde ses getiren etkinliklere imza atıyor.
18
Temmuz-Ağustos 2013
EĞİTİM-ÖĞRETİM
BEÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
MERKEZ KAMPÜS KULÜPLERİ
ALTERNATİF ENERJİ KULÜBÜ
ARAMA KURTARMA KULÜBÜ
ASTRONOMİ KULÜBÜ
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KULÜBÜ
AVRASYA KULÜBÜ
AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK PROJELERİ KULÜBÜ
BATI KÜLTÜR ve EDEBİYATLARI KULÜBÜ
BİLARDO KULÜBÜ
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KULÜBÜ
BİLİNÇLİ GENÇLİK KULÜBÜ
BİSİKLET KULÜBÜ
BİYOLOJİ KULÜBÜ
BİYOMEDİKAL KULÜBÜ
BOWLİNG KULÜBÜ
BRİÇ KULÜBÜ
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME KULÜBÜ
ÇEVRE KULÜBÜ
DAĞCILIK VE DOGA SPORLARI KULÜBÜ
DANS KULÜBÜ
EDEBİYAT VE TARİH KULÜBÜ
EL SANATLARI KULÜBÜ
ELEKTRİK ELEKTRONİK KULÜBÜ
ESKRİM KULÜBÜ
ETİK ve ESTETİK DEĞERLER KULÜBÜ
FİZİK KULÜBÜ
FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ
GENÇ DÜŞÜN KULÜBÜ
GENÇ GÖNÜLLÜLER KULÜBÜ
GENÇ TEMA KULÜBÜ
GENÇLİK GELİŞİM VE DEGİŞİM KULÜBÜ
GEOMATİK KULÜBÜ
GRAFİTİ KULÜBÜ
GÜZEL SANATLAR KULÜBÜ
HALK BİLİM KULÜBÜ
HALK OYUNLARI KULÜBÜ
HAVACILIK KULÜBÜ
HAYVAN HAKLARI KULÜBÜ
HİPHOP KULÜBÜ
IEEE(BİLİŞİM)KULÜBÜ
İKTİSAT KULÜBÜ
İNSAN KAYNAKLARI VE KARİYER KULÜBÜ
İNŞAAT KULÜBÜ
İŞLETME KULÜBÜ
JEOLOJİ KULÜBÜ
KARATE KULÜBÜ
KARİKATÜR KULÜBÜ
KEŞİF VE MACERA KULÜBÜ
KIZILAY GENÇLİK KULÜBÜ
KİMYA KULÜBÜ
KİŞİSEL GELİŞİM VE KARİYER KULÜBÜ
KİTAP KULÜBÜ
KLASİK MÜZİK KULÜBÜ
KLASİK TÜRK SANATLARI KULÜBÜ
KÜLTÜR ve SANAT KULÜBÜ
KÜLTÜREL MİRASLARIMIZI TANIMA ve
TANITMA KULÜBÜ
MADENCİLER KULÜBÜ
MADENCİLİK PROJELERİ TASARIM KULÜBÜ
MAĞARA ARAŞTIRMA KULÜBÜ
MAKİNA MÜHENDİSLİGİ KULÜBÜ
MALİYE KULÜBÜ
MATEMATİK KULÜBÜ
MEDENİYET KÜLTÜR SANAT ve FİKİR KULÜBÜ
MÜZİK KULÜBÜ
ORİENTEERİNG KULÜBÜ
PROJE KULÜBÜ
RADYO TELEVİZYON KULÜBÜ
RAP KULÜBÜ
REHBERLİK VE DANIŞMANLIK KULÜBÜ
RESİM KULÜBÜ
ROBOT KULÜBÜ
SATRANÇ KULÜBÜ
SİNEMA KULÜBÜ
SOSYAL AKTİVİTE KULÜBÜ (S.A.S.)
SOSYAL POLİTİKA KULÜBÜ
SOSYAL SORUMLULUK KULÜBÜ
SOSYAL ve KÜLTÜREL AKTİVETELER KULÜBÜ
SUALTI SPORLARI KULÜBÜ
ŞAİR MUZAFFER TAYYİP USLU EDEBİYAT KULÜBÜ
ŞİİR KULÜBÜ
TARİH KULÜBÜ
TARİH VE TURİZM KULÜBÜ
TENİS KULÜBÜ
TİYATRO KULÜBÜ
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ KULÜBÜ
TUYAK KULÜBÜ
TÜRK HALK MÜZİĞİ KULÜBÜ
TÜRK SANAT MÜZİGİ KULÜBÜ
ULUSLARARASI GENÇLİK KULÜBÜ
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ve DİYALOG KULÜBÜ
YARININ LİDERLERİ KULÜBÜ
YELKEN KULÜBÜ
YOGA KULÜBÜ
YÖENTİM YÖNETİM ve SİYASET KULÜBÜ
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ KULÜPLERİ
DİŞ HEK. ÖĞRENCİ KULÜBÜ
B
ÜLEN
ECEVİ
ZONGULDAK MESLEK
YÜKSEKOKULU KULÜPLERİ
GENÇLİK KULÜBÜ
SAHNE SANATLARI KULÜBÜ
TEKNİK BİLİMLER KULÜBÜ
EREĞLİ EĞİTİM
FAKÜLTESİ KULÜPLERİ
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KULÜBÜ
BİLİM TARİH ve FELSEFE KULÜBÜ
BİSİKLET KULÜBÜ
DİN KÜLTÜRÜ KULÜBÜ
EĞİTİM KULÜBÜ
FOLKLOR KULÜBÜ
FOTOGRAFÇILIK KULÜBÜ
GAZETECİLİK KULÜBÜ
GENÇ KALEMLER EDEBİYAT KULÜBÜ
KARAELMAS KİTEP KULÜBÜ
MATEMATİK EĞİTİMİ KULÜBÜ
MÜZİK KULÜBÜ
ÖZEL EĞİTİM KULÜBÜ
SANTRANÇ KULÜBÜ
SİNEMA KULÜBÜ
TARİH DOĞA KÜLTÜR KULÜBÜ
TÜRK DİLİ ve KÜLTÜRÜ KULÜBÜ
YELKENCİLİK VE DALIŞ KULÜBÜ
YEŞİL KİMYA KULÜBÜ
AHMET ERDOĞAN SAĞLIK
HİZMETLERİ MYO KULÜPLERİ
ESTETİK KULÜBÜ
SAĞLIK KULÜBÜ
ZONGULDAK SAĞLIK
YÜKSEKOKULU KULÜPLERİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA KULÜBÜ
SANAT KULÜBÜ
TIP FAKÜLTESİ KULÜPLERİ
DEVREK MESLEK
YÜKSEKOKULU KULÜPLERİ
GASTRONAMİ KULÜBÜ
HİP POP DANS KULÜBÜ
MÜZİK KULÜBÜ
SATRANÇ KULÜBÜ
TARİH VE TURİZM KULÜBÜ
TİYATRO KULÜBÜ
TIP KÜLTÜR SANAT KULÜBÜ
VITRUVIUS TIBBİ ÇİZİM KULÜBÜ
GÖKÇEBEY MESLEK
YÜKSEKOKULU KULÜPLERİ
DENİZCİLİK
YÜKSEKOKULU KULÜPLERİ
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNÇE KULÜBÜ
BAHÇE KULÜBÜ
ÇEVRE ve GEZİ KULÜBÜ
FOTOGRAFÇILIK KULÜBÜ
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM KULÜBÜ
HALKOYUNLARI KULÜBÜ
MÜZİK KULÜBÜ
SERAMİK KULÜBÜ
SPOR KULÜBÜ
TİYATRO KULÜBÜ
DENİZCİLİK KULÜBÜ
GEMİ MODELCİLİGİ KULÜBÜ
GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ
KÜREK KULÜBÜ
LATİN DANSLARI KULÜBÜ
MÜZİK KULÜBÜ
SALON SPORLARI KULÜBÜ
SU SPORLARI KULÜBÜ
TEDARİK ZİNCİRİ LOJ.YÖN.KULÜBÜ
YELKEN KULÜBÜ
ZEKA SPORLARI KULÜBÜ
ALAPLI MESLEK
YÜKSEKOKULU KULÜPLERİ
EKONOMİ KULÜBÜ
FOTOGRAFÇILIK KULÜBÜ
HALK OYUNLARI KULÜBÜ
METALURJİ KULÜBÜ
MUAY THAİ KULÜBÜ
MÜZİK KULÜBÜ
RESİM KULÜBÜ
SİNEMA KULÜBÜ
SPOR KULÜBÜ
T
ÜNİVERSİTESİ
ÇAYCUMA MESLEK
YÜKSEKOKULU KULÜPLERİ
BASIN ve İLETİŞİM KULÜBÜ
FOTOGRAFÇILIK KULÜBÜ
GIDA KULÜBÜ
GRAFİTİ KULÜBÜ
İNSAN KAYNAKLARI ve KARİYER KULÜBÜ
MÜZİK ve DANS KULÜBÜ
RESİM KULÜBÜ
KÜLTÜR KULÜBÜ
TURİZM TANITMA VE UYGULAMA KULÜBÜ
TİYATRO KULÜBÜ
WEB TASARIMI VE BİLGİSAYAR KULÜBÜ
YOUTH KULÜBÜ
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA
Temmuz-Ağustos 2013
19
B. ARAŞTIRMA
B1
>> BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNE SAĞLANAN DESTEKLER
DESTEKLENEN TOPLAM PROJE SAYISININ
YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ
Bilim insanlarımızın araştırma olanaklarının arttırılması stratejik hedefine yönelik olarak Üniversitemiz araştırmacılarının projelerine verilen destek son yıllarda katlanarak
arttı. Yeni uygulamaya konulan Bağımsız Araştırma Projesi destekleri ile araştırmaların
tabana yayılması ve yeni ekol gruplarının oluşumuna zemin hazırlanması, Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projeleri ile genç araştırmacıların sayısının arttırılması, Yurtdışı Kongre Desteği Projeleri ile üniversitemiz bilim insanlarının uluslararası işbirliği imkan ve
yeteneklerinin geliştirilmesi, Makale Hazırlama Desteği ile üniversitemiz bilim insanların
bilimsel üretimlerinin desteklenmesi ve bilimsel makale yazımının özendirilmesi ve Altyapı Proje Destekleri ile de üniversitemiz araştırma altyapısının güçlendirilmesi hedeflendi.
Anılan hedeflere yönelik olarak desteklenen toplam proje sayısı, geçen üç yıllık süre
içerisinde 2.6 kat artış gösterdi. 2010 yılında desteklenen proje sayısı 75 iken, 2011 yılında
bu sayı 97’ye, 2012 yılında ise 196’ya yükseldi.
Bilimsel Araştırma Projelerine sağlanan destek miktarı, geçen üç yıllık süre içerisinde yaklaşık 5 kat arttı.
Desteklenen proje sayıları açısından birimler arasında nispeten iyi bir denge oluşturuldu.
Özellikle yeni uygulamaya konulan Bağımsız Araştırma Projesi desteği ile araştırmaların tabana yayılması sağlanmış ve böylelikle yeni ekollerin filizlenmesine zemin
hazırlandı.
Artan yurtdışı kongre desteği ile öğretim üyelerimizin ve üniversitemizin uluslararası ölçekteki tanınırlığına katkı sunuldu.
Toplam bütçe açısından en büyük pay altyapı projeleri aracılığı ile sağlandı. Böylelikle Üniversitemizin araştırma altyapısı çok daha güçlü bir yapıya kavuşturuldu.
Güçlenen araştırma altyapısı ile Üniversitemizin bilimsel üretiminin önümüzdeki
dönemde hızla artması bekleniyor.
Üniversitemizin güçlendirilen altyapısının aynı zamanda döner sermaye girdilerinde artışa neden olması ve böylelikle araştırmaya bütçeden ayrılan payların sürdürülebilirliğine katkı sunması da bekleniyor.
ARTIŞ: % 161
2010 - 2012 YILLARINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA VERİLEN TEŞVİKLER
PROJE YILI
PROJE TÜRÜ
TOPLAM PROJE
SAYISI
TOPLAM DESTEK
MİKTARI
Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projeleri
30
373.198,00
Altyapı Projeleri
7
569.224,00
Eğitim Öğretim Kalitesini Geliştirme Projesi
1
120.000,00
Yurtdışı Kongre Desteği Projeleri
25
70.929,00
Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Projeleri
12
13.453,00
TOPLAM
75
1.146.804,00
Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projeleri
47
528.133,00
Altyapı Projeleri
6
1.000.748,00
Yurtdışı Kongre Desteği Projeleri
30
86.451,00
Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Projeleri
14
10.703,00
TOPLAM
97
1.626.035,00
Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projeleri
75
970.986,00
Altyapı Projeleri
19
4.077.728,00
Yurtdışı Kongre Desteği Projeleri
54
138.113,00
Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Projeleri
15
16.166,00
Bağımsız Araştırma Projeleri
33
292.370,00
TOPLAM
196
5.495.363,00
2010
2011
2012
20
B2
ARAŞTIRMA
Temmuz-Ağustos 2013
>> BİLİMSEL YAYIN TEŞVİKLERİ ve AKADEMİK PERFORMANS
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
Bilimsel düşüncenin en önemli kurumlarının üniversiteler olduğun inancından yola
çıkan Bülent Ecevit Üniversitesi’nde bilimsel çalışmaların ve yayınların teşvik edilmesine
öncelik veriliyor. Bu amaçla uluslararası indeksli dergilerde yayımlanan makaleler, ilk
defa, TÜBİTAK yayın teşvik miktarları ile eşdeğer miktarda maddi destekle ödüllendirildi. Ayrıca TÜBİTAK tarafından teşvik edilmeyen SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI’da taranan dergilerde yayımlanan makaleler, C türü yayın olarak kabul edilerek teşvik edilmiş
olup, makalelerin yanı sıra yurt içi ve yurt dışı patentler de sırasıyla; B1 ve A1 yayınlarının teşvik miktarlarının iki katı kadar ödüllendirildi. Diğer taraftan “Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Projesi” ile makalelerin yayımlanması için desteğe ihtiyaç duyan öğretim
üyelerimize de TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı’ndaki miktarlar temel alınarak BAP kapsamında maddi destek sağlandı. Makalelerin yayımlanması
aşamasında sağlanan desteğe ilave olarak yayımlanan makaleler de ödüllendirildi. Bu
kapsamda; 2010 ve 2011 yıllarında yayımlanmış toplam 306 makale için 70.216 TL’lik
tutar, öğretim üyelerine 2011 yılında topluca ödendi. 2012 yılında ise 67 yayın 40.263 TL
ile ödüllendirildi.
Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) kapsamında 2011 yılında 14 projeye
10.703 TL, 2012 yılında 15 projeye 16.166 TL, 2013 yılında ise (bugüne kadar) 6 projeye
7.160 TL Bilimsel Makale Hazırlama Desteği sağlandı.
Yine Üniversitemizde bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla 2012 yılında teşvik
sisteminde üç yeni uygulama daha başlatıldı:
*İlk olarak daha önce yılda bir defa olan başvurular, yılda iki döneme çıkarıldı. Farklı
dönemlerde projesi olanlara da fırsat sağlayan bu yeni sistem sayesinde, süreyi kaçıranların bir yıl beklemesinin önüne geçildi.
*İkinci olarak “Bağımsız Araştırma Desteği” uygulaması başlatıldı. Bu desteğin en dikkat çekici özelliği, lisansüstü eğitimi olmayan bölümlerin öğretim elamanlarının projelerinin de kapsam içerisine alınmasıdır. Uygulamanın başladığı 2012 yılında 33 proje
292.370 TL, 2013 yılında ise 15 projeye 143.894 TL destek verildi.
*Bilimsel araştırmaları destekleyen üçüncü düzenleme ise üniversite dışı kaynaklardan yararlanarak proje geliştiren öğretim elemanlarının da destek kapsamına alınması
oldu. Bu bağlamda üniversite dışı kaynaklardan fon bularak geliştirilen projelere, alınan
proje destek miktarının %50’si oranında altyayapı desteği sağlandı.
Öğretim üyelerimizin araştırma projelerine sağlanan desteklerde 2010-2012 yılları arasında önemli artışlar yaşandı. 2010 – 2012 yılları arasında BAP destek miktarındaki artış
3,5 kat, kurum dışı fonlardan yararlanma miktarındaki artış ise 20 kat olarak gerçekleşti.
ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN BAP DESTEK MİKTARI
ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN KURUM DIŞI DESTEK MİKTARI
ARTIŞ: 3,5 KAT
ARTIŞ: 20 KAT
2010 yılından bugüne eğitim kadromuza katılan yeni öğretim üyelerimiz eğitim kalitemizi yükseltmektedir. Öğretim üyesi sayılarında yaşanan düzenli artış sayesinde, öğ-
ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA
DÜŞEN ÖĞRENCİSİ SAYISI
renci kontenjanlarımızdaki büyük artışa rağmen 2010 yılına kıyasla öğretim üyesi başına
düşen öğrenci sayısı oranı daha iyi bir noktaya taşındı.
SCI, SSCI ve AHCI KAPSAMINDAKİ
DERGİLERDE YAYINLANAN
MAKALE SAYILARI
ÖĞRETİM ELEMANI BAŞINA
DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI / ÖĞRETİM ÜYESİ
TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI / AKADEMİK PERSONEL
YILLARA GÖRE TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI
YILLARA GÖRE LİSANS ÖĞRENCİ SAYISI
2010
16.746
2011
18.967
2012
21.610
EYLÜL 2013
25.689
2010
816
2011
882
2012
974
EYLÜL 2013
1061
MAKALE SAYILARI
2010
185
2011
182
2012
191
EYLÜL 2013
104
B
B3
ÜLEN
ECEVİ
T
ARAŞTIRMA
ÜNİVERSİTESİ
Temmuz-Ağustos 2013
>> ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında öğretim üyesi yetiştirmek üzere Üniversitemizin yüksek lisans ve doktora programı olan bölümlerine 2010-2011 Akademik Yılında ilk defa 13 lisansüstü öğrenci alındı. 2011-2012 Akademik Yılında 23 kişi, 2012-2013 Akademik Yılında ise 33 kişi ÖYP
programına dahil edildi. 2013-2014 Akademik Yılı için ise ÖYP programına 39 kişilik kontenjan ayrıldı.
ÖYP KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZE GELEN
ÖĞRETİM ELEMANI SAYISINDAKİ ARTIŞ
ARTIŞ: % 153
B4
>> ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
Gerek Üniversitemizin gerekse bölgenin ve ülkemizin bilimsel gelişiminde son derece önem taşıyan araştırma
merkezlerinin sayısı yeni açılan 6 araştırma merkeziyle birlikte 21’e ulaştı.
ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
2010 YILINA KADAR OLAN MERKEZLER
* YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
* ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
* KARADENİZ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
* İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA MERKEZİ
* TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
* ÇEVRE SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
* SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
2012 YILINDA AÇILAN MERKEZLER
* YER BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
* SAKİNE-ŞEVKİ YURTBAY GIDA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
* GÖÇ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
* AFET ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
* AHŞAP KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
* BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
* ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME MERKEZİ
* BEÜ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
* BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2011 YILINDA AÇILAN MERKEZLER
2013 YILINDA AÇILAN MERKEZLER
* ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
* OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
* ENERJİ UYGULAMA MERKEZİ
* UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
* BİYOMEDİKAL KALİBRASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN SAYISINDAKİ ARTIŞ
ARTIŞ % 110
21
22
ARAŞTIRMA
Temmuz-Ağustos 2013
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
BEÜ BİLİM ve TEKNOLOJİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi hızla
büyüyor. Merkezimiz Uzman personeli ile tüm araştırmacılara hizmet etmekte ve akredite bir kurum olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Merkez bünyesinde şimdiye
kadar ülke genelinde 5 farklı bölgeye ve 15 farklı şehre yayılmış; 12 farklı kamu kurumuna ve 13 farklı özel sektör firmasına analiz hizmeti sunulmuştur.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici ve Çalışan Güvenliği Başkanlığı ile Rektörlüğümüz arasında imzalanan “Çevresel Ağır Metal Maruziyeti Değerlendirme ve Araştırma Hizmet Alımı Protokolü” kapsamında 2012 yılında 1200 adet biyolojik
numunede 23 farklı elementin analizleri tamamlandı. Söz konusu protokol 2013 yılında yenilendi ve 6000 adet numunenin daha analizine başlandı. Şu ana kadar 3333
numunenin analiz işlemleri tamamlanmıştır. 2013 yılı içerisinde aynı kurum ile 15 ay
süreli “Hava Kalitesi (eser element ve poliaromatik hidrokarbon) Belirleme Çalışması
Hizmet Alımı Protokolü” daha imzalandı. Bu kapsamda örnek toplanma ve analiz işlenmelerine halen devam ediliyor. Merkezimizin bir başka büyük birlikteliği TÜBİTAK-MAM ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile başlamak üzeredir. Planlanan işbirliği
“Batı Karadeniz Havzasında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi” başlıklı proje çerçevesinde gerçekleşecek ve bir yıl süreyle Batı Karadeniz Havzasındaki nitrata hassas bölgelerde çok sayıda fizikokimyasal parametre izlenecek.
Ayrıca, ARTMER olarak Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği Uzunmehmet Göğüs
ve Meslek Hastalıkları Hastanesi ile 24 ay süreli protokolde de imza aşamasına gelinmiştir.
2013 yılı içerisinde Merkezimiz bünyesinde alt yapı anlamında da önemli gelişmeler ve iyileşmeler yaşandı. Yakın zamanda XRD cihazının ihalesi yapılmış ve teslim
aşamasına gelindi. Merkezimize XRF cihazı alım ihalesi de başlatıldı. Yeni yapılan iç
mekân ve laboratuvar mefruşatlarıyla Merkez çok daha modern bir görünüme kavuşmuştur. Tüm bu iyileşmeler akreditasyon çalışmalarını da hızlandırdı. Bu kapsamda personel eğitimleri ve sertifikasyonları yapıldı ve tehlikeli atık bertaraf sistemi
kurulmasına geçildi. Yakın zamanda resmi başvurular da gerçekleşecek.
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Batı Karadeniz bölgesinin en
iyi ve güvenilir laboratuvarı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
GELİR MİKTARINDAKİ DEĞİŞİMLER
CİHAZ SAYISINDAKİ DEĞİŞİMLER
31
BÜNYEMİZDE BULUNAN ANA CİHAZLAR
İndüktif eşleştirilmiş plazma kütle
spektrometresi (ICP-MS)
Sıvı Kromatografisi (LC-MS/MS)
Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi
(HPLC)
Toplam Organik Karbon (TOC)
Elementel Analiz (CHNS)
Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)
Raman Spektrometresi
Diferansiyel Termal Analiz (DTA)
DNA Dizi Analizörü
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
Ultramikratom
İyon Kromatografisi
Jel Kromatografisi (GPC)
BET Cihazı
Piknometre
Karl Fischer Titrasyon cihazı
UV Spektrofotormetre
X-ray Fluorescence Spektrometre (XRF)
(Çok yakında hizmet girecek)
X-ray Diffraction Spektrometre (XRD)
(Çok yakında hizmet girecek)
BÜNYEMİZDE BULUNAN BAZI YARDIMCI CİHAZLAR
Ultra saf su cihazı
Mikrodalga
Rotary Evoparatör
Ultrasonik banyo
Yatay-Dikey Elektroforez Sistemi
Yarı kuru Elektroforetik aktarım sistemi
Reaksiyon Fırını
Akma Bulutlama test cihazı (CGPP)
Sterilizatör Fırın
Kül fırını
Santrifüj
Masa üstü soğutmalı Santrifüj
ANALİZ EDİLEN NUMUNE SAYISINDAKİ DEĞİŞİMLER
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA
Temmuz-Ağustos 2013
23
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
Kişisel, toplumsal, sosyal ve istihdam açısından bilgi, beceri ve yeterlilikleri arttırmak
amacıyla yaşam boyunca sürdürülen öğrenim etkinliği olarak tanımlanan sürekli eğitim,
tüm vatandaşların bilgiye dayalı topluma uyum sağlamalarına ve yaşantılarını kontrol
edebilmelerine, ekonomik ve sosyal hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılmalarına olanak sağlar. Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, kamu, özel sektör,
öğrencilerimiz, akademik ve idari kadromuz ve halkımıza yönelik birçok kurs, eğitim
programları, sempozyumlar, sınavlar vb. faaliyetler düzenliyor ve koordine ediyor. Merkezimiz, sahip olduğu alt yapı ve alanında yetkin akademik personeli ile bugüne değin ya-
pılan çalışmaların yanı sıra, gelecekte paydaşlarımızın ihtiyaç duyabilecekleri her türlü
eğitim ve öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesi yönünde azim ve kararlılıkla çalışmalarına
devam ediyor. Üniversitemizin Sürekli Eğitim Merkezi (BEÜSEM) her geçen gün hizmet
kapasitesi ve çeşitliliğini artıyor. Bunun sonucunda, BEÜSEM’in 2010 yılında 11.958 TL
olan geliri, 2011 yılında 345.965 TL’ye; 2012 yılında 582.889 TL olan geliri 2013 ilk altı
ayında 24.265 TL’ye ulaştı. BEÜSEM tarafından düzenlenen eğitimlerden yararlanan katılımcıların sayısı 2010 yılında 58 iken bu sayı, 2011 yılında 925; 2012 yılında 1807 iken
2013 yılının ilk altı ayında 363 oldu.
FAALİYET SAYILARI
FAALİYETLER GELİRLERİ (TL)
FAALİYETLERDEN YARARLANAN
KATILIMCI SAYILARI
İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Üniversitemiz, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde
yapılandırılan Bülent Ecevit Üniversitesi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu, 25 Temmuz 2013 tarihinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilerek eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı. Kurum; “iş sağlığı ve güvenliği alanında görev
yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanlar” olarak tanımlanan iş güvenliği uzmanı yetiştirmek amacıyla, Bakanlık tarafından hazırlanan “İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim
Programı” kapsamında eğitim veriyor.
Temel eğitim programının amacı; iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar
veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta
öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için iş sağlığı ve güvenliği bilgisi kazanmak-
tır. Temel eğitim programının süresi, teorik bölümü 180 saatten, uygulama kısmı da 40
saatten az olmayacak şekilde tasarlandı. Teorik bölümün 90 saati uzaktan eğitim, diğer 90
saati ise yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştiriliyor. Bülent Ecevit Üniversitesi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu’nun 1. eğitim-öğretim dönemi için 25 Temmuz 2013 tarihinde başlatılan ön başvuru sürecinde, ilk aşamada toplam 197 aday müracaatta
bulundu. Ön başvuru tarih ve saatinin esas alındığı sıralamaya sadık kalınarak, her biri
ile yapılan görüşmeler sonrasında isimleri ve grupları belirlenen adayların 19-23 Ağustos 2013 tarihlerinde kesin kayıtları yapıldı ve 29-30 Ağustos 2013 tarihlerinde eğitimöğretim süreci başlatıldı. Halen, bir sonraki eğitim dönemi için talep toplamaya yönelik
ön başvurular kabul ediliyor. Ayrıntılı bilgiye, “www.beun.edu.tr” veya “http://isiguam.beun.edu.tr/” web adreslerinden ulaşılabilmektedir.
24
B5
ARAŞTIRMA
Temmuz-Ağustos 2013
>> BİLİMSEL TOPLANTILAR
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
Öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası ölçekteki bilimsel toplantılara katılımına büyük önem veren Bülent Ecevit
Üniversitesi 2010-2013 yılları arasında pek çok bilimsel toplantıya da ev sahipliği yaptı.
20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 35 üniversiteden 250
öğrencinin katıldığı kongre, 24-27 Haziran tarihleri arasında Üniversitemizde gerçekleştirildi.
2. Yer Mühendisliği Çalıştayı, Madenciler Öğrenci Topluluğu tarafından 24 Mayıs 2013 tarihinde Üniversitemizde
düzenlendi.
1. Ulusal Genç Sosyal Bilimciler Kongresi, 6-8 Eylül
2012 tarihleri arasında Üniversitemizde yapıldı.
IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
Sempozyumu 16-19 Ekim 2012 tarihleri arasında Üniversitemizde gerçekleştirildi.
Karadeniz Geneli ve Batı Karadeniz özelinde Sağlık Turizmi Sempozyumu ve Zonguldak ilinde Sağlık Turizmi
Potansiyelinin Değerlendirilmesi Çalıştayı, 2-8 Kasım
2012 tarihlerinde Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlendi.
IV. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci
Kongresi, 6 Mayıs 2011 tarihinde Üniversitemizde düzenlendi. Öğrenci kongresi yurt çapından yoğun birkatılımla gerçekleştirildi.
Çocuk İstismarı ve İhmali Olgularına Yaklaşım Sempozyumu, 27 Aralık 2011 tarihinde Tıp Fakültesi Konferans Salonunda düzenlendi. Sempozyumda “çocuk
istismarı” konusu, uzmanlar tarafından tartışıldı.
Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTD) tarafından
iki yılda bir değişik üniversitelerde gerçekleştirilen “18.
Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 7-10 Eylül 2011 tarihleri arasında BEÜ’nün ev sahipliğinde pek çok uzman
ismin katılımıyla gerçekleştirildi.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Sürekli Eğitimi ve Mesleki
Gelişim Komisyonunun 2012 yılı etkinlikleri kapsamında
25 Ocak 2012 tarihinde düzenlenen “Tıbbi Uygulama
Hatası İddiası Olan Olgulara Yaklaşım” konulu sempozyum, Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda yapıldı.
“Uluslararası Matematik Olimpiyatları ve Bu Süreçte
Türkiye’nin Yeri” başlıklı konferans, 12 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirildi.
Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Cağrafya ile İnsan ve Toplum Bilimi Fakülteleri Dekanlar Konseyi (FEFKON), sekizinci toplantısı 7-9 Mart tarihleri arasında Üniversitemizde gerçekleştirildi.
Türkiye’de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması
ve Kalite Güvence Sistemi Çalıştayı, Zonguldak’ta yapıldı.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ile 40’ı aşkın üniversite rektörünün katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda,
Türkiye yükseköğretiminin yol haritası masaya yatırıldı.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen Türkiye Yükseklik
Sistemi Modernizasyonu Çalıştayı, 28-30 Mart 2012 tarihlerinde, üniversitemizin ev sahipliğinde yapıldı.
ARAŞTIRMA
Üniversitemiz Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim
Programı Koordinatörlüğü’nün düzenlediği Öğrenci ve
Öğretim Elemanı Değişim Programları Çalıştayı, 29
Mart 2012 tarihinde düzenlendi.
Temmuz-Ağustos 2013
25
Pediatri Pratiğinde Sık Görülen Endokrinolojik Sorunlar Sempozyumu, Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi ve
Mesleki Gelişim Komisyonu tarafından, 31 Mart 2012 tarihinde Tıp Fakültesi Konferans Salonunda düzenlendi.
AB 7. Çerçeve ve Horizon 2020 (H2020) Programları Üniversite başlangıç seviyesi eğitim ve bilgilendirme toplantısı 21 Haziran 2013 tarihinde Prof. Dr. Arif AMİROV Konferans Salonunda
gerçekleştirildi.
Üniversitemiz 20. Yıl etkinlikleri çerçevesinde 2 Mayıs
2012 tarihinde, Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından “Mesleki Tanıtım Öğrenci Sempozyumu” düzenlendi.
Üniversitemiz, Yunus Emre Enstitüsü ve KIBATEK
Vakfı’nın ortaklaşa düzenledikleri Uluslararası Türk ve
Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşimler Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2012 tarihleri arasında üniversitemizin ev sahipliğinde düzenlendi.
İlki, 1-2 Mayıs 2009 tarihlerinde Gaziantep Üniversitesinin, ikincisi 14-15 Mayıs 2010 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nin, üçüncüsü ise 5-7 Mayıs 2011
tarihlerinde Erciyes Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (FENBİLKON) toplantısının dördüncüsü, Bülent
Ecevit Üniversitesinin ev sahipliğinde 3-5 Mayıs 2012 tarihinde, Zonguldak’ta gerçekleştirildi.
I.Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Bülent Ecevit
Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu tarafından, yerel
yönetimler alanında eğitim gören öğrencileri bir araya getirerek fikir paylaşımını sağlamak amacıyla, 3-5 Mayıs
2012 tarihlerinde düzenlendi.
“International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics” adlı Sempozyum, Üniversitemiz, International Burch University ve Marmara
Üniversitesi’nin katkılarıyla, 4-6 Mayıs 2012 tarihlerinde
Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da yapıldı.
Üniversitemizin düzenleyici ortaklarından olduğu “3rd
International Symposium on Sustaniable Development
ISSD 2012”, 31 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arsında BosnaHersek’in başkenti Saraybosna’da gerçekleştirildi.
Mühendislik ve matematik problemlerinin ve bu alanlardaki son gelişmelerin tartışıldığı Türkiye’de ilk kez
düzenlenen “ICCESS Special Symposium on Meshless
& Other Novel Computational Methods” başlıklı uluslararası sempozyum Üniversitemizde yapıldı.
19. Uluslararası Bilim Gençlik Haftasında üniversitemizin konuğu olan Prof. Dr. Ali Gencer’in Çağımızda
Borlu Süperiletkenlik Üretimi, Endüstriyel, Medikal ve
Teknolojik Uygulama Alanları konusundaki konferansı
büyük ilgi çekti.
18. Türkiye Kömür Kongresi, 6-8 Haziran 2012 tarihleri arasında Bülent Ecevit Üniversitesi ve TMMOB
Maden Mühendisleri Odasının işbirliğiyle düzenlendi.
Kongrede, güncel bilgilerin ışığında, kömürün aranmasından tüketimine kadar geçen süreçte kömür madenciliğinde yaşanan gelişmeler ve karşılaşılan sorunlar
bilimsel verilerin ışığında değerlendirildi. Kongre boyunca “Maden Makinaları ve Donanımı Sergisi” de ziyaret edilebildi.
I. Ulusal Genç Sosyal Bilimciler Kongresi, 6-8 Eylül
2012 tarihlerinde Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecek.
İki yılda bir düzenlenen Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumunun dördüncüsü,
16-19 Ekim 2012 tarihlerinde, Bülent Ecevit Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği
Bölümü ve Harita ile Kadastro Mühendisleri Odasının
işbirliğiyle, Zonguldak’ta düzenlendi.
26
B6
B
ARAŞTIRMA
Temmuz-Ağustos 2013
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
>> YÖK BURSUYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLEN ÖĞRETİM ELEMANLARI
YÖK bursuyla yurt dışına gönderilen
öğretim elemanlarının yıllara göre dağılımı
ARTIŞ: 4 KAT
ADI SOYADI
Yrd. Doç. Dr. İ.Etem PİŞKİN
Prof. Dr. Ahmet EGE
Doç. Dr. Kıvanç ERGEN
Yrd. Doç. Dr. Mutlu YÜKSEK
Yrd. Doç. Dr. Nazmiye YÜKSEK
Yrd. Doç. Dr. Sadık TOPRAK
Prof. Dr. Müge Meltem TOR
Doç. Dr. Nida Fatma TAŞÇILAR
Prof. Dr. C.Zuhal ERDEM
Prof. Dr. Bülent AKDUMAN
Doç. Dr. Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK
Doç. Dr. Öge TAŞÇILAR
Doç. Dr. Egemen TURHAN
Doç. Dr. Ahmet BAYAR
Doç. Dr. Hilal AYOĞLU
Prof. Dr. Selçuk KESER
Doç. Dr. İnan İlker ARIKAN
Doç. Dr. Şanser GÜL
Yrd. Doç. Dr. ÖZCAN PİŞKİN
Yrd. Doç. Dr. Murat SONGÜR
Yrd. Doç. Dr. İbrahim İlker ÖZ
Yrd. Doç. Dr. Ferhat MATUR
Yrd. Doç. Dr. Burak ÇOBAN
Yrd. Doç. Dr. Gülnihal MERAL
Doç. Dr. Haydar ARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Yüksel SOYKAN
Yrd. Doç. Dr. Ersöz GONCA
Prof. Dr. Abdurrahman ŞENGÜL
Yrd. Doç. Dr. Nurettin HATUNOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Gül Banu DUMAN
Arş. Gör. Ceran ŞEKERYAPAN
Doç. Dr. Hülya ARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Murat Emre HANHAN
Yrd. Doç. Dr. Şahru PİLTEN
Yrd. Doç. Dr. Fikret GÖLGELEYEN
Arş. Gör. Mustafa Altuğ YAYLA
Doç. Dr. Ender BÜYÜKGÜZEL
Yrd. Doç. Dr. Özlem AYDIN ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Can Murat DİKMEN
Arş. Gör. Ece Gülşah ÇOLAK
Arş. Gör. Hüseyin KEMALDERE
Doç. Dr. Sırrı Sunay GÜRLEYÜK
Yrd. Doç. Dr. Yalçın İŞLER
Arş. Gör. Kemal BARIŞ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALKAN
Arş. Gör. Elif ALAYDIN
Yrd. Doç. Dr. Muhammet UZUNTARLA
Arş. Gör. Okan SU
Yrd. Doç. Dr. Tolga ACUN
Doç. Dr. Zehra SARAÇ
Yrd. Doç.Dr. Ömer Faruk ÇAPAR
Arş. Gör. Rukiye UZUN
Arş. Gör. Tuğba Özge ONUR
Okutman Caner YAMAN
Okutman Soner ÖZLER
Okutman Elif ELYILDIRIM
Arş. Gör. Öznur YAVAN
Arş. Gör. İsmail Emrah ÇEVİK
Yrd. Doç. Dr. Tamer BUDAK
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK
Yrd. Doç. Dr. Nükhet KIRCI ÇEVİK
Yrd. Doç. Dr. Halime TEMEL NALIN
Yrd. Doç.Dr. Ramazan AKSOY
Yrd. Doç. Dr. Onur EROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Fethiye ÇAKMAK
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ferhat MISIR
Yrd. Doç. Dr. Şeyma BOZKURT
Yrd. Doç. Dr. Ebru KILIÇAY
Yrd. Doç. Dr. Selda POLAT
Yrd. Doç. Dr. Gamze BİLGEN
BİRİMİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
REKTÖRLÜK
REKTÖRLÜK
REKTÖRLÜK
İ.İ.B. FAKÜLTESİ
İ.İ.B. FAKÜLTESİ
İ.İ.B. FAKÜLTESİ
İ.İ.B. FAKÜLTESİ
İ.İ.B. FAKÜLTESİ
İ.İ.B. FAKÜLTESİ
İ.İ.B. FAKÜLTESİ
İ.İ.B. FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
ZONGULDAK MYO
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
ALAPLI MYO
ÜLKE
ABD
İngiltere
İngiltere
ABD
ABD
İsveç
ABD
ABD
Almanya
Almanya
ABD
ABD
ABD
Almanya
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ÇİN
ABD
Çek Cumhuriyeti
Avustralta
Almanya
İngiltere
İngiltere
İngiltere
RUSYA
ÖZBEKİSTAN
KIRGIZİSTAN
İngiltere
ABD
İspanya
ABD
JAPONYA
İngiltere
ABD
İRLANDA
ABD
ABD
Hollanda
ABD
Makedonya
Almanya
Almanya
ABD
ABD
ABD
İspanya
KANADA
ABD
SLOVENYA
İsveç
İrlanda Cumhuriyeti
Avusturya
Almanya
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
İngiltere
Avustralya
İngiltere
ABD
ABD
İngiltere
ABD
TARİHİ
01.12.2010-01.03.2011
01.08.2011-27.10.2011
03.10.2011-04.11.2011
04.10.2011-30.12.2011
04.10.2011-30.12.2011
17.10.2011-12.01.2012
01.05.2012-30.06.2012
18.06.2012 tarihinden itibaren 88 gün
21.05.2012-16.08.2012
01.07.2012-31.08.2012
18.06.2012-09.09.2012
18.06.2012-14.09.2012
07.10.2012-08.12.2012
03.06.2013-29.08.2013
01.08.2013-30.08.2013
01.07.2013-31.08.2013
01.07.2013-31.08.2013
01.07.2013-26.09.2013
01-30.09.2013
16.09.2013-12.12.2013
01.10.2013-27.12.2013
15.11.2010-15.05.2011
31.01.2011-28.06.2011
11.07.2011-11.09.2011
04.07.2011-16.09.2011
05.09.2011-03.12.2011
01.01.2012-30.06.2012
01.05.2012-30.07.2012
01.06.2012-01.08.2012
11.06.2012-07.09.2012
01.07.2012-15.09.2012
13.08.2012-09.11.2012
01.10.2012-28.12.2012
15.01.2012-14.01.2013
19.05.2012-18.05.2013
01.04.2013-28.06.2013
08.06.2013-12.07.2013
18.07.2013-14.10.2013
21.08.2013-07.02.2014
06.09.2013-29.08.2014
01.04.2010-01.10.2010
15.06.2011-15.07.2011
01.07.2011-30.08.2011
15.06.2011-11.09.2011
01.07.2011-30.09.2011
04.07.2011-30.09.2011
15.01.2012-12.04.2012
26.11.2011-30.06.2012
18.04.2012-15.07.2012
01.07.2012-31.08.2012
17.10.2012-09.01.2013
16.09.2013-16.11.2013
01.10.2013-27.12.2013
01.04.2010-31.05.2010
15.10.2010-15.01.2011
01.05.2013-27.07.2013
02.11.2009 tarihinden itibaren 1 yıl
02.09.2009 tarihinden itibaren 1 yıl
01.06.2012-27.08.2012
18.06.2012-09.09.2012
03.06.2013-30.08.2013
04.06.2013-31.08.2013
05.06.2013-31.08.2013
05.06.2013-01.09.2013
27.06.2011 tarihinden itibaren 89 gün
11.06.2012 tarihinden itibaren 89 gün
28.06.2013 tarihinden itibaren 89 gün
20.06.2013-15.08.2013
01.06.2013-28.08.2013
16.06.2013-10.09.2013
B
B7
ÜLEN
ECEVİ
T
ARAŞTIRMA
ÜNİVERSİTESİ
Temmuz-Ağustos 2013
27
>> SON ÜÇ YILDA YAYIN HAYATINA BAŞLAYAN DERGİLER
Yenilikçilik ilkesi doğrultusunda bilim ve teknoloji üreten Üniversitemiz, ürettiği değerleri bilim dünyasıyla paylaşmak
amacıyla yaşama geçirdiği süreli yayınları ile alanında öncü bir yükseköğretim kurumu haline geldi.
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
İlk sayısı 2011 yılında yayımlanan
Üniversitemizin yayın organı Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, büyük beğeni
topladı. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, kısa bir sürede, Türkiye’de ve dünyada yükseköğretimdeki güncel
sorunların ve çözüm önerilerinin, öğretim stratejilerindeki yeniliklerin,
bilim ve teknolojideki yeni yönelimlerin ve gelişmelerin ele alındığı bilimsel
bir tartışma platformuna dönüştü.
Uluslararası ve saygın bir medya olma
yolunda hızla ilerleyen dergi üçüncü
sayısında, 12 Ocak 2012 tarihi itibariyle EBSCOhost ve Newjour veri tabanlarına kabul edildi.
Karaelmas Fen ve
Mühendislik Dergisi
Üniversitemizin bilimsel yayınlarından
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi
(Karaelmas Science and Engineering Journal), Fen ve Mühendislik bilimleri alanında çalışan bilim insanlarını bir çatı
altında toplamak, bu bilim dalları ile ilgili
bilimsel araştırmaların tanıtılması ve yayılması amacıyla, 15 Haziran 2011 tarihinde
yayın hayatına başladı. Türkçe ve İngilizce
makalelerin yer aldığı dergi, Fen, Mühendislik, Eğitim ve Temel Sağlık Bilimleri
alanlarında yapılan özgün araştırma makalelerini, derlemeleri, kısa makaleleri, teknik notları, kitap eleştirilerini ve bilimsel
nitelikteki editöre mektupları içeriyor.
Uluslararası Yönetim İktisat
ve İşletme Dergisi
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ekonomi, işletme, yönetim ve uluslararası ilişkileri içeren
konu başlıklarının oluşturduğu geniş
bir alanda, bilimsel çalışmaları içeriyor. Tüm katılımların, Yayın Kurulu’nca çift körleme hakemlik tarzında
değerlendirildiği dergide makaleler,
Türkçe ya da İngilizce olabiliyor.
Mart, Temmuz ve Kasım sayıları
olmak üzere yılda üç kez yayımlanan
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi’ne aynı zamanda çevrim-içi (http://www.ijmeb.org) olarak
da erişilebiliyor.
Üstün Yetenekliler Eğitimi
Araştırmaları Dergisi
Üstün yeteneklilerin eğitimleri konusunda yapılan akademik araştırma
ve uygulamalar son yıllarda büyük
ivme kazanmıştır. Üniversitemizin
bilimsel yayınları arasına katılan
Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi (UYAD), üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili online
uluslararası, hakemli, akademik bir
dergidir. UYAD yılda iki kez yayımlanmaktadır. UYAD'ın amacı üstün
yeteneklilerin eğitimi ile ilgili araştırmaların paylaşıldığı bir platform
oluşturmaktadır.
http://higheredu-sci.beun.edu.tr
http://fbd.beun.edu.tr
http://www.ijmeb.org
http://uyad.beun.edu.tr
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, DOAJ,
Index Copernicus, EBSCO, NewJour,
Google Akademik ve Akademia Sosyal
Bilimler İndeksi (ASOS Index)
tarafından dizinlenmektedir.
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi,
DOAJ, EBSCO Host, Index Copernicus,
Araştırmax ve ULAKBİM tarafından
dizinlenmektedir.
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
ASOS Index Veri Tabanı, EBSCO Host Veri Tabanı, INDEX COPERNICUS Veri Tabanı, TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Makale Veri Tabanı tarafından dizinlenmektedir.
Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları
Dergisi, ASSOS, DOAJ, Arastirmax,
NewJour, Google Akademik, Research
Bible tarafından dizinlenmektedir.
B8
>> DİĞER YAYINLARIMIZ
OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E
BELGELERLE ZONGULDAK
TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMİN YENİDEN
YAPILANDIRILMASI VE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
FEFKON TOPLANTISI
BİLDİRİ KİTABI VE SONUÇ RAPORU
TÜRK ve DÜNYA EDEBİYATINDA
ETKİLEŞİMLER SEMPOZYUM BİLDİRİSİ
20. ULUSAL BİYOLOJİ ÖĞRENCİ
KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI
9. ULUSAL İŞLETMECİLİK
KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI
28
B
İNSAN KAYNAKLARI
Temmuz-Ağustos 2013
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
C. İNSAN KAYNAKLARI
C1
>> AKADEMİK PERSONEL
Uzun yıllar boyunca üniversitemize hizmet eden öğretim üyelerimizin mağduriyetlerini giderebilmek veöğretim üyesi ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla yardımcı doçent atama kriterleri değiştirildi.
Bu kapsamda 2010-2012 yılları arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin üniversitemizin tüm öğretim üyelerinin
kadroları verildi. Bu sayede 2010 yılında Üniversetimizin tüm öğretim elemanlarının sayısı 816 iken bu sayı
2013 yılının Eylül ayı itibarıyla 1.061’e yükseldi. 2010 yılında 301 olan toplam öğretim üyesi sayısı ise Eylül
2013’te 451’e ulaştı.
ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI
YILLARA GÖRE TOPLAM ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI
ARTIŞ: % 50
ÖĞRETİM ELEMANLARININ UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI
ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI
ARTIŞ: % 30
B
C2
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
İNSAN KAYNAKLARI
Temmuz-Ağustos 2013
29
>> İDARİ PERSONEL
2010 yılında 782 olan idari personel sayısı 15.08.2011 tarihinde 4/B’den 4/A’ya 411
personelin atanmasıyla 1.204’e ulaştı. Bülent Ecevit Üniversitesinin idari personel sayısı 2013 yılı Ağustos ayı itibarıyla 1.230’a yükseldi.
EYLÜL
* 15.08.2011 tarihinde 4/B’den 4/A’ya 411 adet personel atanmıştır.
C3
>> BEÜ PERSONELİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
İstatbul Cafe modern çizgileri ve üstün lezzet anlayışıyla hizmete girdi
Kaba inşaatı Erah İnş. San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti. - Emek İnş. ve Tic. Ltd. Şti. ortaklığı
tarafından bitirilen ve Üniversitemiz Sağlık Kampüsünde yer alan toplam 400 metrekare
büyüklüğündeki kafeterya binasının inşaası Üniversitemiz tarafından tamamlanarak çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin kullanımına açıldı.
BEÜ Hastanesi personel kafeteryası hizmete açıldı
Hastane personeline günün yorgunluğunu üzerinden atmalarına ve molalarını keyifli
bir ortamda geçirmelerine olanak tanıyan BEÜ Hastanesi Personel Kafeteryası hizmete
açıldı. Eşsiz güzellikteki bir manzaraya da sahip olan kafeteryada hastane personeline
sıcak, soğuk içecekler ve aperatif yiyeceklerde sunuluyor.
Üniversitemiz, akademik ve fiziki gelişiminin yanında sosyal imkânlarını da artıran,
tüm mensuplarının ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren bir yükseköğretim merkezi
olma yolunda önemli adımlar atıyor. Bu yöndeki çalışmalardan biri de Merkez Kampüste kısa süre önce hizmet vermeye başlayan Kampüs Kafe oldu. Açılış töreni, 24 Mayıs
2013 tarihinde gerçekleştirilen Kampüs Kafe, BEÜ öğrencilerinin ve tüm personelin kullanımına dönük olarak tasarlandı.
Teras Kafe yenilenen çehresiyle hizmet vermeyi sürdürüyor
Merkez Kampüs Teras Kafe, modern yüzüyle personelimizin hizmetine açıldı. Binanın
dışı ve bahçenin yeniden yapılan çevre duvarları dijital seramik ile kaplandı. Rüzgârı
kesmek amacıyla yerleştirilen cam panellerle yepyeni bir dış görünüme kavuşan yazlık
bahçenin mutfağı da tümüyle yenilendi.
30
Temmuz-Ağustos 2013
İNSAN KAYNAKLARI
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
Merkez Kampüsteki çocuklar oyun parklarına kavuştu
Üniversitenin merkez kampüsünde yer alan lojmanların çevre düzenlemesi çalışmaları
kapsamında çocuklar da unutulmadı ve lojman alanı içinde bir çocuk parkı inşa edildi.
2011 yılının Nisan ayında kullanıma açılan parkı, üniversite çalışanlarının çocukları sevinçle karşıladı.
Bizzat Üniversitemiz Rektörü tarafından okunan ve Üniversitemiz hakkında her türlü
öneri ve şikâyetlerin değerlendirildiği bir “Geri Bildirim Formu” oluşturularak web sitesinde hizmete sunuldu.
Personelimiz çocuklarına yönelik ‘Okul Öncesi Eğitim Merkezi’ hizmete açıldı
Üniversitemizin Sağlık Kampüsünde inşa edilen kreşin yapımı, 60 gün gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete açıldı. Kreşe, ‘Hacı Mevlüt ve Hacı Sabahat Hamzaoğlu Okul
Öncesi Eğitim Merkezi’ adı verildi. Feza İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Hamzaoğlu’nun tüm masraflarını üstlendiği kreş, yine Hamzaoğlu tarafından alanındaki en
modern araç ve gereçlerle donatıldı. Yüz çocuğa hizmet verebilecek kapasitede inşa edilen Merkezde 4 öğretmen, 3 sınıf ablası, 1 aşçı ve 1 temizlik personeli görev yapıyor. Ayrıca, merkez kampüsten ücretsiz servis hizmeti veriliyor.
Üniversite sağlıklı yaşam salonuna kavuştu
Sağlıklı Yaşam Salonu (Fitness Salonu) Nisan 2011’den itibaren üniversite personelinin hizmetine açıldı.
Öğretim üyesi lokalinin terası yeniden düzenlendi
Merkez kampüs yemekhanesindeki bir bölüm, akademik ve idari personelin öğle yemeği
sonrası dinlenebilecekleri kafeye dönüştürüldü. Ayrıca, BEÜ Konukevinin giriş katında daha
önce hizmete açılan Öğretim Üyesi Lokalinin terası yazın kullanılmak üzere düzenlendi.
Üniversitemiz personeli, çeşitli sosyal etkinliklerde de bir araya geldi
Üniversite personeline yönelik olarak düzenlenen çeşitli etkinlikler sayesinde çalışanlarımız bir araya gelerek sosyal yaşamda da paylaşımda bulundular.
Banka maaş promosyonlarında büyük artış sağlandı
Üniversitemizin maaş promosyon anlaşmasının süresinin 14 Temmuz 2012 tarihinde sona
ermesi nedeniyle yapılan ihale sonucunda Akbank ile üç yıllık bir anlaşmaya varıldı.
15.07.2012-14.07.2015 tarihlerini kapsayan yeni maaş promosyon anlaşmasına göre; kişi başına 1.550.00 TL olarak belirlenen tutarın tamamı, peşin olarak 3 Ağustos 2012 tarihinde tüm
BEÜ personeline ödendi. 2009 yılında yapılan bir önceki maaş promosyon anlaşmasında ise,
kişi başına 753,85 TL den anlaşılmış, bu tutarın %30’u üniversite hesaplarına aktarıldıktan
sonra, geriye kalan 527,69 TL üç yıl boyunca, 6 ayda bir 87,95 TL olarak personele ödenmişti.
BEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde üniversite personeline işlemlerinde öncelik veriliyor
Hastane otomasyon sisteminde gerekli düzenlemeler yapılarak akademik ve idari personelin Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki sağlık hizmetinden öncelikli olarak yararlanması sağlanıyor.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜSLERDEKİ YENİLİKLER ve YATIRIMLAR
Temmuz-Ağustos 2013
31
D. KAMPÜSLERDEKİ YENİLİKLER ve YATIRIMLAR
D1
>> MERKEZ KAMPÜS
Kapalı Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisi
BEÜ’nün Merkezi Derslikler Binalarının yapımını TOKİ üstlendi.
Üniversitemiz yatırım programında yer alan projelerden; Merkezi Derslikler ve Ofisler
(17.020 m²) ile Kapalı Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesis (4.435 m²) inşaatlarının proje çalışmaları tamamlanarak TOKİ’ye teslim edildi. TOKİ ile Rektörlük Makamı arasında 5 Haziran 2012 tarihinde imzalanan protokol gereği; işlerin ihalesi ve yaptırılması TOKİ tarafından
gerçekleştirilecek. Merkez kampüste yapılacak olan merkezi derslikler binası toplam 17.029
metrekarelik bir kapalı alan olarak tasarlandı. Binada öğrenci işleri, öğretim üyeleri ofisleri,
teknik resim- bilgisayar salonları, büyük-küçük derslikler ve amfiler yer alacak. Merkez
Kampüs sınırında ana karayolunun alt kısmında yer alan Hazine Müsteşarlığından tahsisli
6.575 metrekarelik bir alanı kaplayan BEÜ Kapalı Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisinin yapım
çalışmaları hızla devam ediyor. Tesiste; olimpik yüzme havuzunun yanı sıra, sağlıklı yaşam
merkezi (fitness), sauna ve Türk hamamı yer alacak.
Konukevi
SKS Daire Başkanlığı ve Oditoryum Blokları
Merkezi Yemekhane, İdari Bürolar, Trafo Ünitesi, Konukevi, SKS Daire Başkanlığı Büroları ve Oditoryum Bloklarının tamamını kapsayan ikmal inşaatı ihalesi çerçevesinde;
konukevi, idari bürolar ve trafo ünitelerinin yapımı tamamlarak hizmete açıldı. Ayrıca
Oditoryum Bloğunun temel altında zeminde iyileştirme yapıldı. Oditoryum binasının ve
SKS Daire Başkanlığın Bürolarının kaba inşaatı tamamlandı.
İnşaatı tamamlanan Merkez kampüsteki BEÜ Konukevinin iç tasarımına yönelik çalışmalar da tamamlandı. Konukevine VRF klima sistemi yaptırıldı, kapı kilitleri değiştirilerek elektronik kartlı kilit sistemi kuruldu. Konukevinde yer alan 27 odanın tefrişatı için;
mobilya takımı, LCD televizyon, banyo takımları, mini buzdolabı, saç kurutma makinesi,
su ısıtıcı, nevresim ve havlu takımları, duvarlara tablolar, perdeler alındı. Aydınlatma sistemi için odalara aplikler yerleştirildi ve kolidorlara sensörlü lambalar takıldı. Ayrıca konukevinin lobisine oturma grupları ve LED TV yerleştirildi. BEÜ Konukevi misafirlerini
en iyi şekilde ağırlıyor.
32
Temmuz-Ağustos 2013
KAMPÜSLERDEKİ YENİLİKLER ve YATIRIMLAR
Açık Spor Alanları hizmete açıldı
Merkez Kampüs Spor Salonu
Üniversitemiz merkez kampüsünde bulunan açık spor alanları hizmete açıldı. Üniversitemiz Merkez Kampüsünde Cemile Çolak (Seçil İnşaat Taahhüt Malzeme ve
Hafriyat) tarafından anahtar teslimi yapılarak Üniversiteye hibe suretiyle devredilen açık spor tesislerinin inşası ile ilgili olarak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer
ile Seçil İnşaat Taahhüt Malzeme ve Hafriyat adına Ahmet Çolak arasında imzalanan
protokol çerçevesinde, yıkılan spor sahalarının yerine dört adet voleybol ve basketbol oynamaya uygun saha inşa edildi. Açık spor tesislerinin beton üzerine zemin
kaplaması yapılarak, öğrencilerimizin sahalardan akşam saatlerinde de yararlanabilmeleri amacıyla aydınlatma sistemi kuruldu.
Ayrıca, Üniversitenin kendi olanaklarıyla, BEÜ Spor Salonu da baştan aşağıya yenilendi. Üniversitemizin Büyük Onarım İhalesi kapsamında, Merkez Kampüs Spor
Salonunun dış cephe kaplaması, ses yalıtımı ve çeşitli onarım işleri gerçekleştirildi. Özellikle çeşitli etkinliklerde soruna neden olan salondaki ses yankılanmasını önlemek amacıyla, tavan ve duvarlar akustik kumaş ile kaplandı. Ses sistemi yenilenen salonun
protokol camları değiştirildi. Spor Salonunun daha iyi havalandırılması amacıyla, salonun
tüm doğramaları değiştirilerek yerine motorlu alüminyum vasistaslı doğrama takıldı ve
tüm salon boyandı. Binadaki tüm tuvalet -soyunma odaları- duşlukların seramik kaplaması
ve kapıları yenilendi. Duşluklar bölünerek duşluk sayısı ikiden dörde çıkarıldı ve duşluklara
havalandırma sistemi kuruldu. Tüm tuvalet taşları ve lavabolar değiştirildi. Bina dış cephesine mantolama yapıldı ve binaya led ışıklandırma yapıldı. Spor Salonu binasının çevresine
beton parke yapılarak binadaki koridorlara ve soyunma odalarına asma tavan yapıldı. Ayrıca binada yer alan tüm kapılar yenilendi.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
Üniversite meydanı yeniden düzenlendi
Kampüs içi yol bağlantısı
Kampüs Alt Yapı projesi kapsamında yapılacak olan Merkez Kampus İçi Yol Bağlantısı
ve Çevre Düzenleme Alt Yapı işinin ihalesi sonuçlandırıldı. Projeye göre, Rektörlük Binası ve Konukevi önündeki alan, Üniversitemiz meydanı olarak düzenlendi. Üniversitemiz Emniyet girişinden başlayan yol bağlantısı Kapalı Spor Salonu arkasından geçirilerek,
Alt Nizamiye kapısına kadar devam ettirildi.
Zonguldak MYO Yemekhane ve kantin projesi için inşaat çalışmaları başladı
Kilimli ilçesinde bulunan Zonguldak Meslek Yüksekokulu arazisi üzerinde yaklaşık
350 bin TL tutarında yemekhane ve kantin inşaatının yapımına karar verilirken, bu projenin Kilimli Üniversite ve Yükseköğrenimi Geliştirme Derneği önderliğinde yürütülmesini öngören bir protokol imzalandı.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜSLERDEKİ YENİLİKLER ve YATIRIMLAR
Temmuz-Ağustos 2013
33
İlahiyat Fakültesi Uygulama Camisinin temeli atıldı
Türkiye Diyanet Vakfı Zonguldak Şubesi tarafından Üniversitemizin Merkez Kampüsünde inşa edilecek olan cami için protokol imzalandı. Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer’in
makamında, 1 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilen imza törenine, Zonguldak Müftüsü
Nuh Korkmaz katıldı. İki katlı olarak projelendirilen ve her katı 310 metrekare alana
sahip olan caminin 830 metrekare toplam kullanım alanı bulunuyor. Bayan ve erkekler
için ayrı bölümleri, lavabo ve abdesthaneleri de bulunan cami, 500 kişilik cemaat kapasitesine sahip olacak... Engellilerin kullanımına uygun gerekli düzenlemelerin de yapılacağı caminin, inşaatının 18 ay içerisinde tamamlanması ve ibadete açılması planlanıyor.
Merkez Kampüs içerisinde bulunan Konferans Salonlarının tuvalet gruplarında yürütülen tadilat ve onarım işleri tamamlandı.
Çaycuma Belediye Başkanı Mithat Gülşen, Çaycuma Süt Ürünleri Genel Müdürü
Hüsnü Sami Alpan ve Orman Bölge Müdürü Akif Yılmaz’ın katkılarıyla Merkez kampüsteki meydan ve şelale yapımı çalışmaları tamamlandı.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi
Dekanlığı ortak binası, onarım işi tamamlanarak hazır hale getirildi.
Üniversitemiz Merkez Kampüsünde, Teras Kafe ve lojmanların kapalı otoparklarının
önündeki saha ile Rektörlük Binası çevresi ve lojmanlara giden yolun asfaltlanması, Zonguldak Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından yapıldı.
Merkez Kampüs mevcut kütüphane binasının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı, Uzaktan Eğitim Merkezi ve Sürekli Eğitim Merkezi olarak kullanılması planlandı. Tadilat çalışması ile ilgili projenin ihalesi yapıldı ve yapım çalışmaları
2011 yılı Kasım ayı itibariyle tamamlandı.
34
Temmuz-Ağustos 2013
KAMPÜSLERDEKİ YENİLİKLER ve YATIRIMLAR
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Laboratuvarları
İnşaat Mühendisliği Bölümüne ait laboratuvarlar toplam 4030 metrekare (A Blok 2880,
B Blok 1150 metrekare) olmak üzere iki bloktan oluşuyor. Ayrıca, İnşaat Mühendisliği
Bölümünün C Blok Yapı Mekaniği Laboratuvarı, revize edilerek toplam 1950 metrekarelik Makine Mühendisliği Laboratuvarı olarak düzenlendi.
Merkez Kampüste yer alan lojmanların giriş kapılarının ve markizlerin yenilenmesi
işi tamamlandı.
Üniversitemiz Rektörlük Toplantı Salonu yenilenerek, rektörlük binasında faaliyete
geçti. Çaycuma MYO Dekorasyon Atölyesinde yapılan masa, sandalye ve akıllı tahtanın
yer aldığı toplantı salonu tam donanımlı hale getirildi.
Bisiklet park yerleri ile eski garajların sökümü ve çelik konstrüksiyon imalat işlemleri
atölye imkânlarıyla yapıldı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin kantin ve ofislerinde tadilat ve yenilik çalışmaları 2011 yılı Kasım ayı içerisinde tamamlandı.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜSLERDEKİ YENİLİKLER ve YATIRIMLAR
Temmuz-Ağustos 2013
35
Maden Mühendisliği, ZMYO binası, Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği binaları girişleri ve çevresinde saha düzenlemesi tamamlandı.
Zonguldak Meslek Yüksekokulunun akademik ve idari birimleri, Kilimli’ye taşındı ve ZMYO
binası Mühendislik Fakültesi’ne tahsis edildi. Bu çerçevede Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri ZMYO binasına taşındı.
Zonguldak Karaelmas Vakfı Başkanı Şenol Altuntaş tarafından yapımı üstlenilen Merkez Kampüs Spor Salonu’nda “BEÜ Sağlıklı Yaşam Merkezi” kurularak hizmete alındı.
İşadamı Ali Papila ve Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’nün katkılarıyla Üniversitemiz Merkez Kampüs alt girişi lojmanlar kısmında kalan atıl bölgeye peyzaj çalışması uygulandı.
İşadamı Mevlüt Hamzaoğlu’nun katkılarıyla Merkez kampüs yazlık bahçenin yanında
modern bir çocuk parkı yapıldı.
Merkez Kampüs Spor Salonu’nun ses, ışıklandırma, yalıtım, modernizasyon işlemleri
uluslararası standartlara uygun şekilde tamamlandı. Ayrıca, Salonun kışın kullanımını
zorlaştıran ısınma problemi çözülerek iklimlendirme sistemi tesis edildi.
Maden Mühendisliği Bölümünde laboratuvar oluşturularak öğrenci ve personelin kullanımı için avlu düzenlemesi yapıldı.
Kampüs içerisinde, lojman binaları çevresinde eski korkulukların yaklaşık 300 m² ’lik
kısmı atölye imkânlarıyla sökülerek yerlerine ferforje korkuluk yapıldı. Ayrıca 700 m’lik
kısmın yapım ve montaj işleri ise ikinci etapta tamamlandı.
36
Temmuz-Ağustos 2013
KAMPÜSLERDEKİ YENİLİKLER ve YATIRIMLAR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sağlık Kampüsünde yer alan Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Binasının çevresindeki yeşil alanın led aydınlatması yapıldı.
Merkez Kampüs yönlendirme sistemi oluşturuldu.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
Web sitemize ve alt sitelere ait erişim istatistiklerinin düzenli bir şekilde tutulması sağlandı. BEÜ web sitesi günlük ortalama 3.650 kişi tarafından ziyaret ediliyor.
Üniversitemizin 11 ayrı kampüsünde “fiş” ile yemek yenmesini ortadan kaldırarak yemekhane otomasyon sistemine geçildi. Bu doğrultuda; 11 kampüsümüzün yemekhane
turnike sistemleri takıldı ve kart yazılım sistemi hazırlandı.
Rektörlük binası asansörü yenilendi.
Merkez Kampüs aydınlatma projesi tamamlandı.
Özürlü rampası, pis su hattı onarımı ve sera temeli ile alt yapı düzenleme işlerinin yapımı tamamlandı.
Tüm binaların boya ve bakım işleri yapıldı.
Bilgi iletişim teknolojilerinin aktif kullanımına ve kapasitesinin artırılmasına ağırlık verildi. IPv6’ ya (adresleme sistemi) geçişle ilgili bütün çalışmalar tamamlandı.
Ulakbim’in derecelendirmesine göre; Türkiye’ de IPv6’da 8. seviyeye gelen (en üst seviye) 6. sıradaki üniversite, Bülent Ecevit Üniversitesi oldu.
Kampüs sınırlarını belirlemek amacıyla 600 metrelik korkuluk çalışması yapıldı.
Dış Kampüslerimizin İnternet bağlantı hızları arttırıldı.
Merkez Kampüsümüzün internet ağı altyapısının yenilenmesi, IP kamera ve Kablosuz ağ ile ilgili proje çalışması Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanlığı ile ortak yürütüldü.
Makine Mühendisliği bölümü laboratuvarları için alüminyum kapı yapımı tamamlandı.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuarları ve İş Atölyeleri Binası inşaatı tamamlandı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok 1. kat koridorunda büro düzenlendi.
Merkez Kampüs K-L Blok lojmanları giriş tarafı sahası düzenlendi.
Yazlık bahçe yanındaki güvenlik binası tuvaletlerinin tadilatı ve onarımı yapıldı.
İİBF konferans salonlarının havalandırma tesisatı yenilendi.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği laboratuvarları A Blok led aydınlatması yapıldı.
Merkez Kampüste K-L Blok lojmanları ısı kanalı ve kanalizasyon hattı ile yemekhane davlumbazı onarıldı.
B
D2
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜSLERDEKİ YENİLİKLER ve YATIRIMLAR
Temmuz-Ağustos 2013
37
>> İNCİRHARMANI KAMPÜSÜ
İncirharmanı Hazırlık Eğitim Bloklarının çatı tamiri, dış cephe izolasyonları ve
cephe kaplamaları yapıldı.
Öğrencilerin kitap okuyup internete girebilecekleri bir kütüphane yapıldı.
Yemekhane iç düzenlemesi yapıldı.
Kantin arkasındaki alan öğretim elemanlarının dinlenme yeri olarak düzenlendi.
Blok girişlerinde engelli bireyler için rampalar inşa edildi.
Kampüse öğrencilerin ve personelin dinlenebileceği oturma alanları yerleştirildi.
Kampüs, yeni çevre düzenlemesi ile çağdaş bir görünüme sahip oldu.
Yemekhane ve kantin girişlerindeki lavabolar yenilendi.
38
Temmuz-Ağustos 2013
KAMPÜSLERDEKİ YENİLİKLER ve YATIRIMLAR
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
Lİ
A
İH
EK
C
ÖN
Lİ
A
İH
EK
Lİ
A
İH
N
YE
C
ÖN
Basketbol sahaları Kozlu Belediyesi’nin katkılarıyla yenilendi.
İ
İ
N
YE
L
HA
Kampüse yeni bir giriş kapısı ve danışma binası yapıldı.
İncirharmanı Mescidi, işadamı Mecit Aydın ile BEÜ Rektörlüğü arasında 18.07.2011 tarihinde imzalanan protokole göre yaptırılarak hizmete alındı.
1.200 öğrenci kapasitesiyle hizmet veren Yabancı Diller Zorunlu Hazırlık Okulunun
yükünü kaldırmakta zorlanan eski kütüphane iptal edilerek, eski toplantı odasının kütüphaneye dönüştürülmesi işi tamalanarak hem daha çok öğrenciye hizmet sunulacak
hem de daha etkin bir çalışma ortamı oluşturuldu. Bu amaçla Çaycuma MYO Mobilyacılık bölümü atölyelerinde raflar, çalışma masaları ve internet erişimi için yonca masalar yeni kütüphane için hazırlandı.
Rektörlük tarafından alınan projeksiyonlar ve Çaycuma MYO Mobilyacılık bölümünde
yaptırılan kürsüler ile hem derslik alanlarının daha etkin kullanılması sağlandı, hem de
daha modern çizgili dersliklere kavuşuldu.
Lİ
A
İH
EK
C
ÖN
Lİ
A
İH
N
YE
Atatürk büstü ve köşesi yeniden düzenlendi.
Yemekhanede öğrencilerin sırada beklemelerini azaltmak için ikinci bir benmari tezgâh alındı.
TTK sınırına 20 metre korkuluk yapıldı.
Harici tip besleme kabloları, çevre aydınlatması ve kalorifer tesisatı yenileme işi tamamlandı.
2 adet 8 m’lik hareketli bayrak direği yapıldı.
B
D3
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜSLERDEKİ YENİLİKLER ve YATIRIMLAR
Temmuz-Ağustos 2013
39
>> EREĞLİ KAMPÜSÜ
Ereğli Eğitim Fakültesi kütüphanesinin revizyonu ile ilgili tadilat projesi ihale edildi. 05 Ağustos 2011 tarihinde sözleşmesi imzalanan ihale kapsamında tadilatlar tamamlandı. Kütüphanenin tefrişi, Eğitim Fakültesi Merkez Binasını da Üniversitemize kazandıran rahmetli Hacı Kadri
Yılmaz’ın kızı Zuhal Yılmaz ile torunu İhsan Yılmaz tarafından tamamlanarak hizmete açıldı.
“Bir Sınıf da Senin Olsun” kampanyamız çerçevesinde eğitim gönüllülerinin katkıları ile Ereğli Eğitim Fakültesinde toplam 20 adet ilkokul sıralı sınıf, anfi tipi sıra ile
tefriş edildi.
Ereğli Eğitim Fakültesinde öğretim elemanlarının bürolarının tabanları toplam 680 m²
lamine döşeme ile kaplandı ve tüm öğretim elemanlarına yeni çalışma koltukları verildi.
Denizcilik İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulunda Denizcilik Müzesi açıldı.
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulunun yemekhanesi ve kantin çıkışının boya
ve tamirat işleri hibe yoluyla yaptırıldı.
Denizcilik İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulunun B blok çatı katı ve çatısının bakımı ve onarımı, çatı atık su giderlerinin ve olukların yenilenmesi
Denizcilik müzesinin yeniden restore edilmesi işlemi tamamlandı.
Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü
aktif hale getirildi. Bölüme 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla ilk defa öğrenci alındı.
Ereğli Eğitim Fakültesi sahası içinde yapılacak olan kantin yemekhane binasının
yapımı için Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası ile protokol imzalandı.
Okul terası kalebodurlarının sökülüp yeniden yapımı ve okul atık su giderlerinin yenilenmesi
Ayrıca, Deniz İşletmeciliği ve Yüksekokulu bünyesinde;
Katlara öğrenci bilgisayarlarının yerleştirilmesi işi tamamlandı.
B blok kat tuvaletlerinin bakım ve onarımı yapıldı.
Kantin yemekhanesi elektrik tesisatı yenilendi.
Asansör hizmeti aktif hale getirildi.
40
D4
Temmuz-Ağustos 2013
KAMPÜSLERDEKİ YENİLİKLER ve YATIRIMLAR
>> ÇAYCUMA KAMPÜSÜ
Çaycuma Meslek Yüksekokulunda, içerisinde ücretsiz internet ve bilgisayar erişimi ve
geniş yelpazede kitaplar bulunan yeni bir kütüphane hizmete açıldı. Öğrencilere rahat
bir çalışma ortamı da sunan yeni kütüphane, öğrencilere ücretsiz internet erişimi, okulumuzda bulunan bölümlerle ilgili alanlar ve genel kültür alanlarında araştırma yapma,
dünya klasiklerinin de içerisinde bulunduğu geniş bir yelpazede okuma yapma, yurt ve
dünya gündemi ile mesleki alanlarda meydana gelen güncel gelişmeleri takip etmelerini
sağlayacak süreli yayınlara erişebilme olanaklarını sağlıyor.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
Çaycuma Kampüsünde yapımı tamamlanan Rekreasyon Alanının açılışı 15 Mayıs 2013
tarihinde yapıldı.
Mobilya ve Dekorasyon programı öğrencilerimizin teknik resim dersi için, 60 adet teknik resim masası bulunan teknik resim odası düzenlendi.
Öğrencilerimiz için 40 bilgisayardan oluşan bir internet erişim odası düzenlendi.
Çaycuma Meslek Yüksekokulu, uzun süredir ihtiyaç duyduğu ve çeşitli amaçlar için
kullanılabilecek yeni bir Konferans Salonuna kavuştu.
Kampüs girişi ve okul çevresine 100 adet 2-3 metre boylarında çam ağacı dikildi.
Rektörlük Makamınca temin edilen bilgisayar ve projeksiyon cihazları tüm sınıflarımıza yerleştirilerek derslerde aktif kullanımı sağlandı.
BEÜ Çaycuma Meslek Yüksekokulunun çevresine panel tel çit yapım işi yapıldı.
Yüksekokulun bodrum katta bulunan personel yemekhanesi, konukevi binasına
taşındı ve personel yemekhanesine 14 masa ve 56 sandalye yapılarak modern görünüm kazandırıldı.
Çaycuma MYO misafirhanesinde mevcut 15 odanın eksikleri, Üniversitemiz
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından giderilerek, Turizm Tanıtma ve Uygulama Kulübü bünyesinde faaliyete geçirildi.
Yüksekokul misafirhanesinde mevcut 15 odanın eksikleri, Üniversitemiz Sağlık
Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından giderilerek, Turizm Tanıtma ve Uygulama
Kulübü bünyesinde faaliyete geçirildi.
Çok Amaçlı Spor Salonumuz öğrencilerimizin aktif kullanımına sunuldu ve odaları öğrenci kulüplerimize tahsis edildi.
Kampüs alanına girişte yer alan ön bölgede karayoluna paralel olan 3 dönümlük diri örtüyle kaplı çukur alana toprak malzeme ile dolgu yapıldı.
60 dönümlük bir alana 3.500 adet fıstık çamı fidanı ile 200 adet değişik türde meyve
fidanı dikildi.
850 dönümlük geniş alana sahip Çaycuma Kampüsünde temizleme ve bakım çalışmaları yapıldı.
B
D5
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜSLERDEKİ YENİLİKLER ve YATIRIMLAR
D6
41
>> ALAPLI KAMPÜSÜ
Kütüphane tabanına laminant parke döşemesi ve 3 adet yonca masa yaptırıldı ve 12
adet internet bağlantılı bilgisayar ile desteklendi.
Temmuz-Ağustos 2013
Sınıf ve laboratuvarlara 20 adet projeksiyon cihazı ve 20 adet bilgisayar monte edildi.
Her öğretim elemanına bir kitaplık olmak üzere toplam 38 adet kitaplık yaptırıldı.
>> DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU
Personel İşleri birimine, İdari ve Mali İşler birimine ve Öğrenci İşleri birimine arşiv
dolapları yaptırıldı.
Öğretim elemanı odalarının tabanlarının laminant parke döşemesi yapıldı.
“Bir Sınıf da Senin Olsun” kampanyamız çerçevesinde eğitim gönüllülerinin katkıları ile dokuz adet ilkokul sıralı sınıf, anfi tipi sıra ile tefriş edildi.
2012 yılında yapımı tamamlanan spor salonu, sportif alanlar, soyunma odaları, sahnesi, çalışma atölyeleri, sosyal topluluk odaları ile öğrencilerimizin sosyal ve kültürel alandaki
taleplerini çağın gereklerine uygun bir şekilde karşılıyor.
Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil tarafından yapımı üstlenen konferans salonu, 150
kişilik oturma kapasitesi, zemin ve duvar dekorasyonu, aydınlatma, iklimlendirme ve
soğutma üniteleri ile öğrencilerimizin yararlanabileceği modern bir salon haline geldi.
Öğrencilerimizin araştırmalarında yararlanabileceği materyaller ile donatılan kütüphane, ücretsiz internet hizmeti bulunan, çalışma üniteleri, dinlenme üniteleri ve okuma
alanlarıyla modern bir alana dönüştürüldü.
42
Temmuz-Ağustos 2013
KAMPÜSLERDEKİ YENİLİKLER ve YATIRIMLAR
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
Personelin çalışma ortamlarının daha modern bir nitelikli hale getirilmesi amacıyla,
6 yeni ofis düzenlendi. İdari personelin kullanımına açılan bu ofisler, personelin daha
rahat bir çalışma ortamına kavuşmasını sağladı.
Üniversitemiz tarafından başlatılan ‘Bir Sınıf Da Senin Olsun’ kampanyasına katkı
sunan işadamları tarafından yüksekokulumuza 60’ar kişi kapasiteli, çağın gereklerine
uygun modern dört sınıf yaptırıldı.
Üniversitenin ve yüksekokulun parlayan yıldızlarından biri olan Aşçılık Bölümünün en
önemli eksiklerinden uygulama mutfağı, Devrek Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve BAP tarafından desteklenen mutfak altyapı projesi ile hayata geçirildi.
Yüksekokulda bulunan bilgisayar ve bilgisayar destekli derslerin çağın gereklerine
uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, 60 yeni nesil bilgisayar ile modern bir laboratuvar ortamı oluşturuldu.
D7
D8
>> GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU
Gökçebey ilçesi sınırlarındaki 2328 nolu parsel, Gökçebey
Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Üniversitemize hibe edildi.
Bahçe Tarımı programı açıldı. Program, 2011-2012 Akademik Yılı itibarıyla ilk defa öğrenci aldı.
Halkla İlişkiler 2. Öğretim ve Mimari Dekoratif Sanatlar programları açıldı.
Spor Kompleksi proje çalışması tamamlandı.
>> ÜZÜLMEZ KAMPÜSÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi için yaptırılan eğitim bloğunun yapımı tamamlandı ve taşınma işlemleri gerçekleştirildi.
B
D9
ÜLEN
ECEVİ
T
KAMPÜSLERDEKİ YENİLİKLER ve YATIRIMLAR
ÜNİVERSİTESİ
Temmuz-Ağustos 2013
43
>> BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Üniversitemizden sağlık alanında 44,5 milyon TL'lik yatırım
Yapımına başlanılan yeni yatırımlarla Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi sağ- Üniversitemizin son iki yılda tamamlanan ve devam eden sağlık yatırımlarından bazıları:
lık alanında bölge üssü haline dönüşüyor. Mevcut sağlık hizmetinin çeşitliliği ve kapasitesi her • Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı Yapım İşi için 13 milyon 200 bin TL
geçen gün artırılan hastaneye; özellikle kanser, diyabet ve obezite gibi alanlarda ulusal ölçekte re- • Kanser Tedavi Merkezi binası yapımı için 6 milyon TL
ferans merkezi olma yönünde önemli yatırımlar yapılıyor. Son iki yıl içerisinde Sağlık Kampüsü • Diyabet ve Obozite Araştırma ve Uygulama Merkezi binası yapım işi için 3 milyon 250 bin TL
ile hastane binasının alt yapı ve çevre düzenlemesi bütünüyle yenilendi. Üniversitemiz geçtiği- • Sağlık Kampüsü ile Hastane binası ve alt yapı tesisatlarının tamamlanması ve çevre düzenlemesi yapım
miz iki yıl içerisinde sağlık alanında toplamda yaklaşık 44.5 milyon TL'lik yatırım planlayarak, işi için 11 milyon TL
• Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi yapımı ve donanımı için 1 milyon TL
bölge halkına ve çevre illerden gelen vatandaşlara büyük imkânlar sunmayı sürdürüyor.
• Kanser Tedavi Merkezi donanımı için 2 milyon 500 bin TL
Yapımına 2012 yılında başlanan ve yaklaşık 9 bin metrekare kapalı alanı bulunan Diş He• Diyabet ve Obezite Araştırma ve Uygulama Merkezi donanımı için 2 milyon 500 bin Tl
kimliği Fakültesi binası, BEÜ Sağlık Kampüsüne yeni kazandırılan önemli yatırımlardan biri • Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisinin Yenilenmesi işi 500 bin TL
oldu.
• Araştırma ve Uygulama Hastanesi tadilat ve onarım işleri için 529 bin TL
Bir diğer önemli yatırım ise, 4 bin 402 metrekare kapalı alana sahip olacak olan Kanser Tanı • Kapalı devre kamera sisteminin yenilenme işi için 136 bin TL
ve Tedavi Merkezi binası. Yapımına hızla devam edilen bina, 2013 yılı sonu itibariyle tamamla- • Diş Hekimliği kliniklerinin yapımı ve ofislerin düzenlenmesi işi için 270 bin TL
nacak.
• Diş Hekimliği kliniklerine 18 yeni diş üniti alımı işi için 500 bin TL
3 bin 150 metrekare kapalı alana sahip olacak olan Diyabet ve Obezite Araştırma ve Uygulama • Diş Hekimliği Fakültesi Bilgisayarlı Tomografi cihazı alım işi için 240 bin TL
Merkezi Binasının ihalesi, 31 Temmuz 2013 tarihinde yapıldı. Binanın Ağustos 2014’te tamam- • Çok Fonksiyonlu Digital Anjiografi cihazı alımı için 1 milyon 500 bin TL
• Göz Hastalıkları ABD Vitrektomi cihazı alımı için 190 bin TL
lanması planlanıyor.
BEÜ Hastane binasında; 3. basamak Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi yapımı, yeni poliklinik alan- • Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD 4-boyutlu Ultrason Cihazı alımı için 160 bin TL
larının oluşturulması, ameliyathanelerde, servis girişlerinde, müdahale odalarında ve yeni doğan • Kulak Burun Boğaz ABD Tıbbi cihazlarının alımı için 500 bin TL
• Araştırma ve Uygulama Hastanesi Digital Mamografi cihazı alımı için 475 bin TL
ve yoğun bakım ünitelerinde tadilat ve onarım işleri de tamamlanarak hizmete açıldı.
Hayırsever işadamları Ümit ve Vahdet Velioğlu tarafından yaptırılan yepyeni ve modern BEÜ
AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTA SAYISI
Acil Servisi hizmet vermeye başladı. Bunların yanı sıra sağlık alanında mevcut cihazların modernizasyonu ve yeni cihazların kazandırılması çalışmaları da hızla devam ediyor. BEÜ Hastanesinde yenilenen donanımlar ve hayırseverlerin de katkılarıyla yatak sayılarında artış sağlandı.
2010 yılında 530 olan yatak sayısı, 2013 yılında 547’ye ulaştı. Hastanemizde ayaktan teşhis ve tedavi süreçlerinde hastalara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla poliklinik muayenesi sonrasında tüm tetkik işlemleri tek bir birimde toplandı. Hastalara sunulan hizmet kalitesinin
arttırılması ve gereksiz zaman kayıplarının önüne geçilmesi ayaktan tedavi gören hasta sayısında
artış meydana getirdi. 2010 yılında ayaktan tedavi gören hasta sayısı 267.695 iken 2013 yılında
%39, oranında bir artış göstererek, 371.493’e çıktı.
2010 yılında 33.279 yatan hastaya hizmet veren Hastanemiz 2013 yılı sonu itibarıyla % 18 oranında bir artış göstererek 39.204 olması öngörülüyor. Bölge insanına en konforlu ve en hızlı şekilde hizmet vermeyi hedefleyen Hastanemizde, yatan hastalarının memnuniyetlerinin
arttırılmasına yönelik çalışmalar kesintisiz olarak devam ediyor.
Ayrıca, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin SGK Gelirleri 2010 yılında aylık ortalama
4.147.143 TL iken, Ağustos 2013 sonu itibarıyla %33 oranında artış göstererek, 5.495.825 TL’ye
ulaştı.
YATAN HASTA VERİLERİ
AYLIK SGK GELİRLERİ ORTALAMA(TL)
44
D10
Temmuz-Ağustos 2013
KAMPÜSLERDEKİ YENİLİKLER ve YATIRIMLAR
>> SAĞLIK KAMPÜSÜ
Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi modern bir üçüncü basamak acil servisi olarak hayırsever işadamları Ümit ve Vahdet Velioğlu’nun katkılarıyla, yeniden düzenlendi. Bölgesindeki tek üçüncü basamak Acil Servisi olan Nizamettin Velioğlu Acil
Servisinde yetişkin ve çocuk acil alanları fiziksel olarak ayrıldı. Eklenen 20’nin üzerinde
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
oda ve mekân yoluyla halihazırda bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, röntgen ve laboratuvar hizmetlerinde içinde barındıran, tıravma müdahale alanı, 6 gözlem yatağı ve tam
teşekküllü ameliyathanesi bulunan BEÜ Acil Servisi, 24 Haziran 2013 tarihinden itibaren
bölge halkına hizmet vermeye başladı.
BEÜ Onkoloji Merkezi İnşaatının 2013 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.
BEÜ Diş Hekimliği Fakültesi yeni bınası görenlerin büyük beğenisini topluyor.
BEÜ Tıp Fakültesi Eğitim Binaları ve Hastane Bloklarının yer aldığı Sağlık Kampüsünde temeli atılan ve yapımına hızla devam edilen Kanser Tanı ve Tedavi Merkezinde;
poliklinikler, doktor odaları, kemoterapi, kemik iliği nakil ünitesi ve yataklı servisler yer
alacak. Kanser Tanı ve Tedavi Merkezinin hizmete girmesiyle BEÜ Tıp Fakültesi onkoloji alanında ülkenin önde gelen sağlık kuruluşlarından biri olacak. Başbakanlık Toplu
Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak olan Onkoloji Merkezinin en kısa
sürede tamamlanması hedefleniyor. 4.402 metrekarelik kapalı alana sahip olan merkezin 2013’ün son aylarında hizmete açılması hedefleniyor.
Diş Hekimliği Fakülte Binası işi tamamlanarak geçici kabule hazır hale getirildi. 9.000
metrekarelik kapalı alana sahip olan binada; 7 ayrı anabilim dalına ait klinikler, 2 adet
ameliyathane, laboratuvarlar, öğretim üyeleri için ofisler, 4 adet anfi, dekanlık birimleri
ve konferans salonu yer alıyor.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜSLERDEKİ YENİLİKLER ve YATIRIMLAR
Bölgemizde yıllardır eksikliği çekilen Pozitron Emisyon Tomografisi (PET-CT) cihazı,
bölge halkının hizmetine sunuldu. Bugüne kadar Zonguldak’ta PET-CT bulunmadığından özellikle kanser hastaları şehir dışına gitmek zorundaydılar. Türkiye’de sınırlı sayıda bulunan PET-CT bölge halkı için önemli bir hizmet açığını giderdi. Ülkemizde
kurulu olanların en iyileri arasında yer alan BEÜ Hastanesi PET-CT cihazı hastalıkların
teşhis ve tedavisinde güvenilir bir tanı olarak biliniyor.
Temmuz-Ağustos 2013
45
Üniversitemiz Sağlık Kampüsünde işadamı Mevlüt Hamzaoğlu ile Rektörlük Makamı
arasında 19 Temmuz 2011 tarihinde imzalanan protokole göre yapılan 715 m²‘lik kreş
2011 yılı sonu itibariyle hizmete açıldı.
Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Bronskoskopi ünitesinin yenilenmesi amacıyla
çalışmalar sürdürülüyor.
Sağlık Kampüsü ile hastane binası altyapısı ve tesisatlarının tamamlanması, çevre düzenlemesi yapım işinde; istinat perdelerinin eksik olan yerleri tamamlandı. Hastanenin
Zonguldak-Ereğli Karayolu ile bağlantısını sağlayan kampüs içi yolu genişletilmiş, kampüs girişine danışma binası yapılarak hizmete hazır hale getirildi.
Hastane çevresinin peyzaj çalışmaları tamamlanarak modern bir yüze kavuşturuldu.
Sağlık Kampüsünde yapılması planlanan caminin yapımı başlanarak, temel betonu atıldı.
Hasta ve hasta yakınlarına daha güler yüzlü bir ortamda hizmet sunabilmek amacıyla,
Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinin bahçesine kamelyalar yerleştirildi.
BEÜ Hastanesi A Bloğunda öğretim üyelerinin çalışmalarını daha etkin sürdürübilmeleri amacıyla yeni odalar oluşturuldu.
46
Temmuz-Ağustos 2013
KAMPÜSLERDEKİ YENİLİKLER ve YATIRIMLAR
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
Bülent Ecevit Üniversitesinin Sağlık Kampüsündeki yatırımları arasında, Tıp Fakültesine kazandırılan yeni laboratuvarlar da yer aldı. 30 Temmuz 2013 tarihinde Anatomi ve Tıp Fakültesi Multidisiplin Laboratuvarlarının açılışları gerçekleştirildi.
Üniversite Hastanemiz bünyesinde Batı Karadeniz’de bölgesel merkez olarak hizmet verecek III. basamak niteliğinde 6 + 1 yataklı Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi gerekli fiziki koşullar
ve donanım sağlanarak hazır hale getirildi. Ünitemiz, mevcut haliyle, Kocaeli-AnkaraSamsun arasındaki bölgede III. basamak çocuk yoğun bakım hizmeti verecek tek merkezdir.
Kadromuza katılan öğretim üyeleri ve gerekli teçhizatın sağlanması sonrasında, ameliyatsız
tedavi olarak bilinen “Girişimsel Radyoloji Hizmeti” bölgemizde ilk olarak hastanemizde başlatıldı. Yüksek düzeyde teknolojik ve akademik yatırım gerektiren yöntem, ameliyatlı tedavilere
oranla daha az hayati risk taşıdığından bölgemizde önemli bir sağlık hizmeti eksikliği gideriyor.
Şeker hastalığı, Guatr ve Hormon bozuklukları gibi sık görülen hastaların tedavisi amacıyla C Blok Bodrum 1.katta 16 yataklı yeni Endokrinoloji Servisi açıldı.
2012 yılı içerisinde hastanemizin C Blok 3. katında yer alan Merkezi Yoğun Bakım
ünitemiz tümüyle yenilenerek bölgenin ilk tam donanımlı 3. basamak yetişkin yoğun
bakım haline getirildi.
Zonguldak Sağlık Yüksekokulundaki Yemekhanenin kapasitesi artırılarak kartlı
sistemle birlikte personelin ve öğrencilerin hizmetine sunuldu.
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu ve Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulunun kullandığı Konferans Salonu yenilendi.
Zonguldak Sağlık Yüksekokulundaki Kantin zemin kata taşınarak fiziki
kapasitesi artırıldı. Ayrıca kantine kablosuz internet hattı kurularak öğrencilerin
hizmetine sunuldu.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜSLERDEKİ YENİLİKLER ve YATIRIMLAR
Temmuz-Ağustos 2013
47
Tıp Fakültesi Dekanlığı ofislerinin tadilatları ve Diş Hekimliği polikliniğinin Tıp Fakültesi binasının arka tarafına taşınması ile ilgili ihale kapsamında yapılacak tadilatlar
süresi içerisinde tamamlanıp söz konusu birimler yerlerinde hizmet vermeye başladı.
Hastanemiz Hematoloji – Onkoloji servisimizde; 8 adet tek kişilik oda Av. Ali Osman
ODABAŞ, Gündüz Kemoterapi Ünitesi Çolpan KALAYCI, 5 kişilik oda Turhan DEMİRTAŞ, 3 kişilik oda Aydan AĞARTAN ve 2 kişilik oda Ahmet AĞARTAN tarafından
modern ve konforlu bir anlayışla tefriş edilerek ve hastalarımızın hizmetine sunuldu.
2011 yılında hastane binası blok tanımlamaları, bina içi yönlendirme tabelaları ve
Hasta Yönlendirme Birimi yeniden düzenlendi. Bu çerçevede, hastalarımız ve yakınlarına danışmanlık hizmeti ve gereksinim duyan hastalarımızın ilgili hizmet ünitelerine
yönlendirilmesi işlevi yerine getiriliyor.
C blok 3. katta bulunan Merkezi Yoğun Bakım ünitemizde bulunan hasta yakınları
bekleme odası, Giresunlular Derneği tarafından konforlu bir şekilde teşrif edildi.
Ayaktan teşhis ve tedavi süreçlerinde özellikle poliklinik muayeneleri sonrası istenilen
tetkiklerin gerçekleştirilmesi sırasında dağınık yerleşim gösteren Kan Alma, Örnek Toplama, EKG, Radyoloji (Direkt Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, USG, Mamografi ) gibi
birimler A blok bodrum 1. katta yeni oluşturulan mekânda toplandı.
Hastalarımıza ve hasta yakınlarına güler yüzlü ve sıcak bir ortam sunma amacıyla,
zemin ve birinci katlarda bulunan poliklinik alanları; oturma grupları, koltuklar, LCD
televizyonlar ve çiçeklerle tefriş edildi.
Hastanemize başvuran hasta ve yakınları ile personelimize rahat bir nefes aldıracak
olan otopark alanları, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları tamamlandı.
48
Temmuz-Ağustos 2013
KAMPÜSLERDEKİ YENİLİKLER ve YATIRIMLAR
Başta III. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım ünitemiz olmak üzere, diğer yoğun bakım
ve yataklı tedavi ünitelerinde yatan hastalarımıza otomatik sistemle hijyenik beslenme
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
solüsyonu tedarik hizmeti sunan, Class III ve pozitif basınç kabinli Nütrisyon ünitesi C
blok zemin katta hizmete alındı.
Hasta memnuniyetinin artırılması, bekleme sürelerinin azaltılması, hastaların randevu
almalarının ve poliklinik girişlerinin kolaylaştırılması amacıyla her poliklinik katına ilgili polikliniklere ait tüm evrak ve kayıt işlemlerinin yapılması ve takip edilebilmesi amacıyla kayıt kabul birimleri tahsis edildi ve bu birimlerin görevli sayıları arttırıldı.
4 yataklı hale getirilen Uyku Hastalıkları Ünitesinde artık gecede 4 hastanın uyku çekimi yapılabiliyor. Laboratuvar bu haliyle haftada 6 tam gün hizmet üreten Batı Karadeniz’deki tek merkez hüviyetine kavuştu.
Yapılacak olan BEÜ Dıyabet ve Obezite Merkezinin mimarı planı hazırlandı
Bölgemizde nüfusun obezite (% 27-41) ve diyabet (%12-13) oranının yüksek olmasına rağmen; bu hastalıklarla mücadele edecek donanımlı bir merkez bulunmuyor. Bu
ihtiyacı karşılamak amacıyla Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından kurulacak olan Obezite ve Diyabet Merkezi’nin 2013 yılı içerisinde tamamlanarak 2014 yılında hizmete sokulması planlanıyor. Bölgedeki önemli bir boşluğu dolduracak olan Merkez, ulusal ve
uluslararası hizmetleri ve bilimsel faaliyetleri yürütecek bir nitelikte tasarlandı. BEÜ
Obezite ve Diyabet Merkezin, Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampusu; İlimiz Merkez İlçe, Terakki Mahallesinde bulunan 371 ada, 570 ve 564 nolu parseller üzerinde tesisin yapılması planlanıyor. Daha sağlıklı bir Türkiye için önemli bir mortalite ve hastalık
yükü sebebi olan, diyabet hastalığının erken tanı ve tedavisinin sağlanması, ilgili risk
faktörleri konusunda halkın bilinçlendirilmesi, diyabete bağlı komplikasyon sıklığının
DSO hedeflerine indirilmesi konuları projenin temel amaçlarını oluşturuyor.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin Class III Laminer Flow ve pozitif basınç kabinli TPN hazırlama ünitesi hizmete alındı.
İmmünoloji ABD Hücre Kültürü Laboratuvarı bünyesinde İnkübatör ve Laminer
Kabin sistemleri kuruldu. Diğer taraftan iki ve dört boyutlu Ultrasonografi sistemleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde hizmet vermeye başladı.
Halen ihale süreci devam eden makine teçhizat alımları ile de Radyoloji, Kardiyoloji, Göz Hastalıkları, KBB ve Genel Cerrahi Anabilim Dalında hizmet verecek
olan son teknoloji ürünü yeni sistem cihazlar hastanemize kazandırılacak.
Radyoloji birimimizce gerçekleştirilen Direkt Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi ve Magnetik Rezonans gibi tetkiklerin sonuçları Hastane Otomasyon Sistemimize entegre edilen PACS
yazılımı sayesinde ilgili poliklinik hekimine ağ üzerinden bilgisayar yoluyla ulaştırılıyor.
Hastanenin Web sitesi, http://hastane.beun.edu.tr adresinden yeni tasarım ve
ara yüzü ile hizmete girdi.
Hastanemiz web sitesi üzerinden hastalarımızın yaptırdıkları tetkiklerin sonuçlarını
görebilmelerine olanak sağlayan on-line bağlantı hattı kurularak, hastalarımız bulundukları her yerden tetkik sonuçlarına internet yoluyla ulaşabilmeleri sağlandı.
Radyoloji Ana Bilim Dalı'nda Ultrason birimi hizmet kalitesini artırmak ve işleyişi hızlandırma amacıyla cihaz sayısı artırıldı.
Solunumsal Yoğun Bakım ve Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım ünitelerimiz pozitif basınçlı laminer flow sisteminin kurulduğu izolasyon odalarının eklenmesiyle 6 + 1 ve
4 + 1 yataklı olarak ve III. basamak tescili alarak bölge halkımıza hizmete devam ediyor.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
ÜNİVERSİTESİ
Temmuz-Ağustos 2013
49
E. TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
E1
>> SON ÜÇ YILDA AÇILAN MÜZELER
TAHİR KARAUĞUZ MÜZESİ
Üniversitemiz Tahir Karauğuz Konferans Salonu’nda bulunan ve 4 Haziran 2012 tarihinde açılışı gerçekliştirilen Tahir Karauğuz Müzesinde
Zonguldak’ın ilk gazetecilerinden Tahir Karauğuz’a ait bazı eserler sergileniyor. Zonguldak’ın
ilk gazetecisi ve matbaacısı ve “Karaelmas” ismini ilk kullanan kişi olan Tahir Karuğuz, milli
mücadele yıllarının yılmayan kalemi olarak da
tanınıyor. Müzede; Karauğuz’un kullandığı daktilolar, Zonguldak Gazetesi ve Karaelmas Dergisinin nüshaları, not defterleri, fotoğraflar ve
Karauğuz’a ait çeşitli kişisel eşyalar sergileniyor.
MADEN HARİTACILIĞI MÜZESİ
Üniversitemiz Geomatik (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisliği Bölümü tarafından oluşturulan Maden Haritacılığı Müzesi, 25 Temmuz
2013 tarihinde Prof. Dr. Arif Amirov Konferans
Salonu Fuaye alanında açıldı. Müzede; Zonguldak madenciliği ile ilgili haritalar başta olmak
üzere, bu alanda kullanılan alet ve teçhizat sergileniyor. Zonguldak’taki madencilik yaşamına
ait harita, plan ve belgelerin sergilendiği müze,
Zonguldak kentindeki 150 yıllık maden yaşamının
izlerini yansıtıyor.
BİYOLOJİ MÜZESİ
Biyoloji Bölümlerinde kurulan müzeler hayvan örneklerinin korunduğu ve sergilendiği ortamlardır.
Bitki örneklerinin korunduğu ve sergilendiği ortamlar ise herbaryum olarak isimlendirilir.
BEÜ Biyoloji Müzesi, 1 Haziran 2011 tarihinde
açıldı. Müzede omurgasız ve omurgalı gruplarını
temsil eden 200'den fazla türe ait 1000'den fazla
canlı örneği sergileniyor. Müzenin temel amacı;
doğayı insanlar ile birlikte paylaşan canlıların biyolojik çeşitliliğini sergilemek. BEÜ Biyoloji Müzesi,
Biyoloji Bölümündeki Omurgalı Hayvanlar ve Omurgasız Hayvanlar derslerinin işlenmesinde materyal temin
etmeye ve ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullardan gelen öğrencilere biyolojik çeşitliliği gerçek örnekler üzerinden anlatmaya
önemli katkılar sağladı. İlgi duyan herkese açık olan Müze, temel olarak çevre bilinci
oluşturmayı ve canlıları tanıtmayı amaçlıyor. BEÜ Biyoloji Müze-
sini, her sene anaokulundan lise son sınıflara kadar çok sayıda öğrenci grubu ziyaret ediyor. Ayrıca ilk ve ortaöğretim kurumlarının her sene düzenlemekte oldukları bilim şenliklerine müzeden örnekler götürülerek okullarda sergileniyor.
DENİZCİLİK MÜZESİ
Ereğli Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda, 31 Mayıs 2011 tarihinde Dış Ticaret ve Tedarik Zinciri Laboratuarı ile
Denizcilik Müzesi açıldı. Ereğli Deniz Ticaret Odasının da katkılarıyla düzenlenen müzede denizcilik tarihine ilişkin pekçok
malzeme ve belge yer alıyor.
BEÜ’den Zonguldak’a dört yeni müze!
50
E2
Temmuz-Ağustos 2013
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
>> SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARI
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
Tiyatro İzlemeyen Öğrenci Kalmasın
2011 yılında başlayan kampanyada bugüne kadar, Üniversitemizin 5.256 öğrencisine
ücretsiz tiyatro izleme olanağı sunuldu. Tiyatro İzlemeyen Öğrenci Kalmasın kampanyası
ile BEÜ’nün tüm öğrencilerinin tiyatro ile buluşması hedefleniyor.
BEÜ KAN BAĞIŞINDA ÖNCÜ
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ülkemizin kan ihtiyacının karşılanmasında genç nüfusu harekete geçirmek üzere üniversitelerdeki eğitim ve kampanya çalışmalarına destek veren Bülent Ecevit Üniversitesinde 2012 yılında bir günde 705 ve 2013 yılında bir
günde 1.267 ünite kan alınmasına vesile olan Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer’e altın madalya ve madalya beratı takdim etti.
Son dönemde yurt çapında kan bağışı konusunda bir duyarlılığın ve farkındalığın
oluşması adına yoğun çalışmalar yürüten Üniversitemizde 7495 ünite toplam kan bağışına ulaşılmış, ayrıca 20 Mart 2013 tarihinde 1267 ünite kan bağışı ile bir rekora imza
atılmıştı. İlki geçtiğimiz yıl ‘Sizleri Unutmadık’ ismiyle gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında, bir günde 705 ünite kan bağışı yaparak rekoru eline geçiren üniversitemiz,
ülke çapında büyük bir takdir toplamış ve benzeri kampanyaların düzenlenmesine öncülük etmişti.
2013 yılında ise ‘Kampüsün Kanında Hayat Var’ ismiyle ikinci büyük kan bağışı kampanyasını gerçekleştiren Üniversitemiz, bu kez de 1267 ünite bağış yaparak kendisine
ait olan rekoru geliştirme başarısını gösterdi. Birbiri ardına gelen bu büyük organizasyonlar ve başarılı sonuçlar üniversitemizin ülke genelinde öncü rolünü pekiştirdi.
Bir Sınıf da Senin Olsun Kampanyası
2011 yılında başlatılan bu kampanya sayesinde, tüm kampüslerde ilkokul sıralı sınıfımız kalmadı. Bu sayede tüm BEÜ öğrencileri, daha uygun sınıf şartlarında eğitim görme
olanağını elde ettiler.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
Temmuz-Ağustos 2013
51
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ DERSİ ÜNİVERSİTE TOPLUM İŞBİRLİĞİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ OLDU
Toplum ve üniversite arasındaki işbirliğine büyük önem veren Bülent Ecevit Üniversitesinin tüm bölümlerinde Sosyal Sorumluluk Projesi adlı ders uygulamaya konuldu.
2012-2013 eğitim dönemiyle birlikte başlayan bu uygulama, meyvelerini vermeye başladı. Üniversitenin tüm bölümlerinden öğrenciler, toplumun değişik kesimlerine
yönelik gerçekleştirdikleri sıra dışı projeleriyle ilgi topluyorlar.
BEÜ öğrencileri çevreye duyarlılıktan bilimsel konferanslara
kadar pek çok konuda sosyal sorumluluk projeleri üretiyorlar.
52
Temmuz-Ağustos 2013
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
BEÜ Topluma Hizmet Projelerinden Bazıları
B
ÜLEN
ECEVİ
İşitme Engelli Öğrencilere Genel Sağlık Taraması
Geri Dönüşüm Projesi
Mesleki Bilim Uzmanlığı Atölye Çalışması
Gönüllü İtfaiyecilik
Çocuk Gözüyle “Kimyanın Yedi Rengi”
Hayatın Sesini Duy
Bir Mum Sen Yak
Hastanede Dayanışma ve Yardımlaşma
Eğlence Dorukta
Hastanede Çocuklar Eğlensin
Siyah – Beyaz adımlar
Engeller Eğitime Engel Olmasın
Kadına Şiddete Hayır
Eğitime Bir Destek de Sen Ver
Gülen Gözler
Köy Ana Sınıfının İhtiyaçlarının Karşılanması
Adım Adım Çevre
Yöremizi Gezelim, Tanıyalım
Gazileri Anma ve Buluşma Günü
Afacanlar Sinemada
Tüm Ereğli Kitap Okuyor
İlköğretim Okuluna Yardım
Tiyatro Sevgisi Aşılamak
Bir Kitap “1” Kütüphane
Deniz Yıldızı
Ağaç Dikme Etkinliği
Cezaevindeki Çocuklar Oyuncaksız Kalmasın
Geleceğin Bilim İnsanlarını Ağırladık
Bir Düş Uçur Gökyüzüne
En Güzel Bayram Bu Bayram
Kan Verin Hayat Verin
Tarihi Okulu Canlandırıyoruz
Zonguldaklı Çocuklar Klasik Müzikle Buluşuyor
Çocuklar Hastanede de Eğlensin
Sihirli Eller Gülen Yüzler
T
ÜNİVERSİTESİ
Dünden Bugüne
Yarın Güzel Olsun
Kalem Kardeşliği
Bizim Güzel Bahçemiz
Engelleri Aşalım
Bir Laboratuvarı da Sen Yap
Fen’i Laboratuvar’la Severiz
Minik Eller Bilime Dokunun
Oyun Odası
Herkes Kitap Okuyor
Sevgiye El Uzatın
Umut Çiçekleri
Eğitici Park (Bilim Parkı)
BEÜ Öğrencilerinden Herkimeli Miniklere Kütüphane
Huzur Evim
Kıraathaneler Okuyor
Huzur Evi Projesi
Kitap Kurdu
Okuma Yazma Öğretiyoruz
Fotoğraflarla Doğa – Mikro Evrenden Makro Evrene
Kadına Şiddet Konusunda Halkı Bilgilendirmek
İlk Yardım Dolabı Düzenleme
Akıllı Tahtaya Merhaba
Dişlerimi Seviyor Muyum?
Hayatta Kadın
Cihat Şener’le “Sınav ve Sınav Kaygısı” Konferansı
Şiir Dinletisi, Söyleşi ve İmza Günü
Sinemayı Tanıyalım
Klasik Türk Sanatları Kulübü’nden Örnek Projeler
Kan Bağışı Kampanyası
Ağız ve Diş Sağlığı, Bakımı
Sevgi Eli
Kütüphanemizdeki Matematik
Temiz Eller Havaya Projesi
Lösemili Çocuklarla El Ele
Matematikten Korkmayın
Van Üşümesin Kampanyası
2011 yılında yaşama geçirilen kampanyada, Van depreminden etkilenen vatandaşlarımıza, BEÜ öğrenci ve personelinin katkılarıyla, 600 koli ve 96 çeşit malzemeden oluşan bir tır dolusu malzeme yardımı yapıldı.
Kampüsüm Yeşilleniyor Kampanyası
2011 yılında başlayan kampanya boyunca, yaklaşık 5.000 fidan dikimi ve tüm yerleşkelerimizde yeşillendirme çalışmaları yapıldı.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
ENGELSİZ BEÜ
Temmuz-Ağustos 2013
53
F. ENGELSİZ BEÜ
Engelli öğrencilerin iş yaşamında ve sosyal hayatta önlerine çıkarılan fiziksel ve tutumsal engellerle başa çıkmalarına destek olmak, toplumun tüm
kesimlerinin sorumluluğudur. İnsan odaklı bir Üniversite olarak, tüm engelli öğrencilerine eğitsel, sosyal ve kültürel alanda destek olmak da, Bülent Ecevit
Üniversitesinin öncelikleri arasındadır. Gerek üniversitemizde gerekse dışarıda engellilere karşı var olan önyargıları yıkmak ve toplumsal duyarlılıkları
artırmaksa ancak bilinçli çabalarla mümkündür. Üniversitemizin engelli öğrencileri, çalışanları ve personelin engelli yakınları ile ilgili hizmetler üretmek
ve BEÜ’nün her birey için ulaşılabilir olmasını sağlamak amacıyla bugüne kadar pek çok çalışma yaşama geçirildi. İşte bunlardan bazıları...
Üniversiteler, bilimin, bilginin özgürce üretildiği ve paylaşılabildiği kurumlardır. Bilimi ve bilgiyi üretecek kişinin özgürlüğü yaşamsal önemde olmakla birlikte, bilginin kendisi de bilgiyi alacak olan kişi de aynı şekilde özgür olmalıdır. Bilgiye ulaşmak ve öğrenmek, daha geniş anlamda eğitim görebilmek, doğuştan kazanılan bir insan hakkıdır.
Herkesin özgür ve eşit biçimde bu hakkını kullanabilmesi ise çağdaş toplumların vazgeçilmezidir.
2006 - 2007 akademik yılında faaliyetlerine başlayan Bülent Ecevit Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi,
ilk yıllarında yasaların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirebilmeye amaçlıyordu. Ancak 2010 - 2011
eğitim öğretim yılında, adı ‘Özürlü Öğrenci Birimi’ olan birimin adı, yapısı ve işlevlerinde de değişikliğe gidilerek, ‘ENGELSİZ BEÜ Koordinatörlüğü’ olarak değiştirildi ve Sosyolog Hakan Kalyon, Engelsiz BEÜ Biriminin Koordinatörü olarak görevlendirildi.
Öncelikli olarak, Bülent Ecevit Üniversitesinin tüm engelli öğrencilerine eğitsel sosyal ve kültürel
alanda destek olmayı hedefleyen Engelsiz BEÜ Birimi, gerek Üniversitemizde gerekse dışarıda engellilere karşı var olan önyargıları yıkma, toplumsal duyarlılıkları ve akademik bilinci artırma yolunda pek çok çalışmayı yaşama geçiriyor. Engelli öğrencilerin akademik ve sosyal hayatta önlerine
çıkarılan fiziksel ve tutumsal engellerle başa çıkmalarına destek olan Engelsiz BEÜ Birimi, engelli personel ve personelin engelli yakınları için Üniversitenin her noktasının ulaşılabilir olmasını sağlamak
amacıyla hizmetlerini sürdürüyor.
Engelsiz BEÜ tarafından 2011 yılında hazırlanan ‘BEÜ Fiziksel İmkânlar Tespit ve Değerlendirme Raporu’ doğrultusunda; Merkez Kampüsten başlayarak, eski binaların mimari engelleri ve şehrimizin coğrafi yapısından kaynaklanan Merkez Kampüs merdivenlerinin büyük çoğunluğu yeniden düzenlenerek,
pek çok noktaya rampalar yapıldı. 2011 yılından itibaren tüm kampüslerimizde devam eden bina yapımı ve
diğer fiziki mekân düzenlemelerinde erişim standartları göz önünde tutularak gerçekleştirilen düzenlemeler, kesintisiz olarak devam ediyor.
Erişilebilir Bir Üniversite İçin Gerçekleştirilen Fiziksel Çalışmalar (2010-2012):
Fiziksel erişilebilirlik ile ilgili çalışmalar tüm kampüslerimizde Bülent Ecevit Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülüyor.
Merkez Kampüs Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj Çalışmaları
Merkez Kampüste yer alan eski binaların mimari engelleri tek tek kaldırıldı. Ayrıca Merkez Kampüs yemekhanesi yanındaki alanda merdiven ve peyzaj düzenlemesi yapıldı.
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Asansörüne sesli kart sistemi
eklendi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yeni bir asansör hizmete
açıldı. Fakülteye engelli otoparkı yapımı için de çalışmalar başlatıldı.
Devrek Meslek Yüksekokulu
Devrek Kampüsü, engelli rampasının, asansör tamirinin
ve spor salonu engelli rampasının tamamlanmasıyla birlikte, Üniversitemizin erişilebilir kampüslerinden biri haline geldi.
Merkez Kampüs Konferans Salonu
Üniversitemizin Tahir Karauğuz ve Prof. Dr. Arif Amirov
adını taşıyan salonlarına engelsiz erişim sağlandı ve engelli
tuvaleti yapıldı; ayrıca sahne için portatif rampa inşa edildi.
Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi Gör-İşit Salonu
Teknik altyapısında özellikle görme engelli bireylerin materyalleri sesli dinlemesine olanak tanıyan ve üç kişilik kullanıma uygun her
türlü yardımcı bilgisayar programının bulunduğu bir Gör-İşit Salonu
hizmete açıldı. Ayrıca Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi binasının ana giriş kapısına engelli rampası inşa edilerek rampanın kenarına korkuluk yapıldı. Ayrıca kütüphane etrafındaki
tretuvarlara da engelli bireyin erişimini kolaylaştıracak rampalar inşa edildi.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Binası
Ana giriş kapısı önünde engelli bireyin erişimini kolaylaştıracak rampa yapıldı.
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Binası
Elektronik mühendisliği binasındaki öğrenci tuvaletinde daha
önceden yapılmış kat planındaki kot farkından kaynaklanan erişim
zorluğu giderilerek, engelli tuvaletine daha rahat erişim imkânı sağlandı.
54
Temmuz-Ağustos 2013
ENGELSİZ BEÜ
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi ve Engelsiz BEÜ Koordinatörlüğünün işbirliğiyle düzenlenen Temsili Üniversite Eğitimi
Programı kapsamında, bir gün boyunca BEÜ’de eğitim alan otuz iki engelli birey, düzenlenen törenle Temsili Mezuniyet Belgelerini aldılar.
Merkez Kampüs İçi Bağlantı ve Çevre Düzenlemesi
Mühendislik Fakültesi Dekanlık binası ana giriş kapısına erişimi sağlamak üzere engelli rampası, tretuarlara
erişimler için de engelli girişi yapıldı. Ayrıca Rektörlük binası önünden merkez yemekhaneye engelli girişi bağlantısı ve Konuk Evi’ne engelli erişimi sağlandı. BEÜ Konuk Evi de engelli bireyler için tasarlanan üç engelli
odası ile engelli konuklarımıza hizmete açıldı.
İncirharmanı Kampüsü
İncirharmanı Kampüsünde yemekhane ve hazırlık binası girişlerine erişim için rampaların ve engelli
tuvaletlerinin yapımı tamamlandı.
Sağlık Kampüsü Tıp Fakültesi Binası
Tıp Fakültesi eğitim binası, görme engelli bireyler için, hissedilebilir yüzey uygulaması, engelli danışma
birimi ve mevcut asansörde kabartma Braille yönlendirmeleri sayesinde Üniversitemizin engelli erişimine
uygun binaları arasında yer alıyor.
Merkez Kampüs Yazlık Bahçe
Engelli bireylerin rahatça erişebileceği şekilde tekrar düzenlendi.
Ereğli Eğitim Fakültesi Kütüphanesi Gör-İşit Bölümü
Teknik altyapısında özellikle görme engelli bireylerin materyalleri sesli dinleme ve iki kişilik kullanıma uygun her türlü yardımcı bilgisayar programlarının bulunduğu gör-işit bölümü Ereğli’de
bireylere hizmet vermeye başladı.
Farkındalık Artırmaya Yönelik Çalışmalar (2010-2012):
Konferans, Seminer ve Hizmet İçi Eğitim Programları
Sekiz haftalık bir program dâhilinde, ‘Engelsiz BEÜ Bilgilendirme ve Farkındalık Artırma Toplantıları’, 2011 yılında, BEÜ’nün tüm kampüslerinde düzenlendi. Bu toplantılarda, engelli öğrencilerin istek ve beklentileri belirlendi. Aynı toplantılar, 2012 yılında da
devam etti. Engelli farkındalığı ağırlıklı çalışmaların, tüm akademik yıllarda kesintisiz olarak sürdürülmesi planlanıyor.
Diğer Üniversiteler ile İşbirliği
Üniversitemiz tarafından, diğer üniversitelerin Engelli Öğrenci Birimleriyle işbirliğine ayrı
bir önem veriliyor. Bu amaçla son yıllarda, diğer üniversitelerle ortak etkinliklere imza atıldı.
Engelsiz Üniversite Öğrenci Birimleri 2. Bölgesel Toplantısı, 6 Nisan 2012 tarihinde Üniversitemiz
ev sahipliğinde yapıldı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Bartın Üniversitesi ve Üniversitemizden temsilcilerin katıldığı toplantıda, bölgesel işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve kararlar alındı. Engelsiz BEÜ ile
Bartın ve Karabük Üniversitelerinin EÖB I. Bölgesel Toplantısı ise, 2011’in Ağustos ayında, Bartın Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bölge üniversitelerinin engelli öğrenci birimlerinin işbirliğinin daha da artırılması hedefleniyor.
Engelli Öğrenci Kayıt Stratejisi
BEÜ’nün Engelli Öğrenci Kayıt Stratejisine uygun olarak her yıl kayıt dönemi başında, Öğrenci İşleri
Kayıt Genel Toplantısı sonrasında engelli öğrenci kayıtları ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. BEÜ kayıt bürolarında, Birim tarafından hazırlanan “Engelsiz BEÜ ile Daha Güzel Yarınlara” adlı broşür sayesinde, Engelsiz BEÜ Biriminin tanıtımı da yapılıyor.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri
BEÜ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ve Engelsiz BEÜ Koordinatörlüğünün işbirliğiyle yerel
ve ulusal basında etkinliklerin duyurusu ve halkla ilişkiler faaliyetinin sürdürülmesi sağlanıyor. Ayrıca Üniversitenin Kampüsün Sesi isimli gazetesinin her sayısında Engelsiz BEÜ Biriminin faaliyetlerine yer veriliyor.
Engelli Öğrencilerimiz ile Yüz Yüze Görüşmeler
Üniversitemizde eğitim öğretimini sürdüren engelli öğrencilerimizin tümüyle, sık sık yüz yüze görüşmeler yapılarak,
sorun ve beklentileri tespit ediliyor.
Engelsiz Üniversite Çalıştaylarında Güçlü Temsil
Her yıl farklı bir üniversitede düzenlenen Engelsiz Üniversiteler Çalıştaylarının tüm etkinlik ve çalışma gruplarında Engelsiz BEÜ Birimi de yer aldı. Ayrıca 22-23 Mart 2012 tarihinde Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen 7. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayına davetli panelist olarak katılım sağlandı. 118 katılımcı üniversite arasından sadece 10 üniversitenin konuşmacı olduğu bu Çalıştayda, “Bülent Ecevit Üniversitesi Engelli Öğrenci Biriminin Yeniden Yapılandırılması” konulu sunum yapıldı.
Engelleri Aşanlar Öğrencilerimizle Buluşuyor
Engelsiz bir dünya için engelleri aşan sporculardan, Avrupa şampiyonu milli yüzücümüz Beytullah Eroğlu ve Yenimahalle Belediyesi tekerlekli sandalye basketbol takımı, “Engelleri Aşanlar
Söyleşisi” ile Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Üniversitemize konuk oldular. 11 Mart 2013 tarihinde, “Güzel Bir Dünya İçin Engel Yok” Paneli, 22-23 dönem İstanbul Milletvekili Lokman Ayva ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi’nin katılımı ile gerçekleştirildi.
Öğrencilerimizin Mezuniyet Sonrası Kariyer Çalışmaları
Engelli öğrencilerimizin, bütüncül yaklaşım içerisinde, Üniversitemizde sıkça düzenlenen kariyer günlerine katılımları sağlanıyor.
Zonguldak’ın Diğer Engelli Öğrenci Eğitim Kurumları ile İşbirliği
Uzunmehmet İşitme Engelliler İlköğretim Okulu ve Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri hem 2012 hem 2013 yılında Üniversitemizde birer konser verdiler ve engelsiz yaşam yürüyüşüne katıldılar.
B
ÜLEN
ECEVİ
T
ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE TANITIMI
Temmuz-Ağustos 2013
55
G. ÜNİVERSİTE TANITIMI
Ülkemizin her köşesinden aramıza katılan öğrencilerle zenginleşen Üniversitemizi ortaöğretimde okuyan öğrencilere tanıtmak amacıyla,
ulusal ve uluslararası çeşitli eğitim-öğretim etkinliklerinde Bülent Ecevit Üniversitesi başarıyla temsil edildi.
Kocaeli Valiliği Üniversite Tanıtım Günleri
Üniversitemiz 3. Üniversiteler Fuarına katıldı
Üniversitemiz ‘23. Copenhagen EAIE 2011’ Konferansında
BEÜ DOMİF’11 Fuarında
Geleceğin Üniversitelileriyle Ereğli Üniversite Tanıtım Günlerinde buluştuk
Üniversitemiz Lübnan’da düzenlenen 1. Türkiye
Üniversiteleri Fuarına katılarak tanıtıldı
Üniversitemiz Bakü’de Türkiye Üniversiteleri Eğitim Fuarında tanıtıldı
BEÜ, İzmit Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günlerinde
BEÜ, Niksar Üniversite Tanıtım Günlerinde
Başarı ortaklarımız
MERKEZ KAMPÜS
Zonguldak Valiliği Zonguldak Belediyesi Başkanlığı Zonguldak İl Özel İdare Müdürlüğü YÖK Başkanlığı YURTBAY Seramik Feza İnşaat
Me-Sa İnşaat Kilimli Belediyesi Milli Emlak Çaycuma Süt / Hüsnü Sami Alpan Çaycuma Belediyesi Velioğlu Şirketler Grubu Seçil İnşaat
Ay Ekmek San. ve Tic. A.Ş. Medusa Halkla İlişkiler Dijital Dünya Sentim Bilişim Tek. San YÖNSİS Bilgisayar
A.Y. Yıldız Kimyevi Mad. Lab. ve Mad. Taah. Ltd.Şti BG Dost Bilgisayar Biotek Çevre Tek. Sat. ve Serv. Ltd. Şti Elka Büro Mak. Bilg. Sat. ve Serv. Ltd.Şti
Bircan Tic. Hasdamar İnş. Coommat Ltd.Şti. ZODYAK Teknoloji Demir Holding Egemen Petrol Cesur Ticaret Ltd. Şti. Ceska Ltd. Şti.
Atamar İnşaat Tur Yapı Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Türkiye Diyanet Vakfı Zonguldak Şubesi Cemile Çolak-Seçil İnşaat Tah. Mal. Ve Hafriyat
Kilimli Üniversite ve Yükseköğrenimi Geliştirme Derneği Uğur Torun CEMSAK Güven Mühendislik Varlı İnşaat Bes Tekno
İNCİRHARMANI KAMPÜSÜ
Kozlu Belediye Başkanlığı
Me-Sa İnşaat
Trend Kitap Kırtasiye
EREĞLİ KAMPÜSÜ
Kdz. Ereğli Kaymakamlığı Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Kdz. Ereğli Deniz Ticaret Odası
Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği Emel A.Ş. TÜMAR Otomotiv Petrol Zuhal Yılmaz MTALL Sac Sanayii
Türkiye Diyanet Vakfı Kdz. Ereğli Ziraat Odası Bozkuşlar İnş. San. ve Tic. PAPİLA Madencilik ÖZBORSAN KELEŞSAN A.Ş. ÖZBAYRAK Metal
Atalay Yüksel Tat Metal Çınar Boru Profil BG Dost Bilgisayar US Mühendislik Türk Metal Sendikası Genel Başkanlığı Esat Koç
23. Dönem Milletvekili Fazlı Erdoğan Kemal Köse MİMSAN Arçelik Yetkili Servisi Güler Demiroğlu Ali Yağmuroğlu Engin Balıkçılık
Baydanlar Zonguldak Mobilya Kahverengi Gıda Tekstil D. Cengiz Kandemir Bayram Sezer Nurettin Avcı
Mustafa Muhtaroğlu Ali Doğru İrfan Erdem Tatlıcı Tombak
ÇAYCUMA KAMPÜSÜ
Çaycuma Kaymakamlığı Çaycuma Belediye Başkanlığı YURTBAY A.Ş. ÇMYO Öğretim Elemanları Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü
Alagözler Şirketler Grubu Çaycuma Yüksek Öğrenim Destekleme Derneği Zonguldak İl Özel İdare Müdürlüğü
ALAPLI KAMPÜSÜ
Alaplı Kaymakamlığı Alaplı Belediyesi Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal Zonguldak 23. Dönem Milletvekili Fazlı Erdoğan
Türk Metal Sendikası Genel Merkezi Birlik Makine Alaplı Genç İşadamları Derneği Zeki Sönmez Ecz. TÜMAR Otomotiv Nurettin Tüylüoğlu
Yazıcıoğlu Şirketler Grubu Keleşler Şirketler Grubu Osman-Mehmet Keleş Alaplı Müftülüğü Ziraat Odası-Ticaret Sanayi Odası Alper Fındık
Birlik Makine Ebil Bilgisayar Erçal Fındık Faruk Yazıcı Yirmibeşoğulları Alptaş Şoförler-Esnaf ve San.Od. Güler Cam
Alaplı Ticaret Odası Kdz. Ereğli Deniz Ticaret Odası Çınar Boru Dekar Boru Er Beton Gülüç Belediyesi Nedim Kaplancan
Marketim Aygün Nur Mermer Nedim Yazıcı Gülsoy İnşaat Kart İnşaat Fahrettin Aslan Hasan Öztürk Recep Ocak
Macit Yaman Şentürk Mobilya
DEVREK KAMPÜSÜ
Devrek Kaymakamlığı
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Devrek Belediye Başkanlığı Devrek Tic. San. Odası
DEV-TUR Taş. Koop. Abdullah Oktay Mustafa Özil
Necdet Başoğlu
GÖKÇEBEY KAMPÜSÜ
Gökçebey Kaymakamlığı
Gökçebey Belediye Başkanlığı
Çanakçılar Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Gülsüm Cira
SAĞLIK KAMPÜSÜ
Velioğlu Şirketler Grubu BURKON Fujifilm Filmed Tıbbi Cih. Paz ve Tic. A.Ş. INTENDIS İlaç Giresunlular Sosyal Dayanışma Derneği
Monitor Medikal Arş. Ve Dan. Ltd.Şti Sanovel İlaç Çolpan KALAYCI Ali Osman Odabaş Ağartan Eczanesi Asuman Demirtaş Mustafa Ağartan
Opakim Tıbbi Ür. San. Ve Tic. A.Ş. Eczacıbaşı-Baxter Zehra Akın-Ahmet Ali Tav Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Feza İnşaat Erah İnşaat
Emek İnşaat Ankara Başkent Elektrik Mah-Ya İth.İhr. Tic.Paz.Ltd Şti. Kaynak Bilişim Kurumsal Tic. Ve San. A.Ş. ER-MED Tıbbi Cihazlar Sedat Kılıç
Paşalar Gıda Tem. San. Ltd. Şti. Resmiye Tınkır Erkim İlaç San. Tic. A.Ş. Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. Merck Shrap
Dohme İlaçları Ltd. Şti. Actavis İlaçları A.Ş. Roche Mustahzarları San. A.Ş. Novartis Türk Philips Tic. A.Ş.
Monitor Medikal Astra Zeneca İlaç Abbott Lab. Tic. A.Ş. EMKO A.Ş. Bilim İlaç A.Ş.
Eğitim gönüllüleri ve hayırseverler tarafından son üç yılda Üniversitemize yaklaşık 8 milyon TL değerinde hibe desteği sağlandı.
Birlikte başarmaya devam ediyoruz...

Benzer belgeler