Genişletilmiş Varlık Bağıntı Diyagramı

Transkript

Genişletilmiş Varlık Bağıntı Diyagramı
Veritabanı Dersi
Teoriden Pratiğe
Çağıltay N.E., Tokdemir G.
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm VIII:I I. Aşama: Nesne Tabanlı Kavramsal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
BÖLÜM 8
II. Aşama (Devamı):
Nesne Tabanlı Kavramsal
Model
•
•
•
•
•
•
Üst ve Alt sınıflar
Ayrışma
Bütünlük
Nitelik Kalıtsallığı
Birleşim
Çok Biçimlilik
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm VIII:I I. Aşama: Nesne Tabanlı Kavramsal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Gereksinimlerin Belirlenmesi
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm VIII:I I. Aşama: Nesne Tabanlı Kavramsal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Üst ve Alt Sınıflar
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm VIII:I I. Aşama: Nesne Tabanlı Kavramsal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Ayrışma
(Disjointness)
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm VIII:I I. Aşama: Nesne Tabanlı Kavramsal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Örtüşme
(overlap)
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm VIII:I I. Aşama: Nesne Tabanlı Kavramsal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Örtüşme
(örtüşük alt sınıflar)
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm VIII:I I. Aşama: Nesne Tabanlı Kavramsal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Bütünlük
(completeness)
Bir üst sınıfın herbir üyesinin zorunlu olarak bir
alt sınıfta temsil edilip edilmediği
• toplam (total)
• parçalı (partial)
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm VIII:I I. Aşama: Nesne Tabanlı Kavramsal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Bütünlük-toplam
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm VIII:I I. Aşama: Nesne Tabanlı Kavramsal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Bütünlük-parçalı
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm VIII:I I. Aşama: Nesne Tabanlı Kavramsal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Nitelik Kalıtsallığı
Alt sınıflar, üst sınıflara ait niteliklere kalıtsal
olarak sahip olurlar
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm VIII:I I. Aşama: Nesne Tabanlı Kavramsal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Birleşim
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm VIII:I I. Aşama: Nesne Tabanlı Kavramsal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.
Çok Biçimlilik
alt sınıf bağıntıları bir sıradüzen içinde tekrarlı
olarak bulunabilir.
Bu sıradüzendeki seviye sayısında herhangi bir
kısıtlama yoktur.
Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm VIII:I I. Aşama: Nesne Tabanlı Kavramsal Model
Çağıltay, N., Tokdemir, G.

Benzer belgeler

Veritabanı Dersi

Veritabanı Dersi Veritabanı Veritabanı Yönetim Sistemi Küçük Dünya VT Teknolojilerinin Temel Özellikleri • VT Sistemi Araçları • VT Sistemi Aktörleri Veritabanı Sistemleri Dersi - Bölüm II: Genel Kavramlar Çağıltay...

Detaylı