zile haber

Yorumlar

Transkript

zile haber
12 3 2014
ZİLE HABER : Zile Kömesi, Coğrafi İşaret Tescili İçin İlk Adım , Zile Ticaret ve Sanayi Odası Önderliğinde Gerçekleşti
Paylaş
Diğer
0
Sonraki Blog»
Blog Oluştur
Giriş Yapın
ZİLE HABER
"Âlimler Konağı - Fazıllar Yurdu ve Şairler Yatağı" Zile Haber-Son Dakika Zile Haberleri-Zile TV-Zile
Pekmezi,Geldim,Gördüm,Yendim-Zile Gündem-Zile İlçesi-Zile Haberleri-Zile Belediyesi-Zile Web Sitesi-Zile KömesiZile,Zileliler,Veni,Vidi,Vici-Zile Kaymakamlığı-Zile Haritası-Zile Meslek Yüksekokulu-Zile Devlet Hastanesi-Son Dakika Zile
Haberleri
ZİLELİ ESNAFLAR
DERLEMELER
ESKİ ZİLE VİDEOLARI
ZİLEYE NASIL GİDİLİR
ZİLE HARİTASI
MAZİDEN YAPRAKLAR
ZİLE BEYAZIDI BESTAMİ
ZİLENİN HAVASI
ZİLE Şeyh NUSRAT TÜRBESİ
ZİLE TELEFONLARI
ZİLE OYUN HAVALARI
RESİMLERİNİZ
ZİLE'NİN OKULLARI
ZİLENİN VİDEOLARI
ZİLE SOKAKLARI
ZİLE RESİMLERİ
NÖB.ECZANELER
6 0 YILLIK AYIP DÜZELTİLİYOR!....
TIKLAYIN OKUYUN
Translate
Dili Seçin ​
▼
9 12 2013
Zile Kömesi, Coğrafi İşaret Tescili İçin İlk Adım , Zile Ticaret ve Sanayi
Odası Önderliğinde Gerçekleşti
ZileHaber Köşe
Yazarları v e Makaleleri
ZİLE'DE 3 D 3 6 0' SANAL
TUR YAP
Kabir Dua Com
ZİLE TV'Yİ CANLI
SEYRET
ARŞİV
“Şem s-i Siv asi”
ARŞİV
HAKKIMIZDA
TELİF HAKKI
İLETİŞİM ADRESİ
ZİLE HABERLERİ
DÖKÜMANLAR
DOSYALAR
ZİLE HAKKINDA
ZİLE MAKALELERİ
ZİLE'NİN ÜNLÜLERİ
ZİLE'NİN MUTFAĞI
ZİLE LOKANTALARI
KARTPOSTALLAR
ZİLE KONAKLARI
ZİLE ESNAFLARI
ZİLE KÖYLERİ
ZİLE HARİTASI
KÜLTÜR,EDEBİYAT
ZİLE AHALİSİ
ZİLE VİDEOLARI
VEFAT EDENLER
Zile'ce Sözlük
Zile'lilerin Sözlüğü
ÖZ ZİLELİLER
KİTABI ÇIKTI
Zile Abone Sey ahat
Y öremize ait üzümlerden üretilen v e kendine has aroması ile ünlenen Zile Kömesi,
coğrafi işaret tescili için ilk adım, 05 Aralık 201 3 günü Zile Ticaret v e Sanay i Odası
Y önetim Kurulu Başkanı Şükrü SARGIN başkanlığında gerçekleşti.
Toplantıy a, Tokat Gazi Osman Paşa Üniv ersitesi Mühendislik v e Doğa Bilimleri
Dekanlığında görev li Y ardımcı Doç.Dr. Say ın Cemal KAY A v e Y ardımcı Doç.Dr.Say ın
Mustafa BAY RAM, y ine Gazi Osman Paşa Üniv ersitesi Zile Dinçerler Turizm
İşletmeciliği v e Otelcilik Y üksek Okulunda görev li Y ard.Doç.Dr.Say ın Emel MEMİŞ
KOCAMAN v e Öğretim Görev lisi Say ın Mehmet KOCAMAN ile Zile TSO Genel Sekreteri
Ertuğrul Oğuz ŞENGÖR v e İlçemizde Köme Üretimi v e Ticareti ile iştigal eden İşletme
sahiplerimizden Ümit Dursun ATAY , Muammer ERARSLAN v e Zatullah ŞENKAY NAĞI
katılmışlardır.
Zile Kömesinin Y öre insanının becerisi, kendilerine özgü üretim teknikleri ile
ünlendiğini v e beğeniy le tüketildiğini belirten Başkan Şükrü SARGIN, ürünün tescili
http://zilehabercom.blogspot.com.tr/2013/12/zile-komesi-cografi-isaret-tescili-icin.html
Gülen Turizm
BİZE ULAŞIN
1/4
12 3 2014
ZİLE HABER : Zile Kömesi, Coğrafi İşaret Tescili İçin İlk Adım , Zile Ticaret ve Sanayi Odası Önderliğinde Gerçekleşti
neticesinde tanıtımının daha etkin y apılacağını, tüketicinin gerçek Zile Kömesini
güv enerek alabileceğini, ürünlerinin hak ettiği değer ile pazara sunularak üreticinin
korunacağını, bu fay dalarının y anında tescilin bölgenin Üzüm Bağlarının
değerlenmesine v e üretimin artmasına fay da sağlay acağını belirterek, İlçemiz için
tescillenmesinin gerektiğini düşündüğümüz birkaç ürün üzerinde de çalışmalarımız
dev am etmektedir dedi.
Ay rıca Y önetim Kurulu Başkanımız Şükrü SARGIN sürecin başlangıcında v e dev amında
bizlere y ardımcı olan v e emeğini esirgemey en Değerli Hocalarımıza, Zile Kömesinin
Üretim Sürecinde anlatılmasında bizlere işletmesini açan Atay Gıda y etkililerine v e
Değerli İlçe Halkımıza teşekkürlerini sunmuştur.
Sıraçlarda
Toplum culuk Düşüncesi
Egem endir. "Ben" y ok
"Biz" Vardır. İnsanı
Hay v anlaştırm ak
Anlam ına gelen Ay ı,
Eşek diy e küfür
edilm ez. Ay ıp say ılır.
Ay ıy a "Eli büy ük",
Eşeğe "Gü- lük" derler.
za m a n : 1 2 /0 9 /2 0 1 3
NE DÜŞÜNÜY ORSUN ?
eğlenceli (0)
ilginç (0)
etkileyici (0)
Bunu Google'da önerin
Et ik et ler : h a ber
Hiç yorum yok:
KANTER SEMAVER
VE KEBAP
OCAKLARI
Yorum Gönder
KONAKLAMA TESİSİ
ZİLESPOR
Bu yayına verilen bağlantılar
Bağlantı Oluştur
Sonraki Kay ıt
Ana Say fa
Kay dol: Kay ıt Yorum ları (Atom )
Önceki Kay ıt
ÖZKALELİ GIDA
ATAY LAR KÖME
Osm anlı
İm paratorluğu'nun
Ey alet Yönetim inde
"Ey aleti Suğra" y a bağlı
olan Zile, Siv as
Vilay etinin Tokat
Sancağı'na bağlı bir
kaza m erkezidir.
ZİLE PEKMEZİ COM
Kurtarılm ış Bölge
"Herşey in Mümkün
Olduğu Y er"
TOPÇUOĞLU
BAKLİY AT
ZİLE ŞİVESİ
DOĞBAK GIDA
Ziledeki Konaklam a
Tesisleri
http://zilehabercom.blogspot.com.tr/2013/12/zile-komesi-cografi-isaret-tescili-icin.html
2/4
12 3 2014
ZİLE HABER : Zile Kömesi, Coğrafi İşaret Tescili İçin İlk Adım , Zile Ticaret ve Sanayi Odası Önderliğinde Gerçekleşti
YÖRESEL
ÜRÜNLERİMİZ
ZİLE'Lİ SANATKARLAR
VE ÜRÜNLERİ
Zile Metro Sey ahat
ZİLE TEMA
GÖNÜLLÜLERİ VAKFI
ZELA TARIM
MEHTAP GÖNÜLBAĞI
TLF-3 1 7 1 53 2
AZİMNURİ KEBAP VE
SEMAVER
İMALATHANESİ
"ARİF KILIÇ"
ZİLE ŞEHİR İÇİ TAKSİ
TLF
Zile Panay ırı
ZİLE ESKİ MÜFTÜSÜ
SOHBETLERİ
Zile Tren Garı
Eşşekci m em leketi
Tokat
Aidiy et Duy gusu
Zile Mutfağı
En Son Zile Haber
EN POPÜLER HABERLER
Zile Sanat Okulu
Zile AK Parti İlçe
Seçim İrtibat
Bürosunun Açılışı
(VİDEO)
Öğrenci Dostu
Okulum uz İMKB
Anadolu Öğretm en
http://zilehabercom.blogspot.com.tr/2013/12/zile-komesi-cografi-isaret-tescili-icin.html
3/4
12 3 2014
ZİLE HABER : Zile Kömesi, Coğrafi İşaret Tescili İçin İlk Adım , Zile Ticaret ve Sanayi Odası Önderliğinde Gerçekleşti
Lisesi oldu
AİLE'DE HUZUR
PANELİ (VİDEO)
ZİLEDE İMAM HATİP
OKULLARI ARASI
KURANI KERİM
HAFIZLIK VE EZAN
OKUMA YARIŞMASI
Zile Lisesi-1 9 59
Münazara
Yarışm aları
Muhteşem Bir Final
Maçı İle Sona Erdi
Zile Ticaret Meslek
Lisesi
BAHÇELİ EVLER
MAHALLESİNDE
PARKE ÇALIŞMASI (
Video )
"ZİLE BATI" ZİLE'NİN
YÖRESEL ,YEMEĞİ
BAT
TRT KALİTESİNDE
"MUHTEŞEM" BİR
ZİLE BELGESELİ
Zile Haberin Kurulduğu
05-2008 Tarihinden Bu
Yana Ziyaretçi Sayım ız
Ay nı günde, 3
Muhteşem Yarışm a
Başarıy la
Sonuçlandırıldı
367593
Zile Karakuzu
(Ernebadi-Ennebadi)
Köy ü
Taraftar Değil Haberciy iz!...
Son Dakika Zile Haberleri,
Zile'de m ey dana gelen olay lara, anlık haberlere, Zile ile ilgili bütün haberlere; m anşetlere, güncel haberlere, ekonom i haberlerine, spor haberlerine, m agazin
haberlerine, foto galeriy e, v ideolara nasıl ulaşırsınız?
Zile'de hergün farklı olay lar y aşanm aktadır. Güncel gelişm eler, Zile belediy esi ile ilgili haberler, sokaklarda y aşanan olay lar, son dakika olay lar,Bunların hepsini
takip eden bir Zile y erel bir haber portalı v ardır. Bu y erel haber portalı ile Zile ile ilgili bütün haberlere ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan bütün sorulara cev ap
alabilirsiniz.
Zile kültürü nasıldır?
Zile 'nin neleri m eşhurdur?
Zile insanı nasıl y aşar?
Zile 'deki tarihi y erler gezilm esi gereken y erler nerelerdir?
Zile 'den çıkan ünlüler, y azarlar, futbolcular, işadam ları, şarkıcılar, siy asetçiler kim lerdir?
Zile ile ilgili aklınıza takılan bütün sorularınızın y anıtlarına, günlük m anşetlere, spor haberlerine, ekonom i haberlerine, politika haberlerine, kültür-sanat
haberlerine, bilim -teknoloji haberlerine, Medy a v e Makalelere Bu Portaldan Ulaşabilirsiniz.
"Haberlerde y ay ınlanan okur y orum ları okuy ucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan y orum lardan Zile Haber hiçbir şekilde sorum lu tutulam az"
Sim ple şablonu. Powered by Blogger.
http://zilehabercom.blogspot.com.tr/2013/12/zile-komesi-cografi-isaret-tescili-icin.html
4/4

Benzer belgeler

Stratejik Plan

Stratejik Plan kurumlarından, kamudan ve üniversitelerden daha fazla destek sağlamayı hedeflemektedir. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü SARGIN

Detaylı

22 Nevin Akkaya`nın Mehmet Yardımcı yazısı

22 Nevin Akkaya`nın Mehmet Yardımcı yazısı 8-10 Ekim 2015 Tarihi ve Kültürüyle III. Zile Sempozyumu Bildirisi:

Detaylı