CV pdf formu için tıklayınız! - Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Yorumlar

Transkript

CV pdf formu için tıklayınız! - Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Özgeçmiş
Adı Soyadı
İletişim Bilgileri
Adres
: Aylin KOÇAK
: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe
Yerleşkesi ANKARA
Telefon
: +90 (312) 297 83 25
Mail
: [email protected]; [email protected]
Doğum Tarihi
: 28.10.1987
Unvanı
: Araştırma Görevlisi
Öğrenim Durumu
: Doktora- Devam
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Bütünleşik Doktora
Alan
Psikoloji
Aile Psikolojisi
Gelişim Psikolojisi
Yıl
Üniversite
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2005-2010
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2011 –2014
Hacettepe Üniversitesi
2012-Halen
Akademik Unvanlar
Araştırma Görevlisi
Psikoloji Bölümü
Hacettepe
Üniversitesi
2012 –Halen
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Koçak, A., Mouratidis, A., Kındap-Tepe, Y. & Sayıl, M. (September 16-19, 2016). “A longitudinal
Study of Inter-parental Conflict and Adolescents’ Adjustment: The Mediating Role of Maternal
Psychological Control.” Oral presentation at 15th Biennial Conference of the European Association for
Research on Adolescence, La Barrosa- Cadiz- Spain.
Koçak, A., Doğan, A., Akçayüzlü, Z., Uçanok, Z., Palladino, B. E., & Menesini, E. (September 16-19,
2016). “Cyberbullying versus Traditional Bullying: Examining the Severity Perception of Adolescents.”
Oral presentation at 15th Biennial Conference of the European Association for Research on
Adolescence, La Barrosa- Cadiz- Spain.
Akçayüzlü, Z., Uçanok, Z., Koçak, A., Doğan, A., Palladino, B. E., & Menesini, E. (September 16-19,
2016). “Definitions of Traditional Bullying and Cyberbullying Based on Definitional Criteria and
Types of Behavior.” Oral presentation at 15th Biennial Conference of the European Association for
Research on Adolescence, La Barrosa- Cadiz- Spain.
Selçuk, Ş., Çuvaş, B., Koçak, A., Mouratidis, A., Michou, A., & Sayıl, M. (September 16-19, 2016).
“Perceived Parental Control Practices, Teachers’ Class Related Behaviors, and Academic
Procrastination: The Mediating Role of Academic Self-Concept.” Oral presentation at 15th Biennial
Conference of the European Association for Research on Adolescence, La Barrosa- Cadiz- Spain.
Akçayüzlü, Z., Koçak, A., Uçanok, Z., & Doğan, A. (September 5-7, 2016). “Ergenlerde Zorbalığı
Tanımlama ve Deneyimleme Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.” Oral presentation at 19th National
Psychology Congress, İzmir- Turkey.
Koçak, A., Selçuk, Ş., Mouratidis, A., Michou, A. A., & Sayıl, M. (August 24-27, 2016). “Perceived
Maternal Psychological Control and Adolescent Adjustment: The Mediating Role of Basic
Psychological Needs.” Poster presentation at 15th International Conference on Motivation,
Thessaloniki- Greece.
Koçak, A., Mouratidis, A., Kındap-Tepe, Y. & Sayıl, M. (September 8-12, 2015). “Relational
aggression as mediator of maternal psychological control and adolescents’ friendship quality: a
longitudinal study.” Oral presentation at 17th European Conference on Developmental Psychology,
Braga- Portugal.
Koçak, A. & Mouratidis, A. (July 7-10, 2015). “When are you going to marry? Intention to marry
through the lens of theory of planned behavior and self-regulatory focus." Oral presentation at 14th
European Congress of Psychology, Milan- Italy.
Koçak, A. & Özkan, T. (July 7-10, 2015). “A study of cultural dimensions: rate of marrıage,
divorce, cohabitation and per capita income among nations.” Poster presentation at 14th European
Congress of Psychology, Milan- Italy.
Sayıl, M., Koçak, A. & Akçayüzlü, Z. (September 3-6, 2014). “How parenting styles and
mother’s perceived efficacy are related to sleepover in adolescence.” Poster presentation at14th Biennial
Conference of the European Association for Research on Adolescence, Çeşme- İzmir- Turkey.
Koçak, A. (July 8-13, 2014). “Definition of violence and domestic violence, current situation in turkey,
effects of domestic violence on children and implications for policy.” Oral presentation at 28th
International Congress of Applied Psychology, Paris- France.
Koçak, A., Uzun, N. & Lajunen, T. (July 8-13, 2014). “An observational study: drivers and pedestrians’
mobile phone use at signalised and unsignalised roads.” Brief oral presentation at 28th International
Congress of Applied Psychology, Paris- France.
Projeler
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Proje Başlığı: Farklı Kaynaklar, Farklı Yörüngeler: Üniversiteye Giriş Başarısında Ergene, Aileye ve
Sınıf Ortamına Ait Özelliklerin Boylamsal Olarak İncelenmesi
Proje No: SOBAG-114K815
Dönemi: 15.05.2015 – 15.05.2018
Rol: Bursiyer (Proje Yürütücüsü: Athanasios Mouratidis; Araştırmacılar: Melike Sayıl, Aliki Michou,
Hayal Yavuz Güzel)
İdari Görevler
2012-2013
Akademik Danışman
Hacettepe Üniversitesi