2006-2007 Öğretim Yılı Geçici Öğretmenlik Sınav Soruları

Transkript

2006-2007 Öğretim Yılı Geçici Öğretmenlik Sınav Soruları
GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Yarışma Sınavı
A
1
A
Şüphe, bilmenin, bildiğini gelecekte bir üst
düzeyde yeniden üretmenin ilk aracıdır. Şüphe
olmaksızın insan düşüncesi gelişmez kalıplar ve
dogmalar arasında donup kalır. Bununla birlikte
"şüphe" doğru düşünmenin aracı olmaktan çıkıp
da amaca dönüştüğünde yararın yerini zarar alır;
şüphe sahibini de kemirmeye başlar. Kısacası
şüpheye egemen olmalıyız, tutsak değil.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
3
A)
Bu iş bizim için çok kolay, çantada keklik.
B ) Yaptıklarına daha sonra çok pişman oldu, başını
taştan taşa vurdu.
C ) Öğretmeninin beğenisini kazanmış gözüne
girmişti.
D)
Patron, dosyalarını isteyince etekleri tutuştu.
E ) Çocuk bir anda, kaşla göz arasında kaybolmuştu.
A)
Şüphelerden uzak durmak gerekir
Şüphe, sağlıklı düşünmenin en önemli aracıdır
C ) Şüphelerimizi dizginlemesini bilmemiz gerekir
D ) Şüphecilik insanı felakete götürür
E ) Şüphe insanların doğruları bulmasını sağlar
Aşağıdakilerden hangisinde bir deyim
açıklamasıyla birlikte VERİLMEMİŞTİR?
B)
2
(I) Çatalhöyükteki kazı çalışmaları büyük bir
titizlikle sürdürülüyor. (II) Küçücük fırçalarla,
çekiçlerle, iğneyle tarih kazılıyor bir bakıma. (III)
Geçmişe ait kırıntılar pirinç gibi ayıklanıyor.
(IV) Bu arada bulunan bina kalıntıları da özel bir
teknikle çeşitli etkilerden ve erozyondan
korunuyor. (V) Çatalhöyükteki duvar resimlerini
çıkarma başlı başına bir sorun. (VI) O dönemin
aydınlatılması için çok önemli olan bu resimler
toprak altında bozulmadan kalmış. (VII) Ancak,
gün ışığına çıktığı an, bütün renklerini bir anda
yitiriyor ; solup gidiyor.
Yukardaki parça iki paragrafa ayrılmak istense
ikinci paragraf hangi tümceyle başlar?
4
Öğretmen dil eğitimi çalışmalarında başlangıçta
ağırlığı okuma eğitimine vermelidir. Çocuğun
başkasından yardım almadan kendi düzeyindeki
bir metni okuyabilme yeteneğine ulaştırılması 2 ay
ile 2 yıl arasındaki bir eğitim sürecine
yayılmaktadır. Bazı araştırmalara göre çocuk iki
ay içinde okuma disiplinine kavuşturulmaktadır.
Çocuğun düzenli bir okuma alışkanlığı kazanması
ise ancak iki yıl gibi bir süre içinde
gerçekleşmektedir. Kısacası okuma bir anda
kazanılan ve biten bir beceri değildir.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
Öyküleme
Açıklama
Tartışma
Betimleme
Örneklendirme
A)
III
IV
C) V
D ) VI
E ) VII
B)
Sınav : GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Tarih : 14/09/2006
Saat : 09:30:00
KHK B.İ.M.
1
GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Yarışma Sınavı
A
5
A
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "başkasına
söylenirken kendisi de duymuş olmak" anlamında
bir deyim kullanılmıştır?
A)
8
A)
Hüsrev'in, annesine kızdığı anda söylediği bazı
isimler kulağıma çalınmıştı.
Bu konuda sözü işine geldiği gibi çevirdi.
Kızdığı arkadaşına başını çevirmeden cevap verdi.
C ) Annesi onları çevirip doğruca okula götürmüş.
D ) Yeni aldığım kazağı paçavraya çevirmişsin.
E ) Küçüçük yaşına rağmen evi o çekip çeviriyordu.
B)
B)
Bugün anlattıklarımın hepsi onun kulağına girdi.
C ) Yusuf'un askerlik anılarını dinlemekten
kulaklarımız dolmuştu.
6
D)
Kendi sınıfında söz edildiğini duyunca kulaklarını
dikti.
E)
Geçen yıl, senin kulağını çok çınlattık.
9
Aşağıdakilerin hangisinde "perde" sözcüğü
"belirsizlik, sır" anlamında kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
B)
Perdeden süzülen ışık odayı dolduruyordu.
Oyunumuz gelecek hafta perde diyecek.
Eve geldiğinde ilk iş perdeyi kaptmaktı.
Yolsuzluklar üstündeki perde hâlâ aralanmadı.
Olanları nasıl görmezsin, gözüne perde mi
çektiler?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı
vardır?
A)
Yoksa bu sözümde yalan var mı?
B ) Akşam oldumu sürüler döner.
C ) Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor;
bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum.
D)
E)
Bir manavda iki boy elma vardır. Küçük boy
elmaların tanesi 120 gr., büyük boy elmaların
tanesi 200 gr.'dır. Bu manavdan tam 1 kg. elma
alan bir kişi ençok kaç tane elma almış olabilir?
A)
C)
D)
E)
10
7
Aşağıdakilerin hangisinde "çevirmek" sözcüğü
"kötü bir duruma getirmek" anlamında
kullanılmıştır?
7
6
5
4
8
15 dakikada 1500 m. yol yürüyen bir yaya iki saat
45 dakikada kaç km.yol gider?
A)
B)
C)
D)
E)
15
13,5
16,5
14,5
13
İş işten geçti; artık gelse de olur, gelmese de.
Bir millet ordusunu kaybedebilir, bağımsızlığını
da kaybedebilir; fakat dilini sakladıkça o millet
yaşıyor demektir.
Sınav : GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Tarih : 14/09/2006
Saat : 09:30:00
KHK B.İ.M.
2
GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Yarışma Sınavı
A
11
Çarpımları 168 olan ardışık iki pozitif çift sayıdan
küçük olanı kaçtır?
A)
B)
C)
D)
E)
12
A
14
8
10
16
12
18
A)
46
42
C ) 44
D ) 52
E ) 54
B)
Bir araç 450 km lik bir yolu 50 km/sa hızla gidip,
75 km/sa hızla geri dönmüştür. Buna göre aracın
yolculuğu kaç saat sürmüştür?
15
Ceren 13, babası 36 yaşındadır. Kaç yıl sonra
Ceren'in yaşının babasının yaşına oranı ½ olur?
A)
A)
B)
B)
15
14
C ) 12
D) 9
E ) 17
13
Toplamları 140 olan üç sayıdan birincisi
ikincisinden 4 fazla ve üçüncüsünden 6 eksiktir.
Buna göre, büyük sayı kaçtır?
5
10
C) 8
D) 7
E ) 12
Bir atıcı katıldığı yarışmada hedefi vurduğu her
atış için 8 puan alıyor, kaçırdığı her atış için 3
puanı siliniyor. Atıcı 60 atış yapıp 293 puan
topladığına göre, hedefi kaç atışta vurmuştur?
16
Prepare the table, .................?
A)
B)
C)
A)
B)
C)
D)
E)
48
35
23
43
17
D)
E)
17
will you
have I
shall we
don't you
do you
They can't clean their room, ............?
A)
can they
don't they
C ) do they
D ) can't they
E ) will they
B)
Sınav : GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Tarih : 14/09/2006
Saat : 09:30:00
KHK B.İ.M.
3
GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Yarışma Sınavı
A
18
................ she was cooking, she burnt her hang.
A
22
A)
Which
While
C ) When
D ) Where
E ) None
B)
I .................. getting up early in the mornings. I
like watching the sun rising.
A)
B)
C)
D)
E)
19
I ............... a plate while I ............... the dishes.
A)
B)
C)
D)
E)
broke/is washing
broke/was washing
was breaking/washed
broke/washed
break/wash
23
The examiner "Dont't forget to ............. your
name and surname on your papers.
A)
B)
C)
D)
E)
20
interesting
don't mind
mind
fed up with
don't
put on
put through
put off
put down
put back
It's really difficult to believe but I met Michael
Jackson ................. our flight to America.
A)
B)
C)
D)
E)
during
for
since
at
to
24
Sally : That's our new neighbour over there. He's
the man next door.
Linda: ......................
Sally : Well, I know he is married and his wife
works in a factory in the town. And I know they've
got three children.
A)
21
We haven't eaten or drunk anything ..........
morning.
A)
B)
C)
D)
E)
during
for
since
at
to
Sınav : GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Tarih : 14/09/2006
Saat : 09:30:00
Oh, do you know where he works.
B ) Oh, do you know about his children.
C ) Oh, do you know where his wife works.
D ) Oh, is that the man who married a very beautiful
woman.
E)
KHK B.İ.M.
Oh, do you know anything about him.
4
GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Yarışma Sınavı
A
25
A
28
Luke: Will you invite Gerry to your birthday
party?
Bob : No, I won't. I don't like him.
Luke: ........................
Bob : You're right. I'll ask him.
A)
Yeni
Aç
C ) Sayfa yapısı
D ) Yeni adla kaydet
E ) Kaydet
B)
A)
If you came, I would go.
B ) I know you don't. But he has been having such a
hard time recently. It would be good for him.
C)
I think he doesn't like parties.
D ) He behaved so rude at the last party, do you
know?
E)
Büro yazılımlarında sayfanın dik ya da yatay
kullanılacağı, kenar boşlukları aşağıdaki
komutlardan hangisiyle belirlenir?
29
Yes, he is also very agressive.
Bir ressamın klavye yerine fareyi tercih etme
nedeni;
A)
26
Daha küçük olmasıdır
Çizimlerin daha kolay yapılmasıdır
C ) Daha hatasız olmasıdır
D ) Daha ucuz olmasıdır
E ) Hiçbiri
B)
I. Bağlantı
II. Link III. Köprü
Bir sayfadan diğer sayfaya geçiş yapmak için
kullanılan deyim yukarıdakilerden hangisi ya da
hangileridir?
A)
B)
C)
D)
E)
II-III
Yalnız II
I-III
Yalnız I
I-II-III
30
Belirli bir katılımcı gruba yönelik düzenlenen
bilgilendirme veya öğretme amaçlı etkinliklere ne
ad verilir?
A)
B)
C)
27
Bilgisayarın açılışında kendiliğinden çalışan ve
bilgisayarı komut bekler duruma hazırlayan
program bütünlüğüne ne ad verilir?
D)
E)
Yarışma
Toplantı
Sunu
Kermes
Söyleşi
A)
İşlem tablosu
İşletim sistemi
C ) Veri tabanı
D ) Kelime işlemci
E ) Veri tabanı
B)
Sınav : GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Tarih : 14/09/2006
Saat : 09:30:00
KHK B.İ.M.
5
GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Yarışma Sınavı
A
31
Büro yazılımlarında, dosya içerisine yazılıma bağlı 35 Yerel ağ bağlantısının yapılabilmesi için
olarak farklı nesneler eklemek için kullanılan
bilgisayarımıza hangi kartı takmamız
komutlar hangi menü içerisinde yer alır?
gerekmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
32
A
A)
Biçim
Dosya
Düzen
Ekle
Görünüm
COM Kartı
Ekran Kartı
C ) Tarayıcı Kartı
D ) Ethernet Kartı
E ) Hiçbiri
B)
36
Aşağıdakilerden hangisi vektör tabanlı çizim
programlarından biri değildir?
A)
Macronedia FreeHand
Microsoft Paint
C ) Corel Draw
D ) Adobe Illustration
E ) AutoCAD
B)
33
"Bitmap" aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
A)
B)
C)
D)
E)
34
Karma tabanlı görsel
Karışık tabanlı görsel
Vektör tabanlı görsel
Piksel tabanlı görsel
Harita tabanlı görsel
Aşağıdakilerden hangisi İnternet'te e-postaların
okunmasını sağlayan arayüzlerden birisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Microsoft Excel
Microsoft Word
Microsoft Frontpage
Microsoft Paint
Microsoft Outlook Express
Sınav : GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Tarih : 14/09/2006
Saat : 09:30:00
37
Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve Başkan
Yardımcısı seçimi ile ilgili ifadelerin hangisi
doğrudur?
A)
Meclis Başkan ve Başkan Yardımcısı gizli oyla
seçilir
B)
Meclis Başkan ve Başkan Yardımcısı seçimi bir
yasama dönemi için yapılır
C)
İlk oylamada adaylardan biri için salt çoğunluk
elde edilemezse oylama bir kez tekrarlanır ve en
çok oy olan seçilir
D)
Meclis Başkan ve Başkan Yardımcısı seçimi açık
oyla yapılır
E)
Meclis Başkanı için yapılan ilk oylamada salt
çoğunluk elde edilemezse oylama adaylar arasında
dört kez tekrarlanır. Dördücü kez en çok oy alan
aday seçilmiş olur
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa'da belirlenen
kişi haklarından değildir?
A)
Kişi dokunulmazlığı
Haberleşme özgürlüğü
C ) Kişi özgürlüğü ve güvenliği
D ) Hayat ve vücut bütünlüğü
E ) Özel hayatın gizliliği
B)
KHK B.İ.M.
6
GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Yarışma Sınavı
A
38
A
40
Anayasaya göre aşağıdakilerin hangisi bir
kimsenin milletvekili seçilebilmesi için gerekli
koşullardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Yargıtayın yetkileri
arasında değildir?
A)
Herhangi bir mahkeme veya yargı niteliğinde
yetki kullanan herhangi bir makamın yanlış bir
kararının uygulamasını önlemek için emirname
çıkarma
B)
Yetkisiz tutuklamanın kaldırılması için emirname
çıkarma
A)
35 yaşını bitirmiş olmak
KKTC yurttaşı olmak
C ) Yurt görevini yapmış olmak
D ) En az üç yıldan beri daimi ikametgahının Kuzey
Kıbrıs'ta olması
B)
E)
39
C)
Anayasa hakkında yorum yapmak ve görüş
bildirmek
D ) Anayasa ve yasalara uygun olarak bir mahkeme
kararının istinafına ait davalara bakmak
Yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak
Anayasaya göre aşağıdakilerden hangisi
Cumhuriyet Meclisinin Toplantı ve Çalışma
Düzenini belirten kurallara göre hatalıdır?
E)
A)
Cumhuriyet Meclisi çalışmalarını kendi yaptığı iç
tüzük kurallarına göre yürütür
B)
Cumhuriyet Meclisi her yıl Ekim ayının ilk iş
günü kendiliğinden toplanır
C)
Cumhuriyet Meclisi toplantıları, Meclisin kendi
binasında yapılır
D)
Cumhuriyet Meclisi üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların salt
çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşit olması
halinde oya sunulan husus tekrar görüşülür
E)
Cumhuriyet Meclisi Milletvekili genel seçimi
sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasından
sonraki onuncu gün saat 10.00'da kendiliğinden
toplanır
Sınav : GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Tarih : 14/09/2006
Saat : 09:30:00
41
Yargıtay, Anayasa ve herhangi bir yasanın
gösterdiği hallerde ilk mahkeme olarak ve
istinafen davalara bakmak yargı yetkisine sahiptir
Eğitim ve öğretim süresi, bu sürede yapılacak
etkinliklerin belirlenmesi ve öğretmenin bu
etkinlikleri yürütmesi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
Bakanlık, Çalışma Takviminde yer almayan bir
etkinlik için genelge hazırlamadan önce yetkili
sendikaya danışmak zorundadır
B)
Bakanlık, yıl içinde yapılacak eğitim etkinliklerini
genelgelerle duyurur. Genelgeler bağlayıcıdır
C)
Bakanlık, yetkili sendika ile işbirliği yaparak
"Yıllık Çalışma Takvimi" hazırlar
D)
Okulun açılış - kapanış tarihleri ve yaz tatili süresi
Bakanlık - yetkili sendika işbirliğiyle belirlenir.
E)
Öğretmenin tatil izni 42 sürekli iş günüdür. Bunun
dışında kurs, seminer v.b. çalışmalar için
öğretmeni göreve çağırabilir
KHK B.İ.M.
7
GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Yarışma Sınavı
A
42
A
45
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi emeklilik
işlemleri yapılırken hizmet yıllarına eklenmez?
A)
Yasalar çerçevesinde kurs veya öğretim amacıyla
izinli kılınan, yükümlülüğünü tamamlayarak geri
dönen öğretmenlerin izinli olduğu süreler
A)
Üstlerinin verdiği emirleri doğru ve iyi bir
biçimde yerine getirmek
Ödenekli yıllık sendikal izinler
C ) Yasalar çerçevesinde alınan ödeneksiz izin süreleri
D ) Uzun süreli sağlık raporu gerektiren hastalık
izinleri
B)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Anayasa ve
yasalarına uymak
C)
Yurtdışına gitmesi gereken her durumda
Bakanlığın izin ve onayını almak
E)
D)
Eğitim ve öğretim yılı boyunca izinsiz ve özürsüz
görevinden ayrılmamak
E)
Konusu suç teşkil eden bir emri, amirinin ısrarları
sonucu yerine getirmek
B)
43
Erkek öğretmenlerin mücahitlik hizmet süreleri
Öğretmenler Yasası ve bu yasaya dayanılarak
tüzük ve yönetmeliklere göre yürürlükte bulunan
kuralların kendileri hakkında aynen
uygulanmasını istemeleri öğretmenlerin hangi
hakkı ile açıklanabilmektedir?
A)
Yayın hakkı
Şikayet etme ve dava açma hakkı
C ) Vekalet aylığı alma hakkı
D ) Uygulamayı isteme hakkı
E ) Burs ve kurs ödeneği hakkı
B)
44
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir öğretmenin
yerine getirmesi gereken zorunluluklardan biri
değildir?
Aşağıdaki kavramlardan hangisi öğretmenler
yasasının tefsirinde açıkça yer almamaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
46
Öğretmen Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından
atandıktan sonra aşağıdaki hizmet ve çalışmaların
hangisinde barem içi artış almaz?
A)
Bulunduğu baremde 1 yıl süreyle, olumsuz sicil
almamak koşulu ile çalıştığı zaman
B)
Mükellef askerlik hizmetini tamamladığını
belgelediği zaman
C)
Dört yıllık bir üniversitenin önlisans (2 yıllık)
programını tamamladığını belgelediği zaman
D)
"Kıdemli öğretmenin" ünvanını kazandığı zaman
Yüksek lisans programını tamamladığını
belgelediği zaman
E)
Dönem öğretmeni
Sınıf öğretmeni
Müdür Muavini
Sorumlu öğretmen
Köy Kadın Kursu öğretmeni
Sınav : GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Tarih : 14/09/2006
Saat : 09:30:00
KHK B.İ.M.
8
GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Yarışma Sınavı
A
47
A
Sorumlu öğretmenlik için aşağıdaki seçeneklerden
hangisi doğru değildir?
A)
Bakanlığın mevzuat ve yönergelerinin
uygulanmasından ve gerekli yarışmaları
yapmaktan sorumludur
B)
Birden fazla öğretmenli okullarda en kıdemli
olandır
C)
Yasanın öngördüğü tedrisat saatlerine uymak
zorunluluğu yoktur
D)
Başka durum gerektirmedikçe köyde varsa, köy
kadın kursundan da sorumludur
E)
Sorumluluk yaptığı sürede ek sorumluluk ödeneği
alır
49
A)
Uyarma Cezası
Kademe İlerlemesini Uzun Süreli Durdurma
Cezası
D ) Kınama Cezası
E ) Para cezası
C)
Aşağıdakilerden hangisi İlköğretimin amaç ve
görevlerinden birisi değildir?
A)
Çocukları ilgi ve yetenekleri yönünde yetiştirerek
onları toplumsal yaşama ve üst öğrenime
hazırlamak
B)
Çocukların estetik duygularını geliştirmek, onlara
doğruyu güzeli ve iyiyi görebilme yeteneği
kazandırmak işbirliği, yardımlaşma, arkadaşlık,
insan sevgisi gibi üstün duyguları yaratmak
C)
Çocuklara iyi ve yararlı birer yurttaş olarak
yetişebilmeleri için gerekli temel bilgi, beceri,
davranış ve alışkanlıkları kazandırmak
D)
Öğrencilere, Atatürk ilke ve devrimleri ile Atatürk
milliyetçiliğini ve toplumsal mücadelemizin
kökeninde yatan gerçekleri öğretmek
E)
Tüm öğrencilere ortaöğretim düzeyinde asgari
ortak bir genel kültür vermek
Sınav : GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Tarih : 14/09/2006
Saat : 09:30:00
Kademe İlerlemesini Kısa Süreli Durdurma
Cezası
B)
50
48
"Sözlü ve/veya yazılı uyarılara rağmen görevine
geç gelen ve/veya mesai bitiminden erken ayrılan
öğretmene ...................... verilir." Cümlesinde boş
bırakılan yere gelmesi gereken doğru seçenek
hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin
görevlerinden değildir?
A)
Öğrencileri iyi bir yurttaş ve iyi bir insan olarak
yetiştirmek
B)
Öğrencilerin zihnen, ruhen ve bedenen
gelişmelerini sağlamak
C)
Eğitim ve öğretim etkinlikleri ile diğer okul
etkinliklerini düzenlemek ve ders programlarının
uygulanmasını sağlamak
D)
Eğitim ve öğretim etkinlikleri ile bakanlıkca
verilecek diğer işleri yapmak
E)
Öğrencilere, yerel koşullara ve iş olanaklarına
uyabilmelerini sağlayacak kuramsal ve uygulamalı
bilgiler vermek
KHK B.İ.M.
9
GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Yarışma Sınavı
A
51
A
54
Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin yöntem
seçimini etkileyen faktörlerden değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Zaman
Öğrenci gurubunun büyüklüğü
Öğrencide geliştirilmek istenilen nitelik
Okulun ekonomik çevresi
Konunun özelliği
"Aynı koşullarda, ancak birbirinden bağımsız
olarak yapılan ölçme sonuçlarından hesaplanan
değer ile ölçülen özelliğin gerçek değeri arasındaki
farktır."
Yukarıda açıklanan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Ölçme hatası
Geçerlilik
C ) Kullanışlılık
D ) Güvenirlik
E ) Ölçekleme
B)
52
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ölçülmeyen bir
özelliktir?
A)
B)
C)
D)
E)
53
Uzunluk
Zeka
Ağırlık
Boy
Hiçbiri
55
Aşağıdakilerden hangisi ölçme aracı olarak
kullanılan bir test planında bulunması gereken
hususlardan birisidir?
A)
I- Okul öğrenciye güvende olacağı bir çevre
hazırlayarak onun duygusal olgunluğa ulaşmasına
yardım etmelidir.
II- Öğrencinin töreli olma arzusunu desteklemeli
ve pekiştirilmelidir.
III- Karşılaşılan törel çatışmaların, ussal yollarla
çözülebilecek birer sorun olduğu öğrenciye
öğretilmelidir
IV-Okul ortaya çıkan törel çatışmaları yenmesi
için öğrencinin yaşantı kazanmasına fırsat
hazırlamalıdır
V- Okul öğrencinin, kazandığı bu yaşantılarla,
bilinçli olarak, törel kavramlara ulaşmasına
yardım etmelidir.
Yukarıdakilerden hangileri okulun karakter ve
ahlak eğitimindeki görevlerindendir?
Kullanılacak soru tipi karşılaştırılmalıdır
B ) Ölçülecek davranışlar ve bu davranışların hangi
içerikler içinde ölçüleceği belirtilmelidir
C ) Testin kullanılacağı amaç saptanmalıdır
D ) Puanlama biçimi ve puanlamaya ilişkin işlemler
belirlenmelidir
A)
E)
B)
Hepsi
C)
D)
E)
Sınav : GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Tarih : 14/09/2006
Saat : 09:30:00
KHK B.İ.M.
II- III- IV
III- IV- V
III- IV
I- II
Hepsi
10
GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Yarışma Sınavı
A
56
Herhangibir beceri gerektiren işlerde çalışacak ya
da çalışmakta olan personeli işin gerektirdiği
nitelikte yetiştirmek amacıyla yaygın olarak
kullanılan öğretim yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
57
A
Örgün eğitim
Yaygın eğitim
Yetiştirme eğitimi
Rehberlik
İşbaşında eğitim
A)
II- III
II- III- IV
C ) I- IV
D ) I- II- III
E ) Hepsi
B)
Çocuğun mantıksal düşünmenin henüz gelişmemiş
olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Yetişkinlik dönemi
Ergenlik dönemi
C ) Somut işlemler dönemi
D ) Formal işlemler
E ) İşlem öncesi dönem
60
B)
İyi bir öğretmen her türlü faaliyetini planlarken
aşağıdakilerden hangisinden başlamalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
Araçtan
Okuldan
Amaçtan
Dersten
Öğrencilerden
Sınav : GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Tarih : 14/09/2006
Saat : 09:30:00
I- Telefonu kim icat etti?
II- Dün Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde ne
yaptık neler gördük?
III- Okul bahçesinin hangi tarafı daha uzundur?
IV- Ortalamanın formülü nedir?
Yukardakilerden hangileri hatırlama gerektiren
sorulara örnektir?
A)
58
59
Aşağıdakilerden hangisi sürekli pekiştirme
programına örnek verilebilir?
A)
Orhan, öğretmene verdiği her beş düzenli kağıt
karşılığında bir yıldız alır.
B)
Pınar konuşmaya başlamadan önce her el
kaldırışında beğenilir.
C)
Ahmet öğretmenin sınıfında, doğru cevap veren
öğrenciler takdir edilir.
D)
Ayşe, yerini değiştirmediği bir yarım saat için
takdir edilir.
E)
Şule öğretmen, zaman zaman, öğrencilerinin
gelişimini not alarak dönem sonu karnesine yazar.
KHK B.İ.M.
11
GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Yarışma Sınavı
A
61
A
Kişinin kendisini başkasının yerine koyması, onun
hissettiklerini hissetmeye çalışması, aşağıdaki
kavramlardan hangisi ile ilgilidir?
A)
Tarafsızlık
Sempati
C ) İletişim
D ) Eşgüdüm
E ) Empati
B)
62
Aşağıdaki ifadelerden hangisi dikkat toplamada
en az etkilidir?
A)
Bu konu çok önemli bir konu, işaretleyiniz, not
alınız
B)
Şemayı öğrenin
Bu anlattıklarıma dikkat edin
D ) Bu konu temel bir konudur
E ) Bu ifadeyi tekrarlıyorum, çok önemli
C)
63
I- Konu genellikle ders kitabı, ders taslağı veya
müfredat programına göre belirlenir.
II- Amaç ve hedefler, istendik öğrenmenin genel
ve özel terimleriyle sınırlandırılır.
IIITaslak içerik, ihtiyaç duyulan miktarda ayrıntının
yer aldığı içeriğin taslağıdır. Bu taslak, konuya
açıklık getirmeli ve organizasyonu
kolaylaştırmalıdır.
IV- Öğretim etkinlikleri istendik öğrenmeyi
sağlayan öğretmen ve öğrenci etkinlikleridir.
Tanıtıcı geliştirici ve mükemmelleştirici olmaları
gerekir.
V- Kaynak ve malzemeler, ünite için seçilen ve
hazırlanan malzeme listesidir.
VI- Değerlendirme, değerlendirme işlemlerinin
taslağıdır. Projeleri, ödevleri ve sınavları içerir.
Sınavlar ve değerlendirme amaçlı alıştırmalar,
verilecek olan öğretimin düzeyine göre
planlanmalıdır.
Yukarıdakilerden hangileri iyi yapılandırılmış bir
ünite planının unsurlarındandır?
A)
I- II- IV- V
I- IV- V
C ) II- III- IV
D ) III- IV- V- VI
E ) Hepsi
B)
Sınav : GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Tarih : 14/09/2006
Saat : 09:30:00
KHK B.İ.M.
12
GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Yarışma Sınavı
A
64
A
I-Öğretmen öğrencinin performans düzeyini
dikkate alarak konuyla ilgili öğretim sunmalıdır.
II-Öğretmen ders içeriğini ve gerekli becerileri
dikkatlice gözden geçirmelidir.
III-Öğretmen ders içeriğini ve gerekli becerileri
öğrenciye dikkatlice sunmalıdır
IV-Öğretmen öğretim sırasındaki geçişleri hızlı ve
etkili biçimde sağlamalıdır.
V-Öğretmen öğretim sırasında öğretim hızını
uygun tutmalıdır
66
A)
Sınıfta yapacakları ödevler verilmesi
Sınıfta ilgi köşeleri oluşturulması
C ) Sınıfta belirli süre bulunmalarının zorunlu
tutulması
B)
D)
Sınıfta bulunmanın yararlarının anlatılması
E ) Aileleriyle görüşerek sınıfta bulunmalarının
sağlanması
Öğretimin sunulması ile ilgili olarak yukarıda
verilernlerden hangileri etkili öğretmen
özelliklerindendir?
A)
B)
C)
D)
E)
65
III- IV- V
II- III- IV
I- III- IV
I- II- IV
Hepsi
67
B)
C)
D)
E)
Yalnız II
I ve III
Yalnız I
Yalnız III
I- II- III
Sınav : GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Tarih : 14/09/2006
Saat : 09:30:00
Aşağıdakilerden hangisi etkili öğretmenin kişisel
özelliklerinden değildir?
A)
Güvenirlik
İsteklilik
C ) Yakınlık ve mizah
D ) Mesleki beceri ve yeterlikler
E ) Teşvik edici ve destekleyici olmak
B)
Duyarlı öğretmenler bir konunun öğrenciler
tarafından öğrenilip öğrenilmediğine ilişkin
geribildirim tepkisini almak için aşağıdaki
eylemlerden hangilerini gerçekleştirirler?
I- Konuyu yeniden izah ederler.
II- Konuya ilişkin başka örnekler kullanırlar.
III- Talimatların şeklini değiştirirler.
A)
Tek öğretim yapılan bir okulda, öğrenciler dersten
sonra sınıfta, okulda bulunmak istemiyor, bir an
önce terk ediyorlarsa, en uygun çözüm yolu
aşağıdakilerden hangisidir?
68
Okulda istenmeyen davranışlar sergileyen
öğrencilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yapılmalıdır?
A)
Sınıfta bir köşede toplanıp gözaltında tutulmalıdır
B ) Aileleriyle ilişki kurulup nedenler ve çözüm
yolları araştırılmaldır
C)
Başka okullara gönderilmeye çalışılmalıdır
D ) Disiplin kuralları işletilerek karşılık verilmelidir
E ) Baskıcı yöntemlerle yıldırılmaya çalışılmalıdır
KHK B.İ.M.
13
GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Yarışma Sınavı
A
69
A
Bir öğrencinin "elindeki çöpü rastgele bir yere
atma" davranışının nedenlerı arasında,
aşağıdakilerden hangisi en son düşünülmelidir?
A)
71
Çöpleri ne yapacağı konusunda
bigilendirilmemesi
B)
Başka insanların da çöpleri rastgele atmaları
C ) Çöpleri çöp kutusuna atma alışkanlığının
olmaması
I- Etkin ders çalışma becerilerini kazanması
II- Eğitsel kararlar vermesi ve seçimler yapması
III- Başarıyı engelleyen etmenleri azaltma ya da
ortadan kaldırma
IV- Okul yaşamı ile meslek yaşamı arasındaki
hattı kalın çizgilerle ayırması
V- Öğrencilerin ilgi, yetenek, eğitim ve
özelliklerine uygun bir eğitsel ortam yaratma
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri eğirtsel
rehberliğin öğrenciye sağladığı kazanımlardandır?
D)
Okulda, sık aralıklarla çöp kutusu
bulundurulmaması
E)
Öğrencinin çöp konusundaki bilgilerinin davranışa
dönüşmemiş olması
A)
B)
C)
D)
70
E)
Aşağıdakilerden hangisi duygulara katılarak
anlama tutumuna sahip olan öğretmenin
davranışlarındandır?
A)
Öğrenci arada bir umursamaz davrandığında
hoşgörülü olur
B)
Öğrencinin inanılmaya gereksinimi olduğunun
farkındadır
C)
Öğrencinin ilgilerini bilir
D ) Öğrencinin başarısına ödülle karşılık verir
E ) Sınıfı öğrencinin rahat edebileceği bir ortam
haline getirir
Sınav : GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Tarih : 14/09/2006
Saat : 09:30:00
72
III- V
III- IV
I- II
I- II- III- V
Yalnızca V
Mesleki rehberlik yapacak bir uzman, öğrenciyi
tanıma sürecinde ailesel durumu ile ilgili bilgi
edinirken aşağıdakilerden hangisini gözetmez?
A)
Aile bireylerinin eğitimi
Gencin benlik tasarımı
C ) Ailenin sosyo-ekonomik düzeyi
D ) Ailenin gençten beklentileri
E ) Ailenin değer yargıları
B)
KHK B.İ.M.
14
GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Yarışma Sınavı
A
73
A
75 Bireyin daha çok duygusal, sosyal ve kişiler arası
Bireylerin ruh durumlarındaki değişiklikleri,
uyumsuzluklarına yardım eden rehberlik türü
mizacını, güdülerini ve niyetlerini fark ederler.
aşağıdakilerden hangisidir?
Bu yeteneği gelişkin olan kişiler, diğer kişilerin
duygularını, korkularını, niyetlerini ve inançlarını
A ) Psikiyatri
anlayarak kolaylıkla empati geliştirebilir.
Danışmanlarda, rehberlik uzmanlarında,
B ) Eğitsel rehberlik
öğretmenlerde terapisterde politikacılarda bu
C ) Kişisel rehberlik
yetenek oldukça gelişmiştir.
D ) Mesleki rehberlik
Yukarıda belirtilen özellikleri gelişmiş bireylerin
E ) Psikolojik rehberlik
hangi tür zekâlarının baskın olduğu söylenebilir?
A)
Görsel/uzamsal zekâ
Kişilerarası zekâ
C ) Mantık/matematik zekâ
D ) Kişisel zekâ
E ) Sözel zekâ
B)
76
Çocuklar nesnelerin sürekliliğini aşağıdaki bilişsel
gelişim evrelerinden hangisinde kazanmaya
başlar?
A)
B)
74
C)
Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin öğrencileri
tanımasını gerektiren nedenlerden birisidir?
A)
Sınıf içi ilişkileri düzenlemek.
C ) Öğrencilerin gizli güçlerine uygun olarak en üst
düzeyde gelişmelerine yardım edebilmek.
E)
E)
Öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en
uygun öğretim dalına yöneltebilmek.
B)
D)
D)
Somut İşlemler Evresi
Soyut İşlemler Evresi
Duyuşsal-Hareket Evreleri
Sezgisel Evre
İşlem Öncesi Evre
Öğrencilerin kendi problemlerini çözme gücü
kazanabilmeleri için yardım edebilmek.
Hepsi
77
I- Evrenseldir
II- Gözleme dayalıdır.
III- Aklidir.
IV- Yanlışlanabilir.
Yukarıdakilerden hangileri bilimin temel
niteliklerindendir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Tarih : 14/09/2006
Saat : 09:30:00
KHK B.İ.M.
I-II-IV
I-III
II-IV
I-II
I-II-III-IV
15
GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Yarışma Sınavı
A
78
I- Sık sık alıştırma ve tekrar yaptırılması.
II- Uygulama ve yaşantılara dayalı öğretim
yapılması.
III- Öğretilecek ünitelerin küçük basamaklara
ayrılması ve her seferinde bir davranışın
öğretilmeye çalışılması.
IV- Ne öğrendikleri hakkında çocuklara özel
tekrarlar yaptırılması.
V- Sürekli pekiştirme yapılması, sürekli ve anında
geribildirim verilmesi.
80
Yukarıdakilerden hangileri zihinsel geriliği olan
çocukların eğitiminde dikkat edilmesi gereken
hususlardandır?
81
A)
B)
C)
D)
E)
79
A
Çocuklarda gençlik döneminin bedensel özellikleri
genellikle kaç yaşlarında görülmeye başlar?
A)
B)
C)
D)
E)
I-III
II- IV
I- III-V
III- IV-V
Hepsi
Kızlarda 11-12; erkeklerde 13-14 yaşlarında
Kızlarda 8-9, erkeklerde 10-11 yaşlarında
Kızlarda 10-11, erkeklerde 11-12 yaşlarında
Kızlarda 12-13; erkeklerde 13-14 yaşlarında
Kızlarda 13-14; erkeklerde 11-12 yaşlarında
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye-AB (AT)
ilişkilerinin geçiş dönemini düzenleyen
anlaşmadır?
A)
Roma Anlaşması
Mali Protokol
C ) Katma Protokol
D ) Maastricth Anlaşması
E ) Ankara Anlaşması
B)
I- Hazırlık.
II- Uyanış ve farkında olma
III- İşe yerleştirme
IV- Karar verme
V- Meslekleri keşfetme ve araştırma
82
Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin temel
görevlerinden değildir?
A)
Yasaların anayasaya aykırı olmaması
Herkesin yasaların önünde eşit olması
C ) Yasaların idarenin
denetiminde olması
D ) Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmış
olması
B)
Yukarıda mesleki gelişim sürecinin hiyerarşik
sıralaması karışık olarak verilmiştir. Baştan sona
doğru sıralama hangi seçenekte doğru verilmiştir.
E)
A)
I- III- IV- V- II
II- V- IV- I- III
C ) V- IV- I- III- II
D ) IV- III- II- I- V
E ) V- I- III- IV- II
Yasaların halkın oyları ile işbaşına gelen vekiller
tarafından yapılması.
B)
Sınav : GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Tarih : 14/09/2006
Saat : 09:30:00
KHK B.İ.M.
16
GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Yarışma Sınavı
A
83
A
Bir toplumda hukuk kurallarına gereksinim
duyulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi
yoktur?
87
Aşağıdakilerden hangisi polisin görevlerinden biri
değildir?
A)
Koruma altına alınan kişi ve kuruluşları korumak
B ) Bir suçun işlenmesine engel olmak
C ) Genel güvenliğin sağlanması için önlemler
almak
A)
Haklının ve haksızın birbirinden ayrılması
Toplumsal barışın sağlanması
C ) Toplumda adaletin sağlanması
D ) Toplumsal ilişkilerin düzenlenmesi
E ) Sivil toplum örgütlerinin engellenmesi
B)
84
D)
Trafiğin akıcılığını sağlmak
E ) Suçluları cezalandırmak
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği Yürütme
organıdır?
88
A)
A)
B)
B)
AB Zirvesi
AB Adalet Divanı
C ) AB Komisyonu
D ) AB Parlamentosu
E ) AB Konseyi
85
Avrupa Komisyonu
Birleşmiş Milletler
C ) Dünya Ticaret Örgütü
D ) Avrupa Birliği
E ) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
Dünyada ilk kalp naklini yapan doktor kimdir?
A)
B)
C)
D)
E)
86
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) aşağıdaki
kuruluşlaradan hangisinin bünyesinde yer alır?
Dr. Down
Dr. Çalangu
Dr. Bernard
Neil Armstrong
Dr. Williams
89
Dünyada, serbest ticareti düzenlemek amacıyla
yapılmış bir anlaşmaya dayanılarak kurulmuş
olan Uluslararası Örgütün kısa adı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
WATT
WTO
C ) UBL
D ) GATT
E ) WHO
B)
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası bir iktisadi
örgüt değildir?
A)
NAFTA
LAFTA
C ) KEİ
D ) Avrupa Konseyi
E ) EFTA
B)
Sınav : GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Tarih : 14/09/2006
Saat : 09:30:00
KHK B.İ.M.
17
GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Yarışma Sınavı
A
90
A
94
Uluslararası Haberleşme Birliği hangisidir?
A)
ODTÜ
UPU
C ) ITU
D ) ILO
E ) TUBITAK
B)
Kıbrıs Türklerinin bilimsel toplumsal ekonomik
ve endüstriyel seviyelerini yükseltmek, Enosis'i
engellemek ve Kıbrıs Türk toplumunun
menfaatlerini korumak için 18 Nisan,1943
tarihinde kurulan, Kıbrıs Türk toplumunun ilk
siyasi kurumunun ismi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
ENOSİS
KATAK
C ) TMT
D ) VOLKAN
E ) KARAÇETE
B)
91
KKTC Anayasası hangi yıl kabul edilip yürürlüğe
girmiştir?
A)
15 Ekim 1983
15 Kasım1985
C ) 3 Ekim 1986
D ) 7 Mayıs 1985
E ) 9 Haziran 1986
B)
92
95
30 Aralık 1963 tarihinde Rum saldırıları üzerine
Türk ve Rum toplumlarını ayıran sınır ilk kez
çizildi. Günümüzde de varolan bu sınırın adı
nedir?
A)
Metehan
Yeşil Hat
C ) Akyar
D ) Ledra Palace
E ) Lefkoşa
Aşağıdakilerden hangisi 1967'de "Türk
Toplumunun çeşitli organları arasında bölünmüş
olan yetkileri bir çatı altında toplamak" amacı ile
kurulan ve 1974'e kadar varlığını sürdüren siyasi
yönetimdir?
B)
A)
Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi
Milli Cephe Yönetimi
C ) Genel Komite
D ) Otonom Türk Yönetimi
E ) Kıbrıs Türk Federe Devleti
B)
96
KKTC yeraltı su kaynakları bakımından zengin
olmasından dolayı sulu tarımın yapılabildiği ova
hangisidir?
A)
Güzelyurt ovası
Yeşilırmak ovası
C ) Alayköy ovası
D ) Yeşilyurt ovası
E ) Yeşilköy ovası
B)
93
I. ve II. Barış Harekatı sırasında Türkiye'nin
Cumhurbaşkanı ve Başbakanı kimdi?
A)
B)
C)
D)
E)
Cemal Gürsel - Bülent Ecevit
Necmettin Erbakan - Bülent Ecevit
Fahri Korutürk - Bülent Ecevit
Turan Güneş - Bülent Ecevit
Kenan Evren - Turan Güneş
Sınav : GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Tarih : 14/09/2006
Saat : 09:30:00
KHK B.İ.M.
18
GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Yarışma Sınavı
A
97
Kıbrıs adasında yazları sıcak ve kurak, kışları ılık 100 Kıbrısta çok eski dönemlerden itibaren Trodos
ve az yağışlı bir iklim tipi görülür. Bu iklim tipinin
dağlarında yaşayan yabani koyun türünün adı
adı nedir?
nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
98
A
A)
Doğu Akdeniz iklimi
Batı Akdeniz iklimi
Kuzey Akdeniz iklimi
Akdeniz iklimi
Çöl iklimi
Muflon
Kıl koyunu
C ) Karatez
D ) Bufalo
E ) Çıngırık
B)
Kıbrısın en büyük göleti olan Gemikonağı göleti
hangi dere üzerine inşa edilmiştir?
TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ
A)
Kanlıdere
Uzundere
C ) Madendere
D ) Çiflikdere
E ) Köprüdere
B)
99
Mağusa kenti son 10 yılda yaşamış olduğu hızlı
gelişmeyi en fazla aşağıdakilerden hangisine
borçludur?
A)
B)
C)
D)
E)
Tarım faaliyetlerine
Turizm faaliyetlerine
Öğrenci kenti olmasına
Sanayide gelişmeye
Liman kenti olmasına
Sınav : GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Tarih : 14/09/2006
Saat : 09:30:00
KHK B.İ.M.
19

Benzer belgeler

Sınav Soruları ve Yanıtları

Sınav Soruları ve Yanıtları Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin yöntem seçimini etkileyen faktörlerden değildir? A) B) C) D) E)

Detaylı