27 - İTÜ Mezunları Derneği

Yorumlar

Transkript

27 - İTÜ Mezunları Derneği
A.Talha DİNİBÜTÜN
11.08.1936’da İstanbul’da doğdu. 1955’de İstanbul Erkek
Lisesi’nden, 1960’da İTÜ Makina Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı
yıl, İTÜ Makina Fakültesi Makina Elemanları Kürsüsü’ne asistan
olarak girdi. Prof.Dr.M.Nimet Özdaş, Prof.Lutfullah Ulukan,
Ord.Prof.Dr.Hilmi İleri gibi müstesna hocaların yanında çalıştı.
1964’de, doktora çalışmasını sürdürürken, yeni kurulan Otomatik
Kontrol Kürsüsü’ne geçti. 1969’da Doktor Mühendis ünvanını aldı.
İTÜ Makina Fakültesi’nde Sistem Dinamiği ve Kontrol bilim dalında
1974’de Doçentliğe, 1980’de Profesörlüğe yükseltildi.
Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Derince Eğitim Merkezi’nde yaptı (1968-70).”MinnaJames-Heineman Foundation of Hannover” doktora sonrası bursunu kazanarak İngiltere’nin
Leicester Üniversitesi’nde “Visiting Fellow” ünvanı ile çalıştı (1972-74). ABD’nin
Pensilvanya eyaletindeki Gannon Üniversitesi’nde davetli profesör olarak lisans ve lisansüstü
dersler verdi, araştırma yaptı ve sanayide danışmanlıkları oldu (1980-82).
İTÜ Makina Fakültesi’nde kürsü başkanlığı,anabilim dalı başkanlığı,bölüm başkanlığı ve
dekan yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
(1988-91) ve İTÜ Makina Fakültesi Dekanı (1991-94) olarak atandı. Dekanlığı döneminde,
ülkemiz üniversitelerinde bir ilk olarak, İTÜ Makina Fakültesi Danışma Kurulu’nu kurdu.
1990-2012 arasında, 22 yıl, Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi’nin başkanlığını yaptı.
1996’dan beri Otomatik Kontrol Vakfı’nın başkanıdır. Makina Mühendisleri Odası’nın
üyesidir. İTÜ Vakfı Mütevelliler Heyeti’nin üyesidir. İTÜ Mezunlar Derneği’nin ve İstanbul
Bilim Merkezi Vakfı’nın kurucu üyesidir. 16. yüzyılda ecdadı tarafından kurulmuş olan
Şeyhülislam Hamit Efendi Vakfı’nın mütevellisidir.
“International Federation of Automatic Control-IFAC” da DECOM Teknik Komitesi başkanı
(1996-02), Sosyal Sistemler Koordinasyon Komitesi başkanı ve Teknik Board üyesi (200205) ve Konsül üyesi (2005-08) olarak üst düzey görevlerde bulundu. (2008-2011) dönemi için
tekrar IFAC Konsül üyeliğine seçilmiştir. (2011-2014) dönemi için ise “IFAC Policy
Committee” üyeliğine getirilmiş bulunmaktadır.EUREKA ve UNDP/UNIDO projelerinde
ülkemizin temsilcisi olarak görev yapmış; iki adet NATO ortak projesinde eş-direktör olarak
çalışmıştır. Ekim 1989’da İTÜ Makina Fakültesinde Birinci Ulusal Makina Mühendisliği
Eğitimi Sempozyumu’nu düzenlemiştir.
Ağustos 1997’de İTÜ’den emekli olarak, bir vakıf üniversitesi olan Doğuş Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi’nin kurucu dekanı olarak atanmış ve Ekim 1999-Ekim 2007 tarihleri
arasında,iki dönem, Doğuş Üniversitesi’nin Rektörü olarak görev yapmıştır. Halen aynı
üniversitede akademik çalışmalarına devam etmektedir.
Prof.Dr.A.Talha Dinibütün’e, biri İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ndeki Müdürlüğü ile ilgili,
diğeri ise İTÜ Makina Fakültesi’ndeki Dekanlığı ile ilgili olarak sırasıyla (1991) ve (2000)
yıllarında iki adet İTÜ Rektörlüğü Ödülü; Doğuş Üniversitesi’ndeki Rektörlüğü ile ilgili
olarak Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı Ödülü (2007); IFAC’daki üst düzey
görevleri ile ilgili olarak IFAC Başkanlığı’nın Üstün Hizmet Ödülü (2008) verilmiş
bulunmaktadır.
A.Talha Dinibütün evlidir, bir kızı ve bir oğlu vardır ve ikisi kız biri erkek üç torun sahibidir.
Prof.Dr. A.Talha DİNİBÜTÜN

Benzer belgeler