Karelere doğru sözcüleri yazınız

Yorumlar

Transkript

Karelere doğru sözcüleri yazınız
1
Karelere doğru sözcükleri yazınız.
Bulut içindeki sözcükleri, doğru karelere yazınız.
kovalıyorum
pişiriyorum
kaynatıyorum
yıkıyorum
soyuyorum
örüyorum
hoşlanıyorum
süpürüyorum
tarıyorum
karıştırıyorum
kızartıyorum
sallıyorum
açıyorum
kayıyorum
içiyorum
yazıyorum
yüzüyorum
boyuyorum
oynuyorum
1. Ben patates …..
2. Ben çay …..
3. Ben havuç …..
4. Ben saçımı …..
5. Ben çamaşır …..
6. Ben yumurta …..
7. Ben balık …..
8. Ben odamı …..
9. Ben bir çorap …..
10. Ben ağacı …..
11. Ben yemeği …..
12. Ben ondan …..
13. Ben kayak …..
14. Ben sütümü …..
15. Ben bir mektup …..
16. Ben havuzda …..
17. Ben kalemimi …..
18. Ben televizyon …..
19. Ben basket …..
20. Ben bir elma …..
21. Ben bir uçurtma …..
22. Ben bir köpek …..
seyrediyorum
yiyorum
uçurtuyorum
2
Karelere doğru sözcükleri yazınız.
Bulut içindeki sözcükleri, doğru karelere yazınız.
üflüyorum
hoşlanıyorum
kızartıyorum
sallıyorum
rendeliyorum
1. Ben ekmek …..
2. Ben sofrayı …..
3. Ben çay …..
4. Ben çöp balıktan …..
5. Ben kaymak …..
6. Ben portakal …..
7. Ben bardakları …..
8. Ben havuçları …..
9. Ben tabloyu …..
10. Ben yanan mumu …..
soyuyorum
çırpıyorum
kaynatıyorum
yıkıyorum
pişiriyorum
kuruyorum
boyuyorum
5
7
2
4
12
6
11
9
13
14
10
3
1
8
Numaralanmış karelerdeki harfleri alınız ve alttaki kare sırasına yazınız.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kare sırasındaki sözcükten türetebildiğinizce, yeni sözcükler türetiniz.
bu, bul, bula, as, ası, aşık, bulaşık, ula, kul, us, kus, sık, fırça, as, ulaş, karış, arka, ırkçı, kısa, sıkça, barış, fal
şıkça, açık, ırk, uçak, kış, kıs, ısı, karşı, alçak, çarşı, kır, ışık, askı, aşırı, kas, saç, alçı, kaşık, kaş, çalı, çalış,
alış, basık, kafalı, alkış, kışla, kış, burçak, bakraç, balçık, alçak, çal, sal, şal, ısı, baskı, raf, af, kısa, al, salı,
sıra, şıra, akıl, kıl, ılık, kılık, ıslık, afçı, aç, açlık, kıç, kaçış, kalça, bal, alık, salak, kal, saf, saflık, sakal, saklı,
bar, açı, safça, sır, sırlı, bıçak, akla, aklı, açlık, çark, çarklı, kalış, şıklık, sıklık, fasıl, asıl, afak, şafak, kafa,
ak, akça, çakıl, çakı, şarkı, şark, fark, farklı, farkla, fırla, far, farlı, ar, arlı, fasıla, sıla, asla, aslı, aflı, kuş, ur
1- …………………
5- …………………
9- …………………
13- ………………..
17- ………………..
21- ………………..
26- ………………..
30- ………………..
34- ………………..
38- ………………..
42- ………………..
2- ………………… 3- ……………………
6- ………………… 7- ……………………
10- ………………. 11- …………………
14- ……………….. 15- …………………..
18- ……………….. 19- …………………...
22- ………………..
23- …………………..
27- ………………..
28- …………………..
31- ………………..
32- …………………..
35- ………………..
36- …………………..
39- ………………..
40- …………………..
43- ………………..
44- …………………..
4- ……………………
8- ……………………
12-…………………...
16- ………………….
20- ………………….
25- ………………….
29- ………………….
33- ………………….
37- ………………….
41- ………………….
45- ………………….

Benzer belgeler