Diferansiyel Denklemler

Transkript

Diferansiyel Denklemler
Batman Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği
02010304
Diferansiyel Denklemler
Yarıyıl
Kodu
Adı
3
02010304
Diferansiyel Denklemler
T+U
Kredi
AKTS
4
4
5
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Makine Mühendisliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Diferansiyel denklemleri tanımlayıp uygun çözüm yöntemlerini bulmak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Temel kavramlar, değişkenlere ayrılabilen denklemler, Homojen denklemler, Tam diferansiyel denklemler, Lineer denklemler, Bernoulli ve Riccati denklemler, Dik ve eğik
yörüngeler, 1.basamak ve yüksek dereceden denklemler, Lagrange ve Clairaut denklemleri, Belirsiz katsayılar yöntemi, Zarflar , Aykırı çözümler, n.basamaktan sabit katsayılı lineer
denklemler, Parametre değişim yöntemi, Euler denklemi
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Yrd. Doç. Dr. Veyis TÜRÜT
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
1.
2.
Diferensiyel Denklemler, Mustafa Bayram (2010)
Elemantary Differential Equations, Earl D. Rainville, Philip E. Bedient, 1989
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Temel kavramlar, değişkenlere ayrılabilen denklemler
Homojen denklemler
Tam diferansiyel denklemler
Lineer denklemler
Bernoulli ve Riccati denklemler
Dik ve eğik yörüngeler
1.basamak ve yüksek dereceden denklemler
Lagrange ve Clairaut denklemleri
Vize
Belirsiz katsayılar yöntemi
Zarflar
Aykırı çözümler
n.basamaktan sabit katsayılı lineer denklemler
Parametre değişim yöntemi
Euler denklemi
Final
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Diferansiyel denklemleri sınıflandırır
Elemantary Differential Equations, Earl D. Rainville, Philip E. Bedient, 198
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P08
P10
P01
P11
P07
P03
P02
P04
P06
P05
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahiptir.
Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutta etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim almıştır.
Çağın sorunları hakkında bilgilidir
Matematik, fen ve mühendislik bilimleri uygulama yeteneğine sahiptir.
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisine sahiptir.
Etkin iletişim kurma becerisi ne sahiptir.
İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi ne sahiptir.
Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir.
Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisine sahiptir.
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahiptir
:
:
:
:
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
1
%25
Ders Süresi
14
3
42
Kısa Sınav
1
%25
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
6
84
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
25
25
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%0
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Toplam
%50
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
176
6

Benzer belgeler

Makine Teorisi I - Batman Üniversitesi

Makine Teorisi I - Batman Üniversitesi Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahiptir. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutta etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim a...

Detaylı

SEC903 - Bursa Teknik Üniversitesi

SEC903 - Bursa Teknik Üniversitesi Matematik, fen ve mühendislik bilimleri uygulama yeteneğine sahiptir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisine sahiptir. Etkin iletişim kurma bec...

Detaylı