Makine Teorisi I - Batman Üniversitesi

Transkript

Makine Teorisi I - Batman Üniversitesi
Batman Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği
02010401
Makine Teorisi I
Yarıyıl
Kodu
Adı
4
02010401
Makine Teorisi I
T+U
Kredi
AKTS
3
3
5
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Makine Mühendisliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Makine teorisinin incelenmesi ve temel konularıyla ilgili çeşitli uygulamalar hakkında bilgilendirme
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Eleman çiftleri, Kinematik zincir, Mecburi hareketlilik kriterleri, Grübler kriteri ve sonuçları, Bağlama açısı, dört uzuvlu mekanizmalar, Mekanizmaların tasnifi, Katı cismin kinematiği,
Ötelenme, dönme ve genel düzlemsel hareket, Mekanizmaların kinematik analizi, I. Mehmke teoremi ve hız analizi., II. Mehmke teoremi ve ivme analizi, İzafi hareket , Coriolis
ivmesi, Planet mekanizmalar
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Eres Söylemez, Mekanizma Tekniği,ODTÜ
Mekanizma Tekniği, Prof. Dr. İbrahim Deniz AKÇALI
:
:
:
:
25
30
20
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Tanımlar, Eleman çiftleri
Kinematik zincir
Mecburi hareketlilik kriterleri
Baglama açısı, dört uzuvlu mekanizmalar
Mekanizmaların tasnifi
Katı cisim mekaniği
Ötelenme, dönme ve genel düzlemsel hareket
Mekanizmaların kinematik analizi
Vize
Hız analizi
ivme analizi
izafi hareket
Coriolis ivmesi
Planet mekanizmaları
Planet mekanizmaları
Yıl Sonu Sınavı
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Tanımlar ve eleman çiftlerinin neler olduğunu öğrenir.
Kinematik zincir ve mecburi hareketlilik kriterlerinin neler olduklarını öğrenir.
Bağlama açısı, dört uzuvlu mekanizmalar ve mekanizmaların tasnifini öğrenir.
Ötelenme, dönme ve genel düzlemsel hareket hakkında bilgilendirilir.
İzafi hareketin ne olduğunu öğrenir.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P08
P10
P01
P11
P07
P03
P02
P04
P06
P05
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahiptir.
Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutta etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim almıştır.
Çağın sorunları hakkında bilgilidir
Matematik, fen ve mühendislik bilimleri uygulama yeteneğine sahiptir.
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisine sahiptir.
Etkin iletişim kurma becerisi ne sahiptir.
İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi ne sahiptir.
Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir.
Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisine sahiptir.
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahiptir
:
:
:
:
25
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
3
2,50
7,50
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
14
196
Ödevler
14
14
196
Sunum/Seminer Hazırlama
1
5
5
%0
Ara Sınavlar
2
6
12
0
%0
Uygulama
0
0
0
1
%50
Laboratuvar
0
0
0
Proje
1
5
5
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
3
Ara Sınav
1
%25
Ders Süresi
Kısa Sınav
1
%10
Ödev
1
%10
15
%5
Uygulama
0
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
Devam
Toplam
%100
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11
Tüm
3
3
5
Ö01
5
4
3
Ö02
4
3
Ö03
5
4
Ö04
4
3
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
5
4
4
3
3
424,50
14

Benzer belgeler

SEC903 - Bursa Teknik Üniversitesi

SEC903 - Bursa Teknik Üniversitesi ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, güvenlik, üretebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kısıtların altında ihtiyaçlara cevap verebile, sistem, bileşen yada proses tasarlayabilme becerisi matem...

Detaylı

Diferansiyel Denklemler

Diferansiyel Denklemler Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutta etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim almıştır. Çağın sorunları hakkında bilgilidir Matematik, fen ve mühendislik bilimleri uygul...

Detaylı