Termodinamik I - Batman Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

Termodinamik I - Batman Üniversitesi
Batman Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği
02010303
Termodinamik I
Yarıyıl
Kodu
Adı
3
02010303
Termodinamik I
T+U
Kredi
AKTS
3
3
5
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Makine Mühendisliği
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Termodinamiğin temel kavramlarının incelenmesi ve konularıyla ilgili çeşitli uygulamalar hakkında bilgilendirme.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Termodinamiğin temel kavramları, Saf madde ve özellikleri, Mükemmel ve gerçek gazlar, Enerji , Isı ve iş, Enerjinin korunumu, Enerjinin korunumunun kapalı ve açık sistemlere
uygulanması, Isı makinası, Termodinamiğin ikinci yasası, Carnot ilkeleri, Clasius eşitsizliği, Entropi , Entropinin artışı ilkesi
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren:
Doç. Dr. ZEKİ ARGUNHAN
Dersin Yardımcıları:
Arş. Gör. HASAN OKTAY
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Termodinamiğin temel kavramları, Saf madde ve özellikleri, Mükemmel ve gerçek gazlar, Enerji , Isı ve iş, Enerjinin korunumu, Enerjinin
korunumunun kapalı ve açık sistemlere uygulanması, Isı makinası, Termodinamiğin ikinci yasası, Carnot ilkeleri, Clasius eşitsizliği, Entropi ,
Entropinin artışı ilkesi
:
:
:
:
15
60
15
Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
Termodinamiğin temel kavramları
Saf madde ve özellikleri
Mükemmel ve gerçek gazlar
Enerji
Isı ve iş
Enerjinin korunumu
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Isı makinası
Termodinamiğin ikinci yasası
Vize
Carnot ilkeleri
Clasius eşitsizliği
Entropi
Entropi
Entropinin artışı ilkesi
Final
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Enerjinin korunumunun kapalı ve açık sistemlere uygulanması
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
1.
Enerjinin korunumunu kapalı ve açık sistemlere uygulayabilir.
2.
Isı makinası kavramını öğrenir.
Learn what the second law of thermodynamics.
Carnot ilkelerini öğrenir.
5.
Entropi kavramı ile ilgili bilgilenir.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P08
P10
P01
P11
P07
P03
P02
P04
P06
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahiptir.
Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutta etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim almıştır.
Çağın sorunları hakkında bilgilidir
Matematik, fen ve mühendislik bilimleri uygulama yeteneğine sahiptir.
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisine sahiptir.
Etkin iletişim kurma becerisi ne sahiptir.
İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi ne sahiptir.
Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir.
Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisine sahiptir.
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
:
:
:
:
10
P05
Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahiptir
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
48
48
2304
Sınıf Dışı Ç. Süresi
3
3
9
Ödevler
2
28
56
%5
Sunum/Seminer Hazırlama
5
5
25
%0
Ara Sınavlar
1
2
2
0
%0
Uygulama
0
0
0
1
%50
Laboratuvar
0
0
0
Proje
1
5
5
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
3
Ara Sınav
1
%25
Ders Süresi
Kısa Sınav
3
%10
Ödev
1
%10
Devam
1
Uygulama
0
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam
%100
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
3
2404
80

Benzer belgeler

Batman Üniversitesi

Batman Üniversitesi Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutta etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim almıştır. Çağın sorunları hakkında bilgilidir Matematik, fen ve mühendislik bilimleri uygul...

Detaylı

MECH507 - Bursa Teknik Üniversitesi

MECH507 - Bursa Teknik Üniversitesi Makine mühendisliği alanındaki gelişmeleri takip etme, Makine Mühendisliği ve ilgili alanlarla ilgili çalışmaların sonuçlarını anlama, açıklama ve bunları yazılı ve sözlü olarak açık bir şekilde ul...

Detaylı

MMM304 - Bursa Teknik Üniversitesi

MMM304 - Bursa Teknik Üniversitesi Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Metalurji ve MalzemeMühendisliğine uygulamak üzere seçmek ve kullanmak Metalurji ve Malzeme alanındaki tasarım ve özellikleri ile ilgili veriyi analiz edip...

Detaylı