Res. Assist. Osman İŞÇİ - Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve

Yorumlar

Transkript

Res. Assist. Osman İŞÇİ - Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve
İşçi 1
Res. Assist. Osman İŞÇİ
E-Mail: [email protected]
[email protected]
Academic Titles
Research Assistant: 2011-…, English Language and Literature, Hacettepe University
Research Assistant: 2010-2011, English Language and Literature, Ağrı İbrahim Çeçen
University
: 2009-2010, Faculty of Education, Ağrı İbrahim Çeçen University
Lecturer
Academic Degrees
Ph.D.
: 2011-..., British Cultural Studies, Hacettepe University
Dissertation Title : “The Troubles of Northern Ireland: Representation of Violence in the
Poetry of Seamus Heaney and Michael Longley”
Master of Arts
: 2007-2010, English Literary and Cultural Studies, Çankaya University
Thesis Title
: “Martyrdom for Knowledge in Christopher Marlowe’s Doctor Faustus”
Bachelor of Arts : 2006, English Language and Literature, Atılım University
Certificate
2006 : English Language Teaching Certificate, Atılım University
Research Interests
Cultural Studies, Irish Studies, Poetry, Irish Poetry, Human Rights,
Peace and Conflict Studies
Foreign Languages
English (Excellent), French (Beginner), Arabic (Beginner)
İşçi 2
Publications
Translations
1) Özgürlüğe Giden Uzun Yol. Aram Yayınları: Diyarbakır (Forthcoming), 2014.
(Translation of Long Walk to Freedom: The Autobiography of Nelson Mandela by
Nelson Mandela.)
2) “Güney Afrika Üniversiteleri: Değişen Ticari Dünyada Akademik Özgürlüğün ve
Eleştirel Düşünmenin Hapsedilmesi.” Tahir Wood. Bilişsel Kapitalizm, Eğitim ve
Dijital Emek. Notabene Yayınları: Ankara, 2014. (Collaborated Translation.)
3) “Sosyolojik Marksizm.” Politik Sosyal Bilim Dergisi Sayı 3, Ankara, 2012: 160-193.
(Michael Burawoy and Erik Olin Wright “Sociological Marxism”.)
4) “Walter Benjamin’in ‘Hermeneutik Materyalizmi’ Üzerine: Deneyimin Kurtarılması.”
Politik Sosyal Bilim Dergisi Sayı 3, Ankara, 2012: 121-160. (Benjamin Loveluck
“The Redemption of Experience: On Walter Benjamin’s ‘Hermeneutical
Materialism”, Philosophy Social Criticism February 2011 vol. 37 no. 2: 167-188)
5) “Güney Afrika'nın Yol Haritasından Barışa: Deneyimden Öğrenilecek Dersler.”
Dipnot Dergisi, Sayı 6, İstanbul 2011: 139-147 (Moosa, Essa “Lessons to Learn From
the Road Map to Peace in South Africa”)
6) “Dil, Suje, İdeoloji.” Politik Sosyal Bilim Dergisi Sayı 2, Ankara, 2011: 33-45. (A.
Ivanov, German and Aleksandr A. Sautkin. “Language, Subject, Ideology” Filosofia.
16.1 (2008): 4957)
7) “Kamuran Bedirxan: Sürgün ve Kürt Aydını.” Dipnot Dergisi Sayı 2, 2010 İstanbul:
7-24.
Conference Papers
1) İşçi, Osman. “Peace Through Poetry.” Peace and Conflict: an Interdisciplinary
Conference. Annual Conference of the Conflict Research Society, Leeds/UK, 2014.
2) İşçi, Osman. “Human Rights Association (İHD): A History of Struggle against
Violations in Turkey with Solidarity of International Human Rights Organisations.”
Workshop on History of European Human Rights Leagues, University of Vienna,
Vienna/Austria, 2014.
3) İşçi, Osman. “Devletin Son Dönem İnsan Hakları Savunucuları Politikası: İnsan
Hakları Savunucularının Kriminalize Edilmesi.” Türkiye’nin İnsan Hakları Gündemi
Konferansı, İstanbul/Turkey, 2013.
4) İşçi, Osman. “Class Struggle: The End of History or a New Phase in the History of
Conflict in the 21st Century.” III. International BAKEA Symposium: “History”,
Gaziantep University, Gaziantep/Turkey, 2013.
5) İşçi, Osman. “Anadil-Kimlik İlişkisine İrlanda Tiyatrosundan Bir Bakış: Brian
Friel’ın ‘Translations’ Oyununun Türkiye’ye Anlattıkları.” 8. Karaburun Bilim
Kongresi: “İktidar ve Dayanışma”, İzmir/Turkey, 2013.
İşçi 3
6) İşçi, Osman. “İngiliz Eğitimi Sistemi ve Politikasından Çok Kültürlülük Bağlamında
Çıkarılacak Dersler.” Eğitimsen 21 Şubat Dünya Anadil Günü Konferansı, Turkey,
2012.
Professional Memberships
İDEA: The English Language and Literature Association of Turkey [İngiliz Dili ve Edebiyatı
Araştırmaları Derneği], Member, 2014-…
ESSE: The European Society for the Study of English, Member, 2014-…

Benzer belgeler

Dr. İmren YELMİŞ E-Mail: [email protected] Academic

Dr. İmren YELMİŞ E-Mail: imren.yelmis@hacettepe.edu.tr Academic Contemporary Irish and British Drama, Postcolonial/ Colonial Literature and Culture, British Cultural Studies, Cultural Theory, Gender Studies

Detaylı

Ders Dosyası

Ders Dosyası Movement Şiiri: Philip Larkin

Detaylı

Erken Çocukluk Dönemi

Erken Çocukluk Dönemi Düşe Kalka Büyümek

Detaylı