Not: 2014 yılı yıllık aidat 265,00 TL`dir Maktu aidat her yılın Ocak ayı

Transkript

Not: 2014 yılı yıllık aidat 265,00 TL`dir Maktu aidat her yılın Ocak ayı
Emekliyim, SGDP ödemediğimi beyan ederim.
Not:
2010 yılı
yıllık aidatdoğru
180.00
TL’dir. durumumdaki değişiklikleri yasal süreleri içerisinde Odaya
Yukarıdaki
bilgilerimin
olduğunu,
Maktu aidat
her
Ocak
ayıyıllık
içindeaidat
ödenir.
bildireceğimi
beyan
veyılın
taahhüt
eder,
tahakkukumun buna göre düzenlenmesini talep ederim.
Not: 2014 yılı yıllık aidat 265,00 TL’dir
Not: 2010
yılıaidat
yıllık aidat
180.00
TL’dir.
Maktu
her yılın
Ocak
ayı içinde ödenir.
Maktu aidat her yılın Ocak ayı içinde ödenir.
İmza
……/……/2010
İmza
İmza
......./......./2014
……/……/2010