Disk 2: Java Database

Yorumlar

Transkript

Disk 2: Java Database
Veritabanı
Kurulum
MySQL Kurulumu
MySQL'i Başlatma
MySQL'e Bağlanma
Veritabanı Oluşturma
JDBC
Bağlantı
Sürücü ( driver )
Konumlandırıcı ( URL )
Kullanıcı ( user )
Şifre ( password )
Bağlantı ( connection )
JDBC
Okuma-Yazma
Güncelleme ( update )
Etkilenen ( affected )
Sorgulama ( query )
Sonuç Kümesi ( result set )
JDBC
Hazırlanmış Deyim
Hazırlanmış Deyim ( prepared statement )
Parametreler
Ekle, Güncelle, Sil ( insert, update, delete )
Tümünü Seç, Birini Seç ( select all, select one )
JDBC
Bölünmez Aşkıneylem
Bölünmez Aşkıneylem ( atomic transaction )
Başla, İşle, Geri Sar ( begin, commit, rollback)
Özişle ( autocomit )
JDBC
İleri Konular
Güncellenebilir Sonuç Kümesi (updatable result set)
Kayrıdırılabilir Sonuç Kümesi (scrollable result set)
Yığın ( batch ) İşlemler
Satır Kümesi ( row set )
JDBC
Varlık – Yönetici Deseni
Varlık ( entity )
Yönetici ( manager )
Veri Aktarım Nesnesi ( data transfer object : DTO)
Veri Erişim Nesnesi ( data access object : DAO)
JDBC
İlişkili Tablolar
İlişki ( relation )
1x1, 1xN, NxN
Yabancı Anahtar ( foreign key )
Görünüm ( view )
JDBC
Aggregate & Functions
Birleştirme ( aggregate )
Birleştirme işlevleri : sum, avg, min, max, count
İşlevler ( functions )
JDBC
Çağrılabilir Demeçler
Çağrılabilir Demeç ( callable statement )
Saklı Yordamlar ( stored procedures)
Parametre Aktarma
JDBC
Tarih ve Zaman
java.sql Date, Time & TimeStamp
java.util Date & Calendar
Yerellik
JDBC
Büyük Nesneler
Büyük Nesne : LOB ( large object)
İkili (binary) LOB : BLOB
Karakter (character) LOB : CLOB
JDBC
Null (Yok) Değerler
Yok Olamaz (not null)
Yok mu değil mi denetimi (is NULL ve is not NULL)
Sonuç kümesinde yok değerini anlama ( wasNull() )
XML
Belge Oluşturma
XML ( Extensible Markup Language )
Belge ( document )
Öğe, Nitelik, Metin : (element, attribute, text)
Tarayıcı Desteği
XML
Ayrıştırma
DOM ( Document Object Model )
Ayrıştırıcı ( parser )
DocumentBuilder sınıfı
SaxParser sınıfı
XSL
Biçim
XSL ( Extensible Stylesheet Language)
XSLT ( XSL Transform )
Şablon ( template )
XPath dili
XML Stylesheet
XSL
Dönüşüm
XSL Transformer
Kaynak ve Sonuç ( source & result )
XML > HTML Dönüşümü
XML
Üretimi
DOM Document ile Üretim
String veya StringBuilder ile Üretim
JSON
Biçimi
JSON (JavaScript Object Notation )
Nesne ( object )
Dizi ( array )
JSON
Ayrıştırma
JSON ayrıştırıcı ( parser )
JSON üretme ( generator )
HTTP
Bağlantısı
URLConnection Sınıfı
HTTPConnection Sınıfı
Girdi/Çıktı ( input & output )
POST ve GET
Apache
Network Library
Apache HttpClient
GET Yöntemi
POST Yöntemi
Object
Serialization
Serializable arayüzü
Serialization
Deserialization
Serialization Unique ID
Bean
XML Serialization
Bean Serialization
Encoder
Decoder
Socket
Programming
Server Socket
Client Socket
Streams
Simple Client/Server Application
Multi-Client
Multi-Threaded Server
Multi-Thread
Multi-Client
Simple Chat Client/Server
Kalıcılık (Persistence)
ORM ( Object-Relational Mapping )
JPA ( Java Persistence API )
EJB Entity Beans ( Persistent + Distributed )
Hibernate, TopLink, EclipseLink, OpenJPA
Kalıcı Varlık (Entity)
@Entity, Serializable, @Id, @Basic
@Table @Column
Manager persist() , merge(), remove()
Query getResultList() getSingleResult()
Kalıcı İlişki (Relation)
@OneToOne,@ManyToMany
@ManyToOne,@OneToMany
Bidirectional (Çiftyönlü) & Unidirectional (Tekyönlü)
Cascade ( Çağlayan ) İşlemler
@JoinColumn

Benzer belgeler

Architectures, Java 2 Platforms - Department of Computer Engineering

Architectures, Java 2 Platforms - Department of Computer Engineering Absolute URLs give the entire address – http://www.cmpe.boun.edu.tr

Detaylı