Çelik Kazan

Yorumlar

Transkript

Çelik Kazan
Gaz ve Sıvı Yakıtlı
Çelik Kazan
3 Geçişli CGS3 Serisi
116-3.489 kW Düşük Sıcaklık Kazanı
ÇELİK GÖVDELİ KAZANDA LİDER
Gaz ve Sıvı Yakıtlı
3 GEÇİŞLİ CGS3 SERİSİ
Çelik Kazan
UZUN ÖMÜRL
Ü
İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ
Kazanlarda kullanılan üretim, tasarım teknikleri ve tüm
malzemeler Avrupa ve ulusal normlara uygundur. Kazan
üretiminde son teknoloji CNC punch, CNC plazma, NC
kaynak robotları, NC bükme gibi otomasyon teknikleri
kullanılmaktadır.
YÜKSEK VERİMLİ
Büyük hacimli yanma odası, maksimize edilen ısı
transfer yüzeyleri ile kazan verimi ve suya aktarılan enerji
en yüksek seviyelere çıkarılmıştır.
Verim değerleri maksimuma çıkarılırken, kazan gaz ve
su tarafı dirençleri, kazan bekleme kayıpları minimum
değerlerde tutulmuştur. CGS3 serisi kazanlarda, brülör
alevi yanma haznesini daha az sürede, daha kısa yoldan
ve daha düşük sıcaklıklarda geçmesi nedeniyle 2 geçişli
kazanlara göre daha düşük azot oksit emisyonunu
oluşturmaktadır.
Kazanlarda çevreye ve insana zarar verecek özelliklere
sahip hiç bir malzeme (amyant gibi) kullanılmamıştır.
BRÜLÖRLE UYUMLU ÇALIŞMA
Özel uzun namlulu, yüksek basınçlı brülörlere
ihtiyaç yoktur. EN 676 ve EN 267 standartlarına
uygun brülörlerle yüksek verimli, kararlı, düzgün
ve sessiz bir yanma elde edilir.
ESTETİK GÖRÜNÜMLÜ
Kazan dış koruma sacları, korozyona ve çevre şartlarına
karşı 2 kez korunmuştur:
1. Her iki yüzeyi özel organik koruyucu astar kaplama.
2. Ön yüzeyi özel organik boya ile son kat koruyucu
ve estetik kaplama.
Not: 1.000 - 3.000 arası tiplerde dış koruma, silindirik gövde üzerine
sarılı galvaniz sac şeklindedir.
Avrupa normla
rına uygun tasa
rımı
ve hesapları (E
N12953), sertifik
alı
malzemeleri, ıs
ıl genleşme
bölgelerinde de
ngelenmiş diza
ynı
ve onaylanmış
otomatik kaynak
yöntemleri saye
sinde uzun öm
ürlü.
5 yıl garantili.
B
C
F
H
B
C
F
K,H
D
F
A
D
E
F
E
A
L
K
• 100
G
L
G
- 800 arası tipler
• 1000
- 3000 arası tipler
Kolay montaj, kolay bakım ve güvenli çalışma
Özel menteşe sistemi sayesinde, kolay montaj, bakım ve güvenilir bir işletme.
İki yöne açılabilme özelliği. Birbirinden bağımsız 4 köşeden ayarlanabilen
sızdırmazlık. Menteşe tarafı gevşetilirken, kapak kendiliğinden öne çekilir ve
olası sızdırmazlık hasarları engellenir.
CGS3
100
CGS3
125
CGS3
150
CGS3
200
CGS3
250
CGS3
300
CGS3
350
CGS3
400
CGS3
450
CGS3
500
kcal/h x 1000
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
kW
116
145
174
233
291
349
407
465
523
582
Anma ısı gücü
kcal/h x 1000
108
135
162
216
270
324
378
431
485
539
kW
125
157
188
251
314
376
439
502
565
627
Anma ısı yükü
Verim
%
Maksimum çalışma basıncı*
bar
3
Maksimum çalışma sıcaklığı
°C
90
92.7
Pa
5
5
10
27
32
31
35
29
22
50
mbar
0.5
0.5
1.0
2.7
3.2
3.1
3.5
2.9
2.2
5.0
Baca gazı tarafı direnci
Önerilen debi
m³/h
5
5
8
10
13
15
18
20
23
25
mbar
5
5
6
6
7
7
8
8
8
10
Su tarafı direnci (önerilen debide)
Tesisata su gidişi
mSS
0.05
0.05
0.06
0.06
0.07
0.07
0.08
0.08
0.08
0.10
inç
NW50
NW50
NW65
NW65
NW65
NW80
NW80
NW80
NW80
NW100
NW100
Tesisattan su dönüşü
inç
NW50
NW50
NW65
NW65
NW65
NW80
NW80
NW80
NW80
Emniyet gidiş bağlantısı
inç
1”
1”
1”
1 1/4”
1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”
2”
Emniyet dönüş bağlantısı
inç
1”
1”
1”
1 1/4”
1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”
2”
Kazan ağırlığı (susuz)
Kg
390
450
500
650
805
880
950
1108
1185
1350
Kazan su hacmi
Lt
250
280
375
440
460
525
600
700
740
800
235
Baca gazı değerleri **
Tam yükte
°C
185
Kısmi yükte
°C
130
Baca gazı sıcaklığı
Tam yükte
gr/san
47
60
71
95
117
141
165
188
212
Tam yükte
m³/saat
188
237
284
378
471
566
660
753
847
942
Kısmi yükte
gr/san
28
35
42
57
71
85
99
113
127
141
m³/saat
113
142
170
227
283
340
396
452
508
565
Baca gazı debisi
Kısmi yükte
Baca gazı gerekli sevk basıncı
Pa, mbar
0
Boyutlar
A
mm
1145
1155
1185
1250
1310
1340
1500
1520
1600
1600
B
mm
725
725
725
785
800
800
880
915
915
1000
C
mm
1420
1520
1670
1780
1820
1890
1990
2120
2190
2345
D
mm
150
150
150
200
200
250
250
250
250
300
E
mm
755
755
785
830
860
90
1060
1060
1060
1127
F
mm
NW50
NW50
NW65
NW65
NW65
NW80
NW80
NW80
NW80
NW100
G
mm
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
1”
H
mm
1”
1”
1”
1 1/4”
1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”
2”
K
mm
1”
1”
1”
1 1/4”
1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”
2”
L
mm
Yanma odası çapı
mm
400
400
400
450
480
480
530
550
550
590
Yanma odası uzunluğu
mm
950
1050
1200
1300
1350
1420
1450
1580
1660
1740
1/2”
* Özel isteğe göre daha yüksek çalışma basınçlı kazanlar üretilebilir.
** Bu değerler, doğalgazda %10 CO2’ye göre verilmiştir. 75°C kazan suyu sıcaklığı ve 20°C yakma havası sıcaklığında hesaplanmıştır. Kısmi yük olarak anma gücünün %30’u alınmıştır. Kısmi yükte değişiklik olursa ayrıca hesaplama yapılmalıdır.
Mükemmel
sirkülasyon ve
maksimum ısı
transferi
Kazan içindeki geniş su
galerilerinin dengeli dağılımı
sayesinde mükemmel doğal
sirkülasyon ve maksimum ısı
transferi.
Minimum
bekleme kayıpları
Mükemmel yalıtım
ve sızdırmazlık
Alüminyum folyolu, cam yünü ısı yalıtımı
sayesinde kazan radyasyon ve bekleme
kayıpları minimum seviyeye indirgenmiştir.
Ön kapak ısı yalıtımında ve gaz
sızdırmazlığında zirve; Yüksek sıcaklık
dayanımı 1371°C,
Yüksek mukavemet 62 kg/cm2
Düşük yoğunluk 1,28 kg/dm3,
Düşük termal iletkenlik 0,33 kCal/saat (C/M)
CGS3
600
CGS3
700
CGS3
800
CGS3
1000
CGS3
1250
CGS3
1500
CGS3
1750
CGS3
2000
CGS3
2500
CGS3
3000
kcal/h x 1000
600
700
800
1000
1250
1500
1750
2000
2500
3000
kW
698
814
930
1163
1454
1745
2035
2326
2908
3489
Anma ısı gücü
kcal/h x 1000
647
755
863
1079
1348
1618
1888
2157
2697
3236
kW
753
878
1004
1255
1568
1882
2196
2509
3137
3764
Anma ısı yükü
Verim
%
Maksimum çalışma basıncı*
bar
3
Maksimum çalışma sıcaklığı
°C
90
92.7
Pa
50
54
55
56
59
59
61
62
67
70
mbar
5.0
5.4
5.5
5.6
5.9
5.9
6.1
6.2
6.7
7.0
Baca gazı tarafı direnci
Önerilen debi
m³/h
30
35
40
50
63
75
88
100
125
150
mbar
12
14
18
20
21
23
24
27
30
35
Su tarafı direnci (önerilen debide)
Tesisata su gidişi
mSS
0.12
0.14
0.18
0.20
0.21
0.23
0.24
0.27
0.30
0.35
inç
NW100
NW100
NW100
NW125
NW125
NW150
NW150
NW150
NW200
NW200
NW200
Tesisattan su dönüşü
inç
NW100
NW100
NW100
NW125
NW125
NW150
NW150
NW150
NW200
Emniyet gidiş bağlantısı
inç
2”
2”
2”
2”
2 1/2”
2 1/2”
3”
3”
NW80
NW80
Emniyet dönüş bağlantısı
inç
2”
2”
2”
2”
2 1/2”
2 1/2”
3”
3”
NW80
NW80
Kazan ağırlığı (susuz)
Kg
1550
1700
1890
2450
2750
3380
3750
4180
5150
5900
Kazan su hacmi
Lt
920
980
1290
1617
1748
2121
2321
2811
3544
4492
Baca gazı değerleri **
Tam yükte
°C
185
Kısmi yükte
°C
130
Baca gazı sıcaklığı
Tam yükte
gr/san
282
330
376
465
582
698
814
930
1163
1395
Tam yükte
m³/saat
1130
1317
1505
1862
2327
2792
3257
3722
4652
5582
Baca gazı debisi
Baca gazı gerekli sevk basıncı
Kısmi yükte
gr/san
170
198
226
280
349
418
488
558
698
838
Kısmi yükte
m³/saat
678
790
903
1117
1396
1675
1954
2233
2791
3349
Pa, mbar
0
Boyutlar
A
mm
1710
1770
1795
1710
1710
1820
1820
1930
2120
2240
B
mm
1050
1050
1090
1540
1590
1690
1690
1750
1930
2050
C
mm
2455
2555
2685
2870
3030
3350
3590
3740
4030
4120
D
mm
300
350
350
400
400
450
450
500
600
600
E
mm
1234
1256
1350
440
465
465
465
490
500
590
F
mm
NW100
NW100
NW100
NW125
NW125
NW150
NW150
NW150
NW200
NW200
G
mm
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
H
mm
2”
2”
2”
2”
2 1/2”
2 1/2”
3”
3”
NW80
NW80
K
mm
2”
2”
2”
2”
2 1/2”
2 1/2”
3”
3”
NW80
NW80
L
mm
Yanma odası çapı
mm
620
630
660
720
770
820
850
870
980
1000
Yanma odası uzunluğu
mm
1805
1905
2005
2225
2395
2600
2850
3000
3245
3330
* Özel isteğe göre daha yüksek çalışma basınçlı kazanlar üretilebilir.
** Bu değerler, doğalgazda %10 CO2’ye göre verilmiştir. 75°C kazan suyu sıcaklığı ve 20°C yakma havası sıcaklığında hesaplanmıştır. Kısmi yük olarak anma gücünün %30’u alınmıştır. Kısmi yükte değişiklik olursa ayrıca hesaplama yapılmalıdır.
NOx EMİSYONLARI
50
100
80
60
40
20
0
0
70
Yüksek Verimli
Düşük Emisyonlu ve Çevre Dostu
DIN 4207-8 norm kullanım verimlerinde
% 95-96’lara, TS EN 303-2, TS EN 303-3 kazan
faydalı veriminde % 92-93’lere ulaşan değerler
elde edilmiştir.
EN normlarında düşük sıcaklık kazanları için
istenen asgari verim değerlerinden en az %3 daha
fazla verim değerleri elde edilerek
“
enerji performans” işareti taşımaya hak
kazanmıştır.
Tam yanmanın sağlanabileceği, düşük alev sıcaklıkların
oluşabileceği büyük hacimli yanma haznesi, optimal
ısı transfer yüzeyleri ve normlara uygun brülör
parametreleriyle tam uyumu sayesinde karbonmonoksit,
azot oksit gibi zararlı emisyonlar Avrupa limitlerinin altında
tutulmuştur.
KAZAN KUMANDA PANELLERİ Standart Panel (PS)
1
2
3
1. Kumanda Paneli Sigortası
2. Emniyet Limit Termostatı
3. Kazan Sıcaklık Göstergesi
4. Ana Kumanda Anahtarı
5. Kumanda Paneli Enerji Lambası,
Pompa Çalışıyor Lambası
6. Limit Termostat Arıza Lambası
4
5
6
7
7. Birinci ve İkinci Kademe Termostatı
OPSİYONEL KUMANDA PANELİ Ekopanel (PE 7/21 veya PE 12/31)
1. Kumanda Paneli Sigortası
1
2
3
2. Emniyet Limit Termostatı
3. Kazan Sıcaklık Göstergesi
4. Ana Kumanda Anahtarı
5. Kumanda Paneli Enerji Lambası,
Pompa Çalışıyor Lambası
6. Limit Termostat Arıza Lambası
4
5
6
7
8
7. Ekopanel (PE 7/21 veya PE 12/31)
8. Birinci ve İkinci Kademe Termostatı
GCS3 KAZAN
100
120
GCS3
KAZAN
150
ppm
EN (maksimum)
200
1975 Yılı
Kazanları
75
EN Standart Kazan
80
EN Düșük Sıcaklık Kazanı
85
250
1975 Yılı Kazanları
300
GCS3 KAZAN
95
90
h
/kW
mg
EN (maksimum)
erim
%V
CO EMİSYONLARI
1975 Yılı Kazanları
KAZAN VERİMLERİ
KAZAN BEKLEME KAYIPLARI
KAZAN GAZ TARAFI DİRENCİ
p
ayı
%K
1975 Yılı Kazanları
1,8
1,6
1,4
3 Geçișli EN Kazanlar
GCS3 KAZAN
7
GCS3 KAZAN
6
5
1
4
0,8
3
0,6
0
EN (maksimum)
EN (maksimum)
8
1,2
0,4
0,2
ar
mb
2
100
200
400
600
800
1.000 kW
1
0
100
200
400
600
800
1.000 kW
Minimum Bekleme Kayıpları
Kazan Direnci
Kazanların bekleme kayıpları, kullanım verimlerinin
değerlendirilmesinde önemli bir parametredir.
Mükemmel ısı yalıtımı sayesinde bekleme kayıpları
minimum seviyeye indirgenmiş ve bu değerler Avrupa
Birliği’nden onaylı laboratuvarlarda test ettirilerek
kanıtlanmıştır.
Kazanın gaz tarafı direnci ürünün imalat teknolojisi ile
ilişkilidir ve üst sınırı TS EN 303-2 ve TS EN 303- 3
standartlarıyla belirlenmiştir. Standartlarda 2 ve 3 geçişli
kazanlar için gaz tarafı direncinin üst sınırı aynıdır. GCS3
serisi kazanların gaz tarafı dirençleri minimum değerlere
göre projelendirilmiştir.
5
6
2
3
1
8
4
7
10
9
1. Yanma Odası
5. Açılabilir Kapak
Büyük hacimli yanma odası, brülörden oluşan alev ve yanma gazları
kazan yanma odasının arkasından dönerek ikinci geçiş duman
borularına girer. Ocak sıcaklığı çok yüksek olmadığı için düşük ocak
basıncı ve yanma gazları içinde düşük NOx seviyelerine daha kolay
erişilir.
İki yöne de açılabilen ön kapak. Yerleştirme, bakım ve temizlikte
kolaylık. Özel menteşe sistemi sayesinde, birbirinden bağımsız dört
köşeden ayarlanabilen sızdırmazlık. Menteşe tarafı gevşetilirken, kapak
kendiliğinden öne çekilir ve olası sızdırmazlık hasarları engellenir.
2. İkinci Geçiş Duman Boruları
Yüksek sıcaklığa dayanıklı refrakter malzeme ile yalıtım. Esnek kalın
fitiller ile uzun ömürlü tam gaz sızdırmazlığı.
Yanma haznesinde oluşan sıcak gazların, kazan ön duman sandığına
aktarımını sağlar. Düşük NOx emisyon değerlerine ulaşmadaki önemli
kriterlerden biri budur.
3. Üçüncü Geçiş Duman Boruları ve Türbülatörler
Duman borularının içine yerleştirilmiş paslanmaz ve corten çelikten
türbülatörlerle yanma gazlarının türbülansı sağlanır. Böylece, kazan
suyuna en yüksek düzeyde ısı iletilir. Baca gazı sıcak lığı istenen
seviyelere düşürülerek optimal düzeyde tutulur.
4. Kazan Gövdesi
Silindirik, tamamen kaynaklı, alev duman borulu tipte, monoblok
çelik gövde.Homojen ısı iletimi sonucu muhtemel ısıl gerilmeleri
dengelenmiştir. Uzun ömürlüdür.
6. Ön Kapak Yalıtımı
7. Kazan Dış Koruma Sacları
Metalik gri renkte, iki kat özel koruyucu boya kaplamalı. Estetik ve
modern dış görünüm. 1.000 - 3.000 arası tiplerde dış koruma, silindirik
gövde üzerine sarılı galvaniz sac şeklindedir.
8. Gövde Yalıtımı
Gövde üzerindeki mükemmel izolasyonla kazanın bekleme kayıpları
minimize edilmiştir.
9. Ayaklar
Kazan boyunca, tek parça, dayanıklı çelik ayaklar. Kazanın borular
üzerinde kaydırılarak taşınmasında kolaylık.
10. Gaz/Sıvı Yakıt Brülörü
Özel uzun namlulu, çok yüksek basınçlı brülörlere ihtiyaç yoktur.
Normlara uygun tüm brülörler ile tam uyumlu çalışabilir.
Ekopanel ile Eksiksiz Konfor,
Tam Güvenli Çalışma
Yakıttan yılda %20’ye, üç yollu motorlu vana ile kullanılırsa
%35’e varan tasarruf sağlar.
Ekopanel, ısıtma sistemini en verimli, en ekonomik, en optimum sürelerde çalıştırmak, korumak, ömrünü arttırmak,
konfor ve ekonomiyi birlikte sağlamak için geliştirilmiş bilgisayar çağının ürünü bir mikroişlemcidir.
Ekopanel gün boyu dış ortam sıcaklığını izler. İstenilen konfor sıcaklığını sağlayacak şekilde kazanı çalıştırırarak
sürekli konfor sağlar..
Yoğuşmaya Karşı Koruma
Yakıttan Tasarruf
Ekopanel bir kazanın ömrünü olumsuz etkileyen baca gazının içindeki
su buharının yoğuşmasını önlemek için brülörün devreye girip çıkması
sırasında sirkülasyon pompalarını kısa süre durdurur. Kazan sıcaklığı
hızla artar. Kritik bölge yoğuşma olmadan geçilir.
Ekopanel dış hava sıcaklığını sürekli izler. Bina duvarlarının ısı depolamasını ve ortama yaymasını bile dikkate alarak “indirgenmiş dış hava
sıcaklığı”nı hesaplar. Kazanı bu sıcaklığa göre çalıştırır. Fazla yakıt harcatmaz.
Yüksek ve Düşük Sıcaklıklara Karşı Koruma
Her Koşulda Ekonomi
Kazan suyu sıcaklığı donma değerlerine düşerse Ekopanel devreye girer, kazanı çalıştırır, tesisat ve kazan suyunun donmasını önler. Sıcaklık
aşırı yükselirse kazanı durdurur.
“Ekonomi Sıcaklığı” ile geceleri de yakıttan tasarruf sağlar. Otomatik
yaz-kış işletmesi seçimi ile dış hava sıcaklığı seçilen değerin üzerine
çıkınca kazanı yaz konumunda çalıştırarak gereksiz ısıtmayı önler.
Tortulara, Kireçlenmeye Karşı Koruma
Programlı Isıtma
Kazan uzun süre çalıştırılmazsa tortuların pompayı, vanaları ve kazanı
tıkamasını önlemek için Ekopanel sirkülasyon pompasını ve vana motorlarını aralıklarla çalıştırır.
Kazanın çalışma saatleri ve sıcaklıkları günlük ya da haftalık ayarlanabilir.
Uzaktan ve Manuel Kumanda
Optimum Çalışma-Durma
Dijital ya da anolog oda ünitesiyle kazan dairesine inmeden sistem
çalıştırılabilir. Gerektiğinde tek bir tuşa basarak manuel çalıştırma
moduna geçerek kazan kendi panosundan kontrol edilebilir.
Haftalık çalışma programını ve ayarlanan oda sıcaklığını dikkate alarak
kazanın devreye girme sayısı ve çalışma süresini hesaplar. Kazanın
çalışmasını buna göre kontrol eder. Kazanı gereksiz çalıştırmaz.
Brülör 1.Kademesi
Brülör 2.Kademesi
Direkt Devre
Karışım Devresi 1
Karışım Devresi 2
Boyler Pompası
Değişken Çıkış 1
Değişken Çıkış 2
Ekopanellerin
İşlevleri ve
Farkları
Ekopanel 7/21
x
x
x
xxx
-
x
-
-
Ekopanel 12/31
x
x
x
xxx
xxx
x
x
x
ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ș.
‹STANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ş. Bilgisu Cad. Gebze 41480 KOCAELİ
Tel: (0262) 648 60 00 Faks: (0 262) 648 61 01
ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA
Tel: (0312) 409 52 00 Faks: (0312) 440 79 30
‹ZM‹R
: Şehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 İZMİR
Tel: (0232) 483 25 60 Faks: (0232) 441 55 13
ADANA : Ziyapaşa Bulvarı, No: 19/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0322) 457 62 23 Faks: (0322) 453 05 84
ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvarı, No:79/5 ANTALYA
Tel: (0242) 322 00 29 Faks: (0242) 322 87 66
A.4.1.10 091214 MİNERAL
Not: Teknolojik gelișmeler nedeniyle değișiklik hakkı saklıdır.
www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: [email protected]
e-posta:

Benzer belgeler