Yetişkin Eğitiminde P j Ç l l Proje Çalışmaları ve E

Yorumlar

Transkript

Yetişkin Eğitiminde P j Ç l l Proje Çalışmaları ve E
MERMER SEKTÖRÜ VE BİLİŞİM ÇALIŞTAYI
1 ŞUBAT 2009 / AFYONKARAHİSAR
Yetişkin Eğitiminde
P j Çalışmaları
Proje
Ç l
l
ve
E-Learning
g
Ekmekten sonra eğitim
eğitim, bir milletin en
büyük ihtiyacıdır. Paul Richer
Metodu olan topal, metotsuz koşandan
daha çabuk ilerler.
Francis Bacon
Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise
ise,
ruh için de eğitim odur.
Addison
10.04.2009
"Mermer Sektörü ve Bilişim" Çalıştayı / Afyonkarahisar
2
Bilişim
dünyasının
dü
yas
önemli ürünü
Çağımızın
yeni ve
yükselen trendi
Proje
Çalışmaları
E-Learning
Yetişkin
Eğitimi
10.04.2009
"Mermer Sektörü ve Bilişim" Çalıştayı / Afyonkarahisar
3
1 BÖLÜM
1.
YETİŞKİN EĞİTİMİNDE
PROJE ÇALIŞMALARI
10.04.2009
"Mermer Sektörü ve Bilişim" Çalıştayı / Afyonkarahisar
4
Yetişkin Eğitimi
• Yetişkin kime denir?
– Yetişkin; kendi yaşamını yönetme
sorumluluğunu
ğ
üstüne alan, kendi kararlarını
vermeye kendini hazır hisseden kişidir.
– Yaş aralığı yetişkin tanımına bağlıdır.
• Yasal , Sosyal, Psikolojik ve Biyolojik olarak yetişkin,
• 25 yaş üzeri veya örgün eğitimini tamamlayamamış
25 yaş altındaki kişiler.
10.04.2009
"Mermer Sektörü ve Bilişim" Çalıştayı / Afyonkarahisar
5
Yetişkin Eğitimi
• Yetişkin eğitimi nedir?
– Yetişkinlerin
ş
öğrenme
ğ
ihtiyacı
y
duyduğu
y ğ her
konuyu kapsayan eğitim yetişkin eğitimidir.
• Yaşam boyu öğrenme (lifelong learning)
– Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin
15 Kasım 2006 tarihli kararı ile 2007-2013
yılları arası programlar yaşam boyu öğrenme
yılları olarak adlandırılmıştır.
10.04.2009
"Mermer Sektörü ve Bilişim" Çalıştayı / Afyonkarahisar
6
Yetişkin Eğitimi Merkezleri
• Halk Eğitim Merkezleri
• Mesleki Eğitim
Merkezleri
• Sürekli Eğitim
Merkezleri
• Üniversiteler
• Sivil
Si il Toplum
T l
Ö
Örgütleri
ütl i
10.04.2009
"Mermer Sektörü ve Bilişim" Çalıştayı / Afyonkarahisar
7
Yetişkin Eğitimi Merkezleri
•
•
•
•
•
•
•
•
Mahalli İdareler
İ
Dil Merkezleri
Müzeler
Ceza Evleri
Kütüphaneler
Sürücü Kursları
Dersaneler
…….
10.04.2009
"Mermer Sektörü ve Bilişim" Çalıştayı / Afyonkarahisar
8
Amaçlarına Göre
Yetişkin Eğitimi Türleri
1- Mesleki ve teknik yeterlilik eğitimi
2- Tamamlama eğitimleri
3- Sağlık, gelişim ve aile hayatını daha iyi hale getirmek
için verilen eğitimler
4- Kişisel
ş
Gelişim
ş Eğitimleri
ğ
((Yapılacak
p
proje
p
j ççalışmalarındaki
ş
hedef ççalışma
ş
alanı))
10.04.2009
"Mermer Sektörü ve Bilişim" Çalıştayı / Afyonkarahisar
9
Yetişkin Eğitimde Proje Çalışmaları
• Proje Nedir?
–
–
–
–
–
Mevcut veya potansiyel sorunlara çözüm hedefleyen,
Uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği,
Belirli bir süreyi kapsayan,
Birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan,
Ekip çalışması gerektiren çalışmalar bütünüdür.
10.04.2009
"Mermer Sektörü ve Bilişim" Çalıştayı / Afyonkarahisar
10
Yetişkin
ş
Eğitiminde
ğ
Proje
j Ç
Çalışmalarındaki
ş
Temel Beklentiler
•
•
•
•
•
İleri
e bir
b b
bilgi
g top
toplumunun
u u u ge
geliştirilmesi,
şt
es ,
Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanması,
Daha fazla ve daha iyi iş imkanlarına kavuşmak,
kavuşmak
Sosyal bütünlüğe katkıda bulunmak,
Çevrenin gelecek kuşaklar için korunmasını
sağlamak
10.04.2009
"Mermer Sektörü ve Bilişim" Çalıştayı / Afyonkarahisar
11
Projelere Hibe Desteği Veren
Kurum Ve Kuruluşlar
•
D.P.T. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığı (Ulusal Ajans)
•
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
•
Dünya Bankası
•
Japon Hükümeti Hibeleri
•
TÜBİTAK
•
Kamu İhale
İ
Finans Kurumu
•
Çeşitli Devlet Kurumlarınca Açılan Proje Destekleri
•
•
Sivil Toplum Örgütleri ve Araştırma Merkezleri
…….
10.04.2009
"Mermer Sektörü ve Bilişim" Çalıştayı / Afyonkarahisar
12
Projeye Katılım Türü
1- Proje Koordinatörlüğü
2- Proje Ortaklığı
2
10.04.2009
"Mermer Sektörü ve Bilişim" Çalıştayı / Afyonkarahisar
13
Proje Başvuruları İçin
1- Proje konusu ve etkinliklerinin
belirlenmesi
2- Uygun Ortakların bulunması ve
iletişime geçilmesi
g
3- Ortaklar ile proje detaylarının
görüşülüp formun doldurulması
4- Başvuru formunun ilgili adrese
zamanında gönderilmesi
gerekmektedir.
10.04.2009
"Mermer Sektörü ve Bilişim" Çalıştayı / Afyonkarahisar
14
Projelerde Ortaklık Statüsü
• Yerel Ortaklık
• Uluslararası Ortaklık
• Proje Sosyal Ortaklığı
10.04.2009
"Mermer Sektörü ve Bilişim" Çalıştayı / Afyonkarahisar
15
Proje Ortakları ile Yapılacaklar
Çalışmalar
• Proje fikrinin oluşturulması ve
olgunlaştırılması
l
l t l
• Proje
j aktivitelerinin belirlenmesi
• Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması
• Gerekli tüm alanlarda diğer ortaklar ile
işbirliği gerekmektedir.
10.04.2009
"Mermer Sektörü ve Bilişim" Çalıştayı / Afyonkarahisar
16
Proje Formlarını Doldururken
Dikkat Edilecek Hususlar
• Başvuru formu güncel olmalıdır.
• Başvuru formları istenilen dilde
((İngilizce
g
veya
y Türkçe)
ç ) doldurulmalıdır.
• Başvuru formunda boş alan
bırakılmamalıdır.
• Başvuru formu ile birlikte istenen diğer
evraklar unutulmamalıdır.
10.04.2009
"Mermer Sektörü ve Bilişim" Çalıştayı / Afyonkarahisar
17
Proje Başvurularında
Önemli Hususlar
• Başvuruda hibe veren kurumların öncelikleri
dikkate alınmalıdır,
• Yetişkin Eğitimi kapsamlı projelerde hedef
kitlenin yyaş aralığı
ğ dikkate alınmalıdır,
• Proje konusu ve etkinlikleri planlanmadan önce
mutlaka ihtiyaç analizi yapılmalıdır.
10.04.2009
"Mermer Sektörü ve Bilişim" Çalıştayı / Afyonkarahisar
18
2 BÖLÜM
2.
YETİŞKİN EĞİTİMİNDE
E-LEARNING UYGULAMALARI
10.04.2009
"Mermer Sektörü ve Bilişim" Çalıştayı / Afyonkarahisar
19
E Learning Nedir?
E-Learning
• E-Learning; öğretmen ve öğrencinin aynı
ortamda ve aynı anda bulunmalarına gerek
kalmadan, internet teknolojileri aracılığı ile
gerçekleştirilen
g
ç
ş
eğitim
ğ
ve öğrenim
ğ
faaliyetleridir.
y
• Öğrenciler sunulan ders içeriklerine istedikleri
zaman ulaşabildikleri gibi, e-mail veya tartışma
odaları g
gibi etkileşim
ş araçları
ç
ile kendi aralarında
veya eğitmen ve konu uzmanları ile iletişim
kurabilirler.
10.04.2009
"Mermer Sektörü ve Bilişim" Çalıştayı / Afyonkarahisar
20
E Learning Çalışmalarının Faydaları
E-Learning
•
•
•
•
•
•
•
Zamandan tasarruff sağlar
Eğitim maliyetlerini düşürür,
Eğiti kkalitesini
Eğitim
lit i i yükseltir,
ük lti
Tekrar imkanı sunar,
Eğitim için seyahat zorunluluğunu ortadan kaldırır,
kaldırır
Eğitimde standardizasyonun sağlanmasında katkı sağlar,
Verilen eğitimin ölçülmesi
ölçülmesi, değerlendirilmesi
değerlendirilmesi, raporlanması ve
kontrolünü daha kolay ve hızlı hale getirir,
• Direkt ve aracısız eğitim ortamı sunar,
• Eğitmenlere ve konu uzmanlarına e-mail ve forum gibi
ortamlarda sürekli olarak erişimi sağlar.……
10.04.2009
"Mermer Sektörü ve Bilişim" Çalıştayı / Afyonkarahisar
21
Yetişkin Eğitiminde
E-Learning Uygulamaları
• Çalışanlar için zaman sorununu ortadan kaldırır,
• İnternet bağlantısının olduğu herhangi bir yerden
ilgili eğitimi almayı kolaylaştırır
kolaylaştırır,
• Yetişkinlerin, örgün eğitim sürecinde karşılaşılan
bir çok sorundan kurtulmalarını sağlar (mekan,
süreklilik, sınav kaygısı , tekrar-pekiştirme,
serbest iletişim , kişisel ve dış engeller …. )
10.04.2009
"Mermer Sektörü ve Bilişim" Çalıştayı / Afyonkarahisar
22
Uluslararası Yetişkin Eğitimi Projelerine
Örnekler
• MODAL
MODAL-Motivating
Motivating Disadvantaged Adult Learners
(Dikmen E.M.L.-Ankara)
• EHP:Education for the Health of People
(Edirne H.E.M. - Edirne)
• Education for parents of the 3rd Millenium
(Elmalı H.E.M.- Antalya)
• Yetişkinler için Elektronik Kitap (ELBA)
(Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi)
• I volunteer !
(Afyonkarahisar Belediyesi)
10.04.2009
"Mermer Sektörü ve Bilişim" Çalıştayı / Afyonkarahisar
23
Uluslararası Yetişkin Eğitimi Kapsamlı
E-Learning Projelerine Örnekler
• EALP – Okuryazarlık Problemi olan Yetişkinlerin
Uzaktan Eğitimi
(A i Kahraman
(Azize
K h
H.E.M.-Antalya)
HEM A t l )
• ELAMP – Spotlight on Learning Access
Methodology and Pedagogic in E
E-Learning
Learning
(Ümit Gönüllü Eğitimciler Derneği- Afyonkarahisar)
10.04.2009
"Mermer Sektörü ve Bilişim" Çalıştayı / Afyonkarahisar
24
Örnek E
E-Learning
Learning Proje Uygulaması
• ELAMP – Spotlight
S tli ht on L
Learning
i A
Access
Methodology and Pedagogic in E-Learning
(Ümit Gönüllü Eğitimciler Derneği
Derneği- Afyonkarahisar)
- 7 Ortaklı (Danimarka,
(Danimarka Finlandiya
Finlandiya, Norveç
Norveç,
Avusturya, Slovakya, Yunanistan, Türkiye)
- 2 Yıl süreli
- E-Learning Uygulamalarını kapsamaktadır.
- Sosyal Ortaklar (Afyon Valiliği ve Afyon İl Milli Eğitim
Müdürlüğü)
10.04.2009
"Mermer Sektörü ve Bilişim" Çalıştayı / Afyonkarahisar
25
Faydalı Web Adresleri
• Avrupa Çapındaki Yetişkin Eğitimi Kursları Veren
Kuruluşları Gösteren Web Sayfası:
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/
• Projelere Hibe desteği veren Kuruluşların Web Adresleri
www.ua.gov.tr
ua go t
www.abgs.gov.tr
abgs go t
www.tubitak.gov.tr
www.worldbank.org.tr
www.avrupa.info.tr
www.hayataarti.org
www.sabancivakfi.org.tr
http://izka.org.tr
www.tr.emb-japan.go.jp/Ekonomi_Hibe_Yardimi/GGP.htm
10.04.2009
"Mermer Sektörü ve Bilişim" Çalıştayı / Afyonkarahisar
26
S
Sunuyu
İl
İlgii ve S
Sabırla
b l Di
Dinlediğiniz
l diği i iiçin
i
TEŞEKKÜR EDERİM
İLETİŞİM
Adres
Tel
E-mail
10.04.2009
Abdurrahman GÜNAY
: Çobanlar Çok Programlı Lise
Çobanlar / Afyonkarahisar
: 0 505 5729878
g
y
@y
: [email protected]
"Mermer Sektörü ve Bilişim" Çalıştayı / Afyonkarahisar
27

Benzer belgeler