15. dönem 2014-2016 çalışma raporu

Transkript

15. dönem 2014-2016 çalışma raporu
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
15. DÖNEM
2014-2016
ÇALIŞMA RAPORU
1
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
15. DÖNEM
2014-2016
ÇALIŞMA RAPORU
İÇİNDEKİLER
16. Olağan Genel Kurul Duyurusu
Sunuş
15. Dönem Kurulları
Komisyonlar
İlçe Temsilcileri
Eğitim Komisyonu Çalışmaları
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonu
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası
İlçe Temsilcileri Komisyonu Çalışmaları
Sosyal Komisyon Çalışmaları
Basın Yayın Komisyonu
Kamu ve Özlük Hakları Komisyonu Çalışmaları
Dişhekimleri Meclisi Toplantıları
Yerel Öğrenci Kolu Çalışmaları
Ferdi Kaza Sigortası
21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi
Yönetmelik Değişikliği
Sağlık Net-2 / E-Nabız
Ruhsat / Acil Tıbbi Yardım Çantası
Kurumlarla İlişkiler
TDB Delege Seçimi
Destek Eylemleri
Basın Açıklamaları
Disiplin İşlemleri
Denetleme Kurulu Raporu
15. Dönem Mali Rapor
2016 Yılı Tahmini Bütçe
2017 Yılı Tahmini Bütçe
Üye İstatistikleri
Oda Çalışanları
4
05
07
08
10
11
12
18
19
28
34
36
40
44
46
47
48
52
56
58
60
64
66
70
88
92
93
105
106
107
108
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
Tasarım
Cumhuriyet Cad. Safir Apt. No:203 Kat:2 D:3 34367 Harbiye / İSTANBUL
BASIM ATÖLYESİ
Telefon: 0212 225 03 65 - 296 21 05-06 Faks: 0212 296 21 04
Baskı
www.ido.org.tr [email protected]
TOR OFSET / Nisan 2016
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
16. OLAĞAN
GENEL KURULU VE SEÇİMİ
Sandıkta olalım,
mesleğimize, meslek örgütümüze
sahip çıkalım!
GENEL KURUL : 09 Nisan 2016 Cumartesi
SAAT
: 09.00
YER
: İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı Sosyal Tesisleri Maçka
SEÇİM
SAAT
YER
: 10 Nisan 2016 Pazar
: 09.00 – 17.00
: İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Maçka
Üyelerimizin Genel Kurula resmi kurumlardan aldıkları kimlik belgeleriyle katılmaları gerekmektedir.
(Kimlik belgelerinde TC Kimlik Numarası olması zorunludur.)
5
SUNUŞ
Değerli Meslektaşımız,
Ülkemizde;
İçinden çıkılması zor bir kutuplaştırma, ayrıştırma, otoriterleşme sürecinin yaşandığı,
Eğitim kurumları, basın, yargı hayatın tüm alanları kontrol edilmeye, sosyal, ekonomik, hukuki ve siyasi sorunların çözümünde farklı yaklaşımları olan yapıların
susturulmaya çalışıldığı,
İnanç ve düşünceleri özgürce ifade etmek ve yaşamak neredeyse “suç” sayıldığı,
Dünyanın ilk kurtuluş savaşını birlikte veren Anadolu’nun iki kadim halkının zihinsel
ve duygusal kopuşuna zemin hazırlandığı,
Genel sağlıkta;
Sağlığın giderek piyasalaştırıldığı,
Sermaye birikimine olanak sağlandığı,
Kamu ya da özel tekelleşmenin önünün açıldığı,
Meslek örgütlerinin yetkilerinin elinden alındığı, giderek yok etmeye yönelik uygulamaların ard arda yürürlüğe konduğu,
Sağlık meslek mensuplarının ucuz iş gücü olarak emeklerinin değersizleştirildiği,
Tıp ve dişhekimliği fakültelerinin yalnız hasta bakılan yerler olarak algılandığı, eğitim
ve araştırmaya önem verilmediği,
Sadece sayısal değerlere bakılan, hizmetin kalitesine, tıbbi kurallara uygunluğuna
bakılmayan, özlük haklarına yansımayan performans sisteminin uygulandığı,
Ucuz iş gücü yaratmaya yarayan tıp ve dişhekimliği fakültelerinin hızla açıldığı,
İnsan gücü planlamasının ve coğrafi dağılımın düzeltilmesine yönelik planlamanın
yapılmadığı,
Dişhekimliğinde;
TDB ve Odaların yok sayıldığı,
Tıp alanında yaratılan sermaye birikiminin dişhekimliğinde de oluşturulmaya çalışıldığı, dişhekimlerinin de büyük sermayeye teslim edileceği,
Dişhekimliğinin muayenehane ve polikliniklerde yapılmasının zorlaştırıldığı,
Tekelleşmenin önünün açıldığı,
Mesleğin asıl sahiplerinin devre dışı bırakıldığı bir çalışma dönemini hep birlikte
yaşadık.
Elinizdeki Rapor ülkemiz ve mesleğimizin içinden geçmekte olduğu özel koşullarda
2014-2016 dönemi icraatlarının satırbaşlarıyla aktarılmaya çalışıldığı bir belgedir.
Bu süre zarfında görüş öneri ve eleştirileriyle bize yön veren desteklerini esirgemeyen tüm meslektaşlarımıza sonsuz teşekkür ederiz.
İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu
7
15. DÖNEM KURULLARI
Yönetim Kurulu
Ahmet Murat Ersoy
(Başkan)
Prof.Dr. Enver Sedat
Küçükay
Küçükay
Başkan Vekili)
Vekili
(Başkan
Aret Karabulut
(Genel Sekreter)
Seçkin Özeralp
(Sayman)
Prof.Dr.
Atilla Sertgöz
Dişhekimi
Güler Gültekin
Dişhekimi
Y. Füsun Şeker
Dişhekimi
Sevil Arslan
Denetleme Kurulu
Doç.Dr.
Hakkı Sunay
(Başkan)
Dişhekimi
Bilgehan
Nesiri Hançer
Dişhekimi
A.Ulvi Uçar
Disiplin Kurulu
Prof. Dr.
Cengizhan Keskin
(Başkan)
8
Dişhekimi
M.Tarık Tuncay
(Raportör)2014-2015
Dişhekimi
Özgür Tutucu
Dişhekimi
Nevin Özey
Dişhekimi
Funda Türkbay
Fazlıoğlu (Raportör)
Prof.Dr.
Serdar Çintan
(2015-2016)
Dişhekimi
Burcu Bayar
15. DÖNEM KURULLARI
TDB Delegeleri
Dişhekimi
Ahmet Aydın
Demirer
Dişhekimi
Ahmet Gürbüz
Dişhekimi
Ata Güçkan
Dişhekimi
Ali Gürlek
Dişhekimi
Ayşegül Erdebil
Dişhekimi
Bora Bilgili
Dişhekimi
Cem Özkartal
Dişhekimi
Cenap Koşu
Dişhekimi
Güler Sel
Dişhekimi
G.Neslihan
Yamalıoğlu
Prof. Dr.
Gülsüm Ak
Dişhekimi
H.Rıfat Yüzbaşıoğlu
Dişhekimi
Harun Koca
Dişhekimi
Hasan Gürses
Prof. Dr.
Korkud Demirel
Dişhekimi
Lutfi Gündoğdu
Dişhekimi
M.Serdar Sıralar
Dişhekimi
Mustafa
Düğencioğlu
Dişhekimi
Neşe Dursun
Prof. Dr.
Seçkin Dindar
Prof. Dr.
Serdar Çintan
Dişhekimi
Tülün Sönmezgil
9
KOMİSYONLAR
KAMU VE ÖZLÜK HAKLARI
EĞİTİM KOMİSYONU
BASIN YAYIN KOMİSYONU
KOMİSYONU
Prof.Dr. Atilla Sertgöz (Sorumlu YK
Yaşar Füsun Şeker (Sorumlu YK Üyesi)
Burcu Bayar (Sorumlu YK Üyesi)
Üyesi)
Ferah Ulu
Emel Uysal
Prof.Dr.Aslıhan Üşümez
Feride Aktan
Fatma İnci Balpetek
Prof.Dr.Ahu Acar
Özlem Batur Havza
Feride Aktan
Prof.Dr.Betül Kargül
Süha Sertabipoğlu
Hüseyin Ekrem Özgelen
Prof.Dr.Cüneyt Karabuda
Şeyda Yavuz
Koral Gürsoy
Prof.Dr.Deniz Şen
Sevgi Türkmen
Memet Güvenç
Prof.Dr.Esra Can Say
Servet Zülfikar
Neşe Duman
Prof.Dr.Hesna Sazak
Tülün Sönmezgil
Prof.Dr.Semih Özbayrak
Fırat Budacı (Yazar)
Doç.Dr.Ahmet Hamdi Arslan
Nilgün Onarıcı (Yazar)
Doç.Dr.Ceyda Özçakır Tomruk
İlhan İşler (Çizer)
TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
KOMİSYONU
Sevil Arslan (Sorumlu YK Üyesi)
Arife Özgül
Ayşe Hayrünnisa Avcı
Ayşe Songül Yargıcı
Cem Bosut
Cem Özkartal
Fügen Taşkın
Göksel Gök Doğan
Güler Sel
Hatice Kalaycı
Doç.Dr.Hakkı Sunay
Doç.Dr.İlhan Ramoğlu
Doç.Dr.Mehmet Ali Erdem
Doç.Dr.Mehmet Baybora Kayahan
Doç.Dr.Zeynep Özkurt Kayahan
Yard.Doç.Dr. Elif Sungurtekin Ekçi
Yard.Doç.Dr.Emir Yüzbaşıoğlu
Yard.Doç.Dr.Erdoğan Fişekçioğlu
Dr.Dişhekimi Duygu İlhan
Dr.Dişhekimi Nazan Koca
Güler Gültekin (Sorumlu YK Üyesi)
Ahmet Hikmet Arısal
Bora Bilgili
Derya Eke Öznam
Ersin Temizel
Firuzan Çemberci
Gülseren Akar
Handan Fırat İşyar
Havva Gülşan
Havva Gülşan
Hüseyin Kınalı
İLÇE TEMSİLCİLERİ KOMİSYONU
Mutlu Yücesoy Güneş
Özgül Ünsal Bozkurt
Bilgehan Nesiri (Sorumlu DK Üyesi)
Neslihan Yamalıoğlu
Reyhan Oytun Öğüt
Ahsen Demirkıran Erişgin
Resmiye Kavas
Şükran Engin
Ayten Yıldırım
Suzan Yavaşça Sönmezel
Yaprak Kırbaş
Ceylan Çiçekdağı İlhan
Ünal Yılmaz
Zozan Gölbaş
Erdinç Bekçi
Kıymet Gündoğdu
Oğuz Yaşar Durukan
Rabia Kuşçuoğlu
Tolga Karagöz
Turgay Emekli
10
SOSYAL KOMİSYON
İLÇE TEMSİLCİLERİ
ADALAR
DİLEK BERBERLER YILMAZ
GÜNGÖREN
YASİN AKIN
PINAR SATIOĞLU
GÜLSEREN AKAR
AYSUN AZİM
SİLİVRİ
HÜSEYİN ERDOĞAN
NİLGÜN ÖZŞAHİN
ATİLLA İŞCAN
ARNAVUTKÖY
ÖMER ÇAVUŞOĞLU
ŞEYDA ERSOY
NEŞE ELMAS
YAHYA ÇELİK
ZEHRA EVRİM AKTEKİN
KADIKÖY
SULTANBEYLİ
ATAŞEHİR
BEYKOZ
AKIN GEZKÖY
OKTAY KARATAŞ
ELİF AKÇAY
ARMAĞAN MUSTAFA ÖMÜR
BANU URAS
SABRİ CENGİZ TOLUNGÜÇ
MEHMET KARAASLAN
CANAN MERTOĞLU
BURÇİN YILDIZ ARAZ
TURGUT TURAN
NUSRET BARLAS
BÜLENT ÇELİK
SULTANGAZİ
CANAN AKKAYA
ERCAN KARTAL
AVCILAR
BEYLİKDÜZÜ
DİLEK İYİGÜN (2015-2016)
MUSA KILIÇ
HÜSEYİN KINALI
BARIŞ KÖSE
GÜLBİN ÖZÇALIŞKAN
ONUR KAYA
NEŞE ÖZTÜTÜNCÜ
IŞIK BORA İMAMOĞLU
HADİCE PINAR BAŞARAL
HEDİYE ŞAHİN
ŞİLE
BEYOĞLU
KAMİL GÜÇLÜ ARIĞ
HANDAN ÖZÇEKİÇ
ADNAN MÜDERRİSOĞLU
KIYMET GÜNDOĞDU
BAĞCILAR
ERKAN GÜN
KUZEY NURCAN KANTURALI
ŞİŞLİ
AHMET DÜKKANCI
HÜSEYİN AHMET K. AKKİRMAN
MELEK BOSUT
AYŞE CEYLAN İLHAN
CENGİZ DEMİRTAŞ
KAZMİR PAMİR
METİN BORA ÖCAL
BOĞAÇ AKKOÇ
MEHRİN ŞENTÜRK
NEBİHE AKSOY
MÜDRİKE EBRU NUHOĞLU
CEVAT SEZGİN EKREN
ŞEBNEM KOCAOĞLU
ENGİN ABDİK
YAŞAR BAYTAK
FARUK ERDİL
SERAP VURAL
SEVİL ÖZDEN
VOLKAN KAÇMAZ
BÜYÜKÇEKMECE
BAHÇELİEVLER
GÖNÜL ÇAĞLAR
DERYA İVGEN AYDIN
MUHTEŞEM AKIN
KAĞITHANE
FÜGEN TAŞKIN
ERDİNÇ BEKÇİ
YILDIZ CAN
HATİCE KÜBRA KEÇOĞLU
HATİCE GÜLEN SAVAŞER
KADİR AHMET DANISKA
HATİCE ÖZÇELİK
LUTFİ GÜNDOĞDU
FATMA SELMA KAYHAN
PINAR ÖZBİLGEN KAYA
ÇATALCA
MURAT KARAKAŞ
HAVVA GÜLŞAN
SAYİT YILDIZ
ARZU GENÇ
ŞENAY YILMAZ
IŞIN ALİPAÇA
ÇEKMEKÖY
KARTAL
SIDIKA DEMİR
RABİA KUŞCUOĞLU
CEMAL TANAY
ZİŞAN KIZIL
NERİMAN ŞAHİN
SEVİL AL HACIOSMANOĞLU
YASEMİN VURAL
BAKIRKÖY
ERDİN YANIK
TUZLA
ALİ MELİKOĞLU
ESENYURT
ANTİRANİK ÇAKIR
BİLGE ÇETİN
AYŞEGÜL SELÇUK
SEMA SAÇLI
KÜÇÜKÇEKMECE
DAVUT KÜÇÜKOĞLU
TOLGA KARAGÖZ
ALPTEKİN ÇAKICI
ÜMRANİYE
GÖKHAN HALLAÇ
DERYA TÜRKER DOĞAN
HAKAN İMATOĞLU
EROL ÇINAR
NECATİ AL
HÜLYA ARİFOĞLU
FİGEN AYDIN KINIR
EYÜP
IŞIL KAHRAMAN
HADİCE KUMBASAR
FATİH ÖZÇAYAN
ZAFER ATASOY
MURAD EKMEKÇİOĞLU
FERDİ ÖZCAN
PERVİN BİLGİNER AKDOĞAN
FİLİZ İSKENDER
MALTEPE
GÜLNİHAL NESLİHAN YAMALIOĞLU
RAMİZ NAHCİVAN
TOLGA KARAKÖSE
ALEV ÖZKEFELİ ÖZKAN
MEHMET AYHAN BERK
ALPER GÜRHAN
MUSTAFA DEMİR
ASLI ASUTAY DOĞANGÜN
ŞENAY ERİN AYIK
SÜREYYA UZUN
TÜLAY EMRE
FATİH
ÜSKÜDAR
TANER TARKAN ÖZTAY
AGOP ÇEKMEN
BAŞAKŞEHİR
AYHAN ÖZTÜRK
PENDİK
AHSEN ERİŞGİN
DURSUN KONYA
ADNAN TAKACI
FATMA EBRU DEMİRKOL
HÜLYA YAĞIZ DURKAYA
KEMAL KISACIK
MEHMET FATİH PAKYÜREK
HÜSEYİN MUTLU
YUSUF KENAN ÖZTÜRK
YALOVA
ERKAL IŞIK
LÜTFÜYE NESRİN ÜLKER
SANCAKTEPE
MUSA ÖZCAN ÇAKIR
BAYRAMPAŞA
NURTEN ÇARKCI
ALPASLAN FALAKALI
SAFİYE ÇİĞDEM GÜRKÖK
HATİCE DÖGER
TURGAY EMEKLİ
ERDEM AZİM
ÖZLEM IŞIKLI
ZERRİN ALADİNLER
RECEP TAYYAR AKAR
ZEYTİNBURNU
SARIYER
OSMAN GENÇ
TURHAN KAVAS
SAMİ KARAGÖZ
GAZİOSMANPAŞA
CAN ERKAN
UTKU ÖZBAY DUMAN
AHMET ÜNSALAN
GÜRSEL DEMİRCİ
OĞUZ YAŞAR DURUKAN
GÜLSEREN AKAR
SERHAT KEF
MUHİDDİN ALP DABANOĞLU
BEŞİKTAŞ
AHMET DÖRTKÖŞE
UĞUR ŞAYLAN
BORA BİLGİLİ
11
EĞİTİM KOMİSYONU
İstanbul Dişhekimleri Odası Eğitim Komisyonu 2014-2016 çalışma dönemi boyunca;
dişhekimliği alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesini, daha nitelikli
dişhekimliği hizmeti verilmesini sağlamak gayesiyle, en geniş meslektaş kitlesine
ulaşabilmeyi hedef alarak eğitim programlarını oluşturmuştur.
Komisyonumuz; dişhekimlerinin mezuniyet sonrası bilgilerini yenileyerek profesyonel
yaşantılarında başarılı olmalarına olanak sağlayan sürekli mesleki eğitim programını planlarken ihtiyaç, ulaşılabilirlik, yenilikleri an be an takip edebilme gibi temel
kriterleri göz önünde bulundurmuştur.
- Komisyonumuz çalışma dönemi içinde, İlçe Temsilcileri Komisyonu ile birlikte, yaşadığımız şehrin büyüklüğünü ve ulaşım sorunlarını göz önüne alınarak, meslektaşlarımızın çalıştıkları/yaşadıkları bölgelerde bilimsel bilgiye ulaşabilmelerini olanaklı
kılan bir format hazırlamıştır: Bölgesel Bilimsel Toplantılar. Bu toplantılar planlanırken
İstanbul’un her iki yakasındaki birbirine yakın ilçeler birleştirilerek yedi bölge oluşturulmuştur.
12
EĞİTİM KOMİSYONU
- Eğitim Komisyonumuzda yer alan komisyon üyelerimiz, çalışma dönemi boyunca
düzenli olarak Oda merkezimizde bir araya gelmiş, günün koşullarını göz önüne alarak en verimli programı oluşturmaya çalışmıştır. Merkezi Bilimsel Toplantılar
olarak adlandırılan otel toplantıları 2014-2015 döneminde Taksim’de, pazar günleri
gerçekleştirilmiştir. Üç konuşmacının yer aldığı bu toplantıların konuları dişhekimlerinin günlük pratik uygulamalarında en çok ihtiyaç duydukları alanlardan seçilerek
belirlenmiştir.
Bu dönemde ayrıca, bir yerli bir yabancı konuşmacının yer aldığı “Dünyadan ve
Bizden” başlıklı bir eğitim dizisi de hayata geçirilmiştir. Bu eğitimlerle dişhekimliği
alanında yaşanan gelişmelerin dünyadaki uygulamaları ve bizdeki yansımaları
irdelenmiştir.
2015-2016 döneminde düzenlenen otel toplantıları “Komplikasyonlar ve Çözümleri”
üst başlığıyla organize edilmiştir. Bu başlık altında; endodontide, protezde, cerrahide komplikasyonlar konu edilmiştir. Bunun dışında, iki önemli konu da Merkezi
Bilimsel Toplantılar başlığı altında gerçekleştirilmiştir: “Doğal Dişlerde Estetik” ve
“İmplantlarda Estetik”.
- Artık bir gelenek haline gelen Çarşamba toplantıları her iki dönemde de devam
etmiştir. Anadolu yakasında Caddebostan Kültür Merkezi, Avrupa yakasında Yılmaz
Manisalı Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen bu toplantılara her geçen gün ilginin
arttığı gözlemlenmektedir. 2015-2016 döneminde bu eğitimler farklı bir yaklaşımla
“dizi eğitimler” olarak planlanmıştır. Buna göre, her biri 5 toplantıdan oluşan Yılmaz
Manisalı Eğitim Merkezi’nde periodontoloji, Caddebostan Kültür Merkezi’nde endodonti eğitim dizisi yapılmıştır.
13
EĞİTİM KOMİSYONU
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 2014-2015 SÜREKLİ DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
TARİH
SAAT
YER
KONUŞMACI
KONU
25 Eylül 2014
13.00-17.00
TAKSİM ELITE
WORLD OTEL
Dişhekimi Hüseyin Meşeci, Dr.Raimond van
Duinen / BİZDEN VE DÜNYADAN (DUAL
DENTAL)
Metaller ve Monomerler'den
Mineraller'e: Günümüz
Dişhekimliğinde Gerçekten
"iyileştirme" Mümkün mü?
95
01 Ekim 2014
19.00-22.00
EĞİTİM MERKEZİ
Prof.Dr.Muzaffer Ateş, Doç.Dr.Hanefi Kurt
Hareketli Bölümlü Protezlerde
Başarı-Başarısızlık
50
15 Ekim 2014
19.00-22.00
EĞİTİM MERKEZİ
Doç.Dr.Hakan Bilhan, Doç.Dr.Canan Bural
İmplant Üstü Hareketli Protezler
48
19 Ekim 2014
13.00-17.00
TAKSİM ELITE
WORLD OTEL
Prof.Dr.Nejat Erverdi,Prof.Dr.Fulya Özdemir,
Doç.Dr.Didem Nalbantgil
İnterdisipliner Çalışmada Ortodontistin Rolü
70
05 Kasım 2014
19.00-22.00
CKM
Yard.Doç.Dr.Erdoğan Fişekçioğlu
Tanıdan Tedaviye Ağız Hastalıkları
45
12 Kasım 2014
19.00-22.00
CKM
Doç.Dr.Nuray Çapa, Doç.Dr.Hande Şar
Sancaklı
Güncel Estetik Restorasyonlar
30
16 Kasım 2014
13.00-17.00
TAKSİM ELITE
WORLD OTEL
Prof.Dr.Serhat Yalçın, Prof.Dr.B.Çağrı Delilbaşı,
Doç.Dr.Ahmet Hamdi Arslan
Sinüs Lifting
110
26 Kasım 2014
19.00-22.00
EĞİTİM MERKEZİ
Doç.Dr.Volkan Arısan, Yard.Doç.Dr.Emir
Yüzbaşıoğlu
İmplant Komplikasyonlarıyla
Başetme
62
07 Aralık 2014
13.00-17.00
TAKSİM ELITE
WORLD OTEL
Dr. Knut Hufschmidt, Dr.Dişhekimi Ali Özoğlu/
BİZDEN VE DÜNYADAN (IVOCLAR)
Anterior Restorasyonlarda Lityum
Disilikat ve Kompozitlerle Doğal
Görünümü Yakalamak
125
10 Aralık 2014
19.00-22.00
CKM
Dr.Dişhekimi Emre İriboz, Yard.Doç.Dr.Fatıma
Betül Baştürk
Perforasyonların Önemi
34
17 Aralık 2014
19.00-22.00
CKM
Doç.Dr.Burçin Vanlıoğlu, Yard.Doç.Dr.Ceyhun
Canpolat
İmplant Üstü Yapılarda Çıkan
Problemler
40
24 Aralık 2014
19.00-22.00
EĞİTİM MERKEZİ
Doç.Dr.Meriç Karapınar Kazandağ
Endodontide Büyütme Sistemlerinin Kullanılması
35
09 Ocak 2015
13.00-17.00
TAKSİM ELITE
WORLD OTEL
Dr. Joseph Choukroun, Prof. Dr. Ata Anıl/
BİZDEN VE DÜNYADAN (EOT DENTAL)
İmplant Uygulamalarında A Prf
Uygulamaları ve Estetik Bölgede
Başarı
145
18 Ocak 2015
13.00-17.00
TAKSİM ELITE
WORLD OTEL
Prof.Dr.Selçuk Basa, Prof.Dr.Özen Doğan Onur,
Doç.Dr.Kıvanç Bektaş Kayhan
Bifosfonat Kullanımı
70
21 Ocak 2015
19.00-22.00
İSTANBUL ÜNİ.
Doç.Dr. Arzu Pınar Erdem, Yard.Doç.Dr.Esra
Pamukçu Güven
Kök Hücre
53
04 Şubat 2015
19.00-22.00
EĞİTİM MERKEZİ
Yard.Doç.Dr.Ömer Birkan Ağralı, Yard.Doç.
Dr.Hatice Selin Yıldırım
Kök Yüzeyi Kapatma Teknikleri
42
Prof.Dr.Leyla Kuru, Prof.Dr.Aslıhan Üşümez
04 Mart 2015
19.00-22.00
EĞİTİM MERKEZİ
Lazer
35
18 Mart 2015
19.00-22.00
EĞİTİM MERKEZİ
Doç.Dr.Evren Öztaş, Yard.Doç.Dr.Kader Aydın
3 Boyutlu Görüntüleme
30
22 Mart 2015
13.00-17.00
TAKSİM ELITE
WORLD OTEL
Prof.Dr.Faruk Haznedaroğlu, Prof.Dr.Hesna
Sazak, Doç.Dr.Hakkı Sunay
Baştan Sona Endodonti
130
TOPLAM
14
KATILIM
1249
EĞİTİM KOMİSYONU
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 2015-2016 SÜREKLİ DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
TARİH
SAAT
YER
KONUŞMACI
KONU
22 Kasım 2015
13.00-17.00
Taksim Point Otel
Moderatör: Prof.Dr.Cüneyt Karabuda, Doç.
Dr.Gühan Dergin , Doç.Dr.Volkan Arısan,
Doç.Dr.Nilüfer Bölükbaşı
Oral İmplantoloji Komplikasyonları
ve Çözümleri
120
25 Kasım 2015
19.00-22.00
Yılmaz Manisalı
Eğitim Merkezi
Doç.Dr.Cansu Başeğmez
Başlangıç Periodontal Tedavi
75
15 Aralık 2015
19.00-22.00
CKM
Doç.Dr.Aysun Kara Tuncer
Kök Kanal Hazırlama Teknikleri
50
23 Aralık 2015
19.00-22.00
Yılmaz Manisalı
Eğitim Merkezi
Prof.Dr.Erhan Fıratlı, Doç.Dr.Mustafa Tunalı
Periodontal Tedavide Trombositten
Zengin Fibrin Ürünlerin Kullanımı
45
27 Aralık 2015
13.00-17.00
Taksim Point Otel
Moderatör: Doç.Dr.Mehmet Ali Erdem,
Doç.Dr.Burak Çankaya, Doç.Dr.Cem Tanyel,
Doç.Dr.Hasan Garip
Oral Cerrahi Komplikasyonları ve
Çözümleri
135
KATILIM
05 Ocak 2016
19.00-22.00
CKM
Prof.Dr.Faruk Haznedaroğlu
Döner Aletler
58
17 Ocak 2016
13.00-17.00
Taksim Point Otel
Moderatör: Prof.Dr.Muzaffer Ateş, Prof.
Dr.Olcay Şakar, Prof.Dr.Muzaffer Ateş,
Doç.Dr.Hakan Bilhan
Hareketli Protez Komplikasyonları ve
Çözümleri
118
09 Şubat 2016
19.00-22.00
CKM
Yard.Doç.Dr.Tan Fırat Eyüboğlu
Lezyonlu Dişler ve Retreatment
70
17 Şubat 2016
19.00-22.00
CKM
Prof.Dr.Bahar Kuru
Mukogingival Operasyonlar
85
17 Şubat 2016
19.00-22.00
Yılmaz Manisalı
Eğitim Merkezi
Prof.Dr.Selim Ersanlı
İmplant Cerrahisinde Estetik-Doku
Ogmentasyonu
60
21 Şubat 2016
13.00-17.00
Bostancı Green
Park Otel
Moderatör: Prof.Dr.Esra Can Say, Prof.
Dr.Ayşe Arzu Aykor, Prof.Dr.Haşmet Ulukapı
Doğal Dişlerde Estetik
95
01 Mart 2016
19.00-22.00
CKM
Prof.Dr.Baybora Kayahan
Kanal Tedavisi Sırasında
Karşılaşılabilecek Problemler ve
Çözüm Önerileri
90
09 Mart 2016
19.00-22.00
Yılmaz Manisalı
Eğitim Merkezi
Dr.Dişhekimi Duygu İlhan
Periodontal Hastalıklar ve Periimplantitiste Kritik Faktörler
55
27 Mart 2016
13.00-17.00
Merter Green
Park Otel
Moderatör: Prof.Dr.Atilla Sertgöz, Prof.
Dr.Hakan Özyuvacı, Prof.Dr.Ateş Parlar
İmplantlarda Estetik
98
03 Nisan 2016
13.00-17.00
Taksim Point Otel
Moderatör: Prof.Dr.Deniz Şen, Prof.Dr.Bahar
Kuru, Doç.Dr.Nuray Çapa, Yard.Doç.Dr.Emir
Yüzbaşıoğlu
Sabit Protez Komplikasyonları ve
Çözümleri
Henüz
yapılmadı.
05 Nisan 2016
19.00-22.00
CKM
Doç. Dr.Meriç Karapınar Kazandağ
Endodontik Mikroskop Kullanımı
Henüz
yapılmadı
TOPLAM
1154
15
EĞİTİM KOMİSYONU
KURSLAR
*Odamızın Güney Diş ile birlikte organize ettiği “Tek Eğe ile Kanal Tedavisi” kursu
03 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirildi. Doç.Dr. Meriç Karapınar’ın verdiği kursa 25
meslektaşımız katıldı.
i
*Odamızın 3M firmasıyla
düzenlediği ve Doç.Dr. Hande Şar Sancaklı’nın verdiği “Ön
Bölge Kompozit Restorasyonlarda Doğal Estetiği Yakalamak” konulu kurs 30 Mart
2016 tarihinde, yine aynı firma ile düzenlenen ve Yard.Doç.Dr.Emir Yüzbaşıoğlu’nun
verdiği “Protetik Diş Tedavisinde Başarının Üç Altın Anahtarı: Preparasyon, Retraksiyon ve Ölçü” konulu kurs 02 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi. Her iki kursa
toplam 30 dişhekimi katıldı.
16
TARİH
SAAT
YER
KONUŞMACI
KONU
03 Aralık 2015
09.30-16.00
GÜNEY DİŞ-KURS
Doç.Dr.Meriç Karapınar
Tek Eğe ile Kanal Tedavisi
02 Mart 2016
09.30-16.00
3 M-KURS
Yard.Doç.Dr.Emir Yüzbaşıoğlu
Protetik Diş Tedavisinde Başarının Üç
Altın Anahtarı: Preparasyon, Retraksiyon
ve Ölçü
30 Mart 2016
09.30-16.00
3 M-KURS
Doç.Dr.Hande Şar Sancaklı
Ön Bölge Kompozit Restorasyonlarda
Doğal Estetiği Yakalamak
06 Nisan 2016
09.30-16.00
3 M-KURS
Yard.Doç.Dr.Emir Yüzbaşıoğlu
Protetik Diş Tedavisinde Başarının Üç
Altın Anahtarı: Preparasyon, Retraksiyon
ve Ölçü
EĞİTİM KOMİSYONU
DİŞHEKİMLİĞİNDE ACİL TIBBİ MÜDAHALE KURSU
Odamızın Hayatta Kal Derneği ile birlikte düzenlediği “Dişhekimliğinde Acil Tıbbi
Müdahale Kursu”, 23 Mart, 27 Mart ve 30 Mart 2016 tarihlerinde Yılmaz Manisalı
Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.
İki bölüm olarak planlanan eğitimin teorik kısmında; Acil Durumlar, Ayırıcı Tanılar,
İnfektif Endokardit Profilaksisi, Antiagregan ve Antikoagülan Kullanımı Durumunda
Müdahale, Acil Seti İçeriğindeki Tıbbi Alet ve Sarf Malzemelerin Kullanımı, İlaçların Dozları, Senkop, Şok, Ani Kalp Durması, Epilepsi, Septisemi, Glisemi, Tansiyon,
Kanamalar, Allerjik Reaksiyonlar ve Havayolu Tıkanıklığı konuları anlatıldı. İkinci
bölümde ise; Periferik Nabız Muayenesi, Heimlich Manevrası, Otomatik Eksternal
Defibrilatör Kullanımı, Havayolu Açıklığını Sağlamak ( Ambu, Airway Takılması, Oksijen Tupu Kullanılması ), Kardiopulmoner Resüsitasyon, Arterial Tansiyon Ölçümü ve
Damar Yolu Açılmasına yönelik beceri kazandırılması amaçlanan pratik uygulamalar yapıldı. Her üç kursa toplamda 100 meslektaşımız katıldı.
TARİH
SAAT
YER
KONUŞMACI
KONU
23 Mart 2016
10.00-18.00
Yılmaz Manisalı
Eğitim Merkezi
Doç.Dr.Mutlu Vural-Doç.
Dr.Kerem Erkalp
Dişhekimliğinde Acil Tıbbi Müdahale
Kursu
27 Mart 2016
10.00-18.00
Yılmaz Manisalı
Eğitim Merkezi
Doç.Dr.Mutlu Vural-Doç.
Dr.Kerem Erkalp
Dişhekimliğinde Acil Tıbbi Müdahale
Kursu
30 Mart 2016
10.00-18.00
Yılmaz Manisalı
Eğitim Merkezi
Doç.Dr.Mutlu Vural-Doç.
Dr.Kerem Erkalp
Dişhekimliğinde Acil Tıbbi Müdahale
Kursu
17
TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KOMİSYONU
15. Dönem Yönetim Kurulu görevi devraldığında Toplum Ağız Diş Sağlığı
Komisyonu’nda görev almak isteyen dişhekimleri için bir çağrı yapıldı. Bir önceki
dönemde görev almış olan komisyon üyeleri aranarak komisyon çalışmalarında
yer alıp almayacakları öğrenildi. Bu şekilde oluşan 15 Dönem Toplum Ağız ve Diş
Sağlığı Komisyonu (TADS Komisyonu), toplantılarını ayda bir Oda merkezimizde
yapmaya karar verdi. İki yıllık çalışma dönemi içinde 40 civarında toplantı gerçekleştirildi. Toplantılarda yeni projeler geliştirme, eğitim materyallerini güncelleme
çalışmaları yapıldı.
*Okullardan ve sivil toplum kuruluşlarından gelen ağız ve diş sağlığı eğitimi isteklerinin planlaması yapıldı, eğitmen dişhekimleri tarafından bu eğitimler gerçekleştirildi.
*2 yıllık çalışma döneminde 46 okulda 14 bin öğrenciye, onların öğretmenlerine ve
1250 yetişkine eğitim verildi. Sakatlar Derneği, Görme Engelliler Derneği, huzurevleri, çocuk yuvaları, psikiyatri ve rehabilitasyon merkezlerine ulaşıldı.
*Zeytinburnu Belediyesi ile ortaklaşa yapılan proje kapsamında, ilçede bulunan 13
ilkokuldaki 1. sınıf öğrencilerine ağız diş ve sağlığı eğitimi verildi. Eğitimin desteklenmesi amacıyla Dişhekimi Ahmet Özdikmen’in boyama kitabı bastırıldı, afiş ve
broşürler hazırlandı. Zeytinburnu Belediyesi öğrencilere diş fırçası ve diş macunu
dağıttı.
*Komisyonumuz, TDB TADS Komisyonu’nun Prof. Dr. İnci Oktay yönetiminde yürüttüğü “Sağlığı Geliştiren Okullar” projesine destek olmaya devam etti. Bu kapsamda projenin İstanbul ayağında çalışacak yeni eğitmen dişhekimlerine Kalibrasyon
Eğitimleri verildi.
*Eğitmen dişhekimi olmak isteyenler ve hâlihazırda eğitmen olan dişhekimlerinin
eğitimlerinin güncellenmesi için duyurular yapıldı, başvurular alındı.
PROF. DR. İNCİ OKTAY NUSRET FİŞEK HALK SAĞLIĞI ÖDÜLÜ’NÜ ALDI
İstanbul Tabip Odası’nın 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde geleneksel
olarak verdiği Prof.Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü’nü bu yıl Odamız
tarafından aday gösterilen Prof.Dr. İnci Oktay aldı.
13 Mart 2016 Pazar günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilen
törende Beşiktaş Belediyesi de fizik tedavi ve çocuklara uyguladıkları ağız-diş tedavisi hizmetinden dolayı Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.
Prof.Dr. İnci Oktay’ın törene katılamaması nedeniyle ödülünü İstanbul Dişhekimleri
Odası Başkanı Murat Ersoy aldı. Ersoy törende yaptığı konuşmada, Oktay’ın uzun
yıllardır toplumun ağız ve diş sağlığı göstergelerinin düzeltilebilmesi amacıyla büyük emek ve özveri ile özgün projelere imza attığını söyledi. Prof.Dr. İnci Oktay’ın
bu çalışmaları ve projeleri Türk Dişhekimleri Birliği - Oda işbirliği ile yürüttüğünü
ifade eden Ersoy, İstanbul Tabip Odası’na ve jüriye teşekkür ederken Beşiktaş
Belediyesi’ni de kutladı.
18
TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI
TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI (17-23 KASIM 2014)
Çelenk Töreni ve Basın Açıklaması
22 Kasım Dişhekimliği Günü’nü içine alan Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri 17 Kasım 2014 Pazartesi günü saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk koyulması
ile başladı.
Çelenk törenine Odamız ve TDB yöneticileri, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dekanı
Prof. Dr. Serdar Üşümez ile Oda aktivistleri katıldı.
Çelenk töreninin ardından Oda merkezinde yapılacak basın toplantısına geçildi.
İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve Oda aktivistlerinin katıldığı
toplantıda açıklamayı Başkan Murat Ersoy yaptı.
Ersoy, dişhekimlerinin; ağız ve diş sağlığı ile ilgili verilerin iyiye gitmesi, sağlık politikalarının bu yönde olumlu düzenlemelerle şekillenmesi beklentisi içinde olduklarını,
ancak bu beklentilerinin karşılanmadığı gibi her yıl mesleki alandaki tartışmaların
daha da arttığını, böyle bir ortamda günlerini kutladıklarını ifade etti. Toplantıda,
ağız sağlığı ve genel sağlık ilişkisine bütüncül bir yaklaşımla “sağlıklı toplum” yaratılması için çaba sarf eden dişhekimlerinin yasal düzenlemelerle mesleklerini icra
edemez hale getirildiğine de dikkat çeken Ersoy, Ağız ve Diş Sağlığı Sunulan Özel
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte yapılması planlanan değişiklikleri kaygıyla
izlediklerini söyledi.
19
TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI
Geleneksel Plaket ve Sertifika
i
Töreni
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Geleneksel Plaket ve Sertifika
i Töreni 23 Kasım 2014 Pazar günü Şişli Kent Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Mesleğinde 60, 50, 40 ve 25. yılını tamamlamış dişhekimlerinin plaket
aldığı törende ayrıca hafta boyunca düzenlenen etkinliklerde başarılı olanlara
ödülleri verildi. Başkan Murat Ersoy’un açılış konuşmasını yaptığı törende sırasıyla,
DİŞSİAD Başkanı Namık Kemal Sönmez, Okan Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Dekanı Prof.Dr.Işıl Küçükay ve Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel
birer konuşma yaptı. Törende ayrıca İstanbul Dişhekimleri Odası Türk Sanat Müziği
Korosu da küçük bir konser verdi.
20
TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI
9. Geleneksel Bowling Turnuvası
İstanbul’daki dişhekimliği fakültelerinden öğrencileri buluşturan ve artık gelenekselleşen Bowling Turnuvası’nın dokuzuncusu 19 Kasım 2014 Çarşamba günü yapıldı.
Çekişmeli geçen turnuvada, İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri öğrencileri yalnız bırakmadı. Turnuvada birinci, ikinci ve üçüncü olan ekipler kupalarını
ve hediye çeklerini Geleneksel Plaket ve Sertifika Töreni’nde aldılar.
Kurumlar Arası Futbol Turnuvası
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nın bir diğer gelenekselleşen etkinliği olan Futbol Turnuvası, 21 Kasım 2014 Cuma günü Yedikule Zigana Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Turnuvada birinciliği Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi takımı,
ikinciliği Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi takımı, üçüncülüğü de İstanbul
Dişhekimleri Odası takımı aldı.
21
TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI
Masa Tenisi Turnuvası
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nda ilk kez düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası,
16 Kasım 2014 Pazar günü Şişli Terakki Vakfı Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Meslektaşlarımızın ve dişhekimliği fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği turnuvada
tek erkeklerde Engin Avcı birinci, Mustafa Özkaymak ikinci, Mustafa Yöney üçüncü,
Cemil Ayık dördüncü oldu. Tek kadınlar kategorisinde de Defne Kocaman birinci,
Nesrin Subaşı ikinci, dişhekimliği fakültesi öğrencilerinden Duygu Demirkok üçüncü,
İrem Cüce dördüncü oldu.
Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimleri
Ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalarını yürüten
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonu, TADS haftası etkinlikleri kapsamında Özel
Sahakyan Nunyan Ermeni İlköğretim Okulu, Sakatlar Derneği ve Galip Öztürk
Sevgi Evleri Çocuk Yuvası’nda ağız diş sağlığı eğitimi verdi, çocuklara fırça macun dağıttı. 21 Kasım 2014 Cuma günü Özel Sahakyan Nunyan Ermeni İlköğretim
Okulu’ndaki eğitime eğitmen dişhekimleri Mergül Rodoplu, Necmiye Çapçı Şen,
Melek Gedikoğlu, Hüseyin Kınalı, Hatice Kumbasar, Zuhal Gürel katıldı. Sakatlar
Derneği’ndeki eğitim 22 Kasım 2014 Cumartesi günü yapıldı ve eğitimi eğitmen
dişhekimleri Çiğdem Şahin, Musa Kılıç, Songül Yargıcı, Hatice Kumbasar verdi. 23
Kasım 2014 Pazar günü Galip Öztürk Sevgi Evleri Çocuk Yuvası’nda yapılan eğitime
de Songül Yargıcı, Sedef Kıyak Şeker, Göksel Gök katıldı. Her üç eğitimde, eğitmen dişhekimlerinin yanı sıra İstanbul Dişhekimleri Odası Yerel Öğrenci Kolu üyesi
öğrenciler de yer aldı.
22
TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI
Konferans: Kişilik Yapılarının Ağız ve Diş Sağlığına Etkileri
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası sosyal programı kapsamında 20 Kasım 2014
Perşembe günü, Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezi’nde Psikiyatrist Dr.Tahir Özakkaş’ın
konuşmacı olduğu bir konferans düzenlendi. “İletişimin Temelindeki Sır Olan Kişilik
Yapıları Ağız ve Diş Sağlığını Nasıl Etkiler?” konulu konferansta hastaların ağız ve
diş sağlığı verilerini; cinsiyetleri, sosyo-ekonomik durumları ya da mevcut hastalıkları
kadar taşıdıkları kişilik özeliklerinin de etkilediği anlatılarak kişilik tipleri üzerinden
hasta profilleri konu edildi.
TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI (15-22 Kasım 2015)
i
Geleneksel Plaket ve Sertifika
Töreni
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Geleneksel Plaket ve Sertifika
i Töreni 15 Kasım 2015 Pazar günü Şişli Kent Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Mesleğinde 60, 50, 40 ve 25. yılını tamamlamış dişhekimlerinin plaket aldığı törende mesleğe “merhaba” diyen yeni mezun dişhekimlerine de sertifikaları
verildi.
i
Törende ayrıca, Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası'nda dereceye giren dişhekimleri
ile 37. İstanbul Maratonu'nda AKUT'a destek amacıyla koşan İstanbul Dişhekimleri
Odası üyesi dişhekimleri de plaket ve sertifikalarını
aldı.
i
Başkan Murat Ersoy’un açılış konuşmasını yaptığı törende; Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Figen Kaptan, Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğü
Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Bekir Turan ve Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Prof. Dr.
Taner Yücel birer konuşma yaptı; törene, yurt dışında olması nedeniyle katılamayan TDB Disiplin Kurulu Başkanı Prof.Dr. Turhan Atalay'ın mesajı okundu. Törende
Levent Işıktekin ve grubu da küçük bir konser verdi.
23
TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI
Çelenk Töreni
22 Kasım Dişhekimliği Günü’nü içine alan Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri Pazar günü gerçekleştirilen Sertifika ve Plaket Töreni’nin ardından 16 Kasım
2015 Pazartesi günü saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk koyulması ile devam etti.
Sanatçı Dişhekimleri Karma Sergisi
22 Kasım Dişhekimliği Günü’nü içine alan Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası 2015
yılında farklı bir etkinlikle kutlandı. Sanat eğilimini dişler dışında tuvale, hamura,
cama yansıtmış dişhekimlerinin eserleri hafta kapsamında düzenlenen ve 16 Kasım
Pazartesi günü açılışı yapılan Sanatçı Dişhekimleri Karma Sergisi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergi’de 41 dişhekiminin 120’den fazla eseri 16-27 Kasım tarihleri arasında
Basın Müzesi’nde sergilendi.
24
TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI
Sunay Akın Tek Kişilik Gösteri
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri 19 Kasım 2015 akşamı Şişli Kent Kültür
Merkezi’nde Sunay Akın’ın Tek Kişilik Gösterisi ile renklendi. Anlattığı hikâyelerle geçmişten günümüze ayrıntılarla bezenmiş bir köprü kuran, kendisine has üslubuyla
bizi biz yapan değerleri tekrar tekrar hatırlatan Akın, Odamızın ve Güney Dental
Diş’in katkılarıyla düzenlenen gösteride dişhekimleriyle buluştu.
Geleneksel Bowling Turnuvası
İstanbul’daki dişhekimliği fakültelerinden öğrencileri buluşturan Bowling Turnuvası’nın
onuncu buluşması 18 Kasım 2015 Çarşamba akşamı gerçekleştirildi. Turnuvada birinci, ikinci ve üçüncü olan ekiplere kupalarıyla birlikte hediye çekileri de verildi.
25
TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI
Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimleri
22 Kasım Dişhekimliği Günü'nü içine alan Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında, İstanbul Dişhekimleri Odası ve Zeytinburnu Belediyesi, haftanın
anlam ve önemine uygun bir projeye imza attı.
Ağız ve diş sağlığı verilerinin her geçen gün kötüleştiği ülkemizde özellikle çocuklarda ağız sağlığına ilişkin farkındalık yaratmayı amaçlayan, İstanbul Dişhekimleri Odası ile Zeytinburnu Belediyesi’nin ortaklaşa yürüteceği bu projeyle Zeytinburnu’nda
13 okulda yaklaşık 7 bin 1.sınıf öğrencisine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.
Proje, 19 Kasım 2015 Perşembe günü Haluk Ündeğer İlkokulu’nda başlatıldı. On
sınıfta toplam 331 1.sınıf öğrencisine Odamız eğitmen dişhekimleri; Hale Taşkaya,
Füsun Şeker, Zuhal Gürel, Bilgehan Nesiri, Sevil Tuğlu Arslan, Hadice Kumbasar
ve Ayşe Derya Azezli tarafından ağız-diş sağlığı eğitimi verildi, boyama kitapları
dağıtıldı. Ayrıca; Oda Başkanı Murat Ersoy, Genel Sekreteri Aret Karabulut, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Gönül Demirer ve Zeytinburnu Belediyesi Sağlık
İşleri Müdürü Eyüp Demir tarafından öğrencilere diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı.
Eğitim verilen okullar:
Haluk Ündeğer İlkokulu
Gazipaşa İlkokulu
Saniye Sezgin Elmas İlkokulu
Kazım Özalp İlkokulu
Celalettin Gözüsulu İlkokulu
Merkezefendi İlkokulu
Fatma Süslügil İlkokulu
Nuripaşa İlkokulu
Atatürk İlkokulu
Veliefendi İlkokulu
Bozkurt İlkokulu
Ziya Gökalp İlkokulu
Dr. Reşit Galip İlkokulu
Kamuda Çalışan Dişhekimlerine Ziyaret
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul Dişhekimleri
Odası Yönetim Kurulu, 18 Kasım 2015 Çarşamba günü İl Özel İdaresi Okmeydanı
Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde çalışan dişhekimlerini ziyaret etti. Ziyarette ayrıca
Başhekim Ferhat Arol’la da bir görüşme yapıldı.
26
TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI
Bilimsel Toplantı
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri, 22 Kasım Dişhekimliği Günü'nde
gerçekleştirilen bilimsel toplantıyla son buldu. Taksim Point Otel'de yapılan "Oral
İmplantolojide Komplikasyonlar ve Çözüm Önerileri" konulu toplantının moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Cüneyt
Karabuda yürüttü. Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi öğretim üyesi Doç.
Dr.Gühan Dergin ile İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi öğretim üyeleri Doç
Dr. Nilüfer Balcıoğlu ve Doç.Dr.Volkan Arısan'ın konuşmacı olduğu toplantıya yaklaşık 120 meslektaşımız katıldı. Toplantıya katılan dişhekimlerine, Odamız tarafından
22 Kasım Dişhekimliği Günü anısına bir de küçük hediye verildi.
27
İLÇE TEMSİLCİLERİ KOMİSYONU
İlçe Temsilcileri Komisyonu, ilçe temsilcilerimiz aracılığıyla dişhekimlerinin istek ve
önerilerini yönetim kurullarına iletmek, Oda etkinliklerini ilçelerdeki meslektaşlarımıza taşımak, bölgelerdeki sorunlara çözüm üretmek gibi görevleri gönüllü olarak
üstlenmişlerdir.
2014-2016 çalışma dönemi içinde, İstanbul’da 39 ilçede 161 ilçe temsilcimiz yeni
yönetmelik ve uygulamasında yaşanılan zorluklar, ertelemeler, değişiklikler nedeniyle karşılaşılan sorunlarda, meslektaşlarımızı bilgilendirmeye, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde çözüm bulmaya çalışmışlardır. Eskiden muayenehane ve
sağlık kuruluşlarının denetimlerinde oda temsilcisi olarak bulunan ilçe temsilcilerimizin, maalesef yönetmelikte yapılan değişiklikle denetleme kurulu içinde yer
almaması yaşanan sıkıntıları arttırmıştır. Bu da meslektaşlarımızın sorunlarını daha
da büyütmüştür. Yeni yönetmelikteki denetim formlarının muayenehane, poliklinik
ve merkezler için ayrı ayrı olmaması büyük bir eksiklik olup, bölgeler arasında
farklı farklı uygulamalara neden olmuştur. Bu zor dönemde, ilçe temsilcilerimiz
çalışmalarıyla İstanbul Dişhekimleri Odası’nın meslektaşlarının yanında olduğunu
hissettirmişlerdir.
Kahvaltılı Bölge Toplantıları
İlçe Temsilcileri Komisyonu, dişhekimlerinin gündeminde olan sıcak gelişmeleri tartışmak, bölgelerde yaşanan sorunları görüşmek ve bunlara çözüm yollarını üretmek
amacıyla düzenlenen Kahvaltılı Bölge Toplantıları’nı 15.Dönem çalışmaları sürecinde
başarıyla organize etmiştir. Her dönem artan bir katılım grafiği gözlemlenen bu
28
İLÇE TEMSİLCİLERİ KOMİSYONU
toplantılar Oda ve dişhekimlerinin yüz yüze temasını sağlamak adına büyük önem
taşımaktadır. Toplantılara; Başkan Murat Ersoy, Genel Sekreter Aret Karabulut, Sayman Seçkin Özeralp, İlçe Temsilcileri Komisyonu sorumlusu, Denetleme Kurulu üyesi
Bilgehan Nesiri ve İlçe Temsilcileri Komisyonu üyeleri katılmıştır.
15.Dönem Yönetim Kurulu çalışma programı dahilinde;
• 15 Ekim 2014 Çarşamba günü Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Güngören,
Zeytinburnu ilçelerindeki dişhekimleri,
• 12 Kasım 2014 Çarşamba günü Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer ilçelerindeki dişhekimleri,
• 17 Aralık 2014 Çarşamba günü Kadıköy, Ataşehir, Adalar ilçelerindeki dişhekimleri,
• 04 Şubat 2014 Çarşamba günü Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla ilçelerindeki ve
Yalova ilindeki dişhekimleri,
• 11 Mart 2015 Çarşamba günü Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece,
Başakşehir, Silivri, Çatalca, Esenyurt ilçelerindeki dişhekimleri,
• 25 Mart 2015 Çarşamba günü Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Fatih,
Eyüp ilçelerindeki dişhekimleri,
• 15 Nisan 2015 Çarşamba günü Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli,
Sancaktepe, Şile ilçelerindeki dişhekimleri,
• 06 Mayıs 2015 Çarşamba günü Yalova ilindeki dişhekimleri,
• 21 Ekim 2015 Çarşamba günü Kadıköy, Ataşehir, Adalar ilçelerindeki dişhekimleri,
• 04 Kasım 2015 Çarşamba günü Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Güngören, Zeytinburnu ilçelerindeki dişhekimleri,
• 02 Aralık 2015 Çarşamba günü Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer ilçelerindeki dişhekimleri,
• 23 Aralık 2015 Çarşamba günü Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla ilçelerindeki dişhekimleri,
• 20 Ocak 2016 Çarşamba günü Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece,
Başakşehir, Silivri, Çatalca, Esenyurt ilçelerindeki dişhekimleri,
• 17 Şubat 2016 Çarşamba günü Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Fatih,
Eyüp ilçelerindeki dişekimleri,
• 16 Mart 2016 Çarşamba günü Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli,
Sancaktepe, Şile ilçelerindeki dişekimleri, gerçekleştirilen Kahvaltılı Bölge Toplantılarında bir araya gelmiştir.
29
İLÇE TEMSİLCİLERİ KOMİSYONU
İlçe Temsilcileri Eğitimleri
15. Dönem Yönetim Kurulu, görev süresi boyunca 2014-2015 döneminde ve 20152016 döneminde ataması yapılan ilçe temsilcileri için bilgilendirme toplantıları düzenlemiştir. Yönetim Kurulumuzun çalışma süresi içinde gerçekleştirilen yönetmelik
değişikliği, ilçe temsilcilerimizin çalışma alanlarında birçok sorunun yaşanmasına
neden olmuş, yapılan eğitim toplantılarında bu sorunlara ve çözüm yollarına ilişkin
hukuki durum değerlendirilmiştir.
*2014-2015 çalışma döneminde atanan ilçe temsilcileri için eğitim toplantısı 17 Eylül
2014 tarihinde Taksim Elite World Otel’de,
*2015-2016 döneminde atanan ilçe temsilcileri için eğitim toplantısı 07 Ekim 2015
tarihinde Taksim Green Park Otel’de yapılmıştır.
Bölgesel Bilimsel Toplantılar
2014-2016 çalışma dönemi süresince, İlçe Temsilcileri Komisyonumuz ve Eğitim Komisyonumuz tarafından birlikte organize edilen “Bölgesel Bilimsel Toplantılar” meslektaşlarımız tarafından yoğun bir ilgiyle izlendi. İstanbul’da yedi bölgede birbirinden farklı konular ve konuşmacılarla planlanan bölgesel kahvaltılı toplantılarımız
farklı firmalar
tarafından desteklendi. Katılımın 30-35 kişi ile sınırlı tutulduğu toplani
tılar, sabah 9.30’da kahvaltıyla başladı, 10.30- 12.30 arası da bilimsel bölümle devam etti. Toplantılara olan ilgi, bu formatta bir eğitimin meslektaşlarımızın çalışma
günlerini kaybetmeden eğitimleri kendi bölgelerinde takip etmeye istekli olduklarını
göstermiştir.
Eğitim yapılacak bölgeler şu şekilde sınıflandırılmıştır:
* Avcılar, Beylikdüzü, Çatalca, Esenyurt, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Başakşehir
* Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Güngören, Zeytinburnu
* Kadıköy, Ataşehir, Adalar
* Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla, Yalova
* Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kâğıthane, Sarıyer
* Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Şile
* Fatih, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüp
30
İLÇE TEMSİLCİLERİ KOMİSYONU
BÖLGESEL BİLİMSEL TOPLANTILAR 2014-2015
TARİH
BÖLGELER
KONU VE KONUŞMACILAR
FİRMA
23 Ekim 2014
Bakırköy, Bahçelievler,
Bağçılar Zeytinburnu, Yalova
Dr. Dişhekimi Erol Cansız
Alveolar Kemik Augmentosyanlarında Cerrahi Prensipler
Umg
30 Ekim 2014
Kartal, Maltepe, Pendik,
Tuzla, Yalova
Doç. Dr. Saip Denizoğlu
İmplant: İlk Tercih ya da Alternatif
Dentsply
13 Kasım 2014
Kadıköy, Ataşehir, Adalar
Dr.Dişhekimi İlker Arslan
İmplant Tedavilerinde Protetik Planlama
Umg
20 Kasım 2014
Beykoz, Üsküdar, Ümraniye,
Çekmeköy, Şile
Dr. Dişhekimi Oğuzhan Özdemir
İmplantlarda Tedavi Planlaması Ve Estetik: Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Eot
27 Kasım 2014
Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş,
Kağıthane, Sarıyer
Doç. Dr. Mustafa Ramazanoğlu
İmplant Yüzey ve Makro Dizaynın Osseointegrasyon Üzerinde
Etkileri, Klinik Yansımaları
Dentsply
11 Aralık 2014
Avcılar,Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece
Doç. Dr. Ahmet Hamdi Arslan
Sinüs Lifting
Umg
18 Aralık 2014
Fatih, Arnavutköy, Gop,
Sultangazi, Eyüp
Doç.Dr. Volkan Arısan
Cerrahiden Proteze İmplantasyon Komplikasyonları
Eot
25 Aralık 2014
Kadıköy, Ataşehir, Adalar
Doç. Dr. Mustafa Ramazanoğlu
İmplant Yüzey ve Makro Dizaynın Osseointegrasyon Üzerinde
Etkileri, Klinik Yansımaları
Dentsply
15 Ocak 2015
Kartal, Maltepe, Pendik,
Tuzla, Yalova
Dr. Dişhekimi Noyan Başal
İmplanta Başlarken: Koşmaya Başlamadan Yürümek
Eog
22 Ocak 2015
Beykoz, Üsküdar, Ümraniye,
Çekmeköy, Şile
Doç. Dr. Hilal Toygar
Periodontolojide İlaç Kullanımı
Umg
29 Ocak 2015
Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece
Doç.Dr. Altuğ Çilingir
Dental İmplantlar Hareketli Protezlerde Can Simidi Mi?
Dentsply
5 Şubat 2015
Bakırköy, Bahçelievler,
Bağcılar, Esenler, Güngören,
Zeytinburnu, Yalova
Yard.Doç.Dr.Bahadır Kan
İmplant Ne Zaman, Hangi Durumda ve Nasıl?
Eot
26 Şubat 2015
Kartal, Maltepe, Pendik,
Tuzla, Yalova
Doç.Dr. Hanefi Kurt
Muayenehane Pratiğinde Eklem Rahatsızlıkları
Umg
12 Mart 2015
Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş,
Kağıthane, Sarıyer
Doç.Dr. Gökçe Meral
İmplantolojiye Giriş ve Temel Cerrahi Kurallar
Eot
19 Mart 2015
Bakırköy, Bahçelievler,
Bağçılar, Esenler, Güngören
Zeytinburnu Yalova
Dr. Dişhekimi Kılıçarslan Argın
Periimplantitis: Kapıdaki Düşman
Dentsply
26 Mart 2015
Fatih, Arnavutköy, Gop,
Sultangazi, Eyüp
Yard.Doç.Dr.Emir Yüzbaşıoğlu
Simantasyon
Umg
2 Nisan 2015
Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece , Küçükçekmece
Yard.Doç. Dr.Uğur Mercan
İmplant Cerrahisinin Olası Komplikasyonları ve Tedavileri
Eot
16 Nisan 2015
Kadıköy, Ataşehir, Adalar
Dr. Dişhekimi Noyan Başal
İmplanta Başlarken: Koşmaya Başlamadan Yürümek
Eot
30 Nisan 2015
Beykoz, Üsküdar, Ümraniye,
Çekmeköy, Şile
Doç. Dr. Saip Denizoğlu
İmplant: İlk Tercih ya da Alternatif
Dentsply
14 Mayıs 2015
Fatih, Arnavutköy, Gop,
Sultangazi, Eyüp
Dr. Dişhekimi Kılıçarslan Argın
Periimplantitis: Kapıdaki Düşman
Dentsply
31
İLÇE TEMSİLCİLERİ KOMİSYONU
BÖLGESEL BİLİMSEL TOPLANTILAR 2015-2016
32
TARİH
BÖLGELER
KONU VE KONUŞMACILAR
FİRMA
8 Ekim 2015
Avcılar, Beylikdüzü, Çatalca,
Büyükçekmece, Küçükçekmece, Başakşehir
Yard. Doç. Dr. Mustafa Gündoğar
Endodontik Döner Alet Sistemlerinde Yeni Gelişmeler
Paşa
Dental
15 Ekim 2015
Bakırköy, Bahçelievler,
Bağcılar, Esenler, Güngören
Zeytinburnu
Yard. Doç. Dr. Mustafa Gündoğar
Endodontik Döner Alet Sistemlerinde Yeni Gelişmeler
Paşa
Dental
21 Ekim 2015
Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla,
Yalova
Dr. Dişhekimi Rıza Kerem Dedeoğlu
Total Diş Eksikliğinde İmplant Destekli Hareketli Protezler
Core
Medikal
5 Kasım 2015
Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş,
Kağıthane, Sarıyer
Dr. Dişhekimi Oğuzhan Özdemir
Klinik İmplantolojide Tedavi Planlaması Ve Güncel Yaklaşımlar
Eot
12 Kasım 2015
Bakırköy, Bahçelievler,
Bağcılar, Esenler, Güngören
Zeytinburnu
Prof. Dr. Cüneyt Karabuda
İmmediat İmplantasyon
Core
Medikal
25 Kasım 2015
Kadıköy, Ataşehir, Adalar
Prof. Dr. Atilla Sertgöz
Anterior Tek Diş İmplantlarda Estetik
Dr. Dişhekimi Esra Silahtar
Porselen Laminalarda Başarıyı Etkileyen Faktörler
Ivoclar
26 Kasım 2015
Avcılar, Beylikdüzü, Çatalca,
Büyükçekmece, Küçükçekmece, Başakşehir
Yard. Doç. Dr. Safa Tuncer
Posterior Kompozitlerin Klinik Başarısı
Paşa
Dental
03 Aralık 2015
Bakırköy, Bahçelievler,
Bağcılar, Esenler, Güngören
Zeytinburnu
Yard. Doç. Dr. Safa Tuncer
Posterior Kompozitlerde Klinik Başarı
Paşa
Dental
10 Aralık 2015
Beykoz, Üsküdar, Ümraniye,
Çekmeköy, Şile
Prof. Dr. Nurhan Güler
İmplant Komplikasyonları Ve Çözümler
Eot
23 Aralık 2015
Fatih, Arnavutköy, Gop, Sultan- Dr. Dişhekimi Esra Silahtar
gazi, Eyüp
Porselen Laminalarda Başarıyı Etkileyen Faktörler
Cdt. Coşkun Kasapoğlu
Lamina Ve Tam Seramik Restorasyonlarda Materyal Ve Renk
Seçimi
Ivoclar
24 Aralık 2015
Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş,
Kağıthane, Sarıyer
Core
Medikal
07 Ocak 2016
Dr. Dişhekimi Can Tatar
Avcılar, Beylikdüzü, Silivri,
Çatalca, Başakşehir, Büyükçek- Augmentasyonlar Ve Bonering Teknik
mece, Küçükçekmece
Eot
14 Ocak 2016
Beykoz, Üsküdar, Ümraniye,
Çekmeköy, Şile
Prof. Dr. Atilla Sertgöz
Anterior Tek Diş İmplantlarda Estetik
Dr. Dişhekimi Esra Silahtar
Porselen Laminalarda Başarıyı Etkileyen Faktörler
Ivoclar
27 Ocak 2016
Karta, Maltepe, Pendik,
Tuzla
Dr. Dişhekimi Atakan Elter
Gülüş Estetiğinde Yaklaşımlar
Paşa
Dental
28 Ocak 2016
Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş,
Kağıthane, Sarıyer
Prof. Dr. Mehmet Cudi Balkaya
Fiber Post Uygulamaları
Paşa
Dental
4 Şubat 2016
Fatih, Arnavutköy, Gop,
Sultangazi, Eyüp
Prof. Dr. Gökçe Meral
İmplantoloiye Giriş Ve Temel Cerrahi Kurallar
Eot
Doç. Dr. Hanefi Kurt
Brukszim Vakalarında İmplant Uygulaması
İLÇE TEMSİLCİLERİ KOMİSYONU
BÖLGESEL BİLİMSEL TOPLANTILAR 2015-2016
TARİH
BÖLGELER
KONU VE KONUŞMACILAR
FİRMA
11 Şubat 2016
Bakırköy, Bahçelievler,
Bağcılar, Esenler, Güngören
Zeytinburnu
Dr. Dişhekimi Esra Silahtar
Porselen Laminalarda Başarıyı Etkileyen Faktörler
Cdt. Ertuğrul Yıldırım
Yeni Nesil Laboratuar Kompozitleri Ve Uygulama Alanları
Ivoclar
25 Şubat 2016
Anadolu Yakası
Yrd. Doç. Dr. Fazıl Erdem
İmplant Uygulamalarında İleri Cerrahi Teknikleri (Kemik Ogmentasyonu)
Core
Medikal
2 Mart 2016
Kartal Maltepe Pendik Tuzla
Yard.Doç.Dr. Mustafa Gündoğar
Endodontik Tedavide Son Yenilikler (İrigasyon Ve Döner Alet
Sistemleri )
Paşa
Dental
3 Mart 2016
Bakırköy, Bahçelievler,
Bağcılar, Esenler, Güngören
Zeytinburnu
Prof. Dr. Mehmet Cudi Balkaya
Fiber Post Uygulamaları
Paşa
Dental
10 Mart 2016
Avcılar,Beylikdüzü,Silivri,
Çatalca,Başakşehir, Büyükçekmece,
Küçükçekmece
Dr. Dişhekimi Esra Silahtar
Porselen Laminalarda Başarıyı Etkileyen Faktörler
Dr. Dişhekimi Ali Özoğlu
Anterior Kompozit Restorasyonlarda Doğal Görünümü Yakalamak
Ivoclar
16 Mart 2016
Bakırköy, Bahçelievler,
Bağcılar, Esenler, Güngören
Zeytinburnu
Doç. Dr. Bahadır Kan
Total Dişsiz Vakaların Rehabilitasyonunda Açılı İmplantlar – All On
4
Eot
24 Mart 2016
Kadıköy, Ataşehir, Adalar
Doç. Dr. Altay Uludamar
Cdt. Şakir Kahraman
Tüm Yönleriyle Tam Seramik Restorasyonlar
Ivoclar
31 Mart 2016
Avcılar,Beylikdüzü,Silivri,
Çatalca,Başakşehir, Büyükçekmece, Küçükçekmece
Dr. Dişhekimi Alper Gültekin
Oral İmplantolojide Başarı
Core
Medikal
Prof. Dr. Atilla Sertgöz
Anterior Tek Diş İmplantlarda Estetik
Dr. Dişhekimi Esra Silahtar
Porselen Laminalarda Başarıyı Etkileyen Faktörler
Ivoclar
Dişhekimi Arzu Yalnız Zogun
Sinüs Lifting
Core
Medikal
7 Nisan 2016
14 Nisan 2016
Tüm Anadolu Yakası
33
SOSYAL KOMİSYON
Tekirdağ Yaza Merhaba Gezisi
İstanbul Dişhekimleri Odası Sosyal Komisyonu tarafından düzenlenen “Yaza Merhaba Gezisi”, 19 Nisan 2015 tarihinde Tekirdağ Yazır Köyü Karaağaçlık mevkiinde yer alan Barbaros Bağ Evi’ne (Barbare Wines) yapıldı. Kadıköy, Bakırköy ve
Avcılar’da buluşulup üç otobüs çıkılan yolculuğun ilk uğrak yeri Barbaros Bağ
Evi’nin şarap tesisi oldu. Tesisi gezip mahzende şarapçılık hakkında bilgi alan
meslektaşlarımız; genellikle killi ve kumlu olan Trakya toprağında yetiştirilen üzüm
çeşitlerini tanıma fırsatı buldular. Bağların ve tesisin aynı yerde olmasından ötürü
“şato” tipi üretimin yapılabildiği bağ evinin oldukça renkli ve bir o kadar da ilginç
mahzeninde, üyelerimize verilen bilgilerin ardından, bağ evinin manzarası eşliğinde
zengin menüsüyle öğle yemeği yendi. Çocuklar da büyüklerin keyfine
soğuk ve
i
yağmurlu havaya rağmen uçurtma uçurarak ortak oldu. Gezinin konuklarından
Bahadır Yamalıoğlu’nun uçurtma yapımıyla ilgili workshop’u, küçükler kadar büyüklerin de ilgisini çekti. İlerleyen saatlerde meslektaşlarımızın ve ailelerinin gezi keyfine
i
Sacit Kürkçü şarkılarla eşlik etti.
34
SOSYAL KOMİSYON
Aramıza Katıl ve Sen de Hayata El Ver...
İstanbul Dişhekimleri Odası Sosyal Komisyonu, “hayat paylaştıkça anlam ve değer
kazanır” diyerek 37.İstanbul Maratonu’nda “Adım Adım” projesine destek verdi.
Adalet Kolata, Akgül Gürerk, Kadir Öznam, Derya Eke Öznam, Handan Fırat İşyar, A.Hikmet Arısal, Ersin Temizel, Ercan Kartal, Tuna Gümüş, Tuba Tarhan, Funda
Çar, Aslıhan Koçak, Duygu İşcan, Sevgi Gümüş, Göksel Danış, Çetin Danış, Necip
Coşkun, 15 Kasım 2015 Pazar günü İstanbul Maratonu’nda “Adım Adım” oluşumunda yer alan AKUT-Arama Kurtarma Derneği adına koştu. Bu anlamlı projede yer
alıp AKUT adına koşuya katılan meslektaşlarımıza sertifikaları, Toplum Ağız ve Diş
Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel Plaket ve Sertifika
Töreni’nde verildi.
Ahmet Ümit ile Söyleşi: Ana Tanrıçadan Günümüze Kadın
İstanbul Dişhekimleri Odası, kuruluşunun otuzuncu yılını ve 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nü kutlamak üzere 8 Mart 2016 Çarşamba akşamı yazar Ahmet Ümit’in konuşmacı olduğu bir etkinlik düzenledi. “Ana Tanrıçadan Günümüze Kadın” konulu
söyleşinin açılışını Başkan Murat Ersoy yaptı. Ersoy’un ardından söz alan Ahmet
Ümit, mitolojiden, din kitaplarından günümüze kadar kadın kimliğinin serüvenini
anlattı ve “kul olma kültürü” ile “babayı öldürememek” kavramlarına değindi.
Etkinlikte, İttihat ve Terakki Fırkası’nın anlatıldığı ve bir döneme ışık tutan “Elveda
Güzel Vatanım” adlı son kitabını da imzalayan Ahmet Ümit hem kitabı hem de
kadın kimliğinin gelişimine ilişkin meslektaşlarımızdan gelen soruları yanıtladı.
35
BASIN YAYIN KOMİSYONU
15. Dönem Yönetim Kurulu görevi devir
aldığında Basın Yayın Komisyonu çalışmalarına kesintisiz bir şekilde devam
etmiştir. Dergi çalışmaları devam ederken komisyonda çalışan dişhekimleri
ya devam edip etmeyecekleri sorulmuş
2014 / Sayı: 154
tek tek aranarak komisyonda çalışmave bunun yanı sıra komisyonda görev
almak isteyen dişhekimleri için de duyuru yapılmıştır. Komisyon toplantıları fiziki
olarak İstanbul .Dişhekimleri Odası’nda
.
ve daha çok internet ortamında yazışmalarla yapılmıştır. Bu yönetim döneminde 11 Dergi basılmış ve dağıtılmıştır.
Dergi içeriğinde Oda faaliyet haberleri,
Partners in Progress
Partners in Progress
İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından
yapılan açıklamalar, bilimsel konular,
mesleğin düzenlemeleriyle ilgili aydın-
SAYI 154
SAYI 155
latıcı bilgilerin ağırlıklı olmasına ve bu
Başkan
Genel Sekreter
Editör
Oda Haberleri
Dosya: Genel Kurul
Komisyonlardan:
Kamu Dişhekimleri Komisyonu Kuruldu
Bilimsel: Mezial ve Distal Uzantılı
İmplant Üstü Sabit Protezler
Dosya: Soma Maden Faciası
Hukuk: Dişhekimliğinde
İşyeri Açma Çalıştırma Ruhsatı Sorunu
Anma: Sevinç Özgüner’i Anmak,
Gezi Direnişinin Çocuklarını Kucaklamaktır
Dünyadan: Mısır
Sağlığımız: Kardiyovasküler Sistem
Hastalıklarında Dental Yaklaşım Nasıl
Olmalıdır?
İçimizden Biri: Dişhekimlerinin Havuzla
İmtihanı
Geziyorum:
Tuna ve Sava’nın Kucağındaki Şehir,
Belgrad
Dental Kitap
Kitap/Müzik
Hoşgeldiniz
Duyurular
Aslında Hergün Fırçalıyorum
Karikatür
Başkan
Editör
Oda Haberleri
Komisyonlardan: İlçe Temsilcileri Komisyonu
Çalışmalarına Başladı
İDO 15. Dönem Komisyonları
İDO 2014-2015 İlçe Temsilcileri
Bilimsel: Restoratif Dişhekimliğinde Doğal
Diş ve
İmplantların Benzerlik ve Farklılıkları
Dosya: Cumhurbaşkanlığı Seçimine Doğru
Dosya: Barışa Övgü
Ekoloji: Yeşil Direniş
İçimizden Biri: Engel Tanımadı
Dünyadan: Afganistan
Geziyorum: Malaga’ya Gündüz Uçağı,
Lizbon’a Gece Otobüsü
Dental Kitap
Kitap/Müzik
Sanat Gündemi Nadine Gordimer
Hoşgeldiniz
Duyurular
Aslında Hergün Fırçalıyorum
Karikatür
bilgilerin yetkili kişilerin görüşleri olmasına özen gösterilmiştir. Bunların yanı sıra
güncel, toplumsal, çevre, sanat, kültür
gibi konulara da yer verilmiştir.
Web Sitesi
Odamız, hızla gelişen teknolojinin ve
aynı hızla artan internet kullanımının
gereği olarak elektronik iletişim ağını
geliştirme hedefini büyük çoğunlukla
yerine getirmiştir. www.ido.org.tr adresli sitemiz meslektaşlarımızın güncel ve
mesleki bilgilere kolay ulaşabilmelerini
sağlayacak duruma getirilmiştir. Uygulamada çıkan sorunların çözümü için
web sitesinde sürekli olarak bakım ve
yenileme çalışmaları devam etmektedir.
36
BASIN YAYIN KOMİSYONU
Ocak - Şubat 2015 Sayı: 158
.
.
Partners in Progress
Partners in Progress
SAYI 156
SAYI 157
SAYI 158
Başkan
Editör
Oda Haberleri
Dosya: Yönetmelik Taslağı
Söyleşi: TDB 21. Uluslararası Dişhekimliği
Kongresi Hazırlıkları
Dosya: Sağlık Bakanlığı Akademileri / TDB
Delege Sayısı
22 Kasım
Bilimsel: İmplant, Yumuşak Doku ve Kemik
İlişkisi
Bir Halk Sağlığı Olarak İşkence
Sağlığımız: Epilepsi Nedir?
Dosya: Yeni ve Korkunç Bir Tehlike Bonzai
Dünyadan: Lübnan
İçimizden Biri: Haydi Durma Harekete Geç
Geziyorum: Baltık Ülkeleri; Litvanya,
Letonya, Estonya
Sanat Gündemi: Günaydın Vietnam ve
Carpe Diem
Dental Kitap
Kitap/Müzik
Hoşgeldiniz
Duyurular
Aslında Hergün Fırçalıyorum
Bulmaca
Karikatür
Başkan
Editör
Oda Haberleri
Dosya: Yönetmelik Taslağı
Bilimsel Program
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Bilimsel:
Minimal İnvaziv Dişhekimliği,
Klinik Dişhekimliğinde Bir Öncü
Dosya: Suriye’de Neler Oluyor?
Dosya: Validebağ Korusu
Dünyadan: Portekiz
Sağlığımız: Ebola, Yeni Bir Salgın mı?
İçimizden Biri: Akıntıya Karşı Dişhekimleri
İçimizden Biri: Gümüşe Hayat Vermek
Geziyorum: Bir Mutluluk Adası Girit
Dental Kitap
Kitap/Müzik
Hoşgeldiniz
Duyurular
Akıl Oyunları
Aslında Hergün Fırçalıyorum
Karikatür
Başkan
Editör
Oda Haberleri
Delege Seçimleri Yapıldı
Mesleğimizi ve Meslek Örgütümüzü
Korumak İçin
El Ele Verelim
Dişhekimleri Odaları Ankara’da Yönetmelik
Değişikliğine “Dur”Dedi!
TDB 21.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi
Bilimsel Komite Çalışmaları Devam Ediyor
Kamu’da Çalışan Dişhekimleri Çalıştayı
Yapıldı
Bilimsel Program
Kamu’da Çalışan Dişhekimleri Anketi
Bilimsel: Estetik Bölgede Tek Diş Eksikliği
Vakalarında İmmediat Yükleme
Dünyadan: Ermenistan
Sağlığımız: AIDS- Hepatit
İçimizden Biri: “The Smigel” Ödülü
Meslektaşımız Galip Gürel’in
Hoşgeldiniz
İçimizden Biri: İki Hekim, İki Sanat, İki Sergi
Geziyorum: Paris
Dental Kitap
Kitap/Müzik
Sanat Gündemi: Yaşar Kemal
Akıl Oyunları
Aslında Hergün Fırçalıyorum
Duyurular
Karikatür
37
BASIN YAYIN KOMİSYONU
w w w. d e n t s p l y y m p l a n t s c o n g r e s s . c o m
Mart - Nisan 2015 Sayı: 159
DENTSPLY Implants Turkey olarak ,
Eylül 2014 - Haziran 2015 döneminde toplam 64 eğitim ve etkinlikte konuşmacımız olarak
yanımızda yer alan hekimlerimize ve uzmanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Prof. Dr. Aslan Gökbuget
Prof. Dr. Ateş Parlar
Prof. Dr. Baybora Kayahan
Prof. Dr. Celal Bahadır Giray
Prof. Dr. Celal Tümer
Prof. Dr. Ebru Çal
Prof. Dr. Erkan Erkmen
Prof. Dr. Hakan Terzioğlu
Prof. Dr. Hakan Uysal
Prof. Dr. M.Kemal Ünsal
Prof. Dr. Nur Mollaoğlu
Prof. Dr. Selim Pamuk
Prof. Dr. Sevtap Günbay
Prof. Dr. Tayfun Günbay
Doç. Dr. Ali Gürkan
Doç. Dr. Altuğ Çilingir
Doç. Dr. Bülent Gökçe
Doç. Dr. Gediz Serin
Doç. Dr. Mustafa Ramazanoğlu
Doç. Dr. Saip Denizoğlu
Doç. Dr. Tolga Akova
Doç. Dr. Yakup Üstün
Dr. AnnaKarin Lundgren
Dr. Jan Kielhorn
Dr. Kılıçarslan Argın
Dr. Marco Degidi
Dr. Noyan Başal
Dr. Uğur Meriç
Björn Roland , MDT
Thomas Lange
*İsim listesi akademik ünvan ve alfabetik sıra baz alınarak hazırlanmıştır.
Eğitim ve etkinliklerimizden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.
www.facebook.com/DENTSPLYImplants.com.tr
www.dentsplyimplants.com.tr
38
SAYI 159
SAYI 160
SAYI 161
Başkan
Editör
Oda Haberleri
TDB 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi
Bilimsel Komite Çalışmaları Devam Ediyor
TDB Olağanüstü Başkanlar Konseyi
Toplantısı
Bilimsel: Oral İmplantolojide Sinüs Tabanı
Elevasyonu
TMMOB Kapatılamaz
Dikenli Teller ve Vazgeçilen Özgürlükler:
İç Güvenlik Paketi
Komşuda Neler Var:
Feztival, Gezi ve Şaşırtan Seçim Sonuçları
Dünyadan: Çek Cumhuriyeti
İçimizden Biri: Hünerli Parmaklar Hız
Peşinde
Aidat Formu
Geziyorum: Gito’da Kış Başkadır
Dental Kitap
Kitap/Müzik
Duyurular
Hoşgeldiniz
Akıl Oyunları
Aslında Hergün Fırçalıyorum
Karikatür
Başkan
Editör
Oda Haberleri
TDB 15. Dönem Çalışmalarına Başladı
Meslek Sorunları Sempozyumu
TDB 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi
Kongre’den Söyleşiler
Bilimsel: Oral İmplantolojide Sinüs Tabanı
Elevasyonu (Bölüm II)
Dosya: Genel Seçim Üzerine
Hukuk
Dünyadan: Romanya
Dosya: Nükleer Santraller
Geziyorum: Küba
Aidat Formu
Dental Kitap
Kitap/Müzik
Hoşgeldiniz
Duyurular
Akıl Oyunları
Aslında Hergün Fırçalıyorum
Karikatür
Başkan
Editör
Oda Haberleri
Dişhekimliğinde İlaç, Kozmetik ve Tıbbi
Cihaz,
Malzeme Kullanımı ve Güvenliği
Geriatri ve Dişhekimliği
Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası: 60. 50. 40.
25. Yıl Hizmet Plaketi Alacakların Listesi
Bilimsel: Oral İmplantolojide Sinüs Tabanı
Elevasyonu (Bölüm III)
Ürün Teknik: Dil Temizleyiciler
Uyumayan Şehirde Bitmeyen Sorunlar
Hukuk
Dosya: Kadın Cinayetlerini Durduracağız
İçimizden Biri: Ayla Akbuar - Aile Dizimi
Dünyadan: Hollanda
Sağlığımız: Dişhekimliğinde Göz Sağlığı
Geziyorum: Laz Alpleri
Duyurular
Dental Kitap
Kitap/Müzik
Hoşgeldiniz
Akıl Oyunları
Aslında Hergün Fırçalıyorum
Karikatür
İKİ AYDA BİR YAYINLANIR
OCAK / ŞUBAT 2016
SAYI:163
BASIN YAYIN KOMİSYONU
Sandıkta olalım,
mesleğimize, meslek örgütümüze
sahip çıkalım!
SAYI 162
SAYI 163
SAYI 164
Başkan
Editör
Oda Haberleri
TDB Başkanlar Konseyi Toplantısı
15-22 Kasım 2015 Toplum Ağız ve Diş
Sağlığı Haftası Etkinlikleri
Komisyonlardan: Yeni Dönem Eğitim
Programı
FDI Gelişmeleri
Bilimsel: Oral Cerrahide Piezoelektrik
Kullanımı Hukuk: Tahir Elçi’yi Unutmayın
Dosya: Mülteciler
Söyleşi: Sunay Akın
Dişhekimleri 37. İstanbul Maratonunda
Kadın: Kelebekler Her Yerde
Gezi: Buz Beyazı “Yeşil Ada” Grönland
Dental Kitap
Kitap/Müzik
Duyurular
Aidat Formu
Akıl Oyunları
Aslında Hergün Fırçalıyorum
Karikatür
Hoşgeldiniz
Başkan
Editör
Oda Haberleri
Komisyonlardan: Kamu ve Özlük Hakları
Komisyonlardan: Toplum Ağız ve Diş Sağlığı
İDO Yerel Öğrenci Kolu Seçimleri
Uluslararası Dişhekimliği Öğrencileri Birliği
Bilimsel: Ağız İçi Optik Tarama Ölçüsü ile
Kişiye Özel Dayanak (Abutment) Tasarımı
ve Tüm-Çene (Full-mouth) Restorasyon
Hukuk: İddianamenin Dili Yok
İçimizden Biri:
Bizim İşimiz El Emeği ve Sanattır
Dünyadan: Fas
Kadın: Bir Sağlıkçı Gözüyle Şiddet
Gezi: Almanya’da Romantik Bir Durak.
Würzburg
Dental Kitap
Kitap/Müzik
Aidat Formu
Duyurular
Akıl Oyunları
Aslında Hergün Fırçalıyorum
Karikatür
Hoşgeldiniz
Başkan
Editör
Oda Haberleri
15. Dönem Değerlendirmesi
30. Yıl Röportajları
Dosya: Bütünsel Dişhekimliği
Bilimsel: Periimplantitisin Tedavisindeki
Güncel Yaklaşımlar
Hukuk
İçimizden Biri: Maket Dünyası
Dünyadan: Güney Kore
Kadın: 8 Mart / Unutmuyoruz, Alışmıyoruz
Gezi
Dosya: Sinemada Dişhekimliği
Dental Kitap
Kitap/Müzik
Aidat Formu
Duyurular
Akıl Oyunları
Aslında Hergün Fırçalıyorum
Karikatür
Hoşgeldiniz
39
KAMU VE ÖZLÜK HAKLARI KOMİSYONU
Kamu ve Özlük Hakları Komisyonumuz 15. Dönem çalışmalarını; sayısı gün geçtikçe
artan kamu personeli dişhekimlerinin ve ücretli çalışan dişhekimlerinin özlük hakları,
çalışma koşullarının tespiti ve tespit edilen sorunlara çözüm önerileri sunulması
ana temasıyla şekillendirmiştir. Aynı zamanda, kamuda çalışan dişhekimlerinin Oda
bünyesinde örgütlülüğünü arttırmayı da temel hedef olarak belirleyip bu yönlü
çalışmalar yürütmüştür.
Komisyonumuz bu amaçlar çerçevesinde; İstanbul’daki kamu çalışanlarını kapsayan anket çalışması yapmış, hastane ve ağız ve diş sağlığı merkezlerine ziyaretlerde bulunmuş, bölgesel kahvaltılı toplantılar düzenlemiş, başhekimlerle görüşmeler
yapmış, Türkiye genelini kapsayan bir çalıştay örgütlemiş ve diğer sağlık meslek
örgütleriyle ortak çalışmalar yürütmüştür.
Kamuda Çalışan Dişhekimleri Çalıştayı: “ADSM’de Dişhekimi Olmak”
İstanbul Dişhekimleri Odası Kamu ve Özlük Hakları Komisyonu’nun düzenlediği,
kamuda çalışan dişhekimlerinin sorunlarının tartışıldığı “ADSM’de Dişhekimi Olmak”
konulu Çalıştay, 20- 21 Aralık 2014 tarihlerinde Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Çalıştay’a; İstanbul, Ankara, İzmir, Zonguldak ve Tekirdağ’dan 95
dişhekimi katıldı. Çalıştay’da; Sağlıkta Dönüşüm, Performans Sistemi, Örgütlenme
Nasıl Olmalı?, Dişhekimlerinin Örgütlenmesi, Mobing Nedir? Sağlık Çalışanlarına
Yönelik Mobing ve Yargısal Korunma, Özlük Hakları, ADSM’lerde Nöbet
Uygulamaları, Uzmanlık Sonrası Kamuda Yaşanılan Sorunlar ana başlıkları altında
çeşitli tartışmalar yürütüldü.
40
KAMU VE ÖZLÜK HAKLARI KOMİSYONU
“5 Acil Talep” Eylemi
İstanbul Dişhekimleri Odası’nın da aralarında bulunduğu sağlık meslek örgütü ve
sendikalar; çalışma koşullarının acilen düzeltilmesi, emekliliğe yansıyacak temel
ücretlerin iyileştirilmesi, fiili hizmet zamlarının ödenmesi, tıp eğitiminde niceliği değil,
niteliği önceleyen politikaların uygulanması ve bütün yurttaşların eşit, ücretsiz, nitelikli
sağlık hizmetine ulaşabilmesi için , “5 Acil Talep” çağrısıyla 13 Mart 2015 tarihinde
bir eylem düzenledi. Eyleme Komisyon üyelerimiz, kamuda çalışan meslektaşlarımız
ve İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
Kamuda Çalışan Dişhekimleri Kahvaltılı Toplantılarda Buluştu
Kamu ve Özlük Hakları Komisyonu’nun organizasyonuyla; Anadolu yakasında bulunan kamuya ait sağlık kuruluşlarında çalışan dişhekimleri 17 Mayıs 2015 tarihinde “yaza merhaba” kahvaltılı toplantısında bir araya geldi. Komisyon, Avrupa
yakasında çalışan dişhekimlerinin buluştuğu kahvaltısı toplantıyı da 28 Kasım 2015
tarihinde gerçekleştirdi. Her iki toplantıda da ağır koşullar altında çalışan kamu
hekimleri bir arada sorunlarını paylaşma olanağı buldular.
“Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!”
24 Kasım 2015 tarihinde Katledilen Doktor Aynur Dağdemir ve Samsun’da 1 Haziran 2015 Pazartesi günü katledilen sağlık emekçisi Op.Dr. Kamil Furtun’a yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla düzenlenen basına açıklamalarına katılım
sağlandı.
41
KAMU VE ÖZLÜK HAKLARI KOMİSYONU
Kamuda Çalışan Dişhekimlerini Ziyaret
Komisyonumuz çalışma dönemi boyunca kamudaki meslektaşlarımızı sorunları
konuşmak, çözüm yollarını tartışmak amacıyla çalıştıkları sağlık kuruluşlarında birçok kez ziyaret ederek, Oda’nın kamu dişhekimliği ile ilgili çalışmalarını aktarma
olanağı buldu.
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında, 18 Kasım 2015 Çarşamba
günü İl Özel İdaresi Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde çalışan dişhekimleri
ziyaret edildi. Ziyarette ayrıca Başhekim Ferhat Arol’la da bir görüşme yapıldı.
Kamuda Çalışan Dişhekimlerinin Durum Tespit Anketi
Odamız Kamu ve Özlük Hakları Komisyonu tarafından, kamuda çalışan dişhekimlerinin çalışma şartlarıyla ilgili memnuniyet düzeylerinin, sağlık alanında yapılan
değişikliklere bakış açısının ve önerilerinin tespit edilmesi amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. Anket sonuçları, kamuda çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını
meslek örgütü çatısı altında tartışmak ve çözüm yollarını aramak noktasında büyük
önem taşımaktadır. Kamuda Çalışan Dişhekimlerinin Durum Tespit Anketi, kamuda
çalışan dişhekimleriyle yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Ankete; %26,1
oranında Okmeydanı ADSH’den, %19,7 oranında Ataşehir ADSM’den, %9,6 oranında Sancaktepe ADSM’den, %8,4 Beykoz ADSM’den, %8,4 Kartal ADSM’den,%6
Bahçelievler ADSM’den, % 5,6 Göztepe ADSM’den ,%3,6 Beylikdüzü ADSM’den ve
%2,8 Sultanbeyli ADSM’den meslektaşımız katkı sağlamıştır. Anketin sonuç raporu
sonraki çalışmalarda referans olarak alınmıştır.
Bir hekimin günce kaç hastaya bakması gerektiğini düşünüyorsunuz?
Sayı
%
10-15 hasta
215
86,3
15-20 hasta
28
11,2
20-25 hasta
4
1,6
25-30 hasta
1
,4
30 ve üzeri hasta
1
,4
Toplam
249
100,0
Performans sisteminin başarısızlığını tanımlamak için size en
uygun seçenek hangisidir?
42
Sayı
%
Cevap
Veren %
Sağlık hizmetlerini performansa dayalı
ölçmek doğru değildir
172
69,1
70,2
Mevcut sistem iyi düzenlenmediği için
başarısızdır
46
18,5
18,8
Mevcut sistem başarılı düzenlenmesine
rağmen pratik uygulamalarda sorun vardır
11
4,4
4,5
Performans puanlarının koruyucu uygulamaları değil protetik uygulamaları teşvik
etmesi
16
6,4
6,5
Cevap Yok
4
1,6
100,0
Toplam
249
100,0
KAMU VE ÖZLÜK HAKLARI KOMİSYONU
Kamuda çalışmayı tercih etme sebepleriniz nelerdir?
Sayı
%
İş güvencesi olması
163
65,5
İşletmeci olarak değil, hastayla sadece hekim olarak
muhatap olma isteği
123
49,4
Özel muayenehanelerin ciddi sıkıntılar içinde olması
121
48,6
Çalışma saatlerinin insani koşullarda belirlenmiş olması
101
40,6
Özel muayenehane açma konusundaki ekonomik
zorluklar
65
26,1
Mesleki çalışma içinde sosyalleşmek
61
24,5
Günde ortalama bakılan hasta sayısı
Sayı
%
10-15 hasta
14
5,6
15-20 hasta
61
24,5
20-25 hasta
93
37,3
25-30 hasta
64
25,7
30 ve üzeri hasta
17
6,8
Toplam
249
100,0
Bu kurumdan beklentileriniz nelerdir?
Sayı
%
Mesleğimizi ideal şartlarda yapabilmemizin sağlanması / destek olunması
24
9,6
Kurumun hükümete yaptırım gücü olması / bizi bakanlıkta temsil etmesi
19
7,6
Sorunlarımızın dikkate alınması / çözüm getirilmesi
18
7,2
Örgütsel çalışmaların yapılması / Daha somut adımlar atmalı
15
6,0
Bir beklentim yok
7
2,8
Katılımcılığın sağlanması (anket, oylama vb.)
6
2,4
Performans sisteminde alınacak ücretin hastaneden bağımsız bir şekilde belirlenmesi / gelirin adaletli dağıtılm
4
1,6
Emekliliğe yansıyacak şekilde maaşların düzenlenmesi
3
1,2
Yardımcı personel çalıştırma imkanı
3
1,2
Hekim psikolojisini dikkate alan motivasyon arttırıcı uygulamalar
3
1,2
Haklarımızla ilgili daha geniş bilgilendirme yapılması
3
1,2
Gelecek kaygısının ortadan kaldırılması
2
0,8
Hukuki yönden destek sağlanması
2
0,8
Yöneticilerin sağlık adına görev yaptıkları bilincine varması
2
0,8
Teknisyenlerin hasta ağzında çalışması engellenmeli
1
0,4
Hekimlerin eşit şartlarda çalışmasının sağlanması
1
0,4
İdarecilerin hekimler üzerindeki baskısının kaldırılması
1
0,4
Anketi hazırlayanlara teşekkür ederim
1
0,4
Diğer
2
0,8
Cevap yok
155
62,2
Toplam
272
43
DİŞHEKİMLERİ MECLİS TOPLANTILARI
*Dişhekimlerinin çalışma alanını düzenleyen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasını ön gören taslak,
ortaya çıktığı günden itibaren büyük tartışmalara yol açtı. Dişhekimliğinin geleceğini
büyük ölçüde etkileyen yönetmelik değişikliği, henüz taslak aşamasındayken
14
Kasım 2014 Cuma günü Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezi’nde, Başkan Murat Ersoy ve
TDB Hukuk Müşaviri Av.Mustafa Güler’in konuşmacı olduğu bir toplantıda masaya
yatırıldı.
“Yönetmelik Taslağı Mesleğimize Neler Getiriyor, Mesleğimizi Nereye Götürüyor?”
başlıklı toplantıda, yapılmaya çalışılan değişikliklerle yönetmeliğin tabiplerin, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği’ne benzetilmeye çalışıldığı ifade edildi. Mevcut
yönetmeliğin üzerinde çalışma yapmak yerine sermayeye olanak tanıyan bir
düzenlemenin tercih edildiği, ayrıca yönetmeliğin, muayenehaneleri sermaye
karşısında korumasız bıraktığı vurgulandı.
44
DİŞHEKİMLERİ MECLİS TOPLANTILARI
* Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin
3 Şubat 2015 tarihinde değiştirilmesi üzerine, Başkan Murat Ersoy ile TDB Hukuk
Danışmanı Av.Mustafa Güler’in konuşmacı olarak yer aldığı “Ağız ve Diş Sağlığı
Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler
Mesleğimize Neler Getirdi? Mesleğimizi Nereye Götürecek?” konulu söyleşi 25 Mart
2015 Çarşamba günü Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Çok sayıda meslektaşımızın katıldığı söyleşide açılış konuşmasını yapan Başkan Murat Ersoy, sağlık kuruluşlarının çalışmasını düzenleyen yönetmeliğin değiştirilmesinin
uzun zamandır tartışıldığını ve 3 Şubat itibariyle yönetmelik değişikliğinin
gerçekleştirildiğini söyleyerek büyük işletmeler, büyük sağlık kuruluşları üzerinden
tanımlanan bir dişhekimliğinin çizildiğini ifade etti. Ülkemizde hekim dışı sermayenin
de dahil olacağı bir dişhekimliği sisteminin inşa edilmeye çalışıldığının altını çizen Ersoy, var olan sağlık kuruluşlarına şu anda çok fazla bir dokunuş olmasa da sürecin
bu yapıları da olumsuz etkileyeceğini söyledi. Ersoy, bundan sonra muayenehane
ve poliklinik açmanın koşullarının eskisine göre daha zor olacağını hatırlatarak
yönetmelikle Odaların da devre dışı bırakıldığını belirtti. Başkan Murat Ersoy’un
ardında Av. Mustafa Güler söz aldı. Güler sunumunu iki bölümde gerçekleştirdi.
İlk bölümde yönetmeliğin çıkış sürecini ve hukuki olarak sorunlu buldukları yerleri
anlatırken ikinci bölümde meslektaşlarımızdan gelen soruları yanıtladı.
*Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezi’nde 22 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen Dişhekimleri
Meclisi Toplantısı’nda, bir süredir dişhekimlerinin gündemine oturan yeni yönetmeliğin
denetimler sırasında yol açtığı sıkıntılar tartışıldı.
Başkan Murat Ersoy ve Odamız Hukuk Danışmanı Av.Fikret İlkiz’in konuşmacı olarak
yer aldığı toplantıda özellikle; asansör, yangın merdiveni, itfaiye raporu gibi temel
sıkıntılara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Hekimlerin birçoğu tarafından, denetimlerin ilçeden ilçeye farklılık gösterdiği, yönetmeliğin farklı farklı yorumlandığını ifade
edildi. Toplantı, meslektaşlarımızdan gelen soruların yanıtlanmasıyla devam etti.
45
YEREL ÖĞRENCİ KOLU ÇALIŞMALARI
Zorlu bir yarışın sonunda dişhekimliği fakültelerine giren “dişhekimi adayları” ile
Oda arasındaki bağı güçlendirmek, meslekle ve meslektaşlarla öğrencilik döneminde tanışmayı sağlamak, dişhekimliği fakültesi öğrencilerinin sorunlarını saptamak, çözüm önerileri geliştirilmek, örgütlenme bilincini oluşmak, bilimsel araştırmalara
teşvik etmek, öğrenci değişim programlarının organizasyonunu yapmak, koruyucu dişhekimliği uygulamalarına katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Yerel
Öğrenci Kolu, 15.Dönem Yönetim Kurulu çalışmalarında etkin bir rol oynadı.
*Dişhekimliği fakültesi öğrencilerinden isteyenlerin, okul ve tatil programlarının uygun dönemlerinde; hasta-hekim ilişkileri, muayenehane yönetimi vb. konularda bilgi
sahibi olmalarının sağlanabilmesine yönelik olarak başlatılan “Gözlemci Dişhekimliği
Öğrenci Projesi”, 15.Dönem’de de devam etti. 2014-2015 döneminde 143 öğrenci,
dişhekimlerinin yanında gözlemci olarak çalıştı. 2015-2016 dönemi için aynı proje
daha geniş bir katılımla organize edilmektedir.
*Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri (2014 yılı-2015 yılı) kapsamında
gerçekleştirilen Bowling Turnuvası’nın organizasyonuna destek verildi.
*İstanbul Dişhekimleri Odası Yerel Öğrenci Kolu seçimleri, İstanbul’da bulunan 9
fakültede Aralık ayı içinde yapıldı. Seçimler sonucunda belirlenen Yönetim Kurulu 15 Ocak 2016 tarihinde, Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirdikleri
toplantıda hem bir önceki yönetimden görevi devraldı hem de başkan ve genel
sekreter seçip komisyonlarda çalışma yürütecek isimleri belirledi.
Aralık ayında gerçekleştirilen seçimlerde İstanbul’da bulunan fakültelerden, her
yüz öğrenciye bir temsilci düşecek şekilde yapılan seçimlerle belirlenen İstanbul
Dişhekimleri Odası Yerel Öğrenci Kolu Yönetim Kurulu dağılımı:
İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 11 kişi
Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 9 kişi
Medipol Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 7 kişi
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 4 kişi
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 3 kişi
Aydın Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 3 kişi
46
YEREL ÖĞRENCİ KOLU ÇALIŞMALARI
Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 3 kişi
Okan Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2 kişi
Biruni Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2 kişi
* İstanbul Dişhekimleri Odası Yerel Öğrenci Kolu; artık geleneksel hale gelen
kahvaltılı tanışma toplantılarını 2015 yılında İstanbul’daki dişhekimliği fakültelerinden
yaklaşık 150 kişinin katılımıyla 19 Nisan 2015 tarihinde, 2016 yılında yaklaşık 300 kişinin
katılımıyla 5 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirdi.
* Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Merkezi Komisyonu 7.Olağan Genel Kurulu,
37 dişhekimliği fakültesinden 131 öğrencinin katılımıyla 6 Şubat 2016 Cumartesi günü
The Green Park Hotel / Ankara’da gerçekleştirildi. İstanbul Dişhekimleri Odası Yerel Öğrenci Kolu adına 32 delegenin hazır bulunduğu Genel Kurula; TDB Genel
Başkanı Prof.Dr.Taner Yücel ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra TDB
Öğrenci Kolu eski Başkanı Mehmet Yıldız, eski Saymanı Selman Çelen, Ulusal Koruyucu Dişhekimliği Sorumlusu Orhan Kazan ve Uluslararası Dişhekimliği Öğrencileri
Birliği Genel Sekreteri Sina Saygılı katıldı. Gerçekleştirilen seçim sonucunda . İstanbul
Dişhekimleri Odası Yerel Öğrenci Kolu’ndan Cahit Kesgin ve Özge Baştaş Merkez
Yönetim Kurulu’na, Melis Büşra Aşkın EDSA İletişim Sorumluluğu’na seçildi.
FERDİ
KAZA
SİGORTASI
15.Dönem Yönetim Kurulumuzun çalışma süresi içinde, meslektaşlarımızın Ferdi
Kaza ve Kaza Sonrası İşgörememezlik Sigortaları 2014-2015 ve 2015-2016
dönemleri içinde yenilenmiştir.
2014-2015 Dönemi Ferdi Kaza ve Kaza Sonrası İşgörememezlik
Sigortası Teminatları- Anadolu Hayat Emeklilik
Kaza sonucu vefat : 15.000 TL
Kaza sonucu maluliyet : 15.000 TL
Kaza sonucu tedavi masrafları : 1.500 TL
Kaza sonucu iş göremezlik sigortası günlük teminatı: 75.00 TL
İş göremezlik yıllık azami gün sayısı : 200 gün/kişi
2015-2016 Dönemi Ferdi Kaza ve Kaza Sonrası İşgörememezlik
Sigortası Teminatları- Dubai Starr Sigorta
Kaza sonucu vefat : 15.000 TL
Kaza sonucu maluliyet : 15.000 TL
Kaza sonucu tedavi masrafları :
1.500 TL
Kaza sonucu iş göremezlik sigortası günlük teminatı : 75.00 TL
İş göremezlik yıllık azami gün sayısı : 200 gün/kişi
2014-2016 Dönemi Ferdi Kaza ve Kaza Sonrası İşgörememezlik
Sigortası Başvuruları
Toplam Başvuru Sayısı: 22 kişi
Ödenen Toplam Miktar: 39.282 TL
47
21. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ
Dişhekimliğinin tüm bileşenlerini bir araya getiren ve camianın en büyük buluşmalarından sayılan TDB kongrelerinin 21.si İstanbul’da gerçekleştirildi. 28-30 Mayıs 2015
tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde (ICC) gerçekleştirilen TDB 21.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi güncel dişhekimliği uygulamalarına yönelik, yurt içi ve
yurt dışından onlarca bilim insanının konuşmacı olduğu zengin bilimsel programı,
tüm sektörü kapsayan renkli fuarı ve eşsiz sosyal programıyla TDB kongrelerinin
“unutulmazları” arasına girdi.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen dişhekimlerine ve dişhekimliği bileşenlerine
28 Mayıs 2015 tarihinde yapılan açılış töreniyle “merhaba” dendi. Prof. Dr. Sedat
Küçükay ve Yard. Doç. Dr. Elif Çiftoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı törende açılış konuşmasını TDB 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi’ne ev sahipliği yapan İstanbul
Dişhekimleri Odası ve Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı Murat Ersoy yaptı.
Murat Ersoy’un ardından, TDB Genel Sekreteri ve TDB 21. Uluslararası Dişhekimliği
Kongresi Genel Sekreteri Ali Gürlek, kongre programını ve kongre hakkındaki teknik
bilgileri paylaştı.
Daha sonra sırasıyla; Van Yüzüncü Yıl ÜDF Dekanı Prof. Dr. Gürcan Eskitaşçıoğlu
ve FDI Seçili Başkanı Dr. Patrick Hescot birer konuşma yaptı. Kongre açılış filminin
gösterilmesinin ardından sahneye gelen TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel kongre katılımcılarına “hoş geldiniz”” diyerek dişhekimliğinin mevcut sıkıntılarına
değinerek başta fakülteler olmak üzere tüm kurum ve bireylerin mevcut şartlarını
revize etmesi ve yenilemesinin kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Kongre açılış törenine; birçok dişhekimliği fakültesinin dekanı, TDB yeni ve eski
dönem yöneticileri, oda başkanları ve yöneticileri, dünyanın çeşitli ülkelerinden
dişhekimleri birliği başkanları, FDI Seçili Başkanı Dr. Patrick Hescot, FDI Geçmiş
Dönem Başkanı Dr. Michele Arden, FDI Sözcüsü Dr.Gerhard Konrad Seeberger,
FDI Konsey Üyesi Dr. Ihsane Ben Yahya ve CHP İstanbul Milletvekili Dişhekimi Kadir
Gökmen Öğüt başta olmak üzere çok sayıda konuk katıldı.
48
21. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ
Meslek Sorunları Sempozyumu
İstanbul Dişhekimleri Odası 15.Dönem Yönetim Kurulu’nun çalışma dönemi içinde organize edilen TDB 21.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi’nin Meslek Sorunları
Sempozyumu (MSS) bölümü 25-27 Mayıs 2015 tarihleri arasında İstanbul Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi. “Dişhekimliğinin Geleceği" ana başlığı altında oluşturulan 4 çalışma grubu; "Çekirdek Eğitim Programı ve Lisans Eğitimi" , "Mesleğin
Dünyadaki Çalışma Modelleri ve Serbest Meslek Prensipleri", "Dişhekimliği Mesleğine Vizyoner Bakış" ve "Dişhekimliğinde İlaç, Kozmetik ve Tıbbi Cihaz, Malzeme
Kullanımı ve Güvenliği" konularını tüm boyutlarıyla ele aldı. Grupların çalışmalarının
sonunda hazırlanan raporlar Oda Başkan ve Yöneticileri Toplantısı’nda görüşüldü.
Expodental 2015
Expodental 2015’in açılışını, TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel, FDI Seçili
Başkanı Dr. Patrick Hescot, TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı A.Murat Ersor ve Komşu Ülke İşbirliği Platformu Üyeleri birlikte
yaptılar.
Expodental 2015’te; 4800 m2’yi aşan fuar alanında 145 yerli, 22 yabancı olmak
üzere toplam 167 firma, sektördeki yeni ürünleri ve teknolojik gelişmeleri sergileme
olanağı buldular.
Bilimsel Şölen
Kongre bilimsel programı kapsamında 122 yerli- 35 yabancı konuşmacı, mesleğin
güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelerini meslektaşlarımızla paylaştılar. Aynı anda
5 salonda olmak üzere toplam 126 oturum ve 19 kurs düzenlendi.
Gala Yemeği
Gala Yemeği, kongrenin ilk günü 28 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul Kongre
Merkezi’nde (ICC) gerçekleştirildi. Yemeğin ardından açık havada yapılması planlanan Candan Erçetin konseri havanın serin olması sebebi ile İstanbul Kongre
Merkezinin Harbiye Oditoryumu’nda yapıldı.
Ünlü sanatçı Candan Erçetin yoğun geçen ilk günün ardından güzel sesi ve şarkıları ile katılımcılara doyumsuz ve unutulmaz bir gece yaşattı.
49
21. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ
Söyleşi: Ahmet Ümit
Yazar Ahmet Ümit, Celal Korkut Yıldırım'ın moderatörlüğünde
keyifli sohbetiyle
kongreyi zenginleştirdi. 29 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen söyleşiye katılan
meslektaşlarımız; hem yazarla tanışma fırsatı buldular, hem de kitaplarını imzalattılar.
Boğaz Turu
Kongre katılımcıları, 29 Mayıs 2015 tarihinde Kabataş İskelesi`nden kalkan tekneler ile içinden deniz geçen ve üç imparatorluğa başkentlik yapmış kadim şehir
İstanbul’un
eşsiz güzelliğini doya doya yaşadılar. Meslektaşlarımız, zengin açık
büfe yemek ve müzik eşliğinde gerçekleşen geziyle yoğun bilimsel program arasında biraz dinlenmiş oldular.
Yoga Çalışması
Dişhekimi ve Yoga Eğitmeni Dilek İmre eşliğinde 30 Mayıs 2015 tarihinde teorik ve
pratik uygulamalı yoga çalışması yapıldı. Bu farklı deneyim ile orijinal yoga sistemi
ile taşınan meslektaşlarımız keyifli ve huzurlu anlar yaşadılar.
Dişhekimliği Fakülteleri Dekanları İle Toplantı
TDB’nin daveti üzerine 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi’nin birinci gününde Dişhekimliği Fakülteleri Dekanları ve TDB Merkez Yönetim Kurulu üyeleri bir araya geldi.
Toplantıda; dişhekimliğinin sorunlarının çözülmesinde birlikte hareket etmenin mesleğimizin geleceğine önemli katkılar sağlayacağı konusunda fikir birliğine varıldı.
Koruyucu Ağız-Diş Sağlığı Bilimsel Araştırmaları Teşvik Ödülleri
Türk Dişhekimleri Birliği ve İpana&Oral B arasında yapılan protokol çerçevesinde
organize edilen, “Koruyucu Ağız-Diş Sağlığı Bilimsel Araştırmaları Teşvik Ödülleri”
TDB 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi’nin ilk gününün akşamında (28.05.2015)
Gala Yemeği’nde sahiplerini buldu.
Prof. Dr. Esra Yıldız, Prof. Dr. Murat Akkaya, Prof. Dr. Selçuk Yılmaz ve Prof. Dr.
Taner Yücel’den oluşan jürinin değerlendirmesi sonucunda; üçüncülüğü, Arş. Gör.
50
21. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ
Dr. Serpil Çokakoğlu tarafından başvurusu gerçekleştirilen “Effect of bracket type
on halitosis, periodontal status, and microbial colonization” (Halitosis, periodontal sağlık ve mikrobiyal kolonizasyon üzerine braket tipinin etkisi) konulu çalışma,
ikinciliği, Prof. Dr. Kaan Orhan tarafından başvurusu gerçekleştirilen “Prevelance of
oral abnormalities in a Turkish newborn population” (Türkiye’deki yeni doğan popülasyonlarında oral anomalilerin prevelansı) konulu çalışma aldı. Jürinin değerlendirmesi sonucu, birincilik için Koruyucu Ağız-Diş Sağlığı Bilimsel Araştırmaları Teşvik
Ödülleri kriterlerine uygun çalışma adaylar içinde bulunamadı.
İkinci olan çalışmaya verilen 7500TL., üçüncü olan çalışmaya verilen 5000 TL. yanı
sıra, dereceye giren meslektaşlarımıza “Koruyucu Ağız-Diş Sağlığı Bilimsel Araştırmaları Teşvik Ödülleri Belgesi” de verildi.
Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birliği Toplantısı
TDB 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi kapsamında, 19 ülke birlik başkanı ve temsilcisinin katıldığı Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birlikleri İşbirliği Platformu Toplantısı, 29
Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Prof.Dr. Taner Yücel,
bugüne kadar yapılmış olan Komşu Ülkeler İşbirliği Platformu Toplantılarının kısa bir
değerlendirmesini yaparak platform üyesi Birlikler arasındaki işbirliğini güçlendirmek
üzere, Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birlikleri İşbirliği Platformu’nun amaç ve çalışma
esaslarını içeren bir protokolü tüm üyelerin onayına sundu. Onaylanan protokol 20
ülkenin imzasıyla kabul edildi.
Kapanış Töreni
TDB 21.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 30 Mayıs 2015 Cumartesi günü İstanbul
Kongre Merkezi’nde (ICC) yapılan kapanış töreni ile sona erdi. Kongrenin hikâyesinin
anlatıldığı kapanış filminin ardından ilk olarak İstanbul Dişhekimleri Odası ve Organizasyon Komitesi Başkanı Murat Ersoy, ardından TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Taner
Yücel birer konuşma yaptılar. Programın sonunda, Murat Ersoy ve Prof.Dr.Taner Yücel, 2016’da İzmir’de yapılacak kongreyi düzenleyecek olan İzmir Dişhekimleri Odası
Başkanı Prof.Dr.Ali Rıza Alpöz’e törenle kongre bayrağını teslim etti.
51
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK’TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
.15.Dönem Yönetim Kurulu’nun çalışma dönemi içinde Sağlık Bakanlığı tarafından
yapılan yönetmelik değişikli dişhekimliği mesleği açısından bir dönüm noktası olmuştur. Mesleğin uygulanmasını neredeyse olanaksızlaştıran, muayenehaneleri işlevsiz kılan, sağlık alanına sermayenin girişini sağlayan düzenlemelerle dolu olan
yönetmeliğe Yönetim Kurulumuz sonuna kadar karşı çıkmış, üyelerini konuyla ilgili
bilgilendirmiş, imza kampanyaları ve protesto yürüyüşleri düzenlemiştir. Bugün geldiğimiz aşamada yönetmeliğin değiştirilmesi için Odaların ve TDB’nin girişimleri
sürmektedir.
*Bilindiği gibi, ağız diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarının açılış işlemleri, işleyişi, fiziki-teknik-tıbbi koşulları, 1999 yılında yayınlanan Ağız ve Diş Sağlığı
Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır. Yönetmeliğin çıkışından bu yana yaklaşık 17 yıllık bir süre geçmiş olmasına karşın yönetmeliğin değişikliğe uğradığı tarihe kadar uygulamaya ilişkin çok ciddi sorunlar
yaşanmamasının en önemli nedeni, o dönemin Sağlık Bakanlığı yetkililerinin Türk
Dişhekimleri Birliği yetkilileri ile birlikte yönetmeliğin çatısını hazırlamalarıdır. Bu yapılarak hem sahadaki işleyişe yönelik bir takım problemlerin önüne geçilmiş hem de
meslektaşlarımızın çalıştığı işyerlerinde daha uygun koşullarda, onları zorlamadan
düzenlemelere gitmenin yolu açılmıştır.
*Ancak Sağlık Bakanlığı, meslek örgütüyle herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmadan, kapalı kapılar ardında yönetmelikte değişiklikler yaparak tüm itirazlara
rağmen 03 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlayarak yürürlüğe koymuştur.
*Yönetmelikte yapılan değişikliklerin ana felsefesi, özelde dişhekimliği hizmetlerinin
büyük ağız ve diş sağlığı kuruluşları aracılığıyla sunulmasıdır. Dişhekimi muayenehaneleri ve birkaç dişhekiminin emeklerini koyarak yürüttükleri poliklinik tarzı küçük
sağlık kuruluşlarının mümkün olduğunca tasfiye edilmesi; emek verenlerin sahibi
olduğu bu yapıların, yerlerini büyük sermayenin kurduğu ADSM’lere bırakması, halen muayenehanesinde ya da polikliniğinde çalışan dişhekimlerinin de yeni büyük
yapılarda çalışan olması yakın geleceğin bilinen hikâyesi olacaktır.
Bu nedenle hem Odamız hem de TDB orta ve uzun vadede özellikle muayenehaneleri olumsuz etkileyecek, mesleği uygulanmaz hale getirecek bu yönetmeliğe
karşı tüm itiraz kanallarını kullanmıştır.
*Sağlık Bakanlığı, Yönetmelik uygulanmasında sorunlara yol açan konularda uygulama birliği sağlanması için 20 Nisan 2015 tarihinde bir genelge yayınlayarak uygulamanın bu genelgeye göre yapılmasını istemiştir. Aynı genelge ile sağlık kuruluşlarının
fiziki, teknik ve tıbbi açıdan yönetmeliğe uygun hale getirilmesi istenmiş, getirmeyenlere yaptırım uygulanması için de 30 Ekim 2015 tarihine kadar süre vermiştir.
*Yayınlanma sürecinde ve yayınlandıktan sonra TDB ve Dişhekimleri Odalarının
gerek Sağlık Bakanlığı gerekse İl Sağlık Müdürlükleri nezdindeki girişimleri sonucu
52
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
yaptırımlar üç (3) kez ertelenmiş, en son, denetimler sonucu sağlık kuruluşlarında
ortaya çıkan eksiklikler nedeniyle yaptırım uygulanması 01 Haziran 2016 tarihine
kadar ötelenmiştir.
*Yönetmeliğin yayınlanmasından bu yana geçen bir yıl içinde TDB’nin Danıştay
15.Daire’de açtığı davada, Danıştay yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesini
durdurmuş, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü de Danıştay’ın
aldığı kararların uygulanmasında birliğin sağlanması amacıyla bir genelge yayınlayarak konuya açıklık getirmiştir.
*Şubat ayı içinde Sağlık Bakanlığı yönetmelikte değişiklik yapılması için yeni bir
çalışma başlatmış, bu defa TDB ve Dişhekimleri Odalarının tüm uyarılarına karşı
yayınlanan yönetmelikteki aksaklıkların yaşanmaması için Sağlık Bakanlığı ve Ankara, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Yetkilileri, TDB ve Dişhekimleri Odaları Yöneticilerinin
içinde bulunduğu bir çalışma grubu kurulmuş ve bu çalışma grubu ilk toplantısını
03 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirmiştir.
Toplantıda var olan yönetmelik maddeleri tek tek ele alınarak, değişiklik ve düzeltme önerileri değerlendirilmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen toplantı sonrasında TDB’nin
oluşturdığu çalışma grubunun hazırladığı yönetmelik taslağı Sağlık Bakanlığı’na
iletilmiş olup, sonucu beklenmektedir.
İmza Kampanyası
Sağlık Bakanlığınca, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkında Yönetmeliğin değiştirilmesi ile ilgili çalışmanın kapalı kapılar ardında,
TDB dışarıda bırakılarak yürütülmesi Sağlık Bakanı ve Bakanlık yetkililerine faks ve
e-posta gönderilerek protesto edildi. Ayrıca change.org sitesinde başlatılan imza
kampanyasına da yüzlerce meslektaşımız destek verdi.
Sayın Bakan Dr. Mehmet Müezzinoğlu
Sayın Müsteşar Prof. Dr. Eyüp Gümüş
Sayın Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Doğan Ünal
Bakanlığınızca Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin değiştirilmesi ile ilgili
çalışma, kapalı kapılar ardında meslek örgütümüz Türk Dişhekimleri Birliği dışlanarak sürdürülmektedir.
Dişhekimliğinin özelliklerini, hassasiyetini göz ardı ederek ülke gerçeklerinden uzak hazırlanan mevcut taslak geleceğimizi
tehdit etmektedir.
Dişhekimlerinin çalıştığı sağlık kuruluşlarının fizik, teknik ve tıbbi niteliklerinin artırılması hepimizin hedefidir. Bu doğrultuda
yapılacak değişikliklerin TDB ile yürütülmesi amaca uygun ve uygulanabilir kurallar getirilmesi bakımından gereklidir.
Taslak, elimizdeki biçimiyle yönetmelik olarak yayınlanırsa mesleğimizde tekelleşmenin önü açılacak, hekim dışı sermayenin girmesiyle “kar” amaçlı bir hizmet gündeme gelecek, dişhekimleri büyük sermayeye teslim edilerek ucuz işgücü haline
gelecek, muayenehane ve poliklinikler süreç içinde ortadan kalkacaktır.
Yönetmeliğin değiştirilmesine ilişkin çalışmanın TDB ile ortak yapılmasını, bu mesleğin uygulayıcılarının görüş ve önerilerinin dikkate alınmasının ortaya çıkacak düzenlemenin kabul görmesi ve hizmetin daha nitelikli sunulması için gerekli
olduğu inancındayız.
53
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
Dişhekimleri Yönetmelik Taslağına Karşı Yürüdü
Türk Dişhekimleri Birliği ve İstanbul Dişhekimleri Odası’nın çağrısıyla, “Mesleğimizi
Yok Edecek Yönetmeliğe Hayır!” diyen yüzlerce dişhekimi 26 Kasım 2014 Çarşamba günü Taksim Tünel’den Galatasaray’a yürüdü. Tünel meydanından başlayan
yürüyüşe, İstanbul Dişhekimleri Odası ve TDB Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulu
üyeleri, CHP Milletvekili Kadir Öğüt ile çok sayıda dişhekimi katıldı. “Mesleğimiz
Tehlikede”, “Sağlıkta Ticarileşmeye Hayır”, “Kamuda Kölelik Düzeninde Çalışmaya
Hayır”, Hekim Dışı Sermayeye Hayır” dövizlerinin taşındığı yürüyüş boyunca “AKP
Elini Mesleğimden Çek” sloganı atıldı. Galatasaray Lisesi önünde yapılan basın
açıklamasında Başkan Murat Ersoy, “Mevcut yönetmelik taslağında, sağlık kuruluşlarının hekim dışı sermayeye açılmasını, taslak çalışmasında meslek örgütlerinin
görüşlerinin alınmamasını son derece antidemokratik bir yaklaşım olarak görüyoruz. Bu biçimiyle yönetmelik, orta vadede bağımsız çalışma olanağını ortadan
kaldıracaktır” dedi.
“BASIN AÇIKLAMASI”
26.11.2014
Ne yazık ki hiçbir şey değişmiyor: Yine mesleğe saldıran, dişhekiminin
mesleğini bağımsız olarak uygulamasını zorlaştıran ve meslek örgütünü yok
sayan düşünceyle karşı karşıyayız.
Mesleki çalışma alanımızı düzenleyen Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin değiştirilmek istendiği uzun süredir
biliniyordu.
Sağlık Bakanlığı, kapalı kapılar ardında, meslek örgütümüzü dışlayarak bir
Yönetmelik Taslağı hazırlamıştır. 1999 yılında yayınlanan mevcut yönetmelik, hazırlık sürecinden itibaren Sağlık Bakanlığı ve TDB yetkililerinin birlikte
çalışmasıyla ortaya çıkarılmışken, üzerinden bunca yıl geçtikten sonra ileri demokrasiye geçildiği söylenen ülkemizde, yangından mal kaçırır gibi
hazırlanan taslak her şeyden önce hazırlanma yöntemiyle demokratik
teamüllere uymamaktadır.
Ülkemizde son yıllarda yaşadıklarımızı dikkate aldığımızda bu yaklaşım bize
hiç de yabancı değildir.
Dişhekimlerinin sürekli eğitiminden, ağız diş sağlığı hizmeti sunulan bütün
sağlık kuruluşlarının fiziksel yapı ve donanımlarının niteliklerinin arttırılmasına
kadar pek çok gelişme hepimizin ortak hedefidir.
Bu ortak hedef gözetilerek hukuksal düzenlemelerde yapılacak değişikliklerin,
anayasal bir kurum olarak tanımlanmış olan Birliğimiz ile birlikte yürütülmesi,
amaca uygun ve uygulanabilir kurallar getirilmesi bakımından gereklidir.
15 yıldır uygulanmakta olan ve uygulamada da ciddi sorunlar yaratmayan mevcut yönetmeliğin neden değiştirilmek istendiğini tahmin etmek zor
değildir.
54
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
Ankara’da Yönetmelik Değişikliğine “Dur” Dedi
Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te
yapılması planlanan değişikliklerin, dişhekimliği mesleğine ve toplum sağlığına vereceği zararlara dikkat çekmek için 16 Aralık 2014 tarihinde TDB ve Dişhekimleri
Odaları Yönetim Kurulları, Bakanlık önünde bir basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasının ardından, tüm Odaların temsilcilerinin her gün Ankara’da Bakanlık
önünde, dişhekimlerinin taleplerini iletecekleri biçimde eylemlilik sürecine devam
edilmesi kararı alındı. Bu karar doğrultusunda; İstanbul, Balıkesir, Sakarya ve Tekirdağ Dişhekimleri Odalarının Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda dişhekimi 21
Ocak 2015 Çarşamba günü, toplum sağlığını sermayenin insafına bırakan, dişhekimliği mesleğini uygulanamaz hale getiren, meslek örgütüyle dişhekimlerinin bağını
zayıflatan anlayışa “dur” demek için Ankara’daydı. TDB Merkezi önünde buluşup
Sağlık Bakanlığı’na yürüyen dişhekimleri, burada yaptıkları basın açıklamasıyla taleplerini dile gerildi.
Taslakla;
• TDB ve Odaların yok sayıldığı,
• Tıp alanında yaratılan sermaye birikiminin dişhekimliğinde oluşturulmaya
çalışıldığı, dişhekimliğinin de büyük sermayeye teslim edileceği,
• Dişhekimliğinin muayenehane ve polikliniklerde yapılmasının zorlaştırıldığı,
• Özelleştirmeye ön hazırlık olduğu,
• Tekelleşmenin önünün açıldığı,
• Mesleğin asıl sahiplerinin devre dışı bırakıldığı görülmektedir.
Yönetmeliğin amaç maddesinden fertlerin ve toplumun sağlığını korumak
cümlesinin çıkartılmak istenmesi bile gerçek amacı göstermektedir. Taslak
bu haliyle yürürlüğe girerse Tıpta yaşanan sürece bakarak; önce muayenehane, sonra poliklinik en son da merkezlerin ortadan kaldırılmasının
dişhekimliğinde de yaşanacağını söyleyebiliriz.
Dişhekimliği kendi adına çalışan bir meslek olmaktan çıkartılıp dişhekimleri,
büyük sermayenin tekelinde, özlük haklarından yoksun, ücretli çalışanlar konumuna gelecektir. Ayrıca sayısı bu iktidar döneminde hızla artan dişhekimliği
fakültelerinden mezun olan meslektaşlarımızın da sermaye tarafından ucuz
işgücü olarak kullanılacağı, emeğimizin ucuzlatılacağı açıktır.
Taslağın bu biçimiyle ve içeriğiyle yönetmelik haline dönüşmemesi için; TDB
ve Odalar tüm üyeleriyle birlikte, fertlerin ve toplumun sağlığını korumak,
sağlık hakkına ve mesleğimize sahip çıkmak, ağız diş sağlığı hizmetlerine
ulaşımı kolaylaştırmak için boş durmayacağımızı, ellimizden gelen tüm meşru
eylem yollarını kullanarak karşı çıkışımızı en güçlü şekilde duyuracağımızı
kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
Türk Dişhekimleri Birliği - İstanbul Dişhekimleri Odası
İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir ve Sakarya Dişhekimleri Odaları
55
SAĞLIK NET-2 /E-NABIZ
Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı, 17 Kasım 2012 tarihinde 'Sağlık Net 2 Veri Gönderimi'
başlıklı bir Genelge yayınlayarak muayenehane ve özel sağlık kuruluşları da dahil
olmak üzere sağlık hizmeti verilen her yerden hastaların bilgilerini merkezi sistemle
göndermelerini istedi.
Türk Tabipler Birliği tarafından Genelge'ye karşı Danıştay'da iptal davası açıldı,
Danıştay 15. Dairesi 12.6.2014 günü E. 2013/2084 sayı ile bu uygulamanın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.
Kararda, Sağlık Bakanlığı’nın kamu ve özel sağlık kuruluşlarından özel hayatın
gizliliği kapsamındaki bilgileri toplamasının hukuki dayanağının bulunmadığı tespit
edilmişti.
Bu kapsamda Bakanlığın ileri sürdüğü 663 sayılı KHK'da, Aile Hekimliği Kanunu'nda
ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Yasası’nda yer alan hükümlerin böyle bir
uygulamaya dayanak oluşturamayacağı saptanmış oldu.
Danıştay, 2013 yılında yeniden düzenlenen 663 sayıl KHK'nin 47. maddesine
dayanarak, hastaların kimliklerini kişisel bilgilerini, bu kapsamda özel hayatlarını
ortaya koyan bilgilerin toplanamayacağını özellikle belirtmişti.
Kararın gerekçesinde; kişisel sağlık bilgilerinin hassas veri olarak kabul edildiği,
bunların toplanmasının, işlenmesinin, kapsamının, koşullarının ve bu verilerin
korunmasına ilişkin usul ve esasların Kanun'la ayrıntılı olarak belirlenmesi gerektiği,
yine kanunda kişisel sağlık verilerine ilişkin sınırlamaların ortaya konulması gerektiği,
bunları hukuka uygun bir biçimde Kanun'la düzenlemeksizin sağlık hizmeti alanların
kişisel bilgileri ve bu kişilere verilen hizmete ilişkin bilgilerin toplanmasının, işlenmesinin
ve paylaşılmasının hukuken olanaklı olmadığını belirtmiştir.
Yürütmeyi durdurma kararında 663 sayılı KHK'nin 47. maddesinin tüm sağlık verilerinin kayıt altına alınmasını sağlayan ve bir veri tabanı sistemi şeklinde kurulan
Sağlık Net 2 Veri Gönderim Sistemi’nin işleyişine ilişkin tüm ayrıntıları kapsayan yasal
bir düzenleme olmadığı ve buna dayanarak bu yönde işlem yapılamayacağı da
hüküm altına alınmış oldu.
Başta Anayasa’nın 20. maddesinde güvenceye bağlanan kişisel verilerin korunması
hakkı olmak üzere pek çok hakkı ihlal ettiği gerekçesiyle Cumhuriyet Halk Partisi,
söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptı.
Anayasa Mahkemesi 04.12.2014 tarihinde söz konusu iptal istemini görüşerek 6495
sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun ile 663 sayılı KHK’ya eklenen 47.maddenin ilk üç fıkrasının iptaline ve yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.
İptal ve yürütmenin durdurulması kararı ile Sağlık Bakanlığı’nın hastaların kişisel
verilerini toplamasının Anayasa’ya aykırı olduğu bir kez daha tespit edilmiş oldu.
56
SAĞLIK NET-2 /E-NABIZ
Anayasa Mahkemesi kararı ile 663 sayılı KHK’nın 47. maddesinin ilk üç fıkrası iptal
edilip yürürlükleri de durdurulmuş olmakla Sağlık Bakanlığı’nın buna dayanarak veri
toplamasının temeli de bütünüyle ortadan kalkmış oldu.
E-NABIZ
Sağlık Bakanlığı, “Sağlık Net-2 Sistemi”ne ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin kararı üzerine 5 Şubat 2015 tarihinde, 2015/5 sayılı, “e-Nabız Projesi” konulu bir Genelge
yayınlayarak, Sağlık Net Online Sistemi kurduğunu bildirmiş ve muayenehaneler
de dahil olmak üzere -ve kamu ya da özel ayrımı yapılmaksızın- bütün sağlık
kurum ve kuruluşlarından hastaların 01.01.2015 tarihinden itibaren tutulan bütün
kayıtlarının 01.03.2015 tarihinden başlayarak kendisine gönderilmesini istedi. “Sağlık
Net-2 Sistemi”nden adı dışında hiçbir farklılığı olmayan “E-Nabız Projesi”ne karşı,
Genelge’nin iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği ile Türk Dişhekimleri Birliği tarafından
dava açılmıştı. Söz konusu davada yürütmenin durdurulması istemine ilişkin karar
verilmesi beklenirken Bakanlık bu kez ikinci bir Genelge çıkarttı.
Bakanlığın ikinci Genelgesi’nde; asıl olarak sağlık bilgi sistemlerini sağlık kuruluşlarına
satacak ve sistemi işletecek olan taşeron firmaların uymaları gereken kurallar
belirlenmiş, bu arada bütün sağlık kuruluşlarına da klinik, idari ya da yönetimsel
amaçlarla kullanılan yazılım sistemlerini Sağlık Bakanlığı’nın bilişim sistemine
entegre etmeleri ve hastaların bütün kişisel verilerini göndermeleri gerektiği
vurgulanmaktaydı.
Devam eden süreçte, Sağlık Bakanlığı'nın, 05.02.2015 günlü "E-Nabız Projesi" konulu
Genelgesi'nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türk Dişhekimleri Birliği
ve Türk Tabipleri Birliği'nin birlikte açtığı davada, Genelge’nin yasal bir dayanağı
olmadığı belirtilerek yürütmenin durdurulmasına karar verildi.
Tüm bu süre zarfında meslektaşlarımız, Sağlık Bakanlığı’nın ısrarlı istemlerine karşın meslek onurunu yücelten ve meslek örgütüne güven duyan kararlı
bir tutum sergilemiş ve birlikte hareket etmenin önemini göstermiştir. 15.Dönem Yönetim Kurulu olarak meslektaşlarımıza kararlı tutumlarından ötürü
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
57
RUHSAT - ACİL TIBBİ YARDIM ÇANTASI
MUAYENEHANE İÇIN İŞYERI AÇMA ÇALIŞMA RUHSATI
ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
TBMM’de 04 Nisan 2015 günü kabul edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un
içinde, muayenehane ve müşterek muayenehanelerin belediyelere harç yatırarak
İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı alma zorunluluklarını kaldıran madde kabul edilmişti.
Meslektaşlarımızı sıkıntıya sokan bu uygulama, çalışma dönemimiz boyunca
şikayet olarak çok kez Odamıza ulaşmış, konuyla ilgili olarak Yönetim Kurulumuz
da birçok girişimde bulunmuştur. Sonuç olarak, Türk Dişhekimleri Birliği’nin talebi ve
başta dişhekimi, tabip ve eczacı milletvekilleri olmak üzere pek çok milletvekilinin desteğiyle Komisyon görüşmelerinde eklenen 77.madde ile meslektaşlarımızın
açtığı muayenehane ve müşterek muayenehaneler işyeri açma ruhsatı almak
zorunda olmaktan çıkartılmıştır.
Yasa’nın Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra işyeri açma ruhsatı düzenlenmesi için belediyeye başvurmak, bütün kat maliklerinden onay almak ve ruhsat
harcı ödemek gibi zorunluluklar ortadan kalkmıştır.
ACİL TIBBİ YARDIM ÇANTASI
Yönetmelik uyarınca muayenehanelerde bulundurulması zorunlu olan Acil Yardım
Seti ile ilgili olarak Odamızın yürüttüğü çalışma çerçevesinde firmalarla görüşülmüş
i
ve en uygun koşullarda teklif veren Nil Medikal Ortopedi İthalat İhracat firmasıyla
i
prensip anlaşması yapılmış olup, isteyen meslektaşlarımız firmadan
bu çantayı
temin edebilmektedir.
58
59
KURUMLARLA İLİŞKİLER
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER
Kuşadası Başkanlar Konseyi Toplantısı
TDB 20.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi’nin yapıldığı Kuşadası’nda, 27-29 Mayıs
2014 tarihleri arasında Oda Başkan ve Yöneticileri Toplantısı gerçekleştirildi. Odamız
adına Başkan Murat Ersoy’ın katıldığı toplantıda; TDB Merkez Yönetim Kurulu’nun
dişhekimliği mesleğine yönelik projeksiyonu, Sağlık Bakanlığı’nın kişisel sağlık verilerinin toplanmasına yönelik uygulamaları, 3224 sayılı Kanun’da değişiklik yapılması
düşünülen, geçmiş dönem Başkanlar Konseyi toplantılarında mutabık kalınan taslak hakkında bilgilendirme, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın Oda bölgelerinde
uygulanmasına yönelik Oda başkanlarının bilgi paylaşımı, Tam Gün uygulamasındaki
son durum, Kamuda çalışan Dişhekimlerine Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmenlik hakkındaki yürütmeyi durdurma kararı, röntgen cihazı kullanımına yönelik
belge ibrazının yasal zorunluluk olması gibi konular görüşüldü. Belirlenmiş gündeminin yanı sıra Meslek Sorunları Sempozyumu çalışma gruplarının raporları
değerlendirildi..
Ankara Olağanüstü Başkanlar Konseyi Toplantısı
Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Oda Başkanları, 17-18 Eylül
2014 tarihlerinde olağanüstü gündemle Ankara`da bir araya geldi. Odamız adına
Başkan Murat Ersoy’un katıldığı toplantıda; Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan
Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik
taslağının meslek birliğimizin kuruluşuna dayanak teşkil eden, Anayasa’nın 135.
maddesi ile Odaların ve Birliğin yetki ve sorumluluklarını belirleyen 3224 sayılı Türk
Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun ruhuna aykırı bir düzenleme olduğu belirtilerek, bu
durumun kabul edilemez olduğu vurgulandı.
İstanbul Başkanlar Konseyi Toplantısı
Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve Oda başkanları, 01 Mart
2015 tarihinde olağanüstü gündemle İstanbul’da bir araya geldi. Ağız ve Diş
Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin ana gündem maddesi olduğu Olağanüstü Başkanlar Konseyi toplantısına, Odamız adına
Başkan Murat Ersoy, Genel Sekreter Aret Karabulut ve Yönetim Kurulu üyesi Güler
Gültekin katıldı. Toplantıda, 3 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ağız
Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin yanı sıra;
sağlık emek ve meslek örgütlerinin 13-14 Mart 2015 iş bırakma eylemi, TDB Akademi Yönergesi, 20 Mart Dünya Oral Sağlık Günü Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu
Toplantısı ve E-Nabız Projesi görüşülüp değerlendirildi.
İstanbul Kongre Başkanlar Konseyi Toplantısı
Dişhekimliği alanını yakından ilgilendiren konuların görüşüldüğü Oda Başkanları
Toplantısı 26-27 Mayıs 2015 tarihlerinde ICC’de gerçekleştirildi. Toplantıya Odamız
adına Başkan Murat Ersoy, Genel Sekreter Aret Karabulut ve Yönetim Kurulu üyeleri
katıldı. Oda Başkanları Toplantısı’nda ilk olarak, Meslek Sorunları Sempozyumu’nun
sonuç bildirgesini hazırlayacak komisyon oluşturuldu. Daha sonra, Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Tan, dişhekimliği
60
KURUMLARLA İLİŞKİLER
mesleğinde kullanılan ilaç sarf malzemeleri, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlere yönelik
düzenleme, denetleme ve yönlendirme mevzuatı hakkında bilgilendirmede bulundu. Tıp alanında son günlerde çokça tartışılan aile hekimliği uygulamasının bir benzerinin dişhekimliği alanında da uygulamaya sokulacağı söylentileri yayılırken konu
Oda Başkanları Toplantısı’nın da gündemindeydi. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık
Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Arzu Uzuner ve Dr. Hayriye Külbay aile
dişhekimliği hakkında bilgi verdi, yaşanması muhtemel sıkıntılar üzerine konuşuldu.
Toplantıda daha sonra sırasıyla; dişhekimliğinde yaşanan değişim ve dönüşüm,
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin
yarattığı değişim ile aynı ilde birden fazla yerde çalışma konuları görüşüldü.
Balıkesir Başkanlar Konseyi Toplantısı
Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Oda Başkan ve Yöneticilerinden oluşan TDB Başkanlar Konseyi, 16-17 Ekim 2015 tarihlerinde Ayvalık,
Balıkesir’de bir araya geldi. Balıkesir Dişhekimleri Odası’nın ev sahipliğinde
gerçekleştirilen toplantıya Odamız adına; Genel Sekreter Aret Karabulut, Sayman
Seçkin Özeralp ile Yönetim Kurulu üyeleri Füsun Şeker ve Sevil Arslan katıldı.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ- İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İLE İLİŞKİLER
İl Sağlık Müdürlüğü’ne Ziyaret
Genel Sekreter Aret Karabulut ve Sayman Seçkin Özeralp, 23 Haziran 2014 günü
İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr.Bekir Turan’ı makamında ziyaret ettiler. Görüşmede
Turan’ın yanı sıra Ağız Diş Sağlığı Şube Müdürü Dişhekimi Meltem Kurt ve Dişhekimi
Aslı Koçak da bulundu.
Dişhekimlerine dayatılan Sağlık Net 2 ile ilgili Danıştay kararının görüşüldüğü ziyarette, dişhekimlerine ilişkin uygulamanın bu karar doğrultusunda yapılması
gerektiğinin altı çizildi. Görüşmede, rutin denetimlerde yaşanan sıkıntıların en aza
indirilmesi noktasında hem Oda temsilcilerinin hem İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin gerekli çabayı göstermesi konusunda ortaklaşıldı.
Küçükçekmece Sağlık Grup Başkanlığı’nın Yönetmelik Toplantısı
Küçükçekmece Sağlık Grup Başkanlığı, yeni çıkan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti
Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve Genelge’yi değerlendirmek
amacıyla ilçede çalışan dişhekimlerine yönelik bir toplantı düzenledi. 24 Haziran
2015 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, yönetmeliğin uygulama alanları, denetlemeler vb. konularda Küçükçekmece Sağlık Grup Başkanı Ali Osman Çolak bilgi
verdi. Toplantıya İstanbul Dişhekimleri Odası’nı temsilen; Oda Genel Sekreteri Aret
Karabulut, Oda Saymanı Seçkin Özeralp, Denetleme Kurulu Üyesi Bilgehan Nesiri
ve Oda Hukuk Danışmanı Avukat Fikret İlkiz katıldı.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLE İLİŞKİLER
Beyoğlu SGM ‘den Yönetim Kurulu’na Ziyaret
Beyoğlu Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı Hüseyin Güner ve Sosyal Güvenlik Denetmeni Murat Yetik 25 Haziran 2014 Çarşamba günü İstanbul Dişhekimleri
Odası Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti. Genel Sekreter Aret Karabulut’la görüşen SGK
61
KURUMLARLA İLİŞKİLER
yetkilileri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun dişhekimlerine getirdiği yükümlülüklerle
ilgili bilgi verdiler. Ayrıca görüşmede, dişhekimlerinin emeklilik işlemleri için Oda
kayıtlarının büyük önem taşıdığı vurgulanırken iki kurum arasında var olan olumlu
işbirliğinin yeni çalışma döneminde artarak devam etmesi temennileri dile getirildi.
İSTANBUL İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU İLE İLİŞKİLER
İstanbul İl Mahalli Çevre Kurulu’nun (İMÇK) 14.04.2014 tarih ve 140 sayılı kararı ile
20 (yirmi) yataktan az ve yataksız sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarının toplanması,
taşınması işi 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
tarafından yürütülmeye başlandı.
Yönetim Kurulumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü ile yaptığı görüşmelerle sistemin
nasıl işleyeceği, sözleşme için hangi evrakların gerekli olduğu, sözleşmenin nasıl
yapılacağına ilişkin detaylı bilgi alarak, meslektaşlarımızın mağduriyet yaşamadan
süreci yürütmelerini sağladı.
BARO İLE İLİŞKİLER
Sağlık Hukukunda Mesleki Disiplin Uygulamaları Paneli
İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi tarafından düzenlenen, “Sağlık Hukukunda Mesleki Disiplin Uygulamaları” konulu panel, 18 Nisan 2015 Cumartesi günü
İstanbul Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Panelin açılışında;
İstanbul Dişhekimleri Odası adına Genel Sekreter Aret Karabulut, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Cengiz Yaka, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof.Dr.
Selçuk Erez, İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ferda Göçener, İstanbul
Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı Av.Ümit Erdem ve Sağlık Hukuku Merkezi
Sağlık Çalışanları Hakları Takip Birimi Sorumlusu Av. Pelin Demirhan birer konuşma
yaptı. Konuşmaların ardından, İstanbul Barosu Disiplin Kurulu Üyesi Av.Mustafa
Atilla Erdoğmuş’un oturum başkanlığını yürüttüğü panele geçildi. Panelde Odamız
adına konuşmacı olarak yer alan Disiplin Kurulu Raportörü Mehmet Tarık Tuncay, İstanbul Dişhekimleri Odası disiplin soruşturmalarında usul, yöntem, süreç ve
Disiplin Kurulu kararlarından örnekler aktardı. Panelin diğer katılımcıları, İstanbul
Tabip Odası Hekimlik Uygulamaları Bürosu Sorumlu Hekimi, Hukukçu Dr. Celalettin
Cengiz ve İstanbul Eczacı Odası Onur Kurulu Başkanı Erol Nizipli de kendi meslek
alanları ve mevzuatları çerçevesinde mesleki disiplin uygulamaları konusunda bilgi
verdi. Kapanış konuşmasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi.
Sağlık Hukukunda Dişhekimliği Uygulamaları, Meslek Etiği, Hasta Hakları
ve Sorumluluklar Paneli
İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi tarafından düzenlenen “Sağlık Hukukunda
Dişhekimliği Uygulamaları, Meslek Etiği, Hasta Hakları ve Sorumluluklar” konulu
panel, 2 Mayıs 2015 Cumartesi günü, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi C1 Blok Seminer Salonu’nda yapıldı.
Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı Av. Ümit Erdem’in açılış konuşmasıyla başlayan ve
62
KURUMLARLA İLİŞKİLER
Sağlık Hukuku Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Gültezer Hatırnaz Erol’un yönettiği ilk
oturumda İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arın Namal “Dişhekimliğinde Meslek Etiği Kuralları ve Hasta Hakları” konulu bir sunum yaptı.
Namal’ın ardından söz alan, İstanbul Dişhekimleri Odası Sağlık Hukuku Çalışma
Grubu Üyesi Uzm. Dişhekimi Gamze Bulut,
dişhekimliğinde tıbbi müdahale ve
uygulamaları konusunu anlattı.
İlk oturumun son konuşmacısı Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Turhan Atalay, dişhekimliği mesleğini düzenleyen yasalar, yönetmelikler ve
genelgeler ışığında mesleki uygulamalardan örnekler aktardı.
Av. Ümit Erdem’in yönettiği ikinci oturumda konuşan Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas
Dairesi’nden Dr. Dişhekimi Hüseyin Afşin sunumunda Adli Tıp Kurumu kararlarında
adli dişhekimliği uygulamaları konusunda aydınlatıcı bilgiler verdi.
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr.Anıl
Özgüç, sunumunda, İstanbul Dişhekimleri Odası’na yansıyan tıbbi uygulama
hatalarını adli ve tıbbi açıdan değerlendirdi.
Panelin son konuşmacısı Sağlık Hukuku Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Gültezer
Hatırnaz Erol da dişhekimliği uygulamalarında yasal sorumluluklar üzerinde durdu
ve konuya ilişkin mahkeme kararlarından örnekler sundu.
FAKÜLTELER İLE İLİŞKİLER
İstanbul Dişhekimleri Odası, 2014-2016 çalışma dönemi içinde, beş yıllık bir eğitim
sürecin ardından “dişhekimi” olmaya hak kazanan genç meslektaşlarını mezuniyet
törenlerinde, zorlu bir yarışı başarıyla tamamlayıp dişhekimliği fakültelerini kazanan
yüzlerce öğrenciyi de önlük giyme törenlerinde yalnız bırakmadı.
*Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin 24 Haziran 2014 tarihinde, Marmara
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin 27 Haziran 2014 tarihinde ve İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin 07 Temmuz 2014 tarihinde gerçekleştirilen mezuniyet
törenlerine Yönetim Kurulu adına Başkan Murat Ersoy katıldı.
*İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin 19 Ekim 2015 tarihinde, Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin 18 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirdiği törenlerde Odamızın hazırlattığı önlükler fakülteye “merhaba” diyen öğrencilere giydirildi.
Başkan Murat Ersoy her iki törende de yaptığı konuşmalarda dişhekimi adaylarına;
mesleğin bugün yaşanan zorluklarına ve halkın ağız-diş sağlığı göstergelerinin
düşüklüğüne değinerek insan sağlığına duyarlı, ticari çekişmelerden uzak gerçek
birer sağlıkçı olmalarını öğütledi.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin 16 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen önlük giydirme töreninde de Genel Sekreter Aret Karabulut
dişhekimliği mesleğini tercih eden gençlere başarılar dileyerek önlüklerini giydirdi.
63
TDB DELEGE SEÇİMİ
Bilindiği gibi Odamızın başvurusu üzerine, Anayasa Mahkemesi 3224 sayılı Türk
Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun “Genel Kurul Delegeleri”nin sayısının belirlenmesine ilişkin maddesini “temsilde adalet” ilkesine aykırı bularak iptal etmişti. Yüksek
Mahkeme iptal edilen madde yerine 1 (bir) yıl içinde yeni bir düzenleme yapılmasını
da hükme bağlanmıştır.
Ancak anılan sürede TBMM’de gerekli kanun çıkarılmadığından Odamızın 12-13
Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleştirdiği 15. Olağan Genel Kurulu ve Seçimlerinde
TDB Genel Kurul Delegelerine ilişkin seçim yapılamamıştı.
Konuya ilişkin kanuni düzenleme 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’la yapılmış ve kanun 26.11.2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
6569 sayılı Kanun’la değişen 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu hükümleri
uyarınca, Türk Dişhekimleri Birliği Genel Kurul Delege adaylarını belirlemek üzere
İstanbul’da yapılan genel kurul 14 Şubat 2015 Cumartesi günü İstanbul Teknik
Üniversitesi Vakfı Sosyal Tesisleri’nde; seçim ise 15 Şubat 2015 Pazar günü İstanbul
Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Maçka Kampüsü’nde gerçekleştirildi.
Genel Sekreter Aret Karabulut’un açılışıyla başlayan Genel Kurul’da, gelen öneri
oylanarak Divan Kurulu belirlendi. Ortak öneri üzerine; Divan Başkanlığı’na Hüseyin
Meşeci, Divan Başkan Vekilliği’ne Ümit Güneysu ve Katip üyeliklere Gülseren Akar
ile Nermin Erdal seçildi.
64
TDB DELEGE SEÇİMİ
Ülke de dişhekimliği de zor günler geçiriyor
Divan Başkanı Hüseyin Meşeci’nin Genel Kurul’a hitaben yaptığı konuşmadan
sonra Başkan Murat Ersoy açılış konuşması için söz aldı. Ersoy konuşmasında,
ülkenin son yıllarda tarihinin en karanlık, en zor, en gerilimli yıllarını yaşadığını
ifade ederek, “12 yıllık bir siyasi iktidarın, 12 yıllık bir tek parti iktidarının sonunda
geldiğimiz yer eminim ki o iktidarın sağduyulu kesimlerince de görülüyordur” dedi.
Herkesin kendi gettolarına çekildiği, kendisi gibi düşünmeyen herkesin azarlandığı,
ötekileştirildiği, etnik, dinsel, mezhepsel bölünmenin kıyısında bir Türkiye ile karşı
karşıya olduğumuzu belirten Ersoy, dişhekimliği mesleğini düzenleyen Yönetmelik’te
yapılan değişikliklerle de; sağlığın piyasalaştırıldığını, sağlık çalışanlarının emeklerinin
değersileştirildiğini, meslek örgütüyle hekimlerin bağının zayıflatıldığını hatırlattı.
Murat Ersoy’un konuşmasının ardından Genel Kurul konuğu TDB Genel Başkanı
Prof.Dr.Tanel Yücel bir konuşma yaptı.
Yücel’in konuşmasından sonra sırasıyla; Mustafa Düğencioğlu, Neşe Dursun, Ali
İhsan Kabaoğlu, Tülün Sönmezgil, Hüseyin Kınalı, Hakan Bayrak, Ahmet Gürbüz,
Ümüt Yurdakul ve Tarık İşmen görüş ve önerilerini sunmak üzere söz aldı.
Seçime iki liste girdi
Daha sonra, Genel Kurul gündem maddeleri uyarınca TDB Genel Kurul Delege
adaylarının belirlenmesine geçildi. İki listenin 22’şer aday gösterdiği Genel Kurul,
Başkan Murat Ersoy’un kapanış konuşmasıyla son buldu.
TDB Genel Kurul Delege adalarının belirlendiği Genel Kurul’dan sonra 15 Şubat
2015 Pazar günü seçimler gerçekleştirildi. İki listenin katıldığı seçimlerde, Şişli İlçe
Seçim Kurulu’nun bildirdiği rakamlara göre 1513 kişi oy kullandı.
65
DESTEK EYLEMLERİ
GEZİ HEKİMLERİ YARGILANIYOR!
Aralarında Gezi olayları sırasında polis şiddetinden kaçarak Dolmabahçe Bezmi
Alem Valide Sultan Camii'ne sığınan yaralılara yardım eden 2 doktorun bulunduğu
255 kişinin yargılandığı Gezi Davası 6 Mayıs 2014 tarihinde Çağlayan Adliyesi
İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Davanın görüldüğü
gün İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla Çağlayan Adliyesi’nde bir basın açıklaması
gerçekleştirildi. Odamız adına Başkan Murat Ersoy, Genel Sekreter Aret Karabulut,
Sayman Seçkin Özeralp ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı açıklamada, birçok
meslek örgütü, siyasi parti ve demokratik kitle örgütünden temsilciler yer aldı.
FİLİSTİN’E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ
İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı kara harekâtı üzerine, Filistin halkının yalnız
olmadığını göstermek, Filistin'e Özgürlük, İsrail'le Olan Tüm İlişkiler Kesilsin taleplerini
dile getirmek üzere “Filistin İçin İsrail’e Boykot Girişimi”nin çağrısıyla 23 Temmuz
Çarşamba günü Kadıköy’de gerçekleştirilen eyleme destek verildi.
İDO 25 MAYIS KADIKÖY MİTİNGİ’NDE...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Meclis gündemine taşımaya çalıştığı
“Taşeron Yasası”na ve Soma’da yaşanan büyük iş cinayetine karşı, İstanbul’daki
emek ve meslek örgütlerinin çağrısıyla düzenlenen “Taşeron çalıştırma yasaklansın,
Soma’daki katliamın sorumluları hesap versin!” mitingi 25 Mayıs 2015 tarihinde
Kadıköy İskele Meydanı'nda gerçekleştirildi. DİSK, Türk-İş, KESK, TMMOB, İstanbul
Tabip Odası ve Odamızın çağrıcısı olduğu mitinge katılan binlerce emekçi Soma
maden katliamı sorumlularının hesap vermesi ve taşeron çalışmanın yasaklanması
talebiyle iki koldan İskele Meydanı’na yürüdü.
66
DESTEK EYLEMLERİ
“5 ACİL TALEP” EYLEMİ
İstanbul Dişhekimleri Odası’nın da aralarında bulunduğu sağlık meslek örgütü ve
sendikalar, “5 Acil Talep” çağrısıyla 13 Mart’ta sokaktaydı.
Sabah saatlerinde İstanbul Tıp Fakültesi’nde toplanana sağlık çalışanları, hastane bahçesinde yapılan yürüyüşün ardından Mono Blok önüne geldi. İstanbul
Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç burada yaptığı konuşmada sağlık
çalışanlarının 5 talebini dile getirdi:
- Çalışma koşullarının acilen düzeltilmesi,
- Emekliliğe yansıyacak temel ücretlerin iyileştirilmesi,
- Fiili hizmet zamlarının ödenmesi,
- Tıp eğitiminde niceliği değil, niteliği önceleyen politikaların uygulanması,
- Bütün yurttaşların eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmetine ulaşabilmesi.
Mengüç’ün ardından, İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleşen rektörlük seçimlerinde
İÜ Demokratik Üniversite Girişimi’nin adayı olarak en çok oyu alan Prof.Dr. Raşit
Tükel bir konuşma yaptı. Rektörlük seçimlerinde en çok oy alanın rektör olmasını
desteklediklerini, bu nedenle 2. sırada olduğu 2012 seçimlerinde sonraki aşamalara
katılmadığını anlatan Tükel, “Demokrasinin gereği olarak 1. olmamızdan dolayı
atanmamızı talep ediyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakültesi’nden iki koldan
yürüyüşe başlayan sağlık çalışanları Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi önünde
buluştu. Binlerce sağlık çalışanı “Herkese eşit, ücretsiz sağlık”, “Sağlık haktır satılamaz”,
“Sağlıkta şiddet sona ersin”, “Angarya çalışmak istemiyoruz” sloganlarıyla İl Sağlık
Müdürlüğü önüne yürüdü.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde çağrıcı kurumların temsilcilerinin yaptığı
konuşmaların ardından ortak basın açıklaması SES Aksaray İlçe Başkanı Aydın Erol
tarafından okundu.
67
DESTEK EYLEMLERİ
SAĞLIK ÇALIŞANLARI DR.KAMİL FURTUN İÇİN YASTAYDI, İSYANDAYDI
Sağlık Bakanlığı’nın “sağlık emekçileri" ile "hastaların” karşı karşıya getirildiği, “günü
kurtarma ve
popülist uygulamaları” hâlâ gündeminde tutması; sağlıktaki şiddeti
dur durak bilmeden artırıyor. Bu şiddetin bir kurbanı da, Samsun Göğüs Hastalıkları
ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde görevli Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kamil
Furtun oldu. Furtun, 29 Mayıs 2015 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını
yitirdi. Dr. Kamil Furtun’un görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırıda hayatını
kaybetmesi sonucu Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla sağlık çalışanları 1 Haziran
günü meslektaşlarının yasını tutmak, Sağlık Bakanlığı'na karşı tepkilerini göstermek
için iş bıraktı.
Aralarında Odamız üyesi dişhekimleri, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerimizin de
bulunduğu İstanbul’da görev yapan binlerce sağlık çalışanı öldürülen meslektaşları
için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi bahçesinde bir araya geldi. "Yastayız, Yetti Artık!" yazılı pankartın arkasında büyük bir kortej oluşturan sağlık çalışanları
buradan İl Sağlık Müdürlüğü’ne yürüdü. Yürüyüş esnasında sık sık, "Hükümet Uyuyor, Sağlıkçılar Ölüyor!", "Sağlık Bakanı İstifa!", "Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!", "Sağlıkta
Dönüşüm Ölüme Dönüştü" sloganları atıldı.
KADINA VE SAĞLIKÇIYA YÖNELIK ŞİDDET SONA ERSİN
Samsun'da 19 Kasım günü, sekreterini eşinin şiddetinden korumak isterken bıçaklanarak
öldürülen Kadın Doğum Uzmanı Dr. Aynur Dağdemir için sağlık çalışanları 24
Kasım 2015 tarihinde
eylemdeydi. Katledilen Doktor Aynur Dağdemir'le birlikte
sağlık emekçilerine dönük giderek artan saldırıları protesto etmek amacıyla TDB,
TTB, SES ve diğer sağlık örgütlerinin çağrısıyla İstanbul'un tüm devlet hastanelerinde saat 10.00'da eş zamanlı protesto eylemi gerçekleştirildi. Eylemin ardından
sağlık emekçileri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde basın açıklaması yaptı. Siyah
çelenklerin ve katledilen Aynur Dağdemir'in fotoğraflarının taşındığı açıklamada
"Kadına ve Sağlıkçıya Yönelik Şiddet Sona Ersin", pankartı açıldı.
68
DESTEK EYLEMLERİ
DİŞHEKİMLERİ UMUT NÖBETİNDE
İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve Oda aktivistleri, MİT TIR'ları
haberi nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can
Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül'e destek için 3 Şubat Çarşamba
günü, saat 10.00 – 12.00 aralarında "Umut Nöbeti" tuttu.
Silivri Cezaevi önünde ““Fiziksel ve ruhsal iyilik hali düşünce ve ifade özgürlüğü
temel bir insan hakkıdır” pankartı açan dişhekimleri burada bir açıklama yaptılar.
Oda adına Başkan Murat Ersoy’un yaptığı açıklamada, tutuklu gazetecilerin en
kısa zamanda özgürlüklerine kavuşurlar ve habercilik yapmaya devam etmeleri
talebi ifade edildi.
Can Dündar ve Erdem Gül'ün Tutuklanmasına İlişkin
Silivri Cezaevi önünde yapılan açıklama:
Düşünce özgürlüğü
İfade özgürlüğü
Basın özgürlüğü
Hukukun üstünlüğü
Demokrasilerin olmazsa olmazlarıdır.
Bunlara eleştiri özgürlüğünü de ekleyebiliriz.
Ülkeler ancak “fikri hür, vicdanı hür” bireyler yetiştirebildiği ölçüde gelişir, büyür
“fikri hür, vicdanı hür” bireyler yetişmesi ise ancak ve ancak özgürlüklerle
mümkündür.
Her konuda düşünerek, sorgulayarak, eleştirerek doğruları bulmaya çalışmak
bize öğretilendir.
Görüşlere/görüşlerimize katılmasak/katılınmasa bile tahammül etmek temel
düşüncemizdir.
Adana’da durdurulan MİT TIRLARIYLA ilgili haber yapan Cumhuriyet Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi
Erdem Gül, “Terör, silahlı örgüte yardım ve casusluk” la suçlanarak tutuklandılar.
Aslında tutuklanan gazeteciliktir.
Aslında tutuklanan özgür haberciliktir.
Aslında tutuklanan halkın haber alma hakkıdır.
Tutuklamalar;
Türkiye’de
genel
olarak
özgürlükler,
özel
olarak
basın
özgürlüğünde bilinen içler acısı durumun tescili olmuştur.
Tutuklamalar eleştiriye tahammülsüzlüğün geldiği boyutu göstermekte ve
demokrasi anlayışımızda yeni yaralar açmaktadır.
Ülke tarihinde hiç de az olmayan utanç verici sayfalara biri daha eklenmiştir.
Umuyor ve diliyoruz ki, gazeteciler en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşurlar
ve habercilik yapmaya devam ederler.
Yönetim kurulumuz her koşulda doğru bildiklerini söylemeye, başkalarının da
söyleyebilmesi için çaba göstermeye devam edecektir.
İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu
69
BASIN AÇIKLAMALARI
1 MAYIS AÇIKLAMASI
1 Mayıs’a giderken,
Yine gerginlik, yine öfke, yine tehdit...
1 Mayıs’ta Taksim yasak!
39 bin polis, jandarma, 50 TOMA görevlendirilmiş, üstelik Kazlıçeşme’de
adeta savaş tatbikatı yaparak hazırlanılıyor.
Yine sınırsız gazla, sınırsız suyla, sınırsız copla hazırlanılıyor.
2003-2007 arası Taksim yasak! İstanbul sıkıyönetimi yaşıyor.
2008 yılında “1 Mayıs tatil ilan edilsin” diyenlere “ne tatili” diyenle,
2009 yılında “Tüm emekçilerin hak ve taleplerinin ele alındığı gün olması
dileğiyle” “ 1 Mayıs’ı tatil günü” ilan eden aynı başbakan
2010 Taksim emekçilere açılıyor.
“1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması tesadüf değildir. Bu kutlama Türkiye’nin
nasıl değiştiğinin, olgunlaştığının …… somut bir abidesidir” diyen de aynı
başbakan
2011-2012 1 Mayıs Taksim’de kutlanıyor.
Kimsenin burnu bile kanamadan, kimseye zarar vermeden.
2013 1 Mayıs’ında Taksim tekrar yasak.
Gerekçe “İnşaat var.”
Emek ve dayanışmaya yasak olan Taksim, şampiyonluk kutlamalarına
serbest!
2014 yılı 1 Mayıs’ta Taksim yine yasak.
Üstelik “İnşaatta yok.” Gerekçe “esnafın cam ve çerçevesini indirecekler”
Herkes biliyor ki,
Taksim açıldığında hiçbir olay yok
Şenlik var, coşku var,
Taksim kapatıldığında ise gaz var, su var, cop var, kan var, şiddet var.
Bırakın Türkiye’nin demokrasi güçleri 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlasınlar.
Bırakın Türkiye’nin renkleri 1 Mayıs’ta büyük bir gökkuşağı oluştursunlar.
Bırakın emekçiler birlik, dayanışma, mücadele gününü adına ve anlamına
uygun kutlasınlar.
Bırakın 1 Mayıs Taksim’de tarihsel anlamından ve köklerinden koparılmadan
kutlansın.
Bırakın “Günlerin bugün getirdiği baskı, zulüm ve kan” olmasın.
İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu
70
BASIN AÇIKLAMALARI
BURADA YARGILANAN VİCDANLARDIR
Ülkemizde iktidar yandaşları dışında her türlü demokratik hakkın
kullanılması önce öfke ve tehdit, sonra gaz, cop, su üçlemesi ile karşı
karşıya kalıyor.
Bu üçleme her türlü talep ya da protestonun ayrılmaz bir parçası haline
geldi. Son olarak 1 Mayıs emeğin birlik, dayanışma ve mücadele günü
sürecinde önce öfke ve tehdit, sonra yine gaz, cop, su…
Ne AİHM kararı, ne Anayasa, ne yasalar yine kar etmedi; bütün dünyada
coşku ile kutlanan İşçi Bayramında yüzlerce insan yaralandı, yerlerde
sürüklendi, gözaltına alındı.
İstanbul sıkıyönetim günlerini yaşadı. Ortalık savaş alanına döndü.
Tıpkı Gezi olaylarında olduğu gibi, benzer görüntüleri bütün dünya izledi.
Orada da demokratik, barışçıl tepkilerini ortaya koyanlara aynı acımasız
tavır sergilenmişti.
Çoluk, çocuk, yaşlı, genç demeden uygulanan bu şiddetten sağlık
çalışanları da paylarına düşeni aldılar.
Sağlık Bakanlığınca Gezi sürecinde de “hukuka aykırı olarak yetkisiz ve
kontrolsüz revir adı altında sağlık hizmetleri verdikleri ve amaçları dışında
faaliyet gösterdikleri” iddiasıyla Ankara Tabip Odası (ATO) ardından da
Hatay Tabip Odası (HTO) yönetim kurullarının görevden alınması için dava
açıldı. Ülke tarihinin gördüğü en büyük ve en önemli kitle hareketlerinden biri olan “Gezi Parkı” olaylarında sağlık çalışanları ayrım yapmaksızın
ihtiyacı olan herkese yardım ellerini uzattılar.
Tıpkı bugüne kadar hangi gerekçeyle olursa olsun tüm ihtiyacı olanlara
yardım ellerini uzattıkları gibi…
Çünkü hekimlerin böyle durumlarda rehberleri baskı ve tehditler değil etik
değerler, ettikleri yemin ve tıbbın evrensel kurallarıdır.
ATO ve HTO’dan sonra şimdi de suçları “yaralılara sağlık hizmeti sunmak
ve yaralıları adli makamlara ihbar etmemek olan 2 hekim, Dr.Sercan Yüksel ve Dr.Erenç Yasemin Dokudan yargılanıyor.
Herkesçe bilinmelidir ki burada yargılanan Dr. Sercan Yüksel ve Dr. Erenç
Yasemin Dokudan değil etik değerler, ettikleri yemin ve tıbbın evrensel
kurallarıdır.
Herkesçe bilinmelidir ki burada yargılanan Dr. Sercan Yüksel ve Dr. Erenç
Yasemin Dokudan’ın şahıslarında tüm sağlık çalışanlarıdır.
Herkesçe bilinmelidir ki burada yargılanan Dr. Sercan Yüksel ve Dr.
Erenç Yasemin Dokudan’ın sonuna kadar yanındayız, onları yalnız
bırakmayacağız.
Herkesçe bilinmelidir ki burada yargılanan vicdanlardır.
İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu
71
BASIN AÇIKLAMALARI
YAŞANAN KAZA DEĞİL CİNAYETTİR
Yüzlerce aile bitmeyen bir gecenin sabahında hala madenin, hastanenin
önünde gelecek haberleri bekliyor… Ocaktan çıkarılan bedenlere sarılıyor
bir umut; oğlum, kocam, kardeşim… nefes alıyor mu?
Manisa Soma’da Soma Kömür İşletmeleri A.Ş’ye ait madende, dün bir
facia yaşandı.
Özelleştirilen bir maden ocağında…
Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar, şu ana kadar 205 işçinin hayatını
kaybettiği yönünde. Madende halen kaç işçinin olduğu ise muamma.
Muamma çünkü yerin 2 km. altında, güvencesiz işçiler, çocuk işçiler var ve
bunlar elbette kayıt dışı!
Yaşanan faciaya ait ilk bilgiler, meydana gelen trafo patlamasının madende yangına yol açtığı ve patlamanın etkisiyle oluşan göçükle işçilerin
burada mahsur kaldığı yönünde. Konuyla ilgili kurumlar, meslek örgütleri
nedene ilişkin açıklama yapacaktır önümüzdeki günlerde ancak bizim
için çok net bir gerçek var ki, sorumlular; özelleştirmeler, çalışma yaşamını
güvencesizleştirenler, taşeron çalışmayı derinleştirenler, iş sağlığı ve iş
güvenliğini yok sayanlardır. Daha 15 gün öncesinde Soma’daki maden
ocaklarında meydana gelen iş kazalarına ilişkin araştırma önergesinin
görüşülmesini reddedenlerdir.
Daha önceki kazalarda “güzel öldüler” diyen,
Şimdi 201 “tane” ölü, 90 “tane” yaralı var diyen,
Geçen yıl Ramazan’da aynı ocağa iftara gidip Başbakana “methiyeler”
düzen aynı Bakan,
İstifayı aklına bile getirmeyen de aynı Bakan.
Çalışma yaşamındaki kazalar kader değildir!
İş kazaları önlenebilir!
İş kazaları durdurulabilir!
Yaşamını yitirenlerin acısını yüreklerimizde taşıyor, onları unutmadan,
sorumluların biran evvel hesap vermesini bekliyoruz.
İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu
72
BASIN AÇIKLAMALARI
AFFEDERSİNİZ...
Affedersiniz; Ermeni, Rum, Yahudi, Süryani
Affedersiniz; Şia, Alevi, Ezidi, Zerdüşt
Affedersiniz; Gürcü, Çerkez, Roman
Affedersiniz; Zaza, Kürt
Affedersiniz;
Kızlar, erkekler
Bankta oturanlar,
Vapurdan inenler,
İçki içenler,
Eşcinseller,
Geziciler-çapulcular,
Kahkahayla gülenler…
Liste uzatılabilir.
En büyük zenginliğimiz değil miydi etnik ve dini farklılıklarımız?
Farklılıklarımız zaaf değil, güç değil miydi?
Farklılıklara sahip olanların tümü ülkemizin asli sahipleri değil miydi?
Ne olursa olsun kazanmak, ne olursa olsun iktidar olmak uğruna
aşağılayan, küçük gören, tepeden bakan, ötekileştiren bu üslupla
varacağımız yer neresidir?
Bir sonraki durak hangisi olacaktır?
Bu ülkenin sizin gibi düşünmeyen insanlarına bu öfke nedir?
Bu ülkenin sizin gibi davranmayan insanlarına bu kin nedir?
Bu ülkenin sizin gibi düşünmeyen insanlarını ne yapacaksınız?
Bu ülkenin sizin gibi davranmayan insanlarını ne yapacaksınız?
Hangi başarı, hangi güç, hangi iktidar sizi rahatlatıp sakinleştirecektir?
Hangi başarı, hangi güç, hangi iktidar biat etmeyenlerin de en azından
varlığını kabul etmenizi sağlayacaktır?
Tarih bu gidişin gidiş olmadığını mutlaka yazacaktır.
İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu
73
BASIN AÇIKLAMALARI
ÇALIŞMA YAŞAMINDAKİ KAZALAR KADER DEĞİLDİR
Bir facia da İstanbul’dan,
Bu defa da otuz ikinci kattan eksi beşinci kata Anlı şanlı rezidans
inşaatında on yitik can.
Kimi okul masrafları için, kimi düğün masrafları için, kimi kızının tedavi
masrafları için, kimi üç ay sonra doğacak bebeğinin masrafları için,
gözünü para hırsı bürümüş inşaat firmalarının, taşeronların elinde her türlü
güvenlikten yoksun çalıştırılan insanlar.
Günde ortalama dört kişinin yaşamını yitirdiği iş cinayetleri...
Artık kitlesel ölümleri getiren hukuksuzluklar...
Kazanın nedenine ilişkin açıklamalar yapılacaktır önümüzdeki günlerde, ancak çok net olan şu ki sorumlular; çalışma yaşamını güvencesizleştirenler,
taşeron çalışmayı derinleştirenler, işçi sağlığı ve iş güvenliğini hiçe
sayanlardır.
Deprem bekleyen şehrin toplanma yeri ilan edilen neredeyse tüm açık
alanlarını yapılaşmaya açanlardır. İnşaat şirketinin sahibi diyor ki; “İş
güvenliklerine rağmen çalışanlar dikkatsiz”... ,
İnşaat şirketinin sahibi diyor ki; “sektörel vakalardır”...
Nasıl da “madenciliğin fıtratında var” cümlesine benziyor!
Daha beş ay önce müfettiş raporlarında “işçiler o riskli alanda çalıştırılırken
hiçbir eğitim verilmiyor, önceden hiçbir şey test edilmiyor” yazıyor.
“Sektörel vakalardır” öyle mi?
Peki devletimiz ne diyor? İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda hiçbir önlem almayan devlet ölenleri hemen “şehit” olarak niteliyor.
Hesap vermemek için, sorumluluklarını unutturmak için.
Hiç kimse istifa etmeyi aklına bile getirmiyor.
Çalışma yaşamındaki kazalar kader değildir!
İş kazaları önlenebilir!
İş kazaları durdurulabilir!
Yaşamını yitirenlerin acısını yüreklerimizde taşıyor, sorumluların bir an evvel
hesap vermesini bekliyoruz.
İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu
74
BASIN AÇIKLAMALARI
EN ÇOK DA İNSANLIK ÖLDÜRÜLÜYOR FİLİSTİN’DE!
En çok çocuklar öldürülüyor,
Sonra kadınlar,
Sonra erkekler,
En çok da insanlık öldürülüyor Filistin’de.
Bu kirli, acımasız savaşta;
Bir yanda ölümleri seyredip alkış tutan kimi İsrailliler,
Bir yanda pervasız, acımasız, ölüm kusan, öfke eken, nefret biçen İsrail
politikaları,
Bir yanda insanlık tarihinin en acımasız katliamlarını yapan A. Hitler’e methiyeler düzen ülkem insanları,
Bir yanda yapılan saldırılara onay veren Batı ülkeleri,
Bir yanda üç maymunu oynayan İslam ülkeleri,
Bir yanda halkının üzerine bombalar yağarken gülerek fotoğraf çektiren
Filistinli liderler,
Bir yanda etkisiz, sonuçsuz, hedefe ulaşmayan, ürettikleri daha çok laf
olan ülkem politikacıları…
Bütün bu olanları unutmamak, unutturmamak insanlığın temel görevidir.
Bugün muktedir olup da yapılanların hesabını sormayanlardan hesap
sorulması için çaba harcamak insanlığın temel görevidir.
Tarihin Napoleon Bonaparte’ın dediği gibi yalnız “yalanlar manzumesi”
olmadığını göstermek insanlığın temel görevidir.
Katliamın durması ve ateşkesin sağlanması insanlığın en acil ve temel
görevidir.
Büyük şair Enver Gökçe; “ölüm adın kalleş olsun” diyor bir şiirinde.
Enver Gökçe Filistin için yazmamış dizeyi ama öldürülen çocukların,
kadınların, erkeklerin, insanlığın ardından bakınca tam da bugünü anlatıyor
sanki.
İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu
75
BASIN AÇIKLAMALARI
İÇ GÜVENLİK PAKETİ
Çıkartılan onca yasa kâr etmedi, Sıra İç Güvenlik Paketinde.Getirilmek
istenen ve günlük hayatımızı doğrudan etkileyecek düzenlemelerle Türkiye
biraz daha yaşanır bir ülke olmaktan çıkartılacak. Polis Devleti olmaya bir
adım daha yaklaşacak.
Neler getirilmek isteniyor?
Savcı ve hakim yetkisinde olan "durdurma" ve "arama" kararı mülki amire
ve onun görevlendireceği polise devrediliyor.
Mevcut yasalara göre yargıya bırakılmış "gözaltı yetkisi" suçüstü hallerinde
polise veriliyor.
Polisin silah kullanma yetkisi yargısız infaz olaylarını artıracak ölçüde
genişletiliyor.
Yüzlerini tamamen ya da kısmen örtenlere hapis cezası getiriliyor.
Acil durumlarda hakim kararı olmaksızın alınan dinleme kararının hakim
tarafından onaylatılması için gereken süre 24 saatten 48 saate çıkarılıyor.
Valilere, polise suçun aydınlatılması, faillerinin bulunması için emir verme
yetkisi ile kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin mal ve can emniyetini
sağlamak için kamu kurumlarının araç ve personelini kullanma yetkisi
veriliyor.
Ve bu paketi Özgürlükleri Koruma Paketi olarak adlandırıyorlar.
Toplumsal muhalefetten korkuyorlar.
Her karşı çıkışı, her muhalefeti, her gösteriyi gaz, cop, su üçlemesi ile
karşılıyorlardı; demek ki yetmedi.
Korkarız bunlar da yetmeyecek.
Ölçüsüz aşağılama, ölçüsüz ötekileştirme, ölçüsüz öfke dili, ölçüsüz
kutuplaştırma sonucudur geldiğimiz yer.
Biraz hoşgörü, biraz empati, biraz yumuşama, biraz sükunet olsa, biraz da
toplumdan gelen seslere kulak kabartılsa farklı bir noktaya gidilecek.
Oysa mesele demokrasinin evrensel ilkelerine uymaktır.
Oysa mesele baskıyı değil özgürlükleri hedeflemektir.
Oysa mesele olaylara göre düzenlemeler yapmak yerine evrensel hukuk
ilkelerine göre düzenleme yapmaktır.
Getirilmek istenen düzenlemelerin bizi götüreceği yer çağdaş dünyadan
her geçen gün uzaklaşan bir Türkiye olacaktır.
İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu
76
BASIN AÇIKLAMALARI
GEZİ HEKİMLERİ YARGILANAMAZ
Sağlık Bakanlığınca, Gezi Parkı olaylarında "hukuka aykırı olarak yetkisiz ve
kontrolsüz revir adı altında sağlık hizmetleri verdikleri ve amaçları dışında
faaliyet gösterdikleri" iddiasıyla Ankara Tabip Odası (ATO), Hatay Tabip
Odası (HTO) yönetim kurulu ve diğer organlarının görevden alınması için
dava açılmıştı. ATO ve HTO’dan sonra suçları “yaralılara sağlık hizmeti
sunmak ve yaralıları adli makamlara ihbar etmemek” olan iki hekim Dr.
Sercan Yüksel ve Dr. Erenç Yasemin Dokudan hakkında dava açılmıştı.
Benzer bir davanın İstanbul Tabip Odası için açıldığını da biliyoruz.
Sağlık Bakanımız, sınırımızda gelişen olaylar sırasında IŞİD militanlarına
sağlık hizmeti verildiği hatta Gaziantep’de yalnız bu kişilere bakan bir
hastane olduğu iddaları üzerine “biz insanlara sağlık hizmeti sunarken kim olduğuna, ne olduğuna, amacına bakmayız. Mesleğimizin ve
sorumluluğumuzun gereğini yerine getiririz.” açıklamasının henüz mürekkebi
kurumadan ATO Yönetim Kurulu hakkındaki dava 30 Eylül 2014 Salı günü
Ankara’da görülmeye başlanacaktır.
Ülke tarihinin gördüğü en büyük ve en önemli kitle hareketlerinden biri
olan "Gezi Parkı" olaylarında sağlık çalışanları ayrım yapmaksızın ihtiyacı
olan herkese yardım ellerini uzattılar.
Onca suya, gaza, copa, tehdide, baskıya rağmen.
Sağlık Bakanımız kurulan revirlerde sağlık hizmeti vermenin hukuki
olmadığını, verenler hakkında "yasal sürecin başlatılacağını" açıklamıştı.
O günlerde yaptığımız açıklamada "Sağlık çalışanları ülkenin herhangi bir
yerinde herhangi bir zaman diliminde ihtiyacı olan herkese ayrım yapmadan hizmet verdiler, vermeye devam edecekler" demiştik.
Yine "Bugün bu talimatları verenler başbakan da olsalar, bakan da olsalar, vali de olsalar, emniyet müdürü de olsalar - umarız ihtiyaçları olmaz
- sağlık hizmetine ihtiyaç duyduklarında bugün coplayıp kelepçeledikleri
insanlardan hiçbir ayrım gözetmeksizin gerekli hizmeti alacaklarından emin
olabilirler" diye devam etmiştik.
İyi bilinmelidir ki -sağlık çalışanları tıpkı Sayın Bakan'ın tanımladığı gibibaskı ve tehditlerle değil, bin yıllık etik değerler ve tıbbın evrensel kuralları
ile hareket ettiler, gerektiğinde yine edeceklerdir.
Vicdanlara sığmayan bu dava hepimizindir.
Vicdanlara sığmayan bu davada tüm sağlık çalışanları yargılanacaktır.
Vicdanlara sığmayan bu davada Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu ve
Onur Kurulu'nun yanında olduğumuzu yüksek sesle ifade ediyoruz.
Umarız bu dava ile ülke tarihine utanç duyulacak bir sayfa daha ilave
edilmez.
İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu
77
BASIN AÇIKLAMALARI
ÇALIŞMA YAŞAMINDAKİ KAZALAR KADER DEĞİLDİR! (2)
Çığlıklar birbirine karışıyor.
Kimi madende, kimi inşaatta, kimi tersanede, onlar olmuyorsa trafikte yitirilen canların yakınlarının çığlıkları.
Hangi birini yazalım...
Soma’da yerin yüzlerce metre altında yanan 301 hayat.
Ermenek’te yerin yüzlerce metre altında boğulan 18 hayat.
Yerin üstünde, geride kalanların çaresiz çığlıklarıyla sürüp giden hayat.
Kimi okul masrafları için, kimi düğün masrafları için, kimi kızının tedavi
masrafları için, kimi üç ay sonra doğacak bebeğinin masrafları için,
gözünü para hırsı bürümüş firmaların, taşeronların elinde her türlü güvenlikten yoksun çalıştırılan insanlar.
Günde ortalama dört kişinin yaşamını yitirdiği iş cinayetleri.
Artık kitlesel ölümleri getiren hukuksuzluklar.
Kazanın nedenine ilişkin açıklamalar yapılacaktır önümüzdeki günlerde,
ancak çok net olan şu ki sorumlular çalışma yaşamını güvencesizleştirenler,
taşeron çalışmayı derinleştirenler, işçi sağlığı ve iş güvenliğini hiçe
sayanlardır.
Soma’da madende ölenler için “fıtratında var”,
İstanbul’da inşaatta ölenler için “sektörel vakalar”,
Ermenek’te madende ölenler için “kaçanın anası ağlamaz”, “kaza değil
doğal afet”,
Bu kadar mı acımasız olduk!
Bu kadar mı sorumsuz olduk!
Sayın Bakan diyor ki; “Bu acı çekilecek gibi değil, artık bir çözüm
bulmalıyız. Ocağı kapatacağımız zaman işveren 50 kişiyi devreye
sokuyor.”
78
BASIN AÇIKLAMALARI
Çözümü bulacak bizmişiz gibi, bulunduğu makamın çözüm yeri olduğunu
unutarak.
İstifa etmeyi aklına bile getirmiyor.
Kamu düzenini yalnız emniyet tedbirleri olarak gören hükümet o düzeni
buralarda da tesis etmek için hiçbir şey yapmıyor.
Ölümlerden önce oralarda olması gereken devlet ölümlerden sonra sıra
sıra diziliyor, açıklama üzerine açıklama yapıyor.
Hangi açıklama o annenin yüreğimizi yakan “oğlum yüzmede bilmezdi,
suyun içinde ne yaptı”,
Hangi açıklama o babanın boğazımızı düğümleyen “oğlum gitti mi şimdi,
saklamayın” sorularına cevap olabilir?
Bir kez daha ifade ediyoruz ki;
Çalışma yaşamındaki kazalar kader değildir.
İş kazaları önlenebilir.
İş kazaları durdurulabilir.
Yaşamını yitirenlerin acısını yüreklerimizde taşıyor, bir kez daha sorumluların
hesap vermesini bekliyoruz.
İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu
79
BASIN AÇIKLAMALARI
“ŞİDDETTEN, ÇATIŞMADAN, TERÖRDEN VE ÖLDÜRMEKTEN
YANA OLANLARIN KARŞI TARAFINDAYIZ”
Terör, Sultanahmet ve Çınar’da insanlığı bir kez daha öldürdü.
İstanbul Sultanahmet’te patlayan bomba
Diyarbakır Çınar’da emniyete ve lojmanlara yapılan saldırı ve her iki
saldırıda yaşanan ölümler ne kadar da birbirine benziyor.
Bir yanda IŞİD’in intihar bombacıları
Bir yanda PKK’nın terörü
Ölenlere bakın;
Alevi Sünni, Türk Kürt, asker polis, bebek çocuk, küçük büyük, anne baba,
yerli yabancı insanlar, insanlarımız…
Acı ve çaresizlik büyüyor,
Sözler tükeniyor.
Yıllardır yaşadığımız acılar yetmemiş olacak ki
Yeterli dersi almamış olacağız ki
Acılar bir türlü hepimizin acısı olamıyor.
Ölenler bir türlü hepimizin ölüsü olamıyor.
Oysa kalkan bütün cenazeler bu ülkenin evlatlarınındır.
Bulunduğumuz siperlerden herkesin niyetini sorguluyoruz.
Oysa niyet sorgulamaya değil, birbirimizle konuşmaya, birbirimizi dinlemeye, anlamaya, bunun için de vicdana, huzura ve barışa ihtiyacımız var.
“Ses verin hangi taraftasınız bilelim” diyorsanız;
Alevi Sünni, Türk Kürt, asker polis, bebek çocuk, küçük büyük, ana baba,
yerli yabancı insanların ölmediği, ölmeyeceği taraftayız.
Şiddetten, çatışmadan, terörden ve öldürmekten yana olanların karşı
tarafındayız.
Dünyanın ilk ulusal kurtuluş savaşını birlikte veren Anadolu’nun iki kadim
halkının zihinsel ve duygusal kopuşuna zemin hazırlayan PKK’nın terör eylemlerinin ve AK Parti Hükümetinin savaş politikalarının karşı tarafındayız.
Nereye kadar diyorsanız
Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da nefesimizin yettiği yere
kadar.
İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu
80
BASIN AÇIKLAMALARI
SALDIRIYA UĞRAYAN BARIŞTIR DEMOKRASİDİR!
Üstlendiği görevi sorumluluk duygusuyla yapmaya çalışan bir hukukçu,
Mehmet Selim Kiraz katledildi.
Üzgünüz ve kaygılıyız.
Kimliğine bakmaksızın her türden şiddet olayını kınadığımız gibi bu saldırıyı
da kınıyor; şiddetle, kanla gidilecek bir yol, varılacak bir hedef olmadığını
ifade ediyoruz.
Saldırıya uğrayan barıştır, demokrasidir, düşünce ve ifade özgürlüğüdür,
adalettir.
Zarara uğrayan da barıştır, demokrasidir, düşünce ve ifade özgürlüğüdür,
adalettir.
Bu tür eylemlerle özgürlükleri savunmak daha da zorlaşıyor, getirilen
ve getirilmekte olan düzenlemelerle Türkiye’yi adeta bir polis devletine
dönüştürmek isteyenler ellerini ovuşturuyor.
Olayın bütün boyutlarıyla araştırılması, tüm soruların olanca açıklığıyla
yanıtlanması ve net bir biçimde aydınlatılması, kamuoyunun ve bizim
beklentimizdir.
Her yerde bulunan bulunabilecek bir cüppeden yola çıkarak bu olay
nedeniyle yargının üç temel ayağından biri olan avukatları hedef gösteren
açıklamaları da kabul edilemez buluyoruz.
Başta ailesi olmak üzere tüm ulusumuza başsağlığı diliyoruz.
İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu
81
BASIN AÇIKLAMALARI
ÜZGÜNÜZ YASTAYIZ İSYANDAYIZ
Her gün, her gece acılar, acı dolu haberler üst üste geliyor.
İçimizi yakan giderek birer sayıya dönüşen şehit haberlerinin yanı sıra bu
toz duman içinde görünmeyen, bir güne sığan onlarca saldırı.
Şiddetin şiddeti doğurduğu hızla iç savaşa doğru evrilen bir iklim…
Barış süreci deyip savaş sürecine evrilen analar ağlamasın deyip her gün
daha fazla ananın ağladığı bir kısır döngü.
Daha önce iki kere yüreğimizi dağlayan Dağlıca üçüncü kez yüreğimizi
dağlıyor.
Bu satırların yazıldığı sırada hala net bir açıklama yapılmaması
kaygılarımızı, kederimizi arttırıyor.
Söylenecek her söz anlamını yitiriyor.
Acıları anlatacak her cümle kifayetsiz kalıyor.
Ne olur bir şeyler yapın, yapalım.
Bombalara, mayınlara, tuzaklara, karşın barışı isteyelim.
Bu açık terör saldırılarına demokrasi ve hukuk içinde hep birlikte karşı
çıkalım.
Herkes sağduyulu ve sorumlu davransın.
Hiçbir evladımız ölmesin, öldürülmesin.
Henüz vakit varken.
İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu
82
BASIN AÇIKLAMALARI
AÇIKLAMA
Ülkenin bazı kentlerinde günlerce sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Cenazeler soğutucularda bekletiliyor.
Parti binaları basılıyor.
İşyerleri yakılıp yıkılıyor.
Dün işyerleri yakılıp yıkılan yurttaşların evine ertesi gün şehit olan
evlatlarının cenazesi geliyor.
Doğudan gelen otobüsler taşlı sopalı saldırılara uğruyor, plakaları sökülüyor.
İnsanlar ten renklerine, yüz şekillerine, giyim kuşamına, konuşmalarına
bakılarak dövülüyor, linç edilmek isteniyor.
Kontrol yitiriliyor.
Siyasi kriz büyüyor.
Anayasa, yasalar işlemiyor.
Hukukun üstünlüğü yok oluyor.
Ekonomik göstergeler kötüye gidiyor.
Bütün bunlar yetmiyormuş gibi basın özgürlüğü, halkın haber alma
özgürlüğünü savunanlar önce tehdit ediliyordu, şimdi doğrudan şiddete
maruz kalıyorlar.
Gazeteler üst üste basılıyor. Cam çerçeve kırılıyor.
Yetmiyor;
“Biz başkan yaptırdıktan sonra defolup gidecekler”
“Bunlar dayak yememiş hiç. Bizim hatamız bunlara zamanında dayak
atmamak olmuş”
“İstersek seni sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hâlâ
hayatta kalabiliyorsun”
“Herkes haddini bilecek”
“Onun tırnaklarını da dişlerini de sökmesini biliriz”
Son günlerin açıktan tehdit cümlelerinden yalnızca birkaçı. Liste sonsuza
dek uzatılabilir.
Ve Ahmet Hakan Coşkun’a yapılan saldırıyla tehditler fiile dönüştü.
Yukarıda örneklerini verdiğimiz dil ve atmosfer sonucu geldiğimiz nokta
demokrasi ve basın özgürlüğünün düştüğü yeri bize göstermektedir.
Artık ülkede hiç kimsenin can güvenliği de yoktur.
İsteniyor ki, herkes sussun.
Ama yanılıyorlar.
Doğru bildiğimizi, bildiklerimizi her şeye rağmen söyledik, söylemeye devam edeceğiz.
Ahmet Hakan Coşkun’a geçmiş olsun diyor, olayın tüm boyutlarıyla
aydınlatılıp faillerin gereken cezayı almalarını bekliyoruz.
İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu
83
BASIN AÇIKLAMALARI
“GEZİ” ANA DAVASI SONUÇLANDI...
Ülke tarihinin gördüğü en büyük ve en önemli kitle hareketlerinden biri
olan “Gezi Parkı Eylemi” ana davasında karar açıklandı. 274 sanıklı davada 7 kişi beraat ederken, geriye kalanlar hapis cezası aldılar.
Sağlık çalışanları da…
O günlerde söylemiştik, “Sağlık çalışanları ülkenin herhangi bir yerinde, herhangi bir zaman diliminde ihtiyacı olan herkese ayrım yapmadan hizmet
verdiler, vermeye devam edecekler.”
“İyi bilinmelidir ki sağlık çalışanları baskı ve tehditlerle değil bin yıllık etik
değerler ve tıbbın evrensel kuralları ile hareket ettiler, gerektiğinde yine
edeceklerdir.”
Vicdanlara sığmayan bu davada verilen kararlar da vicdanlara
sığmamıştır.
Tarih, bu kararları ve bu kararları verenleri hatırlayacak mıdır bilemiyoruz
ama “bugün mahkûm olanları beraat ettirecektir.”
Hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu
CAN DÜNDAR VE ERDEM GÜL’ÜN TUTUKLANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Adana’da durdurulan MİT TIRLARIYLA ilgili haber yapan Cumhuriyet
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi
Ankara Temsilcisi Erdem Gül, “Terör, silahlı örgüte yardım ve casusluk” la
suçlanarak tutuklandılar.
Aslında tutuklanan gazeteciliktir.
Aslında tutuklanan özgür haberciliktir.
Aslında tutuklanan halkın haber alma hakkıdır.
Tutuklamalar; Türkiye’de genel olarak özgürlükler, özel olarak basın
özgürlüğünde bilinen içler acısı durumun tescili olmuştur.
Ülke tarihinde hiç de az olmayan utanç verici sayfalara biri daha
eklenmiştir.
Umuyor ve diliyoruz ki, gazeteciler en kısa zamanda özgürlüklerine
kavuşurlar ve habercilik yapmaya devam ederler.
İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu
84
BASIN AÇIKLAMALARI
ANKARA’DA YAŞANAN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Canımız çok acıyor,
Birlikte ve kardeşçe yaşamak istiyoruz.
Geleceğe umutla bakmak istiyoruz.
Ölüm istemiyoruz, barış istiyoruz.
Türkiye’nin ve Ankara’nın kalbinde meydana gelen terör eyleminde
resmi açıklamalara göre 28 insanımız hayatını kaybetti. 61 insanımız da
yaralandı.
Nefretle kınadığımız saldırının faillerinin bir an önce yakalanarak adalet
önünde hesap vermelerini bekliyoruz.
Ulusumuzun başı sağolsun.
İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu
ÖZGÜRLÜKLERE BİR DARBE DE SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN
Sağlık Bakanlığı; odamıza meslektaşlarımıza yaptığı bir duyuru nedeni ile
yönetim kurulunun görevden alınması istemiyle dava açtı.
Eğitim kurumları, basın, yargı, Anayasa Mahkemesi hayatın tüm alanları
her türlü yöntem kullanılarak kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Sosyal, ekonomik, hukuki ve siyasi sorunların çözümünde farklı yaklaşımları
olan tüm yapılar yok edilmesi gereken “düşman” olarak görülüyor.
Çoğulculuğun, farklılığın yok sayıldığı, hayatın her alanının tek tipleştirilmeye
çalışıldığı bu süreçten İstanbul Dişhekimleri Odası da nasibini aldı.
Davanın açılması ve zamanlaması da manidardır. Odamızın genel kurulunun yapılacağı bir dönemde böyle bir dava açılarak bir yerlere mesaj
verilmek istendiği ortadadır.
Evet; biz dün
“Birlikte ve kardeşçe yaşamak istiyoruz, Geleceğe umutla bakmak istiyoruz,
Ölüm istemiyoruz barış istiyoruz.“ dedik,
“İnanç ve düşüncelerimizi özgürce ifade etmek ve yaşamak; yaşam
hakkını savunmak, dil, din ırk ayrımı yapmadan Yurtta Barış Dünyada Barış
idealinin savunucusu olmak; hekim ve insan olmanın gereğidir” dedik,
“Alevi Sünni, Türk Kürt, asker polis, bebek çocuk, küçük büyük, ana baba,
yerli yabancı insanların ölmediği ölmeyeceği taraftayız.“ dedik,
85
BASIN AÇIKLAMALARI
‘’Dünyanın ilk ulusal kurtuluş savaşını birlikte veren Anadolu’nun iki
kadim halkının zihinsel ve duygusal kopuşuna zemin hazırlayan savaş
politikalarının karşı tarafındayız.“ dedik.
İnsanlık tarihi her zaman, şiddeti değil barışı savunanları haklı çıkarmıştır.
Biz sağlık çalışanları yaşam hakkı ve barışı savunmayı ilk görevlerimizden sayarız. Barış için, düşünceyi ifade özgürlüğü için atılan her
adımın bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yanında olacağız.
Bugün de diyoruz ki: İnsanlık tarihinin beyaz sayfalarında; bu değerleri
savunduğumuz için bize dava açanlar kara bir leke olarak yer
alacaktır.
İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu
AÇIKLAMA
Günlük gazetelerden birinde, 11 Mart 2016 (bugün) Oda'mızı hedef gösteren asılsız bir haber yayınlanmıştır. Haberde Oda'mız terör destekçisi
olarak nitelenmiş ve kayyım atamasının da yolda olduğu iddia edilmiştir.
Yayındaki iddialar asılsızdır. Odamız ne herhangi bir terör örgütünü
desteklemiştir ne de kayyıma devredilmesi söz konusudur.
Haberin tek doğru yanı Sağlık Bakanlığı'nın Odamız Yönetim Kurulu'nun
görevden alınması için dava açtığıdır.
Bu dava, Oda Yönetim Kurulumuzun görevden alınmasını gerektirecek
tek bir haklı gerekçe taşımamaktadır. Faaliyetlerimizin Bakanlık tarafından
uygun
bulunmaması, görevden alınma davasını haklı kılmaz. Bu nedenle davanın
reddedileceğine şüphemiz yoktur.
Diğer yandan, Oda'mıza "kayyım atanması" da söz konusu değildir. Kimi
şirketler ve basın yayın kuruluşlarına Cumhuriyet Savcılıkları tarafından
kayyım atanmasına ilişkin güncel gelişmelere atıfla haberde böyle bir
kavram kullanılarak Odamıza yönelik de olumsuz algı oluşturulmak istenmektedir.
Odamızın genel kurulu öncesi yönetimimizi değersizleştirmeye yönelik
yapılan bu girişimlere karşı söylenecek bir sözümüz var.
86
BASIN AÇIKLAMALARI
Unutulmamalıdır ki; Ülkeler ancak "fikri hür, vicdanı hür" bireyler
yetiştirebildiği ölçüde gelişir, büyür "fikri hür, vicdanı hür" bireyler yetişmesi
ise ancak ve ancak özgürlüklerle mümkündür.
Herhangi bir konuda birbirimizden farklı düşünmemiz, düşüncelerimize
saygı duyulması, tahammül edilmesi gerektiği gerçeğini ortadan kaldırmaz.
Her konuda düşünerek, sorgulayarak, eleştirerek doğruları bulmaya
çalışmak bize öğretilendir.
Güvenlik güçlerimize yapılan saldırıları doğru bulmanın hiçbir haklı tarafı
yoktur. Şiddet kullanılarak siyasi, sosyal ve kültürel konularda talepte
bulunma anlayışı daima yaşamdan yana olmuş, barıştan ve yaşatmaktan
yana olmuş biz sağlıkçıların kabul edeceği bir yöntem değildir. Odamızın
tüm değerlendirmelerinde temel düşüncemiz budur.
Terör ve şiddet kullanan güçlere karşı devletin hukuk kuralları içerisinde
kalarak, insanı yaşatmayı amaçlayarak mücadele etmesi demokrasi
anlayışının gereğidir.
Sağlığın ve mesleğimizin haklarını; siyasi iktidara yandaş yaklaşımların
gölgesinde değil; meslektaşlarımızın desteğinden aldığımız güçle, akıl ve
bilimin ışığında cumhuriyet değerlerini daha da ileriye taşıyarak kararlı
biçimde savunmaya devam edeceğiz.
İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu
AÇIKLAMA
Terör Ankara’daki saldırının üzerinden bir hafta geçmeden bu defa
İstanbul’u vurdu.
Söylenecek her söz, kurulacak her cümle anlamını yitiriyor.
Terörle yaşamaya alışmak istemiyoruz.
Yarın sıra kimde ve hedef neresi demek istemiyoruz.
İnsanlarımızın canlarının giderek rakam, istatistik olmasını istemiyoruz.
Öfkeliyiz, üzgünüz, yastayız…
İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu
87
DİSİPLİN İŞLEMLERİ
MAYIS 2014 - MART 2016
İŞLEM SAYISI 512
İLK İNCELEME
251
SORUŞTURMA
246
HAKEM
15
İLK İNCELEME
SORUŞTURMA
HAKEM
HAKEM
İŞLEM SAYISI 15
UZLAŞMA SAĞLANDI
-
UZLAŞMA SAĞLANAMADI
10
DOSYANIN KAPATILMASINA
4
DEVAM EDEN
1
UZLAŞMA SAĞLANDI
UZLAŞMA SAĞLANAMADI
DOSYANIN KAPATILMASINA
DEVAM EDEN
88
DİSİPLİN İŞLEMLERİ
İLK İNCELEME NEDENLERİ
İŞLEM SAYISI 251
HASTA ŞİKAYETİ
REKLAM
245
6
HASTA ŞİKAYETİ
REKLAM
İLK İNCELEME SONUÇLARI
İŞLEM SAYISI 251
SORUŞTURMA AÇILANLAR
113
S.AÇILMAMASINA
91
SORUŞTURMA AÇILANLAR
HAKEM ATANMASINA
9
S.AÇILMAMASINA
DEVAM EDEN
26
HAKEM ATANMASINA
KAPATILAN
12
DEVAM EDEN
KAPATILAN
SORUŞTURMA NEDENLERİ
İŞLEM SAYISI 246
REKLAM
96
HASTA ŞİKAYETİ
135
REKLAM
DİPLOMA VERMEK
1
HASTA ŞİKAYETİ
MESLEK DIŞI PERSONEL
8
DİPLOMA VERMEK
DİĞER
6
MESLEK DIŞI PERSONEL
DİĞER
89
DİSİPLİN İŞLEMLERİ
SORUŞTURMA SONUÇLARI
İŞLEM SAYISI 246
D.K.SEVK EDİLEN
168
D.K.SEVK EDİLMEYEN
54
DEVAM EDEN
24
D.K.SEVK EDİLEN
D.K.SEVK EDİLMEYEN
DEVAM EDEN
DİSİPLİN KURULU KARARLARI İŞLEM SAYISI 168
CEZA VERİLMESİNE
118
CEZA VERİLMESİNE YER
OLMADIĞINA
48
CEZA VERİLMESİNE
İŞLEMİ DEVAM EDEN
2
CEZA VERİLMESİNE YER
OLMADIĞINA
İŞLEMİ DEVAM EDEN
CEZALAR
İŞLEM SAYISI 118
1 AY MESLEKTEN
ALIKONMA
1 AY MESLEKTEN ALIKONMA
3
UYARMA
1
KINAMA
24
ASG.MUA.ÜCRT.’NİN 10 KATI
20
ASG.MUA.ÜCRT.’NİN 20 KATI
12
ASG.MUA.ÜCRT.’NİN 30 KATI
8
ASG.MUA.ÜCRT.’NİN 50 KATI
50
UYARMA
KINAMA
ASG.MUA.ÜCRT.’NİN 10
KATI
ASG.MUA.ÜCRT.’NİN 20
KATI
ASG.MUA.ÜCRT.’NİN 30
KATI
90
DİSİPLİN İŞLEMLERİ
HASTA ŞİKAYETLERİ İLE
İLGİLİDİSİPLİN KURULU
KARARLARI
İŞLEM SAYISI 67
CEZA VERİLMESİNE
24
CEZA VERİLMESİNE YER
OLMADIĞINA
43
HASTA ŞİKAYETLERİ İLE
İLGİLİDİSİPLİN KURULUNUN
VERDİĞİ CEZALAR
İŞLEM SAYISI 24
KINAMA
12
CEZA VERİLMESİNE
CEZA VERİLMESİNE YER
OLMADIĞINA
KINAMA
UYARMA
ASG.MUA.ÜCR. 10 KATI
UYARMA
ASG.MUA.ÜCR. 10 KATI
5
ASG.MUA.ÜCR. 20 KATI
ASG.MUA.ÜCR. 20 KATI
1
ASG.MUA.ÜCR. 50 KATI
ASG.MUA.ÜCR. 50 KATI
6
91
DENETLEME KURULU RAPORU
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI’NIN 15. DÖNEM
İDARİ VE MALİ DENETİM SONUÇLARI
İstanbul Dişhekimleri Odası’nın Yönetim Kurulu karar defterleri, gelen-giden evrak kayıt defterleri, gelen-giden evrak dosyaları ve muhasebe kayıtları 2014–2016 çalışma döneminde
düzenli olarak incelendi.
İdari yönden yapılan denetlemelerde; Yönetim Kurulu kararlarının karar defterine zamanında
yazıldığı ve imzalandığı, gelen-giden evrak kayıt defterlerinin usulüne uygun tutulduğu, gelengiden evrakın düzenli olarak klasörlerde saklandığı, evraklar üze-rinde ve evrak kayıt defterinde kazıntı, silinti gibi herhangi bir usulsüzlük yapılmadığı, Mali yönden yapılan denetlemelerde; mevcut mali kayıtların(kasa defteri, personel bordroları, banka hesapları, gelir-gider
hesapları, muhasebe işlemleri ve mizanlar, fatura, irsaliye, makbuzlar) doğru olarak işlendiği
ve düzenli olarak saklandığı, personel SGK primlerinin düzenli olarak yatırıldığı tespit edildi.
01.04.2014 TARİH VE 31.03.2016 TARİHLERİ ARASINDA
KULLANILAN GELEN – GİDEN EVRAK KAYIT DEFTERLERİ
BEYOĞLU 17.NOTERLİĞİNDEN 08 OCAK 2013 TARİH VE 00484 SAYI
BEYOĞLU 17.NOTERLİĞİNDEN 27 MART 2013 TARİH VE 05784 SAYI
BEYOĞLU 17.NOTERLİĞİNDEN 14 HAZİRAN 2013 TARİH VE 11306 SAYI
BEYOĞLU 17.NOTERLİĞİNDEN 03 EKİM 2013 TARİH VE 18310 SAYI
BEYOĞLU 17.NOTERLİĞİNDEN 07 OCAK 2014 TARİH VE 00226 SAYI
BEYOĞLU 17.NOTERLİĞİNDEN 04 NİSAN 2014 TARİH VE 05915 SAYI
BEYOĞLU 17.NOTERLİĞİNDEN 21 TEMMUZ 2014 TARİH VE 12477 SAYI
İLE ONAYLI, HALEN KULLANILIYOR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ. (GELEN EVRAK BÖLÜMÜNÜN)
BEYOĞLU 17.NOTERLİĞİNDEN 06 KASIM 2014 TARİH VE 16968 SAYI
BEYOĞLU 17.NOTERLİĞİNDEN 16 ŞUBAT 2015 TARİH VE 02664 SAYI
BEYOĞLU 17.NOTERLİĞİNDEN 01 EYLÜL 2015 TARİH VE 14015 SAYI
BEYOĞLU 17.NOTERLİĞİNDEN 21 ARALIK 2015 TARİH VE 20653 SAYI
BEYOĞLU 17.NOTERLİĞİNDEN 18 MART 2016 TARİH VE 06044 SAYI
İLE ONAYLI, HALEN KULLANILIYOR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ. (GİDEN EVRAK BÖLÜMÜNÜN
YEVMİYE DEFTERİ
2013 YILI 28.12.2012 TARİHLİ 16884 NO’LU BEYOĞLU
1. NOTERİ ONAYLI
2014 YILI 31.12.2013 TARİHLİ 19858 NO’LU BEYOĞLU 16. NOTERİ ONAYLI
2015 YILI 30.12.2014 TARİHLİ 30174 NO’LU BEYOĞLU 16. NOTERİ ONAYLI
DEFTERİ KEBİR
2013 YILI 28.12.2012 TARİHLİ 16885 NO’LU BEYOĞLU
1. NOTERİ ONAYLI
2014 YILI 31.12.2013 TARİHLİ 19859 NO’LU BEYOĞLU 16. NOTERİ ONAYLI
2015 YILI 30.12.2014 TARİHLİ 30175 NO’LU BEYOPLU 16. NOTERİ ONAYLI
KASA DEFTERİ
2013 YILI 28.12.2012 TARİHLİ 16887 NO’LU BEYOĞLU
1. NOTERİ ONAYLI
2014 YILI 31.12.2013 TARİHLİ 19861 NO’LU BEYOĞLU 16. NOTERİ ONAYLI
2015 YILI 30.12.2014 TARİHLİ 30177 NO’LU BEYOĞLU 16. NOTERİ ONAYLI
DEMİRBAŞ EŞYA DEFTERİ
BEYOĞLU 7. NOTERİ ONAYLI 07.08.1991 TARİH CE 27614 NO’LU DEFTER KULLANIMDA
OLDUĞU TESPİT EDİLDİ.
92
15. DÖNEM MALİ RAPOR
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU
Önceki Dönem 2013
Cari Dönem 2014
494.970,26
612.343,92
241.603,61
102.511,45
6.954,86
2.252,58
234.648,75
69.129,61
31.129,26
52.853,20
148.807,60
52.853,20
148.807,60
195.129,23
219.872,18
2.720,62
2.720,62
5.072,91
5.072,91
8.026,56
884,13
178.425,01
212.078,65
2.300,00
979,69
2.300,00
979,69
3.084,22
139.873,00
134.840,00
3.084,22
5.033,00
0,00
300,00
300,00
495.239,78
2.205.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
308.813,22
2.200.000,00
56.018,04
2.200.000,00
252.795,18
217.420,30
217.420,30
181.426,56
0,00
8.579,34
8.579,34
172.847,22
172.847,22
181.426,56
990.210,04
2.817.343,92
93
15. DÖNEM MALİ RAPOR
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇO
Önceki Dönem 2013
3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
112.436,47
B- TİCARİ BORÇLAR
1- Satıcılar
Cari Dönem 2014
162.224,51
2.334,71
4.080,56
2.334,71
1.830,56
2- Diğer Ticari Borçlar 2.250,00
C- DİĞER BORÇLAR
60.094,15
95.680,36
1- Personele Borçlar
1.560,97
4.606,55
2- Birlik Borçları
56.036,94
91.073,81
3- Ortaklara Borçlar
2.496,24
4- Diğer Çeşitli Borçlar
D- ALINAN AVANSLAR
E- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER
31.671,39
38.873,35
YÜKÜMLÜLÜKLER
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
13.808,26
2- Ödenecek Sosyal Güvenl.Kesinti
17.863,13
18.021,17
20.852,18
18.336,22
H- DİĞER KISA VADELİ YABANCI
23.590,24
KAYNAKLAR
1- Sayım ve Tesellüm Fazlası
18.336,22
23.590,24
2- Diğer Çeşitli Borçlar
216.108,55
4- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Diğer Borç ve Gid.Karşılıkları 241.010,93
209.224,95
239.528,93
1.482,00
1.482,00
5.401,60
F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler
247.040,05
210.706,95
E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
6.029,12
5.401,60
6.029,12
661.665,02
5- ÖZKAYNAKLAR
2.408.079,36
412.501,98
A- ÖZVARLIK
2.406.800,12
249.163,04
F-DÖNEM NET KARI VE ZARARI 1.279,24
249.163,04
1- Dönem Karı
1.279,24
2- Dönem Zararı (-)
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
990.210,04
AÇIKLAMALAR
Sayım ve Tesellüm Fazlası : Bankaya isimsiz yatan aidat ödemelerini kapsamaktadır.
Özkaynaklar
94
: Odanın kuruluşundan bu güne kadar oluşan varlıklarının toplamıdır.
2.817.343,92
15. DÖNEM MALİ RAPOR
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 01.01.2014 - 31.12.2014
DÖNEMİ GELİR TABLOSU
Önceki Dönem 2013
A- BÜRÜT SATIŞLAR Cari Dönem 2014
1.761.207,32
1- Aidatlar
2- Diğer Gelirler
1.788.443,35
1.606.002,87
1.679.056,88
155.204,45
109.386,47
3- TDB 21. Kongre Gelirleri
4- Türkdenstic Gelirleri
C- NET SATIŞLAR
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
1- Satılan Hizmet Maliyeti(-)
1.788.443,35
160.308,37
191.422,58
160.308,37
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 191.422,58
1.600.898,95
F- FAALİYET GİDERLERİ(-)
1.597.020,77
1.395.605,68
1- Genel Yönetim Giderleri(-)
1.395.605,68
FAALİYET ZARARI - KARI
G- DİĞ.FAAL.OLAĞN.GELİR VE KARLAR
1.761.207,32
1- Faiz Gelirleri
24.818,01
2- Komisyon Gelirleri
1.004,20
205.293,27
-66.684,56
44.164,60
68.311,65
32.436,57
3- Menkul Kıymet Satış Karları 4- Kambiyo Karları
1.663.705,33
1.663.705,33
15.159,67
3.127,19
50,23
15.215,20
20.665,18
5- Sponsorluk Gelirleri
6- 5510 sayılı kanun SSK ind.Geliri
294,96
H- DİĞ.FAAL.OLAĞN.GİD.VE ZARARLAR (-)
1- Kambiyo Zararları
294,96
0,00
0,00
0,00
249.162,91
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
1.033,72
0,13
J- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1- Diğ.Olağandışı Gelir ve Karlar
593,37
0,00
I- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
593,37
0,13
245,52
245,52
0,00
0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
249.163,04
1.279,24
DÖNEM NET ZARARI
249.163,04
1.279,24
K- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
1- Diğ.Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
95
15. DÖNEM MALİ RAPOR
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 31.12.2015 TARİHLİ BİLANÇOSU
Önceki Dönem 2014
Cari Dönem 2015
612.343,92
793.314,89
102.511,45
508.224,59
2.252,58
2.612,92
69.129,61
482.216,74
31.129,26
23.394,93
148.807,60
56.379,24
148.807,60
56.379,24
219.872,18
216.157,28
2.720,62
2.720,62
5.072,91
5.072,91
0,00
212.078,65
208.363,75
979,69
1.815,28
979,69
1.815,28
139.873,00
4.988,50
134.840,00
0,00
5.033,00
4.988,50
300,00
5.750,00
300,00
5.750,00
2.205.000,00
2.301.731,00
5.000,00
100.000,00
5.000,00
100.000,00
2.200.000,00
2.201.132,00
2.200.000,00
2.200.000,00
217.420,30
218.552,30
217.420,30
217.420,30
0,00
599,00
8.579,34
8.579,34
172.847,22
172.847,22
599,00
181.426,56
181.426,56
2.817.343,92
96
3.095.045,89
15. DÖNEM MALİ RAPOR
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 31.12.2015 TARİHLİ BİLANÇO
Önceki Dönem 2014
3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
Cari Dönem 2015
162.224,51
B- TİCARİ BORÇLAR
105.263,67
4.080,56
1- Satıcılar
1.830,56
2- Diğer Ticari Borçlar 2.250,00
6.484,81
2.777,56
3.707,25
C- DİĞER BORÇLAR
95.680,36
31.983,43
1- Personele Borçlar
4.606,55
4.348,45
2- Birlik Borçları
91.073,81
27.634,98
3- Ortaklara Borçlar
4- Diğer Çeşitli Borçlar
D- ALINAN AVANSLAR
E- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER
38.873,35
41.708,19
YÜKÜMLÜLÜKLER
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
2- Ödenecek Sosyal Güvenl.Kesinti
18.021,17
19.765,46
20.852,18
21.942,73
23.590,24
H- DİĞER KISA VADELİ YABANCI
25.087,24
KAYNAKLAR
1- Sayım ve Tesellüm Fazlası
23.590,24
25.087,24
2- Diğer Çeşitli Borçlar
247.040,05
4- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Diğer Borç ve Gid.Karşılıkları 287.371,98
239.528,93
285.889,98
1.482,00
1.482,00
6.029,12
F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler
7.290,89
6.029,12
7.290,89
2.408.079,36
5- ÖZKAYNAKLAR
A- ÖZVARLIK
2.695.119,35
2.406.800,12
2.408.079,36
1.279,24
287.039,99
F-DÖNEM NET KARI VE ZARARI 1.279,24
1- Dönem Karı
294.662,87
241.010,93
E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
287.039,99
2- Dönem Zararı (-)
2.817.343,92
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
3.095.045,89
AÇIKLAMALAR
Sayım ve Tesellüm Fazlası : Bankaya isimsiz yatan aidat ödemelerini kapsamaktadır.
Özkaynaklar
: Odanın kuruluşundan bu güne kadar oluşan varlıklarının toplamıdır.
2015 YILI BİLANÇO DİPNOTLARI
Dipnotlar : 1- Kasa ve Bankalardaki döviz mevcutlar
Döviz Cinsi
Miktar
Dolar
250,002,9195 729,88
TL. Kuru Toplam Tutar
Euro
4.670,793,1776 14.841,90
2- Cari dönemde ortalama personel sayısı 11 Kişi
3- Bilanço onaylanarak kesinleştiği tarih 12.02.2016
97
15. DÖNEM MALİ RAPOR
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 01.01.2015 - 31.12.2015
DÖNEMİ GELİR TABLOSU
Önceki Dönem 2014
A- BÜRÜT SATIŞLAR
1- Aidatlar
2- Diğer Gelirler
Cari Dönem 2015
1.788.443,35
1.679.056,88
109.386,47
66.923,86
3- TDB 22. Kongre Gelirleri
638.157,09
C- NET SATIŞLAR
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
1- Satılan Hizmet Maliyeti(-)
2.382.547,43
1.677.466,48
1.788.443,35
2.382.547,43
191.422,58
467.560,44
191.422,58
467.560,44
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
1.597.020,77
1.914.986,99
F- FAALİYET GİDERLERİ(-)
1.663.705,33
1.687.596,60
1- Genel Yönetim Giderleri(-)
1.663.705,33
FAALİYET ZARARI - KARI
G- DİĞ.FAAL.OLAĞN.GELİR VE KARLAR
1- Faiz Gelirleri
1.687.596,60
-66.684,56
227.390,39
68.311,65
32.436,57
59.649,68
33.387,14
2- Komisyon Gelirleri
3- Menkul Kıymet Satış Karları
4- Kambiyo Karları
15.159,67
50,23
4.557,51
5- Sponsorluk Gelirleri
6- 5510 sayılı kanun SSK ind.Geliri
20.665,18
H- DİĞ.FAAL.OLAĞN.GİD.VE ZARARLAR (-)
1- Kambiyo Zararları
21.705,03
593,37
0,00
0,00
0,00
1.033,72
287.040,07
245,52
0,00
0,00
0,08
593,37
I- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
J- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
1- Diğ.Olağandışı Gelir ve Karlar
K- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
245,52
0,08
1- Diğ.Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
98
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
1.279,24
287.039,99
DÖNEM NET KARI
1.279,24
287.039,99
15. DÖNEM MALİ RAPOR
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU
Önceki Dönem 2013
Cari Dönem 2014
1- DÖNEN VARLIKLARI
144.422,06
A- HAZIR DEĞERLER
135.483,87
8.918,49
1- Kasa
45.699,58
1.493,62
3.420,48
7.424,87
42.192,61
2- Alınan Çekler
3- Bankalar
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)
5- Diğer Hazır Değerler
0,00
B- MENKUL KIYMETLER
86,49
0,00
0,00
1- Diğer Menkul Kıymetler
C- TİCARİ ALACAKLAR
1- Alıcılar 106.833,00
60.063,48
105.933,00
60.063,48
2- Alacak Senetleri
3- Verilen Depozitolar
4- Kredi Kartı Alacakları
5- Vergi Dairesi Alacakları
900,00
220,20
D- DİĞER ALACAKLAR 86,76
1- İş Avansları
2- Diğer Çeşitli Alacaklar 220,20
4-Ticari Mallar
7- Verilen Sipariş Avansları 15.526,79
20.359,85
14.986,79
0,00
540,00
8.090,52
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
1- Devreden KDV
86,76
20.359,85
E- STOKLAR
14.107,26
8.090,52
14.107,26
0,00
2- DURAN VARLIKLAR
0,00
A- MALİ DURAN VARLIKLAR
0,00
0,00
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
1- Binalar
2- Demirbaşlar
3- Birikmiş Amortismalar (-)
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1- Haklar
2- Özel Maliyetler
3- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4- Birikmiş Amortismalar (-)
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
G- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
VE GELİR TAHAKKUKLARI
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler
2- Gelir Tahakkukları
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR
1- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
144.422,06
135.483,87
BORÇLU NAZIM HESAPLAR
99
15. DÖNEM MALİ RAPOR
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇO
Önceki Dönem 2013
Cari Dönem 2014
3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
194.680,68
B- TİCARİ BORÇLAR
1- Satıcılar
2- Diğer Ticari Borçlar 3.687,75
3.457,94
3.687,75
0,00
0,00
C- DİĞER BORÇLAR
1- Personele Borçlar
240.039,54
3.457,94
181.914,11
212.078,25
3.489,10
2- Birlik Borçları
3- Ortaklara Borçlar
178.425,01
212.078,25
4- Diğer Çeşitli Borçlar
D- ALINAN AVANSLAR
1- Alınan Sipariş Avansları
8.300,00
23.000,00
8.300,00
E- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER
23.000,00
1.008,63
1.273,54
YÜKÜMLÜLÜKLER
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
554,73
1.188,49
2- Ödenecek Sosyal Güvenl.Kesinti
453,90
85,05
0,00
H- DİĞER KISA VADELİ YABANCI
0,00
KAYNAKLAR
1- Sayım ve Tesellüm Fazlası
2- Diğer Çeşitli Borçlar
0,00
4- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Diğer Borç ve Gid.Karşılıkları F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler
-50.258,62
5- ÖZKAYNAKLAR
5.000,00
A- ÖDENMİŞ SERMAYE
5.000,00
5.000,00
1- Sermaye 5.000,00
6.232,35
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 1- Geçmiş Yıllar Zararları (-)
-104.555,67
55.258,62
6.232,35
55.258,62
49.026,27
F-DÖNEM NET KARI VE ZARARI 54.297,05
1- Dönem Karı
49.026,27
2- Dönem Zararı (-)
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
54.297,05
144.422,06
AÇIKLAMALAR
Ortaklara Borçlar : İdo vermiş olduğu borç parayı kapsamaktadır. Özkaynaklar
: Odanın kuruluşundan bu güne kadar oluşan varlıklarının toplamıdır.
5.000 TL sermayenin %100 hissedarı İstanbul Dişhemikleri Odasıdır.
2014 YILI BİLANÇO DİPNOTLARI
Dipnotlar : 1- Cari dönemde ortalama personel sayısı 2 Kişi
2- Bilanço onaylanarak kesinleştiği tarih 11.02.2015
100
135.483,87
15. DÖNEM MALİ RAPOR
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ
01.01.2014 - 31.12.2014 DÖNEMİ GELİR TABLOSU
Önceki Dönem 2013
A- BÜRÜT SATIŞLAR
1- Yurtiçi Satışlar
Cari Dönem 2014
294.367,96
294.367,96
130.926,08
2- Diğer Gelirler
8.898,33
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
1- Satıştan İadeler (-)
0,00
0,00
C- NET SATIŞLAR
3- Satılan Hizmet Maliyeti(-)
139.061,70
328.154,90
171.085,71
5.373,06
271.534,74
165.712,65
-33.786,94
E- FAALİYET GİDERLERİ(-)
3- Genel Yönetim Giderleri(-)
762,71
56.620,16
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
2- Pazarlama Satış ve Dağıtım (-)
762,71
294.367,96
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
139.824,41
-32.024,01
15.627,59
0,00
15.627,59
FAALİYET ZARARI - KARI
F- DİĞ.FAAL.OLAĞN.GELİR VE KARLAR
28.688,47
0,00
28.688,47
-49.414,53
-60.712,48
388,29
848,64
1- Faiz Gelirleri
2- Komisyon Gelirleri
3- Menkul Kıymet Satış Karları
4- Kambiyo Karları
5- Sponsorluk Gelirleri
10- Diğ. Faal. Olağan Gelir ve Karlar
388,29
0,00
G- DİĞ.FAAL.OLAĞN.GİD.VE ZARARLAR (-)
1- Kambiyo Zararları
0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
1- Diğ.Olağandışı Gelir ve Karlar
0,00
0,00
-49.026,24
-59.863,84
0,05
5.566,98
0,05
5.566,98
0,08
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
1- Diğ.Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
848,64
0,08
0,19
0,19
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
-49.026,27
-54.297,05
DÖNEM NET KARI
-49.026,27
-54.297,05
101
15. DÖNEM MALİ RAPOR
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ 31.12.2015 TARİHLİ BİLANÇOSU
Önceki Dönem 2014
Cari Dönem 2015
1- DÖNEN VARLIKLARI
135.483,87
A- HAZIR DEĞERLER
150.312,10
45.699,58
1- Kasa
18.981,72
3.420,48
2.721,71
42.192,61
14.673,52
86,49
1.586,49
2- Alınan Çekler
3- Bankalar
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)
5- Diğer Hazır Değerler
B- MENKUL KIYMETLER
0,00
0,00
1- Diğer Menkul Kıymetler
C- TİCARİ ALACAKLAR
1- Alıcılar 60.063,48
68.195,27
60.063,48
68.195,27
2- Alacak Senetleri
3- Verilen Depozitolar
4- Kredi Kartı Alacakları
5- Vergi Dairesi Alacakları
86,76
D- DİĞER ALACAKLAR 90,11
1- İş Avansları
2- Diğer Çeşitli Alacaklar 86,76
36.618,14
14.986,79
4-Ticari Mallar
7- Verilen Sipariş Avansları H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
90,11
15.526,79
E- STOKLAR
540,00
1- Devreden KDV
33.602,04
3.016,10
14.107,26
26.426,86
14.107,26
26.426,86
0,00
2- DURAN VARLIKLAR
0,00
A- MALİ DURAN VARLIKLAR
0,00
0,00
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
1- Binalar
2- Demirbaşlar
3- Birikmiş Amortismalar (-)
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1- Haklar
2- Özel Maliyetler
3- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4- Birikmiş Amortismalar (-)
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
G- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
VE GELİR TAHAKKUKLARI
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler
2- Gelir Tahakkukları
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR
1- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
BORÇLU NAZIM HESAPLAR
102
135.483,87
150.312,10
15. DÖNEM MALİ RAPOR
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ 31.12.2015 TARİHLİ BİLANÇO
Önceki Dönem 2014
Cari Dönem 2015
3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
240.039,54
B- TİCARİ BORÇLAR
1- Satıcılar
2- Diğer Ticari Borçlar 231.562,78
3.687,75
16.308,78
3.687,75
16.308,78
0,00
0,00
C- DİĞER BORÇLAR
212.078,25
208.667,75
1- Personele Borçlar
304,00
2- Birlik Borçları
3- Ortaklara Borçlar
212.078,25
208.363,75
4- Diğer Çeşitli Borçlar
D- ALINAN AVANSLAR
1- Alınan Sipariş Avansları
23.000,00
4.900,00
23.000,00
E- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER
4.900,00
1.273,54
1.686,25
YÜKÜMLÜLÜKLER
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
2- Ödenecek Sosyal Güvenl.Kesinti
1.188,49
1.376,09
85,05
310,16
0,00
H- DİĞER KISA VADELİ YABANCI
0,00
KAYNAKLAR
1- Sayım ve Tesellüm Fazlası
2- Diğer Çeşitli Borçlar
0,00
4- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Diğer Borç ve Gid.Karşılıkları F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler
-104.555,67
5- ÖZKAYNAKLAR
5.000,00
A- ÖDENMİŞ SERMAYE
100.000,00
5.000,00
1- Sermaye 100.000,00
55.258,62
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 1- Geçmiş Yıllar Zararları (-)
-81.250,68
109.555,67
55.258,62
109.555,67
54.297,05
F-DÖNEM NET KARI VE ZARARI 71.695,01
1- Dönem Karı
54.297,05
2- Dönem Zararı (-)
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
71.695,01
135.483,87
150.312,10
AÇIKLAMALAR
Ortaklara Borçlar : İdo vermiş olduğu borç parayı kapsamaktadır. Özkaynaklar
: Odanın kuruluşundan bu güne kadar oluşan varlıklarının toplamıdır.
100.000 TL sermayenin %100 hissedarı İstanbul Dişhemikleri Odasıdır.
2015 YILI BİLANÇO DİPNOTLARI
Dipnotlar : 1- Cari dönemde ortalama personel sayısı 1 Kişi
2- Bilanço onaylanarak kesinleştiği tarih 14.02.2016
103
15. DÖNEM MALİ RAPOR
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ
01.01.2015 - 31.12.2015 DÖNEMİ GELİR TABLOSU
Önceki Dönem 2014
A- BÜRÜT SATIŞLAR
Cari Dönem 2015
139.824,41
147.731,65
1- Yurtiçi Satışlar
130.926,08
106.285,49
2- Diğer Gelirler
8.898,33
41.446,16
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
1- Satıştan İadeler (-)
762,71
762,71
C- NET SATIŞLAR
3- Satılan Hizmet Maliyeti(-)
198.431,55
27.884,55
165.712,65
170.547,00
-32.024,01
E- FAALİYET GİDERLERİ(-)
3- Genel Yönetim Giderleri(-)
147.731,65
171.085,71
5.373,06
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
2- Pazarlama Satış ve Dağıtım (-)
0,00
139.061,70
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
0,00
-50.699,90
28.688,47
0,00
20.873,71
7.130,61
28.688,47
13.743,10
-60.712,48
FAALİYET ZARARI - KARI
-71.573,61
848,64
F- DİĞ.FAAL.OLAĞN.GELİR VE KARLAR
1- Faiz Gelirleri
182,32
46,66
2- Komisyon Gelirleri
3- Menkul Kıymet Satış Karları
4- Kambiyo Karları
5- Sponsorluk Gelirleri
10- Diğ. Faal. Olağan Gelir ve Karlar
848,64
0,00
G- DİĞ.FAAL.OLAĞN.GİD.VE ZARARLAR (-)
1- Kambiyo Zararları
0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
1- Diğ.Olağandışı Gelir ve Karlar
104
0,00
0,00
-59.863,84
-71.391,29
5.566,98
5,59
5.566,98
5,59
0,19
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
1- Diğ.Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
135,66
0,19
309,31
309,31
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
-54.297,05
-71.695,01
DÖNEM NET KARI
-54.297,05
-71.695,01
2016 YILI
TAHMİNİ BÜTÇE
GİDERLER
GELİRLER
TDB PAYI 2015
85.000,00
2015 DEN DEVİR
TDB PAYI 2016
513.750,00
ÜYE AİDAT GELİRLERİ
1.750.000,00
YOLLUK VE HARC.GİD.
39.500,00
ÜYE KAYIT GELİRLERİ
75.000,00
TEMSİL VE AĞIRLAMA GİD.
40.000,00
FAİZ GELİRLERİ
50.000,00
GENEL KURUL GİD.
80.000,00
SAİR GELİRLER
95.000,00
DANIŞMANLIK GİD.
99.500,00
DİSİPLİN CEZALARI
25.000,00
PERSONEL GİD.
689.700,00
KAMBİYO GELİRLERİ
10.000,00
KIDEM TAZM. KARŞILIĞI 60.000,00
BASILI BELGE ONAYI
25.000,00
DEMİRBAŞ GİD.
15.000,00
SPONSOR 30.000,00
ÖZEL MALİYET GİD.
10.000,00
MATBUAT KIRT.GİD.
30.000,00
POSTA KARGO
29.700,00
ISITMA AYDINLATMA GİD.
35.000,00
BAKIM ONARIM GİD.
15.000,00
TELEFON GİD.
19.500,00
SMS GİDERLERİ
25.000,00
İNTERNET 7.000,00
WEB SİTESİ
15.000,00
GÜVENLİK ALARM GİDERİ
6.500,00
SİGORTA GİD.
6.000,00
FERDİ KAZA SİGORTASI
75.000,00
KİRA GİD.
25.850,00
ŞEHİRİÇİ YOL GİD.
340.000,00
6.000,00
TEM.MUTFAK GİD.
20.000,00
22 KASIM GİD.
60.000,00
EĞİTİM GİDERLERİ
70.000,00
SAİR GİD.
15.000,00
SAİR HİZMET.GİD.
45.000,00
DERGİ GİDERLERİ
100.000,00
SEMİNER SALONU GİDERLERİ
80.000,00
TÜRKDENSTİC GİDERLERİ
10.000,00
KOMİSYON GİDERLERİ
6.000,00
BANKA GİDERLERİ
22.000,00
SOSYAL MESLEKİ ETKİNLİK 22.000,00
VERGİ RESİM HARÇ
17.000,00
KAMBİYO GİDERLERİ
5.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
1- YÖNETİM KURULU FASILLAR ARASINDA AKTARMA YAPMAYA YETKİLİDİR.
2- ZORUNLU KANUNİ ÖDEMELERDE BÜTÇE FASLI ŞARTI ARANMAZ.
105
2017 YILI
TAHMİNİ BÜTÇE
GİDERLER
GELİRLER
TDB PAYI 2016
87.500,00
2016 DEN DEVİR
TDB PAYI 2017
557.125,00
ÜYE AİDAT GELİRLERİ
1.890.000,00
YOLLUK VE HARC.GİD.
42.000,00
ÜYE KAYIT GELİRLERİ
82.000,00
TEMSİL VE AĞIRLAMA GİD.
43.000,00
FAİZ GELİRLERİ
55.000,00
GENEL KURUL GİD.
86.400,00
SAİR GELİRLER
102.000,00
DANIŞMANLIK GİD.
107.000,00
DİSİPLİN CEZALARI
27.000,00
PERSONEL GİD.
745.000,00
KAMBİYO GELİRLERİ
10.500,00
KIDEM TAZM. KARŞILIĞI 64.000,00
BASILI BELGE ONAYI
27.000,00
DEMİRBAŞ GİD.
16.000,00
SPONSOR 35.000,00
ÖZEL MALİYET GİD.
10.000,00
MATBUAT KIRT.GİD.
32.000,00
POSTA KARGO
32.000,00
ISITMA AYDINLATMA GİD.
37.000,00
BAKIM ONARIM GİD.
16.000,00
TELEFON GİD.
21.000,00
SMS GİDERLERİ
27.000,00
İNTERNET 7.500,00
WEB SİTESİ
16.000,00
GÜVENLİK ALARM GİDERİ
7.000,00
SİGORTA GİD.
6.000,00
FERDİ KAZA SİGORTASI
81.000,00
KİRA GİD.
27.000,00
ŞEHİRİÇİ YOL GİD.
350.000,00
6.000,00
TEM.MUTFAK GİD.
21.000,00
22 KASIM GİD.
64.000,00
EĞİTİM GİDERLERİ
75.000,00
SAİR GİD.
16.000,00
SAİR HİZMET.GİD.
48.000,00
DERGİ GİDERLERİ
108.000,00
SEMİNER SALONU GİDERLERİ
86.000,00
TÜRKDENSTİC GİDERLERİ
10.500,00
KOMİSYON GİDERLERİ
6.000,00
BANKA GİDERLERİ
23.500,00
SOSYAL MESLEKİ ETKİNLİK 23.500,00
VERGİ RESİM HARÇ
18.250,00
KAMBİYO GİDERLERİ
5.225,00
2.578.500,00
1- YÖNETİM KURULU FASILLAR ARASINDA AKTARMA YAPMAYA YETKİLİDİR.
2- ZORUNLU KANUNİ ÖDEMELERDE BÜTÇE FASLI ŞARTI ARANMAZ.
106
2.578.500,00
ÜYE İSTATİSTİKLERİ
NİSAN 2014-MART 2016 ÜYELERİN MEZUN OLDUĞU FAKÜLTELER
ÜNİVERSİTE ADI
SAYI
ÜNİVERSİTE ADI
SAYI
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
59
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
20
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AZERBEYCAN ÜNİVERSİTESİ
3
KARADENİZ ÜNİVERSİTESİ
BAĞDAT ÜNİVERSİTESİ
2
KIRGIZİSTAN ÜNİVERSİTESİ
1
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
8
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
6
BELGRAD ÜNİVERSİTESİ
1
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
24
BOGOMOLETS MİLLİ TIP ÜNİVERSİTESİ / UKRAYNA
2
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
172
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
6
MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
2
CAROL DAVİLLA ÜNİVERSİTESİ / ROMANYA
2
N.NARİMANOVA ÜNİVERSİTESİ / AZERBAYCAN
1
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
16
ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ
31
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
14
PERM DEVLET TIP AKADEMİSİ / RUSYA
1
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
14
PLOVDİV ÜNİVERSİTESİ / BULGARİSTAN
4
EGE ÜNİVERSİTESİ
41
PROF. DR. PARASKEV STOYANAV TIP ÜNİ. / UKRAYNA
3
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
16
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
23
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
28
SI GEORGİEVSKY KIRIM TIP ÜNİVERSİTESİ / UKRAYNA
2
22
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
1
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
GÖTEBORG ÜNİVERSİTESİ / İSVEÇ
1
TİFLİS DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
39
IVAN J.P.POVLOV PLOVDİV /BULGARİSTAN
TOPLAM ÜYE SAYISI
1
2
299
18
1
YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ / KIBRIS
23
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
76
7681
ERKEK ÜYE
4081
KADIN ÜYE
3600
Erkek
Kadın
ERKEK ÜYE
KADIN ÜYE
TOPLAM ÜYE SAYISI
7681
SERBEST
5917
ÇALIŞMAYAN
1188
KAMU
420
KAMU + SERBEST
156
TOPLAM
7681
SERBEST
SERBEST
ÇALIŞMAYAN
ÇALIŞMAYAN
KAMU
KAMU
KAMU + SERBEST
KAMU + SERBEST
TOPLAM
TOPLAM
107
ODA ÇALIŞANLARI
Alev Altınelli
Ali Açıkalın
Özlem Gümüşkaya
Sedat Aytar
Ayşe Toksöz
Serkan Çoban
Beyhan Demir
Sevil Çetinkaya
Macide Turan
Zennure Cihan
Özgü Bircan
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
Cumhuriyet Caddesi Safir Apartmanı No:203 K:2 D:3 34367 Harbiye-Şişli/İSTANBUL
Telefon: 0212 225 03 65 - 296 21 05-06 Faks: 0212 296 21 04
Internet: www.ido.org.tr E-Posta: [email protected]
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
PROF.DR. YILMAZ MANİSALI EĞİTİM MERKEZİ
Halaskargazi Caddesi Hidayet Sokak Harbiye İş Merkezi
No:4 Giriş Kat Harbiye-Şişli/İSTANBUL
Telefon: 0212 241 27 10 - 241 27 11
108
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
112

Benzer belgeler

M a ka le - Ankara Dişhekimleri Odası

M a ka le - Ankara Dişhekimleri Odası Sandıkta olalım, mesleğimize, meslek örgütümüze sahip çıkalım!

Detaylı