assocıatıon commercıale turquıe-belgique - turc

Yorumlar

Transkript

assocıatıon commercıale turquıe-belgique - turc
ASSOCIATION COMMERCIALE TURQUIE-BELGİQUE
JOURNEES
DE CONTACS D’AFFAİRES
Des dirigeants et des délégués de plus de 35
Chambres de Commerce Belges à l’étranger,
ainsi que l’Office National du Ducroire, se
tiendront à la disposition des entreprises pour
leur fournir les renseignements qu’elles
souhaiteront obtenir en vue de développer leurs
échanges commerciaux avec l’étranger.
Ces journées de contacts d’affaires auront lieu :
- le mardi 26 octobre 1999 à Mechelen à la
Kamer van Koophandel en Nijverheid van het
Arrondisssement Mechelen
- le jeudi 28 octobre 1999 à Liège aux Halles
des Foires de Liège, dans le cadre du Salon
« Initiatives 99 » (27, 28, 29 octobre 1999)
Les entreprises désireuses de recevoir une
invitation pour ces journées de contacts
d’affaires sont priées de s’adresser à la
Fédération des Chambres de Commerce et
d’Industrie de Belgique, avenue des Arts 1-2,
bte. 10, 1210 Bruxelles - T. 02/209 05 57- Fax.
02/209 05 68 (Att. Tina Merci)
BELÇİKA’DA İLK TÜRK KÖKENLİ SENATÖR
Belçika’da
13
Haziran’da
düzenlenen
seçimlerde, Flaman Yeşiller Partisi Agalev’den
1. Sıra 1. Yedek aday olarak katılan Meryem
Kaçar, Senato’ya girmeye hak kazanmıştır.
Seçimlerde 18 binin üzerinde tercih oyu alan
Kaçar hukuk mezunudur ve 18 yıldan bu yana
Belçika’da
yaşamaktadır.
Belçika
siyasi
tarihinde Senato’ya girmeye hak kazanan ilk
Türk kökenli senatör olma özelliğini taşıyan
Sayın Kaçar’ı kutlar ve başarılarının devamını
dileriz.
LE SOIR
Notre Association, en réponse à votre
demande, est intervenu auprès de l’entreprise
Dünya Süper Dağıtım pour faire venir en
Turquie le quotidien belge en langue française,
Le Soir. Pour abonnement
vous pouvez
contacter le numéro téléphonique suivant : 629
44 41
Nous voudrons vous rappeler que le quotidien
a été mis en vente depuis le mois d’août pour
une période d’essai et que la continuité de sa
vente en Turquie, dépendra en grande partie
de l’intérêt que vous lui accorderez.
EUROPARTENARIAT
Dermeğimiz bundan böyle uluslararası ticari
etkinlikleri bu bültenimiz aracılığıyla sizlere
duyurmayı planlamaktadır.
Bu bağlamda yapacağımız ilk duyurular
Europartenariat kapsamında yer almaktadır. AB
Komisyonu
tarafından
KOBİ’
lerin
desteklenmesi
amacıyla
oluşturulan
“Europartenariat” firmalar arası işbirliği programı
çerçevesinde yer alacak organizasyonlar
aşağıda belirtilmiştir.
Euro Interprise Belfast : 23-24 Eylül
(elektronik,
telekomünikasyon,
iletişim
teknolojisi ve enformasyon )
Europartenariat Brandenburg : 28-29 Ekim
(çeşitli sektörüler )
Asia Interprise Bangkok : 8-10 Kasım (
çevreyi koruma teknolojisi )
Eu-Turkey Business Partenership İstanbul :
25-26 Kasım (ağaç ürünleri, mobilya, kâğıt )
Daha fazla bilgi için Corinne De Rycker’e
başvurabilirsiniz. Tel. 32 04/349 01 85 E-mail
: [email protected]
BELÇİKA’DA KÜLTÜREL ETKİNLİK
Geçtiğimiz günlerde, Belçika’nın Liege
kentinde
bulunan
Galerie
Trigone’da
“Türkiye’den Eserler” adlı kültürel bir etkinlik
yapılmıştır. Bu etkinlik kapsamında, bir
çağdaş sanatlar sergisi, Türkiye kültürü ve
sanatını içeren kitaplar sergisi, video,
klavsenle Osmanlı – Türk barok müziği
resitali, Anadolu ezgileri resitali, Nasreddin
Hoca tiyatrosu ve Türk edebiyat – şiir saati
düzenlenmiştir. Belçika’nın Liege kentinde
yaşayan ressam Mehmet Aydoğdu’nun
çabaları sonucu gerçekleştirilen etkinlik
sayesinde Türkiye kültürü Belçika’da ilk kez
böylesine kapsamlı tanıtılmış oldu.
DEPREM FELAKETİ
Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem
afeti ülkemizi derin acılara gömerken,
dünyanın dört bir yanından imdada yetişen
yardım furyası yaralarımıza biraz olsun
merhem oldu. Yardım kervanına katılan
ülkelerin başında Belçika gelmektedir. İtfaiye
ekibi ve askerlerden oluşan kurtarma
ekiplerinin yanı sıra, Belçika Başbakan
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Louis Michel
ile Savunma Bakanı Andre Flahaut da
Türkiye’ye gelerek, çalışmaları yerinde,
Gölcük’te denetlemiş ve bir dayanışma örneği
sergilemişlerdir. “Hiçbir televizyon görüntüsü
veya gazete tasviri, Türk halkının yaşadığı
dramın gerçeklerini yansıtacak güçte değil”,
diyen Dışişleri Bakanı Avrupa’da bir sivil
kuvvet oluşturmanın gerçekten gerekli
olduğunu açıklamıştır.
SEİSME EN TURQUIE
De nos jours la Turquie vit un drame sans
précédent. L’aide internationale qui continue
d’affluer, a quelque peu allégé les
souffrances endurées lors du tremblement de
terre qui a dévasté notre pays. La Belgique
fut l’un des premiers pays a avoir fourni de
l’aide. Le Vice-Premier ministre et Ministre
des Affaires étrangères Monsieur Louis
Michel et le Miinistre de la Défense Monsieur
André Flahaut ont fait preuve de solidarité en
visitant Gölcük où les équipes belges ont
apporté toute sorte d'aide. Reloger les sansabri est devenu la priorité du gouvernement
turc,qui
cherche
à
mobiliser
l’aide
internationale pour faire face aux dégats.
GIDA
ÜRÜNLERİNİN
GÜVENİRLİLİĞİ
KALİTE
VE
Belçika’da çiftlik ürünlerinin bozuk dioksitli
yemlerle yetiştirildiğinin belirlenmesiyle ortaya
çıkan dioksin krizi, bilindiği gibi dünya basınını
uzun bir süre meşgul etmişti. Bu da Belçika
menşeli gıda ürünlerine bir güven eksikliğini
beraberinde getirmiş ve sonuçta özellikle
ihracata yönelik çalışan Belçikalı işletmeler
büyük bir zarara uğramışlardır. AB Yürütme
Komitesi bünyesindeki Avrupa Komisyonu,
Belçika’daki bütün çiftlik ürünlerinin bozuk
dioksitli yiyeceklerle beslenen hayvanlardan
üretildikleri savıyla imha edilmelerini istemiştir.
Zehirlenme kuşkusu bulunan milyarlarca franklık gıda
maddesinin imha edilmesinden çekinilmemiş olması
ve
hükümetin
krizden
etkilenen
üretici
ve
perakendecilere
bütün
ürünlerinin
bedellerini
gecikmeden ödemek sorumluluğunu göstermesi
Belçika resmi makamlarının duyarlılık ve ciddiyetinin
göstergesi olmuştur.
Belçika menşeli gıda ürünlerinin kalite ve güvenirliliğini
tüm dünyaya duyurmak ve kaybolan güvenirliliği
yeniden sağlamak amacıyla, Besin Endüstrisi
Federasyonu FEVIA, Belçika hükümetinin aldığı sıkı
önlemlerle ilgili bilgileri tarafımıza iletmiştir. Buna göre
:
İçinde domuz eti, büyükbaş hayvan eti, kümes
hayvanı eti ve yumurta bulunan hazır yiyecek
ürünleri ya da bu ürünlerin içindeki maddeler
teste tabi tutulmadan satışa sunulamaz.
Gıda ürünlerinin içindeki maddelerin Belçika
kaynaklı olmaması durumunda üretici firma bunu
belgelerle ispatlamak durumundadır.
Üretici firma, ürünlerin içindeki maddelerin
Belçika kaynaklı olması durumundaysa, bunların
15 Ocak 1999 tarihinden önce üretilmiş olduğunu
belgelemesi gerekmektedir.
Süt ve sütlü ürünler 1991 yılından beri sistematik
olarak dioksin testine tabi tutulduklarından,
Avrupa Komisyonu, Temmuz ayı içinde bu
ürünlerin güvenli olduklarını ilan etmiştir.
Daha fazla bilgi için tel. no : 0032 2 743 08 00,
İ[email protected] veya http// www.fevia.be
NOUVELLE ADRESSE DU SECRETARIAT
SEKRETERLİĞİN YENI YAZIŞMA ADRESİ
C/O Galatasaray Holding
İstiklal Caddesi No 230/5
80050 Beyoğlu-İstanbul
No tel. 0212 249 81 27/28 ext. 144
No fax 0212 249 34 17
ALMANACH
Comme tous nos membres ne nous ont pas encore
envoyé les informations nécessaires, la publication de
l’almanach reprenant tous les membres a été remise
au mois d’octobre.. Si vous souhaitez y insérer de la
publicité, vous pouvez contacter Elif Özyürek au
numéro téléphonique suivant : 0212 241 10 76.
ALMANAK
Eylül ayında çıkarılması planlanan almanak,
üyelererimizden
beklenen
bilgilerin
gecikmesi
nedeniyle Ekim ayına ertelenmiştir. Reklam vermek
isterseniz Elif Özyürek’ e (0212 2411076)
başvurabilirsiniz.
COTISATIONS
Nous vous rappelons que la cotisation pour 1999 est
fixée à 3500 BEF ou à l’équivalent en TRL.
Le règlement est à effectuer le plus tôt possible à
l’ordre de
AKBANK agence de Beyoğlu en
n’oubliant pas de mentionner votre nom en
communication.
Compte no: DHV 0070441/ 01-1
AİDAT
Genel Kurul toplantısında alınan karara göre, aidatımız
1999 için 3500 Belçika Frangı karşılığı olarak tespit
edilmiştir.
Bu meblağı TL olarak AKBANK Beyoğlu şubesi
DHV 0070441 / 01-1 nolu yeni hesabımıza isim
belirterek ödeyebilirsiniz.Ödemenin kısa süre içinde
yapılması rica olunur.
BİENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
Esin Özden Van Der AUWERMEULEN,
Emmanuel Van Der AUWERMEULEN, Benoît
De MEULEMEESTER, Altan AYTAÇ.

Benzer belgeler