PSİKO-MOTOR DAVRANIŞLAR

Yorumlar

Transkript

PSİKO-MOTOR DAVRANIŞLAR
PSİKO-MOTOR DAVRANIŞLAR
Yusuf GÜNEŞ
İstanbul Üniversitesi
Orman Fakültesi
Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalı
• «Psikomotor Alan duyu organları zihin ve kasların birlikte çalışması
sonucu ortaya çıkan davranışları ifade eder. Psikomotor davranışlar
zihin ve kasların ortak çalışması sonucu ortaya çıkar. Yürümek,
konuşmak, yazmak gibi günlük hayatımızda sürekli kullandığımız
beceriler; dans etmek, gitar çalmak, futbol oynamak gibi uzmanlık
gerektiren beceriler de psikomotor becerilerdir.» (Kaynak: FATİH
KARACANhttp://www.bekirhoca.com/ogretmen/uzman/program.asp )
• «Eğitimde ise örneğin, ilköğretimin ilk sınıflarında hedef alınan kalem
tutma, parmak kaldırarak söz istediğini belli etme, kitabı belli bir uzaklıktan
okuma gibi davranışlar psikomotor alanın kapsamı içindedir".
• Hatırlarsanız eğitim hayatımızın daha başlarında yıllar önce o yıllardaki
öğretmenlerimiz bizlere “kalemi elinize alın şu şekilde sağdan sola doğru bir
‘O’ çizin” demişlerdir. İşte daha o yıllarda öğretmenlerimiz psikomotor
becerilerimizi geliştirme yolunda bizlere talimat veriyordu.
• Açıklamak gerekirse öğretmenlerimizin burada bizden yapılmasını istediği
psikomotor beceri kalemi doğru ve rahat bir şekilde tutarak satır aralarına
zihinsel ve kas koordinasyonu ile istenilen harfi istenilen şekilde çizmekti»
(Kaynak: FATİH KARACANhttp://www.bekirhoca.com/ogretmen/uzman/program.asp).
• «Okullardaki beden eğitimi, resim, müzik, işteknik, yazı,
derslerinde öğrencilere kazandırılmak istenen davranışların
bir çoğu psikomotor becerilerdir.
• Sosyal Bilgiler dersinde ise “harita, kroki, plan çizmek; vaka
incelemesi yapmak” gibi davranışlar da zihin ve kas
koordinasyonu -psikomotor beceri gerektirir».
(Kaynak:
KARACANhttp://www.bekirhoca.com/ogretmen/uzman/program.asp).
FATİH
Bilişsel
Davranışlar
Duyuşsal
Davranışlar
Psiko-motor
Davranışlar
Bilgi
Alma
Algılama
Kavrama
Tepkide Bulunma
Kurulum
Uygulama
Değer Verme
Kılavuzla Yapma
Analiz
Örgütleme
Mekanikleşme
(Mekanizma)
Sentez
Nitelenme
Beceri Haline Getirme
(Karmaşık Faaliyet)
Değerlendirme
Uyma, Uyum
Gerçekleştirme
Yard. Doç. Dr. Hatice Ergin'in, İ.Ü. Ölçme ve Değerlendirme Seminer
Programı ders notlarından İ.Ü. Orman Fakültesi Öğretim Üyeleri için
sadece eğitim amaçlı seminer amacıyla uyarlanmıştır
Ormancılıkta psikomotor davranışlar
• Teorik dersler ve pratik dersler
• Örnekler
•
•
•
•
•
Fidan dikme becerisi
Ağacı kesebilme becerisi
Söyleneni anlayarak yapabilme
Odun örnekleri teşhis edebilme becerisi
Ve sair çok sayıda örnek

Benzer belgeler

yeni ortaöğretim beden eğitimi ders programı kazanımlarının

yeni ortaöğretim beden eğitimi ders programı kazanımlarının • «Okullardaki beden eğitimi, resim, müzik, işteknik, yazı, derslerinde öğrencilere kazandırılmak istenen davranışların bir çoğu psikomotor becerilerdir. • Sosyal Bilgiler dersinde ise “harita, kr...

Detaylı