Are You suprised ?

Yorumlar

Transkript

Are You suprised ?
ÇİÇEK DÜZENLEYİCİSİ
_______________________________________________________
TANIM
Çiçekçilik organizasyonlarını yürütme, kesme, çiçek ve iç mekan çiçeklerinin
bakımı, el ve masa düzenlemeleri, sepet-çelenk, sabit, hareketli, açık ve kapalı
mekanların süslemelerini yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.
________________________________________________________
A- GÖREVLER
-
-
Çiçeklerin niteliklerine göre bakımını yapar,
Müşterinin istek ve ihtiyaçlarını saptar,
Müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda buket, aranjman, sepet/çelenk,
açık/kapalı mekan süslemesi, hareketli mekan süslemesi, tabut süslemesi,
anıt/katafalk süslemesi vb. yapar,
Vitrin hazırlığı yapar,
Çiçekçilik organizasyonu yapar.
KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN
- Budama makası, Önlük
-
Silikon makinesi, rabant makinesi
Çiçek Teli, vazo
-
Kağıt makası,
Bıçak, maket bıçağı,
Eldiven,
Kağıt kıvırma makinesi,
Kova,
Gül dikeni temizleme makinesi,
Tel zımba,
Süpürge, kürek, çöp kovası,
Alüminyum folyo,
Ambalaj ipi,
Çiçek çeşitleri,
Kordela, krepon, parlatıcı, rafya, tül, yeşillik (dolgu materyali olarak), zımba
teli, kartvizit vb.
Mesleğe ait diğer araç ve gereçler.
-
ANKARA
A 1.1 2014/I
ÇİÇEK DÜZENLEYİCİSİ
________________________________________________________
B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER
Çiçek Düzenleyicisi olmak isteyenlerin;
- El becerisine sahip,
- Renkleri ayırt edebilen,
- Yaratıcı ve estetik görüş sahibi,
- İnsan ilişkilerinde başarılı,
- Sabırlı, dikkatli ve titiz çalışmayı seven,
- Yeniliklere ve eleştiriye açık,
- Ziraate ilgisi olan, özellikle bahçe işleri ve çiçeklerle uğraşmaktan hoşlanan,
- Sorumluluk alabilen
kişiler olmaları gerekmektedir.
C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Çiçek Düzenleyicisi, çalışmalarını müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda açık
alanlarda ya da kapalı mekan da yürütür. Çalışma ortamı bazen soğuk bazen de
sıcak olabileceği gibi genellikle nemlidir. Çalışırken diğer çalışanlar ve
müşterilerle iletişim halindedir.
ANKARA
B-C 1.1 2014/I
ÇİÇEK DÜZENLEYİCİSİ
________________________________________________________
D- MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının
Bahçecilik alanı Çiçek Düzenleme dalında verilmekte iken yapılan
yeni düzenleme ile bu alan ve dala 2014-2015 eğitim öğretim yılından
itibaren öğrenci alınmamaktadır.
Ayrıca, yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim
merkezlerinde de “Bahçecilik”
alanı “Çiçek Düzenleme” dalında
verilmektedir.
.
MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI
-
Ortaokulu tamamlamış olmak,
Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş
koşullarını taşımak.
-
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci
alanını belirler.
Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler
ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı,
öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate
alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ
-
-
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise
uygulamalı olarak verilmektedir.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA
-
ANKARA
Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.
Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık
belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri
açma belgesi de verilmektedir.
D.1.1 2015/ l
ÇİÇEK DÜZENLEYİCİSİ
________________________________________________________
E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Çiçek Düzenleyicileri süs bitkileri seraları, meyve bahçeleri, sebze bahçeleri,
fidanlıklar, peyzaj büroları, çiçekçi dükkanları vb. yerlerde çalışabilirler. Ayrıca
kendi iş yerlerini de açabilirler.
F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
-
-
3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim
gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel
çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran
işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.
Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta
primleri devletçe karşılanır.
Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından
faydalanır.
EĞİTİM SONRASI
Eğitim sonrası kazanç meslek mensuplarının tecrübesine göre asgari ücret ile
asgari ücretin 2-3 katı arasında değişiklik göstermektedir.
Bunun yanı sıra, çiçek düzenleyicilerinin eğitim sonrası kazançları çalışılan
işyerinin büyüklüğüne, kişinin tecrübesine ve işteki başarısına göre de değişiklik
göstermektedir.
ANKARA
E-F 1.1 2014/I
ÇİÇEK DÜZENLEYİCİSİ
________________________________________________________
G- MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME
Meslek liselerinin Bahçecilik alanı Çiçek Düzenliyiciliği dalından mezun olanlar
istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız
geçiş için başvurabilirler.
Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde,
ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.
.
İŞ HAYATINDA İLERLEME
BENZER MESLEKLER
-
ANKARA
Çiçekçi.
G 1.1 2014/I
ÇİÇEK DÜZENLEYİCİSİ
________________________________________________________
H- EK BİLGİLER
GÖREV
-
İş organizasyonu yapar,
Çevre koruma önlemleri alır,
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.
-
Meslek elemanları,
İlgili eğitim kurumları,
4702 Sayılı Kanun,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
I- KAYNAKÇA
İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN
-
İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri
Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup, meslek
mensupları,
işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi alınarak
oluşturulmuştur.
ANKARA
H-I-İ 1.1 2014/1

Benzer belgeler

pastacı

pastacı itibaren öğrenci alınmamaktadır. Ayrıca, yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinde de “Bahçecilik” alanı “Çiçek Düzenleme” dalında verilmektedir.

Detaylı