davranış kuralları bizim elimizdedir

Yorumlar

Transkript

davranış kuralları bizim elimizdedir
DAVRANIŞ KURALLARI
BİZİM ELİMİZDEDİR
2
GİRİŞ
Vizyonumuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Temel değerlerimiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kurallarımızın varlık nedeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Düşüncelerinizi paylaşın! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1 İŞYERİMİZDE
1.1 Adil çalışma şartları ve koşullarına inanırız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2 Sağlık ve güvenlik konusunda kararlıyız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3 Kişisel gelişim alanında fırsatlar sunuyoruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.4 Çeşitlilik ve katılımcılık konularının önemli olduğuna inanırız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.5 Kayıtlarımızı doğru ve eksiksiz bir şekilde tutarız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.6 Şirketimizin varlıklarını koruruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2 PAZARIMIZDA
2.1 Kalite konusunda kararlıyız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.2 Rekabet yasalarına saygı duyarız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.3 Sorumluluk üzerine kurulu ticaret yaparız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.4 Tedarikçilerimizi iş ortaklarımız olarak görürüz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.5 Kişisel ve iş alanında kritik bilgilerin korunmasını sağlarız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3 TÜM DÜNYADA
3.1 Rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır toleransa sahibiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.2 Çevresel sorumluluk konusunda kararlıyız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.3 Verimli ve doğru vergi yönetimini sağlarız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.4 Dürüst, şeffaf ve zamanında iletişim sağlarız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.5 Kamuoyunu ilgilendiren meseleleri bir bütün olarak ele alırız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.6 Faaliyet gösterdiğimiz toplumların aktif üyeleriyiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Düşüncelerinizi paylaşma hattı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3
HERŞEY BİZİM ELİMİZDEDİR.
SANDVIK DAVRANIŞ KURALLARI
GÜNLÜK MEŞGULİYETİMİZDE BİZ
Sandvik’te etik ve sorumluluk üzerine dayanan ticaret kuralları konusunda uzun bir geçmişimiz vardır. Bütün
faaliyetlerimizdeki bu yaklaşım şirketimizin küresel başarısında önemli bir rol oynamıştır. Bu müşterilerimizin
güvenebileceği ve bizim gurur duymamız gereken bir durumdur.
Ancak, küresel ölçekte ve karmaşık piyasa koşullarında ticaret yapma yolunda zorluklar çıkabilir. Hepimiz
zaman zaman günlük iş hayatımızda nasıl hareket edeceğimiz veya tepki vereceğimiz konusunda kararsız
kaldığımız durumlarla karşılaşabiliriz.
BİZİM DAVRANIŞ KURALLARIMIZ ETİK VE SORUMLULUK
ÜZERİNE KURULMUŞ TİCARETİ DESTEKLEMEKTEDİR
Bu konularda, Davranış Kurallarımız bizim net rehberimiz olmaktadır. Bu, etik ve sorumluluk üzerine kurulmuş
ticaret uygulamaları ile faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin ilgili kanun ve düzenlemelerine güçlü bağlılığımızı
teyit etmektedir. Davranış Kuralları hepimizin talip olması gereken davranış ilkelerini açıklamakla birlikte
davranışlarımız ve günlük iş kararlarımız konusunda bize pratik rehberlik etmektedir.
Ben; Davranış Kurallarımızda belirtilen ilkelere uygun olarak çalışmaya devam edersek, gelecekteki
sorunlarla başa çıkabilmek için rekabetçi ticaret avantajları elde edeceğimize, ve güvenli ve karlı büyüme
sağlayacağımıza gerçekten inanıyorum.
DAVRANIŞ KURALLARI’MIZI ELE ALALIM
“Biz piyasanın standardını belirliyoruz” ilkesini taşıyan vizyonumuz, kendi kendini açıklar niteliktedir.
Piyasada lider olmak için, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, faaliyette bulunduğumuz çevre ve topluluklara
özen göstermemiz çok önemlidir. Bizim temel değerlerimiz olan Müşteri Odaklılık, Yenilikçilik, Adil Davranış
ve Kazanma Tutkusu, şirketimizin vizyonunu desteklemektedir. Bu değerlerimiz, uluslararası alanda kabul
görmüş ilkeler ve yasal gerekliliklerle birlikte, Davranış Kurallarımızın temelini oluşturmaktadır.
Herbirimiz, Sandvik içinde pozisyonumuz veya konumumuz ne olursa olsun, Davranış Kurallarına uygun
olarak hareket etmek ve intikam ya da kısas korkusu olmadan soru sorabildiğimiz veya endişelerimizi dile
getirebildiğimiz bir ortamı desteklemek konusunda kişisel olarak sorumluyuz. Bu nedenle, yöneticiniz
veya size güvenli bir iletişim fırsatı garanti eden “Düşüncelerinizi Paylaşın” kanalı aracılığıyla, etik olmayan
davranışlar ile ilgili olabilecek herhangi bir endişenizi ortadan kaldırma konusunda, sizleri şahsen ve içtenlikle
gerekli adımları atmanız için davet ediyorum.
Güvenli ve karlı büyüme hedefine olan yolculuğumuza devam etmemizi sağlayan, en yüksek etik standartlar
ile çalışmanın önemini daha da açık bir şekilde dile getirebileceğimi sanmıyorum.
Sonuçta – herşey bizim elimizdedir. Endüstri standardını biz oluşturmaktayız.
Olof Faxander
BAŞKAN VE CEO
4
5
GİRİŞ
VİZYONUMUZ
PİYASANIN STANDARDINI
BİZ BELİRLİYORUZ
Sandvik’in ‘Piyasanın standardını biz belirliyoruz’
vizyonu, bizim başkalarının takip etmesi için kriterler
oluşturduğumuz anlamına gelmektedir. Biz bunu sadece
teknoloji ve uzmanlığımız ile değil, aynı zamanda, ve en
önemlisi, çalışanlarımız aracılığı ve müşterilerimiz ve
ortaklarımız ile inşa ettiğimiz ilişkiler ile başarmaktayız.
Bu, günlük işhayatımızın tüm süreçleri ve işlemlerinde
şirket içinde yüksek düzeyde yenilikçi düşünme
gerektirir.
Bizim vizyonumuz, piyasada ve seçtiğimiz sektörde lider
konumunda kalmak için sürekli çalışmamız gerektiğinin
önemini desteklemektedir.
TEMEL DEĞERLERİMİZ
Firmamız, Sandvik’in başarısına hayatlarını adamış çalışan nesiller
tarafından inşa edilmiş, uzun ve zengin bir geçmişe sahiptir.
Bizim temel değerlerimiz şirketin ruhunu oluşturmaktadır.
Davranışlarımızda ve günlük iş kararlarımızda bize
yol göstermektedir. Sandvik gelecek için geliştikçe,
değerlerimizin heyecanımızı desteklemeye devam
etmesini sağlamamız gerekir.
1862 yılında kurulduğundan beri, Sandvik’in yoğun
Müşteri Odaklılığı, Grubun müşterilerinin ihtiyaçlarını
karşılayacak çözümleri oluşturmasını sağlamıştır.
Bessemer süreci sanayileşme sürecinde iken, Sandvik’in
kurucusu olan Göran Fredrik Göransson, o zamandan
6
beri şirketin mirasının bir parçası olmuş Yenilikçilik
olgusuna tutulmuştu. Adil Davranış, Şirketin başarısı
için eşit derecede önemli olmuştu. Adil Davranış,
Sandvik çalışanlarını yüksek etik standartlara göre
ve sürdürülebilirlik ve topluma güçlü bir bağlılık ile iş
yürütmeye teşvik etmiştir. Son olarak ise, Sandvik’i bir
dünya devi yapmak için olan tutku – Kazanma Tutkusu
olmasaydı Göran Fredrik Göransson ve ekibi başarılı
olamazdı. Bu dört değer geçmişten bugüne Sandvik’in
başarısını oluşturmuştur ve bundan sonra da böyle
devam edecektir.
MÜŞTERİ ODAKLILIK
Biz müşterilerimizin beklentilerini aşmak ve kendi
işlerinde başarılı olmalarını sağlamak için sürekli
çalışıyoruz.
-- Günlük çalışmamın müşterilerimize değer
kattığını garanti ederim.
-- Ben proaktifim ve müşterilerimizin beklentileri
her zaman aklımdadır.
-- Müşterilerimizin gerçek ihtiyaçlarına cevap
arar ve bulurum.
ADİL DAVRANIŞ
YENİLİKÇİLİK
Biz işlemlerimizde öncü çözümler üreterek
geleceği şekillendiriyoruz.
-- Tamamen yeni yollar düşünmeye cesaretim
var ve yeni perspektifler peşindeyim.
-- Proaktif olarak bilgi ve deneyimlerini
paylaşıyorum.
-- Çalışma yöntemlerimizi geliştirmek için sürekli
araştırıyorum.
KAZANMA TUTKUSU
Biz sürdürülebilir bir şekilde ve sorumluluğumuzu
bilerek iş yapmaktayız.
Biz firmamızı bir numara yapma konusunda
tutkuluyuz.
-- Her zaman yüksek etik standartlarımıza uygun
hareket eder ve güvenliği ön planda tutarım.
-- Cesurum ve lider olmaktan keyif alıyorum.
-- İçinde faaliyet gösterdiğimiz çevre ve
topluluklara her zaman özen gösteririm.
-- İddialı hedefler koyar, vaatlerimi yerine getiririm.
-- Gerekenden fazlasını yapmaya kararlıyım.
-- Ben herkesi düşünürüm ve ilişkilerimi dürüstlük,
saygı ve güvene dayalı kurarım.
7
GİRİŞ
KURALLARIMIZIN VARLIK NEDENİ
Biz iş yaptığımız her yerde iyi bir kurumsal vatandaş olmanın
yanı sıra müşterilerimiz, şimdiki ve gelecekteki meslektaşlarımız,
tedarikçilerimiz ve diğer ortaklarımızın rekabetçi, adil, saygılı ve
güvenilir bir ortağı olmak istiyoruz.
Sandvik’in Davranış Kuralları (‘Kural’) vizyonumuz ve
değerlerimizi gündelik davranışlara çevirerek bunu nasıl
başardığımızın ilkelerini belirler. Bu bize ortaklarımız
ve çevremizdeki dünya ile nasıl etkileşim içinde
olmamız beklendiğini gösterir. Günlük işlerimizde nasıl
davranmamız gerektiğini sunarken dünya çapında ortak
kültürümüzün bir tarifi olarak da hizmet vermektedir.
Kural, her birimiz için Sandvik’te nasıl çalışmamız
gerektiğinin bir yol haritasını sunmaktadır. Bu hepimizin
bu Kuralı okumak ve anlamak için zaman ayırması,
sürekli uygulaması, ve bir şey anlaşılmadığında soru
sorması gerektiği anlamına gelir.
KURAL’IMIZ HEPİMİZ İÇİN GEÇERLİDİR
Davranış Kuralları, Yönetim Kurulu’ndan dünya çapında
tüm meslektaşlarımıza kadar, hepimiz için geçerlidir.
Bir yönetici/danışman veya lider olarak, bu Kuralı örnek
alarak çalışanlarımızı yönetmek, bu Kurala uygun olarak
işimizi yürütmek ve her gün uygulamak için özel bir
sorumluluğunuz bulunmaktadır. Takımınızdaki insanların
Kural’ı ve bununla ilgili politikaları anlamaları için gerekli
eğitimin verildiğinden emin olunuz.
Biz faaliyet gösterdiğimiz her ülkede yerel kanun,
yönetmelik ve kurallara her zaman uymak zorundayız.
Bizim Kural’ımız minimum gereksinimleri belirlemektedir.
Herhangi bir yerel, ulusal veya uluslararası yasa,
yönetmelik veya kuralın Davranış Kuralları’nda yer alan
yaptırımlardan daha titiz ve katı olması durumunda,
yaptırımı en yüksek olan kurallar dikkate alır ve uygular.
Kuralımız ve zorunlu yerel kanun veya yönetmelikler
arasındaki herhangi bir anlaşmazlık durumunda, yerel
yasalar veya yönetmelikler geçerli olacaktır.
Bizim, tedarikçilerimiz için bütünlük, dürüstlük ve etik
davranış ile ilgili gereksinimlerimizi ana hatlarıyla ele
aldığımız ayrı bir “Tedarikçiler İçin Davranış Kuralları”mız
da vardır. Biz tüm tedarikçilerimizin kendi operasyonları
ve tedarik zincirlerinde, buna uymak için her türlü çabayı
göstermeleri gerektiğine işaret ediyoruz.
HEPİMİZİN KURAL’A UYMASI GEREKİR
Biz, şirket olarak dürüstlük, bütünlük ve yüksek
etik standartları ile işimizi yürütmekte kararlıyız.
Herbirimizin bunu anlaması, buna göre hareket etmesi,
sorumlu olması ve günlük işlerinde bu ilkeler ve temel
değerlerimiz ile yaşaması çok önemlidir.
Biz, pozisyonumuz fark etmeksizin, şirketimizin uzun
vadeli başarısını inşa eden bütünün bir parçasıyız.
Davranış Kurallarında belirtilen ilkelere uymamak ciddiye
alınacak ve işten atılmaya kadar varabilecek disiplin
cezalarına neden olabilecektir.
KURAL’IMIZIN TEMELİ
Güvenilir ve sürdürülebilir bir bakış açısıyla iyi
performans sergilemek bir şirketin başarısı için büyük
önem taşır. Sandvik, yerel topluluklarla işbirliği yapmakla
birlikte, yürürlükteki yasalar ve uluslararası kabul görmüş
ilkeler doğrultusunda çalışma konusunda uzun bir
geçmişe sahiptir. Bu yüzden, Davranış Kurallarımız, temel
değerlerimizle birlikte Uluslararası İnsan Hakları Yasası,
Uluslararası Çalışma Örgütü Temel Çalışma İlkeleri ve
Hakları Deklarasyonu, Çevre ve Kalkınma konulu Rio
8
Bildirgesi, katıldığımız Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi’nin on ilkesinde belirtilen Yolsuzluğa Karşı
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi üzerine kurulmuştur. Biz
bu ilkelerle birlikte, OECD Çokuluslu İşletmeler Rehberi
ve BM İş ve İnsan Hakları konusunda Yol Gösterici
İlkelere de bağlı kalmaya kararlıyız. Bunu yaparken
Sandvik ve ortaklarımız için daha sürdürülebilir bir
gelecek sağlayan sağlam bir temel oluşturduğumuza
inanıyoruz.
DÜŞÜNCELERİNİZİ PAYLAŞIN!
Davranış Kurallarımız, politikalarımız, ya da hukukta belirtilen ilkeler
ile uyumlu olmayan bir durum ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumlarda,
sizi şirketimizin dikkatini çekmeye davet ediyoruz.
DÜŞÜNCELERİNİZİ PAYLAŞMA YÖNTEMİ
Eğer bir çalışanımız iseniz, uygun olmayan herhangi bir
olayı doğrudan yöneticinize rapor etmenizi bekliyoruz.
Ancak yöneticinize rapor etmekten rahatsız oluyorsanız
ya da çalışanımız değilseniz, “Düşüncelerinizi Paylaşın”
sistemimizi kullanabilirsiniz.
“Düşüncelerinizi Paylaşın” sistemini Sandvik’in faaliyet
gösterdiği tüm ülkelerde günün 24 saati, haftanın 7
günü intranet veya internet portalları ve ülkeye özgü
telefon hatları aracılığıyla kullanılabilirsiniz. Sistem,
olayları bildirmenin yanı sıra, Kural ile ilgili soru sormak
için de kullanılabilir.
Düşüncelerinizi Paylaşın online: SANDVIK.COM/SPEAKUP
Telefon: ülkenizde geçerli olan telefon numarası için sayfa 50 veya
“Düşüncelerinizi Paylaşın” portalına bakınız
DÜŞÜNCELERİNİZİ PAYLAŞMA SÜRECİ
Alınan tüm raporlar, ilgili Grup Fonksiyonu tarafından
değerlendirilecek ve gerekirse bir iç soruşturma
yapılacaktır. Sizin (raportör) sağladığınız ilgili olayın
detayları vaka yönetimi veritabanına kaydedilir,
sonrasında ise araştırmacılarımızdan biri daha detaylı
bilgi için sizinle iletişim kurabilir. Biz verdiğiniz bilgileri
gizli tutmak için elimizden geleni yapacağız. Yerel
yasalar izin veriyorsa, bilgi veren anonim kalabilir; ancak,
soruşturmayı kolaylaştırmak için tüm bilgi verenlerin
kendilerini tanımlamaları teşvik edilir.
Süreç hakkında daha detaylı bilgi edinmek için SANDVIK.COM/SPEAKUP
adresini ziyaret edebilirsiniz.
MİSİLLEME POLİTİKAMIZ YOKTUR
Gizliliğiniz ve dürüstlüğünüz bizim için her zaman
büyük önem taşımaktadır. Bu konu özellikle sizin veya
meslektaşlarınızdan birinin Kural, politikalar veya yasalar
konusunda bir endişe veya şüpheli bir durum ihlali rapor
etme konusunda adım atması ile ilgilidir. “Düşüncelerinizi
Paylaşın” Politikamızda belirtildiği gibi, iyi niyetle, kendi
endişelerini dile getiren bir çalışan ya da iş ortağına karşı
hiçbir misilleme yapılmayacaktır.
9
1
İŞYERİMİZDE
İŞYERİMİZDE
1.1 ADİL ÇALIŞMA ŞARTLARI
VE KOŞULLARINA İNANIRIZ
Adil çalışma şartları ve koşulları, herkesin şirketimiz aracılığıyla ve
faaliyet gösterdiğimiz her yerde en iyi performansı sergileyebilmesini
sağlayan düzgün ve insani bir çalışma ortamı anlamına gelmektedir.
12
İLKELERİMİZ
NE YAPMALIYIM?
Şirket olarak, çalışanlarımıza karşı sorumluluklarımızın farkındayız ve
güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya devam edeceğiz.
? Bu belgede muhattap taraf “Biz” olarak atfedilir.
Biz, çocuk veya zorunlu çalıştırma gibi çalıştırma şekillerini kesinlikle
uygulamayız.
! “Biz” terimi, iş alanı, ürün alanı, fonksiyon veya
Biz, ulusal yasalar ve piyasa standartlarına uygun olmayan çalışma
saatlerinde çalışmaya izin vermeyiz.
Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki rekabetçi pazar ve piyasa
standartları ile uyumlu ücretler öderiz ve çeşitli ekstra yan haklar
sağlarız.
Biz çalışanlarımızın örgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüğü haklarını
tanır ve saygı duyarız.
BU BAĞLAMDA YUKARIDA TANIMLANANLARIN
SİZİN İÇİN ANLAMI ŞUNLARDIR:
-- Kendi istihdam koşullarınızı anlamaktan sorumlusunuz.
-- Yöneticiniz/amiriniz örnek olarak yönetme ve adil çalışma
ortamı oluşturma sorumluluğu taşımaktadır.
-- İşe alınırken istihdam koşullarını belirten yazılı iş sözleşmesi
veya istihdam teklifi talep etme hakkına sahipsiniz.
“Biz” kimiz?
pozisyon açısından Sandvik’in tüm çalışanlarını
tanımlamak için kullanılır. Tüm dünya çapında
ortaklıkları ve Sandvik’in çalıştırdığı müşterek
yönetimler de bunlara dahildir. Hepimiz günlük
işlerimizde geçerli olan Kuralı, politikalarımızı ve
yasa ile yönetmelikleri takip etme sorumluluğu
paylaşmaktayız.
? Çoğumuzun birkaç ay boyunca hiç durmadan
fazla mesai harcamamızı gerektiren büyük
bir müşteri siparişi var. İş ihtiyacını anlamama
rağmen, ailem üzerine büyük bir yük
biniyor. Uygulanabilir bir çözüm bulmak için
konuşabileceğim kimse var mı?
! Tabii ki her zaman acil danışmanınız veya
yöneticiniz ile konuşabilirsiniz. Onun sizin ve
ailenizin yaşandığı sıkıntıyı çok iyi anlayacağından
emin olun. Çoğu durumda uygun bir çözüme,
açık ve dürüst bir diyalog ile ulaşılabilir. Yeterli
cevap alamadıysanız, daha fazla yardım için İnsan
Kaynakları veya İş Temsilcisine başvurun.
-- Ücret ve ekstra yan haklarınız ile ilgili açık ve düzenli bilgi
alabilirsiniz.
-- İşçi temsilcilerini tayin etme ve işçi derneklerini kurma veya
seçtiğiniz sendikalara katılma hakkına sahipsiniz.
-- İşçi temsilcilerini tayin etme ve işçi derneklerini kurma veya
seçtiğiniz sendikalara katılma hakkınız bireysel seçiminizdir;
kararınız ne olursa olsun saygı ile karşılanacaktır.
-- Örgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüğü hakkının kanunen
kısıtlandığı durumlarda, talepte bulunduğunuz takdirde
Sandvik, bağımsız ve özgür örgütlenme ve pazarlık araçlarını
kolaylaştırabilir.
-- Size saygılı davranılacaktır, fiziksel, sözlü veya mali cezaya
maruz kalmayacaksınız.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
İlgili politikalar, prosedürler ve kurallar:
Grup Tazminat ve Faydalar İlkesi
İletişim:
Yöneticiniz/Amiriniz, İnsan Kaynakları ekibi
13
İŞYERİMİZDE
1.2 SAĞLIK VE GÜVENLİK
KONUSUNDA KARARLIYIZ
Sağlık ve Güvenlik, herkesin, yaralanma ve işyerinde hastalanmaları
önlemede tedbirli davrandığı bir kültür ile sonuçlanan liderlik, işyeri
ortamları ve iş uygulamalarının sağlanması demektir.
14
İLKELERİMİZ
Biz işimizi yaparken çalışanlarımız, yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz
ve müşterilerimiz için “Sıfır Hasar” vizyonu ile hareket ederiz.
Biz günlük işlerimizin her aşamasına sağlık ve güvenliği entegre
ediyoruz ve tam anlamıyla oluşturulmuş bir sağlık ve güvenlik
kültürünün bir iş avantajı olduğuna inanıyoruz.
Biz kişilerin rollerindeki kritik başarı faktörünün aktif, cesur ve
görünür güvenlik ve sağlık öncülüğü olduğuna inanıyoruz.
Ticaretimizde uygun sağlık ve güvenlik uygulamalarını tanır,
tanıtır ve paylaşırız.
BU BAĞLAMDA YUKARIDA TANIMLANANLARIN
SİZİN İÇİN ANLAMI ŞUNLARDIR:
-- Günlük çalışmanızdaki sağlık ve güvenlik risklerini ve bunları
önlemek için alabileceğiniz eylemleri anlamak için zaman
ayırmalısınız.
-- Her zaman tüm güncel sağlık ve güvenlik politikaları, tüm yerel
sağlık ve güvenlik mevzuatları, kurallar ve prosedürler ile uyumlu
hareket eder, riskleri en aza indirmek için daha fazla seçenek
belirlediğiniz durumlarda da fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
-- Prosedürlerin, kişisel koruyucu ekipmanlarının ve acil durum
hükümlerinin yeterli ve yerinde olduğundan emin olmak için
göreve başlamadan hemen önce kişisel risk değerlendirmesi
yapabilirsiniz.
-- Sizin ya da iş arkadaşlarınızın yaralanmasına veya hastalanmasına
sebep olabileceğine inandığınız her konuyu hemen yöneticinize /
amirinize bildirmelisiniz.
-- Pozisyonunuza bağlı olarak, sağlık ve güvenlik konularında aktif,
cesur ve görünür bir liderlik sergileyebilirsiniz.
NE YAPMALIYIM?
? Yapmam gereken güvenli olduğunu
düşündüğüm acil bir görev var, fakat şu anda
işyeri koşulları değişti ve yaralanabileceğimden
endişeleniyorum.
! Prosedürlerin ve ekipmanın hala görev için yeterli
olup olmadığını kontrol etmek için kişisel bir risk
değerlendirmesi yapın. Hala emin değilseniz,
çalışmayı durdurun ve derhal yöneticiniz / amiriniz
ile konuşun.
? Grip belirtilerine karşı eczaneden aldığım
bazı ilaçlar kullanıyorum. Paketinde ilacın bazı
insanlarda uyku yapabileceği yazyor. Bunu
işyerimde kimseye söylememe gerek var mı?
! İlacınızın etkilerinin (veya hastalık nedeniyle uyku
eksikliğinin) size veya başkalarına karşı yaralanma
riski taşıyıp taşımadığından emin olmak için, işe
başlamadan önce amiriniz ile görüşmelisiniz.
? Bir kaç günlüğüne iş seyahatine çıkacağım.
Çıkmadan önce neleri dikkate almam gerekiyor?
! Kendinizi şu maddelere göre hazırlayınız:
-- Rotanızı ve gideceğiniz yeri araştırınız
-- Emniyet ve güvenlik bilinçlendirme
programlarına katılınız
-- Farklı risk senaryoları için plan yapınız
-- Güncel acil numaraları ve kişilerin
listesini hazırlayınız
Sonuçta kendi güvenliğinizden kendiniz
sorumlusunuz.
-- İşinizin sağlık ve huzurunuzu olumsuz olarak etkilemediğinden
emin olmak için kişisel aksiyon alabilir, pozisyonunuzda sunulan
Sağlık ve Güvenlik programlarına katılabilirsiniz.
-- Şirketteki işiniz ve iş seyahati sırasında seyahat izni için sağlam
muhakeme yapma sorumluluğunuz vardır.
-- “İşe her zaman hazır” olduğunuzdan emin olmalısınız. Bu tıbbi
veya fiziksel koşullar, uyuşturucu veya alkol kullanımı, yorgunluk
veya stres gibi herhangi olumsuz etkilerinden arınmış olduğunuz
anlamına gelmektedir.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
İlgili politikalar, prosedürler ve kurallar:
Çevre, Sağlık, ve Güvenlik Politikası; Yerel/lokal
sağlık ve güvenlik kuralları/prosedürleri
İletişim:
Yerel/lokal EHS Yöneticileri
15
İŞYERİMİZDE
1.3 KİŞİSEL GELİŞİM ALANINDA
FIRSATLAR SUNUYORUZ
Performans Yönetimi süreci, başarılı bir şekilde çalışmaları, kişisel
sorumluluk üstlenmeleri ve sürekli kişisel ve mesleki yetkinliklerini
geliştirmeleri için çalışanları teşvik eden çalışma koşullarını sunma
tutkusu ile ilgilidir.
16
İLKELERİMİZ
Çalışanlarımızın, yaratım, elde etme ve aktarma yetenekleri
aracılığıyla yarının standartlarını belirlemek için yetkilendirildikleri
bir kültürümüz var.
Biz çalışanlarımızın tutkularının birey, ekip ve iş için sürdürülebilir
gelişmeye dönüşmesini sağlayacak geliştirme fırsatları sunuyoruz.
Konum veya organizasyon bakımından, hepimiz Performans
Yönetimi sürecine katılma hakkına sahibiz.
Performans diyalogunun hedef ayarlanması, yürütülmesi ve
takibine gelince biz rol model olarak hareket ederiz.
NE YAPMALIYIM?
? Geçenlerde yeni bir bölüme transfer oldum
ve yeni görevime özgü gelişim fırsatlarını
bulma konusunda belirsizlik içindeyim.
Kiminle görüşmeliyim?
! Doğrudan yöneticiniz/amiriniz ile konuşarak
başlayınız. O size yardımcı olamıyorsa, İnsan
Kaynakları temsilcisine ulaşınız.
? Bireysel Performans Diyalog zamanı,
bir çalışan olarak benden neler beklenir?
! İşinizin tanımını ve hedeflerinizi gözden
BU BAĞLAMDA YUKARIDA TANIMLANANLARIN
SİZİN İÇİN ANLAMI ŞUNLARDIR:
geçirerek kendinizi hazırlayınız. Performansınızı
ve hedeflerinizi yerine getirdiğinizi yansıtınız.
Gelişim ihtiyaçlarınızı düşününüz.
-- Günlük işinizde başarılı olmak ve gerekli beceri ve
yetkinliklerini sürekli geliştirmek için, devamlı çalışmak sizin
sorumluluğunuzdadır.
-- Hedef belirleme sürecine, performans diyaloguna ve takip
sürecine katkıda bulunabilirsiniz.
-- Son iş gelişmelerinden ve günlük çalışmalarınızın üzerindeki
etkilerinden güncel olarak haberdar olunuz.
-- Bir yönetici olarak, iş stratejisinin Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir,
İlgili ve Süreli (SMART) hedeflere bölündüğünden ve bu hedeflerin
ekipteki herkes tarafından anlaşıldığından emin olunuz.
-- Bir yönetici olarak, talep ederek ve geribildirim vererek süreci
gözden geçirmeli ve çalışanları eğitmelisiniz.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
İlgili politikalar, prosedürler ve kurallar:
İnsan Performansı Yönetim Politikası, Cezbetme,
Eğitme ve Geliştirme Politikası, Çalışan stratejisi,
Sandvik liderlik modeli, Sandvik Temel Değerleri
İletişim:
İnsan Kaynakları Hizmetleri, Uzmanlık Merkezi,
Yetenek ve Geliştirme departmanları
17
İŞYERİMİZDE
1.4 ÇEŞİTLİLİK VE KATILIMCILIK KONULARININ
ÖNEMLİ OLDUĞUNA İNANIRIZ
Biz çeşitliliği, kişisel ve kültürel farklılıklar olduğu kadar değişik iş ve
yaşam deneyimleri olarak da görüyoruz. Katılımcılık, tüm çalışanlarımızın
günlük işlerinde tam potansiyelleri ile katkıda bulunması ve bu katkının
günlük işlerimizde fayda sağlaması üzerine kurulmuş olan, çeşitliliği
teşvik etme yaklaşımımızdır.
18
İLKELERİMİZ
Biz çeşitliliğin ve katılımcılığın küresel pazarımızda müşteri
beklentilerini karşılamada ve yenilikçilik konusunda kaynak teşkil
ettiğine ve yetenekleri çekmek, geliştirmek ve korumak için bir araç
olarak gösterildiğine inanıyoruz.
Ekip olarak birlikte çalışmak ve benzersiz yetkinlikler ile herkesin
becerisini kullanmak başarımız için çok önemlidir. Farklı
perspektiflerimizden tam olarak istifade edebilmek için, biz
işyerimizde katılımcılık kültürüne bağlıyız.
Biz ırk, etnik köken, ulusal köken, din veya inanç, cinsiyet, cinsel
yönelim, cinsiyet kimliği veya ifadesi, yaş, engellilik, medeni veya
aile durumu, ya da yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile korunan
herhangi bir başka özellik farketmeksizin, herkese eşit fırsatlar
sunmayı taahhüt ediyoruz.
Biz korkutucu ya da saygısız davranışlar, zorbalık, taciz, cinsel
istismar ya da yasalara aykırı her türlü ayrımcılığa karşıyız.
BU BAĞLAMDA YUKARIDA TANIMLANANLARIN
SİZİN İÇİN ANLAMI ŞUNLARDIR:
-- Her zaman herkesin takdir ve saygı ile karşılandığı, farklılıkları
için değerli sayıldığı pozitif bir çalışma ortamını teşvik edip,
katılımcılık kültürünü geliştiriniz.
-- Hep açık fikirli olup, takım ruhunu geliştirebilir, yeni fikirler
için teşvik edebilir ve iş arkadaşlarınızla bilgi alışverişinde
bulunabilirsiniz.
-- İnsanları şirketiniz içindeki gelişim, müzakere ya da
istihdam olanaklarından mahrum bırakmamalısınız.
-- Her düzeyde tüm fonksiyonlarda farklı bir işgücünü
geliştirmesini teşvik edebilirsiniz.
NE YAPMALIYIM?
? José ekibimize yeni katıldı. Yöneticisi olarak,
bize katkı sağlayacak birçok deneyime sahip
olduğunu biliyorum; ancak fikirlerini paylaşmak
için toplantılarda çok nadir konuşuyor. Bunun
sebebinin toplantılarımızın onun ikinci dilinde
gerçekleştirilmesi olabileceğini düşünüyorum.
Onu yalnız bırakıp gelecekte bize katılmaya
başlamasını mı beklemeliyim?
! Bir ekipte yeni olmak başlı başına zordur,
toplantılarda ise daha da zordur - özellikle ikinci
(hatta üçüncü) dilde çalışılıyorsa. Toplantılarında
fırsat bulduğunuzda, konuşmak için isteksiz olan
tüm katılımcılara sorduğunuz gibi, José’ye onun
bakış açıları veya deneyimi hakkında doğrudan
sorular sorarak, onun katılımını kolaylaştırın. José
toplantı dışında onunla konuşulmasını daha kolay
bulabilir. Bu onu daha rahat hissettirebilir ve size
daha çok katkıda bulunmak isteyebilir.
? Işyerinde arkadaşlarımdan birine iyi
davranılmadığını fark ettim. Hem yöneticiler
hem meslektaşlarım öğle aralarında hakkında
yargılayıcı bir şekilde konuşuyorlar, öyle ki,
bu arkadaşımız öğle yemeklerinde yalnız
bırakılıyor. Ayrıca bir sabah meslektaşımın
çalışma araçlarının tahrip edildiğini fark ettim.
Bu durumda ne yapmam gerekir?
! Bu durumlarla başa çıkmak zordur, ancak tüm
çalışanlar zorbalık, taciz veya yasadışı ayrımcılığa
karşı kaygılarını yönetim veya İnsan Kaynaklarına
rapor etmeye teşvik edilmektedir. Alternatif
olarak, endişelerinizi şirketin gizli “Düşüncelerinizi
Paylaşın” raporlama mekanizması yoluyla da
bildirebilirsiniz. Ayrıca meslektaşınızla bu durum
hakkında kendi bakış açınızla da konuşabilirsiniz.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
İlgili politikalar, prosedürler ve kurallar:
Çeşitlilik ve Katılımcılık Politikası, Cezbetme,
Eğitme ve Geliştirme Politikası, Grup Tazminat ve
Yan Haklar Politikası, Yetenek ve Başarma Yönetimi
Politikası
İletişim:
İnsan Kaynakları Hizmetleri, Uzmanlık Merkezi,
Yetenek ve Geliştirme departmanları
19
İŞYERİMİZDE
1.5 KAYITLARIMIZI DOĞRU VE
EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE TUTARIZ
Bu madde; toplantı notları, memorandumlar, sözleşmeler, finansal
tablolar, bordrolar, harcamalar, insan kaynakları kayıtları, güvenlik ve
çevre kayıtları, ürün bilgileri ve muhasebe kaynak belgeleri gibi hem
finansal hem finansal olmayan kayıtları içerir.
20
İLKELERİMİZ
Biz iş kayıtlarının bütünlüğünün ve doğruluğunun son derece
önemli olduğunu düşünüyoruz.
Biz iyi yönetilen ve yürürlükteki tüm yasal gerekliliklerle ve endüstri
standartları ile tutarlı, doğru kayıtlar tutmaktayız. Bu, işimizin her
ayrıntısı için geçerlidir.
Biz mali kayıtlarımızı tarihe göre hazırlarız, onlar bizim iş ilişkilerimizi
kanıtsal olarak temsil eder.
NE YAPMALIYIM?
? Bu yılın ilk çeyreğinin son haftasındayız.
Belirlenen bütçe hedeflerinde kalabilmek için,
bu ayın başlarında alınan ihtiyaçlar ve diğer
malzemeler ile ilgili bazı giderleri ikinci çeyreğe
kaydetmeyi düşünüyorum. Bunu yapabilir
miyim?
! Kesinlikle hayır. Tüm masrafların ve gelirlerin
oluştukları veya gerçekleştikleri dönemde
kaydedilmiş olması gerekir.
Biz iş kaydı doğruluğu kontrol sistemini her zaman koruruz.
? Bir iş seyahatine çıktım ve taksi ve yemek
BU BAĞLAMDA YUKARIDA TANIMLANANLARIN
SİZİN İÇİN ANLAMI ŞUNLARDIR:
-- Günlük iş akışında doğru kayıtların tutulmasından sorumlusunuz.
-- Belge ve kayıtları yürürlükteki müşteri ve yasal şartlara uygun
olarak tutunuz ve koruyunuz.
-- Finansal ve diğer iş kararlarının onayı için ilgili üst makamlara
uyunuz.
-- Tüm raporların veya kayıtların her girişinin doğru olduğundan
ve yanlış veya yanıltıcı olmadığından emin olunuz.
-- Çalışma saatleri ile iş harcamalarınızı düzgün bir şekilde
ve yerel prosedürlere göre kayıt ediniz.
makbuzlarının bazılarını kaybettim.
Belgeleyecek bir şeyim olmamasına rağmen
hala geri ödeme alabilir miyim?
! Muhtemelen. Potansiyel olarak gider kanıtı olarak
kullanılacağından şirketin iş seyahatinde iken her
zaman bir kredi kartı kullanmanız tavsiye edilir. Eğer
yanlışlıkla makbuzları kaybederseniz, masrafınızı
girip giremeyeceğinizi öğrenmek için yöneticinize/
amirinize başvurmalısınız. Belirli bir miktarı aşan
harcamalar için, yöneticiniz/amiriniz makbuzları
olmadan masraf girişinizi reddedebilir. Masraf
girmenize izin verilse bile, gireceğiniz kayıtlar
masraflarınızı doğru bir şekilde yansıtmalıdır.
Masraf girişinde yanlış, yanıltıcı veya hatalı bir
giderin girilmesi asla kabul edilemez.
-- Ürün ve süreç doğrulama kayıtlarının düzgün ve dürüst
olarak tutmaktan sorumlusunuz.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
İlgili politikalar, prosedürler ve kurallar:
Sandvik Gücü, Finansal Raporlama ve Prosedürler
Politikası
İletişim:
Grup Finans, Grup Hukuk Departmaları, İnsan
Kaynakları Hizmetleri, Yerel/Lokal EHS Yöneticisi
21
İŞYERİMİZDE
1.6 ŞİRKETİMİZİN VARLIKLARINI KORURUZ
Varlıklar maddi ve manevi olabilir. Maddi varlıkların örnekleri,
gayrimenkul, hammadde, ürün, makineler veya kişisel donanımlardır.
Maddi olmayan varlıklar ise markalar, patentler, ticari markalar, bilgi
birikimi, ticari sırlar, telif hakları, şerefiye ve bilgilerden oluşmaktadır.
Dolandırıcılık; aldatma veya diğer haksız yollarla şirketin malını veya
parasını ele geçirmek için yapılan kasıtlı ve planlanmış hareketleri içerir.
Şirkete ait olan mülk gerekli onay olmadan alındığında hırsızlık olur.
22
İLKELERİMİZ
Biz işimize çok duyarlıyız ve işimiz için hayati önem taşıyan
şirketimizin varlıklarını hasar, kayıp ve suç eylemlerinden koruruz.
Biz varlıklarımızı korumak için tasarlanmış iç kontrollere uyarız.
Varlıklarımızı, yönetim tarafından tersine izin verilmedikçe, sadece iş
amaçlı kullanırız.
Biz şirket varlıklarını kişisel kazanç veya yasadışı faaliyetler için asla
kullanmayız.
BU BAĞLAMDA YUKARIDA TANIMLANANLARIN
SİZİN İÇİN ANLAMI ŞUNLARDIR:
-- Siz şirketimizin varlıklarını kötüye kullanım, kayıp, hırsızlık, ve/
veya hasarlardan korumak için uygun araçları kullanmakla
sorumlusunuz.
-- Şirketin iç kontrol ve prosedürlerine uyup bağlı kalınız.
-- Bilgi birikiminizi, markamızı, patentimizi, ticari markamızı
ve telif hakları sorumluluğunu talimatlara göre kullanınız.
-- Firmamızın bilgisayarlarını, telefonlarını ya da IT sistemlerini
yasadışı, uygunsuz, müstehcen, saldırgan veya başka materyal
görüntülemek için kullanmayınız.
NE YAPMALIYIM?
? Müşterilerimizden biri satın aldığı ürünün
çok kalitesiz olduğunu belirterek firmamızın
orijinal ürünü yerine üzerine şirketimizin
markası yapıştırılmış kopyası ile değiştirilmiş
olabileceğinden şüphelenmiştir.
! Ürünün kaynağını bulmak ve yasal önlemler almak
amacıyla bir soruşturma başlatmaları için hemen
marka ekibine başvurunuz. İletişim bilgileri için,
Sandvik Grubu intranet sisteminde Fikri Mülkiyet
örgütünün portalını ziyaret ediniz.
? Ofiste bir belgeyi yazdırırken, bir kaç gün önce
tamamlanmış olarak bildiğiniz bir siparişe
benzer bir satın alma siparişinin kopyasını
buldunuz. Belgenin kapsamını okuyup orijinal
siparişe ek öğelerin dahil edildiğini gördünüz.
Gerçek olan satın alma siparişinin ek öğeler
içerecek şekilde değiştirilmiş olduğundan
şüpheleniyorsunuz. Bu durumda ne yapardınız?
! Endişelerinizi veya şüphelerinizi derhal yöneticinize
bildirmelisiniz, ya da alternatif olarak, şirketin gizli
“Düşüncelerinizi Paylaşın” raporlama mekanizması
yoluyla endişelerinizi rapor etmelisiniz.
-- Şirketimizin varlıklarının çalındığını, hasar gördüğünü ve/veya
kötüye kullanıldığını fark ettiyseniz veya bunların uygun kullanımı
hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen yöneticinizle ile
konuşunuz.
-- Hileli davranış, hırsızlık, kara para aklama veya başka yanlış
olaylar konusunda şüphellerinizi veya kaygılarınızı rapor
etmekle sorumlusunuz.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
İlgili politikalar, prosedürler ve kurallar:
IP Politikası, Güvenlik Politikası, Cezbetme, Eğitme
ve Geliştirme Politikası, Marka Politikası, Kurumsal
İçerik Yönetimi Politikası, Dış İletişim Politikası, İç
İletişim Politikası
İletişim:
Grup Güvenliği, Sandvik Fikri Mülkiyet
organizasyonu, Grup İletişimi
23
2
PAZARIMIZDA
PAZARIMIZDA
2.1 KALİTE KONUSUNDA KARARLIYIZ
Kalite, bizim her hususa önem verdiğimiz ve bizden beklenen herşeyi
en baştan ve her zaman zamanında yerine getirdiğimiz anlamına
gelmektedir.
26
İLKELERİMİZ
Çabalarımız ve faaliyetlerimiz müşterilerimizi ve iş ihtiyaçlarını
anlama motivasyonuyla gerçekleşmektedir. Kendimizi en iyi kaliteyi
sağlamaya adamış bulunuyoruz.
Biz müşterilerimizin beklentilerini karşılayan veya aşan ürünler ve
hizmetler sunmayı taahhüt ediyoruz.
Kalitede öncülük, güvenilirlik, teslimat ve sürdürülebilirlik tam
müşteri memnuniyeti için çok önemlidir.
Kalite mükemmelliğini elde etmek için uyguladığımız “sıfır hata”
politikası, yaptığımız her şeyde temel ilkelerimizden biridir.
BU BAĞLAMDA YUKARIDA TANIMLANANLARIN
SİZİN İÇİN ANLAMI ŞUNLARDIR:
-- Siz “benim tarafımda doğru” zihniyeti ile her çalışma ve işlemde
yapılan hata olasılıklarını ortadan kaldırarak operasyonel
mükemmellik için sürekli çalışmalısınız.
-- Kalite ilkelerimizi, hedeflerimizi ve Temel Performans
Göstergeleri’ni (KPI) anlamakla sorumlusunuz ve iş ihtiyaçlarımızı
açıkça destekleyip, müşteri odaklılığı güçlendirmelisiniz.
-- Anlaşmaya varılmadan önce (iç ve dış) müşterilerimizi
dinliyor, ihtiyaç ve zorluklarını anlıyor olmalısınız.
-- Siz eğitimli ve işini yapma konusunda niteliklisiniz.
-- Siz her gün gelişmek için proaktif ve öğrenmeye
gayretli olmalısınız.
NE YAPMALIYIM?
? Vaktimiz varsa, biz herşeyi olması gerektiği
gibi yaparız. Ancak, dönem sonunda “hedef
tutturma” baskısını hissediyoruz ve gerektiği
gibi davranabilmek için yeterli zamanımız
olmayabiliyor. Bu yüzden biz elimizdeki herşeyi
yükleyip gönderiyoruz.
! Kalite ve emniyet el ele gitmektedir. Anlaştığımız
şartlara uymayan ürün ve hizmetlerimizi sunmaya
başlarsak, müşterilerimizi ve markamızı riske
atmış oluruz. Buna izin veremeyiz. Eğer bu yönde
zorlandığınızı hissediyorsanız - yöneticinizle
konuşunuz.
? “Benim tarafımda doğru” sloganını duymuştum.
Fakat her şeyi gerçekten doğru yaptığımdan
emin olmanın günlük işlerimde benim için zor
olduğunu düşünüyorum – bunu geliştirmek için
ne yapabilirim?
! “Benim tarafımda doğru” aslında bir düşünme
yoludur. Sonradan birşeyler düzeltmekten daha
kolay ve verimli olduğu için her şeyi o anda
yaparken doğru yapma zihniyetine sahip olmak
en önemli önceliklerimizden biri olmalıdır. Bunu
yapmak için, çalışmanız veya göreviniz ile ilgili tüm
gereksinimleri anladığınızdan emin olmalısınız.
Bir ekip çalışması yapıyorsanız, ekibiniz ile bu
gereksinimleri tartışınız ve herkesin ortak bir
anlayışa sahip olduğundan emin olunuz. Ayrıca,
her ihtiyacı karşılamanın bir yolu olduğundan
emin olunuz. Herhangi bir belirsizlik varsa, işinizi
sağlayan kişi ya da işlev ile bunu tartışınız ve
açıklığa kavuşturunuz (bu kişi ya da işlev sizin
“Müşteri”nizdir). Belki talepte, sizi ve Müşterinizi
memnun edecek bir değişiklik söz konusu olabilir,
ancak tüm değişiklikler şirketinizin kurallarına
(belgeler, onaylar vs) uyarak, resmi bir şekilde
yapılmalıdır. Rehberlik için yöneticinize danışınız.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
İlgili politikalar, prosedürler ve kurallar:
Kalite üzerine İş Alanı politikaları
İletişim:
Müdürünüz, Kalite departmanınız
27
PAZARIMIZDA
2.2 REKABET YASALARINA SAYGI DUYARIZ
Rekabet ve antitröst yasaları, rekabet karşıtı anlaşmaları, piyasa
gücünü ve rekabet karşıtı birleşme ve satın almaların kötüye
kullanılmasını yasaklar.
28
İLKELERİMİZ
Biz, rekabetin iyi çalışan piyasa ekonomisinin temeli olan verimliliği
ve yenilikçiliği tetiklemesinden ötürü, firmamız, hissedarlarımız,
müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplumun genelinin yararına
olduğuna inanıyoruz.
Biz aktif olduğumuz tüm pazarların rekabet yasalarına saygı duyarız.
Biz çalışanlarımızı rekabet hukukuna ilişkin bilgili olmalarını
sağlamak ve rekabet hukuku konularının ilgili durumları tespit
edebildiklerinden emin olmak için eğitiriz.
Kurumumuzda rekabet yasalarına göre hareket etmeleri için
çalışanlara yardımcı olan uzmanlarımız vardır.
BU BAĞLAMDA YUKARIDA TANIMLANANLARIN
SİZİN İÇİN ANLAMI ŞUNLARDIR:
-- Siz şirketimizin rekabet hukuku politikasını ve günlük işinizle ilgili
ihtiyaçları anlamak zorundasınız.
-- Rekabeti kısıtlamaya çalışan rakiplerinize karşı herhangi bir
müdahalede bulunmayınız.
-- Rakiplerinizle önemli ticari bilgileri paylaşmayınız ve tartışmayınız.
-- Sandvik’in %40 (Brezilya %20) aşan payına sahip olduğu bir pazarda
ürün veya hizmetler ile çalışıyorsanız, piyasa gücüne sahip şirketler
için geçerli olan özel kurallardan haberdar olmalısınız.
NE YAPMALIYIM?
? Rakiplerin de bulunacağı bir toplantıya katılmayı
düşünüyorum. Nelere dikkat etmeliyim?
! Siz rakiplerinizin de bulunduğu bir toplantıya
ancak bu toplantının amacının meşru olduğundan
emin iseniz katılabilirsiniz. Örneğin, ticaret birliği
toplantılarına katılmanız veya aynı zamanda bizim
tedarikçimiz de olan bir rakiple tedarik koşullarını
görüşmek üzere karşılaşmanız genellikle kabul
edilebilir. Eğer amacın meşru olup olmadığı
konusunda şüpheleriniz varsa, Grup Hukuk
Destek departmanından destek almanız gerekir.
Katılırsanız, rakipler arasındaki temaslarla bu tür
temaslarda nasıl hareket edileceği ile ilgili rekabet
hukuku yasaklarını bilmeniz gerekir. Daha fazla bilgi
için, “Rakiplerle Temaslar” bölümünü okuyunuz.
? Rakiplerimizin stratejileri ve fiyatları hakkında
bilgi toplamak istiyorum. Hangi kaynakları
kullanabilirim?
! Rakiplerin ticari davranışları hakkında olan bilgiler
web siteleri, broşürler, yıllık raporlar ve ticari
yayınlar gibi tüm kamuoyu tarafından ulaşılabilecek
kaynaklardan elde edilebilir. Meşru bir müzakere
sırasında müşteri tarafından gönüllü olarak verilen
rakip ile ilgili bilgiler kabul edilebilir. Ticari yönden
hassas bilgileri doğrudan veya dolaylı olarak
rakiplerden elde etmek tamamen yasadışıdır.
-- Bir düzenlemenin ticari bir hedefe meşru bir şekilde ulaşıp
ulaşmayacağı konusunda kararsızsanız, yasal tavsiye için Rekabet
Hukuku Uyum Yöneticisine veya Grup Hukuk Destek departmanının
başka bir üyesine zamanlıca danışmanız gerekir.
-- Rekabet hukukunun ihlal edildiğini fark ettiyseniz veya bundan
şüpheleniyorsanız her zaman Grup Hukuk Destek departmanına
başvurmalısınız.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
İlgili politikalar, prosedürler ve kurallar:
Rekabet Hukuku Politikası, Rekabet hukuku
intranet sayfaları
İletişim:
Grup Hukuk Destek departmanı
Sorularınızı [email protected]
adresine yönlendirebilirsiniz.
29
PAZARIMIZDA
2.3SORUMLULUK ÜZERİNE
KURULU TİCARET YAPARIZ
Ticaret düzenlemeleri; menşei kuralları, malların gümrük sınıflandırılması,
gümrük değerleme, ihracat kontrol sınıflandırması, ihracat lisansı
yönetimi, kısıtlı taraf taraması, ambargo ve yaptırım, anti-boykot
hükümleri ve ihtilaflı mineral düzenlemeleri gibi alanları kapsamaktadır.
İhtilaflı mineraller, çatışmalardan etkilenen ve yüksek riskli bölgelerde
çıkarılması, nakliyesi veya ticareti silahlı grupları doğrudan veya dolaylı
olarak destekleyen ve/veya ağır insan haklarının ihlallerine neden olan
minerallerdir.
30
İLKELERİMİZ
Biz ürün ve hizmetlerimizi tüm dünyaya sunuyoruz ve yürürlükteki tüm
ithalat ve ihracat yasalarına ve düzenlemelerine uyum sağlıyoruz.
Biz firmamızın ticaret uyumu konusunda yüksek bir bilince sahip
olabilmesi için aktif olarak çalışıyoruz. Amacımız ticaret uyumunu
tüm günlük operasyonlarımıza dahil etmektir.
Biz iyi işleyen bir ticaret uyum yapısının yeni iş olanakları açacağına
inanıyoruz. En iyi uygulamaların yaygın biçimde kullanılmasına yol
açan, bilgi paylaşımı ve işbirliği gibi etmenleri teşvik eden bir kültür
oluşturmayı hedefliyoruz.
Sorumlu ticaret konusunda lider olmak istiyor, dünya ticaret
topluluğunun uygun ticaret önlemlerinin geliştirilmesine katkıda
bulunuyoruz.
BU BAĞLAMDA YUKARIDA TANIMLANANLARIN
SİZİN İÇİN ANLAMI ŞUNLARDIR:
-- Siz günlük çalışmalarınız ile ilgili ticaret uyumluluk
gereksinimlerini ve düzenlemelerini anlamak zorundasınız.
-- Ticaret yapılırken aşağıdaki faktörleri her zaman dikkate
almak gerekir:
Ne - malınızın fiziksel ve fiziksel olmayan özelliklerini
bilmeniz gerekir
Nereden - göndericinin ülkesindeki yaptırım
ve mevzuatı bilmek gerekir
Nereye - hedef ülkedeki yaptırım ve mevzuatı bilmek gerekir
Kim - iş ortağınızın kısıtlı/yasaklı olup olmadığını bilmeniz gerekir
Neden – Malın son kullanım amacını bilmeniz gerekir
NE YAPMALIYIM?
? Yaptırım/ambargolu bir ülkede olan müşterime
doğrudan teslimatım var. Malları doğrudan
göndereyim mi yoksa göndermeden önce
dikkate almam gereken bir şey var mı?
! Yaptırımlardan/ambargolardan etkilenen ülkelerde
yapılan herhangi bir iş akışı, bir onay sürecinden
geçmek zorundadır. Bu Sandvik’in yaptırım
düzenlemenin tüm yasal gerekliliklerini yerine
getirdiğini göstermektedir.
Onay sürecinde önemli bir adım herhangi bir
sözleşme imzalamadan önce tüm iş ortakların
geçmesi gereken Kısıtlı Taraf Taraması (RPS) dır.
RPS taraması ile ilgili olarak yardıma ihtiyacınız
varsa her zaman İş Alanınızda/Ürün Alanınızdaki
Ticaret Uyum Danışmanına (TCA) veya Grup
Ticaret Uyum departmanıyla irtibata geçebilirsiniz.
Daha fazla bilgi ve rehberlik için de intranetteki
Ticaret Uyum portalını ziyaret edebilirsiniz.
? İthalat/ihracat beyannamelerinin üzerindeki
ürün ile ilgili verilerin her zaman doğru
olmadığını fark ettim (örneğin, menşe
ülke, HS tarife kodu, gümrük değeri) ve bu
gönderilerimizin gümrükten geçerken bazen
gecikmesine neden oluyor.
! Tüm beyanlarda doğru bilgiyi kullanmak çok
önemlidir. Biriminizin Ticaret Uyum Uzmanını (TCS)
bilgilendirerek, bu sorunun uygun şekilde işleme
alındığından emin oluruz. Bu kişinin kim olduğunu
bilmiyorsanız İş Alanınızda/Ürün Alanınızdaki
Ticaret Uyum Danışmanına (TCA) danışınız.
Onları intranet listesinden bulabilirsiniz.
Maddi olmayan malların (fiziksel olmayan) kontrolü zor
olduğundan dolayı, transferleri esnasında özel uyarı konulmalıdır.
-- İhtilaflı mineraller içerebilecek malzemeleri tedarik ederken bu
mineraller ile ilgili şirket politikası ve pozisyonunu anlamalısınız.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
İlgili politikalar, prosedürler ve kurallar:
Gümrük Politikası, İhracat Kontrol Politikası, İhtilaflı
Mineraller Politikası, İş Alanı/Ürün Alanı iç kontrol
prosedürleri; Ticaret uyum intranet sayfaları
İletişim:
Grup Ticaret Uyum departmanı
Sorularınızı [email protected]
adresine yönlendirebilirsiniz.
31
PAZARIMIZDA
2.4 TEDARİKÇİLERİMİZİ İŞ ORTAKLARIMIZ
OLARAK GÖRÜRÜZ
Tedarikçiler, Sandvik’e mal veya hizmet sunan tüm şirketler ve
kuruluşlardır. Bunlar malzemeler, parçalar veya makineler gibi maddi mallar
veya yazılım, çizimler, fikri mülkiyet veya deneyim gibi maddi olmayan
mallar olabilir. Hizmetler, örnek olarak, montaj, temizlik ile güvenlik,
danışmanlık, satış ya da mühendislik içerir.
32
İLKELERİMİZ
Biz çalıştığımız tedarikçilere karşı sorumluluk hissediyoruz ve
onlardan, onların da bizden bekleyebileceği düzeyde bütünlük,
dürüstlük ve etik davranış bekliyoruz.
Biz karşılıklı olarak yararlı ilişkiler kurabileceğimiz tedarikçiler ile
ortak oluyoruz.
Biz tedarikçilerimizi de içeren işlemlerimizde insan hakları, işçi
hakları, çevre ve aynı zamanda yolsuzlukla mücadele üzerine olan
temel ilkelerimize bağlıyız.
BU BAĞLAMDA YUKARIDA TANIMLANANLARIN
SİZİN İÇİN ANLAMI ŞUNLARDIR:
-- Tedarikçi Davranış Kurallarının tedarikçiler ile olan sözleşmenin
her zaman bir parçası olmasını sağlamak satınalma departmanı
çalışanı olarak sizin sorumluluğunuzdadır.
-- Bir tedarikçiye sipariş verirken, ilk önce tedarikçinin Tedarikçi
Davranış Kuralları ile uyumlu olup olmadığından emin olmalısınız.
NE YAPMALIYIM?
? Tedarikçilerimizden birinin Sandvik Tedarikçi
Davranış Kuralları ile uyumlu olmadığını
farkettim. Ne yapmalıyım?
! Ne yapmanız gerektiğini öğrenmek için Sandvik
Sürdürülebilir Tedarikçi Yönetimi departmanına
başvurunuz. Uygunsuzluğun niteliğine bakılarak,
tedarikçi ile bir düzeltici eylem planının
geliştirilmesine yardımcı olmak için alternatif
tedbirler alınmalıdır.
? Yeni bir tedarikçiye ihtiyacımız var, benden ne
talep edilmektedir?
! Risk değerlendirmesini ve tedarikçi onay sürecini
yürütecek yerel satın alma birimine başvurunuz.
Risk değerlendirmesinin bir parçası olarak tedarikçi
bir öz değerlendirme yapacak, böylece Tedarikçi
Davranış Kuralları ile uyumu izlenecektir. Risk
değerlendirme sonucuna bakılarak, uyum izlemesi,
Sürdürülebilir Tedarikçi Yönetimi Ekibimiz tarafından
gerçekleştirilen bir yerinde denetimi de içerebilir.
-- Eğer Tedarikçi Davranış Kuralları ile bir uyumsuzluk görüyor
iseniz, Sandvik Sürdürülebilir Tedarikçi Yönetimi departmanına
başvurunuz.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
İlgili politikalar, prosedürler ve kurallar:
Sandvik Tedarikçi Davranış Kuralları
İletişim:
Sandvik Sürdürülebilir Tedarikçi
Yönetimi, Satınalma
33
PAZARIMIZDA
2.5 KİŞİSEL VE İŞ ALANINDA KRİTİK
BİLGİLERİN KORUNMASINI SAĞLARIZ
Kişisel bilgiler doğrudan veya dolaylı olarak bir bireye ait olan bilgilerdir.
Kritik ticari bilgiler ise, iş planları, stratejik belgeler, planlı birleşme ve
satın almalar, imalat bilgisi, fikri mülkiyet, araştırma ve geliştirme bilgi
ve finansal bilgiler gibi bilgilerdir. Doğru olmayan, kullanılması yasak
olan ya da istenmeyen bir kitleye ifşa edilen kritik ticari bilgilerin izinsiz
kullanılması veya yayılması şirketimizin işine veya itibarına önemli zararlar
verebilir. Kişisel ve kritik ticari bilgiler birçok şekilde mevcut olabilir;
mesela, kağıt üzerinde yazılmış, elektronik ortamda saklanmış
ve toplantılarda konuşulmuş gibi.
34
İLKELERİMİZ
NE YAPMALIYIM?
Biz bilginin ihtiyaç duydukları zaman, ihtiyacı olanlar için güvenilir ve
kullanılabilir olduğundan emin oluyoruz.
? Kişisel veya iş kritik bilgilerinin korunması
Biz işbirliği yaptığımız çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın kişisel
bilgilerinin korunacağını taahhüt ediyoruz.
! Bigileri Sandvik Bilgi Sınıflandırma Sistemine
Kişisel bilgileri faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yasa ve
yönetmeliklere uygun bir şekilde saklıyoruz.
Biz firmamız ve ilgili taraflar hakkındaki bilgilere çok dikkat ediyor,
kritik ticari bilgilerin korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri
alıyoruz.
BU BAĞLAMDA YUKARIDA TANIMLANANLARIN
SİZİN İÇİN ANLAMI ŞUNLARDIR:
-- Bir bilginin, bilgiye ihtiyacı olanlar tarafından ihtiyaç duydukları
zaman ve ancak bilinmesi gereken düzeyde mevcut olduğundan,
bununla birlikte kesin ve doğru olduğundan emin olunuz.
-- Siz gerekli yetkiniz olmadan kişisel veya kritik ticari
bilgilere erişemezsiniz, paylaşamazsınız, toplayamazsınız,
depolayamazsınız, işleyemezsiniz.
için nasıl yardımcı olabilirim?
(SICS) göre sınıflandırarak (bu Güvenlik klasörü
altında Sandvik Grubu intranet portalında
bulunabilir). Bu bilgilerin korunduğunu ve uygun bir
şekilde kullanılması gerektiğini şirketteki herkese
bildirmelisiniz.
Kişisel veya kritik ticari bilgileri kullanıyorsanız,
bu bilgileri isteyenler için doğru ve kullanılabilir
olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca gerektiğinde,
bilgileri korumak için ek önlemler almanız
gerekebilir.
? Neden kullanılabilir olan tüm bilgilere erişimim
olamaz?
! Gizliliğini sağlamak için. Kişisel ve iş açısından kritik
bilgilere erişim her zaman bilmeniz gerektiği kadar
esasına dayalı olmalıdır.
-- Eğer kişisel veya kritik ticari bilgileri kuruluşumuzun içinde veya
dışında kimseyle paylaşmak için yetkiniz varsa, bunun şirket
politikaları ve prosedürleri yanı sıra, faaliyet gösterdiğiniz ülkelerde
geçerli olan yasalara uygun olduğundan emin olunuz.
-- Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve ortaklıklarımızın kişisel veya kritik
ticari bilgilerinin korunmasını sağlamak zorundasınız.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
İlgili politikalar, prosedürler ve kurallar:
Güvenlik Politikası, Güvenlik intranet portalı
İletişim:
Grup Güvenliği
35
3
TÜM DÜNYADA
TÜM DÜNYADA
3.1 RÜŞVET VE YOLSUZLUĞA KARŞI
SIFIR TOLERANSA SAHİBİZ
Rüşvet, resmi veya özel bir şirketin görevlerini yerine getirirken işleyişini
etkilemek amacıyla değeri olan herhangi bir şeyi teklif etme, verme, alma
veya isteme eylemidir. Yolsuzluk; menfaat çatışmaları, zimmet, bahşiş
, hile yapma veya adam kayırma/yandaşçılık gibi durumları kapsayan,
kişisel kazanç uğruna, verilen gücün ve yetkinin kötüye kullanılması
durumuna verilen addır.
38
İLKELERİMİZ
Biz büyük bir bütünlük ve dürüstlük ile iş yaparız ve rüşvet
ve yolsuzluğun her şekline karşı çıkarız.
NE YAPMALIYIM?
? Bir müşterinizin üst düzey yöneticisi sizden
İş kararlarımızı veya ortaklarımızı etkileyecek hediyeler
ne sunar ne de kabul ederiz.
Almanya’ya tatile gidecek olan oğlu için “vize
almanızı” istemiştir. Bu çok önemli bir müşteri
ve reddederseniz onu kaybedeceğinizden
korkuyorsunuz. Öte yandan, Almanya ofisinizden
alacağınız bir davet mektubu ile iş vizesi almanın
kolay olacağını biliyorsunuz. Bu durumda ne
yapardınız?
Her zaman şirketimizin yararına olacak iş kararları alırız.
! Bizim Anti-Rüşvet ve Yolsuzluk kurallarımız yasadışı
Biz doğrudan ya da üçüncü şahıslar aracılığıyla uygunsuz
ödeme veya rüşvet teklif etmeyiz.
Biz herhangi bir potansiyel menfaat çatışmasının açıklanmasını
sağlayan menfaat çatışması politikalarına uymaktayız.
Biz raporlama yükümlülükleri de dahil olmak üzere tüm anti-kara
para aklama mevzuatlarına uyarız.
BU BAĞLAMDA YUKARIDA TANIMLANANLARIN
SİZİN İÇİN ANLAMI ŞUNLARDIR:
-- Siz rüşvet ve yolsuzlukla ilgili şirketimizin duruşunu anlamak
zorundasınız.
-- İşlerin akışını kolaylaştırmak için ödemeler yapamazsınız veya
bunları sizin adınıza başkalarının yapmasına izin veremezsiniz.
-- Kişisel menfaat ile şirketimizin menfaati arasındaki çatışmanın
oluşabileceği hiçbir faaliyette bulunamazsınız.
-- Distribütör veya temsilci gibi üçüncü kişilerle iş yaparken, onların
da bizim gibi yüksek etik değerlerle uyumlu olan aynı düzeyde
bütünlük ve dürüstlük ile iş yapmalarını talep ediniz.
-- Müşteriler, rakipler, tedarikçiler ve dağıtıcılar ile ilişkilerinizde, adil
rekabet koşullarını sınırlayabilecek ya da sizin veya mevkidaşınızın
kararını etkileyebilecek faaliyetleri (örneğin pahalı hediye veya
eğlence gibi) önleyiniz.
getiri karşılığında herhangi bir kolaylık sağlanmasını
yasaklar. Bizim işimiz müşterilerimize yapılan
iyiliklere bağlı olamaz ve iyiliklerin maliyetinin
olmaması da kabul edilebilirliği etkilemez. Buna
ek olarak, vize dolandırıcılığı Avrupa Birliği’nde
çok ciddi bir suçtur ve müşterinizin isteğini kabul
ederek Avrupalı meslektaşlarınızı tehlikeye atmış
olabilirsiniz. Firmamız tarafından düzenlenen iş
gezileri dışındaki vize işlemlerinin yapılamamasının
şirketimizin politikası olduğunu açıklayarak talebi
kibarca reddetmeniz gerekir.
? Kardeşinizin bir inşaat şirketi vardır. Şirketimizin
mülkiyet yöneticisi olduğunuzdan şirketimiz
için yapılacak olan yeni tesisleri ya da binaları
inşa edecek inşaat şirketleri ile imzalanacak
sözleşmeler için nihai söz sahibi sizsiniz.
Kardeşinin şirketinin bu tür işlerden çok
kazanacağını biliyorsunuz fakat şirketinizin
sahibi ile kişisel ilişkinizin itibarınızın veya
işinizin tehlikeye girebileceğinden endişe
duyuyorsunuz. Bu durumda ne yapardınız?
! Doğrudan veya dolaylı olarak kişisel çıkarınızın
olduğu bir şirket ile anlaşma yapmamalısınız.
Potansiyel menfaat çatışması durumlarından,
doğrudan ve/veya dolaylı olarak oluşan
menfaatlerin kaldırılması aracılığıyla kaçınılmalıdır.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
İlgili politikalar, prosedürler ve kurallar:
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
İletişim:
Grup Uyum ya da Uyum Görevliniz
39
TÜM DÜNYADA
3.2ÇEVRESEL SORUMLULUK
KONUSUNDA KARARLIYIZ
Çevre sorumluluğu, işimizin ve hizmetlerimizin çevresel etkilerini en aza
indirecek ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunacak şekilde
sunulması anlamına gelir.
40
İLKELERİMİZ
Biz “Sıfır Zarar” vizyonumuzu gerçekleştirirken, genel iş hedeflerimizin
çevre üzerindeki etkisinin azaltıldığı bir kültür geliştiriyoruz.
Biz kendi operasyonlarımızdaki çevresel performansımızı geliştirmek
için aktif bir şekilde çalışıyor, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizin
performansını etkilemek için elimizden geleni yapıyoruz.
İşimizin çevre üzerindeki etkisini en aza indirirken veya azaltırken ve
çevresel boyutunu ve yönlerini belirlerken risk bazlı ve sürdürülebilirlik
perspektifini kullanıyoruz.
Faaliyetlerimizin çevreye zarar verebileceğini öngörüyorsak olumlu,
ihtiyati önlemler alıyoruz.
Biz insan sağlığının veya çevrenin zarar görmesini önlemek için
yapılacak olan masrafları kirliliği üretenlerin karşıladığı, yaygın kabul
gören bir uygulama olan “Kirleten Öder Prensibi”ni uygulamaktayız.
BU BAĞLAMDA YUKARIDA TANIMLANANLARIN
SİZİN İÇİN ANLAMI ŞUNLARDIR:
NE YAPMALIYIM?
? Üretim yerimizde bizim atık ayırma gibi, yerel
prosedürü takip etme gibi bir alışkanlığımız
yoktur. Bu durumda ne yapmalıyım?
! İlk önce meslektaşlarınızı atık ayırma konusunda
yerel prosedürleri anlamaları ve takip etmeleri
için teşvik etmelisiniz. Ayrıca atık işleme eğitimi
konusunda destek sağlayabilecek yöneticiniz veya
yerel EHS koordinatörü ile irtibata geçebilirsiniz.
? Çalıştığım yerde elektriği her zaman verimli bir
şekilde kullanmadığımızı fark ettim. Pompalar,
motorlar ve diğer elektrikli cihazlar genellikle
rölantide bırakılmakta ve kullanılmadığı zaman
kapatılmamaktadır. Bu durumda ne yapmalıyım?
! Gözetmen, yönetici veya EHS koordinatörüne
danışınız ve iyileştirme için önerilerinizi dile getiriniz.
Ekipmanın çalışmadığı durumlarda kapanma özelliği
ayarlanabilirse, enerji kullanımı azaltılabilir ve para
harcanmaz. Eğer başarılı olursa, enerji tasarrufu
öneriniz diğer bölümlerle de paylaşılmalıdır.
-- Size ayrılan görevin çevre gereksinimlerini ve çevresel etkilerini
anlamakla sorumlusunuz.
-- Günlük çalışmalarınızda mevcut olan çevresel riskleri ve önemli
yönlerini ve onları azaltmak için alabileceğiniz önleyici eylemleri
anlamak için zaman ayırınız.
-- İşinizi yaparken enerji, su ve diğer kaynakların israfının çevresel
sonuçlarını düşününüz ve yapabildiğiniz yerlerde iyileştirmeler
yapınız.
-- Tüm gücünüzle yeniden kullanımı ve/veya geri dönüşümü
mümkün olan malzemeleri arayınız ve çevresel zararı en aza
indirmek için atık ayırma üzerine yerel prosedürleri takip ediniz.
-- Kimyasalların kullanımı, depolanması, etiketlenmesi, taşınması
ve atılması için uygulanabilir gereksinimleri ve yerel prosedürleri
takip ediniz.
-- Bilgileri raporlayınız, paylaşınız ve olaylardan, ucuz atlatmalardan
ve tehlikelerden dersler çıkarınız.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
İlgili politikalar, prosedürler ve kurallar:
Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası; Lokal/yerel
çevre kuralları ve prosedürleri
İletişim:
Lokal/yerel EHS koordinatörü
41
TÜM DÜNYADA
3.3VERİMLİ VE DOĞRU VERGİ
YÖNETİMİNİ SAĞLARIZ
Vergiler; doğrudan vergiler, dolaylı vergiler ve bordro vergilerinden
oluşmaktadır. Doğrudan vergiler, kurumlar vergisi ve yabancı ülkelerde
ödenen stopaj vergisi gibi vergilerdir. Dolaylı vergiler arasında KDV
(Katma Değer Vergisi), GST (Mal ve Hizmet Vergisi), gelir vergisi, işveren
tarafından ödenen sosyal güvenlik katkıları, enerji ve çevre vergileri,
emlak vergileri ve arazi vergisi, işveren tarafından çalışanın brüt maaş
veya ücretinden ödenen gelir vergisinin yanı sıra şirket arabası, ev parası
ve sağlık sigortası gibi ek gelirler için ödenen gelir vergisi gibi bordro
vergisi bulunmaktadır.
42
İLKELERİMİZ
Verimli ve doğru vergi yönetimi, bizim doğru maliyetle doğru vergi
sonuçlarını üreten bir yol olan kanıtlanabilir bütünlük ile işimizi
yürüttüğümüz ve vergi süreçlerini desteklediğimiz anlamına gelir.
Biz ülke mevzuatı gereği, her yasaya göre vergi miktarını yasal olarak
ödemekte, sosyal ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmekteyiz.
Ayrıca, bu yükümlülüğü mümkün olduğunca verimli olacak şekilde
vergi süreçlerini yönetmek ve verimli ve doğru vergi sonuçlarını
üretmek için ortaklarımıza da aktarırız.
Biz vergi konularıyla ilgili açık ve şeffaf bir diyaloga inanıyoruz.
BU BAĞLAMDA YUKARIDA TANIMLANANLARIN
SİZİN İÇİN ANLAMI ŞUNLARDIR:
-- Vergilerle ilgili olan faaliyetlerinizi yönetirken dikkatli olunuz
ve faaliyetlerinizin vergi ile ilgili önemli noktalarını anlayınız.
-- Faaliyet şeklimizde herhangi bir değişikliği değerlendirirken /
uygularken, Grup Vergi departmanını erken bir aşamada dahil
ediniz.
-- İşiniz ile ilgili olan vergi kanunlarına, yönetmelik ve şirket
prosedürlerine her zaman uyunuz.
-- Vergi ile ilgili konuların derhal ele alınması için kendinizi
ve diğerler arkadaşlarınızı sorumlu tutunuz.
-- Vergi fırsatlarını güvenceye almak, vergi risklerini azaltmak ve
çözümleri paylaşmak için diğer gruplarla yoğun olarak çalışınız.
-- Vergi konusunda içeriden veya dışarıdan danışmanlık alırken,
ilgili politika ve prosedürleri izleyiniz.
-- Çalışmalarınızın yerel ve küresel vergi sonuçlarını dikkate alınız.
-- Üçüncü şahıslar ile iletişim halinde iken vergi ile ilgili konularda
dikkatli olunuz.
NE YAPMALIYIM?
? Siz yabancı bir Sandvik şirketi tarafından
istihdam edilen bir personeli çalıştırıyorsunuz
ve hizmetleri için bir ücret ödüyorsunuz. Onlara
ücretlerini doğrudan öderseniz, stopaj vergisi
için brüt ödemeniz gerekir. Bu arada, birisi, tutarı
ilk Sandvik şirketine tazmin edecek üçüncü
ülkedeki başka bir Sandvik şirketine ödemeyi
önerebilir. Vergi anlaşmalarının uygulanması
nedeniyle, bu şekilde herhangi bir stopaj vergisi
ödenmez ve şirket stopaj tutarı kadar bir miktarı
kar edecektir.
! Önerilen düzenleme işleminin ticari gerçeği yansıtıp
yansıtmadığını, vergiden kaçma yasalarını çiğneyen
bir potansiyelinin olup olmadığını, stopaj vergilerini
uygulamayı öngören vergi yasalarında faaliyetlerini
sürdüren Sandvik şirketlerinin üzerinde oluşabilecek
etkiyi, ve nihayet, Sandvik itibarının üzerinde
oluşabilecek etkiyi düşününüz. Eğer kararsız
kaldıysanız, tavsiye için Grup Vergi departmanına
başvurunuz.
? Siz bir müşteriniz ile önemli bir sözleşmenin
görüşmelerine ve hazırlıklarına katılmaktasınız.
Mallar başka bir ülkeye teslim edileceğinden ve
müşteri yabancı bir şahıs olacağından dolayı
sözleşmenin çeşitli bakış açılarını kapsayan
küresel bir yönü vardır.
! Müşteri ve Sandvik vergi çıkarları arasında genellikle
hassas bir denge vardır. Eğer verginin nasıl
uygulandığını anladığınızdan emin değilseniz, (bir
vergi uzmanı olduğunuz ya da çok yakın zamanda
aynı işlemi yapmak için tavsiye aradığınız durumlar
dışında), işleminizin vergi sonuçları ile ilgili teyidi
mümkün olduğunca erken olarak yerel Finans
grubunuzdan alınız. Onlar yardımcı olamazsa, Grup
Vergi departmanından destek isteyiniz. Sözleşme
vergi ile ilgili hususların uygun olduğundan emin
olunuz, ve ihtiyaç duyarsanız, ek destek alınız.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
İlgili politikalar, prosedürler ve kurallar:
Vergi Politikası
İletişim:
Grup Vergi Departmanı
43
TÜM DÜNYADA
3.4 DÜRÜST, ŞEFFAF VE ZAMANINDA
İLETİŞİM SAĞLARIZ
İletişim, iş hedeflerimize ulaşmaya yardımcı olan şirket içi katılımın
artması, güçlü bir markanın inşa edilmesi ve itibarımızın yönetimidir. Bu
sözlü ve yazılı, iç ve dış, intranet, internet, yayın ve gazeteler, televizyon
ya da radyo gibi diğer medya kanalları aracılığıyla olabilir. Aynı zamanda
burada sözü edilen iletişim kavramı; bloglar, internet forumları, sosyal
ağ siteleri, içerik toplulukları ve anlık mesajlaşma gibi sosyal medyayı da
kapsamaktadır.
44
İLKELERİMİZ
Medya, analistler ve yatırımcıların isteklerine; tutarlı, profesyonel,
yasalara uyumlu ve dürüst yanıtlar vermek amacıyla herkesin önünde
firmamız adına iletişim kurabilecek, atanmış sözcülerimiz vardır.
Biz halka açık bir şirket olarak, yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi
açıkça gösteriyoruz.
Biz, günlük işlerimizde ortaklarımız ve kamuoyu ile etkileşim
halinde iken firmamızı temsil ettiğimizden dolayı, her zaman temel
değerlerimizi yansıtacak ve markamız için güven oluşturacak bir
şekilde hareket eder ve konuşuruz.
Biz, işimizdeki gelişmeleri anlamaları açısından, gelişmeler hakkında
müşterilerimiz ve diğer dış ortaklarımızın yanı sıra iç ortaklarımıza da
zamanında bilgi sunarız.
Biz tüm organizasyonumuzun bilgilerini, en iyi uygulamalarını ve
geribildirimini açıkça paylaşır, şeffaflığı teşvik eder, fakat kendimiz
ile ilgili gizli bilgileri her zaman saklı tutarız.
Biz bilgilerin her zaman doğru olduğundan ve yanıltıcı olmadığından
emin oluruz.
NE YAPMALIYIM?
? Gazetecilerden biri geçenlerde üretim
tesislerimizin birinde meydana gelen bir kaza ile
ilgili sorular sormak için doğrudan beni aradı.
! Sadece İletişim ve Yatırımcı İlişkileri bölümündeki
yetkili sözcüler firmamız adına medyadan
gelen soruları yanıtlama ve medya ile konuşma
yetkisine sahiptir. Bu nedenle, gazeteciyi bu
şekilde bilgilendirmeniz ve onu sözcülerimize
yönlendirmeniz gerekir.
? Trenle seyahat ederken arkamda oturan birisinin
firmamız ile ilgili açıklanması uygun olmayan
konuları kuruluşun dışındaki kişilerle açık bir
şekilde paylaştığını duydum.
! Konuşan kişiye çalışma prensiplerimizi hatırlatıp,
özel bilgilerimizi gizli tutarak, temel değerlerimizi
yansıtacak ve markamızın güvenilirliğini koruyacak
şekilde hareket etmesini ve konuşmasını telkin
ediniz.
BU BAĞLAMDA YUKARIDA TANIMLANANLARIN
SİZİN İÇİN ANLAMI ŞUNLARDIR:
-- Yetkiniz varsa, firmamız adına sadece medya, analistler
ve yatırımcılar ile görüşünüz, ya da sosyal medyada iletişim
halinde olunuz.
-- Yetkisiz kişiler ile hisse senedi fiyatlarımız üzerinde etki
oluşturabilecek, kamuya açık olmayan bilgileri paylaşmayınız.
-- Hem sosyal medyayı kullanırken hem diğer görüşmelerinizde
dikkat ve bütünlük ile hareket ediniz, iyi değerlendirmeler yapınız
ve temel değerlerimiz ile tutarlı olunuz.
-- Açık ve yapıcı diyaloglar kurarak, söylentilere müsaade etmeyiniz.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
İlgili politikalar, prosedürler ve kurallar:
Marka Politikası, Kriz Yönetimi Politikası, Dış İletişim
Politikası, İç İletişim Politikası, Grup İletişim portalı,
Sandvik Gücü
İletişim:
İletişim temsilciniz, Grup İletişim departmanı,
Yatırımcı İlişkileri, Grup Güvenliği
45
TÜM DÜNYADA
3.5KAMUOYUNU İLGİLENDİREN MESELELERİ
BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALIRIZ
Kamuoyunu ilgilendiren konular, lobicilik çalışmalarını yürütürken veya
siyasi partiler ya da ticari kuruluşlar ve onların temsilcileri ile ilişkilerinizde
hükümet, kurumları ve temsilcileri ile olan ilişkilerinizi kapsar.
46
İLKELERİMİZ
Biz şirketimizin başarısı için hayati olan ve işimizle ilgili kamu politikası
konularıyla meşgul oluruz.
Biz hükümetler, kurumları ve temsilcileri ile ilişkilerimizde ilgili tüm
yasaları bilir ve uyarız ve bütünlük içerisinde hareket ederiz.
Şirketimiz siyasi olarak tarafsızdır. Çalışanlarımız boş zamanlarında
ve şirket dışında birer vatandaş olarak kamusal konulara ve siyasal
yaşama katılmakta serbestlerdir.
Bizim, sanayi kuruluşları aracılığı dışında, kamu kuruluşu, siyasi parti,
ya da diğer siyasi örgütlerin herhangi bir adayına doğrudan veya
dolaylı olarak herhangi bir müdahalemiz ya da katkımız olamaz.
BU BAĞLAMDA YUKARIDA TANIMLANANLARIN
SİZİN İÇİN ANLAMI ŞUNLARDIR:
-- Yer aldığınız hiçbir siyasi faaliyetin firmamız adına yapılamayacağı
konusunda dikkatli olmalısınız. Faaliyetlerinize boş zamanınızda ve
şirketi temsil etmeden sadece bir vatandaş olarak katılabilirsiniz.
NE YAPMALIYIM?
? Belirli bir amaç veya aday için bir toplantı ya da
kampanya düzenleyebilir miyim? Bunu işyerimde
yapabilir miyim?
! Siyasi görüşlerinizi kendi zamanınızda ve uygun
gördüğünüz şekilde ifade etme hakkına sahipsiniz.
Ancak, çalışma saatleri süresince siyasi faaliyetlerde
bulunamaz veya şirkette düzenleyemezsiniz.
? Komşum politikayla meşgul ve işyerimi ziyaret
etmek istiyor. Ona müsaade edebilir miyim?
! Bu durumda yapılacak ilk şey yöneticinizle
konuşmak ve talep edilen ziyaretin amacını birlikte
değerlendirmektir. Sadece siyasi bir amaç için ise,
muhtemelen uygun olmaz. Ancak şirketimiz için
faydalı olacaksa, evet demek için iyi bir fırsat olabilir.
Bu durumu kurallarımıza dayanarak kapsamlı olarak
tartışmak gerekir.
-- Siyasi faaliyetleriniz için ücretli izin verilemeyecek olsa da,
yerel prosedürler ile uyumlu olduğu sürece ücretsiz izin alma
hakkınız olabilir.
-- Yetkiniz varsa firmamız adına lobi faaliyetlerinde bulunabilirsiniz.
-- Firmamız adına kamuoyunu ilgilendiren politikalar konusunda
ya da lobi faaliyetlerinde bulunma yetkiniz varsa, bu faaliyetleri
gerçekleştirirken dürüst olmalısınız, yürürlükteki tüm yasalara
uymalısınız, bütünlük içerisinde hareket etmelisiniz ve saygılı
olmalısınız.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
İlgili politikalar, prosedürler ve kurallar:
Marka Politikası, Dış İletişim Politikası, Sponsorluk
ve Toplumsal Katılım Politikası, Grup İletişim
portalı, Sandvik Gücü
İletişim:
Grup Dış İletişim departmanı
Grup Güvenliği
47
TÜM DÜNYADA
3.6FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ
TOPLUMLARIN AKTİF ÜYELERİYİZ
Bir toplumun aktif üyeliği; bağış ve yerel yardım kuruluşları için
para toplama, toplumda gönüllülüğü destekleme, yerel etkinlikleri
destekleme, toplumdaki insanları eğitme ve istihdam etme, toplumdaki
ekonomik büyümeyi destekleme, üniversiteleri destekleme, araştırma
ve diğer hayırsever sponsorluk aktivitelerini içermektedir.
48
İLKELERİMİZ
Biz uzun vadeli başarımızın, sağlıklı ve büyüyen toplumların gelişimine
bağlı olduğuna inanıyoruz.
Biz, stratejimizi, vizyonumuzu ve temel değerlerimizi destekleyen
toplumsal yatırım faaliyetlerini teşvik ediyoruz.
Biz faaliyet gösterdiğimiz toplumların başarılı gelişimine katkıda
bulunuyoruz.
Biz toplumsal yatırımları çalışanlarımızı korumaya, değer vermeye,
istihdam sağlayıp geliştirmeye, aynı zamanda iyi birer kurumsal
vatandaş olarak şirketimizin itibarını artırmaya yardımcı olacak önemli
bir faktör olarak görüyoruz.
Biz hayırsever faaliyetlere harcanan kaynaklar ve zamanın, uygun,
makul ve yetkili olduğundan eminiz.
NE YAPMALIYIM?
? Topluluğumuz bir okulun inşaatı için yatırım
yapan bir şirket ile işbirliği yapma talebinde
bulundu. Takip edilecek doğru prosedür nedir?
! Firmamızın yürüttüğü her sponsorluk veya sosyal
yardım projesi iş sözleşmesi olarak incelenmeli
ve taraflar ve bütçeye ilişkin yükümlülüklerin
yazılı olarak belirtildiği bir sözleşme içermelidir.
Tüm faaliyetlerimiz Davranış Kurallarımıza uymak
zorundadır. Yatırım veya sponsorluk faaliyetleri
ölçülmeli ve takip edilmelidir ve proje hedefleri
normal kriterlerimize göre oluşturulmalıdır.
Bu konuda daha fazla bilgi için intranette
bulabileceğiniz Sponsorluk ve Sosyal Sorumluluk
Politikası bölümüne başvurunuz.
? Şirketin sponsor olmayacağı faaliyet ve projeler
BU BAĞLAMDA YUKARIDA TANIMLANANLARIN
SİZİN İÇİN ANLAMI ŞUNLARDIR:
-- Topluluklardan gelen finansman isteklerine, firmamız
adına sadece yetkiniz varsa cevap veriniz.
-- Sponsorluk amaçları ve toplum projeleri seçiminde dikkatli
olunuz ve harcanan kaynakların ve zamanın katılan tüm taraflara
net hedefler, ölçülebilir netice ve görünür sonuçlar ile fayda
sağlayacağından emin olunuz.
hakkında bilgileri nereden bulabilirim?
! Firmamızın sponsor olmayacağı projelere örnek
olarak Davranış Kurallarına herhangi bir şekilde aykırı
olan faaliyetler, kişisel hobiler ya da yönetim veya
çalışanlara menfaat getiren aktiviteler, risk taşıyan
sporlar, projeler veya diğer etkinlikler gösterilebilir.
Tam listeyi bulmak için intranetteki Sponsorluk ve
Sosyal Sorumluluk Politikası bölümüne başvurunuz.
-- Şirketimizin sponsor olmayacağı faaliyetleri bilmek zorundasınız.
-- Şirket adına yardım faaliyetlerine katıldığınızda, küresel ve yerel
şirket politikalarına uyduğunuzdan emin olunuz.
-- Topluluklarımız tarafından gelen katkı isteklerine zamanında
ve saygılı bir şekilde cevap veriniz.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
İlgili politikalar, prosedürler ve kurallar:
Marka Politikası, Sponsorluk ve Toplumsal Katılım
Politikası
İletişim:
Grup İletişim departmanı
49
DÜŞÜNCELERİNİZİ PAYLAŞMA HATTI
Sandvik’in Düşüncelerinizi Paylaşma Hattı’na hem online
olarak www.sandvik.com/speakup linkini kullanarak hem
aşağıda listelenen numaraları arayarak ulaşabilirsiniz*.
Sorularınız veya merak ettikleriniz dünyanın bir çok
hukuk sistemi içinde ve ait olduğunuz sistem dikkate
alınarak anonim olarak ele alınabilir; ancak, adınızı vererek
sorularınızı yanıtlamaya ve merak ettiklerinizi takip
etmeye katkıda bulunabilirsiniz.
ÜLKE
TELEFON NUMARASI
ÜLKE
TELEFON NUMARASI
Arjantin
0800-444-2811
Peru
Telephonica: 0-800-50-288
Avustralya
1-800-10-6763
veya Americatel: 0-800-70-088
Avusturya
0-800-200-288
veya Telephonica: 0-800-50-000
Sonra 8553899175 çeviriniz
Belçika
0-800-100-10
(İspanyolca) sonra 8553899175 çeviriniz
Filipinler
105-11 (Bayan, Digatel, Globe,
Sonra 8553899175 çeviriniz
Philcom, Option 2, Smart)
Botsvana
7045261110
Sonra 8553899175 çeviriniz
Brezilya
0800-892-0555
105-12 (Tagalog)
Bulgaristan
00-800-0010
Sonra 8553899175 çeviriniz
Sonra 8553899175 çeviriniz
1010-5511-00 (PLDT)
Kanada
8553899175
Sonra 8553899175 çeviriniz
Şili
800-360-311 (ENTEL)
1010-5511-10 (PLDT - Tagalog)
Sonra 8553899175 çeviriniz
Sonra 8553899175 çeviriniz
800-360-312 (ENTEL - İspanyolca)
Polonya
00-800-151-0071
Sonra 8553899175 çeviriniz
Romanya
0808-03-4288
800-800-288 (Telefonica)
Sonra 8553899175 çeviriniz
Sonra 8553899175 çeviriniz
800-225-288 (Telmex - 800)
8 çeviriniz(ikinci arama sinyalini
bekleyiniz)
Çin
4008801394
Sonra 10-800-110-1011 çeviriniz
Kolombya
01-800-911-0010
Sonra 8553899175 çeviriniz
Sonra 8553899175 çeviriniz
363-2400 çeviriniz (Moskova)
Kongo - DRC
7045261110
Sonra 8553899175 çeviriniz
Çek Cumhuriyeti
800-144-068
Danimarka
800-100-10 Sonra 8553899175 çeviriniz
8 çeviriniz(ikinci arama sinyalini
bekleyiniz)
Finlandya
196-002-8933
(St. Petersburg dışı aramalar için)
Fransa (+Andorra)
0800-91-9647
Sonra 495-363-2400 çeviriniz
Almanya
0-800-225-5288
Sonra 8553899175 çeviriniz
Sonra 8553899175 çeviriniz
363-2400 çeviriniz (St. Petersburg)
Gana
Rusya
Sonra 8553899175 çeviriniz
7045261110
Hong Kong
800-908-655
Sırbistan
Macaristan
06800-20798
Singapur
800-110-2071
Hindistan
000-117 Sonra 8553899175 çeviriniz
Slovakya
0-800-000-101
Endonezya
001-801-10 Sonra 8553899175 çeviriniz
İrlanda
1-800-550-000
Slovenya
7045261110
Sonra 8553899175 çeviriniz
Güney Afrika
0800-992-647
İtalya (+ San Marino, Vatikan)
800-788756
İspanya
900-99-0011
Japonya
00531-11-0296 (KDD)
Kazakistan
7045261110
Sonra 8553899175 çeviriniz
Sonra 8553899175 çeviriniz
0066-33-830525 (Softbank)
İsveç
020-109 169
0034-800-600153 (NTT)
İsviçre
0-800-890011
Sonra 8553899175 çeviriniz
8 çeviriniz (2. arama sinyalini bekleyiniz)
Sonra 800-121-4321 çeviriniz
Tayvan
00-801-102-880
Sonra 8553899175 çeviriniz
Sonra 8553899175 çeviriniz
00308-132886
Tayland
001-80011-002-9728
Malezya
1-800-81-7266
Türkiye
0-811-288-0001
Mali
7045261110
Meksika
001-855-368-7514
Moğolistan
7045261110
Mozambik
7045261110
Namibya
7045261110
Sonra 8553899175 çeviriniz
Hollanda
0800-022-9111
8000-555-66 (U.A.E. du)
Kore
Sonra 8553899175 çeviriniz
Ukrayna
0-800-502-886
Sonra 8553899175 çeviriniz
BAE
8000-021 (U.A.E)
Sonra 8553899175 çeviriniz
Sonra 8553899175 çeviriniz
000-911 Sonra 8553899175 çeviriniz
BK ve Kuzey İrlanda
0808-234-1759
Nijerya
7045261110
ABD
8553899175
Norveç
800-12177
Vietnam
1-201-0288 Sonra 8553899175 çeviriniz
Zambiya
7045261110
Zimbabve
7045261110
Yeni Zellanda
* Listede telefon numarası olmayan ülkeler için, SANDVIK.COM/SPEAKUP kullanarak Düşüncelerinizi Paylaşma portalını ziyaret ediniz.
50
51
SANDVIK.COM

Benzer belgeler