kullanma klavuzu - Alparslan Tarım

Transkript

kullanma klavuzu - Alparslan Tarım
İmalatçı Firma: ALPARSLAN TARIM MAKİNELERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş.
1. 0rganize Sanayi Bölgesi Çevreli Sok. No:12 KONYA
Tel: 0332 248 24 25 (3 hat)
Fax:0332 248 24 28
I
1969 yılında kurulan ve Konya'nın köklü sanayi kuruluşları arasında yer alan Alparslan Tarım
Makinaları sanayii ve ticaret A.Ş. Konya 1. organize sanayi bölgesinde 15.000 m² si kapalı toplam
25.000 m² alanda faaliyetine devam ediyor. Sürekli teknolojiyi takip eden ve ileri teknolojiye sahip
makina parkını tecrübesiyle birleştiren Alparslan tarım, yeni lazer kesim, plazma ve robot kaynak
yatırımlarıyla gücüne güç kattı. Yatırımlarına eklediği en güçlü ve hızlı lazer kesim tezgahıyla diğer
sanayi kuruluşlarının kesim işlerini de itina ile takip eden Alparslan tarım, üretim ve ürün
kalitesinde sürekli iyileştirmeye gitmektedir.
Hep daha iyiye ulaşma gayreti içinde olan Alparslan Tarım Ar-Ge çalışmalarına da aralıksız devam
ediyor. Traktör ön yükleyici, Beko Loader kazıcı, Havalı Sistem Kombine Harman Makinası,
Helezonlu Kombine Harman Makinası, Kabuk soyuculu Kombine Harman Makinası, Sap Taşıma
Sistemli Kombine Harman Makinası, Depolu Mobil Sistem Harman Makinası, Saman Aktarma
Makinası, Tamburlu Çayır Biçme Makinası, Koşullandırıcılı Çayır Biçme Makinası, Şanzumanlı Ot
Toplama Tırmığı, Kombine Hububat Ekim Mibzeri, Pnomatik Ekim Mibzeri, Diskli Pulluk ve Hamur
Karma Makinası imalatı gerçekleştiren Alparslan tarım, tüketicisine her yıl daha kapsamlı, daha
teknolojik ürünler sunmaktadır.Ayrıca 2000 yılından buyana new holland traktörleri, biçer döver ve
zirai ekipmanları İç Anadolu bölge bayiliğini yürüten Alparslan tarım tüketicisine tam hizmet
sunmaktadır.
Ürünlerinin iç yapısında olduğu kadar estetiğine de önem veren Alparslan tarım, müşterilerinin
takdir ve eleştirileri doğrultusunda üretimine yön vermektedir. Bu doğrultuda üretim ve ürünlerini
modern bir yapıya kavuşturan Alparslan Tarım, bu yapının sürdürülebilmesi ve geliştirilebilmesi için
kalite ve yönetim standartlarını tavizsiz uygulamaktadır. Müşteri odaklı bu üretim anlayışının bir
sonucu olarak Alparslan Tarım bugün yurt içinde ve yurtdışında önemli bir pazar payına sahiptir.
Fas, Yemen, Mısır, Sudan, Cezayir, Kırgızistan, İran, Irak, Suriye, Tunus, Makedonya, Slovenya,
Yunanistan ve Fransa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihracat yapan Alparslan tarımın
önceliği
müşteri
memnuniyeti
ve
bunun
bilinciyle,
tüketicisine
ve
topluma
karşı
olan
sorumluluklarını yerine getirmek ve teknolojiyi takip ederek kaliteli ürünler üretip sektörde öncülük
etmektir.
II
KULLANIM KILAVUZUYLA İLGİLİ BİLGİLER
Bu kullanma ve bakım kılavuzu size makinenizi doğru ve tam randımanlı çalıştırma ve makinenin
avantajlarından tamamen yararlanma imkânı vermek için hazırlanmıştır.
Operatör, çevre ve makineye istenmeyen bir zarar vermemek için makineyi çalıştırmadan önce bu
kitabı büyük bir dikkatle okumanızı, kullanım ve emniyet kurallarına uymanızı ve anlatılanları yerine
getirmenizi, danışma ve teknik servis ihtiyacınızda fabrikamızı ya da en yakın yetkili servisimizi
aramanızı tavsiye ederiz.
Teslim alırken makinenizi tamamen kontrol ederek teslim alınız. Nakliye veya teslimatta
herhangi bir eksiklik varsa fabrikamızı haberdar ediniz.
Fabrikamız yanlış kullanma ve hatalı onarım sebebiyle olan arızalardan direkt olarak sorumlu
tutulamaz.
Bu kitapçık kullanım boyunca makine ile birlikte bulundurulmalı ve itina ile saklanmalıdır.
Bu kitapçıkta açıklanan kullanım ile ilgili bilgiler makinayı kullanacak olan operatör tarafından
dikkatlice okunmalıdır.
Makine ancak teknik bilgilere hakim, gerekli güvenlik önlemleri sağlanmış, kişiler tarafından
kullanılmalıdır.
Makinenin insan ,hayvan,çevre sağlığı açısından en uygun durum ve pozisyonda çalıştırılarak
herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesini sağlamak kullanıcının sorumluluğundadır.
MAKİNANIN GENEL TANIMI
Firmamız tarafından üretilen Agrowin marka pnömatik hassas ekim makinası, 4 ekici üniteli (4 sıralı), 5
ekici üniteli (5 sıralı), 6 ekici üniteli (6 sıralı) tip olup,mısır, pancar, fasulye, nohut, ayçiçeği, kavun,
soğan gibi küçük daneli tohumları, pnömatik olarak çalışan değişik delik çapında ve sayılarındaki
tohum plakaları ile istenilen miktar ve derinlikte kesintisiz olarak toprağa bırakan, örten ve traktörle
kullanılan asılır tip bir makinedir.
Hassas pnömatik ekim makinasının tekerleklerinden zincir dişli sistemiyle alınan dönü hareketi dişlilerle
belirli kademelerde değiştirilerek ekici düzendeki delikli plakalara iletilmekte, emme etkili pnömatik
düzenle yaratılan vakum etkisiyle plaka üzerindeki deliklere yapışan tohumlar, plakanın dönü
hareketiyle yukarı doğru kaldırılmakta, burada bulunan sıyırıcı yardımıyla delik üzerindeki fazla
tohumlar sıyrılarak tohum kutusuna geri dönmektedir.
Tohum plakasının alt noktasındaki deliklerin vakum odası ile temasının engellenmesi ve vakum etkisinin
sıfırlanmasıyla emiş kuvvetinden yoksun kalan tohumlar çizi açıcı ayaklar tarafından açılmış olan çiziye
düşmektedirler. Çiziye düşen tohumlar örtme tertibatı ile kapatılarak ekim işlemi tamamlanmaktadır.
III
1. Hareket İletim Ünitesi: Ekici tohum plakası hareketini makine tekerleklerinden zincir dişli
sistemi ile almakta olup, pnömatik sistem mafsallı mil yardımıyla traktör tarafından tahrik
edilmektedir.
2. Tohum Sandığı: Tohum sandığı plastikten yapılmış olup, makinanın arka tarafındadır. Her sıra
için bağımsız bir tohum sandığı mevcuttur.
3. Ekici Ünite ve Çizi Açıcı Ayaklar: Ekici ünite, tohum plakası, vakum odası ve sıyırıcıdan
oluşmaktadır. Sıra üzeri mesafe tohum plakasındaki delik sayısı ve iletim oranları değiştirilmek
suretiyle ayarlanabilmektedir. Ekilecek ürüne göre değişikdelik çap ve sayılarında tohum
plakaları mevcuttur. Ekici ünite alüminyumdan yapılmıştır. Her bir üniteye ait tohum deposu
üst kısımda bulunmaktadır. Ayaklar arası mesafe ayarlanabilmektedir.
4. Örtme Tertibatı: Ekici ünite tarfından toprağa bırakılan tohumlar, her ayak arkasına bağlanmış,
aşınmaya dayanıklı özel bir sacın özel olarak şekillendirilmesiyle oluşmuş ve iki parmak
şeklindeki örtme tertibatıyla kapatılmakta olup, her bir ünite arkasında bulunan baskı tekeri ile
sıkıştırılmaktadır.
5. Derinlik Ayarı ve Kaldırma Tertibatı: Ekim makinasının derinlik ayarı arka baskı tekerleği
üzerindeki manivela kolu ile kademesiz olarak ayarlanabilmektedir. Ayrıca baskı tekeri yatağı 5
kademede değiştirilerek baskı miktarı ayarlanabilmektedir. Ekici üniteye, iki adet taşıyıcı
tekerin birinden hareket alınmaktadır.
6. Şasi, Bağlantı Tertibatı ve Tekerlekler: Şasi profilden yapılmış olup, ekici üniteler şasiye
civatalarla bağlanmıştır. Makine traktör üç nokta askı tertibatına bağlanmakta olup, üst
bağlantı noktası platinadan yapılmıştır. Makinanın her iki tarafında 3 kademeli iki adet
dayanma ayağı mevcuttur.
IV
GARANTİ ŞARTLARI
Makinenin teslimatı sırasında bir zarar görüp görmediğini parçalarının tam olup
olmadığını kontrol ediniz.
Bu tip durumlarda teslim tarihinden itibaren sekiz gün içerisinde fabrikamıza
başvurmanız gerekmektedir.
Garanti süresi kullanılan malzeme ve/veya işçilikten kaynaklanan hatalardan
oluşabilecek hasarlara karşı 2 yıldır.
Garanti nakliye ve çalışma ile ilgili maddi hasarları kapsamaz.( Nakliye müşterinin
sorumluluğundadır.)
Garanti insanlara veya nesnelere verilebilecek zararları kapsamamaktadır.
Garanti müşterinin verdiği bilgiler doğrultusunda hasar gören parçanın yenisi ile
değiştirilmesi veya tamir edilmesiyle sınırlıdır.
Alıcı veya kullanıcı oluşabilecek zararlardan dolayı (işçilik kaybı,nakliye,kusurlu
işçilik,direkt ve dolaylı kazalar, ürün kaybı v.s.) tazminat talep edemezler.
MAKİNENİN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALMA ŞARTLARI;
Kullanım kılavuzunda verilen bilgilerin dışında makinanın kullanımı
Tabloda verilen kullanım değerlerinin aşılıp ekim yapılması
Makinenin kötü kullanımı sonucunda oluşacak muhtemel arızalar.
Makinenin üzerindeki aksamların, üreticiye bilgi verilmeden değiştirilmesi veya
çıkarılması
Orijinal yedek parça kullanılmaması
Makinenin gerektiği gibi yağlanmaması nedeniyle hasarların oluşması
gibi durumlardan oluşacak hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır
TAŞIMA VE DEPOLAMA
TAŞIMA
Makinenizi uzun mesafelerde taşımak istediğinizde mutlaka traktör römorkunda taşıyınız
ve emniyet için sıkıca bağlayınız.
Kısa mesafalerde traktör hidrolik tertibatında makine bağlı iken taşıma esnasında lütfen
yavaş gidiniz.
Traktöre makinanın bağlanmasıyla akslardaki yük dağılımı bozulacağından, ön aks
üzerindeki yük dengesini koruyabilmek için ön ağırlık ilavesi yapınız. Aksi halde manevra
kabiliyeti azalarak traktör şahlanabilir.
Karayolunda gece seyrederken traktör arka lambalarını yakınız.
Makinayı yükleme esnasında kaldırırken üç nokta askı ile ünite bağlantı makaslarından
faydalanınız.
Gerek nakliye ve gerekse kullanım esnasında çarpmalardan veya darbelerden meydana
gelebilecek hasarlar alıcıya aittir.
Nakliye pozisyonu için bütün üniteleri yukarı kaldırınız.
Tohum ve Gübre sandığının boş olmasına dikkat ediniz.
Taşıma işlemi yapılırken hidrolik kolunun kilitli, markörlerin sabitlenmiş olduğundan
emin olunuz.
V
DEPOLAMA
Pnömatik mibzer ekim işlemi bittikten sonra tohum ve gübre sandıkları ,boşaltma boruları
boşaltılmalı ve yıkanmalıdır.
Uzun süre ekim yapılmayacaksa gübre sandığının iç kısmına ince bir tabaka halinde mazot
veya ince makine yağı sürülüp muhafaza edilmelidir.
Makinanın dişlileri ve diğer yağlanması gereken yerler güzelce yağlanmalıdır.
Makinanızın markör sisteminin hidrolik olması durumunda hidrolik hortumların içerisine toz
v.s. gitmeyecek şekilde muhafaza ediniz.
Makine garajda veya üstü çadırlı olarak dışarda muhafaza edilmelidir.
DİKKAT
Makinanın depolanması sırasında küçük çocukların yaralanmalarına sebebiyet vermemek için
çevresinde, üzerinde veya alt kısmında dolaşmalarına izin vermeyiniz. Bu tip yaralanmalara
sebebiyet vermemek için makinanın etrafına en az 1m olacak şekilde bir güvenlik bölgesi oluşturarak
mümkünse bu bölgeyi geçişi engelleyecek şekilde kapatınız veya mibzeri kapalı alanda kilitli olarak
muhafaza ediniz. Mibzerin depolanması müddetince üzerinde dolaşmayınız ve oturmayınız.
TEKNİK BİLGİLER:
Genel Ölçüler: (mm)
Toplam Uzunluk
Toplam Genişlik
Toplam Yükseklik
Teorik iş genişliği
Ağırlık (kg)
Tohum sandığının uzunluğu
Tohum sandığının hacmi (dm³)
Tohum sandığının yüksekliği
Tohum sandığının genişliği
Gübre sandığının uzunluğu
Gübre sandığının hacmi(dm³)
Gübre sandığı genişliği
Gübre sandığı yüksekliği
Ekici plaka tahrik mili uzunluğu
Ekici plaka kesiti
4 Ekici Üniteli
2126
2800-4817
1580
2100
920
476
41.73
480
310
900
186.24
614
534
2800
Altıgen
5 Ekici Üniteli
2126
2800-4817
1580
1800
1000
476
41.73
480
310
900
186.24
614
534
2800
Altıgen
6 Ekici Üniteli
2126
3800-5967
1580
3500
1170
476
41.73
480
310
900
186.24
614
534
2800
Altıgen
********makine üzerinde bulunan tehlike
işaretlerinin anlamları işaretler
MAKİNE ÜZERİNDE BULUNAN TEHLİKE İŞARETLERİNİN ANLAMLARI
Makine üzerinde bulunan tehlike işaretlerini kesinlikle çıkartmayınız. Üzerinin temiz olması ve
görünür kalmasını sağlayınız. Gerektiğinde mutlaka yenisi ile değiştiriniz.
Aşağıda tanımlamaları yapılan bu işaretler sizin güvenliğiniz açısından son derece önemlidir, bu
işaretlerin anlamlarını öğreniniz ve uygulayınız.
1. Makine ile çalışmaya başlamadan önce kullanma kılavuzunu mutlaka okuyunuz.
2. Makineyi bakıma almadan önce makineyi durdurunuz ve kullanma kılavuzuna başvurunuz.
3. Makinenin indirilmesi esnasında ezilme tehlikesi vardır. Makineye güvenli mesafede durunuz.
4. Kuyruk miline kapılma tehlikesi vardır. Hareketli parçalardan uzak durunuz.
5. Makinenin üzerine çıkmayınız.
6. Ezilme ve sıkışma tehlikesi vardır. Hareketli parçalardan uzak durunuz.
VI
7. Traktör ve makinanın arasındaki bölgede ezilme tehlikesi vardır. Makineye güvenli mesafede
durunuz.
8. Zararlı kimyasal maddeler kullanıldığında uygun koruyucu teçhizatı kullanınız.
9. Yüksek gürültü seviyesi koruyucu kulaklık kullanınız.
10. Makine askı noktaları.
KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA
ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR:
Şahsi koruyucu donanıma ilişkin bilgiler, insan ve çevre sağlığına ilişkin bilgiler, kullanıcı
tarafından alınacak özel güvenlik bilgileri:
Çalışma sırasında iş elbisesi ve maske takınız.
Özellikle kabinsiz traktörlerde çalışırken işitme rahatsızlıklarına uğramamak için kulak
koruyucu kullanın.
90db ‘den fazla (yoğun bir caddedeki trafiğe eşittir) gürültülü ortamlar için günlük çalışma
süresini en fazla 4 saat olarak sınırlandırın.
Yorgun, hasta veya alkollü ve çok sıcak ortamlarda çalışmayın.
TRAFİK
KIYAFET
MAKİNA
Makinanızı, traktöre takıp trafiğe çıktığınızda başta aydınlatma ve gerekli koruma
düzenekleri olmak üzere trafik kurallarına uyunuz, emniyet tedbirlerini alınız. Emniyetli
kullanım ve kazalardan korunma talimatlarına tam olarak uyunuz.
Karayoluna çıkmadan önce traktöre bağlı olan makine fişi traktördeki prizine
takılmalı ve çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.
Karayolunda seyrederken makinanın diğer sürücüler tarafından görülmesini
sağlayan aydınlatma donanımları (stop lambaları, kedi gözleri vb.) daima temiz durumda
bulundurulmalıdır.
Molalarda makina genel bir kontrolden (lastik hava ve arızaları, gevşemiş somunlar,
çeki oku emniyet pimi, trafik lambaları vb.) geçirilmelidir.
Kasadan taşan yükler için işaret bayrağı takınız.
Uygun iş elbiseleri kullanınız. Dalgalanan giyim eşyalarını kesinlikle kullanmayınız.
Bunlar dönen ve hareket halinde olan makina parçaları tarafından kapılabilirler.
Kullanma kılavuzunda ve makine üzerinde bulunan tüm tehlike işaretlerine özenle
uyunuz.
Makinayı ilk defa kullanacak iseniz, tüm talimatları dikkatlice okuyunuz. Şüphede
kaldığınız konularda imalatçı/ithalatçı firmaya başvurunuz.
Makinanızı başka bir yere nakledilmesi sırasında, makina üzerinde belirtilen
kaldırma noktalarından kaldırılmasına dikkat ediniz.
İstihap haddinden fazla yükleme yapmayınız.
Depoya malzeme doldurma işi tarlada yapılmalıdır.
Makine-Traktör bağlantısını gerçekleştirmek için kesinlikle traktör makinaya
yaklaştırılmalıdır.
Kasa ve depoya yapılan yüklemenin homojen olmasına dikkat ediniz.Tek akslı
VII
römorkta arkaya doğru yapılan yüklemeler traktörün frenleme kabiliyetini azaltır.Öne
doğru yapılan yüklemeler ise traktörün ön aks yükünü hafifletip şahlanmaya sebep
olabilir.Ayrıca yükün römorktan taşmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Düzenli olarak koruyucu kapak ve parçaları aşınmaya, kopmaya karşı kontrol
ediniz.
Sadece belirtilen tipteki traktörlere talimatlara göre bağlayınız.
Tarlaya gidiş veya gelişte, gerekse tarlada çalışma esnasında makina üzerine başka
şahıslar oturtulmamalı
Deponun doldurulması sırasında traktör aks yüküne dikkat ediniz. Homojen bir
yükleme yapınız. Bir aksa veya çeki okuna yüklenmeyiniz.
Depoya dolum işlemi sadece traktör motoru çalışmıyorken ve kontak anahtarı
üzerinden alınarak yapılmalıdır.
Eksik, kırık veya bükülmüş parçaları kullanmaya başlamadan önce değiştiriniz.
Depo içinde anahtar takımı vb. hiçbir yabacı madde bulunmamalıdır.
Hidrolik borularını bağlamadan ve sökmeden önce devrenin basınç altında
olmadığından emin olunmalıdır.
Makina çalışırken anormal bir ses duyulursa makina durdurulmalı ve kuyruk mili
hareketi kesilmelidir.
Temizlik, ayar vb. işleri yapmak için kuyruk mili bağlantısı kesilmelidir.
Şaft bağlantısı kesilse bile dönen parçalar tam devrini tamamlamadan
dokunmayınız. Sarsıntılardan dolayı bu parçaların dönebileceğini hesaba katınız.
Hareket etmekte olan ve dönen parçalara hiç bir şekilde ellemeyiniz.
Makinanız en çok 540 devir/dakika kuyruk miline göre imal edilmiştir. Buna dikkat
ediniz. Daha yüksek devirde çalışmayınız.
Motor çalışırken güvenlik koruyucularını açmayınız veya sökmeyiniz.
Makina elemanlarına dokunmadan önce tamamen durmalarını bekleyiniz.
Makinanın istihab haddi, çalışma devri vb. limitleri zorlanmamalıdır.
Traktör çalışırken, oynar başlı şaft dönerken, el freni çekilmeden, tekerlekler
takozsuz iken traktör ile makine arasına girmeyiniz.
Makina çalışırken üzerine ağırlık koymayınız, insan çıkarmayınız içine elinizi
sokmayınız
Hidrolik tertibatı kalkmış kasa, depo vb. altına girilmemelidir.
Hasat/Harman makinalarında tıkanma elle giderilmemeli, yedirme elle
yapılmamalıdır.
TRAKTÖR
Makinanızın monte edildiği traktörü kullanan şahsın ehliyetli (F) ve tecrübeli,
eğitim görmüş sürücü olmasına dikkat ediniz.
Egzost gazı zehirlidir. Bu nedenle traktör elverişsiz ve kapalı yerlerde
çalıştırılmamalıdır.
Çalışırken ayak sürekli debriyaj pedalı üzerinde tutulmamalıdır. Debriyaj pedalı
ayak tutacak yeri değildir.
Debriyaj yumuşak kavratılarak traktöre hareket verilmelidir. Ani ve sert kalkışlar
özellikle yokuş yukarı giderken veya yük çekerken tehlikeli fırlama ve şahlanmalara neden
olabilir.
Yokuş aşağı inerken vites boşa alınmamalıdır.
Hareket halinde iken traktöre asla binilip inilmemelidir.
Karayoluna çıkarken fren pedallarının birbirine bağlı (fren mandalının takılı)
olduğundan emin olunmalıdır. Aksi takdirde frenleme esnasında traktör tehlikeli biçimde
savrulur.
Traktör hareket halindeyken kullanan kişi dışında, bir veya birkaç yolcu traktör
oturma yeri veya yerleri ile donatılmadıkça taşınmamalıdır.
Traktöre ekipman takılacağı zaman gerektiği hallerde traktör ön veya arka
ağırlıkları takılmalı veya lastiklere su doldurulmalıdır
Traktör daima üzerine takılmış kendi güvenlik çerçevesiyle kullanılmalıdır.
Güvenlik çerçevesinin zaman zaman kontrolü yapılarak bağlantılarının tam, çatlak veya
VIII
bozuk olmadığından emin olunmalıdır.
Çok sıcak havalarda güneş altında çalışırken yakıt deposunu tam olarak
doldurulmamalıdır. Sıcakla hacmi genişleyen yakıt taşabilir. Meydana gelen her sızıntı
hemen silinmeli ve temizlenmelidir.
Hidrolik borularını sökmeden önce, devrenin basınç altında olmadığından tamamen
emin olunmalıdır.Basınç altındaki bir yağ kaçağı tehlikeli olabilir. Ciddi yaralanmalara
engel olmak için, kaçakları ararken siper, koruma gözlüğü ve eldiven
kullanılmalıdır.Hidrolik
sistemle
çalışmaya
başlamadan
önce
yağ
basıncı
düşürülmelidir.Yağın deriye teması enfeksiyonlara sebep olabilir.
Hidrolik hortumların doğru çıkışlara takıldığından emin olunuz.
Sürücü koltuğuna oturmadan traktör çalıştırılmaya ve manevra yapmaya
kalkışılmamalıdır.
Tarlaya gidiş ve dönüş esnasında, traktör hidrolik kollarının yan zincirlerini iyice
geriniz. Üç nokta bağlantısı emniyet pimleri takılı olmalıdır. Hidrolik kilitli
olmalıdır.Bağlantı şaftı sökülmelidir.
Traktöre bağlanan makine traktörün bazı fonksiyonlarını (fren mesafesi , direksiyon
hakimiyeti, ağırlık merkezi vb.) değiştireceğini unutmayınız.
Özellikle askılı makinalarda tarlaya gidiş ve dönüşlerde viraj ve kasislere çok yavaş
girilmelidir.
Traktör ön seçme kolu “pozisyon kontrol”de olmalıdır.
Yola çıkmadan önce ve molalarda lastik basınçlarını kontrol ediniz.
Ağır yük çekerken yavaş ve dikkatli davranılmalı. Çeki işleminde sadece çeki
kancası kullanılmalıdır. Uygun bir bağlama düzeni yoksa hidrolik kaldırıcı, orta askı ve yan
çeki kollarını kullanarak çekme işlemi uygulamaya kalkışılmamalıdır. Aksi halde şahlanmaya
neden olabilir.
Römork takılı traktörle karayoluna çıkıldığında emniyet açısından ayak gazı
kullanılmamalıdır
Yola çıkınca traktör hafifçe frenlenerek römork freni kontrol edilmelidir
Dairevi yaylı dümenleme tertibatlı römorklarda devrilme kolay olur. Bu nedenle
virajlara girerken dikkatli davranılmalıdır.
Makinanızı, uygun bir çekme gücü ve hidrolik kaldırma düzeni bulunan kullanma
talimatında belirtilen uygun kategorideki traktöre bağlayınız.
Askılı tip makinalarda bağlamadan ve sökülmeden önce kumanda tertibatı “0”
pozisyonunda olmalıdır.
Makinanızın ve traktör üç nokta askı düzeninin kategorisi aynı olmalıdır.
Makinanızı, traktöre bağlamadan evvel traktörün el frenini çekiniz, ve vitesi boşa
alınız.
Makinanın, traktöre bağlanması ve ayrılması esnasında çok dikkatli olunuz.
Makinanın traktöre bağlanması esnasında, makina ile traktörün arasında kimsenin
olmaması gerekir.
Makinanızda ve traktöründe tüm emniyet tedbirlerini aldıktan sonra çalışmaya
başlayınız.
Hidrolik kaldırma kollarının çalıştığı bölgeye dikkat ediniz. Bu bölge tehlikeli bir
alandır.
Traktörünüz çalışıyorsa, hiç bir zaman şoför mahallinden ayrılmayınız.
Meyilli arazilerde çalışırken devrilme tehlikesine karşı dikkatli olunuz.
Yükleme ve boşaltma esnasında ağırlık merkezinin değişmesinden doğabilecek
tehlikeleri önleyici tedbirler alınmalıdır.
Çalışma sırasında geri gidilmemelidir.
Özellikle tarla dönüşlerinde ağırlık merkezi değişmesinden dolayı oluşacak
savrulmalara dikkat ediniz.
Traktörü terk etmeden önce, hidroliğe bağlı makinayı aşağı indiriniz. Motoru
kapattıktan sonra el frenini çekiniz. Kontak anahtarını alınız.
Makinanızdaki ayarları, tamiratları sadece traktör motoru kapalı ve tekerlekleri
takozlu iken yapınız. Bakım, ayar veya onarıma başlamadan önce traktörün kontak
IX
ÇEVRE
anahtarını yanınıza alınız.
İş dönüşü traktörün arkasında takılı ekipmanın yanından ayrılmadan önce, yere
tamamen indirilmiş olduğundan emin olunmalıdır.
Eğer mümkünse traktörü düz bir yerde park edilmeli ve bu durumda viteslerden
birine takın ve el freni çekilmeli. Eğimli bir arazide park edilecekse, yokuş yukarı
birinci vitese, yokuş aşağı geri vitese takılmalı ve her iki durumda da el frenini
çekilmeli. Özellikle eğer traktöre römork bağlı ise, daha güvenli olması için
tekerleklere takoz konulmalıdır.
Traktörü ve makinayı çalıştırmadan evvel, makina çevresinde, diğer kişilerin,
bilhassa çocukların ve evcil hayvanların olmamasına dikkat ediniz ve etrafı rahatça
görebilmeniz için gerekli tedbirleri alınız
Ağaç kökü gibi engeller ile çaput, naylon v.b. atık maddelere dikkat edilerek arazi
engelleri bertaraf edilmelidir.
Çok taşlı tarlalarda çalışılmamalıdır.
Çalışma sırasında makinaya kesinlikle yaklaşmayınız, kimseyi yaklaştırmayınız.
Erozyon tehlikesine karşı doğru sürüm yapılmalıdır.
Çalışma sırasında bir şey yiyip içmeyin.
İş Kazaların Nedenleri*
Makine kullanımını gerektiren her işte iş güvenliği açısından dikkatli olmak önemlidir.
Makinelerle ilgili kazaların büyük kısmı insan hataları neticesinde oluşmaktadır. İnsan hatalarına;
Zaman kazanmak için işin yapılmasında normal yolları değil hızlı yolları takip etmek,
Bakım kullanma kitabını okumamak,
Uyarıları dikkate almamak,
Yetersiz veya eksik öğrenme,
Emniyet kurallarına uymada yetersizlik,
Makineye uygun olmayan ya da eksik bakım yapma vb. Durumlar dahildir.
İş Güvenliği İçin Yapılması Gerekenler*
Tarım makinelerinin çalıştırılması ciddi bir iştir. Bu nedenle bunlarla ilgili kazalardan,
yaralanmalardan kaçınmak için iş güvenliği kurallarının uygulanmasında çok katı olmak gerekir.
Bu kuralları ana başlıklar halinde aşağıdaki gibi özetleyebiliriz :
Asla alkol ve uyuşturucu almış durumda makine çalıştırılmamalı. Operatör yani alet veya
makineyi kullanan kişi bu durumda yalnız kendini değil, çevresindeki kişi veya kişileri de
tehlikeye atmış olur. Bu kuralın istisnası olamaz.
İster kendi ailenizden olsun ister arkadaşınız veya başka bir işçi olsun herhangi bir tarım
alet veya makinesini kullanmak üzere bir başka kişiye izin vermeden önce onun makine
hakkında tam olarak eğitilmesini sağlamalıdır. Bu kişi makinenin yanlış kullanılmasıyla
meydana gelebilecek tehlikeler hakkında da bilgilendirilmeli ve uyarılmalıdır. Eğitim
makinenin kullanımı konusunda tam olarak bilgi sahibi bir kişi tarafından verilmelidir.
Kişi aldığı bu eğitimin yanında kullanacağı makinenin kullanma bakım kitabını da sayfa
sayfa tam olarak okumalı ve iyice anlamalıdır.
Tarım alet ve makinelerini çalıştırırken işe uygun koruyucu elbiseler giyilmelidir. Asla bol
sarkık ve üste uymayan gömlek ve pantolonlar giyilmemeli. Bol elbiseler hareketli parçalara
bir kez yakalandığında kurtarmak hemen hemen imkansızdır.
Emniyet muhafazaları makine çalışırken daima takılı olmalıdır. Pek çok kişi makinenin
muhafazasız yerlerine elini, kolunu, paçasını kaptırarak sakat kalmakta veya ölmektedir.
Muhafazasız makine şaftları ve miller bu konuda emniyet açısından özellikle tehlikeli
olanlarıdır. Düşünün ki dakikada 540 devirle dönen bir şaft bir saniyede 9 devir yapar ve
bu esnada kaptığı bir şeyi 1.5 metre dolayabilir. Bu nedenle bunların muhafazalı
X
olmasına özel bir dikkat gösterin. Şaftın muhafazalı olması yetmez, muhafazanın mutlaka
zincirle uygun bir yere tespit edilmesi de şarttır.
Makinelerin çoğu tek bir sürücüye göre yapılmıştır. İki veya üç kişinin bir makine üzerine
binmesi doğru değildir. Kazalarda ölen veya yaralananların pek çoğu bu ikinci veya üçüncü
kişilerdir.
Makine üzerine sürücüden başka kimsenin binmesine izin verilmemelidir, çünkü bu kişiler
kolayca araçtan savrulabilir veya düşebilirler.
Kişilerin traktörle kullanılan ön kepçe içine veya traktörle çekilen römork veya diğer
ekipmanların çeki okları üzerine binmesine asla müsaade edilmemelidir. Çok özel
durumlarda eğer kişinin traktör arkasında çekilen ekipmana binmesi gerekiyorsa normal
güvenlik önlemleri yanında ilave önlemler alınmalıdır.
İşle doğrudan ilgisi olmayan herkesi özellikle de çocuklar, çalışma ortamından ve
makinelerden uzak tutulmalıdır. İşin yapılışını seyreden pek çok insan gereksiz yere
yaralanmaktadır. Çünkü, bu kişiler makinenin parçaları veya bunların hareketlendirdiği taş,
toprak, dal vb. diğer parçaların farkında değildirler. Bu kişiler işin yapılmasından sorumlu
olmadıkları için koruyucu bir elbiseleri de yoktur.
Hangi makine olursa olsun yakıt ikmali yapılırken motor stop edilmelidir. İşçiler yakıt
ikmalinin doğru olarak nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirilmelidir. Depo, hortum ve
enjektörlerde periyodik bakım ve kontroller yapılmalı ve yakıt ikmal alanında sigara
içilmemesi gibi emniyet kurallarına kesinlikle uyulmalıdır.
Kullanılan bir makine, ister park etmek amacıyla ister bir arızayı kontrol etmek
amacıyla veya başka bir amaçla kısa bir süre dahi terk edilmeden önce bile motoru stop
edilmeli, frenlenmeli, transmisyon ünitesi veya vites kutusu park durumuna konmalı,
kontak anahtarı alınmalı ve herhangi bir makineye hareket aktarıyorsa (örneğin balya
makinesi veya çayır biçme makinesi) hareket kesilmelidir. Çok sayıda insan motor
çalışırken veya çalışmazken doğru şekilde park edilmemiş traktörler tarafından ezilerek
ciddi şekilde yaralanmış veya ölmüştür.
Emniyet muhafazaları makine çalışırken daima takılı olmalıdır.
Tüm traktörler Devrilme Koruyucu Yapılarla ( DKY) donatılmalıdır. DKY bulunmayan
traktörlerle olan takla atma veya devrilmelerin hemen hemen tümü ölümle
sonuçlanmaktadır. Yeni ve kabini olmayan traktörlerin hemen tamamına DKY
fabrikasınca monte edilmektedir. Ülkemizde 2001 yılından itibaren DKY kabinsiz
traktörlerde zorunlu olacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şudur ki bazı
kabinler operatörü sadece yağmur,kar gibi dış etkilere karşı korumak amacına yönelik
olarak yapılmaktadır. Bu tip traktörlere ya standart bir yapıya sahip kabin ya da DKY
takılmalıdır. Eğer bir traktör DKY olmadan kullanılıyorsa bu çok tehlikelidir ve DKY
taktırılması önerilir. Ancak bir DKY hiçbir zaman basit bir muhafaza gibi dizayn edilemez.
Tekniğine uygun dizayn edilir,üretilir ve monte edilirse tam olarak görevini yapabilir. Bu
nedenle bu tür bir yapı taktırırken mutlaka standartlara uygun olup olmadığının
araştırılması gerekir.
Traktörler üzerinde bulunan DKY’ın etkili olabilmesi için emniyet kemeri ile birlikte
kullanılmaları gerekir. Bu yapılarla takla atma veya devrilme durumunda emniyet kemeri
kişiyi emniyetli olan bölgede tutacaktır. Kapalı kabinlere sahip makineleri çalıştırırken bile
emniyet kemerini kullanmak olası muhtemel bir kazada pencere veya kabinden savrulmayı
önler.
XI
Makinelerle çalışma esnasında oluşan gürültü seviyesi konuşarak anlaşmayı güçleştirir. Bu
nedenle çalışanların ortak, standart bir işaret dili kullanmaları önem taşır. En azından
acil durumlar için “ motoru stop et”, “yavaşla” , “ekipmanı kaldır”, “ekipmanı indir”
gibi ifadelerin standart işaretlerini çalışanların öğrenmesi ve bunda birlik sağlamaları
doğru olur.
Tüm ekipmanlar ve bunların ilavelerinin dizaynlarına uygun tarzda kullanılmaları ve traktörü
terk ederken veya traktör stop edildiğinde bunların tamamen yere indirilmeleri gerekir.
Römorklar asla aşırı yüklenmemelidir.
Eğer bir ekipman tıkanmışsa bu tıkanıklığı asla makineyi stop etmeden ve tüm parçalarının
çalışması tamamen durmadan gidermeye kalkışmayın.Çalışırken stop edilen bir makinenin
tüm parçalarının tamamen durması 3-4 dakika gibi uzun bir süreyi alabilir.Bu nedenle
traktörü stop edip kuyruk milini durdursanız dahi müdahale için en az 3 dakika bekleyin.
Traktöre veya çekici bir araca doğru olarak bağlanmamış makineleri asla çekmeyin. Çekilen
ekipmanlar çeki demirine doğru bir şekilde bağlantı pimi ile bağlanmalı ve bir yaylı pimle
emniyet altına alınmalıdır.
Ekipmanlar zincir, kablo veya iple çekilmemelidir. Zincir, kablo veya ipin çekme
esnasında kopması ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol açabilir. Traktör üzerindeki
çeki demiri veya çekici araç üzerindeki bağlantı olabildiğince aşağıda tutulmalıdır.
İmalatçı tarafından önerilen çekme yüksekliği öğrenilmeli ve bu limit geçilmemelidir.
Asla traktör aks veya çatısına (gövdesine) ekipman bağlanmamalı ve uygunsuz denge
şartlarında geriye takla atacağı hesap edilmelidir.
Tarım araçları sürülürken her zaman arazi şartları dikkate alınmalıdır. Traktörün ağırlık
merkezi arka tekerleklerin arkasına düştüğünde traktörün devrilmesi muhtemeldir.
Devrilmeyi önlemek için; çok eğimli yerlerde, kanallarda, çok aşırı engebeli arazilerde,
kütük, büyük kaya vb. şeylerin üzerinden sürüşlerden kaçınılmalıdır. Traktörü dere ve
çukurluklar boyunca sürmekten de sakınılmalıdır. Çünkü,dere kenarlarına çok yakın toprak
şeritlerinin traktörün ağırlığı ile çökmesi ihtimal dahilindedir. Bu yerler örneğin, ekim
esnasında traktör+ekim makinesi ağırlığına dayanabilirken aynı yerde hasat sırasında
biçerdöverin yapacağı basınç çökme ile sonuçlanabilir. Bu aldatıcı bir durumdur ve göz önüne
alınması gerekir. Yokuş aşağı inişlerde traktörü daima viteste bulundurmalı. Vites boşa
alınmamalıdır. Tehlikeli olduğu düşünülen iniş yerlerinde alternatif iniş yerleri aranmalıdır.
Eğer başka bir iniş yeri yoksa düşük hızda dikkatlice inilmelidir.
En önemli kurallardan biri de görmek ve görülmektir. Bunun için tepe ve boyut lambaları
farlar, sinyaller ve reflektörlerin ve özellikle tarım arabalarının lambaların çalışır ve
temiz durumda olmasını mutlaka sağlayınız. Bunların uygun olmaması çiftçilerimizin
tahminlerinin çok üzerinde bir tehlike yaratmaktadır.
Traktör büyüklüğüne göre çok ağır olan yükleri çekmeye zorlanmamalı. Aşırı çekme kuvveti
traktörün kontrolden çıkmasına neden olur.
Traktör kazalarının çoğu aşırı hızla da ilgilidir. Hız;
Hareket edilen arazi şartlarına
Kullanılan ekipman sayısına uygun olarak ayarlanmalıdır.
Römorklu veya römorksuz tüm dönüşlerde yavaşlamak gerektiği de unutulmamalıdır.
XII
MAKİNANIN MONTAJI
1-TRAKTÖRE MONTAJI:
Pnömatik hassas ekim makinasının montajı üç nokta askı sistemiyle gerçekleşmektedir.
Makinenin traktöre montajı çok tehlikeli bir işlemdir. Bu işlem gerçekleştirilirken çok dikkatli
olunuz, kılavuzda belirtilen tüm şartlara uyunuz ve makinanın yakınında kimsenin
olmamasına özen gösteriniz.
Pnömatik ekim makinasını traktöre bağlamak için düzgün bir zeminde traktörle geri
gelerek makinaya yaklaşınız.
Traktör hidrolik yan kollarından önce sabit olan yan kolu makinayla birlikte teslim edilen
pim ile takınız.
Daha sonra diğer hidrolik yan kolunu tespit ediniz. Bu kol üzerinde ayar mekanizması
olduğundan yan kol yüksekliğini makine bağlantı yatağı hizasına gelinceye kadar ayarlamanız
gerekmektedir.
Son olarak traktör orta kolunu makineye hidrolik orta kol pimi ile monte ediniz.
Şaftın takılmasında aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.
Şaftın önce bir yarısını makinaya, daha sonra diğer yarısını traktöre monte ediniz.
Makine ile birlikte verilen şaft standart boyutlardadır. Şaft boyu için aşağıdaki uyarıya
dikkat ediniz!
Makine traktöre takılı iken hidroliği tamamen kaldırınız.En az 15 cm ‘lik bir kısmın üst
üste biniyor olması gerekmektedir. Tam tersi bir uygulama yaparak hidroliği tam yere
indiriniz, bu durumda ise iç içe geçen borular arasında en az 4 cm’lik pay kalmalıdır.
Şaftın plastik muhafaza zincirini traktör orta koluna bağlayarak dönmesine mani olunuz.
Şaft üzerindeki plastik muhafaza hem emniyet ve hem de şaftın ömrü açısından gerekli
olduğundan lütfen çıkarmayınız.
Pnömatik ekim makinası, fan düzeneğinin üstün hava emiş kabiliyeti sayesinde, sıra başı
dönüşlerde traktörünüzün motor devrini rölantiye düşürerek dönebilirsiniz. Bu şekilde
Tohumlar asla yere dökülmez. Böylelikle şaftınızın ömrü uzun olur.
XIII
2-ŞAFTIN MONTE EDİLMESİ
Oynar başlı şaftı makina ve traktöre takarken veya sökerken traktörünüzün motorunu
kapatınız.
Oynar başlı şaftın, doğru takılmasına dikkat ediniz.
Oynar başlı şaft koruyucusunu dönmemesi için kilitleme zincirini takınız.
Traktör kuyruk mili ile makinanız şaft mili arasına takılan oynar başlı şaftın açısı hiç bir
zaman 10 dereceden fazla olmamalıdır.
Şaftın zamanında yağlanmasına dikkat ediniz.
Şaftın örtme payına dikkat ediniz.Örtme payı 1 metreye kadar 15-25 cm. dir. Örtme payı
kısa olursa kollar birbirinden ayrılabilir, şaft çatlayabilir.
Oynar başlı şaftı, kuyruk mili durduğunda, motor kapalı iken temizleyiniz ve yağlayınız.
Oynar başlı şaftı traktör ile makinanızın arasından çıkardığınızda, kuyruk mili koruyucu
kapağını takınız.
Hareket ileten şaftlar kesinlikle bir basamak olarak kullanılmamalıdır.
Muhafazalı bile olsa şaftın üzerinden bir diğer tarafa geçmeyiniz.
Oynar başlı şaftın dönmesine dikkat ediniz.
Oynar başlı şaftı ve koruyucusunu sürekli kontrol ediniz.
Motor çalışırken mafsal alanından uzak durunuz
Keskin virajlarda şaftın hareketi kesilmelidir.
Çalışma sonunda şaft bağlantısı çözülmelidir.
MAKİNANIN BÖLÜMLERİ VE AYARLARI
Ekim ünitesi
Ekim ünitelerinin her birinde şekildeki disklerden birer adet bulunmaktadır. Bu diskler atılacak tohum
cinsine göre seçilmelidir. Fanın oluşturduğu vakum sonucunda tohumlar emilerek disk üzerindeki
deliklere asılı kalmaktadır. Makinanın hareketiyle tekerden tahrik alarak dönme hareketi yapan diskin
dönmesiyle deliklere tutunmuş olan tohumlar ekici ünitenin alt kısmına doğru inerler ve ordanda
toprağa bırakılırlar. Makine tesliminde diskler üniteler içinde takılı olarak verilmektedir. Kullanım
esnasında ekim yapılacak tohumlara uygun diskler, kullanım kılıvuzundaki tablodan seçilerek
fabrikamızdan temin edilebilir. Alparslan marka ekim diskleri paslanmaz çelikten lazer teknolojisi ile
üretilmektedir.
XIV
DELİK SAYISI
DELİK GENİŞLİĞİ
TOHUM ÇEŞİDİ
TAVSİYE EDİLEN
VAKUM MİKTARI
10
20
20
26
36
36
52
72
72
104
4.5
3
2,5
4,5
1,5
2
3,5
1,5-1,0
3,5
1,2
KABAK
AYÇİÇEĞİ
KAVUN-KARPUZ
MISIR-FASULYE
BAMYA-SALATALIK
PANCAR
SOYA
DOMATES-ISPANAK
PAMUK
SOĞAN
25-30
30-40
30-35
40-50 50-60
30-35
25-30
35-45
25-30
40-50
25-30
DİSKLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE AYARLANMASI
Bu bölümdeanlatılacak tüm ayarlamalar; işinde deneyimli ve kişisel koruyucu malzemelerini takmış
kişiler tarafından tozsuz ve temiz bir alanda yapılmalıdır.
Ekim makinası traktörden ayrılarak sabit bir konuma getirilmelidir.
Diskin üzerinde bulunan tırnaklar sağlam ve eksiksiz olmalıdır. Eğer bu tırnaklarda
deformasyon varsa ünitenin içinde yabancı bir cisim olduğunun göstergesidir. Ünitenin içi
kontrol edilip, disk mutlaka yenisiyle değiştirilmelidir.
Çalışma ile birlikte disk üzerinde oluşabilecek dairesel çiziklerin derinliği disk kalınlığının
1/3’ ünü aşmamalıdır.
Ekici ünitenin yan kapağını sabitleyen kelebek somunu el ile sıkıştırınız. Kesinlikle pense vb.
alet kullanmayınız.
Disk değişimi için aşağıdaki işlemler sırasıyla yapılmalıdır:
1) Ekici üniteyi yerden kaldırınız.
2) Taşıma pozisyonuna getiriniz ve şekildeki 1 numara ile gösterilen yayı serbest bırakınız. Ekici
üniteyi kaldırıp şekilde 2 numarayla gösterilen parçanın üzerinde bulunan kancanın üniteye
geçmesini sağlayın ve yayı tekrar yerine takın.
3) 2. Şekilde 2 numarayla gösterilen yayı çıkardıktan sonar 3 numarayla gösterilen yere (ekici
ayağın arka kısmına elinizle bastırarak aşağı doğru indiriniz.
4) 2. Şekilde 1 numara ile gösterilen kelebek somunu gevşetin ve çıkartınız.
5) 2. Şekilde 5 numara ile gösterilen ekici kapağın yan kapağını açınız.
6) Delikli disk üzerindeki tırnaklar arka tarafta ünitenin içine gelecek şekilde yerleştiriniz.
7) Kapağı kapatın ve kelebek somunu sıkıştırın .
8) Ekici üniteyi tekrar yere indirin.
9) Sıyırıcı ayar kolunu bundan sonraki kısımda anlatıldığı şekilde yapınız.
SIYIRICI SKALASI AYARI
Sıyırıcı skalası üzerindeki büyük rakamlar büyük tohumlar için, küçük rakamlar ise küçük tohumlar
için geçerlidir. Sıyırıcı kolunu hafifce kendinize doğru çekiniz ve istediğiniz sayıya gelecek şekilde
yerleştiriniz. Sıyırıcının konumunu disk değiştiğinde veya tohum çeşidi değiştiğinde yeniden
ayarlayınız.
XV
Tohum akış plakasının ayarlanması
Tohum akış plakası 3 farklı konumda ayarlanabilmektedir. Bu plaka ile tohum akış kanalının genişliği
ayarlanır. Ayarlama işlemi için üçlü deliğin üzerindeki civatayı çıkarınız, digger tespit civatasını
gevşeterek plakayı istediğiniz konuma alarak civatayı ayarladığınız deliğe takınız ve civataları
sıkıştırınız.
TOHUMLARIN SIRA ÜZERİ MESAFESİNİN AYARLANMASI
Tohumların sıra üzeri mesafesi ayarı tohum cinsine gore disk değiştirilmesi ve şanzumanda bulunan
dişlilerin ayarlanmasıyla yapılır. Tablodan değerler seçilip dişliler tabloya gore ayarlanır.
XVI
5.00 / 15 LASTİK EBATINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR
20
20
DİNAMİK DÖNME ÇEVRESİ ( MM )
Ş. ÜST
23
23
23
23
23
23
23
16
16
16
16
16
16
16
Ş.ALT
17
18
19
20
21
22
23
17
18
19
20
21
22
23
1952
5.00 / 15 LASTİK EBATINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR
16
23
DİNAMİK DÖNME ÇEVRESİ ( MM )
Ş. ÜST
23
23
23
23
23
23
23
16
16
16
16
16
16
16
Ş.ALT
17
18
19
20
21
22
23
17
18
19
20
21
22
23
DİSK DELİK DİSK DELİK DİSK DELİK DİSK DELİK DİSK DELİK
SAYISI
SAYISI
SAYISI
SAYISI
SAYISI
20
26
36
52
72
100
77
56
39
28
106
82
59
41
30
112
86
62
43
31
118
91
66
45
33
124
95
69
48
34
130
100
72
50
36
136
104
75
52
38
144
111
80
55
40
153
118
85
59
42
161
124
90
62
45
170
131
94
65
47
178
137
99
69
50
187
144
104
72
52
195
150
108
75
54
1952
5.00 / 15 LASTİK EBATINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR
23
16
DİNAMİK DÖNME ÇEVRESİ ( MM )
DİSK DELİK DİSK DELİK DİSK DELİK DİSK DELİK DİSK DELİK
SAYISI
SAYISI
SAYISI
SAYISI
SAYISI
20
26
36
52
72
144
111
80
55
40
153
118
85
59
42
161
124
90
62
45
170
131
94
65
47
178
137
99
69
50
187
144
104
72
52
195
150
108
75
54
207
160
115
80
58
220
169
122
84
61
232
178
129
89
64
244
188
136
94
68
256
197
142
99
71
268
206
149
103
75
281
216
156
108
78
Ş. ÜST
23
23
23
23
23
23
23
16
16
16
16
16
16
16
Ş.ALT
17
18
19
20
21
22
23
17
18
19
20
21
22
23
DİSK DELİK DİSK DELİK DİSK DELİK DİSK DELİK DİSK DELİK
SAYISI
SAYISI
SAYISI
SAYISI
SAYISI
20
207
220
232
244
256
268
281
298
316
333
351
368
386
403
26
160
169
178
188
197
206
216
229
243
256
270
283
297
310
36
115
122
129
136
142
149
156
166
175
185
195
205
214
224
52
80
84
89
94
99
103
108
115
121
128
135
142
148
155
72
58
61
64
68
71
75
78
83
88
93
97
102
107
112
1952
XVII
MARKÖR AYARININ YAPILMASI
Markörler (iz çiziciler) traktörün bir sonraki sırayı ekerken hangi izi takip ederek gideceğini
göstermek üzere toprağa düz bir çizgi çizerler. Böylece her gidiş gelişte sıra arası mesafeler
korunarak düzgün bir ekim yapmak mümkün olur.
Markör kollarının uzunluk ayarı, makinenin iş genişliği ve traktör ön tekerlekler arası mesafe esas
alınarak bulunur.
M= Makine orta noktası ile çizici uç arasındaki mesafe
G= Makinenin iş genişliği ( ayak sayısı x sıra arası mesafe )
T= Traktör ön tekerlekler arası mesafe
M=G-(T/2)
Örnek : 4 sıralı makine ile ekim yaptığımızı ve sıra arası mesafenin 70 cm olduğunu varsayalım.
Traktör ön tekerlekler arası mesafe 150 cm olsun.
M= ( 4 x 70 ) - ( 150 / 2 )
M= 280 – 75 = 205 cm.
Markörler makine ekseninden 205 cm mesafeye ayarlanmalıdır.
Nakil sırasında markör kolları yukarıda ve kilitli durumda tutulmalıdır. İstenmeyen
savrulmalara karşı sabitleme pimi yardımı ile yol pozisyonunda kilitlenmelidir.
FAN SİSTEMİ
Fan traktör kuyruk milinden hareket alan kasnak ve kasnak kayışı yardımıyla
çalışmaktadır. Traktör kuyruk milinden alınan hareketle fan döner ve bu hareketle elde
edilen vakun etkisiy fan şasesi üzerindeki dağıtıcı yardımıyla özel hortumlarla bu vakumu
ekici üniteye aktarır. Kuyruk mili 540 dev/dak.da iken130mbar basınç sağlanmaktadır.
Fan şasesinin üstünde kayışın gerginliğini gösteren hassas vakum metre bulunmaktadır.
Fan kayışının değiştirilmesi ve kayışı germe işlemi yapılırken önce kayış muhafazası çıkarılır, bu
işlemin ardından fan şasesini fan muhafazasına sabitleyen cıvatalar gevşetilir.daha sonra fan
şasesinin üst kısmındaki somunlar sökülür. Fan şasesi böylece gevşetilmiş olur. Bu işlemden sonra
aşınmış ise kayış değiştirilir. Kayışın değiştirilmesinin ardından en son gevşettiğimiz fan şasesinin
üstündeki cıvata sıkıştırılarak kayış gerilir.kayış gerginliği parmağınızla baskı yaptığınızda kayış
esnemiyorsa yeterlidir. Diğer cıvatalarda sıkıldıktan sonra kayış muhafazası takılır.
XVIII
Vakum metre; fan muhafazasına bağlı vakum metre ile basıncın takip edilmesi sağlanır. Kullanılan
vakum metre 0-100 mbar aralığındaki basınçları göstermektedir. Ekim sırasında vakum metrede
görülen ortalama değer; büyük tohumlar için 55-60 mbar , küçük tohumlar için 40-45 mbar arasında
olmalıdır.
DERİNLİK VE BASKI AYARLARININ YAPILMASI
Tarlaya ekilen tüm tohumların aynı anda çıkabilmesi için aynı derinlikte ekilmesi gerekmektedir.
Deneme yapıldıktan sonra derinlik ayar kolunun çevirilmesiyle derinlik ayarı yapılmaktadır. Tüm
ünitelerin aynı derinlikte olması için ayar kolunun üzerinde bulunan skala size yardımcı olacaktır.
KULLANIM İÇİN GEREKLİ ÖN HAZIRLIKLAR ,AYARLAR VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
Kullanımdan önce;
- Traktör orta kolunu makine düz duracak şekilde ayarlayınız.
- Traktör yan kollarındaki gergi zincirlerinden makinanın sağa sola kaymasını mani olacak
şekilde ayarlayınız.
- Makine üzerindeki tüm cıvataları kontrol ederek iyice sıkınız.
Traktörde yapılması gereken ayarlar;asıncın takip edilmesi sağlanır. Kullanılan vakum metre
- Hidrolik yan kollarını aynı seviyede ayarlayınız.
- Hidrolik kaldırma tertibatında yüzme konumu seçiniz.Aksi takdirde traktörün hidrolik kolu
gereksiz yere zorlanacak ve ekim derinliğinde farklılıklar gözlenecektir.
- Kuyruk mili devrini 540 dev/dak. kullanınız. Öngörülen devir sayısı dışında makinayı
kesinlikle kullanmayınız. Aksi halde garanti son bulacaktır.
Kullanım sırasında;
Her şeyden önce tohumlarınız iyi kalibre edilmiş ve temiz olmalıdır. Aksi halde makinanız istenilen
hassasiyette ekim yapamaz.
XIX
PERİYODİK BAKIM BİLGİLERİ, UYULMASI GEREKEN KURALLAR, PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI
ZAMAN ARALIKLARI, BAKIMIN KİM TARAFINDAN YAPILACAĞI
Bakım için gereken yer ihtiyacı: Tercihen kapalı bir hangarda.
Bakım tipi ve sıklığı: Yıllık bakım ve kullanım öncesi bakım
Yıllık Bakım: Demir aksamın paslanmaya karşı genel kontrolü ve diğer genel kontroller
Kullanım Öncesi Bakım: Civata ve somunların, lastik basınçlarının ve stepnenin kontrolü ve
gresörlüklerin gerekiyorsa yağlanması,
Bu bakımı tüketici yapacaktır.
Yağlama Tablosu
Tohum Kutuları
Gübre Kutuları
Dingil Rulmanları
Otomatik
Markalama
Disk
Diğer Gresörlükler
İnce Yağ 20/50 W
İnce Yağ 20/50 W
Gres Yağı
Gres Yağı
Gres Yağı
Gres Yağı
Gres Yağı
Günlük
Günlük
Haftalık
Günlük
Haftalık
Haftalık
Günlük
F-TÜKETİCİNİN YAPACAĞI BAKIM VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Periyodik bakımlar uygulanacaktır.
G-KULLANIM HATALARI
ARIZA
OLASI SEBEBİ
GİDERİLMESİ
Genel sigorta piminin
kesilmesi
tohum veya gübre sandığına sert
bir cisim kaçmış olabilir
her iki sandık kontrol edilir,
yeni bir sigorta pimi takılır.
Tohum eken makaraların
kırılması
tohum sandığına sert bir cisim
kaçmış olabilir
Yeni bir makara takılır.
Gübre atıcı makaraların
kırılması
gübre sandığına sert bir cisim
kaçmış olabilir
Yeni bir makara takılır.
Ekici disklerin dönmemesi
Rulman yatağı yağsız veya disk ile
çizme arasına taş vb girmiş olabilir
Gübre atıcı makara
oluklarının dolması
Islanan gübrelerin kuru gübreler
ile karıştırılarak kullanılması
Olukların gübre ile sıvanması
ile oluşan bu sorun gübre
oluklarının temizlenmesi ile
giderilir.
Zincir kopması
tohum ve gübre milinin paslanması
depoda yabancı madde olması
dişli ayarının bozulması
Gerekiyorsa zincir değiştirilir.
Depodaki yabancı maddeler
temizlenir.
Yataklar yağlanmalı ve
Sıkışmaya sebep olan nesne
çıkarılmalıdır.
I-KULLANIM ÖMRÜ
10 YIL
ONARIM
A-ONARIM İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
XX
Tüketicinin kendi yapacağı onarımlar dışında bir onarıma gitmesi bozuk parçayı garanti kapsamından
çıkarır. Onarım sırasında orijinal yedek parça kullanılmaması parçayı garanti kapsamından çıkardığı
gibi bu durumdan kaynaklanan insan ve çevre sağlığına ilişkin zararların sorumluluğu tüketiciye
aittir.
B-TÜKETİCİNİN YAPACAĞI ONARIMLAR
Aşınan civata vb sarf malzemelerinin değiştirilmesi, kullanım hatalarında belirtilen onarımlar tüketici
tarafından yapılabilir. Rulman ömrü aşılınca orjinaliyle değiştirilmelidir.
C-SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ, SERVİS VE YEDEK PARÇA:
Alparslan Tarım Makineleri Sanayi ve Tic. A.Ş.
1. Organize Sanayi Bölgesi Çevreli Sok. No:12
Tel/Faks: 0332.2482425
XXI

Benzer belgeler

Tekerlekli goble kılavuz

Tekerlekli goble kılavuz Makinayı ilk defa kullanacak iseniz, tüm talimatları dikkatlice okuyunuz. Şüphede kaldığınız konularda imalatçı/ithalatçı firmaya başvurunuz. Makinanızı başka bir yere nakledilmesi sırasında, makin...

Detaylı

gaçd kılavuz

gaçd kılavuz Yokuş aşağı inerken vites boşa alınmamalıdır. Hareket halinde iken traktöre asla binilip inilmemelidir. Karayoluna çıkarken fren pedallarının birbirine bağlı (fren mandalının takılı) olduğundan emi...

Detaylı

22 atd kılavuz

22 atd kılavuz Düzenli olarak koruyucu kapak ve parçaları aşınmaya, kopmaya karşı kontrol ediniz. Sadece belirtilen tipteki traktörlere talimatlara göre bağlayınız. Tarlaya gidiş veya gelişte, gerekse tarlada çal...

Detaylı

seminerin sunumumunu görüntülemek için tıklayınız

seminerin sunumumunu görüntülemek için tıklayınız • İl trafik komisyonları kararı ile şehir içi taşımaları hariç, belli bir konudaki taşımanın yük taşıyıcı araçlarla yapılamayacağının anlaşılmış olması veya mecburi ve geçerli nedenlerle gerek görü...

Detaylı