CV - Disaster and Trauma Psychology Research Group

Yorumlar

Transkript

CV - Disaster and Trauma Psychology Research Group
ÖZGEÇMİŞ
KİŞİSEL BİLGİLER
Soyad
Ad
Adres
(Ofis)
Telefon
(Ofis)
E-posta
Faks
(Ofis)
Doğum Yeri ve Tarihi
Karancı (Yücesoy)
Ayşe Nuray
ODTÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü, 06800 Ankara/Türkiye
+90 (312) 210 51 14, +90 (312) 210 31 82
Karancı@metu.edu.tr
+90 (312) 210 12 88
Ankara, Türkiye, 1951
EĞİTİM ve AKADEMİK DERECELER
1980 - Doktora, Hull Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İngiltere.
Tez: Physiological and behavioral effects of cigarette smoking: Implications for
classification (Sigara içmenin fizyolojik ve davranışsal etkileri: Sınıflandırma için
implikasyonlar)
1976 - Yüksek lisans, Psikoloji (Klinik): Liverpool Üniversitesi, Klinik Psikoloji Bölümü,
İngiltere.
Tez: An investigation of an interaction between “internal-external” locus of control and
“self –control” procedures in the modification of cigarette smoking (Sigara içme
değişikliğindeki “İçsel-Dışsal” kontrol odağı ve “öz-kontrol” prosedürlerinin arasındaki
etkileşiminin araştırılması)
1973 - Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Bölümü (Psikoloji, Şeref
Derecesi)
1969 - Lise, TED Ankara Koleji, Ankara, Türkiye
AKADEMİK ÇALIŞMALAR
1992 1986 - 1992
1981 - 1986
1980 - 1981
Profesör, ODTÜ Psikoloji Bölümü
Doçent, ODTÜ Psikoloji Bölümü
Yardımcı Doçent, ODTÜ Psikoloji Bölümü
Öğretim Görevlisi, ODTÜ Psikoloji Bölümü
İDARİ GÖREVLER
2013 - devam Engelsiz ODTÜ Birimi, Yönetim Kurulu Üyesi
2009 - 2011 ODTÜ, Psikoloji Bölümü, UYAREM-Klinik Birim direktörü
2009 - devam ODTÜ, Parlar Vakfı Ödül Jürisi Üyesi
2007 - 2008 Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörlüğü, ODTÜ.
2005 - 2007 İnsan Hakları ve Güvenliği Uluslararası Araştırma ve Uygulama Merkezi,
ODTÜ.
2004 - 2007 Üniversite Senatosu Üyesi-Fen-Edebiyat Fakültesi, ODTÜ.
1997 - 2003 Bölüm Başkanı, ODTÜ, Psikoloji Bölümü
2000 - 2007 Türk Ulusal Deprem Konseyi üyesi
2002 - 2008 Başkan yardımcısı: Uluslararası Doğal Afetleri Önleme ve Azaltma Derneği
(The International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards
- NHS)
2000 - 2002 Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası Doğal Afetleri Önleme ve Azaltma Derneği
(The International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards
- NHS)
1
1997 - devam Kurucu Üye ve Yönetim Kurulu Üyesi, ODTÜ, Afet Yönetimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi
1999 - 2006 Danışma Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi, Psikiyatrik Kriz Uygulama ve
Araştırma Merkezi
1994 - 1997 Direktör yardımcısı Sosyal Bilimler Enstitüsü, ODTÜ
1993 - 1994 Yönetim Kurulu Üyesi, ODTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü
1980 - 1982 Disiplin Komitesi Üyesi, ODTÜ
1980 - 1985 Yurt Yönetim Kurulu Üyesi, ODTÜ
BURSLAR ve ÖDÜLLER
2015
2001
2001
2000 - 2001
1999
1991, 1993, 1997
1979
1973 - 1980
Prof. Dr. Mustafa N. Parlar, “Doktora Tez Danışmanı Ödülü”, (İkizer, G.
tezi için)
Prof. Dr. Mustafa N. Parlar, “Yüksek Lisans Tez Danışmanı Ödülü”,
(İnandilar, H. tezi için)
Prof. Dr. Mustafa N. Parlar, “Yüksek Lisans Tez Danışmanı Ödülü”,
(Dirik, G. tezi için)
Fullbright Ziyaretçi Bursiyer Ödülü
Prof. Mustafa Parlar, “Yüksek Lisans Tez Danışmanı Ödülü”, (Üner, N.
Tezi için)
İngiliz Kültür, Ziyaretçi Bursu
İngiliz Psikologlar Derneği, “Yılın Genç Psikoloğu Ödülü”
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bursu
ARAŞTIRMA PROJELERİ
2014 - 2016
FP7, European Union (FP7-SEC-2013-1; No. 608058), TACTIC.
Tools, methods and training for communities and societies to better prepare
for a crisis. Proje yürütücüsü.
2013 - 2015 FP7, European Union (FP7-ENV.2013.6.4-3), ASTARTE. Assessment
strategy and risk reduction for tsunamis in Europe, araştırmacı, Proje
Yürütücüsü: Prof. A. Yalçıner
2011 - 2015 FP7, European Union (FP7-ENV-2011-1; No. 283201), emBRACE.
Building Resilience amongst Communities in Europe. Proje yürütücüsü.
2013 - 2014 TUBITAK-SOBAG – (Rapid Support Fund). İzmir’de Travma Sonrası Stres
Bozukluğu, Travma Sonrası Gelişim, Yaygınlığı ve Yordayıcılarının Model
Çerçevesinde Test Edilmesi (112K617)
2014 - devam Dünya Bankası-GFDRR (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery)
ve ODTÜ Afet Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülen
Çevrimiçi Doğal Afet Risk Yönetimi Sertifika Programı kapsamındaki Afetlerde
Psikososyal Destek kursu (Kurs geliştiricisi/yürütücüsü)
2010 -2011 TUBITAK-SOBAG: PTSD and PTG among adults experiencing a traumatic life
event: Longitudinal study (Travmatik yaşantısı olan yetişkinlerde travma
sonrası stres bozukluğuve travma sonrası gelişim: Boylamsal bir çalışma),
Project Director, TUBİTAK, Hızlı Destek. (109K592)
2009 - 2012 Afetlere Yönelik Psikososyal Hizmetler Alanında Kapasite Geliştirme Amaçlı
Türkiye Pakistan İşbirliği Projesi (Turkey & Pakistan collaborative project on
psychosocial capacity building for disasters) (Araştırmacı) (1.02.20091.02.2012: 107K538)
2007 - 2009 TUBITAK-SOBAG: Yetişkinlerde Travmatik Yaşam Olay Yaşama Yaygınlığı,
Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Travma Sonrası Gelişim’in
Değerlendirilmesi (Proje Yürütücüsü) (15.10.2007-15.04.2009: 107K323)
2006 - 2007 Avrupa Birliği, ÇESAV ve Keçiören Belediyesi, Sağlık Kafe Gençlik Merkezi
Projesi, Kapasite Yöneticisi.
2
2005 - 2006
2004 - 2005
2004 - 2005
2001 - 2002
2000 - 2001
1998 - 1999
1998
1997
1996
1996
1995
1992
Dünya Bankası ve T.C. Başbakanlık Ofisi, Istanbul’daki Belirli İkamet Amaçlı
Binaların Güçlendirilmesi için Fizibilite Çalışması, Sosyal Etki Analizi Takım
Lideri.
Depreme yönelik kapsamlı kentsel zarar azaltma müdahalesi için
karşılaştırmalı yöntemler geliştirilmesi: İstanbul ve Atina vakaları (Comparative
methodologies development for comprehensive urban earthquake mitigation
intervention: the cases of İstanbul and Athens) (Araştırmacı) (1.01.20041.12.2005, 1021005).
Psikopatoloji ve Yordayıcı Kişilik Özellikleri: Kültürler Arası Bir Çalışma.
ODTÜ, BAP, Proje Yürütücüsü.
UNDP ve T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, “Afet yönetimine toplum
katılımını güçlendirmek; Çankırı’daki depremler, toprak kaymaları ve seller”.
ECHO-EU-UNDP, "Marmara depreminden etkilenen halkın başaçıkma
kapasitelerini güçlendirmek: Afete hazırlık toplum eğitimi".
UNDP ve T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, “Türkiye’de bir pilot bölgede
toplum katılımını güçlendirmek”.
ODTÜ, Uygulamalı Araştırma Fonu, “Kaygı ve depresyon arasındaki ilişkinin
bilişsel bir çerçeve içinde incelenmesi”.
ODTÜ, Uygulamalı Araştırma Fonu, “Üniversite öğrencilerindeki depresif
semptomatolojinin yordayanları olarak mükemmelliyetçilik ve yaşamsal
olaylar”.
UNDP, “Dinar depremi: Kurumsal ve psiko-sosyal kapasite oluşturulması”.
ODTÜ, Uygulamalı Araştırma Fonu, “1995 Dinar depremi sonrası stres
reaksiyonları ve başaçıkma mekanizmaları”.
ODTÜ, Uygulamalı Araştırma Fonu, “Yüksek riskli deprem bölgelerinde konut
problemleri: Toplum üyelerinin tercih ve tutumları”.
ODTÜ, Uygulamalı Araştırma Fonu, “Şizofrenik hastaların bakıcılarının
nedensel yüklemeleri”.
ÜYELİKLER
Türk Psikologlar Derneği
Uluslararası Doğal Afetleri Önleme ve Azaltma Derneği (The International Society for the
Prevention and Mitigation of Natural Hazards)
Uluslararası Sosyoloji Birliği (The International Sociological Association)
Uluslararası Travmatik Stres Birliği (The International Society for Traumatic Stress)
ÜNİVERSİTE DIŞI ÇALIŞMALAR
2014 - devam
2011 - devam
2013 - devam
2011
2010
2010 - devam
2010 2009 - 2014
Editörler Kurulu üyesi, Annals of Depression and Anxiety
Bilim Kurulu üyesi, uluslararası Inpact Kongresi
Editörler Kurulu Üyesi, Journal of Psychology and
Psychotherapy Research (Psikoterapi ve Psikoloji Dergisi)
Christchurch Depremi, Yeni Zelanda, Psikososyal İyileştirme
Danışmanlık Kurulu üyesi
Organizasyon Komitesi Üyesi, ISMEP, İstanbul International
Conference on Seismic Risk Mitigation, Aralık, İstanbul.
Editörler Kurulu Üyesi, The European Journal of
Psychotraumatology (EJPT)
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,
“Başkanlık Afet ve Acil Durum Eğitim Kurulu üyeliği
Avrupa Psikologlar Dernekleri Federasyonu (EFPA), Travma ve
Kriz Psikolojisi Daimi Kurulu, Yürütücüsü (Convener)
3
Sakarya Uluslararası Deprem Sempozyumu, Ekim 2009, Bilim
Kurulu üyeliği
İstanbul Uluslararası Sismik Risk Azaltımı Konferansı, Aralık
2009, Bilim Kurulu üyeliği
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Danışma Kurulu
Üyesi
Türk Psikologlar Derneği, Travma Ünitesi Başkanlığı
Uluslararası Sosyoloji Derneği, Afetler Uluslararası Araştırma
Komitesi, Yönetim Kurulu Üyesi.
Danışma Kurulu Üyesi, Ulusal Afet Dergisi.
Misafir Editör, Bulletin of Earthquake Engineering Journal.
Avrupa Psikologlar Dernekleri Federasyonu (EFPA), Travma ve
Afetlere Hazırlık Komitesi, Türk Psikologlar Derneği Delege
Üyesi.
Misafir Editör (Chadha, R. & Papadopoulos, G.A ile birlikte).
Hazards, 40(3), “Afet ve Felaketlerin Etkilerini Azaltma” özel
konusu.
Üniversiteler Arası Kurul Sosyal ve Beşeri Bilimler Temel Alan
Danışma Komisyonu üyesi.
Başkan Yardımcısı, Doğal Afetleri Önleme ve Etkilerini Azaltma
Derneği (NHS).
Başkan, Dokuzuncu Uluslararası Doğal ve İnsan-kaynaklı
Afetler Sempozyumu Yerel Düzenleme Kurulu (The
International Society for the Prevention and Mitigation of
Natural Hazards (NHS)), Antalya, Türkiye
Ulusal Deprem Konseyi - üye
Tam Üye, Uluslararası Doğal Afetleri Önleme ve Azaltma
Derneği (International Society for the Prevention and Mitigation
of Natural Hazards (NHS).
Fullbright bursiyeri, Afet Araştırma Merkezi, Delaware
Üniversitesi.
Danışman psikolog, Ankara Ruh Sağlığı Merkezi.
Geçici klinik psikolog, Whiston Hastanesi, Klinik Psikoloji
Bölümü.
2009
2009
2008 2007 2006 - 2010
2006
2005
2005 - 2009
2005 - 2006
2005
2002
2002
2000 2000 - 2002
2000
1989 - 1990
1983 ve 1987 (Yaz)
Akademik Danışmanlık Kurulu üyelikleri:
2012 - devam
1998 - devam
Bilişsel Davranişçi Psikoterapi ve Araştirmalar Dergisi
Türk Psikoloji Dergisi
Aile ve Toplum
3P: Psikiyatri, Psikofarmakoloji ve Psikoloji Dergisi
AKADEMİK İLGİ ALANLARI
Afet yönetiminde toplum katılımını desteklemek
Afetlere karşı toplumsal dayanıklılık
Toplum farkındalığı ve risk algısı
Bir afeti-depremi takip eden duygusal reaksiyonlar, bunları azaltma ve bunlara karşı hazırlıklı
olmayla ilgili davranılşar
Travmatik yasam olaylari ve etkileri’ travma sonrasi gelisim
Sigara içenlerin sigara içme güdüleri ve öz-yeterlilik beklentilerine göre sınıflandırılması
Psikiyatrik ve tıbbi hastatların hastalıkları ile ilgili yaptıkları nedensel yüklemeleri ve bu
yüklemelerin depresyonla ilişkisi
4
Şizofrenik hastatların bakıcıları: Dışa vurulan duygu, çıkarımlar, yükler ve sağlık
görevlilerinden beklentiler
YAYINLAR
ULUSLARARASI YAYINLAR
İkizer, G., Karancı, A.N., & Doğulu, C. (2015). Exploring factors associated with
psychological resilience among earthquake survivors from Turkey (Türkiye’de afet
yaşayanlarda psikolojik dayanıklılık ile ilişkili etkenlerin araştırılması). Journal of Loss
& Trauma. doi: 10.1080/15325024.2015.1108794
İkizer, G., Karancı, A.N., & Doğulu, C. (2015). How does impact of objective and subjective
disaster exposure relate to the three clusters of posttraumatic stress symptoms?
(Afete maruz kalmanın nesnel ve öznel etkisi travma sonrası stres belirtilerinin üç
kümesi ile nasıl ilişkilidir?). Anadolu Psikiyatri Dergisi. doi: 10.5455/apd201001.
Dirik, G., Karancı, A.N., & Yorulmaz, O. (2015). Çocukluk dönemi ebeveyn tutumlarının
değerlendirilmesi: Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları-Çocuk Formu
(Assessment of perceived parenting attitudes in childhood: Turkish form of the SEMBU for Children). Türk Psikiyatri Dergisi, 26(2), 123-130.
Arcan, K., & Karancı, A.N. (2015). Adaptation study of the Turkish version of the GamblingRelated Cognitions Scale (GRCS-T) (Kumar Oynama ile İlgili Bilişler Ölçeği’nin (KBÖ)
Türkçe versiyonunun uyarlama çalışması). Journal of Gambling Studies, 31(1), 211224. doi: 10.1007/s10899-013-9414-5.
Erkan, B.B., Karancı, A.N., Kalaycioglu, S., Özden, T., & Özakşehir, G. (2015). From
emergency response to recovery: Multiple impacts and lessons learned from 2011
Van earthquakes (Acil duruma müdahaleden iyileştirmeye: 2011 Van depremlerinin
çoklu etkileri ve alınan dersler). Earthquke Spectra, 31(1), 527-540. doi:
10.1193/060312EQS205M
Karancı, A.N. (2014). Concerns about schizophrenia or possession? (Şizofreni ya da ele
geçirilme? hakkındaki endişeler). Journal of Religion and Health, 53(6), 1691-1692.
Hacıömeroğlu, B., & Karancı, A.N. (2014). Perceived parental rearing behaviors,
responsibility attitudes and life events as predictors of obsessive compulsive
symptomatology: test of a cognitive model (Obsesif-kompülsif semptomatolojinin
yordayıcıları olarak ebeveynin algılanan yetiştirme davranışları, sorumluluk.
Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 1-12, doi: 10.1017/S1352465813000581
Ayaz, T., Karancı, A.N., & Aker, T. (2014). The reliability and validity study of the Turkish
version of two track model of bereavement questionnaire (İki Boyutlu Yas Ölçeği’nin
Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması). Türk Psikiyatri Dergisi, 25(4), 253263.
Arcan, K., & Karancı, A.N. (2014). Adaptation, validity and reliability study of the Five-factor
Gambling Motives Scale (Beş-faktörlü Kumar Oynama Nedenleri Ölçeği’nin uyarlama,
geçerlik ve güvenilirlik çalışması). Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15(3), 248-256. doi:
10.5455/apd.48431.
Karancı, A. N., Isikli, S., Aker, A. T., Gul, E.I., Erkan, B.B., Özkol, H., & Güzel, H.Y. (2012).
Personality, posttraumatic stress and trauma type: factors contributing to
posttraumatic growth and its domains in a Turkish community sample (Kişilik, travma
sonrası stres ve travmanın türü: bir Türk toplum örnekleminde travma sonrası
gelişime ve boyutlarına katkı yapan etkenler). European Journal of
Psychotraumatology, 3. doi: 10.3402/ejpt.v3i0.17303.
İnözü, M., Karancı, A.N., & Clark, D. (2012). Why are religious individuals more obsessional?
The role of mental control beliefs and guilt in Muslims and Christians (Dindar bireyler
neden daha takıntılıdır? Müslümanlarda ve Hristiyanlarda zihinsel kontrol inançlarının
ve suçluluğun rolü). Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 43,
959-966.
5
Arikan, G., & Karancı, A.N. (2012). Attachment and coping as facilitators of posttraumatic
growth in Turkish university students experiencing traumatic events (Travmatik olay
yaşayan Türk üniversite öğrencilerinde travma sonrası gelişimin kolaylaştırıcıları
olarak bağlanma ve başa çıkma). Journal of Trauma Dissociation, 13(2), 209-225.
doi: 10.1080/15299732.2012.642746.
İnözü, M., Clark, D., & Karancı, N.A. (2012). Scrupulosity in Islam: A comparison of highly
religious Turkish and Canadian samples (İslam’da ahlaklılık: Aşırı dindar Türk ve
Kanada örneklemlerinin bir karşılaştırması). Behavior Therapy, 43(1), 190-202.
Johal, S., Chambers, R., Collins, S., de Terte, I., Gardner, D., Glavovic, B., Johnston, L.,
Karancı, A.N., Mooney, M.F., Paton, D., & Johnston, D. (2011). Potential social and
psychological consequences of the Rena incident: Lessons from an international
perspective (Rena olayının olası sosyal ve psikolojik sonuçları: uluslararası bir bakış
açısından öğrenilenler). New Zealand Medical Journal, 124(1345), 86-89.
Mooney, M.F., Paton, D., De Terte, I., Johal, S., Karancı, A.N., Gardner, D., Collins,S.,
Glavovic, B., Huggins, T., Johston, L., Cahmbers,R., & Johnston, D.M.(2011).
Psychosocial recovery from disasters: A framework informed by evidence (Afetler
sonrası psikososyal iyileştirme: kanıta dayalı bir çerçeve). New Zealand Journal of
Psychology: Psychology and Disasters, 40(4), 26-38.
Saari, S., Karancı, A.N., Yule, W. (2011). EFPA and work on disaster, crisis, and trauma
psychology (EFPA ve afet, kriz ve travma psikolojisi üzerine çalışmaları). European
Psychologist, 16(2), 141-148.
Koca-Atabey, M., Karancı, A.N., Dirik, G., & Aydemir, D. (2011). Psychological wellbeing of
Turkish university students with physical impairments: An evaluation within the stressvulnerability paradigm (Fiziksel engeli olan Türk üniversite öğrencilerinin psikolojik
iyilik hali: Stres-yatkınlık paradigması temelinde bir değerlendirme). International
Journal of Psychology, 46(2), 106-118.
Dirik, G., & Karancı, A.N. (2010).Psychological distress in rheumatoid arthritis patients: An
evaluation within the conservation of resources theory (Romatoid artrit hastalarında
psikolojik rahatsızlık: Kaynakların korunumu kuramı çerçevesinde bir inceleme).
Psychology and Health, 25(5). 617-632.
Yüksel, M. M., & Karancı, N. (2008). Screening attitudes towards schizophrenia (Şizofreni ile
ilgili tutumların incelenmesi). International Journal of Psychology, 43 (3-4), 73-73.
Dirik, G., & Karancı, A. N. (2008). Variables related to posttraumatic growth in Turkish
rheumatoid arthritis patients (Türk romatoid artrit hastalarında travma sonrası gelişim
ile ilişkili değişkenler). Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 15, 193203.
Yorulmaz, O., Altin, M., & Karancı, A.N. (2008). Further support for responsibility in different
obsessive-compulsive symptoms in Turkish adolescents and young adults (Türk
ergenlerde ve genç yetişkinlerde farklı obsesif-kompulsif belirtilerde sorumluluk
algısına yönelik ileri kanıtlar). Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 36, 605-617.
Yorulmaz, O., Karancı, A.N., Bastuğ, B., Kısa, C., & Göka, E. (2008). Responsibility, thought
action fusion and thought suppression in Turkish patients with obsessive-compulsive
disorder (Obsesif-kompulsif bozukluğu olan Türk hastalarda sorumluluk, düşünceeylem karmaşası ve düşünce baskılama). Journal of Clinical Psychology, 64(3), 308317.
Altın, M., & Karancı, A.N. (2008). How does locus of control and inflated sense of
responsibility relate to obsessive-compulsive symptoms in Turkish adolescents? (Türk
ergenlerde kontrol odağı ve artmış sorumluluk hissi obsesif-kompulsif belirtiler ile
nasıl ilişkilidir?). Journal of Anxiety Disorders, 22, 1303-1315.
Karancı, A.N., Dirik, G., & Yorulmaz, O. (2007). Reliability and validity studies of Turkish
translation of Eysenck Personality Questionnaire Revised-Abbreviated (Eysenck
Kişilik Anketi-Gözden Geçirilmiş Kısaltılmış Formu'nun (EKA-GGK) Türkiye'de
geçerlik ve güvenilirlik çalışması). Türk Psikiyatri Dergisi, 18(3), 1-7.
6
Karancı, A.N., & Erkam, A. (2007). Variables related to stress-related growth among Turkish
breast cancer patients (Türk meme kanseri hastalarında strese-bağlı gelişim ile ilgili
değişkenler). Stress and Health, 23, 315-322.
Yalçınkaya-Alkar, Ö., & Karancı, A.N. (2007). What are the differences in decisional balance
and self-efficacy between Turkish smokers in different stages of change? (Farklı
değişim aşamalarındaki Türk sigara kullananlar arasında karar dengesi özyeterlilikteki farklar nelerdir?). Addictive Behaviors, 32, 836-849.
Dirik, G., Kılıçarslan, M.A., Gençöz, T., & Karancı, N.A. (2006). Correlates of anxiety and
depression in Turkish complete denture patients (Türk diş hastalarındaki depresyon
ve kaygı değişkenleri). Social Behavior and Personality, 34(10), 1311-1322.
Yorulmaz, O., Karancı, A.N., & Tekok-Kılıç, A. (2006). What are the roles of responsibility
and perfectionism in checking and cleaning symptoms? (Temizlik ve kontrol
semptomlarında sorumluluk ve mükemmeliyetçilik rolleri nelerdir?). Journal of Anxiety
Disorders, 20, 312-327.
Haque, C.E., Dominey-Howes, D., Karancı, N., Papadopoulos, G., & Yalçıner, A. (2006).
The need for an integrative scientific and societal approach to natural hazards (Doğal
afetlere bütünsel bilimsel ve sosyal yaklaşım gereksinimi). Natural Hazards, 39(2),
155-157.
Karancı, A.N., & Acartürk, C. (2005). Post-traumatic growth among Marmara Earthquake
survivor involved in disaster preparedness as volunteers (Marmara Depremi sonrası
afetlere hazırlıklı olma alanında gönüllü olarak çalışanlarda travma sonrası gelişim).
Traumatology, 11(4), 307-323.
Sümer, N., Karancı, A.N., Kazak-Berument, S., & Güneş, H. (2005). Personal resources,
coping self-efficacy and severity of earthquake experience as predictors of
psychological distress following the 1999 Marmara, Turkey Earthquake (Türkiye’deki
1999 depreminin ardından yaşanan psikolojik stresin yordayıcıları olarak kişisel
kaynaklar, baş etme öz-yeterliliği ve depreme maruz kalma). Journal of Traumatic
Stress, 18(4), 331-342.
Karancı, N.A., Akşit, B. & Dirik, G. (2005). Impact of a community disaster awareness training
program in Turkey: Does it influence hazard related cognitions and preparedness
behaviours (Türkiye’de yürütülen afet bilincini arttırma programının etkileri: Risk algısı
ve hazırlıklı olma davranışlarını etkiliyor mu?). Social Behavior and Personality, 33(3),
243-258.
Karancı, N.A., & Dirik, G. (2003). Predictors of pre and post-operative anxiety in emergency
surgery patients (Acil cerrahi hastalarında ameliyat öncesi ve sonrası kaygının
yordayanları). Journal of Psychosomatic Research, 55(4), 363-369.
Karancı, N.A., & İnandılar, H. (2002). Predictors of components of expressed emotion in
major caregivers of Turkish patients with schizophrenia (Şizofren Türk hastaların
bakıcılarının dışa vurdukları duyguların yordayanları). Social Psychiatry and
Psychiatric Epidemiology, 37(2), 80-88.
Karancı, N. A., & Akşit, B. (2000). Building disaster resistant communities: Lessons learned
from past earthquakes in Turkey and suggestions for the future (Afete karşı dirençli
toplumlar oluşturmak: Türkiye’deki geçmiş depremlerden alınan dersler ve gelecek
için öneriler). International Journal of Mass Emergencies and Disasters, 18(3), 403416.
Karancı, N.A., Alkan, N., Akşit, B., Sucuoğlu, H., & Balta, E. (1999). Gender differences in
psychological distress, coping, social support and related variables following the 1995
Dinar (Turkey) earthquake (1995 Dinar (Türkiye) depremi sonrasında, stress, başa
çıkma, sosyal destek ve ilgili değişkenlerde cinsiyet farkları). North American Journal
of Psychology, 1(2), 189-204.
Karancı, N.A., & Akşit, B. (1999). Strengthening community participation in disaster
management by strengthening governmental and non-governmental organisations
and networks: A case study from Dinar and Bursa (Turkey) (Kamu kuruluşlarını, özel
kuruluşları ve ağları güçlendirmek yoluyla afet yönetimine toplum katılımını
7
güçlendirmek: Dinar ve Bursa’dan (Türkiye) bir vaka çalışması). The Australian
Journal of Emergency Management, 13(4), 35-39.
Rüstemli, A., & Karancı, N.A. (1999). Correlates of earthquake cognitions and preparedness
behaviour in victimised population (Deprem yaşamış bir toplumda deprem bilişi ve
hazırlıklı olma davranışının ilişkilileri). The Journal of Social Psychology, 139(1), 91101.
Rüstemli, A., & Karancı, N.A. (1996). Distress reactions and earthquake-related cognitions of
parents and their adolescent children in a victimised population (Deprem yaşamış bir
topluluktaki ebeveynlerin ve onların ergen çocuklarının stress reaksiyonları ve
deprem bilişleri). Journal of Social Behaviour and Personality, 11(4), 767-780.
Karancı, N.A. (1995). Caregivers of Turkish schizophrenic patients: Causal attributions,
burdens and attitudes to help from the health professionals (Türk şizofren hastaların
bakıcıları: Nedensel yüklemeler, yükler ve sağlık uzmanlarının yardımlarına karşı
tutumlar). Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 30(6), 261-268.
Karancı, N.A., & Rüstemli, A. (1995). Psychological consequences of the 1992 Erzincan
(Turkey) earthquake (1992 Erzincan (Türkiye) depreminin psikolojik sonuçları).
Disasters, 19(1), 8-18.
Karancı, N.A. (1993). Causal attributions for illness among Turkish psychiatric out-patients
and differences between diagnostic groups (Ayakta tedavi gören Türk psikiyatrik
hastaların hastalıkları için nedensel yüklemeleri ve teşhis konulmuş grupla farkları).
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 28, 292-295.
Karancı, N.A. (1992). Self-efficacy based smoking situation factors: The effects of
contemplation to quit and relapse in a Turkish sample (Öz-yeterlilik temelli sigara
içme faktörleri: Türk örneklemde sigarayı bırakmayı düşünme ve tekrar eski haline
gelmenin etkileri). The International Journal of the Addictions, 27(6), 879-886.
Boyacıoğlu, G., & Karancı, N.A. (1992). The relationship of employment status, social
support and life-events with depressive symptomatology among married Turkish
women (Evli Türk kadınlarda çalışma statüsü, sosyal destek, ve yaşam olaylarının
depresif semptomatolojiyle ilgisi). International Journal of Psychology, 27(1), 61-71.
Karancı, N. A. (1988). Patterns of depression in medical patients and their relationship with
causal attributions for illness (Tıbbi hastatlarda depresyon örüntüleri ve bu örüntülerin
hastalıkla ilgili nedensel yüklemelerle ilişkisi). Psychotherapy and Psychosomatics,
50(4), 207-215.
Hortaçsu, N., & Karancı, N.A. (1987). Premarital breakups in a Turkish sample: Attributional
dimensions and affective reactions (Bir Türk örneklemde evlilik öncesi ayrılıklar:
Yükleme boyutları ve duyuşsal reaksiyonlar). International Journal of Psychology, 22,
1-17.
Karancı, N.A., & Rüstemli, A. (1987). Smoking typology in a Turkish sample (Bir Türk
örneklemde sigara içme tipolojisi). The International Journal of the Addictions, 22(3),
289-299.
Karancı, N.A. (1986). Causal attributions for psychological illness among Turkish psychiatric
in-patients and their relationships with hope (Yatılı tedavi gören Türk psikiyatri
hastalarının psikolojik hastalıkla ilgili nedensel yüklemeleri ve bu yüklemelerin umutla
ilişkisi). The International Journal of Social Psychiatry, 32(4), 3-13.
Karancı, N.A. (1985). Individual nicotine requirements: The relationship between differences
in nicotine intake and physiological response (Bireysel nikotin gereksinimleri: Nikotin
alımı ve bunun sonucu oluşan fizyolojik cevabının farkları arasındaki ilişki). Biological
Psychology, 21, 27-42.
8
ULUSAL YAYINLAR
Bastuğ, G., & Karancı, A.N. (2015). Türkiye’den bir örneklemde şizofreni tanısı alan
hastaların pozitif ve negatif belirtileri üzerinde bakımverenlerin duygu dışavurumu ve
hastaların algıladığı duygu dışavurumunun etkisi. Düşünen Adam Psikiyatri ve
Nörolojik Bilimler Dergisi, 28(2), 127-139. doi: 10.5350/DAJPN2015280204
Yalçınkaya-Alkar, Ö. & Karancı, A.N. (2014). Hemodiyaliz hastalarının hayat kalitelerinin ruh
sağlığı bileşeni ile bu bileşen ile algılanan dışa vuran duygudurumu, hastalığın
belirtilerine yönelik algılanan başetme öz-yeterliliği iyimserlik, benlik saygısı ve sosyal
destek arasındaki ilişkinin incelenmesi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar
Dergisi, 3(1), 23-37. doi: 10.5455/JCBPR.153904
Yorulmaz, O., Karancı, N.A., Dirik, G., Baştuğ, B., Kısa, C., Göka, E., & Burns, G.L. (2007).
Padua Envanteri-Washington Eyalet Üniversitesi Revizyonu: Türkçe Versiyonunun
psikometrik özellikleri. Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 75-85.
Karancı, N.A. (2007). Kendi kendine yardım ve değişim aşamaları. Karancı, N.A., Gençöz,
F., & Bozo, Ö. (Ed). Psikolojik Sağlığımızı Nasıl Koruruz? I: Yetişkinlik ve Yaşlılık,
ISBN: 9944-344-32-6, s. 5-21, ODTÜ Yayıncılık, Ankara.
Karancı, A.N. (2005). Afetzede psikolojisi ve hazırlıklılık/zarar azaltma davranışları. Afet
Yönetiminin Temel İlkeleri. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Japonya
Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Güzeliş Ofset Matbaacılık Ltd, Ankara.
Karancı, N. A. (2003). Depremlerle başa çıkmak ve psikoloji. Mavi Gezegen, 7, 4-7.
Karancı, N.A. (2001). Doğal afetler, toplumun ruh sağlığı ve afet zararlarının azaltılmasında
toplumun katılımı. Toplum ve Hekim, 16(4), 290-294.
Karancı, N.A. (1999). 17 Ağustos öncesi durum: Psikoloji ve depremler. Türk Psikoloji
Bülteni, 5(15), 41-46.
Karancı, N.A. (1999). Afetlerin psiko-sosyal boyutları. Deprem Güvenli Konut Sempozyumu
kitabı, 95-99. Ankara: Mesa Yayınları.
Karancı, N.A. (1999). Depremin psiko-sosyal boyutları: Erzincan, Dinar ve 17 Ağustos 1999
Marmara depremleri. Türk Psikoloji Bülteni, Deprem Özel Sayısı, 5(14), 55-59.
Karancı, N.A. (1997). Şizofren hasta yakınlarının dünyası: Nedensel atıflar, yükler ve umutlar
(The families of schizophrenic patients: Attributions, burdens and hopes). 3P:
Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 5(Ek-2), 42-45.
Akşit, B., Karancı, N. A., & Balta, E. (1997). Ekim 1995 Dinar depremi ve GODOT Beklentisi.
3P: Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 5(ek-2), 51-55.
Karancı, N.A. (1997). Farklılıkla yaşamak: Şizofren hasta ailelerinin sağlık personelinden
beklentileri. Karancı, N. A. (Ed.) içinde, Farklılıkla yaşamak: Aile ve toplumun farklı
gereksinimleri olan bireylerle birlikteliği. Ankara: Psikologlar Derneği Yayınları, 57-66.
Karancı, N.A., Akşit, B., & Sucuoğlu, H. (1996). Dinar’da afet yönetiminin psiko-sosyal
boyutları. Erzincan ve Dinar Deneyimleri ışığında Türkiye’nin deprem sorunlarına
çözüm arayışları. TUBİTAK, Deprem Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 273-283.
Karancı, N.A. (1996). Afetlerin psiko-sosyal boyutları. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile
Belediyeler, 32, 18-20.
Karancı, N.A., Rüstemli, A., & Sucuoğlu, H. (1995). 1992 Erzincan depreminin sosyal ve
psikolojik boyutları. Üçüncü ulusal deprem mühendisliği konferansı kitabı, 748-758.
Karancı, N.A., & Kökdemir, D. (1995). Akıl hastası: Tanımlaması, yarattığı rahatsızlık ve
davranışları ile başa çıkma. Kriz Dergisi, 3(1-2), 237-240.
Karancı, N.A., & Rüstemli, A. (1994). Erzincan depremi sonrası stres tepkileri. VIII. Ulusal
Psikoloji Kongresi bilimsel çalışmaları. Türk Psikologlar Derneği, 58-67.
Akkök, F., Aşkar, P., & Karancı, N. A. (1992). Özürlü bir çocuğa sahip anne-babalardaki
stresin yordanması. Özel Eğitim Dergisi, 1(2), 8-12.
Karancı, N.A. (1989). Göğüs cerrahisi hastalarında, hastalık için yapılan nedensel atıflar ve
sosyal destek ile depresyonun ilişkileri. XXXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler
Kongresi bilimsel çalışmaları, 712-716. Ankara: UDK Yayınları.
9
Hortaçsu, N., & Karancı, N. (1989). Üniversite gençliğinde kız-erkek arkadaşlıkları. I. Felsefe
ve Sosyal İlimler Kongresi bildiriler kitabı. 268-280. Erzurum: Atatürk Üniversitesi
Yayınları.
Karancı, N.A. (1989). Bilişsel-davranış terapilerinde kaygı bozuklukları modeli ve terapi
yaklaşımı. Psikiyatrik Tedaviler ve Davranışçı Teknikler Sempozyumu kitabı, 107-116.
Sivas: Dilek Matbaa.
Karancı, N.A. (1988). Kaygı ile davranışsal ve bilişsel başa çıkma teknikleri. XXIV. Ulusal
Psikiyatri ve Nörolojik bilimler kongresi kitabı, 226-228.
Karancı, N.A. (1987). Bilişsel-davranış terapileri. Psikoloji Dergisi, 6(21), 13-15.
Karancı, N.A. (1987). Psikiyatri hastalarının ruhsal rahatsızlıklarını algılama boyutları ve bu
boyutların gelecek beklentisi ile ilişkileri. Psikoloji Dergisi, 6(21), 102-107.
ULUSLARARASI KONFERANSLARDA SUNULAN ÇALIŞMALAR
İkizer, G., Karancı, A.N., & Dogulu, C. (2015, Temmuz). What affects psychological resilience
in earthquake survivors from Van, Turkey? (Van, Türkiye’de deprem yaşayanlarda
psikolojik dayanıklılığı neler etkiler?) 14. Avrupa Psikoloji Kongresi (4th European
Congress of Psychology), Milano, İtalya.
İkizer, G., Karancı, A.N., & Dogulu, C. (2015, Temmuz). Post-disaster adversity and
psychological resilience: does how people cope matter? (Afet sonrası zorluklar ve
psikolojik dayanıklılık: insanların nasıl başa çıktıkları önemli midir?) 14. Avrupa
Psikoloji Kongresi (14th European Congress of Psychology), Milano, İtalya.
Özekin-Üncüer, F. & Karancı, N. (2015, Temmuz). Reliability and validity studies of Turkish
translation of Self-Ambivalence Measure (Benlik İkilemi Ölçeği’nin Türkçe çevirisinin
güvenilirlik ve geçerlik çalışmaları). 14. Avrupa Psikoloji Kongresi (14th European
Congress of Psychology), Milano, İtalya.
Karancı, A.N. (2015, Mayıs). Psychological distress and resilience in the aftermath of the
Van, 2011 Earthquakes in Turkey (Türkiye’deki 2011 depremleri sonrası psikolojik
stres ve dayanıklılık). Radyasyon Kazaları ve Diğer Acil Durumlar ile Bağlantılı
Psikolojik Sonuçlar üzerine Sempozyum (Symposium on the Problems of
Psychological Consequences Connected with Radiation Accidents and Other
Emergency Situations), Moskova, Rusya.
Gül, E. & Karancı, A.N. (2014, Temmuz). Contributing roles of rumination to posttraumatic
growth through coping strategies in a community sample (Bir toplum örnekleminde
ruminasyonun başa çıkma stratejileri yoluyla travma sonrası gelişime katkı yapan
roller). “Coping research: Applications from the early years through to adulthood”
sempozyumunda. 28. Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Kongresi (28th International
Congress of Applied Psychology), Paris, Fransa.
İkizer, G., Dogulu, C., & Karancı, A.N. (2014, Temmuz). Psychological impacts of
earthquakes and psychological resilience (Depremlerin psikolojik etkileri ve psikolojik
dayanıklılık). A. N. Karancı (Yürütücü), “Earthquakes: psychosocial effects and risk
perception (Depremler: psikososyal etkileri ve risk algısı)” sempozyumunda. 28.
Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Kongresi (28th International Congress of Applied
Psychology), Paris, Fransa.
İkizer, G., Karancı, A. N., & Dogulu, C. (2014, Temmuz). Differential effects of objective and
subjective exposure severity on PTSD symptom clusters among earthquake survivors
from Turkey (Türkiye’de deprem yaşayanlarda maruz kalmanın nesnel ve öznel
şiddetinin TSSB belirti kümeleri üzerindeki farklı etkileri). 28. Uluslararası Uygulamalı
Psikoloji Kongresi (28th International Congress of Applied Psychology), Paris, Fransa.
Baptista, M.A., Yalçıner, A., Canals, M., Behrens, J., Fuhrman, D., Gonzalez, M., Harbitz,
C., Kanoglu, U., Karancı, N., Lavigne, F., Lorito, S., Meghraoui, M., Melis, N.S.,
Necmioglu, O., Papadopoulos, G.A., Rudloff, A., Schindele,F., Terrinha,P., Tinti,S.,
and the ASTARTE Team (2014). Improving tsunami resilience in Europe-ASTARTE
10
(Avrupa’daki tsunami dayanıklılığının artırılması-ASTARTE). European Geosciences
Union-EGU, Viyana, Avusturya.
Karancı, A.N., Köse, M.R., Parin, S., Özceylan, D., İkizer, G., & Doğulu, C. (2013, Ekim).
Community resilience following the Van earthquakes: Preliminary findings from the
emBRACE Project (Van depremleri sonrası toplumsal dayanıklılık: emBRACE
Projesi’nin ön bulguları). 2013 Uluslararası Van Depremi Sempozyumu (2013
International Van Earthquake Symposium), Van, Türkiye.
Öztan, N., Karancı, N., Erden, G., Işıklı, S., Tüzün, Z., & Yılmaz, B. (2013, Ekim).
Psychosocial interventions by Turkish Psychological Association (TPA) after Van
earthquake (Van depremi sonrası Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından
gerçekleştirilen psikososyal müdahaleler). 2013 Uluslararası Van Depremi
Sempozyumu (2013 International Van Earthquake Symposium), Van, Türkiye.
Karancı, A.N. (2013, Eylül). Psychosocial aspects of natural disasters (Doğal afetlerin
psikososyal yönleri). 26. Uluslararası Tsunami Sempozyumu (6th International
Tsunami Symposium), Göcek, Türkiye.
Ayaz, T., & Karancı, A.N. (2013, Temmuz). The contributory roles of coping styles and
attachment styles on bereavement (Başa çıkma tarzlarının ve bağlanma stillerinin yas
üzerinde katkı sağlayan rolleri). 13. Avrupa Psikoloji Kongresi (13th European
Congress of Psychology), Stokholm, İsveç.
Karancı, A.N. (2013, Temmuz). Crisis, and disaster, impacts, recovery and psychosocial
support (Krizler ve afetler, etkileri, iyileştirme ve psikososyal destek). Sempozyum.
13. Avrupa Psikoloji Kongresi (13th European Congress of Psychology), Stokholm,
İsveç.
Karancı, A.N., İkizer, G., Doğulu, C., & Ar, Y. (2013, Temmuz). How do Turkish earthquake
survivors perceive psychosocial impacts and psychological resilience? (Türk
depremzedeler psikososyal etkileri ve psikoslojik dayanıklılığı nasıl algılıyor?) 13.
Avrupa Psikoloji Kongresi (13th European Congress of Psychology), Stokholm, İsveç.
Karancı, A.N. (2013, Haziran). Psychosocial interventions in the aftermath of disasters: views
of EFPA Standing Committee for crises, trauma, and disasters (Afetler sonrası
psikososyal müdahaleler: EFPA krizler, travma ve afetler daimi komitesinin görüşleri).
13. Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları Birliği Kongresi (XIII Congress of the
European Society for Traumatic Stress Studies), Bologna, İtalya.
Arcan, K., & Karancı, A.N. (2012, Mayıs). Gambling related cognitions and motives as
predictors of risky gambling in a sample from Turkey (Türkiye’den bir örneklemde
riskli kumar oynamanın yordayıcıları olarak kumar oynama ile ilgili bilişler ve
nedenler). Uluslararası Psikolojik Uygulamalar Konferansı ve Eğilimler 2012
(International Psychological Applications Conference and Trends 2012), Lisbon,
Portekiz.
Johal, S., Collins,S., Chambers, R., Gardner, D., Glavovic, B., Johnston, D., Johnston,D.,
Huggins,T.J., Karancı, A.N., Terte,I., Mooney, M.F., & Paton, D. (2012, Ağustos).
Supporting psychosocial recovery from disasters: how an advisory group can help
increase capacity? (Afetler sonrası psikososyal iyileştirmenin desteklenmesi: bir
danışma kurulu kapasitesinin artırılmasına nasıl yardımcı olabilir?). 6. Avustralya
Doğal Tehlikeler Konferansı (6th Australasian Natural Hazards Conference),
Christchurch, Yeni Zelanda.
Karancı, A.N., Özkol, H., Aker, T., & Işıklı, S. (2011, Temmuz). Psychological effects of
traumatic events: A qualitative analysis (Travmatik olayların psikolojik etkileri: Nicel bir
analiz). 12. Avrupa Psikoloji Kongresi (12th European Congress of Psychology),
İstanbul, Türkiye.
Karancı, A.N., Özkol, H., Aker, T., & Işıklı, S. (2011, Temmuz). Adaptation of the Trauma
Screening Questionnaire for Turkish samples (Türk örneklemler için Travma Tarama
Anketi’nin uyarlanması). 12. Avrupa Psikoloji Kongresi (12th European Congress of
Psychology), İstanbul, Türkiye.
Işıklı, S., Karancı, A.N., Aker, T., & Özkol, H. (2011, Temmuz). Epidemiology of traumatic
events and posttraumatic stress disorder in an adult sample from Turkey: a
11
longitudinal analysis (Türkiye’den bir yetişkin örnekleminde travmatik olayların ve
travma sonrası stres bozukluğunun yaygınlığı: boylamasına bir analiz). 12. Avrupa
Psikoloji Kongresi (12th European Congress of Psychology), İstanbul, Türkiye.
Işıklı, S., Karancı, A.N., Aker, T., & Özkol, H. (2011, Temmuz). How does the impact of
traumatic events and post-traumatic growth change over time? A longitudinal analysis
of the roles of personality, social support and ways of coping in an adult sample from
Turkey (Travmatik olayların etkisi ve travma sonrası gelişim zaman içinde nasıl
değişir? Türkiye’den bir yetişkin örnekleminde kişilik, sosyal destek ve başa çıkma
yollarının rollerinin boylamasına bir analizi). 12. Avrupa Psikoloji Kongresi (12th
European Congress of Psychology), İstanbul, Türkiye.
Yüksel, M., & Karancı, A.N. (2011, Temmuz). Schizophrenia as a journey with the families of
patients with schizophrenia (Şizofreni hastalarının aileleri ile bir yolculuk olarak
şizofreni). 12. Avrupa Psikoloji Kongresi (12th European Congress of Psychology),
İstanbul, Türkiye.
Ayaz,T., Önen, P., Aker, T., & Karancı, A.N. (2011, Temmuz). The adaptation and the
validation of the Turkish version of the Two Track Model of Bereavement
Questionnaire (İki Boyutlu Yas Modeli Anketi’nin Türkçe sürümünün uyarlanması ve
geçerliliği). 12. Avrupa Psikoloji Kongresi (12th European Congress of Psychology),
İstanbul, Türkiye.
Karancı, A.N. (2011, Temmuz). Psychosocial interventions in the aftermath of disasters
(Afetler sonrasında psikososyal müdahaleler). (Alanın güncel durumu sunumu). 12.
Avrupa Psikoloji Kongresi (12th European Congress of Psychology), İstanbul, Türkiye.
Karancı, A.N. (2011, Temmuz). What is the role of the Turkish Psychological Association in
disaster psycho-social support? Experiences, organizational framework and
collaborations (Afet sonrası psikososyal destekte Türk Psikologlar Derneği’nin rolü
nedir? Deneyimler, kurumsal çerçeve ve işbirlikleri). 12. Avrupa Psikoloji Kongresi
(12th European Congress of Psychology), İstanbul, Türkiye.
Karancı, A.N. (2011, Temmuz). Family perspective: Needs and burdens of caregivers of
patients with schizophrenia (Aile perspektifi: şizofreni hastalarının bakımverenlerinin
ihtiyaçları ve yükü). 12. Avrupa Psikoloji Kongresi (12th European Congress of
Psychology), İstanbul, Türkiye.
Karancı, N., Gökler-Danışman, I., Yılmaz, B., & Aker, T. (2011, Haziran). Identifying the
pathways to provide psychosocial support for disaster survivors: preliminary findings
of a comprehensive study (Afet yaşayanlara psikososyal destek sunmanın yollarının
belirlenmesi: kapsamlı bir araştırmadan ön bulgular). 12. Avrupa Travmatik Stres
Konferansı (12th European Conference on Traumatic Stress), Viyana, Avusturya.
Aker, T.,Yilmaz, B., Danisman, I.G., & Karancı, N. (2011, Haziran). Capacity building for
disaster psychosocial services: A collaborative project (Afetlerde psikososyal
hizmetler için kapasite artırımı: bir işbirliği projesi). 12. Avrupa Travmatik Stres
Konferansı (12th European Conference on Traumatic Stress), Viyana, Avusturya.
Eremsoy, C. E., Karancı, A.N., & Kazak Berument, S. (2011, Mayıs). Psychometric
properties of the Antisocial Process Screening Device in a non-clinical sample of
Turkish children. 2. Dünya Psikoloji, Danışmanlık ve Rehberlik Konferansı (2nd World
Conference on Psychology, Counselling & Guidance), Antalya, Türkiye.
Karancı, A.N. (2010, Ağustos). What are the barriers to community involvement in mitigation?
Findings from İstanbul, Turkey. Avustralya Tehlike Yönetimi Konferansı (Australasian
Hazards Management Conference), Wellington, Yeni Zelanda.
Eremsoy, C.E., Karancı, A.N., & Kazak-Berument, S.K. (2010, Nisan). How do the predictors
of conduct problems/hyperactivity and callous-unemotional (CU) traits in children
differ according to mothers’ and teachers’ ratings? (Çocuklarda davranım
sorunları/hiperaktivite ve katı-duygusallıktan yoksun özelliklerin yordayıcıları annelerin
ve öğretmenlerin değerlendirmelerine göre nasıl farklılık gösterir?). Dünya Psikoloji,
Danışmanlık ve Rehberlik Konferansı (World Conference on Psychology, Counselling
and Guidance), Antalya, Türkiye.
12
Karancı, A. N. & Johnston, D. (2009, Aralık). Overcoming social and economic barriers to
seismic retrofitting of residential buildings in Turkey and New Zealand. İstanbul
International Conference on Seismic Risk Mitigation, İstanbul.
Karancı, A.N. (2009, Aralık). Travmalarla başa çıkmanın getirebileceği olumlu dönüşümler:
Türkiye örneği. Uluslararası Travma Toplantıları VI, İstanbul.
Işıklı, S., Karancı, A. N., Aker, T., Basbug, B. B., İzmit, E., Yavuz, H., & Önen, P. (2009,
Haziran). Epidemiology of traumatic events and posttraumatic stress disorder in an
adult sample from Turkey (Türkiye’den bir yetişkin örnekleminde travmatik olayların
ve travma sonrası stress bozukluğunun yaygınlığı). 11th ECOTS, Oslo, Norveç.
Karancı, A.N., Aker, T., Işıklı, S., Başbuğ Erkan, B .B. Gül, E., Yavuz, H., Önen, P. (2009,
Haziran). Traumatic event characteristics, personality and sociodemographic
variables as predictors of post-traumatic stress severity in a sample of Turkish adults
(Tüürk yetişkinlerden oluşan bir örneklemde travma sonrası stress şiddetinin
yordayıcıları olarak travmatik olayın özellikleri, kişilik ve sosyodemografik özellikler).
11th ECOTS, Oslo, Norveç.
Karancı, A.N., Aker, T., Işıklı, S., Başbuğ Erkan, B. B. Gül, E., Yavuz, H., Önen, P. (2009,
Haziran). Personality, impact of traumatic event and post-traumatic growth in an adult
sample from Turkey (Türkiye’den bir yetişkin örnekleminde kişilik, travmatik olayın
etkisi ve travma sonrası gelişim). 11th ECOTS, Oslo, Norveç.
Karancı, N.A. (2008, Eylül). How to facilitate preparedness for natural disasters through
community awareness and participation programs (Doğal afetler için toplum
farkındalığı ve katılım programları yoluyla hazırlıklılığı artırmanın yolları). Emergency
Situations and Psycho-Social Assistance. 3rd National Conference on Psychosocial
Assistance and Emergency. Ministry of Interior – Directorate General of Fire Rescue
Services of the Czech Republic and the ADRA Foundation, Prag, Çek Cumhuriyeti.
Yüksel, M.M., & Karancı, A.N. (2008, Haziran). Screening attitudes towards schizophrenia
(Şizofreni hakkındaki tutumların incelenmesi). 29. Uluslararası Psikoloji Kongresi (29th
International Congress of Psychology), Berlin, Almanya.
Eremsoy, E., Karancı, N., & Kazak Berument, S. (2008, Eylül). Psychometric properties of
the Strengths and Difficulties Questionnaire in a sample of Turkish children (Türk
çocuklardan oluşan bir örneklemde Güçlü Yönler ve Zorluklar Anketi’nin psikometrik
özellikleri). 29. Uluslararası Psikoloji Kongresi (29th International Congress of
Psychology), Berlin, Almanya.
Altin, M., Clark, D. A., & Karancı, N. (2008, Eylül). The role of religious fundamentalism, guilt,
and obsessive beliefs in aggravating the scrupulosity symptoms in Muslim students
(Müslüman öğrencilerde ahlaklılık belirtilerini artırmada dini tutuculuk, suçluluk ve
obsesif inançların rolü). 38. Yıllık EABTC Kongresi (38th EABCT08 Annual Congress),
Helsinki, Finlandiya.
Eremsoy, E., Karancı, N., & Kazak Berument, S. (2008, Nisan-Mayıs). Psychometric
properties of the School-Age Temperament Inventory in a sample of Turkish children
(Türk çocuklardan oluşan bir örneklemde Okul-Çağı Mizaç Envanteri’nin psikometrik
özellikleri). 18. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ve Yardımcı Uzmanlık
Alanları Birliği Kongresi (18th World Congress of the International Association for
Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions), İstanbul, Türkiye.
Altın, M., Clark, D.A., & Karancı, N. (2007, Haziran). The role of religiosity in obsessivecompulsive cognitions and symptoms: a comparison of Canadian and Turkish
samples (Obsesif-kompülsif bilişlerde ve belirtilerde dindarlığın rolü: Kanada ve Türk
örneklemlerinin bir karşılaştırması). 5. Dünya Davranışçı ve Bilişsel Terapiler
Kongresi (V. World Cogress of Behavioral and Cognitive Therapies), Barcelona.
Altın, M., Karancı, N., Clark, D.A. (2007). Current research findings with International
Intrusive Thoughts Interview Schedule (IITIS): the Canada/Turkey experience
(Uluslararası Girici Düşüncüler Görüşme Formu’ndan [International Intrusive
Thoughts Interview Schedule, IITIS] elde edilen güncel araştırma bulguları:
Kanada/Türkiye deneyimi). OCCWG-Kültürlerarası Konferans öncesi Araştırma
13
Toplantısı (OCCWG-Cross-Cultural Preconference Research Meeting), Barcelona,
İspanya.
Karancı, A.N. (2007, Temmuz). Fostering preparedness for natural disasters through
community awareness and participation programs (Toplum farkındalığı ve katılım
programları ile doğal afetlere hazırlıklı olma davranışlarını geliştirmek). 10. Avrupa
Psikoloji Kongresi (Xth European Congress of Psychology), Prag, Çek Cumhuriyeti.
Yorulmaz, O., Karancı, A.N., Bastug, B., & Kısa, C. (2007, Temmuz). Responsibility, thoughtaction fusion and thought suppression in Turkish patients with obsessive-compulsive
disorder (Türk obsesif-kompulsif hastalarda sorumluluk, düşünce-eylem karmaşası,
ve düşünce bastırması). 10. Avrupa Psikoloji Kongresi (Xth European Congress of
Psychology), Prag, Çek Cumhuriyeti.
Karancı, A.N. (2007, Nisan). Facilitating disaster awareness in the community, the
importance of training and collaboration (Toplumda afet bilincinin oluşturulması,
eğitim ve işbirliğinin önemi). I. International Conference on National and International
Coordination, Cooperation and Humanitarian Assistance in Natural Disaster and
State of Emergency Management, Girne.
Kılıçarslan, M.A., Dirik, G., Gençöz, T., & Karancı, A.N. (2006, Eylül). Diş hastalarında
psikolojik sıkıntı (Psychological distress in complete denture patients). IADR PEF,
Trinity Koleji, Dublin.
Karancı, A.N., Abdal-Khaleque, A. M., Galavek, R., Richter, J., Bridges, K.R., et al. (2006,
Haziran). Ebeveyn yakınlığı ve red boyutlarının uluslararası değişmezliğini
genişletme:
Kısa-ABET’nin
Arap
ülkeleri,
Hırvatistan
ve
Türkiye’deki
uygulamalarından elde dilen bulgular. (Extending the cross-national invariance of the
parental warmth and rejection dimensions: Evidence from Arab Countries, Crotia and
Turkey by applying the Short-EMBU). 1. Uluslarası Kişilerarası Kabul ve Red
Kongresi (1st International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection),
İstanbul, Turkiye.
Johnston, D. M., Karancı, A.N., Arikan, M., & Hopkins, D.C. (2006, Nisan). IstanbulTürkiye’de ikamet edilen yerlerde güçlendirme: Sosyal ve ekonomik yönler.
(Residential retrofitting in Istanbul, Turkey: Social and economic considerations).
EERI Konferansı, San Francisco, ABD.
Karancı, A.N. (2005, Aralık). Travma sonrası gelişim ve yordayıcı faktörler. IV. Uluslararası
Psikolojik Travma Toplantıları, İstanbul.
Güneş, H., Karancı, N.A., Sümer, N., & Kazak Berument, S. (2005, Haziran). 1999 Marmara
Depremi’nde strese ilişkin gelişim (Stress-Related Growth among the Survivors of the
1999 Marmara, Turkey Earthquake). 6. Uluslararası Positif Psikoterapi Semineri: 21.
yüzyılda pozitif psikoterapist olma zorluğu (6th International Seminar of Positive
Psychotherapy: The Challenge to be Positive Psychotherapist in the 21th Century).
Romanya.
Karancı, A.N., & Tanrıdağlı, C. (2004, Aralık). 1999 Marmara, Türkiye afetzedelerinde
mahalle afet gönüllüsü olarak çalışmanın psikolojik sıkıntı ve travma sonrası gelişimle
ilişkileri (The effects of working as a neighbourhood disaster volunteer on general
distress and post-traumatic growth for the survivors of the 1999 Marmara, Turkey
Earthquake). Tehlikeler (Hazards), Hayderabad, Hindistan.
Karancı, N.A. (2002, Kasım). Toplumda afet sonrası travma (Addressing post-disaster
community trauma). Üçüncü Uluslararası Depremler ve Büyükşehirler Çalışma Grubu
(The Third International Workshop on Earthquakes and Megacities), Shanghai, Çin.
Akşit, B., Karancı, N.A., & Anafarta, M. (2002, Ekim). Yerel eğitimciler yoluyla afete hazırlık
eğitimi: Türkiye’de bir ilde yapılan yürürlüğe koyma ve ölçümler. (Disaster
preparedness training through local trainers: An implementation and assessment in a
province of Turkey). Tehlikeler2002 (Hazards2002), Antalya, Türkiye.
Sümer, N., Karancı, N., Kazak-Berument, S., & Güneş, H. (2002, Haziran). The role of
attachment style in adjustment to eartquake. SPSSI Convention, Toronto, Canada.
Karancı, N.A., & Akşit, B. (2000, Mayıs). Afet yönetiminde toplum katılımını oluşturmak:
Geçmiş depremlerden alınan dersler ve gelecek için çözüm önerileri. (Building
14
community participation in disaster management: Lessons learned from past
earthquakes and suggestions for the future). Tehlikeler2000: 8. Uluslararası Doğal ve
Teknolojik Tehlikeler Sempozyumu. (Hazards2000: 8th International Symposium on
Natural and Technological Hazards), Tokushima, Japonya.
Karancı, N.A., & Tümer, F. (1999, Nisan). Afet yönetiminin psikososyal yönleri: Dinar
(Türkiye) vakası. (Psychosocial aspects of disaster management: Dinar, Turkey)
case. Uluslararası Doğal Dağ Tehlikeleri Konferansı (International Conference on
Mountain Natural Hazards). 460-464, Grenoble, Fransa.
Karancı, N.A., & Aksit, B. (1998, Kasım). Kamu kuruluşlarını, özel kuruluşları ve ağları
güçlendirmek yoluyla toplumun afet yönetimine katılımını güçlendirmek: Dinar ve
Bursa’dan (Türkiye) bir vaka çalışması. (Strengthening community participation in
disaster management by strengthening governmental and non-governmental
organizations and networks: A case study from Dinar and Bursa (Turkey). Afet
Yönetimi: Kriz ve Fırsat (Disaster Management: Crisis and Opportunity), Cairns,
Avustralya.
Aksit, B., & Karancı, N. A. (1998, Temmuz-Ağustos). Local, national and global in time-space
of a disaster stricken community: Out and return migration in two communities in
Turkey (Sfete uğramış bir toplumun uzay-zamanının yereli, ulusalı ve evrenseli:
Türkiye’deki iki toplumda dış ve geri göç). 14. Dünya Sosyoloji Kongresi (14th World
Congress of Sociology), Montreal, Kanada.
Karancı, N. A., Aksit, B., Balta, E., & Uner, N. (1997, Ağustos). Dinar’da devlet deprem
konutları ölçümünde cinsiyet, eğitim ve statü, ve afet yönetiminin diğer yönleri
(Gender, education and status in the assessment of state built disaster housing and
other aspects of disaster management in Dinar, Turkey). Avrupa Sosyoloji Derneği
Kongresi, 20. Yüzyıl Avrupası: Dahil olanlar/Dışında kalanlar (European Sociological
Association Congress, 20th Century Europe: Inclusions/Exclusions), Essex
Üniversitesi, İngiltere.
Karancı, N.A., Aksit, B., & Sucuogu, H. (1996, Temmuz). Afet yönetiminin psikososyal
yönleri: 1995 Dinar depremi, Türkiye (The psycho-social aspects of disaster
management: Dinar (Turkey) 1995 earthquake). Tehlikeler-96, Altıncı Uluslararası
Doğal ve İnsan Kaynaklı Tehlikeler Sempozyumu (Hazards-96, Sixth International
Symposium on Natural and Man-Made Hazards), Toronto, Kanada.
Karancı, N.A. (1995, Mayıs). 1992 Erzincan depreminin psikolojik etkileri (Psychological
impacts of the 1992 Erzincan earthquake). Acil Durumlara Cinsiyet Yaklaşımı:
Kadınların Gerçekleri (European Symposium of Gender Approaches to Emergency
Situations: Women’s Realities), Atina, Yunanistan.
Karancı, N.A. (1994, Şubat). Şizofrenik hastaların bakıcılarının nedensel yüklemeleri (Causal
attributions of caregivers of schizophrenic patients). Şizofreni: Gelişim ve Tedavi
Üzerine Yeni Bakışaçıları (Schizophrenia: New Perspectives on Development and
Treatment). Oslo, Norveç.
Yücesoy, N.A. (1979). Bazı sigara kullananlar nikotine farmakolojik olarak bağımlı mı? (Are
some smokers pharmacologically addicted to nicotine?). BPS Yıllık Konferansı (BPS
Annual Conference), Nottingham, İngiltere.
ULUSAL KONFERANSLARDA SUNULAN ÇALIŞMALAR
Karancı, A. N., Doğulu, C., İkizer, G., & Bayraktar, H. (2015, Ocak). TACTIC Projesi:
Toplumların bir krize karşı daha iyi hazırlanması için araçlar, yöntemler ve eğitim.
ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 17. Yuvarlak Masa Toplantısı,
Ankara.
Gül, E. & Karancı, A.N. (2014, Nisan). Kişilik, olaya-ilişkin ruminasyon ve başetme yollarının
travma sonrası stres semptomları üzerindeki rolü. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi,
Bursa.
15
Doğulu, C., Karancı, A. N., İkizer, G., & Parin, S. (2014, Ocak). Afetlere karşı toplumsal
dayanıklılık göstergeleri. ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 16.
Yuvarlak Masa Toplantısı, Ankara.
Karancı, A.N. (2013, Haziran). emBRACE çerçevesinde toplumsal dayanıklılık (Community
resilience in the framework of the emBRACE). Doğal afetler: psikososyal sonuçları ve
destek çalıştayı (Workshop on natural disasters: psychosocial consequences and
support), ODTÜ, Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi.
Karancı, A.N. (2013, Mayıs). Deprem travması ve psikolojik destek. ODTÜ Jeoloji
Mühendisliği Bölümü, 50.Yıl Etkinlikleri II, ODTÜ, Ankara.
Karancı, A. N., İkizer, G., & Doğulu, C. (2013, Ocak). Afetlere karşı toplumsal dayanıklılık:
emBRACE projesi. ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 15.
Yuvarlak Masa Toplantısı, Ankara.
Karancı, A.N. (2010, Nisan). Türkiye’de yaşanılan travmatik yaşam olaylarının epidemiolojisi
ve travma Sonrası gelişim. 14. Bahar Sempozyumu, Türk Psikiyatri Derneği, Antalya.
Şakiroğlu, M., & Karancı, A.N. (2010, Nisan). Travma sonrası gelişimi yordayan faktörler. 16.
Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin.
Karancı, A.N., Eldoğan, D., Ar, Y., & Ateş, G. (2010, Nisan). Şizofreni bilgisi, hastalıkla ilgili
bilgi sahibi olmanın olumsuz tanımlamalar üzerindeki etkisi 16. Ulusal Psikoloji
Kongresi, Mersin.
Altın, M., & Karancı, A.N. (2010, Nisan). Dindarlık, suçluluk ve obsesif inançların obsesifkompulsif bozukluktaki rolleri semptom alt tiplerine göre farklılaşmakta mıdır? 16.
Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin.
Mergen, Ö., & Karancı, A.N. (2010, Nisan). Üniversite öğrencilerinin algılarına içeriden bir
bakış: uyum ve mutluluk. 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin.
Özkol, H., Sarı, S., & Karancı, N.A. (2010, Ocak). Batı Marmara seli sonrası psikososyal
müdahaleler: Psikolojik destek, yaşanılan zorluklar ve çözüm önerileri. ODTÜ Afet
Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 12. Yuvarlak Masa Toplantısı, Ankara.
Beşikçi, E., Pakhuylu, S., Raşitoğlu, Z., & Karancı, N. (2010, Ocak). İstanbul örnekleminde
deprem risk algısı, sorumluluk yüklemeleri, hazır olma ve zarar azaltma davranışları.
ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 12. Yuvarlak Masa Toplantısı,
Ankara.
Arcan, K., Gül, E., Tezer, N., Yüksel, M., & Karancı, N. A. (2009, Ocak). Medya ve afetler.
ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 11. Yuvarlak Masa Toplantısı,
Ankara.
Harma, M., Salman, S., Aktan, T., Elgin, V. M., & Karancı, N A. (2009, Ocak). Deprem riski
algısı zarar azaltma davranışlarını garanti eder mi? ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi, 11. Yuvarlak Masa Toplantısı, Ankara.
Aker, T., Karancı, A.N., & Sezgin, U. (2008, Eylül). Afet, Kriz ve Travma Psikolojisi Eğitimi.
15. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.
Karancı, N. A., Aker, T., Işıklı, S., Başbuğ, B. B., Önen, P., İzmit, E., & Yavuz, H. (2008,
Eylül). Yetişkinlerde travmatik yaşam olaylarının yaygınlığı ve travma sonrası stres
bozukluğunun değerlendirilmesi. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.
Karancı, N.A., Aker, T., Işıklı, S., Başbuğ, B. B., Önen, P., İzmit, E., & Yavuz, H. (2008,
Eylül). Yetişkinlerde Travma Sonrası Gelişim ve Yordayıcılarının Değerlendirilmesi:
Ankara Örneklemi. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.
Şakiroglu, M., & Karancı, A.N. (2008, Eylül). Depreme önlem alma davranışını yordayan
faktörler. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.
Elçi, Ö., & Karancı, A.N. (2008, Eylül). Otizmi olan çocuk ailelerinde aile tükenmişliğini
yordayan faktörler. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.
Koca-Atabey, Karancı, A.N., Aydemir, D., & Dirik, G. (2008, Eylül). Engelli üniversite
öğrencilerinde psikolojik sıkıntılar ve strese bağlı gelişim. 15. Ulusal Psikoloji
Kongresi, İstanbul.
Karancı, A.N. (2007, Aralık). Afet yönetiminde halk katılımının önemi. Afet Yönetiminin
Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli, Afet Sempozyumu, TMMOB, Ankara.
16
Karancı, A.N. (2007, Ekim). Deprem zararlarını azaltmak ve hazırlıklı olmak: Halk katılımının
önemi. Afete Dirençli Şehir Denizli Çalıştayı, Denizli.
Karancı, A.N. (2007, Mayıs). Hangi psikoterapi daha etkili? (Davetli Konferans). III. Prof. Dr.
Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Ankara.
Karancı, A.N. (2007, Mayıs). Depreremzede Psikolojisi. (Davetli Konferans). Doğal Afet
Semineri, Erzincan.
Karancı, A.N. (2006, Eylül). Afetlerle yaşamak. (Davetli Konferans). 14. Ulusal Psikoloji
Kongresi, Ankara.
Karancı, A.N., Aytolun, N., & Erol, Y. R. (2006, Eylül). Depremlere hazırlıklı olmak: Kasım
2005 İzmir Depremi sonrası durum. (Poster sunumu). 14. Ulusal Psikoloji Kongresi,
Ankara.
Altın, M., & Karancı, A.N. (2006, Eylül). Obsesif-kompulsif semptomatoloji abartılı sorumluluk
agısı ve kontrol odağı. (Sözel bildiri). 4. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara.
Yorulmaz, O., Dirik, G., Karancı, A.N., & Burns, L. (2006). Padua Envanteri-Washington
Eyalet Üniversitesi Revizyonu (PE-WEUR): Türkçe versiyonunun psikometrik
değerlendirmesi. (Sözel bildiri). 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara.
Dirik, G., & Karancı, A.N. (2006, Eylül). Romatoid artrit hastalarında travma sonrası gelişim.
(Sözel bildiri). 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara.
Karancı, A.N., & Dirik, G. (2006, Eylül). Artrit öz yeterlik ölçeğinin değerlendirilmesi. (Poster
sunumu). 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara.
Karancı, A.N., Dirik, G., & Yorulmaz, O. (2006, Eylül). Eysenck Kişilik Anketinin Gözden
Geçirilmiş Kısaltılmış Formunun (EPQR-A) Türkçe uyarlamasının güvenirlik ve
geçerlik çalışması. (Poster sunumu). 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara.
Eremsoy, E., Karancı, A.N., & Kazak-Berüment, S. (2006, Eylül). Güçler ve Güçlükler
Anketinin (The Strengths and Difficulties, SDQ) Türk örneklem için psikometrik
özellikleri. (Poster sunumu). 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara.
Karancı, A.N. (2005, Nisan). Afet Yönetim Stratejisi: Toplumsal Katılım. 58. Türkiye Jeoloji
Kurultayı, Ankara.
Acarturk, C., Karancı, N.A., & Aker, T. (2004, Aralık). Predictors of post-traumatic growth
among the Marmara 1999 earthquake survivors (1999 depremini yaşayanlarda
travma sonrası gelişimin yordayıcıları). (Poster sunumu). Ruhsal Travma Toplantıları,
İstanbul.
Karancı, A.N. (2004, Temmuz). Afet yönetim modeline toplumsal katılım. Sivil Toplum
Kuruluşlarının ve Gönüllülerin Afet Yönetim Modeline Katkıları Sempozyumu,
İstanbul.
Dirik, G., Karancı, A.N., & Yorulmaz, O. (2004, Eylül). Yetişkinlerin çocukluk anıları ve sosyal
kaygı. XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.
Elçi, Ö., & Karancı, A.N. (2004, Eylül). Otizmi olan çocukların ailelerinde travma sonrası
büyümeyi yordayan faktörler. XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.
İnözü, M., Yorulmaz, O., & Karancı, A.N. (2004, Eylül). Farklı örneklem gruplarında aşırı
sorumluluk algısı ve obsesif-kompulsif davranış örüntüleri. 13. Ulusal Psikoloji
Kongresi, İstanbul.
Karancı, N.A. (2002, Eylül). Afetlerle başa çıkmak: Birey, toplum ve katılım. 12. Ulusal
Psikoloji Kongresi, Ankara.
Dirik, G., Karancı, N.A. (2002, Eylül). Acil ameliyat olan hastaların kaygı düzeyleri. 12. Ulusal
Psikoloji Kongresi, Ankara.
Yalçınkaya, Ö., & Karancı, N.A. (2002, Eylül). Öz yeterlilik ve karar verme dengesinin sigara
içme davranışı ile ilişkileri: Kuramlar üstü model çerçevesinde bir değerlendirme. 12.
Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara.
Yorulmaz, O., Karancı, N.A., & Tekok Kılıç, A. (2002, Eylül). Sorumluluk algısının obsesif
kompulsif davranış örüntülerindeki yeri. XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara.
Karancı, N.A. (2002, Nisan). Klinik Psikolojide ölçme ve değerlendirme: Sorunlar ve çözüm
önerileri. I. Prof. Işık Savaşır Sempozyumu, Ankara.
Karancı, N. A. (2002, Mart). Bilgi Toplumu ve Psikoloji: Yorum. Bilgi Toplumuna Geçiş,
TÜBİTAK, Ankara.
17
Akşit, B., Karancı, N.A., & Gündüz-Hoşgör, A. (2000, Ekim). Sokakta çalışan çocuklar:
Diyarbakır, Adana ve İstanbul’dan çocuğa, aileye ve topluma ilişkin gözlemler. 3.
Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara.
Sümer, N., Karancı, N., Güneş, H., & Kazak-Berüment, S. (2000, Eylül). Depremin olumsuz
etkileri ile başa çıkmayı ve uyumu yordayan psikolojik etmenler. 11. Ulusal Psikoloji
Kongresi, İzmir.
Gökler, I., Karancı, N. A., Kazak-Berüment, S., Sümer, N., & Arslantaş, H. (2000, Eylül).
1999 Marmara depremi sonrası çocuklarda stres belirtileri ve bunları yordayan
değişkenler. 11. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir.
Kazak-Berument, S., Arslantaş, H., Gökler, I., Karancı, N. A., & Sümer, N. (2000, Eylül).
Depremin çocuklar üzerindeki etkilerini belirleyen risk ve koruyucu faktörler. 11.
Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir.
Karancı, N. A. (2000, Şubat). Deneyimler: Marmara depremi öncesi yürütülen deprem
çalışmaları. Travma ve Sonrası: Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına 13. Sempozyum,
Ankara.
Karancı, N. A. (2000, Mayıs). Depremin psikolojik etkileri ve aile. Başbakanlık Aile Araştırma
Kurumu, Aile Eğitimi Seminerleri, Ankara.
Karancı, N.A., Akşit, B., & Sucuoğlu, H. (1999, Mart). Strengthening community participation
in disaster management by strengthening governmental and non-governmental
organizations and networks: A case study from Dinar and Bursa (Turkey) (Kamu
kuruluşlarını, özel kuruluşları ve ağları güçlendirmek yoluyla afet yönetimine toplum
katılımını güçlendirmek: Dinar ve Bursa’dan bir vaka çalışması). International
Workshop on Recent Earthquakes and Disaster Prevention Management
(Uluslararası Yakın Zamandaki Depremler ve Afet Önleme Yönetimi Çalışma Grubu).
ODTÜ, Ankara, Report No:METU/DMC 99-02; 191-198.
Akşit, B., & Karancı, N. A. (1999). Social and psychological lessons learned from Dinar
Earthquake and mitigation activities in Bursa (Dinar depreminden alınan sosyal ve
psikolojik dersler ve Bursa’da azaltma çalışmaları). Urban Settlements and Natural
Disasters, Proceeedings of UIA Region II Workshop (Kentsel Yerleşme ve Doğal
Afetler, UIA 2. Bölgede Yapılanlar Çalışma Grubu), 37-50. Armoni Basım Evi, Ankara.
Karancı, N.A. (1999). Afetlerin psiko-sosyal boyutları. Deprem Güvenli Konut Sempozyumu,
95-99, Ankara: Mesa Yayınları.
Karancı, N.A. (1999, Kasım). Afetlerin psiko-sosyal yönleri. Afet Eğitimi Sempozyumu,
ODTÜ, Ankara.
Karancı, N.A., & Alkan, N. (1998, Eylül). 1995 Dinar depremi sonrasında yaşanan psikolojik
sıkıntılar ve kullanılan başa çıkma stratejileri. X. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara.
Karancı N., Kuşçu M.K., Tunçay I., & Göktepe E. (1997). Camberwell Aile Görüşmesi ve
Duygu İfadesi skalalarının Türkçe uyarlanması, ön bulgular. 33. Ulusal Psikiyatri
Kongresi, Tam Metin Kitabı; Antalya: p. 198-200.
Karancı, N.A. (1997, Eylül). Erzincan’lıların afet yönetimi ile ilgili değerlendirmeleri ve
beklentileri. Dördüncü Ulusal Deprem Mühendisliği Kongresi, Ankara.
Alkan, N., Balta, E., Karancı, N. A., & Akşit, B. (1997, Eylül). Dinar halkının 1995 depremi
sonrası psiko-sosyal durumu ve afet yönetimi ile ilgili görüşleri. Dördüncü Ulusal
Deprem Mühendisliği Konferansı, Ankara.
Karancı, N.A. (1996). Afetlerin psikolojik etkileri (Erzincan ve Dinar örnekleri). T.C. Bayındırlık
ve İskan Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü: Afete karşı
hazırlık ve Yönetimi Kursu: Balıkesir İli Gönen İlçesi Afet Senaryosu Uygulaması,
Ankara.
Karancı, N.A., & Rüstemli, A. (1994). Erzincan depremi sonrası stres tepkileri. 13. Ulusal
Psikoloji Kongresi, İzmir.
Karancı, N.A. (1994). Şizofren hasta yakınları: Ailede yükler ve beklentiler. 13. Ulusal
Psikoloji Kongresi (Aile Sistemi: Olağan ve Olağandışı Durumlarda Etkileşim Paneli),
İzmir.
Karancı, N.A., & Rüstemli, A. (1994). 1992 Erzincan depreminin psikososyal etkileri. Afete
Karşı Hazırlık ve Yönetimi, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara.
18
Karancı, N.A. (1991). Davranış tedavileri. Türk Spastik Çocuklar Derneği, 1990-1991 Bilimsel
Toplantıları, İstanbul.
Karancı, N.A. (1989, Ekim). Davranış terapileri. Psikiyatrik Tedaviler ve Davranışçı Teknikler
Sempozyumu, Sivas.
Karan, D., Karancı, N. A., Uçman, P., & Okyayuz, Ü. (1989, Ekim). Klinik psikolojinin bugünü
ve geleceği. 25. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Mersin.
Karancı, N.A. (1989, Ekim). Göğüs cerrahisi hastalarında hastalık için yapılan nedensel
atıflar ve sosyal destek ile depresyonun ilişkileri. 25. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik
Bilimler Kongresi, Mersin.
Karancı, N.A. (1988, Eylül). Bilişsel-davranış terapileri. 5. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.
Karancı, N.A. (1988). Kaygı ile davranışsal ve bilişsel başa çıkma teknikleri. 24. Ulusal
Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Ankara.
Karancı, N.A. (1986). Psikiyatri hastalarının ruhsal rahatsızlarını algılama boyutları ve bu
boyutların gelecek beklentisi ile ilişkileri. 4. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.
Hortaçsu, N., & Karancı, N.A. (1984). Üniversite gençliğinde kız-erkek arkadaşlıkları. I.
Felsefe ve Sosyal İlimler Kongresi, Erzurum.
Karancı, N.A. (1981). Smoking typology and implications for adapting a differential treatment
approach to smoking cessation (Sigara içme tipolojisi ve sigaranın bırakılmasına
ayırımlı tedavi yaklaşımı adaptasyonu ve implikasyonları). 4. Akdeniz Sosyal
Psikiyatri Kongresi, Ankara.
KİTAPLAR, KİTAP BÖLÜMLERİ ve UZMAN RAPORLARI
Karancı, A. N., Doğulu, C., Yılmaz, S., İkizer, G., & Bayraktar, H. (2015). TACTIC WP7: Short
Report on Workshop 2, Case Study Earthquakes in Turkey (TACTIC WP7: 2. Çalıştay
hakkında Kısa Rapor, Türkiye’deki Depremler Vaka Çalışması). Ankara, Türkiye:
TACTIC Projesi adına Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
Karancı, A. N., Doğulu, C., Yılmaz, S., & Bayraktar, H. (2015). TACTIC WP7: Short Report
on Workshop 1, Case Study Earthquakes in Turkey (TACTIC WP7: 1. Çalıştay
hakkında Kısa Rapor, Türkiye’deki Depremler Vaka Çalışması). Ankara, Türkiye:
TACTIC Projesi adına Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
Karancı, A. N., Ikizer, G., & Doğulu, C. (2015). emBRACE WP4 Report: Archetypes of
personal attributes and cognition for psycho-social resilience from narratives
(emBRACE WP4 Raporu: Psikososyal dayanıklılık için öykülerden elde edilen kişisel
özelliklerin ve bilişlerin arketipleri). Ankara, Türkiye: emBRACE Projesi adına Orta
Doğu Teknik Üniversitesi.
Karancı, A. N., Doğulu, C., İkizer, G., & Ozceylan, D. (2014). emBRACE WP5 Case Study:
Earthquakes in Turkey (emBRACE WP5 Vaka Çalışması: Türkiye’deki depremler).
Ankara, Türkiye: emBRACE Projesi adına Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
Karancı, A. N., İkizer, G., Doğulu, C., Jülich, S., & Kruse, S. (2013). emBRACE WP6:
Participatory assessment workshops in the case study areas: Documentation of the
second stakeholder workshop (emBRACE WP6: Vaka çalışması bölgelerinde
katılımcı değerlendirme: İkinci paydaş çalıştayının belgelenmesi). Ankara, Türkiye:
emBRACE Projesi adına Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Swiss Federal Research
Institute WSL.
Tezgider, G., Karancı, A., Kalaycıoğlu, S., & Başbuğ Erkan, B. (2013). Güvenli Yaşamak:
Afetlerden Korunmayı Öğreniyoruz (Aile Afete Hazırlık El Kitabı). ODTÜ, Afet Yönetim
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara.
Karancı, N. (2013). Facilitating community participation in disaster risk management: Risk
perception and preparedness behaviors in Turkey (Afet risk yönetiminde toplum
katılımını artırmak: Türkiye’de risk algısı ve hazırlıklılık davranışları). In H. Joff et al.
(eds), Cities at Risk: Living with Perils in the 21st Century (pp. 93-108). Springer. doi:
10.1007/978-94-007-6184-1-6.
19
Birkmann, J., Changseng, D., Abeling, T., Huq, N., Karancı, A. N.,…Jülich, S. (2012).
emBRACE WP1: Systematization of different concepts, quality criteria, and indicators
(emBRACE WP1: Farklı kavramların, nitelik kriterlerinin ve göstergelerin
sistematizasyonu). emBRACE Konsorsiyumu.
Changseng, D., Wolfertz, J., Setiadi, N., Karancı, A. N., Koçak İkizer, G., Kühlicke, C.,…,
Fordham, M. (2012). emBRACE WP1: Early discussion and gap analysis on
resilience (emBRACE WP1: Dayanıklılık üzerine ilk tartışmalar ve boşluk analizi).
emBRACE Konsorsiyumu.
Karancı, A.N., Aker, T.A., Işıklı, S., Erkan, B.B., Gül, E., & Yavuz, H. (2012). Türkiye’de
travmatik yaşam olayları ve ruhsal etkileri. Matus Basımevi.
Gülkan, P., & Karancı A.N. (2012). Grassroots participation vs. dictated partnership:
Anatomy of the Turkish risk management reality. In Disaster Risk and Vulnerability:
Mitigation through Mobilizing Communities and Partnerships, E. C. Haque and D.
Etkin (Eds.), p.p. 137-153, McGill –Queen’s University Press.
Karancı, A.N., Gençöz, T., Yorulmaz, O., & İnözü, M. (Ed) (2012). Obsesif-kompulsif
bozukluk: bilişsel-davranışçı yaklaşım, terapi ve sık kullanılan ölçekler. Türk
Psikologlar Derneği Yayınları, No: 37, Ankara.
Johnston, D., & Karancı, A.N. (2010). Overcoming social and economic barriers to seismic
retrofitting of residential buildings in Turkey and New Zealand (baskıda).
Karancı, A. N. (2009). Psychosocial aspects of disaster risk management. In P. Gülkan & B.
Erkan-Basbuğ (Eds), Perspectives in Disaster Management, METU Disaster
Management Implementation and Research Center, (pp. 41-63), METU Press,
Ankara.
Karancı, A.N. (2009). Travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde bilişsel-davranışçı
yaklaşımlar. I. Savaşır, G. Soygüt, E. Barışkın (Eds.) içinde, Bilişsel-Davranışçı
Terapiler. Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara
Karancı, N.A., Gençöz, F., & Bozo, Ö. (Eds) (2007). Psikolojik Sağlığımızı Nasıl Koruruz? I:
Çocukluk ve Ergenlik, ISBN: 9944-344-31-9, ODTÜ Yayıncılık, Ankara.
Karancı, N.A., Gençöz, F., & Bozo, Ö. (Eds) (2007). Psikolojik Sağlığımızı Nasıl Koruruz? I:
Yetişkinlik ve Yaşlılık, ISBN: 9944-344-32-6, ODTÜ Yayıncılık, Ankara.
Karancı, A.N. (2005). Afetzede psikolojisi ve hazırlıklı olma/zarar azaltma davranışları. Afet
Yönetiminin Temel İlkeleri, JICA Türkiye Ofisi Yayın No: 1, 93-99.
Karancı, N.A. (Ed.) (2005). Klinik psikoloji eğitimi: Türkiye’de güncel durum, sorunlar ve
çözüm önerileri. Detamat, (ISBN 975-270-910-9), Ankara, Turkey.
Karancı, N.A., Yalciner, A. C., Anafarta, M., Toker, Y., Kisacik, D., & Agduk, S. F. (2002).
Hazards 2002: Ninth international symposium on natural and human-made disasters:
Book of abstracts (Tehlikeler 2002: Dokuzuncu uluslararası doğal ve insan kaynaklı
afetler sempozyumu: Öz kitabı), ISBN: 975-92728-0-6, Desen Ofset, Ankara, Türkiye.
Aksit, B., Karancı, N.A., & Gündüz-Hoşgör, A. (2001). Working street children in three
metropolitan cities: A rapid assessment (Üç büyük şehirde çalışan sokak çocukları:
Hızlı bir ölçüm). International Labour Office (Uluslararası Çalışma Ofisi), Geneva.
Karancı, N.A., Aksit, B., Anafarta, M., & Özdemir, M. (2001). Afetlere karşı hazırlıklı olmak
için halk eğitimi: Eğitici el kitabı. Ankara: Elma Matbaacılık.
Karancı, N.A., Aksit, B., Anafarta, M., & Oğul, M. (1999). Depreme karşı hazırlıklı olmak için
öğretme ve uygulama kılavuzu: Eğitici el kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve
Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara.
Karancı, N. A. (Ed.). (1997). Farklılıkla yaşamak: Aile ve toplumun farklı gereksinimleri olan
bireylerle birlikteliği. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Karancı, N. A., Sucuoğlu, H. & Akşit, B. (1996). The disaster management system in Dinar:
Institutional and psychosocial capacity building (Dinar’daki afet yönetim sistemi:
Kurumsal ve psikososyal kapasite oluşturulması). Ankara: Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Deprem Mühendisliği araştırma Merkezi. (Rep. No: METU/EERG 96-06).
20
SEMİNERLER
ODTÜ (SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ) ve DİĞER KURUMLAR
Afet ve Travma: Psikolojik Etkileri ve Psikososyal Destek. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
2015, Aralık.
Afetlerde Psikososyal Destek. AFAD, Ankara. 2011, Eylül.
Afetlere Hazırlıklı Mıyız? Eskişehir Kent Konseyi ve Afet Çalışma Grubu Konferansı. 2010,
Nisan.
Psychological aspects of disaster risk mitigation and preparedness. University College
London, Earthquake and People Interaction (EPI) Center, Londra. Ocak, 2009.
Psikolojik İlk Yardım Semineri. Türkiye Merkez Bankası çalışanlarına sekiz kez verilmiştir.
Kasım-Aralık 2008, Ankara.
Afetlerin Psikolojik Boyutları. Psikoloji Günleri IV. Okan Üniversitesi. Nisan, 2008.
Stres ve Basa Çıkma Yöntemler. İçişleri Bakanlığı, 92. Dönem Kaymakamlık Kursu programı
kapsamında konferans, 26 Subat 2008.
Afetzede Psikolojisi. Bala'da Kaymakamlığın düzenlediği eğitim programı kapsamında
konferans, 28 Şubat 2008.
Afetzede Psikolojisi ve Psikolojik İlk Yardım Semineri. Avrupa Doğal Afetler Eğitim Merkezi,
Kasım, 2007, Ankara.
Afet Zarar Azaltmada Psikolojinin Önemi. İç İşleri Bakanlığı Eğitim Birimi ve Japonya
Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA). Bakanlık teknik personeli için eğitim programı (8
grupla tekrarlanmıştır), 2007.
Afetlerin Psiko-Sosyal Boyutları, Afetlere Dirençli Şehir Denizli Sempozyumu, Ekim, 2007,
Denizli.
Afetzede Psikolojisi. İç İşleri Bakanlığı Eğitim Birimi ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı
(JICA). Yöneticiler için eğitim programı (pek çok sayıda grup için tekrarlanmıştır),
2005 ve 2006.
Afetlere psikososyal yaklaşım: Erzincan 1992’den Çankırı 2001’e genel bir değerlendirme.
Türkiye Sosyal Psikiatri Derneği, Kasım, 2001.
İş hayatında stress ve başa çıkma yolları. TED Ankara Koleji, Dr. T. Gençöz ile birlikte,
Ağustos, 2001.
Göğüs hastalıklarında hastaların algıları. Ankara Numune Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü
1999-2000 yılı Seminer Programı, Nisan, 2000, Ankara.
Stres ve başa çıkma stratejileri. ODTÜ personeline verilen seminer, Dr. T. Gençöz ve Dr. F.
Gençöz ile birlikte, 9 -10 Mart, 2000, Ankara.
Panel: "Scouts in Community Activities: Potential roles of scouts in earthquake preparedness
and response" (“Toplum aktivitelerinde gözcüler: Gözcülerin depreme hazırlık ve
cevaptaki potansiyel rolleri). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Şubat, 2000, Ankara.
Depremlere hazırlıklı olalım: Eğitici eğitimi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Ankara
Şubesi, 15 -16 Ocak, 2000, Ankara.
Stres yönetimi. ODTÜ (güvenlik görevlilerine verilen seminer). Temmuz, 1999.
Kriz ve stres yönetimi. ODTÜ, Geliştirme Vakfı Özel Lisesi, 1998.
Afetlerin psiko-sosyal yönleri (1994’den itibaren Avrupa Doğal Afetler Eğitim Merkezi’nin
[European Natural Disasters Education Center (AFEM]) çeşitli toplantılarında ve Sivil
Savunma Koleji’nde verildi.
An interdisciplinary approach to disaster management: From Erzincan and Dinar to Bursa
(Afet yönetimine disiplinlerarası bir yaklaşım: Erzincan, Dinar ve Bursa’dan). Koç
Üniversitesi, 11 Mayıs 1999, Prof. B. Akşit ile birlikte sunuldu.
Hasta yakınlarının dünyası: Empati ve iletişim. Sevgi Hastanesi personeli, 1997, Ankara.
İş hayatında stres ve başa çıkma yolları. 1987’den itibaren çeşitli kurumlarda verilen seminer.
21
TEZ (DOKTORA) YÖNETİMİ
Çağlayan, P. (2016). The determinants of posttraumatic growth and posttraumatic stress
among motor vehicle accident survivors: Personality, coping mechanisms, and
ruminations.
Özekin-Üncüer, F. (2015). Parenting styles, self-ambivalence, cognitive and emotional
regulation in relation to obsessive-compulsive symptomatology.
İkizer, G. (2014). Factors related to psychological resilience among survivors of the
earthquakes in Van, Turkey. Kasım.
Demirsöz, T. (2014). Possible underlying mechanisms of thought–action fusion and related
appraisal processes as a function of perseverative obsessive-compulsive like
reasoning. Ağustos.
Eyüpoğlu, H. (2014). The effect of childhood violence history, intimate partner violence,
negative attributional style, social support and coping strategies on psychological
symptomatology of Turkish professional women. Temmuz.
Gül, E. (2014). Prevalence rates of traumatic events, probable PTSD and predictors of
posttraumatic stress and growth in a community sample from İzmir. Ocak.
Özüorçun Küçükertan, N. (2013). Intergenerational transmission of maternal war related
trauma experiences to their offspring’s well-being among Turkish Cypriots: Mediator
role of parenting styles. Eylül.
Yüksel, M.M. (2013). Siblings of patients with schizophrenia: Testing the stress and coping
model.
Arcan, K. (2012). Psychological predictors of problem gambling behaviors. Haziran.
Şakiroglu, M. (2011). Positive outcomes among the 1999 Düzce earthquake survivors:
Earthquake preparedness behaviour and posttraumatic growth. Temmuz.
Orbay, Özge. (2009). Resilience/vulnerability factors as predictors of Turkish university
students’ adjustment to college.
Altın, M. (2009). A cross-cultural investigation of obsessive compulsive disorder
symptomatology: The role of religiosity and relgious affiliation.
Baştuğ, B. (2008). The roles of perceived expressed emotion of the schizophrenic patients
and the expressed emotion of their caregivers on symptom severity and quality of life.
Ocak.
Hacıömeroğlu, A. B. (2008).Perceived parental rearing behaviors, responsibility attitudes and
life events as predictors of obsessive compulsive symptomatoplogy: Test of a
cognitive model. Ocak.
Eremsoy, E. C. (2007). How do parental, familial, and child characteristics differentiate
conduct-disordered children with and without psychopathic tendencies.
Anafarta, M. (2007). The psychometric qualities of the knowledge of secure base scriptprompt word outline method: Multi-sample evaluation of the validity and the reliability.
Eylül.
Yalçınkaya Alkar, Ö. (2006). The relationship of expressed emotion and psychosocial
variables with the quality of life of haemodialysis patients: An analysis within the
conservation of resources model.
Dirik, G. (2006). Posttraumatic growth and psychological distress among rheumatoid arthritis
patients: An evaluation within the conservation of resources theory.
TEZ (Yüksek Lisans) YÖNETİCİLİKLERİ
Ayaz, T. (2011). The contributory roles of attachment styles, coping and affect regulation
strategies on bereavement. Kasım.
Yarar, O.F. (2011). Effects of inhibitory mechanisms and thought suppression tendency on
the frequency and intensity of traumatic intrusions. Ocak.
22
Yüksel, M.M. (2008). The effects of brief psychoeducation program on the perceived
expressed emotion levels of the outpatient schizophrenic patients and expressed
emotion levels and burn out levels of their key relatives. Ağustos.
Arikan, G. (2007). Prevalence of traumatic events and determinants of posttraumatic growth
in university students. Temmuz.
Tanrıdaglı, Z. C. (2005). The effects of being a “Neighborhood Disaster Volunteer” on
psychological distress and posttraumatic growth among the survivors of the 1999
Marmara Earthquake.
Altın, M. (2004). Responsibility attitudes and locus of control as predictors of obsessivecompulsice symptomatology: An analysis within the cognitive model.
Birol, A. S. (2004). Predictor variables of psychological distress and perceived growth
following motor vehicle accidents.
Elçi, Ö. (2004). Predictive values of social support, coping styles and stress level in
posttraumatic growth and burnout levels among the parents of children with autism.
Kesimci, A. (2003). Perceived social support, coping strategies and stress-related growth as
predictors of depression and hopelessness in breast cancer patients.
Yorulmaz, O. (2002). Responsibility and perfectionism as predictors of obsessive-compulcive
symptomatology: A test of cognitive model.
Gökler, I. (2001). Post-traumatic stress symptoms in children and adolescents due to the
Marmara earthquake and predictive variables.
İnandılar, H. (2001). Predictors of expressed emotion in families of schizophrenic patients.
Dirik, G. (2001). The relationship of coping strategies, perceived social support and medical
history variables with anxiety in emergency surgery patients.
Yalçınkaya, Ö. (2001). The relationship of self-efficacy and decisional balance to smoking
behavior in a Turkish sample: An analysis within the transtheoretical model.
Güneş, H. (2001). Gender differences in distress levels, coping strategies, stress related
growth and factors associated with psychological distress and perceived growth
following the 1999 Marmara earthquake.
Zabunoğlu, S. (1999). Predictors of eating attitudes among Turkish university students.
Oral, M. (1999). The relationship between dimensions of perfectionism, stressful life events
and depressive symptoms in university students: A test of the diathesis stress model
of depression.
Alkan, N. A. (1998). Distress reaction of victims of 1 October 1995 Dinar Earthquake: An
analysis within the cognitive theory of stress and coping.
Duru, Ç. (1998). Anxiety and depression: Searching the distinctive and overlapping features.
Guney, S. (1992). Coping strategies of children with sadness/unhappiness and their
relationship with levels of depression.
Gençöz, F. (1990). Basketball skills training and its effects on the maladaptive behaviour
patterns of trainable mentally retarded children.
Dikencik, T. (1990). Positive and negative mood related activities and their effectiveness in
alleviating depressed mood.
Kuyucu, S. (1990). Modified systematic desensitisation combined with the self-instructional
technique. M.S Thesis
Soygüt, G. (1989). The relationship of social support life events and paid employment on
depressive symptoms among married women.
Gökova, C. (1989). Validity and reliability of the Langner Psychiatric Impairment Scale in a
Turkish student population.
Taş, Y. (1988). Fear reduction in cat phobia: Effectiveness of manipulating imagery script
contents with response propositions and stimulus propositions in two systematic
desensitisation procedures.
Sümer (Bulut), C. (1988). Comparison of a modified systematic desensitization procedure
with classic systematic desensitization in the treatment of public speaking anxiety.
23
OKUTULAN DERSLER
GELİŞTİRİLEN DERSLER
Psy. 440 Afet Psikolojisi
Psy. 567 Afetlerin Psikolojik ve Sosyal Yönleri
LİSANS DERSLERİ
Psy. 101 Psikolojiye Giriş I
Psy. 102 Psikolojiye Giriş II
Psy. 272 İnsan Sinir Sistemi
Psy. 281 Öğrenme
Psy. 332 Zeka Testi
Psy. 341 Uyum Psikolojisi
Psy. 342 Psikopatoloji
Psy. 374 Fizyolojik Psikoloji
Psy. 394-390 Klinik Psikolojide Çalışma Grubu
Psy. 431 Kişilik Değerlendirmesi
Psy. 441 Psikoterapi Teorileri
Psy. 490-491 Klinik Psikolojide Alan Uygulamaları
Psy. 426 Çocuklukta Gelişimsel Bozukluklar
Psy. 440 Klinik Psikoloji Konuları: Bilişsel-Davranışsal Terapiler
Psy. 440 Afet Psikolojisi
LİSANSÜSTÜ DERSLER
Psy. 531 Klinik Değerlendirme
Psy. 541 Çocukluk Psikopatolojisi
Psy. 543-Psy. 544 Yetişkinlik Psikopatalojisi ve Psikoterapi (I - II)
Psy. 567 Afetlerin Psikolojik ve Sosyal Yönleri
Psy. 599 Yüksek Lisans Tezi
Psy. 681. Klinik Psikolojide Uygulamalar
Psy. 811-Psy. 911 Özel Çalışmalar
24

Benzer belgeler