ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ

Transkript

ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
001301 E 1 MOD.EKİNOXE KOFRA
001302 E 2 MOD.EKİNOXE KOFRA
001304 E 4 MOD.EKİNOXE KOFRA
001306 E 6 MOD.EKİNOXE KOFRA
001308 E (8+1) MOD.EKİNOXE KOFRA
001311 E 1 SIRA 13 MODÜL EKİNOXE KOFRA
001312 E 2 SIRA 26 MODÜL EKİNOXE KOFRA
001313 E 3 SIRA 39 MODÜL EKİNOXE KOFRA
001314 E 4 SIRA 52 MODÜL EKİNOXE KOFRA
001328 E 8+1 MOD.EKİNOXE KOFRA KAP.BYZ
001331 E 1 SIRA 13MOD.EKİ. KOF. KAP.BYZ
001332 E 2 SIRA 26MOD.EKİ. KOF. KAP.BYZ
001333 E 3 SIRA 39MOD.EKİ. KOF. KAP.BYZ
001334 E 4 SIRA 52MOD.EKİ. KOF. KAP.BYZ
001338 E 8+1 MOD.EKİNOXE KOF.KAP.ŞEFFAF
001341 E 1SIRA 13MOD EKİ. KOF.KAP.ŞEF.
001342 E 2SIRA 26MOD EKİ. KOF.KAP.ŞEF.
001343 E 3SIRA 39MOD EKİ. KOF.KAP.ŞEF.
001344 E 4SIRA 52MOD EKİ. KOF.KAP.ŞEF.
001351 E 1 SIRA EKİNOXE ARKA PLAKA
001352 E 2 SIRA EKİNOXE ARKA PLAKA
001353 E 3 SIRA EKİNOXE ARKA PLAKA
001354 E 4 SIRA EKİNOXE ARKA PLAKA
001361 E 1 SIRA EKİ. 15MM YUKS.PARÇASI
001362 E 2 SIRA EKİ. 15MM YUKS.PARÇASI
001363 E 3 SIRA EKİ. 15MM YUKS.PARÇASI
001364 E 4 SIRA EKİ. 15MM YUKS.PARÇASI
001371 E 1 SIRA EKİ. 50MM YUKS.PARÇASI
001372 E 2 SIRA EKİ. 50MM YUKS.PARÇASI
001373 E 3 SIRA EKİ. 50MM YUKS.PARÇASI
001374 E 4 SIRA EKİ. 50MM YUKS.PARÇASI
001389 E EKİNOXE KOFRA MÜHÜRLEME KİTİ
001390 E 8/9 MOD EKİNOXE KOFRA KİLİTİ
001391 E 13 MOD EKİNOXE KOFRA KİLİTİ
001392 E EKİNOXE DİKEY BİRLEŞTİRME AKS.
001393 E EKİNOXE YATAY BİRLEŞTİRME AKS.
001395 E EKİNOXE KABLO KAN. MON.PLAKASI
001396 E EKİNOXE KABLO KAN. MON. AKS.
001398 E EKİNOXE KOF. İÇİN ESNEK RAKOR
001660 E NX ICIN 5 MODUL BOSLUK KAPAGI
001662 E NX ICIN 13 MODUL BOSLUK KAPAGI
001665 E XL3 160 18 MOD.BOSLUK KAPAĞI
001917 E PLEXO3 ÇOK AMAC. KUTU 2 SIRA
001918 E PLEXO3 ÇOK AMAC. KUTU 3 SIRA
001955 E PLEXO3 ESNEK RAKORLAR
001961 E PLEXO3 BOSLUK KAPAGI 5MODÜL
001964 E PLEXO3 12 MODUL ORTU KAPAGI
001965 E PLEXO3 18 MODUL ORTU KAPAGI
001966 E PLEXO3 KOF. ICIN ANAHT. KİLİT
001967 E PLEXO3 BIRLEŞTIRME AKSESUARI
24.01.2014
Amb
10
10
10
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
20
10
10
1
1
1
20
2
2
1
2
Fiyat TL
16,40 TL
16,40 TL
19,50 TL
44,20 TL
84,80 TL
110,00 TL
176,00 TL
261,00 TL
298,00 TL
51,30 TL
64,70 TL
88,00 TL
109,00 TL
166,00 TL
64,70 TL
75,00 TL
106,00 TL
134,00 TL
176,00 TL
31,20 TL
47,90 TL
57,60 TL
91,70 TL
75,00 TL
91,70 TL
106,00 TL
127,00 TL
109,00 TL
127,00 TL
149,00 TL
172,00 TL
37,50 TL
67,90 TL
57,60 TL
51,30 TL
51,30 TL
67,90 TL
64,70 TL
4,69 TL
4,11 TL
8,77 TL
15,80 TL
172,00 TL
201,00 TL
30,50 TL
4,82 TL
46,70 TL
68,90 TL
29,10 TL
81,70 TL
1
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
001968 E PLEXO3 MÜHÜRLEME APARATI
001969 E PLEXO3 DUVARA TESPIT ELEMANI
001970 E PLEXO3 MENTESE AKSESUARI
002800 E 0,1-0,16A (100KA)MOT.KOR.SALT.
002801 E 0,16-0,25A(100KA)MOT.KOR.SALT.
002802 E 0,25-0,4A(100KA)MOT.KOR.SALT.
002803 E 0,4-0,63A(100KA)MOT.KOR.SALT.
002804 E 0,63-1A(100KA)MOTOR KOR.SALT.
002805 E 1-1,6A(100KA)MOTOR KORUM.SALT.
002806 E 1,6-2,5A(100KA)MOTOR KOR.SALT.
002807 E 2,5-4A(100KA)MOTOR KORUM.SALT.
002808 E 4-6,5A(100KA)MOTOR KORUM.SALT.
002809 E 6,3-10A(100KA)MOTOR KORU.SALT.
002810 E 9-14A(25KA)MOTOR KORUMA SALT.
002811 E 13-18A(25KA)MOTOR KORUMA SALT.
002812 E 17-23A(25KA)MOTOR KORUMA SALT.
002813 E 20-25A(25KA)MOTOR KORUMA SALT.
002814 E 24-32A(25KA)MOTOR KORUMA SALT.
002816 E 1NO+1NC HATA SINYAL KONTAGI
002817 E 1NO+1NC YARDIMCI KONTAK
002818 E 2NC YARDIMCI KONTAK
002822 E MOT.KOR.230V DUSUK GER. BOBİNİ
002823 E MOT.KOR 400V DUSUK GER. BOBİNİ
002825 E MOT.KOR.230V ACTIRMA BOBINI
002826 E MOT.KOR.400V ACTIRMA BOBINI
002829 E MOT. KORUMA SALT. IP65 KUTU
002830 E MOT.KOR.ACİL DURDURMA DÜĞMESI
002831 E MOT.KOR. 220V RENKSİZ IŞIK
002832 E MOT.KOR. 380V RENKSİZ IŞIK
002834 E MOTOR KOR.KİLİTLENEBİLİR BLOK
003000 E ANA DAĞ.TEK KUTUPLU PARAFUDR
003022 E ANA DAĞ. ÜÇ KUTUPLU PARAFUDR
003023 E ANA DAĞ.DÖRT KUTUPLU PARAFUDR
003028 E 25 KA PARAFUDR YEDEK MODUL
003029 E 100 KA PARAFUDR YEDEK MODUL
003143 E TRIFAZE İKAZ LAMBASI 250/500V
003658 E TELEVARYATÖR 1-10V 800VA MAX.
003659 E TELEVARYATÖR AKKOR HALO. 600W
003660 E TELEVARYATÖR 1000 VA MAX
003671 E TELEVARYATÖR ELEK.1000W MAX
003680 E TELEVARYATÖR İÇİN BUS BESLEME
003700 E 1ÇIKIŞ HAFT.ZAM.SAATİ DİJİTAL
003725 E DÖRT PRG.FOTOSELLİ ŞALTER
003730 E ANALOG GÜN.ZAM.SA.REZERVSİZ
003740 E ANALOG GÜN.ZAM.SA.100SAAT REZ
003743 E ANLGHAFT ZAMSAAT PRG.REZRVZSİZ
003744 E ANLG HAFT ZAMSAAT PRG.REZERVLİ
003752 E GÜNLÜK YATAY ZAM.SA.REZERVSİZ
003753 E GÜN. YATAY ZAM.SA.100SAAT REZ
003755 E HAFTALIK YAT. ZAMAN SA.REZERV
24.01.2014
Amb
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
61,00 TL
86,30 TL
34,00 TL
236,00 TL
236,00 TL
236,00 TL
236,00 TL
236,00 TL
236,00 TL
236,00 TL
236,00 TL
236,00 TL
267,00 TL
267,00 TL
299,00 TL
333,00 TL
333,00 TL
538,00 TL
84,20 TL
46,70 TL
46,70 TL
139,00 TL
139,00 TL
139,00 TL
139,00 TL
96,90 TL
108,00 TL
20,20 TL
20,30 TL
34,90 TL
856,00 TL
2.180,00 TL
2.890,00 TL
655,00 TL
655,00 TL
117,00 TL
505,00 TL
417,00 TL
1.060,00 TL
1.150,00 TL
417,00 TL
485,00 TL
999,00 TL
179,00 TL
120,00 TL
204,00 TL
268,00 TL
202,00 TL
247,00 TL
281,00 TL
2
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
003828 E PARAFUDUR ANALOG TEL HATTIICIN
003829 E PARAFUDUR DIJIT.TEL HATTI ICIN
003840 E MODÜLER ORTAM TERMOSTATI
003910 E ANA DAĞ.TEK KUTUP PARAF.12.5KA
003920 E 70KA 1KUTUP PARAFUDR 1.8KV
003921 E 70KA 2KUTUP PARAFUDR 1.8KV
003922 E 70KA 3KUTUP PARAFUDR 1.8KV
003923 E 70KA 4KUTUP PARAFUDR 1.8KV
003930 E 40KA 1KUTUP PARAFUDR 1.4KV
003931 E 40KA 2KUTUP PARAFUDR 1.4KV
003932 E 40KA 3KUTUP PARAFUDR 1.4KV
003933 E 40KA 4KUTUP PARAFUDR 1.4KV
003934 E PARAFUDUR YEDEK MOD.40KA 1,8KV
003939 E PARAFUDUR YEDEK MOD.40KA 1,4KV
003940 E 15KA 1KUTUP PARAFUDR 1.2KV
003941 E 15KA 2KUTUP PARAFUDR 1.2KV
003943 E 15KA 4KUTUP PARAFUDR 1.2KV
003944 E PRAFUDUR YEDEK MOD.15KA 1,2KV
003956 E PRAFUDUR 2K SINYALIZSYN YARD.
003957 E PRAFUDUR 3K SINYALIZSYN YARD.
003958 E PRAFUDUR 4K SINYALIZSYN YARD.
003962 E KOORDINASYON MODULU 35A 500V
003963 E KOORDINASYON MODULU 63A 500V
004068 E GÜÇ KONTAKTÖRÜ 2K 40A 2NO
004070 E GÜÇ KONTAKTÖRÜ 4K 40A 4NO
004078 E GÜÇ KONTAKTÖRÜ 4K 63A 4NO
004079 E GÜÇ KONTAKTÖRÜ 4K 63A 4NC
004094 E 24V GÜÇ KONTAKTÖRÜ 2K 40A 2NO
004101 E PANO TİPİ MOD. ZİL 8/12V AC
004107 E PANO TİPİ MOD. ZİL 230V AC
004111 E PANO TİPİ MOD. BAZZER 24V AC
004113 E PANO TİPİ MOD. BAZZER 230V AC
004116 E KONT 25A 2F BOB 24V
004117 E 25A 24V 4NA GUC KONTK.MADALSIZ
004123 E KONT 25A 2F BOB 24V MAN
004124 E 25A 4F KONTAKTOR 24V
004126 E Güç kont.16A K BOB+230V
004127 E 25A 230V NK+NA GUC KONTAK.MAN.
004128 E KONT 1M/2F TUSSUZ 25A/230V
004129 E Güç kont.25A 2A BB+230V
004131 E KONT 2M/4F TUSSUZ 25A/230V
004132 E Güç kont.25A 4A BOB+230V
004133 E Güç kont.25A 2K+2A BOB230V
004147 E KONT 1M/2F TUSLU 25A/230V
004148 E KONT 2M/4F TUSLU 25A/230V
004149 E KONT 1M/2FSESSIZ/TUSLU25A/230V
004150 E 25A 230V 4NA GUC KONT.GOR.MAN.
004161 E TELERUPTOR 16A 1NA 24V AC
004163 E TELE 1M/1F VİDALI 16A/230V
004165 E TELERUPTOR 16A 2NA 24V AC
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
5
10
1
1
1
1
4
1
10
1
5
1
1
4
2
1
1
1
10
1
Fiyat TL
211,00 TL
219,00 TL
521,00 TL
430,00 TL
268,00 TL
394,00 TL
621,00 TL
643,00 TL
201,00 TL
331,00 TL
593,00 TL
599,00 TL
107,00 TL
103,00 TL
136,00 TL
233,00 TL
534,00 TL
99,80 TL
170,00 TL
211,00 TL
241,00 TL
270,00 TL
416,00 TL
223,00 TL
370,00 TL
389,00 TL
389,00 TL
223,00 TL
96,80 TL
123,00 TL
99,80 TL
99,80 TL
83,40 TL
131,00 TL
102,00 TL
131,00 TL
78,10 TL
79,50 TL
83,40 TL
83,40 TL
123,00 TL
123,00 TL
123,00 TL
83,40 TL
123,00 TL
82,00 TL
203,00 TL
90,80 TL
59,90 TL
115,00 TL
3
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
004166 E TELERUPTOR 16A 2NA 48V AC
004167 E TELE 1M/2F VİDALI 16A/230V
004171 E TELERUPTOR 16A 4NA 220V AC
004183 E 2 MODUL KONTAKTOR ICIN 25A
004185 E 5A YRD.ENVERSÖR KONTAĞI NO+NA
004187 E TELERÜPTÖR YARD.KONTAK 230V
413090 E ZİL TRAFOSU 230V/8V AC
413091 E ZİL TRAFOSU 230V/12V-8V AC
413092 E ZİL TRAFOSU 230V/24V-12V AC
413093 E ZİL TRAFOSU 230V/12V-8V AC
004285 E PANO TİPİ ŞEBEKE PRİZİ 10/16A
004302 E 1KUTUP PANO TİPİ ANAH. 20A 1NO
004305 E 1KUTUP PANO TİPİ ANAH. 32A 1NO
004322 E 2KUTUP PANO TİPİ ANAH. 20A 2NO
004325 E 2KUTUP PANO TİPİ ANAH. 32A 2NO
004345 E 3KUTUP PANO TİPİ ANAH. 32A 3NO
004350 E 3KUTUP PANO TİPİ ANAH. 63A 3NO
004354 E 3KUTUP PANO TİPİ ANAH.100A 3NO
004358 E 3KUTUP PANO TIPI ANAH.125A 3NO
004365 E 4KUTUP PANO TİPİ ANAH. 32A 4NO
004370 E 4KUTUP PANO TİPİ ANAH. 63A 4NO
004374 E 4KUTUP PANO TİPİ ANAH.100A 4NO
004378 E 4KUTUP PANO TİPİ ANAH.125A 4NO
004382 E PANO T. ENVERSÖR ANAH.VAVİEN
004385 E ENVERSÖR ANAH.ORTA NOK.VAVİEN
004405 E OSMOZ İÇİN AKSESUAR TASIYICI
004432 E PANO T. LİHT BUT.YDK LM 8-12V
004433 E PANO T. LİHT BUT.YDK LM 24V
004436 E PANO T. LİHT BUT.YDK LM 230V
004440 E KABLO GEÇİŞ BOŞ. AKS.0.5MOD
004441 E KABLO GEÇİŞ İÇİN BOŞ.AKS.1MOD
004442 E OTOMAT KİLİTLEME AKSESUARI
004443 E KİLİTLEME AKS İÇİN Ø4MM KİLİT
004444 E MÜHÜRLENEBİLİR VİDA GİZLEYİCİ
004453 E PANO T. BASİT İŞLEV ANAH. 1NO
004454 E PANO T. BASİT İŞLEV ANAH. 1NC
004455 E PANO T. BASIT ISLEV ANAH. 2NO
004458 E PANO T BASİT İŞLEV ANAH.NO+NC
004463 E PANO T ÇİFT İŞLV ANAH NO+IŞIK
004464 E PANO T ÇİFT İŞLV ANAH NC+IŞIK
004468 E PANO T ÇİFT İŞLV ANAH NC+NO
004600 E AMPERMETRE RAYA MONTAJ 5A
004610 E AMPERMETRE KADR. RAY TİP 0-50A
004613 E AMPERMETRE KADR.RAY TİP 0-100A
004615 E AMPERMETRE KADR.RAY TİP 0-200A
004618 E AMPERMETRE KADR.RAY TİP 0-400A
004621 E AMPERMETRE KADR.RAY TİP 0-800A
004631 E 50/5 AKIM TRAFOSU MONOFAZE
004634 E 100/5 AKIM TRAFOSU MONOFAZE
004636 E 200/5 AKIM TRAFOSU MONOFAZE
24.01.2014
Amb
1
10
10
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
5
3
3
2
5
2
2
2
10
10
10
10
10
10
10
5
2
3
2
10
10
10
10
10
10
10
1
2
2
2
2
2
1
1
1
Fiyat TL
128,00 TL
109,00 TL
176,00 TL
99,80 TL
99,80 TL
113,00 TL
149,00 TL
173,00 TL
191,00 TL
180,00 TL
59,40 TL
50,60 TL
56,60 TL
72,30 TL
75,20 TL
132,00 TL
270,00 TL
316,00 TL
343,00 TL
144,00 TL
351,00 TL
382,00 TL
412,00 TL
73,60 TL
88,90 TL
14,50 TL
9,18 TL
12,40 TL
18,70 TL
18,70 TL
22,00 TL
49,50 TL
88,90 TL
25,00 TL
73,60 TL
73,60 TL
102,00 TL
102,00 TL
111,00 TL
105,00 TL
115,00 TL
488,00 TL
15,80 TL
15,80 TL
15,80 TL
15,80 TL
15,80 TL
158,00 TL
168,00 TL
168,00 TL
4
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
004638 E 400/5 AKIM TRAFOSU MONOFAZE
004645 E 1500/5 AKIM TRAFOSU MONOFAZE
004646 E 2000/5 AKIM TRAFOSU MONOFAZE
004648 E 4000/5 AKIM TRAFOSU MONOFAZE
004650 E AMPERMETRE KOMUTATORU 4 POZIS.
004652 E VOLTMETRE KOMUTATORU 4 POZISY.
004653 E VOLTMETRE KOMUTATORU 7 POZISY.
004655 E PANO TİPİ 16A KOMÜTATÖR
004660 E VOLTMETRE ANALOG 500V
004694 E RAYA MON.SAAT SAYACI 230V 50HZ
004698 E TRIFAZE AKIM TRAFOSU 250/5
004699 E TRIFAZE AKIM TRAFOSU 400/5
004702 E MERDİVEN OTOMATİĞİ 16A
004740 E ZAMANLAMA ROLESİ 8A 230V
004763 E HAFTA ZAM.SAATİ 24V DİJ.1ÇIK
004764 E HAFTA ZAM.S.230V COĞ.DİJ.1ÇIK
004766 E HAFTA ZAM.S. 24V COĞ.DİJ.1ÇIK
004767 E HAFTA ZAM.S.230V COĞ.DİJ.2ÇIK
004769 E HAFTA ZAM.S. 24V COĞ.DİJ.2ÇIK
004770 E YILLIK ZAM.SAAT 120/230V 4ÇIK
004772 E ZAMAN SAATİ İÇİN DATA ANAH.
004773 E ZAMAN SAATİ USB BAĞLANTI KİTİ
004774 E YILLIK ZAM.SAAT 24V 4 ÇIKIŞLI
004775 E 300/5 AKIM TRAFOSU MONOFAZE
004776 E 600/5 AKIM TRAFOSU MONOFAZE
004777 E 800/5 AKIM TRAFOSU MONOFAZE
004778 E 1000/5 AKIM TRAFOSU MONOFAZE
004779 E 1250/5 AKIM TRAFOSU MONOFAZE
004780 E 2500/5 AKIM TRAFOSU MONOFAZE
004801 E İZOLESİZ VİDALI KLEMENS 45MM
004803 E İZOLESİZ VİDALI KLEMENS 73MM
004805 E İZOLESİZ VİDALI KLEMENS 122MM
004806 E İZOLESİZ VİDALI KLEMENS 157MM
004807 E İZOLESİZ VİDALI KLEMENS 192MM
004811 E KLEMENS İÇİN RAYA MON.KAİDESİ
004814 E TRİFAZE KLEMENSLİ KAİDE 3P+N
004817 E KLEMENS İÇİN BOŞ KAİDE 276MM
004818 E KLEMENS İÇİN BOŞ KAİDE 227MM
004819 E XL3 160 İÇİN IP2X KLMENS TAŞI
004820 E İZOLESİZ RAYA MON.KLEMEN 47MM
004822 E İZOLESİZ RAYA MON.KLEMEN 75MM
004824 E IZOLESIZ RAYAMON.KLEMEN 113MM
004825 E İZOLESİZ RAYAMON.KLEMEN 141MM
004826 E İZOLESİZ RAYAMON.KLEMEN 176MM
004828 E İZOLESİZ RAYAMON.KLEMEN 276MM
004830 E İZOLELİ TOPRAK KLEMENSİ 47MM
004832 E İZOLELİ TOPRAK KLEMENSİ 75MM
004834 E İZOLELİ TOPRAK KLEMENSİ 113MM
004835 E İZOLELİ TOPRAK KLEMENSİ 141MM
004836 E İZOLELİ TOPRAK KLEMENSİ 176MM
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
5
1
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Fiyat TL
288,00 TL
448,00 TL
509,00 TL
858,00 TL
351,00 TL
305,00 TL
333,00 TL
283,00 TL
563,00 TL
257,00 TL
554,00 TL
649,00 TL
185,00 TL
244,00 TL
459,00 TL
818,00 TL
818,00 TL
818,00 TL
818,00 TL
1.300,00 TL
66,30 TL
582,00 TL
1.300,00 TL
219,00 TL
310,00 TL
328,00 TL
382,00 TL
418,00 TL
754,00 TL
9,77 TL
13,10 TL
26,30 TL
39,50 TL
52,50 TL
13,10 TL
70,90 TL
23,80 TL
13,10 TL
20,20 TL
20,00 TL
23,20 TL
26,30 TL
42,80 TL
45,90 TL
55,90 TL
23,20 TL
29,80 TL
39,50 TL
45,90 TL
47,40 TL
5
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
004837 E İZOLELİ TOPRAK KLEMENSİ 227MM
004838 E İZOLELİ TOPRAK KLEMENSİ 276MM
004840 E İZOLELİ NÖTR KLEMENSİ 47MM
004842 E İZOLELİ NÖTR KLEMENSİ 75MM
004844 E İZOLELİ NÖTR KLEMENSİ 113MM
004845 E İZOLELİ NÖTR KLEMENSİ 141MM
004846 E IZOLELI NOTR KLEMENSI 176MM
004848 E İZOLELİ NÖTR KLEMENSİ 276MM
004850 E İZOLELİ FAZ KLEMENSİ 47MM
004852 E İZOLELİ FAZ KLEMENSİ 75MM
004854 E İZOLELİ FAZ KLEMENSİ 113MM
004855 E İZOLELİ FAZ KLEMENSİ 141MM
004856 E İZOLELİ FAZ KLEMENSİ 176MM
004858 E İZOLELİ FAZ KLEMENSİ 276MM
004867 E DPX160 DIREKT DAGITIM AKSESU.
004868 E DPX250ER DIREKT DAGITIM AKSES.
004871 E 1KUTUPLU 125A MOD.DAĞITICI
004873 E 1KUTUPLU 250A MOD.DAĞITICI
004877 E MONOBL. MOD. DAĞITICI 250A 4K
004879 E MONOBL. MOD. DAĞITICI 160A 4K
004880 E MONOBL. MOD. DAĞITICI 100A 2K
004881 E MONOBL. MOD. DAĞITICI 40A 2K
004882 E MONOBL. MOD. DAĞITICI 125A 2K
004883 E 1KUTUPLU 160A MOD.DAĞITICI
004884 E MONOBL. MOD. DAGITICI 100A 4K
004885 E MONOBL. MOD. DAĞITICI 40A 4K
004886 E MONOBL. MOD. DAĞITICI 125A 4K
004888 E MONOBL. MOD. DAĞITICI 125A 4K
004905 E OTOM.SİG. BAĞ.TERMİNALİ 1FAZ+N
004906 E TÜM OTOM.SİG.BARAİÇİN TERMİNAL
004938 E 2K OTOMATİK SİG.BARASI 12MOD.
004939 E 2K OTOMATİK SİG.BARASI 56MOD.
004940 E 4K İLE 2K BES.OTO. SİG.BARA12M
004941 E 4K İLE 2K BES.OTO. SİG.BARA56M
004942 E 3K OTOMATİK SİG.BARASI 12MOD.
004943 E 3K OTOMATİK SİG.BARASI 57MOD.
004944 E 4K OTOMATİK SİG.BARASI 12MOD.
004945 E 4K OTOMATİK SİG.BARASI 56MOD.
004960 E IP2X KORUMA OTO.SİG.BAR.227MM
004961 E IP2X KORUMA OTO.SİG.BAR.227MM
004962 E IP2X KORUMA OTO.SİG.BAR.276MM
004964 E IP2X KORUMA OTO.SİG.BAR.276MM
004988 E OTO.BARASI AYAK KORUMA AKS.
004989 E OTO.BARASI 1K/1K+N UÇ KORUMA
004990 E OTO.BARASI 2K+3K UÇ KORUMASI
004991 E OTO.BARASI 4KUTUP UÇ KORUMASI
006383 E DX-H10KA 80A 1K CTİPİ OTO.SİG
006384 E DXH10KA 100A 1K CTİPİ OTO.SİG
006385 E DXH10KA 125A 1K CTİPİ OTO.SİG
006386 E XG 6KA 0.5A 1K+N CTİPİ OTO.SİG
24.01.2014
Amb
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
4
4
1
1
10
5
5
4
10
5
5
5
20
20
5
10
3
10
5
10
3
10
1
1
1
1
20
40
20
20
1
1
1
1
Fiyat TL
49,40 TL
59,00 TL
23,20 TL
29,80 TL
39,50 TL
45,90 TL
47,40 TL
59,00 TL
23,20 TL
29,80 TL
39,50 TL
45,90 TL
47,40 TL
59,00 TL
62,20 TL
75,00 TL
146,00 TL
183,00 TL
575,00 TL
361,00 TL
88,10 TL
97,70 TL
111,00 TL
156,00 TL
108,00 TL
146,00 TL
151,00 TL
195,00 TL
16,10 TL
16,10 TL
47,30 TL
230,00 TL
110,00 TL
452,00 TL
56,50 TL
275,00 TL
90,80 TL
386,00 TL
56,50 TL
69,20 TL
56,50 TL
69,20 TL
8,75 TL
1,89 TL
4,72 TL
5,33 TL
164,00 TL
169,00 TL
175,00 TL
94,30 TL
6
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
006388 E XG 6KA 1A 1K+N CTİPİ OTO.SİG
006389 E XG 6KA 2A 1K+N CTİPİ OTO.SİG
006390 E XG 6KA 3A 1K+N CTİPİ OTO.SİG
006391 E XG 6KA 4A 1K+N CTİPİ OTO.SİG
006392 E XG 6KA 6A 1K+N CTİPİ OTO.SİG
006393 E XG 6KA 8A 1K+N CTİPİ OTO.SİG
006394 E XG 6KA 10A 1K+N CTİPİ OTO.SİG
006396 E XG 6KA 16A 1K+N CTİPİ OTO.SİG
006397 E XG 6KA 20A 1K+N CTİPİ OTO.SİG
006398 E XG 6KA 25A 1K+N CTİPİ OTO.SİG
006399 E XG 6KA 32A 1K+N CTİPİ OTO.SİG
006400 E XG 6KA 40A 1K+N CTİPİ OTO.SİG
006475 E DX-H10KA 80A 2K CTİPİ OTO.SİG.
006476 E DX-H10KA 100A 2K CTİPİ OTO.SİG
006477 E DX-H10KA 125A 2K CTİPİ OTO.SİG
006495 E DX-H10KA 80A 3K CTİPİ OTO.SİG.
006496 E DX-H10KA 100A 3K CTİPİ OTO.SİG
006497 E DX-H10KA 125A 3K CTİPİ OTO.SİG
006570 E DX-H10KA 80A 4K CTİPİ OTO.SİG.
006571 E DX-H10KA 100A 4K CTİPİ OTO.SİG
006572 E DX-H10KA 125A 4K CTİPİ OTO.SİG
006660 E XG 6KA 80A 3K DTİPİ OTO.SİG
006661 E XG 6KA 100A 3K DTİPİ OTO.SİG
006662 E XG 6KA 125A 3K DTİPİ OTO.SİG
006852 E DX-H10KA 1A 1K CTİPİ OTO.SİG
006853 E DX-H10KA 2A 1K CTİPİ OTO.SİG
006854 E DX-H10KA 3A 1K CTİPİ OTO.SİG
006856 E DX-H10KA 6A 1K CTİPİ OTO.SİG
006858 E DX-H10KA 10A 1K CTİPİ OTO.SİG
006860 E DX-H10KA 16A 1K CTİPİ OTO.SİG
006861 E DX-H10KA 20A 1K CTİPİ OTO.SİG
006862 E DX-H10KA 25A 1K CTİPİ OTO.SİG
006863 E DX-H10KA 32A 1K CTİPİ OTO.SİG
006864 E DX-H10KA 40A 1K CTİPİ OTO.SİG
006865 E DX-H10KA 50A 1K CTİPİ OTO.SİG
006866 E DX-H10KA 63A 1K CTİPİ OTO.SİG
006912 E DX-H10KA 1A 2K CTİPİ OTO.SİG
006913 E DX-H10KA 2A 2K CTİPİ OTO.SİG
006914 E DX-H10KA 3A 2K CTİPİ OTO.SİG
006916 E DX-H10KA 6A 2K CTİPİ OTO.SİG
006918 E DX-H10KA 10A 2K CTİPİ OTO.SİG
006920 E DX-H10KA 16A 2K CTİPİ OTO.SİG
006921 E DX-H10KA 20A 2K CTİPİ OTO.SİG
006922 E DX-H10KA 25A 2K CTİPİ OTO.SİG
006923 E DX-H10KA 32A 2K CTİPİ OTO.SİG
006924 E DX-H10KA 40A 2K CTİPİ OTO.SİG
006925 E DX-H10KA 50A 2K CTİPİ OTO.SİG
006926 E DX-H10KA 63A 2K CTİPİ OTO.SİG
006932 E DX-H10KA 1A 3K CTİPİ OTO.SİG
006933 E DX-H10KA 2A 3K CTİPİ OTO.SİG
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
94,30 TL
94,30 TL
94,30 TL
91,70 TL
72,50 TL
72,50 TL
50,80 TL
50,80 TL
50,80 TL
55,80 TL
70,10 TL
75,40 TL
325,00 TL
338,00 TL
349,00 TL
483,00 TL
490,00 TL
500,00 TL
655,00 TL
665,00 TL
692,00 TL
632,00 TL
701,00 TL
733,00 TL
57,90 TL
57,90 TL
57,90 TL
39,30 TL
37,30 TL
37,30 TL
37,30 TL
37,30 TL
41,50 TL
43,70 TL
51,70 TL
53,70 TL
119,00 TL
119,00 TL
119,00 TL
84,70 TL
71,50 TL
71,50 TL
71,50 TL
82,20 TL
91,10 TL
94,50 TL
96,80 TL
101,00 TL
189,00 TL
179,00 TL
7
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
006934 E DX-H10KA 3A 3K CTİPİ OTO.SİG
006936 E DX-H10KA 6A 3K CTİPİ OTO.SİG
006938 E DX-H10KA 10A 3K CTİPİ OTO.SİG
006940 E DX-H10KA 16A 3K CTİPİ OTO.SİG
006941 E DX-H10KA 20A 3K CTİPİ OTO.SİG
006942 E DX-H10KA 25A 3K CTİPİ OTO.SİG
006943 E DX-H10KA 32A 3K CTİPİ OTO.SİG
006944 E DX-H10KA 40A 3K CTİPİ OTO.SİG
006945 E DX-H10KA 50A 3K CTİPİ OTO.SİG
006946 E DX-H10KA 63A 3K CTİPİ OTO.SİG
006996 E DX-H10KA 6A 4K CTİPİ OTO.SİG
006998 E DX-H10KA 10A 4K CTİPİ OTO.SİG
007000 E DX-H10KA 16A 4K CTİPİ OTO.SİG
007001 E DX-H10KA 20A 4K CTİPİ OTO.SİG
007002 E DX-H10KA 25A 4K CTİPİ OTO.SİG
007003 E DX-H10KA 32A 4K CTİPİ OTO.SİG
007004 E DX-H10KA 40A 4K CTİPİ OTO.SİG
007005 E DX-H10KA 50A 4K CTİPİ OTO.SİG
007006 E DX-H10KA 63A 4K CTİPİ OTO.SİG
007151 E DX-MA 2.5A 4K MA TİPİ OTO.SİG
007152 E DX-MA 10A 3K MA TİPİ OTO.SİG
007154 E DX-MA 16A 3K MA TİPİ OTO.SİG
007155 E DX-MA 25A 3K MA TİPİ OTO.SİG
007156 E DX-MA 40A 3K MA TİPİ OTO.SİG
007157 E DX-MA 6.3A 4K MA TİPİ OTO.SİG
007158 E DX-MA 10A 4K MA TİPİ OTO.SİG
007159 E DX-MA 16A 4K MA TİPİ OTO.SİG
007160 E DX-MA 63A 3K MA TİPİ OTO.SİG
007162 E DX-MA 2.5A 3K MA TİPİ OTO.SİG
007163 E DX-MA 4A 3K MA TİPİ OTO.SİG
007164 E DX-MA 6.3A 3K MA TİPİ OTO.SİG
007190 E DX-MA 40A 4K MA TİPİ OTO.SİG
007192 E DX-MA 63A 4K MA TİPİ OTO.SİG
007350 E DEVRE KES.YARD.ENVERSÖR KONT
007351 E DEVRE KES.ARIZA SİNYL.ENV.KONT
007354 E ENVERSÖR+ARIZA SINYAL YARD.KON
007360 E DEVRE KES. AÇTIRMA BOB.12/48V
007361 E DEVRE KES AÇTIRMA BOB110/415V
007365 E DEVRE KES D.GERİLİM BO.24V DC
007366 E DEVRE KES D.GERİLİM BO.48V DC
007368 E DEVRE KES D.GERİLİM BO230V AC
007381 E STOP&GO STANDART MODEL
007382 E STOP/GO AUTOTEST VERSİYON
007401 E DX K.A.K BLOK 30MA 32A 2K
007402 E DX K.A.K BLOK 30MA 63A 2K
007403 E DX K.A.K BLOK 30MA 80-125A 2K
007407 E DX K.A.K BLOK 300MA 32A 2K
007408 E DX K.A.K BLOK 300MA 63A 2K
007409 E DX K.A.K BLOK300MA 80-125A 2K
007411 E DX KAK BLOK300MA SEÇİCİ 63A 2K
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
179,00 TL
138,00 TL
115,00 TL
115,00 TL
115,00 TL
125,00 TL
128,00 TL
138,00 TL
161,00 TL
172,00 TL
180,00 TL
161,00 TL
161,00 TL
161,00 TL
166,00 TL
170,00 TL
183,00 TL
236,00 TL
253,00 TL
736,00 TL
476,00 TL
476,00 TL
476,00 TL
736,00 TL
736,00 TL
736,00 TL
736,00 TL
736,00 TL
184,00 TL
184,00 TL
184,00 TL
1.290,00 TL
1.290,00 TL
129,00 TL
210,00 TL
252,00 TL
356,00 TL
336,00 TL
362,00 TL
362,00 TL
354,00 TL
854,00 TL
1.340,00 TL
320,00 TL
676,00 TL
1.120,00 TL
299,00 TL
461,00 TL
767,00 TL
516,00 TL
8
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
007423 E DX KAK BLOK 1A SEÇİCİ 63A 2K
007428 E DX K.A.K BLOK 30MA 32A 3K
007429 E DX K.A.K BLOK 30MA 63A 3K
007434 E DX K.A.K BLOK 300MA 32A 3K
007435 E DX K.A.K BLOK 300MA 63A 3K
007436 E DX KAK BLOK 300MA 80-125A 3K
007438 E DX KAK BLOK 300MASEÇİCİ 63A 3K
007455 E DX K.A.K BLOK 30MA 32A 4K
007456 E DX K.A.K BLOK 30MA 63A 4K
007457 E DX K.A.K BLOK 30MA 80-125A 4K
007461 E DX K.A.K BLOK 300MA 32A 4K
007462 E DX K.A.K BLOK 300MA 63A 4K
007463 E DX KAK BLOK 300MA 80-125A 4K
007465 E DX KAK BLOK 300MASEÇİCİ 63A 4K
007466 E DX KAK BL.300MA SEÇ.80-125A 4K
007477 E DX KAK BLOK 1A SEÇİCİ 63A 4K
007478 E DX KAK BLOK 1ASEÇ. 80-125A 4K
007745 E KAK/OTO SİG. 10MA 10A CTİP 2K
007746 E KAK/OTO SİG. 10MA 16A CTİP 2K
007747 E KAK/OTO SİG. 10MA 20A CTİP 2K
007844 E KAK/OTO SİG.10MA 10A CTİP 1K+N
007845 E KAK/OTO SİG.10MA 16A CTİP 1K+N
007858 E KAK/OTO SİG.30MA 3A CTİP 1K+N
007860 E KAK/OTO SİG.30MA 6A CTİP 1K+N
007861 E KAK/OTO SİG.30MA 10A CTİP 1K+N
007863 E KAK/OTO SİG.30MA 16A CTİP 1K+N
007864 E KAK/OTO SİG.30MA 20A CTİP 1K+N
007865 E KAK/OTO SİG.30MA 25A CTİP 1K+N
007866 E KAK/OTO SİG.30MA 32A CTİP 1K+N
007867 E KAK/OTO SİG.30MA 40A CTİP 1K+N
007871 E KAK/OTO SİG.300MA 6A CTİP 1K+N
007872 E KAK/OTO SİG.300MA 10A CTİP1K+N
007874 E KAK/OTO SİG.300MA 16A CTİP1K+N
007875 E KAK/OTO SİG.300MA 20A CTİP1K+N
007876 E KAK/OTO SİG.300MA 25A CTİP1K+N
007877 E KAK/OTO SİG.300MA 32A CTİP1K+N
007878 E KAK/OTO SİG.300MA 40A CTİP1K+N
007911 E KAK/OTO SİG. 30MA 10A CTİP 2K
007919 E KAK/OTO SİG. 30MA 16A CTİP 2K
007920 E KAK/OTO SİG. 30MA 20A CTİP 2K
007921 E KAK/OTO SİG. 30MA 25A CTİP 2K
007922 E KAK/OTO SİG. 30MA 32A CTİP 2K
007929 E KAK/OTO SİG. 30MA 40A CTİP 2K
007930 E MAN.DEV.KE.30MA 50A 2K
007931 E MAN.DEV.KE.30MA 63A 2K
007944 E KAK/OTO SİG. 300MA 10A CTİP 2K
007946 E KAK/OTO SİG. 300MA 16A CTİP 2K
007947 E KAK/OTO SİG. 300MA 20A CTİP 2K
007948 E KAK/OTO SİG. 300MA 25A CTİP 2K
007949 E KAK/OTO SİG. 300MA 32A CTİP 2K
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
531,00 TL
403,00 TL
689,00 TL
327,00 TL
479,00 TL
866,00 TL
579,00 TL
435,00 TL
736,00 TL
1.270,00 TL
346,00 TL
492,00 TL
873,00 TL
579,00 TL
1.050,00 TL
633,00 TL
1.040,00 TL
424,00 TL
424,00 TL
424,00 TL
349,00 TL
349,00 TL
316,00 TL
289,00 TL
278,00 TL
278,00 TL
278,00 TL
289,00 TL
289,00 TL
303,00 TL
272,00 TL
257,00 TL
257,00 TL
257,00 TL
261,00 TL
261,00 TL
272,00 TL
299,00 TL
299,00 TL
299,00 TL
318,00 TL
318,00 TL
373,00 TL
532,00 TL
549,00 TL
281,00 TL
281,00 TL
281,00 TL
292,00 TL
292,00 TL
9
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
007950 E KAK/OTO SİG. 300MA 40A CTİP 2K
007951 E KAK/OTO SİG. 300MA 50A CTİP 2K
007952 E KAK/OTO SİG. 300MA 63A CTİP 2K
007962 E KAK/OTO SİG. 30MA 10A CTİP 4K
007964 E KAK/OTO SİG. 30MA 16A CTİP 4K
007965 E KAK/OTO SİG. 30MA 20A CTİP 4K
007966 E KAK/OTO SİG. 30MA 25A CTİP 4K
007967 E KAK/OTO SİG. 30MA 32A CTİP 4K
007975 E KAK/OTO SİG. 300MA 10A CTİP 4K
007977 E KAK/OTO SİG. 300MA 16A CTİP 4K
007978 E KAK/OTO SİG. 300MA 20A CTİP 4K
007979 E KAK/OTO SİG. 300MA 25A CTİP 4K
007980 E KAK/OTO SİG. 300MA 32A CTİP 4K
008013 E KAK/OTO SİG. 30MA 40A CTİP 4K
008014 E KAK/OTO SİG. 30MA 50A CTİP 4K
008015 E KAK/OTO SİG. 30MA 63A CTİP 4K
008031 E KAK/OTO SİG. 300MA 40A CTİP 4K
008032 E KAK/OTO SİG. 300MA 50A CTİP 4K
008033 E KAK/OTO SİG. 300MA 63A CTİP 4K
008625 E K.A.K ANAH.10MA 16A AC TİP 2K
008628 E K.A.K ANAH.30MA 25A AC TİP 2K
008629 E K.A.K ANAH.30MA 40A AC TİP 2K
008630 E K.A.K ANAH.30MA 63A AC TİP 2K
008631 E K.A.K ANAH.30MA 80A AC TİP 2K
008646 E K.A.K ANAH.300MA 25A ACTİP 2K
008647 E K.A.K ANAH.300MA 40A ACTİP 2K
008648 E K.A.K ANAH.300MA 63A ACTİP 2K
008649 E K.A.K ANAH.300MA 80A ACTİP 2K
008693 E K.A.K ANAH. 30MA 25A ACTİP 4K
008694 E K.A.K ANAH. 30MA 40A ACTİP 4K
008695 E K.A.K ANAH. 30MA 63A ACTİP 4K
008696 E K.A.K ANAH. 30MA 80A ACTİP 4K
008711 E K.A.K ANAH.300MA 25A ACTİP 4K
008712 E K.A.K ANAH.300MA 40A ACTİP 4K
008713 E K.A.K ANAH.300MA 63A ACTİP 4K
008714 E K.A.K ANAH.300MA 80A ACTİP 4K
008822 E K.A.K ANAH.30MA 25A HPİ TİP 2K
008823 E K.A.K ANAH.30MA 40A HPİ TİP 2K
008824 E K.A.K ANAH.30MA 63A HPİ TİP 2K
008825 E K.A.K ANAH.30MA 80A HPİ TİP 2K
008826 E K.A.K ANAH.30MA 25A HPİ TİP 4K
008827 E K.A.K ANAH.30MA 40A HPİ TİP 4K
008828 E K.A.K ANAH.30MA 63A HPİ TİP 4K
008829 E K.A.K ANAH.30MA 80A HPİ TİP 4K
008935 E KAK ANAH.300MA 63A AC-S TİP 2K
009018 E KAK ANAH.300MA 40A AC-S TİP 4K
009019 E KAK ANAH.300MA 63A AC-S TİP 4K
009082 E KAK ANAH.300MA 63A A-S TİP 2K
009165 E KAK ANAH.300MA 40A A-S TİP 4K
009166 E KAK ANAH.300MA 63A A-S TİP 4K
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
338,00 TL
473,00 TL
481,00 TL
463,00 TL
463,00 TL
463,00 TL
487,00 TL
487,00 TL
435,00 TL
435,00 TL
435,00 TL
435,00 TL
435,00 TL
650,00 TL
832,00 TL
868,00 TL
574,00 TL
654,00 TL
695,00 TL
163,00 TL
94,20 TL
97,30 TL
124,00 TL
206,00 TL
88,20 TL
90,80 TL
108,00 TL
169,00 TL
133,00 TL
135,00 TL
157,00 TL
259,00 TL
118,00 TL
121,00 TL
139,00 TL
222,00 TL
158,00 TL
167,00 TL
189,00 TL
272,00 TL
218,00 TL
227,00 TL
255,00 TL
372,00 TL
247,00 TL
274,00 TL
300,00 TL
323,00 TL
342,00 TL
365,00 TL
10
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
009799 E KABINLER ICIN DOSYALıK, SEFFAF
009819 E DPX1250/1600 DEBRO-LIFT AKS.
010411 E 35X80 DLP(GULOT) KABLO KANALI
010412 E 50X80 DLP(GULOT) KABLO KANALI
010413 E 65X80 DLP(GULOT)KABLO KANALI
010421 E 35X105 DLP(GULOT) KABLO KANALI
010422 E 50X105 DLP(GULOT)KABLO KANALI
010423 E 65X105 DLP(GULOT)KABLO KANALI
010432 E 50X150 DLP(GULOT) KABLO KANALI
010433 E 65X150 DLP(GULOT) KABLO KANALI
010453 E 65X195 DLP(GULOT) KABLO KANALI
010472 E BÖLÜMLEME PERDESİ YÜKS.50MM
010473 E BÖLÜMLEME PERDESİ YÜKS.65 MM
010520 E DLP İÇİN 40MM ESNEK KAPAK
010521 E DLP İÇİN 65 MM ESNEK KAPAK
010522 E DLP İÇİN 85 MM ESNEK KAPAK
010524 E DLP İÇİN 130 MM ESNEK KAPAK
010526 E DLP İÇİN 180 MM ESNEK KAPAK
010582 E BASİT ARA BÖLME YÜKS.35/50MM
010583 E BASİT ARA BÖLME YÜKS.65/80 MM
010584 E BASİT ARA BÖL.YAPISKAN 35X80MM
010601 E İÇ BÜKEY 85-95°ARASI 35MM YUKS
010602 E İÇ BÜKEY 85-95°ARASI 50MM YUKS
010603 E İÇ BÜKEY 85-95°ARASI 65MM YUKS
010606 E İÇ BUKEY 2BÖL 85-95° 50MM YUKS
010607 E İÇ BUKEY 2BÖL 85-95° 65MM YUKS
010613 E İÇ BÜKEY 60-85°ARASI 65MM YUKS
010614 E İÇ BÜKEY 95-120°ARASI 65MM YUK
010621 E DIŞ BÜKEY 60-120°ARA. 35 MM Y.
010622 E DIŞ BÜKEY 60-120°ARA. 50 MM Y.
010623 E DIŞ BÜKEY 60-120°ARA. 65 MM Y.
010635 E DIŞ BUKEY 2BÖLME60-120° 50MM Y
010636 E DIŞ BUKEY 2BÖLME60-120° 65MM Y
010639 E DIŞ BUKEY 3BÖLME60-120° 65MM Y
010658 E İÇ BUKEY 3BÖLME 85-95° 65MM Y.
010681 E KABLO TUTUCU 50X150 KANAL ICIN
010682 E KABLO TUTUCU 40/65/85MM KAPAK
010686 E KABLO TUTUCU 130/180MM KAPAK
010687 E KABLO KANALI KAPASİ.ARTTIR.AKS
010688 E KABLO KANALI KAPASİ.ARTTIR.AKS
010689 E KABLO KANALI KAPASİ.ARTTIR.AKS
010690 E BALIK SIRTI KANALA GEÇİŞ AKS.
010692 E DLP KANAL BİRLEŞTİRME PARÇASI
010701 E SONLANDIRMA KAP.35X105DLP İÇİN
010702 E SONLANDIRMA KAP.50X105DLP İÇİN
010703 E SONLANDIRMA KAP.50X150DLP İÇİN
010704 E SONLANDIRMA KAP.65X105DLP İÇİN
010706 E SONLANDIRMA KAP.65X150DLP İÇİN
010707 E SONLANDIRMA KAP.65X195DLP İÇİN
010722 E SONLANDIR KAP.35-50X80DLP İÇİN
24.01.2014
Amb
10
1
20
20
16
20
20
16
10
8
8
48
36
20
20
20
8
8
24
48
16
10
10
10
5
5
10
10
10
10
10
5
5
5
5
50
50
50
40
10
5
5
20
20
20
10
10
10
5
10
Fiyat TL
23,20 TL
270,00 TL
18,50 TL
21,40 TL
32,50 TL
19,50 TL
26,00 TL
39,80 TL
41,60 TL
64,30 TL
75,40 TL
14,70 TL
17,20 TL
9,87 TL
11,00 TL
11,20 TL
20,40 TL
39,80 TL
9,36 TL
9,87 TL
11,90 TL
17,20 TL
17,50 TL
22,00 TL
28,50 TL
35,90 TL
29,40 TL
59,70 TL
21,70 TL
22,00 TL
30,30 TL
37,70 TL
52,00 TL
65,80 TL
44,90 TL
2,13 TL
2,54 TL
7,80 TL
7,96 TL
11,70 TL
10,30 TL
68,00 TL
3,84 TL
4,87 TL
5,83 TL
9,98 TL
9,44 TL
9,67 TL
11,60 TL
8,34 TL
11
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
010724 E SONLANDIRMA KAP.65X80DLP İÇİN
010733 E DLP İÇİN T DİRSEK 65MM YÜKS.
010735 E DLP İÇİN T DİRSEK 80MMYE GEC
010736 E DLP35-50X80 VE 35-50X105 T DİR
010738 E DLP İÇİN 50X105 KNLA T DİRSEK
010742 E BÖLMELİ T DİRSEK 50MM YÜKS.DLP
010743 E BÖLMELİ T DİRSEK 65MM YÜKS.DLP
010763 E DLP İÇİN AÇILI T DİRSEK AKS.
010764 E DLP İÇİN AÇILI T DİRSEK AKS.
010767 E DEGIS.DIRS.35X80/50X80 DLP IC.
010768 E 90°DEGISKEN DIRSEK 65X80 DLP I
010770 E DLP DEN BALIK SIRTI K.GEÇİŞ AK
010771 E DLP DEN BALIK SIRTI K.GEÇİŞ AK
010772 E DLP DEN BALIK SIRTI K.GEÇİŞ AK
010774 E DLP DEN BALIK SIRTI K.GEÇİŞ AK
010784 E 90°DEGISKEN DIRSEK 35X105 İÇİN
010785 E 90°DEGISKEN DIRSEK 50X105 İÇİN
010787 E 90°DEGISKEN DIRSEK 65X105 İÇİN
010789 E 90°DEGISKEN DIRSEK 50X150 İÇİN
010790 E 90°DEGISKEN DIRSEK 65X150 İÇİN
010793 E 90°DEGISKEN DIRSEK 65X195 İÇİN
010800 E 40MM KAPAK İÇİN BİRLEŞTİR.PAR.
010801 E 65MM KAPAK İÇİN BİRLEŞTİR.PAR.
010802 E 85MM KAPAK İÇİN BİRLEŞTİR.PAR.
010804 E 130MM KAPAK İÇİN BİRLEŞT.PARÇ.
010806 E 180MM KAPAK İÇİN BİRLEŞT.PARÇ.
010900 E HYPRA KAİDESİ 130MM KAPAK İÇİN
010913 E Ø60 TEKLİ ANAH. MON.KAİD.65MM
010914 E Ø60 TEKLİ ANAH. MON.KAİD.85MM
010923 E Ø60 İKİLİ ANAH. MON.KAİD.65MM
010924 E Ø60 İKİLİ ANAH. MON.KAİD.85MM
010925 E MODÜLER CİH.MON.AKS. 2MODÜL
010935 E MODÜLER CİH.MON.AKS. 3MODÜL
010952 E 2MOD.SIS.ARMADA KAİDE DLP İÇİN
010954 E 4MOD.SIS.ARMADA KAİDE DLP İÇİN
010956 E 6MOD.SIS.ARMADA KAİDE DLP İÇİN
010958 E 8MOD.SIS.ARMADA KAİDE DLP İÇİN
010985 E MODÜLER CİH.MON.AKS. 8MODÜL
010992 E 2M. S.ARM.KAİ.DLP 85MM KAPAKTA
010994 E 4M. S.ARM.KAİ.DLP 85MM KAPAKTA
010996 E 6M. S.ARM.KAİ.DLP 85MM KAPAKTA
010998 E 8M. S.ARM.KAİ.DLP 85MM KAPAKTA
011100 E 50X105 ALUMINYUM KABLO KANALI
011102 E 50X150 ALUMINYUM KABLO KANALI
011104 E 50X195 ALUMINYUM KABLO KANALI
011106 E ALUM. DLP BOLUMLEME PERDESI
011108 E ALUM. DLP BASIT ARA BOLME
011110 E 50X150 ALUMINYUM DLP KAPAK
011111 E 50X105/ 50X195 ALUMİN.DLP KAPA
011158 E ALUMİN.KAN.SONLAN.KAP. 50X105
24.01.2014
Amb
10
5
5
5
5
5
5
5
5
10
5
5
5
5
5
10
10
10
5
2
2
10
10
10
10
10
5
10
5
5
5
5
5
20
20
10
10
5
20
20
10
10
8
4
4
12
24
16
16
20
Fiyat TL
8,86 TL
47,70 TL
34,70 TL
34,70 TL
42,20 TL
50,80 TL
57,40 TL
63,40 TL
63,40 TL
30,70 TL
33,10 TL
48,00 TL
50,20 TL
52,60 TL
55,80 TL
32,50 TL
34,00 TL
37,70 TL
93,80 TL
108,00 TL
121,00 TL
5,06 TL
5,30 TL
5,57 TL
10,90 TL
12,00 TL
72,70 TL
17,00 TL
25,40 TL
22,00 TL
54,80 TL
41,20 TL
42,50 TL
6,28 TL
10,10 TL
17,60 TL
21,90 TL
76,30 TL
6,52 TL
11,10 TL
19,00 TL
23,70 TL
195,00 TL
225,00 TL
253,00 TL
71,40 TL
45,10 TL
42,70 TL
53,70 TL
32,80 TL
12
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
011160 E ALUMİN.KAN.SONLAN.KAP. 50X150
011161 E ALUMIN.KAN.SONLAN.KAP. 50X195
011162 E ALÜ.KAN.KAPAK BİR.PARÇA 50X150
011163 E ALÜ.KANAL KAPAK BİRLEŞTİRME
011166 E ALÜ.GULOT KANAL BİRLEŞTİRME
011167 E ALÜ.KAN.EVRENSEL KAİDE TEKLİ
011168 E ALÜ.KAN.EVRENSEL KAİDE İKİLİ
011169 E ALÜ.KAN.EVRENSEL KAİDE ÜÇLÜ
011170 E ALÜ.KAN.EVRENSEL KAİDE DÖRTLÜ
011188 E ALÜMİN. KANAL TOPRAKLAMA KİTİ
011191 E 50X150 ALUM.KAN.TIRN. BİRL.PAR
011192 E 50X105/195 ALÜ.KAN.BİRL.PARÇAS
011202 E 2MD.ALÜ S.ARMADA KAİDE 65MM K.
011204 E 4MD.ALÜ S.ARMADA KAİDE 65MM K.
011206 E 6MD.ALÜ S.ARMADA KAİDE 65MM K.
011208 E 8MD.ALÜ S.ARMADA KAİDE 65MM K.
011212 E 2MD.ALÜ S.ARMADA KAİDE 85MM K.
011214 E 4MD.ALÜ S.ARMADA KAİDE 85MM K.
011216 E 6MD.ALÜ S.ARMADA KAİDE 85MM K.
011218 E 8MD.ALÜ S.ARMADA KAİDE 85MM K.
011221 E ALÜ.KANAL 50X105 İÇİN İÇ KÖŞE
011227 E ALÜ.KANAL 50X150 İÇİN İÇ KÖŞE
011229 E ALÜ.KANAL 50X195 İÇİN İÇ KÖŞE
011232 E ALÜ.KANAL 50X105 İÇİN DIŞ KÖŞE
011238 E ALÜ.KANAL 50X150 İÇİN DIŞ KÖŞE
011240 E ALÜ.KANAL 50X195 İÇİN DIŞ KÖŞE
011243 E ALÜ.KANAL 50X105 İÇİN DİRSEK
011245 E ALÜ.KANAL 50X150 İÇİN DİRSEK
011247 E ALÜ.KANAL 50X195 İÇİN DİRSEK
011251 E ALÜ.KANAL T DİRSEK 85MM KAPAK
011252 E Alu.Kanal T dirsek 65 mm kapak
011256 E ALÜ.KAN.AÇILI T DİRS.85MM KAP
013001 E END.KARTUŞ SİG.AM TİP 10X38 1A
013002 E END.KARTUŞ SİG.AM TİP 10X38 2A
013004 E END.KARTUŞ SİG.AM TİP 10X38 4A
013006 E END.KARTUŞ SİG.AM TİP 10X38 6A
013008 E END.KARTUŞ SİG.AM TİP 10X38 8A
013010 E END.KARTUŞ SİG.AMTİP 10X38 10A
013012 E END.KARTUŞ SİG.AMTİP 10X38 12A
013016 E END.KARTUŞ SİG.AMTİP 10X38 16A
013020 E END.KARTUŞ SİG.AMTİP 10X38 20A
013025 E END.KARTUŞ SİG.AMTİP 10X38 25A
013092 E END.KART.SİG.AMTİP 10X38 0.25A
013095 E END.KART.SİG.AMTİP 10X38 0.50A
013300 E END.KARTUŞ SİG.NOTR İÇİN10X38
013301 E END.KARTUŞ SİG.GG TİP 10X38 1A
013302 E END.KARTUŞ SİG.GG TİP 10X38 2A
013304 E END.KARTUŞ SİG.GG TİP 10X38 4A
013306 E END.KARTUŞ SİG.GG TİP 10X38 6A
013308 E END.KARTUŞ SİG.GG TİP 10X38 8A
24.01.2014
Amb
10
10
10
10
20
10
5
5
5
20
20
20
20
20
10
10
20
20
10
10
1
1
1
1
1
1
10
5
2
5
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Fiyat TL
57,20 TL
65,00 TL
23,60 TL
24,50 TL
19,00 TL
39,80 TL
54,30 TL
76,20 TL
78,20 TL
22,90 TL
11,90 TL
15,10 TL
22,20 TL
31,10 TL
43,50 TL
54,30 TL
23,30 TL
32,60 TL
45,60 TL
56,90 TL
223,00 TL
323,00 TL
352,00 TL
223,00 TL
323,00 TL
352,00 TL
67,90 TL
109,00 TL
132,00 TL
62,90 TL
62,90 TL
110,00 TL
4,50 TL
4,20 TL
4,20 TL
4,20 TL
4,20 TL
4,20 TL
4,20 TL
4,20 TL
4,20 TL
4,75 TL
22,20 TL
4,50 TL
3,42 TL
5,05 TL
4,50 TL
4,50 TL
4,50 TL
4,50 TL
13
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
013310 E END.KARTUŞ SİG.GG TİP10X38 10A
013312 E END.KARTUŞ SİG.GG TİP10X38 12A
013316 E END.KARTUŞ SİG.GG TİP10X38 16A
013320 E END.KARTUŞ SİG.GG TİP10X38 20A
013325 E END.KARTUŞ SİG.GG TİP10X38 25A
013394 E END.KARTUŞ SİG.GGTİP10X38 0.5A
013402 E END KARTUS SİG10X38 2A GOSTER.
013404 E END KARTUS SİG10X38 4A GOSTER.
013406 E END KARTUS SİG10X38 6A GOSTER.
013408 E END KARTUS SİG10X38 8A GOSTER.
013410 E END KARTUS SİG10X38 10A GOSTER
013412 E END KARTUS SİG10X38 12A GOSTER
013416 E END KARTUS SIG10X38 16A GOSTER
013420 E END KARTUS SİG10X38 20A GOSTER
013425 E END KARTUS SİG10X38 25A GOSTER
014002 E END.KARTUŞ SİG.AM TİP 14X51 2A
014004 E END.KARTUŞ SİG.AM TİP 14X51 4A
014006 E END.KARTUŞ SİG.AM TİP 14X51 6A
014008 E END.KARTUŞ SİG.AM TİP 14X51 8A
014010 E END.KARTUŞ SİG.AMTİP 14X51 10A
014012 E END.KARTUŞ SİG.AMTİP 14X51 12A
014016 E END.KARTUŞ SİG.AMTİP 14X51 16A
014020 E END.KARTUŞ SİG.AMTİP 14X51 20A
014025 E END.KARTUŞ SİG.AMTİP 14X51 25A
014032 E END.KARTUŞ SİG.AMTİP 14X51 32A
014040 E END.KARTUŞ SİG.AMTİP 14X51 40A
014045 E END.KARTUŞ SİG.AMTİP 14X51 45A
014050 E END.KARTUŞ SİG.AMTİP 14X51 50A
014102 E END KARTUS SİG14x51 2A GOSTER.
014104 E END KARTUS SİG14x51 4A GOSTER.
014106 E END KARTUS SİG14x51 6A GOSTER.
014108 E END KARTUS SİG14x51 8A GOSTER.
014110 E END KARTUS SİG14x51 10A GOSTER
014112 E END KARTUS SİG14x51 12A GOSTER
014116 E END KARTUS SİG14x51 16A GOSTER
014120 E END KARTUS SİG14x51 20A GOSTER
014125 E END KARTUS SİG14x51 25A GOSTER
014132 E END KARTUS SİG14x51 32A GOSTER
014140 E END KARTUS SİG14x51 40A GOSTER
014145 E END KARTUS SIG14x51 45A GOSTER
014150 E END KARTUS SİG14x51 50A GOSTER
014300 E END.KARTUŞ SİG.NOTR İÇİN14X51
014302 E END KART SİG14x51 GG 2A PİMSİZ
014304 E END KART SİG14x51 GG 4A PİMSİZ
014306 E END KART SİG14x51 GG 6A PİMSİZ
014310 E END KART SİG14x51 GG 10APİMSİZ
014316 E END KART SİG14x51 GG 16APİMSİZ
014320 E END KART SİG14x51 GG 20APİMSİZ
014325 E END KART SİG14x51 GG 25APİMSİZ
014332 E END KART SİG14x51 GG 32APİMSİZ
24.01.2014
Amb
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Fiyat TL
4,50 TL
4,50 TL
4,50 TL
4,50 TL
4,50 TL
19,70 TL
9,79 TL
9,79 TL
9,79 TL
9,79 TL
9,79 TL
9,79 TL
9,79 TL
9,79 TL
10,20 TL
7,04 TL
7,04 TL
7,04 TL
7,04 TL
7,04 TL
7,04 TL
7,04 TL
7,04 TL
7,04 TL
7,27 TL
7,27 TL
8,33 TL
8,33 TL
22,20 TL
22,20 TL
22,20 TL
22,20 TL
22,20 TL
22,20 TL
22,20 TL
22,20 TL
22,20 TL
22,20 TL
22,20 TL
22,20 TL
22,20 TL
6,18 TL
7,55 TL
7,55 TL
7,55 TL
7,55 TL
7,55 TL
7,55 TL
7,55 TL
7,81 TL
14
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
014340 E END KART SİG14x51 GG 40APİMSİZ
014350 E END KART SİG14x51 GG 50APİMSİZ
014504 E END KART SİG14x51 GG 4A PİMLİ
014506 E END KART SİG14x51 GG 6A PİMLİ
014510 E END KART SİG14x51 GG 10A PİMLİ
014516 E END KART SİG14x51 GG 16A PİMLİ
014520 E END KART SİG14x51 GG 20A PİMLİ
014525 E END KART SİG14x51 GG 25A PİMLİ
014532 E END KART SİG14x51 GG 32A PİMLİ
014540 E END KART SİG14x51 GG 40A PİMLİ
014550 E END KART SİG14x51 GG 50A PİMLİ
014600 E AMPERMETRE ARKASI YUVARLAK Ø56
014601 E AMPERMETRE ARKASI KARE 68X68MM
014610 E AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-50A
014613 E AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-100A
014615 E AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-200A
014616 E AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-250A
014617 E AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-300A
014618 E AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-400A
014620 E AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-600A
014621 E AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-800A
014622 E AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-1000A
014624 E AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-1500A
014625 E AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-2000A
014626 E AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-2500A
014628 E AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-4000A
014660 E VOLTMETRE ARKASI YUVARLAK Ø56
014661 E VOLTMETRE ARKASI KARE 68X68MM
014666 E AMPERMETRE ÖLÇÜ KARTI 0-1250A
014668 E EMDX3 ACCESS ENERJI ANALIZORU
014669 E EMDX3 PREMIUM ENERJI ANALIZORU
014671 E 014668 ICIN RS 485 MODULU
014672 E 014668 ICIN 1IN/OUT MODUL
014673 E 014669 icin RS 485 modulu
014674 E 014669 ICIN HAFIZA MODULU
014675 E 014669 icin 2in/out modul
014676 E 014669 icin ethernet modulu
014677 E 014669 ICIN SICAKLIK MODULU
014678 E 014669 ethernet/RS485 modulu
015016 E END.KARTUŞ SİG.AMTİP 22X58 16A
015020 E END.KARTUŞ SİG.AMTİP 22X58 20A
015025 E END.KARTUŞ SİG.AMTİP 22X58 25A
015032 E END.KARTUŞ SİG.AMTİP 22X58 32A
015040 E END.KARTUŞ SİG.AMTİP 22X58 40A
015050 E END.KARTUŞ SİG.AMTİP 22X58 50A
015063 E END.KARTUŞ SİG.AMTİP 22X58 63A
015080 E END.KARTUŞ SİG.AMTİP 22X58 80A
015096 E END.KARTUŞ SİG.AMTİP22X58 100A
015097 E END.KARTUŞ SİG.AMTİP22X58 125A
015116 E END KARTUS SİG22X58 16A GOSTER
24.01.2014
Amb
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Fiyat TL
7,81 TL
7,81 TL
23,70 TL
23,70 TL
23,70 TL
23,70 TL
23,70 TL
23,70 TL
23,70 TL
23,70 TL
23,70 TL
201,00 TL
201,00 TL
25,70 TL
25,70 TL
25,70 TL
25,70 TL
25,70 TL
25,70 TL
25,70 TL
25,70 TL
25,70 TL
25,70 TL
25,70 TL
25,70 TL
25,70 TL
263,00 TL
263,00 TL
25,70 TL
1.680,00 TL
2.660,00 TL
601,00 TL
377,00 TL
601,00 TL
1.220,00 TL
601,00 TL
3.320,00 TL
1.680,00 TL
3.770,00 TL
18,10 TL
18,10 TL
18,10 TL
18,10 TL
18,10 TL
18,10 TL
21,20 TL
21,20 TL
21,20 TL
21,20 TL
41,60 TL
15
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
015120 E END KARTUS SİG22X58 20A GOSTER
015125 E END KARTUS SİG22X58 25A GOSTER
015132 E END KARTUS SİG22X58 32A GOSTER
015140 E END KARTUS SİG22X58 40A GOSTER
015150 E END KARTUS SİG22X58 50A GOSTER
015163 E END KARTUS SİG22X58 63A GOSTER
015180 E END KARTUS SİG22X58 80A GOSTER
015195 E END KARTUSSİG22X58 100A GOSTER
015197 E END KARTUSSİG22X58 125A GOSTER
015300 E END.KARTUŞ SİG.NOTR İÇİN22X58
015332 E END KART SİG22X58 GG 32APİMSİZ
015340 E END KART SİG22X58 GG 40APİMSİZ
015350 E END KART SİG22X58 GG 50APİMSİZ
015363 E END KART SİG22X58 GG 63APİMSİZ
015380 E END KART SİG22X58 GG 80APİMSİZ
015396 E END KART SİG22X58GG 100APİMSİZ
015397 E END KART SİG22X58GG 125APİMSİZ
020002 E XL3 160 METAL KOFRA 48 MODÜL
020003 E XL3 160 METAL KOFRA 72 MODÜL
020004 E XL3 160 METAL KOFRA 96 MODÜL
020005 E XL3 160 METAL KOFRA 120 MODÜL
020006 E XL3 160 METAL KOFRA 144 MODÜL
020013 E XL3 160 KOMPLE SIVA ALTI 3R
020014 E XL3 160 KOMPLE SIVA ALTI 4R
020015 E XL3 KOPMLE SIVA ALTI 5R
020016 E XL3 160 KOMPLE SIVA ALTI 6R
020020 E XL3 160 İÇİN KAB.GİRİŞ PLAKASI
020021 E XL3 160 İÇİN RAKORLU PLAKA
020035 E XL3 160 İÇİN KABLO SABİTLEYİCİ
020045 E XL3 160 DPX160 UYGUN KOF.72MOD
020046 E XL3 160 DPX160 UYGUN KOF.96MOD
020050 E XL3 160 IP2X KLEMENS TAŞIYICI
020051 E XL3 160 BOŞLUK KAPAĞI 24 MOD.
020070 E XL3 160 LINA25 ICIN MONT. AKS.
020093 E XL3 160KAB.DÜZEN.BİLEZİK DİKEY
020094 E XL3 160KAB.DÜZEN.BİLEZİK YATAY
020100 E XL3 160 DUVARA MONTAJ AKSESUAR
020130 E XL3 160KAPILAR ICIN IP43 CONTA
020160 E XL3 160 DLP GİRİŞ AKSESUARI
020252 E XL3 160 BOM. METAL KAPI 450MM
020253 E XL3 160 BOM. METAL KAPI 600MM
020254 E XL3 160 BOM. METAL KAPI 750MM
020255 E XL3 160 BOM. METAL KAPI 900MM
020256 E XL3 160 BOM. METAL KAPI1050MM
020262 E XL3 160 BOM. CAMLI KAPI 450MM
020263 E XL3 160 BOM. CAMLI KAPI 600MM
020264 E XL3 160 BOM. CAMLI KAPI 750MM
020265 E XL3 160 BOM. CAMLI KAPI 900MM
020266 E XL3 160 BOM. CAMLI KAPI1050MM
020272 E XL3 160 DÜZ METAL KAPI 450MM
24.01.2014
Amb
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
10
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
41,60 TL
41,60 TL
41,60 TL
41,60 TL
41,60 TL
41,60 TL
43,30 TL
44,10 TL
44,10 TL
9,79 TL
17,80 TL
17,80 TL
17,80 TL
22,30 TL
22,30 TL
22,30 TL
22,30 TL
993,00 TL
1.190,00 TL
1.420,00 TL
1.690,00 TL
1.960,00 TL
1.190,00 TL
1.420,00 TL
1.690,00 TL
1.960,00 TL
101,00 TL
134,00 TL
44,10 TL
1.580,00 TL
1.850,00 TL
33,80 TL
17,40 TL
17,40 TL
13,60 TL
11,90 TL
80,30 TL
135,00 TL
179,00 TL
516,00 TL
602,00 TL
686,00 TL
775,00 TL
860,00 TL
576,00 TL
670,00 TL
769,00 TL
867,00 TL
959,00 TL
495,00 TL
16
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
020273 E XL3 160DÜZ MET.KAPI 600/695MM
020274 E XL3 160DÜZ MET.KAPI 750/845MM
020275 E XL3 160DÜZ MET.KAPI 900/995MM
020276 E XL3 160DÜZMET.KAPI1050/1145MM
020282 E XL3 160 DÜZ CAMLI KAPI 450MM
020283 E XL3 160DÜZ CAM KAPI 600/695MM
020284 E XL3 160DÜZ CAM KAPI 750/845MM
020285 E XL3 160DÜZ CAM KAPI 900/995MM
020286 E XL3 160DÜZCAM KAPI1050/1145MM
020291 E XL3 160 İÇİN ANAHTARLI KİLİT
020399 E XL3 160 İÇİN İŞARET TAŞIYICI
021400 E KARTUŞ SİG.TAŞIYICI 10X38 NOTR
021401 E KARTUŞ SİG.TAŞIYICI 10X38 1K
021404 E KARTUŞ SİG.TAŞIYICI 10X38 3K
021500 E KARTUŞ SİG.TAŞIYICI 14X51 NOTR
021501 E KARTUŞ SİG.TAŞIYICI 14X51 1K
021504 E KARTUŞ SİG.TAŞIYICI 14X51 3K
021600 E KARTUŞ SİG.TAŞIYICI 22X58 NOTR
021601 E KARTUŞ SİG.TAŞIYICI 22X58 1K
021604 E KARTUŞ SİG.TAŞIYICI 22X58 3K
021696 E KARTUŞ SİG. BİRLEŞTİRME AKS.
021698 E KARTUŞ SİG.EMNİYET PLAKASI
022101 E REVERSO PANO KAPAK MON.3K 20A
022102 E REVERSO PANO KAPAK MON.3K 25A
022103 E REVERSO PANO KAPAK MON.3K 32A
022104 E REVERSO PANO KAPAK MON.3K 50A
022105 E REVERSO PANO KAPAK MON.3K 63A
022106 E REVERSO PANO KAPAK MON.3K 80A
022107 E REVERSO PANO KAPAK MON.3K 100A
022109 E REVERSO P.KAPAK MON.3P+YK 20A
022111 E REVERSO PANO KAPAK MON.4K 20A
022112 E REVERSO PANO KAPAK MON.4K 25A
022113 E REVERSO PANO KAPAK MON.4K 32A
022114 E REVERSO PANO KAPAK MON.4K 50A
022115 E REVERSO PANO KAPAK MON.4K 63A
022116 E REVERSO PANO KAPAK MON.4K 80A
022117 E REVERSO PANO KAPAK MON.4K 100A
022141 E REVERSO PANO TABAN MON. 3K 20A
022142 E REVERSO PANO TABAN MON. 3K 25A
022143 E REVERSO PANO TABAN MON. 3K 32A
022144 E REVERSO PANO TABAN MON. 3K 50A
022145 E REVERSO PANO TABAN MON. 3K 63A
022146 E REVERSO PANO TABAN MON. 3K 80A
022147 E REVERSO PANO TABAN MON.3K 100A
022149 E REVERSO P.TABANI MON.3P+YK 20A
022151 E REVERSO PANO TABANI MON.4K 20A
022152 E REVERSO PANO TABANI MON.4K 25A
022153 E REVERSO PANO TABANI MON.4K 32A
022154 E REVERSO PANO TABANI MON.4K 50A
022155 E REVERSO PANO TABANI MON.4K 63A
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
5
5
5
3
3
3
5
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
574,00 TL
661,00 TL
741,00 TL
816,00 TL
552,00 TL
641,00 TL
740,00 TL
827,00 TL
915,00 TL
108,00 TL
50,40 TL
43,70 TL
37,10 TL
110,00 TL
76,40 TL
67,00 TL
211,00 TL
110,00 TL
93,00 TL
286,00 TL
14,40 TL
19,20 TL
101,00 TL
104,00 TL
118,00 TL
187,00 TL
214,00 TL
283,00 TL
347,00 TL
132,00 TL
150,00 TL
180,00 TL
222,00 TL
259,00 TL
331,00 TL
417,00 TL
514,00 TL
141,00 TL
218,00 TL
267,00 TL
317,00 TL
373,00 TL
461,00 TL
545,00 TL
178,00 TL
187,00 TL
281,00 TL
324,00 TL
433,00 TL
491,00 TL
17
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
022156 E REVERSO PANO TABANI MON.4K 80A
022157 E REVERSO PANOTABANI MON.4K 100A
022172 E REVERSO KUTULU EMN.ŞALT.3K 20A
022173 E REVERSO KUTULU EMN.ŞALT.3K 25A
022175 E REVERSO KUTULU EMN.ŞALT.3K 50A
022176 E REVERSO KUTULU EMN.ŞALT.3K 63A
022177 E REVERSO KUTULU EMN.ŞALT.3K 80A
022179 E REVERSO KUTULU ŞALT.3K+YK 20A
022182 E REVERSO KUTULU EMN.ŞALT.4K 20A
022185 E REVERSO KUTULU EMN.ŞALT.4K 50A
022186 E REVERSO KUTULU EMN.ŞALT.4K 63A
022187 E REVERSO KUTULU EMN.ŞALT.4K 80A
022600 E REVERSO KUTULU ŞALT.3K+YK 25A
022602 E REVERSO KUTULU EMN.ŞALT.4K 25A
022604 E REVERSO KUTULU EMN.ŞALT.6K 25A
023701 E OSMOZ KIRMIZI LİHT BUTONU NK
023702 E OSMOZ YEŞİL .LİHT BUTONU NA
023704 E OSMOZ SARI LIHT BUTONU NA
023706 E OSMOZ SİYAH LIHT BUTONU NA
023717 E OSMOZ ÇİFT BUTON YEŞİL-KIRMIZI
023720 E OSMOZ EMNİYET BUT.ÇEVİR NK
023722 E OSMOZ EMNİYET BUT.ANAHTARLI NK
023725 E OSMOZ EMN.BUT.BASTIR-ÇEK NK+NA
023726 E OSMOZ EMNİYET BUT.ÇEVİR NK+NA
023727 E OSMOZ EMN.BUT. ANAHTARLI NK+NA
023730 E OSMOZ MANDAL BUT. 2 POZİSYONLU
023731 E OSMOZ MANDAL BUT. 3 POZİSYONLU
023732 E OSMOZ MANDAL BUT.3 POZİS.YAYLI
023738 E OSMOZ MANDAL BUT.2 POZİS.ANAHT
023751 E OSMOZ12-24V KIRMIZI LIHT NA+NK
023752 E OSMOZ 12-24V YEŞİL LIHT NA+NK
023754 E OSMOZ 12-24V SARI LIHT NA+NK
023758 E OSMOZ 230V KIRMIZI LİHT NA+NK
023759 E OSMOZ 230V YEŞİL LİHT NA+NK
023761 E OSMOZ DÖNER BUT.KIRMIZI 12-24V
023762 E OSMOZ DÖNER BUT.YEŞİL 12-24V
023763 E OSMOZ DÖNER BUT.SİYAH 12-24V
023765 E OSMOZ ÇİFT TUŞLU BUTON 12-24V
023767 E OSMOZÇİFT TUŞLU BUT.230V NA+NK
023770 E OSMOZ 12-24 V. BEYAZ IKAZ LAMB
023771 E OSMOZ 12-24 V.KIRMIZI IKAZ LAM
023772 E OSMOZ 12-24 V. YESIL IKAZ LAMB
023774 E OSMOZ 12-24 V. SARI IKAZ LAMBA
023790 E OSMOZ 230V. BEYAZ IKAZ LAMBASI
023791 E OSMOZ 230V. KIRMIZI IKAZ LAMBA
023792 E OSMOZ 230V. YESIL IKAZ LAMBASI
023794 E OSMOZ 230V. SARI IKAZ LAMBASI
024120 E OSMOZ MNBLOK BYZ İKAZ LAMB 24V
024121 E OSMOZ MNBLOK KRMZI İKAZ L. 24V
024122 E OSMOZ MNBLOK YEŞİL İKAZ LA.24V
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
Fiyat TL
601,00 TL
745,00 TL
130,00 TL
146,00 TL
373,00 TL
402,00 TL
491,00 TL
232,00 TL
226,00 TL
491,00 TL
574,00 TL
658,00 TL
154,00 TL
165,00 TL
259,00 TL
16,40 TL
16,40 TL
16,40 TL
16,40 TL
48,60 TL
31,10 TL
61,10 TL
37,70 TL
37,70 TL
49,10 TL
24,20 TL
31,30 TL
34,60 TL
59,60 TL
45,20 TL
45,20 TL
45,20 TL
49,50 TL
49,50 TL
68,10 TL
68,10 TL
68,10 TL
53,40 TL
66,40 TL
25,40 TL
25,40 TL
25,40 TL
25,40 TL
39,20 TL
39,20 TL
39,20 TL
39,20 TL
37,20 TL
37,20 TL
37,20 TL
18
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
024124 E OSMOZ MNBLOK SARI İKAZ LAM 24V
024140 E OSMOZ MNBLOK BEYAZ İKAZ L.230V
024141 E OSMOZ MNBLOK KRMZI İKAZ L.230V
024142 E OSMOZ MNBLOK YEŞİL İKAZ L.230V
024144 E OSMOZ MNBLOK SARI İKAZ LAM230V
024171 E OSMOZ BA9S NEON KIRMIZI AMPUL
024173 E OSMOZ LAMBA CIKARTICI
024185 E OSMOZ SIKMA ANAHTARI
024187 E OSMOZ SİYAH BOŞLUK KAPAĞI
024188 E OSMOZ KİLİTLEME AKSESUARI
024212 E OSMOS ACİL STOP BUT.BAS CEVIR
024215 E OSMOZ ACIL STOP BUT.MANT.KAF.
024230 E OSMOZ GRI 2 BUTONLU BUAT
025016 E DPX-E125 16KA 3KUTUP 16A
025017 E DPX-E125 16KA 3KUTUP 25A
025018 E DPX-E125 16KA 3KUTUP 40A
025019 E DPX-E125 16KA 3KUTUP 63A
025020 E DPX-E125 16KA 3KUTUP 100A
025021 E DPX-E125 16KA 3KUTUP 125A
025024 E DPX-E125 16KA 4KUTUP 16A
025025 E DPX-E125 16KA 4KUTUP 25A
025026 E DPX-E125 16KA 4KUTUP 40A
025027 E DPX-E125 16KA 4KUTUP 63A
025028 E DPX-E125 16KA 4KUTUP 100A
025029 E DPX-E125 16KA 4KUTUP 125A
025036 E DPX-125 25KA 3KUTUP 16A
025037 E DPX-125 25KA 3KUTUP 25A
025038 E DPX-125 25KA 3KUTUP 40A
025039 E DPX-125 25KA 3KUTUP 63A
025040 E DPX-125 25KA 3KUTUP 100A
025041 E DPX-125 25KA 3KUTUP 125A
025054 E DPX-125 36KA 3KUTUP 100A
025055 E DPX-125 36KA 3KUTUP 125A
025150 E DPX-160 36KA 3KUTUP 100A
025151 E DPX-160 36KA 3KUTUP 160A
025158 E DPX-160 36KA 4KUTUP 100A
025159 E DPX-160 36KA 4KUTUP 160A
025165 E DPX-160 50KA 3KUTUP 160A
025173 E DPX-160 50KA 4KUTUP 160A
025226 E DPX250ER 36KA 3KUTUP 250A
025236 E DPX250ER 36KA 4KUTUP 250A
025246 E DPX250ER 50KA 3KUTUP 250A
025256 E DPX250ER 50KA 4KUTUP 250A
025331 E DPX-250 36KA 3KUTUP 160A
025332 E DPX-250 36KA 3KUTUP 250A
025348 E DPX-250 36KA 4KUTUP 160A
025349 E DPX-250 36KA 4KUTUP 250A
025355 E DPX-250 70KA 3KUTUP 160A
025356 E DPX-250 70KA 3KUTUP 250A
025373 E DPX-250 70KA 4KUTUP 250A
24.01.2014
Amb
10
10
10
10
10
10
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
37,20 TL
37,20 TL
37,20 TL
37,20 TL
37,20 TL
7,56 TL
16,50 TL
32,60 TL
15,00 TL
27,80 TL
69,70 TL
105,00 TL
60,50 TL
427,00 TL
427,00 TL
427,00 TL
427,00 TL
427,00 TL
448,00 TL
564,00 TL
564,00 TL
564,00 TL
564,00 TL
564,00 TL
595,00 TL
472,00 TL
472,00 TL
472,00 TL
472,00 TL
472,00 TL
491,00 TL
506,00 TL
536,00 TL
589,00 TL
622,00 TL
789,00 TL
832,00 TL
846,00 TL
1.150,00 TL
816,00 TL
1.150,00 TL
930,00 TL
1.300,00 TL
852,00 TL
871,00 TL
1.170,00 TL
1.220,00 TL
1.170,00 TL
1.350,00 TL
1.800,00 TL
19
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
025522 E DPX-630 36KA 3KUTUP 320A
025523 E DPX-630 36KA 3KUTUP 400A
025524 E DPX-630 36KA 3KUTUP 630A
025537 E DPX 630TM 4P 36KA 320A
025538 E DPX 630TM 4P 36KA 400A
025540 E DPX 630TM 4P 36KA 630A
025542 E DPX-630 70KA 3KUTUP 320A
025543 E DPX-630 70KA 3KUTUP 400A
025544 E DPX-630 70KA 3KUTUP 630A
025558 E DPX 630TM 4P 70KA 400A
025560 E DPX 630TM 4P 70KA 630A
025602 E DPX630 36KA 3K 400A ELEKT.TİP
025603 E DPX630 36KA 3K 630A ELEKT.TİP
025606 E DPX630 36KA 4K 400A ELEKT.TİP
025607 E DPX630 36KA 4K 630A ELEKT.TİP
025610 E DPX630 70KA 3K 400A ELEKT.TİP
025611 E DPX630 70KA 3K 630A ELEKT.TİP
025652 E DPX630 36KA 3K 400A SG TİP
025653 E DPX630 36KA 3K 630A SG TİP
025656 E DPX630 36KA 4K 400A SG TİP
025657 E DPX630 36KA 4K 630A SG TİP
025660 E DPX630 70KA 3K 400A SG TİP
025661 E DPX630 70KA 3K 630A SG TİP
025702 E DPX1600 50KA 3K 800A ELEKT.TİP
025703 E DPX1600 50KA 3K 1250A ELEKT.TP
025704 E DPX1600 50KA 3K 1600A ELEKT.TP
025706 E DPX1600 50KA 4K 800A ELEKT.TİP
025707 E DPX1600 50KA 4K 1250A ELEKT.TP
025708 E DPX1600 50KA 4K 1600A ELEKT.TP
025710 E DPX1600 70KA 3K 800A ELEKT.TİP
025711 E DPX1600 70KA 3K 1250A ELEKT.TP
025712 E DPX1600 70KA 3K 1600A ELEKT.TP
025751 E DPX1600 50KA 3K 800A SG TİP
025752 E DPX1600 50KA 3K 1250A SG TİP
025753 E DPX1600 50KA 3K 1600A SG TİP
025755 E DPX1600 50KA 4K 800A SG TİP
025756 E DPX1600 50KA 4K 1250A SG TİP
025757 E DPX1600 50KA 4K 1600A SG TİP
025759 E DPX1600 70KA 3K 800A SG TİP
025760 E DPX1600 70KA 3K 1250A SG TİP
025761 E DPX1600 70KA 3K 1600A SG TİP
025801 E DPX-1250 50KA 3KUTUP 630A
025802 E DPX-1250 50KA 3KUTUP 800A
025803 E DPX-1250 50KA 3KUTUP 1000A
025804 E DPX-1250 50KA 3KUTUP 1250A
025816 E DPX-H1250 70KA 3KUTUP 800A
025817 E DPX-H1250 70KA 3KUTUP 1000A
025818 E DPX-H1250 70KA 3KUTUP 1250A
026002 E DPX125 K.A.K BLOĞU 3KUTUP 63A
026003 E DPX125 K.A.K BLOĞU 4KUTUP 63A
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
2.520,00 TL
2.630,00 TL
2.970,00 TL
3.350,00 TL
3.510,00 TL
3.860,00 TL
3.120,00 TL
3.260,00 TL
3.560,00 TL
4.330,00 TL
4.740,00 TL
3.010,00 TL
3.610,00 TL
4.010,00 TL
4.820,00 TL
3.610,00 TL
4.380,00 TL
3.600,00 TL
4.310,00 TL
4.790,00 TL
5.790,00 TL
4.310,00 TL
5.240,00 TL
5.150,00 TL
7.170,00 TL
10.100,00 TL
6.870,00 TL
9.500,00 TL
13.900,00 TL
5.750,00 TL
7.780,00 TL
10.700,00 TL
6.170,00 TL
8.400,00 TL
11.300,00 TL
8.250,00 TL
11.200,00 TL
15.500,00 TL
6.870,00 TL
10.400,00 TL
12.200,00 TL
4.060,00 TL
4.810,00 TL
6.090,00 TL
6.700,00 TL
5.850,00 TL
7.380,00 TL
8.020,00 TL
874,00 TL
972,00 TL
20
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
026012 E DPX125 K.A.K BLOĞU 3KUTUP 125A
026013 E DPX125 K.A.K BLOĞU 4KUTUP 125A
026020 E DPX160 K.A.K BLOĞU 3KUTUP 160A
026021 E DPX160 K.A.K BL 4K160A SAĞ MON
026022 E DPX160 K.A.K BL 4K160A SAĞ MON
026036 E DPX250ER K.A.K 4K 250A SAĞ MON
026038 E DPX250ER K.A.K 4K 250A ALT MON
026054 E DPX250 K.A.K BL 3K 250A ALT MO
026055 E DPX250 K.A.K BL 4K 250A ALT MO
026060 E DPX630 K.A.K 3K INC400A ALT M.
026061 E DPX630 K.A.K 4K INC400A ALT M.
026064 E DPX630 K.A.K 3K INC630A ALT M.
026065 E DPX630 K.A.K 4K INC630A ALT M.
026088 E KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ
026092 E TOROİD AKIM TRAFOSU Ø35MM 150A
026093 E TOROİD AKIM TRAFOSU Ø80MM 400A
026094 E TOROİD AKIM TRAFO Ø110MM 630A
026095 E TOROİD AKIM TRAFO Ø140MM 1200A
026096 E TOROİD AKIM TRAFO Ø210MM 1800A
026097 E TOROİD AÇILABİLİR Ø150MM 1200A
026098 E TOROİD AÇILABİLİR Ø300MM 2000A
026123 E DPX1250A VE ALTINDAKİ AMP.MOTO
026127 E DPX 1600A KOMPAKT İÇİN MOTOR
026134 E DPX 250 KASA İÇİN MOTOR
026144 E DPX 630 KASA İÇİN MOTOR
026160 E DPX'LER İÇİN YARDIMCI KONTAK
026166 E DPX İÇİN AÇTIR. BOB.110V AC/DC
026167 E DPX İÇİN AÇTIR. BOB.230V AC/DC
026168 E DPX İÇİN AÇTIR. BOB.400V AC/DC
026173 E DPX125 DÜSÜK GERİL.BOBİN.230V
026174 E DPX125 DÜSÜK GERİL.BOBİN.400V
026175 E DPX 125 DÜŞÜK GERILIM MODULU
026176 E DPX125 DÜSÜK GERİL.BOBİN.110V
026183 E DPX160-1600 DÜS.GERİL.BOB.230V
026184 E DPX160-1600 DÜS.GERİL.BOB.400V
026185 E DPX 160/1600 DÜŞÜK GER.MODÜLÜ
026186 E DPX160-1600 DÜS.GERİL.BOB.110V
026190 E DPX GECİKTİRME MODULU 230V
026193 E ELEKTRONIK KONTROL KUTUSU
026194 E ELEKTR.KONT.KUT.RS485 PORTLU
026200 E DPX125 KİLİTLEME AKSESUARI
026201 E DPX125 DÖNEN KUMANDA KOLU GRİ
026202 E DPX125 KAPAĞA MONTE KUMAN.KOL
026203 E DPX125DONEN KUM.KOLU SARI-KIRM
026204 E DPX125KAP.MON.KUM.KOLU SARI-KI
026205 E DPX 125 BAĞLANTI KORUYUCUSU
026208 E DPX125 RAYA MONTAJ AKSESUARI
026209 E DPX160 VE 250ER RAYA MONT AK.
026210 E DPX160 KİLİTLEME AKSESUARI
026211 E DPX160 DÖNEN KUMANDA KOLU GRİ
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
998,00 TL
1.120,00 TL
1.440,00 TL
1.540,00 TL
1.540,00 TL
1.860,00 TL
1.860,00 TL
1.580,00 TL
1.870,00 TL
1.860,00 TL
2.290,00 TL
2.560,00 TL
2.910,00 TL
725,00 TL
397,00 TL
496,00 TL
733,00 TL
852,00 TL
1.550,00 TL
1.410,00 TL
3.730,00 TL
4.910,00 TL
4.910,00 TL
2.810,00 TL
3.720,00 TL
118,00 TL
238,00 TL
238,00 TL
238,00 TL
261,00 TL
261,00 TL
297,00 TL
261,00 TL
298,00 TL
298,00 TL
339,00 TL
298,00 TL
524,00 TL
3.170,00 TL
3.740,00 TL
36,00 TL
153,00 TL
269,00 TL
179,00 TL
310,00 TL
94,60 TL
25,50 TL
27,50 TL
37,90 TL
183,00 TL
21
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
026213 E DPX160DONEN KUM.KOLU SARI-KIRM
026215 E DPX 160 BAĞLANTI KORUYUCUSU
026217 E DPX160 KABLO PABUÇ ADAPTÖRÜ
026218 E DPX 160 KAFES UÇ AKS. 95MM2
026219 E DPX 160 KAFES UÇ AKS. 120MM2
026221 E DPX250 KİLİTLEME AKSESUARI
026222 E DPX250 DÖNEN KUMANDA KOLU GRİ
026226 E DPX250 BAĞLANTI KORUYUCUSU 3K
026227 E DPX250 BAĞLANTI KORUYUCUSU 4K
026233 E DPX250 BARA BAĞLANTI AKS. 3K
026234 E DPX250 BARA BAĞLANTI AKS. 4K
026235 E DPX250 KAFES UÇ AKS. 95MM2
026240 E DPX630 KİLİTLEME AKSESUARI
026241 E DPX630 DÖNEN KUMANDA KOLU GRİ
026244 E DPX630 BAĞLANTI KORUYUCUSU 3K
026245 E DPX630 BAĞLANTI KORUYUCUSU 4K
026248 E DPX630 BARA BAĞLANTI AKS. 3K
026249 E DPX630 BARA BAĞLANTI AKS. 4K
026250 E DPX630 KAFES UÇ AKS. 300MM2
026251 E DPX630 KAFES UÇ AKS. 2X240MM2
026260 E DPX1250/1600 KİLİTLEME AKSE.
026261 E DPX1250/1600DÖNEN KUM.KOLU GRİ
026264 E DPX1250/1600 BAĞ.KORUYUCUSU 3K
026265 E DPX1250/1600 BAĞ.KORUYUCUSU 4K
026269 E DPX1600 KAFES UÇ AKS.2X240MM2
026270 E DPX1600 KAFES UÇ AKS.4X240MM2
026277 E DPX160 KAPAĞA MONTE KUMAN.KOL
026278 E DPX160KAP.MON.KUM.KOLU SARI-KI
026279 E DPX250 KAPAĞA MONTE KUMAN.KOL
026280 E DPX250KAP.MON.KUM.KOLU SARI-KI
026281 E DPX630 KAPAĞA MONTE KUMAN.KOL
026282 E DPX630KAP.MON.KUM.KOLU SARI-KI
026283 E DPX1600 KAPAK MONTE KUMAN.KOL
026284 E DPX1600KAP.MON.KUM.KOL SARI-KI
026285 E DPX250ER BAĞLANTI KORUYUCU 3K
026286 E DPX250ER BAĞLANTI KORUYUCU 4K
026288 E DPX250ER KAFES UÇ AKS. 95MM2
026290 E DPX250ER BARA BAĞLANTI AKS. 3K
026291 E DPX250ER BARA BAĞLANTI AKS. 4K
026299 E DPX'LER İÇİN RAY YÜKSELTİCİSİ
026399 E DPX1600DEBRO-LIFT 8KONT.KONNEK
026401 E DPX160 ENVERSÖR ŞASİ KAİDESİ
026408 E DPX250 ENVERSÖR ŞASİ KAİDESİ
026409 E DPX630 ENVERSÖR ŞASİ KAİDESİ
026410 E DPX1250/1600 ENVERS.ŞASİ KAİDE
026574 E DPX1600 DEBRO-LIFT SINYAL.KONT
026575 E DPX1600 KURMA--AYIRMA KOLU
026576 E DPX1600 RONİS KİLİT TERTİBATI
026580 E DPX1600 RONİS KLT TERTI.2ANAHT
026582 E DPX1600 3K ÖN.BAĞ.ÇEKMECE KAİD
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
207,00 TL
130,00 TL
52,20 TL
57,00 TL
88,10 TL
42,00 TL
361,00 TL
108,00 TL
153,00 TL
196,00 TL
218,00 TL
79,80 TL
48,30 TL
386,00 TL
256,00 TL
155,00 TL
243,00 TL
355,00 TL
261,00 TL
552,00 TL
49,70 TL
428,00 TL
495,00 TL
662,00 TL
142,00 TL
256,00 TL
327,00 TL
349,00 TL
652,00 TL
665,00 TL
618,00 TL
636,00 TL
687,00 TL
729,00 TL
244,00 TL
324,00 TL
79,80 TL
196,00 TL
257,00 TL
48,30 TL
144,00 TL
599,00 TL
643,00 TL
670,00 TL
1.340,00 TL
183,00 TL
166,00 TL
436,00 TL
436,00 TL
7.130,00 TL
22
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
026583 E DPX1600 4K ÖN.BAĞ.ÇEKMECE KAİD
026584 E DPX1600 3K AR.BAĞ.ÇEKMECE KAİD
026585 E DPX1600 4K AR.BAĞ.ÇEKMECE KAİD
027020 E DRX 15A 3KUTUP 20KA 415V
027022 E DRX 25A 3KUTUP 20KA 415V
027024 E DRX 40A 3KUTUP 20KA 415V
027026 E DRX 60A 3KUTUP 20KA 415V
027028 E DRX 100A 3KUTUP 20KA 415V
027112 E DRX 125A 3KUTUP 25KA 415V
027114 E DRX 175A 3KUTUP 25KA 415V
027115 E DRX250 25KA 200A 3K
027117 E DRX 250N 3P 250A
027124 E DRX 250H 3P 36KA 125A
027126 E DRX 250H 3P 175A
027127 E DRX 200A 3KUTUP 36KA 415V
027129 E DRX 250A 3KUTUP 36KA 415V
027140 E DRX BİR YARD. KONTAK BLOĞU
027141 E DRX BİR ALARM BLOĞU
027142 E DRX 1 YARD.KON+ 1 ALARM KONTAK
027154 E DRX AÇTIRMA BOB.200/277V AC/DC
027155 E DRX AÇTIRMA BOB.380/480V AC/DC
027164 E DRX DÜŞ.GER.BOB.200/240AC/DC
027165 E DRX DÜŞ.GER.BOB.380/415AC/DC
027170 E DRX100 KAFES UÇ 50A'E KADAR
027171 E DRX100 KAFES UÇ60A-100A ARASI
027174 E DRX250 KAFES UÇ 250A İÇİN
027176 E DRX100 DÖNEN KUM.KOLU ÜSTTE
027177 E DRX100 DÖNEN KUM.KOL P.KAPAĞA
027178 E DRX250 DÖNEN KUM.KOLU ÜSTTE
027179 E DRX250 DÖNEN KUM.KOL P.KAPAĞA
027180 E DRX100 KİLİTLEME AKSESUARI
027183 E DRX100 MÜH.BAĞLANTI KORUYUCUSU
027185 E DRX250 MÜH.BAĞLANTI KORUYUCUSU
027187 E DRX100 RAYA MONTAJ AKSESUARI
027188 E DRX250 RAYA MONTAJ AKSESUARI
028621 E DMX3 SABİT 50KA 3K 800A KASA1
028622 E DMX3 SABİT,50KA,3K,1000A,KASA1
028623 E DMX3 SABİT,50KA,3K,1250A,KASA1
028624 E DMX3 SABİT,50KA,3K,1600A,KASA1
028625 E DMX3 SABİT,50KA,3K,2000A,KASA1
028626 E DMX3 SABİT,50KA,3K,2500A,KASA1
028627 E DMX3 SABİT,50KA,3K,3200A,KASA2
028628 E DMX3 SABİT,50KA,3K,4000A,KASA2
028631 E DMX³ 2500 N FIXED 4POLES 800 A
028632 E DMX³ 2500 N FIXED 4POLES 1000A
028633 E DMX³ 2500 N FIXED 4POLES 1250A
028634 E DMX³ 2500 N FIXED 4POLES 1600A
028635 E DMX³ 2500 N FIXED 4POLES 2000A
028636 E DMX³ 2500 N FIXED 4POLES 2500A
028637 E DMX³ 4000 N FIXED 4POLES 3200A
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
8.520,00 TL
7.130,00 TL
8.520,00 TL
268,00 TL
268,00 TL
268,00 TL
268,00 TL
302,00 TL
412,00 TL
482,00 TL
551,00 TL
585,00 TL
449,00 TL
551,00 TL
589,00 TL
617,00 TL
109,00 TL
108,00 TL
156,00 TL
158,00 TL
158,00 TL
217,00 TL
217,00 TL
44,50 TL
47,70 TL
72,70 TL
164,00 TL
288,00 TL
283,00 TL
305,00 TL
28,40 TL
65,60 TL
80,00 TL
24,80 TL
37,20 TL
9.050,00 TL
9.310,00 TL
9.570,00 TL
10.100,00 TL
11.000,00 TL
13.500,00 TL
17.300,00 TL
23.400,00 TL
12.300,00 TL
12.800,00 TL
13.100,00 TL
13.600,00 TL
14.900,00 TL
17.800,00 TL
22.900,00 TL
23
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
028638 E DMX³ 4000 N FIXED 4POLES 4000A
028641 E DMX3 SABİT,65KA,3K,800A, KASA1
028642 E DMX3 SABİT,65KA,3K,1000A,KASA1
028643 E DMX3 SABİT,65KA,3K,1250A,KASA1
028644 E DMX3 SABİT,65KA,3K,1600A,KASA1
028645 E DMX3 SABİT,65KA,3K,2000A,KASA1
028646 E DMX3 SABİT,65KA,3K,2500A,KASA1
028647 E DMX3 SABİT,65KA,3K,3200A,KASA2
028648 E DMX3 SABİT,65KA,3K,4000A,KASA2
028651 E DMX³ 2500 H FIXED 4POLES 800A
028652 E DMX³ 2500 H FIXED 4POLES 1000A
028653 E DMX³ 2500 H FIXED 4POLES 1250A
028654 E DMX³ 2500 H FIXED 4POLES 1600A
028655 E DMX³ 2500 H FIXED 4POLES 2000A
028656 E DMX³ 2500 H FIXED 4POLES 2500A
028657 E DMX³ 4000 H FIXED 4POLES 3200A
028658 E DMX³ 4000 H FIXED 4POLES 4000A
028661 E DMX3 SABİT,100KA,3K,800A,KASA2
028662 E DMX3 SABİT,100KA,3K,1000A,KAS2
028663 E DMX3 SABİT,100KA,3K,1250A,KAS2
028664 E DMX3 SABİT,100KA,3K,1600A,KAS2
028665 E DMX3 SABİT,100KA,3K,2000A,KAS2
028666 E DMX3 SABİT,100KA,3K,2500A,KAS2
028667 E DMX3 SABİT,100KA,3K,3200A,KAS2
028668 E DMX3 SABİT,100KA,3K,4000A,KAS2
028671 E DMX³ 2500 L FIXED 4POLES 800 A
028672 E DMX³ 2500 L FIXED 4POLES 1000A
028673 E DMX³ 2500 L FIXED 4POLES 1250A
028674 E DMX³ 2500 L FIXED 4POLES 1600A
028675 E DMX³ 2500 L FIXED 4POLES 2000A
028676 E DMX³ 2500 L FIXED 4POLES 2500A
028677 E DMX³ 4000 L FIXED 4POLES 3200A
028678 E DMX³ 4000 L FIXED 4POLES 4000A
028721 E DMX3 ÇEKME. 50KA 3K 800A KASA1
028722 E DMX3 ÇEKME.50KA 3K 1000A KASA1
028723 E DMX3 ÇEKME.50KA 3K 1250A KASA1
028724 E DMX3 ÇEKME.50KA 3K 1600A KASA1
028725 E DMX3 ÇEKME.50KA 3K 2000A KASA1
028726 E DMX3 ÇEKME.50KA 3K 2500A KASA1
028727 E DMX3 ÇEKME.50KA 3K 3200A KASA2
028728 E DMX3 ÇEKME.50KA 3K 4000A KASA2
028731 E DMX³ 2500 N DRAW-OUT 4P.800A
028732 E DMX³ 2500 N DRAW-OUT 4P.1000A
028733 E DMX³ 2500 N DRAW-OUT 4P.1250A
028734 E DMX³ 2500 N DRAW-OUT 4P.1600A
028735 E DMX³ 2500 N DRAW-OUT 4P.2000A
028736 E DMX³ 2500 N DRAW-OUT 4P.2500A
028737 E DMX³ 4000 N DRAW-OUT 4P.3200A
028738 E DMX³ 4000 N DRAW-OUT 4P.4000A
028741 E DMX3 ÇEKME. 65KA 3K 800A KASA1
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
31.300,00 TL
10.500,00 TL
10.800,00 TL
11.000,00 TL
11.700,00 TL
12.900,00 TL
15.500,00 TL
20.000,00 TL
26.900,00 TL
14.300,00 TL
14.600,00 TL
14.900,00 TL
15.900,00 TL
16.900,00 TL
20.300,00 TL
26.300,00 TL
31.400,00 TL
14.300,00 TL
14.600,00 TL
14.900,00 TL
15.900,00 TL
17.600,00 TL
20.400,00 TL
26.400,00 TL
31.400,00 TL
19.300,00 TL
19.600,00 TL
20.300,00 TL
21.300,00 TL
23.800,00 TL
27.600,00 TL
35.700,00 TL
42.300,00 TL
18.100,00 TL
18.400,00 TL
18.700,00 TL
19.200,00 TL
19.700,00 TL
22.000,00 TL
29.500,00 TL
35.700,00 TL
22.700,00 TL
23.100,00 TL
23.300,00 TL
24.100,00 TL
25.800,00 TL
28.800,00 TL
37.400,00 TL
46.000,00 TL
18.600,00 TL
24
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
028742 E DMX3 ÇEKME.65KA 3K 1000A KASA1
028743 E DMX3 ÇEKME.65KA 3K 1250A KASA1
028744 E DMX3 ÇEKME.65KA 3K 1600A KASA1
028745 E DMX3 ÇEKME.65KA 3K 2000A KASA1
028746 E DMX3 ÇEKME.65KA 3K 2500A KASA1
028747 E DMX3 ÇEKME.65KA 3K 3200A KASA2
028748 E DMX3 ÇEKME.65KA 3K 4000A KASA2
028751 E DMX³ 2500 H DRAW-OUT 4P.800A
028752 E DMX³ 2500 H DRAW-OUT 4P.1000A
028753 E DMX³ 2500 H DRAW-OUT 4P.1250A
028754 E DMX³ 2500 H DRAW-OUT 4P.1600A
028755 E DMX³ 2500 H DRAW-OUT 4P.2000A
028756 E DMX³ 2500 H DRAW-OUT 4P.2500A
028757 E DMX³ 4000 H DRAW-OUT 4P.3200A
028758 E DMX³ 4000 H DRAW-OUT 4P.4000A
028761 E DMX3 ÇEKME.100KA 3K 800A KASA2
028762 E DMX3 ÇEKME.100KA 3K 1000A KAS2
028763 E DMX3 ÇEKME.100KA 3K 1250A KAS2
028764 E DMX3 ÇEKME.100KA 3K 1600A KAS2
028765 E DMX3 ÇEKME.100KA 3K 2000A KAS2
028766 E DMX3 ÇEKME.100KA 3K 2500A KAS2
028767 E DMX3 ÇEKME.100KA 3K 3200A KAS2
028768 E DMX3 ÇEKME.100KA 3K 4000A KAS2
028771 E DMX³ 2500 L DRAW-OUT 4P.800A
028772 E DMX³ 2500 L DRAW-OUT 4P.1000A
028773 E DMX³ 2500 L DRAW-OUT 4P.1250A
028774 E DMX³ 2500 L DRAW-OUT 4P.1600A
028775 E DMX³ 2500 L DRAW-OUT 4P.2000A
028776 E DMX³ 2500 L DRAW-OUT 4P.2500A
028777 E DMX³ 4000 L DRAW-OUT 4P.3200A
028778 E DMX³ 4000 L DRAW-OUT 4P.4000A
028800 E DMX3 MP4LI ELEKT. KORUMA ÜNİTE
028801 E DMX3 MP4LSI ELEKT.KORUMA ÜNİTE
028802 E DMX3 MP4LSIG ELEKT.KORUMA ÜNİT
028803 E LCD ekranlı koruma ünitesi dokunmatik MP6 LSI
028804 E LCD ekranlı koruma ünitesi dokunmatik MP6 LSIg
028805 E DMX3 KOR.UNIT.HABERLESME FONK.
028806 E DMX3 HARICI GÜC KAYNAGI-12VDC
028807 E DMX3 TOPRAK KAÇAĞI FONKSİYONU
028810 E Harici nötr 6300A
028811 E DMX3 HARİCİ NOTR
028812 E DMX3 PROGRAMLAN. MODÜL ÇIKIŞI
028814 E DMX3 YAY KUR.&KAPAM.HAZIR KONT
028815 E DMX3 İLAVE YARDIMCI KONTAK
028816 E Signal contact for auxiliaries
028820 E DMX3 KAPI KİLİTLEME AKSESUARI
028821 E DMX3 AÇIK POZ.ASMA KİLİT AKSE.
028822 E DMX3 KAPI CONTASI (IP40)
028823 E DMX3 OPERASYON SAYICISI
028825 E DMX3 ÇEKMECE MONTAJ AKSESUARI
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
18.800,00 TL
19.000,00 TL
19.800,00 TL
21.400,00 TL
24.200,00 TL
32.200,00 TL
39.200,00 TL
24.600,00 TL
24.800,00 TL
25.300,00 TL
26.000,00 TL
27.800,00 TL
31.400,00 TL
40.900,00 TL
46.000,00 TL
25.800,00 TL
26.000,00 TL
26.400,00 TL
27.200,00 TL
29.900,00 TL
32.600,00 TL
38.600,00 TL
43.600,00 TL
32.900,00 TL
33.300,00 TL
33.900,00 TL
34.900,00 TL
38.500,00 TL
42.200,00 TL
50.300,00 TL
56.800,00 TL
2.000,00 TL
2.300,00 TL
3.100,00 TL
6.090,00 TL
7.070,00 TL
1.270,00 TL
1.880,00 TL
1.040,00 TL
3.970,00 TL
1.130,00 TL
1.750,00 TL
267,00 TL
121,00 TL
105,00 TL
459,00 TL
136,00 TL
157,00 TL
370,00 TL
238,00 TL
25
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
028826 E DMX3 GÜVEN. KAP.ASMA KİLİT AKS
028828 E DMX3 KİLİT İÇİN 2DELİKLİ KAİDE
028830 E DMX3 PROFALUX ANAHTARLI KILIT
028831 E DMX3 RONIS ANAHTARLI KILIT
028832 E DMX3 ÇEKME PROFALUX ANAH KILIT
028833 E DMX3 ÇEKME RONİS ANAH. KILIT
028834 E DMX3 MOTOR 24VAC/DC
028835 E DMX3 MOTOR 48VAC/DC
028837 E DMX3 MOTOR 230VAC/DC
028838 E DMX3 MOTOR 415VAC/DC
028841 E DMX3 KAPAMA BOBINI 24VAC/DC
028842 E DMX3 KAPAMA BOBINI 48VAC/DC
028844 E DMX3 KAPAMA BOBINI 230VAC/DC
028845 E DMX3 KAPAMA BOBINI 415V AC
028848 E DMX3 ACTIRMA BOBINI 24VAC/DC
028849 E DMX3 ACTIRMA BOBINI 48VAC/DC
028851 E DMX3 ACTIRMA BOBİNİ 230VAC/DC
028852 E DMX3 ACTIRMA BOBİNİ 415V AC
028855 E DMX3 DÜŞÜK GER. BOB. 24VAC/DC
028856 E DMX3 DÜŞÜK GER. BOB. 48VAC/DC
028858 E DMX3 DÜŞÜK GER. BOB. 230VAC/DC
028859 E DMX3 DÜŞÜK GER. BOB. 415V AC
028863 E DMX3 GECİK.DÜŞ.GER.B.230VAC/DC
028864 E DMX3 ENVERSÖR SİS. KAİDE KASA1
028865 E DMX3 ENVERSÖR SİS. KAİDE KASA2
028866 E Kasa 3 mekanik kilitleme plakası
028879 E DMX3 KALDIRMA PLAKASI
028882 E DMX3 DİKEY ARKA KONT.SABİT 3K
028883 E Rear ter.for vert.4Ppitch85*60
028884 E DMX3 DÜZ ARKA KONT.SABİT 3K
028885 E Rear ter.for fix.pl.4P.2500*85
028886 E DMX3 MESAFE ARTTIRI.KON.3K DÜZ
028887 E Rear ter.forfix.pl.4P.2500*106
028888 E DMX3 MESA.ARTTIRI.KON.3K DİKEY
028889 E Re.ter.for fix.ver.4P.2500*106
028890 E DMX3 MESA.ARTTIRI.KON.3K YATAY
028891 E Re.ter.for fix.hor.4P.2500*106
028892 E DMX3 KASA2 3K DÜZ ARKA KONTAK
028893 E Rear termin.for fix.pl.4P.4000
028894 E DMX3 KASA2 3K ÇEK.DÜZ ARKA KON
028895 E Rear ter.for ori.4Ppitch130len
028896 E DMX3 KASA1 3K ÇEK.DÜZ ARKA KON
028897 E Rear ter.for orient.4P.106*70
028902 E DMX3 CEKMECE KAIDESI KASA1,3K
028903 E Base for drawout vers.2500 4P
028904 E DMX3 CEKMECE KAIDESI KASA2,3K
028905 E Base for drawout vers.4000 4P
028909 E DMX3 CEKME.DONUS.SETI KASA1,3K
028910 E Transf.kit fordraw.ver.2500 4P
028911 E DMX3 CEKME.DONUS.SETI KASA2,3K
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
164,00 TL
210,00 TL
531,00 TL
531,00 TL
559,00 TL
559,00 TL
1.880,00 TL
1.880,00 TL
1.880,00 TL
1.880,00 TL
559,00 TL
559,00 TL
559,00 TL
559,00 TL
559,00 TL
559,00 TL
559,00 TL
559,00 TL
629,00 TL
629,00 TL
629,00 TL
629,00 TL
642,00 TL
908,00 TL
908,00 TL
945,00 TL
690,00 TL
675,00 TL
896,00 TL
908,00 TL
1.240,00 TL
1.100,00 TL
1.750,00 TL
1.290,00 TL
1.880,00 TL
1.290,00 TL
1.880,00 TL
1.040,00 TL
1.630,00 TL
1.160,00 TL
1.830,00 TL
675,00 TL
896,00 TL
4.850,00 TL
6.700,00 TL
8.030,00 TL
9.650,00 TL
3.850,00 TL
5.080,00 TL
4.720,00 TL
26
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
028912 E Transf.kit fordraw.ver.4000 4P
028913 E DMX3 Kasa3 3 K çekmece kaidesi
028914 E DMX3 Kasa3 4 K çekmece kaidesi
028915 E DMX3 Kasa 3 3K çekmece dönüştürme seti
028916 E DMX3 Kasa 3 4K çekmece dönüştürme seti
028920 E DMX3 MEKANIK KILIT KABLO 2.6M
028921 E DMX3 MEKANIK KILIT KABLO 3M
028922 E DMX3 MEKANIK KILIT KABLO 3.6M
028923 E DMX3 MEKANIK KILIT KABLO 4M
028924 E DMX3 MEKANIK KILIT KABLO 4.6M
028925 E DMX3 MEKANIK KILIT KABLO 5.6M
028950 E DMX3 6300 L 3K 5000A Sabit
028951 E DMX3 6300 L 3K 6300A Sabit
028952 E DMX3 6300 L 3K 5000A Çekmeceli
028953 E DMX3 6300 L 3K 6300A Çekmeceli
028960 E DMX3 6300 L 4K 5000A Sabit
028961 E DMX3 6300 L 4K 6300A Sabit
028962 E DMX3 6300 L 4K 5000A Çekmeceli
028963 E DMX3 6300 L 4K 6300A Çekmeceli
029300 E CTX-1 9A 3P 24V AC 1NA
029304 E CTX1 9A 3P 230V AC 1NA
029305 E CTX1 9A 3P 400V AC 1NA
029310 E CTX-1 9A 3P 24V AC 1NK
029314 E CTX1 9A 3P 230V AC 1NK
029315 E CTX1 9A 3P 400V AC 1NK
029320 E CTX1 12A 3P 24V AC 1NA
029324 E CTX1 12A 3P 230V AC 1NA
029325 E CTX1 12A 3P 400V AC 1NA
029330 E CTX1 12A 3P 24V AC 1NK
029334 E CTX1 12A 3P 230V AC 1NK
029335 E CTX1 12A 3P 400V AC 1NK
029350 E CTX1 18A 3P 24V AC 1NA
029354 E CTX1 18A 3P 230V AC 1NA
029355 E CTX1 18A 3P 400V AC 1NA
029360 E CTX1 18A 3P 24V AC 1NK
029364 E CTX1 18A 3P 230V AC 1NK
029365 E CTX1 18A 3P 400V AC 1NK
029370 E CTX1 25A 3P 24V AC
029374 E CTX1 25A 3P 230V AC
029375 E CTX1 25A 3P 400V AC
029380 E CTX1 32A 3P 24V AC
029384 E CTX1 32A 3P 230V AC
029385 E CTX1 32A 3P 400V AC
029390 E CTX1 40A 3P 24V AC
029394 E CTX1 40A 3P 230V AC
029395 E CTX1 40A 3P 400V AC
029400 E CTX1 50A 3P 24V AC
029404 E CTX1 50A 3P 230V AC
029405 E CTX1 50A 3P 400V AC
029410 E CTX1 65A 3P 24V AC
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
6.200,00 TL
18.400,00 TL
24.400,00 TL
4.990,00 TL
6.580,00 TL
384,00 TL
428,00 TL
511,00 TL
590,00 TL
690,00 TL
790,00 TL
37.800,00 TL
52.700,00 TL
57.400,00 TL
72.300,00 TL
50.400,00 TL
69.800,00 TL
77.200,00 TL
96.800,00 TL
67,60 TL
67,60 TL
67,60 TL
67,60 TL
67,60 TL
67,60 TL
74,40 TL
74,40 TL
74,40 TL
74,40 TL
74,40 TL
74,40 TL
85,80 TL
85,80 TL
85,80 TL
85,80 TL
85,80 TL
85,80 TL
131,00 TL
131,00 TL
131,00 TL
250,00 TL
250,00 TL
250,00 TL
314,00 TL
314,00 TL
314,00 TL
451,00 TL
451,00 TL
451,00 TL
488,00 TL
27
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
029414 E CTX1 65A 3P 230V AC
029415 E CTX1 65A 3P 400V AC
029420 E CTX1 80A 3P 24V AC
029424 E CTX1 80A 3P 230V AC
029425 E CTX1 80A 3P 400V AC
029430 E CTX1 95A 3P 24V AC
029434 E CTX1 95A 3P 230V AC
029435 E CTX1 95A 3P 400V AC
029440 E CTX1 105A 3P 24V AC
029444 E CTX1 105A 3P 230V AC
029445 E CTX1 105A 3P 400V AC
029458 E RTX1 TERMİK RÖ.0.65-1.1
029459 E RTX1 TERMİK RÖLE 1-1.5A
029460 E RTX1 TERMİK RÖLE 1.3-1.9A
029461 E RTX1 TERMİK RÖLE 1.8-2.7A
029462 E RTX1 TERMİK RÖLE 2.5- 4A
029463 E RTX1 TERMİK RÖLE 4- 6.3A
029464 E RTX1 TERM.ROLE 5,5 - 8,5A bOY1
029465 E RTX1 TERMİK RÖLE 8- 12A
029466 E RTX1 TERMİK RÖLE 10- 16A
029467 E RTX1 TERMİK RÖLE 14.5-18A
029468 E RTX1 TERMİK RÖLE 17.5-22A
029469 E RTX1 TERMİK RÖLE 21-26A
029470 E RTX1 TERMİK RÖLE 25-32A
029471 E RTX1 TERMİK RÖLE 30-40A
029472 E RTX1 TERMİK RÖLE 24-32A
029473 E RTX1 TERMİK RÖLE 30-43A
029474 E RTX1 TERMİK RÖLE 42-55A
029475 E RTX1 TERMİK RÖLE 54-65A
029476 E RTX1 TERMİK RÖLE 64-82A
029477 E RTX1 TERMİK RÖLE 78-97A
029478 E RTX1 TERMIK ROLE 90-110A bOY2
029482 E RTX2 TERMIK ROLE 63-90A bOY1
029483 E RTX2 TERMIK ROLE 90-120A bOY1
029484 E RTX2 TERMIK ROLE 110-140A bOY1
029485 E RTX2 TERMIK ROLE 140-190A bOY1
029486 E RTX2 TERMIK ROLE 120-190A bOY2
029487 E RTX2 TERMIK ROLE 175-280A bOY2
029488 E RTX2 TERMIK ROLE 200-310A bOY2
029494 E RTX1 RAYA MONTAJ AKSE.
029495 E RTX2 RAYA MONTAJ AKSE.
029500 E CTX2 150A 3P 24V AC NK+NA
029504 E CTX2 150A 3P 230V AC NK+NA
029505 E CTX2 150A 3P 400V AC NK+NA
029510 E CTX2 185A 3P 24V AC NK+NA
029514 E CTX2 185A 3P 230V AC NK+NA
029515 E CTX2 185A 3P 400V AC NK+NA
029520 E CTX2 205A 24-28VAC/DC NK+NA
029524 E CTX2 205A 230-250VAC/DC NK+NA
029525 E CTX2 205A 380-415VAC/DC NK+NA
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
488,00 TL
488,00 TL
555,00 TL
555,00 TL
555,00 TL
693,00 TL
693,00 TL
693,00 TL
1.110,00 TL
1.110,00 TL
1.110,00 TL
128,00 TL
128,00 TL
128,00 TL
128,00 TL
128,00 TL
128,00 TL
128,00 TL
128,00 TL
128,00 TL
128,00 TL
136,00 TL
136,00 TL
140,00 TL
149,00 TL
305,00 TL
305,00 TL
305,00 TL
305,00 TL
318,00 TL
384,00 TL
400,00 TL
526,00 TL
541,00 TL
558,00 TL
596,00 TL
1.280,00 TL
1.280,00 TL
1.490,00 TL
47,70 TL
79,30 TL
1.550,00 TL
1.550,00 TL
1.550,00 TL
2.100,00 TL
2.100,00 TL
2.100,00 TL
2.480,00 TL
2.480,00 TL
2.480,00 TL
28
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
029530 E CTX2 250A 24-28VAC/DC NK+NA
029534 E CTX2 250A 230-250VAC/DC NK+NA
029535 E CTX2 250A 380-415VAC/DC NK+NA
029544 E CTX2 310A 230-250VAC/DC NK+NA
029604 E CTXC 12,5KVAR/25A 230VAC 1NA+1
029605 E CTXC 12,5KVAR/25A 440VAC 1NA+1
029614 E CTXC 16,7KVAR/32A 230VAC 1NA+1
029615 E CTXC 16,7KVAR/32A 440VAC 1NA+1
029624 E CTXC 20KVAR/45A 230VAC 1NA+1NK
029625 E CTXC 20KVAR/45A 440VAC 1NA+1NK
029634 E CTXC 30KVAR/60A 230VAC 1NA+1NK
029635 E CTXC 30KVAR/60A 440VAC 1NA+1NK
029644 E CTXC 45KVAR/90A 230VAC 1NA+1NK
029645 E CTXC 45KVAR/90A 440VAC 1NA+1NK
029654 E CTXC 55KVAR/110A 230VAC 1NA+1N
029655 E CTXC 55KVAR/110A 440VAC 1NA+1N
029664 E CTXC 70KVAR/140A 230VAC 1NA+1N
029665 E CTXC 70KVAR/140A 440VAC 1NA+1N
029700 E CTX1 Y.BOBİN 9-18A ARASI 24VAC
029702 E CTX1 Y.BOBİN9-18A ARASI 230VAC
029703 E CTX1 BOY1 Y.BOBIN 400VAC
029704 E CTX1 Y.BOBİN25-40A ARASI 24VAC
029706 E CTX1 Y.BOBİN25-40A ARASI230VAC
029707 E CTX1 BOY2-BOY3 Y.BOBIN 400VAC
029708 E CTX1 Y.BOB.50-105A ARASI 24VAC
029710 E CTX1 Y.BOB.50-105A ARASI230VAC
029711 E CTX1 BOY4-BOY5 Y.BOBIN 400VAC
029712 E CTX1 Y.KONTAK ÖN 1NA
029713 E CTX1 Y.KONTAK ÖN 1NK
029714 E CTX1 Y.KONTAK YAN 2NA
029715 E CTX1 Y.KONTAK YAN 1NA+1NK
029716 E CTX1 MEKANİK KİLİT 9-105A
029717 E CTX1 MEKA+ELEKT. KİLİT9-105A
029718 E CTX1 25-32A ICIN KUT.GIZLEYICI
029719 E CTX1 40 A ICIN KUTUP GIZLEYICI
029720 E CTX1 50-80A ICIN KUT.GIZLEYICI
029721 E CTX1 95-105AICIN KUT.GIZLEYICI
029732 E CTX2 BOBIN 230V 150-185A
029733 E CTX2 BOBIN 400V 150-185A
029736 E CTX2 BOBİN 230V 205-310A
029737 E CTX2 ELEKTR.BOB.400V 205-310A
029747 E CTX2 ELEKTR.MOD.230V 205-310A
029748 E CTX2 ELEKTR.MOD.400V 205-310A
029758 E CTX2 Y.KONTAK 2NA
029759 E CTX2 Y.KONTAK 1NA+1NK
029760 E CTX2 Y.KONTAK 2NK
029761 E CTX2 MEKANİK KİLİT105-310A
029762 E CTX2 DIKEY MEKAN.KILIT105-310A
029766 E CTX2 KUT.KOR.KAP 1K 150-185A I
029767 E CTX2 KUT.KOR.KAP 1K 205-700A I
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
5
5
8
6
8
8
1
1
1
1
1
1
10
10
10
1
1
1
3
Fiyat TL
3.040,00 TL
3.040,00 TL
3.040,00 TL
3.510,00 TL
201,00 TL
201,00 TL
257,00 TL
257,00 TL
305,00 TL
305,00 TL
494,00 TL
494,00 TL
596,00 TL
596,00 TL
636,00 TL
636,00 TL
952,00 TL
952,00 TL
38,20 TL
38,20 TL
38,20 TL
61,00 TL
61,00 TL
61,00 TL
85,80 TL
85,80 TL
85,80 TL
19,50 TL
19,50 TL
36,80 TL
36,80 TL
47,70 TL
79,30 TL
31,80 TL
35,40 TL
40,00 TL
47,70 TL
252,00 TL
252,00 TL
312,00 TL
312,00 TL
777,00 TL
793,00 TL
36,80 TL
36,80 TL
36,80 TL
163,00 TL
1.630,00 TL
136,00 TL
155,00 TL
29
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
029780 E CTXC BOY1 Y.BOBIN 440VAC
029781 E CTXC BOY2-BOY3 Y.BOBIN 440VAC
029782 E CTXC BOY4-BOY5 Y.BOBIN 440VAC
030007 E DLP KANAL 12.5X20MM ORTA BÖL.
030008 E DLP KANAL 12.5X20MM BÖLMESİZ
030014 E DLP KANAL 12.5X32MM ORTA BÖL.
030015 E DLP KANAL 12.5X32MM BÖLMESİZ
030021 E DLP KANAL 16X40MM ORTA BÖLMELİ
030026 E DLP KANAL 16X60MM ORTA BÖLMELİ
030027 E 40X20MM DLP KANAL
030033 E DLP KANAL 20X75MM ORTA BÖLMELİ
030069 E DLP SÜPÜRGELİK KANAL 20X80MM
030089 E DLP SÜPÜRGELİK KANAL 20120MM
030114 E DLPLUS 60x20 INCE KANAL, 3 BOL
030208 E T DIRSEK
030209 E T DIRSEK
030221 E 12.5X20 DLP İÇ-DIŞ BÜKEY KÖŞE
030223 E 12.5X20 DLP DEĞİŞKEN DİRSEK
030224 E 12.5X20 DLP T DİRSEK
030226 E 20X75DLP MERKEZ/KÖŞE T DİRSEK
030236 E 16X60DLP MERKEZ/KÖŞE T DİRSEK
030251 E 12.5X32 DLP İÇ-DIŞ BÜKEY KÖŞE
030253 E 12.5X32 DLP DEĞİŞKEN DİRSEK
030254 E 12.5X32 DLP T DİRSEK
030281 E DLP AKS.30021 AYAR.İÇ/DIŞ KÖŞE
030283 E DLP AKS.30021 AYARLAN.DİRSEK
030290 E 16X60 DLP SONLANDIRMA KAPAĞI
030291 E 16X60 DLP KANAL İÇ BÜKEY KÖŞE
030292 E 16X60 DLP KANAL DIŞ BÜKEY KÖŞE
030293 E 16X60 DLP DEĞİŞKEN DİRSEK
030295 E 16X60DLP KANAL BİRLEŞTİRME AKS
030300 E 20X75 DLP SONLANDIRMA KAPAĞI
030301 E 20X75 DLP KANAL İÇ BÜKEY KÖŞE
030302 E 20X75 DLP KANAL DIŞ BÜKEY KÖŞE
030303 E 20X75 DLP DEĞİŞKEN DİRSEK
030305 E 20X75DLP KANAL BİRLEŞTİRME AKS
030316 E İNCE KAN.DAĞITIM BUAT 75X75X35
030326 E İNCE KAN.DAĞIT. BUAT110X110X50
030700 E HAREKETLİ SÜTUN 2.0M BEYAZ
030703 E 4BÖLMELİ SÜTUN 2,70M BEYAZ
030707 E 4BÖLMELİ SÜTUN 3.90M BEYAZ
030708 E 4BÖLMELİ SÜTUN 2,70M ALÜMİNYUM
030709 E 4BÖLMELİ SÜTUN 3,90M ALÜMİNYUM
030729 E 4 BÖL.MİNİSÜTUN 68CM ALÜMİNYUM
030735 E 2BÖLMELİ SÜTUN 2,70M BEYAZ
030736 E 2BÖLMELİ SÜTUN 3.90M BEYAZ
030742 E 4 BÖL.MİNİSÜTUN 68CM BEYAZ
030778 E SÜTUN İÇİN KAİDE 4MOD.ALÜMİN.
030779 E SÜTUN İÇİN KAİDE 8MOD.ALÜMİN.
030780 E SÜTUN İÇİN KAİDE 12MOD.ALÜMİN.
24.01.2014
Amb
5
5
5
120
120
80
80
48
40
48
20
32
30
32
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
60
10
10
10
10
30
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
38,20 TL
61,00 TL
85,80 TL
4,66 TL
3,84 TL
5,91 TL
5,47 TL
9,65 TL
15,20 TL
13,20 TL
23,20 TL
27,20 TL
41,30 TL
18,30 TL
8,58 TL
10,50 TL
4,56 TL
4,56 TL
7,27 TL
47,70 TL
55,40 TL
4,98 TL
7,34 TL
7,39 TL
6,78 TL
6,48 TL
5,87 TL
15,50 TL
18,00 TL
19,10 TL
2,28 TL
5,87 TL
16,20 TL
20,00 TL
25,30 TL
2,58 TL
14,90 TL
24,90 TL
2.010,00 TL
836,00 TL
1.040,00 TL
993,00 TL
1.300,00 TL
422,00 TL
696,00 TL
844,00 TL
326,00 TL
56,40 TL
91,10 TL
147,00 TL
30
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
030787 E SÜTUN MOD.CİHAZ KAİDESİ ALÜM.
030804 E DLP KANAL 16X32MM İNCE KANAL
030867 E 20X80/120 SÜP.KANAL ARA BÖLME
030881 E ALÜM.KANAL KABLO BAĞI TUTUCU
030897 E DLP HIZLI SAPLAMA AKSESUARI
030898 E DLP İÇİN Ø6MM ÖZEL SAPLAMA
030899 E DLP İÇİN Ø8MM ÖZEL SAPLAMA
031065 E SÜTUN İÇİN KAİDE 4MOD. BEYAZ
031066 E SÜTUN İÇİN KAİDE 8MOD. BEYAZ
031067 E SÜTUN İÇİN KAİDE 12MOD. BEYAZ
031069 E SÜTUN MOD.CİHAZ KAİDESİ BEYAZ
031202 E 12.5X20 İNCEKANAL SONLAN.KAPAK
031203 E 12.5X32 İNCEKANAL SONLAN.KAPAK
031207 E 16X32 İNCE KANAL SONLAN.KAPAK
031208 E 16X40 İNCE KANAL SONLAN.KAPAK
031211 E SONLANDIRMA KAPAGI
031611 E İNCE KANAL S.ARMADA 2MOD ÇER.
031613 E İNCE KANAL S.ARMADA 4MOD ÇER.
031614 E SÜP.KANAL S.ARMADA 8MOD ÇER.
031621 E MONTAJ MODULU 60X20, 2X4M
031622 E MONTAJ MODULU 60X20, 3X4M
031664 E 20X80/120KANAL 2MOD.ARMADA KA.
031669 E 35X140 SÜP.KANAL S.ARM.2MOD K
031671 E 35X140 SÜP.KANAL S.ARM.4MOD K
031672 E 35X140 SÜP.KANAL S.ARM.6MOD K
031701 E 12.5X20/32 KAİDE GEÇ AKSE 2MOD
031702 E 12.5X20/32 KAİDE GEÇ AKSE 4MOD
031704 E 16X32/40 KAİDE GEÇ AKSE 2MOD
031705 E 16X32/40 KAİDE GEÇ AKSE 4MOD
031707 E 16X60/20X75 KAİDE GEÇ AKSE 2MO
031708 E 16X60/20X75 KAİDE GEÇ AKSE 4MO
031709 E BAGLANTI AKSESUARI, 31614 VE 3
031714 E 20X80/20X120 KAİD GEÇ AKSE 2MO
031715 E 20X80/20X120 KAİD GEÇ AKSE 4MO
031716 E 20X80/20X120 KAİD GEÇ AKSE 6MO
032012 E SİYAH COLRİNG KELEP.95MM UZUN.
032015 E SİYAH COLRİNG KELEP.140MM UZUN
032022 E SİYAH COLRİNG KELEP.180MM UZUN
032024 E SİYAH COLRİNG KELEP.360/4,6MM
032029 E SİYAH COLRİNG KELEP.360/7,6MM
032030 E COLRİNG KELEPÇELERİ 2.4X95
032031 E COLRİNG KELEPÇELERİ 2.4X140
032032 E COLRİNG KELEPÇELERİ 2.4X180
032037 E COLRİNG KELEPÇELERİ 3.5X140
032038 E COLRİNG KELEPÇELERİ 3.5X180
032039 E COLRİNG KELEPÇELERİ 3.5X280
032040 E COLRİNG KELEPÇELERİ 3.5X360
032042 E COLRİNG KELEPÇELERİ 4.6X180
032043 E COLRİNG KELEPÇELERİ 4.6X280
032044 E COLRİNG KELEPÇELERİ 4.6X360
24.01.2014
Amb
1
60
88
100
200
100
100
1
1
1
1
20
20
10
10
10
10
5
5
10
10
5
5
5
5
10
10
10
5
10
5
5
5
5
5
1000
1000
1000
100
100
1000
1000
1000
1000
1000
100
100
1000
100
100
Fiyat TL
32,60 TL
6,18 TL
8,18 TL
1,20 TL
0,66 TL
0,31 TL
0,66 TL
47,80 TL
77,10 TL
124,00 TL
23,80 TL
2,93 TL
3,24 TL
4,09 TL
4,64 TL
5,61 TL
35,20 TL
43,70 TL
45,20 TL
84,30 TL
91,90 TL
47,80 TL
34,80 TL
44,40 TL
48,40 TL
11,80 TL
22,00 TL
12,40 TL
23,20 TL
14,10 TL
23,20 TL
24,00 TL
35,20 TL
43,70 TL
49,40 TL
0,24 TL
0,34 TL
0,44 TL
0,88 TL
1,21 TL
0,11 TL
0,19 TL
0,27 TL
0,29 TL
0,32 TL
0,44 TL
0,67 TL
0,42 TL
0,52 TL
0,70 TL
31
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
032050 E COLRİNG KELEPÇELERİ 7.6X720
032065 E COLRİNG KELEPÇEYAPIŞKAN TAŞIYI
032070 E COLRİNG KELEPÇ.VİDALI TAŞ Ø4MM
032072 E COLRİNG KELEPÇ.VİDALI TAŞ Ø6MM
032076 E COLRİNG KELEP KİLİTLNBLR TABAN
032085 E COLRİNG KELEPÇE TANTM PLAKA
032088 E COLRİNG KELEPÇELERİ PENSESİ
032780 E HDMI KABLO, 20M
032781 E VGA KABLO,20M
032800 E BALIK SITI KANAL 92X20MM
032801 E BALIK SIRTI KANAL DAĞITIM BUAT
032802 E BALIK SIRTI KANAL DEĞİŞ.DİRSEK
032803 E BALIK SIRTI KANAL KPK BİRL.AKS
032805 E BALIK S.KAN.DAN SÜP.KAN.GEC AK
032806 E BALIK SIR.KANAL DAN 120X20 GEÇ
032807 E BALIK SIRTI KANAL SON.KAPAĞI
032810 E BALIK SIR.KANAL 140/170X35 GEÇ
033317 E 12.5X32DLP MERKEZ/KÖŞE T DİRS
033325 E 16X32 KANAL İÇ/DIŞ BÜKEY KÖŞE
033326 E 16X40 KANAL İÇ/DIŞ BÜKEY KÖŞE
033327 E 16X32 KANAL DEĞİŞKEN DİRSEK
033328 E 16X40 KANAL DEĞİŞKEN DİRSEK
033329 E 16X32/40DLP MERKEZ/KÖŞE T DİR
033330 E 16X32 İNCE KANAL T DİRSEK
033604 E 20x75 DLP KAPAK BİRLEŞTİRME AKSESUARI
033606 E KAPAK BIRLESTIRME PARCASI AKSE
033608 E KAPAK BIRLESTIRME PARCASI AKSE
033664 E 20X80/20X120 DEN16X60 GEÇ AKS
033665 E 20X120 KANAL İÇ BÜKEY KÖŞE
033666 E 20X120 KANAL DIŞ BÜKEY KÖŞE
033668 E 20X80/20X120 KAPAK BİR. AKSE.
033670 E 20X80/20X120 KANAL T DİRSEK
033700 E DLP SÜPÜRGELİK KANAL 35X140MM
033714 E 35X140 DAN 16X60 GEÇİŞ AKS.
033715 E 35X140 KANAL İÇ BÜKEY KÖŞE
033716 E 35X140 KANAL DIŞ BÜKEY KÖŞE
033718 E 35X140 KAPAK BİRLEŞTİRME AKS.
033744 E 20X80 KANAL SONLANDIRMA KAPAĞI
033745 E 20X80 KANAL İÇ BÜKEY KÖŞE
033746 E 20X80 KANAL DIŞ BÜKEY KÖŞE
033774 E 20X120KANAL SONLANDIRMA KAPAĞI
034804 E METAL IZGARA 138 X 138 IP32
034805 E METAL IZGARA 248 X 248 IP32
034806 E 350 W ISITMA REZİSTANSI 7.5A
034807 E MOTOR.TAVAN VANTİLA.600M3/SAAT
034808 E MOTOR.TAVAN VANTİL.1000M3/SAAT
034817 E VANTİLATÖR 30/160M3/SAAT
034834 E 150X150 PLAS.HAVALANDIR IZGARA
034835 E 250X250 PLAS.HAVALANDIR IZGARA
034836 E 325X325 PLAS.HAVALANDIR IZGARA
24.01.2014
Amb
100
100
1000
100
1000
100
1
1
1
20
5
5
10
1
1
10
1
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
10
5
5
10
5
12
5
5
5
5
10
5
5
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
3,03 TL
0,73 TL
0,50 TL
0,85 TL
0,52 TL
1,21 TL
560,00 TL
1.340,00 TL
512,00 TL
37,10 TL
193,00 TL
47,80 TL
21,70 TL
99,80 TL
115,00 TL
13,10 TL
98,50 TL
34,30 TL
5,53 TL
6,12 TL
5,18 TL
6,12 TL
34,80 TL
7,67 TL
3,01 TL
3,01 TL
3,01 TL
37,90 TL
34,40 TL
34,40 TL
13,20 TL
58,00 TL
86,70 TL
48,00 TL
52,20 TL
45,60 TL
33,10 TL
11,50 TL
25,10 TL
25,80 TL
12,10 TL
74,00 TL
342,00 TL
1.800,00 TL
1.520,00 TL
1.990,00 TL
326,00 TL
91,70 TL
178,00 TL
230,00 TL
32
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
034847 E PANO İÇİ TERMOSTAT RAYA MON.
034850 E FILTRELİ VANTILATOR 40/160M3/S
034852 E FILTRELİ VANTILATOR170/240M3/S
034853 E İNCE IZG.VANTİLATÖR360/800M3/S
035306 E 20 W ISITMA REZISTANSI 0.8A
035307 E 60 W ISITMA REZISTANSI 1.5A
035308 E 120 W ISITMA REZISTANSI 3.2A
035311 E HIGROSTAT PANO ICI
035312 E HIGROTERMOSTAT PANO ICI
035346 E 380W/240W DIKEY KLIMA
035347 E 640W/470W DIKEY KLIMA
035348 E 820W/680W DIKEY KLIMA
035350 E 1600W/1230W DIKEY KLIMA
035351 E 2000W/1510W DIKEY KLIMA
035353 E 3850W/2870W DIKEY KLIMA
035359 E 1550W/1200WPANO TABANINA KLIMA
035360 E 2050W/1560WPANO TABANINA KLIMA
035362 E 3850W/2870WPANO TABANINA KLIMA
035372 E 36W/C HAVA/HAVA DEGISTIRICI
035373 E 50W/C HAVA/HAVA DEGISTIRICI
035374 E 80W/C HAVA/HAVA DEGISTIRICI
036000 E 300X200 LINA 12,5 DELIKLI PLK
036002 E 300X300 LINA 12,5 DELIKLI PLK
036004 E 400X300 LINA 12,5 DELIKLI PLK
036005 E 400X400 LINA 12,5 DELIKLI PLK
036007 E 300X200 LINA 25 DELIKLI PLAKA
036009 E MARINA 500X400 DELIKLI PLAKA
036012 E 400X300 DELIKLI PLAKA
036014 E 500X500 LINA 12,5 DELIKLI PLK
036015 E 500X400 LINA 25 DELIKLI PLAKA
036016 E PANO IC MALZEMESI
036017 E 600X600 LINA 25 DELIKLI PLAKA
036018 E DELIKLI PLAKA 700*500
036019 E 800X600 MARINA DIP PLAKA
036021 E ATLANT.PANO DELIK.PLK 100X800
036024 E 600X600 LINA 12,5 DELIKLI PLK
036033 E MAR.LINA 25ICIN 800X600 DEL.PL
036034 E MARINA LINA 12,5 RAY 800x800
036040 E 1000X600 LINA 12,5 DELIKLI PLK
036042 E MARINA LINA 12,5 RAY 1000x800
036044 E MARİNA KOF.DPX125/160 MON.AKS.
036045 E MARİNA DPX125/160/250ER MON.PL
036046 E MARINA LINA 25 RAY 1200X800
036087 E 1200*1000 PANOICIN DELIK.PLAKA
036091 E 300X300 LINA 25 DELIKLI PLAKA
036092 E 400X400 LINA 25 DELIKLI PLAKA
036093 E 500X500 LINA 25 DELIKLI PLAKA
036101 E MARİNA 400X300X200MM ŞASİ
036102 E MARİNA 500X400X200MM ŞASİ
036103 E MARİNA 600X400X250MM ŞASİ
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
258,00 TL
416,00 TL
1.160,00 TL
1.280,00 TL
320,00 TL
409,00 TL
593,00 TL
536,00 TL
1.340,00 TL
5.700,00 TL
6.340,00 TL
8.430,00 TL
9.860,00 TL
10.500,00 TL
16.800,00 TL
9.640,00 TL
11.000,00 TL
15.900,00 TL
3.420,00 TL
4.090,00 TL
4.720,00 TL
86,20 TL
99,70 TL
106,00 TL
152,00 TL
62,50 TL
166,00 TL
111,00 TL
188,00 TL
146,00 TL
180,00 TL
275,00 TL
291,00 TL
354,00 TL
573,00 TL
409,00 TL
361,00 TL
533,00 TL
563,00 TL
632,00 TL
525,00 TL
475,00 TL
1.060,00 TL
1.350,00 TL
130,00 TL
188,00 TL
256,00 TL
571,00 TL
695,00 TL
766,00 TL
33
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
036105 E 700*500*250 KOFRA IÇIN SASI
036106 E MARİNA 800X600X300MM ŞASİ
036109 E MARİNA 1000X800X300MM ŞASİ
036110 E 1200X800 228 MODUL SASI
036150 E 300 MM DELIKLI DIKME SETI
036151 E 400 MM DELIKLI DIKME SETI
036152 E 500 MM DELIKLI DIKME SETI
036153 E 600 MM DELIKLI DIKME SETI
036154 E KOFRA IÇ.DELIK.DIKME 700MM YUK
036155 E 800 MM DELIKLI DIKME SETI
036156 E ATLANT.PANO 1000MM'LIK 2 DIKME
036158 E 1200MM ICIN DELIKLI DIKME
036200 E LİNA25 MAVİ KANAL 25X25
036201 E LİNA25 MAVİ KANAL 25X40
036202 E LİNA25 MAVİ KANAL 25X60
036203 E LİNA25 MAVİ KANAL 25X80
036205 E LİNA25 MAVİ KANAL 40X25
036206 E LİNA25 MAVİ KANAL 40X40
036207 E LİNA25 MAVİ KANAL 40X60
036208 E LİNA25 MAVİ KANAL 40X80
036211 E LİNA25 MAVİ KANAL 60X40
036212 E LİNA25 MAVİ KANAL 60X60
036213 E LİNA25 MAVİ KANAL 60X80
036216 E LİNA25 MAVİ KANAL 80X60
036217 E LİNA25 MAVİ KANAL 80X80
036225 E LİNA25 MAVİ KANAL 120X80
036251 E MARINA KOFRA 400X300X200MM
036252 E MARINA KOFRA 500X400X200MM
036255 E MARINA KOFRA 600X400X250MM
036261 E MARINA KOFRA 800X600X300MM
036263 E MARINA KOFRA 1000X800X300MM
036300 E 200X600X300 BAZA
036301 E 200X800X300 BAZA
036408 E MARINA DUVARA TESPIT 300 MM
036409 E MARINA DUVAR TESPIT 400-1200MM
036494 E CABSTOP PLAKA BOY 1
036495 E CABSTOP PLAKA BOY 2
036497 E CABSTOP PLAKA BOY 3
036551 E 300X200 CATI
036552 E 400X200 CATI
036553 E 400X250 CATI
036554 E 600X250 CATI
036556 E 600X300 CATI
036557 E 800X300 CATI
036564 E 500X250 CATI
036574 E İÇ HAVA AKIMI VANTİLATÖR KİTİ
036578 E PANO İÇİN HAVALANDIRMA Ø15MM
036579 E PANO İÇİN HAVALANDIR Ø30.5MM
036580 E KABINLER ICIN DOSYALIK, ACIK
036581 E KABINLER ICIN DOSYALIK, ACIK
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
1
60
56
56
40
56
48
48
40
32
32
32
24
24
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
20
20
Fiyat TL
1.020,00 TL
1.130,00 TL
1.280,00 TL
1.790,00 TL
50,70 TL
64,10 TL
73,00 TL
89,10 TL
103,00 TL
117,00 TL
142,00 TL
340,00 TL
12,30 TL
13,80 TL
22,90 TL
28,80 TL
16,50 TL
18,30 TL
23,80 TL
34,30 TL
27,10 TL
31,10 TL
40,30 TL
41,20 TL
50,20 TL
70,20 TL
608,00 TL
759,00 TL
912,00 TL
1.740,00 TL
2.460,00 TL
1.070,00 TL
1.120,00 TL
73,10 TL
151,00 TL
231,00 TL
258,00 TL
363,00 TL
286,00 TL
297,00 TL
342,00 TL
401,00 TL
418,00 TL
474,00 TL
359,00 TL
445,00 TL
18,80 TL
51,50 TL
44,20 TL
19,60 TL
34
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
036582 E KABINLER ICIN DOSYALıK, KAPALı
036638 E PANO K.KABLO GEÇ.KILIFI Ø15MM
036639 E PANO K. KABLO GEÇ.KILIFI Ø30MM
036640 E LİNA KANAL RAYA MON.AKS.15MM
036641 E LİNA KANAL DELİKLİ PLA.MON.AKS
036642 E LİNAKANAL PANO KAPAĞI İÇİN AKS
036643 E LİNA KANAL DİKME MONT.AKSESUAR
036700 E LİNA KANAL DIN RAY MONT. AKSE.
036710 E LİNA KANAL KİRİŞ KESME PENSESİ
036780 E 300 MM GEN. RAY SETI
036781 E 400 MM GEN. RAY SETI
036782 E KOFRA IÇIN BAĞLANTI AKSESUARI
036783 E 600 MM GEN. RAY SETI
036784 E 800 MM GEN. RAY SETI
037041 E LINA25 YEDEK KAPAK 25MM MAVİ
037042 E LINA25 YEDEK KAPAK 40MM MAVİ
037043 E LINA25 YEDEK KAPAK 60MM MAVİ
037044 E LINA25 YEDEK KAPAK 80MM MAVİ
037046 E LINA25 YEDEK KAPAK 120MM MAVİ
037100 E VİK3 1GİR-1ÇIK KLE.MAVİ2.5MM2
037101 E VİK3 1GİR-1ÇIK KLE.MAVİ 4MM2
037102 E VİK3 1GİR-1ÇIK KLE.MAVİ 6MM2
037103 E VİK3 1GİR-1ÇIK KLE.MAVİ 10MM2
037104 E VİK3 1GİR-1ÇIK KLE.MAVİ 16MM2
037105 E VİK3 1GİR-1ÇIK KLE.MAVİ 35MM2
037107 E VİKİNG3 KLEMN.2KAT MAVİ 2.5MM2
037108 E VİKİNG3 KLEMN.2KAT MAVİ 4MM2
037109 E VİKİNG3 KLE.2GİR-2ÇIK.MAVİ4MM2
037120 E VİK3 1GİR-1ÇIK KLE.TURU2.5MM2
037121 E VİK3 1GİR-1ÇIK KLE.TURUN 4MM2
037130 E VİK3 1GİR-1ÇIK KLE.KIRM2.5MM2
037131 E VİK3 1GİR-1ÇIK KLE.KIRMIZ 4MM2
037151 E VİKİNG3 KLEMN.3KAT GRİ 2.5MM2
037152 E VİKİNG3 3KAT-3BAĞ. GRİ 2.5MM2
037153 E VİKİNG3 FONK. BLOĞU GRİ 2.5MM2
037154 E VİKİNG3 DİYOT TAŞIY.GRİ 2.5MM2
037155 E VİKİNG3 DİYOT TAŞIY.GRİ 4MM2
037156 E VİKİNG3 VOLTAJ GÖSTER.GRİ 4MM2
037160 E VİK3 1GİR-1ÇIK KLE. GRİ2.5MM2
037161 E VİK3 1GİR-1ÇIK KLEM. GRİ 4MM2
037162 E VİK3 1GİR-1ÇIK KLEM. GRİ 6MM2
037163 E VİK3 1GİR-1ÇIK KLEM. GRİ 10MM2
037164 E VİK3 1GİR-1ÇIK KLEM. GRİ 16MM2
037165 E VİK3 1GİR-1ÇIK KLEM. GRİ 35MM2
037166 E VİK3 1GİR-1ÇIK KLEM. GRİ 70MM2
037167 E VİKİNG3 KLEMN. 2KAT GRİ 2.5MM2
037168 E VİKİNG3 KLEMN. 2KAT GRİ 4 MM2
037169 E VİKİNG3 KLE.2GİR-2ÇIK.GRİ 4MM2
037170 E VİK3 TOP.KLEME.METAL AYAK2.5MM
037171 E VİK3 TOP.KLEME.METAL AYAK 4 MM
24.01.2014
Amb
1
1
1
100
20
20
10
20
1
10
10
10
10
10
36
36
36
36
36
60
50
40
30
20
20
60
60
25
60
50
60
50
50
50
20
20
60
60
60
50
40
30
20
20
10
60
60
25
20
25
Fiyat TL
50,40 TL
218,00 TL
328,00 TL
1,46 TL
2,60 TL
4,07 TL
6,39 TL
24,80 TL
389,00 TL
19,70 TL
22,60 TL
26,90 TL
31,50 TL
41,80 TL
7,70 TL
8,61 TL
11,00 TL
16,10 TL
22,70 TL
1,41 TL
1,64 TL
2,60 TL
3,40 TL
5,04 TL
9,13 TL
5,89 TL
5,93 TL
9,53 TL
2,04 TL
2,15 TL
2,04 TL
2,15 TL
11,80 TL
19,80 TL
10,10 TL
9,77 TL
11,80 TL
22,30 TL
1,41 TL
1,64 TL
2,60 TL
3,40 TL
5,04 TL
9,13 TL
40,10 TL
5,18 TL
5,54 TL
9,53 TL
7,08 TL
7,50 TL
35
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
037172 E VİK3 TOP.KLEME.METAL AYAK 6 MM
037173 E VİK3 TOP.KLEME.METAL AYAK 10MM
037174 E VİK3 TOP.KLEME.METAL AYAK 16MM
037175 E VİK3 TOP.KLEME.METAL AYAK 35MM
037176 E VİK3 TOP.KLEMENS İZOLESİZ 35MM
037177 E VİK3 TOP.KLEME.PLAST.AYAK 4 MM
037178 E VİK3 TOP.KLEME.PLAST.AYAK 6 MM
037179 E VİK3 TOP. KLEME.2GİR-2ÇIK 4 MM
037180 E VİK3 AYIRMA KLEMENSİ 2.5MM2GRİ
037181 E VİK3 5X20KARTUŞ SİG.İÇİN2.5MM2
037182 E VİK3 AYIR.KL MAVİ TUT.KOL2.5MM
037183 E VİK3 AYIR.KL STAN.TUT.KOL2.5MM
037184 E VİK3 AYIR.KL MİNİ KOLLU 2.5MM
037185 E VİK3 AYIR.KL TUT.KOLLU 2.5MM
037186 E VİK3 AYIR.KLE MİNİ KOLLU 2.5MM
037192 E VİKİNG3 DEVRE KESME KL.4MM GRİ
037200 E VİK3 ADIM5MM1GİR-1ÇIKMAVİ 4MM2
037201 E VİK3 ADIM6MM1GİR-1ÇIKMAVİ 4MM2
037202 E VİK3 ADIM8MM1GİR-1ÇIKMAVİ 6MM2
037203 E VİK3 ADIM8MM1GİR-1ÇIKMAVİ10MM2
037204 E VİK3 ADIM8MM1GİR-1ÇIKMAVİ16MM2
037207 E VİK3 ADIM5MM4KAB.2KATMAVİ 4MM2
037208 E VİK3 ADIM6MM4KAB.2KATMAVİ 4MM2
037209 E VİK3 ADIM6MM2GİR-2ÇIKMAVİ 4MM2
037210 E VİK3 TOP.ADIM5MM1GİR.2ÇIK2.5MM
037211 E VİK3 TOP.ADIM6MM1GİR.2ÇIK2.5MM
037212 E VİK3 TOP.ADIM5MM2GİR.2ÇIK2.5MM
037220 E VİK3 ADIM5MM1GİR-1ÇIK TURU4MM2
037221 E VİK3 ADIM6MM1GİR-1ÇIK TURU4MM2
037240 E VİK3 ADIM5MM1GİR-2ÇIK GRİ 4MM2
037241 E VİK3 ADIM5MM1GİR-2ÇIK MAVİ4MM3
037242 E VİK3 ADIM5MM1GİR-2ÇIK TURU4MM4
037243 E VİK3 ADIM6MM1GİR-2ÇIK GRİ 4MM2
037244 E VİK3 ADIM6MM1GİR-2ÇIK MAVİ4MM2
037246 E VİK3 ADIM5MM2GİR-2ÇIK GRİ 4MM2
037247 E VİK3 ADIM5MM2GİR-2ÇIK MAVİ4MM2
037254 E VİK3 DİYOTLU.2GİR-2ÇIKGRİ 4MM2
037255 E VİK3 DİYOTLU.4KAB-2KATGRİ 4MM2
037256 E VİK3 LEDLİ 4KABLO-2KATGRİ 4MM2
037260 E VİK3 ADIM5MM1GİR-1ÇIK GRİ 4MM2
037261 E VİK3 ADIM6MM1GİR-1ÇIK GRİ 4MM2
037262 E VİK3 ADIM8MM1GİR-1ÇIK GRİ 6MM2
037263 E VİK3 ADIM10MM1GİR-1ÇIKGRİ10MM2
037264 E VİK3 ADIM12MM1GİR-1ÇIKGRİ16MM2
037267 E VİK3 ADIM5MM 4KAB.2KAT GRİ4MM2
037268 E VİK3 ADIM6MM 4KAB.2KAT GRİ4MM2
037269 E VİK3 ADIM6MM2GİR-2ÇIK GRİ 4MM2
037270 E VİK3 TOP.ADIM5MM1GİR-1ÇIK 4MM2
037271 E VİK3 TOP.ADIM6MM1GİR-1ÇIK 4MM2
037272 E VİK3 TOP.ADIM8MM1GİR-1ÇIK 6MM2
24.01.2014
Amb
40
30
10
10
10
50
40
50
20
20
20
20
20
20
20
25
60
50
50
40
10
60
50
50
40
30
40
60
50
60
60
60
50
50
60
60
60
20
60
60
50
50
40
10
60
50
50
60
50
25
Fiyat TL
8,89 TL
9,83 TL
14,50 TL
22,30 TL
24,10 TL
2,75 TL
3,59 TL
18,00 TL
4,22 TL
6,63 TL
6,69 TL
6,69 TL
7,54 TL
7,54 TL
7,54 TL
32,10 TL
2,53 TL
2,94 TL
4,42 TL
6,23 TL
9,13 TL
5,99 TL
6,01 TL
10,50 TL
8,21 TL
9,87 TL
10,10 TL
2,56 TL
2,98 TL
3,36 TL
3,72 TL
3,72 TL
3,79 TL
4,53 TL
4,38 TL
4,38 TL
11,30 TL
13,00 TL
24,20 TL
1,50 TL
1,84 TL
3,15 TL
4,43 TL
6,28 TL
5,73 TL
6,01 TL
10,50 TL
7,01 TL
7,38 TL
9,60 TL
36
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
037273 E VİK3 TOP.ADIM10MM1GİR-1ÇIK10MM
037274 E VİK3 TOP.ADIM12MM1GİR-1ÇIK16MM
037279 E VİK3 TOP.ADIM6MM2GİR.2ÇIK2.5MM
037280 E VİK3AYIRMA KLE.ADIM6MM2.5MMGRİ
037281 E VİK3 5X20KARTUŞSİG.2KABLO2.5MM
037282 E VİK3 AYIR.KL MAVİ TUT.KOL2.5MM
037283 E VİK3 AYIR.KL STAN.TUT.KOL2.5MM
037284 E VİK3 AYIR.KL MİNİ KOLLU 2.5MM
037285 E VİK3 AYIR.KL TUT.KOLLU 2.5MM
037286 E VİK3 AYIR.KLE MİNİ KOLLU 2.5MM
037300 E XL160 İÇİN EKSTRA BRONZ BARA
037308 E 400A KATLI DAĞITICI SAC MONT.
037385 E XL3 160 EŞDEĞER BAG.İLETKENİ
037395 E 125A KATLI DAĞ.SAC/RAY MONT.
037400 E 250A İNCEDAĞTICI SAC/RAY MONT
037431 E 160A KATLI DAĞ.SAC/RAY MONT.
037435 E 250A KATLI DAĞ.SAC/RAY MONT.
037447 E 125A İNCEDAĞTICI SAC/RAY MONT
037500 E VIKING3 KOP.AKS.ADIM5MM 10KLEM
037501 E VİKİNG3 KÖP.AKS.ADIM5MM 10KLEM
037502 E VİKİNG3 KÖP.AKS.ADIM5MM 2KLEME
037503 E VIKING3 KOP.AKS.ADIM6MM 10KLEM
037504 E VİKİNG3 KÖP.AKS.ADIM6MM 10KLEM
037505 E VİKİNG3 KÖP.AKS.ADIM6MM 2KLEME
037507 E VİKİNG3 KÖP.AKS.ADIM8MM 3KLEME
037508 E VİKİNG3 KÖP.AKS.ADIM8MM 2KLEME
037510 E VİKİNG3 DURDURUCU 6MM ADIM
037511 E VİKİNG3 DURDURUCU 8MM ADIM
037512 E VİKİNG3 DURDURUCU 10MM ADIM
037513 E VİKİNG3 DURDURUCU 12MM ADIM
037515 E VİKİNG3 5X20SİG.KARTUŞ TUT.KOL
037516 E VİKİNG3 NOTR İÇİN TUTMA KOLU
037517 E VİKİNG3 GRİ TUTMA KOLU
037518 E VİKİNG3 MİNİ TUTMA KOLU
037521 E VİKİNG3 BİRLEŞTİRME ÇUBUK 2BLK
037522 E VİKİNG3 BİRLEŞTİRME ÇUBUK 3BLK
037524 E VİKİNG3 ATMIŞ SİG.GÖS12/24/48V
037525 E VİKİNG3 ATMIŞ SİG.GÖS.110/250V
037527 E VİKİNG3 4MMÇAPLIFİŞÖLÇÜMSOKET
037530 E VİKİNG3 EKRANLAMA KELEP.3-8MM
037531 E VİKİNG3 EKRAN.KELEP.4-13.5MM
037532 E VİKİNG3 EKRAN.KELEP.10-20MM
037534 E VİKİNG3 EKRANLAMA ÇUBUK 10X3MM
037535 E VİKİNG3 EKRAN.SÜREKLİLİĞİ AKS.
037540 E VİKİNG3 KÖPRÜLEME AKS.10MMADIM
037542 E VİKİNG3 KÖPRÜLEME AKS.12MMADIM
037544 E VİKİNG3 KÖPRÜLEME AKS.15MMADIM
037546 E VİKİNG3 KÖP.AKS.3KAT.KAHVE 5MM
037547 E VİKİNG3 KÖP.AKS.3KAT.MAVİ 5MM
037550 E VİKNG3 NİHAİ PL.5,6,8,10MMADIM
24.01.2014
Amb
20
15
30
20
20
20
20
20
20
20
1
1
1
1
1
1
1
1
20
20
50
20
20
50
20
20
50
20
10
20
10
10
10
10
20
20
10
10
10
10
10
4
10
50
10
10
10
10
10
100
Fiyat TL
11,10 TL
16,70 TL
11,70 TL
5,38 TL
7,31 TL
7,40 TL
7,40 TL
8,31 TL
8,31 TL
8,31 TL
116,00 TL
782,00 TL
17,40 TL
159,00 TL
481,00 TL
315,00 TL
375,00 TL
404,00 TL
8,65 TL
8,55 TL
2,23 TL
8,65 TL
8,55 TL
2,23 TL
3,36 TL
4,19 TL
4,22 TL
1,70 TL
6,69 TL
7,40 TL
3,36 TL
2,56 TL
2,56 TL
2,56 TL
1,70 TL
3,36 TL
11,80 TL
11,80 TL
2,12 TL
25,60 TL
27,00 TL
38,80 TL
28,90 TL
5,04 TL
25,00 TL
32,10 TL
38,80 TL
12,30 TL
12,50 TL
0,99 TL
37
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
037551 E VİKNG3 NİHAİ PLAKA 12-15 ADIMM
037552 E VİKİNG3 NİHAİ PLAKA 2GİR-2ÇIK
037553 E VİKİNG3 NİHAİ PLAKA 2KATLI
037554 E VİKİNG3 NİHAİ PLAKA 3KATLI
037555 E VİKİNG3 NİHAİ PLAKA 6-5MM ADIM
037556 E VİKNG3 NİHAİ PLAKA 5X20SİG.KAR
037557 E VİKNG3 NİHAİ PL.ÖLÇÜM KLE.İÇİN
037560 E VKNG3 İZOLAS.PL.5,6,8,10MMADIM
037561 E VKNG3 İZOLAS.PLAKA 12-15MMADIM
037562 E VİKİNG3 İZOLAS. PLAKA2GİR-2ÇIK
037563 E VİKİNG3 İZOLASYON PLAKA 3 KAT
037565 E VİKİNG3KORUYUCU PLAK 5-6MMADIM
037566 E VİKİNG3KORUYUCU PLAK8-10MMADIM
037567 E VİKİNG3KORUYUCU PL.12-15MMADIM
037568 E VİKİNG3 KESİLE.PLAK.5,6,8,10MM
037569 E VİKİNG3 KESİLE.PLAK12-15MMADIM
037575 E VİKİNG3 10MM ADIM ÖLÇÜM SOKETİ
037576 E VİKİNG3 12-15MMADIM ÖLÇÜM SOK.
037577 E VİKİNG3 4MMADIMÖLÇÜM ADAPTÖRÜ
037582 E VİKİNG3 YAY.KÖP.AKSES.10MMADIM
037585 E VİKİNG3 YAY.KÖP.AKSES.12MMADIM
037586 E VİKİNG3 NİHAİ PLA.5MM1GİR-1ÇIK
037587 E VİKİNG3 NİHAİ PLA.5MM1GİR-2ÇIK
037588 E VİKİNG3 NİHAİ PLA.5MM2GİR-2ÇIK
037589 E VİKİNG3 NİHAİ PLA.5MM 2KATLI
037590 E VİKİNG3 NİHAİ PLA.6MMAYIRM.TİP
037595 E VİKİNG3 İZOLAS.PL.YAY.5-6MM
037596 E VİKİNG3 İZOLAS.PLAKASI 2 KATLI
037609 E STARFİX SIKMA PENSESİ 2.5MM2
037610 E STARFİX SIKMA PENSESİ 6MM2
037639 E STARFİX ÇANTA AKSESUAR SETİ
037641 E STARFİX BÜY.ŞARJÖR 0.5MM2BEYAZ
037642 E STARFİX BÜY.ŞARJÖR 0.75MM2MAVİ
037643 E STARFİX BÜY.ŞARJÖR 1MM2KIRMIZI
037644 E STARFİX BÜY.ŞARJÖR 1.5MM2SİYAH
037645 E STARFİX BÜY.ŞARJÖR 2.5MM2GRİ
037646 E STARFİX SARI HAZIR ŞARJÖR
037647 E STARFİX KIRMIZI HAZIR ŞARJÖR
037648 E STARFİX TURUNCU HAZIR ŞARJÖR
037661 E KABLO PABUCU 0.5 MM2 BEYAZ
037662 E KABLO PABUCU 0.75 MM2 MAVİ
037663 E KABLO PABUCU 1 MM2 KIRMIZI
037664 E KABLO PABUCU 1.5 MM2 SİYAH
037666 E KABLO PABUCU 2.5 MM2 GRİ
037667 E KABLO PABUCU 4 MM2 TURUNCU
037668 E KABLO PABUCU 6 MM2 YEŞİL
037669 E KABLO PABUCU 10 MM2 KAHVE
037670 E KABLO PABUCU 16 MM2 BEYAZ
037671 E KABLO PABUCU 25 MM2 SİYAH
037672 E KABLO PABUCU 16 MM2 BEYAZ TEK
24.01.2014
Amb
20
20
20
20
20
20
10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
50
20
10
20
20
50
50
20
20
20
10
10
1
1
1
3000
3000
3000
3000
3000
10
10
10
480
480
1000
1000
1000
250
250
100
100
50
100
Fiyat TL
2,08 TL
1,45 TL
2,34 TL
2,57 TL
2,25 TL
7,40 TL
10,10 TL
2,88 TL
3,33 TL
3,33 TL
3,72 TL
5,04 TL
6,31 TL
6,69 TL
65,40 TL
75,40 TL
3,79 TL
4,29 TL
23,80 TL
5,21 TL
6,69 TL
0,92 TL
1,00 TL
1,08 TL
5,04 TL
1,90 TL
2,55 TL
4,81 TL
157,00 TL
260,00 TL
515,00 TL
0,29 TL
0,29 TL
0,29 TL
0,29 TL
0,29 TL
13,90 TL
13,90 TL
14,90 TL
0,29 TL
0,29 TL
0,29 TL
0,29 TL
0,29 TL
0,55 TL
0,57 TL
1,44 TL
1,96 TL
2,30 TL
1,87 TL
38
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
037677 E KABLO PABUCU 35 MM2 KIRMIZI
037678 E KABLO PABUCU 50 MM2 MAVI
037680 E STARFİX S PENSEŞARJÖR 0.5 MM2
037681 E STARFİX S PENSEŞARJÖR 0.75 MM2
037682 E STARFİX S PENSEŞARJÖR 1 MM2
037683 E STARFİX S PENSEŞARJÖR 1.5 MM2
037684 E STARFİX S PENSEŞARJÖR 2.5 MM2
037697 E ÇOK İŞLEVLİ STARFİX S PENSE
037710 E MEMOCAB YAPIŞ.İŞR.TUT.17.5 MM
037712 E MEMOCAB KABLO İŞA.TAŞIYICISI
037780 E MEMOCAB RAKAMLAR (0)
037781 E MEMOCAB RAKAMLAR (1)
037782 E MEMOCAB RAKAMLAR (2)
037783 E MEMOCAB RAKAMLAR (3)
037784 E MEMOCAB RAKAMLAR (4)
037785 E MEMOCAB RAKAMLAR (5)
037786 E MEMOCAB RAKAMLAR (6)
037787 E MEMOCAB RAKAMLAR (7)
037788 E MEMOCAB RAKAMLAR (8)
037789 E MEMOCAB RAKAMLAR (9)
037801 E MEMOCAB ULUS.ARASI GÖRE MOR 7
037802 E MEMOCAB ULUS.ARASI G.TURUNCU 3
037803 E MEMOCAB ULUS.ARASI GÖRE BYZ 9
037804 E MEMOCAB ULUS.ARASI GÖRE GRİ 8
037805 E MEMOCAB ULUS.ARASI GÖRE YEŞİL5
037806 E MEMOCAB ULUS.ARASI GÖRE SARI 4
037807 E MEMOCAB ULUS.ARASI G. KAHVE 1
037808 E MEMOCAB ULUS.ARASI GÖRE MAVİ 6
037809 E MEMOCAB ULUS.ARASI G. SİYAH 0
037810 E MEMOCAB ULUS.ARASI G.KIRMIZI 2
037826 E MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (A)
037827 E MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (B)
037828 E MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (C)
037829 E MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (D)
037830 E MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (E)
037831 E MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (F)
037832 E MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (G)
037833 E MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (H)
037834 E MEMOCAB BÜYÜK HARFLER ( I )
037835 E MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (J)
037836 E MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (K)
037837 E MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (L)
037838 E MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (M)
037839 E MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (N)
037840 E MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (O)
037841 E MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (P)
037842 E MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (Q)
037843 E MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (R)
037844 E MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (S)
037845 E MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (T)
24.01.2014
Amb
50
30
5
5
5
5
5
1
100
100
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
Fiyat TL
2,40 TL
3,21 TL
67,60 TL
67,60 TL
67,60 TL
67,60 TL
67,60 TL
2.080,00 TL
0,63 TL
0,57 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
39
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
037846 E MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (U)
037847 E MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (V)
037848 E MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (W)
037849 E MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (X)
037850 E MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (Y)
037851 E MEMOCAB BÜYÜK HARFLER (Z)
037920 E MEMO. UZUN İŞARET TAŞI.1.5MM2
037921 E MEMO. UZUN İŞARET TAŞI. 4 MM2
037927 E MEMO.KAB.İŞARET T.12MM 1.5MM2
037928 E MEMO.KAB.İŞARET TAŞ.12MM 4 MM2
037930 E MEMO.KAB.İŞARET TA.15MM 1.5MM2
037931 E MEMO.KAB.İŞARET TA.15MM 4 MM2
037932 E MEMO.KAB.İŞARET TA.15MM 16 MM2
037933 E MEMO.KAB.İŞARET TA.18MM 50 MM2
037934 E MEMO.KAB.İŞARET TA.18MM 95 MM2
037935 E MEMO.KAB.İŞARET TA.18MM 300MM2
037936 E MEMO.KAB.İŞARET TA.18MM 1.5MM2
037937 E MEMO.KAB.İŞARET TA.18MM 4 MM2
037938 E MEMO.KAB.İŞARET TA.18MM 16 MM2
037940 E MEMO.KAB.İŞARET TA.30MM 1.5MM2
037941 E MEMO.KAB.İŞARET TA.30MM 4MM2
037942 E MEMO.KAB.İŞARET TA.30MM 16MM2
037943 E MEMO.KAB.İŞARET TA.30MM 50MM2
037944 E MEMO.KAB.İŞARET TA.500MM 4MM2
037954 E MEMOCAB GENEL İŞARETLER (/)
037955 E MEMOCAB GENEL İŞARETLER (.)
037956 E MEMOCAB GENEL İŞARETLER (+)
037957 E MEMOCAB GENEL İŞARETLER (-)
037958 E MEMOCAB GENEL İŞARET AC SEMBOL
037959 E MEMOCAB GENEL İŞARET DC SEMBOL
037960 E MEMOCAB GENEL İŞ.TOPRAK SEMBOL
037989 E MEMOCAB CIMBIZ 30 -18 MM İÇİN
037990 E MEMOCAB CIMBIZ 30 MM İÇİN
037991 E MEMOCAB İŞARET KLASÖRÜ BOŞ
037992 E MEMOCAB CIMBIZ 15 MM İÇİN
037993 E MEMOCAB İŞARET ÇIKARTICI 15MM
037999 E MEMOCAB MÜDAHALE ÇANTASI
038100 E CAB3 0 RAKAMI 0.15DEN 0.5MM2YE
038101 E CAB3 1 RAKAMI 0.15DEN 0.5MM2YE
038102 E CAB3 2 RAKAMI 0.15DEN 0.5MM2YE
038103 E CAB3 3 RAKAMI 0.15DEN 0.5MM2YE
038104 E CAB3 4 RAKAMI 0.15DEN 0.5MM2YE
038105 E CAB3 5 RAKAMI 0.15DEN 0.5MM2YE
038106 E CAB3 6 RAKAMI 0.15DEN 0.5MM2YE
038107 E CAB3 7 RAKAMI 0.15DEN 0.5MM2YE
038108 E CAB3 8 RAKAMI 0.15DEN 0.5MM2YE
038109 E CAB3 9 RAKAMI 0.15DEN 0.5MM2YE
038110 E CAB3 A HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE
038111 E CAB3 B HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE
038112 E CAB3 C HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE
24.01.2014
Amb
240
240
240
240
240
240
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
200
100
1000
1000
500
500
500
200
200
10
240
240
240
240
240
240
240
10
10
1
10
10
1
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
300
300
300
Fiyat TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,13 TL
0,13 TL
0,12 TL
0,15 TL
0,20 TL
0,32 TL
1,75 TL
2,26 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,23 TL
0,27 TL
0,29 TL
0,54 TL
0,71 TL
5,34 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
18,40 TL
18,40 TL
111,00 TL
15,60 TL
15,60 TL
359,00 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
40
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
038113 E CAB3 D HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE
038114 E CAB3 E HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE
038115 E CAB3 F HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE
038116 E CAB3 G HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE
038117 E CAB3 H HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE
038118 E CAB3 I HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE
038119 E CAB3 J HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE
038120 E CAB3 K HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE
038121 E CAB3 L HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE
038122 E CAB3 M HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE
038123 E CAB3 N HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE
038124 E CAB3 O HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE
038125 E CAB3 P HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE
038126 E CAB3 Q HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE
038127 E CAB3 R HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE
038128 E CAB3 S HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE
038129 E CAB3 T HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE
038130 E CAB3 U HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE
038131 E CAB3 V HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE
038132 E CAB3 W HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE
038133 E CAB3 X HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE
038134 E CAB3 Y HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE
038135 E CAB3 Z HARFİ 0.15DEN 0.5MM2YE
038140 E CAB3 / İŞARET 0.15DEN 0.5MM2YE
038141 E CAB3 . İŞARET 0.15DEN 0.5MM2YE
038142 E CAB3 + İŞARET 0.15DEN 0.5MM2YE
038143 E CAB3 - İŞARET 0.15DEN 0.5MM2YE
038144 E CAB3 AC İŞARET0.15DEN 0.5MM2YE
038145 E CAB3 DC İŞARET0.15DEN 0.5MM2YE
038146 E CAB3 PE İŞARET0.15DEN 0.5MM2YE
038150 E CAB3 01İLE20 RAK.0.5DEN 1.5MM2
038151 E CAB3 21İLE40 RAK.0.5DEN 1.5MM2
038152 E CAB3 41İLE60 RAK.0.5DEN 1.5MM2
038153 E CAB3 61İLE80 RAK.0.5DEN 1.5MM2
038154 E CAB3 81İLE100RAK.0.5DEN 1.5MM2
038155 E CAB3 BOŞ RAKAM 0.5DEN 1.5MM2
038160 E CAB3 01İLE20 RAK.1.5DEN 2.5MM2
038161 E CAB3 21İLE40 RAK.1.5DEN 2.5MM2
038162 E CAB3 41İLE60 RAK.1.5DEN 2.5MM2
038163 E CAB3 61İLE80 RAK.1.5DEN 2.5MM2
038164 E CAB3 81İLE100RAK.1.5DEN 2.5MM2
038165 E CAB3 BOŞ RAKAM 1.5DEN 2.5MM2
038200 E İŞARETLEME AKS.İÇİN ÇANTA
038202 E CAB 3ÇANTASI 0.5 - 1.5MM2
038203 E CAB 3ÇANTASI 1.5 - 2.5MM2
038204 E CAB 3ÇANTASI 4 - 6MM2
038210 E CAB3 0 RAKAMI 0.5DEN 1.5MM2YE
038211 E CAB3 1 RAKAMI 0.5DEN 1.5MM2YE
038212 E CAB3 2 RAKAMI 0.5DEN 1.5MM2YE
038213 E CAB3 3 RAKAMI 0.5DEN 1.5MM2YE
24.01.2014
Amb
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
1
1
1
1
1200
1200
1200
1200
Fiyat TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,16 TL
0,16 TL
0,16 TL
0,16 TL
0,16 TL
0,11 TL
0,19 TL
0,19 TL
0,19 TL
0,19 TL
0,19 TL
0,13 TL
547,00 TL
343,00 TL
385,00 TL
413,00 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
41
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
038214 E CAB3 4 RAKAMI 0.5DEN 1.5MM2YE
038215 E CAB3 5 RAKAMI 0.5DEN 1.5MM2YE
038216 E CAB3 6 RAKAMI 0.5DEN 1.5MM2YE
038217 E CAB3 7 RAKAMI 0.5DEN 1.5MM2YE
038218 E CAB3 8 RAKAMI 0.5DEN 1.5MM2YE
038219 E CAB3 9 RAKAMI 0.5DEN 1.5MM2YE
038220 E CAB3 0 RAKAMI 1.5DEN 2.5MM2YE
038221 E CAB3 1 RAKAMI 1.5DEN 2.5MM2YE
038222 E CAB3 2 RAKAMI 1.5DEN 2.5MM2YE
038223 E CAB3 3 RAKAMI 1.5DEN 2.5MM2YE
038224 E CAB3 4 RAKAMI 1.5DEN 2.5MM2YE
038225 E CAB3 5 RAKAMI 1.5DEN 2.5MM2YE
038226 E CAB3 6 RAKAMI 1.5DEN 2.5MM2YE
038227 E CAB3 7 RAKAMI 1.5DEN 2.5MM2YE
038228 E CAB3 8 RAKAMI 1.5DEN 2.5MM2YE
038229 E CAB3 9 RAKAMI 1.5DEN 2.5MM2YE
038230 E CAB3 0 RAKAMI 4 DEN 6 MM2YE
038231 E CAB3 1 RAKAMI 4 DEN 6 MM2YE
038232 E CAB3 2 RAKAMI 4 DEN 6 MM2YE
038233 E CAB3 3 RAKAMI 4 DEN 6 MM2YE
038234 E CAB3 4 RAKAMI 4 DEN 6 MM2YE
038235 E CAB3 5 RAKAMI 4 DEN 6 MM2YE
038236 E CAB3 6 RAKAMI 4 DEN 6 MM2YE
038237 E CAB3 7 RAKAMI 4 DEN 6 MM2YE
038238 E CAB3 8 RAKAMI 4 DEN 6 MM2YE
038239 E CAB3 9 RAKAMI 4 DEN 6 MM2YE
038270 E CAB3 / İŞARET 0.5DEN 1.5MM2YE
038271 E CAB3 . İŞARET 0.5DEN 1.5MM2YE
038272 E CAB3 + İŞARET 0.5DEN 1.5MM2YE
038273 E CAB3 - İŞARET 0.5DEN 1.5MM2YE
038274 E CAB3 AC İŞARET 0.5DEN 1.5MM2YE
038275 E CAB3 DC İŞARET 0.5DEN 1.5MM2YE
038276 E CAB3 PE İŞARET 0.5DEN 1.5MM2YE
038280 E CAB3 / İŞARET 1.5DEN 2.5 MM2YE
038281 E CAB3 . İŞARET 1.5DEN 2.5 MM2YE
038282 E CAB3 + İŞARET 1.5DEN 2.5 MM2YE
038283 E CAB3 - İŞARET 1.5DEN 2.5 MM2YE
038284 E CAB3 AC İŞARET 1.5DEN 2.5MM2YE
038285 E CAB3 DC İŞARET 1.5DEN 2.5MM2YE
038286 E CAB3 PE İŞARET 1.5DEN 2.5MM2YE
038290 E CAB3 / İŞARET 4 DEN 6 MM2 YE
038291 E CAB3 . İŞARET 4 DEN 6 MM2 YE
038292 E CAB3 + İŞARET 4 DEN 6 MM2 YE
038293 E CAB3 - İŞARET 4 DEN 6 MM2 YE
038294 E CAB3 AC İŞARET 4 DEN 6 MM2 YE
038295 E CAB3 DC İŞARET 4 DEN 6 MM2 YE
038296 E CAB3 PE İŞARET 4 DEN 6 MM2 YE
038300 E CAB3 A HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE
038301 E CAB3 B HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE
038302 E CAB3 C HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE
24.01.2014
Amb
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
Fiyat TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
42
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
038303 E CAB3 D HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE
038304 E CAB3 E HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE
038305 E CAB3 F HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE
038306 E CAB3 G HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE
038307 E CAB3 H HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE
038308 E CAB3 I HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE
038309 E CAB3 J HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE
038310 E CAB3 K HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE
038311 E CAB3 L HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE
038312 E CAB3 M HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE
038313 E CAB3 N HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE
038314 E CAB3 O HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE
038315 E CAB3 P HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE
038316 E CAB3 Q HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE
038317 E CAB3 R HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE
038318 E CAB3 S HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE
038319 E CAB3 T HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE
038320 E CAB3 U HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE
038321 E CAB3 V HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE
038322 E CAB3 W HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE
038323 E CAB3 X HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE
038324 E CAB3 Y HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE
038325 E CAB3 Z HARFİ 0.5DEN 1.5 MM2YE
038330 E CAB3 A HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE
038331 E CAB3 B HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE
038332 E CAB3 C HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE
038333 E CAB3 D HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE
038334 E CAB3 E HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE
038335 E CAB3 F HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE
038336 E CAB3 G HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE
038337 E CAB3 H HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE
038338 E CAB3 I HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE
038339 E CAB3 J HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE
038340 E CAB3 K HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE
038341 E CAB3 L HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE
038342 E CAB3 M HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE
038343 E CAB3 N HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE
038344 E CAB3 O HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE
038345 E CAB3 P HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE
038346 E CAB3 Q HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE
038347 E CAB3 R HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE
038348 E CAB3 S HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE
038349 E CAB3 T HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE
038350 E CAB3 U HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE
038351 E CAB3 V HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE
038352 E CAB3 W HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE
038353 E CAB3 X HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE
038354 E CAB3 Y HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE
038355 E CAB3 Z HARFİ 1.5DEN 2.5 MM2YE
038360 E CAB3 A HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE
24.01.2014
Amb
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
Fiyat TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,11 TL
0,14 TL
43
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
038361 E CAB3 B HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE
038362 E CAB3 C HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE
038363 E CAB3 D HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE
038364 E CAB3 E HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE
038365 E CAB3 F HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE
038366 E CAB3 G HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE
038367 E CAB3 H HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE
038368 E CAB3 I HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE
038369 E CAB3 J HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE
038370 E CAB3 K HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE
038371 E CAB3 L HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE
038372 E CAB3 M HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE
038373 E CAB3 N HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE
038374 E CAB3 O HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE
038375 E CAB3 P HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE
038376 E CAB3 Q HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE
038377 E CAB3 R HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE
038378 E CAB3 S HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE
038379 E CAB3 T HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE
038380 E CAB3 U HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE
038381 E CAB3 V HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE
038382 E CAB3 W HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE
038383 E CAB3 X HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE
038384 E CAB3 Y HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE
038385 E CAB3 Z HARFİ 4 DEN 6 MM2 YE
038392 E VİKİNG3 CAB3 İŞARET TAŞIYICI
038394 E CAB3 YEŞİL ŞARJ 0.15 İLE0.5MM2
038395 E CAB3 KIRMIZ ŞARJ 0.5 İLE1.5MM2
038396 E CAB3 MAVİ ŞARJÖR 1.5 İLE2.5MM2
038397 E CAB3 SARI ŞARJÖR 4 İLE 6 MM2
038400 E DUPLİX (0) İŞARETİ SİYAH
038401 E DUPLİX (1) İŞARETİ KAHVE
038402 E DUPLİX (2) İŞARETİ KIRMIZI
038403 E DUPLİX (3) İŞARETİ TURUNCU
038404 E DUPLİX (4) İŞARETİ SARI
038405 E DUPLİX (5) İŞARETİ YEŞİL
038406 E DUPLİX (6) İŞARETİ MAVİ
038407 E DUPLİX (7) İŞARETİ MOR
038408 E DUPLİX (8) İŞARETİ GRİ
038409 E DUPLİX (9) İŞARETİ BEYAZ
038410 E DUPLİX HARFLER (A)
038411 E DUPLİX HARFLER (B)
038412 E DUPLİX HARFLER (C)
038413 E DUPLİX HARFLER (D)
038414 E DUPLİX HARFLER (E)
038415 E DUPLİX HARFLER (F)
038416 E DUPLİX HARFLER (G)
038417 E DUPLİX HARFLER (H)
038418 E DUPLİX HARFLER ( I )
038419 E DUPLİX HARFLER (J)
24.01.2014
Amb
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
100
10
10
10
10
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Fiyat TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,14 TL
0,73 TL
12,80 TL
12,80 TL
12,80 TL
12,80 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
44
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
038420 E DUPLİX HARFLER (K)
038421 E DUPLİX HARFLER (L)
038422 E DUPLİX HARFLER (M)
038423 E DUPLİX HARFLER (N)
038424 E DUPLİX HARFLER (O)
038425 E DUPLİX HARFLER (P)
038426 E DUPLİX HARFLER (Q)
038427 E DUPLİX HARFLER (R)
038428 E DUPLİX HARFLER (S)
038429 E DUPLİX HARFLER (T)
038430 E DUPLİX HARFLER (U)
038431 E DUPLİX HARFLER (V)
038432 E DUPLİX HARFLER (W)
038433 E DUPLİX HARFLER (X)
038434 E DUPLİX HARFLER (Y)
038435 E DUPLİX HARFLER (Z)
038440 E DUPLİX GENEL İŞARETLER ( / )
038441 E DUPLİX GENEL İŞARETLER ( . )
038442 E DUPLİX GENEL İŞARETLER ( + )
038443 E DUPLİX GENEL İŞARETLER ( - )
038444 E DUPLİX GENEL İŞARET ( AC )
038445 E DUPLİX GENEL İŞARETLER ( DC )
038446 E DUPLİX GENEL İŞARETLER ( PE )
038450 E DUPLİX 7SİMGE SİYAH TAŞIYICI
038452 E DUPLİX 7SİMGE KIRMIZI TAŞIYICI
038454 E DUPLİX 7SİMGE SARI TAŞIYICI
038455 E DUPLİX 7SİMGE YEŞİL TAŞIYICI
038456 E DUPLİX 7SİMGE MAVİ TAŞIYICI
038460 E DUPLİX 14SİMGE SİYAH TAŞIYICI
038462 E DUPLİX 14SİMGE KIRMIZ TAŞIYICI
038464 E DUPLİX 14SİMGE SARI TAŞIYICI
038465 E DUPLİX 14SİMGE YEŞİL TAŞIYICI
038466 E DUPLİX 14SİMGE MAVİ TAŞIYICI
038490 E CAB3 KABLO NUM.TAŞIYI 10-16MM2
038491 E CAB3 KABLO NUM.TAŞIYI 25-36MM3
038492 E CAB3. 8 İŞARET KAPS.50-70MM2
038499 E DUPLIX BEYAZ RENK BOŞ
038503 E PLOTTER İÇİN BOŞ ETİKET 11.5MM
038505 E PLOTTER İÇİN BOŞ ETİKET 17.5MM
038507 E LOGİCAB YAPIŞKAN ETİ.17.5X8MM
038508 E PLOTTER İÇİN BOŞ ETİKET 29 MM
038509 E LOGİCAB DUPLİX KABLO ETİKETİ
038527 E LOGİ. MEMOCAB ETİKET PLAKA TAŞ
038530 E LOGİ. VİKİNG3 ETİKET PLAKA TAŞ
038532 E LOGİ. DUPLİX ETİKET PLAKA TAŞI
038538 E LOGİCAB TEMİZLEME SIVISI
038540 E LOGICAB PLOTTER KİT
038541 E LOGICAB PLOTTER BAKIM SETİ
038545 E LOGİCAB PLOTTER KALEMİ Ø0.25MM
038546 E LOGİCAB PLOTTER KALEMİ Ø0.35MM
24.01.2014
Amb
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
600
840
840
800
420
100
5
4
4
1
1
5
5
5
Fiyat TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,12 TL
0,16 TL
0,16 TL
0,16 TL
0,16 TL
0,16 TL
0,16 TL
0,16 TL
0,66 TL
0,66 TL
0,66 TL
0,66 TL
0,66 TL
0,74 TL
0,74 TL
0,74 TL
0,74 TL
0,74 TL
0,54 TL
0,70 TL
1,03 TL
0,15 TL
0,20 TL
0,23 TL
0,52 TL
0,41 TL
1,18 TL
43,60 TL
43,60 TL
83,90 TL
104,00 TL
25.900,00 TL
436,00 TL
350,00 TL
350,00 TL
45
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
038550 E LOGİCAB YAPIŞKAN ETİ. 26X17MM
039445 E VİKİNG3 2MM ÇAPLI TEST FİŞİ
039500 E LOGİ.VİKİNG3 KLEM.ETİKETİ 5MM
039501 E LOGİ.VİKİNG3 KLEM.ETİKETİ 6MM
039502 E LOGİ.VİKİNG3 KLEM.ETİKETİ 8MM
039505 E KLEMENS İÇİN SAYI 1-10'A 5MM
039506 E KLEMENS İÇİNSAYI 11-20'E 5MM
039507 E KLEMENS İÇİNSAYI 21-30'A 5MM
039508 E KLEMENS İÇİNSAYI 31-40'A 5MM
039509 E KLEMENS İÇİN SAYI 1-50'E 5MM
039510 E KLEMENS İÇİNSAYI 1-100'E 5MM
039511 E KLEMENS İÇİNSAYI101-200'E 5MM
039512 E KLEMENS İÇİNSAYI201-300'E 5MM
039515 E KLEMENS İÇİN SAYI 1-10'A 6MM
039516 E KLEMENS İÇİNSAYI 11-20'E 6MM
039517 E KLEMENS İÇİNSAYI 21-30'A 6MM
039518 E KLEMENS İÇİNSAYI 31-40'A 6MM
039519 E KLEMENS İÇİN SAYI 1-50'E 6MM
039520 E KLEMENS İÇİNSAYI 1-100'E 6MM
039521 E KLEMENS İÇİNSAYI101-200'E 6MM
039522 E KLEMENS İÇİNSAYI201-300'E 6MM
039523 E KLEMENS İÇİNSAYI301-400'E 6MM
039524 E KLEMENS İÇİNSAYI401-500'E 6MM
039596 E VİKİNG İÇİN ETİKET TAŞIYICI
039597 E VİKİNGİÇİNYAZILABILIR ETIKET
039930 E ATLANTIC E KOFRA 300X200X150
039931 E ATLANTIC E KOFRA 300X300X150
039932 E ATLANTIC E KOFRA 300X300X200
039933 E ATLANTIC E KOFRA 300X400X200
039934 E ATLANTIC E KOFRA 400X300X150
039935 E ATLANTIC E KOFRA 400X300X200
039936 E ATLANTIC E KOFRA 400X400X200
039937 E ATLANTIC E KOFRA 400X600X250
039938 E ATLANTIC E KOFRA 500X400X150
039939 E ATLANTIC E KOFRA 500X400X200
039940 E ATLANTIC E KOFRA 500X400X250
039941 E ATLANTIC E KOFRA 500X500X250
039942 E ATLANTIC E KOFRA 600X400X200
039943 E ATLANTIC E KOFRA 600X400X250
039944 E ATLANTIC E KOFRA 600X500X200
039945 E ATLANTIC E KOFRA 600X500X250
039946 E ATLANTIC E KOFRA 600X600X250
039951 E ATLANTIC E KOFRA 700X500X200
039952 E ATLANTIC E KOFRA 700X500X250
039954 E ATLANTIC E KOFRA 800X600X200
039955 E ATLANTIC E KOFRA 800X600X250
039956 E ATLANTIC E KOFRA 800X600X300
039959 E ATLANTIC E KOFRA 800X800X300
039963 E ATLANTIC E KOFRA 1000X600X300
039964 E ATLANTIC E KOFRA 1000X800X250
24.01.2014
Amb
240
10
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
20
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
1,89 TL
67,60 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
0,15 TL
11,20 TL
4,81 TL
195,00 TL
223,00 TL
237,00 TL
280,00 TL
245,00 TL
280,00 TL
300,00 TL
386,00 TL
333,00 TL
351,00 TL
360,00 TL
399,00 TL
363,00 TL
399,00 TL
416,00 TL
471,00 TL
492,00 TL
492,00 TL
525,00 TL
555,00 TL
683,00 TL
769,00 TL
854,00 TL
886,00 TL
917,00 TL
46
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
039965 E ATLANTIC E KOFRA 1000X800X300
039969 E ATLANTIC E KOFRA 1200X800X300
040081 E 2500W KABL.UZ.KUMAN.GÜÇ DİMMER
040083 E 5000W KABL.UZ.KUMAN.GÜÇ DİMMER
041349 E ENDÜST.ALANLA.ÇAN,230V AC IP40
041416 E ENDÜST.ALANLAR.ÇAN,24V AC IP44
041419 E ENDÜST.ALANLA.ÇAN,230V AC IP44
041462 E ENDÜST.ALANLAR.ÇAN,24V DC IP44
041520 E ENDÜS.UYARI ÜRÜNÜ 24V,AC/DC
041523 E ENDÜST.UYARI ÜRÜNÜ,230V,AC
041524 E END.UY.ÜRÜNL.NEMLİ YER KU.IP54
041533 E ELEKTROMEKANIK SIREN,24V,DC
041536 E ELEKTROMEKANİK SİREN,24V,AC
041539 E ELEKTROMEKANİK SİREN,230V,AC
041543 E ELEKTRONIK SIREN 12/24/48V DC
041545 E ELEKROMANYETIK SIREN
041610 L RADYO ALICI ZIL BUT.ISIKLI 8V
041611 L RADYO ALICI ZIL BUTONU 8V
041613 L RADYO ALICI ZIL BUTONU 230V
041645 E ETİKETLİ ZİL BUTONU 230V
041646 E ZİL BUTONU 24V
041647 E ETİKETLİ ZİL BUTONU 24V
041617 L RF ZIL BUTONU
041650
L ZIL 8-12V
041651
L ZIL 220V 2TON
042057 E 12V HALOJEN LAMBA BALAST 105VA
042786 E TRAFO ÇIKIŞ:115-230V-63VA
042787 E TRAFO ÇIKIŞ:115-230V-100VA
042788 E TRAFO ÇIKIŞ:115-230V-160VA
042789 E TRAFO ÇIKIŞ:115-230V-220VA
042791 E TRAFO ÇIKIŞ:115-230V-450VA
042792 E TRAFO ÇIKIŞ:115-230V-630VA
042855 E TRANSFORMATOR ÇIKIŞ:24V 40VA
042856 E TRANSFORMATOR ÇIKIŞ:24V 63VA
042857 E TRANSFORMATOR ÇIKIŞ:24V 100VA
042858 E TRANSFORMATOR ÇIKIŞ:24V 160VA
042859 E TRANSFORMATOR ÇIKIŞ:24V 220VA
042860 E TRANSFORMATOR ÇIKIŞ:24V 310VA
042861 E TRANSFORMATOR ÇIKIŞ:24V 450VA
042862 E TRANSFORMATOR ÇIKIŞ:24V 630VA
042871 E TRAFO ÇIKIŞ:24-48V 63VA
042872 E TRAFO ÇIKIŞ:24-48V 100VA
042873 E TRAFO ÇIKIŞ:24-48V 160VA
042874 E TRAFO ÇIKIŞ:24-48V 220VA
048801 E PIR,360DEG.CEILING SENS.ACT.IR
048803 E TAV.DE.360.7M.KAP.ALANı.ıP20
048805 E TAV.MON.ULTR.DE.ıP20 190M2 ALN
048806 E TAVAN.MON.SENS.93m2-IP20 DUAL
048807 E TAVAN MONT.SENS 360-47m2-IP20
048810 E PIR 270 DEQREE OUTDOOR SENSOR
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
5
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
982,00 TL
1.180,00 TL
2.450,00 TL
2.600,00 TL
271,00 TL
299,00 TL
363,00 TL
430,00 TL
446,00 TL
446,00 TL
299,00 TL
257,00 TL
265,00 TL
416,00 TL
645,00 TL
806,00 TL
135,00 TL
123,00 TL
123,00 TL
58,20 TL
43,60 TL
72,60 TL
41,00 TL
64,70 TL
64,70 TL
345,00 TL
245,00 TL
258,00 TL
291,00 TL
350,00 TL
571,00 TL
725,00 TL
256,00 TL
263,00 TL
287,00 TL
333,00 TL
382,00 TL
604,00 TL
645,00 TL
872,00 TL
289,00 TL
300,00 TL
360,00 TL
418,00 TL
358,00 TL
353,00 TL
341,00 TL
421,00 TL
397,00 TL
465,00 TL
47
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
048811 E PIR, 170DEGREE,CORNER SENSOR
048813 E PIR,180DEG.CORNER SENSOR 30M
048874 E S.USTU MON.KUT.BETON TAVAN IC.
048875 E 048805/06/21/22/35'E S.U.B.
049552 E SAAT SAYACI 24V AC 50 HZ
049553 E SAAT SAYACI 110-120V AC 50HZ
049554 E SAAT SAYACI 110-120V AC 60HZ
049555 E SAAT SAYACI 200-240V AC 50HZ
049560 E SAAT SAYACI 12-36V DC
049605 E DIJITAL .HAFT.Z.SAATİ 8PROGR.
049754 E GÜNLÜK Z.SAATİ PANOTİPİ ANALOG
049756 E HAFTA Z.SAATİ PANOTİPİ ANALOG
049898 E ORTAM TERMOSTATI 1NA+1NK
049983 E DIJITAL.GÜNLÜK.Z.SAATİ 8PROGR.
050051 L GRUP PRİZ 1.5MKABLO 3X2P+T UPS
050057 L GRUP PRİZ 4X2P+T UPS KABLOSUZ
050062 L GRUP PRİZ 1.5MKABLO 6X2P+T UPS
050063 L GRUP PRİZ 6X2P+T UPS KABLOSUZ
050299 E KLAVUZLU PRİZLER İÇİN KLAVUZ
050324 L PLUG GREY
050325 L EXTENSION GREY
050328 L PLUG BLACK
050329 L EXTENSION BLACK
050330 L PLUG WHITE
050331 L EXTENSION WHITE
051126 E HYP.PANO TIPI PR.2P+T IP67 16A
051156 E HYPRA DUZ FIS IP67 2P+T 16A
051701 E RJ 11 PLUG, 4 KONTAK
051702 E RJ 12 PLUG, 6 KONTAK
051703 E RJ 45 CAT5E PLUG, 8 KONTAK
051704 E RJ45 C5E SHIELDED PLUG,9KONTAK
051720 E HDMI CORD,10M
051722 E HD15 CORD+3.5MM JACK, 2M
052022 E HYP.PANO TIPI PR.2P+T IP44 16A
052029 E HYPRA SIVA ÜS.MON.AKS 2P+T 16A
052042 E HYPRA DUZ FIS IP44 2P+T 16A
052052 E HYP.DUZFİŞ KAUÇUK IP44 2P+T16A
052062 E HYP.FİŞ DİRSEKLİ IP44 2P+T 16A
052082 E HYPRA SEYYAR PRİZ IP44 2P+T16A
052223 E HYP.PANO TIPI PR.3P+T IP44 16A
052224 E HYP.PA.TİPİ PR.3P+N+T IP44 16A
052229 E HYPRA SIVA ÜS.MON.AKS 3P+T 16A
052243 E HYPRA DUZ FIS IP44 3P+T 16A
052244 E HYPRA DUZ FIS IP44 3P+N+T 16A
052253 E HYP.DUZFİŞ KAUÇUK IP44 3P+T16A
052263 E HYP.FİŞ DİRSEKLİ IP44 3P+T 16A
052283 E HYPRA SEYYAR PRİZ IP44 3P+T16A
052284 E HYP.SEYYAR PRİZ IP44 3P+N+T16A
052401 E HYP.PANOTİPİ PR.2P IP44 16A24V
052419 E HYP.SIVA ÜS.MON.AKS 2P 16A 24V
24.01.2014
Amb
1
1
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
10
25
10
25
10
25
10
5
5
50
50
50
50
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
Fiyat TL
250,00 TL
310,00 TL
16,30 TL
16,30 TL
95,60 TL
95,60 TL
95,60 TL
95,60 TL
260,00 TL
533,00 TL
379,00 TL
386,00 TL
141,00 TL
163,00 TL
31,50 TL
18,70 TL
53,20 TL
27,30 TL
3,36 TL
10,50 TL
10,50 TL
10,50 TL
10,50 TL
10,50 TL
10,50 TL
130,00 TL
139,00 TL
3,38 TL
3,14 TL
4,21 TL
7,54 TL
662,00 TL
115,00 TL
55,20 TL
72,30 TL
69,30 TL
118,00 TL
71,50 TL
88,90 TL
66,10 TL
73,40 TL
80,30 TL
77,50 TL
90,80 TL
124,00 TL
83,20 TL
92,40 TL
119,00 TL
66,10 TL
75,90 TL
48
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
052421 E HYPRA DÜZ FİŞ IP44 2P 16A 24V
052600 E 500V 16A 6P+T YAND.CIK.MAK.TIP
052601 E 500V16A 10P+T YAND.CIK.MAK.TIP
052602 E 500V16A 16P+T YAND.CIK.MAK.TIP
052603 E 500V16A 24P+T YAND.CIK.MAK.TIP
052604 E 500V16A 32P+T YAND.CIK.MAK.TIP
052605 E 400V 32A 6P+T YAND.CIK.MAK.TIP
052606 E 500V 16A 6P+T YAND.CIK.DUV.TIP
052607 E 500V16A 10P+T YAND.CIK.DUV.TIP
052608 E 500V16A 16P+T YAND.CIK.DUV.TIP
052609 E 500V16A 24P+T YAND.CIK.DUV.TIP
052610 E 500V 16A 6P+T ÜST.CIK.MAK.TIP
052611 E 500V 16A 10P+T ÜST.CIK.MAK.TIP
052612 E 500V 16A 16P+T ÜST.CIK.MAK.TIP
052613 E 500V 16A 24P+T ÜST.CIK.MAK.TIP
052614 E 500V 16A 32P+T ÜST.CIK.MAK.TIP
052615 E 400V 32A 6P+T ÜST.CIK.MAK.TIP
052616 E 250V 10A 3P+T PLAS.SEYYAR.KİT
052617 E 400V 10A 4P+T PLAS.SEYYAR.KİT
052618 E 250V10A3P+T PLS.KİT PRİZYUVALI
052619 E 400V10A4P+T PLS.KİT PRİZYUVALI
052620 E 500V 16A 6P+T OTO.BAĞ.MAK.TIP
052621 E 500V 16A 10P+T OTO.BAĞ.MAK.TIP
052622 E 500V 16A 16P+T OTO.BAĞ.MAK.TIP
052623 E 500V 16A 24P+T OTO.BAĞ.MAK.TIP
052626 E 250V 10A 3P+T ÜST ÇIK.SEY.PRIZ
052627 E 400V 10A 4P+T ÜST ÇIK.SEY.PRIZ
052630 E 500V 16A 6P+T YANDAN CIK.FIS
052631 E 500V 16A 10P+T YANDAN CIK.FIS
052632 E 500V 16A 16P+T YANDAN CIK.FIS
052633 E 500V 16A 24P+T YANDAN CIK.FIS
052634 E 500V 16A 32P+T YANDAN CIK.FIS
052635 E 400V 32A 6P+T YANDAN CIK.FIS
052636 E 500V 16A 48P+T YANDAN CIK.FIS
052640 E 250V 10A 3P+T USTTEN CIKIS FIS
052641 E 400V 10A 4P+T USTTEN CIKIS FIS
052642 E 500V 16A 6P+T USTTEN CIKIS FIS
052643 E 500V 16A 10P+T USTTEN CIK.FIS
052644 E 500V 16A 16P+T USTTEN CIK.FIS
052645 E 500V 16A 24P+T USTTEN CIK.FISS
052646 E 500V 16A 32P+T USTTEN CIK.FIS
052647 E 400V 32A 6P+T USTTEN CIK.FIS
052648 E 500V 16A 48P+T USTTEN CIK.FIS
052650 E 250V 10A 3P+T MAKINA PRIZI
052651 E 400V 10A 4P+T MAKINA PRIZI
052652 E 500V 16A 6P+T MAKINA PRIZI
052653 E 500V 16A 10P+T MAKINA PRIZI
052654 E 500V 16A 16P+T MAKINA PRIZI
052655 E 500V 16A 24P+T MAKINA PRIZI
052656 E 500V 16A 32P+T MAKINA PRIZI
24.01.2014
Amb
5
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
10
10
10
10
3
3
3
3
10
10
5
5
5
5
4
4
2
10
10
5
5
5
5
4
4
2
10
10
5
5
5
5
4
Fiyat TL
90,30 TL
181,00 TL
242,00 TL
272,00 TL
305,00 TL
723,00 TL
451,00 TL
185,00 TL
245,00 TL
272,00 TL
332,00 TL
181,00 TL
242,00 TL
272,00 TL
305,00 TL
723,00 TL
451,00 TL
185,00 TL
214,00 TL
165,00 TL
179,00 TL
179,00 TL
222,00 TL
252,00 TL
297,00 TL
106,00 TL
122,00 TL
115,00 TL
165,00 TL
179,00 TL
204,00 TL
322,00 TL
204,00 TL
507,00 TL
84,40 TL
93,30 TL
115,00 TL
165,00 TL
179,00 TL
204,00 TL
322,00 TL
204,00 TL
507,00 TL
80,00 TL
91,60 TL
112,00 TL
161,00 TL
174,00 TL
198,00 TL
289,00 TL
49
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
052657 E 400V 32A 6P+T MAKINA PRIZI
052658 E 500V 16A 48P+T MAKINA PRIZI
052660 E 500V 16A 6P+T DUVAR TIPI PRIZ
052661 E 500V 16A 10P+T DUVAR TIPI PRIZ
052662 E 500V 16A 16P+T DUVAR TIPI PRIZ
052663 E 500V 16A 24P+T DUVAR TIPI PRIZ
052665 E 500V 16A 48P+T DUVAR TIPI PRIZ
052669 E 3P+T/4P+T DISI KORUMA KAPAGI
052670 E 6P+T KORUMA KAPAGI
052671 E 10P+T KORUMA KAPAGI
052673 E 24P+T KORUMA KAPAGI
052674 E 32P+T KORUMA KAPAGI
052676 E 16P+T/6P+T KORUMA KAPAĞI (32A)
052680 E TERS BAGLANTI ENGELLEME PIMI
052919 E HYP.PANOTIPI PR.IP44 32A 3P+T
052920 E HYP.PANOTIP.PR.IP44 32A 3P+N+T
052940 E S.USTU MONTAJ KUTU.3P+T/3P+N+T
052943 E HYPRA DUZ FIS IP44 3P+T 32A
052944 E HYPRA DUZ FIS IP44 3P+N+T 32A
053485 E CAT6 UTP RJ45 DATA PRIZI BLOGU
053488 E CAT6 FTP RJ45 DATA PRIZI BLOGU
053491 E C6 UTP RJ45M.ALTIDATA PR.BL,2M
053495 E C6 FTP RJ45M.ALTIDATA PR.BL,2M
053590 E 8MODÜL BOŞ BÜROTİK BLOK BEYAZ
053591 E 12MODÜL BOŞ BÜROTİK BLOK BEYAZ
053592 E 16MODÜL BOŞ BÜROTİK BLOK BEYAZ
053594 E 12MODÜL BOŞ BÜROTİK BLOK ALÜMİ
053598 E Kablo Spirali Beyaz
053599 E BUROTIK BLOK SABİTLEME AKSE.
053601 E HYP.PANOTIPI PR.IP44 63A 2P+T
053603 E HYP.PANOTIPI PR.IP44 63A 3P+T
053604 E HYP.PANOTIPI PR.IP44 63A 3P+N+
053642 E HYPRA DUZ FIS IP44 2P+T 63A
053749 E HYP.SIVA ÜS.MON.AKS 63A 2P+3P
053843 E HYPRA DUZ FIS IP44 3P+T 63A
053844 E HYPRA DUZ FIS IP44 3P+N+T 63A
053949 E ADAPTATEUR PLEXO VIDE HYPRA
054000 E 3 modül
054001 E 4 modül
054002 E 6 (2x3) modül
054003 E 8 (2x4) modül
054005 E 3 modül için
054006 E 4 modül için
054007 E 6 (2x3) modül için
054008 E 8 (2x4) modül için
054010 E 3 Modül, mat alüminyum
054011 E 4 Modül, mat alüminyum
054012 E 6 (2x3) modül, mat alüminyum
054013 E 8 (2x4) modül, mat alüminyum
054020 E 3 Modül, satine çelik
24.01.2014
Amb
4
2
5
5
5
5
2
10
5
5
5
2
5
10
1
1
1
5
5
10
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
214,00 TL
499,00 TL
152,00 TL
204,00 TL
229,00 TL
259,00 TL
752,00 TL
27,10 TL
42,40 TL
48,30 TL
54,30 TL
60,40 TL
42,40 TL
3,91 TL
88,20 TL
105,00 TL
121,00 TL
97,40 TL
108,00 TL
178,00 TL
229,00 TL
116,00 TL
137,00 TL
179,00 TL
213,00 TL
256,00 TL
246,00 TL
255,00 TL
91,90 TL
625,00 TL
658,00 TL
777,00 TL
372,00 TL
169,00 TL
372,00 TL
408,00 TL
73,00 TL
9,01 TL
10,30 TL
20,50 TL
22,70 TL
37,30 TL
43,80 TL
77,20 TL
90,10 TL
87,50 TL
103,00 TL
189,00 TL
222,00 TL
133,00 TL
50
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
Amb
054021 E 4 Modül, satine çelik
1
054022 E 6 (2x3) modül, satine çelik
1
054023 E 8 (2x4) modül, satine çelik
1
054026 E 4 Modül, mat siyah
1
054028 E 8 (2x4) modül, mat siyah
1
054031 E 4 Modül, beyaz
1
054033 E 8 (2x4) modül, beyaz
1
054060 E Sonlandırma kapağı, beyaz
10
054061 E Sonlandırma kapağı CAT 6A, beyaz
10
054062 E Sonlandırma kapağı, siyah
10
054063 E Sonlandırma kapağı, satine çelik
10
054065 E RJ 45 Cat 6 FTP makaralı patch cord
1
054066 E RJ 45 Cat 6 UTP makaralı patch cord
1
054067 E USB-Micro USB makaralı
1
054070 E 1x topraklı priz için, beyaz
1
054071 E 1x topraklı priz için, siyah
1
054072 E 1x topraklı priz için, USB telefon şarj çıkışı ile, beyaz
1
054073 E 1x topraklı priz için, USB telefon şarj çıkışı ile, siyah
1
054075 E Panç, Ø = 80 mm
1
054080 E 1x topraklı priz+ kablo, beyaz
1
054081 E 1x topraklı priz+ kablo, siyah
1
054082 E 1x topraklı priz+ kablo, satine çelik
1
054085 E 1x topraklı priz+ USB telefon şarj çıkışı+ kablo, beyaz
1
054086 E 1x topraklı priz+ USB telefon şarj çıkışı+ kablo, siyah
1
054087 E 1x topraklı priz+ USB telefon şarj çıkışı+ kablo, satine çelik
1
054088 E 1x topraklı priz+ USB telefon şarj çıkışı+ RJ45 makaralı patch cord,
1 beyaz
055303 E P17S.ÜST PRİZ230V16A 2P+T IP67
5
055307 E P17S.ÜST PRİZ400V16A 3P+T IP67
5
055308 E P17S.ÜST PRZ400V16A3P+N+T IP67
5
055323 E P17S.ÜST PRİZ230V32A 2P+T IP67
5
055327 E P17S.ÜST PRİZ400V32A 3P+T IP67
5
055328 E P17S.ÜST PRZ400V32A3P+N+T IP67
5
055354 E P17S.ÜST PRİZ230V16A 3P+T IP44
5
055356 E P17S.ÜST PRİZ400V16A 2P+T IP44
5
055374 E P17S.ÜST PRİZ230V32A 3P+T IP44
5
055553 E P17S.ÜST PRİZ230V16A 2P+T IP44
10
055557 E P17S.ÜST PRİZ400V16A 3P+T IP44
10
055558 E P17S.ÜST PRZ400V16A3P+N+T IP44
10
055573 E P17S.ÜST PRİZ230V32A 2P+T IP44
10
055577 E P17S.ÜST PRİZ400V32A 3P+T IP44
10
055578 E P17S.ÜST PRZ400V32A3P+N+T IP44
10
056203 E P17SEY.PRİZ 230V 16A 2P+T IP67
5
056207 E P17SEY.PRİZ 400V 16A 3P+T IP67
5
056208 E P17SEY.PRİZ400V16A 3P+N+T IP67
5
056223 E P17SEY.PRİZ 230V 32A 2P+T IP67
5
056227 E P17SEY.PRİZ 400V 32A 3P+T IP67
5
056228 E P17SEY.PRİZ400V32A 3P+N+T IP67
5
056303 E P17 DÜZ FİŞ 230V 16A 2P+T IP67
5
056307 E P17 DÜZ FİŞ 400V 16A 3P+T IP67
5
056308 E P17DÜZ FİŞ400V 16A 3P+N+T IP67
5
24.01.2014
Fiyat TL
154,00 TL
285,00 TL
328,00 TL
142,00 TL
301,00 TL
127,00 TL
272,00 TL
17,70 TL
17,70 TL
17,70 TL
48,00 TL
167,00 TL
167,00 TL
126,00 TL
104,00 TL
104,00 TL
233,00 TL
233,00 TL
235,00 TL
172,00 TL
172,00 TL
203,00 TL
316,00 TL
316,00 TL
348,00 TL
487,00 TL
74,10 TL
79,50 TL
85,40 TL
101,00 TL
108,00 TL
115,00 TL
43,90 TL
46,30 TL
81,60 TL
28,80 TL
36,80 TL
46,10 TL
42,20 TL
47,00 TL
55,40 TL
53,30 TL
62,20 TL
71,30 TL
79,20 TL
88,80 TL
96,50 TL
40,90 TL
47,30 TL
53,30 TL
51
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
056323 E P17 DÜZ FİŞ 230V 32A 2P+T IP67
056327 E P17 DÜZ FİŞ 400V 32A 3P+T IP67
056328 E P17DÜZ FİŞ400V 32A 3P+N+T IP67
057241 E TEMPRAPRİZKUTU230V2P+T16A IP44
057249 E TEMPRAPRİZKUTU230V2P+T32A IP44
057253 E TEMPRAPRİZKUTU400V3P+T32A IP44
057254 E TEMPRAPRİZ K.400V3P+N+T32AIP44
057261 E TEMPRAPRİZKUTU230V2P+T16A IP66
057266 E TEMPRAPRİZKUTU400V3P+T16A IP66
057274 E TEMPRAPRİZ K.400V3P+N+T32AIP66
057425 E P17 DÜZ FİŞ 230V16A 3P+T IP44
057427 E P17 DÜZ FİŞ 400V16A 2P+T IP44
057434 E P17 DÜZ FİŞ 230V16A 2P+T IP44
057438 E P17 DÜZ FİŞ 400V16A 3P+T IP44
057439 E P17 DÜZFİŞ 400V16A 3P+N+T IP44
057505 E P17 SEY.PRİZ 230V16A 3P+T IP44
057507 E P17 SEY.PRİZ 400V16A 2P+T IP44
057514 E P17 SEY.PRİZ 230V16A 2P+T IP44
057518 E P17 SEY.PRİZ 400V16A 3P+T IP44
057519 E P17SEY.PRİZ400V16A 3P+N+T IP44
057584 E P17 ERKEKPRZ 230V16A 2P+T IP44
057585 E P17 ERKEKPRZ 230V16A 3P+T IP44
057588 E P17 ERKEKPRZ 400V16A 3P+T IP44
057589 E P17ERKEKPRZ400V16A 3P+N+T IP44
057611 E P17PANOT.PRİZ230V16A 2P+T IP44
057612 E P17PANOT.PRİZ230V32A 2P+T IP44
057616 E P17PANOT.PRİZ230V32A 3P+T IP44
057617 E P17PANOT.PRİZ400V16A 3P+T IP44
057618 E P17PANOT.PRİZ400V32A 3P+T IP44
057623 E P17PANOT.PRZ400V16A3P+N+T IP44
057624 E P17PANOT.PRZ400V32A3P+N+T IP44
057651 E P17PANOT.PRİZ230V16A 2P+T IP67
057652 E P17PANOT.PRİZ230V32A 2P+T IP67
057657 E P17PANOT.PRİZ400V16A 3P+T IP67
057658 E P17PANOT.PRİZ400V32A 3P+T IP67
057663 E P17PANOT.PRZ400V16A3P+N+T IP67
057664 E P17PANOT.PRZ400V32A3P+N+T IP67
057670 E P17ŞEB.PRİZİ 230V16A 2P+T IP44
057672 E P17ŞEB.PRİZ.KOMB 16A 2P+T IP44
057703 E KOMBİNASYON KUTUSU 12MODÜL
057704 E KOMBİNASYON KUTUSU 18MODÜL
057711 E KOMBİNASYON KUTU.16-32A İÇİN
057714 E KOMBİ.KUTUSU PRİZ KAİDESİ 16A
057718 E KOMBİ.KUTUSU PRİZ KAİDE 16-32A
057719 E KOMBİ.KUTU.PRİZKAİDE 16-32-63A
057720 E KOMBİNASYON KUTUSU 4 MODÜL
058125 E P17 DÜZ FİŞ 230V32A 3P+T IP44
058134 E P17 DÜZ FİŞ 230V32A 2P+T IP44
058138 E P17 DÜZ FİŞ 400V32A 3P+T IP44
058139 E P17 DÜZFİŞ 400V32A 3P+N+T IP44
24.01.2014
Amb
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
5
5
10
10
10
5
5
10
10
10
5
5
5
5
10
10
5
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
20
20
1
1
1
1
1
1
1
5
10
10
10
Fiyat TL
62,20 TL
69,00 TL
75,50 TL
318,00 TL
392,00 TL
350,00 TL
392,00 TL
400,00 TL
563,00 TL
624,00 TL
24,00 TL
24,80 TL
14,10 TL
18,30 TL
22,70 TL
37,30 TL
37,30 TL
19,60 TL
25,00 TL
30,20 TL
43,90 TL
53,60 TL
57,30 TL
63,90 TL
38,90 TL
55,40 TL
57,30 TL
48,50 TL
58,80 TL
51,90 TL
64,50 TL
62,20 TL
79,70 TL
69,60 TL
82,10 TL
74,30 TL
93,60 TL
14,10 TL
23,20 TL
240,00 TL
342,00 TL
76,70 TL
70,40 TL
70,40 TL
146,00 TL
150,00 TL
49,70 TL
23,40 TL
24,80 TL
30,20 TL
52
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
058205 E P17 SEY.PRİZ 230V32A 3P+T IP44
058214 E P17 SEY.PRİZ 230V32A 2P+T IP44
058218 E P17 SEY.PRİZ 400V32A 3P+T IP44
058219 E P17SEY.PRİZ400V32A 3P+N+T IP44
058284 E P17 ERKEKPRZ 230V32A 2P+T IP44
058288 E P17 ERKEKPRZ 400V32A 3P+T IP44
058289 E P17ERKEKPRZ400V32A 3P+N+T IP44
058704 E P17 DÜZ FİŞ 400V 63A 3P+T IP67
058705 E P17DÜZ FİŞ400V 63A 3P+N+T IP67
058714 E P17SEY.PRİZ 400V 63A 3P+T IP67
058715 E P17SEY.PRİZ400V63A 3P+N+T IP67
058724 E P17PANOT.PRİZ400V63A 3P+T IP67
058725 E P17PANOT.PRZ400V63A3P+N+T IP67
058734 E P17 ERKEKPRZ 400V63A 3P+T IP67
058735 E P17ERKEKPRZ400V63A 3P+N+T IP67
058744 E P17 SIVA ÜST PRİZ63A 3P+T IP67
058745 E P17SIVAÜST PRİZ63A 3P+N+T IP67
060751 E 6W FLORESAN LAMBA
060753 E 11W FLORESAN LAMBA
060900 E BAKIM ETIKETLERI
060941 E 8W FLORESAN LAMBA
060943 E ARCOR2 ICIN SOĞUK KATOD LAMBA
060997 E ÇIKIŞ ETİKETİ 215X107MM
060998 E MERDİVEN ETİKETİ 215X107MM
061032 E 3.6V - 1.5AH ARCOR 2 BATARYA
061200 E ASAGIYA DIKEY OK SEMB.TAH.ETK.
061561 E B65 EMN.AYD.6W SÜREKSİZ 90LÜM
061562 E B65 EMN.AYD.6W SÜREKSİZ 165LÜM
061730 E G5.SÜREKSİZ 1SAAT 90LÜM. 8W
061731 E G5.SÜREKSİZ 1SAAT 210LÜM. 8W
061732 E G5.SUREKSIZ 3SAAT 155LUM. 8W
061733 E G5.SÜREKSİZ 1SAAT 345LÜM. 8W
061734 E G5.SÜREKSİZ 1SAAT 500LÜM.11W
061736 E G5.KOMBİNE 1SAAT 200LÜM. 8W
061737 E G5.KOMBİNE 3SAAT 120LÜM. 8W
061738 E G5.KOMBİNE 1SAAT 310LÜM. 8W
061746 E G5,KOMBİNE,1SAAT,235LM,ASK/BAY
061747 E G5,KOMBİNE,3SAAT,145LM,ASK/BAY
061782 E G5 SERİSİ ÇİFT YÖNLÜ YANSITICI
061783 E G5,YARI S.ALTI MONT.AKS.BEYAZ
061785 E G5,YARI S.ALTI MONT.AKS.ALÜMİ.
061786 E G5,YARI S.ALTI MONT.AKS.KUM
061787 E G5,SIVA ALTI MONTAJ AKS.BEYAZ
061788 E G5,SIVA ALTI MONTAJ AKS.ÇELİK
061789 E G5,SIVA ALTI MONTAJ.AKS.ALÜMİ.
061790 E G5,SIVA ALTI MONTAJ.AKS.KUM
061791 E G5 61746/47 İÇİN ASKI KİTİ
061792 E G5 61746/47 BAYRAK MONTAJ KİTİ
061799 E 8.4V - 1.5AH Nİ-CD BATARYA
061834 E NT65 EMN.AYD.8W KOMBİNE 400LÜM
24.01.2014
Amb
5
10
10
10
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
1
5
5
5
5
1
5
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
50,90 TL
30,80 TL
32,90 TL
36,60 TL
61,20 TL
72,30 TL
77,10 TL
188,00 TL
204,00 TL
245,00 TL
253,00 TL
195,00 TL
202,00 TL
382,00 TL
358,00 TL
240,00 TL
248,00 TL
23,60 TL
32,90 TL
3,01 TL
26,30 TL
136,00 TL
13,00 TL
13,00 TL
59,20 TL
10,20 TL
302,00 TL
345,00 TL
370,00 TL
398,00 TL
440,00 TL
468,00 TL
555,00 TL
611,00 TL
682,00 TL
708,00 TL
703,00 TL
786,00 TL
134,00 TL
76,20 TL
143,00 TL
143,00 TL
76,20 TL
134,00 TL
134,00 TL
134,00 TL
295,00 TL
295,00 TL
109,00 TL
1.010,00 TL
53
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
061883 E 3.6V-1.5AH Nİ-CD BATARYA
061884 E 4.8V-1.5AH Nİ-CD BATARYA
061885 E 6.0V-1.5AH Nİ-CD BATARYA
061886 E 7.2V-1.5AH Nİ-CD BATARYA
061888 E 3.6 - 4AH Nİ-CD BATARYA
061892 E 2.4 - 1.5AH Nİ-CD BATARYA
062525 E LEDLI BLOK,IP43,45LM,1H,0,5W
062526 E ACIL ÇIK.ARMAT.45LU.1 H IP55-7
062540 E ARCOR2 SÜREKLİ 1SAAT 45LÜMEN
062541 E ARCOR2 SÜREKSİZ 1SAAT 45LÜMEN
062550 E IP43 KOMPLE LEDLI BLOK
062552 E LEDLI BLOK,IP55 ANTI-VANDALIZM
062560 E LEDLI BLOK,IP43,45LM,1H+8LM,5H
062565 E LEDLI BLOK, IP43, 360LM, 1H
062566 E LEDLI BLOK, IP55, 360LM, 1H
062580 E ARCOR2 BAY.MONT.KİTİ ALÜMİNYUM
062581 E ARCOR2 BAYRAK MONT.KİTİ BEYAZ
062582 E ARCOR2 PİKTOGRAM SAĞA-SOLA ÇIK
062583 E ARCOR2 PİKTOGRAM AŞAĞI ÇIKIŞ
062625 E LEDLI BLOK IP43 45LM,1H,0,5W
062626 E LEDLI BLOK,IP66,45LM,1H,0,5W
062629 E LEDLI BLOK,IP67,45LM,1H,0,5W
062650 E LEDLI BLOK, IP43 8LM,5H,0,5W
062652 E LEDLI BLOK, IP66 8LM,5H,0,5W
062660 E LEDLI BLOK,IP43,45LM,1H+8LM,5H
062661 E LEDLI BLOK,IP66,45LM,1H+8LM,5H
062665 E LEDLI BLOK,IP43,400LM,1H,0,95W
062666 E LEDLI BLOK,IP66,400LM,1H,0,95W
062669 E LEDLI BLOK,IP67,400LM,1H,0,95W
062680 E 626 25/50/60 ICIN ARA KAIDE
062681 E 626 65 ICIN ARA KAIDE
062685 E DIKEY TAHLIYE SINYALIZ PLAKASI
062690 E KORUMA IZGARASI IK10
062691 E KORUMA IZGARASI IK10
062692 E IK20 GUC ANTI-VANDALIZM IZGARA
062693 E KORUMA IZGARASI IK10
062695 E SIVA ALTI MONTAJ AKSESUARI
062696 E SIVA ALTI MONTAJ AKSESUARI
062697 E SIVA ALTI MONTAJ AKSESUARI
062699 E IP66 BLOK ICIN ANTI-VANDA VIDA
066000 E S8 EMN.AYD.1SAAT SÜREKSİZ140LM
066001 E S8 EMN.AYD.1SAAT SÜREKLİ 140LM
066002 E S8 EMN.AYD.1SAAT KOMBİNE 140LM
066003 E S8 EMN.AYD.3SAAT SÜREKSİZ110LM
066004 E S8 EMN.AYD.3SAAT SÜREKLİ 110LM
066005 E S8 EMN.AYD.3SAAT KOMBİNE 110LM
066090 E S8 EMN.AYD.SIVA ALTI MON.AKS.
066092 E S8 EMN.AYD.ÇİFTYÖNLÜ YANSITICI
067001 E CELEST VAVİEN 10 AX
067002 E CELEST ANAHTAR 10 AX
24.01.2014
Amb
1
1
1
5
10
1
1/6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
Fiyat TL
50,00 TL
62,10 TL
86,80 TL
96,00 TL
159,00 TL
62,10 TL
328,00 TL
480,00 TL
692,00 TL
641,00 TL
334,00 TL
602,00 TL
637,00 TL
764,00 TL
858,00 TL
359,00 TL
359,00 TL
242,00 TL
242,00 TL
548,00 TL
689,00 TL
1.690,00 TL
631,00 TL
877,00 TL
830,00 TL
1.090,00 TL
1.120,00 TL
1.300,00 TL
2.080,00 TL
36,00 TL
78,80 TL
71,80 TL
91,00 TL
130,00 TL
374,00 TL
147,00 TL
251,00 TL
348,00 TL
311,00 TL
74,50 TL
282,00 TL
388,00 TL
416,00 TL
400,00 TL
519,00 TL
561,00 TL
74,10 TL
104,00 TL
13,00 TL
13,00 TL
54
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
067003 E CELEST VAVİEN 16 AX
067006 E CELEST PERMÜTATÖR 10AX
067007 E CELEST VAVİEN,NÖTRSÜZ UYARICLI
067008 E CELEST VAVİEN, KORDONLU 10 AX
067009 E CELEST 2KONUMLU KILIT.ANAHTAR
067013 E CELEST VAVİEN, SESSİZ TİP 6AX
067015 E CELEST VAVİEN,BAS- ÇEK TİP 6AX
067016 E CELEST VAVİEN,MANDALLI TİP 6AX
067021 E CELEST 2 KUTUPLU ANAHT 20 AX
067031 E CELEST ENVER KON LİHT BT NA+NK
067032 E CELEST LİHT BUTON, 6 A
067033 E CELEST ENV LİHT BUT SESSİZ TİP
067034 E CELEST LİHT BT, NA KURU KONTAK
067035 E CELEST ENV LİHT BT BAS-ÇEK TİP
067036 E CELEST ENVER LİHT BT MANDALLI
067038 E CELEST LİHT BUTONU,KORDONLU 6A
067039 E CELEST 3 KONUM KİLİTLİ LİHT BT
067041 E CELEST DOK.ANAHTAR N.SÜZ 400W
067042 E CELEST DOK.ANAHTAR N.LÜ1000W
067043 E CELEST DOKUNMATİK DİMMER 400 W
067045 E CELEST DOK PANJUR/STOR ANAHTAR
067049 E CELEST SENSÖRLÜ ANAHTAR 1000 W
067051 E CELEST ZAMAN AYARLI ANH,1000W
067053 E CELEST PROGR ZAMAN AYARLI ANAH
067061 E CELEST S.SİZ TP DARBE AKIM ANH
067080 E CELEST DİMMER 0-10 V
067081 E CELEST VAVİEN DİMMER 300W
067082 E CELEST LIHT DİMMER 600W
067084 E CELEST VAV+ LIHT DİMMER 400W
067085 E CELEST TASAR LAMBA+LED İÇN DİM
067086 E CELEST DİMMER 1000W, 5 MODUL
067087 E CELEST IR KONTR DİMMER, 400 W
067088 E CELEST TAVAN FAN KONTROL ANAHT
067089 E CELEST TELEVAR İÇN YRD KUMANDA
067091 E CELEST AÇ/KAPA H.DED N.SÜZ400W
067092 E CELEST AÇ/KAPA H.DED N.LÜ1000W
067093 E CELEST H.DEDEKT PİLOT LAMBALI
067097 E CELEST H.DEDEKTÖRÜ NÖTRSÜZ400W
067098 E CELEST H.DEDEKTÖRÜ NÖTRLÜ1000W
067114 E CELEST KLAVUZLU UPS PR KIRMIZI
067121 E CELEST FR STD TOPR PRZ OTO BAĞ
067142 E CELEST 2Lİ ÖNC SON TOPR PR BYZ
067143 E CELEST 3LÜ ÖNC SON TOPR PR BYZ
067144 E CELEST 4LÜ ÖNC SON TOPR PR BYZ
067145 E CELEST TOPR PRİZ,KIRMIZI KAPAK
067146 E CELEST BAS-ÇEK MEK TOPR PR BYZ
067147 E CELEST BAS-ÇEK MEK TOPR PR TİT
067153 E CELEST Ç KR TOPR PRZ OTO.BAĞ
067155 E CELEST İNGİLİZ STD PRİZ 13A
067161 E CELEST Ç KR TOPR PRZ VİDALI BĞ
24.01.2014
Amb
10
10
1
10
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
5
5
5
10
1
1
10
10
10
Fiyat TL
24,80 TL
47,80 TL
202,00 TL
84,30 TL
597,00 TL
77,30 TL
61,90 TL
77,30 TL
24,80 TL
30,20 TL
14,20 TL
92,50 TL
41,50 TL
81,70 TL
97,30 TL
72,90 TL
619,00 TL
310,00 TL
330,00 TL
330,00 TL
304,00 TL
413,00 TL
423,00 TL
674,00 TL
429,00 TL
355,00 TL
155,00 TL
230,00 TL
304,00 TL
454,00 TL
1.090,00 TL
509,00 TL
393,00 TL
197,00 TL
333,00 TL
389,00 TL
489,00 TL
302,00 TL
353,00 TL
39,30 TL
15,70 TL
39,30 TL
57,60 TL
75,80 TL
51,70 TL
249,00 TL
300,00 TL
13,70 TL
47,50 TL
13,70 TL
55
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
067162 E CELEST 2Lİ ÖNC SON TOPR PR TİT
067163 E CELEST 3LÜ ÖNC SON TOPR PR TİT
067164 E CELEST 4LÜ ÖNC SON TOPR PR TİT
067181 E CELEST KABLO ÇIKIŞI
067183 E CELEST KLEMENSLİ KABLO ÇIKIŞI
067193 E CELEST PARAFUDR
067269 E CELEST RF PANJR/STOR ANH SOMFY
067307 E CELEST 100V SİSTEM SES ANAHTAR
067311 E CELEST HOPARLÖR PRİZİ
067313 E CELEST 3LÜ AU/VİD PRZ,DİŞİ RCA
067314 E CELEST 2Lİ RCA +1 S VİDEO PRİZ
067315 E CELEST YUV PRİZ
067316 E CELEST HD15 VIDEO PRIZ
067317 E CELEST AUDİO / VİDEO HDMI PRİZ
067319 E CELEST DİŞİ HD15 PR+3,5MM JACK
067320 E CELEST MÜZYAYSİS TEK BL FM RAD
067321 E CELEST FM RADYO(DAHLİ BESLEME)
067322 E L.MUZ.YAY.BES.UNI.ASMA T
067323 E CELEST LCD EKR YEREL KUM ÇK BL
067324 E CELEST SES GİRİŞ -MERKEZİ ÜNİT
067325 E CELEST YEREL KUM İÇİN FM RADYO
067326 E CELEST RDS FM RADYO,BESLEMELİ
067327 E GALEA L. ALÇI.Tİ.HOPARLÖR 100W
067328 E CELEST SIVAALTI HOPARLÖR 2W
067329 E L. ALCI.TIPI HOPARLOR 2W
067330 E CELEST A.TAVAN TİP GÖRÜNMZ HOP
067333 E CELEST DVI PRİZ
067340 E CELEST RJ 11 TELEFON PRİZİ
067344 E CELEST RJ45 DATA PRİZ,UTP CAT6
067345 E CELEST RJ45 DATA PRİZ,FTP CAT6
067346 E CELEST RJ45 DATA PR STP CAT6A
067351 E CELEST 9 PİN SUB D KONNEKTÖR
067352 E CELEST USB PRİZ
067354 E CELEST RJ45 UTP, SARGILI PRİZ
067357 E CELEST KEYSTONE ADAPTOR BEYAZ
067358 E CELEST KEYSTONE ADAPT TITANYUM
067361 E CELEST SWITCH, 6 RJ 45Lİ
067364 E CELEST WI-FI ERİŞ NOK 230V BYZ
067365 E CELEST WI-FI ERİŞ NOK 230V TİT
067366 E CELEST WI-FI ERİŞ NOK 230V PoE
067378 E CELEST TV/RD/SAT PRİZ GEÇİŞLİ
067379 E CELEST TV/RD/SAT PRİZ SONLU
067380 E CELEST TV PRIZ F TIP.VIDA.BAG.
067382 E CELEST TV PRİZİ
067383 E CELEST TV / RD PRİZ
067384 E CELEST TV / RD PRİZ GEÇİŞLİ
067385 E CELEST TV / RD PRİZ SONLU
067386 E CELEST TV PRİZ GEÇİŞLİ
067387 E CELEST TV PRİZ SONLU
067388 E CELEST TV / RD / SAT PRİZ
24.01.2014
Amb
5
5
5
10
10
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
1
1
1
10
10
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Fiyat TL
47,00 TL
68,90 TL
91,00 TL
16,50 TL
73,80 TL
413,00 TL
434,00 TL
310,00 TL
41,30 TL
282,00 TL
282,00 TL
282,00 TL
272,00 TL
272,00 TL
310,00 TL
777,00 TL
343,00 TL
349,00 TL
876,00 TL
1.360,00 TL
1.040,00 TL
1.470,00 TL
219,00 TL
102,00 TL
192,00 TL
1.170,00 TL
639,00 TL
24,80 TL
40,90 TL
45,40 TL
59,20 TL
272,00 TL
188,00 TL
164,00 TL
43,50 TL
45,70 TL
2.000,00 TL
1.430,00 TL
1.880,00 TL
3.970,00 TL
65,70 TL
65,70 TL
39,30 TL
33,90 TL
45,40 TL
45,40 TL
45,40 TL
39,30 TL
39,30 TL
65,70 TL
56
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
067389 E CELEST TV/R/SAT PRİZ 2 KABLOLU
067396 E CELEST RJ45 PR MULTME STP CAT6
067400 E CELEST ORTAM TERMOSTATI
067402 E CELEST PROGR ORTAM TERMOSTAT
067405 E CELEST YERD ISITMA İÇN TERMOST
067408 E CELEST PANO TİPİ TERM İÇİN ALG
067410 E CELEST HAR GİRİŞ PRGR ORTM TER
067422 E CELEST 3 KONUMLU FAN KUMANDASI
067423 E CELEST AYDINLATMA VE FAN ANAHT
067430 E CELEST MERK VAKUM SÜPÜR PR BYZ
067431 E CELEST MERK VAKUM SÜPÜR PR TİT
067432 E CELEST ELK KN MR VAK SÜP PR BY
067433 E CELEST ELK KN MR VAK SÜP PR Tİ
067439 E CELEST MR VAKUM SÜPÜR BAĞ SETİ
067531 E CELEST TAŞIN AY ÜN İÇN KLT ANH
067541 E CELEST IŞIKLI ZİL 230 V
067542 E CELEST IŞIKLI ZİL 8-12V
067560 E CELEST CAGRI.LIHT BUT.ISIK.GOS
067563 E CELEST ENERGY SAVER
067601 E CELEST PANJUR / STOR ANAHTARI
067602 E CELEST PANJUR/STOR LİHT BUTONU
067604 E CELEST DC MOTOR KUMANDA ANAHT
067621 E CELEST PROGR PANJUR/STOR ANAHT
067622 E CELEST PR PNJ/STOR AN İÇN RÖLE
067651 E CELEST EV İÇİ KLAVUZ AYDNLATMA
067653 E CELEST EV İÇİ KLAVUZ AYD PİLLİ
067658 E CELEST TAŞINABİLİR AYD ÜNİTESİ
067660 E CELEST ETİKET TAŞIYICI
067661 E CELEST IŞIKLI HALKA 12/24V
067662 E CELEST IŞIKLI HALKA 24/48V
067664 E CELEST IŞIKLI PRİZ İÇİN LAMBA
067665 E CELEST STD VAV TESİST İÇN LAMB
067666 E CELEST BEYAZ LED 230V
067667 E CELEST BYZ LED 12/24/48V AC/DC
067668 E CELEST YARD GÖST IŞIK DĞTM FAZ
067669 E CELEST IŞIKLI HALKA 230V
067693 E CELEST PARAFUDR İÇN YED KARTUŞ
067740 E CELEST ANTİMİK ANAHT TŞ KP BYZ
067741 E CELEST ANTİMİ KOM.VAV TŞ KP BY
067742 E CELEST ANTMİ UYAR VAV TŞ KP BY
067743 E CELEST ANTİ KOM.VAV UY TŞ K BY
067746 E CELEST ANTİMİK RJ PR TŞ KP BYZ
067747 E CELEST ANTİ.TV PRIZ TUŞ KAP.BE
067748 E CELEST ANTİMİ DİMMER TŞ KP BYZ
067749 E CELEST ANTİ.PANJ.TUŞ.KAP.BEYAZ
067750 E CELEST ANT TV-R-SAT PR TŞ K BY
067760 E CELEST ANTİMİK TP PRZ TŞ KP BY
067801 E CELEST N.YER ANAH/VAV TŞ KP BY
067802 E CELEST N.YER KOMÜTAT TŞ KP BYZ
067803 E CELEST N.YER AN/VAV UY TŞ K BY
24.01.2014
Amb
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
1
1
1
1
1
10
1
1
10
10
10
10
10
10
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
Fiyat TL
65,70 TL
71,30 TL
342,00 TL
843,00 TL
445,00 TL
249,00 TL
413,00 TL
208,00 TL
393,00 TL
208,00 TL
249,00 TL
272,00 TL
324,00 TL
125,00 TL
454,00 TL
536,00 TL
536,00 TL
165,00 TL
229,00 TL
71,60 TL
85,70 TL
117,00 TL
835,00 TL
238,00 TL
114,00 TL
165,00 TL
330,00 TL
10,60 TL
105,00 TL
105,00 TL
20,30 TL
20,30 TL
20,30 TL
20,30 TL
20,30 TL
93,90 TL
224,00 TL
10,60 TL
21,20 TL
21,20 TL
25,30 TL
15,10 TL
19,10 TL
37,70 TL
37,70 TL
19,10 TL
10,60 TL
21,20 TL
31,60 TL
62,80 TL
57
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
067804 E N.YER KOM.ENV.LIHT BT ISIK.TS
067805 E CELEST ANAH/VAV/LIHT BUT.ETIKE
067841 E CELEST NEMLİYER TP PR TŞ KP BY
068001 E CELEST ANAHTR/VAVİEN TŞ KP BYZ
068002 E CELEST KOMÜTATÖR TUŞ KAP BYZ
068003 E CELEST UYAR ANAHT/VAV TŞ KP BY
068004 E CELEST UYAR KOM.VAV TŞ KP BYZ
068006 E CELEST PERMÜTATÖR TUŞ KAP BYZ
068007 E CELEST UYAR PERMÜTAT TŞ KP BYZ
068008 E CELEST LİHT BT/VAV KRD TŞ K BY
068009 E CELEST 2 KONUMLU ANAH.TUS.KAP.
068010 E CELEST VAV MAN IŞ HAL TŞ KP BY
068011 E CELEST 5Lİ ANAHT/VAV TŞ KP BYZ
068013 E CELEST VAV S.SİZ IŞ HL TŞ K BY
068014 E CELEST ETİKETLİ VAV TŞ KP BYZ
068015 E CELEST VAV BAS-ÇEK TP TŞ KP BY
068016 E CELEST VAVİEN MANDAL TŞ KP BYZ
068017 E CELEST VAV SESSİZ TP TŞ KP BYZ
068018 E CELEST KOM.VAV SESSİZ TŞ KP BY
068019 E CELEST KOM.VAV MANDAL TŞ KP BY
068020 E CELEST 5Lİ UYAR VAV TŞ KP BYZ
068021 E CELEST 2 KUTUP ANAHT TŞ KP BYZ
068023 E CELEST UYAR 2 KUT ANH TŞ KP BY
068031 E CELEST DİMMER TUŞ KAPAĞI BYZ
068033 E CELEST DİMMER 1000 W TŞ KP BYZ
068035 E CELEST H.DEDEK AÇ/KAPA TŞ K BY
068037 E CELEST ZAMAN AYR ANAH TŞ KP BY
068038 E CELEST PRG ZAM AYR ANH TŞ K BY
068039 E CELEST H.DEDEKTÖRÜ TUŞ KAP BYZ
068041 E CELEST DK ANH TŞ KP KAO CAM BY
068043 E CELEST DK DİM TŞ KP KAO CAM BY
068045 E CELEST DK PNJ TŞ KP KAO CAM BY
068049 E CELEST SENSÖRLÜ ANAH TŞ KP BYZ
068051 E CELEST H.DED PİLOTLAM TŞ KP BY
068058 E CELEST TAŞINABİ AY ÜN TŞ KP BY
068061 E CELEST 2 KON FAN KUM TŞ KP BYZ
068062 E CELEST 3 KONUMLU FAN TŞ KP BYZ
068075 E CELEST IR DİMMER TUŞ KAP BYZ
068088 E CELEST TAVAN FAN KONTROL ANAH.
068111 E CELEST FR STANTOP.PR.TUS.K.BYZ
068131 E CELEST Ç.KR.TOPR PRZ TŞ KP BYZ
068133 E CELEST İNG STD TP PR TŞ KP BYZ
068140 E CELEST Ç.KR.KAP.TP PR TŞ KP BY
068141 E CELEST KABLO ÇIKIŞ TUŞ KAP BYZ
068143 E CELEST BOŞLUK KAPAĞI BEYAZ
068145 E CELEST Ç.KR.TP.PR TŞ KP IŞK BY
068147 E CELEST PARAFUDR TUŞ KAPAĞI BYZ
068151 E CELEST PNJR KUM ANAH TŞ KP BYZ
068153 E CELEST OTEL.PANJ.KUM.TU.KP.BYZ
068154 E CELEST OTEL JAL.STOR.KUM.BEYAZ
24.01.2014
Amb
5
5
5
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
1
10
10
10
1
10
10
1
10
1
1
1
1
1
1
10
1
10
1
10
10
10
10
10
10
10
1
10
1
1
Fiyat TL
83,30 TL
62,80 TL
31,60 TL
5,38 TL
10,60 TL
28,60 TL
41,90 TL
10,60 TL
41,90 TL
31,60 TL
52,40 TL
62,80 TL
52,40 TL
62,80 TL
50,20 TL
25,30 TL
15,80 TL
15,80 TL
20,20 TL
20,20 TL
105,00 TL
27,60 TL
54,50 TL
31,60 TL
105,00 TL
37,70 TL
37,70 TL
105,00 TL
25,30 TL
148,00 TL
148,00 TL
148,00 TL
41,90 TL
62,80 TL
83,30 TL
12,60 TL
21,20 TL
41,20 TL
21,20 TL
5,38 TL
5,38 TL
21,20 TL
21,20 TL
12,60 TL
12,60 TL
21,20 TL
62,80 TL
31,60 TL
35,90 TL
35,90 TL
58
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
068157 E CELEST 3KN KİL LİHT BT TŞ K BY
068159 E CELEST PROG PNJR ANH TŞ KP BYZ
068160 E CELEST OTEL.ODA.ISIK.ANAH.BEY
068179 E CELEST PANJUR ANH RF SOMFY BYZ
068190 E CELEST OTEL.ODASI AYD.KONT.BEY
068191 E CELEST YATAK.BAS.AYD.KONT.BEYA
068199 E CELEST TAS AY ÜN İÇ KİL ANH BY
068201 E CELEST IŞIKLI ZİL TUŞ KAP BYZ
068208 E CELEST SES KONT ANAH TŞ KP BYZ
068209 E CELEST ENERGY SAVER TŞ KP BYZ
068211 E CELEST HOPARLÖR PRİZ TŞ KP BYZ
068212 E CELEST 2Lİ HOPAR PRZ TŞ KP BYZ
068213 E CELEST 3ÇIK AU/VİD PZ TŞ KP BY
068215 E CELEST VİDEO HD15 PRZ TŞ KP BY
068216 E CELEST AU/VD HDMI PRZ TŞ KP BY
068219 E CELEST HD15+JACK 3,5 TŞ KP BY
068220 E CELEST TEK BLG FM RAD TŞ KP BY
068221 E CELEST MR ÜN PANO T BS TŞ K BY
068223 E CELEST LCD YEREL KUM TŞ KP BYZ
068225 E CELEST FM RADYO TUŞ KAPAĞI BYZ
068228 E CELEST SIVAALTI HOP. TŞ KP BYZ
068229 E CELEST DAH HOP BESLE TŞ KP BYZ
068233 E CELEST DVI PRİZ TUŞ KAPAĞI BYZ
068237 E CELEST RJ11 PRİZ TUŞ KAP BYZ
068239 E CELEST RJ 45+TV PRİZ TŞ KP BYZ
068240 E CELEST ORTAM TERMOST TŞ KP BYZ
068242 E CELEST ÇOK AMAÇ ÖZEL TŞ KP BYZ
068243 E CELEST PANO TRM İÇ ALG TŞ K BY
068245 E CELEST HAR.GIRIS.PROG.TERM.BEY
068249 E CELEST YER ISIT TERM TŞ KP BYZ
068251 E CELEST RJ 45 PRİZ TUŞ KAP BYZ
068252 E CELEST 2Lİ RJ45 PRİZ TŞ KP BYZ
068253 E CELEST USB PRİZ TUŞ KAPAĞI BYZ
068254 E CELEST 6 RJ45 SWITCH TŞ KP BYZ
068255 E CELEST RJ45 SAR.PATCHCORD.BEYA
068258 E CELEST WI-FI ERİŞ NOK TŞ KP BY
068282 E CELEST TV PRİZ TUŞ KAPAĞI BYZ
068283 E CELEST TV/R PRİZ TUŞ KAP BYZ
068284 E CELEST TV/R PR TŞ K TEL-HİR BY
068285 E CELEST TV/R/SAT PRİZ TŞ KP BYZ
068286 E CELEST TV/R/SAT-HİR PR TŞ K BY
068288 E CELEST TV/R/SAT TEL-FA TŞ K BY
068301 E CELEST ANAHTR/VAVİEN TŞ KP TİT
068302 E CELEST KOMÜTATÖR TUŞ KAP TİT
068303 E CELEST UYAR ANAHT/VAV TŞ KP Tİ
068304 E CELEST UYAR KOM.VAV TŞ KP TİT
068306 E CELEST PERMÜTATÖR TUŞ KAP TİT
068307 E CELEST UYAR PERMÜTAT TŞ KP TİT
068308 E CELEST LİHT BT/VAV KRD TŞ K Tİ
068309 E CELEST 2KONUM ANA.TUŞ.KAP.BEYA
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
1
1
1
1
1
10
10
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
Fiyat TL
58,50 TL
62,80 TL
35,90 TL
60,20 TL
31,60 TL
31,60 TL
35,90 TL
54,50 TL
21,20 TL
83,30 TL
21,20 TL
41,90 TL
41,90 TL
41,90 TL
41,90 TL
41,90 TL
51,60 TL
111,00 TL
51,60 TL
115,00 TL
28,00 TL
26,00 TL
41,90 TL
6,37 TL
25,30 TL
62,80 TL
44,20 TL
41,90 TL
83,30 TL
52,40 TL
12,60 TL
31,60 TL
41,90 TL
212,00 TL
25,30 TL
212,00 TL
10,60 TL
14,80 TL
27,60 TL
15,80 TL
27,60 TL
27,60 TL
5,57 TL
11,20 TL
29,80 TL
44,20 TL
11,20 TL
44,20 TL
33,30 TL
55,00 TL
59
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
068310 E CELEST VAV MAN IŞ HAL TŞ KP Tİ
068311 E CELEST 5Lİ ANAHT/VAV TŞ KP TİT
068313 E CELEST VAV S.SİZ IŞ HL TŞ K Tİ
068314 E CELEST ETİKETLİ VAV TŞ KP TİT
068315 E CELEST VAV BAS-ÇEK TP TŞ KP BY
068316 E CELEST VAVİEN MANDAL TŞ KP TİT
068317 E CELEST VAV SESSİZ TP TŞ KP TİT
068318 E CELEST KOM.VAV SESSİZ TŞ KP Tİ
068319 E CELEST KOM.VAV MANDAL TŞ KP Tİ
068320 E CELEST 5Lİ UYAR VAV TŞ KP TİT
068321 E CELEST 2 KUTUP ANAHT TŞ KP TİT
068323 E CELEST UYAR 2 KUT ANH TŞ KP Tİ
068331 E CELEST DİMMER TUŞ KAPAĞI TİT
068333 E CELEST DİMMER 1000 W TŞ KP TİT
068335 E CELEST H.DEDEK AÇ/KAPA TŞ K Tİ
068337 E CELEST ZAMAN AYR ANAH TŞ KP Tİ
068338 E CELEST PRG ZAM AYR ANH TŞ K Tİ
068339 E CELEST H.DEDEKTÖRÜ TUŞ KAP TİT
068340 E CELEST DK ANH TŞ KP TİT CAM Tİ
068341 E CELEST DK ANH TŞ KP KAO CAM Tİ
068342 E CELEST DK DİM TŞ KP TİT CAM Tİ
068343 E DOK DIMMER TS KP KAOLINCAM TIT
068344 E CELEST DK PNJ TŞ KP TİT CAM Tİ
068345 E CELEST DK PNJ TŞ KP KAO CAM Tİ
068346 E CELEST DK ANT TŞ KP GRA CAM Tİ
068347 E CELEST DK DİM TŞ KP GRA CAM Tİ
068348 E CELEST DK PNJ TŞ KP GRA CAM Tİ
068349 E CELEST SENSÖRLÜ ANAH TŞ KP TİT
068351 E CELEST H.DED PİLOTLAM TŞ KP Tİ
068358 E CELEST TAŞINABİ AY ÜN TŞ KP Tİ
068361 E CELEST 2 KON FAN KUM TŞ KP TİT
068362 E CELEST 3 KONUMLU FAN TŞ KP TİT
068375 E CELEST IR DİMMER TUŞ KAP TİT
068388 E CELEST TAVAN FAN KONT TŞ KP Tİ
068411 E CELEST FR.STAND.TOP.PRIZ.TIT
068431 E CELEST Ç.KR.TOPR PRZ TŞ KP TİT
068433 E CELEST İNG STD TP PR TŞ KP TİT
068440 E CELEST Ç.KR.KAP.TP PR TŞ KP Tİ
068441 E CELEST KABLO ÇIKIŞ TUŞ KAP TİT
068443 E CELEST BOŞLUK KAPAĞI TİTANYUM
068445 E CELEST Ç.KR.TP.PR TŞ KP IŞK Tİ
068447 E CELEST PARAFUDR TUŞ KAPAĞI TİT
068451 E CELEST PNJR KUM ANAH TŞ KP TİT
068453 E CELEST OTEL.PANJ.KUM.TUS.TIT.
068454 E CELEST OTEL.JALUZ.STOR.KUM.TIT
068457 E CELEST 3KN KİL LİHT BT TŞ K Tİ
068459 E CELEST PROG PNJR ANH TŞ KP TİT
068460 E CELEST OTEL.ODAS.ISIK.ANAH.TIT
068479 E CELEST PANJUR ANH RF SOMFY TİT
068490 E CELEST OTEL.ODAS.AYD.KONT.TIT
24.01.2014
Amb
1
1
1
10
10
10
10
10
10
1
10
10
10
1
10
10
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
10
1
10
10
10
10
10
10
10
1
10
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
65,80 TL
55,00 TL
65,80 TL
52,80 TL
26,50 TL
16,60 TL
16,60 TL
21,20 TL
21,20 TL
110,00 TL
29,00 TL
57,20 TL
33,30 TL
110,00 TL
39,70 TL
39,70 TL
110,00 TL
26,50 TL
155,00 TL
155,00 TL
155,00 TL
155,00 TL
155,00 TL
155,00 TL
155,00 TL
155,00 TL
155,00 TL
44,20 TL
65,80 TL
87,70 TL
13,50 TL
22,40 TL
42,40 TL
22,40 TL
5,57 TL
5,57 TL
22,40 TL
22,40 TL
13,50 TL
13,50 TL
22,40 TL
65,80 TL
33,30 TL
37,60 TL
37,60 TL
61,50 TL
65,80 TL
37,60 TL
63,20 TL
33,30 TL
60
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
068491 E CELEST YATAK.BAS.AYD.TUS.TIT.
068499 E CELEST TAS AY ÜN İÇ KİL ANH Tİ
068501 E CELEST IŞIKLI ZİL TUŞ KAP TİT
068508 E CELEST SES KONT ANAH TŞ KP TİT
068509 E CELEST ENERGY SAVER TŞ KP TİT
068511 E CELEST HOPARLÖR PRİZ TŞ KP TİT
068512 E CELEST 2Lİ HOPAR PRZ TŞ KP TİT
068513 E CELEST 3ÇIK AU/VİD PZ TŞ KP Tİ
068515 E CELEST VİDEO HD15 PRZ TŞ KP Tİ
068516 E CELEST AU/VD HDMI PRZ TŞ KP Tİ
068519 E CELEST HD15+JACK 3,5 TŞ KP Tİ
068520 E CELEST TEK BLG FM RAD TŞ KP Tİ
068521 E CELEST MR ÜN PANO T BS TŞ K Tİ
068523 E CELEST LCD YEREL KUM TŞ KP TİT
068525 E CELEST FM RADYO TUŞ KAPAĞI TİT
068528 E CELEST SIVAALTI HOP. TŞ KP TİT
068529 E CELEST DAH HOP BESLE TŞ KP TİT
068533 E CELEST DVI PRİZ TUŞ KAPAĞI TİT
068537 E CELEST RJ11 PRİZ TUŞ KAP TİT
068539 E CELEST RJ 45+TV PRİZ TŞ KP TİT
068540 E CELEST ORTAM TERMOST TŞ KP TİT
068542 E CELEST ÇOK AMAÇ ÖZEL TŞ KP TİT
068543 E CELEST PANO TRM İÇ ALG TŞ K Tİ
068545 E CELEST HAR.PROG.TER.TUS.TIT
068549 E CELEST YER ISIT TERM TŞ KP TİT
068551 E CELEST RJ 45 PRİZ TUŞ KAP TİT
068552 E CELEST 2Lİ RJ45 PRİZ TŞ KP TİT
068553 E CELEST USB PRİZ TUŞ KAPAĞI TİT
068554 E CELEST 6 RJ45 SWITCH TŞ KP TİT
068555 E CELEST RJ45 SARPATCCORD PRIZ.T
068558 E CELEST WI-FI ERİŞ NOK TŞ KP Tİ
068582 E CELEST TV PRİZ TUŞ KAPAĞI TİT
068583 E CELEST TV/R PRİZ TUŞ KAP TİT
068584 E CELEST TV/R PR TŞ K TEL-HİR Tİ
068585 E CELEST TV/R/SAT PRİZ TŞ KP TİT
068586 E CELEST TV/R/SAT-HİR PR TŞ K Tİ
068588 E CELEST TV/R/SAT TEL-FA TŞ K Tİ
068608 E CELEST BEYAZ ÇRÇ, 2x(2x2) MOD
068609 E CELEST BEYAZ ÇRÇ, 2x(3x2) MOD
068630 E CELEST BEYAZ ÇERÇEVE, 1MODÜL
068631 E CELEST BEYAZ ÇERÇEVE, 2 MODÜL
068632 E CELEST BEYAZ ÇERÇEVE, 2x2 MOD
068633 E CELEST BEYAZ ÇERÇEVE, 3x2 MOD
068634 E CELEST BEYAZ ÇERÇEVE, 4x2 MOD
068635 E CELEST BEYAZ ÇERÇEVE,4/5 MODÜL
068636 E CELEST BEYAZ ÇERÇEVE, 6/8 MOD
068637 E CELEST BEYAZ ÇERÇEVE, ÖZEL
068640 E CELEST BEYAZ ÇERÇEVE, 5x2 MOD
068641 E CELEST HAKİ ÇERÇEVE, 2 MODÜL
068642 E CELEST HAKİ ÇERÇEVE, 2x2 MODÜL
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
1
1
1
1
1
10
10
1
1
1
1
10
10
10
10
1
10
1
1
10
10
5
5
1
5
1
1
1
10
5
Fiyat TL
33,30 TL
37,60 TL
57,20 TL
22,40 TL
87,70 TL
22,40 TL
44,20 TL
44,20 TL
44,20 TL
44,20 TL
44,20 TL
54,20 TL
116,00 TL
54,20 TL
122,00 TL
29,50 TL
27,30 TL
44,20 TL
6,75 TL
26,50 TL
65,80 TL
46,40 TL
44,20 TL
87,70 TL
55,00 TL
13,50 TL
33,30 TL
44,20 TL
224,00 TL
26,50 TL
224,00 TL
11,20 TL
15,70 TL
29,00 TL
16,60 TL
29,00 TL
29,00 TL
51,60 TL
55,10 TL
13,00 TL
6,42 TL
13,00 TL
19,60 TL
25,90 TL
19,60 TL
25,90 TL
51,50 TL
40,50 TL
8,25 TL
16,60 TL
61
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
068643 E CELEST HAKİ ÇERÇEVE, 3x2 MOD
068644 E CELEST HAKİ ÇERÇEVE, 4x2 MOD
068645 E CELEST HAKİ ÇERÇEVE, 4/5 MODÜL
068646 E CELEST HAKİ ÇERÇEVE, 6/8 MODÜL
068731 E CELEST VİZON ÇERÇEVE, 2 MODÜL
068732 E CELEST VİZON ÇERÇEVE, 2x2 MOD
068733 E CELEST VİZON ÇERÇEVE, 3x2 MOD
068734 E CELEST VİZON ÇERÇEVE, 4x2 MOD
068735 E CELEST VİZON ÇERÇEVE 4/5 MODÜL
068736 E CELEST VİZON ÇERÇEVE, 6/8 MOD
068741 E CELEST ÇİMENTO ÇERÇEVE, 2 MOD
068742 E CELEST ÇİMENTO ÇERÇEVE,2x2 MOD
068743 E CELEST ÇİMENTO ÇERÇEVE,3x2 MOD
068744 E CELEST ÇİMENTO ÇRÇ, 4x2 MOD
068745 E CELEST ÇİMENTO ÇRÇ, 4/5 MODÜL
068746 E CELEST ÇİMENTO ÇERÇEVE,6/8 MOD
068751 E CELEST KUM ÇERÇEVE, 2 MODÜL
068752 E CELEST KUM ÇERÇEVE, 2x2 MODÜL
068753 E CELEST KUM ÇERÇEVE, 3x2 MOD
068754 E CELEST KUM ÇERÇEVE, 4x2 MOD
068755 E CELEST KUM ÇERÇEVE, 4/5 MODÜL
068756 E CELEST KUM ÇERÇEVE, 6/8 MODÜL
068760 E CELEST KUM ÇERÇEVE, 5x2 MODÜL
068801 E CELEST BUZ BEYAZI ÇRÇ, 2 MOD
068802 E CELEST BUZ BEYAZI ÇRÇ,2x2 MOD
068803 E CELEST BUZ BEYAZI ÇRÇ,3x2 MOD
068804 E CELEST BUZ BEYAZI ÇRÇ,4x2 MOD
068805 E CELEST BUZ BEYAZI ÇRÇ,4/5 MOD
068806 E CELEST BUZ BEYAZI ÇRÇ, 6/8 MOD
068811 E CELEST KOYU PEMBE ÇRÇ, 2 MOD
068812 E CELEST KOYUPEMBE ÇRÇ,2x2 MOD
068813 E CELEST KOYUPEMBE ÇRÇ,3x2 MOD
068814 E CELEST KOYUPEMBE ÇRÇ,4x2 MOD
068815 E CELEST KOYUPEMBE ÇRÇ,4/5 MOD
068821 E CELEST BAMBU YEŞİLİ ÇRÇ, 2 MOD
068822 E CELEST BAMBU YEŞİLİ ÇRÇ,2x2MOD
068823 E CELEST BAMBU YEŞİLİ ÇRÇ,3x2MOD
068824 E CELEST BAMBU YEŞİLİ ÇRÇ,4x2MOD
068825 E CELEST BAMBU YEŞİLİ ÇRÇ,4/5MOD
068831 E CELEST MAVİ ÇERÇEVE, 2 MODÜL
068832 E CELEST MAVİ ÇERÇEVE, 2x2 MODÜL
068833 E CELEST MAVİ ÇERÇEVE,3x2 MODÜL
068834 E CELEST MAVİ ÇERÇEVE,4x2 MOD
068835 E CELEST MAVİ ÇERÇEVE ,4/5 MODÜL
068841 E CELEST MANDALİNA ÇRÇ, 2 M
068842 E CELEST MANDALİNA ÇRÇ,2x2 MOD
068843 E CELEST MANDALİNA ÇRÇ,3x2 MOD
068844 E CELEST MANDALİNA ÇRÇ,4x2 MOD
068845 E CELEST MANDALİNA ÇRÇ,4/5 MOD
068851 E CELEST TOZ PEMBE ÇRÇ, 2 MOD
24.01.2014
Amb
5
1
5
1
10
5
5
1
5
1
10
5
5
1
5
1
10
5
5
1
5
1
1
10
5
1
1
5
1
10
5
1
1
5
10
5
1
1
5
10
5
1
1
5
10
5
1
1
5
10
Fiyat TL
25,00 TL
33,30 TL
25,00 TL
33,30 TL
8,25 TL
16,60 TL
25,00 TL
33,30 TL
25,00 TL
33,30 TL
8,25 TL
16,60 TL
25,00 TL
33,30 TL
25,00 TL
33,30 TL
8,25 TL
16,60 TL
25,00 TL
33,30 TL
25,00 TL
33,30 TL
46,00 TL
22,60 TL
44,90 TL
67,30 TL
89,70 TL
67,30 TL
89,70 TL
22,60 TL
44,90 TL
67,30 TL
89,70 TL
67,30 TL
22,60 TL
44,90 TL
67,30 TL
89,70 TL
67,30 TL
22,60 TL
44,90 TL
67,30 TL
89,70 TL
67,30 TL
22,60 TL
44,90 TL
67,30 TL
89,70 TL
67,30 TL
23,20 TL
62
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
068852 E CELEST TOZ PEMBE ÇRÇ,2x2 MOD
068853 E CELEST TOZ PEMBE ÇRÇ, 3x2 MOD
068854 E CELEST TOZPEMBE ÇERÇEVE,4x2MOD
068855 E CELEST TOZ PEMBE ÇRÇ,4/5 MOD
068861 E CELEST GREYFURT ÇERÇEVE,2 MOD
068862 E CELEST GREYFURT ÇERÇEVE,2x2MOD
068863 E CELEST GREYFURT ÇERÇEVE,3x2MOD
068864 E CELEST GREYFURT ÇERÇEVE,4x2MOD
068865 E CELEST GREYFURT ÇERÇEVE,4/5MOD
068871 E CELEST YEŞİL ELMA ÇRÇ, 2 MOD
068872 E CELEST YEŞİLELMA ÇRÇ, 2x2 MOD
068873 E CELEST YEŞİL ELMA ÇRÇ,3x2 MOD
068874 E CELEST YEŞİL ELMA ÇRÇ, 4x2 MOD
068875 E CELEST YEŞİLELMA ÇRÇ, 4/5 MOD
068881 E CELEST LAVANTA ÇERÇEVE, 2 MOD
068882 E CELEST LAVANTA ÇERÇEVE,2x2 MOD
068883 E CELEST LAVANTA ÇERÇEVE,3x2 MOD
068884 E CELEST LAVANTA ÇERÇEVE,4x2 MOD
068885 E CELEST LAVANTA ÇERÇEVE,4/5 MOD
068891 E CELEST COCONUT ÇERÇEVE, 2 MOD
068892 E CELEST COCONUT ÇERÇEVE,2x2 MOD
068893 E CELEST COCONUT ÇERÇEVE,3x2 MOD
068894 E CELEST COCONUT ÇERÇEVE,4x2 MOD
068895 E CELEST COCONUT ÇERÇEVE,4/5 MOD
068896 E CELEST COCONUT ÇERÇEVE,6/8 MOD
068900 E CELEST TİTANYUM ÇERÇEVE,1MODÜL
068901 E CELEST TİTANYUM ÇERÇEVE, 2 MOD
068902 E CELEST TİTANYUM ÇRÇ, 2x2 MOD
068903 E CELEST TİTANYUM ÇERÇEVE,3x2MOD
068904 E CELEST TİTANYUM ÇERÇEVE,4x2MOD
068905 E CELEST TİTANYUM ÇERÇEVE,4/5MOD
068906 E CELEST TİTANYUM ÇERÇEVE,6/8MOD
068907 E CELEST TİTANYUM ÇERÇEVE, ÖZEL
068910 E CELEST TİTANYUM ÇERÇEVE,5x2MOD
068911 E CELEST BAKIR ÇERÇEVE, 2 MODÜL
068912 E CELEST BAKIR ÇERÇEVE,2x2 MODÜL
068913 E CELEST BAKIR ÇERÇEVE,3x2 MOD
068914 E CELEST BAKIR ÇERÇEVE ,4x2 MOD
068915 E CELEST BAKIR ÇERÇEVE,4/5 MODÜL
068921 E CELEST ALÜMİNYUM ÇRÇ, 2 MOD
068922 E CELEST ALÜMİNYUM ÇRÇ, 2x2 MOD
068923 E CELEST ALÜMİNYUM ÇRÇ ,3x2 MOD
068924 E CELEST ALÜMİNYUM ÇRÇ,4x2 MOD
068925 E CELEST ALÜMİNYUM ÇRÇ,4/5 MOD
068926 E CELEST ALÜMİNYUM ÇRÇ,6/8 MOD
068930 E CELEST ALÜMİNYUM ÇRÇ,5x2 MOD
068931 E CELEST GRAFİT ÇERÇEVE, 2 MODÜL
068932 E CELEST GRAFİT ÇERÇEVE, 2x2 MOD
068933 E CELEST GRAFİT ÇERÇEVE,3x2 MOD
068934 E CELEST GRAFİT ÇERÇEVE ,4x2 MOD
24.01.2014
Amb
5
1
1
5
10
5
1
1
5
10
5
1
1
5
10
5
1
1
5
10
5
1
1
5
1
10
10
5
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
5
5
1
1
Fiyat TL
46,00 TL
69,00 TL
91,90 TL
69,00 TL
23,20 TL
46,00 TL
69,00 TL
91,90 TL
69,00 TL
23,20 TL
46,00 TL
69,00 TL
91,90 TL
69,00 TL
23,20 TL
46,00 TL
69,00 TL
91,90 TL
69,00 TL
23,20 TL
46,00 TL
69,00 TL
91,90 TL
69,00 TL
91,90 TL
36,90 TL
24,60 TL
49,10 TL
73,20 TL
97,80 TL
73,20 TL
97,80 TL
155,00 TL
148,00 TL
24,60 TL
49,10 TL
73,20 TL
97,80 TL
73,20 TL
24,60 TL
49,10 TL
73,20 TL
97,80 TL
73,20 TL
97,80 TL
148,00 TL
24,60 TL
49,10 TL
73,20 TL
97,80 TL
63
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
068935 E CELEST GRAFİT ÇERÇEVE, 4/5 MOD
068936 E CELEST GRAFİT ÇERÇEVE, 6/8 MOD
068940 E CELEST GRAFİT ÇERÇEVE, 5x2 MOD
068941 E CELEST MİKA ÇERÇEVE, 2 MODÜL
068942 E CELEST MİKA ÇERÇEVE, 2x2 MODÜL
068943 E CELEST MİKA ÇERÇEVE ,3x2 MOD
068944 E CELEST MİKA ÇERÇEVE , 4x2 MOD
068945 E CELEST MİKA ÇERÇEVE,4/5 MODÜL
068951 E CELEST KOBALT ÇERÇEVE, 2 MODÜL
068952 E CELEST KOBALT ÇERÇEVE, 2x2 MOD
068953 E CELEST KOBALT ÇERÇEVE, 3x2 MOD
068954 E CELEST KOBALT ÇERÇEVE ,4x2 MOD
068955 E CELEST KOBALT ÇERÇEVE, 4/5 MOD
068968 E CELEST TİTANYUM ÇRÇ,2x(2x2)MOD
068969 E CELES TTİTANYUM ÇRÇ,2x(3x2)MOD
069001 E CELEST A.MIKROBIYEL TEKLI CER.
069002 E CELEST A.MIKROBIYEL IKILI CER.
069003 E CELEST A.MIKROBIYEL UCLU CER.
069071 E CELEST IP 44 TEKLİ ÇERÇEVE,BYZ
069072 E CELEST IP 44 İKİLİ ÇERÇEVE,BYZ
069101 E CELEST SATİNE ÇELİK ÇRÇ, 2 MOD
069102 E CELEST SATİNE ÇELİK ÇRÇ,2x2MOD
069103 E CELEST SATİNE ÇELİK ÇRÇ,3x2MOD
069104 E CELEST SATİNE ÇELİK ÇRÇ,4x2MOD
069105 E CELEST SATİNEÇELİK ÇRÇ,4/5 MOD
069106 E CELEST SATİNE ÇELİK ÇRÇ,6/8MOD
069107 E CELEST SATİNE ÇELİK ÇRÇ, ÖZEL
069110 E CELEST SATİNE ÇELİK ÇRÇ,5x2MOD
069111 E CELEST NİKEL KADİFE ÇRÇ, 2 MOD
069112 E CELEST NİKEL KADİFE ÇRÇ,2x2MOD
069113 E CELEST NİKEL KADİFE ÇRÇ,3x2MOD
069114 E CELEST NİKEL KADİFE ÇRÇ,4x2MOD
069115 E CELEST NİKEL KADİFE ÇRÇ,4/5MOD
069117 E CELEST KADİFE NİKEL ÇRÇ ,ÖZEL
069120 E CELEST NİKEL KADİFE ÇRÇ,5x2MOD
069151 E CELEST CORIAN NOCTURNE ÇRÇ,2 M
069152 E CELEST CORIAN NOCTURNE ÇR,2x2M
069153 E CELEST CORIAN NOCTURNE ÇR,3x2M
069154 E CELEST CORIAN NOCTURNE ÇR,4x2M
069155 E CELEST CORIAN NOCTURNE ÇR,4/5M
069157 E CELEST CORİAN NOCTURNE ÇR,ÖZEL
069161 E CELEST CORIAN ANTARCTICA ÇR,2M
069162 E CELEST CORIANANTARCTICA Ç,2x2M
069163 E CELEST CORIANANTARTICA ÇR,3x2M
069164 E CELEST CORIANANTARCTICA Ç,4x2M
069165 E CELEST CORIANANTARCTICA Ç,4/5M
069167 E CELEST CORİANANTARCTICA Ç,ÖZEL
069171 E CELEST SEDİR ÇERÇEVE, 2 MODÜL
069172 E CELEST SEDİR ÇERÇEVE, 2x2 MOD
069173 E CELEST SEDİR ÇERÇEVE, 3x2 MOD
24.01.2014
Amb
1
1
1
5
5
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
10
5
1
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
73,20 TL
97,80 TL
148,00 TL
24,60 TL
49,10 TL
73,20 TL
97,80 TL
73,20 TL
24,60 TL
49,10 TL
73,20 TL
97,80 TL
73,20 TL
148,00 TL
158,00 TL
17,10 TL
25,90 TL
34,30 TL
32,30 TL
64,00 TL
103,00 TL
209,00 TL
311,00 TL
413,00 TL
311,00 TL
413,00 TL
617,00 TL
551,00 TL
103,00 TL
209,00 TL
311,00 TL
413,00 TL
311,00 TL
617,00 TL
551,00 TL
132,00 TL
263,00 TL
392,00 TL
522,00 TL
392,00 TL
822,00 TL
132,00 TL
263,00 TL
392,00 TL
522,00 TL
392,00 TL
822,00 TL
103,00 TL
209,00 TL
311,00 TL
64
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
069174 E CELEST SEDİR ÇERÇEVE, 4x2 MOD
069175 E CELEST SEDİR ÇERÇEVE,4/5 MODÜL
069177 E CELEST SEDİR ÇERÇEVE, ÖZEL
069181 E CELEST CORIAN POMPEİİRED ÇR,2M
069182 E CELEST CORIANPOMPEİİRED Ç,2x2M
069183 E CELEST CORIANPOMPEİİRED Ç,3x2M
069184 E CELEST CORIANPOMPEİİRED Ç,4x2M
069185 E CELEST CORIANPOMPEİİRED Ç,4/5M
069201 E CELEST WENGE ÇERÇEVE, 2 MODÜL
069202 E CELEST WENGE ÇERÇEVE,2x2 MODÜL
069203 E CELEST WENGE ÇERÇEVE, 3x2 MOD
069204 E CELEST WENGE ÇERÇEVE, 4x2 MOD
069205 E CELEST WENGE ÇERÇEVE,4/5 MODÜL
069207 E CELEST WENGE ÇERÇEVE, ÖZEL
069210 E CELEST WENGE ÇERÇEVE, 5x2 MOD
069211 E CELEST AKAĞAÇ ÇERÇEVE,2 MODÜL
069212 E CELEST AKAĞAÇ ÇERÇEVE,2x2 MOD
069213 E CELEST AKAĞAÇ ÇERÇEVE, 3x2 MOD
069214 E CELEST AKAĞAÇ ÇERÇEVE ,4x2 MOD
069215 E CELEST AKAĞAÇ ÇERÇEVE,4/5MODÜL
069217 E CELEST AKAĞAÇ ÇERÇEVE, ÖZEL
069220 E CELEST AKAĞAÇ ÇERÇEVE, 5x2 MOD
069221 E CELESTMAUN ÇERÇEVE,2 MODÜL
069222 E CELEST MAUN ÇERÇEVE, 2x2 MODÜL
069223 E CELEST MAUN ÇERÇEVE, 3x2 MOD
069224 E CELEST MAUN ÇERÇEVE , 4x2 MOD
069225 E CELEST MAUN ÇERÇEVE, 4/5 MODÜL
069227 E CELEST MAUN ÇERÇEVE, ÖZEL
069230 E CELEST MAUN ÇERÇEVE, 5x2 MODÜL
069231 E CELEST MEŞE ÇERÇEVE, 2 MODÜL
069232 E CELEST MEŞE ÇERÇEVE, 2x2 MODÜL
069233 E CELEST MEŞE ÇERÇEVE, 3x2 MOD
069234 E CELEST MEŞE ÇERÇEVE, 4x2 MOD
069235 E MEŞE ÇERÇEVE, 4/5 MODÜL
069237 E CELEST MEŞE ÇERÇEVE, ÖZEL
069240 E CELEST MEŞE ÇERÇEVE, 5x2 MODÜL
069261 E CELEST OKSİDE DEMİR ÇRÇ,2 MOD
069262 E CELEST OKSİDE DEMİR ÇRÇ,2x2MOD
069263 E CELEST OKSİDEDEMİR ÇRÇ,3x2MOD
069264 E CELEST OKSİDE DEMİR ÇRÇ,4x2MOD
069265 E CELEST OKSİDEDEMİR ÇRÇ, 4/5MOD
069271 E CELEST OKSİDE BAKIR ÇRÇ, 2 MOD
069272 E CELEST OKSİDE BAKIR ÇRÇ,2x2MOD
069273 E CELEST OKSİDE BAKIR ÇRÇ,3x2MOD
069274 E CELEST OKSİDE BAKIR ÇRÇ,4x2MOD
069275 E CELEST OKSİDEBAKIR ÇRÇ, 4/5MOD
069281 E CELEST DEVETÜYÜ DERİ ÇRÇ, 2MOD
069282 E CELEST DEVETÜYÜ DERİ ÇRÇ,2x2 M
069283 E CELEST DEVETÜYÜDERİ ÇRÇ,3x2MOD
069284 E CELEST DEVETÜYÜ DERİ ÇRÇ,4x2 M
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
413,00 TL
311,00 TL
617,00 TL
132,00 TL
263,00 TL
392,00 TL
522,00 TL
392,00 TL
103,00 TL
209,00 TL
311,00 TL
413,00 TL
311,00 TL
617,00 TL
551,00 TL
103,00 TL
209,00 TL
311,00 TL
413,00 TL
311,00 TL
617,00 TL
551,00 TL
103,00 TL
209,00 TL
311,00 TL
413,00 TL
311,00 TL
617,00 TL
551,00 TL
103,00 TL
209,00 TL
311,00 TL
413,00 TL
311,00 TL
617,00 TL
551,00 TL
103,00 TL
209,00 TL
311,00 TL
413,00 TL
311,00 TL
103,00 TL
209,00 TL
311,00 TL
413,00 TL
311,00 TL
144,00 TL
290,00 TL
432,00 TL
575,00 TL
65
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
069285 E CELEST DEVETÜYÜDERİ ÇRÇ,4/5MOD
069287 E CELEST DEVETÜYÜ DERİ ÇRÇ, ÖZEL
069290 E CELEST DEVETÜYÜ DERİ ÇRÇ,5x2 M
069291 E CELEST ÇİKOLATAKAHVEDERİ ÇR,2M
069292 E CELEST ÇİKOKAHVEDERİ ÇRÇ,2x2M
069293 E CELEST ÇİKOKAHVE DERİ ÇRÇ,3x2M
069294 E CELEST ÇİKOKAHVEDERİ ÇRÇ,4x2M
069295 E CELEST ÇİKOKAHVEDERİ ÇRÇ,4/5M
069297 E CELEST ÇİKOKAHVEDERİ ÇRÇ,ÖZEL
069300 E CELEST ÇİKOKAHVEDERİ ÇRÇ,5x2M
069301 E CELEST GRAFİT CAM ÇRÇ,2 MOD
069302 E CELEST GRAFİT CAM ÇRÇ,2x2 MOD
069303 E CELEST GRAFİT CAM ÇRÇ,3x2 MOD
069304 E CELEST GRAFİT CAM ÇRÇ,4x2 MOD
069305 E CELEST GRAFİT CAM ÇRÇ,4/5 MOD
069307 E CELEST GRAFİT CAM ÇERÇEVE,ÖZEL
069310 E CELEST GRAFİT CAM ÇRÇ,5x2 MOD
069311 E CELEST KAOLİN CAM ÇRÇ, 2 MOD
069312 E CELEST KAOLİN CAM ÇRÇ,2x2 MOD
069313 E CELEST KAOLİN CAM ÇRÇ,3x2 MOD
069314 E CELEST KAOLİN CAM ÇRÇ,4x2 MOD
069315 E CELEST KAOLİN CAM ÇRÇ,4/5 MOD
069317 E CELEST KAOLİN CAM ÇERÇEVE,ÖZEL
069320 E CELEST KAOLİN CAM ÇRÇ,5x2 MOD
069321 E CELEST PORSELEN ÇERÇEVE, 2 MOD
069322 E CELEST PORSELEN ÇRÇ, 2x2 MOD
069323 E CELEST PORSELEN ÇRÇ, 3x2 MOD
069324 E CELEST PORSELEN ÇERÇEVE,4x2MOD
069325 E CELEST PORSELEN ÇRÇ, 4/5 MOD
069327 E CELEST PORSELEN ÇERÇEVE, ÖZEL
069341 E CELEST TİTANYUM CAM ÇRÇ, 2 MOD
069342 E CELEST TİTANYUM CAM ÇRÇ,2x2MOD
069343 E CELEST TİTANYUM CAM ÇRÇ,3x2MOD
069344 E CELEST TİTANYUM CAM ÇRÇ,4x2MOD
069345 E CELEST TİTANYUM CAM ÇRÇ,4/5MOD
069347 E CELEST TİTANYUM CAM ÇRÇ , ÖZEL
069350 E CELEST TİTANYUM CAM ÇRÇ, 5x2 M
069401 E CELEST RUSTİKKAHVE DERİ ÇRÇ,2M
069402 E CELEST RUSTİKKAHVEDERİ ÇR,2x2M
069403 E CELEST RUSTİKKAHVEDERİ ÇR,3x2M
069404 E CELEST RUSTİKKAHVEDERİ ÇR,4x2M
069405 E CELEST RUSTİKKAHVEDERİ ÇR,4/5M
069407 E CELEST RUSTİKKAHVEDERİ ÇR,ÖZEL
069410 E CELEST RUSTİKKAHVEDERİ ÇR,5x2M
069651 E RAKORLU TEK GRI KASA
069661 E RAKORLU IKILI DIKEY GRI KASA
069672 E PLEXO IKILI GRI BUAT
069681 E PLATE
069683 E PLEXO 2'LI SIVAALTI MNT.CERCE.
069685 E IKILI DIKEY SIVA ALTI CELCEVE
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
5
5
10
5
5
Fiyat TL
432,00 TL
822,00 TL
717,00 TL
144,00 TL
290,00 TL
432,00 TL
575,00 TL
432,00 TL
822,00 TL
717,00 TL
142,00 TL
284,00 TL
422,00 TL
563,00 TL
422,00 TL
822,00 TL
703,00 TL
142,00 TL
284,00 TL
422,00 TL
563,00 TL
422,00 TL
822,00 TL
703,00 TL
144,00 TL
290,00 TL
432,00 TL
575,00 TL
432,00 TL
822,00 TL
142,00 TL
284,00 TL
422,00 TL
563,00 TL
422,00 TL
822,00 TL
703,00 TL
144,00 TL
290,00 TL
432,00 TL
575,00 TL
432,00 TL
822,00 TL
717,00 TL
13,60 TL
26,70 TL
26,70 TL
18,60 TL
36,70 TL
36,70 TL
66
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
069689 E RAKORLU TEKLI BEYAZ KASA
069690 E RAKORLU IKILI YATAY BEYAZ KASA
069691 E RAKORLU IKILI DIKEY BEYAZ KASA
069692 E PLEXO IP55 SIVA AL TK.ÇER.BEY.
069694 E PLEXO IP55 ıK.YATAY .ÇER.BEY.
069696 E IKILI DIKEY SIVA ALTI CERCEVE
069740 E HAREKET DEDEKTORU 360 DER.GRİ
069780 E HAREKET DEDEKTORU 360 DR.BEYAZ
069795 E CELEST ANAHTAR KİLİT MEKANİZMA
070711 E PLEXO ANTIMIKRO VAVIEN ANAHTAR
070721 E PLX ANTIMIK KAP TP PRIZ,FR STD
070722 E PLEXO ANTIMIKRO KAP TOPR PRIZ
070726 E PLEXO ANTIMIKRO CIFT KTP ANAHT
070727 E PLEXO ANTIMIKRO KOMU VAVIEN
070730 E PLEXO ANTIMIKRO LIHT BUTONU
070732 E PLEXO ANTIMIKRO ISIKLI LIHT BT
070733 E PLEXO ANTIMIKRO IS.ETIKET LIHT
070741 E PLEXO SIVAUSTU KUTU, TEKLI
070742 E PLX SIVAUSTU KUTU,IKILI YATAY
070743 E PLX SIVAUSTU KUTU,IKILI DIKEY
070749 E PLX ANTMIK CER KAIDE,IKILI YAT
070772 E PLX ANTIMIKRO TOPR.PRIZ, KOMP
070773 E PLX ANTIMK TOP.PRIZ,TIRNK KMP
070788 E PLEXO ANTIMIKRO KABLO CIKISI
070792 E PLEXO ANTMIK CERC KAIDE,TEKLI
070794 E PLX ANTMIK CER KAIDE,IKILI YAT
075601 E S.ARMADA KAİDESİZ GULOT 50X80
075602 E S.ARMADA KAİDESİZ GULOT 50X105
075603 E S.ARMADA KAİDESİZ GULOT 50X130
075604 E S.ARMADA KAİDESİZ GULOT 50X145
075606 E S.ARMADA KAİDESİZ GULOT 50X180
075608 E KAİDESİZGULOTLARA EKSTRA KAPAK
075609 E KAİD.GULOT BASIT ARA BOLMELER
075611 E KAİD.GULOT SON.KAPAKLARI 50x80
075612 E KAİD.GULOT SON.KAPAKLARI50x105
075613 E KAİD.GULOT SON.KAPAKLARI50x130
075614 E KAİD.GULOT SON.KAPAKLARI50x145
075616 E KAİD.GULOT SON.KAPAKLARI50x180
075621 E KAİD.GULOT İÇ KÖŞE 50X80 İÇİN
075622 E KAİD.GULOT İÇKÖŞE 50X105 İÇİN
075623 E KAİD.GULOT İÇKÖŞE 50X130 İÇİN
075624 E KAİD.GULOT İÇKÖŞE 50X145 İÇİN
075626 E KAİD.GULOT İÇKÖŞE 50X180 İÇİN
075631 E KAİD.GULOT DIŞKÖŞE 50X80 İÇİN
075632 E KAİD.GULOT DIŞKÖŞE50X105 İÇİN
075633 E KAİD.GULOT DIŞKÖŞE50X105 İÇİN
075634 E KAİD.GULOT DIŞKÖŞE50X145 İÇİN
075636 E KAİD.GULOT DIŞKÖŞE50X180 İÇİN
075641 E KAİD.GULOT DİRSEK 90° 50X80
075642 E KAİD.GULOT DİRSEK 90° 50X105
24.01.2014
Amb
10
5
5
10
5
5
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
10
1
1
1
5
5
5
10
1
20
12
12
8
8
20
26
10
10
10
10
5
10
10
5
5
5
10
10
5
5
5
10
10
Fiyat TL
13,60 TL
26,70 TL
26,70 TL
18,60 TL
36,70 TL
36,70 TL
328,00 TL
328,00 TL
163,00 TL
36,70 TL
45,50 TL
48,30 TL
47,10 TL
32,60 TL
29,50 TL
47,10 TL
43,90 TL
45,50 TL
58,60 TL
58,60 TL
43,90 TL
78,90 TL
83,30 TL
65,70 TL
36,70 TL
43,90 TL
34,50 TL
39,90 TL
55,80 TL
59,70 TL
71,40 TL
10,20 TL
9,59 TL
8,57 TL
8,93 TL
11,00 TL
11,80 TL
14,30 TL
18,20 TL
22,80 TL
34,10 TL
36,30 TL
43,60 TL
22,80 TL
28,60 TL
41,50 TL
44,30 TL
53,10 TL
31,50 TL
43,80 TL
67
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
075643 E KAİD.GULOT DİRSEK 90° 50X130
075644 E KAİD.GULOT DİRSEK 90° 50X145
075646 E KAİD.GULOT DİRSEK 90° 50X180
075661 E KAİ.KANAL.BİR.AK.50X80/130/180
075662 E KAİDESİZ GULOT BİR.AKS.50X105
075663 E KAİDESİZ GULOT BİR.AKS.50X145
075666 E KAİD.GULOT YAPIŞ.KANALBİR.AKS.
075667 E KAİDGULOT Y.KAN.BİR.AKS.50X105
075669 E KAİDESİZ KANAL KAPAK BİRLE.AKS
075671 E KAİD.GULOT T DİRSEK 50X80GEÇİŞ
075672 E KAİD.GULOT T DİRSEK50X105GEÇİŞ
075675 E KAİDGULOT T DİR50X105 A/YGEÇİŞ
075676 E KAİDGULOT T DİR50X105 A/YGEÇİŞ
075681 E KAİDESİZGULOT İÇİNAÇILI T DİRS
075688 E KAİD.GULOT92X20 BALIK S GEŞ.AK
075690 E SOLUCLIP AKSESUARI
076501 E SIST.ARM. RJ45 CAT5E UTP 450
076502 E SIST.ARM.2XRJ45 CAT5E UTP 450
076503 E SIST.ARM. RJ45 CAT6 UTP 450
076504 E SIST. ARM. 2XRJ45 CAT6 UTP 450
076530 E RJ45 CAT5E UTP MAKARALı PCORD
076532 E RJ45 C6 UTP MAK.PATCH CORD 4M
076541 E 2XRJ45 CAT5E UTP SOLUCLIP AKS.
076544 E 2XRJ45 CAT6 UTP SOLUCLIP AKS.
076551 E SIST. ARM. RJ45 CAT5E UTP,1MOD
076554 E SIST. ARM. RJ45 CAT5E UTP,2MOD
076561 E SIST. ARM. RJ45 CAT6 UTP,1MOD
076564 E SIST. ARM. RJ45 CAT6 UTP,2MOD
076581 E RJ45 CAT6 UTP, 1 MOD,ANTIMIKR.
076591 E SIST.ARM.RJ45 CAT6 UTP 900
076594 E RJ45CAT6 UTP KILIT MEKANIZMALı
076597 E RJ45CAT5EUTP KILIT MEKANIZMALı
076666 E S.ARMADA SENSÖRLÜ ANAHTAR
076690 E S.ARMADA TEK KUTUPLU RÖLE
076701 E GİRİŞ KONT.SİSTEMİ KODLUKLAVYE
076702 E GİRİŞ KONT.SİSTEMİ KARTOKUYUCU
076703 E GİRİŞ KONT.Sİ.DİJİ.PAR İZİ OKU
076704 E GİRİŞ KONT.SİS.MERKEZİ KONT.ÜN
076705 E GİRİŞ KARTI KODLAYICISI
076706 E GİRİŞ KONT.SİSTEMİ YAZILIMI
076710 E GİRİŞKONT.SİS.ANAH.GİRİŞ KARTI
076711 E GİRİŞKONT.SİS.ISOTİPGİRİŞ KART
076716 E GİRİŞKONT.SİS.DIŞ MEK.KART OKU
076720 E S.ARMADA ELKT.ORTAM TERMOSTATI
076721 E S.ARMADA HAF.ELKT.ORTAM TERMOS
076723 E S.ARMADA TERMO.İÇİN ALGILAYICI
077000 E S.ARMADA 1MODÜL ANAHTAR 10A
077001 E S.ARMADA 1MODÜL VAVİEN 10A
077002 E S.ARMADA 1MODÜL IŞIKLI VAVİEN
077010 E S.ARMADA 2MODÜL ANAHTAR 10A
24.01.2014
Amb
5
5
5
10
10
10
20
20
10
5
5
5
5
5
5
10
10
5
10
5
1
1
5
5
10
10
10
10
10
10
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
5
10
1
1
1
1
10
10
10
10
Fiyat TL
103,00 TL
110,00 TL
136,00 TL
9,70 TL
15,60 TL
10,40 TL
4,94 TL
5,34 TL
5,02 TL
35,60 TL
44,70 TL
37,70 TL
40,60 TL
69,60 TL
81,40 TL
10,80 TL
24,00 TL
38,20 TL
38,70 TL
67,60 TL
159,00 TL
167,00 TL
56,80 TL
66,20 TL
18,10 TL
21,60 TL
29,00 TL
36,10 TL
39,90 TL
46,10 TL
66,20 TL
56,80 TL
533,00 TL
272,00 TL
1.040,00 TL
985,00 TL
7.180,00 TL
4.150,00 TL
2.720,00 TL
5.810,00 TL
90,80 TL
29,10 TL
1.370,00 TL
369,00 TL
1.100,00 TL
124,00 TL
14,00 TL
14,80 TL
21,80 TL
15,40 TL
68
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
077011 E S.ARMADA 2MODÜL VAVİEN 10A
077012 E S.ARMADA 2MODÜL IŞIKLI VAVİEN
077014 E S.ARMADA KORDONLU VAVİEN 10A
077021 E S.ARMADA 2MODÜL PERMÜTATÖR 10A
077025 E S.ARMADA 2MD.PANJUR ANH.BEYAZ
077026 E S.ARMADA 2MD.PANJUR LİHT.BEYAZ
077027 E DIREK HAV.KUM.VAVIEN 10AX 250A
077030 E S.ARMADA 1MODÜL LİHT BUTONU 6A
077032 E S.ARMADA IŞIKLI LİHT BUT.6A 1M
077040 E S.ARMADA 2MODÜL LİHT BUTONU 6A
077042 E S.ARMADA IŞIKLI LİHT BUT.6A 2M
077043 E S.ARMADA ETİKETLİ LİHT BUT. 6A
077044 E S.ARMADA KORDONLU LİHT BUT 6A
077047 E S.ARM.OTEL CAG.KORI.UNIT.BEYAZ
077048 E S.ARM.OTEL CAG.ODA UNIT. BEYAZ
077050 E S.ARMADA ÇİFT KUTUPLU ANAH.20A
077052 E S.ARMADA 2KUTUP.IŞIK ANAH.20A
077060 E S.ARMADA 1MODÜL 20A VAVİEN
077062 E S.ARMADA 1MD 20A IŞIKLI VAVİEN
077070 E S.ARMADA BOŞLUK KAPAĞI 1MODÜL
077071 E S.ARMADA BOŞLUK KAPAĞI 2MODÜL
077072 E S.ARMADA 2 KONUM KİLİTLİ ANAH.
077073 E S.ARMADA 3 KONUM KİLİTLİ ANAH.
077080 E S.ARMADA KABLO TUTUCULU MODÜL
077106 E S.ARMADA HIZLI KÖPRÜLEME AKS.
077118 E FR STD UPS 2P+T 2M KIRM.ANTIMI
077150 E ALMAN STD DUS.GER.PR.2P BEY.AN
077172 E S.ARMADA 2X2P+T UPS PRİZ DLP
077173 E S.ARMADA 3X2P+T UPS PRİZ DLP
077174 E S.ARMADA 4X2P+T UPS PRİZ DLP
077213 E S.ARMADA BEYAZ ŞEBEKE PRİZİ
077216 E ALMAN STD 2P+T 2M YESIL ANTI.
077217 E ALMAN STD 2P+T 2M TURUNCU ANT.
077218 E FR.STD 2P+T 2M KIRMIZI ANTIMIK
077219 E ALMAN STD KAP.2P+T 2M BEY.ANTI
077220 E ALMAN STD 2P+T 2M KIRM.ANTIMIK
077231 E ARMADA 2P+T S ACCESS DESIGN
077245 E S.ARMADA 45°AÇILI ŞEB.PRİZ BYZ
077252 E S.ARMADA 2X45° ŞEBEKE PRİZ BYZ
077253 E S.ARMADA 3X45° ŞEBEKE PRİZ BYZ
077254 E S.ARMADA 4X45° ŞEBEKE PRİZ BYZ
077505 E S.ARMADA 2P+T İNGİLİZ PRİZİ 13
077521 E S.ARMADA TER.MANYE. SİG. 10A
077522 E S.ARMADA TER.MANYE. SİG. 16A
077531 E S.ARMADA K.A.K 10A 30MA
077532 E S.ARMADA K.A.K 16A 30MA
077533 E S.ARMADA K.A.K 10A 10MA
077534 E S.ARMADA K.A.K 16A 10MA
077540 E S.ARMADA PARAFUDR IMAX:6KA
077541 E PARAFUDR ICIN YEDEK MODUL
24.01.2014
Amb
10
10
1
10
10
10
1
10
10
10
10
10
1
5
5
10
10
10
10
10
10
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
16,30 TL
24,60 TL
52,40 TL
38,70 TL
76,90 TL
71,00 TL
39,50 TL
16,90 TL
24,80 TL
18,70 TL
27,80 TL
27,80 TL
58,90 TL
136,00 TL
91,20 TL
31,40 TL
47,10 TL
23,10 TL
34,80 TL
5,92 TL
7,87 TL
185,00 TL
215,00 TL
61,90 TL
11,50 TL
26,40 TL
31,70 TL
52,00 TL
62,50 TL
71,80 TL
19,90 TL
25,60 TL
25,60 TL
25,60 TL
32,10 TL
25,60 TL
234,00 TL
36,80 TL
47,10 TL
54,40 TL
61,90 TL
25,50 TL
165,00 TL
175,00 TL
339,00 TL
355,00 TL
377,00 TL
391,00 TL
358,00 TL
232,00 TL
69
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
077542 E S.ARMADA FİLTRE PARAZİT ÖNLEY.
077550 E S.ARMADA KABLO ÇIKIŞI 20A İÇİN
077551 E S.ARMADA KABLO ÇIKIŞI 10A İÇİN
077552 E S.ARMADA KABLO ÇIKIŞI Ø8MM
077601 E S.ARMADA DLP ŞEBE.PRİZ BEYAZ
077602 E S.ARMADA 2XDLP ŞEBE.PRİZ BEYAZ
077603 E S.ARMADA 3XDLP ŞEBE.PRİZ BEYAZ
077604 E S.ARMADA 4XDLP ŞEBE.PRİZ BEYAZ
077611 E S.ARMADA DLP ŞEBE.PRİZ KIRMIZI
077612 E S.ARMADA 2XDLP ŞEBE.PRİZ KIRMZ
077613 E S.ARMADA 3XDLP ŞEBE.PRİZ KIRMZ
077614 E S.ARMADA 4XDLP ŞEBE.PRİZ KIRMZ
077811 E 10AX VAVIEN ANAHTAR, 2M
077812 E 10AX ISIKLI VAVIEN ANAHTAR, 2M
077813 E 10AX ETIKETLI VAVIEN ANAHTAR
077814 E 10AXYANSITICILI VAVIEN ANAHTAR
077821 E 10A PERMUTATOR ANAHTAR
077822 E CIFT KUTUPLU ANAHTAR
077823 E IKI KABLOLU ZAMAN AYARLI ANAHT
077825 E UC KABLOLU HAREKET DEDEKTORU
077827 E IKI KABLOLU HAREKET DEDEKTORU
077832 E FRANSIZ STD-UPS TOPRAKLI PRIZ
077835 E ALMAN STANDARTI KAPAKLI TOPRAK
077836 E ALMAN STANDARTI TOPRAKLI PRIZ
077837 E ALMAN STANDARTI ANAHTARLI TOPR
077841 E 6A VAVIEN LIHT BUTONU
077842 E 6A ISIKLI VAVIEN LIHT BUTONU
077843 E 6A VAVIEN ETIKETLI LIHT BUTON
077844 E 6AYANSITICILI VAVIEN LIHTBUTON
077850 E KABLO CIKISI
077851 E TEKLI CERCEVE
077852 E IKILI YATAY/DIKEY CERCEVE, 71
077853 E UCLU YATAY/DIKEY CERCEVE, 71 M
077866 E BOSLUK KAPAGI , 2M
077867 E GECIS ALANLARI AYDINLATMASI
077868 E GOSTERGE ISIGI
077874 E IKI POZISYONLU KILITLI ANAHTAR
077875 E UC POZISYONLU KILITLI ANAHTAR
077877 E GIRIS KARTI OKUYUCUSU (CERCEVE
077880 E SISTEM ARMADA MEKANIZMA MONTAJ
077881 E SISTEM ARMADA MEKANIZMA MONTAJ
077882 E TEKLI TV PRIZI, ERKEK, 0-2400M
077883 E DUVARA GOMULEN MONTAJ AKSESUAR
077885 E TEKLI CERCEVE ICI KOPUK CONTA
077886 E IKILI YATAY/DIKEY CERCEVE ICIN
077887 E UCLU YATAY/DIKEY CERCEVE ICIN
077890 E TEKLI SIVA USTU MONTAJ KUTUSU
077892 E IKILI YATAY/DIKEY SIVA USTU MO
077896 E CERCEVE UZERI VIDA DELIGI KAPA
077930 E HDMI booster
24.01.2014
Amb
1
10
10
10
10
10
10
5
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
Fiyat TL
541,00 TL
22,70 TL
102,00 TL
23,60 TL
30,60 TL
43,50 TL
56,30 TL
69,50 TL
31,90 TL
46,80 TL
71,80 TL
80,20 TL
111,00 TL
124,00 TL
128,00 TL
146,00 TL
147,00 TL
148,00 TL
288,00 TL
306,00 TL
272,00 TL
94,80 TL
173,00 TL
94,80 TL
311,00 TL
108,00 TL
119,00 TL
129,00 TL
147,00 TL
102,00 TL
102,00 TL
128,00 TL
156,00 TL
72,90 TL
427,00 TL
169,00 TL
223,00 TL
246,00 TL
1.800,00 TL
133,00 TL
71,20 TL
96,60 TL
23,90 TL
16,20 TL
23,90 TL
28,80 TL
164,00 TL
225,00 TL
9,34 TL
395,00 TL
70
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
078401 E S.ARMADA NOTRSUZ DİM.400W BYZ.
078402 E S.ARMADA DİMMER 1000W BYZ 5MOD
078404 E S.ARMADA DİMMER 0-10V 600W 2M
078405 E S.ARMADA NOTRSUZ DİM.600W BYZ.
078410 E S.ARMADA DİM.İÇİN YARD.KUMANDA
078420 E S.ARMADA ZAMAN AYARLI ANAH.2M
078425 E S.ARMADA PROGRAM.ZAMAN SAATI
078430 E S.ARMADA ORTAM AYD.KUMANDASI
078431 E S.ARMADA KIZILÖTESİ UZAK.KUMAN
078445 E S.ARMADA ENERGY SAVER ANAHTAR
078454 E S.ARMADANOTRLU HAREK.DEDEK.BYZ
078455 E S.ARMADANOTRSUZ HAREK.DEDE.BYZ
078501 E S.ARMADA ETİKETLİ YANSI.TEKLİ
078502 E S.ARMADA ETİKETLİ YANSI. İKİLİ
078511 E S.ARMADA IŞIKLI HAREKET DEDEKT
078520 E ETIKETLENEB.İKAZ LAMB.BEYAZ 2M
078521 E ETIKETLENEB.İKAZ LAMB.MAVI 2M
078522 E ETIKETLENEB.İKAZ LAMB.BEYAZ 5M
078523 E ETIKETLENEB.İKAZ LAMB.MAVI 5M
078524 E ETIKETLENEB.İKAZ LAMB.YEŞ./KIR
078551 E PRMOSAIC VOYANT SPLE 1M 12-48V
078552 E S.ARMADA ANTIMI ETK.YANSITICI
078570 E S.ARMADA IŞIKLI GÖSTER.KIRMIZI
078571 E S.ARMADA IŞIKLI GÖSTER. BEYAZ
078572 E S.ARMADA IŞIKLI GÖSTER. YEŞİL
078573 E S.ARMADA IŞIKLI GÖSTER. MAVİ
078700 E S.ARMADA ANTIMI TOPRAKLAMA PR.
078702 E ALMAN STD.2P+T 2M BEY.ANTIMIKR
078705 E S.ARMADA ANTIMI PANJ/STOR ANAH
078709 E S.ARMADA ANTIMI DOK.ANAHTAR
078710 E S.ARMADA ANTIMI ANAHTAR,1M
078711 E S.ARMADA ANTIMI ANAHTAR,2M
078712 E S.ARMADA ANTIMI VAVIEN,2MLEDLI
078713 E S.ARMADA ANTIMI LIHT BUTONU NA
078714 E S.ARMADA ANTIMI LIHT BUTONU 1M
078715 E S.ARMADA ANTIMI LIHT BUTONU 2M
078716 E S.ARMADA ANTIMI VAVIEN LIHT
078720 E S.ARMADA ANTIMI BOSLUK KAP,1M
078721 E S.ARMADA ANTIMI BOSLUK KAP,2M
078722 E S.ARMADA ANTIMIK CERCEVE, 2M
078723 E S.ARMADA ANTIMI 2X2DIKEY CERC
078724 E S.ARMADA ANTIMI YATAY CERC,4M
078725 E S.ARMADA ANTIMI 2X2YATAY CERC
078726 E S.ARMADA ANTIMI YATAY CERC,6M
078730 E S.ARMADA TEL.PRİZİRJ11 4KON.1M
078731 E S.ARMADA TEL.PRİZİRJ11 4KON.2M
078732 E S.ARMADA TEL.PRİZİRJ12 6KON.2M
078734 E S.ARMADA RJ ISDN 8KONTAK 2MOD.
078751 E S.ARMADA HOPARLÖR PRİZİ 4MM2
078752 E TEKLI RCA PRIZ, 1 MOD, BEYAZ
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
1
5
5
1
1
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
Fiyat TL
211,00 TL
620,00 TL
466,00 TL
229,00 TL
703,00 TL
214,00 TL
585,00 TL
4.410,00 TL
699,00 TL
206,00 TL
355,00 TL
331,00 TL
32,50 TL
45,00 TL
541,00 TL
76,50 TL
76,50 TL
218,00 TL
218,00 TL
82,70 TL
69,90 TL
84,20 TL
40,90 TL
40,90 TL
40,90 TL
40,90 TL
66,20 TL
24,90 TL
90,00 TL
336,00 TL
18,10 TL
20,30 TL
30,60 TL
336,00 TL
22,10 TL
25,10 TL
33,10 TL
9,81 TL
11,10 TL
11,10 TL
41,80 TL
16,60 TL
41,80 TL
21,60 TL
24,50 TL
30,50 TL
37,20 TL
44,10 TL
22,90 TL
93,70 TL
71
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
078753 E IKILI RCA PRIZ, 1 MOD, BEYAZ
078754 E UCLU RCA PRIZ, 1 MOD, BEYAZ
078755 E S.ARMD XLR 3KUT.DİŞİ NEUT. BYZ
078757 E HD15 PRIZ,2MOD
078758 E BNC75 OHM PRIZ, 1 MOD, BEYAZ
078760 E S.ARM 4KUT.DİŞİNEUTRIK SP PRİZ
078761 E S.ARMADA DİŞİ USB PRİZBEYAZ 1M
078762 E S.ARMADA DİŞİ IEEE1394 PRİZ 1M
078763 E S-VIDEO PRIZI, 4 PINLI, 1MOD
078765 E S.ARMADA SUBD RS232VİDALI PRİZ
078766 E S.ARMADA SUB D RS232LEHİM PRİZ
078767 E S.ARMADA SUB D X21 BAĞ. PRİZ
078768 E SISTEM ARMADA HDMI PRIZ, BEYAZ
078775 E SES KONTROL ANAHTARI 100 V - 1
078776 E SES KONTROL ANAHTARI 100 V - 2
078780 E S.ARMADA F TİPİ TV PRİZ BEYAZ
078782 E S.ARMADA TVPRİZ YILDIZ BAĞ.BYZ
078783 E S.ARMADA TV-RDPRİZİ YILDIZ BYZ
078786 E S.ARMADA TV-RD-SAT PRİZ BEYAZ
078801 E S.ARMADA BEYAZ ÇERÇEVE 1MODÜL
078802 E S.ARMADA BEYAZ ÇERÇEVE 2MODÜL
078803 E S.ARMADA BEYAZ ÇERÇEVE 3MODÜL
078804 E S.ARMADA BEYAZ ÇERÇEVE 2X2MOD
078806 E S.ARMADA BEYAZ ÇERÇEVE 3X2MOD
078808 E S.ARMADA BEYAZ ÇERÇEVE 4X2MOD
078810 E S.ARMADA BEYAZ ÇERÇEVE 10MOD.
078814 E S.ARMADA BEYAZ ÇERÇEVE 4MODÜL
078815 E S.ARMADA BEYAZ ÇERÇEVE 5MODÜL
078816 E S.ARMADA BEYAZ ÇERÇEVE 6MODÜL
078818 E S.ARMADA BEYAZ ÇERÇEVE 8MODÜL
078822 E S.ARMADA BEYAZ DİKEYÇER.2X2MO.
078823 E S.ARMADA BEYAZ DİKEYÇER.3X2MO.
078825 E S.ARMADA BEYAZ DİKEYÇER.5MODÜL
078828 E S.ARMADA BEYAZ ÇERCEVE 2X10MOD
078830 E S.ARMADA BEYAZ ÇERCEVE 2X5MOD.
078832 E S.ARMADA BEYAZ ÇERC.2X3X2 MOD.
078836 E S.ARMADA BEYAZ ÇERCEVE 2X6MOD.
078837 E S.ARMADA BEYAZ ÇERCEVE 2X8MOD.
078838 E S.ARMADA BEYAZ ÇERC.2X2X2 MOD.
078839 E S.ARMADA BEYAZ ÇERC.78430 İÇİN
078880 E S.ARMADA ANTİ-BAKTERİ ÇER.IP44
079001 E S.ARMADA ALÜM. ÇERÇEVE 1MODÜL
079002 E S.ARMADA ALÜM. ÇERÇEVE 2MODÜL
079003 E S.ARMADA ALÜM. ÇERÇEVE 3MODÜL
079004 E S.ARMADA ALÜM. ÇERÇEVE 2X2MOD
079006 E S.ARMADA ALÜM. ÇERÇEVE 3X2MOD
079008 E S.ARMADA ALÜM. ÇERÇEVE 4X2MOD
079010 E S.ARMADA ALÜM. ÇERÇEVE 10MOD.
079014 E S.ARMADA ALÜM. ÇERÇEVE 4MODÜL
079015 E S.ARMADA ALÜM. ÇERÇEVE 5MODÜL
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
10
10
10
10
10
10
10
1
5
5
5
5
5
1
5
5
10
5
5
5
1
1
5
5
Fiyat TL
80,90 TL
108,00 TL
175,00 TL
161,00 TL
126,00 TL
139,00 TL
88,60 TL
108,00 TL
95,60 TL
136,00 TL
161,00 TL
151,00 TL
214,00 TL
255,00 TL
291,00 TL
32,10 TL
28,50 TL
50,80 TL
65,20 TL
7,18 TL
4,41 TL
9,64 TL
15,30 TL
21,10 TL
29,50 TL
27,70 TL
11,00 TL
12,90 TL
15,60 TL
19,10 TL
15,30 TL
21,10 TL
12,90 TL
117,00 TL
41,30 TL
62,50 TL
55,20 TL
67,30 TL
51,60 TL
94,80 TL
60,30 TL
28,80 TL
36,80 TL
41,50 TL
56,70 TL
79,50 TL
111,00 TL
108,00 TL
47,20 TL
55,80 TL
72
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
079016 E S.ARMADA ALÜM. ÇERÇEVE 6MODÜL
079018 E S.ARMADA ALÜM. ÇERÇEVE 8MODÜL
079022 E S.ARMADA ALÜM. DİKEYÇER.2X2MO.
079023 E S.ARMADA ALÜM. DİKEYÇER.3X2MO.
079025 E S.ARMADA ALÜM. DİKEYÇER.5MODÜL
079028 E S.ARMADA ALÜM. ÇERCEVE 2X10MOD
079030 E S.ARMADA ALÜM. ÇERCEVE 2X5MOD.
079032 E S.ARMADA ALÜM. ÇERC.2X3X2 MOD.
079036 E S.ARMADA ALÜM. ÇERCEVE 2X6MOD.
079037 E S.ARMADA ALÜM. ÇERCEVE 2X8MOD.
079038 E S.ARMADA ALÜM. ÇERC.2X2X2 MOD.
079104 E S.ARMADA KAİDE İÇİN BOŞ.KAP.4M
079106 E S.ARMADA KAİDE İÇİN BOŞ.KAP.8M
079110 E S.ARMADAKAİDE İÇİN BOŞ.KAP.10M
079151 E S.ARMADA ETİKET TAŞIYI.BOMBELİ
079152 E S.ARMADA ETİKET TAŞIYICI DÜZ
079201 E S.ARMADA VAVİEN ALÜMİNYUM 1MOD
079202 E S.ARMADAVAVİEN IŞIKLI ALÜ.1MOD
079204 E S.ARMADA NOTRSUZ DİM.400W ALÜ.
079211 E S.ARMADA VAVİEN ALÜMİNYUM 2MOD
079212 E S.ARMADAVAVİEN IŞIKLI ALÜ.2MOD
079213 E S.ARMADA TOP.PRİZ ALÜMİNYUM
079225 E S.ARMADA 2MD.PANJUR LİHT.ALÜM.
079226 E S.ARMADA 2MD.PANJUR ANH.ALÜM.
079230 E S.ARMADA LİHT BUT.ALÜMİ.1MODÜL
079232 E S.ARMADA LİHT BUT.IŞIK ALÜ.1MO
079240 E S.ARMADA LİHT BUT.ALÜMİ.2MODÜL
079242 E S.ARMADA LİHT BUT.IŞIK ALÜ.2MO
079254 E UCLU RCA PRIZ, 1 MODUL, ALU
079255 E S.ARMD XLR 3KUT.DİŞİ NEUT. ALÜ
079257 E HD15 PRIZ, 2MOD
079258 E S.ARMADANOTRLU HAREK.DEDEK.ALU
079259 E S.ARMADANOTRSUZ HAREK.DEDE.ALU
079270 E S.ARMADA BOŞLUK KAPAĞI ALÜ 2M
079280 E S.ARMADA BOŞLUK KAPAĞI ALÜ 1M
079282 E S.ARMADA 2X45° ŞEBEKE PRİZ ALÜ
079283 E S.ARMADA 3X45° ŞEBEKE PRİZ ALÜ
079284 E S.ARMADA DİŞİ USB PRİZALÜ.1MOD
079292 E S.ARMADA TVPRİZ YILDIZ BAĞ.ALÜ
079296 E S.ARMADA TV-RD-SAT PRİZ ALÜMİ.
079451 E RJ45 CAT5E UTP,1MOD,ALU
079454 E RJ45 CAT5E UTP,2MOD,ALU
079461 E RJ45 CAT6 UTP,1MOD,ALU
079464 E RJ45 CAT6 UTP,2MOD,ALU
080040 E BATIBOX ALÇIPANBUAT 40MM 1MOD.
080041 E BATIBOX ALÇIPANBUAT 40MM 2MOD.
080042 E BATIBOXALÇI.2'Lİ 4/5M.BUAT40MM
080043 E BATIBOXALÇI.3'Lİ 6/8M.BUAT40MM
080044 E BATIBOXALÇI.4'Lİ8/10M.BUAT40MM
080049 E BATIBOXALÇIPAN 3MODÜLBUAT 40MM
24.01.2014
Amb
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
1
10
10
10
1
1
10
10
10
10
1
1
1
1
1
10
10
10
10
1
10
10
10
10
10
10
20
50
30
30
30
15
Fiyat TL
66,50 TL
82,20 TL
56,70 TL
79,50 TL
55,80 TL
249,00 TL
146,00 TL
203,00 TL
187,00 TL
220,00 TL
183,00 TL
3,72 TL
4,12 TL
4,50 TL
15,80 TL
20,10 TL
20,10 TL
30,50 TL
255,00 TL
22,90 TL
34,50 TL
29,90 TL
107,00 TL
102,00 TL
23,10 TL
34,70 TL
25,80 TL
38,90 TL
138,00 TL
210,00 TL
201,00 TL
429,00 TL
389,00 TL
18,10 TL
21,80 TL
63,70 TL
74,30 TL
111,00 TL
39,80 TL
91,20 TL
26,80 TL
30,20 TL
44,80 TL
50,60 TL
14,60 TL
3,90 TL
13,40 TL
21,30 TL
25,50 TL
15,20 TL
73
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
080051 E BATIBOX ALÇIPAN BUAT50MM 2MOD.
080052 E BATIBOXALÇI.2'Lİ4/5MODBUAT50MM
080053 E BATIBOXALÇI.3'Lİ6/8MD.BUAT50MM
080054 E BATIBOXALÇI.4'Lİ8/10MDBUAT50MM
080067 E BATIBOX ALÇIPAN YUV. İÇİN PANÇ
080071 E BATIBOX BUAT BOLUMLEYICI,40MM
080072 E BATIBOX BUAT BOLUMLEYICI,50MM
080108 E B.BOX ÖRME DUV.BUAT40MM VİDALI
080109 E B.BOX ÖRMEDUV.BUAT40MM VİDASIZ
080124 E ÇOKAMAÇLI BUAT 2X2VEYA2X4/5MO.
080126 E ÇOKAMAÇLI BUAT 2X3VEYA2X6/8MO.
080128 E ÇOKAMAÇLI BUAT 2X10MODÜL İÇİN
080140 E BATIBOX ÖRME D.BUAT 40MM 1MOD.
080141 E BATIBOX ÖRME D.BUAT 40MM 2MOD.
080142 E ÖRMEDUVAR.2'Lİ 4/5MOD.BUAT40MM
080143 E ÖRMEDUVAR 3'Lİ 6/8MOD.BUAT40MM
080144 E ÖRMEDUVAR 4'Lİ 8/10MO.BUAT40MM
080149 E ÖRMEDUVAR 3MODÜL BUAT 40MM
080151 E BATIBOX ÖRME D.BUAT 50MM 2MOD.
080155 E TIRAS PRIZI ICIN BUAT
080180 E BATİBOX BUAT YUVARLAKKAPAK
080182 E BATİBOX BUAT İKİLİ KAPAK
080188 E Yükseltilmiş döşeme, sıvaaltı veya masa için Batibox buat
080194 E ÇOKAMAÇLI BUAT KAPAKLAR(80124)
080196 E ÇOKAMAÇLI BUAT KAPAKLAR(80126)
080241 E CELEST TEKLİ SIVÜS MONT KUT BY
080242 E CELEST 2Lİ SIVÜSTÜ MONT KUT BY
080244 E CELEST TEKLİ SIVÜS MONT KUT Tİ
080245 E CELEST 2Lİ SIVÜSTÜ MONT KUT Tİ
080250 E S.ARMADA KAİDE 1MODÜL
080251 E S.ARMADA KAİDE 2MODÜL
080252 E S.ARMADA KAİDE 4,5VEYA 2X2MOD.
080253 E S.ARMADA KAİDE 6,8VEYA 3X2MOD.
080254 E S.ARMADA KAİDE 10VEYA 4X2MOD.
080257 E S.ARMD DİK.IŞIKLI KAİDE 5-2X2M
080258 E S.ARMD YAT.IŞIK.KAİDE 4,5-2X2M
080259 E S.ARMADA KAİDE 3 MODÜL
080260 E S.ARMADA IŞIKLI KAİDE 2MODÜL
080261 E S.ARMADA KAİDE TIRNAKLI 27MM
080262 E S.ARMADA IŞIKLI KAİDE 2MODÜL
080264 E S.ARMADA KAİDE 2X5-2X3X2MODÜL
080266 E S.ARMADA KAİDE 2X6/8 VE 2X3X2M
080268 E S.ARMADA KAİDE 2X10 MODÜL
080269 E S.ARMADA KAİDE TIRNAKLI 37MM
080274 E S.ARMD SIVAÜSTÜKASA2X5-2X2X2MO
080276 E S.ARMD S.ÜSTÜKASA2X6/8-2X3X2M.
080278 E S.ARMADA SIVAÜSTÜKASA 2X10MOD.
080281 E S.ARMADA SIVA ÜSTÜ KASA 2 MOD.
080282 E S.ARMADA S.ÜSTÜKASA 5- 2X2MOD.
080283 E S.ARMADA S.ÜSTÜ KASA 3X2 MOD.
24.01.2014
Amb
50
30
30
15
1
10
10
100
100
1
1
1
10
100
5
5
5
10
100
5
20
10
6
10
10
2
1
2
1
10
10
10
5
5
1
1
5
1
10
1
5
5
5
10
1
1
1
5
5
5
Fiyat TL
5,39 TL
16,70 TL
25,50 TL
32,80 TL
254,00 TL
4,22 TL
5,23 TL
3,33 TL
2,64 TL
73,00 TL
80,30 TL
88,00 TL
10,40 TL
3,90 TL
12,60 TL
17,60 TL
34,40 TL
15,70 TL
5,39 TL
19,80 TL
7,08 TL
23,90 TL
11,50 TL
26,30 TL
40,50 TL
41,60 TL
82,50 TL
43,70 TL
86,90 TL
9,47 TL
4,28 TL
15,60 TL
21,40 TL
36,20 TL
272,00 TL
272,00 TL
13,30 TL
143,00 TL
9,04 TL
167,00 TL
50,20 TL
62,30 TL
72,10 TL
14,70 TL
53,30 TL
67,00 TL
96,70 TL
7,46 TL
15,60 TL
25,50 TL
74
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
Amb
080284 E S.ARMADA S.ÜSTÜKASA 10-4X2MOD.
2
080285 E S.ARMADA S.ÜSTÜKASA 4,5-2X2MOD
5
080286 E S.ARMADA S.ÜSTÜKASA 6,8-3X2MOD
5
080289 E S.ARMADA SIVA ÜSTÜ KASA 3 MOD.
2
080299 E S.ARMADA MODÜLER KAİDE 46.3MM
10
081940 E BATİBOX BUAT BETON ÇOK AMAÇLI
50
081941 E BATİBOX BUAT BETON TEKLİ 58MM
50
081942 E BATİBOX BUAT BETON İKİLİ 58MM
5
081960 E BATİBOX BUAT BETON MONT.HALKA
20
081971 E BATİBOX BETONBUAT İÇİN ÖNKAPAK
20
081972 E BATİBOX BETONBUAT BOŞLUKKAPAĞI
20
081988 E Tekli şapaltı beton zemin veya kaplama zemin için Batibox buat
10
084900 E PLX CER.IC.STD BOY TIRNAKLAR
100
084901 E PLX CERC.ICIN UZUN BOY TIRNAK.
50
086001 E OTEO ANAHTAR,VAVİEN KOMPLE
10
086004 E OTEO PERMÜTATÖR KOMPLE
10
086005 E OTEO IŞIKLI LİHT BUTONU KOMPLE
10
086006 E OTEO LİHT BUTONU KOMPLE
10
086009 E OTEO IŞIK.ETİKT.ZİL BUT.KOMPLE
10
086010 E OTEO JALUZİ KUMANDA LİHTKOMPLE
10
086020 E OTEO KOMÜTATÖR VAVİEN KOMPLE
10
086022 E OTEO ÇOCUK KORUMALI PR.KOMPLE
10
086027 E OTEO FRANS.ÇOC.KOR.TOP.PR.UPS
10
086029 E OTEO TOPRAKLI PRİZ KOMPLE
10
086040 E OTEO TV PRİZ KOMPLE
10
086042 E OTEO TV-RD-SAT PRİZ KOMPLE
10
086043 E OTEO RJ11TELEFON PRİZİ KOMPLE
10
086044 E OTEO RJ45 CAT6 UTP-KOMPLE,
10
086049 E OTEO SİNYALİZASYON İKAZ LAMBA.
10
086059 E OTEO RJ45 CAT5E UTP-KOMPLE,
10
086067 E OTEO VAVİEN+TOPR.PRİZ KOMPLE
5
086077 E OTEO 2X TOPRAKLI PRİZ KOMPLE
5
086091 E OTEO S.ÜSTÜ BUAT TEKLİ 72X72MM
20
086092 E OTEO S.ÜSTÜBUAT İKİLİ 138X72MM
10
086093 E OTEO S.ÜSTÜ BUAT ÜÇLÜ 207X12MM
5
086101 E OTEO ANAHTAR,VAVİEN MEKANİZMA
10
086105 E OTEO IŞIKLI LİHT BUTONU MEK.
10
086110 E OTEO JALUZI KUMANDA MEKANIZMA
10
086120 E OTEO KOMÜTATöR,VAVIEN MEKANIZM
10
086122 E OTEO ÇOCUK KORUMALI PRİZ MEK.
10
086127 E OTEO UPS.ÇOC.KOR.TOP.PR.MEK.
10
086129 E OTEO TOPRAKLI PRİZ MEKANİZMA
10
086133 E OTEO RJ45/ISDN PRİZ MEKANİZMA
10
086140 E OTEO TV PRİZ MEKANİZMASI
10
086142 E OTEO TV-RD-SAT PRİZ MEKANİZMA
10
086180 E OTEO SİNYAL.SAYDAM IŞIK YANSI.
10
086181 E OTEO SİNYALİ.YEŞİL IŞIK YANSI.
10
086182 E OTEO SİNYALİ.TURUNCU IŞIK YANS
10
086183 E OTEO SİNYAL.KIRMIZI IŞIK YANS.
10
088230 E CONFIGURATION TOOL FOR IR PROD
1
24.01.2014
Fiyat TL
45,00 TL
15,60 TL
26,40 TL
25,10 TL
7,56 TL
4,69 TL
8,33 TL
21,30 TL
3,82 TL
4,07 TL
3,15 TL
34,90 TL
2,88 TL
5,72 TL
24,80 TL
43,30 TL
33,60 TL
28,00 TL
40,80 TL
55,30 TL
45,50 TL
22,80 TL
31,00 TL
29,00 TL
38,50 TL
101,00 TL
59,10 TL
125,00 TL
52,60 TL
108,00 TL
55,30 TL
59,10 TL
7,96 TL
14,90 TL
28,80 TL
18,40 TL
28,00 TL
51,50 TL
40,30 TL
15,20 TL
25,10 TL
24,60 TL
65,00 TL
32,80 TL
94,00 TL
13,30 TL
13,30 TL
13,30 TL
13,30 TL
345,00 TL
75
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
088235 E UZAKTAN KUMANDA ALETI
089246 E APLİK ÇIKIŞ BUATI 40MM ÖRMEDUV
089256 E TAVAN ÇIKIŞ BUATI60MM ÖRME DUV
089271 E BİRLEŞTİRME BUATI 85X85X40MM
089272 E BİRLEŞTIRME BUATI 120X120X40MM
089273 E BİRLEŞTİRME BUATI 165X115X40MM
089274 E BİRLEŞTİRME BUATI 175X175X40MM
089275 E BİRLEŞTİRME BUATI 230X180X50MM
089279 E BETON KASA, 3,5'' DOK. EKRAN
089281 E BATİBOX BUAT KARE KAPAK
089307 E MASTERBOX GEÇİŞBUATI IP20 IK08
089336 E TAVAN İÇİN BUAT Ø67MM 50MM
089346 E APLİK ÇIK.İÇİN 40MM BUAT ALÇI.
089371 E ALÇI.İÇİN DAĞITIM KUTU.85X40MM
089372 E ALÇI.İÇ.DAĞI.KUTU.115X115X40MM
089373 E ALÇI.İÇ.DAĞI.KUTU.160X105X40MM
089374 E ALÇI.İÇ.DAĞI.KUTU.170X170X50MM
089375 E ALÇI.İÇ.DAĞI.KUTU.170X230X50MM
089379 E ALCIPAN KASA, 3,5'' DOK. EKRAN
089605 E DÖŞ.ALTI BUAT PASL.ÇEL.KAP.12M
089606 E DÖŞ.ALTIBUATHALI K.RAL7031.12M
089607 E DÖŞ.ALTIBUATHALI K.RAL1019.12M
089610 E DÖŞ.ALTI BUAT PASL.ÇEL.KAP.18M
089611 E DÖŞ.ALTIBUATHALI K.RAL7031.18M
089612 E DÖŞ.ALTIBUATHALI K.RAL1019.18M
089615 E DÖŞ.ALTI BUAT PASL.ÇEL.KAP.24M
089616 E DÖŞ.ALTIBUATHALI K.RAL7031.24M
089617 E DÖŞ.ALTIBUATHALI K.RAL1019.24M
089620 E DÖŞ.ALTI BUAT PASL.ÇEL.KAP.10M
089621 E DÖŞ.ALTIBUATHALI K.RAL7031.10M
089622 E DÖŞ.ALTIBUATHALI K.RAL1019.10M
089625 E DÖŞ.ALTI BUAT PASL.ÇEL.KAP.16M
089626 E DÖŞ.ALTIBUATHALI K.RAL7031.16M
089627 E DÖŞ.ALTIBUATHALI K.RAL1019.16M
089630 E DÖŞ.BUAT BET.S.ALTI KUTU10/12M
089631 E DÖŞ.BUAT BET.S.ALTI KUTU 18MO.
089632 E DÖŞ.BUAT BET.S.ALTI KUTU24/16M
089644 E DOSEME ALTI MONT.KUTUSU 3MOD.
089649 E SıVAALTı MONTAJ KUTUSU 3 MODUL
089700 E IK08 IP44 döşeme prizi, paslanmaz çelik, tekli, kare
089701 E IK08 IP44 döşeme prizi, paslanmaz çelik, tekli, yuvarlak
089702 E IK08 IP44 döşeme prizi, paslanmaz çelik, ikili, dikdörtgen
089719 E Zemin prizleri için led lamba-230 V-1 mA
089800 E SİNYALİZASYON 12V-4W E10 LAMBA
089801 E SİNYALİZASYON 24V-4W E10 LAMBA
089804 E SİNYALİZASYON 230V-4W E10LAMBA
089805 E KORDON UZUNLUK 1.5METRE
089806 E CELEST ENRGYSAVER İÇN ANH KART
089821 E NPT LİHT LAMBASI
089826 E TÜP AMPUL
24.01.2014
Amb
1
50
50
10
10
10
10
10
2
20
1
30
50
10
10
10
10
10
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
10
10
10
10
10
20
10
Fiyat TL
98,70 TL
15,00 TL
17,30 TL
14,30 TL
21,50 TL
25,00 TL
30,60 TL
42,90 TL
22,20 TL
5,68 TL
200,00 TL
18,30 TL
11,70 TL
31,90 TL
33,40 TL
35,20 TL
54,70 TL
67,00 TL
23,90 TL
287,00 TL
248,00 TL
264,00 TL
315,00 TL
275,00 TL
291,00 TL
420,00 TL
362,00 TL
383,00 TL
313,00 TL
273,00 TL
291,00 TL
374,00 TL
325,00 TL
342,00 TL
151,00 TL
151,00 TL
151,00 TL
50,30 TL
32,40 TL
238,00 TL
238,00 TL
490,00 TL
15,30 TL
8,45 TL
8,45 TL
12,80 TL
29,50 TL
71,00 TL
13,70 TL
6,69 TL
76
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
089901 E OTEO MEK.İÇİN AMPUL 12V BEYAZ
089902 E OTEO MEK.İÇİN AMPUL 24V BEYAZ
089906 E OTEO MEK.İÇİN AMPUL 230V YEŞİL
089907 E OTEO MEK.İÇİN AMPUL230VTURUNCU
091910 E PLASTİK RAKOR 20MM KONİK
091911 E PLASTİK RAKOR 25MM KONİK
091914 E PLASTİK RAKOR 20MM
091915 E PLASTİK RAKOR 25MM
091916 E PLASTİK RAKOR 32MM
091917 E PLASTİK RAKOR 40MM
091945 E KILITLEME ALETI
092101 E PLEXO YUVARLAK BUAT IP55 Ø70
092104 E PLEXO IP55 KARE BUAT65X65X40MM
092126 E PLEXO IP55 KARE BUAT80X80X45MM
092127 E PLX BUAT 80X80X45 KIRILA.GİRİŞ
092136 E PLEXO IP55KAREBUAT105X105X55MM
092137 E PLX.105X105X55MM KIRILIR GİRİŞ
092156 E PLX BUAT 130X130X74MM RAKOR.Gİ
092166 E PLX BUAT 155X110X74MM RAKOR.Gİ
092167 E PLX BUAT 155X110X74MM KIRIL.Gİ
092176 E PLX BUAT 180X140X86MM RAKOR.Gİ
092177 E PLX BUAT 180X140X86MM KIRIL.Gİ
092186 E PLX BUAT 220X170X86MM RAKOR.Gİ
092190 E PLX BUAT 360X270X124MM RAKORLU
092196 E PLX BUAT 310X240X124MM RAKORLU
098001 E PLASTIK RAKOR ISO 16 IP68
098003 E PLASTIK RAKOR ISO 20 IP68
098005 E PLASTIK RAKOR ISO 25 IP68
098006 E PLASTIK RAKOR ISO 32 IP68
098007 E PLASTIK RAKOR ISO 40 IP68
098008 E PLASTIK RAKOR ISO 50 IP68
098009 E PLASTIK RAKOR ISO 63 IP68
303379 L XS OTO.SİG 4.5KA 2A 1K CTİPİ
303380 L XS OTO.SİG 4.5KA 3A 1K CTİPİ
303381 L XS OTO.SİG 4.5KA 4A 1K CTİPİ
303382 L XS OTO.SİG 4.5KA 6A 1K CTİPİ
303383 L XS OTO.SİG 4.5KA 1A 1K CTİPİ
303384 L XS OTO.SİG 4.5KA 10A 1K CTİPİ
303386 L XS OTO.SİG 4.5KA 16A 1K CTİPİ
303387 L XS OTO.SİG 4.5KA 20A 1K CTİPİ
303388 L XS OTO.SİG 4.5KA 25A 1K CTİPİ
303389 L XS OTO.SİG 4.5KA 32A 1K CTİPİ
303390 L XS OTO.SİG 4.5KA 40A 1K CTİPİ
303391 L XS OTO.SİG 4.5KA 50A 1K CTİPİ
303392 L XS OTO.SİG 4.5KA 63A 1K CTİPİ
303443 L XS OTO.SİG 4.5KA 1A 3K CTİPİ
303444 L XS OTO.SİG 4.5KA 2A 3K CTİPİ
303445 L XS OTO.SİG 4.5KA 3A 3K CTİPİ
303446 L XS OTO.SİG 4.5KA 4A 3K CTİPİ
303447 L XS OTO.SİG 4.5KA 6A 3K CTİPİ
24.01.2014
Amb
10
10
10
10
50
50
50
50
50
50
1
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
25
25
10
5
3
2
2
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
3
3
3
3
3
Fiyat TL
13,20 TL
13,20 TL
13,20 TL
13,20 TL
0,78 TL
0,92 TL
0,78 TL
0,92 TL
1,37 TL
1,86 TL
80,70 TL
7,30 TL
7,87 TL
8,16 TL
7,87 TL
21,50 TL
20,60 TL
45,80 TL
47,40 TL
45,30 TL
62,80 TL
59,00 TL
92,00 TL
286,00 TL
199,00 TL
5,17 TL
5,99 TL
7,22 TL
10,30 TL
27,00 TL
32,00 TL
38,30 TL
17,20 TL
17,20 TL
17,20 TL
12,40 TL
17,20 TL
11,60 TL
11,60 TL
11,60 TL
11,60 TL
12,60 TL
15,40 TL
18,40 TL
20,90 TL
57,80 TL
57,80 TL
57,80 TL
57,80 TL
51,70 TL
77
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
303449 L XS OTO.SİG 4.5KA 10A 3K CTİPİ
303451 L XS OTO.SİG 4.5KA 16A 3K CTİPİ
303452 L XS OTO.SİG 4.5KA 20A 3K CTİPİ
303453 L XS OTO.SİG 4.5KA 25A 3K CTİPİ
303454 L XS OTO.SİG 4.5KA 32A 3K CTİPİ
303455 L XS OTO.SİG 4.5KA 40A 3K CTİPİ
303456 L XS OTO.SİG 4.5KA 50A 3K CTİPİ
303457 L XS OTO.SİG 4.5KA 63A 3K CTİPİ
321010 L 5.6 AHIZESIZ RENK.UNT,ALARMLI
321011 L 3.5 MONITOR, ALARMLI
321020 L S/B AHIZESIZ UNITE, BEYAZ
321030 L S/B AHIZELI UNITE, BEYAZ
322010 L RENKLI DIJITAL GIRIS PANELI
322020 L RENKLI KUCUK GIRIS PANELI
322030 L 10 Butonlu Renkli Giriş Paneli
322031 L 20 Butonlu Renkli Giriş Paneli
322032 L 16 Butonlu Ek Modül
322033 L 32 Butonlu Ek Modül
322040 L SESLI UNITE BEYAZ
322050 L 7 AHIZESIZ RENKLI UNIT.ALARMLI
323001 L MERKEZI KONSOL
323002 L KAT DAGITIM BLOGU
323003 L SAFT DAGITIM BLOGU
323004 L KAMERA DAGITICI
323005 L GUC KAYNAGI
323007 L 2 DAGITICI ICIN SAFT
323008 L DAIRE ARAYUZU (3 MONITOR)
323009 L DAIRE ARAYUZU (>3 MONITOR)
323010 L EK GUC KAYNAGI
323011 L D45/IP ARAYUZ
323012 L IP GUVENLIK MERKEZI YAZLIMI
323013 L ALAN YARATICI
323015 L KAPI KILIT ROLESI
323016 L VILLA DAGITIM BLOGU
323018 L GUVENLIK MERKEZI ARAYUZU
323019 L SISTEM GENISLETME MODULU
404926 E 1K/1K+N OTOMATİK SİG.BARA13MD
404937 E 1K/1K+N OTOMATİK SİG.BARA37MD
412631 E HAFTA ZAM.SAATİ 230V DİJ.1ÇIK
412641 E HAFTA ZAM.SAATİ 230V DİJ.2ÇIK
412654 E Ast.Dig.Zam.Saati 1Ç 230v
412657 E Ast.Dig.Zam.Saati 2Ç 230v
412780 E An.Gün.Zam.Saati Rezervsiz
412794 E An.Haf.Zam.Saati Rezervli
412795 E An.Haf.Zam.Saati Rezervli
412813 E An.Gün.Zam.Saati Rezervli
412872 E Data Anahtarı
412873 E USB-Bağlantı Kiti
420000 E DPX³ 160 3P 16A 16kA
420001 E DPX³ 160 3P 25A 16kA
24.01.2014
Amb
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
4
6
1
6
6
4
1
2
1
2
6
6
6
4
20
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
49,40 TL
49,40 TL
49,40 TL
49,40 TL
55,20 TL
58,20 TL
69,70 TL
72,90 TL
763,00 TL
569,00 TL
609,00 TL
625,00 TL
1.490,00 TL
505,00 TL
1.200,00 TL
1.310,00 TL
868,00 TL
986,00 TL
149,00 TL
852,00 TL
3.300,00 TL
116,00 TL
520,00 TL
241,00 TL
402,00 TL
370,00 TL
149,00 TL
444,00 TL
405,00 TL
4.790,00 TL
265,00 TL
1.660,00 TL
116,00 TL
370,00 TL
193,00 TL
559,00 TL
19,00 TL
120,00 TL
406,00 TL
462,00 TL
499,00 TL
609,00 TL
110,00 TL
212,00 TL
233,00 TL
167,00 TL
70,10 TL
443,00 TL
379,00 TL
379,00 TL
78
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
420002 E DPX³ 160 3P 40A 16kA
420003 E DPX³ 160 3P 63A 16kA
420004 E DPX³ 160 3P 80A 16kA
420005 E DPX³ 160 3P 100A 16kA
420006 E DPX³ 160 3P 125A 16kA
420007 E DPX³ 160 3P 160A 16kA
420010 E DPX³ 160 4P 16A 16kA
420011 E DPX³ 160 4P 25A 16kA
420012 E DPX³ 160 4P 40A 16kA
420013 E DPX³ 160 4P 63A 16kA
420014 E DPX³ 160 4P 80A 16kA
420015 E DPX³ 160 4P 100A 16kA
420016 E DPX³ 160 4P 125A 16kA
420017 E DPX³ 160 4P 160A 16kA
420030 E DPX³ 160+dif.blok 4P 16A 16kA
420031 E DPX³ 160+dif.blok 4P 25A 16kA
420032 E DPX³ 160+dif.blok 4P 40A 16kA
420033 E DPX³ 160+dif.blok 4P 63A 16kA
420034 E DPX³ 160+dif.blok 4P 80A 16kA
420035 E DPX³ 160+dif.blok 4P 100A 16kA
420036 E DPX³ 160+dif.blok 4P 125A 16kA
420037 E DPX³ 160+dif.blok 4P 160A 16kA
420040 E DPX³ 160 3P 16A 25kA
420041 E DPX³ 160 3P 25A 25kA
420042 E DPX³ 160 3P 40A 25kA
420043 E DPX³ 160 3P 63A 25kA
420044 E DPX³ 160 3P 80A 25kA
420045 E DPX³ 160 3P 100A 25kA
420046 E DPX³ 160 3P 125A 25kA
420047 E DPX³ 160 3P 160A 25kA
420050 E DPX³ 160 4P 16A 25kA
420051 E DPX³ 160 4P 25A 25kA
420052 E DPX³ 160 4P 40A 25kA
420053 E DPX³ 160 4P 63A 25kA
420054 E DPX³ 160 4P 80A 25kA
420055 E DPX³ 160 4P 100A 25kA
420056 E DPX³ 160 4P 125A 25kA
420057 E DPX³ 160 4P 160A 25kA
420070 E DPX³ 160+dif.blok 4P 16A 25kA
420071 E DPX³ 160+dif.blok 4P 25A 25kA
420072 E DPX³ 160+dif.blok 4P 40A 25kA
420073 E DPX³ 160+dif.blok 4P 63A 25kA
420074 E DPX³ 160+dif.blok 4P 80A 25kA
420075 E DPX³ 160+dif.blok 4P 100A 25kA
420076 E DPX³ 160+dif.blok 4P 125A 25kA
420077 E DPX³ 160+dif.blok 4P 160A 25kA
420080 E DPX³ 160 3P 16A 36kA
420081 E DPX³ 160 3P 25A 36kA
420082 E DPX³ 160 3P 40A 36kA
420083 E DPX³ 160 3P 63A 36kA
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
379,00 TL
379,00 TL
379,00 TL
379,00 TL
425,00 TL
454,00 TL
509,00 TL
509,00 TL
509,00 TL
509,00 TL
509,00 TL
509,00 TL
570,00 TL
608,00 TL
1.410,00 TL
1.410,00 TL
1.410,00 TL
1.410,00 TL
1.410,00 TL
1.410,00 TL
1.430,00 TL
1.490,00 TL
400,00 TL
400,00 TL
400,00 TL
400,00 TL
400,00 TL
400,00 TL
465,00 TL
481,00 TL
538,00 TL
538,00 TL
538,00 TL
538,00 TL
538,00 TL
538,00 TL
621,00 TL
644,00 TL
1.430,00 TL
1.430,00 TL
1.430,00 TL
1.430,00 TL
1.430,00 TL
1.430,00 TL
1.450,00 TL
1.500,00 TL
427,00 TL
427,00 TL
427,00 TL
427,00 TL
79
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
420084 E DPX³ 160 3P 80A 36kA
420085 E DPX³ 160 3P 100A 36kA
420086 E DPX³ 160 3P 125A 36kA
420087 E DPX³ 160 3P 160A 36kA
420090 E DPX³ 160 4P 16A 36kA
420091 E DPX³ 160 4P 25A 36kA
420092 E DPX³ 160 4P 40A 36kA
420093 E DPX³ 160 4P 63A 36kA
420094 E DPX³ 160 4P 80A 36kA
420095 E DPX³ 160 4P 100A 36kA
420096 E DPX³ 160 4P 125A 36kA
420097 E DPX³ 160 4P 160A 36kA
420110 E DPX³ 160+dif.blok 4P 16A 36kA
420111 E DPX³ 160+dif.blok 4P 25A 36kA
420112 E DPX³ 160+dif.blok 4P 40A 36kA
420113 E DPX³ 160+dif.blok 4P 63A 36kA
420114 E DPX³ 160+dif.blok 4P 80A 36kA
420115 E DPX³ 160+dif.blok 4P 100A 36kA
420116 E DPX³ 160+dif.blok 4P 125A 36kA
420117 E DPX³ 160+dif.blok 4P 160A 36kA
420208 E DPX³ 250ER 3P 200A 25kA
420209 E DPX³ 250ER 3P 250A 25kA
420218 E DPX³ 250ER 4P 200A 25kA
420219 E DPX³ 250ER 4P 250A 25kA
420228 E DPX³ 250ER+diff blk4P200A 25kA
420229 E DPX³ 250ER+diff blk4P250A 25kA
420238 E DPX³ 250ER 3P 200A 36kA
420239 E DPX³ 250ER 3P 250A 36kA
420248 E DPX³ 250ER 4P 200A 36kA
420249 E DPX³ 250ER 4P 250A 36kA
420258 E DPX³ 250ER+dif 4P 200A 36kA
420259 E DPX³ 250ER+dif 4P 250A 36kA
420268 E DPX³ 250ER 3P 200A 50kA
420269 E DPX³ 250ER 3P 250A 50kA
420278 E DPX³ 250ER 4P 200A 50kA
420279 E DPX³ 250ER 4P 250A 50kA
420288 E DPX³ 250ER+diff blk4P200A 50kA
420289 E DPX³ 250ER+diff blk4P250A 50kA
420365 E DPX³ 250ER elktr 3P 100A 50kA
420367 E DPX³ 250ER elktr 3P 160A 50kA
420369 E DPX³ 250ER elktr 3P 250A 50kA
420375 E DPX³ 250ER elktr 4P 100A 50kA
420377 E DPX³ 250ER elktr 4P 160A 50kA
420379 E DPX³ 250ER elktr 4P 250A 50kA
420385 E DPX³ 250ER elk+dif 4P100A 50kA
420387 E DPX³ 250ER elk+dif 4P160A 50kA
420389 E DPX³ 250ER elk+dif 4P250A 50kA
420465 E DPX³ 250ER elk+ölçü 3P100A50kA
420467 E DPX³ 250ER elk+ölçü 3P160A50kA
420469 E DPX³ 250ER elk+ölçü 3P250A50kA
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
427,00 TL
427,00 TL
498,00 TL
514,00 TL
576,00 TL
576,00 TL
576,00 TL
576,00 TL
576,00 TL
576,00 TL
665,00 TL
687,00 TL
1.450,00 TL
1.450,00 TL
1.450,00 TL
1.450,00 TL
1.450,00 TL
1.450,00 TL
1.510,00 TL
1.540,00 TL
672,00 TL
731,00 TL
899,00 TL
980,00 TL
1.770,00 TL
1.860,00 TL
724,00 TL
793,00 TL
972,00 TL
1.070,00 TL
1.800,00 TL
1.890,00 TL
927,00 TL
1.020,00 TL
1.250,00 TL
1.390,00 TL
2.110,00 TL
2.240,00 TL
1.640,00 TL
1.750,00 TL
1.860,00 TL
2.200,00 TL
2.330,00 TL
2.470,00 TL
3.050,00 TL
3.180,00 TL
3.330,00 TL
2.130,00 TL
2.260,00 TL
2.410,00 TL
80
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
420475 E DPX³ 250ER elk+ölçü 4P100A50kA
420477 E DPX³ 250ER elk+ölçü 4P160A50kA
420479 E DPX³ 250ER elk+ölçü 4P250A50kA
420485 E DPX³250ERelk+ölç+dif4P100A50kA
420487 E DPX³250ERelk+ölç+dif4P160A50kA
420489 E DPX³250ERelk+ölç+dif4P250A50kA
420545 E DPX³ 250 - electronic + ground fault 3P 100A 50kA
420547 E DPX³ 250 - electronic + ground fault 3P 160A 50kA
420549 E DPX³ 250 - electronic + ground fault 3P 250A 50kA
420555 E DPX³ 250 - electronic + ground fault 4P 100A 50kA
420557 E DPX³ 250 - electronic + ground fault 4P 160A 50kA
420559 E DPX³ 250 - electronic + ground fault 4P 250A 50kA
420608 E DPX³ 250ER 3P 200A 70kA
420609 E DPX³ 250ER 3P 250A 70kA
420618 E DPX³ 250ER 4P 200A 70kA
420619 E DPX³ 250ER 4P 250A 70kA
420628 E DPX³ 250ER+dif 4P 200A 70kA
420629 E DPX³ 250ER+dif 4P 250A 70kA
420637 E DPX³ 250ER elktr 3P 100A 70kA
420638 E DPX³ 250ER elktr 3P 160A 70kA
420639 E DPX³ 250ER elktr 3P 250A 70kA
420647 E DPX³ 250ER elktr 4P 100A 70kA
420648 E DPX³ 250ER elktr 4P 160A 70kA
420649 E DPX³ 250ER elktr 4P 250A 70kA
420657 E DPX³ 250ERelk+dif 4P 100A 70kA
420658 E DPX³ 250ERelk+dif 4P 160A 70kA
420659 E DPX³ 250ERelk+dif 4P 250A 70kA
420667 E DPX³ 250ER elk+ölçü 3P100A70kA
420668 E DPX³ 250ER elk+ölçü 3P160A70kA
420669 E DPX³ 250ER elk+ölçü 3P250A70kA
420677 E DPX³ 250ER elk+ölçü 4P100A70kA
420678 E DPX³ 250ER elk+ölçü 4P160A70kA
420679 E DPX³ 250ER elk+ölçü 4P250A70kA
420687 E DPX³250ERelk+ölç+dif4P100A70kA
420688 E DPX³250ERelk+ölç+dif4P160A70kA
420689 E DPX³250ERelk+ölç+dif4P250A70kA
420695 E DPX³ 250 - electronic + ground fault 3P 100A 70kA
420697 E DPX³ 250 - electronic + ground fault 3P 160A 70kA
420699 E DPX³ 250 - electronic + ground fault 3P 250A 70kA
420705 E DPX³ 250 - electronic + ground fault 4P 100A 70kA
420707 E DPX³ 250 - electronic + ground fault 4P 160A 70kA
420709 E DPX³ 250 - electronic + ground fault 4P 250A 70kA
420710 E DPX³ 160 MS - magné. 3P 16A 16kA
420711 E DPX³ 160 MS - magné. 3P 25A 16kA
420712 E DPX³ 160 MS - magné. 3P 50A 16kA
420713 E DPX³ 160 MS - magné. 3P 63A 16kA
420714 E DPX³ 160 MS - magné. 3P 16A 25kA
420715 E DPX³ 160 MS - magné. 3P 25A 25kA
420716 E DPX³ 160 MS - magné. 3P 50A 25kA
420717 E DPX³ 160 MS - magné. 3P 63A 25kA
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
2.860,00 TL
3.020,00 TL
3.200,00 TL
3.710,00 TL
3.880,00 TL
4.060,00 TL
1.970,00 TL
2.090,00 TL
2.220,00 TL
2.640,00 TL
2.800,00 TL
2.970,00 TL
1.230,00 TL
1.360,00 TL
1.650,00 TL
1.810,00 TL
2.500,00 TL
2.670,00 TL
1.800,00 TL
1.890,00 TL
1.960,00 TL
2.430,00 TL
2.520,00 TL
2.610,00 TL
3.270,00 TL
3.370,00 TL
3.460,00 TL
2.340,00 TL
2.450,00 TL
2.530,00 TL
3.130,00 TL
3.270,00 TL
3.380,00 TL
3.990,00 TL
4.130,00 TL
4.240,00 TL
2.180,00 TL
2.270,00 TL
2.330,00 TL
2.900,00 TL
3.040,00 TL
3.130,00 TL
559,00 TL
559,00 TL
559,00 TL
559,00 TL
877,00 TL
877,00 TL
877,00 TL
877,00 TL
81
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
420718 E DPX³ 250 MS - magné. 3P 100A 36kA
420719 E DPX³ 250 MS - magné. 3P 160A 36kA
420720 E DPX³ 250 MS - magné. 3P 200A 36kA
420721 E DPX³ 250 MS - magné. 3P 250A 36kA
420722 E DPX³ 250 MS - magné. 3P 100A 70kA
420723 E DPX³ 250 MS - magné. 3P 160A 70kA
420724 E DPX³ 250 MS - magné. 3P 200A 70kA
420725 E DPX³ 250 MS - magné. 3P 250A 70kA
421000 E DPX3 döner kumanda-direk
421001 E DPX3 döner kumanda-direkt
421002 E DPX3 acil drm döner kmd-direk
421003 E DPX3 acil drm döner kmd-direkt
421004 E DPX3 pano kp dön. kum.
421005 E DPX3 pano kp acil drm dön.kum.
421006 E DPX3 drk.dön.kum.klt-ronis
421007 E DPX3 drk.dön.kum.klt-profalux
421008 E DPX3 pn.kp.d.kum.klt-ronis
421009 E DPX3 pn.kp.d.kum.klt-profalux
421010 E DPX3 yardımcı kontak (!NK-1NA)
421011 E DPX3 yrd.kon./hata sin.kon.
421012 E DPX3 açtırma bobini 12Vac/dc
421013 E DPX3 açtırma bobini 24Vac/dc
421014 E DPX3 açtırma bobini 48Vac/dc
421015 E DPX3 açt. bob. 100/130Vac/dc
421016 E DPX3 açt. bob. 200/277Vac/dc
421017 E DPX3 açt. bob. 380/480Vac/dc
421018 E DPX3 düş. ger. bob. 12Vac/dc
421019 E DPX3 düş. ger. bob. 24Vac/dc
421020 E DPX3 düş. ger. bob. 48Vac/dc
421021 E DPX3 düş. ger. bob. 110Vac/dc
421022 E DPX3 DGB 200/240 Vac/dc
421023 E DPX3 DGB 277 Vac/dc
421024 E DPX3 DGB 380/415 Vac/dc
421025 E DPX3 DGB 440/480 Vac/dc
421026 E DPX3 160 kablo-bara mon.aks 3P
421027 E DPX3 160 kablo-bara mon.aks 4P
421028 E DPX3 kablo pabuçlu mon.aks 3P
421029 E DPX3 kablo pabuçlu mon.aks 4P
421030 E DPX3 250 kablo-bara mon.aks 3P
421031 E DPX3 250 kablo-bara mon.aks 4P
421032 E DPX3 160 kutup ayırıcı 3P
421033 E DPX3 160 kutup ayırıcı 4P
421034 E DPX3 250 kutup ayırıcı 3P
421035 E DPX3 250 kutup ayırıcı 4P
421036 E DPX3 160 3P arka bağ. kontak
421037 E DPX3 160 4P arka bağ. kontak
421038 E DPX3 250 3P arka bağ. Kontak
421039 E DPX3 250 4P arka bağ. kontak
421040 E DPX3 160 ön/arka bağ kaide 3P
421041 E DPX3 160 ön/arka bağ kaide 4P
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
976,00 TL
1.040,00 TL
1.100,00 TL
1.170,00 TL
1.670,00 TL
1.780,00 TL
1.880,00 TL
1.980,00 TL
200,00 TL
300,00 TL
220,00 TL
320,00 TL
400,00 TL
419,00 TL
1.100,00 TL
996,00 TL
1.100,00 TL
996,00 TL
161,00 TL
100,00 TL
180,00 TL
180,00 TL
180,00 TL
180,00 TL
180,00 TL
180,00 TL
242,00 TL
242,00 TL
242,00 TL
242,00 TL
242,00 TL
242,00 TL
242,00 TL
242,00 TL
161,00 TL
209,00 TL
43,40 TL
59,40 TL
121,00 TL
161,00 TL
180,00 TL
242,00 TL
180,00 TL
242,00 TL
242,00 TL
359,00 TL
300,00 TL
400,00 TL
1.270,00 TL
1.610,00 TL
82
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
421042 E DPX3 250 ön/arka bağ kaide 3P
421043 E DPX3 250 ön/arka bağ kaide 4P
421044 E DPX3 yard.kon. konnektörü
421045 E DPX3 kaide için ronis kilit
421046 E DPX3 kaide için profalux kilit
421047 E DPX3 kaide için asma kilit aks
421048 E DPX3 kaide konum kontağı
421049 E DPX3 açık konum kilitleme aks
421050 E DPX3 160 arka bağ. ktp koru.3P
421051 E DPX3 160 arka bağ. ktp koru.4P
421052 E DPX3 250 arka bağ. ktp koru.3P
421053 E DPX3 200 arka bağ. ktp koru.4P
421054 E DPX3 160 ön bağ. ktp koru.3P
421055 E DPX3 160 ön bağ. ktp koru.4P
421056 E DPX3 250 ön bağ. ktp koru.3P
421057 E DPX3 200 ön bağ. ktp koru.4P
421058 E Sabit tip enversör şasi kaide
421059 E Çekmeceli tip için env. Kaide
421060 E DPX3 24-230Vac/dc motor-yana
421061 E DPX3 24-230Vac/dc motor-öne
421062 E öne mn motor için RONİS klt
421063 E öne mn motor için PROFALUX klt
421064 E öne mn motor için asma klt aks
421065 E yana m motor için ronis klt
421066 E yana m motor için profalux klt
421067 E yana m motor için asma klt aks
421068 E DPX3160 yana m mtr adap plaka
421069 E DPX3250 yana m mtr adap plaka
421070 E DPX3 ayırma aks
421071 E DPX3 160 raya montaj aks
421072 E DPX3 250 raya montaj aks
421073 E DPX3 160 4K KAK mod. mntj plk
421074 E DPX3 250 4K KAK mod. mntj plk
421075 E Modbus - internet arabirim
601110 E 1 SIRA 6 MODUL SIVAALTI KOFRA
601111 E 1 SIRA 8 MODUL SIVAALTI KOFRA
601112 E 1 SIRA 12 MODUL SIVAALTI KOFRA
601113 E 2 SIRA 12 MODUL SIVAALTI KOFRA
601114 E 3 SIRA 12 MODUL SIVAALTI KOFRA
601290 E TERMINAL BLOK
601831 E PLEXO3 KOFRA12MODÜL 1SIRA IP65
601832 E PLEXO3 KOFRA24MODÜL 2SIRA IP65
601833 E PLEXO3 KOFRA36MODÜL 3SIRA IP65
601835 E PLEXO3 KOFRA18MODÜL 1SIRA IP65
601836 E PLEXO3 KOFRA36MODÜL 2SIRA IP65
601837 E PLEXO3 KOFRA54MODÜL 3SIRA IP65
601838 E PLEXO3 KOFRA72MODÜL 4SIRA IP65
601932 E PLEXO3 KOFRA 2MODÜL IP65
601994 E PLEXO3 KOFRA 4MODÜL IP65
601996 E PLEXO3 KOFRA 6MODÜL IP65
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
Fiyat TL
1.340,00 TL
1.720,00 TL
480,00 TL
1.100,00 TL
996,00 TL
320,00 TL
200,00 TL
48,30 TL
161,00 TL
212,00 TL
173,00 TL
225,00 TL
180,00 TL
242,00 TL
189,00 TL
252,00 TL
242,00 TL
261,00 TL
1.400,00 TL
1.400,00 TL
1.100,00 TL
996,00 TL
141,00 TL
1.100,00 TL
996,00 TL
141,00 TL
59,40 TL
59,40 TL
39,60 TL
39,60 TL
39,60 TL
59,40 TL
59,40 TL
836,00 TL
50,80 TL
60,90 TL
63,30 TL
128,00 TL
191,00 TL
15,60 TL
201,00 TL
348,00 TL
424,00 TL
323,00 TL
494,00 TL
629,00 TL
846,00 TL
97,60 TL
101,00 TL
116,00 TL
83
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
601998 E PLEXO3 KOFRA 8MODÜL IP65
603857 E NORMACLIP SABITLEME AKSESUARı
604077 E BASİT İKAZ LAMB.YEŞİL 250V
604078 E BASİT İKAZ LAMB. KIRMIZI 250V
604079 E BASİT İKAZ LAMB. TURUNCU 250V
605100 E SPX-D 3P 160A NH SIG.YUK AYIR
605101 E SPX-D 3P 250A NH SIG.YUK AYIR
605102 E SPX-D 3P 400A NH SIG.YUK AYIR
605103 E SPX-D 3P 630A NH SIG.YUK AYIR
605110 E SPX-D 3P+N 160A NH SIG.YUK AY.
605111 E SPX-D 3P+N 250A NH SIG.YUK AY.
605112 E SPX-D 3P+N 400A NH SIG.YUK AY.
605113 E SPX-D 3P+N 630A NH SIG.YUK AY.
605120 E 160AAYIRICI ICIN DOGRU.MON.KOL
605121 E 250/400A AY.ICIN DOGRU.MON.KOL
605122 E 630A AYIRICI ICIN DOGR.MON.KOL
605123 E 160A AYIRICI ICIN HARICI KOL
605124 E 250/400A AYIRICI ICIN HARI.KOL
605125 E 630A AYIRICI ICIN HARICI KOL
605126 E 2NA+2NK YARDIM.KONT.(160AICIN)
605127 E 2NA+2NK YAR.(250/400/630AICIN)
605128 E 605123 ICIN UZATMA MILI
605129 E 605124 ICIN UZATMA MILI
605130 E 605125 ICIN UZATMA MILI
605132 E 250/400A AYIR.ICIN KTP KORUY.
605133 E 630A AYIRICILAR ICIN KTP KORUY
605200 E SPX 3P 125A NH SİG.YÜK AYIRICI
605202 E SPX 3P 160A NH SİG.YÜK AYIRICI
605204 E SPX 3P 250A NH SİG.YÜK AYIRICI
605206 E SPX 3P 400A NH SİG.YÜK AYIRICI
605208 E SPX 3P 630A NH SİG.YÜK AYIRICI
605500 E XG OTO.SİG 6KA 6A 1K BTİPİ
605501 E XG OTO.SİG 6KA 10A 1K BTİPİ
605502 E XG OTO.SİG 6KA 16A 1K BTİPİ
605503 E XG OTO.SİG 6KA 20A 1K BTİPİ
605504 E XG OTO.SİG 6KA 25A 1K BTİPİ
605513 E XG OTO.SİG 6KA 32A 1K BTİPİ
605514 E XG OTO.SİG 6KA 40A 1K BTİPİ
605515 E XG OTO.SİG 6KA 50A 1K BTİPİ
605516 E XG OTO.SİG 6KA 63A 1K BTİPİ
605526 E XG OTO.SİG 6KA 6A 2K BTİPİ
605528 E XG OTO.SİG 6KA 10A 2K BTİPİ
605530 E XG OTO.SİG 6KA 16A 2K BTİPİ
605531 E XG OTO.SİG 6KA 20A 2K BTİPİ
605532 E XG OTO.SİG 6KA 25A 2K BTİPİ
605533 E XG OTO.SİG 6KA 32A 2K BTİPİ
605534 E XG OTO.SİG 6KA 40A 2K BTİPİ
605535 E XG OTO.SİG 6KA 50A 2K BTİPİ
605536 E XG OTO.SİG 6KA 63A 2K BTİPİ
605546 E XG OTO.SİG 6KA 6A 3K BTİPİ
24.01.2014
Amb
6
20
12
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1
1
1
1
1
12
12
12
12
12
12
1
1
1
6
6
6
6
6
6
1
1
1
4
Fiyat TL
155,00 TL
3,27 TL
34,80 TL
34,80 TL
34,80 TL
691,00 TL
1.240,00 TL
1.720,00 TL
2.630,00 TL
883,00 TL
1.630,00 TL
2.190,00 TL
3.360,00 TL
124,00 TL
124,00 TL
141,00 TL
141,00 TL
141,00 TL
157,00 TL
46,10 TL
46,10 TL
46,10 TL
46,10 TL
46,10 TL
91,80 TL
116,00 TL
217,00 TL
231,00 TL
710,00 TL
936,00 TL
1.290,00 TL
14,10 TL
12,80 TL
12,80 TL
12,80 TL
12,80 TL
15,00 TL
17,60 TL
19,00 TL
21,20 TL
44,50 TL
40,40 TL
40,40 TL
40,40 TL
40,40 TL
47,30 TL
55,50 TL
59,90 TL
66,80 TL
62,10 TL
84
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
605548 E XG OTO.SİG 6KA 10A 3K BTİPİ
605550 E XG OTO.SİG 6KA 16A 3K BTİPİ
605551 E XG OTO.SİG 6KA 20A 3K BTİPİ
605552 E XG OTO.SİG 6KA 25A 3K BTİPİ
605553 E XG OTO.SİG 6KA 32A 3K BTİPİ
605554 E XG OTO.SİG 6KA 40A 3K BTİPİ
605555 E XG OTO.SİG 6KA 50A 3K BTİPİ
605556 E XG OTO.SİG 6KA 63A 3K BTİPİ
605566 E XG OTO.SİG 6KA 6A 4K BTİPİ
605568 E XG OTO.SİG 6KA 10A 4K BTİPİ
605570 E XG OTO.SİG 6KA 16A 4K BTİPİ
605571 E XG OTO.SİG 6KA 20A 4K BTİPİ
605572 E XG OTO.SİG 6KA 25A 4K BTİPİ
605573 E XG OTO.SİG 6KA 32A 4K BTİPİ
605574 E XG OTO.SİG 6KA 40A 4K BTİPİ
605575 E XG OTO.SİG 6KA 50A 4K BTİPİ
605576 E XG OTO.SİG 6KA 63A 4K BTİPİ
605613 E XG OTO.SİG 6KA 32A 1K CTİPİ
605614 E XG OTO.SİG 6KA 40A 1K CTİPİ
605615 E XG OTO.SİG 6KA 50A 1K CTİPİ
605616 E XG OTO.SİG 6KA 63A 1K CTİPİ
605622 E XG OTO.SİG 6KA 1A 2K CTİPİ
605623 E XG OTO.SİG 6KA 2A 2K CTİPİ
605624 E XG OTO.SİG 6KA 3A 2K CTİPİ
605625 E XG OTO.SİG 6KA 4A 2K CTİPİ
605626 E XG OTO.SİG 6KA 6A 2K CTİPİ
605628 E XG OTO.SİG 6KA 10A 2K CTİPİ
605630 E XG OTO.SİG 6KA 16A 2K CTİPİ
605631 E XG OTO.SİG 6KA 20A 2K CTİPİ
605632 E XG OTO.SİG 6KA 25A 2K CTİPİ
605633 E XG OTO.SİG 6KA 32A 2K CTİPİ
605634 E XG OTO.SİG 6KA 40A 2K CTİPİ
605635 E XG OTO.SİG 6KA 50A 2K CTİPİ
605636 E XG OTO.SİG 6KA 63A 2K CTİPİ
605642 E XG OTO.SİG 6KA 1A 3K CTİPİ
605643 E XG OTO.SİG 6KA 2A 3K CTİPİ
605644 E XG OTO.SİG 6KA 3A 3K CTİPİ
605645 E XG OTO.SİG 6KA 4A 3K CTİPİ
605646 E XG OTO.SİG 6KA 6A 3K CTİPİ
605648 E XG OTO.SİG 6KA 10A 3K CTİPİ
605650 E XG OTO.SİG 6KA 16A 3K CTİPİ
605651 E XG OTO.SİG 6KA 20A 3K CTİPİ
605652 E XG OTO.SİG 6KA 25A 3K CTİPİ
605653 E XG OTO.SİG 6KA 32A 3K CTİPİ
605654 E XG OTO.SİG 6KA 40A 3K CTİPİ
605655 E XG OTO.SİG 6KA 50A 3K CTİPİ
605656 E XG OTO.SİG 6KA 63A 3K CTİPİ
605662 E XG OTO.SİG 6KA 1A 4K CTİPİ
605663 E XG OTO.SİG 6KA 2A 4K CTİPİ
605665 E XG OTO.SİG 6KA 4A 4K CTİPİ
24.01.2014
Amb
4
4
4
4
4
1
1
1
3
3
3
3
3
3
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
56,40 TL
56,40 TL
56,40 TL
56,40 TL
66,00 TL
77,50 TL
83,60 TL
93,30 TL
88,90 TL
80,70 TL
80,70 TL
80,70 TL
80,70 TL
94,50 TL
111,00 TL
120,00 TL
134,00 TL
15,40 TL
18,90 TL
23,00 TL
26,30 TL
56,70 TL
56,70 TL
56,70 TL
56,70 TL
42,90 TL
42,90 TL
42,90 TL
42,90 TL
42,90 TL
48,60 TL
59,60 TL
72,50 TL
82,90 TL
79,20 TL
79,20 TL
79,20 TL
79,20 TL
59,90 TL
59,90 TL
59,90 TL
59,90 TL
59,90 TL
67,80 TL
76,00 TL
102,00 TL
116,00 TL
114,00 TL
114,00 TL
114,00 TL
85
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
605666 E XG OTO.SİG 6KA 6A 4K CTİPİ
605668 E XG OTO.SİG 6KA 10A 4K CTİPİ
605670 E XG OTO.SİG 6KA 16A 4K CTİPİ
605671 E XG OTO.SİG 6KA 20A 4K CTİPİ
605672 E XG OTO.SİG 6KA 25A 4K CTİPİ
605673 E XG OTO.SİG 6KA 32A 4K CTİPİ
605674 E XG OTO.SİG 6KA 40A 4K CTİPİ
605675 E XG OTO.SİG 6KA 50A 4K CTİPİ
605676 E XG OTO.SİG 6KA 63A 4K CTİPİ
605680 E XG OTO.SİG 6KA 1A 1K CTİPİ
605681 E XG OTO.SİG 6KA 2A 1K CTİPİ
605682 E XG OTO.SİG 6KA 3A 1K CTİPİ
605683 E XG OTO.SİG 6KA 4A 1K CTİPİ
605684 E XG OTO.SİG 6KA 6A 1K CTİPİ
605685 E XG OTO.SİG 6KA 10A 1K CTİPİ
605686 E XG OTO.SİG 6KA 16A 1K CTİPİ
605687 E XG OTO.SİG 6KA 20A 1K CTİPİ
605688 E XG OTO.SİG 6KA 25A 1K CTİPİ
605702 E 1K XG 6KA 230/400V D TIPI 1A
605703 E 1K XG 6KA 230/400V D TIPI 2A
605704 E 1K XG 6KA 230/400V D TIPI 3A
605705 E 1K XG 6KA 230/400V D TIPI 4A
605706 E XG OTO.SİG 6KA 6A 1K DTİPİ
605708 E XG OTO.SİG 6KA 10A 1K DTİPİ
605710 E XG OTO.SİG 6KA 16A 1K DTİPİ
605711 E XG OTO.SİG 6KA 20A 1K DTİPİ
605712 E XG OTO.SİG 6KA 25A 1K DTİPİ
605713 E XG OTO.SİG 6KA 32A 1K DTİPİ
605714 E XG OTO.SİG 6KA 40A 1K DTİPİ
605715 E XG OTO.SİG 6KA 50A 1K DTİPİ
605716 E XG OTO.SİG 6KA 63A 1K DTİPİ
605726 E XG OTO.SİG 6KA 6A 2K DTİPİ
605728 E XG OTO.SİG 6KA 10A 2K DTİPİ
605730 E XG OTO.SİG 6KA 16A 2K DTİPİ
605731 E XG OTO.SİG 6KA 20A 2K DTİPİ
605732 E XG OTO.SİG 6KA 25A 2K DTİPİ
605733 E XG OTO.SİG 6KA 32A 2K DTİPİ
605746 E XG OTO.SİG 6KA 6A 3K DTİPİ
605748 E XG OTO.SİG 6KA 10A 3K DTİPİ
605750 E XG OTO.SİG 6KA 16A 3K DTİPİ
605751 E XG OTO.SİG 6KA 20A 3K DTİPİ
605752 E XG OTO.SİG 6KA 25A 3K DTİPİ
605753 E XG OTO.SİG 6KA 32A 3K DTİPİ
605754 E XG OTO.SİG 6KA 40A 3K DTİPİ
605755 E XG OTO.SİG 6KA 50A 3K DTİPİ
605756 E XG OTO.SİG 6KA 63A 3K DTİPİ
605766 E XG OTO.SİG 6KA 6A 4K DTİPİ
605768 E XG OTO.SİG 6KA 10A 4K DTİPİ
605770 E XG OTO.SİG 6KA 16A 4K DTİPİ
605771 E XG OTO.SİG 6KA 20A 4K DTİPİ
24.01.2014
Amb
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
12
12
12
12
12
1
1
1
1
1
12
12
12
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
85,70 TL
85,70 TL
85,70 TL
85,70 TL
85,70 TL
94,50 TL
113,00 TL
145,00 TL
158,00 TL
18,00 TL
18,00 TL
18,00 TL
18,00 TL
13,60 TL
13,60 TL
13,60 TL
13,60 TL
13,60 TL
22,60 TL
22,60 TL
22,60 TL
22,60 TL
19,30 TL
19,00 TL
19,00 TL
19,00 TL
19,00 TL
19,50 TL
45,40 TL
49,70 TL
54,00 TL
57,40 TL
57,00 TL
57,00 TL
57,00 TL
57,00 TL
57,70 TL
81,70 TL
81,10 TL
81,10 TL
81,10 TL
81,10 TL
83,10 TL
197,00 TL
217,00 TL
233,00 TL
112,00 TL
111,00 TL
111,00 TL
111,00 TL
86
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
605772 E XG OTO.SİG 6KA 25A 4K DTİPİ
605773 E XG OTO.SİG 6KA 32A 4K DTİPİ
605802 L XS OTO.SİG 4.5KA 1A 1K BTİPİ
605803 L XS OTO.SİG 4.5KA 2A 1K BTİPİ
605804 L XS OTO.SİG 4.5KA 3A 1K BTİPİ
605805 L XS OTO.SİG 4.5KA 4A 1K BTİPİ
605842 L XS OTO.SİG 4.5KA 1A 3K BTİPİ
605843 L XS OTO.SİG 4.5KA 2A 3K BTİPİ
605844 L XS OTO.SİG 4.5KA 3A 3K BTİPİ
605845 L XS OTO.SİG 4.5KA 4A 3K BTİPİ
606170 L XS OTO.SİG 4.5KA 6A 1K BTİPİ
606171 L XS OTO.SİG 4.5KA 10A 1K BTİPİ
606172 L XS OTO.SİG 4.5KA 16A 1K BTİPİ
606173 L XS OTO.SİG 4.5KA 20A 1K BTİPİ
606174 L XS OTO.SİG 4.5KA 25A 1K BTİPİ
606175 L XS OTO.SİG 4.5KA 32A 1K BTİPİ
606176 L XS OTO.SİG 4.5KA 40A 1K BTİPİ
606177 L XS OTO.SİG 4.5KA 50A 1K BTİPİ
606178 L XS OTO.SİG 4.5KA 63A 1K BTİPİ
606190 L XS OTO.SİG 4.5KA 6A 3K BTİPİ
606191 L XS OTO.SİG 4.5KA 10A 3K BTİPİ
606192 L XS OTO.SİG 4.5KA 16A 3K BTİPİ
606193 L XS OTO.SİG 4.5KA 20A 3K BTİPİ
606194 L XS OTO.SİG 4.5KA 25A 3K BTİPİ
606195 L XS OTO.SİG 4.5KA 32A 3K BTİPİ
606196 L XS OTO.SİG 4.5KA 40A 3K BTİPİ
606197 L XS OTO.SİG 4.5KA 50A 3K BTİPİ
606198 L XS OTO.SİG 4.5KA 63A 3K BTİPİ
621080 E NX S.ÜSTÜ KOFRA 8MOD.SAYD.KAPI
621081 E NX S.ÜSTÜ KOFRA 8MOD.BEYAZKAPI
621082 E NX S.ÜSTÜ KOFRA 12MOD.SYD.KAPI
621083 E NX S.ÜSTÜ KOFRA 12MOD.BYZ.KAPI
621084 E NX S.ÜSTÜ KOFRA 24MOD.SYD.KAPI
621085 E NX S.ÜSTÜ KOFRA 24MOD.BYZ.KAPI
621086 E NX S.ÜSTÜ KOFRA 36MOD.SYD.KAPI
621087 E NX S.ÜSTÜ KOFRA 36MOD.BYZ.KAPI
629000 E KARYUM 0-1MONOFAZE PAKO 10A
629001 E KARYUM 0-1TRİFAZE PAKO 10A
629002 E KARYUM 0-1-2MONOFAZE PAKO 10A
629003 E KARYUM 0-1-2-3MONOFAZE PAKO10A
629006 E KARYUM 1-0-2M.FAZE KUT DEĞ.10A
629007 E KARYUM 0-1 İKİ FAZLI PAKO 10A
629008 E KARYUM1-0-2İKİFAZLI KUT.DEĞ10A
629009 E KARYUM 1-0-2 T.FAZE KUT.DEĞ10A
629010 E KARYUM V.METRE KOMÜT.7POZLU10A
629011 E KARYUM V.METRE KOMÜT.4POZLU10A
629012 E KARYUM0-1-2ÇİFTDEVİRLİ MOT.10A
629013 E KARYUM 1-0-2 KONTAKTÖR KUM.10A
629014 E KARYUM AMPERMETRE KOMÜTATÖ.10A
629017 E KARYUM1-0-2ÇİFTDEVİRLİ MOT.10A
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
20
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
111,00 TL
115,00 TL
17,00 TL
17,00 TL
17,00 TL
17,00 TL
57,50 TL
57,50 TL
57,50 TL
57,50 TL
11,40 TL
9,45 TL
9,45 TL
9,45 TL
9,45 TL
12,50 TL
14,40 TL
15,70 TL
16,90 TL
50,50 TL
45,50 TL
45,50 TL
45,50 TL
45,50 TL
53,00 TL
57,30 TL
62,10 TL
67,10 TL
109,00 TL
109,00 TL
120,00 TL
120,00 TL
186,00 TL
186,00 TL
255,00 TL
255,00 TL
17,80 TL
25,40 TL
27,80 TL
31,60 TL
28,00 TL
21,80 TL
31,60 TL
39,50 TL
45,60 TL
35,40 TL
52,60 TL
43,40 TL
51,70 TL
52,60 TL
87
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
629020 E KARYUM 0-1MONOFAZE PAKO 16A
629021 E KARYUM 0-1TRİFAZE PAKO 16A
629023 E KARYUM 0-1-2-3MONOFAZE PAKO16A
629024 E KARYUM 0-1-2-3-4M.FAZE PAKO16A
629025 E KARYUM0-1-2-3-4-5M.FAZEPAKO16A
629026 E KARYUM 1-0-2M.FAZE KUT DEĞ.16A
629027 E KARYUM 0-1 İKİ FAZLI PAKO 16A
629029 E KARYUM 1-0-2 T.FAZE KUT.DEĞ16A
629030 E KARYUM V.METRE KOMÜT.7POZLU16A
629032 E KARYUM0-1-2ÇİFTDEVİRLİ MOT.16A
629033 E KARYUM 1-0-2 KONTAKTÖR KUM.16A
629034 E KARYUM AMPERMETRE KOMÜTATÖ.16A
629035 E KARYUM YILDIZ-ÜÇGEN PAKO 16A
629036 E KARYM1-0-2T.FAZE ENVER.PAKO16A
629037 E KARYUM1-0-2ÇİFTDEVİRLİ MOT.16A
629038 E KARYUM1-0-2İKİFAZLI KUT.DEĞ16A
629040 E KARYUM 0-1MONOFAZE PAKO 25A
629041 E KARYUM 0-1TRİFAZE PAKO 25A
629043 E KARYUM 0-1-2-3MONOFAZE PAKO25A
629045 E KARYUM0-1-2-3-4-5M.FAZEPAKO25A
629046 E KARYUM 1-0-2M.FAZE KUT DEĞ.25A
629047 E KARYUM 0-1 İKİ FAZLI PAKO 25A
629049 E KARYUM 1-0-2 T.FAZE KUT.DEĞ25A
629052 E KARYUM0-1-2ÇİFTDEVİRLİ MOT.25A
629055 E KARYUM YILDIZ-ÜÇGEN PAKO 25A
629056 E KARYM1-0-2T.FAZE ENVER.PAKO25A
629057 E KARYUM1-0-2ÇİFTDEVİRLİ MOT.25A
629058 E KARYUM1-0-2İKİFAZLI KUT.DEĞ25A
629060 E KARYUM 0-1MONOFAZE PAKO 32A
629061 E KARYUM 0-1TRİFAZE PAKO 32A
629063 E KARYUM 0-1-2-3MONOFAZE PAKO32A
629065 E KARYUM YILDIZ-ÜÇGEN PAKO 32A
629066 E KARYM1-0-2T.FAZE ENVER.PAKO32A
629068 E KARYUM1-0-2İKİFAZLI KUT.DEĞ32A
629069 E KARYUM 1-0-2 T.FAZE KUT.DEĞ32A
629070 E KARYUM 0-1MONOFAZE PAKO 63A
629071 E KARYUM 0-1TRİFAZE PAKO 63A
629073 E KARYUM 0-1-2-3MONOFAZE PAKO63A
629075 E KARYUM YILDIZ-ÜÇGEN PAKO 63A
629078 E KARYUM1-0-2İKİFAZLI KUT.DEĞ63A
629079 E KARYUM 1-0-2 T.FAZE KUT.DEĞ63A
629080 E KARYUM 10-16A İÇİN ANAH.KİLİT
629081 E KARYUM 0-1TRİFAZE PAKO 200A
629084 E KARYM1-0-2İKİFAZLI KUT.DEĞ100A
629085 E KARYUM 0-1TRİFAZE PAKO 100A
629086 E KARYM 0-1T.FAZE NOTRLÜPAKO125A
629087 E TEK KATLI PAKO İÇİN IP55 KUTU
629088 E ÇİFT KATLI PAKO İÇİN IP55 KUTU
629089 E 10-32A ARASI BACO ETK.TASIYICI
629090 E 63-200A ARASIPAKOETİKET TAŞICI
24.01.2014
Amb
20
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
20
1
1
1
1
1
20
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
Fiyat TL
24,00 TL
30,80 TL
34,00 TL
41,40 TL
46,30 TL
29,80 TL
25,40 TL
46,00 TL
51,70 TL
63,60 TL
47,40 TL
54,50 TL
58,70 TL
45,60 TL
66,40 TL
36,50 TL
28,20 TL
37,30 TL
47,00 TL
63,40 TL
36,10 TL
34,00 TL
63,60 TL
88,40 TL
80,30 TL
56,20 TL
85,80 TL
45,20 TL
39,30 TL
58,30 TL
65,80 TL
120,00 TL
76,40 TL
64,60 TL
91,70 TL
65,30 TL
89,30 TL
93,70 TL
190,00 TL
106,00 TL
136,00 TL
88,30 TL
342,00 TL
207,00 TL
164,00 TL
224,00 TL
35,60 TL
44,60 TL
18,00 TL
18,00 TL
88
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
629091 E KARYUM 0-1TRİFAZE PAKO 160A
629095 E KARYUM 0-1MONOFAZE PAKO 125A
636000 E LİNA25 GRİ KANAL 25X25MM
636001 E LİNA25 GRİ KANAL 25X40MM
636002 E LİNA25 GRİ KANAL 25X60MM
636005 E LİNA25 GRİ KANAL 40x25MM
636006 E LİNA25 GRİ KANAL 40x40MM
636007 E LİNA25 GRİ KANAL 40X60MM
636008 E LİNA25 GRİ KANAL 40x80MM
636009 E LİNA25 GRİ KANAL 40x100MM
636011 E LİNA25 GRİ KANAL 60x40MM
636012 E LİNA25 GRİ KANAL 60X60MM
636013 E LİNA25 GRİ KANAL 60X80MM
636014 E LİNA25 GRİ KANAL 60X100MM
636016 E LİNA25 GRİ KANAL 80X60MM
636017 E LİNA25 GRİ KANAL 80X80MM
636018 E LİNA25 GRİ KANAL 80X100MM
636022 E LİNA25 GRİ KANAL 100X100MM
636025 E LİNA25 GRİ KANAL 120X80MM
638000 E KAPAK BIRLESTIRME PARCASI 45MM
638001 E KAPAK BIRLESTIRME PARCASI 75MM
638002 E DLP ICIN 2 MOD KAIDE 75 MM
638003 E DLP ICIN 4 MOD KAIDE 75 MM
638004 E DLP ICIN 6 MOD KAIDE 75 MM
638008 E BASIT ARA BOLME 50 MM
638020 E DLP KAIDESIZ MONTAJ 50X85
638021 E IC KOSE 50X85
638022 E DIS KOSE 50X85
638023 E 90°DEGISKEN DIRSEK 50X85
638024 E DLP T DIRSEK 50X85
638025 E SONLANDIRMA KAPAGI 50X85
638026 E KANAL BIRLESTIRME PARCASI 50X8
638030 E DLP KAIDESIZ MONTAJ 50X100
638031 E IC KOSE 50X100
638032 E DIS KOSE 50X100
638033 E 90°DEGISKEN DIRSEK 50X100
638034 E DLP T DIRSEK 50X100
638035 E SONLANDIRMA KAPAGI 50X100
638036 E KANAL BIRLESTIRME PARCASI 50X1
638038 E DLP 50X100
638040 E DLP KAIDESIZ MONTAJ 50X130
638041 E IC KOSE 50X130
638042 E DIS KOSE 50X130
638043 E 90°DEGISKEN DIRSEK 50X130
638044 E DLP T DIRSEK 50X130
638045 E SONLANDIRMA KAPAGI 50X130
638046 E KANAL BIRLESTIRME PARCASI 50X1
650331 E 2X3 MOD.PLST.YUVA DOSEME BUATI
650390 E DÖŞEME PRİZİ İÇİN S.ALTI KASA
653570 E TOP.ODA BLK 6XŞEB+6ÇIK SWİTCH
24.01.2014
Amb
1
1
60
56
56
56
48
48
40
24
32
32
32
24
24
24
20
16
16
10
50
10
5
5
32
20
10
10
10
5
10
10
12
10
10
10
5
10
10
12
12
8
8
4
5
10
10
1
1
1
Fiyat TL
248,00 TL
123,00 TL
12,30 TL
13,80 TL
22,90 TL
16,50 TL
18,30 TL
23,80 TL
34,30 TL
39,20 TL
27,10 TL
31,10 TL
40,30 TL
49,10 TL
41,20 TL
50,20 TL
57,50 TL
66,20 TL
70,20 TL
2,59 TL
3,10 TL
6,19 TL
9,26 TL
17,30 TL
6,19 TL
20,60 TL
8,25 TL
8,25 TL
10,30 TL
19,70 TL
3,10 TL
3,10 TL
24,00 TL
8,70 TL
8,70 TL
10,80 TL
22,40 TL
2,76 TL
1,90 TL
18,60 TL
34,80 TL
14,60 TL
14,60 TL
20,80 TL
31,00 TL
5,16 TL
5,16 TL
29,90 TL
13,60 TL
2.330,00 TL
89
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
653574 E TOPLANTI MASASI BLOK 8XŞEBEKE
653575 E TOP.MASABLOK 8XŞEB.6ÇIK.SWİTCH
660865 E SOLA ÇIKIŞ ETİKETİ 310X112MM
660866 E SAĞA ÇIKIŞ ETİKETİ 310X112MM
660867 E AŞAĞI ÇIKIŞ ETİKETİ 310X112MM
660868 E KAPI VESOLAOK ETİKET310X112MM
660869 E SOLDAMERDİVEN ETİKET310X112MM
660874 E EXİT ETİKET 310X112MM
660875 E YANGIN SÖNDÜ.ETİKET 310X112MM
660876 E YANGIN SÖND.HORT ETİ.310X112MM
660901 E LİPSO KENAR IŞIKSIZ IP44-MAVİ
660902 E LİPSO KENAR IŞIKSIZ IP44-BEYAZ
660905 E LİPSO KENAR IŞIKSIZ IP44-AMBER
660911 E LİPSO KENAR IŞIKLI IP44-MAVİ
660912 E LİPSO KENAR IŞIKLI IP44-BEYAZ
660913 E LİPSO KENAR IŞIKLI IP44-KIRMI
660914 E LİPSO KENAR IŞIKLI IP44-YEŞİL
660915 E LİPSO KENAR IŞIKLI IP44-AMBER
660941 E LİPSO S.ALTI MONTAJ BUATI
660942 E LİPSO 60/65 MM. BUAT ICIN ADAP
660943 E LIPSO ALCIPAN ADAPTOR
660944 E LİPSO 68MM. YUVARLAK ÇERÇEVE
660945 E LİPSO 68 X 68 MM. KARE ÇERÇEVE
660951 E LİPSO LEDLİ K.IŞIKSIZ IP44MAVİ
660952 E LİPSO LEDLİ K.IŞIKSIZ IP44BYAZ
660953 E LİPSO LEDLİ K.IŞIKLI IP44MAVİ
660954 E LİPSO LEDLİ K.IŞIKLI IP44BYAZ
664070 E DÖNÜŞ.SETİ T5HARİÇ 16-18W 3SA
664071 E DÖNÜŞ.SETİ T5HARİÇ 21-36W 3SA
664072 E DÖNÜŞ.SETİ T5HARİÇ 38-58W 3SA
664075 E DÖNÜŞ.SETİ T5HARİÇ 16-18W 1SA
664076 E DÖNÜŞ.SETİ T5HARİÇ 21-36W 1SA
664077 E DÖNÜŞ.SETİ T5HARİÇ 38-58W 1SA
664078 E DÖNÜŞ.SETİ T5 İÇİN 24W 1SAAT
664079 E DÖNÜŞ.SETİ T5 İÇİN 54W 1SAAT
674420 E SİSTEM ARMADA UPS PRİZİ 16A
674427 E DLP İÇİN 2X2P+T UPSPRİZ KIRMIZ
674429 E DLP İÇİN 3X2P+T UPSPRİZ KIRMIZ
694621 L TOP.GRUPPR.3LU ANAH.1,5 M
694622 L GRUP PRIZ ANAHTARLI 3X2P+T 3M
694624 L GRUP PRIZ ANAHTARLI 3X2P+T
694626 L TOP.GRUPPR.4LU ANAH.1,5 M
694627 L TOP.GRUPPR.4LU ANAH.3M
694629 L TOP.GRUPPR.4LU ANAH. KABLOSUZ
694631 L TOP.GRUPPR.5LI ANAH.1,5 M
694632 L GRUP PRIZ ANAHTARLI 5X2P+T 3M
694634 L GRUP PRIZ ANAHTARLI 5X2P+T
694636 L TOP.GRUPPR.6LI ANAH.1,5 M
694637 L GRUP PRIZ ANAHTARLI 6X2P+T 3M
694639 L GRUP PRIZ ANAHTARLI 6X2P+T
24.01.2014
Amb
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Fiyat TL
1.170,00 TL
3.580,00 TL
9,28 TL
9,28 TL
9,28 TL
9,28 TL
9,28 TL
9,28 TL
9,28 TL
9,28 TL
223,00 TL
273,00 TL
215,00 TL
242,00 TL
273,00 TL
215,00 TL
249,00 TL
215,00 TL
10,70 TL
59,20 TL
23,10 TL
34,40 TL
38,40 TL
209,00 TL
215,00 TL
209,00 TL
215,00 TL
405,00 TL
433,00 TL
461,00 TL
335,00 TL
362,00 TL
391,00 TL
434,00 TL
476,00 TL
22,50 TL
48,30 TL
63,30 TL
62,50 TL
69,30 TL
48,10 TL
66,80 TL
75,50 TL
52,10 TL
75,00 TL
81,80 TL
57,10 TL
89,20 TL
99,80 TL
69,30 TL
90
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
694641 L T.GRUPPR.4LU ANH.YUK.GOS.1,5M
694643 L GRUP PRIZ YUK.GOSTER.4X2P+T 3M
694646 L T.GRUPPR.6LI ANH.YUK.GOS.1,5M
694647 L GRUP PRIZ YUK.GOSTER.6X2P+T 3M
694651 L T.GRUPPR.4LU AN.PARAFUDRLU1,5M
694656 L GRUPPRİZ PARAFUDRLU6X2P+T 1.5M
695001 L GRUP PRIZ STANDART 3X2P+T 1,5M
695002 L GRUP PRIZ STANDART 3X2P+T 3M
695003 L GRUP PRIZ STANDART 3X2P+T 5M
695004 L GRUP PRIZ STANDART 3X2P+T
695006 L TOPRAKLI GRUP PRIZ 4 LU 1,5M
695007 L TOPRAKLI GRUP PRIZ 4 LU 3M
695008 L TOPR.GRUP PR.4LU 5M
695009 L TOPRAKLI GRUP PRIZ 4 LU KABLSZ
695011 L TOPR.GRUP PR.5LI 1,5M
695012 L GRUP PRIZ STANDART 5X2P+T 3M
695013 L GRUP PRIZ STANDART 5X2P+T 5M
695014 L GRUP PRIZ STANDART 5X2P+T
695016 L TOPRAK.GRUP PR.6LI 1,5 M
695017 L GRUP PRIZ STANDART 6X2P+T 3M
695018 L GRUP PRIZ STANDART 6X2P+T 5M
695019 L GRUP PRIZ STANDART 6X2P+T
699811 E GUNLUK PROGRAM.FİŞLİ ZAMAN SA.
699812 E HAFTAL.PROGRAM.FİŞLİ ZAMAN SA.
767100 S Salbei anahtar, 10 AX, beyaz
767101 S Salbei vavien, 10 AX, beyaz
767102 S Salbei kom vavien, beyaz
767103 S Salbei üçlü anahtar, beyaz
767104 S Salbei permutatör, beyaz
767105 S Salbei liht butonu,6A, beyaz
767106 S Salbei komütatör, beyaz
767108 S Salbei ışıklı vavien, beyaz
767109 S Salbei panjur/stor anah, beyaz
767110 S Salbei dimmer 400W, beyaz
767111 S Salbei energy saver, beyaz
767114 S Salbei topraklı priz, beyaz
767115 S Salbei ç. kor.topr priz, beyaz
767116 S Salbei ikili topr priz, beyaz
767117 S Salbei fr std topr priz, beyaz
767118 S Salbei kapaklı topr priz,beyaz
767120 S Salbei kablo çıkışı, beyaz
767121 S Salbei boşluk kapağı, beyaz
767122 S Salbei Tv priz,geçişli10dB,byz
767123 S Salbei Tv priz,geçişli15dB,byz
767124 S Salbei Tv priz,geçişli20dB,byz
767125 S Salbei Tv prizi, F tipi, beyaz
767126 S Salbei Tv priz,sonlu,5dB,byz
767127 S Salbei Tv/SAT geçişli, beyaz
767128 S Salbei TV/SAT sonlu, beyaz
767129 S Salbei RJ11, 1 çıkış, beyaz
24.01.2014
Amb
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
10
5
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Fiyat TL
131,00 TL
139,00 TL
166,00 TL
176,00 TL
152,00 TL
211,00 TL
29,00 TL
33,60 TL
41,50 TL
15,80 TL
33,00 TL
40,90 TL
49,10 TL
18,10 TL
37,00 TL
45,70 TL
55,20 TL
20,00 TL
42,70 TL
49,20 TL
59,20 TL
25,40 TL
85,50 TL
90,00 TL
5,76 TL
7,41 TL
10,20 TL
10,10 TL
10,40 TL
6,73 TL
7,41 TL
11,40 TL
14,50 TL
47,30 TL
73,70 TL
7,35 TL
9,60 TL
10,20 TL
9,22 TL
10,70 TL
6,95 TL
5,76 TL
12,00 TL
12,00 TL
12,00 TL
17,20 TL
12,00 TL
43,30 TL
43,30 TL
8,80 TL
91
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
767130 S Salbei RJ11, 2 çıkış, beyaz
767138 L Salbei RJ45 cat5 UTP, beyaz
767139 L Salbei RJ45 cat6 UTP, beyaz
767140 L Salbei 2xRJ45 cat6 UTP, beyaz
767147 S Salbei sıvaüstü kasa, byz
767148 S Salbei ikili sıvaüstü kasa,byz
767200 S Salbei anahtar, 10 AX, alü
767201 S Salbei vavien, 10 AX, alü
767202 S Salbei kom vavien, alü
767203 S Salbei üçlü anahtar, alü
767204 S Salbei permutatör, alü
767205 S Salbei liht butonu,6A, alü
767206 S Salbei komütatör, alü
767208 S Salbei ışıklı vavien, alü
767209 S Salbei panjur/stor anah, alü
767210 S Salbei dimmer 400W, alü
767211 S Salbei energy saver, alü
767214 S Salbei topraklı priz, alü
767215 S Salbei ç. kor.topr priz, alü
767216 S Salbei ikili topr priz, alü
767217 S Salbei fr std topr priz, alü
767218 S Salbei kapaklı topr priz, alü
767220 S Salbei kablo çıkışı, alü
767221 S Salbei boşluk kapağı, alü
767222 S Salbei Tv priz,geçişli10dB,alü
767223 S Salbei Tv priz,geçişli15dB,alü
767224 S Salbei Tv priz,geçişli20dB,alü
767225 S Salbei Tv priz, F tipi, alü
767226 S Salbei Tv priz,sonlu,5dB,alü
767227 S Salbei Tv/SAT geçişli, alü
767228 S Salbei TV/SAT sonlu, alü
767229 S Salbei RJ11, 1 çıkış, alü
767230 S Salbei RJ11, 2 çıkış, alü
767238 L Salbei RJ45 cat5 UTP, alü
767239 L Salbei RJ45 cat6 UTP, alü
767240 L Salbei 2xRJ45 cat6 UTP, alü
767300 S Salbei anahtar, 10 AX, antrasit
767301 S Salbei vavien, 10 AX, antrasit
767302 S Salbei kom vavien, antrasit
767303 S Salbei üçlü anahtar, antrasit
767304 S Salbei permutatör, antrasit
767305 S Salbei liht butonu,6A, antrasit
767306 S Salbei komütatör, antrasit
767308 S Salbei ışıklı vavien, antrasit
767309 S Salbei panjur/stor anah, antrasit
767310 S Salbei dimmer 400W, antrasit
767311 S Salbei energy saver, antrasit
767314 S Salbei topraklı priz, antrasit
767315 S Salbei ç. kor.topr priz, antrasit
767316 S Salbei ikili topr priz, antrasit
24.01.2014
Amb
10
10
10
10
10
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
10
10
10
Fiyat TL
14,50 TL
21,20 TL
26,50 TL
51,30 TL
6,50 TL
11,60 TL
6,69 TL
8,56 TL
11,80 TL
11,60 TL
12,10 TL
7,82 TL
8,56 TL
13,30 TL
16,80 TL
54,40 TL
84,70 TL
8,49 TL
11,20 TL
11,90 TL
10,80 TL
12,40 TL
8,10 TL
6,69 TL
13,90 TL
13,90 TL
13,90 TL
19,70 TL
13,90 TL
49,80 TL
49,80 TL
10,20 TL
16,80 TL
24,40 TL
30,60 TL
59,10 TL
6,69 TL
8,56 TL
11,80 TL
11,60 TL
12,10 TL
7,82 TL
8,56 TL
13,30 TL
16,80 TL
54,40 TL
84,70 TL
8,49 TL
11,20 TL
11,90 TL
92
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
767317 S Salbei fr std topr priz, antrasit
767318 S Salbei kapaklı topr priz,antrasit
767320 S Salbei kablo çıkışı, antrasit
767321 S Salbei boşluk kapağı, antrasit
767322 S Salbei Tv priz,geçişli10dB,antrasit
767323 S Salbei Tv priz,geçişli15dB,antrasit
767324 S Salbei Tv priz,geçişli20dB,antrasit
767325 S Salbei Tv priz, F tipi, antrasit
767326 S Salbei Tv priz,sonlu,5dB,antrasit
767327 S Salbei Tv/SAT geçişli, antrasit
767328 S Salbei TV/SAT sonlu, antrasit
767329 S Salbei RJ11, 1 çıkış, antrasit
767330 S Salbei RJ11, 2 çıkış, antrasit
767331 S Salbei beyaz çerçeve
767332 S Salbei 2li beyaz çerçeve
767333 S Salbei 3lü beyaz çerçeve
767334 S Salbei 4lü beyaz çerçeve
767335 S Salbei 5li beyaz çerçeve
767336 S Salbei IP44 tekli beyaz çerç
767338 L Salbei RJ45 cat5 UTP, antrasit
767339 L Salbei RJ45 cat6 UTP, antrasit
767340 L Salbei 2xRJ45 cat6 UTP, antrasit
767341 S Salbei bej çerçeve
767342 S Salbei 2li bej çerçeve
767343 S Salbei 3lü bej çerçeve
767344 S Salbei 4lü bej çerçeve
767345 S Salbei 5li bej çerçeve
767346 S Salbei IP44 tekli bej çerç
767351 S Salbei alüminyum çerçeve
767352 S Salbei 2li alüminyum çerçeve
767353 S Salbei 3lü alüminyum çerçeve
767354 S Salbei 4lü alüminyum çerçeve
767355 S Salbei 5li alüminyum çerçeve
767361 S Salbei antrasit çerçeve
767362 S Salbei 2li antrasit çerçeve
767363 S Salbei 3lü antrasit çerçeve
767364 S Salbei 4lü antrasit çerçeve
767365 S Salbei 5li antrasit çerçeve
767371 S Salbei şampanya çerçeve
767372 S Salbei 2li şampanya çerçeve
767373 S Salbei 3lü şampanya çerçeve
767374 S Salbei 4lü şampanya çerçeve
767375 S Salbei 5li şampanya çerçeve
767381 S Salbei ahşap çerçeve
767382 S Salbei 2li ahşap çerçeve
767383 S Salbei 3lü ahşap çerçeve
767384 S Salbei 4lü ahşap çerçeve
767385 S Salbei 5li ahşap çerçeve
767400 S Salbei anahtar, 10 AX, bej
767401 S Salbei vavien, 10 AX, bej
24.01.2014
Amb
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
1
1
10
10
10
10
10
5
5
1
1
10
10
5
5
1
1
10
5
5
1
1
10
5
5
1
1
10
5
5
1
1
10
10
Fiyat TL
10,80 TL
12,40 TL
8,10 TL
6,69 TL
13,90 TL
13,90 TL
13,90 TL
19,70 TL
13,90 TL
49,80 TL
49,80 TL
10,20 TL
16,80 TL
1,44 TL
4,77 TL
6,12 TL
7,24 TL
9,53 TL
11,40 TL
24,40 TL
30,60 TL
59,10 TL
1,44 TL
4,77 TL
6,12 TL
7,24 TL
9,53 TL
11,40 TL
5,73 TL
9,53 TL
11,60 TL
15,40 TL
19,20 TL
5,73 TL
9,53 TL
11,60 TL
15,40 TL
19,20 TL
5,73 TL
9,53 TL
11,60 TL
15,40 TL
19,20 TL
7,63 TL
12,70 TL
15,70 TL
20,40 TL
26,80 TL
5,76 TL
7,41 TL
93
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
767402 S Salbei kom vavien, bej
767403 S Salbei üçlü anahtar, bej
767404 S Salbei permutatör, bej
767405 S Salbei liht butonu,6A, bej
767406 S Salbei komütatör, bej
767407 S Salbei etiketli liht butonu
767408 S Salbei ışıklı vavien, bej
767409 S Salbei panjur/stor anah, bej
767410 S Salbei dimmer 400W, bej
767411 S Salbei energy saver, bej
767414 S Salbei topraklı priz, bej
767415 S Salbei ç. kor.topr priz, bej
767416 S Salbei ikili topr priz, bej
767417 S Salbei fr std topr priz, bej
767418 S Salbei kapaklı topr priz, bej
767420 S Salbei kablo çıkışı, bej
767421 S Salbei boşluk kapağı, bej
767422 S Salbei Tv priz,geçişli10dB,bej
767423 S Salbei Tv priz,geçişli15dB,bej
767424 S Salbei Tv priz,geçişli20dB,bej
767425 S Salbei Tv priz, F tipi, bej
767426 S Salbei Tv priz,sonlu,5dB,bej
767427 S Salbei Tv/SAT geçişli, bej
767428 S Salbei TV/SAT sonlu, bej
767429 S Salbei RJ11, 1 çıkış, bej
767430 S Salbei RJ11, 2 çıkış, bej
767438 L Salbei RJ45 cat5 UTP, bej
767439 L Salbei RJ45 cat6 UTP, bej
767440 L Salbei 2xRJ45 cat6 UTP, bej
767447 S Salbei sıvaüstü kasa, bej
767448 S Salbei ikili sıvaüstü kasa,bej
770001 L VALENA YATAY TEKLİÇERCEVE FÜME
770002 L VALENA YATAY İKİLİÇERCEVE FÜME
770003 L VALENA YATAY ÜÇLÜÇERCEVE FÜME
770004 L VALENAYATAY DÖRTLÜÇERCEVE FÜME
770005 L VALENA YATAY BEŞLİÇERCEVE FÜME
770006 L VALENA DİKEY İKİLİÇERCEVE FÜME
770007 L VALENA DİKEY ÜÇLÜ ÇERCEVE FÜME
770008 L VALENA DİKEY DÖRTLÜÇERCEVE FÜM
770011 L VALENA YATAY TEKLİÇERC.KİREMİT
770012 L VALENA YATAY İKİLİÇERC.KİREMİT
770013 L VALENA YATAY ÜÇLÜÇERC.KİREMİT
770014 L VALENA YATAYDÖRTLÜÇERC.KİREMİT
770015 L VALENA YATAY BEŞLİÇERC.KİREMİT
770016 L VALENA DİKEY İKİLİÇERC.KİREMİT
770017 L VALENA DİKEY ÜÇLÜÇERC.KİREMİT
770018 L VALENA DİKEYDÖRTLÜÇERC.KİREMİT
770021 L VALENA YATAY TEKLİÇERCEVE. KİL
770022 L VALENA YATAY İKİLİÇERCEVE. KİL
770023 L VALENA YATAY ÜÇLÜÇERCEVE. KİL
24.01.2014
Amb
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
10
10
2
1
1
10
2
1
10
10
2
1
1
10
2
1
10
10
2
Fiyat TL
10,20 TL
10,10 TL
10,40 TL
6,73 TL
7,41 TL
11,80 TL
11,40 TL
14,50 TL
47,30 TL
73,70 TL
7,35 TL
9,60 TL
10,20 TL
9,22 TL
10,70 TL
6,95 TL
5,76 TL
12,00 TL
12,00 TL
12,00 TL
17,20 TL
12,00 TL
43,30 TL
43,30 TL
8,80 TL
14,50 TL
21,20 TL
26,50 TL
51,30 TL
6,50 TL
11,60 TL
9,61 TL
17,80 TL
27,20 TL
43,30 TL
57,80 TL
17,80 TL
27,20 TL
43,30 TL
9,61 TL
17,80 TL
27,20 TL
43,30 TL
57,80 TL
17,80 TL
27,20 TL
43,30 TL
9,61 TL
17,80 TL
27,20 TL
94
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
770024 L VALENA YATAY DÖRTLÜÇERCEVE.KİL
770025 L VALENA YATAY BEŞLİÇERCEVE. KİL
770026 L VALENA DİKEY İKİLİÇERCEVE. KİL
770027 L VALENA DİKEY ÜÇLÜ ÇERCEVE. KİL
770028 L VALENA DİKEY DÖRTLÜÇERCEVE.KİL
770062 L VALENA DİM.400W HLJ FR&ELK BYZ
770065 L VALENA S.ALTI HOPARLÖR BEYAZ
770066 L VALENA MÜZ.Y.MER.ÜNİ+BES.BEYAZ
770067 L VALENA MÜZ.Y.YEREL KUMANDA BYZ
770068 L VALENA Y.KUM.İÇİN FM RADYO BYZ
770069 L VALENA FM RADYO 2X1W 16OHM GRİ
770070 L VALENA FM RADYO İÇİN HOP.GRİ
770071 L VALENA SIVA ALTI HOPARLÖR GRİ
770074 L VALENA DİM.600W AKR HLJ FR BYZ
770080 L VALENARJ11/RJ45 2LİCAT6UTP BYZ
770089 L HAREKET DEDEKTORU 1000W BEYAZ
770092 L VALENA İKİ KUT.ANAH.IP44 BEYAZ
770097 L VALENA PERMÜTATÖR IP 44, BEYAZ
770098 L VALENA KOM-VAVİEN IP44 BEYAZ
770099 L VALENA LİHT BUTONU IP44 BEYAZ
770101 L VALENA ANAHTAR ALÜMİNYUM 10A
770104 L VALENA JALUZİ KUM.ANAH.ALÜMİN.
770105 L VALENA KOMÜTATÖR ALÜMİNYUM 10A
770106 L VALENA VAVİEN ALÜMİNYUM 10A
770107 L VALENA PERMÜTATÖR ALÜMİN. 10A
770108 L VALENAKOMÜTATÖR-VAVİEN ALÜ.10A
770110 L VALENA IŞIKLI ANAH.ALÜMİN 10A
770112 L VALENA LİHT BUT.LAMBA SEMB.ALÜ
770113 L VALENALİHT IŞIKLILAMBASEMB.ALÜ
770114 L VALENAJALUZİ KUM.LİHT ANAH ALÜ
770115 L VALENAIŞIK ZİL B.ÇANSEMB.ALÜM.
770116 L VALENA PRİZ VİDALI ALÜMİNYUM
770119 L VALENA KORDONLIHT BUTONU ALÜM.
770120 L VALENA TOPRAKLI PRİZ ALÜMİNYUM
770121 L VALENA ÇOCUK EMN.TOP.PR.ALÜM.
770122 L VALENA KAPAKLI TOP.PRİZ. ALÜM.
770124 L VALENA 2'LI HOPARLÖR PR.ALÜM.
770126 L VALENA IŞIKLI VAVIEN ALÜMİNYUM
770127 L VALENA 2'Lİ VİDA BAĞ.PRİZ.ALÜM
770128 L VALENA IŞIKLI KOMÜTATÖR ALÜMİ.
770129 L VALENA TV PRİZ YILDIZ BAĞ.ALÜM
770130 L VALENA TVGEÇİŞLİSONLU BAĞ.ALÜM
770131 L VALENA TVPRİZ GEÇİŞLİ BAĞ.ALÜM
770135 L VALENATV-RD-SAT YILDIZBAĞ.ALÜM
770136 L VALENATV-RD-SATGEÇİŞSONLU.ALÜM
770137 L VALENA TV-RD-SAT GEÇİŞLİ. ALÜM
770138 L VALENA RJ11 4 KONTAK-1ÇIK. ALÜ
770139 L VALENA RJ11 4 KONTAK-2ÇIK. ALÜ
770141 L VALENA RJ45 ISDN 1 ÇIKIŞ ALÜM.
770142 L VALENA TV-RD ÖNPLAKA ALÜMİNYUM
24.01.2014
Amb
1
1
10
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
10
10
10
10
10
1
10
10
10
10
10
10
10
1
10
10
1
10
10
10
10
10
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Fiyat TL
43,30 TL
57,80 TL
17,80 TL
27,20 TL
43,30 TL
227,00 TL
99,70 TL
998,00 TL
588,00 TL
472,00 TL
423,00 TL
358,00 TL
109,00 TL
240,00 TL
73,80 TL
411,00 TL
39,90 TL
52,20 TL
52,20 TL
38,30 TL
19,80 TL
65,90 TL
27,50 TL
22,60 TL
37,80 TL
37,70 TL
36,90 TL
26,50 TL
39,00 TL
66,90 TL
39,00 TL
18,80 TL
60,80 TL
22,00 TL
25,30 TL
28,80 TL
109,00 TL
43,40 TL
38,00 TL
48,10 TL
48,40 TL
48,40 TL
54,50 TL
96,50 TL
96,50 TL
105,00 TL
39,30 TL
53,10 TL
86,90 TL
21,50 TL
95
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
770146 L VALENA BOŞLUK KAPAĞI ALÜMİNYUM
770147 L VALENA KABLO ÇIKIŞI ALÜMİNYUM
770151 L VALENA YATAY TEKLİ ÇERC.ALÜMİ.
770152 L VALENA YATAY İKİLİ ÇERC.ALÜMİN
770153 L VALENA YATAY ÜÇLÜ ÇERC.ALÜMİN
770154 L VALENA YATAYDÖRTLÜ ÇERC.ALÜMİN
770155 L VALENA YATAY BEŞLİ ÇERC.ALÜMİN
770156 L VALENA DİKEY İKİLİ ÇERC.ALÜMİN
770157 L VALENA DİKEY ÜÇLÜ ÇERC.ALÜMİN
770158 L VALENA DİKEYDÖRTLÜ ÇERC.ALÜMİN
770196 L VALENA UPS TOP PRİZ ALÜMİNYUM
770203 L VALENA IŞIKLI VAVİEN 16A ALÜ.
770205 L VALENA VAVİEN 16A ALÜMİNYUM
770213 L VALENA UYA.KOMÜTATÖR, ALÜMİN.
770228 L VALENA HAREKET DEDEK.ALÜM.320W
770230 L VALENA RJ45CAT5UTP- 1ÇIKIŞ ALÜ
770231 L VALENA RJ45CAT5UTP- 2ÇIKIŞ ALÜ
770234 L VALENA ENERGY SAVER, ALÜMİNYUM
770235 L VALENA GECİKME ENERGYSAVER,ALÜ
770246 L VALENA RJ45CAT6UTP- 1ÇIKIŞ ALÜ
770247 L VALENA RJ45CAT6UTP- 2ÇIKIŞ ALÜ
770262 L VALENA DİM.400W HLJ FR&ELK ALÜ
770266 L VALENA MÜZ.YAY.MER.ÜNİ+BES.ALÜ
770267 L VALENA MÜZ.Y.YEREL KUMANDA ALÜ
770268 L VALENA Y.KUM.İÇİN FM RADYO ALÜ
770274 L VALENA DİM.600W AKR HLJ FR ALÜ
770280 L VALENARJ11/RJ45 2LİCAT6UTP ALÜ
770351 L Tekli cerceve, Aluminyum/Gumus
770352 L Ikili cer.yat. Aluminyum/Gumus
770353 L Uclu cer.yat.Aluminyum/Gumus
770354 L Dortlu cer.yat.Aluminyum/Gumus
770355 L Besli cer.yat.Aluminyum/Gumus
770356 L Ikili cer.dik.Aluminyum/Gumus
770357 L Uclu cer.dik.Aluminyum/Gumus
770358 L Dortlu cer.dik.Aluminyum/Gumus
770361 L Tekli cerceve, Titanyum/ Dore
770362 L Ikili cer. yatay,Titanyum/Dore
770363 L Uclu cer. yatay,Titanyum/Dore
770364 L Dortlu cer.yatay,Titanyum/Dore
770365 L Besli cer.yatay,Titanyum/Dore
770366 L Ikili cer.dikey,Titanyum/Dore
770367 L Uclu cer.dikey,Titanyum/Dore
770368 L Dortlu cer.dikey,Titanyum/Dore
770371 L Tekli cer.koyu ahsap/Gumus
770372 L Ikili cer.yat.koyu ahsap/Gumus
770373 L Uclu cer.yat.koyu ahsap/Gumus
770374 L Dortlu cer.yat.koyuahsap/Gumus
770375 L Besli cer.yat.koyuahsap/Gumus
770376 L Ikili cer.dik.koyuahsap/Gumus
770377 L Uclu cer.dik.koyu ahsap/Gumus
24.01.2014
Amb
10
10
10
10
2
1
1
10
2
1
10
10
10
10
1
10
10
10
1
10
10
1
1
1
1
1
10
10
10
2
1
1
10
2
1
10
10
2
1
1
10
2
1
10
10
2
1
1
10
2
Fiyat TL
17,80 TL
39,90 TL
13,40 TL
23,80 TL
36,90 TL
59,00 TL
78,70 TL
23,80 TL
36,90 TL
59,00 TL
25,60 TL
67,50 TL
45,70 TL
70,60 TL
358,00 TL
51,50 TL
82,00 TL
95,80 TL
238,00 TL
65,90 TL
103,00 TL
261,00 TL
1.010,00 TL
676,00 TL
477,00 TL
277,00 TL
84,80 TL
17,90 TL
31,70 TL
49,20 TL
78,70 TL
105,00 TL
31,70 TL
49,20 TL
78,70 TL
17,90 TL
31,70 TL
49,20 TL
78,70 TL
105,00 TL
31,70 TL
49,20 TL
78,70 TL
24,20 TL
43,30 TL
67,40 TL
108,00 TL
148,00 TL
43,30 TL
67,40 TL
96
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
770378 L Dortlu cer.dik.koyuahsap/Gumus
770381 L Tekli cerceve, rustik ahsap
770382 L Ikili cer.yatay,rustik ahsap
770383 L Uclu cer.yatay,rustik ahsap
770384 L Dortlu cer.yatay,rustik ahsap
770385 L Besli cer.yatay,rustik ahsap
770386 L Ikili cer.dikey,rustik ahsap
770387 L Uclu cer.dikey,rustik ahsap
770388 L Dortlu cer.dikey,rustik ahsap
770391 L Tekli cerceve, siyah/ Gumus
770392 L Ikili cer.,yatay,siyah Gumus
770393 L Uclu cer.yatay,siyah/Gumus
770394 L Dortlu cer.yatay,siyah/Gumus
770395 L Besli cer.yatay,siyah/Gumus
770396 L Ikili cer.dikey,siyah/Gumus
770397 L Uclu cer.dikey,siyah/Gumus
770398 L Dortlu cer.dikey,siyah/Gumus
770481 L Tekli cerceve , inci
770482 L Ikili cerceve, yatay, inci
770483 L Uclu cerceve, yatay, inci
770484 L Dortlu cerceve, yatay, inci
770485 L Besli cerceve, yatay, inci
770486 L Ikili cerceve, dikey, inci
770487 L Uclu cerceve, dikey, inci
770488 L Dortlu cerceve, dikey, inci
770491 L Tekli cerceve , beyaz/ gumus
770492 L Ikili cer.yatay beyaz/gumus
770493 L Uclu cer.yatay beyaz/gumus
770494 L Dortlu cer.yatay beyaz/gumus
770495 L Besli cer.yatay beyaz/gumus
770496 L Ikili cer.dikey beyaz/gumus
770497 L Uclu cer.dikey beyaz/gumus
770498 L Dortlu cer.dikey beyaz/gumus
774103 L VALENA IŞIKLI VAVİEN 16A BEJ
774105 L VALENA VAVİEN 16A BEJ
774113 L VALENA UYARICI. KOMÜTATÖR, BEJ
774128 L VALENA HAREKET DEDEK.BEJ .320W
774130 L VALENA RJ45CAT5UTP- 1ÇIKIŞ BEJ
774131 L VALENA RJ45CAT5UTP- 2ÇIKIŞ BEJ
774134 L VALENA ENERGY SAVER, BEJ
774135 L VALENA GECİKME ENERGYSAVER BEJ
774146 L VALENA RJ45CAT6UTP- 1ÇIKIŞ BEJ
774147 L VALENA RJ45CAT6UTP- 2ÇIKIŞ BEJ
774151 L Tekli cerceve, bej/ Dore
774152 L Ikili cerceve, yatay, bej/Dore
774153 L Uclu cerceve, yatay, bej/Dore
774154 L Dortlu cerceve, yatay,bej/Dore
774155 L Besli cerceve, yatay,bej/Dore
774156 L Ikili cerceve, dikey,bej/Dore
774157 L Uclu cerceve, dikey,bej/Dore
24.01.2014
Amb
1
10
10
2
1
1
10
2
1
10
10
2
1
1
10
2
1
10
10
2
1
1
10
2
1
10
10
2
1
1
10
2
1
10
10
10
1
10
10
10
10
10
10
10
10
2
1
1
10
2
Fiyat TL
108,00 TL
24,20 TL
43,30 TL
67,40 TL
108,00 TL
148,00 TL
43,30 TL
67,40 TL
108,00 TL
24,20 TL
43,30 TL
67,40 TL
108,00 TL
148,00 TL
43,30 TL
67,40 TL
108,00 TL
15,70 TL
27,90 TL
43,00 TL
59,00 TL
78,70 TL
27,90 TL
43,00 TL
59,00 TL
13,40 TL
23,80 TL
36,90 TL
59,00 TL
78,70 TL
23,80 TL
36,90 TL
59,00 TL
59,60 TL
39,80 TL
61,50 TL
352,00 TL
44,90 TL
71,30 TL
89,30 TL
233,00 TL
57,00 TL
89,40 TL
13,40 TL
23,80 TL
36,90 TL
59,00 TL
78,70 TL
23,80 TL
36,90 TL
97
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
774158 L Dortlu cerceve,dikey,bej/Dore
774162 L VALENA DİM.400W HLJ FR&ELK BEJ
774165 L VALENA S.ALTI HOPARLÖR BEYAZ
774166 L VALENA MÜZ.YAY.MER.ÜNİ+BES.BEJ
774167 L VALENA MÜZ.Y.YEREL KUMANDA BEJ
774168 L VALENA Y.KUM.İÇİN FM RADYO BEJ
774174 L VALENA DİM.600W AKR HLJ FR BEJ
774180 L VALENARJ11/RJ45 2LİCAT6UTP BEJ
774189 L HAREKET DEDEKTORU 1000W BEJ
774192 L VALENA İKİ KUT.ANAH.IP44 BEJ
774197 L VALENA PERMÜTATÖR IP 44, BEJ
774198 L VALENA KOMÜTA--VAVİEN IP44 BEJ
774199 L VALENA LİHT BUTONU IP44 BEJ
774203 L VALENA IŞIKLI VAVİEN 16A BYZ
774205 L VALENA VAVİEN 16A BEYAZ
774213 L VALENA UYA.KOMÜTATÖR, BEYAZ
774228 L VALENA HAREKET DEDEK.BYZ .320W
774230 L VALENA RJ45CAT5UTP- 1ÇIKIŞ BYZ
774231 L VALENA RJ45CAT5UTP- 2ÇIKIŞ BYZ
774234 L VALENA ENERGY SAVER, BEYAZ
774235 L VALENA GECİKME ENERGYSAVER BYZ
774246 L VALENA RJ45CAT6UTP- 1ÇIKIŞ BYZ
774247 L VALENA RJ45CAT6UTP- 2ÇIKIŞ BYZ
774301 L VALENA ANAHTAR BEJ 10A
774304 L VALENA JALUZİ KUMANDA ANAH.BEJ
774305 L VALENA KOMÜTATÖR BEJ 10A
774306 L VALENA VAVİEN BEJ 10A
774307 L VALENA PERMÜTATÖR BEJ 10A
774308 L VALENAKOMÜTATÖR-VAVİEN BEJ.10A
774310 L VALENA IŞIKLI ANAHTAR. BEJ 10A
774312 L VALENA LİHT BUT.LAMBA SEMB.BEJ
774313 L VALENALİHT IŞIKLILAMBASEMB.BEJ
774314 L VALENAJALUZİ KUM.LİHT ANAH BEJ
774315 L VALENAIŞIK ZİL B.ÇAN SEMBO.BEJ
774316 L VALENA PRİZ VİDALI BEJ
774319 L VALENA KORDONLU LİHTBUTONU BEJ
774320 L VALENA TOPRAKLI PRİZ BEJ
774321 L VALENA ÇOCUK EMN.TOP.PR.BEJ
774322 L VALENA KAPAKLI TOP.PRİZ. BEJ
774324 L VALENA 2'LI HOPARLÖR PRİZİ BEJ
774326 L VALENA IŞIKLI VAVIEN BEJ
774328 L VALENA IŞIKLI KOMÜTATÖR BEJ
774329 L VALENA TV PRİZ YILDIZ BAĞ. BEJ
774330 L VALENA TVGEÇİŞLİSONLU BAĞ. BEJ
774331 L VALENA TVPRİZ GEÇİŞLİ BAĞ. BEJ
774335 L VALENATV-RD-SAT YILDIZBAĞ. BEJ
774336 L VALENATV-RD-SATGEÇİŞLİ SON BEJ
774337 L VALENA TV-RD-SAT GEÇİŞLİ. BEJ
774338 L VALENA RJ11 4 KONTAK-1ÇIK. BEJ
774339 L VALENA RJ11 4 KONTAK-2ÇIK. BEJ
24.01.2014
Amb
1
1
1
1
1
1
1
10
1
10
10
10
10
10
10
10
1
10
10
10
10
10
10
10
1
10
10
10
10
10
10
10
1
10
10
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Fiyat TL
59,00 TL
227,00 TL
99,70 TL
998,00 TL
588,00 TL
472,00 TL
240,00 TL
73,80 TL
411,00 TL
39,90 TL
52,20 TL
52,20 TL
38,30 TL
59,60 TL
39,80 TL
61,50 TL
352,00 TL
44,90 TL
71,30 TL
89,30 TL
233,00 TL
57,00 TL
89,40 TL
15,60 TL
57,40 TL
23,80 TL
18,40 TL
33,00 TL
32,90 TL
32,10 TL
23,10 TL
33,90 TL
58,30 TL
33,90 TL
11,70 TL
53,00 TL
17,20 TL
21,50 TL
25,10 TL
94,20 TL
37,80 TL
41,80 TL
42,30 TL
42,30 TL
47,50 TL
84,10 TL
84,10 TL
91,40 TL
34,10 TL
46,50 TL
98
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
774341 L VALENA RJ45 ISDN 1 ÇIKIŞ BEJ
774342 L VALENA TV-RD ÖN PLAKA BEJ
774346 L VALENA BOŞLUK KAPAĞI BEJ
774347 L VALENA KABLO ÇIKIŞI BEJ
774350 L VALENA IP44 NEMLİ YER ÇERÇ.BEJ
774351 L VALENA YATAY1'Lİ ÇERCEVE BEJ
774352 L VALENA YATAY2'Lİ ÇERCEVE BEJ
774353 L VALENA YATAY3'LÜ ÇERCEVE BEJ
774354 L VALENA YATAY4'LÜ ÇERCEVE BEJ
774355 L VALENA YATAY5'Lİ ÇERCEVE BEJ
774356 L VALENA DİKEY2'Lİ ÇERCEVE BEJ
774357 L VALENA DİKEY3'LÜ ÇERCEVE BEJ
774358 L VALENA DİKEY4'LÜ ÇERCEVE BEJ
774369 L VALENA KIRM.KAPAKLI UPS PRİZİ
774371 L VALENA 2'Lİ VİDA BAĞ.PRİZ BEJ
774396 L VALENA UPS TOPRAKLI PRİZ BEYAZ
774398 L VALENA UPS TOPRAKLI PRİZ BEJ
774401 L VALENA ANAHTAR BEYAZ 10A
774404 L VALENA JALUZİ KUM.ANAH.BEYAZ
774405 L VALENA KOMÜTATÖR BEYAZ 10A
774406 L VALENA VAVİEN BEYAZ 10A
774407 L VALENA PERMÜTATÖR BEYAZ 10A
774408 L VALENAKOMÜTATÖR-VAVİEN BYZ.10A
774410 L VALENA IŞIKLI ANAH. BEYAZ 10A
774412 L VALENA LİHT BUT.LAMBA SEMB.BYZ
774413 L VALENALİHT IŞIKLILAMBASEMB.BYZ
774414 L VALENAJALUZİ KUM.LİHT ANAH BYZ
774415 L VALENA IŞIK ZİL B.ÇAN SEMB.BYZ
774416 L VALENA PRİZ VİDALI BEYAZ
774419 L VALENA KORDONLIHT BUTONU BEYAZ
774420 L VALENA TOPRAKLI PRİZ BEYAZ
774421 L VALENA ÇOCUK EMN.TOP.PR.BEYAZ
774422 L VALENA KAPAKLI TOP.PRİZ. BEYAZ
774424 L VALENA 2'LI HOPARLÖR PRİZİ BYZ
774426 L VALENA IŞIKLI VAVIEN BEYAZ
774427 L VALENA 2'Lİ VİDA BAĞ.PRİZ BEYA
774428 L VALENA IŞIKLI KOMÜTATÖR BEYAZ
774429 L VALENA TV PRİZ YILDIZ BAĞ. BYZ
774430 L VALENA TVGEÇİŞLİSONLU BAĞ. BYZ
774431 L VALENA TVPRİZ GEÇİŞLİ BAĞ. BYZ
774435 L VALENATV-RD-SAT YILDIZBAĞ. BYZ
774436 L VALENATV-RD-SATGEÇİŞLİ SON BYZ
774437 L VALENA TV-RD-SAT GEÇİŞLİ. BYZ
774438 L VALENA RJ11 4 KONTAK-1ÇIK. BYZ
774439 L VALENA RJ11 4 KONTAK-2ÇIK. BYZ
774441 L VALENA RJ45 ISDN 1 ÇIKIŞ BEYAZ
774442 L VALENA TV-RD ÖNPLAKA BEYAZ
774446 L VALENA BOŞLUK KAPAĞI BEYAZ
774447 L VALENA KABLO ÇIKIŞI BEYAZ
774450 L VALENA IP44 NEMLİ YER ÇERÇ.BYZ
24.01.2014
Amb
1
1
10
10
10
10
10
2
1
1
10
2
1
10
5
10
10
10
1
10
10
10
10
10
10
10
1
10
10
1
10
10
10
10
10
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
10
10
10
Fiyat TL
75,60 TL
13,40 TL
11,40 TL
29,50 TL
29,60 TL
4,39 TL
7,87 TL
12,40 TL
22,10 TL
30,70 TL
7,87 TL
12,40 TL
22,10 TL
22,00 TL
33,10 TL
22,00 TL
22,00 TL
15,60 TL
57,40 TL
23,80 TL
18,40 TL
33,00 TL
32,90 TL
32,10 TL
23,10 TL
33,90 TL
58,30 TL
33,90 TL
11,70 TL
53,00 TL
17,20 TL
21,50 TL
25,10 TL
94,20 TL
37,80 TL
33,10 TL
41,80 TL
42,30 TL
42,30 TL
47,50 TL
84,10 TL
84,10 TL
91,40 TL
34,10 TL
46,50 TL
75,60 TL
13,40 TL
11,40 TL
29,50 TL
29,60 TL
99
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
774451 L VALENA YATAY1'Lİ ÇERCEV.BEYAZ
774452 L VALENA YATAY2'Lİ ÇERCEV.BEYAZ
774453 L VALENA YATAY3'LÜ ÇERCEV BEYAZ
774454 L VALENA YATAY4'LÜ ÇERCEV BEYAZ
774455 L VALENA YATAY5'Lİ ÇERCEV BEYAZ
774456 L VALENA DİKEY2'Lİ ÇERCEV BEYAZ
774457 L VALENA DİKEY3'LÜ ÇERCEV BEYAZ
774458 L VALENA DİKEY4'LÜ ÇERCEV BEYAZ
774461 L VALENAYATAY1'Lİ ÇERC.KRİS.BANT
774462 L VALENAYATAY2'Lİ ÇERC.KRİS.BANT
774463 L VALENAYATAY3'LÜ ÇERC.KRİS.BANT
774464 L VALENAYATAY4'LÜ ÇERC.KRİS.BANT
774465 L VALENAYATAY5'Lİ ÇERC.KRİS.BANT
774466 L VALENADİKEY2'Lİ ÇERC.KRİS.BANT
774467 L VALENADİKEY3'LÜ ÇERC.KRİS.BANT
774468 L VALENADİKEY4'LÜ ÇERC.KRİS.BANT
775897 E G.LİFE YD.LAMBA230V 0.5MAYEŞİL
775899 E G.LİFE YED.LAM 8-12V15MA YEŞİL
775993 E S.ARMADA ANTIMI TOPRAKLAMA FIS
776131 L VALENA S.ÜSTÜ KASA 1'Lİ BEJ
776132 L VALENA S.ÜSTÜ KASA 2'Lİ BEJ
776133 L VALENA S.ÜSTÜ KASA 3'LÜ BEJ
776181 L VALENA S.ÜSTÜ KASA 1'Lİ BEYAZ
776182 L VALENA S.ÜSTÜ KASA 2'Lİ BEYAZ
776183 L VALENA S.ÜSTÜ KASA 3'LÜ BEYAZ
782400 L FORIX IP2X ANAHTAR,BYZ
782404 L FORIX IP2X VAVIEN,BYZ
782402 L FORIX IP2X KOMUTATOR,BYZ
782405 L FORIX IP2X LIHT BUTONU,BYZ
782420 L FORIX IP21 C.KOR.TOPR.PRIZ BYZ
782423 L FORIX IP21 2'LI C.KR.TP.PR.BYZ
782418 L FORIX IP21 3'LU C.KR.TP.PR.BYZ
782417 L FORIX FR.STD TOPRAKLI PRIZ BYZ
782415 L FORIX IP2X TV PRIZ,BYZ
782424 L FORIX IP2X RJ45 CAT 5E UTP,BYZ
782414 L FORIX IP2X RJ11 - 1 CIKIS,BYZ
782416 L FORIX IP2X KABLO CIKISI,BYZ
782457 L FORIX IP2X LAMBA
782494 L FORIX WS 4LU CERCEVE
782496 L FORIX WS 6LI CERCEVE
782421 L FORIX WS RJ11+RJ45 CAT5E,BYZ
782428 L FORIX WS 2XRJ45 CAT5E UTP,BYZ
782495 L FORIX WS BOSLUK KAPAGI
782425 L FORIX WS SISTEM ARAMDA ADAPTOR
782430 L FORIX IP2X ANAHTAR,BEJ
782434 L FORIX IP2X VAVIEN,BEJ
782432 L FORIX IP2X KOMUTATOR,BEJ
782435 L FORIX IP2X LIHT BUTONU,BEJ
782450 L FORIX IP21 C.KOR.TOPR.PRIZ BEJ
782453 L FORIX IP21 2'LI C.KR.TP.PR.BEJ
24.01.2014
Amb
10
10
2
1
1
10
2
1
10
10
2
1
1
10
2
1
10
10
10
10
5
1
10
5
1
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/10
1/10
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
550
1/2
1/2
1/20
1/20
1/20
1/10
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/10
Fiyat TL
4,39 TL
7,87 TL
12,40 TL
22,10 TL
30,70 TL
7,87 TL
12,40 TL
22,10 TL
13,40 TL
23,80 TL
36,90 TL
59,00 TL
78,70 TL
23,80 TL
36,90 TL
59,00 TL
11,40 TL
14,10 TL
116,00 TL
19,80 TL
41,60 TL
88,40 TL
19,80 TL
41,60 TL
88,40 TL
6,30 TL
6,75 TL
7,87 TL
6,75 TL
7,53 TL
15,20 TL
22,30 TL
8,99 TL
10,20 TL
22,50 TL
7,87 TL
6,30 TL
3,38 TL
18,00 TL
20,00 TL
24,80 TL
33,80 TL
1,69 TL
3,38 TL
6,30 TL
6,75 TL
7,87 TL
6,75 TL
7,53 TL
15,20 TL
100
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
782448 L FORIX IP21 3'LU C.KR.TP.PR.BEJ
782447 L FORIX FR.STD TOPRAKLI PRIZ BEJ
782445 L FORIX IP2X TV PRIZ,BEJ
782454 L FORIX IP2X RJ45 CAT 5E UTP,BEJ
782444 L FORIX IP2X RJ11 - 1 CIKIS,BEJ
782446 L FORIX IP2X KABLO CIKISI,BEJ
782451 L FORIX WS RJ11+RJ45 CAT5E,BEJ
782360 L Forix Anahtar, beyaz
782361 L Forix Komütatör Vavien, beyaz
782363 L Forix Vavien, beyaz
782364 L Forix Liht Butonu 6A, beyaz
782365 L Forix Permütatör, beyaz
782371 L Forix Anah+Ç.Kr.Top.Prz,beyaz
782373 L Forix Ç.Kor.Topr.Priz,beyaz
782374 L Forix İkili Ç.Kor.Top.Priz,byz
782380 L Forix Anahtar, gri
782381 L Forix Komütatör Vavien, gri
782383 L Forix Vavien, gri
782384 L Forix Liht Butonu 6A, gri
782385 L Forix Permütatör, gri
782391 L Forix Anah+Ç.Kr.Top.Prz,gri
782393 L Forix Ç.Kor.Topr.Priz,gri
782394 L Forix İkili Ç.Kor.Top.Priz,gri
782398 L Forix IP44 için ampul
3501/0 E Konfigüratör 0
3501/1 E Konfigüratör 1
3501/2 E Konfigüratör 2
3501/3 E Konfigüratör 3
3501/4 E Konfigüratör 4
3501/5 E Konfigüratör 5
3501/6 E Konfigüratör 6
3501/7 E Konfigüratör 7
3501/8 E Konfigüratör 8
3501/9 E Konfigüratör 9
3501K
E Hazır Konfigüratör Seti
322011 L ISIM ARAMA OZEL.DIJ.ZIL PANELI
322012 L ISIM LISTESI MODELI
323017 L ASANSOR KONTROL ARAYUZU
323020 L KONFIGURASYON CIHAZI
323023 L KÜÇÜK ZİL PANELİ ÇOKLAYICI
069579 E PLEXO IP55-IK 07KORUMALI KAPAK
069580 E PLEXO IP55-IK 07KORUMALI KAPAK
069581 E PLEXO IP44KORUMALI RJ45ADAPTOR
653501 E BÜROTİK BLOK 6XŞEB.IŞIKLI BUT.
653507 E BÜROTİK BLOK 3XŞEB+3XUPS PRİZ
653515 E BÜROTİK BLOK 3XŞEB.2XRJ45 CAT6
653516 E BÜROTİK BLOK 4XŞEB.3XRJ45 CAT6
653522 E BÜROTİKBLOK 2XŞEB.3XUPS.2XRJ45
653550 E BÜROTİKBLOK 6XŞEB.IŞIKLI B.ALÜ
653552 E BÜROTİKBLOK 4XŞEB.3XRJ45 ALÜ
24.01.2014
Amb
1/10
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
10
10
10
10
10
5
10
5
10
10
10
10
10
5
10
5
50
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
Fiyat TL
22,30 TL
8,99 TL
10,20 TL
22,50 TL
7,87 TL
6,30 TL
24,80 TL
18,50 TL
26,50 TL
19,30 TL
21,40 TL
27,00 TL
38,60 TL
20,30 TL
40,30 TL
18,50 TL
26,50 TL
19,30 TL
21,40 TL
27,00 TL
38,60 TL
20,30 TL
40,30 TL
4,45 TL
11,40 TL
11,40 TL
11,40 TL
11,40 TL
11,40 TL
11,40 TL
11,40 TL
11,40 TL
11,40 TL
11,40 TL
249,00 TL
1.690,00 TL
675,00 TL
480,00 TL
533,00 TL
285,00 TL
48,90 TL
36,50 TL
93,90 TL
391,00 TL
385,00 TL
368,00 TL
434,00 TL
431,00 TL
462,00 TL
512,00 TL
101
ŞUBAT 2014 TL FİYAT LİSTESİ
Referans E/L
Tanım
653402 E DONATILMIŞ MASA ALTIBLOK6X2P+T
653407 E DON.MASA ALTI BLK 3XŞEB+3XUPS
033602 E 12,5X20 KAPAK BIRLESTIRME AKS.
033603 E 12,5X32 KAPAK BIRLESTIRME AKS.
033609 E 20X75 KAPAK BIRLESTIRME AKS.
638011 E DLP-S IC KOSE 50X100, SADECE 638038 İÇİN
638012 E DLP-S DIS KOSE 50X100, SADECE 638038 İÇİN
638013 E DLP-S 90°DEGISKEN DIRSEK 50X100, SADECE 638038 İÇİN
24.01.2014
Amb
1
1
20
20
20
20
20
16
Fiyat TL
264,00 TL
272,00 TL
2,18 TL
3,01 TL
4,41 TL
5,30 TL
5,30 TL
6,40 TL
102

Benzer belgeler

nisan 2014 tl fiyat listesi

nisan 2014 tl fiyat listesi END.KARTUŞ SİG.GG TİP 10X38 1A END.KARTUŞ SİG.GG TİP 10X38 2A END.KARTUŞ SİG.GG TİP 10X38 4A END.KARTUŞ SİG.GG TİP 10X38 6A END.KARTUŞ SİG.GG TİP 10X38 8A END.KARTUŞ SİG.GG TİP10X38 10A END.KARTUŞ ...

Detaylı

LEGRAND FIYAT LISTESI.xlsx

LEGRAND FIYAT LISTESI.xlsx LEGRAND TEKLI OTOMAT KUTUSU AD 12.8 TL LEGRAND 2 SIRA 26 MODUL KOFRA AD 138 TL LEGRAND 3 SIRA 39 MODUL KOFRA AD 205 TL LEGRAND EKINOX KOFRA 4 SIRA 52 MODUL AD 234 TL LEGRAND 0,63‐1A MOTOR KOR. SAL....

Detaylı

Untitled - İstanbulPark Sivas

Untitled - İstanbulPark Sivas orci. Nunc dictum, libero eget ultricies commodo, sapien metus lobortis magna, eget auctor tellus velit in dui.

Detaylı