Kur`an Kelimelerinin %80`i (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış

Transkript

Kur`an Kelimelerinin %80`i (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış
ALLAH (C.C.)’ın adıyla
Kur’an Kelimelerinin
%80’i
(Kolay ezberleme için
Sınıflandırılmış kelime listesi)
Derleyen
Dr. Abdülaziz Abdulrahim
(Yeni kursları görmek için: Kur’an’ı Anlamak – kolay yolu:
www.understandquran.com
www.emuslim.com
3. Birden fazla anlam: Ne zaman birden fazla farklı anlam
Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla
ÖNSÖZ
Övgü yalnızca Allah’a aittir, ve barış ile esenlik Allah (C.C.)’ın
peygamberi, Muhammed (S.A.V.) üzerine olsun. Allah (C.C.) çok açık
bir şekilde kitabında dedi ki, “Bu Kur'an, âyetlerini düşünsünler ve akıl
sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
[38:29]." Eğer biz anlamazsak, ayetler üzerinde nasıl düşünebiliriz!
Hadislerde daima vurgulanan Kur’an’ı öğrenindir. Allah (C.C.)’ın
peygamberi, Hz. Muhammed dedi ki, “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı
öğrenen ve öğretendir.” (Buharî, Fedâilu’l-Kur’an, 21)
4.
5.
Bu kitapçığın hazırlanmasını sağlayan yukarıda bahsedilen şeylerdir.
Lütfen bu kitapçığı çalışırken aşağıdaki kaideleri sağlayın.
6.
1. No. kelimeler ve anlamları: Kitapçıkta verilen kelimeler %82.6’sı
7.
(64282) toplam kelime (yaklaşık. 77800) olan Kur’an’dan oluştu.
2. En çok ortak anlamlar: Her kelime için, sadece en çok ortak
anlam verildi. Bazı kelimeler çok fazla olası anlamlı, üzerinde
olduğu şartlara göre değişiklik gösterir.
Ancak, rakamlar
kelimelerin yanında çok küçük.
9.
Seslendirme işaretlerinin son iki harfi: Eğer bu kitapçıktaki
kelimelerin son harfinde (
ٍ ً ُِ
‫ََن‬
) seslendirme işaretleri
yoksa, o herhangi bir işareti alabileceğini gösterir.
kelimenin önündeyse, Tenvin (
‫َن نَن‬
Eğer ‫الْن‬
) kullanılmaz. (Tenvin;
Kelimenin sonunu "en, in, ün" diye okumak)
10. Kelimelerin dizilimi: Hemen hemen tüm durumlarda, aramayı
kolaylaştırmak için alfabetik dizilir.
Her bir fiil, geçmiş zaman, bitmemiş
eylemi gösteren zaman, emir kipi, etken çatı ve isim fiil sağlar.
Bu bilgilere dayalı olarak, bütün fiil tablosunu yeniden
yapabilirsin. Ancak, ortalama bir öğrenci için öğretmen rehberliği
gereklidir. Örnek tabloları bu kitapçığın sonunda verilmektedir.
12. Aktif ve pasif: Hemen hemen her fiil tipi için, örnekler ‫معروف‬
şeklinde (etken çatı) sağlanan ilk satırda ‫ جمهول‬şeklinde (edilgen
çatı) sondadır.
13. Fiillerin detaylı çekimi: Seçilen fiillerin yanında bir yıldız (*)
vardır. Tüm fiil biçimleri kitapçıkta oldukça detaylı ama, "
Kur’an’da Kullanılanlar Arasında Seçilen Birkaç Fiil için geçerli."
14. Silat-ul-fa’l: Herhangi bir dildeki gibi, bazı fiiller ve isimler her
zaman bir edat tarafından takip edilmektedir. Örneğin, inanmak
için: ‫آم َننبن‬
َ .Ancak, bazı durumlarda, edattaki bir değişiklik anlamı
çok değiştirebilir
11. Fiil çekimlerinin özeti:
8.
kitapçıktaki kelimelerde olduğunda, noktalı virgül devreye girer ve
ikinci anlam verilir. Benzer anlamlılar için, virgül devreye girer diğer
anlam verilir. Örneğin: (göz; sıçramak ‫ي‬
‫)ع ْ ن‬
َ ve (üstünde, yukarı
‫) َعلَى‬.
En sık görülen kelime: Listedeki kelimeler içinde ilk altı
sayfadakiler en çok kullanılanları. Bazıları farklı kombinasyonlarla
kullanılır. Onların payı %41.5, toplam kelime (32263).
Sayfalardaki kelime sayısı: Sayfanın sol altında, toplam sağlanan
rakam Kur’an içinde kaç defa geçtiğini belirtir. Alt sağda gösterilen
yüzde toplam Kur’an kelimelerindeki kullanımını verir.
İsimler ve fiiller: İsimlerin (sayfa 7-14) veya fiillerin (sayfa 15-33)
çeşitleri, isim veya fiil (çeşitli şekillerde) Kur’an’da nasıl geçtiği
gösteriliyor.
Kelime listesinin dizilimi: Kelimeler sayfa 1den 14e kadar
konulara göre dizilmiştir. Kur’an’da çok kullanılan kelimeler bu
kitapçıkta mevcut fakat sıralamada dereceye girmeyenler hiçbir
konu altında yok.
Fiillerin dizilimi: Fiiller 15 ile 33te türlerine göre dizildi. Bu farklı
tipteki fiillerin öğrenimini kolaylaştırması için yapıldı.
Örneğin, yaz, yazı, yazık, yazlık vs. Listedeki bazı önemli fiiller ile
birlikte edatlarla değişenler sayfa 34’te.
15. Çift ve Kadınsı biçimler: Kur’an’da kelime biçimlerine dair çift ve
kadınlar için kullanılan az kelimeler var. Bu nedenle, bu biçimlere
daha az önem verildi.
16. Referans: Çoğu kitap hazırlanmasını yönlendirmiştir. Çok önemli bir kitap
olan (‫ ) قائمة نمعجمية نبألفاظ نالقرآن نالكرمي نودرجات نتكرارها‬orjinal Arabça dilinde
hazırlanmış King Saud University enstitüsünde Dr. Muhammad Hussain
Abulfatooh ve yayınlayan Maktaba Lebanon, Lebanon (1990). Referans
arasında bulunan İngilizce anlamlı kelimeler, Dr. Abdullah Abbas Nadwi’nin
“Vocabulary of the Holy Kur’an,” yaygın olarak kullanılmıştır.
Birçok kişi bu kitapçığın derlenmesinde yardımcı oldu ve katkı sağladı. ALLAH
(C.C.) tümünü ödüllendirsin. Bu kitapçıkta oluşan hatalarımızdan dolayı bizleri
affetsin. Eğer herhangi bir hata bulursan, gelecek sürümlerde düzeltilmesi için bizi
uyar. ALLAH (C.C.) yardım eden herkes razı olsun. Amin
Bu derlemenin Türkçe’ye çevrilmesinde yardımcı olan bizler malumunuzdur ki
mükemmel değiliz. Türkçe’ye çevirmede her ne kadar sağlam sözlükler kullanmaya
gayret etsekte hatalarımız çok. Bir yanlış varsa lütfen bizi uyarın. Günahımıza ortak
olmayın.
E-posta: [email protected]
Kısaltmalar
Eö
tkl
biri
VEL
erkeğe özgü
kö
kadına özgü
tekil
çift
çift
biri
birşey birşey
üç harfli Fiiller ile İlave Harfliler
ht. çğl hatalı çoğul
çğl
çoğul
ss
biri veya birşey
1
Bu, şu...!
Hayır, Hayır!!!
‫نه َذاننن‬
bu
erkek
İşte bu
erkek
‫ْكننن‬
َ ‫نتل‬
olumsuzluk ön eki (gelecek)
İşte bu
kadın
bunlar
erkek/kadın
‫نهؤََلءن‬
ُ
mg/fg‫كن ن‬
َ ‫ناُولئ‬
erkek‫نالاذين‬
kendisi, o ki
kimin, ki
bunlar
şunlar
o ki
‫نإاَلنهللان‬
Ancak Allah
asla
kadın
şunlar
‫َنَلننإلهَن‬
‫نهذهننن‬
bu
kendisi, o ki
‫ا‬
‫كن‬
َ ‫نذ ل‬
(o) ilah değildir (yoktur)
‫نالا ِتننن‬
erkek‫نالاذيننن‬
َ
)hatalı çoğul(‫ننهذهنن‬
)hatalı çoğul(‫ْكنن‬
َ ‫ننتل‬
)hatalı çoğul(‫ننالا ِتنن‬
kadın
Toplam kelime (ilk 6 sayfada): 32263
‫ن َك اّلن‬
)gelecek için(‫ن ن‬
ْ َ‫ننل‬
‫نن ََلْ نن‬
olumsuzluk ön eki (geçmiş)
)geçmiş için(
‫ننمان‬
َ
olumsuzluk ön eki (şimdiki)
olumsuzluk (isim cümlesinde yükleme veya başka
(kadın
öğeler olumsuzluk anlamı veren kelime)
‫ت‬
ْ ‫سن)لَْي َس‬
َ ‫نلَْي‬
‫نبَلَىن‬
‫نغَ ْْي‬
evet, gerçekten
gayri,başka
‫ندو َنن‬
ُ
‫ا‬
‫نإَلن‬
...den başka, ...den daha az
illa, ancak, aksi halde
‫ننَ َع ْمن‬
evet
Yüzde (ilk 6 sayfada) : 41.5
2
Kimin?
…nun, onun
erkek
…lerin, onların
…in, senin
…mız, bizim
‫ه ننن‬...
erkek
‫ه ْمنن‬...
ُ
‫كننن‬...
َ
erkek‫كمنن‬
ْ ُ ...
erkek
…niz, sizin
…im, benim
Kim?
،
kadın
…ları, onların
kadın
…in, senin
…i, onun (dişi)
…leri, o ikisinin
‫هانن‬...
َ
‫ه انن‬...
ُ
kadın‫كنن‬...
‫هان‬...
َ
)hatalı çoğul(
‫ُهَ ان‬...
ُ
çift‫كمان‬
َ ُ ...
çift
Toplam kelime (ilk 6 sayfada): 32263
erkek
onlar
erkek
sen
erkek
siz
)beni,bana ‫ين (ِن ن‬...
ْ ben
mg/fg‫نَاننن‬... Biz
…i, onun
…leri, ikinizin
O (erkek)
O (hanım)
onlar
sen
onlar
o ikisi
siz ikiniz
‫نه َوننن‬
ُ
‫نه ْمننن‬
ُ
‫ت نن‬
َ ْ‫نأَن‬
erkek‫نأَنْ تُمنن‬
‫نأَنَانننن‬
erkek/kadın‫نَنن ن‬
ُ َْ
erkek/kadın
kadın
‫نه َيننن‬
‫نه انننن‬
ُ
kadın‫نأَنْت نن‬
kadın
‫نه َين‬
)for br.pl(
‫نُهَ انن‬
ُ
çift‫نأَنْ تُم ان‬
َ
çift
Yüzde (ilk 6 sayfada) : 41.5
3
Nerede?
Sorular!?
‫ نفَ ْو َقن‬ne?, yani
‫تن‬
َ kim?, kimse
َ ْ‫نَت‬
‫ي‬
َ ْ َ‫نب‬،‫ينأَيَ َدي‬
َْ َ‫ نب‬ne zaman?
ْ ‫ْي يَ َد‬
üstünde, üzerinde
altında, altı
önünde, karşısında
‫نمان‬
َ
‫نم ْنن‬
َ
‫نم ىتن‬
َ
‫ْفن‬
َ ‫نخل‬
َ nerede?
‫ نأ ََم َامننننننن‬nasıl?
arka, geri, arkadaki, sonraki
önünde, karşısında
‫نأَيْ َن ن‬
‫نوَراءننن‬
َ Kaç, ne kadar?
) pl‫ َنَي ْي نن(أَْْيَ ان‬hangi?
arkasında, gerisinde
sağında; yemin
) pl‫ نِشَ الن( ََشَ ائ ل‬nereden ?, nasıl?
‫ي‬
َ ْ َ‫ نب‬yardımcı fiil;…mi
solunda
arasında, aralarında
‫فن‬
َ ‫ن َك ْي‬
‫ن َك ْمن‬
‫َين‬
ُّ ‫نأ‬
‫َّن ن‬
‫نأ ا‬
‫نهلن‬،َ
َ ‫نأ‬
‫نما َذان‬
‫نح ْو َل‬
َ
َ ne?
‫ثن‬
‫ نل َما َذان‬،َ‫نَل‬
ُ ‫نح ْي‬
َ nasıl?
‫ نأيْ نَ َما‬aksi halde, neden olmasın
‫نلَ ْو َنَلن‬
etrafına, etrafında
nerede olursa, her nerede
nerede olursa, her nerede
Toplam kelime (ilk 6 sayfada): 32263
Yüzde (ilk 6 sayfada) : 41.5
4
Çeşitli
doğuştan sahip; …in sahibi
doğuştan sahip; …in sahibi
ehl (ehil), (Yabancı olmayan, alışık olduğumuz)
ehl, akraba
ehl, aile
bak, işte;...yapma, yapmayacaksın
ne mükemmel
ne kötü
ne kötü
misal, emsal
emsal
kimden
Toplam kelime (ilk 6 sayfada): 32263
Ne Zaman?, …
mg
‫نذين‬،‫ن َذا‬،‫نذُو‬
‫نقَ ْب َلن‬
Önce, ilk
‫ ن َذاتن‬sonra
‫نأ ُْوِل‬،ْ‫ أ ُْولُوا‬zaman, periyot, dönem
‫نبَ ْعد‬
fg
‫نأهل‬
ْ ne zaman
‫ نآل‬ne zaman
)geçmiş zmn(
‫س َمان‬
َ ‫ نب ْئ‬yakın, ile, birlikte
‫ نمثْلن‬olmaz….ancak…., sadece
) çoğul ‫نمثَلن(أ َْمثَال‬
َ olmaz….ancak…., sadece
)‫م ْن‬+
َ ‫ نِما ْن ن(م ْن‬olmasın diye
Yüzde (ilk 6 sayfada) : 41.5
‫ننإ َذان‬
‫نُثا‬
ُ
)gelecek zmn(
‫ نأ َََل‬o zaman, sonra
‫ نن ْع َمن‬ve (sıra manalı), öyleyse, bu nedenle, böylece
‫سنن‬
َ ‫ نب ْئ‬amma
‫نح ين‬
‫ننإ ْذنن‬
‫نفن‬
َ
‫نبَلن‬
‫نلَ ُد ْنن‬،‫نلَدى‬،‫نع ْن َد‬
‫نإ ْنن…نإ اَل‬
‫نما…نإ اَل‬
َ
‫ا‬
‫َل‬+
‫ن‬
َ
‫أ‬
) َ ْ (‫نأََلن‬
5
Edatlar + ‫… َما‬
Edatlar
‫ نِبَ انن‬ile, için, den,…
ne ile; çünkü
‫نبن‬
‫نع امان‬
َ …den
‫يمان‬
َ ‫ نف‬içinde
ne hakkında
ki içnde
‫نع ْننن‬
َ
‫نِف ن‬
‫ ن َك َمان‬gibi
gibi, -e benzer
‫نكن‬
َ
‫نلنن‬،
َ ‫نل‬
‫ نل َمان‬için
‫ نِما انن‬den
ne için / yani
..den, ..den dolayı, ne den
‫نم ْن‬
‫نإ ََل ن‬
‫ نأَ ام ان‬e doğru, içine
ise, -e gelince
‫ نإ ام ان‬by (yeminde)
‫ نأَاَّنَ ان‬hatta
eğer; ya… / ya da
şu
‫نتن‬
َ
‫نح اىتن‬
َ
‫ نإ اَّنَ ان‬daha, üst, üzerinde
‫ ن َكاَاَّنَ ان‬ile
‫ ن ُكلا َمان‬ve
doğrusu, aslında; ama
sözde
ne zaman ... ise, her ... -diğinde
Toplam kelime (ilk 6 sayfada): 32263
‫نعلَىن‬
َ
‫نم َعن‬
َ
‫نو‬
َ
Yüzde (ilk 6 sayfada) : 41.5
6
Fiiller için önek, …
İnna …
)‫فعل‬+(‫ نقَ ْدن‬andolsun ki, gerçekten
geçmiş zamanla bazen, geniş
zamanla elbette
…ecek yakın gelecek
…ecek uzak gelecek
elbette
elbette
elbette
emir ön eki
Belirli durumlarda isimden
önce kullanılır:
)‫فعل‬+(‫نسن‬
َ …diğini
sözde; -miş gibi, )‫فعل‬+(‫فن‬
َ ‫نس ْو‬
َ cesine
‫ ان‬+‫فعل‬+‫نل‬
َ ancak, fakat
)‫فعل‬+(‫ نلَ َق ْدن‬umulur ki
‫نلن‬
َ …meyi
)‫نلن(أ َْم ر‬،
ْ ‫ نل‬eğer, şayet
veya?
veya
bazı
herkes; tümü
Toplam kelime (ilk 6 sayfada): 32263
ْ yalnız; sadece
‫نال‬
‫ ناَ ْم‬umulur ki
‫ ناَ ْون‬her ne zaman
‫ نبَ ْعض‬eğer, şayet
‫ن ُك ُّلن‬
Ey!
Yüzde (ilk 6 sayfada) : 41.5
‫نإ اننن‬
‫نأَ انن‬
‫ن َكأَ انن‬
)‫نلك انن(لك ْن‬
‫نلَ َع الن‬
‫نأَ ْنن‬
‫نإ ْنن‬
‫نإياان‬
‫سىنن‬
َ
َ ‫نع‬
‫نلَ امان‬
‫نلَ ْون‬
‫نيَاأَيُّ َه انن‬،‫نيَا‬
7
Bazı nitelikler (ALLAH ve diğerleri)
‫َخب ْين‬
Haberdar
Rabb
Merhamet sahibi
‫بن‬
‫َر ا‬
‫َر ْْح ن‬
45
ilk, başlangıç
970
son
‫ََس يع‬
‫َش ُكور‬
‫َعزيز‬
işiten
şükrolunan
aziz
‫غَ ُفور‬
affeden
‫قَدير‬
muktedir
‫نَذير‬
haberci
yardımcı
vekil
Toplam kelime (bu sayfada):
‫نَص ْي‬
‫َوكيلن‬
[
daha yüksek
daha alim, daha iyi
bilen
daha yakın
daha büyük
Ekser, daha, en
daha güzel
daha doğru; daha
layık
Edna, daha düşük
daha zalim
daha iyi rehber
daha evla
Toplam kelime (bu sayfada):
‫أَ َش ادن‬
‫أَ ْعلَىن‬
‫أَ ْعلَمن‬
‫أَق َْربن‬
‫ََ ْك ََبن‬
َ‫أ‬
‫أَ ْكثَرن‬
‫سنن‬
ْ‫أ‬
َ ‫َح‬
‫َح اقن‬
َ‫أ‬
‫أَ ْد َّن ن‬
‫أَظْلَمن‬
‫أَ ْه َدىن‬
‫أ َْو ََل ن‬
diğer ( kadın
‫ُخ َرى‬
َ
ْ ‫[آخرن(أ‬
82
40
65
42
emin
‫أَم ين‬
14
47
Gören
‫بَص ْي‬
53
24
uzak
99
Tövbeleri kabul eden
91
Gözetici, koruyucu
45
Hikmet ve hüküm sahibi
44
Yumuşak davranan, hoşgörülü
24
övülen, övgüye layık
24
samimi (arkadaş); kaynayan su
‫بَعيد‬
‫تَ اواب‬
‫َحفيظ‬
‫َحكيم‬
8
‫َْح يدن‬
‫َْح يمن‬
25
11
32263
26
2,54231
97
1977
15
34240
17
44,0307
20
44
Bazı nitelikler …
31
şiddetli
11
yüce
49
alim
19
yakın, yakında
23
büyük
80
çok
36
hızlı
10
merhametli, bağışlayıcı
12
Azim, Çok ulu, büyük
16
az
7
şerefli
11
latif; lütufkar
1078
‫َحليمن‬
Şimdiye kadarki yüzde:
1977
Üstün isimler‫اسمنتَ ْفضيل‬
daha şiddetli
)kadın ‫آخرن(آخ َرة‬
57
‫َس َّلم‬
Sağlık esenlik
)kadın ‫ُوَل‬
َ ‫َولن(أ‬
‫أا‬
‫َشديدن‬
‫َعل اي‬
‫َعليم‬
‫قَريب‬
)kadın ‫َكب ْي ( َكب َرية‬
)kadın
‫َكث ْي ( َكث َرية‬
‫َسريعن‬
‫َرحيم‬
‫َعظيم‬
)erkek ‫قَليلنن(قَل ي لَة‬
‫َكر مي‬
‫لَطيفن‬
52
11
162
26
44
74
10
34240
182
1,38625
107
1078
71
35318
27
45,4169
7
Şimdiye kadarki Yüzde: 45,42
9
Resûl
Resûller ve …
)çoğul ‫َر ُسولن( ُر ُس ل‬
‫ِبنن‬
‫نَ ا‬
Nebî
Nebîler
çoğul
‫إ ْس َح اق‬
‫وسف‬
ُ ُ‫ي‬
)‫يَ ْع ُق وب(إ ْس َرائ يل‬
‫صال ح‬
َ
‫ُش َع ْيب‬
‫ُهود‬
‫ابن‬
َ ‫ُم‬
ُ ‫يسى‬
َ ‫وسى ع‬
َ‫َم ْرََي‬
şeytan, iblis
ayet, işaret
75
şahit, delil
‫ أَنْبيَاء ن‬،‫ نَبي ْي‬،‫نَبيُّون‬
‫نُوح‬
‫آدم‬
َ
‫لُوط إ ْْسَ اع يل‬
‫إبْ َراه يم‬
332
(çoğul
‫ش ْيطَانن( َشيَاط ْي‬
َ
‫ف ْر َع ْونن‬
‫َعادن‬
‫ََثُ ود‬
firavun
Ad kavmi
Semûd kavmi
Allah’ın işaretleri…
)çoğul ‫آي ةن( آ يات‬
َ َ
)çoğul
‫قُْرآن‬
‫أنْ َعام‬
)çoğul ‫جبل(جبال‬
َ ََ
Kur'an
137
davar, sıığırlar
56
dağ
86
deniz; büyük nehir
30
şems, güneş
195
kamer, ay
88
leyal, gece
74
gün
24
arz, yeryüzü, yer
26
sema, gök
‫ََْب ر‬
‫َِشْ سن‬
‫قَ َمر‬
‫لَْيل‬
‫نَ َهار‬
Şimdiye kadarki Yüzde:
Son gün, …
arkadaş, yoldaş
)‫َص َحاب‬
ْ ‫صاحب(أ‬
َ
‫َعاقبَة‬
‫َع َذاب‬
‫ع َقابن‬
akibet, son
azap, cefa
ceza
‫قيَ َامة‬
Kıyamet
‫ل َقاءن‬
mülâkat, görüşme
‫س امى‬
َ ‫ُم‬
‫نَار‬
sabit, belirli
nar, ateş
nehir; ırmak
vah vah, yuh olsun
gün
)çoğul
‫نَ َهرن(أَنْ َه ار‬
‫َويْلن‬
)çoğul ‫يَ ْومنن(أَيَّام‬
O gün
Toplam kelime (bu sayfada):
‫أ َْرض‬
‫ََسَ اءننن( َْسَ اوا ت‬
(çoğul
2729
Toplam kelime (bu sayfada):
‫بَ يانَةن(بَ ينَات‬
‫يَ ْوَمئذن‬
71
70
32
39
38
33
35318
33
3,50933594
80
2729
57
38047
461
48,92623836
310
48,9
10
94
ebediyen
32
Ücret, ödül
322
Ecel
20
Ahiret
70
elem, acı, üzücü
24
Sevap
21
Cehennem ateşi
145
karşılık
54
Cennet
40
Cehennem
393
hesap
70
saat
2048
382
‫أَبَدان‬
)çoğul ‫َج رن(أُج ور‬
ْ‫أ‬
ُ
‫َجلن‬
َ‫أ‬
‫ْاْلخ َرة‬
28
105
52
115
‫أَل يم‬
72
‫ثَ َوابن‬
13
‫َجحيمن‬
‫َج َزاء‬
)çoğul ‫جناةن(جنَّات‬
َ
َ
‫َج َهنامن‬
‫ساب‬
َ‫ح‬
‫اعةن‬
َ ‫َس‬
Şimdiye kadarki Yüzde:
26
38047
42
2,63361
147
2048
77
40095
39
51,5598
47
51,6
11
Din, …
husus, konu, mesele; önemli
‫أ َْمرن(أ َُم ور‬
)çoğul
‫تَ ْق َوىن‬
‫َح اق‬
takva
gerçek, hakikat; düzgün
13
Eşi, benzeri olmayan; Tek
17
ilah, tanrı
247
şerik, ortak
26
şahitlik
20
arş
43
ahd, söz
92
Ğayb; görülmemiş
32
kitap
56
kelime
83
melek
119
misak, anlaşma
43
Eşi, benzeri olmayan
‫بَاطلن‬
batıl, hakikat dışı
‫ْمة‬
َ ‫حك‬
‫َْحْ د‬
hikmet
hamd
‫دين‬
din
‫َزَكاة‬
)çoğul ‫داء‬
َ ‫شهيدن( ُش َه‬
َ
zekat
şehid
‫ص َّلة‬
َ
salat, namaz, dua
‫ُمب ي‬
‫نُور‬
açık, düz anlamlı, belirgin
Nur, ışık
Toplam kelime (bu sayfada):
İman, …
)çoğul
amel
‫َشريك( ُش َرَكاءن‬
‫ادةن‬
َ ‫َش َه‬
‫َع ْرش‬
‫َع ْهدن‬
‫غَ ْيب‬
)çoğul ‫كتَابنن( ُكتُب‬
‫َكل َمةن‬
)çoğul ‫ك ة‬
َ ‫َملَكن( َم ََلئ‬
‫ميثَاقن‬
)kadın ‫َواحدن( َواح َدة‬
Şimdiye kadarki Yüzde:
12
iyilik
kötülük
çoğul
)çoğul ‫سنَات‬
َ ‫سنَةن( َح‬
َ ‫َح‬
)çoğul
günah, suç
günah, suç
günah, suç
haram
isim
hadis; söz
iyi
Toplam kelime (bu sayfada):
‫سيائَةن( َسيئَات‬
َ
‫َخ ْْي‬
Hayr; iyilik, güzel
şer; kötü, fena, zararlı
‫أَ ْع َمالن‬
‫َش ار‬
ْ‫إُث‬
)çoğul ‫ذَنْبن(ذُنُوب‬
‫ُجنَاح‬
‫َح َرام‬
)çoğul ‫َْسَ اء‬
ْ ‫ا ْسمن(أ‬
)‫َحاديث‬
َ ‫َحديث(أ‬
)çoğul
‫طَيابَةن(طَيبَات‬
‫إلهن(آِلَ ة‬
)çoğul
1557
Fiiller, …
‫َحدنن(إ ْح َدى‬
َ‫أ‬
)kadın
İyi dilekler, …
41
iltimas, lütuf
31
sultan; padişah, otorite, hüküm
68
fazilet; inayet
186
su
29
mülkiyet, sahiplik
35
Nimet, İhsan, İyilik
37
ecmain; hepsi
25
öyleyse
26
zarar, sakınca
27
tamamı
23
benzer; akran; seviye
30
fırka, topluluk, grup
1064
‫آَلءنن‬
َ
çoğul
‫ُسلْطَانن‬
‫ضل‬
ْ َ‫ف‬
‫َماءن‬
‫ُملْك‬
‫ن ْع َمة‬
‫َْجَع ي‬
ْ ‫نأ‬،‫َْجَ ُع ون‬
ْ‫أ‬
‫إ ْذننننن‬
‫بَأْس‬
‫َْج يع‬
‫َس َواء‬
‫فَريقن‬
Şimdiye kadarki Yüzde:
85
34
40
26
26
29
49
40095
261
2,00221
42
1557
88
41652
25
53,5621
61
53,6
34
37
84
63
48
37
26
41652
39
1,36824
25
1064
53
42716
27
54,9303
33
54,9
13
Yakınlar, …
)çoğul ‫نأ ٌُّمنن(أ َُّم َهات‬
anne
(çoğul
baba
‫نأَبَت ن(آبَاء‬،‫أَب‬
zevce
)çoğul
adam
)çoğul
‫َزْوجن(أ َْزَواج‬
‫جلن(ر َجال‬
ُ ‫َر‬
)çoğul ‫ا ْمرأَةن(ن ساء‬
َ
َ
kadın
‫َولَدنن(أ َْوََلد‬
)çift‫َوال دن( َوال َديْ نن‬
veled, çocuk
)çoğul
baba
‫ذُ ارياة‬
Zürriyet, soy
‫ابْنن‬
oğul, çocuk
‫نأَبْنَاء‬،‫نبَن ي‬،‫بَنُون‬
oğullar, çocuklar
)‫ أَخي‬،‫ أ ََخا‬،‫أخن(أ َُخ و‬
çoğul‫خوانن‬
َْ ‫إ‬
kardeş
kardeşler
Karakter (vücut parçaları…)
)çoğul ‫وجهنن(وج وه‬
ُُ ْ
35
yüz
117
göz
76
Görme, gözlem
57
ağız
83
lisan, dil
56
kalp
20
göğüs
32
el
41
ayak
22
Nefs; nefis
67
ruh
22
kuvvet
)çoğul
‫َع ْينن(أ َْع ُْي‬
47
‫ص ارن‬
َ ْ‫أَب‬
çoğul
38
‫أفْ َواهنن‬
)çoğul ‫لس انن(أَلْ سنَ ة‬
َ
çoğul
‫قَ لْبنن(قُ لُ وب‬
)çoğul
)çoğul
‫يَدنننن(أَيْدي‬
)çoğul ‫جلن(أَرج ل‬
ُ ْ ْ‫ر‬
)çoğul
21
25
132
‫(ص ُدور‬
ُ ‫ص ْدرن‬
َ
)çoğul
‫نَ ْفسن(أَنْ ُف س‬
44
42716
118
1,90577
15
1482
293
44198
21
56,8361
‫ُروحن‬
‫قُ اوةن‬
Şimdiye kadarki Yüzde:
1482
Toplam kelime (bu sayfada):
72
28
56,8
14
Dünya, …
ev
diyar, oturulan yer, konut
Dünya
Yol
Sırat
Alem
fitne; zulüm
kasaba
mal, varlık
-e karşı tedbir, koşul, şart, sağlama,
tedarik, gerekli şeyleri sağlamak
mescid; cami
mekân
Toplam kelime (bu sayfada):
İnsanlar, …
)çoğul
‫بَ ْيتنن(بُيُوت‬
)çoğul
‫َدارننن(ديَار‬
‫ُدنْ يَا‬
)çoğul‫سبيلن(سب لن‬
ُُ
َ
‫ص َراطن‬
)çoğul ‫عالَم ْي‬
َ (‫َعا ََل ن‬
‫ف ْت نَةن‬
)çoğul ‫قَ ريةنن(قُ رى‬
َْ
َ
)çoğul
‫َمالنن(أ َْم َوال‬
‫َمتَاعن‬
(çoğul ‫مسجدن(م ساجد‬
َْ
ََ
)‫َم َكانن( َم َكانَة‬
64
ümmet; millet
48
kavim
115
insan
176
insanlar
46
erkek
73
kadın
34
kul, esir, köle
57
düşman
86
kafirler
34
günahkar
28
önderler
32
dost
1950
)çoğul
‫أُام ةننن(أ َُم م‬
‫قَ ْوم‬
‫س ان‬
َ ْ‫ان‬
‫نَاس‬
)çoğul ‫ك ور‬
ُ ُ‫ذَ َكر ن(ذ‬
)çoğul ‫أُنْ ثَى ن( إنَاث‬
‫َع ْبدنن(عبَاد‬
‫َع ُد او ن(أ َْع َداء‬
)çoğul
)çoğul
‫ُك افار‬
‫ُُْمرم ن‬
pl
‫َم ََلن‬
)‫ِل ن(أ َْوليَاء‬
‫َو ا‬
Şimdiye kadarki Yüzde:
64
383
65
248
16
30
126
44198
44
2,50759
21
1950
52
46148
22
59,3437
86
59,3
‫ِفعل ثالثي ُم َج َّرد‬
‫‪105‬‬
‫‪29‬‬
‫‪65‬‬
‫‪346‬‬
‫‪40‬‬
‫‪35‬‬
‫‪28‬‬
‫‪49‬‬
‫‪131‬‬
‫‪27‬‬
‫‪42‬‬
‫‪60,5‬‬
‫فَع ل * ي ْفع ل اِفْ ع ل فَ ِ‬
‫اع ل فِ ْع ل‬
‫َْ‬
‫ََ َ َُ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ح افْ تَ ْح فَاتح فَ ْتح‬
‫فَ تَ َح * يَ ْفتَ ُ‬
‫ث يبع ُ ِ‬
‫ث بِ‬
‫اعث بَ ْعث‬
‫بَ َع َ َ ْ َ‬
‫ث ابْ َع ْ َ‬
‫جعل * ََيعل اِجعل ج ِ‬
‫اعل َج ْعل‬
‫َْ ْ َ‬
‫َ َ َ َْ ُ‬
‫ََجَعَ ََْي َمع ُ اِ َْجَع ْ َج ِامع ََجْ ع‬
‫ِ‬
‫ب َذ ِاهب ِذ َهاب‬
‫ب ا ْذ َه ْ‬
‫ب يَ ْذ َه ُ‬
‫َذ َه َ‬
‫َرفَ َع يَ ْرفَ ُع اِ ْرفَ ْع َرافِ ع َرفْع‬
‫سحر يسحر اِسحر س ِ‬
‫احر ِس ْحر‬
‫َ ََ َ ْ َُ ْ َ ْ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫صلَ َحة‬
‫ح اْ‬
‫صلَ َح يَ ْ‬
‫صالح َم ْ‬
‫َ‬
‫صلَ ْح َ‬
‫صلَ ُ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫لَ َع َن يَل َْع ُن ال َْع ْن ََلعن لَ ْعن‬
‫نَ َف َع يَ ْن َف ُع اِنْ َف ْع نَافِع نَ ْفع‬
‫َم ْفعُول‬
‫ف ُ ِع َل ي ُ ْف َع ُل‬
‫‪Şimdiye kadarki Yüzde:‬‬
‫ِفعل ثالثي ُم َج َّرد‬
‫‪92‬‬
‫‪49‬‬
‫‪43‬‬
‫‪43‬‬
‫‪80‬‬
‫‪61‬‬
‫‪83‬‬
‫‪248‬‬
‫‪78‬‬
‫‪163‬‬
‫‪122‬‬
‫‪61,9‬‬
‫فَت َ َح َي ْفت َح ُ‬
‫ُ‬
‫‪15‬‬
‫ص ُر‬
‫ص َر يَ ْن ُ‬
‫نَ َ‬
‫‪açmak, zafer‬‬
‫‪kazanmak‬‬
‫‪kaldırmak,‬‬
‫‪yeniden diriltmek‬‬
‫‪yapmak‬‬
‫‪toplamak‬‬
‫‪gitmek‬‬
‫‪kaldırmak‬‬
‫‪sihir yapmak‬‬
‫‪doğru hareket‬‬
‫‪etmek‬‬
‫‪lanet etmek‬‬
‫‪işe yaramak‬‬
‫‪edilgen çatı‬‬
‫‪Toplam kelime (bu sayfada): 897‬‬
‫‪16‬‬
‫فَع ل * ي ْفع ل اُفْ ع ل فَ ِ‬
‫اع ل فِ ْع ل‬
‫ُْ‬
‫ََ َ ُُ‬
‫ِ‬
‫صر‬
‫ص ْر نَاصر نَ ْ‬
‫نَ َ‬
‫ص ُر اُنْ ُ‬
‫ص َر * يَ ْن ُ‬
‫بلَ َغ يَ ْب لُ ُغ اُبْلُ ْغ بَالِغ بُلُوغ‬
‫تَ َر َك يَ ْت ُر ُك اُتْ ُر ْك تَا ِرك تَ ْرك‬
‫شر ح ِ‬
‫اشر َح ْشر‬
‫ش َر ََْي ُ‬
‫َح َ‬
‫شرُ اُ ْح ُ ْ َ‬
‫َح َك َم ََْي ُكم ُ اُ ْح ُك ْم َحاكِم ُحكْم‬
‫ج َخارِج ُخ ُروج‬
‫ج ََيُْرج ُ اُ ْخ ُر ْ‬
‫َخ َر َ‬
‫َخلَ َد ََيْلُد ُ اُ ْخلُ ْد َخالِد ُخلُود‬
‫َخلَ َق ََيْلُق ُ اُ ْخلُ ْق َخالِق َخلْق‬
‫د َخل ي ْد ُخل اُ ْد ُخل د ِ‬
‫اخل ُد ُخول‬
‫ْ َ‬
‫َ َ َ ُ‬
‫ذَ َك َر * يَ ْذ ُك ُر اُذْ ُك ْر ذَاكِر ِذ ْكر‬
‫َرَز َق يَ ْرُز ُق اُ ْرُز ْق َرا ِزق ِر ْزق‬
‫‪Şimdiye kadarki Yüzde:‬‬
‫‪yapmak‬‬
‫‪yardım etmek‬‬
‫‪uzatmak‬‬
‫‪ayrılmak‬‬
‫‪biraraya getirmek‬‬
‫‪yargılamak,‬‬
‫‪hükmetmek‬‬
‫‪dışarı çıkmak‬‬
‫‪ölümsüzleştirmek‬‬
‫‪yoktan yaratmak‬‬
‫‪dahil olmak‬‬
‫‪hatırlamak‬‬
‫‪sağlamak‬‬
‫‪Toplam kelime (bu sayfada): 1062‬‬
‫‪17‬‬
‫ِفعل ثالثي ُم َج َّرد‬
‫‪49‬‬
‫‪29‬‬
‫‪63‬‬
‫‪89‬‬
‫‪143‬‬
‫‪54‬‬
‫‪93‬‬
‫‪23‬‬
‫‪56‬‬
‫‪461‬‬
‫‪43‬‬
‫‪95‬‬
‫‪63,4‬‬
‫َس َج َد‬
‫َش َع َر‬
‫َش َك َر‬
‫ص َد َق‬
‫َ‬
‫َعبَ َد *‬
‫س َق‬
‫فَ َ‬
‫قَ تَ َل‬
‫قَ َع َد‬
‫ب‬
‫َكتَ َ‬
‫َك َف َر *‬
‫َم َك َر‬
‫نَظَ َر‬
‫ص ُر‬
‫ص َر َي ْن ُ‬
‫نَ َ‬
‫يَ ْس ُج ُد‬
‫يَ ْش ُع ُر‬
‫يَ ْش ُك ُر‬
‫ص ُد ُق‬
‫يَ ْ‬
‫يَ ْعبُ ُد‬
‫س ُق‬
‫يَ ْف ُ‬
‫يَ ْقتُ ُل‬
‫يَ ْق ُع ُد‬
‫ب‬
‫يَكْتُ ُ‬
‫يَ ْك ُف ُر‬
‫َيَْ ُكرُ‬
‫يَ ْنظُُر‬
‫اُ ْس ُج ْد‬
‫اُ ْش ُع ْر‬
‫اُ ْش ُك ْر‬
‫ص ُد ْق‬
‫اُ ْ‬
‫اُ ْعبُ ْد‬
‫س ْق‬
‫اُفْ ُ‬
‫اُقْتُ ْل‬
‫ْع ْد‬
‫اُق ُ‬
‫ب‬
‫اُ ْكتُ ْ‬
‫اُ ْك ُف ْر‬
‫اُ ْم ُك ْر‬
‫اُنْظُ ْر‬
‫‪Şimdiye kadarki Yüzde:‬‬
‫سِ‬
‫اجد‬
‫َ‬
‫َش ِ‬
‫اعر‬
‫َشاكِر‬
‫صِ‬
‫ادق‬
‫َ‬
‫َعابِد‬
‫فَ ِ‬
‫اسق‬
‫قَاتِل‬
‫قَ ِ‬
‫اعد‬
‫َكاتِب‬
‫َكافِر‬
‫َماكِر‬
‫نَ ِ‬
‫اظر‬
‫ُس ُجود‬
‫ُش ُعور‬
‫ُشكْر‬
‫ِ‬
‫ص ْدق‬
‫ِ‬
‫ادة‬
‫عبَ َ‬
‫ِ‬
‫سوق‬
‫ف ْسق‪ ،‬فُ ُ‬
‫قَ ْتل‬
‫قُ ُعود‬
‫كِتَابَة‬
‫ُك ْفر‬
‫َمكْر‬
‫نَظَر‬
‫‪Secde eden, alnını yere koyan‬‬
‫‪Şuur; algılamak, idrak etmek‬‬
‫‪Şükür‬‬
‫‪Sıdk; Sadık; doğru olmak,‬‬
‫‪doğruyu söylemek‬‬
‫‪İbadet; Hizmet etmek‬‬
‫‪Fısk‬‬
‫‪Katil; Öldürmek‬‬
‫‪oturmak‬‬
‫‪Katib; yazmak‬‬
‫‪Küfür; Kafir‬‬
‫‪hile‬‬
‫‪Nazar etmek; beklemek‬‬
‫‪Toplam kelime (bu sayfada):‬‬
‫‪1198‬‬
‫‪18‬‬
‫ِفعل ثالثي ُم َج َّرد‬
‫فَ َع لَ‬
‫‪58‬‬
‫‪50‬‬
‫‪94‬‬
‫‪266‬‬
‫‪59‬‬
‫‪49‬‬
‫‪95‬‬
‫‪47‬‬
‫‪76‬‬
‫‪62‬‬
‫‪49‬‬
‫ب*‬
‫َ‬
‫ض َر َ‬
‫ََحَل َ‬
‫صبَ َر‬
‫َ‬
‫ظَلَ َم *‬
‫ف‬
‫َع َر َ‬
‫َع َق َل‬
‫غَ َف َر‬
‫قَ َد َر‬
‫ب‬
‫َك َذ َ‬
‫ب‬
‫سَ‬
‫َك َ‬
‫ك‬
‫َملَ َ‬
‫ب َي ْ‬
‫ض ِرب ُ‬
‫ض ََر َ‬
‫ِ‬
‫يَ ْفع لُ‬
‫ب‬
‫يَ ْ‬
‫ض ِر ُ‬
‫ِ‬
‫ََْيمل ُ‬
‫يَ ْ‬
‫ص ِْبُ‬
‫يَظْلِ ُم‬
‫ف‬
‫يَ ْع ِر ُ‬
‫يَ ْع ِق ُل‬
‫يَغْ ِف ُر‬
‫يَ ْق ِد ُر‬
‫ِ‬
‫ب‬
‫يَكْذ ُ‬
‫ِ‬
‫ب‬
‫يَكْس ُ‬
‫َيَْلِكُ‬
‫ِِ‬
‫افْع لْ‬
‫ب‬
‫اِ ْ‬
‫ض ِر ْ‬
‫ِِ‬
‫ا َْحل ْ‬
‫ِ‬
‫ْب‬
‫اْ‬
‫صِ ْ‬
‫اِظْلِ ْم‬
‫ف‬
‫اِ ْع ِر ْ‬
‫اِ ْع ِق ْل‬
‫اِ ْغ ِف ْر‬
‫اِق ِ‬
‫ْد ْر‬
‫ِ ِ‬
‫ب‬
‫ا ْكذ ْ‬
‫فَ ِ‬
‫اع ل فِ ْع ل‬
‫ضا ِرب‬
‫َ‬
‫ض ْرب‬
‫َ‬
‫ََحْ ل‬
‫ص ْْب‬
‫َ‬
‫ظُلْم‬
‫َم ْع ِرفَة‬
‫َع ْقل‬
‫َمغْ ِف َرة‬
‫َح ِامل‬
‫صابِر‬
‫َ‬
‫ظَاِلِ‬
‫َعا ِرف‬
‫َعاقِل‬
‫غَافِر‬
‫قَ ِ‬
‫ادر قَ ْدر‪،‬قُ ْد َرة‬
‫َك ِ‬
‫اذب َك ِذب‬
‫اِ ْك ِس ْب َك ِاسب َك ْسب‬
‫ك َمالِك ِملْك‬
‫اِ ْملِ ْ‬
‫‪Şimdiye kadarki Yüzde: 64,57‬‬
‫‪905‬‬
‫‪Darp; vurmak‬‬
‫‪Hamil; götüren‬‬
‫‪Sabır‬‬
‫‪Zulüm‬‬
‫‪Arif; Fark edebilen; Bilen‬‬
‫‪Akıl; Anlamak‬‬
‫‪Mağfiret; affetmek‬‬
‫‪Kadir; hüküm vermek‬‬
‫‪yalan söylemek‬‬
‫‪kazanmak; kazandırmak‬‬
‫‪Malik; sahip olmak, elinde bulundurmak‬‬
‫‪Toplam kelime (bu sayfada):‬‬
‫‪19‬‬
‫ِفعل ثالثي ُم َج َّرد‬
‫‪100‬‬
‫‪30‬‬
‫‪46‬‬
‫‪27‬‬
‫‪51‬‬
‫‪148‬‬
‫‪66‬‬
‫‪518‬‬
‫‪318‬‬
‫‪25‬‬
‫‪13‬‬
‫س َم ُع‬
‫س ِم َع َي ْ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫افْ َع لْ‬
‫ِ‬
‫ا َْسَع ْ‬
‫اِ ْح َز ْن‬
‫ِ‬
‫فَع لَ‬
‫ََِسع َ *‬
‫َح ِز َن‬
‫ِ‬
‫ب‬
‫َحس َ‬
‫ظ‬
‫َح ِف َ‬
‫َخ ِس َر‬
‫رِ‬
‫اح م‬
‫َرِح َم‬
‫َ‬
‫َش ِ‬
‫اهد‬
‫َش ِه َد‬
‫عاِلِ‬
‫َعلِ َم*‬
‫َ‬
‫َع ِامل‬
‫َع ِم َل*‬
‫َك ِرَه‬
‫َكا ِره‬
‫ب صر ي ب صر اُب صر ب ِ‬
‫ص ري‬
‫َ ُ َ َْ ُ ُ ْ ُ ْ َ‬
‫فَ ِ‬
‫اع ل‬
‫َس ِامع‬
‫َحا ِزن‬
‫حِ‬
‫اسب‬
‫َ‬
‫َحافِظ‬
‫َخ ِ‬
‫اسر‬
‫يَ ْف َع لُ‬
‫يَ ْس َم ُع‬
‫ََْي َزن ُ‬
‫ِ‬
‫ب‬
‫س ْ‬
‫سبُ ا ْح َ‬
‫ََْي َ‬
‫ظ‬
‫ََْي َفظ ُ اِ ْح َف ْ‬
‫ِ‬
‫س ْر‬
‫ََيْ َ‬
‫سرُ ا ْخ َ‬
‫يَ ْر َح ُم اِ ْر َح ْم‬
‫يَ ْش َه ُد اِ ْش َه ْد‬
‫يَ ْعلَ ُم اِ ْعلَ ْم‬
‫يَ ْع َم ُل اِ ْع َم ْل‬
‫ْرهُ اِ ْك َرْه‬
‫يَك َ‬
‫‪Şimdiye kadarki Yüzde: 66,3‬‬
‫‪1342‬‬
‫فِ ْع ل‬
‫اعة‬
‫ََسَ َ‬
‫‪duymak‬‬
‫ُح ْزن‬
‫‪Hüzün; üzülmek‬‬
‫َح ْسب‬
‫ِح ْفظ‬
‫;‪Hesap; göz önüne almak‬‬
‫‪düşünmek‬‬
‫‪muhafaza, koruma‬‬
‫ُخ ْسر‬
‫َر َْحَ ة‬
‫‪Hüsran; kaybetmek‬‬
‫‪rahmet; acıyan, bağışlayan‬‬
‫َش ُهود‬
‫ِعلْم‬
‫‪şahitlik etmek‬‬
‫‪Alim; bilen‬‬
‫َع َمل‬
‫‪Amel; güzel iş‬‬
‫ُك ْره‬
‫صر‬
‫بَ َ‬
‫‪Mekruh; çirkin‬‬
‫‪izlemek; görmek‬‬
‫‪Toplam kelime (bu sayfada):‬‬
‫‪20‬‬
‫ِفعل ثالثي ُم َج َّرد‬
‫فَلَّ‬
‫‪83‬‬
‫‪45‬‬
‫‪39‬‬
‫‪31‬‬
‫‪113‬‬
‫‪68‬‬
‫‪17‬‬
‫‪24‬‬
‫‪17‬‬
‫‪58‬‬
‫‪18‬‬
‫‪67‬‬
‫ُمضَاعَف‬
‫‪Kökün son iki harfi aynı‬‬
‫ال‬
‫يَ َف ُّل‪ ،‬يَِف ُّل اِفْلِ ل‪،‬اُفْ لُ ل فَ ّ‬
‫َح َّي ََْييَ ا‬
‫يَ ُر ُّد‬
‫َر َّد‬
‫ص ُّد‬
‫ص َّد يَ ُ‬
‫َ‬
‫ض ُّر‬
‫ض َّر يَ ُ‬
‫َ‬
‫ض َّل * ي ِ‬
‫ض ُّل‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ظَ َّن * يَظُ ُّن‬
‫َع َّد يَ ُع ُّد‬
‫غَ َّر يَ ِغ ُّر‬
‫َم َّد َيَُدُّ‬
‫س َيََسُّ‬
‫َم َّ‬
‫َو َّد يَ َو ُّد‬
‫اِ ْح َي‬
‫اُ ْر ُد ْد‬
‫ص ُد ْد‬
‫اُ ْ‬
‫ض ُر ْر‬
‫اُ ْ‬
‫ضلِ ْل‬
‫اِ ْ‬
‫اُظْنُ ْن‬
‫اُ ْع ُد ْد‬
‫اِ ْغ ِر ْر‬
‫اُ ْم ُد ْد‬
‫ِ‬
‫س‬
‫ا ْم َ‬
‫س ْ‬
‫اِ ْو َد ْد‬
‫‪Şimdiye kadarki Yüzde:‬‬
‫َح ّي‬
‫اد‬
‫َر ّ‬
‫اد‬
‫صّ‬
‫َ‬
‫ض ّار‬
‫َ‬
‫ال‬
‫ضّ‬
‫َ‬
‫ظَا ّن‬
‫اد‬
‫َع ّ‬
‫غَ ّار‬
‫َما ّد‬
‫اس‬
‫َم ّ‬
‫اد‬
‫َو ّ‬
‫‪513‬‬
‫ف ْْ ّل‪( ..‬فُلَّ‪ ،‬يُفَلُّ)‬
‫َ‬
‫َحيَاة‬
‫َر ّد‬
‫ص ّد‬
‫َ‬
‫ض ّر‬
‫َ‬
‫ض ََلل‬
‫ض ََللَة‪َ ،‬‬
‫َ‬
‫ظَ ّن‬
‫َع ّد‬
‫غُ ُرور‬
‫َم ّد‬
‫س‬
‫َم ّ‬
‫ُو ّد‬
‫‪Hayat; yaşamak‬‬
‫‪geri vermek; iade‬‬
‫‪çevirdi‬‬
‫‪kırgın; incitmek, zarar‬‬
‫‪vermek‬‬
‫‪Dalalet; sapkınlık‬‬
‫‪Zannetmek; inanmak‬‬
‫‪saymak‬‬
‫‪Mağrurluk; aldanış‬‬
‫‪yaymak, ayırmak, genişleme‬‬
‫‪dokunmak, temas etmek‬‬
‫‪sevmek, arzulamak‬‬
‫‪Toplam kelime (bu sayfada):‬‬
21
Kökün ilk harfi
‫ِمثَال‬
‫ و‬veya ‫ ي‬.
).ُ‫ يُوعَل‬،َ‫ (وُِع ل‬..‫َو ْع ل‬
‫َو ْذر‬
‫ضع‬
ْ ‫ُو‬
‫َوقُوع‬
‫َو ْهب‬
‫ُو ُجود‬
‫َوَراثَة‬
‫ِو ْزر‬
geride bırakmak, geçmek
koymak, kurmak
vâki, başına gelmek
vermek, nasip etmek
bulmak
Varis; miras almak, mirasa
konmak
yüklediğini taşımak
Vasıf; tanımlamak, atfetmek
vâât etmek, söz vermek
korumak, kurtarmak
kucaklamak; anlamak
Toplam kelime (bu sayfada):
‫ِفعل ثالثي ُم َج َّرد‬
ِ ‫ ِع ل و‬،‫ يعِل ع ل‬،‫ي ع ل‬
‫اع ل‬
َ ْ ْ َ ُ َ ُ ََ
‫َو ِاذر‬
ِ ‫و‬
‫اضع‬
َ
ِ
‫َواقع‬
‫َو ِاهب‬
ِ‫و‬
‫اجد‬
َ
‫َوا ِرث‬
‫َوا ِزر‬
َ‫َو َع ل‬
‫َوذَ َر يَ َذ ُر ذَ ْر‬
‫ض ْع‬
َ َ‫ض َع ي‬
َ ‫َو‬
َ ‫ض ُع‬
‫َوقَ َع يَ َق ُع قَ ْع‬
‫ب‬
ْ ‫ب َه‬
ُ ‫ب يَ َه‬
َ ‫َو َه‬
‫َو َج َد * ََِيد ُ ِج ْد‬
‫ث‬
ْ ‫ث ِر‬
ُ ‫ث يَ ِر‬
َ ‫َوِر‬
‫َوَزَر يَ ِز ُر‬
‫ِز ْر‬
ِ
ِ‫ف ي‬
ِ ‫ف‬
‫صف‬
ْ ‫ص‬
ُ ‫ص‬
ْ ‫ف َواصف َو‬
َ ‫َو‬
َ َ ‫ص‬
ِ ‫ِع ْد و‬
‫َو َع َد * يَ ِع ُد‬
‫اعد َو ْعد‬
َ
‫َواق ِوقَايَة‬
‫َوقَى يَِقي‬
‫ِق‬
ِ ‫و ِسع ي وسع اِيسع و‬
‫اسع َس َعة‬
َ ْ َ ْ ُ َ َْ َ َ
45
22
20
23
107
19
19
14
124
19
25
Şimdiye kadarki Yüzde: 67,51
437
22
‫أ َ ْج َوف‬
Kökün ikinci harfi ‫ و‬veya ‫ ي‬.
) ‫ يُفَا ُل‬،َ‫ ِ(ف يل‬..‫فَوْ ل‬
Tevbe; pişman olmak
tadına bakmak
başarmak; zafer kazanmak
De ki; söylemek
Kıyam; ayağa kalkmak
olmak; ol
ölmek
Havf; korkmak
yakınlaşmak; -e yakın olmak, in yakını olmak
komplo kurmak
ziyâde; artmak
Toplam kelime (bu sayfada):
‫تَ ْوبَة‬
‫َذ ْوق‬
‫فُ ْوز‬
‫قَ ْول‬
‫ قَ ْوَمة‬،‫قِيَام‬
‫َك ْون‬
‫َم ْوت‬
‫َخ ْوف‬
‫َك ْود‬
‫َك ْيد‬
‫ادة‬
َ َ‫ِزي‬
‫فَ ِائ ل‬
‫تَائِب‬
‫َذائِق‬
‫فَائِز‬
‫قَائِل‬
‫قَائِم‬
‫َكائِن‬
‫َمائِت‬
‫َخائِف‬
‫َكائِد‬
‫َكائِد‬
‫َزائِد‬
3590
.. ،ْ‫ فُل‬.. ،‫يُفُو ُل‬
‫ب‬
ْ ُ‫ت‬
‫ذُ ْق‬
‫فُ ْز‬
‫قُ ْل‬
‫قُ ْم‬
‫ُك ْن‬
‫ت‬
ْ ‫ُم‬
‫ف‬
ْ ‫ِخ‬
‫كِ ْد‬
‫كِ ْد‬
‫ِز ْد‬
‫وب‬
ُ ُ‫يَت‬
‫يَ ُذو ُق‬
‫وز‬
ُ ‫يَ ُف‬
‫ول‬
ُ ‫يَ ُق‬
‫وم‬
ُ ‫يَ ُق‬
‫يَ ُكو ُن‬
‫وت‬
ُ َُ‫َي‬
‫اف‬
ُ َ‫ََي‬
‫اد‬
ُ ‫يَ َك‬
‫يَ ِكي ُد‬
‫يَ ِزي ُد‬
‫ِفعل ثالثي ُم َج َّرد‬
‫فَا َل‬
‫اب‬
َ َ‫ت‬
‫َذا َق‬
‫فَ َاز‬
* ‫ال‬
َ َ‫ق‬
‫ام‬
َ َ‫ق‬
* ‫َكا َن‬
‫ات‬
َ ‫َم‬
‫اف‬
َ ‫َخ‬
‫اد‬
َ ‫َك‬
‫اد‬
َ ‫َك‬
* ‫اد‬
َ ‫َز‬
Şimdiye kadarki Yüzde:
72
42
26
1719
55
1361
93
112
24
35
51
72,1
‫‪23‬‬
‫ِفعل ثالثي ُم َج َّرد‬
‫‪61‬‬
‫‪197‬‬
‫‪30‬‬
‫‪29‬‬
‫‪60‬‬
‫‪116‬‬
‫‪62‬‬
‫‪32‬‬
‫‪163‬‬
‫‪48‬‬
‫‪57‬‬
‫‪36‬‬
‫تَ ََل‬
‫َد َعا *‬
‫َع َفا‬
‫بَغَى‬
‫َج َرى‬
‫َج َزى‬
‫ضى‬
‫قَ َ‬
‫َك َفى‬
‫َه َدى *‬
‫َخ ِش َي*‬
‫رِ‬
‫ض َي‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫نَس َي‬
‫نَا ِقص‬
‫يَ ْت لُو‬
‫يَ ْد ُعو‬
‫يَ ْع ُفو‬
‫يَ ْب ِغي‬
‫ََْي ِر ي‬
‫ََْي ِز ي‬
‫ي ْق ِ‬
‫ضي‬
‫َ‬
‫يك ِ‬
‫ْفي‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫يَ ْهدي‬
‫شى‬
‫ََيْ َ‬
‫ضى‬
‫يَ ْر َ‬
‫سى‬
‫يَ ْن َ‬
‫‪ .‬ي ‪ veya‬و ‪Kökün son iki harfi‬‬
‫اُتْلُ‬
‫اُ ْدعُ‬
‫ف‬
‫اُ ْع ُ‬
‫اِبْ ِغ‬
‫اِ ْج ِر‬
‫اِ ْج ِز‬
‫اِق ِ‬
‫ْض‬
‫اِ ْك ِ‬
‫ف‬
‫اِ ْه ِد‬
‫ِ‬
‫ش‬
‫ا ْخ َ‬
‫ِ‬
‫ض‬
‫ا ْر َ‬
‫ِ‬
‫س‬
‫انْ َ‬
‫‪Şimdiye kadarki Yüzde: 73,28‬‬
‫تَ ٍ‬
‫ال‬
‫َدا ٍع‬
‫ع ٍ‬
‫اف‬
‫َ‬
‫بَ ٍاغ‬
‫َجا ٍر‬
‫َجا ٍز‬
‫قَ ٍ‬
‫اض‬
‫َك ٍ‬
‫اف‬
‫هٍ‬
‫اد‬
‫َ‬
‫َخ ٍ‬
‫اش‬
‫َر ٍ‬
‫اض‬
‫نَ ٍ‬
‫اس‬
‫‪891‬‬
‫تََِل َوة‬
‫ُد َعاء‬
‫َع ْفو‬
‫بَغْى‬
‫َج َريَان‬
‫َج َزاء‬
‫ضاء‬
‫قَ َ‬
‫كِ َفايَة‬
‫َه ْدى‬
‫َخ ِشيَّة‬
‫ض َوان‬
‫ِر ْ‬
‫نِ ْسيَان‬
‫‪tilavet‬‬
‫‪Dua‬‬
‫‪affetmek‬‬
‫‪istemek, aramak‬‬
‫‪Cereyan, akmak‬‬
‫‪Ceza, karşılığını vermek‬‬
‫‪hüküm vermek‬‬
‫‪Kifayet; yetişir miktarda‬‬
‫‪yönetmek; rehber‬‬
‫‪huşu duymak‬‬
‫‪Razı olmak‬‬
‫‪unutmak‬‬
‫‪Toplam kelime (bu sayfada):‬‬
‫‪24‬‬
‫ِفعل ثالثي ُم َج َّرد‬
‫‪119‬‬
‫‪17‬‬
‫‪142‬‬
‫‪101‬‬
‫‪232‬‬
‫‪25‬‬
‫‪13‬‬
‫‪269‬‬
‫‪263‬‬
‫‪277‬‬
‫‪39‬‬
‫‪236‬‬
‫‪75,5‬‬
‫َم ْه ُموز‬
‫‪Kökün 3 harfinden herhangi‬‬
‫‪biri hemze.‬‬
‫َل َس ْلننا ْسئَ ْل َسائل‬
‫َسأ ََل يَ ْسأ ُ‬
‫قَ َرأَ يَ ْق َرأُ اق َْرأْ‬
‫قَارئ‬
‫آخذ‬
‫ْخ ُذ ُخ ْذ‬
‫َخ َذ يَأ ُ‬
‫أَ‬
‫أَ َك َل يَأْ ُكلُ ُك ْل‬
‫آكل‬
‫أ ََم َرن* يَأ ُْم ُر ُم ْر‬
‫آمر‬
‫أَم َن يَأ ََم ُن ائْ َم ْن‬
‫آمن‬
‫آب‬
‫ب‬
‫ََب يَأ َ‬
‫أَ‬
‫َْب ائْ َ‬
‫َرأَىن* يَ َرى َر‬
‫َراء‬
‫آت‬
‫أَتَىن* يَأِْت ائْت‬
‫شاءُ َشأْ‬
‫َشاء‬
‫اءن* يَ َ‬
‫َش َ‬
‫سوءُ ُس ْؤ‬
‫َساوئ‬
‫َس َ‬
‫اء يَ ُ‬
‫َجاء‬
‫اء ََي يءُ ج ْئ‬
‫َج َ‬
‫‪Şimdiye kadarki Yüzde:‬‬
‫‪1733‬‬
‫ُس َؤال‬
‫اءة‬
‫ق َر َ‬
‫أَ ْخذ‬
‫أَ ْكل‬
‫أ َْمر‬
‫أ َْمن‬
‫ابَاء‬
‫َرأْي‬
‫اتْ يَان‬
‫َمشيئَة‬
‫َس ْوء‬
‫َُم يء‬
‫‪Sûal‬‬
‫‪Kıraat; okumak‬‬
‫‪almak; yakalamak‬‬
‫‪yemek‬‬
‫‪Emir; Komut‬‬
‫‪emin olmak, inanmak‬‬
‫‪reddetmek‬‬
‫‪görmek‬‬
‫‪gelmek‬‬
‫‪İstek, dilek‬‬
‫‪kötü, fena olmak‬‬
‫‪gelmek‬‬
‫‪Toplam kelime (bu sayfada):‬‬
‫فِعل ثالثي َم ِزيد فِيه فَعَّ َل‬
‫‪33‬‬
‫‪48‬‬
‫‪35‬‬
‫‪26‬‬
‫‪48‬‬
‫‪26‬‬
‫‪31‬‬
‫‪49‬‬
‫‪42‬‬
‫‪27‬‬
‫فَ َّع لَ*‬
‫َّل‬
‫بَد َ‬
‫بَ َّ‬
‫ش َر‬
‫ْي‬
‫بَ َّ َ‬
‫َزيَّ َن‬
‫َسبَّ َح‬
‫َّر‬
‫َسخ َ‬
‫ص َّد َق‬
‫َ‬
‫ب‬
‫َع َّذ َ‬
‫َعلَّ َم *‬
‫َّم‬
‫قَد َ‬
‫ِ‬
‫يُ َف ّع لُ‬
‫يُبَ ِّد ُل‬
‫ش ُر‬
‫يُبَ ِّ‬
‫ْي‬
‫يُبَ ِّ ُ‬
‫يُ َزيِّ ُن‬
‫يُ ِ‬
‫ح‬
‫سبّ ُ‬
‫َ‬
‫س ِّخ ُر‬
‫يُ َ‬
‫ص ِّد ُق‬
‫يُ َ‬
‫ِ‬
‫ب‬
‫يُ َع ّذ ُ‬
‫يُ َعلِّ ُم‬
‫ِ‬
‫يُ َق ّدمُ‬
‫ِ‬
‫ب‬
‫يُ َك ّذ ُ‬
‫‪25‬‬
‫‪ nin ikinci harfinde (üçüncü‬فَ َع َل ‪ilave‬‬
‫)‪tekil şahıs, erkek‬‬
‫فَ ّعِ ل ُم َف ّعِل‬
‫بَ ِّد ْل ُمبَ ِّدل‬
‫شر‬
‫ش ْر ُمبَ ِّ‬
‫بَ ِّ‬
‫ْي ُمبَ ِّْي‬
‫بَ ِّ ْ‬
‫َزيِّ ْن ُم َزيِّن‬
‫ِ‬
‫سبِّح‬
‫َسبّ ْح ُم َ‬
‫س ِّخر‬
‫َس ِّ‬
‫خ ْر ُم َ‬
‫ص ِّدق‬
‫ق ُم َ‬
‫ص ِّد ْ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ب ُم َع ّذب‬
‫َع ّذ ْ‬
‫َعلِّ ْم ُم َعلِّم‬
‫قَ ِّد ْم ُم َق ِّدم‬
‫ِ‬
‫ب ُم َك ِّذب‬
‫َك ّذ ْ‬
‫‪198‬‬
‫ب*‬
‫َك َّذ َ‬
‫‪76‬‬
‫‪Şimdiye kadarki Yüzde:‬‬
‫‪563‬‬
‫ع َل‬
‫فِعل ثالثي َم ِزيد فِيه فَعَّ َل ‪ ،‬فَا َ‬
‫‪46‬‬
‫‪79‬‬
‫‪39‬‬
‫‪45‬‬
‫‪31‬‬
‫‪54‬‬
‫‪44‬‬
‫‪34‬‬
‫‪24‬‬
‫يُنَبِّ ُئ‬
‫نَبَّأَ‬
‫نَ َّز َل* يُنَ ِّز ُل‬
‫ََنَّ ى يُنَ ِّجي‬
‫َو ََّّل يُ َوِّّل‬
‫فُ ِع َل يُفَعَّ ُل‬
‫فَاع ل ي َف ِ‬
‫اع ُل‬
‫ََ ُ‬
‫َج َاه َد* َُي ِ‬
‫اه ُد‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫قَاتَ َل يُ َقاتلُ‬
‫ادى* ي نَ ِ‬
‫ادي‬
‫نَ َ‬
‫ُ‬
‫نَافَ َق يُنَافِ ُق‬
‫َهاجر ي َه ِ‬
‫اج ُر‬
‫ََ ُ‬
‫فُو ِع َل يُفَا َع ُل‬
‫تَ ْفعِْي ل‬
‫تَ ْب ِديْل‬
‫تَ ْب ِش ْْي‬
‫تَ ْبيِ ْْي‬
‫تَ ْزيِ ْي‬
‫تَ ْسبِ ْيح‬
‫تَ ْس ِخ ْي‬
‫ص ِديْق‬
‫تَ ْ‬
‫تَ ْع ِذيْب‬
‫تَ ْعلِ ْيم‬
‫تَ ْق ِد ْْي‬
‫تَك ِ‬
‫ْذيْب‬
‫‪müjdelemek‬‬
‫‪açıklamak‬‬
‫‪süslemek‬‬
‫‪övmek‬‬
‫‪kontrol altına almak‬‬
‫‪söylemek, gerçek olmak‬‬
‫‪eziyet etmek‬‬
‫‪öğretmek‬‬
‫‪ileri göndermek‬‬
‫‪yalanla itham etmek‬‬
‫‪Toplam kelime (bu sayfada):‬‬
‫‪26‬‬
‫‪ nin ikinci harfinde.‬فَ َع َل ‪ilave‬‬
‫‪ de elif.‬فَ َع َل ‪İlave‬‬
‫تَ ْنبِئَة‬
‫تَ ْن ِزيْل‬
‫تَ ْن ِجيَة‬
‫تَ ْولِيَة‬
‫نَبِّ ْئ ْْ ُمنَبِّ ْئ‬
‫نَ ِّز ْل ُمنَ ِّزل‬
‫ُمنَ ِّجي‬
‫نَ ِّج‬
‫َو ِّل ُم َوِّّل‬
‫ُمفَعَّل‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫اع لَة‬
‫فَاع ْل ُم َفاع ل ُم َف َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫اه َدة‬
‫َجاه ْد ُُمَ اهد ُُمَ َ‬
‫قَاتِ ْل ُم َقاتِل ُم َقاتَلَة‬
‫منَ ٍ‬
‫نَ ِ‬
‫اداة‪ ،‬نِ َداء‬
‫اد‬
‫اد ُمنَ َ‬
‫ُ‬
‫نَافِ ْق ُمنَافِق ُمنَافَ َقة‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫اج َرة‬
‫َهاج ْر ُم َهاجر ُم َه َ‬
‫‪Şimdiye kadarki Yüzde: 77‬‬
‫‪değiştirmek‬‬
‫ُمفَا َعل‬
‫;‪açıklamak‬‬
‫‪söylemek‬‬
‫‪indirmek‬‬
‫‪kurtarmak‬‬
‫‪döndürmek‬‬
‫‪edilgen çat ı‬‬
‫;‪mücahede‬‬
‫‪mücadele‬‬
‫‪dövüşmek‬‬
‫‪çağırmak, nida‬‬
‫‪etmek‬‬
‫‪münafıklık‬‬
‫‪yapmak‬‬
‫‪muhacir; hicret‬‬
‫‪etmek‬‬
‫‪edilgen çatı‬‬
‫‪Toplam kelime (bu sayfada): 396‬‬
‫‪27‬‬
‫فِعل ثالثي َم ِزيد فِيه أ َ ْف َع َل‬
‫أَفْ َع لَ*‬
‫‪36‬‬
‫‪72‬‬
‫‪108‬‬
‫‪45‬‬
‫‪33‬‬
‫‪135‬‬
‫‪23‬‬
‫‪72‬‬
‫‪120‬‬
‫‪34‬‬
‫‪40‬‬
‫‪78‬‬
‫ص َر‬
‫أَبْ َ‬
‫س َن‬
‫أْ‬
‫َح َ‬
‫ج*‬
‫أَ ْخ َر َ‬
‫أَ ْد َخ َل‬
‫أ َْر َج َع‬
‫أ َْر َس َل‬
‫ف‬
‫َس َر َ‬
‫أْ‬
‫َسلَ َم*‬
‫أْ‬
‫أَ ْش َر َك*‬
‫ح‬
‫أْ‬
‫َصبَ َ‬
‫ح‬
‫أْ‬
‫َصلَ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫يُ ْفع لُ أَفْعلْ‬
‫صر أَبْ ِ‬
‫ِ‬
‫ص ْر‬
‫يُ ْب ُ‬
‫َح ِس ْن‬
‫َُْي ِسن ُ أ ْ‬
‫ِج‬
‫َُيْرِج ُ أَ ْخر ْ‬
‫يُ ْد ِخلُ أَ ْد ِخ ْل‬
‫يُ ْرِج ُع أ َْرِج ْع‬
‫يُ ْر ِسل أ َْر ِس ْل‬
‫ُ‬
‫ف‬
‫يُ ْس ِر ُ‬
‫يُ ْسلِ ُم‬
‫يُ ْش ِر ُك‬
‫يُ ْ ِ‬
‫ح‬
‫صب ُ‬
‫ي ِ‬
‫ح‬
‫ُْ‬
‫صل ُ‬
‫‪Şimdiye kadarki Yüzde:‬‬
‫فعل ثَلثي َم زيد ف يه أَ ْف َع َل‬
‫‪53‬‬
‫‪21‬‬
‫‪36‬‬
‫‪40‬‬
‫‪16‬‬
‫‪70‬‬
‫‪190‬‬
‫‪22‬‬
‫‪17‬‬
‫‪69‬‬
‫‪25‬‬
‫‪58‬‬
‫ف‬
‫اَ ْس ِر ْ‬
‫َسلِ ْم‬
‫أْ‬
‫أَ ْش ِر ْك‬
‫َصبِ ْح‬
‫أْ‬
‫َص ِل ْح‬
‫أْ‬
‫ض‬
‫ض يُ ْعر ُ‬
‫أَ ْع َر َ‬
‫أَ ْغ َر َق يُغْر ُق أَ ْغر ْق‬
‫أَنْ َذ َر يُ ْنذ ُر‬
‫أَنْ َز َلن* يُ ْنز ُل‬
‫شأَ يُ ْنش ُئ‬
‫أَنْ َ‬
‫أَنْ َع َم يُ ْنع ُم‬
‫أَنْ َف َق يُ ْنف ُق‬
‫أَنْ َك َر يُ ْنك ُر‬
‫ك‬
‫ك يُ ْهل ُ‬
‫أ َْهلَ َ‬
‫ُم ْفعِل إِفْ َع ال‬
‫ِ‬
‫صار‬
‫ُم ْبصر إِبْ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫سان‬
‫ُُْمس ن إ ْح َ‬
‫ُُمْ ِر ج إِ ْخ َراج‬
‫ُم ْد ِخل إِ ْد َخال‬
‫ُم ْرِجع إِ ْر َجاع‬
‫ُم ْر ِسل إِ ْر َسال‬
‫ُم ْس ِرف إِ ْس َراف‬
‫ُم ْسلِم إِ ْس ََلم‬
‫ُم ْش ِرك إِ ْش َراك‬
‫صبَاح‬
‫صبِح إِ ْ‬
‫ُم ْ‬
‫م ِ‬
‫ص ََلح‬
‫صلح إِ ْ‬
‫ُ ْ‬
‫أَفْس ْد‬
‫أَفْل ْح‬
‫ت‬
‫أَنْب ْ‬
‫أَنْذ ْر‬
‫أَنْز ْل‬
‫أَنْش ْئ‬
‫أَنْع ْم‬
‫أَنْف ْق‬
‫أَنْك ْر‬
‫ك‬
‫أ َْهل ْ‬
‫‪Şimdiye kadarki Yüzde: 78,46‬‬
‫‪görmek; izlemek‬‬
‫‪ihsan, iyilik etme‬‬
‫‪meydana getirmek,‬‬
‫‪sebep olmak‬‬
‫‪girmek, katılmak‬‬
‫‪iade; geri almak‬‬
‫‪göndermek‬‬
‫‪israf etmek‬‬
‫‪islam; itaat,‬‬
‫‪teslimiyet‬‬
‫‪şirk‬‬
‫‪olmak, yakışmak‬‬
‫‪ıslah olmak‬‬
‫‪Toplam kelime (bu sayfada): 718‬‬
‫‪28‬‬
‫ض‬
‫أَ ْعر ْ‬
‫س َد يُ ْفس ُد‬
‫أَفْ َ‬
‫ح‬
‫أَفْ لَ َح يُ ْفل ُ‬
‫ت‬
‫ت يُ ْنب ُ‬
‫أَنْ بَ َ‬
‫‪ nin ikinci harfinde‬فَ َع َل ‪ilave‬‬
‫)‪(üçüncü tekil şahıs, erkek‬‬
‫‪ den önce‬فَ َع َل ‪İlave Hemze‬‬
‫)‪(üçüncü tekil şahıs, erkek‬‬
‫ُم ْعرض إ ْع َراض‬
‫ُمغْرق إ ْغ َراق‬
‫ساد‬
‫ُم ْفسد إفْ َ‬
‫ُم ْفلح إفْ َّلح‬
‫ُم ْنبت إنْب ات‬
‫ُم ْنذر إنْ َذار‬
‫ُم ْنزل إنْ َزال‬
‫ش اء‬
‫ُم ْنشئ إنْ َ‬
‫ُم ْنعم إنْ َع ام‬
‫ُم ْنفق إنْ َف اق‬
‫ُم ْنكر إنْ َك ار‬
‫ُم ْهلك إ ْه َّلك‬
‫‪617‬‬
‫;‪başka tarafa yönelmek‬‬
‫‪dinden uzaklaşmak‬‬
‫‪boğulmak; boğmak‬‬
‫‪ifsad etmek‬‬
‫‪felâha ermek‬‬
‫‪filizlenme; büyümesine‬‬
‫‪neden olmak‬‬
‫‪Uyarma, uyarı‬‬
‫‪inzal, indirme‬‬
‫‪İnşâ etmek‬‬
‫‪Münim; nimet veren‬‬
‫‪infak etmek‬‬
‫‪inkar etmek‬‬
‫‪helak etmek‬‬
‫‪Toplam kelime (bu sayfada):‬‬
29
İlave Hemze ‫ فَ َع َل‬den önce
(üçüncü tekil şahıs, erkek)
tamamlamak
sevgili
helal kılmak;
yaşamaya sebep olan
esrar, giz; gizli
konuşmak
delalete düşmek; kötü
yola göndermek
hazırlamak; yapmak;
hazır
tatmak
‫إ ْْتَ ام‬
‫ُمت ام‬
‫ُُمبا إ ْحبَاب‬
‫ُُمل ا إ ْح َّلل‬
‫ُمس ار إ ْس َرار‬
‫ض َّلل‬
ْ ‫ُمض ال إ‬
‫ُمع اد إ ْع َداد‬
‫إ َذاقَة‬
‫اد ة‬
َ ‫إ َر‬
istemek; niyet
isabet; başına gelmek;
vurmak
itaat etmek
‫صابَة‬
َ‫إ‬
‫اعة‬
َ َ‫إط‬
ikamet, yerleşme
öldürmek
Toplam kelime (bu sayfada):
ْ ‫أَ ْْتم‬
‫ب‬
ْ‫أ‬
ْ ‫َحب‬
‫َحل ْل‬
ْ‫أ‬
‫َسر ْر‬
ْ‫أ‬
‫أَق ْم ُمقيم إقَ َامة‬
‫ت ُِم يت إ َماتَة‬
ْ ‫أَم‬
göstermek
zenginleştirmek
atmak; fırlatmak;
yerleştirmek
kurtarmak; teslim etmek
vahyetmek
yapmak, yerine
getirmek
iman; inanmak
vermek
eza vermek, üzmek
edilgen çatı
‫َحي ُُْمي إ ْحيَاء‬
ْ‫أ‬
‫أَ ْخف ُُمْف إ ْخ َفاء‬
‫اء نة‬
‫أَر‬
َ ‫ُمر إ َر‬
‫أَ ْغن ُمغْن إ ْغنَاء‬
‫أَلْق ُملق إل َق اء‬
‫أَنْج ُم ْنج إ ْْنَ اء‬
‫أ َْوح ُموح إُيَ اء‬
‫أ َْوف ُموف إي َف اء‬
‫آم ْن ُم ْؤمن إَيَ ان‬
‫آت ُم ْؤِت إيتَاء‬
‫ُم ْؤذي إي َذاء‬
‫آذ‬
‫ُم ْف َعل‬
Toplam kelime (bu sayfada):
1412
*‫َض ال‬
َ‫أ‬
‫َع اد‬
َ‫أ‬
‫أَ َذا َق‬
*‫اد ن‬
َ ‫أ ََر‬
‫اب‬
َ ‫َص‬
َ‫أ‬
‫اع‬
َ َ‫أَط‬
‫يم‬
َ َ‫أَق‬
ُ ‫ام يُق‬
‫يت‬
َ ‫أ ََم‬
ُ ‫ات َُي‬
17
64
21
18
68
20
22
139
65
74
67
21
Şimdiye kadarki Yüzde: 79,22
596
30
ihfâ, gizlemek
‫أ َََتا يُت ُّم‬
ُّ‫ب ُُيب‬
‫َح ا‬
َ‫أ‬
ُّ ‫َح ال ُُيل‬
َ‫أ‬
‫َس ار يُس ُّر‬
َ‫أ‬
‫ضل ْل‬
ْ َ‫يُض ُّل أ‬
‫أَ ْعد ْد‬
‫يُع ُّد‬
‫يق أَذ ْق ُمذيق‬
ُ ‫يُذ‬
‫أَر ْد ُمريد‬
‫يُري ُد‬
‫ب ُمصيب‬
ْ ‫يب أَص‬
ُ ‫يُص‬
‫يع أَط ْع ُمطيع‬
ُ ‫يُط‬
İlave Hemze ‫ فَ َع َل‬den önce
(üçüncü tekil şahıs, erkek)
ihya, diriltmek
‫فعل ثَلثي َم زيد ف يه أَ ْف َع َل‬
‫فعل ثَلثي َم زيد ف يه أ َ ْف َع َل‬
‫َحيَا ُُْيي ي‬
ْ‫أ‬
‫أَ ْخ َفى ُُيْف ي‬
‫أ ََرىن* يُري‬
‫أَ ْغ ََن يُغْ ِن‬
‫أَلْ َق ى يُلقي‬
‫أ َْْنَ ى يُ ْنجي‬
‫أ َْو َحى يُوحي‬
‫َف يُوِف‬
َ ‫أ َْو‬
‫يُ ْؤم ُن‬
‫يُ ْؤِت‬
‫يُ ْؤذي‬
‫ي ُ ْف َع ُل‬
*‫آم َنن‬
َ
*‫آنتَىن‬
‫آ َذى‬
‫أ ُ ْف ِع َل‬
Şimdiye kadarki Yüzde:
53
18
44
41
71
23
72
18
782
274
16
81
‫‪31‬‬
‫ع َل‬
‫فعل ثَلثي َم زيد ف يه تَفَعَّ َل‪ ،‬تَفَا َ‬
‫تَ َف َّعلَ* يَ تَ َف َّعلُ‬
‫‪17‬‬
‫‪51‬‬
‫‪44‬‬
‫‪18‬‬
‫‪17‬‬
‫‪79‬‬
‫‪25‬‬
‫تَ َف َّع ْل‬
‫ص‬
‫تَ َربا َ‬
‫تَ َواَل ن*‬
‫يَتَ َف اك ُر تَ َف اك ْر‬
‫يَتَ َذاك ُر تَ َذاك ْر‬
‫يَتَ َواك ُل تَ َواك ْل‬
‫ي‬
‫ي تَبَ ا ْ‬
‫يَتَبَ ا ُ‬
‫ص‬
‫ص تَ َربا ْ‬
‫يَتَ َربا ُ‬
‫يَتَ َو اَل تَ َو ال‬
‫تَ َو ا‬
‫َف‬
‫يَتَ َو ا‬
‫َف‬
‫تَ َف اك َر‬
‫تَ َذاك َر*‬
‫تَ َواك َل‬
‫ي‬
‫تَبَ ا َ‬
‫‪9‬‬
‫ُم تَ َفعل‬
‫ُمتَ َف اكر‬
‫ُمتَ َذاكر‬
‫ُمتَ َواكل‬
‫ُمتَبَ اي‬
‫تَ َف ُّع ل‬
‫تَ َف ُّكر‬
‫تَ َذُّكر‬
‫تَ َوُّكل‬
‫تَبَ ُّي‬
‫‪215‬‬
‫‪59‬‬
‫‪269‬‬
‫افْ تَع لْ ُم ْفتَع ل افْت َع ال‬
‫افْ تَ َع لَ* يَ ْفتَع لُ‬
‫ف ُمُْتَل ف ا ْخت َّلف‬
‫ف َُيْتَلفُ ا ْختَل ْ‬
‫ا ْختَ لَ َ‬
‫اتا بَ َعن*‬
‫ا اّتَذ َ‬
‫اتا َق ى‬
‫افْ تَ َرى‬
‫اتاب ْع ُمتابع اتابَ اع‬
‫يَتاب ُع‬
‫يَتاخ ُذ ا اّتذ ْ ُمتاخذ ا اّتَ اذ‬
‫يَتاقي اتاق ُمتاق اتا َق اء‬
‫ِتاء‬
‫يَ ْف َِتي افْ َِت ُم ْف َِت افْ َ‬
‫يَ ْهتَدي ا ْهتَد ُم ْهتَد ا ْهت َداء‬
‫يَ ْبتَغي ابْ تَغ ُم ْبتَغ ابْتغَاء‬
‫‪61‬‬
‫ا ْهتَ َدى*‬
‫‪48‬‬
‫ابْتَ غَى‬
‫‪20‬‬
‫انْ َف َع لَ يَ ْن َفع لُ انْ َفع لْ‬
‫ب‬
‫ب انْ َقل ْ‬
‫ب يَ ْن َقل ُ‬
‫انْ َقلَ َ‬
‫انْتَ َه ى يَ ْنتَهي انْ تَه‬
‫ا ُ ْفت ُ ِع َل‬
‫‪16‬‬
‫‪tebeyyün,belirmek‬‬
‫ي ُ ْفت َ َع ُل‬
‫‪Şimdiye kadarki Yüzde: 82,33‬‬
‫‪fırsat beklemek‬‬
‫‪dönmek; arkadaş‬‬
‫‪sanmak‬‬
‫‪öldürmek (cinayet‬‬
‫;)‪manasında değil‬‬
‫‪tamamını almak‬‬
‫‪edilgen çatı‬‬
‫اع ْل‬
‫اع ْل ُم تَ َفاع ل تَ َف ُ‬
‫اع ُل تَ َف َ‬
‫اع َل يَ تَ َف َ‬
‫تَ َف َ‬
‫ارك‬
‫تَبَ َار َك يَتَبَ َار ُك تَبَ َار ْك ُمتَبَارك تَبَ ُ‬
‫ساءُل‬
‫سَ‬
‫سَ‬
‫سَ‬
‫اء ْل ُمتَ َساءل تَ َ‬
‫اء ُل تَ َ‬
‫اء َل يَتَ َ‬
‫تَ َ‬
‫فعل ثَلثي َم زيد ف يه اِ ْفت َ َع َل‪،‬اِ ْنفَ َع َل‬
‫‪128‬‬
‫‪tevekkül‬‬
‫ُمتَفَعَّل‬
‫‪32‬‬
‫‪140‬‬
‫‪hatırlamak; öğüt almak‬‬
‫ُمتَ َرباص تَ َربُّص‬
‫ُمتَ َو ال تَ َو ال‬
‫‪Şimdiye kadarki Yüzde: 81,38‬‬
‫‪52‬‬
‫‪Tefekkür; düşünmek‬‬
‫تَ َو ا‬
‫ف‬
‫ف تَ َو ا‬
‫ف ُمتَ َو ا‬
‫تُفَعَّ َل يُتَفَعَّ ُل‬
‫‪9‬‬
‫فَ َع َل ‪ ve‬ت ‪ de. İlave‬فَ َع َل ‪ ve‬ت ‪ilave‬‬
‫‪de elif.‬‬
‫‪mübarek olmak‬‬
‫‪merak etmek‬‬
‫‪Toplam kelime (bu sayfada):‬‬
‫‪ de.‬فَ َع َل ت ‪İlave elif ve‬‬
‫‪ de.‬فَ َع َل ن ‪ ve‬إ ‪İlave‬‬
‫‪ihtilaf‬‬
‫‪Takip; Tabii olmak‬‬
‫‪almak; evlât edinmek‬‬
‫‪korunmak; sakınmak‬‬
‫‪iftira‬‬
‫‪ihtida;Hidayet; bulmak‬‬
‫‪veya doğru yolu izlemek‬‬
‫;‪çabalamak; aramak‬‬
‫‪araştırmak; merak‬‬
‫ُم ْفت َ َعل‬
‫‪edilgen çatı‬‬
‫ُم ْن َفع ل انْف َع ال‬
‫ُم ْن َقلب انْق َّل ب‬
‫ُم ْنتَه انْت َه اء‬
‫‪inkılab, değişme‬‬
‫‪739‬‬
‫‪son, sona erme‬‬
‫‪Toplam kelime (bu sayfada):‬‬
33
İlave elif ve ‫ فَ َع َل ل‬de.
İlave ‫ فَ َع َل است‬de.
kararmak
beyazlamak
edilgen çatı
acele etmek
istiğfar; af dilemek
istikbar; kibir, gurur
‫ُم ْف َع ٍل‬
‫افْع ََل ل‬
‫ا ْسو َداد‬
‫ضاض‬
َ ‫ابْي‬
َِ ‫نا ْستَ ْف َعل‬،‫فعل ثَلثي َم زيد ف يه افْ َع ال‬
‫ُم ْس َو اد‬
‫ض‬
‫ُم ْب يَ ا‬
َّ‫افْ َع ل‬
ُّ‫يَ ْف َع ل‬
‫ا ْس َو اد‬
‫ض‬
‫ابْيَ ا‬
‫يَ ْس َو ُّد‬
‫ض‬
ُّ َ‫يَ ْب ي‬
َّ‫افْ َع ل‬
‫ا ْس َو اد‬
‫ض‬
‫ابْيَ ا‬
‫ُم ْف َع ًّل‬
‫ي ُ ْف َع ُّل‬
‫ا ُ ْف َع َّل‬
‫ا ْس تَ ْف َع لَ* يَ ْس تَ ْفع ُل ا ْس تَ ْفع ْل ُم ْس تَ ْفع ل ا ْست ْف َعال‬
‫ل ا ْستَ ْعج ْل ُم ْستَ ْعجل نا ْست ْع َج ال‬
ُ ‫ا ْستَ ْع َج َل يَ ْستَ ْعج‬
‫ا ْستَ غْ َف َر* يَ ْستَ غْف ُر ا ْستَ غْف ْر ُم ْستَ غْفر ا ْستغْ َفار‬
‫ا ْستَكْبَ َر يَ ْستَ ْك َبُ ا ْستَ ْك َْب ُم ْستَ ْك َب ا ْستكْبَار‬
‫ئ ا ْستَ ْهز ْئ ُم ْستَ ْهزئ ا ْست ْه َزاء‬
ُ ‫يَ ْستَ ْهز‬
3
3
20
42
48
23
icabet, kabul etmek;
cevap vermek
َ‫ا ْستَ ْه َزأ‬
‫ب ُم ْستَجيب ا ْست َجابَة‬
َ ‫ا ْستَ َج‬
ْ ‫ستَجيب ا ْستَج‬
ْ َ‫اب ي‬
28
güç yetirmek, …ebilmek
‫اعة‬
َ َ‫ا ْستَط ْع ُم ْستَطيع ا ْستط‬
‫يع‬
ُ ‫يَ ْستَط‬
‫اع‬
َ َ‫ا ْستَط‬
42
‫ُم ْستَقيم ا ْست َق َامة‬
‫يم‬
ُ ‫يَ ْستَق‬
‫ام‬
َ ‫ا ْستَ َق‬
47
istihzâ; alay
istikamet; yönelmek,
doğruluk
Şimdiye kadarki Yüzde: 82,66
256
34
Fiile edat geldiğinde anlamını değiştirir.
çıkmak; uğraşmak
mezkur; bahsedilen
üzerine vurdu;
gölgelemek
misal verdi
affetmek
affetmek, bağışlamak
hükmetti
arasında hükmetti
aleyhine hükmetti
koymak; koyuldu
Kaldırıldı
döndü; döndürdü
…e döndü
…den döndü
‫ا ُ ْست ُ ْف ِع َل ي ُ ْست َ ْف َع ُل‬
‫ُم ْست َ ْف َعل‬
edilgen çatı
Toplam kelime (bu sayfada):
‫ا ْستَق ْم‬
‫ ِصلَة ُ ا ْل ِف ْعل‬+ ‫فِعل‬
‫ب ِِف‬
َ geldi
َ ‫ض َر‬
‫ب ِل‬
َ getirmek
َ ‫ض َر‬
‫ب َعلَى‬
َ aramak, aranmak
َ ‫ض َر‬
‫ب َمثَ اَل‬
َ mazlum
َ ‫ض َر‬
‫ َع َفا‬pişman; tevbe etti
‫ َع َفا َع ْن‬tevbeyi kabul etti
‫ضى‬
َ َ‫ ق‬gelmek
‫ْي‬
َ َ‫ ق‬getirmek
َ ْ َ‫ضى ب‬
‫ضى َعلَى‬
َ َ‫ ق‬gitmek
‫ض َع‬
َ ‫ َو‬götürmek
‫ض َع َع ْن‬
َ ‫ َو‬uzaklaşmak
‫ َو ََّّل‬memnun oldu
‫ َوََّّل إِ ََّل‬...den memnun
‫ َوََّّل َع ْن‬darbe, vuruş
‫أَتَى‬
ِ ‫أَتَى‬
‫ب‬
‫بَغَى‬
‫بَغَى َعلَى‬
‫اب إِ ََّل‬
َ َ‫ت‬،‫اب‬
َ َ‫ت‬
‫اب َعلَى‬
َ َ‫ت‬
‫اء‬
َ ‫َج‬
ِ ‫اء‬
‫ب‬
َ ‫َج‬
‫ب‬
َ ‫َذ َه‬
ِ ‫ب‬
‫ب‬
َ ‫ذَ َه‬
‫ب َع ْن‬
َ ‫ذَ َه‬
ِ‫ر‬
‫ض َي‬
َ
ِ‫ر‬
‫ض َي َع ْن‬
َ
‫ب‬
َ
َ ‫ض َر‬
35
(‫ ) َم ْعُروف‬Erkek
‫فِ ْعل‬
Geniş Zaman
‫ا‬
،
َ ِْ ْ-ُ yapacak
َْ
yapar
‫يَ ْف َع ُل‬
.
Yaparsın
/ /Yapacaksın
.
‫ْ ُْ ِِْ ُاَا‬-َ
‫يَ ْف َع َال ِا‬
.
‫ْ ُْ ُِْ ُِ ْم‬yaparlar
-yapacaklar
َ
ََ ‫ ُا َما‬-
.
yaparsın.
‫تَ ْف َع ُل‬
Sizler yaparsınız
.
‫ ي‬‫ ِي‬-
yaparım
.
‫تَ ْف َعلُو َن‬
ikisi yaptı
hepsi yaptı
yaptın
.
yaparız .
yapacağız .
‫ُْ ِْ َُا‬-َْ yapar
yapacak
.
ُ‫تَ ْفعَل‬
.
/ /yapacaksınız
.
ِْ َُْْ ْ‫ِا‬-yaparsın
‫تَ ْفعََال ِا‬
َ‫ُا‬
yaparlar
.
َُّ ُُ ُِْ ُْ-َْyapacaklar .
yaparsın.
yapacaksın .
yaparsın//yapacaksın
.
yaparım
.
‫مَا‬-
yaparız .
yapacağım
.
yapacağız .
‫فَ َع ْل‬
ْ‫أَم‬
َُْْ‫أ‬
yapma!
‫ََل تَ ْف َعلُوا‬
Edilgen eylem
İkiniz yaptı
.
yaptın
.
İkiniz yaptınız .
yaptım
.
yaptık .
َ‫ُُ فَعَل‬
‫ُُمَاَُّ فَعتَلاْن‬
َ َ
ِ ‫أَمْ ِن فَعَل‬
‫ْت‬
َُُُْ
olumlu
َ‫ََل تَ ْفعَلْن‬
hepiniz yapın !
yapılıyor
ُ‫تُ ْفعَل‬
yapıldı
Edilgen eylem
etkilenen
‫ا سم م ف عول‬
‫مَْفعُولَة‬
Etken eylem
fail
.. ‫فِ ْعل‬
çoğul
‫ِافْ عَِلي‬
tekil
ِ
َ‫افْ عَلْن‬
çoğul
ِ
َ‫ اافْعَل‬çift
‫ت‬
ْ َ‫فُِعل‬
‫لَْهُول‬
edilgen
‫ا سم ف اع ل‬
‫فَ ِاعلَة‬
‫فَ ِاع ََلت‬
‫وَلت‬
َ ُ‫مَْفع‬
fiil
!
‫أمر‬
‫ فَ ِاعلَلَ ْا‬،‫فَ ِاعلَلَاا‬
‫ مَ ْفعُوعَلَ ْامَ ْفعُوعَلَا‬،‫ا‬
çift
mastar
yap!
Hepiniz yapmayın
tekil
‫م صدر‬
‫مُ َننَّث‬
‫ َا تَ ْفعََال‬ikiniz yapın
yapma !
‫اأَمْلُمَ فَعَلْلُمَا‬
ْ‫أَم‬
َُّ ‫اأَتُا‬
َ
ِ َ‫ف‬
‫اعل‬
.. ‫فِ ْعل‬
‫ََل تَ ْفعَِلي‬
çoğul
edilgen
ِ َ‫ ف‬،‫اعلُون‬
ِ َ‫ف‬
‫اعلِْي‬
‫هن ي‬
çift
‫لَْهُول‬
ِ َ‫ ف‬،‫اع َالا‬
ِ َ‫ف‬
‫اعلَ ْا‬
38
tekil
‫ا سم ف اع ل‬
Etken eylem
‫ َم ْف ُعولِْي‬،‫َم ْف ُعولُون‬
olumsuz
ِ
َ‫فُعل‬
fail .
‫ َم ْفعُوعَ ْا‬،‫َم ْفعُ َواا‬
yapma !
‫اِفْ َعلُوا‬
yapıldı
‫َم ْف ُعول‬
‫اِفْ َع ْل‬
‫اِفْ َع َال‬
!
hepiniz yapın !
Dişi
ِ
‫ت‬
ْ َ‫ُيَ فَعَل‬
‫فَعَْل‬
‫فَع ْل تُ َُّن‬
‫ت‬
َ
‫فَعَْل‬
‫نَا‬
İkiniz yapın
‫ا سم م ف عول‬
etkilenen
‫أمر‬
yap!
fiil
ِ ‫م‬
‫اضي‬
َ
.
ُ‫يُْفعَل‬
yapılıyor
Geçmiş Zaman‫ِفعْل‬
yaptı
‫َا تَ ْف َع َال‬
Hepiniz yapmayın
‫مُ َننَّث‬
Hepiniz yaptınız
.
ُ‫نَ ْفعَل‬
‫أَمْلُ َما فَ َعلْلُ َما‬
Olumlu
‫ََل تَ ْف َع ْل‬
‫نَا‬
َ‫تَ ْفعَلْن‬
ُ‫أَفْ عَل‬
Hepiniz yapacaksınız
.
‫ ي‬‫ ِي‬-
.
Hepsi yaptı .
Sizler yaparsınız
.
‫ُ فَ َع َال‬
ُ
‫هن ي‬
yapma!
‫ْت‬
ُ‫فَ َعل ُم‬
‫مَا‬
‫َُْ ُُ فَ َع ْل‬
yaptım
.
َ‫يَْفعَلْن‬
ِ
َ‫تَ ْفعَلْي‬
‫تَ ْفعََال ِا‬
‫ُُ َو فَ َع َل‬
‫ْت‬
َ ْ‫أَم‬
َ ‫ن فَ َعل‬
.
37
‫ِفعْل‬
‫مُضَارِع‬
Olumsuz
‫َُُمْام فَ َعلُوا‬
.
Hepiniz yaptınız
.
‫أَفْ َع ُل‬
yaptık
‫نَ ْف َع ُل‬
yapacağım
.
Geniş Zaman
‫ ُامَا‬َُّ ‫ ُا‬-
.
Hepiniz yapacaksınız
.
( ‫ ) مَعْرُوف‬Dişi
ََ -
yaptı
‫ُم َذ َّكر‬
Erkek
ِ ‫م‬
‫اضي‬
َ
İkiniz yaptınız .
‫تَ ْف َع َال ِا‬
yaparsın//yapacaksın
.
‫ ُا ْم‬-
‫ مَا‬-
‫يَ ْف َعلُون‬
yapacaksın .
36
Geçmiş Zaman‫فِ ْعل‬
‫راضِم‬
َ ‫ُم‬
.
‫ُم َذ َّكر‬
‫صدرم‬
mastar
tekil
çift
çoğul

Benzer belgeler