Productsheet - SafeLine SL1 COP

Transkript

Productsheet - SafeLine SL1 COP
Asansör Acil Durum Telefonlar?
SafeLine SL1 COP
Article number: *SL1
SafeLine SL1 includes all benefits of the SafeLine MX series. The compact and adaptive design has been completed with further
flexibility through connections for an external emergency button and external pictograms. This also enables connection of a voice
station for car top and lift pit, fulfilling all requirements for an emergency phone in accordance with EN81-28.
The standard version of SL1 is constructed for installation behind the car operating panel (COP).
If an external pictogram isn’t used, the unit can be ordered with front plate and pictogram engraving for flush or surface mounted
installation (variant models SL1-Rec and SL1-SM), or with pictogram engraving and emergency button for flush mounted installation
(SL1-RecB), in order to comply with EN81-70.
Advantages with SL1:
Identification through protocols:
P100
CPC
Q23
Alternative identification:
Caller-ID
Pre-recorded voice message
Programming options:
Computer, through free software SafeLine Pro (recommended)
Integrated keyboard
External phone handset
Remote programming through the unit SafeLine ProLink
Identification messages can be recorded on site
Up to nine units can share the same phone line
GSM as an option through the GL series
Test alarms on configurable intervals
Possibility to connect extra voice stations through RJ12 (LT-Stat series)
Extra outputs for pictograms
Extra input for emergency button
Volume adjustment through the keyboard
1/2
SafeLine SL1 COP
SafeLine SL1
EN81-28 ve EN81-70’e tam olarak uygundur (TÜV onayl?).
Normal telefon hatt?na ba?lar. GSM seçene?i vard?r (GL1/GL2/GL4/GL5).
Ayn? telefon hatt?, dokuz SL1 taraf?ndan payla??labilirken ça?r? yaparken seçim
yapmak mümkündür.
EN81-28 uyar?nca acil durum güç denetimi (patent beklemede).
EN81-28 uyar?nca test alarmlar?. 1-99 günlük aral?klarla. SLCC kullan?rken arama
maliyeti yoktur. Otomatik zaman aral??? atama özelli?i, al?c? kapasitesini
maksimuma ç?kar?r (tek hatta 8000 asansör - 3 günlük kontroller).
Ankastre LED resimli simgeleri, art? harici resimli simgeler için ç?k??lar.
Esnek kurulum için vidal? terminaller.
COP versiyonu olarak ya da paslanmaz çelik ön plakal? olarak mevcuttur.
Mevcut alarm dü?mesini kullan?n. Ek ba?lant? gerektirmez.
Ek istasyon ve Dahili haberle?me
Ek bir ses istasyonu (kabin üstü/kabin alt?) ba?lanabilir.
?ste?e ba?l? seçenek olarak makine dairesinden dahili haberle?me (IC2).
Teknik veriler
Güç kayna??:
10-30VDC
Mevcut tüketim:
max 50mA
Transistör (resimli simgeler)
için maks. ç?k?? ak?m?:
100mA (12V)
Acil durum sinyal dü?mesi:
NO ya da NC olarak
ayarlanabilir.
Weight:
Telefon hatt?n?n yaratt??? sorunlar yoktur
SL1 galvanik yal?t?ml?d?r ve telefon hatt?ndan hiçbir güç çekmez. Dolay?s?yla hat
kalitesinden etkilenmez ve 9 SL1 ünitesi paralel ba?lanabilir. F?rt?nal? havalarda hat
kesilmesi ya da parazit olmaz. Güç s?n?rlamalar?n? önler, dolay?s?yla SL1’in ses
kalitesi yüksek ve nettir, yank? önleme özelli?i büyük kabinler için idealdir.
200 g
2/2

Benzer belgeler

Acil durum alarm butonlu SafeLine MX2 (yüzeye montaj)

Acil durum alarm butonlu SafeLine MX2 (yüzeye montaj) Up to four telephone numbers using P100, CPC, Q23 or voice identification Adjustable delay for connecting emergency call Voice identification messages to the call center and distress message to car...

Detaylı