TİD(E)-BÜLTEN

Yorumlar

Transkript

TİD(E)-BÜLTEN
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012 - Mart 2013
BÜLTEN İÇERİĞİ:
YAYINCILIK
TİDE'DEN HABERLER
IIA’DEN HABERLER
ECIIA’DEN HABERLER
ÇALIŞMA KOMİTELERİ’NDEN HABERLER
EĞİTİM VE SEMİNERLER
SERTİFİKASYON
ARAMIZA YENİ KATILANLAR
TİDE
“Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek”18. YIL
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
EDİTÖRDEN
Değerli Okuyucularımız,
Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Elektronik Bültenimiz’in bu sayısında yine birçok TİDE haberini,
eğitim ve seminerlerimizden bilgileri, sertifikasyon haberlerini, aramıza yeni katılanları ve IIA ile
ECIIA’den haberleri sunmaktayız.
Bültenin hazırlanmasında yeni göreve gelen ben ve TİDE Yayın Komitesi üyesi arkadaşlarım, İç
Denetim’in artan öneminin bilinci ile katkıda bulunmanın ve hizmet üretebilmenin heyecanı içerisinde
bu sayımızı sizlerle paylaşmaktayız.
Bültenimiz’in bu sayısında yer verdiğimiz ve yukarıda öz bilgisini sunduğumuz, haber ve bilgilerin siz
değerli okuyucularımıza faydalı olacağı inancındayız.
Bültenimizin eski sayılarına www.tide.org.tr internet adresinden ulaşabilir, bundan sonraki bültenleri
arzu ederseniz e-posta adresinize düzenli olarak alabilirsiniz.
Bunun için TİDE’nin “[email protected]”e-posta adresine bir talep göndermeniz ve iletişim bilgilerinizi
eklemeniz yeterli olacaktır.
Bülten ile ilgili her türlü görüşlerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve varsa sorularınızı yine
[email protected] e-posta adresine gönderebilirsiniz.
Yeni sayılarımızda buluşmak dileği ile...
Saygılarımla,
Seyfullah Atçı
Editör
E-BÜLTEN
Sahibi
Yılda 4 kez elektronik olarak yayınlanmaktadır.
Ücretsiz dağıtılır.
Adres
Yıldız Posta Cad. Akın Sitesi
1. Blok No:6 Kat:5 Daire:10
34349 Gayrettepe İSTANBUL
Tel: 0212 212 55 24 - 25
Fax:0212 212 55 26
www.tide.org.tr – [email protected]
KATKIDA BULUNANLAR
Ali Kamil UZUN, Gürdoğan YURTSEVER, Erkan DOĞAN, Seyfullah ATÇI, Mustafa Tevfik KARTAL, Besim
ÇALIŞKAN, Merve BAHAR, Ethem YENİGÜN.
1
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
İÇİNDEKİLER
EDİTÖRDEN ........................................................................................................................................... 1
İÇİNDEKİLER ......................................................................................................................................... 2
YAYINCILIK ............................................................................................................................................ 3
TİDE’DEN HABERLER............................................................................................................................ 5
IIA’DEN HABERLER ............................................................................................................................. 10
ECIIA’DEN HABERLER ........................................................................................................................ 11
ÇALIŞMA KOMİTELERİNDEN HABERLER ......................................................................................... 12
EĞİTİM VE SEMİNERLER ................................................................................................................... 13
SERTİFİKASYON .................................................................................................................................. 15
ARAMIZA YENİ KATILANLAR ............................................................................................................. 23
2
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
YAYINCILIK
Meslekte Mükemmelliğin
ENSTİTÜSÜ Kitabı
Küresel
Paydaşı:
TÜRKİYE
İÇ
DENETİM
Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün kurumsal tarihi ile iç
denetim mesleğinin yakın tarihini yazılı hale getirmeyi
amaçlayan
"Meslekte
Mükemmelliğin
Küresel
Paydaşı: TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ" kitabı, Türkiye
İç Denetim Enstitüsü Yayınları arasında yayımlandı.
Birçok çalışması gibi, ilkleri başaran TİDE, bu yayınıyla,
kurumsal tarihini yazılı hale getirme geleneği başlatma,
benzer çalışmalar için bir rehber hazırlama ve meslektaşlar
için mesleğin gelişim seyrini öğrenebilecekleri bir başvuru
kaynağı hazırlamayı hedefledi.
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürdoğan
Yurtsever tarafından yazılan, Editörlüğü Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı Ali
Kamil Uzun tarafından yapılan, Serpil Kaya tarafından yayıma hazırlanan, yüzden fazla kişinin katkıda
bulunduğu, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) Başkanı Richard Chambers, Avrupa İç Denetim
Enstitüleri Konfederasyonu (ECIIA) Başkanı Marie-Hélène LAIMAY ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü
(TİDE) Başkanı Özlem Aykaç İğdelipınar’ın önsözlerinin bulunduğu kitabın meslektaşlar,
akademisyenler ve konuyla ilgilenenler için bir başvuru kitabı olması bekleniyor.
Kitabın hazırlık aşamasında kapsamlı bir arşiv araştırması yapıldı. TİDE arşivi başta olmak üzere, İç
Denetim Dergisi arşivinden yararlanıldı, TİDE’nin kuruluş ve gelişim sürecinde rol ve sorumluluk alan,
bu sürece tanıklık eden kişilerle görüşmeler ve söyleşiler yapıldı. Bunların yanı sıra TİDE’nin
kuruluşundan bugüne kadar değişik zamanlarda görev alan üyelerden katkı beklendi.
"Meslekte Mükemmelliğin Küresel Paydaşı: TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ" kitabı, kuruluş ve
yönetim çalışmalarının altında yatan felsefeye uygun olarak, bayrak yarışı imgesi kullanılarak kaleme
alındı. Amacın, bayrağın düşürülmeden bir sonraki etabı koşacak koşucuya ulaştırılması olan bayrak
koşusu dört etaptan oluşuyor. Bayrak koşusunun her bir etabı, kitabın bir bölümünü ifade ediyor.
İç Denetim, Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi, İç Kontrol Kitabı
Günümüz iç denetim mesleğinin kapsamın oluşturan Kurumsal Yönetim,
Risk Yönetimi ve İç Kontrol kavramlarının ve tümünün birbirleriyle olan
ilişkilerinin değerlendirilmesi, bunun da ötesinde iç denetim faaliyetinin söz
konusun kavramlarla ilişkisinin ve karşılıklı etkileşimlerinin özümsenmesi ve
iç denetim faaliyetinin söz konusun kavramlarla ilişkisinin ve karşılıklı
etkileşimlerinin özümsenmesi iç denetim mesleğini icra edenlerin en önemli
sorumlulukları arasındadır.
Çetin Özbek tarafından kaleme alınan ve günümüz iç denetim mesleğini her
yönüyle inceleyen, kurumsal yönetim, risk yönetimi, iç kontrol
kavramlarının içeriği ile uluslararası standartlara uygun bir iç denetim
faaliyetinin söz konusu kavramlar ışığında bir kurumda nasıl
uygulanabileceğini ele alan ülkemizdeki ilk kaynak çalışma niteliği taşıyan
kitap TİDE tarafından yayımlandı.
3
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
15 Bölüm ve yaklaşık 1080 sayfadan oluşan kaynak kitabın meslektaşlarımıza ihtiyaç duydukları
kavram ve uygulama örneklerini sağlamasının yanı sıra TTK ile getirilen “Risklerin Erken Saptanması ve
Yönetilmesi” komitelerinin çalışma esaslarına ilişkin getirdiği önerilerin de geniş bir fikir vereceğini ümit
ediyoruz.
İç Denetim Dergisi
İç Denetim Dergisi’nin İlk Bahar-Yaz (32. Sayı) ve Sonbahar (33.
Sayı) sayısı yayımlandı.
32. sayının ana dosya konusu Akademik Forum 2012’nin Ana
Teması: Denetim Mesleği ve Beklentiler oldu. Bu bölümde,
üniversite ve iş dünyası temsilcilerinin gözünden iç denetim mesleği
ve beklentiler konusu işlendi.
Bu sayıda yer bulan diğer mesleki konular, Denetim Formasyon ve
Tecrübe Gerektiren Bir İştir, Yapısal Özellikleri, Hukuki Çerçeve ve
İstatistiki
Boyutlarıyla
Suiistimal,
Destek
Hizmetlerinden
Kaynaklanan Risklerin Yönetimi, Muhasebe Denetiminde Kullanılan
İstatistiki Örneklem Yöntemleri ve Bir Uygulama oldu.
Ayrıca, bu sayımızda, Sonsuz Bir Yaşam, Ayinesi İştir Denetçinin
Ama…, Baharda Almanya, Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün Yeni
Yönetim Organları Göreve Başladı ve İç Denetim Farkındalık
Ödülleri’nde Beş Kategoride 15 Ödül Verildi makaleleri yer
almaktadır.
33. sayının ana konusu Yönetim Kurulu ve İç Denetim İçin Doğru
İstihdam, Uygun Aday ve Katma Değer yaratmak oldu. Bu
bölümde, uzmanların bakış açılarıyla konu derinlemesine işlendi.
Dergide, yer alan diğer makaleler, iç denetçilerin birçok konu
hakkında güncel bilgilerden haberdar olmalarına fırsat verdi.
Bunlar, Amerikan Kamu Muhasebecileri Örgütü’nün Açıklık
Projesinin Bağımsız Denetim Uygulamalarına Etkisi, Bir Hile Belirtisi
Olarak Davranış Değişiklikleri, XBRL ve Denetim’deki Yeri ve Önemi, BT Yönetimine Yeni Bir Bakış Açısı
COBIT® 5 ile İç Denetim’in Yarını Bugündedir makaleleridir.
Bunlar dışında, dergimizin diğer bölümlerinde, Yaşamda “İz” ya da “İs” Bırakmak Meselesi, Borusan
Holding İç Denetim Müdürlüğü Olarak “Bağımsız ve Objektif Bir Güvence ve Danışmanlık Sağlamak
İçin Çalışıyoruz”, Avrupa iç Denetim Konferansı İzlenimleri, ECIIA Genel Kurulu Gerçekleştirildi ve
Münih’te 18 Saat yazıları yer aldı.
4
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
TİDE’DEN HABERLER
16. Türkiye İç Denetim Kongresi Gerçekleştirildi
TİDE tarafından her yıl düzenlenen Türkiye İç Denetim Kongresi
‘nin 16’ncısı 12 Kasım 2012 tarihinde “Dönüşüm” ana temasıyla,
İstanbul The Marmara Taksim’de gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören
ve yaklaşık 450 kişinin katıldığı, yerli ve yabancı önemli konukların
ağırlandığı Kongre’de de Yönetişim, Risk Yönetimi ve Uyum
Faaliyetlerinin, GRC (Yönetişim, Risk Yönetimi ve Uyumluluğun) ve
Entegre Güvence Yaklaşımları ile Etkin Olarak Koordine Edilmesi ve
İç Denetim Faaliyetlerinin GRC (Yönetişim, Risk Yönetimi ve
Uyumluluk) Yaklaşımına Göre Düzenlenebilmesi ve İç Denetimin
Süreçteki Liderlik Rolü ve Dönüşüm Sürecinde İletişim konuları
tartışıldı.
Kongreye ilişkin daha fazla bilgi ve fotoğrafa şu linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=16TurkiyeIcDenetimKongresi
Türkiye İç Denetim Enstitüsü 17 Yaşında
Kurucu Başkanımız Sayın Ali Kamil Uzun’un aşağıda belirttiği şekilde bu sevinci ve haklı gururu sizlerle
paylaşıyoruz.
“On yedi yıl önce “Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek” mottosu ile başlattığımız mesleki
örgütlenme sürecinde öngörülen katma değer, dünden bugüne kat edilen kilometre taşları, erişilen
hedeflere bakıldığında somut bir başarı öyküsü olarak gerçekleşmiştir. 1994 yılında dört kişinin girişimi
ile başlayan, 1995 yılında 47 kişi ile kuruluşu gerçekleştirilen mesleki örgütlenmemiz bugün 2.000
kişinin üyesi bulunduğu geniş bir meslek ailesine ulaşmıştır.
Çeyrek asra yaklaşan kurumsal geçmişi ile bugünlere büyüyerek gelen meslek örgütümüzün kurumsal
varlığının sürekliliğinde, sürdürülebilirliğinde göstermiş olduğu başarı, gönüllü ve özverili emekleri ile
rol ve sorumluluk üstlenen meslek insanlarının eseridir…
Enstitümüzün kuruluşu, ülkemiz, iş dünyamız ve meslek ailemiz için kutlu olsun!...
Sayın Ali Kamil Uzun’un konu ile ilgili sevinç ve haklı gururunu dile getirdiği haberin tamamına
“http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=haber_detay&NEWSID=230” linkinden ulaşabilirsiniz.
5
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
Galatasaray Üniversitesi Ziyaret Edildi
Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Akademik İlişkiler
Komitesi (AİK) üyeleri Galatasaray Üniversitesi Rektörü
Sn. Prof. Dr. Ethem Tolga'yı ziyaret etti.
Ziyarette Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdil Kaya da yer aldı.
22 Ekim 2012 tarihinde gerçekleşen ve AİK adına Kemal
Tapkan, Prof. Dr. Nuran Cömert, Ali Kamil Uzun,
Murathan Bayrı ve Burak Uyanık'ın katıldığı ziyarette 9
Mayıs 2014 tarihinde Galatasaray Üniversitesi ile birlikte
düzenlenmesi planlanan Akademik Forum 2014 hakkında
bilgi alışverişi yapıldı ve mesleki anlamda işbirliği
imkanları değerlendirildi.
Kamuda İç Denetim ve Geleceği Paneli Gerçekleştirildi
Türkiye'de kamuda yapılan iç denetim
faaliyetleri ve bu faaliyetlerin geleceği, Kamu
İç Denetçileri Derneği (KİDDER) ve İstanbul
Üniversitesi
Siyasal
Bilgiler
Fakültesi
Mezunları ve Mensupları Vakfı (Siyasal Vakfı)
tarafından düzenlenen Kamuda İç Denetim
ve Geleceği konulu panelde tartışıldı.
17 Kasım 2012 tarihinde düzenlenen panelin
oturum başkanlığını Türkiye İç Denetim
Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı Sayın
Ali Kamil Uzun yaptı.
Panelin açılış konuşmaları, Kidder Genel
Başkanı Veysel Çıplak, Siyasal Vakfı Genel
Başkanı Dr. Fahri Solak, Türkiye İç Denetim
Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Özlem
Aykaç İğdelipınar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kapaklıkaya ve
Aksaray Valisi Selami Altınok tarafından yapıldı.
Panelde İDKK İç Denetim Merkezi Uyumlaşma Daire Başkanı Cüneyt Güler, KİDDER Yönetim Kurulu
Üyesi Fatih Sezer, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuran Cömert, Sayıştay Denetçileri
Derneği (SAYDER) Başkanı Kemal Özsemerci de panelist olarak Kamuda iç denetim ve geleceği
konusunu tartıştılar.
6
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
TİDE Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 Aralık 2012 Pazartesi
günü saat 19.00’ da Point Hotel’de yapıldı.
Olağanüstü Genel Kurul'da açılış ve saygı duruşundan sonra Başkanlık Divanı’ oluşturuldu.
TİDE Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Aykaç İğdelipınar ve TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Kamil
Uzun'un konuşmalarından sonra çalışma komiteleri adına komite temsilcileri, komitelerinin 2012 yılında
yaptığı ve 2013 yılında planladıkları çalışmaları ve bu çalışmalar için gerekli bütçeleri anlattılar.
Daha sonra 2013 bütçesi görüşüldü ve oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
Bütçenin oylamasından sonra Etik Kurul Yönetmeliği'nde planlanan değişiklikler görüşülüp, oylandı ve
oy birliği ile kabul edildi.
Olağanüstü Genel Kurul'un dilek ve temenniler bölümünde katılımcıların dileklerini belirtmelerinden
sonra Başkanlık Divanı Genel Kurul’u kapattı.
2012 Yılı Rotary Meslek Hizmet Ödülü Ali Kamil Uzun’a Verildi
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu Başkanı ve Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kamil
Uzun, Haliç Rotary Kulübü tarafından verilen "2012 Yılı Meslek Hizmet Ödülü" ne layık görüldü. Uzun’a
ödülü, 14 Ocak 2013 günü düzenlenen törende verildi…
Ali Kamil Uzun, iç denetim, bilgi sistemleri denetimi, toplam kalite
yönetimi, insan kaynakları, eğitim ve iletişim konularında finans ve
çeşitli endüstri kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yaptı. Türkiye
İç Denetim Enstitüsü’nün kurucusu olarak Türkiye’de iç denetim
ile ilgili mesleki örgütlenmenin sağlanması, Uluslararası İç Denetim
Standartlarının Türkiye’de uygulanması ve yaygınlık kazanması,
uluslararası sertifikalı iç denetim programı ve sınavının
başlatılmasına da öncülük etti.
Ali Kamil Uzun ödül töreninde yaptığı konuşmasında katılımcılara
hitaben aşağıdaki mesajları verdi:
“Geride bırakılan uzun yılların içinde üretilen hizmetlerin bugün
ödül olarak bir takdire dönüşmesi, uzun soluklu sevgi ve
7
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
adanmışlıkla emek verdiğim ve vermeye devam ettiğim mesleğimde; güncel kalmak, farklı olmak ve
gelecekte de var olmak adına benim için çok farklı anlamlar ifade ediyor.
Türkiye’de iç denetim alanında uluslararası standartlarda mesleki gelişim ve paylaşım platformu
oluşturmak, mesleğimizle ilgili değişimi ve geleceği yönetmek için meslektaşlarımızın ulusal ve
uluslararası düzeyde mesleki örgütlenmesini sağlamak üzere başlatılan sürece öncülük ettim.
Profesyonel iş hayatım dışında bireysel sosyal sorumluluk olarak gördüğüm birçok alanda çalışmalarım
oldu. Profesyonel yaşantımda olduğu gibi sivil girişimcilik olarak tanımladığım, aklımın erdiği alanlarda,
beni yetiştiren, bir bireyi olduğum bu topluma hizmet etmekten, sosyal ve katılımcı liderliğin
yaşantımın bir parçası olmasından mutlu oldum, keyif aldım.
Bunları, mesleki ve sosyal alanlarda yaptıklarımı “aklımın ve başarımın bir zekâtını vermek” olarak
gördüm. Bundan sonraki çalışmalarımı da hep bu uğurda ve bu bakış açısıyla, sürdüreceğim.”
Kurucu Başkanımız Ali Kamil Uzun’un tüm konuşması ve haber ile ilgili daha fazla detaya
“http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=haber_detay&NEWSID=270” linkinden ulaşabilirsiniz.
GSÜ Denetim Okulu 2013 Programı
Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi bünyesindeki Denetim Kulübü, altı günlük
"GSÜ Denetim Okulu 2013" programı düzenledi. 13 Mart 17.00'de başlayan etkinliğin ilk konuğu, TİDE
Kurucu ve Onursal Başkanı Sayın Ali Kamil Uzun olmuştur. Sayın Uzun, TİDE'nin Kasım ayında
düzenlediği İç Denetim Kongresi'nin teması olan "Dönüşüm" konusunda bir konferans verdi. İlk günkü
program bir kokteyl ile sonlandı.
Gerçekleştirilen etkinlik programı aşağıda yer almaktadır:

13 Mart Çarşamba 17.00-20.00 TİDE Onursal Başkanı Ali Kamil Uzun "Dönüşüm"

14 Mart Perşembe 18.00-20.00 Borusan Holding Denetim Müdürü Kemal Tapkan "İç Denetim"

18 Mart Pazartesi 18.00-20.00 Ernst & Young Bağımsız Denetim Direktörü Yaşar Bivas ve Doğan
Tanrıseven "Bağımsız Denetim"

19 Mart Salı 18.00-20.00 GSÜ İç Denetim Birimi Funda Durmuş "Kamuda İç Denetim"

20 Mart Çarşamba 18.00-20.00 TİDE Başkanı Özlem Aykaç İğdelipınar "Risk Yönetimi"

22 Mart Cuma GSÜ Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Ali Dural "Denetimin Hukuksal Boyutu"
18. Olağan Genel Kurul Gerçekleştirildi
Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün 18. Olağan Genel
Kurulu 30 Mart 2013 Cumartesi günü saat 10.00' da
Point Hotel Barbaros’ta yapıldı.
Genel Kurul'da açılıştan sonra Ulu Önder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile ebediyete intikal
eden
meslektaşlarımız
için
saygı
duruşunda
bulunuldu. Daha sonra Başkanlık Divanı oluşturuldu.
Üyelerimizden Humral Tan'ın divan başkanı, Ömer
Kerim Seçkin'in sekreter, Özge Aşçıoğlu ve Murat
8
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
Serkan Dilek'in de üye olarak seçildiği Başkanlık Divanı’nın oluşturulmasını takiben, TİDE Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Özlem Aykaç İğdelipınar ve TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı Sayın Ali Kamil
Uzun birer açılış konuşması yaptılar.
Yönetim Kurulu faaliyet raporu, gelir/gider durumu, Denetim Kurulu raporu ve bağımsız denetim
raporları sunuldu.
Faaliyetlerin ilgili komite başkan ve sorumluları tarafından sunulmasını takiben, faaliyet raporu,
gelir/giderler ile yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrası oylanarak kabul edildi.
Daha sonra TİDE Kongre Yönetmeliği oylanarak kabul edildi.
Genel Kurul dilek ve temenniler bölümüyle sona erdi.
TİDE EGD Kartepe Ekonomi Zirvesinde
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) her yıl düzenlediği Kartepe Ekonomi Zirvesi 22-24 Mart 2013
tarihleri arasında The Green Park Kartepe Resort & SPA’da gerçekleşti.
Ekonomi Gazetecileri Derneği Genel Başkanı Celal Toprak’ın önderliğinde gerçekleşen Kartepe Ekonomi
Zirvesine katılan isimler arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rıfat Hisarcıklıoğlu
da bulunuyordu. Basın ve iş dünyasından temsilcilerin katılımıyla etkinlikte Türkiye ekonomisinin genel
durumu ve geleceğin medyası masaya yatırıldı.
TURKCELL Genel Başkan Yardımcısı Koray Öztürkler, yeni teknolojiler ve değişen medya konusunda
yaptığı açıklamalarla katılımcıları bilgilendirdi.
Kartepe Ekonomi Zirvesi’ne ekonomi gazetecilerinin yanı sıra, sponsorlar da katılım sağlayarak destek
verdiler.
Etkinlik sponsorlarından Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) hakkında standı ziyaret eden ekonomi
gazetecileri bilgilendirildi ve röportaj imkanı sağlandı.
Mesleğin kurumsal tarihini ortaya koymaya imkan veren, Mesleki Mükemmelliğin Küresel Paydaşı
Türkiye İç Denetim Enstitüsü kitabı, İç Denetim dergisi ve TİDE’nin kurumsal tanıtım broşürü
katılımcılarla paylaşıldı.
TİDE Kurumsal İletişim Komitesi olarak bu faaliyet ile Ekonomi gazetecileri nezdinde Türkiye İç
Denetim Enstitüsü (TİDE)’nün tanıtımı yapılmış ve mesleki farkındalık kazandırmaya yönelik ilerleme
kaydedilmiştir.
Haber ile ilgili daha fazla detaya “http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=haber_detay&NEWSID=277”
linkinden ulaşabilirsiniz.
9
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
IIA’DEN HABERLER
Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) Başkanı Richard Chambers, “Accounting Today” dergisi
tarafından, aralarında ABD Başkanı Barack Obama’nın da olduğu listede, Amerika’nın en etkin 100
kişisinden biri olmaya layık görülmüştür.
Haberle ilgili daha fazla detaya “https://na.theiia.org/news/Pages/IIA-President-and-CEO-RichardChambers-named-Top-100-Most-Influential.aspx” linkinden ulaşabilirsiniz.
Güncellenen COSO: Committee of Sponsoring Organizations yayını “Internal Control over External
Financial Reporting (ICEFR): Compendium of Approaches and Examples” taslak versiyonu yorumların
alınması amacıyla tüm okuyuculara sunulmuştur.
Konu ile ilgili daha fazla detaya “https://na.theiia.org/news/Pages/COSO-Releases-for-PublicComment-Internal-Control-Over-External-Financial-Reporting.aspx” linkinden ulaşabilirsiniz.
IIA, 2013 yılı içinde kurumun en prestijli 3 ödülünü vermek için adayların seçilmesi ve oylamaların
yapılması için duyuruda bulunmuştur.
Haber ile ilgili daha fazla detaya “https://na.theiia.org/news/Pages/Call-for-2013-IIA-AwardNominations.aspx” linkinden ulaşabilirsiniz.
IIA tarafından Kuzey Amerika’da gerçekleştirilen yarıyıl iç denetim meslek anketinin sonuçları açıklandı.
Anketten çıkan sonuca göre, iç denetim mesleğinin denetimden daha ziyade danışmanlık ve değer
yaratan sorumluluğuna doğru kanalize olmaya başlanıldığı öğrenilmiştir.
Haber ile ilgili daha fazla detaya “https://na.theiia.org/news/Pages/Reporting-Lines-Priorities-andResources-Shift-for-Internal-Auditors.aspx” ulaşabilirsiniz.
IIA, 2013 yılı için güncellenmiş Uluslararası Mesleki Uyum Çerçevesi (UMUÇ ) yayınladı.
Haber ile ilgili daha fazla detaya “http://www.eciia.eu/about-us/news/iia-global-has-published-new2013-ippf” linkinden ulaşabilirsiniz.
10
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
ECIIA’DEN HABERLER
Avrupa Birliği Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (ECIIA) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada,
Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan halka açık firmaların yaklaşık yüzde 90’ında, Kurumsal Yönetişime
istinaden iç denetimin yapılmasının gerekli olduğu sonucuna varmıştır.
Haber ile ilgili daha fazla detaya “http://www.eciia.eu/about-us/news/corporate-governance-codesinternal-audit-current-status-eu” linkinden ulaşabilirsiniz.
ECIIA’nin bundan sonraki yoğunlaşacağı alan açıklandı: Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetişim.
Haber ile ilgili daha fazla detaya “http://www.eciia.eu/about-us/news/action-plan-eu-company-lawcorporate-governance” linkinden ulaşabilirsiniz.
ECIIA, Uluslararası Mesleki Uyum Çerçevesi kapsamında Avrupa Birliği Banka Sektörünün yapısı ile ilgili
kısımla danışmanlık fırsatı verildiği için Uluslararası İç Denetim Enstitüsü’ne (IIA) teşekkür etmiştir.
Haber ile ilgili daha fazla detaya “http://www.eciia.eu/about-us/news/eciia-reacting-consultation-highlevel-expert-group-eu-banking-structure” linkinden ulaşabilirsiniz.
11
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
ÇALIŞMA KOMİTELERİNDEN HABERLER
Yayın Komitesi
Yayın Komitesi (Komite) Türkiye İç Denetim Enstitünün süreli ve süresiz yayınlarının zamanında
yayımlanması için, gerekli çalışmaları yapmak, yeni yayınlar ilave etmek ve üyeleri yeni yayınlar
konusunda bilgilendirmek üzere oluşturulmuş bir komite olup, Enstitünün Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi tarafından atanır.
Komite faaliyetleri Türkiye İç Denetim Enstitüsü “Yayın Yönetmeliği” çerçevesinde Enstitü tarafından
yayımlanan kitap, dergi, bülten gibi her türlü basılı yayınlar ile TİDE internet sitesi üzerinden yapılan
her türlü yayını kapsar.
Komite; Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Gürdoğan Yurtsever
ve Erkan Doğan’ın gözetiminde Sn. Seyfullah Atçı’nın başkanlığında Ali Kamil Uzun, Mustafa Tevfik
Kartal, Merve Bahar, Besim Çalışkan, Ethem Yenigün, Gökhan Gökçeoğlu, Ahmet Bulanık, Elif Kuvvet,
Gülay Pamukçu, Tayyar Güneş, Umut Engin ve Z. İrfan Şahin’den oluşmaktadır.
Komite göreve geldikten sonra görev dağılımı ve iş bölümü yaparak çalışmalarına başlamıştır. Komite
elektronik yayıncılık çalışma grubu (TİDE internet sitesi ve E-Bülten) ve basılı yayıncılık çalışma grubu
(TİDE meslek kitapları ve İç Denetim Dergisi) olmak üzere 2 alt çalışma grubundan oluşmaktadır. Çok
dinamik olan iç denetim mesleği doğal olarak, hem küresel hem ülkemizdeki mevzuat değişikliklerini
de çok yakından takip edilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle Komiteye doğal olarak önemli görev ve
sorumluluklar düşmektedir. Komite bu bilinçle IIA, ECIIA ve ülkemizdeki mesleki gelişmeleri yakın takip
ederek, çeşitli basılı ve elektronik yayınlarla mesleğe ve ülkemize hizmet etmeye gayret etmektedir.
12
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
EĞİTİM VE SEMİNERLER
Eylül 2012-Mart 2013 döneminde TİDE Mesleki Gelişim Akademisi’nin eğitmenleri tarafından verilen
eğitimlere ait özet bilgiler aşağıdaki gibidir:
Sınıf
Yapı ve Kredi Bankası
A.Ş.
08-09 Eylül Barkın Şahin
Katılımcı
Sayısı
9
11-15 Eylül Barkın Şahin
16
Sınıf
13-16 Eylül Mehtap Okay
8
Sınıf
22-23 Eylül Şenol Toygar
8
Sınıf
04-06 Ekim Mehtap Okay
11
Sınıf
06-07 Ekim Şenol Toygar
Besim Çalışkan06-09 Ekim
Özlem Ünal
13
Seminer İsmi
CIA Bölüm 1
CIA Bölüm 3
İç Denetim İçin Araç ve
Teknikler
CIA Bölüm 2
Kıdemli Denetçiler İçin Araç
ve Teknikler
CIA Bölüm 3
İç Denetim İçin Araç ve
Teknikler
Usulsüzlük Denetimi ve
Soruşturma
CIA Bölüm 3
Bilgi Sistemleri Denetimi
Kurumsal Risk Yönetimi
CIA Bölüm 1
Uluslararası İç Denetim
Standartları
CIA Bölüm 2
İç Denetim İçin Araç ve
Teknikler
Türü
TSPAKB-TİDE İşbirliği
Sınıf
Türk Ekonomi Bankası
Şenol Toygar
17 Kasım
17-18 Kasım Barkın Şahin
Mehtap Okay17-20 Kasım
Besim Çalışkan
Sınıf
Sınıf
CIA Bölüm 3
Sınıf
Katma Değerli İş Kontrolleri
Sınıf
Kuveyt Türk Katılım
Bankası A.Ş.
CIA Bölüm 1
CIA Bölüm 2
CIA Bölüm 3
Kurumsal Risk Yönetimi
15-16 Ekim Mevlüt Geyikoğlu
18-19 Ekim
18-20 Ekim
03-04 Kasım
10-11 Kasım
Bilgi Sistemleri Denetimi
CIA Bölüm 1
Denetim Raporu Yazımı
CIA Bölüm 2
CCSA
CIA Bölüm 4
Seminer Lideri
TC Ziraat Bankası A.Ş.
Sınıf
Sınıf
Sınıf
Türkiye Garanti
Bankası A.Ş.
Sınıf
TC Ziraat Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası
A.Ş.
Türkiye İş Bankası
A.Ş.
Türkiye İş Bankası
A.Ş.
Sınıf
Sınıf
Sınıf
Sınıf
CIA Bölüm 3
Tarih
Yeni Başlayan Denetim
Akbank T.A.Ş.
Uzmanı İçin Araç ve Teknikler
Barkın Şahin
Mete Türkyılmaz
Temel Tokgöz
Temel Tokgöz
12
5
14
9
9
11
7
6
8
21-24 Kasım Barkın Şahin
23
23-25 Kasım Esra Işıkara
26-27 Kasım Barkın Şahin
14
14
29-30 Kasım Temel Tokgöz
31
01-02 Aralık Temel Tokgöz
31
03-06 Aralık Barkın Şahin
31
07-09
08-09
13-14
15-16
Mete Türkyılmaz
Temel Tokgöz
Mehtap Okay
Barkın Şahin
Diğdem Tümtürk
22-23 Aralık
Güner-Orçun Osoy
22-23 Aralık Temel Tokgöz
9
16
8
14
24-25 Aralık Güldem Karaçalı
23
24-25 Aralık Mehtap Okay
14
Aralık
Aralık
Aralık
Aralık
14
8
13
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
Seminer İsmi
Türü
Kıdemli Denetçiler İçin
Liderlik ve Koçluk Becerileri
İç Denetim İçin Araç ve
Teknikler
Usulsüzlük Denetimi ve
Soruşturma
Denetimde İleri İletişim
Teknikleri
CIA Bölüm 3
.
İç Denetim İçin Araç ve
Teknikler
CIA Bölüm 3
.
Kıdemli Denetçiler İçin
Liderlik ve Koçluk Becerileri
CIA Bölüm 1
.
CIA Bölüm 2
.
İç Denetim İçin Araç ve
Teknikler
Kuveyt Türk Katılım
Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım
Bankası A.Ş.
Tarih
Seminer Lideri
Katılımcı
Sayısı
26-28 Aralık
Gültan Tanyeri
12
27-30 Aralık
Mehtap Okay
11
Sınıf
26-27 Ocak
Mevlüt Geyikoğlu
11
Türk Kızılay Derneği
06-08 Şubat
Gültan Tanyeri
19
ING Bank
07-10 Şubat . Barkın Şahin
23
Sınıf
14-17 Şubat
Mehtap OkayBesim Çalışkan
ING Bank
14-17 Şubat
Barkın Şahin
Sınıf
21-23 Şubat
Gültan Tanyeri
Sınıf
23-24 Şubat
Barkın Şahin
20
Sınıf
02-03 Mart
Barkın Şahin
22
Sınıf
07-10 Mart
Mehtap Okay
9
CIA Bölüm 3
Sınıf
09-10-16-17
Mart
Orçun Osoy
8
Usulsüzlük Denetimi ve
Soruşturma
Sınıf
11-12 Mart
Mevlüt Geyikoğlu
8
Denetim Raporu Yazımı
Sınıf
18-19
Mart
Mehtap Okay
10
Garanti Bankası
22-23 Mart
Barkın Şahin
19
Sınıf
30-31 Mart
Barkın Şahin
4
CIA Bölüm 4
.
CIA Bölüm 4
.
8
16
5
14
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
SERTİFİKASYON
Sertifika Almaya Hak Kazanan Meslektaşlarımız
Eylül 2011-Mart 2013 döneminde 46 meslektaşımız CIA, 59 meslektaşımız CGAP, 33 meslektaşımız
CFSA, 24 meslektaşımız ise CCSA sertifikası almaya hak kazanmıştır.
Bunun yanı sıra, bu sene verilmeye başlanan CRMA sertifikasını mesleki deneyim tanımlama ile almaya
hak kazanan meslektaşlarımızın sayısı 425’e ulaşmış olup henüz TİDE ve IIA tarafından onaylanmadığı
için sonuçlanmayan başvurular bulunmaktadır. Bu başvuruların değerlendirilmesi ile birlikte bu sayının
daha da artacağın ümit ediyoruz.
2013 yılı Mart ayı itibari ile Türkiye’de 526 meslektaşımızda CIA, 154 meslektaşımızda CGAP, 154
meslektaşımızda CFSA, 75 meslektaşımızda CCSA sertifikası bulunmaktadır.
Sertifika almaya hak kazanan meslektaşlarımızın ad-soyadları ile çalıştıkları kurumları ait bilgileri
aşağıdaki listelerde bulabilirsiniz. Kendilerini başarılarından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını
dileriz.
Sertifikalı İç Denetçi (CIA) Olmaya Hak Kazananlar
Adı Soyadı
Ali Başıbüyük
Alparslan Esmerdağ
Alper Çetin
Arif Bülbül
Atilla Çalık
Barış Toprak
Barış Yılmaz
Başak Kırmızıtaş
Çağdaş Turan
Efe Özmen
Emine Yeşim Aktaran
Erdal Hançer
Ertan Balcı
Esra Dülgeroglu
Esra Keskin
Fatih Akça
Gizem Taşkın
Gözde Lago
Gürkan Sezgün
Hafize Çetinel
Hüseyin Bayburtlu
Hüsne Seda Tunusluoğlu
İlker Emiroğlu
Mahmut Emre Ertürk
Mehmet Taşkın Deniz
Metin Tahtalı
Muhammet Uslu
Murat Alparslan
Çalıştığı Şirket
Sakarya SMMM A.Ş.
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Turkcell A.Ş.
Asya Katılım Bankası A.Ş.
TCMB Denetim Genel Müdürlüğü
Ford Otomotiv A.Ş.
Türkiye İşbankası A.Ş.
Anadolu Endüstri Holding A.Ş.
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Finansbank A.Ş.
Finansbank A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Sahil Güvenlik Komutanlığı
Borusan Holding A.Ş.
Eurobank Tekfen A.Ş
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
HSBC Bank A.Ş.
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş
Olmuksa A.Ş.
Borsa İstanbul A.Ş.
Finansbank A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
TCMB Denetim Genel Müdürlüğü
15
TİD(E)-BÜLTEN
Adı Soyadı
Murat Öztürk
Mustafa Akıncı
Mustafa Yolcu
Nihal Esra Ülkü
Orçun Sönmezoğlu
Ömer Faruk Velioğlu
Özer Eroğuz
Özgür Aşık
Rıza Ferhat Apak
Sabri Korhan Bilsel
Salih Yıldırımlı
Selçuk Karakurt
Şebnem İleri Yücel
Şükrü Alper Özdemir
Taceddin Ertok
Tolga Oldaç
Volkan Demir
Zeynep Lalik
Eylül 2012-Mart 2013
Çalıştığı Şirket
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Hedef Grup Yönetim Danışmanlık A.Ş.
Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş.
Anadolu Endüstri Holding A.Ş.
Vakıfbank A.Ş.
Burganbank A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Türkiye İşbankası A.Ş.
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Finansbank A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
HSBC Bank A.Ş.
Borsa İstanbul A.Ş.
Yapı Kredi Portföy A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Citibank A.Ş.
Dünya Bankası
Sertifikalı Mali Hizmetler Denetçisi (CFSA) Olmaya Hak Kazananlar
Adı Soyadı
Arif Bülbül
Balkır Oruklu
Barış Şahin
Başar Özmen
Cem Kanat
Cenk Güngör
Çağlar Subaşı
Çiğdem Yücel
Emirhan Ekiz
Eray Can
Fatih Akça
Fatih Sevimli
Gizem Muhafız
Gizem Taskın
Gökçen Kıvanç
Hayati Batur
İbrahim Ercan Küçükbenli
Kerem Orhan
Mustafa Bilgehan Kılınç
Mustafa Cem Ertem
Oğuz Koykıran
Ozan Dinçer
Özgür Aşık
Özgür Fuad Engin
Çalıştığı Şirket
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
HSBC Bank A.Ş
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
16
TİD(E)-BÜLTEN
Adı Soyadı
Refika Ayşegül Uzun
Selen Köse
Selim Yapıcı
Tuna Sokulluoğlu
Uğur Gürler
Umut Hisarlıoğlu
Utku Can Gökçen
Utku Karagülle
Yasemin Yoldaş
Zilya Nazipova
Eylül 2012-Mart 2013
Çalıştığı Şirket
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Borsa İstanbul A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Finansbank A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Sertifikalı Kamu Denetçisi (CGAP) Olmaya Hak Kazananlar
Adı Soyadı
Abdurrahman Üçbaş
Abdülkerim Kara
Ahmet Dinçer
Akay Tekin
Ali Aksoy
Ali Selçuk Can
Alptekin Güler
Beril Yılmaz
Bilal İncecikoz
Burak Ertok
Bülent Demir
Cem Çetin
Cihan Tatar
Dursun Arslan
Emre Emir
Eyüp Orhan
Fatih Ertek
Fırat Beştepe
Gülay Yanpar
Güner Çelik
Gürkan Akçay
Hakan Bakırhan
Halil İbrahim Aydın
Haluk Al
Hasan Başaran
Hüseyin Çitfçi
Hüseyin Korkmaz
Işıl Baydemir
İhsan Tokmak
İlkbahar Cansu
İrfan Halıcı
İsmail Gedikli
Çalıştığı Kurum
Maliye Bakanlığı
Trabzon Defterdarlığı
Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı
Deloitte
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Sahil Güvenlik Komutanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Marmara Üniversitesi
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu
Kalkınma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu
Muğla Üniversitesi
Sosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu
Maliye Bakanlığı
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
Bursa Eskişehir Bilecek Kalkınma Ajansı
17
TİD(E)-BÜLTEN
Adı Soyadı
Murat Altun
Murat Sami Baykız
Murat Şaşı
Mustafa Karakaya
Mustafa Kart
Mustafa Şenal
Mürsel Çukur
Nihat Arı
Onur Aytar
Osman Yıldırım
Ömer Yurdagül
Özcan Yetiş
Özgür Kaya
Seçkin Cenkış
Şahin Sarkaya
Tahir Bülent Altay
Teoman Tepehan
Uğur Duyan
Uğur Ercan Göktepe
Ünal Tolun
Volkan Özbay
Yaşar Yamak
Yıldız Arslan
Yunus Oğuzhan Günay
Yüksel Sözeri
Yüksel Terkan
Zafer Demirci
Eylül 2012-Mart 2013
Çalıştığı Kurum
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
Sosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Marmara Üniversitesi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Tunceli İli Jandarma Komutanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Maltepe Belediyesi Başkanlığı
Marmara Üniversitesi
Ekonomi Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Kontrol Öz Değerlendirme (CCSA) Sertifikası Almaya Hak Kazananlar
Adı Soyadı
Aynur Özgeneci
Çalıştığı Şirket
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Barkın Şahin
Betül Doğan
Burak Söylemez
Yüksel Holding A.Ş.
Burcu Seskir
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Can Subaşılar
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Cihan Kurt
Diğdem Tümtürk
Erdal Hançer
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Gözde Lago
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Halil Şahin
Kaan Telekoğlu
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Control Solutions International
Mahmut Taha Eroğlu
KPMG Türkiye
18
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
Adı Soyadı
Çalıştığı Şirket
Mehmet Çetinkaya
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Mehmet Taşkın Deniz
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Mehmet Zeki Önal
Merve Yıldırım
Pricewaterhousecoopers
Muhammet Kürşat Öztürk
Muhammet Uslu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Mustafa Tevfik Kartal
Özkan Demir
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Salih Yıldırımlı
Selçuk Candaş
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Sibel Yüksel
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yıldız Holding A.Ş.
Yıldız Holding A.Ş.
Risk Yönetimi Güvencesi (CRMA) Sertifikası Almaya Hak Kazananlar
Adı Soyadı
Adı Soyadı
Adı Soyadı
Abdullah Kaçmaz
Fahri Sekreter
Nuran Cömert
Adem Yavuz Ayçiçek
Fatih Başaran
Nurdan Ekmen
Adlan Erden
Fatih Güngör
Ogün Ataoğlu
Ahmet Aygen
Fatih Kul
Oğuzhan Öner
Ahmet Bal
Fatih Küçükali
Okan Öz
Ahmet Ozan Erdoğan
Fatih Şanlı
Oktay Aktolun
Ahu Gün Akkal Ekşi
Fatih Şirin
Onat Erdoğan
Ali Başıbüyük
Fatma Aksoy Özek
Onur Tufanoğlu
Ali Ertürk
Fatma Feyza Külekci
Onur Vuruşkaner
Ali Karadoğan
Fatoş Yeşim Kartallı
Onur Yüksel
Ali Sabuncu
Ferhat Yazgılı
Orcun Murat Bayazıt
Ali Engin Bozkuş
Ferhat Dal
Orhan İşler
Ali Evren İmre
Fevzi Can Sezen
Osman Er
Ali Fatih Dalkılıç
Fırat Gülenç
Ömer Eroğlu
Ali İhsan Kayacı
Fırat Coşkun Güçlü
Ömer Şahin
Ali Kamil Uzun
Filiz Yücesoy
Önder Duman
Ali Rıza Karakullukcu
Furkan Evranos
Özcan Kantürk
Alp Buluç
Gamze Karayol
Özer Eroğuz
Alp Eray Ankay
Gamze Mandacı
Özge Aşcıoğlu
Alper Akadam
Gökhan Almacı
Özgür Dinçer
Alper Çetin
Gökhan Gökçeoğlu
Özgür Öney
Altan Varol
Gökhan Kaya
Özgür Aşık
Anıl Erkan
Gökhan Sungun
Özgür Atış
Arda Denizhan
Gökhan Ugan
Özkan Hacıoğlu
Arif Bülbül
Gökhan Yılmaz
Özkan Kıvanç
19
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
Adı Soyadı
Adı Soyadı
Adı Soyadı
Arif İrfan Altıok
Gökhan İzmirli
Özkan Yıldırım
Arzu Meral Safsoy
Gökhan Öztürk
Özlem Çaydaşı
Aslı Barış Alev
Göksel Yaman
Özlem Girdap
Atilla Çalık
Gözde Lago
Özlem Kağanoğlu
Ayça Çınar
Gözde Okyay Turunç
Özlem Karanlık
Aykut Gümüşlüoğlu
Gülçin Görkem Akman
Özlem Şuekinci
Aykut Süer
Gülçin Görkem Yıldırım
Özlem Turgut
Aylin Aydın
Gülnaz Pelin Altındal
Özlem Zaman
Aynur Özgeneci
Günay Esentürk
Pelin Akgül
Aynur Terzi
Günkut Gürsen
Pembegül Demir
Ayşe Yavuz
Gürbüz Aydın
Rasim Hacıoğlu
Ayşe Aysan Sinanlıoğlu
Gürcan Ersin
Recep Kazan
Ayşe Mine Şahin
Gürdoğan Yurtsever
Recep Tekçam
Ayşegül Hacıoğlu Dönmez
Gürkan Vayni
Recep Uz
Aziz Erdem
Gürol Baloğlu
Rıdvan Kılavuz
Babür Kaan Şener
Güven Aydın
Rıfat Utanır
Bahar Ceyhan Aksoy
Hakan Çakmak
Ruşen Mete Akyüz
Banu Şenöz
Hakan Ercan
Sabri Çakıroğlu
Banuhan Oktaymen
Hakan Gaygısız
Sabriye Ebru Gün
Baran Gürses
Hakan Öğe
Salih Yıldırımlı
Barış Çelik
Hale Esra Maden
Saliha Gülcan Keskin
Barış İnal
Halil Şahin
Salim Dursunoğlu
Barış Öngör
Halil Yolcu
Seçil Tanrıöver Eskioğlu
Barış Arslan
Halil Öz
Seda Tığdemir
Barış Toprak
Hande Türkmen
Seda Arslan Köse
Barış Yılmaz
Hasan Dursun
Sedat Taskesenlioğlu
Barkın Şahin
Hasan Özçelik
Selçuk Altun
Başak Baykal
Hasan Ali Bekçe
Selçuk Candaş
Başar Nacioğlu
Hayrettin Çapoğlu
Selçuk Erkalır
Bayram Erol
Hayri Gökhan Alpman
Selçuk Şen
Bedrettin Ssüleyman Şare
Hikmet Güngör
Selim Elban
Beliğ Cem Ballıbaba
Hikmet Serim
Selim Elhadef
Belma Öztürk Gürsoy
Hilali Yıldırım
Selim Murat
Berat Ümit Becer
Hilmi Görgülü
Selim Tarı
Beril Yılmaz
Hüseyin Bayburtlu
Selma Odabası
Berna Demir
Hüseyin Cevdet Yılmaz
Semih Soyer
Betül Doğan
Hüseyin Erdem Akın
Senem Dal
Bilge Uzuner
Hüseyin Levent Yabuz
Sercan Kısas
Birgül Akman Sönmezler
Işıl Kırdı
Serdar Bahadır Sevim
Birol Koca
İbrahim Ferdi Mahlıçlı
Serhat Akmese
Bora Dede
İdil Gürdil
Serkan Karadağ
Bora Önvural
İdil Tuncel Aşık
Serkan Katı
Buğra Uzunay
İdris Kol
Serpil Çetin Arı
Burak Yurtsever
İhsan Gökhan Akkaynak
Sevdakar Kaya
20
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
Adı Soyadı
Adı Soyadı
Adı Soyadı
Burcu Ardanıç
İlham Öztürk
Sevgi Çelik Özyılmaz
Burcu Bektaşoğlu
İlhami Ok
Sezer Bozkuş Kahyaoğlu
Burcu Can Cebeci
İlhan Çiftçi
Sezgin Topçu
Burcu Erden
İlke Akdağ
Sıla Mersin
Burcu Özçakır
İlker Açıkalın
Sibelnur Çağlar
Burcu Seda Kürk
İlker Emiroğlu
Sinan Çamlık
Burhan Karademir
İlkin Esra Yeral Ünal
Siyami Altunbaş
Bülend Özoğlu
İlyas Ersöz
Siyne Arslandok
Bülent Bozdoğan
İrem Civelek
Soner Akkaya
Bülent Önez
İrfan Eren Ayıntap
Stefano Perazzini
Can Subaşılar
İrfan Yılmaz
Sultan Bahçekapılı
Can Türker
İsmail Alev
Süleyman Tansel Eser
Canan Biran
İsmail Acar
Şafak Özen
Canan Yıldız
İsmail Gedikli
Şamil Boztunç
Candaş Ener Erdener
İsmail Akın
Şenol Toygar
Caner Özdurak
İsmail Eken
Şeyda Kalkan
Cem Dursun
İsmail Uğur Ünlüer
Şinasi Kader Öztürk
Cem Volkan Sönmez
İstemihan Güngör
Şinasi Öztürk
Cem Zibel
Jülide Arife Şenol
Şükrü Gölbaşı
Cemil Özkan
Kaan Ramazan Çakalı
Şükrü Arman Bölük
Cemil Tolga Yavuzbalkan
Kadir Güney Güllü
Tamer Aksoy
Cemre Lale Kahyaoğlu
Kemal Oğuz Ilgar
Taner Aytan
Cengizhan Aksu
Kıvanç Anıl Çelik
Taner Olga Erturan
Cenk İzgi
Koray Alp
Tanıl Durkaya
Cihan Kurt
Kubilay Bolayır
Tansel Barış Genç
Cihan Vural
Kutlu Vardar
Temel Tokgöz
Cihan Yıldırım
Lami Mandacı
Tolga Erişen
Cihangir Ünverdi
Mahir Dincer
Tolga Oldaç
Coşkun Özkan
Mahmut Onur Kaya
Tolga Çına
Cuma Acar
Mahmut Taha Eroğlu
Tolga Tuzcuoğlu
Cumhur Bilgili
Mehmet Apak
Tuba Çelik
Cumhur Karatepe
Mehmet Çetinkaya
Tuba İnci
Çetin Ercan
Mehmet Ali Candoğan
Tuğba Şenleten
Çetin Çakmak
Mehmet Anıl Bolayır
Tuğba Yıldırım
Çiğdem Akpınar
Mehmet Burkay Sarohan
Tumin Gültekin
Derviş Araz
Mehmet Ercüment Arı
Türhan Arli
Devrim Çaçan
Mehmet Hüseyin Albayrak
Türkan Yalçınkaya Çetin
Diğdem Değirmendere
Mehmet Tarık Bozkurt
Ufuk Kasar
Doğan Tanrıseven
Mehmet Ufuk Özener
Uğur Erkan
Duygu Erol
Mehmet Zeki Önal
Uğur Kardaş
Duygu Özkan
Mehmet Zengin
Uğur Tuğ
Ebru Alışık Yıldırım
Mehtap Taşpınar
Umut Gençer
Ebru Keskin Turan
Mehtap Okay
Umut Kurtulmuş
Ecevit Emre Özmen
Mesut Suat Dolu
Umut Sabri Akın
21
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
Adı Soyadı
Adı Soyadı
Adı Soyadı
Efe Acar
Mete Piker
Utku Tarı
Egemen Saitoğulları
Metin Zenbil
Uygar Türkaslan
Elçin Hancıoğlu
Miraç Armağan Sönmez
Ümit Çetin
Elif Çakar
Muazzez Kor
Varol Mete
Emrah Uysal
Muhammet Kürşat Öztürk
Vedat Özer
Emrah Barış Aydaş
Murat Özenferik
Vefa Okan Arık
Emre Aydoğdu
Murat Alparslan
Veysel Çıplak
Emre Karaca
Murat Erdoğan
Volkan Pekbaş
Emre Şehsuvaroğlu
Murat Serkan Dilek
Volkan Eriş
Emre Kemerci
Murat Telli
Yahya Topçakan
Emrullah Özbek
Mustafa Karakaya
Yasemin Karayel
Engin Turan
Mustafa Kart
Yaşar Şükrü Çobanoğlu
Engin Yalçın
Mustafa Kocameşe
Yelda Işık
Enver Batu Dolay
Mustafa Ocak
Yeşim Gülenç
Eren Gegin
Mustafa Pamukçu
Yunus Kubat
Erhan Armutçuoğlu
Mustafa Sönmez
Yusuf Carus
Erhan Yazgan
Mustafa Tan
Yusuf Tamer Sucuoğlu
Erhan Arıcı
Mustafa Hilmi Kavlak
Yücel Başaran
Erhan Fatih Anlar
Mustafa Kemal Fettahoğlu
Yüksel Özuysal
Ersin Bulut
Mustafa Kemal Tapkan
Zafer Rasim Sever
Ertuğrul Özkaptan
Mustafa Kerim Aliş
Zehra Tamay
Esma Parmak
Mustafa Kuş
Zeynep Karayurt
Esra Dülgeroğlu
Mustafa Selçuk Karadayı
Zeynep Türesin Soylu
Esra Işıkara
Mustafa Tevfik Kartal
Zeynep Arzu Pişkinoğlu
Esra Kekin Can
Mücahit Dönmez
Zeynep Devrim İleriye Arıtkan
Eşref Gündoğdu
Müge Alsan
Zeynep Sinem Ülker Yarar
Evren Sezer
Nil Akan
Zeynep Şeniz Kabasoğlu
Eyüp Orhan
Nilay Akgün
Zikri Baytar
Fadıl Uluışık
Nur Şenol
22
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
ARAMIZA YENİ KATILANLAR
Eylül 2012-Mart 2013 döneminde üyelik kayıtlarını tamamlayarak aramıza katılan 459 yeni üyemiz ile
birlikte toplam üye sayımız 2028 olmuştur.
Aramıza yeni katılan ve aşağıda isimleri bulunan yeni üyelerimize hoş geldiniz der, kendilerini aramızda
görmekten büyük memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isteriz.
Adı Soyadı
Çalıştığı Şirket
A. Hadi Ertuğrul
Türk Ytong San. A.Ş.
Abdulhakim Özkan Dene
NT Mağazaları A.Ş.
Adem Yavuz Ayçiçek
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Adem Yorat
Aviva Sigorta A.Ş.
Ahmet Ağlar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ahmet Alev
Kaptan Şirketler Grubu
Ahmet Burak Birbilen
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ahmet Demir
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ahmet Fahri Arslan
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
Ahmet Gözlemeci
Baklavacı Güllüoğlu Gıda San. ve Dış Ticaret A.Ş.
Ahmet Ozan Erdoğan
Endel A.Ş.
Ahmet Rıza Aslan
Yüksel Holding A.Ş.
Ahmet Yaprak
Sürat A.Ş.
Ajda Süalp
Lykia-Silkar Turizm A.Ş.
Akınalp Güdük
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Alaattin Emirza
LC Waikiki Mağazaclık Hizmetleri Tic. A.Ş.
Ali Çengel
Asil Denetim A.Ş.
Ali Çiçekli
Deloitte-DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Ali İhsan Kayacı
Royal Halı A.Ş.
Ali İlhan Ak
ING Bank A.Ş.
Ali Varol
Noor Fındık San. Tic. Ltd. Şti.
Alp Eray Ankay
Finansbank A.Ş.
Alper Çetin
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
Altan Varol
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Anıl Erkan
Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.
Arkın Sencoğlu
Alternatifbank A.Ş.
Arzu Demir Dik
Turkland Bank A.Ş.
Aslı Özel
Pricewaterhousecoopers
Aslı Türe Kaya
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
Atila Arman
Nurullah Çelebi-Mali Müşavirlik ve Denetim Danışmanlık
Aydan Akman Adaç
Türk Eximbank A.Ş.
Ayhan Bölükbaşı
Posco Assan Tst San. ve Tic. A.Ş.
Aykut Bababalım
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Aykut Deyirmenci
Akbank T.A.Ş.
Aykut Halit
Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Aykut Süer
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Aykut Yavuz
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
23
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
Adı Soyadı
Çalıştığı Şirket
Aylin Akray
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Aylin Aydın
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Aylin Kalınbaçak
Denizbank A.Ş.
Ayşe Çağlayan
Borsa İstanbul
Ayşe Mine Erdem
Ser&Berker Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Ayşe Mine Şahin
ING Bank A.Ş.
Ayşe Ünsal Sencoğlu
Deloitte-DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Ayşe Varlı
D-Smart
Ayşe Yavuz
Ayşe Yüzer
Hertz Türkiye
Ayşegül Hacıoğlu Dönmez
Finansbank A.Ş.
Ayşegül Okur Soylu
Odebank A.Ş.
Aytuğ Akkan
Kibar Holding A.Ş.
Aziz Erdem
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Bahadır Atasever
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Bahadır Kahraman
Imperial Tobacco Tütün Ür. A.Ş.
Banu Şensöz
Ray Sigorta A.Ş.
Barış Arslan
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Barış Çınar
H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.
Barış Toprak
Tat Konserve Sanayi
Barış Yılmaz
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Başak Baykal
Doğuş Holding A.Ş.
Başar Nacioğlu
Burgan Bank A.Ş.
Baycan Aksu
Çağdaş Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.
Bayram Erol
Yıldız Holding A.Ş.
Bedrettin Süleyman Şare
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Berkan Bent
Finansbank A.Ş.
Berkin Özbay
Finansbank A.Ş.
Beste Çamkıran
Doğuş Yayın Grubu
Betül Doğan
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Bilgen Turgut
Moore Stephens
Bilgin Okyay
Liberty Sigorta A.Ş.
Bilginer Doğan
Finansbank A.Ş.
Bora Önvural
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Buğra Afacan
Aras Holding A.Ş.
Buket Çınar
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Buket Özen Ural
Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.
Burak Mert Çiloğlugil
Borusan Güç ve Makine Sistemleri
Burak Söylemez
Yüksel Holding A.Ş.
Burcu Akbal
Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Burcu Özçakır
Mudo Satış Mağazaları A.Ş.
Burcu Seda Kürk
ING Bank A.Ş.
Burcu Toklucu
Deloitte-DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Burçin Gezen
Ray Sigorta A.Ş.
24
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
Adı Soyadı
Çalıştığı Şirket
Burçin Gökmen
Interlab Laboratuar ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Bülent Bilgili
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Bülent Öder
Sürat Basım Yay. San. Tic. A.Ş.
Bülent Yenikaya
SAR Tekstil İthalat İhracat Ltd. Şti.
Canan Yıldız
Finansbank A.Ş.
Candaş Özdemir
Pricewaterhousecoopers
Caner Ocak
Alternatifbank A.Ş.
Caner Tonbil
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Cem Dursun
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Cem Umut Erol
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Cengizhan Aksu
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Cenk Güngör
Rönesans Holding A.Ş.
Cevat Derin Şimşek
Soyak Holding A.Ş.
Ceyda Özgür
Endel Endüstri Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Ceyhan Mercan
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Cihan Ali Erdoğan
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Cihan Malkoç
Alpet A.Ş.
Cihan Polat
Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş.
Cihan Yıldırım
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Cihangir Ünverdi
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Cuma Acar
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Cumhur Barış Yücel
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Cumhur Karatepe
Ciner Gemi Acente İşl. San. ve Tic. A.Ş.
Cüneyt Kırlar
Deloitte-DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Cüneyt Öğretir
Pepsico Türkiye
Çağlar Beşirli
Demirdöküm Fabrikaları A.Ş.
Çiğdem Akpınar
Ray Sigorta A.Ş.
Çiğdem Durmaz
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
Çiğdem Yılmaz
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
Çisil Arda
Sabancı Holding A.Ş.
Defne Devrim Ergun
Pricewaterhousecoopers
Deniz Baytekin
Fujitsu Technology Solutions
Deniz Kılıç filiz
Ser&Berker Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Deniz Köksal
BP Petrolleri A.Ş.
Derviş Araz
Has Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Derya Uysal Gündüz
Kaltun Madencilik Nak. San. Ak. Tic. A.Ş.
Dilek Beştepe
Ramada Ankara Hotel
Dilek Demir
Milteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Dilek Uludağ Erdem
Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Doğangün Kocaoğlu
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Dr. Halil Yolcu
Ray Sigorta A.Ş.
Duygu Akalın
Sabancı Holding A.Ş.
Duygu Öğücü
Pricewaterhousecoopers
Duyunç Aydın
25
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
Adı Soyadı
Çalıştığı Şirket
Ebru Kökten
Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Ece Çakmakçı Bağran
Eureko Sigorta A.Ş.
Ece Şenay
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Efe Acar
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Egemen Saitoğulları
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Ekrem Ay
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Elif Büyükuncu Kardeşler
Pricewaterhousecoopers
Emel Yücesoy
Euler Hermes Sigorta A.Ş.
Emir Levent Uçak
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Emrah Özel
Allianz Sigorta A.Ş.
Emre Atlı
Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş.
Emre Eryiğit
CP Standart Gıda A.Ş.
Emre Kemerci
Finansbank A.Ş.
Enes Bilgin
Alternatifbank A.Ş.
Engin Demirel
Aras Holding A.Ş.
Enver Şahin
Ak Sigorta A.Ş.
Erdem Olur
Deloitte-DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Erdem Özdemir
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
Erdinç Habalı
Antlaya Market İşletmeciliği San. Tic. A.Ş.
Erhan Arıcı
T.C. Başbakanlık Yatırım, Destek ve Tanıtım Ajansı
Erkan Özcan
Marmara Pamuklu Semnsucat San. ve Tic. A.Ş.
Erkan Sertoğlu
Fibabank A.Ş.
Erol Güney
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Ersan Kadak
Yeni Mağazacılık A.Ş.
Ersin Çetinel
Zorlu Center Sanat Merkezi A.Ş.
Ersin Pirgaip
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Ersu Ayşe Türedi Erdoğan
Moore Stephens
Ersun Ersiper
Ray Sigorta A.Ş.
Esra Ayça Erleblebici
Finansbank A.Ş.
Ethem Yenigün
Darüşşafaka Cemiyeti
Evren Bayraktaroğlu
Yıldız Holding A.Ş.
Evren Çarıklı
OMV AG
Evren Özkan
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Eyüp Orhan
Sosyal Güvenlik Kurumu
Fatih Başaran
Denizbank A.Ş.
Fatih Güneş
Kaynak Holding A.Ş.
Fatih Güngör
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Fatih Kul
OMV Petrol Ofisi A.Ş.
Fatih Lap
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Fatih Murat Yılmaz
Ak Sigorta A.Ş.
Fatih Şanlı
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Fatih Şirin
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Fatma Feyza Külekçi
Mapfre Genel Sigorta
Ferda Çelik
LC Waikiki Mağazaclık Hizmetleri Tic. A.Ş.
26
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
Adı Soyadı
Çalıştığı Şirket
Ferit Yiğit Şahinci
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Ferşat Balcı
Güneş Sigorta A.Ş.
Fevzi Yazıcı
Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği A.Ş.
Fırat Gülenç
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Filiz Demirtaş
Finansbank A.Ş.
Furkan Sancaktar
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Gamze Dinçkök Yücaoğlu
Ak Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.
Gamze Mandacı
Burgan Bank A.Ş.
Gökhan Akyüz
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
Gökhan Ceylan
Grant Thornton-Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Gökhan Deniz
Fenerbahçe Spor Kulübü
Gökhan Gümüş
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Gökhan Kaya
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Göksel Yaman
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Görkem Oyman
Turkish Bank A.Ş.
Gözde Okyay Turunç
KPMG Türkiye
Gülderen Dalkılınç
Selon Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri
Gürkan Aktepe
Sanovel İlaç San. Tic. A.Ş.
Gürkan Doğaç
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Güven Aydın
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Hakan Başer
Borsa İstanbul
Hakan Demir
Mutlu Akü ve malzemeleri San. A.Ş.
Hakan Ercan
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Hakan Türkeri
Hakan Yılmaz
CP Standart Gıda A.Ş.
Hakkı Alaybeyoğlu
Altınbaş Holding
Halil İbrahim Aygündüz
Kale Endüstri Holding A.Ş.
Halil İbrahim Kaya
Naksan Holding
Halil Öz
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Halil Şahin
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Halime Tuvana Yetişir
Aras Holding A.Ş.
Halis Bayramoğlu
SMMM
Hamza Koz
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Hande Dirimtekin
Safran Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
Hande Seyhan
Aras Holding A.Ş.
Harika Merttürk
Denizbank A.Ş.
Harun Birsen
Aras Holding A.Ş.
Harun Taygur
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Hasan Bozacı
Banvit A.Ş.
Hasan Dursun
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Hasan Melih Eren
Demirdöküm Fabrikaları A.Ş.
Hasan Onar
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
Hasan Rıza Bayar
Yıldız Holding A.Ş.
Hatice Gül Akagündüz
Aydıner İnşaat A.Ş.
27
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
Adı Soyadı
Çalıştığı Şirket
Hilmi Erkal
Ernst & Young-Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hristina Haralambopulos
Ernst & Young-Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hülya Keskintaş Barı
Ak Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.
Hülya Önal
Mazars Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.
Hüseyin Bostancı
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Hüseyin Dinç
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Hüseyin Serdar Çolak
Pricewaterhousecoopers
İbrahim Deniz
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
İbrahim İzzettin Güneş
Aras Holding A.Ş.
İdil Tuncel Aşık
Alternatifbank A.Ş.
İlhan Çiftçi
Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
İlker Divli
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
İlker Emiroğlu
Finansbank A.Ş.
İrfan Yılmaz
Asya Katılım Bankası A.Ş.
İsa Pedük
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
İsmail Acar
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
İsmail Akyel
Feza Gazetecilik A.Ş.
İsmail Çakıroğlu
Eti Şirketler Grubu
İstemihan Güngör
Sinpaş GYO A.Ş.
Kaan Pamuk
Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.
Kaan Ramazan Çakalı
Finansbank A.Ş.
Kadir Güney Güllü
Finansbank A.Ş.
Kamil Yılmazberk
MNG Faktoring Hizmetleri A.Ş.
Kasım Yıldız
İsfalt A.Ş.
Kasım Yılmaz
Sompo Japan Sigorta A.Ş.
Kemal Sancak
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Kemal Şimşek
Kaynak Holding A.Ş.
Kenan Şekeroğlu
Eka Endüstriyel Kağıt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.
Kibar Altunal
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Koray Özcan
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Koray Parlak
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
Kubilay Bolayır
Ray Sigorta A.Ş.
Levent Köroğlu
Imperial Tobacco Tütün Ür. A.Ş.
Levent Ökmen
Şekerbank T.A.Ş.
Levent Seymen
Denizbank A.Ş.
Mahir Yücel Sarıoğlu
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Mahmut Mahir Kurt
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Mahmut Serdar Arslan
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Mahmut Taha Eroğlu
KPMG Türkiye
Maruf Cansızlar
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Mehmet Ali Candoğan
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Mehmet Anıl Bolayır
Denizbank A.Ş.
Mehmet Ateş
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Mehmet Cemal Özbakır
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
28
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
Adı Soyadı
Çalıştığı Şirket
Mehmet Deniz İhtiyaroğlu
CP Standart Gıda A.Ş.
Mehmet Ercüment Arı
Takasbank
Mehmet Fatih Aytaç
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Mehmet Fatih Karakuş
Denizbank A.Ş.
Mehmet Fatih Türkmen
Beşan Nişasta Gıda San. Tic. A.Ş.
Mehmet Hüseyin Albayrak
Deloitte-DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Mehmet İhsan Yalçın
SMMM
Mehmet Kerim Kazgan
Borusan Otomotiv ve İthalat ve Dağıtım A.Ş.
Mehmet Kürşad Altunay
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Mehmet Murat Coşkun
Ege Üniversitesi
Mehmet Orhun
Aktif Kişisel Bakım ve Sağlık ürünleri Dağıtım Tic. Ltd. Şti.
Mehmet Şakir Eres
Eureko Sigorta A.Ş.
Mehtap Taşpınar
Borusan Otomotiv ve İthalat ve Dağıtım A.Ş.
Melih Bozkurt
Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.
Meltem Özlü
MSC Gemi Acenteliği A.Ş.
Meral Kaleli
Aydıner İnşaat A.Ş.
Mert Dinsel
Allianz Sigorta A.Ş.
Mert Ergün
Kervan Turizm Ticaret A.Ş.
Merve Atamanoğlu
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Merve Yıldırım
Deloitte-DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Meryem Aksoy Aras
Finansbank A.Ş.
Metın Zenbil
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Metin Aslantaş
Deloitte-DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Metin Sefil
Kaptan Şirketler Grubu
Metin Tahtalı
Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.
Metin Turan
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
Mine Telli
Türk Hava Yolları A.Ş.
Miraç Armağan Sönmez
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Muazzez Kor
Finansinvest A.Ş.
Muhammed Arif Zaferi
Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.
Muhammet Koca
Sürat Basım Yay. San. Tic. A.Ş.
Muhammet Kürşat Öztürk
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Muhittin Namalır
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Murat Erdoğan
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
Murat Gül
Deutsche Doğan Mortgage A.Ş.
Murat Günaydın
Şişecam
Murat İstanbulluoğlu
Murat Mısırlı
LC Waikiki Mağazaclık Hizmetleri Tic. A.Ş.
Murat Osman Binici
SMMM
Murat Şenol
Türk Eximbank A.Ş.
Murat Tanrıverdi
Güneş Sigorta A.Ş.
Murat Yuşan
THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş.
Mustafa Arabacı
Hedef Grup Yönetim Danışmanlık ve Turizm A.Ş.
Mustafa Bulgan
Yapı Kredi Bank Nederland N.V.
29
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
Adı Soyadı
Çalıştığı Şirket
Mustafa Cem Akocak
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
Mustafa Emre Üzüm
Doğan Muhasebe Müşavirlik
Mustafa Gerdan
Feza Gazetecilik A.Ş.
Mustafa Karakaya
Sosyal Güvenlik Kurumu
Mustafa Karakoyunlu
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Mustafa Kart
Sosyal Güvenlik Kurumu
Mustafa Kaya
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Mustafa Kemal Özbek
Battal Ak-SMMM
Mustafa Kerim Aliş
Demir Sigorta A.Ş.
Mustafa Kılıç
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Mustafa Kuş
Borusan Otomotiv ve İthalat ve Dağıtım A.Ş.
Mustafa Metin Aksakal
Senkroma Boyar Madde San. ve Tic. A.Ş.
Mustafa Türkoğlu
İtimat Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Mustafa Yıldırım
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Müfid Göktepe
OMV Petrol Ofisi A.Ş.
Naciye Kurtuluş
Deloitte-DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Nazım Aybar
Coca Cola İçecek A.Ş.
Nebiye Konuk
İETT Genel Müdürlüğü
Nermin Selin Savatlı Bingöl
CORİO
Neslihan Coşkun Erkaya
Borusan Lojistik A.Ş.
Nesrin Erciyes
Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.
Nesrin Kavak
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Neşe San
Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.
Nevzat Arslan
Esdaş Elektronik Sistemler Destek ve San. Tic. A.Ş.
Nilgün Çallıalp
KPMG Türkiye
Nur Şahver Uslu
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Nuri Altan
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Nursel Bozkan
SMMM
Nursen Şevik Budak
Yapı Kredi Leasing A.Ş.
Ogün Ataoğlu
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Oğuz Çetin
Tusas Motor San. A.Ş.
Okan Zahid Kınal
Anadolu Endüstri Holding A.Ş.
Olgaç Sayoğlu
HS YMM Ltd. Şti.
Olgu Gümüş
Generali Sigorta A.Ş.
Onur Güleren
Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.
Onur Kaya
Kariyer Denetim ve Mali Müşavirlik A.Ş.
Onur Oymak
Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.
Onur Türkeli
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.
Onuralp Armağan
Doğuş Holding A.Ş.
Onurcan Menkü
Mars Entertainment Group
Orhan Beşikoğlu
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Orhan İşler
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Orhan Tezsoy
KPMG Türkiye
Orkun Solmaz
Denizbank A.Ş.
30
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
Adı Soyadı
Çalıştığı Şirket
Osman Bilgin
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Osman Ceyhan
Vaillant Isı Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Osman Metindoğan
Uludağ Üniversitesi
Osman Özcan
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ozan Alparslan
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
Ozan Mut
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Ömer Avşar
Finansbank A.Ş.
Ömer Faruk Ersoy
Kaynak Holding A.Ş.
Ömer Faruk Velioğlu
Burgan Bank A.Ş.
Ömer Karakaşoğlu
Kale Holding A.Ş.
Ömer Şahin
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ömür Yüce
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Özdemir Alşan
Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası
Özge Dipçin
Deloitte-DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Özge Öz
LC Waikiki Mağazaclık Hizmetleri Tic. A.Ş.
Özgür Atış
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş.
Özgür Latif Çelik
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
Özgür Yakut
Güneş Sigorta A.Ş.
Özkan Kıvanç
Pricewaterhousecoopers
Özlem Ural
Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.
Pelin Akgül
Finansbank A.Ş.
Pınar Cangir Üstün
Pricewaterhousecoopers
Pınar Demircan
Honda Türkiye A.Ş.
Rana Taşdemir
Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Rasim Rasimoğlu
Borusan Mannesmann Boru San. Ve Tic. A.Ş.
Recep Göktepe
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Recep Kazan
Yücel Boru Grup
Recep Uz
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Rıdvan Kılavuz
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Sadike Pınar Akdağ
Denizbank A.Ş.
Saide Zehra Yıldız
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Saim Kılıç
Borsa İstanbul
Saliha Gülcan Keskin
Işık SMMM Ltd.
Sebiha İpek Çeviköz
İş Gayrimenkul Yatırım Ort. A.Ş.
Seçil Tanrıöver Eskioğlu
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Seda Atar
LC Waikiki Mağazaclık Hizmetleri Tic. A.Ş.
Seda Karaman
HSBC Bank A.Ş.
Selçuk Altun
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Selçuk Çağlayan
Anatolia Sky Denizcilik ve Tic. A.Ş.
Selim Elban
Pricewaterhousecoopers
Selma Bakır
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Selman Ortaköy
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Selman Sedat Koç
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Semra Kaçmaz
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
31
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
Adı Soyadı
Çalıştığı Şirket
Serap Atalaylar
Denizbank A.Ş.
Serap Yurdugül
Aktay Turizm Yat ve İşl. A.Ş.
Serkan Gül
T.C. Serhat Kalkınma Ajansı
Serkan Katı
Seras Mali Danışmanlık A.Ş.
Sertaç Çıralı
Finansbank A.Ş.
Sertaç Çobur
Yücel Boru Grup
Sertaç İncekli
Nexia International YMM A.Ş.
Sevgi Çelik Özyılmaz
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
Seyfi Açıkalın
Türk Ytong San. A.Ş.
Seyhan Gençağ
Ekol Lojistik A.Ş.
Seyit Ahmet Yılmaz
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Sezgin Deniz
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Sezgin Üstün
LC Waikiki Mağazaclık Hizmetleri Tic. A.Ş.
Sinem Keskin
TAI-Tusaş Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş.
Sinem Kılıçarslan
Finansbank A.Ş.
Süleyman Serdar Yavuz
Denizbank A.Ş.
Süleyman Tansel Eser
Şamil Boztunç
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Şebnem Çınar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şehsuvar Erol
Turkland Bank A.Ş.
Şengül Kayayurt
Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş.
Şevket Karan
AHS Group
Şeyda Özler
Finansbank A.Ş.
Şeyda Sarıarslan
Pricewaterhousecoopers
Şinasi Öztürk
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Şirvan Tanrıkulu
Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hiz. A.Ş.
Şükrü Gölbaşı
Finansbank A.Ş.
Taceddin Ertok
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Tayyip Volkan Yaralılar
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Tına Lılınh Stephanıe Ly
Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.
Timur Büyük
Turkish Bank A.Ş.
Togay Dündar
Bimes Çelik A.Ş.
Tolga Çına
Finansbank A.Ş.
Tolga Sönmez
Finansbank A.Ş.
Tolga Tuzcuoğlu
Bosch Termoteknik Sanayi ve Tic. A.Ş.
Tolga Usluer
Finansbank A.Ş.
Tuba Atlı Demirtaş
CORİO
Tuğba Aytoğu
SMMM
Tuğba Karabayır
Denizbank A.Ş.
Tuğba Köse
Grant Thornton
Tuğrul Bozbey
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Tuncer Ataköy
Kaltun Madencilik Nak. San. Ak. Tic. A.Ş.
Tülin Taşeli
Koç Holding A.Ş.
Ufuk Güney
Finansbank A.Ş.
32
TİD(E)-BÜLTEN
Eylül 2012-Mart 2013
Adı Soyadı
Çalıştığı Şirket
Uğur Karduz
Grant Thornton
Uğur Şengül
Şekerbank T.A.Ş.
Uğur Uğurel
Umut Hilaloğlu
Finansbank A.Ş.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım
İşletme A.Ş.
Eroğlu Holding A.Ş.
Umut Kurtulmuş
Finansbank A.Ş.
Utku Kabil
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Utku Öztok
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Uygar Türkaslan
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ümit İlyas Demir
Hedef Grup Yönetim Danışmanlık ve Turizm A.Ş.
Ümit Yalçın Şen
Ernst & Young-Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Vehbi Kök
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Veli Doğan
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.
Veysel Çıplak
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Volkan Eriş
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yahya Topçakan
Asya Katılım Bankası A.Ş.
Yasemin Mandacı Uçak
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Yener Kuş
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yeşim Yalçın
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Yoldaş Özpulat
Yüksel Holding A.Ş.
Yonus Albayrak
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Yrd. Doç. Dr. Hakan Taştan
Marmara Üniversitesi
Yunus Huyut
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yusuf Can Tümkaya
Kaptan Şirketler Grubu
Yusuf Emrah Arı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Yusuf Emre Beşli
Ernst & Young-Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Zarife Gülçin Sezgel
Finansbank A.Ş.
Zehra Karay Keskin
Sistem Elektrik Elektronik Üretim Paz. San. Tic. A.Ş.
Zehra Önal
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Zeynep Sinem Ülker Yarar
Yıldız Holding A.Ş.
Zeynep Turan
Assicurazioni Generali S.P.A.
Uluhan Kumru
33

Benzer belgeler