Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Bölüm/Program

Yorumlar

Transkript

Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Bölüm/Program
BEK-1
Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü
Bölüm/Program Dersi
DERS TANIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Araştırma Projesi-I
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat
AKTS Kredisi
ME 491
1
0
4
8
Dersin
Koordinatörü
Prof. Dr. Mehmet ÇELİK
Öğretim
Elemanları
Yardımcı Öğretim
Elemanları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Dili
Arş. Gör. Musa DEMİRCİ
Bu dersin amacı öğrencilere meslekleri ile ilgili alanlarda kaynak araştırması yapmasını
öğretmek, kaynak araştırılması yapılan belli bir konuyu teknik rapor olarak yazılı ve sözlü
sunma konusunda beceri kazandırmaktır.
Bu ders öğrencinin danışmanı gözetiminde bağımsız bir çalışmadır. Herbir öğrenciden üst
düzey bir tasarım projesi için uygun çalışma alanları belirlemesi ve araştırma yapması
bekleniyor. Seçilen çalışma alanı içinden belirli bir makina mühendisliği sorunu
tanımlanmalıdır. Bu çalışmanın sonuçları dokümante edilmeli ve bir proje önerisi şeklinde
sunulmalıdır.
Türkçe
DERSİN PROGRAM TEMEL YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program yeterlilikleri
G
Mekanik Sistem Tasarımı, Tümleşik Tasarım Yapabilme
H
Mekanik Sistem Uygulama Tasarımı Yapabilme
I
Mekanik Sistemlerin İmalatını Yapabilme
K
Yenilikçi Tasarım, Uluslararası Rekabet, ARGE Yeteneği Kazanma
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ
No
Alt Yeterlilikler (Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler)*
G3
Vak’a incelemeleri ile Tümleşik tasarım kabiliyeti edinmeli
H1
H2
I1
I2
Karşılama Düzeyi
Düşük
Orta
X
Mekanik, dinamik, ısıl ve akışkan enerji sistemleri için, kara, hava,
X
deniz, uzay ve derin deniz araçları için Mekanik tasarım yapabilmeli
Sağlık destek, biyomekanik, savunma ve diğer disiplinler arası
alanlar için Mekanik tasarım yapabilmeli
İmal edilebilirlik kavramını bilmeli, seri imalat için endüstrileştirme
adımlarını bilmeli
Temel mekanik imal usulleri (talaşlı imalat, plastik şekil verme, ısıl
işlemler, döküm, kaynak vb…) hakkında bilgi sahibi ve uygulama
deneyimi olmalı
Yüksek
X
X
X
BEK-1
I3
I4
Modern imal usulleri ve hızlı prototipleme hakkında bilgi sahibi ve
uygulama deneyimi olmalı
Baskı devre tasarım ve imalatı hakkında bilgi sahibi olmalı baskı
devre imal edebilmeli
X
X
K3
İnternette patent ve literatür araştırması yapabilmeli
X
K4
Rapor, makale, teknik doküman hazırlayabilmeli ve sunabilmeli
X
K5
K6
Z1
Temel bilimlerin ve teknolojinin güncel durumuna göre yenilikçi
çözümler önerebilmeli
Uluslararası işbirliği, değişim ve destek mekanizmaları hakkında
bilgi sahibi olmalı
Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü
aktarabilmek
X
X
X
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Program*
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Sıra
No
1
Vak’a incelemeleri ile Tümleşik tasarım kabiliyeti edinir
G3
2
Mekanik, dinamik, ısıl ve akışkan enerji sistemleri için, kara, hava, deniz,
uzay ve derin deniz araçları için Mekanik tasarım yapabilir.
H1
3
4
5
6
7
Sağlık destek, biyomekanik, savunma ve diğer disiplinler arası alanlar
için mekanik tasarım yapabilir.
İmal edilebilirlik kavramını bilmeli, seri imalat için endüstrileştirme
adımlarını bilir
Temel mekanik imal usulleri (talaşlı imalat, plastik şekil verme, ısıl
işlemler, döküm, kaynak vb…) hakkında bilgi sahibi ve uygulama
deneyimi olur
Modern imal usulleri ve hızlı prototipleme hakkında bilgi sahibi ve
uygulama deneyimi olur
Baskı devre tasarım ve imalatı hakkında bilgi sahibi olmalı baskı devre
imal eder
H2
I1
I2
I3
I4
Ölçme**
Yöntemi
4
4
4
4
4
5
4
8
İnternette patent ve literatür araştırması yapar
K3
5
9
Rapor, makale, teknik doküman hazırlar ve sunar
K4
5
10
11
12
Temel bilimlerin ve teknolojinin güncel durumuna göre yenilikçi çözümler
önerir
Uluslararası işbirliği, değişim ve destek mekanizmaları hakkında bilgi
sahibi olur
Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarır
K5
K6
Z1
5
5
5
*Yeterlilik kazanımları için bir üst tabloda bulunan yeterlilik no’su yazılacaktır.
**Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta
Detaylı İçerik
1-14
Bu ders öğrencinin danışmanı gözetiminde bağımsız bir çalışmadır. Her bir öğrenciden üst düzey
bir tasarım projesi için uygun çalışma alanları belirlemesi ve araştırma yapması bekleniyor. Seçilen
çalışma alanı içinden belirli bir makina mühendisliği sorunu tanımlanmalıdır. Bu çalışmanın
sonuçları dokümante edilmeli ve bir proje önerisi şeklinde sunulmalıdır.
BEK-1
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
"Engineering Design: A Materials and Processing Approach" by George Ellwood DIETER. Mc
Graw Hill Publishing, 2000
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam
(Çalışma Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
1
0
14.00
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
14
7
0
98.00
Ara Sınav
0
0
0
0.00
Kısa Sınav
0
0
0
0.00
Ödev
0
0
0
0.00
Uygulama
0
0
0
0.00
Laboratuar
14
4
0
56.00
Proje
1
25
0
25.00
Atölye
0
0
0
0.00
Sunum/Seminer Hazırlama
1
15
0
15.00
Alan Çalışması
0
0
0
0.00
Diğer
0
20
0
20.00
Dönem Sonu Sınavı
0
0
0
0.00
Toplam Yük
228
Toplam Yük / 30
7,6
Dersin AKTS Kredisi
8

Benzer belgeler

Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Bölüm

Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Bölüm Isıl ve akışkan enerji sistemleri için, kara, hava, deniz, uzay ve derin deniz araçları için mekatronik tasarım yapabilmeli Sağlık destek, biyomekanik, savunma ve diğer disiplinler arası alanlar iç...

Detaylı