aylık sektör analiz raporu

Yorumlar

Transkript

aylık sektör analiz raporu
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
AYLIK SEKTÖR
ANALİZ
RAPORU
TEMMUZ 2016
İÇİNDEKİLER
ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI
GEMİ ALIM SATIM
GERİ DÖNÜŞÜM
BUNKER
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
ÖNE ÇIKANLAR
Genel olarak Baltık Kuruyük Endeksi ay boyunca 650-750’lik bir bantta
seyrederken, Capesize ve Panamax endeksleri özellikle ay ortasından itibaren sert bir düşüş yaşadı.
Capesize Endeks 1050 puandan 770 puana, Panamax Endeks ise 870 puandan 690 puana
kadar geriledi.
Hem kuru yük endeksleri hem de T/C fiyatlarının 2015 yılının Temmuz ayına göre ortalama %30-35
civarında daha düşük olduğunu görmekteyiz.
Temmuz 2016 Döneminde dünya
genelinde;
İKİNCİ EL GEMİ ALIM-SATIM
 İkinci El Alım-Satım Yapılan Gemi (Ad)(DWT) 128 / 8.215.000
 Yatırım Tutarı
1,9 Milyar USD
 En Çok İkinci El Gemi Alan Ülkeler
Yunanistan (%19), Çin (%16), RF (%9)
 Bu ay da Rusya Federasyonu büyük tonajlarda tanker alımı yaptı.
 Türkiye 1 adet gemi alımı ve 3,5 milyon ABD doları yatırım yaptı.
 En Fazla Alım-Satım yapılan gemi Tipleri
Kuru yük (%51), Tanker (%41), Kont.(%4)
Bu ay tanker alımlarında geçen aya göre %13 artış, kuru yükte %12 azalma var.
YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ





Temmuz Ayında Verilen Sipariş (Ad.)(DWT)
Yatırım Tutarı
En Çok Yeni Gemi Siparişi Alan Ülkeler
En Çok Yeni Gemi Siparişi Veren Ülkeler
En Fazla Sipariş Verilen gemi Tipi
59 / 3.653.248
2 Milyar USD (Bilinen rakamlara göre)
Çin, Japonya, Güney Kore
Japonya, Norveç, ABD
Tanker (%28), K.Yük (%10), Kont.(%8)

Yıllara Göre Sipariş Adetleri (Temmuz 2016)
- Kuru yük
- Tanker
- Konteyner
2016
673
298
50
GEMİ FİYATLARI (M USD)
Capesize
Aframax
Yeni İnşa
42
48
2017
443
370
92
2018
208
201
21
TOPLAM
1324
869
163
5Y
24,7
35
10Y
134
22
15Y
8
-
20Y
5,5
-
GERİ DÖNÜŞÜM


45 / 1.740.451
Hindistan(%49), Bangladeş (%16)
Türkiye(%11)
Kuru yük (%42), Konteyner (%16), MPP (%13)
Temmuz Ayı Söküm Faaliyetleri (Ad.)(DWT)
En Çok Gemi Söküm Yapan Ülkeler
 En Çok Söküm yapılan Gemi Tipi
BUNKER
Aylık Fiyatlara Göre
En Ucuz Liman Rotterdam En Pahalı Liman Rio De Janeiro/Houston
1
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
TAB VERİ-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ VERİ HİZMETİ
Aylık Sektör Analiz Raporu
TEMMUZ 2016
ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI
ENDEKSLER
Genel olarak Baltık Kuruyük Endeksi ay boyunca 650-750’lik bir bantta seyrederken, Capesize ve
Panamax endeksleri özellikle ay ortasından itibaren sert bir düşüş yaşadı. Capesize Endeks 1050
puandan 770 puana, Panamax Endeks ise 870 puandan 690 puana kadar geriledi1. Bu rakamlar son üç
ayın en düşük rakamlarıdır. “ABD Körfez” olarak adlandırılan bölgedeki boş gemi sayısındaki artış
karşısında piyasaya giren düşük yük miktarı ile Kuzey Pasifikteki iş hacminin düşmesinin, NOPAC (Kuzey
Pasifik) bölgesinde piyasa şartlarının kötüleşmesi üzerine lokal armatörlerin gemilerini balast olarak
Meksika Körfezine yollamasının ve bu şartlar altında ABD limanlarından yapılan taşıma navlunlarının
düşmeye başlamasının söz konusu endeksler üzerinde etkili olduğu değerlendirilmektedir2.
BALTIK ENDEKSLERİ: BDI, BHSI, BSI, BPI, BCI
2
1
Tablolar Golden Destiny’nin aylık Pazar raporlarından alınmıştır. Söz konusu rapor
www.hellenicshippingnews.com adresinde yayımlanmaktadır.
2
Harun Şişmanyazıcı, DTO YKB Danışmanı –Ekonomist, “Panamax ve Kamsarmax piyasasında neler oluyor ?”,
www.armatorlerbirligi.org.tr, 3 Ağustos 2016
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
BALTIK ENDEKSLERİ VE ORTALAMA T/C KAZANÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ İLE TANKER ENDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
3
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
BALTIK ENDEKSİ ÖZET TABLOLARI VE TIME CHARTER ORTALAMA FİYATLARI
KURUYÜK
KURU YÜK
ENDEKSLERİ
TEMMUZ
2016
HAZİRAN
2016
AYLIK
FARK
% AYLIK
DEĞİŞİM
TEMMUZ
2015
YILLIK
FARK
% YILLIK
DEĞİŞİM
DÜŞÜK
YÜKSEK
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
707
952
793
675
368
608
938
565
571
330
100
13
228
103
38
%16
%1
%40
%18
%11
975
1632
1058
819
403
-268
-681
-265
-144
-35
-%27
-%42
-%25
-%18
-%9
656
768
691
633
344
748
1049
879
702
399
TANKER
TEMMUZ
2016
HAZİRAN
2016
AYLIK
FARK
% AYLIK
DEĞİŞİM
TEMMUZ
2015
YILLIK
FARK
% YILLIK
DEĞİŞİM
DÜŞÜK
YÜKSEK
DIRTY BDTI
617
450
722
464
-105
-14
-%15
-%3
842
801
-225
-350
-%27
-%44
541
432
686
466
TANKER
CLEAN BCTI
4
TIME CHARTER
ORTALAMA
T/C
CAPESIZE
PANAMAX
SUPRAMAX
HANDY
TEMMUZ
2016
HAZİRAN
2016
AYLIK
FARK
% AYLIK
DEĞİŞİM
TEMMUZ
2015
YILLIK
FARK
% YILLIK
DEĞİŞİM
DÜŞÜK
YÜKSEK
5742
6353
7032
5404
5515
4517
5974
4807
227
1836
1058
597
%4
%41
%18
%12
11449
8433
8558
5934
-5708
-2080
-1527
-530
-%50
-%25
-%18
-%9
4393
5528
6555
5092
6896
7142
7342
5803
Kuru yük endeksinde Haziran 2016 ayına göre olumlu düzeyde artışlar gözükse de özellikle BCI ve BPI
endeksler bu düzeyini koruyamayarak Temmuz ayı ortasından itibaren sert bir düşüş yaşamış ve
gelinen noktada ay ortasına göre “Capesize Endeks” %27, “Panamax Endeks” ise %21 değer
kaybetmiştir.
Yine hem kuru yük endeksleri hem de T/C fiyatlarının 2015 yılının Temmuz ayına göre ortalama %3035 civarında daha düşük olduğunu görmekteyiz.
Yine tankerlerde geçmiş aylardaki ve geçmiş seneki endeks rakamlarına göre negatif yöndeki azalma
dikkat çekici hale gelmektedir. Her ay tanker endeksleri yavaş yavaş değer kaybederken, bu değer kaybı
bu ay içinde de %15 düzeyinde gerçekleşmiştir.
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
GEMİ ALIM-SATIM
İKİNCİ EL GEMİ ALIM-SATIMLARI (ÜLKELERE GÖRE)-AYLIK
5
Bu veriler incelendiğinde küresel bazda el değiştiren toplam gemi sayısının Temmuz ayı içerisinde 128
olduğu ve toplamda yaklaşık 1,9 milyar ABD doları yatırım yapıldığı görülmektedir. Yine verilerimiz
incelendiğinde bu ay özellikle Rusya’nın toplam gemi alımları arasında %9’luk payı oluşturan bir tanker
alımı yaptığı görülmektedir. Türkiye ise bu dönem içerisinde sadece 1 adet gemi alımı yapmış ve 3,5
milyon ABD doları yatırım yapmıştır. Türkiye tarafından alınan gemi 28.290 DWT’lik, 2001 yapımı bir
kuru yük gemisidir. Ayrıca İstanbul Tersanesi ve 2010 yılı 6.400 DWT’lik bir kimyasal gemi Norveçli
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
alıcılara 10 milyon ABD doları değer ile satılmıştır. Yine genel olarak dünyanın en fazla tonaja sahip
olan iki ülkesi Yunanistan ve Çin bu ay da en fazla alım-satım gerçekleştiren ülkeler olmuşlardır.
İKİNCİ EL GEMİ ALIM-SATIMLARI (GEMİ TİPLERİNE GÖRE)-AYLIK
6
İKİNCİ EL GEMİ ALIM-SATIMLARI (YAŞA GÖRE)
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
2016 YILINDA HİZMETE GİREN GEMİLER
GEMİ ADI
EGGELLA
MIDA ZHOUSHAN
VENICE TIZIANO
HULLS P0148
P0153
ECO BUSHFIRE
YANGFAN BC64KDM08
DARYA MAYA
DARYA RANI
MUSTANG
GMI FRANCESCA
GMI TARITA
SBI TWIST
BSI TRAFALGER
KANDA 558
RESALES
RESALES
7
GEMİ TİPİ
GENEL KARGO
KURU YÜK
KURU YÜK
KONTEYNER
KONTEYNER
KURU YÜK
DWT
8,870
64,000
64,000
66,500
66,500
32,700
YAPIM YILI
2016
2016
2016
2016
2016
2016
TERSANE
JIANGSU HONGQIANG
YANGFAN
YANGFAN
HANJIN SUBIC
HANJIN SUBIC
KANDA
SATIN ALAN
AUSTRALIAN BUYER
DANISH BUYER
DANISH BUYER
CHINESE BUYER
CHINESE BUYER
FİYAT ($) Milyon
KURU YÜK
KURU YÜK
KURU YÜK
KURU YÜK
KURU YÜK
KURU YÜK
KURU YÜK
KURU YÜK
KURU YÜK
TANKER
TANKER
64,000
64,000
64,000
180,000
82,000
82,000
82,000
82,000
32,600
300,000
300,000
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
YANGFAN
HUANGPU
HUANGPU
NEW TIMES
JIANGSU NEW YANGZI
JIANGSU NEW YANGZI
JIANGSU NEW YANGZI
JIANGSU NEW YANGZI
KANDA
HYUNDAI SAMHO
HYUNDAI SAMHO
DANISH BUYER
CHINESE BUYER
CHINESE BUYER
GREEK BUYER
GREEK BUYER
GREEK BUYER
GREEK BUYER
GREEK BUYER
16,5
16,9
16,9
32,5
19,5
19,5
19,5
19,5
16
84
84
BELGIAN BUYER
BELGIAN BUYER
Yaşa göre analizler incelendiğinde geçmiş aylardan biraz farklı olarak özellikle 5 yaş gemiler tercih
edilmiş, en çok tercih edilen yaş Aralığının 5-10 olduğu gözükmektedir. Bu ayki alımlarda 0-5 yaş
aralığındaki artışın en önemli sebebi 2016 yılı siparişleri ile armatörlere teslim edilen gemilerdir. Bu ay
2016 yılı teslimi olarak toplamda 1.635.170 DWT’lik 17 gemi alıcılarına teslim edilmiştir.
16,25
16,25
97,80
97,80
16
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ-YIL BAZINDA (TEMMUZ 2016 SONU İTİBARIYLA)
GEMİ TİPİ
2016
2017
2018
TOPLAM
CAPESIZE
PANAMAX
SUPRA/HMAX
HANDY’LER
TOPLAM
88
142
289
154
673
45
101
177
120
443
75
34
40
59
208
208
277
506
333
1324
GEMİ TİPİ
2016
2017
2018
TOPLAM
ULCC/VLCC
SUEZMAX
AFRAMAX
PANAMAX
MR+SMALL
TOPLAM
43
34
44
24
153
298
46
61
71
27
165
370
31
14
44
14
98
201
120
109
159
65
416
869
GEMİ TİPİ
2016
2017
2018
TOPLAM
VLGC
LGC
MR
HANDY
19
2
19
7
3
29
0
44
18
1
14
0
4
2
1
62
2
67
27
5
50
92
21
163
SMALL
TOPLAM
8
YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ-AYLIK
ÖNCEKİ AY
ADET
DEĞİŞİM
ADET
ÖNCEKİ YIL
DEĞİŞİM
GEMİ TİPİ
ADET
DWT
YATIRIM MİKTARI $
KURUYÜK
TANKER
LNG
LPG
GENEL
KARGO
KONTEYNER
REEFER
YOLCU
GEMİSİ
RORO
FERİBOT
BİRLEŞİK
ÖZEL PROJE
TOPLAM
6
17
0
0
4
365.000
2.482.820
62.400
122.500.000
860.000.000
-
7
12
2
-
-%14
%42
-%100
-
33
26
1
2
7
-%82
-%35
-%100
-%100
-%43
5
0
2
700.000
3000
500.000.000
-
24
1
1
-%79
-%100
%100
29
5
-%83
-%60
4
0
0
21
59
39.500
528
3.653.248
90.000.000
479.740.000
2.052.240.000
5
9
61
-%20
%133
-%3
1
3
33
140
%300
-%100
-%36
-%58
Bu ay itibarıyla yeni gemi siparişi veren ülkelerin toplama göre oranı: %24 Japonya, %19 Norveç, %15
SG, %10 Çin ve Hong Kong, %8 ABD
Bu ay itibarıyla yeni gemi siparişi alan ülkelerin toplama göre oranı: %41 Çin, %31 Japonya,%24 Diğer,
%5 Güney Kore
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
GEMİ FİYATLARI (Veriler arasında göz ardı edilebilecek küçük sapmalar olabilir)
YENİ İNŞA KURUYÜK GEMİ FİYATLARI-AYLIK
9
YENİ İNŞA KURUYÜK GEMİ FİYATLARI ($M)-10 YILLIK(2005-2016)
KURUYÜK
180.000
73.000
45.000
29.000
TEM 16
42
24,2
22,3
19,5
2015
46
25,7
24,1
20,3
2014
54,2
29
27,2
22,8
2013
53,6
27,8
26,5
22,2
2012
45,7
25,6
23,7
20,5
İKİNCİ EL KURUYÜK 5 YAŞ GEMİ FİYATLARI-AYLIK
2011
48,4
28,7
26,7
22,2
2010
57,2
34,3
31,1
26,3
2009
55,5
34,5
29
24,5
2008
87
45,5
41
31
2005
58,5
36
31
25,5
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
İKİNCİ EL KURUYÜK 10 YAŞ GEMİ FİYATLARI-AYLIK
10
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
İKİNCİ EL KURUYÜK GEMİ FİYATLARI ($M)-YILLAR BAZINDA (2010-2016)
YILLARA SÂRİ İKİNCİ EL KURUYÜK GEMİSİ FİYATLARI ($M)
KURUYÜK
CAPESIZE 5Y
CAPESIZE 10Y
CAPESIZE 15Y
CAPESIZE 20Y
PANAMAX 5Y
PANAMAX 10Y
PANAMAX 15Y
PANAMAX 20Y
SUPRAMAX 5Y
TEM 16
24,7
14,0
8
5,5
14
8
4,5
3,2
13
2015
25
13,6
8,5
5,6
14
8,5
5
3,6
13,6
2014
39,5
27,8
16,3
9,0
20,1
14,6
10,0
5,4
20,8
2013
43,9
31,0
18,2
10,1
25,6
17,9
12,0
7,5
24,3
2012
32,0
20,5
12,7
9,3
18,0
12,5
8,3
5,4
23,3
2011
36,3
26,8
15,2
10,5
26,4
18,6
12,4
8,1
26,4
2010
57,0
43,0
26,0
16,4
38,5
31,6
23,1
13,8
31,9
11
YENİ İNŞA TANKER FİYATLARI- AYLIK
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
12
YENİ İNŞA TANKER FİYATLARI ($M)-10 YILLIK(2005-2016)
YILLARA SÂRİ YENİ İNŞA GEMİ FİYATLARI ($M)
TANKER
310.000
170.000
110.000
47.000
TEM 16
88
57
47
33,2
2015
93,7
63
52
35,4
2014
97,3
65,5
53,6
36,8
2013
93,8
59,6
52,2
34,6
2012
93,2
57,1
48,5
33,8
İKİNCİ EL TANKER 5 YAŞ GEMİ FİYATLARI-AYLIK
2011
98,9
60,3
52,2
35,2
2010
104,8
66,3
56
36,1
2009
97,5
61
49,5
35
2008
150
90
74
46,5
2005
120
71,5
58
43
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
İKİNCİ EL TANKER 10 YAŞ GEMİ FİYATLARI-AYLIK
13
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
İKİNCİ EL TANKER FİYATLARI ($M)-YILLAR BAZINDA (2010-2016)
YILLARA SÂRİ İKİNCİ EL TANKER FİYATLARI ($M)
TANKER
VLCC 5Y
VLCC 10Y
SUEZMAX 5Y
AFRAMAX 5Y
AFRAMAX 10Y
PANAMAX 5Y
45K 5Y D/H
45K 5Y D/H
45K 5Y D/H
TEM 16
64
44
47,5
35
22
32,5
23
16,5
6,5
2015
80
55
60
46
31
35
28,9
19,6
8,5
2014
77,1
52,1
56,8
41,9
26,8
33,4
23,8
15,2
6,5
2013
55,8
35,0
39,5
27,8
16,3
24,3
23,3
15,7
6,2
2012
56
35,0
40,2
28,0
16,3
24,3
23,0
15,5
6,2
2011
55,6
34,1
45,6
34,7
19,3
30,9
25,8
15,8
6,0
2010
87,8
64,3
62,8
44,5
30,7
39,0
27,3
19,7
6,7
14
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
GERİ DÖNÜŞÜM
GERİ DÖNÜŞÜM FİYATLARI
GERİ DÖNÜŞÜM-SÖKME FİYATLARI ($) TANK / CONT / RO-RO -AYLIK
15
GERİ DÖNÜŞÜM-SÖKME FİYATLARI ($) DRY CARGO/BULK/TWEEN-AYLIK
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
GERİ DÖNÜŞÜM SÖKÜM FAALİYETLERİ
AYLIK GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİLERİ
TEMMUZ 2016
GEMİ TİPİ
ADET
DWT
KURUYÜK
TANKER
GAZ TNK.
GN. KARGO
KONTEYNER
REEFER
YOLCU G.
RO-RO
FERİBOT
BİRLEŞİK
ÖZEL PROJE
TOPLAM
19
3
2
6
7
2
0
2
0
0
4
45
955.523
263.218
19.270
77.691
391.969
12.257
0
17.499
0
0
3.024
1.740.451
ÖNCEKİ AY
ÖNCEKİ YIL
ADET
DEĞİŞİM %
ADET
21
1
1
9
8
0
0
5
0
0
17
62
-%10
%200
%100
-%33
-%13
12
5
2
8
3
1
0
1
0
0
8
40
-%60
-%76
-%27
DEĞİŞİM %
%58
-%40
0
-%25
%133
%100
%100
-%50
%13
ÜLKELERE GÖRE YAPILAN SÖKÜM ORANLARI-AYLIK
ADET BAZINDA GERİ DÖNÜŞÜM ORANLARI (TEMMUZ 2016)
ÜLKE
HİNDİSTAN
BANGLADEŞ
PAKİSTAN
TÜRKİYE
ÇİN
DİĞER ÜLKELER
TOPLAM AYLIK PAY (%)
49%
16%
11%
11%
9%
4%
GEMİ SAYISI (ADET)
22
7
5
5
4
2
16
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
17
GEMİ TİPİNE GÖRE GERİ DÖNÜŞÜM FAALİYETİ- AYLIK
GEMİ TİPİ BAZINDA GERİ DÖNÜŞÜM ORANLARI (TEMMUZ 2016)
ÜLKE
KURU YÜK
KONTEYNER
MPP
TANKER
GAS
DİĞER
TOPLAM AYLIK PAY (%)
42%
16%
13%
7%
4%
18%
GEMİ SAYISI (ADET)
19
7
6
3
2
8
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
18
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
BUNKER FİYATLARI
DOKUZ LİMANA AİT BUNKER FİYATLARI- AYLIK3
YAKIT CİNSİ
LİMANLAR
HONGKONG
FUJAIRAH
ROTERDAM
İSTANBUL
NEWYORK
HOUSTON
LONGBEACH
RIO
SİNGAPUR
IFO380 ($/mt)
IFO180 ($/mt)
MDO ($/mt)
MGO ($/mt)
TEM
1
268,50
TEM
11
258,50
TEM
29
232,00
TEM
1
273,50
TEM
11
264,50
TEM
29
241,00
TEM
1
-
TEM
11
-
TEM
29
-
TEM
1
464,50
TEM
11
438,50
TEM
29
403,00
262,50
250,00
227,50
283,00
276,00
257,00
-
-
-
527,00
510,00
503,00
248,50
232,00
215,50
274,00
263,00
240,50
-
-
-
441,50
403,00
367,50
271,50
258,50
242,50
288,50
279,50
256,00
-
-
-
485,50
452,00
411,50
260,00
250,50
228,50
284,50
285,50
261,00
-
-
-
456,50
436,50
387,50
248,00
225,50
204,50
346,00
336,00
317,00
-
-
-
477,50
450,50
413,50
252,00
241,50
224,50
297,50
286,50
273,50
-
-
-
535,50
427,50
472,00
282,50
266,50
252,50
306,00
290,00
276,00
-
-
-
681,50
664,50
668,50
253,00
246,50
219,50
261,00
240,00
267,50
428,00
405,00
397.31
444,50
422,50
391,00
EN DÜŞÜK
EN YÜKSEK
19
Veri toplama ve analiz konusundaki istek ve görüşlerinizi Türk Armatörler Birliği telefon hatlarından
veya e-posta adreslerimizden bizlere iletmenizi rica ederiz.
3
Ship and Bunker, News and Intelligence for The Marine Fuels Industry, 28 Temmuz 2016, shipandbunker.com
Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ
Mesleki bir birliktelik kurma hareketine 1923 yılında “Türk Vapurcular Birliği” yle başlayan Türk
armatörleri, 1939 yılında kurulmuş olan Türk Armatörler Birliği’yle Türk denizciliğinin gelişimi için
tarihsel bir görev üslenmiş ve son olarak 1982 yılında Deniz Ticaret Odası’nın kurulmasına da öncülük
etmiştir.
Bu doğrultuda; Türk Armatörler Birliği yeniden yapılanırken, dünya denizcilik sektöründeki gelişmeleri
takip ederek, gemi sahipleriyle deniz taşımacılığı yapan kuruluşların temsilcileri arasında yardımlaşmayı
ve dayanışmayı sağlayan meslekî bir örgüt olarak hizmet vermektedir.
Türk Armatörler Birliği köklü geçmişi ve sahip olduğu birikimi ile 2016-2017 yılında da önemli projeleri,
hazırlıkları ile hem üyelerine, hem sektöre önemli katkılarda bulunmayı hedeflemektedir.
20

Benzer belgeler

Mayıs Ayı Analizi - Türk Armatörler Birliği

Mayıs Ayı Analizi - Türk Armatörler Birliği incelendiğinde bu ay özellikle Rusya’nın toplam gemi alımları arasında %9’luk payı oluşturan bir tanker alımı yaptığı görülmektedir. Türkiye ise bu dönem içerisinde sadece 1 adet gemi alımı yapmış ...

Detaylı

HAZİRAN-2016 Analizi - Türk Armatörler Birliği

HAZİRAN-2016 Analizi - Türk Armatörler Birliği incelendiğinde bu ay özellikle Rusya’nın toplam gemi alımları arasında %9’luk payı oluşturan bir tanker alımı yaptığı görülmektedir. Türkiye ise bu dönem içerisinde sadece 1 adet gemi alımı yapmış ...

Detaylı