Fakültemiz Dahili Tıp - Tıp Fakültesi Dekanlığı

Yorumlar

Transkript

Fakültemiz Dahili Tıp - Tıp Fakültesi Dekanlığı
S.D.Ü. TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAYISI
KARAR SAYISI
17.05.2012
341
12
1-Bir önceki toplantı tutanaklarının imzalanması,
Bir önceki toplantı tutanakları imzalandı.
2- Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm başkanlığının 14.05.2012 tarih ve 271 sayılı Arş. Gör. Dr.
Bayram Ali UYSAL ile ilgili yazıları hk.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Bayram
Ali UYSAL’ ın 10.05.2012 tarihinde yapılması planlanan Bilim sınavına sağlık nedenlerinden dolayı
giremediğinden Fakültemiz Araştırma Görevlisinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33. maddesi
uyarınca 22.05.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle uzatılarak yeniden atanmasına ve Rektörlük Makamına
teklifte bulunulmasının uygunluğuna,
3- Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 15.05.2012 tarih ve 274 sayılı görev süreleri
ile ilgili yazılarını hk.
Aşağıda adı soyadı yazılı Fakültemiz Araştırma Görevlisinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
33. maddesi uyarınca görev sürelerinin bitiş tarihinden itibaren karşılarında gösterilen süre kadar görev
süresinin uzatılarak yeniden atanmasının ve Rektörlük Makamına teklifte bulunulmasının uygunluğuna,
Atama Süre Bit.
Sicil No
Unvanı
Adı
Soyadı
Ta.
Uzatılan Süre
04427
Arş. Gör. Dr. Erhan
KAYA
23.06.2012
1 Yıl
04429
Arş. Gör. Dr. Mehmet Koray ADALI
30.06.2012
1 Yıl
4-Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 14.05.2012 tarih ve 272 sayılı Uzman Dr.
İbrahim ÇOBANBAŞ’ın kurs katılımı ile ilgili yazıları hk.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında Uzman olarak görev
yapan İbrahim ÇOBANBAŞ’ ın’ 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi ile Yurtiçinde ve
Yurt Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin 2. maddesinin (a) fıkrası
gereğince 22-24 Mayıs 2012 tarihlerinde İsviçre de düzenlenecek olan “IMRT Option” kursuna bilgi ve
görgüsünü artırmak üzere 21-25 Mayıs 2012 tarihlerinde 5 gün süreyle aktif görevli olarak yolluksuz ve
yevmiyesiz görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına teklifte bulunulmasının uygunluğuna;
5-Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Spor Hekimliği Anabilim dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali
ERDOĞAN’ ın görevlendirilmesi ile ilgili yazıları hk.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Spor Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali
ERDOĞAN’ın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39.maddesi ile “Yurtiçinde ve Yurt Dışında
Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin 2. maddesinin (a) fıkrası gereğince 16-29
Mayıs tarihlerinde Alanya’ da düzenlenecek olan “Plaj Futbolu’ Milli takım kampında kamp doktoru
olarak katılmak üzere 16-29 Mayıs 2012 tarihlerinde 14 (Ondört) gün süreyle tüm masrafları Türkiye
Futbol Federasyonu tarafından karşılanmak üzere görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına teklifte
bulunulmasının uygunluğuna;
6-Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr.
Azize Yasemin GÖKSU EROL’un görev süresi uzatımı ile ilgili yazıları hk.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Azize Yasemin Göksu EROL’ un 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi uyarınca görev
süresinin bitiş tarihi olan 01.06.2012 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile uzatılarak yeniden atanmasının
uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,
7-Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 16.05.2012 tarih ve 279 sayılı Arş. Gör. Dr.
Nihat ŞENGEZE ile ilgili yazıları hk.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim dalı Araştırma Görevlisi Dr. Nihat
ŞENGEZE’nin Çocuk Nörolojisi rotasyonunu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi
Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görmesi halinde 02 Temmuz 2012 tarihinden itibaren 3 (Üç) ay süreyle
Çocuk Nörolojisi Rotasyonunu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Bilim Dalında yapmasına ve Rektörlük Makamına teklifte bulunulmasının
uygunluğuna;
8-Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının 15.05.2012 tarih ve 9705 sayılı Doç.
Dr. Mustafa ÖZTÜRK’ ün görevlendirmesinin uzatılması ile ilgili yazıları hk.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa
ÖZTÜRK’ ün 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38. maddesine istinaden Sağlık Bakanlığı bünyesinde
3 (Üç) ay süreyle yapılan görevlendirmesinin 24.05.2012 tarihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılarak
görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına teklifte bulunulmasının uygunluğuna;
9-Fakültemiz Eğitim Öğretim Başkoordinatörlüğünün 02.05.2012 tarih ve87 sayılı sınav itirazı ile
ilgili yazıları hk.
Fakültemiz Dönem 2 öğrencileri Mustafa Orhan ERTUĞRUL’ un 06.04.2012 tarihinde yapılan
Dönem 2 4. kurul sınavına maddi hata kaybı olarak yaptığı itiraz dönem 2 koordinatörlüğünce incelenmiş
olup ilgili öğrencinin herhangi bir maddi hata olmadığına dair yazılarının uygunluğuna,
10-Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığının yeni ders
programı ile ilgili yazıları hk.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mehmet Numan TAMER’in idari görevinden dolayı Dönem IV derslerini, Uzmanlık öğrencileri derslerinin
ekteki programdaki şekliyle Yrd. Doç. Dr. Banu KALE KÖROĞLU tarafından verilmesinin uygunluğuna,
11-Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Başkanlığının ders programı değişikliği ile ilgili yazıları hk.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa Özgür PİRGON’un göreve başlaması nedeniyle Pediatri Eğitim Programı
değişikliklerinin ekteki şekliyle uygunluğuna,
12-Fakültemiz Eğitim Öğretim Başkoordinatörlüğünün 14.05.2012 tarih ve 96 sayılı sınav itirazı ile
ilgili yazılarının görüşülmesi,
Fakültemiz Dönem 1 öğrencileri Durmuş GENCER ve İbrahim AYDIN’ ın İngilizce sınavına maddi
hata kaybı olarak yaptıkları itirazlar Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Okutmanı Fevzi YILDIZ
tarafından incelenmiş olup ilgili öğrencilerin herhangi bir maddi hata olmadığına dair yazılarının
uygunluğuna,
Mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Benzer belgeler