tc bilecik icra dairesi

Yorumlar

Transkript

tc bilecik icra dairesi
2014/291 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
Bilecik İli, Merkez, İstiklal Mahallesi, Edepınarı Mevkii 235 ada, 56
Parsel de kayıtlı 29.110,40 m2 gayrimenkul tam hisse ile, Bilecik, Merkez, İstiklal
Mahallesi, Alaçayır Mevkii, 514 Ada, 37 parselde kayıtlı tam hisseli 9.357.18
m2’lik gayrimenkul. Bilecik, Merkez, İstiklal Mahallesi, Alaçayır Mevkii, 514 Ada,
38 parselde kayıtlı 303.92 m2’lik tam hisseli taşınmazlar ve üzerinde yer alan
sabit tesisler, mermer fabrikası yapıları, tüm makine ve teçhizatları ile birlikte açık
arttırma ile kira şerhinden ari olarak satılacaktır.
Taşınmazların yanında bir mermer fabrikası, Bilecik 1. Organize
Sanayi Bölgesi ne ait su alma tesisleri, hemen yakınında Bilecik Belediyesi ne ait
açık yüzme havuzu, futbol antreman sahası, arka batı cephesinde İstanbulAnkara demiryolu, ve yeni yapılan yüksek hızlı tren yolu ve istasyonu, biraz
ilerisinde toplu konut bölgesi, ön cephesinde imar yolu, Karasu Deresi
bulunmaktadır. Taşınmazların bulunduğu parsellerin eğim olarak düz
pozisyondadır. Değer tesbiti yapılan gayrimenkullerin içme suyu, elektrik,
kanalizasyon, ulaşım, gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Fabrika binasının her üç parsel üzerinde bulunması nedeniyle
56-37-38 parseller ekonomik bütünlük arzettiğinden; taşınmaz üzerindeki bina ve
eklentileri makine ve teçhizatlarla birlikte tek parça halinde, aynı anda, açık
artırmayla, kira şerhlerinden ari olarak satılarak paraya çevrilecektir.
1-TAŞINMAZIN PARSEL VE BİNA DEĞERLERİ:
235-ADA, 56 PARSEL, 514-ADA 37-38 PARSEL DEĞERİ
TABLO-A
Parseller Alan (m2) - Birim m2 Değeri(TL) - Toplam Değer(TL)
514 ada 37 parsel 9.357,18
100,00
935.718,00
100,00
30.392,00
514 ada 38 parsel 303,92
235 ada 56 parsel 29.110,40
100,00
2.911.040,00
Arsa Toplam Değeri
3.877.150,00
514 ADA 37-38 PARSELLERDEKİ BİNALARIN DEĞERİ
Yapıların tesbitinde Bayındırlık Bakanlığının resmi gazetede yayınlamış olduğu
birim fîatlara göre yapılmıştır. Buna göre yapılar ve değerlendirmeleri aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir. Yapılarda çatı kaplamalarında yer alan tamir edilmesi
gereken kısımlar bulunmaktadır. Binaların dış cephe boyalarında taminat
gerekmektedir. Takriben % 15 gibi yıpranma olduğu görülmektedir.
TABLO-B
Yapı İsmi -
silim hattı
katrak silimi
kuruluk
Soyunma odasıtorna atölyesi
elektrik bakım
sundurma
bekçi binası
Yapı Alanı
1632
1632
504
682
350
420
10.96
Maliyet
Grubu
4A
4A
2C
3A
3A
1B
3A
- 2012 Yılı Birim Maliyet Değeri
700,00
700,00
400,00
550,00
550,00
160,00
550,00
% 15 yıpranma
TOPLAM
Toplam
Değer
1.142.400,00-tl
1.142.400.00-tl
201.600,00-tl
375.100,00-tl
192.500,00-tl
67.200,00-tl
6.028,00-tl
3.127.228,00-tl
469.084,20-tl
2.658.143,80-TL
235 ADA 56 PARSELDEKİ BİNALARIN DEĞERİ :
Yapıların tespitinde Bayındırlık Bakanlığı’nın resmi gazetede yayınlamış olduğu
birim fiyatlara göre yapılmıştır. Buna göre yapılar ve değerlendirmeleri aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir. Takriben % 15 gibi yıpranma olduğu görülmektedir.
TABLO-C
Yapı İsmi
-
Yapı
Alanı
- Maliyet - 2012 Yılı
Grubu Birim Maliyet
Değeri
danışma binası
10,96
3A
550,00
kantar binası
64,00
3A
550,00
pompa odaları
162,25
2C
400,00
pompa binası
21,58
2C
400.00
kamelya
7,26
2B
350,00
104.50
1B
160,00
oto garajı
pompa binası
123,00
3A
550,00
arıtma havuzu
417,45
2B
350,00
trafo binası
45,00
3A
550,00
mamul deposu
373,92
2C
400.00
boş kasa deposu 152,06
3A
550,00
fayans üretim holü 2.592,00
4A
700,00
fayans hattı kesme 3.648,00
4A
700,00
levha üretim hattı 1.632,00
4A
700,00
4A
700,00
katrak silim hanı 1.968,00
sundurma-1
360,00
1B
160,00
soyunma odası
362,40
3A
550,00
sundurma -2
122.31
1B
160,00
idare binası
1.152.00
3B
550,00
-
Toplam
Değer
6.028,00-tl
35.200,00-tl
64.900,00-tl
8.632,00-tl
2.541,00-tl
16.720,00-tl
67.650,00-tl
146.107,50-tl
24.750,00-tl
149.568,00-tl
83.633,00-tl
1.814.400,00-tl
2.553.600.00-tl
1.142.400,00-tl
1.377.600,00-tl
57.600,00-tl
199.320,00-tl
19.569.60-tl
633.600,00-tl
8.403.819,10-TL
% 15 YIPRANMA
1.260.572,87-TL
TOPLAM
7.143.246.24-TL.
Parsellerin etrafında ortalama 1 metre yüksekliğinde betonarme duvar ve üstüne
çelik malzemeden korkuluk (h=1metre ) imalatı yapılmıştır. Yaklaşık 1267 metre
olan bahçe duvar imalatı piyasa koşullarında birim m2 değeri 250TL/m
olabileceğinden hareketle;
1267 metre x 250TL/M=316.750,00-TL olarak değerlendirilmiştir.
Parsellerin Üzerindeki Yapıların Toplam Değeri :
TABLO-A DAKİ DEĞERLER
TABLO-B DEKİ DEĞERLER
TABLO-C DEKİ DEĞERLER
ÇEVRE KORKULUKLARI
TOPLAM GAYRİMENKUL DEĞERİ
3.877.150.00-TL
2.658.143.80-TL
7.143.246,24-TL
316.750,00-TL
13.995.290,04-TL
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Miktarı
1
1
6
3
10
8
5
1
4
Birim
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Birim Fiyatı
50000.00
30000,00
20000,00
120000,00
20000;00
8000,00
250000,00
6000,00
10000,00
4
Adet
3000,00
2- FABRİKA MAKİNE VE TEÇHİZATLAR:
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Makinenin Cinsi
Mono Lama I
Mono Lama II
Köprü Kesmeler
Plaka Cila
İç Vinçler
Vagon
Katrak(Büyük)
Pergel Vinç
Pah ve Kenar
Kesme makinesi
Köprü Kesme
Besleme
Marangoz
Makinaları
Transfer Vagonu
Yarma
Vinç (40 Ton)
Blok Çevirme
Forklift(Küçük)
Silo Arıtma +
Su Tesisatı
Forklift(Büyük)
Kenar işleme
makinesi
Blok yıkama
makinesi
1
3
3
3
1
3
2
2
1
1
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
5000,00
6000.00
6000,00
67000,00
6000.00
12000,00
180000,00
35000.00
10000,00
500,00
Tutarı(TL)
50000.00
30000,00
120000,00
360000.00
200000,00
64000,00
1250000,00
6000,00
40000,00
5000.00
12000,00
18000,00
18000,00
201000,00
6000,00
36000,00
360000,00
70000.00
10000.00
500,00
Sıra No
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
T.C BİLECİK İCRA DAİRESİ
Makinenin Cinsi Miktarı
Kantar
1
Resin Hattı Tek Kat 1
Resin Haltı Kattı 1
Kompresör Kazanlı 1
Katrak(Barsan)
4
Kamyon Kasası
3
Kompresör Accart 1
Fayans Hattı
3
Dar Resin
1
Perit Vakum
1
Besleme
Kafa Kesme
7
S/T Blok Kesme 8
İdari Bina Isınma 1
Kazanı
Plaka Cila(Hurda) 1
Araç Kapalı Kroser 1
Kamyonet
Atık Kamyonu
1
Reno Toros araç 2
30 Ton Kepçe
1
Hurdalık
130
Birim
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Birim Fiyatı
60000.00
60000,00
200000,00
1500,00
100000,00
5000,00
1000.00
150000,00
10000.00
20000,00
Tutarı(TL)
60000,00
60000,00
200000,00
1500,00
400000,00
15000.00
1000,00
45000000
10000,00
20000.00
Adet
Adet
4000.00
10000,00
4000,00
10000,00
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Ton
5000,00
70000,00
30000,00
10000,00
10000,00
120000,00
35000,00
560000.00
30000,00
10000,00
20000,00
120000,00
5000,00
TOPLAM: 4.868.000,00 Tl..
3- FABRİKA ELEKTRİK - TESİSAT:
S.N
Poz
İmalatın Cinsi - Birim
Miktarı Birim Tutarı
No
Fiyatı
1
03.1.1-001 20x3mm2 Bakır Bara(0.53kg/m)kg 295
36,75 10.841,25
2
03.1.2-002 08mm İçi Dolu Bakır Bara
25
36,75 918,75
(0.45kg/m)kg
3
05.4.1
Boyalı Demir Travers ve Konsol
(Şehiriçi) kg
350
4,77
1.669,50
05.6.2.080 12m/6, 1770 kg/Ad Santrifüj
4
Betonarme Direkler (Değişken
1
519,00 519,00
Torsiyonlu) Adet
5
05.6.2-082 12m/8, 2170kg/Ad Santrifüj
Betonarme Direkler(Değişken
1
607,00 607,00
Torsiyonlu) Adet
05.6.2-084
12m/10, 2270kg/Ad Santrifüj
6
Betonarme Direkler(Değişken
2
717,00 1.434,00
Torsiyonlu) Adet
7
05.6.2.086 12m/12, 2310 kg/Ad Santrifüj
Betonarme Direkler(Değişken
1
840,00 840,00
Torsiyonlu) Adet
8
05.6.2-200 15m/18, 4050 kg/Ad Santrifüj
Betonarme Direkler(Değişken
1
1.513,00 1.513,00
Torsiyonlu) Adet
9
05.6.2-215 15m/33, 4910 kg/Ad Santrifüj
Betonarme Direkler(Değişken
1
2.641,00 2.641,00
Torsiyonlu) Adet
10
05.6.2-253 17m/5, 3080 kg/Ad Santrifüj
1
796,00 796,00
Betonarme Direkler(Değişken
Torsiyonlu) Adet
11
05.6.2-355 20m/26, 6860 kg/Ad Santrifüj
Betonarme Direkler(Değişken
1
3.142,00 3.142,00
Torsiyonlu) Adet
12
05.6.4-003 PR-12/3, 2200 kg/Ad Betonarme 14
368,00
5,152,00
Projektör Direkleri, Adet
13 05.7.1-006 T/27-200,65kg/Ad Beton.OG
Taşıyıcı Travers(Mdw=27000
3
35,98
107,94
kg.cm Adet
14 05.7.6-006 N/70-200, 125kg/Ad Beton.OG
91,37
274,11
D.ve N.Travers (MYM=70000kg. 3
cm)Adet
15 05.7.6-008 N/70-240, 140 kg/Ad Beton.OG
D. ve N.Travers (MY=70000kg. 1
103,24
103,24
cm) Adet
16 05.7.7-006 N/170-240, 210kg/Ad Beton.OG
D. ve N.Travers (MYM=170000 2
153,71
307,42
kg.cm) Adet
17 06.3-019
36kV, 630A, 12.5kA Gazlı Kesici 3 4.692,00 14.076,00
Adet
36kV, 1250A, 16kA Gazlı Kesici, 1 4.996,00 4.996,00
18 06.3-022
Adet
19 08.1
Galvanizli sac Kablo Kanalı(2mm) 210
5,66 1.188.60
kg
20 09.3-002
SWALLOW St-Alüminyum İletken, 65
11,10
721,50
kg
21 09.3-006
PIGEON St-Alüminyum İletken,kg 250 7,90 1.975,00
22 11.1-012
36kV (Epoksi, B Kat.750kg) Dahili
Tip Bara Mesnet İzolatörü, Adet
3
82,06 5.908.32
23 11.2.1-011 36kV, 630A, Porselen, D/D Geçit
İzolatörü, Adet
22
205,64 616,92
24 11.4-006
36 kV VHD-35 H.H Normal Mesnet 12
45,66 1.004,52
İzolatörü, Adet
25 11.5-020
C-35 Beton Travers için (Taşıyıcı)
İzolatörü Demiri, Adet
63
6,21
74,52
26 11.6-002
K2(Normal Tip) H.H Zincir
İzolatörü, Adet
9
30,57 1.925,91
27 11.8-001
Tek Gergi Tertibatı: Swallow-3/0,
Tk
6
28,63 257,67
28 11.8-004
Çift Gergi Tertibatı: Swallow-3/0,
Tk
6
54,33 325,98
29 12-004
36kV İzole Manevra Çubuğu, Adet 3
44,90 134,50
30 13-004
36kV İzole Pens, Adet
3
52,83 158,49
31 13.1
36kV İzole Eldiven, Çift
3
157,55 472,65
32 13.2
36kV İzole Halı, m2
15
43,84 657,60
33 13.3
36kV İzole Sehpa, Adet
3
75,35 226,05
34 15.2-009
36kV, 5kA ZnO Parafudr, Adet
9
125.00 1.125,00
35 17.1-018
36kV, 630A, 12.5kA Dahili Tip Adi
Ayırıcı, Epoksi izolatörlü, Adet
7
920,30 6.442,10
36 17.2-018
36kV, 630A, 12.5kA Dahili Tip
Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü, 2 1.065,60 2.131,20
Adet
37 17.3-013
36kV, 630A, 12.5kA Dahili Tip
Sigortalı Epoksi izolatörlü,
3 1.082,30 3.246,90
Adet
38 17.6-009
36kV, 630A, 12.5kA Harici Tip
Topraklı Ayırıcı Adet
1 1.366,90 1.366,90
39 17.8.008
36kV, 630A, 12.5kA Harici Tip
Sigortalı Topraklı Ayırıcı, Adet
2 1.606,30 3.212,60
40 17.9-023
36kV, 2-20A OG Sigorta Patronu 12
40,96 491,52
Adet
41 20.4.2-001 125W Cıva Buharlı Armatür
Alimünyum Sıvama Gövde ve 111
101,10 11.222,10
Kuyruklu, Adet
42 22.4.1-008 36kV, 630A,16kA Modüler Giriş/
Çıkış Hücresi (Hava Yalıtımlı)
1 5.320,00 5.320,00
Adet
43 22.4.12-007 36 kV. 630A, 16kA Kesicili Bara
Bölme hücresi (Yandan Çıkışlı)
(Hava Yalıtımlı) Adet
1 9.874,00 9,874,00
44 223.2.16
2000 kVA, (30-36)/(0,4-0.231)kV,
dahili ve harici güç trafoları,adet 1 44.469,05 44.469,05
45 24.4.1- 008
1250kVA ’lık Dahili Tip AG
Panosu adet
1 7.368,00 7.368,00
46 24.6
Kule Tipi Binada AG, OG ve
Koruma Panosu, Adet
3 440,00 1,320.00
47 24.7.2.16-001 2 Faz A.A. +Top. Rölesi
(Ters Zamanlı) 24V DC. Adet
1 359,30
359,30
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr
S.N
Poz
No
48 24.7.2.17
İmalatın Cinsi - Birim
Miktarı Birim
Fiyatı
Tutarı
3 Faz A.A. +Top Röle Seti
24V DC, Adet
3 378,60 1.135,80
49 24.7.2.22-001 Yardımcı Röle Seti 24V DC Adet 3 216,69
650,07
50 24.7.2.39-001 Sinyal Lamba Kutusu 24V DC Adet 3
105,73
317,19
51 24.7.2.46-001 Bakımsız akü -redresör grubu
24 V 12 Ah, Adet
3 312,60
937,80
52 25.13-001
4 poz. Voltmetre komütatörü, Adet 3
26,21
78,63
53 25.2-001
500 V Voltmetre, Adet
1
52,93
52,93
54 25.2-004
30-34.5/0. 1kV Voltmetre, Adet
2
52,93
105,86
55 25.8.1.4
Kombi X/100 V X/5 A, Elektronik
Sayaç, Adet
1
143,70 143,70
56 29.2
Tel Kefesli Çit (Tel Kafes), m2
12
7,88
94,56
Topraklama Levhası+ 5m Şerit
57 30.1
ve göm., Adet
24
95,00 2.280,00
58 30.1.1
Topraklama şeridi (0.8kg/m) ve
gömülmesi, m
300
14,65 4.395,00
59 30.2.1
Topraklama levhası ve gömülmesi
Adet
2
95,00 190,00
60
30.2.-0011 50mm2 NYY kablo
ve gömülmesi, m
20
15,36 307,20
61 30.4.2
2 m, 65x65x7’lik Galvanizli toprak
20
76,15 1.523,00
elektrot ve gömülmesi, Adet
62 31.1.B.a-081 36kV, 30/5A Akım Trafosu,Adet
6
506,00 3.036,00
63 31.1.B.a-082 36kV, 40/5A Akım Trafosu, Adet
9
506,00 4.554,00
64 31.1.B.a-084 36kV. 60/5A Akım Trafosu, Adet
3
506,00 1.518,00
65 31.1.B.a-086 36kV, 100/5A Akım Trafosu, Adet
3
506,00 1.518,00
66 31.1.B,e-065 36kV, 50-100/5A Akım Trafosu,Adet 3
611,10 1.833,30
67 31.2.2-005 30-36/’3 / 0.1/’3 kV Gerilim Trafosu Adet 3
955,20 2.865,60
68 31.3.3-018 33/0.4-0.231kV, 1600kVA Güç Trafosu
Adet
2 37.555,00 75.110,00
69 32.11-002 35kV, 1x50s/16 mm2 xlpe Kablo
(yeraltına), m
295 46,66
14.649,70
70 32.11-003 35kV, 1x70s/16 mm2 xlpe kablo
(yeraltına),m
150 53,04 7.956,00
71 32.12.1-013 1kV, 1x240s mm2 NYY kablo
(beton kanala, direğe), m
395 49,63 19.603,85
72 32.12.1-081 1kV, 3x35c/16 mm2 NYY kablo
50 28.85 1.442,50
beton kanala, direğe),m
73 32.12.1-085 1kV, 3x120/70s mm2 NYY
Kablo (beton kanala,direğe), m
780 86,13 67.181,40
74 32.15-002 35kV, 1x50s/16 mm2 XLPE
kablo (beton kanala,direğe).m
204 25,69 5.240,76
75 32.15-003 35kV, 1x70s/16 mm2 XLPE
100 29,07 2.907,00
kablo (beton kanala, direğe),m
76 32.19-002 35kV. 1x50s/16 mm2 XLPE
(aynı kanala), m
885 24,13 21.355,05
77 32.19-003 35kV, 1x70s/16 mm2 XLPE
kablo (aynı kanala), m
450 27,52 12.384,00
78 32.34.5-002 35kV, 1x50s/16 mm2 YE3SV
Dahili silikon Kablo Başlığı, Adet
28 131,76 3.689,28
79 32.34.5-003 35kV, 1x70s/16 mm2 YE3SV
Dahili silikon başlığı, Adet
8 137,85 1.102,80
80 32.34.8-002 35kV, 1x50s/16 mm2 YE3SV
Harici silikon kablo başlığ, adet
12 175,91 2.110,92
81 32.34.8-003 35kV, 1x70s/16 mm2 YE3SV
Harici silikon Kablo Başlığı, adet
4
185,68 742,72
82 36.8.5-002 DAPT-2 Trafo Binası
(4 Hücreli) Tk
1 63.099,00 63.099,00
83 701-201 Öze sac pano-önden kapaklı
Adet
41 693,00 28,413,00
84 704-102 Sıva üstü sac tablo-0,10-0.20 m2
(0.20 m2 dahil), Adet
27 41,00 1.107,00
85 704-105 Sıva üstü sac tablo- 0.40-0,50 m2
(0,50 m2 dahil), Adet
5
86,00 430,00
850 13,00 11.050,00
86 710-100 Bakır para temin ve montajı, kg
87 711-102 Tablo arkası bıçaklı şalter-3x200
A’e kadar, Adet
6
41,00 246,00
88 711-103 Tablo arkası bıçaklı şalter-3x400
A’e kadar, Adet
22 61,00 1.342,00
89 711-104 Tablo arkası bıçaklı şalter-3x630
A’e kadar, Adet
10 89,00 890,00
90 713-404 Normal Pako şalter -tablo arkası
3x25 A’e kadar, Adet
79 12,00 948,00
91 713-405 Normal Pako şalter -tablo arkası3x40 A’e kadar, Adet
12
16,00 192,00
92 713-406 Normal Pako şalter -tablo arkası7
6,00 112,00
3x63 A’e kadar, Adet
93 713-407 Normal Pako şalter -tablo arkası3x100 A’e kadar, Adet
2
23,00 46,00
94 715-204 Termik şalter -tablo üstü- 3x10
A’e kadar, Adet
53 23,00 1.219,00
95 715-308 Termik magnetik şalter
-tablo arkası- 3x63 A’e kadar, Adet
2
158,00 316,00
96 715-309 Termik magnetik şalter
-tablo arkası- 3x100 A’e kadar, Adet 12 169,00 2.028,00
97 715-312 Termik magnetik şalter
-tablo arkası- 3x600 A’e kadar, Adet 2 1.214,00 2,428,00
98 715-313 Termik magnetik şalter
-tablo arkası- 3x1000 A’e kadar, Adet 1 1,335,00 1,335,00
99 715-315 Termik magnetik şalter
-tablo arkası- 3x400 A’e kadar,
Icu. 35 kA, 11:0,8-1 In, Adet
19 1,116,00 21.204,00
100 715-316 Termik magnetik şalter
-tablo arkası- 3x1250 A’e kadar,
Icu. 65 kA, elektronik 11:0,4-1 In, Adet 1 2,889,00 2,889,00
101 715-319 Termik magnetik şalter
-tablo arkası- 3x2500 A’e kadar,
Icu. 65 kA, elektronik 11:0,4-1 In,
Adet
2 8,669,00 17,338,00
102 715-324 Termik magnetik şalter
-tablo arkası- 3x125 A’e kadar,
Icu. 25 kA, Adet
2
194,00 388,00
103 715-325 Termik magnetik şalter
-tablo arkası- 3x160 A’e kadar,
Icu. 35 kA, Adet
11 224,00 2,464,00
104 715-327 Termik magnetik şalter
-tablo arkası- 3x250 A’e kadar,
Icu. 35 kA, Adet
5
485,00 2,425,00
105 715-505 Açık tip güç şalteri -tablo arkası3x4000 A’e kadar Icu=65 kA,
Iı=(0.5-1)In, Adet
1 14,466,00 14,466,00
106 718-101 Kuru tip koruyucusuz kontaktör3x10 A’e kadar, Adet
1
18,00
18,00
107 718 -102 Kuru tip koruyucusuz kontaktör3x16 A’e kadar adet
4
25,00 100,00
108 718-203 Kuru tip Termik Kontaktör3x25 A’e kadar adet
9
81,00 729,00
109 723-401 Otomatik kumandalı merkez
kompanzasyon bataryası -400
V’a kadar, kVAR
450
40,00 18.000,00
110 723-501 İlave kompanzasyon bataryası
400 V’a kadar, kVAR
3.520 11,00 38.720,00
111 724-102 Bıçaklı sigorta-63 A’ekadar, Adet
9
9,00
81,00
112 724-103 Bıçaklı sigorta-100 A’e kadar, Adet 15
9,00
135,00
113 724-104 Bıçaklı sigorta-160 A’e kadar, adet 12
13,00
156,00
114 724-105 Bıçaklı sigorta-250 A’e kadar, adet 39
18,00
702,00
115 724-106 Bıçaklı sigorta-400 A’e kadar, adet 87
24,00 2.088,00
116 724-107 Bıçaklı sigorta-630 A’e kadar, adet 33
38,00 1.254,00
Devamı

Benzer belgeler