TECAVÜZ Tecavüz ağır bir cinsel saldırı suçudur. Sadece erkeklik

Yorumlar

Transkript

TECAVÜZ Tecavüz ağır bir cinsel saldırı suçudur. Sadece erkeklik
TECAVÜZ
Tecavüz ağır bir cinsel saldırı suçudur. Sadece erkeklik organının kadınlık organına (yani
penisin vajinaya) sokulması değil, herhangi bir organın veya maddenin vücuda sokulması da
tecavüzdür. Bu suç, anal ve oral tecavüzü de kapsar. Ceza Kanunu her türlü tecavüzü yedi
yıldan on iki yıla kadar hapisle cezalandırır. Cinsel saldırı sırasında suçu ağırlaştıran sebepler
varsa, hapis cezası artırılır.
Evlilik İçi veya Evlilik Dışı – Her Türlü Tecavüz Suçtur!
Tecavüz, kadınların cinsel dokunulmazlığına karşı işlenmiş bir suçtur. Bedensel bütünlüğü
ihlal eden bir şiddet türüdür. Sadece tanımadığınız kişilerin değil, birlikte yaşadığınız kişinin,
sevgilinizin veya eşinizin de sizi istemediğiniz zamanlarda, istemediğiniz şekilde cinsel
ilişkiye zorlaması tecavüzdür ve suçtur. Tecavüzün evlilik içinde gerçekleşmesi verilecek
cezayı hafifletmez. Ayrıca bilincinizin açık olmadığı durumlarda, örneğin alkol ya da ilaç
etkisindeyken, baygınken ya da uyurken kurulan cinsel ilişkiler de tecavüz sayılır.
Bir kadın cinsel birlikteliği istediği zaman ve istediği şekilde yaşama hakkına sahiptir. Ancak
evli pek çok kadın o anda canı istemese de kocasının cinsel arzularını doyurmayı görevi
zanneder ve dolayısıyla kocasının bedenini kullanmasına ya da tecavüz etmesine ses
çıkarmaz. Hatta bunun tecavüz olduğunun farkına bile varmaz. Evlilik çerçevesinde yaşanan
tecavüz genelde hoş görülür ve sanki erkeğin eşi üzerinde böyle bir hakkı varmış gibi
davranılır.
Geçmişte hukuk sistemimizde evlilikte tecavüzle ilgili bir madde veya tanım yoktu. Ancak
kadın hareketinin yürüttüğü üç yıllık kampanya sonucunda, 1 Haziran 2005 tarihinde
yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) kadınların cinsel haklarını güvenceye almaya
yönelik çok önemli düzenlemeler yapıldı. “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar ” başlığı
altında yapılan yeni düzenlemede, eşin şikâyeti durumunda vücut dokunulmazlığını ihlal
eden, tecavüz eden kocanın ceza alması gerektiğine dair hükmün Türk Ceza Kanunu’na
girmesi, Türkiye’deki kadınların cinsiyet eşitliği açısından çok önemli bir adım oldu.
Şu an yürürlükte olan Ceza Kanunu, evli eşler arasında eşlerden birinin isteği olmadan
gerçekleşen cinsel ilişkiyi, yani evlilik içi tecavüzü cinsel saldırı suçu olarak cezalandırır.
Evlilik içi tecavüzün cezası yedi yıldan on iki yıla kadar hapistir (madde 102). Ayrıca, evlilik
içi tecavüz mevcut yasada boşanma gerekçesidir. Boşanma davalarında kötü muamelenin
kanıtı olarak kullanılabilir.
Evlilik içi tecavüz konusunda asıl sorun, cezaların yetersizliğinin ötesinde “mahremiyet”
düşüncesiyle bu tür olayların açık edilmemesi, ilgili mercilere şikâyette bulunulmaması ve
yukarıda açıkladığımız gibi “kocanın her türlü hakka sahip olduğu” anlayışının yaygınlığı
olabilir. Eğer bu anlayış kırılabilirse, evlilikte tecavüz olaylarının da mahkemelere yansıması
ve cezalandırılması daha mümkün olacaktır.

Benzer belgeler