Akademik Özgeçmiş Ekim 2014 1. Adı Soyadı : H. Serap İNAL 2

Yorumlar

Transkript

Akademik Özgeçmiş Ekim 2014 1. Adı Soyadı : H. Serap İNAL 2
Akademik Özgeçmiş
Ekim 2014
1. Adı Soyadı
: H. Serap İNAL
2. Doğum Tarihi
: 09.08.1954
3. Unvanı
: Prof. Dr.
4. Öğrenim Durumu :
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Alan
FizyoterapiRehabilitasyon
FizyoterapiRehabilitasyon
FizyoterapiRehabilitasyon
Üniversite
Hacettepe Üniversitesi, Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon YO
H.Ü. Sağlık Bilimleri
Enstitüsü
H.Ü. Sağlık Bilimleri
Enstitüsü
Yıl
1976
1980
1983
5. Akademik Ünvanlar :
Asst. Prof.
Department of Rehabilitation King Saud University,
Sciences
1984-1990
Doçent
Spor Sağlık ABD
Marmara Üniversitesi
1993- 2000
Konuk Öğretim
Üyeliği
Department of Rehabilitation
Sciences
King Saud University,
1994 - 1995
Profesör
Spor Sağlık ABD,
Marmara Üniversitesi,
2000- 2006
Profösör
Spor Sağlık ABD
İstanbul Üniversitesi
2006- 2009
Profesör
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yeditepe Üniversitesi
2009-
6. Yönetilen Doktora veYüksek Lisans Tezleri
6.1. Doktora Tezleri
6.1.1. Akan, İ., Hentbolde Atış Hızının ve Kuvvetinin Kale Atışlarında İsabetliliğe
Etkilerinin Karşılaştırılması, Marmara Üniversitesi, 2006.
6.1.2. Muammer R. Düzenli Egzersiz Yapan Kişilerde Ayak Tabanı Deri Rezistansının
Proprioseptif Duyu ve Denge Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi,
2008.
6.2. Yüksek Lisans tezleri
6.2.1. Uğurlu,T., Zihinsel Engelli Çocuklara Badminton Öğretim Yöntemlerinin
Karşılaştırılması . Marmara üniversitesi, 2002.
6.2.2. Akti, O.T., Atletizmde Geliştirilen Ritm Duygusunun Performansa Etkisinin
Araştırılması. Marmara Üniversitesi, 2005.
6.2.3. Bayat, B., Elit Kısa Mesafe Koşucularının Ayak Bileği Esnekliği ve İzokinetik Kas
Kuvvetinin Koşu Hızlarına Etkisinin İncelenmesi. Marmara Üniversitesi, 2006.
6.2.4. Altınkök, M.,Temel Motor Hareketlerin Geliştirilmesini İçeren Özel Beden Eğitimi
Programı Tasarısının 5-6 Yaş Çocukların Temel Motor Hareketlerin Gelişimine Etkisinin
Araştırılması, Marmara Üniversitesi, 2006.
6.2.5. Kahramanoğlu, Ç., Halter ve Piylometrik Antrenmanların Elit Atletlerin Hızlanması
Üzerine Etkileri. Marmara Üniversitesi, 2006.
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and
Humanities)
7.1.1. Inal, S.,Danışman, A.,Sözlü, H., Üstündağ, M., Camgöz, M., İncekeçeci, Z.,
Dik, A. A Physiotherapy Report from the Social Services and Child Protection Agency. WMS
World Muscle Society, 4th International Congress, Antalya, 14-16 October 1999.
Neuromuscular Disorders, Oct. 1999, 9(6-7):527-528.
7.1.2. İnal, S., Odabaş, İ., Pınar, S., Yavuz, B., Ayça, B., Evaluation of the Physical
Condition and the Body Composition of an Elite Wheelchair Basketbal Team in İstanbul.
Paleastra, Winter Issue, 2003, 19(1):6-8.
7.1.3 Inal,S., Subasi, F., Munganay, S., Hayran., O. The Links Between Healthrelated Behaviors and Life Satisfaction in Elderly Individuals who Prefere Institutional Living
BMC Health Services Research 2007, 7:30.
7.1.4- Inal S.H., Akman M. The Examination of Knee Proprioception and Joint
Position Sense Among Turkish Black Sea Folk Dances Performers, Physiotherapy, 2011, 97
Supp. S1.
7.1.5- H. Serap INAL: Women’s and Girls’ Sports in Turkey. Women Sports and
Physical Activity Journal (WSPAJ), Fall 2011;40(2):76-85.
7.1.6- Inal, H. S., Erbug, B., & Kotzamanidis, C. The sprinting, Isokinetic
Strength and Range of Motion
of Ankle Joints in Turkish Male and Female
National Sprinters may have a Relationship. Turkish Medical Sciences Journal. 2012;
42(6):1098-1104.
7.1.7- Fatih Özkul, Duygun E. Barkana, Şule D. Badıllı, H.Serap İnal. Evaluation of
Elbow Joint Proprioception with RehabRoby: A Pilot Study. Acta Ortopedica
Traumatologica- AOTT 2012; 42:332-338 .
7.1.8. Inal S. Competitive Dance for Individuals with Disabilities. Paleastra, Winter
Issue, 2014; 28(1):30-35.
7.1.9. Karadenizli, Zİ, Inal, HS, Meriç, B., Aydın M, Bulgan Ç. Accuracy and
Velocity of the Elite Female Turkish Handball Players, International Journal of Sports
Science, International Journal of Sports Science 2014, 4(1): 21-26.
7.1.10- Catherine L. Bladen, Karen Rafferty, Volker Straub, Soledad Monges, Angelica Moresco,
Hugh Dawkins, Anna Roy,Teodora Chamova, Velina Guergueltcheva, Lawrence Korngut, Craig Campbell,
Yi Dai, Nina Barisic Tea Kos, Petr Brabec, Jes Rahbek, Jaana Lahdetie, Sylvie Tuffery-Giraud, Mireille
Claustres, France Leturcq, Rabah Ben Yaou, Maggie C. Walter, Olivia Schreiber, Veronika Karcagi, Agnes
Herczegfalvi, Venkatarman Viswanathan, Farhad Bayat, Isis de la caridad Guerrero Sarmiento, Anna
Ambrosini, Francesca Ceradini, En Kimura, Janneke C. van den Bergen, Miriam Rodrigues, Richard
Roxburgh, Anna Lusakowska, Jorge Oliveira, Ros´ ario Santos, Elena Neagu, Niculina Butoianu, Svetlana
Artemieva, Vedrana Milic Rasic, Manuel Posada, Francesc Palau, Bjorn Lindvall, Clemens Bloetzer, Ayse
Karaduman, Haluk Topaloglu, Serap Inal, Piraye Oflazer, Angela Stringer, Andriy V. Shatillo,Ann S. Martin,
Holly Peay,Kevin M. Flanigan, David Salgado, Brigitta von Rekowski, Stephen Lynn, Emma Heslop, Sabina
Gainotti, Domenica Taruscio, Jan Kirschner, Jan Verschuuren, Kate Bushby, Christophe B´eroud, and Hanns
Lochmuller.The TREAT-NMD Duchenne Muscular Dystrophy Registries: Conception, Design,
and Utilization by Industry and Academia. 2013, Human Mutation; 00:1–9.
7.1.11- Inal, S. Promotion of Health Related Physical Fitness of People with Mental
Disabilities. Proceedings of 13th Assian Federation of Sports medicine Congress-AFSM
(Sept.201324-28, Kuala Lumpur, Malaysia) Medimod, 2013, p.23-24.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2.1. Savucu, Y., Sirmen, B. İnal, S., Karahan, M., Erdemir İ. Zihinsel Engelli
Bireylerde Basketbol Antrenmanının Fiziksel Uygunluk Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi.
F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2006, 20(2), 105-113
7.2.2. Inal, S., Subaşı, F. Academic Education in the Field of Disabled Sports in
Turkey. Revista da Sobama Dec. 2007, 12(1):182-186.
7.2.3. Tanır, A., Inal, S., Kepoğlu, A., Subası, F. Evaluation of Attitutes of People
Working in Disabled Sports in the Public Domain. Revista da Sobama Dec. 2007, 12(1):178181.
7.2.4. Subaşı, F., Luleci, E., Kıyak, M., Avcı,S., Nurse, L.K., Inal, S. The Promotion
of Physical Activity for Children with Mental Retardation in Turkey. Revista da Sobama Dec.
2007, 12(1):173-177.
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler
7.3.1. Inal, S.,Uygur, F., Altınkaynak, H., Şener, G. A Case Study : An Experience in
The Rehabilitation of a Blind Bilateral Below Elbow Amputee. WCPT- Europe Congress,
Eastbourne, Sussex, UK, 12-15 Sept. 1996.
7.3.2. Inal S. Yavuz B. Kermen O. Odabaş I. Ramazanoğlu N. A Case Study :
Teaching Tenis to a Student with Left Poliomyelitis Using a Crutch on the Same Side.
ICHPER. SD 8th European Congress, St. Mary’s University College, London, UK, 14
19 July 1998.
7.3.3. İnal, S. The Technological Possibilities in the Year of 2000 for the
Accessability of the Disabled Sports. 3rd. International Physical Therapy and Rehabilitation
Congress, Sept. 21- 24, 2000, İzmir.
7.3.4. Tekin, A, İnal, S., Zorba, E., Engelli Çocukların Bütünleşmesinde Kamp ve
Kamp Personelinin Önemi. 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 27- 29 Ekim 2002.
7.3.5. Kayapınar, F., İnal, S. İlköğretim Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin
Derslerinde Öğrencilerin Motor Gelişim Dönemlerine Verdikleri Önem. 7. Uluslararası
Spor Bilimleri Kongresi 27-29 Ekim 2002.
7.3.6. İnal, S., Subaşı, F., Munganay, S., Uzun, S., Agopyan, A., Alpkaya, U., Hayran,
O., Akarçay, V. SHÇEK İzzet Baysal Huzur Evinde Yaşayan Yaşlıların Fiziksel
Kapasitelerinin ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi. 7. Uluslararası Spor Bilimleri
Kongresi 27-29 Ekim 2002.
7.3.7. Uğurlu,T., İnal, S., Karagözoğlu, C. Zihinsel Engelli Çocuklarda Badminton
Öğretim Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 27-29 Ekim
2002.
7.3.8. Koldaş, H., Inal, S. Effects of Sports on the Reaction Time of the Children
with Down’s Syndrom. 7th International Congress of Sports Medicine Association of Drama,
Greece. 29April/ 2 May 2004,
7.3.9. Çalışkan, E., Pehlivan, A., İnal, S., Akar, S., Dane, Ş. The Effects of Goalball
Game and Movement Training on the Physical Fitness of Visually Impaired Children. 10th
ICHPER. SD EUROPE Congress & The 8th International Sports Sciences Congress,
Antalya, November 17-20, 2004.
7.3.10. Subaşı, F., İnal, S., Uzun, S., Munganay S, Alpkaya, U., Yeldan, İ.
Evaluation of the Functional Capacity of the Elderly Living in Nursing Home with an Active
Life Style. The 10th ICHPER.SD Europe Congress & The 8th International Sports Science
Congress. Nov. 17-20, 2004.
7.3.11. Subaşı, F., İnal, S., Uzun, S., Munganay, S. Gender Differences in the Health
Status of Elderly Living in Nursery Settings. The 46th ICHPER.SD Anniversary World
Congress, November 9- 13, 2005.
7.3.12. İnal, S. Academic Education in the Field of Disabled Sports in Turkey. The
46th ICHPER.SD Anniversary World Congress, November 9- 13, 2005.
7.3.13. Subaşı, F., Odabaş, O., Munganay, S., Fer, E., Karakaş, M. İnal, S. Evaluation
of the Body Fat of Elderly Residing in Darülaceze Nursing Home in İstanbul. World
Confederation of Physical Therapy (WCPT) 3.IPTOP Kongresi, , Harbiye Askeri Müzesi,
İstanbul. 3-6 Kasım 2006.
7.3.14. İnal, S. Elderly and Sports. World Confederation of Physical Therapy
(WCPT) 3.IPTOP Kongresi, , Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul. 3-6 Kasım 2006.
7.3.15. Akan, İ., İnal, S., Meriç, B., Aydın, M., Bulgan, Ç., Erdemir, İ. Hentbolde
İsabetli Kale Atışlarında Submaksimal Atış Hızı ve Atış Kuvvetinin Biyomekanik Analizi. 9.
Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi, Muğla. 3-5 Kasım 2006.
7.3.16. Or, E., Ataman, B., Kesler, A., Bayraktar, B., İnal, S. İstanbul Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yetenek Sınavına Giren Öğrencilerin Kuramsal Sınav
Sorularına Verdikleri Yanıtlar Çerçevesinde Spor ile İlgili Genel Bilgi Düzeylerinin
İncelenmesi. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi, Muğla. 3-5 Kasım
2006.
7.3.17. Altınkök, M., İnal,S., Kayapınar, F. Temel Motor hareketlerin Geliştirilmesini
İçeren Beden Eğitimi Program Tasarısının 5-6 Yaş Çocukların Temel Motor Hareketlerinin
Geliştirilmesine Etkisinin Araştırılması. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla
Üniversitesi, Muğla. 3-5 Kasım 2006.
7.3.18. İnal, S., Subası, F. Sports Injury Incidence Among Elite Rowers. 2. Moleculer
Medicine Congress, Lütfi Kırdar Congres Palace, Istanbul. March 2007.
7.3.19. İnal, S. The Relationship Between the Talent Identification , Physical Fitness
and Sports Injuries. 2. Moleculer Medicine Congress, Lütfi Kırdar Congres Palace, Istanbul.
March 2007.
7.3.20. Inal.S. Adapted Physical Activity Certificate Program. 4th International
Mediterranean Sports Sciences Congress. Akdeniz Üniversitesi, November 09-11, 2007,
Antalya.
7.3.21. Inal, S., Subası, F., Kıyak, M. Munganay, S., Kaldırımcı, M., Uzun, S., Avcı,
B., Sengil, A.Z., İçli, T. Çiftçi, A., Ateş, E., Karakaş, M. Active Aging Project- İstanbul :
Promotion of Health and Quality of Life of Elderly Through Regular Exercise and Sports
Activities. The 50th ICHPER-SD Anniversary World Congress, May, 9-12, 2008. Kanoya,
Kagoshima, Japan.
7.3.22. Inal, S., Kaya, B., Kırandı, Ö., Orhun, B., Güngördü, O., Keser, A., Donuk, B.
Health Promotion of Children with Mental Challenges Via Sports and Physical Activity. The
50th ICHPER-SD Anniversary World Congress, May, 9-12, 2008. Kanoya, Kagoshima,
Japan.
7.3.23. Çalışkan, E., İnal, S., Şirinkan, A., Sirmen ,B., Uzun, S., Erzeybek, M.,
Gerek, Z., Adem, Z.. The Effects of Goalball Game and Movement Training on the Posture of
Visually Impaired Children. 10th International Sports Sciences Congress Proceedings-II. Oct.
23-25, 2008, Bolu, Türkiye.
7.3.24. İnal. S., Yücesir İ., Öztürk M., Kaya, B., Ustaoğlu G., Şahin, M., Ateş, O.,
Karaman ,E. The Physical Activity Levels and the Resting Metabolic Rates of the Istanbul
University Staff. The 11th ICHPER-SD Europe Regional Congress and Exposition. April 2224, 2009, Lara, Antalya, Turkey.
7.3.25. Muammer, R., İnal, S., Muammer, K. Relationship Between Balance, Ankle
Proprioception and Muscles Strenghtin Regularly Exercised Athletes. The 11th ICHPER-SD
Europe Regional Congress and Exposition. April 22-24, 2009, Lara, Antalya, Turkey.
7.3.26. İnal, S., Türksoy, A., Özerkan K.N., Yücesir İ., Öztürk M., Gündoğdu, O.
Et.al. Development of Social Awareness Against Violance in Sports. The 11th ICHPER-SD
Europe Regional Congress and Exposition. April 22-24, 2009, Lara, Antalya, Turkey.
7.3.27. Inal , S, Bas S., Karaman, E.E.. The Effects of Swimming Training on the
Physical Performance of Children with Autism. The 17th International Symposium of
Adapted Physical Activity June 23-27, 2009 Gävle, Sweden. (Poster Presentation)
7.3.28. Inal, S., Karaman, E.E. Evaluation of the Factors Driving Athletes with
Physical Disabilities to Sports and Their Expectations. The 17th International Symposium of
Adapted Physical Activity, June 23-27, 2009 Gävle, Sweden. (Verbal Presentation)
7.3.29. Glenn Roswal, Robert Arnhold, Aura Bota and Katharina Kiss, Constantin
Ciucurel and Katharina Kiss, Stefka Djobova, Serap Inal, Jurate Pozeriene, Maria Campos
and Jose Pedro Ferreira, HanaValkova, Mariusz Damentko. Evaluation of Motor Functions
for Special Olympics Participants. Special Olympics Symposium on "Global Assimilation of
Special Olympics in the University Curriculum," The 17th International Symposium of
Adapted Physical Activity, June 23-27, 2009 Gävle, Sweden. (Symposium Presentation)
7.3.30. Subasi, F., Luleci, E., Mumcu, G., Koksal, L., Inal, S., Hey, W. A Health
Promotion Model for Turkish Children with Mental Disabilities. 8. Annual Hawaii
International Conference on Education. Honollu, Hawaii, USA, January 7-10, 2010
7.3.31. Akan I., Inal, S., Meriç, B., Bulgan, Ç. Accuracy and Velocity of Elite
Turkish Handball Players.The 52nd ICHPER·SD Anniversary World Congress, Doha, Qatar,
Mayıs 2010.
7.3.32. Erbuğ, B.B., Inal, S. The Effects of the Flexibility and Isokinetic
Performance of the Ankle Joint on the Running Times of Elite Turkish Sprinters, The 52nd
ICHPER·SD Anniversary World Congress, Doha Qatar, Mayıs, 2010.
7.3.33 Inal, S. “Women and Girls Sports in Turkey, The 52nd ICHPER·SD
Anniversary World Congress, Doha, Qatar, Mayıs 2010.
7.3.34. İnal.S. Evaluation of Motor Functions for Special Olympics Participants,
Special Olympics Symposium on Global Assimilation of Special Olympics in the University
Curriculum. The 17th International Symposium of Adapted Physical Activity, Gävle,
Sweden, Haziran 2009.
7.3.35. Arık T,Bol H, Yılmaz P, Madi B, Aydın MŞ, Gözbek A,Aklar A, İnal S.
Assistive Technology Needs of Two Children with Autism: A Case Study. Proceedings of the
Assistive Technologies Workshop, June, 2011. İstanbul, Turkey.
7.3.36. Altunalan T, Beydilli E, Madi B,Muammer R, Inal S. Children with Cerebral
palsy: Describing communication problems, Assistive Technology Supports Proceedings of
the Assistive Technologies Workshop, June, 2011. Istanbul, Turkey.
7.3.37- Bol H, Doğan T,Kaya Ö, Beydilli E, Kayadibi A, Badıllı Demirbaş Ş, İnal S.
Children with functional impairments and their need for assistive devices. Proceedings of
the Assistive Technologies Workshop, June, 2011. Istanbul, Turkey.
7.3.38- Ozkul, F. Barkana, DE, Demirbas, ŞB,İnal, S. Evaluation of Proprioceptive
Sense of the Elbow Joint with RehabRoby. International Congress on Rehabilitation Robotics.
29 June-01 July, 2011. Zurich, Switzerland.
7.3.39. Subaşı F, Badıllı Demirbaş FŞ, Muammar R, Takinacı ZD, Uzun A, Yılmaz
İ, İnal S, Yanardağ M. Aquatic therapy course for physiotherapy students in yeditepe
university.Poster. 1st European Conference on Evidence Based Aquatic Therapy, March 2123, 2013, İzmir-Turkey. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi. 2013; 24(2).
7.3.40. Takinacı ZD, Subaşı F, Muammar R, Demirbaş FŞ, Uzun A, İnal S. A
SWOT analysis results related to aquatic therapy among physiotherapy students in yeditepe
university. 1st European Conference on Evidence Based Aquatic Therapy, March 21- 23,
2013, İzmir-Turkey. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi. 2013; 24(2).
7.3.41. Hanbay E, Ertekin AB, İnal HS. (2013) Accessibility Assessment of
Sports Complexes in Istanbul for Wheelchair Users: A Sample of Five Complexes.19th
International Symposium of Adapted Physical Activity, July, 19-23. Istanbul.
7.3.42. Inal S.Promotion of Health Related Physical Fitness of People with Mental
Disabilities”. 13th Congress Asian Federation of Sports Medicine, Kuala Lumpur, Malasia,
Sept 25- 28, 2013.
7.3.43. Inal, S. Autism and Approaches for their Physical Problems. The 6th Asia
Pacific Conference on Exercise and Sports Science Nov 2-4, 2013 Chinese Culture
University, Taipei, Taiwan.
7.3. 44. Karlik, M., Tarakci, E. Baydogan, SN, Inal S. Proprioceptive Effect of
Kinesio™ Taping on Shoulder Joint. The 6th Asia Pacific Conference on Exercise and Sports
Science Nov 2-4, 2013 Chinese Culture University, Taipei, Taiwan.
7.3.45. H.Serap Inal, Ela Tarakci, Gülcan Aksoy, Sezen Mergen, Hakan Beser,
Cigdem Bese, Yesim Gulsen Parman, Feza Deymeer, Piraye Oflazoğlu Cross-Cultural
Adaptation, Reliability, and Validity of the Turkish Version of Motor Function Measure
(MFM-TR) 13th International Congress on Neuromuscular Diseases, Acropolis Convention
Centre, 5-10 July, 2014.
7.3.46. Inal HS. MFM Motor Function Measure in Neuromuscular Diseases. National
Congress of Physiotherapy Therapy, Romania, Bucharest 2-5 October, 2014.
7.3.47. Inal HS. Autism and Approaches for the Physical Problems of Persons with
Autism. National Congress of Physiotherapy Therapy, Romania, Bucharest 2-5 October,
2014.
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5.1. İnal, S., Kuzgun, Ü. Hemofili Tedavisinde Hasta ile Ailesinin Eğitimi ve
Rehabilitasyonu Üzerine Ortotik Yaklaşımlar. Acta Orthop. Traumatol. Turc. 1993, 27(2):
132-135.
7.5.2. İnal, S., Bursalı, A., Gökçay, İ. Pes Planus Tedavisinde University of
CaliforniaBiomechanics Laboratory (UCBL) Tip Tabanlıkların Değerlendirilmesi. Acta
Orthop.Traumatol. Turc. 1994, 28(1):42-46.
7.5.3. İnal, S. University of California Biomechanics Laboratory (UCBL) Ayak
Ortezlerinin Yapım Teknikleri. Fizyoterapi-Rehabilitasyon Haziran 1996, 8(3): 47-52.
7.5.4. İnal S. University of California Biomechanics Laboratory (UCBL) Ayak
Ortezlerinin Pes planus Tedavisindeki Yeri. Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Aralık 1996, 8(4):
54-59.
7.5.5. İnal S. Osteoporozda Egzersiz ve Fizyoterapi- Rehabilitasyon. Aile Hekimliği
Dergisi, 1999, 3(3-4): 48-52.
7.5.6. İnal, S., Subaşı, F., Munganay, S., Uzun, S., Alpkaya, U., Hayran, O., Akarçay,
V. Yaşlıların Fiziksel Kapasitelerinin ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi. Türk Geriatri
Dergisi, 2003, 6(3): 95-99. (A13-2)
7.5.7. İnal HS. (2012). Leadership in Adapted Physical Activity in Turkey” adlı
makalesi Hacettepe Journal of Sports Sciences, 24(2):71-75)
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6.1. Gürdilek, F., Özcan, N., Yazıcıoğlu, G., İnal, S. Quadriceps Femoris Adalesini
Foncksiyonu ve Rotatör ve Stabilizatör Kuvvetlerinin Hesaplanması. FizyoterapiRehabilitasyon, Haziran 1979, 2(5): 28-38.
7.6.2. İnal, S. Total Temaslı Emmesiz ve Emmeli Diz Üstü Protezlerinde Sağlanan
Suspansiyonun, Yürüme Eğitimi ve Rehabilitasyon Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması.
Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Aralık 1980, 3(2):79-88. (Yüksek Lisans Tezinden Yayın)
7.6.3. İnal, S. Günlük Yaşam Aktiviteleri Testleri. Fizyoterapi-Rehabilitasyon,
Haziran 1982, 3(5):233-239.
7.6.4. İnal, S., Özker, R.: Üst Ekstremitelere Uygulanan Yardımcı Cihazların
Kazandırdığı Fonksiyonların Karşılaştırılması.. Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Haziran 1984,
4(3): 451-463.
7.6.5. Şener G. Uygur F. Inal S. H.Ü. Fizyoterapi-Rehabilitasyon Yüksekokulu
Yardımcı Cihazlar ve Protez Ünitesine 1978-1984 Yılları Arasında Protez Yaptırmak İçin
Başvuran Hastaların Amputasyon Nedenleri Amputasyon Seviyeleri ve Eğitim Sürelerine
İlişkin Tarama. Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Aralık 1984, 4(4): 501-506
7.6.6. İnal S. Ampute Atletler ve Teknolojinin Getirdikleri. Spor Araştırmaları
Dergisi. Nisan 1997, 1(1): 25-30.
7.6.7. İnal S. Kas Hastalıklarında Kullanılan Gövde Korseleri ve Özellikleri. Umut ve
Yaşam. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Bülteni, Ekim 1997.
7.6.8 - İnal S. Tekerlekli Sandalye Dans’ının Gelişmesi ve Tanınması Umut ve Yaşam,
Mart 1998, 12:14.
7.6.9. İnal S. Bel Ağrısı ve Nedenleri. Florance Nightingale Sağlık Magazin. Tem.
Ağus. 1998, 4(15): 10-11.
7.6.10. İnal S. Bel Ağrısından Korunma Yöntemleri. Florance Nightingale Sağlık
Magazin. Eyl.Eki.Kas. 1998, 4(16): 20-21.
7.6.11. İnal S. Doğum Öncesi (Pre-Natal) Egzersizler ve Hamilelerde Spor. Florance
Nightingale Sağlık Magazin. Oca. Şub. Mar. 1999 5(17): 20-21.
7.6.12. İnal S. Kas Hastalıklarında Rehabilitasyon.Umut ve Yaşam, Nisan1999,
14:16-18.
7.6.13. İnal S, Arıcanlı C. Kas Hastalıkları ve Kombi Dans Umut ve Yaşam. Türkiye
Kas Hastalıkları Derneği Bülteni, Ocak 2000, 15 (1):15-16.
7.6.14. Gürdilek, F., Özcan, N., Yazıcıoğlu, G., İnal, S. Quadriceps Femoris Adalesini
Foncksiyonu ve Rotatör ve Stabilizatör Kuvvetlerinin Hesaplanması. FizyoterapiRehabilitasyon, Haziran 1979, 2(5): 28-38.
7.6.15. İnal, S. Total Temaslı Emmesiz ve Emmeli Diz Üstü Protezlerinde Sağlanan
Suspansiyonun, Yürüme Eğitimi ve Rehabilitasyon Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması.
Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Aralık 1980, 3(2):79-88. (Yüksek Lisans Tezinden Yayın)
7.6.16. İnal, S. Günlük Yaşam Aktiviteleri Testleri. Fizyoterapi-Rehabilitasyon,
Haziran 1982, 3(5):233-239.
7.6.17. İnal, S., Özker, R.: Üst Ekstremitelere Uygulanan Yardımcı Cihazların
Kazandırdığı Fonksiyonların Karşılaştırılması.. Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Haziran 1984,
4(3): 451-463.
7.6.18. Şener G. Uygur F. Inal S. H.Ü. Fizyoterapi-Rehabilitasyon Yüksekokulu
Yardımcı Cihazlar ve Protez Ünitesine 1978-1984 Yılları Arasında Protez Yaptırmak İçin
Başvuran Hastaların Amputasyon Nedenleri Amputasyon Seviyeleri ve Eğitim Sürelerine
İlişkin Tarama. Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Aralık 1984, 4(4): 501-506
7.6.19. İnal S. Ampute Atletler ve Teknolojinin Getirdikleri. Spor Araştırmaları
Dergisi. Nisan 1997, 1(1): 25-30.
7.6.20. İnal S. Kas Hastalıklarında Kullanılan Gövde Korseleri ve Özellikleri. Umut
ve Yaşam. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Bülteni, Ekim 1997.
7.6.21 - İnal S. Tekerlekli Sandalye Dans’ının Gelişmesi ve Tanınması Umut ve
Yaşam, Mart 1998, 12:14.
7.6.22. İnal S. Bel Ağrısı ve Nedenleri. Florance Nightingale Sağlık Magazin. Tem.
Ağus. 1998, 4(15): 10-11.
7.6.23. İnal S. Bel Ağrısından Korunma Yöntemleri. Florance Nightingale Sağlık
Magazin. Eyl.Eki.Kas. 1998, 4(16): 20-21.
7.6.24. İnal S. Doğum Öncesi (Pre-Natal) Egzersizler ve Hamilelerde Spor. Florance
Nightingale Sağlık Magazin. Oca. Şub. Mar. 1999 5(17): 20-21.
7.6.25. İnal S. Kas Hastalıklarında Rehabilitasyon.Umut ve Yaşam, Nisan1999,
14:16-18.
7.6.26. İnal S, Arıcanlı C. Kas Hastalıkları ve Kombi Dans Umut ve Yaşam. Türkiye
Kas Hastalıkları Derneği Bülteni, Ocak 2000, 15 (1):15-16.
7.6.27. İnal S, Odabaş İ, Yavuz B, Pehlivan A. Kas Hastası Çocukların Fiziki ve
Fonksiyonel Kapasitelerinin Değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, MÜ.
Rektörlüğü, Mayıs 2001.
7.6.28. İnal, S., Subaşı, F., Kıyak, M., Erbaydar, T., Munganay, S., Kaldırımcı, M.,
Ayça, B., Özsan, G., Amman, T., Uzun, S., Avcı, S., Şentürk, E., Alpkaya, U., Odabaş, İ.,
Hayran,O., Akarçay, V., İde, Z., Eker, H.H., Şengil , A.Z. Aktif Yaşlanma Projesi:
Düzenli Egzersiz ve Spor Aktiviteleri ile Yaşlıların Yaşam Kalitelerinin ve Sağlıklarının
Geliştirilmesi. X. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu, 28- 31 Ekim2004, Antalya.
7.6.29. Subaşı, F., İnal, S., Kaldırımcı, M., Uzun, S., Munganay, S., Avcı, S.,
Özsan, G., Çiftçi, A. Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Fonksiyonel Değerlendirme Sonuçları.
X. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu, Antalya, 28-31 Ekim 2004.
7.6.30. Inal, S. Zihinsel Engeli olan Çocukların Test Edilmesi ve Değerlendirilmesi
Çanakkale, Engelliler İçin Fiziksel Aktivite Çalıştayı, 14-16 Ekim 2009.
( http://besyo.comu.edu.tr./calıstay/ozgec.htm.)
7.7.31. Inal.S. Yaşlilarda Spor ve Rekreasyon. 8 Ulusal Geriatri Kongresi, Geriatri ve
Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, Fethiye, 29 Ekim -1 Kasım 2009.
7.7.32. Inal, S. Zihinsel Engeli olan Çocukların Test Edilmesi ve Değerlendirilmesi.
Engelliler İçin Fiziksel Aktivite Çalıştayı, Çanakkale, Onsekiz Mart Üniversitesi, Ekim 2009
7.7.33. Inal.S. Yaşlilarda Spor ve Rekreasyon. Fethiye 8. Ulusal Geriatri Kongresi,
Ekim-Kasım, 2009.
7.7.34. Beşer H., Mergen S., Beşer Ç., İnal S., Deymeer F., Parman Y., Ünaltuna
E.N., Oflazer P. Treat-NMD Kayıt Sistemi Veri Tabanına Aktarılan DMD’li Hastaların
Fiziksel ve Klinik Özellikleri:İstanbul Grubu. 45. Ulusal Nöroloji Kongresi’nde Antalya
Kasım 2009.
7.7.35. Mergen S., Beşer H., Beşer Ç., İnal S., Deymeer F., Parman Y., Ünaltuna
E.N., Oflazer P. Treat-NMD Nöromusküler Hastaların Değerlendirilmesi ve Tedavisi için
Avrupa’da Dönüştürümsel Araştırma Projesi: İstanbul Üniversitesi Grubu. 45. Ulusal
Nöroloji Kongresi, Antalya, Kasım 2009.
7.7.36. İnal S. “Ulaşılabilir Oyun Alanları ve Spor Salonları için Düzenlemeler”,
Çanakkale, Engelliler için Fiziksel Aktivite Çalıştayı, 11-13 Ekim 2010.
7.7.37. İnal S. Engeli olan Kişilerin Sağlığının Geliştirilmesi: FTR Hedefleri Yeditepe
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu, 17 Eylül 2010.
7.7.38. İnal S. “Ulaşılabilir Oyun Alanları ve Spor Salonları için Düzenlemeler”,
Çanakkale, Engelliler için Fiziksel Aktivite Çalıştayı, 11-13 Ekim 2010.
7.7.39. İnal S. Engeli olan Kişilerin Sağlığının Geliştirilmesi: FTR Hedefleri Yeditepe
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu, 17 Eylül 2010.
7.7.40. İnal, S. Engelliler Sporunda Performans Geliştirme. Selçuk Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 5-7 Mayıs 2011, Konya.
7.7.41. İnal, S. Geriatride Nörolojik Rehabilitasyon. 10. Geriatri Kongresi, 29 Eylül - 2
Ekim 2011, Çeşme, İzmir.
7.7.42- Nurdan Kocaer, Pınar Benek Özkan, Ayça Aklar, Ayşegül Bursalı, H.Serap
İnal: Infantil Skolyoz Tanılı İki Olguda Egzersiz Tedavisinin Koruyucu Fizyoterapi Programı
İle Birlikte İşlenmesi: Vaka çalışması. 2.Ulusal Pediatrik Rehabilitasyon Kongre bildirisi 7-9
Ekim, 2011, İstanbul, Turkey
7.7.43- Ayça Aklar Çörekci, Feryal Subaşı, Şule Badıllı Demirtas, Serap İnal:
Fiziksel Engeli Olan Olguların Destekleyici Teknoloji İhtiyacı Açısından Değerlendirilmesi:
Vak’a Çalışması. 2.Ulusal Pediatrik Rehabilitasyon Kongre bildirisi 7-9 Ekim, 2011, İstanbul,
Turkey
7.7.44. İnal, S. Engeli Olan Atletlerin Motor Fonksiyon Ve Fiziksel Uygunluk
Düzeylerinin Değerlendirmesi. Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
II. Uluslararası Engellilerde Spor Kongresi, 2-4 Mayıs 2014, Batman.
7.7.45. Üstün E, İnal S, Subaşı F, Demirbaş SB, Candan I.. The relation between
dominat and non-dominat upper extremity muscle strength and antecubital angle among
children with intellectual disability (ID). 12-24 nisan 2014, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
7.7.46. Gözbek A, Inal S. The Immediate effect of Kinesio™Taping to dynamic
balance and acceleration among athletes and sedanteries. 12. TUSYAD Kongresi, 23-27
Eylül, 2014. Kongre Kitabı.
7.7.47. Felek SG, Karlık M, Gök Ş, İnal HS. The immediate effect of Kinesio™
Taping on shoulder external rotation of people with shoulder pain. 12. TUSYAD Kongresi,
23-27 Eylül, 2014. Kongre Kitabı.
Diğer Sunumlar ve Konferanslar:
7.7.1. İnal, S. Endüstride Fizyoterapistin Rolü. Ulusal Fizyoterapi’de Gelişmeler
Semineri. Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Ankara 1719 Aralık 1981.
7.7.2. İnal, S., Kuzgun, Ü. Hemofili’de Eğitim ve Rehabilitasyonun Önemi Üzerine
bir İnceleme. IV. Ulusal Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu. Hacettepe Üniversitesi,
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Ankara, 8-10 Nisan1992.
7.7.3. Gökçay, İ., İnal, S. Pes planus Tedavisinde Kalifornia Los Angeles Üniversitesi
UCBL Tipi Tabanlıkların Değerlendirilmesi. XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji
Birliği Derneği. Nevşehir, 15-19 Mayıs 1993.
7.7.4. Kuzgun, Ü., İnal, S. Protez ve Ortez Terminolojisi, 1. Ulusal Protez ve Ortez
Kongresi, Başkent Öğretmenevi, Ankara, 23-27 Ekim 1994.
7.7.5. İnal, S., Sirmen, B. Diz Eklemi Rehabilitasyonunda “SAID” (Special
Adaptation to Imposed Demands) Prensibinin Uygulanması. V.Fizyoterapide Gelişmeler
Sempozyumu. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu,
Fizyoterapistler Derneği Türkiye, 1994.
7.7.6. İnal, S. Alt Ekstremitelerin Kongenital Anomalilerinde Ortez, Protez
Uygulamaları ve Rehabilitasyonu . Ortopedide Ortezler ve Protezler. ed. Ü. Kuzgun. Akif
Şakir Şakar Günleri. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, İstanbul, 1994.
7.7.7. İnal, S. Özürlülerin Spor Yapma İmkanlarının Geliştirilmesi Üzerine
Çalışmalar. II. Spor Bilimleri Kongresi. Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu, İstanbul 8-10 Mayıs 1997.
7.7.8. Inal, S. Rehabilitasyon. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği, İstanbul 25 Nisan
1998.
7.7.9. Inal, S. Duruş (Postür) Bozuklukları : Nasıl Saptanır? Nasıl Tedavi edilir? MEF
Okulları, İstanbul, 2 Mayıs 1998.
7.7.10. Inal, S. Osteoporoz’da Fizyoterapi-Rehabilitasyon. Kadın Sağlığında
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu. Türkiye Fizyoterapistler Derneği İstanbul Bölge
Temsilciliği, İstanbul, 8 Eylül 1998.
7.7.11. Inal, S. Fizyoterapi-Rehabilitasyonda Antropometri. Kardiopulmone
Rehabilitasyon Günleri. Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu ile İstanbul Üniversitesi Kardioloji Enstitüsü. İzmir, 17-18-19 Aralık 1998.
7.7.12. Inal, S. Ortezler. İstanbul Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu, Fizyoterapi Kolu Seminerleri, 9 Mart 1999.
7.7.13. Inal S. Protezler. İstanbul Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksekokulu, Fizyoterapi Kolu Seminerleri, 16 Mart 1999.
7.7.14. Inal S. Nöromuskular Hastalıklarında Rehabilitasyon Uygulamaları. Türkiye
Kas Hastalıkları Derneği, 17 Şubat 2000.
7.7.15. Inal S. Okullarda Ergonomi ve Postür . KALDER Eğitim Toplantıları. Borsa
Konferans Salonu, Haziran 2001.
7.7.16. İnal S, Odabaş İ, Yavuz B, Pehlivan A. Kas Hastası Çocukların Fiziki ve
Fonksiyonel Kapasitelerinin Değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, MÜ.
Rektörlüğü, Mayıs 2001.
7.7.17. Inal.S. Omurilik Yaralanmalarında Rehabilitasyon ve Spor. Omurilik
Yaralanmalarında Transportun Önemi Konferansı, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu, KYÖD, QUAD Türkiye. Sabancı Kültür Merkezi, Kocaeli, 2 Mayıs
2002.
7.7.18. Inal S. Physiological and Kinetic Features of Gait Boğaziçi Universıty Institute
of Biomedical Engineering, Room 118 (KB Bldg. North Campus) 28 February 2003.
7.7.19. Inal S. Omuz Yaralanmalarında Ortezler. Omuz Problemleri ve Rehabilitasyonu,
2. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 29-30 Mayıs 2004, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Odiotorium. İstanbul
7.7.22. Inal S. Engelliler Sporu. Dumlupınar Fizyoterapi Günleri II. Dumlupınar
Üniversitesi, 24-25 Mayıs 2006, Kütahya.
7.7.23. Inal S. Ayak Bileği Sprainlerinde Ortotik Tedavi. 3. Ulusal Spor
Fizyoterapistleri Kongresi, Sporda Alt Ekstremite Taralanmalarında Rehabilitasyon. Yıldız
Teknik Üniversitesi Oditoriumu, İstanbul 16-18 Eylül 2005.
7.7.24. İnal S. Yaşlı Bakımında Kurumsallaşma ve Verilen Hizmetin Kalitesi. I. Ulusal
Geriatrik Fizyoterapi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Balçova Termal Otel, 23-25 Eylül
2005, İzmir.
7.7.25. İnal, S., Akdur, H., Bonuk, B., Güngördü, O., Kaya, B., Kesler, A., Kırandı, Ö.
Zihinsel Engelli çocuklarıa Spor Eğitimi ile Bedensel Sağlığın Kazandırılması. Engellilerde
Sanat ve Spor Sempozyumu-I, Hacettepe Üniversitesi, 7-8 Mayıs 2007, Ankara.
7.7.26. İnal, S. Özür, Engellilik ve Spor. Özürlüler’07. Özürlülere İlişkin Hukuki
Düzenlemeler, Özel Eğitime Disiplinlerarası Bakış, Travmatik Omurilik Yaralanmalarına
Multidispliner Yaklaşım. 06-09 Aralık 2007, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul.
7.7.27. İnal, S. Evde bakımda Fizyoterapi- Rehabilitasyon. II. Ulusal Evde Bakım
Kongresi. 20-23 Nisan 2008; Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul
7.7.28. İnal, S. Otizm ve Spor. 3. Otizm Eğitim Günleri. 24-25 Mayıs 2008, TODEV
ve MÜ Eğitim Fakültesi, Kadiköy Halk Eğitim Merkezi, İstanbul
7.7.29- İnal, S. Otizm ve Fiziksel Sorunlara Yaklaşımlar. Uluslararası Katılımlı
Otizmde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu. 25-26 Mayıs 2012, Bağlarbaşı Kongre ve
Kültür Merkezi, Istanbul.
7.8. Diğer yayınlar
7.9. Atıflar
Uluslararası:
7.9.1. Inal S., Subasi F., Ay S.M., Hayran O., “The Links between Health-Related
Behaviors and Life Satisfaction in Elderly Residents of Nursing Homes”, BMC Health
Services, 7: 30 ( 2007).
Citation 1- Li- Juan Liu & Qiang Gua. Life satisfaction in a sample of empty – nest
elderly: a survey in rural area of amountainnous county in China. Quality of Life 17 (6). 823830 (Aug2008)
Citation 2- Gwozdz W, Sousa-Poza A. Ageing, Health and Life Satisfaction of the
Oldest Old: An Analysis for Germany. Social Indicators Research 97 ( 3), 397-417 (July
2010 )
Citation 3- Tadic, Maja, et al. "Daily activities and happiness in later life: The role of
work status." Journal of Happiness Studies 14.5 (2013): 1507-1527.
Citation 4- Sancho Requena, Patricia. "Calidad de vida de las personas mayores en el
África Subsahariana: el caso de Angola." (2013).
7.9.2. Fatih Özkul, Duygun E. Barkana, Şule D. Badıllı, H.Serap İnal. Evaluation of
Elbow Joint Proprioception with RehabRoby: A Pilot Study. Acta Ortopedica
Traumatologica- AOTT 2012; 42:332-338 .
Citation 1- D Erol Barkana, F Özkul A Robot-Assisted Rehabilitation System–
RehabRoby Interdisciplinary Mechatronics, 2013.
Citation 2- Ozkul, Fatih, and Duygun Erol Barkana. "Upper-Extremity Rehabilitation
Robot RehabRoby: Methodology, Design, Usability and Validation." (2013).
Citation 3- Sicuri, Chiara, Giuseppe Porcellini, and Giovanni Merolla. "Robotics in
shoulder rehabilitation." Muscles, ligaments and tendons journal 4.2 (2014): 207.
7.9.3. Catherine L. Bladen, Karen Rafferty, Volker Straub, Soledad Monges, Angelica Moresco,
Hugh Dawkins, Anna Roy,Teodora Chamova, Velina Guergueltcheva, Lawrence Korngut, Craig Campbell,
Yi Dai, Nina Barisic Tea Kos, Petr Brabec, Jes Rahbek, Jaana Lahdetie, Sylvie Tuffery-Giraud, Mireille
Claustres, France Leturcq, Rabah Ben Yaou, Maggie C. Walter, Olivia Schreiber, Veronika Karcagi, Agnes
Herczegfalvi, Venkatarman Viswanathan, Farhad Bayat, Isis de la caridad Guerrero Sarmiento, Anna
Ambrosini, Francesca Ceradini, En Kimura, Janneke C. van den Bergen, Miriam Rodrigues, Richard
Roxburgh, Anna Lusakowska, Jorge Oliveira, Ros´ ario Santos, Elena Neagu, Niculina Butoianu, Svetlana
Artemieva, Vedrana Milic Rasic, Manuel Posada, Francesc Palau, Bjorn Lindvall, Clemens Bloetzer, Ayse
Karaduman, Haluk Topaloglu, Serap Inal, Piraye Oflazer, Angela Stringer, Andriy V. Shatillo,Ann S. Martin,
Holly Peay,Kevin M. Flanigan, David Salgado, Brigitta von Rekowski, Stephen Lynn, Emma Heslop, Sabina
Gainotti, Domenica Taruscio, Jan Kirschner, Jan Verschuuren, Kate Bushby, Christophe B´eroud, and Hanns
Lochmuller.The TREAT-NMD Duchenne Muscular Dystrophy Registries: Conception, Design,
and Utilization by Industry and Academia. 2013, Human Mutation; 00:1–9.
Citation 1- Takeuchi, Fumi, et al. "Prednisolone improves walking in Japanese
Duchenne muscular dystrophy patients." Journal of Neurology 260.12 (2013): 3023-3029.
Citation 2- Rodger, Sunil, et al. "The TREAT-NMD care and trial site registry: an
online registry to facilitate clinical research for neuromuscular diseases." Orphanet journal of
rare diseases 8.1 (2013): 171.
7.9.4- Inal, H. S., Erbug, B., & Kotzamanidis, C. The sprinting, Isokinetic Strength and
Range of Motion of Ankle Joints in Turkish Male and Female National Sprinters may have a
Relationship. Turkish Medical Sciences Journal. 2012; 42(6):1098-1104.
Citation 1- Misjuk, Mikola, Indrek Rannama, and Edgar Niglas. "Relationship
between lower limb isokinetic strength and 60m sprint running time."Lase Journal of Sport
Science,2013; 4(2):159-167.
Citation 2- Güler, M, Aydin, T., Erdolu, Ş., & Poyraz, E. (2013). The importance of
lumbar dynamometric examination in patients with low-back pain. Turkish Journal of
Medical Sciences, 43(6), 1034-1041.
Ulusal:
7.9.2- Serap İnal, Feryal Subaşi, Serap Mungan-Ay, Selda Uzun, Ufuk Alpkaya, Osman
Hayran, Vural Akarçayİ Yaşlilarin Fiziksel Kapasitelerinin ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi.
Türk Geriatri Dergisi 2003; 6(3): 95 - 99
Citation 1- Asuman Doğan , Münire Mengüloğlu , Neşe Özgirgin Geriatrik
Hemiplejik Hastalarimizin Rehabilitasyon Sonuçlari. Türk Geriatri Dergisi 2004; 7(4): 191 194.
Citation 2- Bennur Çaliştir, Feyza Dereli, Hikmet Ayan, Aykis Cantürk. Muğla İl
Merkezinde Yaşayan Yaşli Bireylerin Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi. Türk Geriatri Dergisi
2006; 9(1): 30 - 33.
Citation 3: Ahmet Hamdi Dudak, Enver Çakil, Mualla Aykut, Fevziye Çetinkaya,
Osman Günay, Yusuf Öztürk. Kayseri İl Merkezindeki Yaşlilarin Mediko-Sosyal Sorunlari
Ve Yaşam Memnuniyetlerini Etkileyen Faktörler. Türk Geriatri Dergisi 2006; 9(4): 202 - 212.
Citation 4: Çağrı Yazgan, Kaan Kora, Volkan Topçuoğlu, Kemal Kuşçu. Huzurevinde
Kalan Demansi Olmayan Yaşlilarda Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler. Türk Geriatri
Dergisi 2006; 9(3): 143 - 149.
Citation 5: Asuman Doğan, Murat Kurt, Güldal Funda Nakipoğlu, Emine Dal, Neşe
Özgirgin Hemiplejik Hastalarda Kognitif Fonksiyonlar İle Günlük Yaşam Aktiviteleri Ve
Ambulasyon Düzeyleri Arasindaki İlişki. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi
2004; 7(3): 127 - 131.
Citation 6: Erhan Eser, Sultan Eser, Beyhan Cengiz Özyurt, Caner Fidaner. Türk
Yaşlilari Örneğinde Yaşam Kalitesi Algisi: Whoqol-Old Projesi Türkiye Odak Grup
Sonuçlari. Türk Geriatri Dergisi 2005; 8(4): 169 - 183.
Citation 7: Ali Tekin, Murat Kaldırımcı. Rekreasyonel Fiziksel Egzersizin Yaşlilarin
Fiziksel Durum ve Depresyon Düzeylerine Etkisi, Türk Geriatri Dergisi 2008; 11(1): 18 – 25.
Citation 8- Turan, E., Yanardag, M., & Aras, O. (2012). Functional Independence,
Quality of Life, and Level of Mobility of Elderly People Living at Home and Nursing
Home. Topics in Geriatric Rehabilitation, 28(3), 201-207.
8. Ulusal & Uluslararası Projeler
Uluslararası:
8.1. Evaluation of the Neuromuscular Diseases. Initial Evaluater No.49.
Direction Generale, Hospice Civils de Lyon, France, 1998-2000.
8.2. TREAT-NMD Neuromuscular Diseases Avrupa Birliği Projesinde İÜ İT Nörolojik
Bilimler Bölümü Nöromuskular hastalıklar Ünitesi Liasonu ve Kuratör
araştırmacı olarak görev yapmakta (Ocak 2008- ).
8.3. Job Coaching Training : Place, Train, Maintain for people with Intellectual
Disabilities (ID). Srategic partnership for Adult Education. Erasmus + Project, 2014-2016.
Ulusal:
8.3. Hentbolde Atış Hızının ve Kuvvetinin Kale Atışlarında İsabetliliğe Etkilerinin
Karşılaştırılması. MÜ. Araştırma Fonu Projesi. SAĞ- 038/230804. 2004-2006.
8.4. Elit Kısa Mesafe Koşucularının Ayak Bileği Esnekliği ve İzokinetik Kas
Kuvvetinin Koşu Hızlarına Etkisinin İncelenmesi. MÜ. Araştırma Fonu Projesi. SAĞ-YLS12092005-0190, 2005-2007.
8.5. Düzenli Egzersiz ve Spor ile Yaşlıların Yaşam Kalitelerinin ve Sağlık
Durumlarının Geliştirilmesi Projesi. Inal, S., Subası, F., Kıyak, M. Munganay, S., Kaldırımcı,
M., Uzun, S., Avcı, B., Sengil, A.Z., İçli, T. Çiftçi, A., ateş, E., Karakaş, M. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, 20028.6. Zihinsel Engelli Çocuklarda Spor Eğitimi ile Bedensel Sağlığın Kazandırılması.
Inal, S., Kaya, B., Kırandı, Ö., Orhun, B., Güngördü, O., Keser, A., Donuk, B. İÜ
Araştırma Fonu Projesi. IU. RC 521. 2006- 08. (1 yıl uzatma verildi: 2006-2009)
8.7. İstanbul Üniversitesi Çalışanlarının Bazal Metabolizma Hızlarının ve Fiziksel
Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi ve Arttırılması. İnal, S., Üçdağ, G., Öztürk, M.,
Yücesir, İ., Kaya, B. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Birimi, 20082010.
8.8. Mc Donalds Ana Okulu Eğitim Projesi” Proje yürütücüleri: Serap İnal, Feryal
Subaşı, Birsen Demirel, Ocak 2008- Haziran 2008.
9. Yazmış ve Çevirmiş Olduğu Diğer Kitaplar :
9.1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
9.1.1- Inal, S. Physical Therapy in Children Disabilities. Nutriton and Health.
Community Education Program, Ministry of Education, Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh,
1986. (Arabic-English)
9.1.2- Inal S.H., Subasi F. Geriatric Rehabilitation. In: Horizons in Geriatric Care,
A.Turan Işık, M.Refik Mas, M.A. Karan, George T. Grosberg Editors. Chapter 15, pp.287317, Nova Science Publishers, New York, 2013.
9.1.3- Inal S.H., Subasi F., Tarakci E. Athletes with intellectual and physical
disabilities and associated
problems: Health promotion and enhancement strategies. In:
Sport Coaching and Intellectual Disability Ed: David Hassan, Sandra Dowling, Roy
McConkey Editors. Chapter 8, pp.121-137, Routledge, Taylor & Francis Group, New York,
2014.
Çeviriler:
9.1.2. Strohkendl, U. Frantzen, Use of the Wheelchair Techniques for Everyday Life.
Çev.Serap İnal, Günlük Yaşamda Tekerlekli Sandalyeyi Kullanma Teknikleri. Türkiye Kas
Hastalıkları Derneği 1998.
9.1.3- Inal, S., Kesim, Ü., et.al. Sports Dictionary. ed. H. Haag and G. Haag. On iki
dilde CD. Türkçe Index Tercümesi Ed. Serap İnal, Ümit Kesim et.al. Institut für Sport und
Sportwissenschaften, Germany, 2004.
9.1.4. Peter E. M. Lauteslager. Down Sendromlu Çocuklarda Motor Gelişimi ve
Müdahalesi, Çev.: H. Serap İnal, Mine Uyanık, Ela Tarakçı, Şule B. Demirbaş, Ekin
Akalan, Ali Kitiş, Melek Ramoğlu, Down Türkiye Down Sendromu derneği yayını. 350
sayfa, İstanbul. Eylül, 2013.
9.2. Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler:
9.2.1. İnal, S. Kas Hastalıklarında Rehabilitasyon ve Ortezler. Çizge Matbaa,
İstanbul, 2000, 85 sayfa.
9.2.2- İnal, S. Üst Ekstremite Protezleri. Çizge Matbaa, İstanbul 2000, 125 sayfa.
9.2.3- İnal, S. Spor ve Egzersizde Vücut Biyomekaniği. (2.Baskı) Papatya Yayıncılık
Eğitim. Ankara; 2012. .(ISBN 978-605-4222-42-7)
9.2.4- İnal, S., Özdinçler, A.R. Nörolojik Rehabilitasyon Ed. A. Emre Öge Nöroloji
ABD. Nobel Yayınları, 2. Baskı; 2011,
9.2.5- Ergun, N., İnal, S., Kınayyiğit, E., Yiğiter, K. Masa Tenisi Referans Kitabı.
Masa Tenisi Fonksiyonel Sınıflandırması. T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü Bedensel Engelliler Spor Federasyonu
9.2.6- Subası, F., İnal, S. Zihinsel Engellilik. Editörler Subaşı, F., Köksal, L.Zihinsel
Engelli Çocukların Öğretmenlerine Yönelik Sağlık Eğitimi Kitabı. Marmara
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 2007.(Proje No. SAĞ.-KPS201205-2229)
9.2.7- İnal, S. Bedensel Engelli Çocuklar ve Eğitimleri. Öğretmenlik Programları için
Özel Eğitim. Ed. Necate Baykoç, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2010.
9.2.8- İnal.S. Bedensel Engeli olan Çocuk ve Ergenlerin Hakkı. Engelli Çocuk ve
Ergenlerin Hakkı. Editör. Adnan Kulaksızoğlu, Çocuk Vakfı Yayınları, 2011, İstanbul
10.
İdari Görevler
Görev
Kurum
Yıl
Koordinator
King Khalid University Hospital
Rehabilitation Department, Orthotics
Section
Müdür Yardımcısı
Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu
Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi
Bölümü
Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi
Bölümü, Spor sağlık ABD.
İstanbul Üniversitesi, Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu
İstanbul Üniversitesi, Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi
Bölümü
ICHPER:SD
1984-1990;
1994-95
Hospital,
Riyad, SA
1996-2002.
Bölüm Başkanı
ABD Başkanı
Müdür
Bölüm Başkanı
Europe Region VicePresident & Executive
Committee Member
Others :
1996-1997
2003-2005
2006- 2009
2006- 2009
2008-2011)
Eğitim Komisyonu
Yüksek Sağlık Kurulu
Istanbul Bölge Temsilciliği
başkanı
Dış Ekspert
Dekan Yardımcısı
Bölüm Başkanı
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Enstitüsü
GSGM
Türkiye Fizyoterapistler Derneği
1997-2003
Leonardo da Vinci, Hareketlilik Projesi
Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü
2005-2007
2009- 2012
1998-2003
1998-2000
2009-
11. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
Uluslararası:
11.1. International Counsil for Health, Physical Education, Recreation, Sport and Dance
(ICHPER.SD) (1996- )
11.2. International Federation of Adapted Physical Activity (IFAPA) (2007- )
Ulusal:
11.3. Türkiye Fizyoterapistler Drneği (1976 - )
11.4. Türkiye Kas hastalıkları Derneği (1991- )
11.5. Spor Bilimleri Derneği (2002 - )
11.6. Spor Fizyoterapistleri Derneği (2005 - )
11.7. Evde Bakım Derneği ( 2007- )
12. Ödüller
Uluslararası Destek alındı: EEC ECC ISAPA program by The 16th International
Symposium of Adapted Physical Activity” 24 - 28 July, 2007, São Paulo, Brazil.
13. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Akademik yıl
Dönem
Dersin adı
Haftalık saat
Öğrenci sayısı
Teorik Uygulama
2013-2014
2013-2014
1yy
2yy
Ortez ve Rehabilitasyon
2
2
47
Normal Motor Gelişim
2
0
67
Engellilik ve Toplum
2
0
8
Mezuniyet Projesi 1
2
2
6
Seminer 1
2
0
10
Biyomekanik
2
0
60
Fizyoterapistlik
Mesleğine Giriş
2
0
70
Protez ve Rehabilitasyon
2
2
60
Nörolojik Rehabilitasyon
2
2
60
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyonda Ölçme
ve Değerlendirme
2
2
14
Spor Fizyoterapisinde
Güncel Yaklaşımlar
2
2
10
Biyomekani
2
0
8
Ortez Rehabilitasyonunda
Güncel Yaklaşımlar
2
0
5
Spor Fizyoterapisinde
Güncel Yaklaşımlar
2
2
2
Mezuniyet Projesi 1
Seminer 1
Yeditepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon / Spor
Fizyoterapisi Yüksek
Lisans
2013-2014
2013-2014
EUDAPA için Davetli Öğretim Üyesi:
İnal,S. Vierumaki, Finlandiya’da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Partneri olan
Haaga-Helia Universitesi Applied Sciences’da “European University Diploma in Adapted
Physical Activity (EUDAPA)” kapsamında Şubat 2010, Şubat 2012, Şubat 2013 ve Şubat
2014 tarihlerinde “Bedensel Engelliliğe Neden olan Sorunlar” konulu 8’er saat ders
vermiştir.
14. Düzenlenen Kurslarda Eğiticilik :
14.1- Spor Biyomekaniği, 19 kasım 2002 (8.30-12.30; 14.00-18.00) Hentbol II.
Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu, T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü.
Marmara Üniversitesi, Anadolu Hisarı Kampüsü.
14.2- Evde Bakım Hizmetlerinin Rehabilitasyon Planlaması ve Uygulaması.
13.30-14.30. Sertifikalı Evde Bakım Hemşiresi Yetiştirme Kursu 7-18 Haziran 2004.
Marmara Üniversitesi, haydarpaşa Kampüsü.
14.3- Beden Esnekliğinin Anatomisi, 31.07.2004, 15.00-16.45; I. Uluslararası Fitness
Lideri Sertifika Programı. ICHPER.SD ve Spor Bilimleri Derneği. Acarkent Coliseum Yaşam
Merkezi.
14.4- Germe ve Esneklik Çalışmalarına Fonksiyonel Yaklaşım, 31.07. 2004, 17.0018.30; I. Uluslararası Fitness Lideri Sertifika Programı. ICHPER.SD ve Spor Bilimleri
Derneği. Acarkent Coliseum Yaşam Merkezi.
14.5- Meningomiyeloselde Ortezleme, 19 mart 2005, 16.20-16.40; V. Pediatrik
Ortopedi Kursu, 18-20 Mart 2005. Türkiye pediatrik Ortopedistler Derneği.Baltalimanı
Kemik hastanesi Oditoryumu.
15. Kurs Organizasyonunda Görev :
15.1- 46. ICHPER-SD Dünya Kongresi Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor
Komisyonu Engelliler Sporu 1. Kursu 8-9 Kasım 2005, Marmara Üniversitesi, Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Anadolu Hisarı Kampüsü.
15.2- 11th ICHPER.SD Europe Congress, Engelliler Sporu Kursu. 14-15 Mart
/20 Mart 2009. İÜ Avrasya Enstitüsü Konferans Salonu, Beyazıt Kampüsü.
15.3- Motor Measure Function - MFM (Türkçe) Testi Eğitim Kursu, 20 Aralık
2010. Dr. Carol Berard, Fzt. Françoise Girardot İ.Ü. İTF Nöroloji Anabilimdalı Fizyoterapi
Ünitesi ve Yeditepe Üniversitesi, SBF Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Serap İnal,
Arzu R. Özdinçler, Ela Tarakçı.
15.4- Yeditepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerine
yönelik Akuaterapi Kursu I, Mart- Nisan 2011 ve Akuaterapi Kursu II, 2012.
15.5. Nöromuskuler Hastalıklarda Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Kursu II, İstanbul
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
Ünitesi Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
Bölümü İstanbul üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon
Bölümü, Serap İnal, Piraye Serdaroğlu, Ela Tarakçı, Hakan beşer, Sezam Mergen, Çiğdem
Beşer. 29 Eylül 2012, Kalyon Otel Sultanahmet, İstanbul
16. Kurslar
16.1- Katıldığı Uluslararası Kurslar :
16.1.1- International Society of Prosthetics and Orthotics (ISPO) 4. World Congress,
London, 5th-9th September, 1983. Instuctional Courses :
Upper Limb Prosthetics
Orthopeadic Foot Wear and Adaptations
Spinal Orthotics
16.1.2- Basic Quality Assurance Workshop. Quality Assurance Program. King
Saud University Hospital System, 2th April 1986.
16.1.3- Department of Postgraduate and Academic Affairs and The Department of
Physiotherapy. Orthopaedic and Sports Related Workshops and Courses. October 1994January 1995.
Resistance Training, 28th November, 1994
Conditioning For A Sport, 7th December, 1994
Sports Injuries, 23rd January, 1995.
16.2- Katıldığı Ulusal Kurslar :
16.2.1- Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbolu Klasifikasyon Kursu,
TESYEV, Akdeniz Üniversitesi, 16-18 Kasım 2000.
16.2.2- Classification Seminar. International Paralympic Committee (IPC)
International Table Tennis Committee for the Disabled, 17.05.2003.
17- Yaratıcılık ve Geliştiricilik
Başlatılmasında Katkıda Bulunduğu Eğitim-Öğretim Programları:
17.1- M.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Tekerlekli Sandalye Dansı, Kas
Hastalıkları Derneği ile ortak çalışma , 1997-1999.
17.2- Engelliler Sporu Seçmeli Alan Dalı 5-6 ve 7-8. yarıyılda alanında açılan
minimum 26 kredilik dersleri alıp başarılı olan Antrenörlük Eğitimi öğrencileri Seçmeli
Alan Dalı olarak Engelliler Sporundan mezun olabilmekte ve Engelliler Sporu Antrenörlüğü
yapmak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmaktadırlar. Program ilk kez 2002-2003
döneminde altı (6), 2003-2004 döneminde beş (5) öğrenci sertifika almıştır. 2004-2005
döneminde 15 öğrencisi bulunmaktadır.

Benzer belgeler