Günün sorusu: Kişisel gelişim nedir?

Yorumlar

Transkript

Günün sorusu: Kişisel gelişim nedir?
Günün sorusu: Kişisel gelişim nedir?
Yönetici tarafından yazıldı
Çarşamba, 02 Kasım 2011 05:34 - Son Güncelleme Çarşamba, 02 Kasım 2011 05:43
Günün sorusu: Kişisel gelişim nedir?
İnsanlar potansiyel ile doğar. Ancak dünyada bir iyiler ve bir de, daha da iyiler
vardır. Yani insan fiziksel olduğu kadar nitelik olarakta gelişebilir. Kişinin herhangi
bir alanda sahip olduğu potansiyeli biraz daha öteye taşıması işine kişisel gelişim
diyebiliriz.
Kişisel gelişimin en temel noktası, kişinin kendini tanımasıdır. Kişinin kendini
tanıması, hangi alanlarda ne durumda bulunduğunu belirlemesi ve eksik olduğunu
düşündüğü alanlarda kendini geliştirmeye karar vermesi, kişisel gelişim sürecinin
1/9
Günün sorusu: Kişisel gelişim nedir?
Yönetici tarafından yazıldı
Çarşamba, 02 Kasım 2011 05:34 - Son Güncelleme Çarşamba, 02 Kasım 2011 05:43
başladığı andır.
Ruh ve zihinsel sağlığı düzgün bireylerin, belli bir metodolojiye dayalı olarak;
1-hedefleri netleştirmek
2-kararsızlıkları aşmak
3-bakış açısını değiştirmek
4-fark yaratmak
5-motivasyonu yükseltmek
6-zamanı iyi yönetmek
7-özgüveni arttırmak
8-kendini deneyimlemek (deneyim kazanmak)
2/9
Günün sorusu: Kişisel gelişim nedir?
Yönetici tarafından yazıldı
Çarşamba, 02 Kasım 2011 05:34 - Son Güncelleme Çarşamba, 02 Kasım 2011 05:43
9-başarı odaklı olmak
10-değişime, çağa ayak uydurmak
11-imaj yenilemek
12-sosyal iletişim gibi konularda aldığı eğitime Kişesel Gelişim denir
.Kişisel Gelişim; kişinin kendisini geliştirmesidir.
Kişisel Gelişim; hedeflerimize ulaşmada bizi motive eden bir çok teknik ve
strateji içeren süreçtir.
Kişisel Gelişim; başkalarıyla iyi ilişkiler ve iletişim kurmada adımlar atmaktır.
Kişisel Gelişim; içimizdeki olumsuz düşünce, yargı ve inanç kalıplarını
değiştirerek olumlu olan yeni düşünce, yargı ve inanç kalıplarını benimsemektir.
Kişisel Gelişim; İnsanın bulunduğu hal ve durumundan, kendisinin en yüksek
potansiyelini ortaya çıkartmasıdır.
Kişisel Gelişim olarak
tanımladıklarımız kişinin en yüksek potansiyelini açığa çıkartmada, bu potansiyeli
en iyi şekilde oluşturmada ve kullanmada katkısı olacak olan yollardan sadece bir
kaçıdır.
3/9
Günün sorusu: Kişisel gelişim nedir?
Yönetici tarafından yazıldı
Çarşamba, 02 Kasım 2011 05:34 - Son Güncelleme Çarşamba, 02 Kasım 2011 05:43
Ne hedefler belirlemek, ne iyi ilişki ve iletişim içinde olmak, nede düşünceleri,
inançları, yargıları değiştirmek tek başına Kişisel Gelişim demek değildir. Bunlar
kişilikte ve yaşamda gelişimlerdir. Kişisel Gelişime katkısı olan olumlu yaşamsal
gelişimlerdir. Ve her insan ister istesin, ister istemesin değişimin içinde yer alır. Kişisel Gelişim, yaşamsal süreklilik olan değişimden farklıdır. Yaşamsal
süreklilik, kişinin yaşadıkları, olaylar, kişilerle ilişkileri, edindiği deneyimsel
bilgilerle etkili değişim sağlar. Bu kişilerin bilinçsiz değişimine neden olur. Kişisel
Gelişim bilinçli değişimi gerektirir. Kişiler yeteneklerini, bilgi ve davranışlarını,
kişisel meziyetlerini bilinçli seçimlerle belirli bir yöne ve yola programladıklarında
meydana gelir.
Kişisel Gelişim, her insanın şu anki hal ve durumundan kendisinin en yüksek hal
ve durumuna g
eçiş yapmayı bilinçli olarak istediği anda başlar.
Bilinçli değişimi istediğimiz anda bunun adının ne olduğunun da bir önemi yoktur
aslında. Önemli olan bu dünyada var olan ve olduğunu sandığı kişiden daha farklı
bir kişi olabileceğini bilen herkesin, sonunda kendisinin en yüksek halinin olduğu
yola adım atmış olmasıdır.
Kişisel Gelişimin Faydaları
Kişisel gelişim bireyi çok yönlü geliştirmeyi amaçlar. Çünkü insanı sosyal hayatta
etkili, verimli, güçlü kılmanın yolu bilgi yapılandırmasıdır.
İnsan bunu ancak farklı öğrenmeler gerçekleştirerek yapar. Bu öğrenmeler
arasında ilşki kurduğu takdirde yaratıcı düşünme becerisi kazanabilir. İşte kişisel
gelişim ile bu amaçlanarak, birey bu potansiyel ve ilişkileri güçlendirip geliştirerek
yapılandırmaktadır.
4/9
Günün sorusu: Kişisel gelişim nedir?
Yönetici tarafından yazıldı
Çarşamba, 02 Kasım 2011 05:34 - Son Güncelleme Çarşamba, 02 Kasım 2011 05:43
Kişisel gelişim ile nitelikleri gelişen birey, artık çevresiyle olan etkileşim ve
iletişimde daha gelişkendir. Artık sosyal yaşamda daha etkili, verimli ve mutlu olur.
Bu fayda yada yatırım da diyebiliriz, insana değil tüm topluma yapılmıştır aslında.
Çünkü insan sosyal bir varlık olduğundan çevresini etkileyebilir veya çevresinden
etkilenebilir. Bu etkileşimler çok yönden gelişmiş toplumlar, popülasyonlar
meydana getirecektir.
KİŞİSEL GELİŞİMİN TARİHÇESİ
İnsanın var olmasıyla birlikte Kişisel Gelişim de var olmuştur. Dinler, efsaneler,
hikayeler, masallar , romanlar, oyunlar hep insanlığın yaşamı boyunca kişisel
gelişim konusuna hizmet etmişlerdir. Kişisel gelişimin bilimsellik ve araştırma devri
1900 lü yılların başından itibaren bazı araştırmacıların aşağıdaki sorunun yanıtını
bulmaya çalışmaları ile başlamıştır.
SORU: NİÇİN BAZI İNSANLAR BAŞARILI, BAZI İNSANLAR BAŞARISIZDIR?
Bu araştırmacıların başlıcaları Napelon Hill, Normant Vincent Peal, Dale
Carnegie, Clement Stone, Og Mandino, Brian Tracy, Zig Ziglar dırBu kişiler yıllar
süren araştırmalar ve klinik çalışmalar aracılığı ile başarılı insanlarla görüşmeler
yapmışlar başarının kanunlarını ve yöntemlerini tespite çalışmışlardır. Bu
doğrultuda yüzlerce araştırma sonucu ve kitap yazılmıştır.
NLP’nin DOĞUŞU
5/9
Günün sorusu: Kişisel gelişim nedir?
Yönetici tarafından yazıldı
Çarşamba, 02 Kasım 2011 05:34 - Son Güncelleme Çarşamba, 02 Kasım 2011 05:43
1970 yılların başında kişisel gelişimde yeni bir devir açılmıştır.Kaliforniya
Üniversitesi Santa Cruz kampüsünde Matematik bölümü öğrencisi Richard
Bandler ile Dil Bilimi profesörü John Grinde değişim ve gelişim konusunu birlikte
incelemeye karar verdiler
Bu araştırmalar sonucunda ortaya çıkan NLP insan mükemmelliğinin
incelenmesidir. Veya NLP başarının yeni teknolojisidir.
NÖRO: sinir sistemimize 5 duyumuza gönderme yapar
LİNGUİSTİK: Dil kullanma becerimize gönderme yapar
PROGRAMLAMA: düşüncelerimizin duygularımızın ve eylemlerimizin zihinsel
yazılımımızı yenileyerek değiştirebilecek olan alışkanlığa dönmüş programlar
oluğunu belirtmek için bilgisayar mühendisliğinden alınmış bir terimdir.
Richard Bandler ve John Grinder şu temel soru ile araştırmaya girdiler:Farklı
karakterdeki insanlar nasıl oluyor da mükemmelliği yakalıyorlar?
Şu tespitle yola çıktılar: Bu değişimi sağlayan kalıplar tespit edilip insanlarda
kullanılırsa istenilen sonuçlara ulaşılabilir
Yine bu iki
araştırmacı, gestalt terapisinin efsane haline gelen kurucusu alman psikiyatr Fritz
Perls, aile terapisinin en önemli isimlerinden biri olan Virginia Satire, Filozof ve
sistem düşünürü Gregory Betoson Amerikan klinik hipnoz topluluğunun kurucusu
tıp ve psikoloji diploması sahibi MİLTON ERİCKSON ile yıllarca birlikte çalıştılar
ve yeni bir değişim teknolojisi yarattılar ve bunun adını da NLP olarak tespit ettiler.
NLP NEDİR?
6/9
Günün sorusu: Kişisel gelişim nedir?
Yönetici tarafından yazıldı
Çarşamba, 02 Kasım 2011 05:34 - Son Güncelleme Çarşamba, 02 Kasım 2011 05:43
İçsel değişim teknolojisi olarak başlayan NLP zamanla kişisel gelişimin tüm
alanlarını kapsayan bir hale gelerek kişisel gelişimin yeni bir versiyonu olarak
görülmeye başlanan bir teknolojidir.
KİŞİSEL GELİŞİMİN FONKSİYONEL ESASLARI
Toplam başarıyı araştıran araştırmacılar gelişim ve başarının fonksiyonel
esaslarını genelde aşağıdaki gibi tespit etmişlerdir.
Düşünce
Beyin
Bilinç bilinçaltı
Dil
Arzu
İnanç
7/9
Günün sorusu: Kişisel gelişim nedir?
Yönetici tarafından yazıldı
Çarşamba, 02 Kasım 2011 05:34 - Son Güncelleme Çarşamba, 02 Kasım 2011 05:43
Hayal gücü
Amaç hedef
Özgüven
İlişkiler
Fizyoloji
UyumTavır,
tutum
Davranış
İsteklendirme
Değişim
8/9
Günün sorusu: Kişisel gelişim nedir?
Yönetici tarafından yazıldı
Çarşamba, 02 Kasım 2011 05:34 - Son Güncelleme Çarşamba, 02 Kasım 2011 05:43
Alışkanlıklar
Olumlu düşünce
Dönüşüm
Değerlerİlkeler
9/9

Benzer belgeler