Cadweld Multi

Yorumlar

Transkript

Cadweld Multi
CADWELD MULTI
®
Ekzotermik Kaynakta Son Teknoloji
TÜRKİYE
T
ÜRKİYE T
TEMSİLCİSİ
EMSİLCİSİ
Topraklama sisteminin
performasını, güvenirliğini arttırmak
ve yapımını kolaylaştırmak için
kaynak sistemi.
Ekzotermik Kaynak
Bağlantıları
CADWELD MULTİ Ekzotermik kaynak
Yöntemini basitleştirir.
Tek potayla 30’un üstünde
farklı bağlantı yapılabilir.
Ekzotermik kaynak bağlantıları uzun
ömürleri ile öne çıkarlar.
MEkanik veya civatalı eklerde korozyon
ve zayıflamalara neden olan termal
koşullara karşı dayanıklıdır.
Nasıl
Çalışır?
Adımda Bağlan
CADWELD MULTI,
pota ve yanmaz elyaf conta ile
her kaynak tipi için pota
değiştirme gerekliliğini
onrtadan kaldırmıştır.
CADWELD® Bağlantı
CADWELD ekzotermik kaynak
yöntemi, moleküler birleşme ile
birlikte iletkenleri birbirine bağlar.
Akım taşıma kapasitesi iletkeninkine
eşit olur. Bu tip bağlantı ile yapılan
topraklama sistemleri düşük dirençli,
sürekli iletken gibi çalışır.
CADWELD MULTI
Yeni CADWELD MULTİ’nin avantajları;
t 5FLQPUBJMFT‘O‘ST‘[ÎFǵJUUF
bağlantı sağlar.
t 1BUFOUMJZBM‘UNBTJTUFNJFSHJNJǵ
metalin akmasına izin vermez.
ADIM
İşlem klasik CADWELD kaynak
benzeridir. Tek bir fark vardır;
"Farklı kaynak tipleri için
farklı potalara ihtiyaç
duymaz."
1
Kaynak için değişik kesitteki
iletkenler ve yanmaz elyaf conta
kuru potanın içine konulur.
Tüm işlem 1 dakika içinde
tamamlanır. Her bir kaynak tipi
için gerekli yanmaz elyaf conta
tipleri arka sayfada yer
almaktadır.
t 1PUBPMVǵUVSEVǘVCBT‘OÎTBZFTJOEF
iletkenlerin kolay hizalanmasına
yardımcı olur.
t )BGJGàSàOTFUJTBZFTJOEF
kolay taşıma imkanı sağlar.
t ,PMBZLVMMBO‘NOFEFOJZMF
kaynak saniyeler içinde tamamlanır.
ADIM
3
Kaynak tozu ve tüpün alt
kısmına sıkıştırılmış barut potaya boşaltılır.
CADWELD MULTİ klasik CADWELD bağlantılarının
tüm avantajlarına cevap verir:
t"L‘NUBǵ‘NBLBQBTJUFTJJMFULFOJOLJOFFǵJUUJS
t,BM‘D‘NPMFLàMMFSCJSMFǵNFLBZ‘QMBSBZBEBLPSP[ZPOB
sebep olmaz.
t,MBTJL$BEXFMEUP[VJMFÎBM‘ǵ‘S
t$BEXFME1MVTJMFÎBM‘ǵ‘S
t)BSJDJHàÎLBZOBǘ‘WF‘T‘LBZOBǘ‘HFSFLNF[
t(ÚSTFMLPOUSPMPMBT‘E‘S
t.JOJNVNFǘJUJNHFSFLUJSJS
ntı Yapılır
Elyaf Conta
ADIM
2
ADIM
4
Pota kapatılır ve içine metal disk
bırakılır.
Kapak kapatılır ve çakmak ile
ateşlenir. 10 saniye sonra kapak
açılır.
CADWELD® Kaynak Bağlantı Şekilleri
Örgülü Bakır Kablo/Örgülü Bakır Kablo Som Bakır/Som Bakır
Korumada 6 nokta
CADWELD exotermik kaynak bağlantısı
ERICO 6 nokta koruma planının 3 ve 4.
maddelerinde kullanılabilir.
1. Yıldırım yakalama sistemleri.
t#BL‘SLBCMPTPNÚMÎàMFSJNN2
ÚSHàMàWFZBwNN
ÎBQBLBEBSE‘S
2. Yıldırım enerjisininin toprağa güvenli
şekilde iletimi.
3. Düşük empedanslı topraklama
sistem ile enerjinin sıfırlanması.
4. Eşpotansiyel sistemi.
t#BL‘SLBCMPTPNÚMÎàMFSJNN2
ÚSHàMàWFZBwNN
ÎBQBLBEBSE‘S
Örgülü Bakır Kablo/Som Şeridin Nervürsüz Demire Bağlantısı
t#BL‘SLBCMPTPNÚMÎàMFSJNN2
ÚSHàMàWFZBwNN
ÎBQBLBEBSE‘S
t#BL‘SWFZBÎFMJLǵFSJUQBQVÎÚMÎàTàwYwYNN
FLBEBSE‘S
t/FSWàSTà[EFNJSNN
EJS
Örgülü Bakır Kablo/Som Bakır veya Çelik Şerit/Pabuç Bağlantısı
5. (àÎTJTUFNMFSJOEFEBSCFLPSVNB
6. Alçak gerilimde darbe koruma.
Semboller her bağlantı tipi için gereken
gasket numaralarını gösterir.
Kaynak için 2 yanmaz
elyaf conta gerekli
Kaynak için 3 yanmaz
elyaf conta gerekli
t#BL‘SLBCMPTPNÚMÎàMFSJNN2
ÚSHàMàEFOWFZBwNN
ÎBQBLBEBSE‘S
t#BL‘SWFZBÎFMJLǵFSJUQBQVÎÚMÎàTàwYwYNN
FLBEBSE‘S
Bakır Şeridin Bakır Şeride Bağlantısı
t##WF$(wYww
YNN
t##WF&#wYww
YNN
"#$%&%'"(
1122. Cadde )*+*,,&)
-/+0-3"4,%&5%6%7865"9:
7 -+);+<*=+=/=0
>?-+);+<*[email protected]
Galvanizli Çelik Şeridin Galvanizli Şeride
Bağlantısı
t(BMWBOJ[MJÎFMJLǵFSJUÚMÎàTàwYwYNN
>,>A
B9B+-,
D
AEF
-/[email protected]:%&5%6%7865"9:
7 -+);@/=;+=) ?
>?-+);@/=;=<;

Benzer belgeler

cadweld - Radsan

cadweld - Radsan sıkıştırılmış halde barut bulunur. Tüpün altına vurarak barutun gevşemesini sağlayın.

Detaylı