2012 Yılı Uluslararası Yaşam Maliyeti

Yorumlar

Transkript

2012 Yılı Uluslararası Yaşam Maliyeti
www.tobb.org.tr
www.tobb.org.tr
Gözden Geçirme Notları
2012 Yılı Uluslararası Yaşam Maliyeti
Global piyasa insan kaynakları yönetim danışmanlık firması Mercer 1 tarafından 12.07.2012
tarihinde açıklanan, 2012 yılı Uluslararası Yaşam Maliyeti Araştırması haber bültenine
göre;
 2012 yılında dünyada yaşanan doğal afetler, ekonomik ve sosyal dalgalanmalar,
döviz
kurlarındaki
hareketlilik,
enflasyon
ve
konaklama
ücretlerindeki
dalgalanmaların yaşam maliyetini etkilemesinin doğal bir sonucu olarak
İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ
sıralamalarda farklılıklar olmuştur.
 New York dünyada en pahalı 33. şehir, Amerika’da ise en pahalı şehir olara bir
önceki yıla göre yapısını korumuştur.
 Dünya’nın en pahalı 10 şehri arasında, beşi Japonya’ya aittir.
 Avrupa şehirleri arasından Zürih en pahalı 10 şehir arasında bir önceki yılda olduğu
gibi 5. sıradaki yerini muhafaza etmiştir.
 Dünya’nın en ucuz 10 şehri arasında Pakistan’ın iki şehri yer alırken, en ucuz şehri
de 214. sıradaki Karaçi olmuştur.
 Endeks kapsamında yer alan İstanbul ili ise bir önceki yıla göre 9 basamak
gerileyerek 79. sırada yer almıştır.
Yaşam maliyeti araştırması, dünya şehirlerinin yaşam maliyetinin zaman içinde izlenmesi,
özellikle yurt dışına çalışan gönderen şirketlerin, çalışanlarına yapacağı ödemeleri
1
Mercer çokuluslu şirket ve hükümetlere yurt dışındaki çalışanlara ödenmesi gereken ücretler konusunda
rehberlik hizmeti veren uluslararası bir şirkettir.
Sayfa 1
Sayı: U.33.2/406
26.02.2013
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 20 00- 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
www.tobb.org.tr
www.tobb.org.tr
belirlemesinde önemli girdiler olarak hizmet veren bir araştırmadır. Araştırma her yıl
tekrarlanan ve örnekleme tasarımı ile gerçekleştirilen bir çalışmadır. Araştırmanın coğrafi
kapsamı dünya üzerindeki 6 kıta olup, her kıtadan örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 313
şehirdir. Örneğe alınan bu şehirlerde; konut, ulaştırma, gıda, giyim, ev eşyaları vb ana
harcama gruplarından 200’ün üzerinde mal ve hizmetin kıyaslamalı maliyetleri ölçülmektedir.
Araştırma sonucu elde edilen bu maliyetler ülkelerdeki göçmenlerin ücretlerinin tespitinde
kullanılmaktadır. Bir başka ifade ile kişilerin yaşamlarını devam ettirebilmesi ve insani
ihtiyaçlarını giderebilmeleri için gerekli olan ücret düzeyidir.
Şehirlerin yaşam maliyeti sıralaması;
 12 ay boyunca döviz hareketlerini, Amerikan Dolarına göre kıyaslanmasına,
 100 temel puana (referans olarak alınan şehir) sahip şehre (genelde New York’tur)
göre kıyaslanmasına
olanak vermektedir. Şehirlerin yaşam maliyetini etkileyen faktörler:
i.
Döviz kurlarıdır. Uluslararası alanda standart bir kıyaslamanın yapılabilmesi için sabit
bir sepet esas alınmaktadır. Bu sepetin ülkelere göre maliyeti ilgili ülke parasının ABD
Doları karşısındaki değerine bağlı olmaktadır. ABD Dolarının, ilgili ülke para birimi
karşısında değer kazanması durumunda sepetin maliyeti artmaktadır.
ii.
Ülke içinde yöresel fiyatlar bir başka ifade ile Tüketici Fiyatları Endeksidir. Eğer ilgili
şehirdeki fiyat hareketleri, baz alınan New York’taki fiyat hareketlerinin üzerinde bir
değişim göstermiş ise bu durumda ilgili şehrin yaşam maliyeti artmaktadır.
Araştırmanın coğrafi kapsamını oluşturan şehirler; 6 gruptan seçilmiştir. Ülke grupları Batı
Avrupa, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika, Asya Pasifik, Kuzey Amerika ve Orta Güney
Amerika’dır. Toplam 313 şehrin; %20,6’sı olan 65 şehir Batı Avrupa’dan, %9,2’si olan 29
şehir Doğu Avrupa’dan, %20,9’u olan 66 şehir Ortadoğu ve Afrika’dan, %22,9’u olan 72
şehir Asya Pasifik’ten, %15,6’sı olan 49 şehir Kuzey Amerika’dan ve %10,8’i olan 34 şehir de
Sayfa 2
İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: U.33.2/406
26.02.2013
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 20 00- 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
www.tobb.org.tr
www.tobb.org.tr
Güney ve Orta Amerika’dan seçilmiştir. Türkiye’de Doğu Avrupa ülke grubunda yer almakta
olup; Ankara, Bursa ve İstanbul illeri ile temsil edilmektedir (Bkz, Tablo 1)2
Ülke gruplarına göre yaşam maliyeti açısından ilk beşte yer alan şehirlerin, dünya ülkeleri
arasındaki sıralaması irdelendiğinde, ilk sırada bir önceki yıl ilk sıradaki Luanda (Angola)’nın
yerini Tokyo (Japonya) şehri almıştır. İkinci sırada ise bir önceki yılın birincisi Luanda (Angola)
gelirken, üçüncü sırada Osaka (Japonya) gelmektedir. 2012 yılı içinde Dünya’nın yaşaması en
yüksek maliyeti gerektiren ilk 10 ülkesinde Asya Pasifik Bölgesi ülkeleri yer almakta ve
Tokyo’da listenin başındadır. Dünya’nın 2012 yılında en pahalı 10 şehri sırası ile; Tokyo
(Japonya), Luanda (Angola), Osaka (Japonya), Moskova (Rusya), Cenevre (İsviçre), Zürih
(İsviçre), Singapur (Singapur), N’Djamena (Çat), Hong Konk (Hong Konk) ve Nagoya
(Japonya)’dır (Bkz, Tablo 2).
2
Mercer tarafından 2012 yılı raporunda ülkelerin sıralamasına yönelik tam liste verilmediğinden
yorumlardaki sıra bilgileri de GGN’de verilmek durumunda kalınmıştır.
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 20 00- 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Sayfa 3
İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: U.33.2/406
26.02.2013
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Tablo 1. Uluslararası Yaşam Maliyeti Araştırması Kapsamına Dâhil Edilen Şehirler
Şehir
Ait Olduğu Ülke
Şehir
Ait Olduğu Ülke
I. BATI AVRUPA ŞEHİRLERİ
I. BATI AVRUPA ŞEHİRLERİ (DEVAMI)
Aberden
Birleşik Krallık
Oxford
Birleşik Krallık
Amsterdam
Hollanda
Paris
Fransa
Antwerp
Belçika
Rome
İtalya
Athens
Yunanistan
Rotterdam
Hollanda
Aveiro
Portekiz
Rouen
Fransa
Barcelona
İspanya
Saarbrucken
Almanya
Basel
İsviçre
Stockholm
İsveç
Belfast
Birleşik Krallık
Strasbourg
Fransa
Berlin
Almanya
Stuttgart
Almanya
Bern
İsviçre
Turin
İtalya
Birmingham
Birleşik Krallık
Utrecht
Hollanda
Bracknell
Birleşik Krallık
Valletta
Malta
Brusells
Belçika
Valladolid
İspanya
Copenhagen
Danimarka
Vienna
Avusturya
Cork
İrlanda
Zug
İsviçre
Dresden
Almanya
Zürih
İsviçre
Dublin
İrlanda
Fransa orta şehir ortalaması
Dusseldorf
Almanya
Almanya orta şehir ortalaması
Essen
Almanya
İtalya orta şehir ortalaması
Franfurt
Almanya
Polonya orta şehir ortalaması
Friedrichshafen Almanya
Rusya orta şehir ortalaması
Geneva
İsviçre
İspanya orta şehir ortalaması
Glasgow
Birleşik Krallık
İsviçre orta şehir ortalaması
Graz
Avusturya
Birleşik Krallık orta şehir ortalaması
Hague
Hollanda
2. DOĞU AVRUPA ŞEHİRLERİ
Hamburg
Almanya
Ankara
Türkiye
Helsinki
Finlandiya
Belgrade
Slovakya
Leipzig
Almanya
Brastilava
Slovakya
Limasol
Kıbrıs
Bucharest
Romanya
Lisbon
Portekiz
Budapest
Macaristan
London
Birleşik Krallık
Bursa
Türkiye
Ludwigshafen
Almanya
Chisinau
Moldova
Luxembourg
Lüksemburg
İstanbul
Türkiye
Lyon
Fransa
Kiev
Ukrayna
Madrid
İspanya
Ljubljana
Slovenya
Malmö
İsveç
Minsk
Belarus
Milan
İtalya
Mlade Boleslav Çekoslavakya
Monaco
Monako
Moskow
Rusya
Munich
Almanya
Pitesti
Romanya
Nurnberg
Almanya
Poznan
Polonya
Oslo
Norveç
Prague
Çekoslavakya
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 20 00- 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Sayfa 4
www.tobb.org.tr
www.tobb.org.tr
İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: U.33.2/406
26.02.2013
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Tablo 1. Uluslararası Yaşam Maliyeti Araştırması Kapsamına Dâhil Edilen Şehirler (Devamı)
Şehir
Ait Olduğu Ülke
Şehir
Ait Olduğu Ülke
2. DOĞU AVRUPA ŞEHİRLERİ (DEVAMI)
3. ORTADOĞU VE AFRİKA ŞEHİRLERİ
(DEVAMI)
Pristina
Kosova
Gaborone
Botsvana
Riga
Litvanya
Harare
Zimbabve
Sarajevo
Bosna Hersek
Jeddah
Suudi Arabistan
Skopje
Makedonya
Johannesburg Güney Afrika
Sofia
Bulgaristan
Kampala
Uganda
St Petersburg
Rusya
Kahrtoum
Sudan
Tallinn
Estonya
Kigali
Ruanda
Tirana
Arnavutluk
Kinshasa
Kongo Demokratik Cum.
Vilnius
Letonya
Kuwait City
Kuveyt
Volvograd
Rusya
Lagos
Nijerya
Warsaw
Polonya
Libreville
Gabon
Yerevan
Ermenistan
Lome
Togo
Zagreb
Hırvatistan
Luanda
Angola
3. ORTADOĞU VE AFRİKA ŞEHİRLERİ
Lusaka
Zambia
Abidjan
Fildişi Sahili
Malabo
Ekvator Ginesi
Abu Dabi
Birleşik Arap Emirlikleri Manama
Bayreyn
Abuja
Nijerya
Maputo
Mozambik
Accra
Gana
Monrovia
Liberya
Addis Ababa
Etiyopya
Muscat
Umman
Algiers
Cezayir
Nairobi
Kenya
Amman
Yemen
N’Djamena
Çat
Antananarivo
Madagaskar
Niamey
Nijer
Bamako
Mali
Nouakchott
Moritanya
Bangui
Orta Afrika Cumhuriyeti Ouagadougou Burkina Faso
Banjul
Gambiya
Pointe Noire
Kongo
Beirut
Lübnan
Port Harcourt Nijerya
Blantyre
Malavi
Port Luis
Maritus
Brazzaville
Kongo Cumhuriyeti
Rabat
Fas
Cairo
Mısır
Riyadh
Suudi Arabistan
Cape Town
Güney Afrika
St Denis
Kenya
Casablanca
Fas
Kenema
Sierra Leone
Conakry
Gine
Tangier
Fas
Cotonou
Benin
Tehran
İran İslam Cumhuriyeti
Dakar
Senegal
Tel Aviv
İsrail
Damascus
Suriye
Tripoli
Libya Arap Cumhuriyeti
Dar Es Salaam
Tanzanya
Tunis
Tunus
Djibouti
Cibuti
Victoria
Şeyseller
Doha
Katar
Windhoek
Namibya
Douala
Kamerun
Yaounde
Kamerun
Dubai
Birleşik Arap Emirlikleri
Freetown
Sierra Leone
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 20 00- 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Sayfa 5
www.tobb.org.tr
www.tobb.org.tr
İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: U.33.2/406
26.02.2013
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Tablo 1. Uluslararası Yaşam Maliyeti Araştırması Kapsamına Dâhil Edilen Şehirler (Devamı)
Şehir
Ait Olduğu Ülke
Şehir
Ait Olduğu Ülke/Eyalet
4. ASYA PASİFİK ŞEHİRLERİ
4. ASYA PASİFİK ŞEHİRLERİ (DEVAMI)
Adelaide
Avustralya
Papeete
Fransız Polinezyası
Almaty
Kazakistan
Penang
Malezya
Ashkhabad
Türkmenistan
Perth
Avustralya
Auckland
Yeni Zelanda
Phnom Penh
Kamboçya
Baku
Azerbeycan
Port Moresby
Paua Yeni Gine
Banda Seri Begawan Brunei Drussalam
Pune
Hindistan
Bangalore
Hindistan
Pusan
Güney Kore
Bangkok
Tayland
Qingdao
Çin
Beijing
Çin
Samarkand
Özbekistan
Bishkek
Kırgızistan Cumhuriyeti
Seoul
Güney Kore
Brisbane
Avustralya
Shanghai
Çin
Canberra
Avustralya
Shenyang
Çin
Colombo
Sri Lanka
Shenzhen
Çin
Chengdu
Çin
Singapore
Singapur
Christchurch
Yeni Zelanda
Suzhou
Çin
Dhaka
Bangladeş
Sydney
Avustralya
Dalian
Çin
Taipei
Tayvan
Darwin
Avustralya
Tashkent
Özbekistan
Dunedin
Yeni Zelanda
Thimphu
Butan
Guangshou
Çin
Tianjin
Çin
Hanoi
Vietnam
Tbilissi
Gürcistan
Ho Chi Minh City
Vietnam
Tokyo
Japonya
Hong Kong
Hong Kong
Ulaanbaatar
Moğolistan
İslamabad
Pakistan
Vadodara
Hindistan
Jakarta
Endonezya
Wellington
Yeni Zelanda
Jinan
Çin
Wuhan
Çin
Kaohsiung
Tayvan
Wuxi
Çin
Karachi
Pakistan
Xian
Çin
Kolkota
Hindistan
Yangon
Myanmar
Kuala Lampur
Malezya
Çin orta şehir ortalaması
Kuantan
Malezya
Hindistan orta şehir ortalaması
Macau
Çin
5. KUZEY AMERİKA ŞEHİRLERİ
Chennai
Hindistan
Aguascalientes Meksika
Manila
Filipinler
Atlanta
Gabon
Melbourne
Avustralya
Boston
Massachusetts, ABD
Mumbai
Hindistan
Calgary
Alabama, ABD
Nagoya
Japonya
Chicago
Illinois, ABD
Nanjing
Çin
Cincinnati
Ohio, ABD
New Delphi
Hindistan
Cleveland
Ohio, ABD
Noumea
Yeni Kaledonya
Cuernavaca
Meksika
Osaka
Japonya
Dallas
Teksas, ABD
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 20 00- 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Sayfa 6
www.tobb.org.tr
www.tobb.org.tr
İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: U.33.2/406
26.02.2013
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Tablo 1. Uluslararası Yaşam Maliyeti Araştırması Kapsamına Dâhil Edilen Şehirler (Devamı)
Şehir
Ait Olduğu Ülke
Şehir
Ait Olduğu Ülke
5. KUZEY AMERİKA ŞEHİRLERİ (DEVAMI)
5. ORTA VE GÜNEY AMERİKA ŞEHİRLERİ
Denver
Colerado, ABD
Asuncion
Paraguay
Detroit
Michigan, ABD
Bogota
Kolombiya
Fort Lee
New Jersey, ABD
Brasillia
Brezilya
Guadalajara
Meksika
Buenos Aires
Arjantin
Greenville
South Carolina, ABD
Caracas
Venezuella
Guam Honululu
Hawai, ABD
Cayenne
Fransız Guyanası
Houston
Teksas, ABD
Cordoba
Arjantin
Indianapolis
Indiana, ABD
Curitiba
Brezilya
Fort de France
Las Vegas
New York, ABD
Fransız Karayipleri
Lexington
Kentucky, ABD
Georgetown
Guyana
Guetemala City
Los Angeles
California, ABD
Guetemala
Louisville
Kentucky, ABD
Hamilton
Bermuda
Mexio City
Meksika
Havana
Küba
Miami
Florida, ABD
Kingston
Jamaika
Minneapolis
Michigan, BAD
La Paz
Bolivya
Mobile
Alabama, ABD
Lima
Peru
Monterry
Meksika
Managua
Nikaragua
Montreal
Quebec, Kanada
Montevideo
Uruguay
Morristown
New Jersey, ABD
Nassau
Bahamalar
Nashville
Tennessee, ABD
Panama City
Panama
New York
New York, ABD
Pointe á Pitre
Guadeloupe
Ottowa
Port au Prince
Ottowa, Kanada
Haiti
Philadelphia
Pennsylvania, ABD
Port of Spain
Trinidad Tobago
Phoenix
Arizona, ABD
Quito
Ekvator
Rio de Janeiro
Pittsburg
Pennsylvania, ABD
Brezilya
Portland
Oregon, ABD
San Jose
Kostarika
Princeton
New Jersey, ABD
San Juan
Porto Riko
Raleigh
North Carolina, ABD
San Salvador
El Salvador
Regina
Saskatchewan, Kanada Santiago
Şili
San Francisco
California, ABD
San Domingo
Dominik Cumhuriyeti
San Diego
California, ABD
Sao Paulo
Brezilya
San Jose
California, ABD
Tegucigalpa
Honduras
Seattle
Washington, ABD
Brezilya orta şehir ortalaması
St Louis
Montana, ABD
Kanada orta şehir ortalaması
Toronto
Ontario, Kanada
ABD Ortalaması
Britanya Colombia, Kanada
Vancouver
Washington D.C
ABD
White Plains
New York, ABD
Winston Salem North Carolina
Sayfa 7
www.tobb.org.tr
www.tobb.org.tr
İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: U.33.2/406
26.02.2013
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 20 00- 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
www.tobb.org.tr
www.tobb.org.tr
Bir önceki yıla göre 2012 yılında Japonya’da tüketici fiyatları endeksi ‰2,0 oranında azalış
göstermiş olmasına karşın yaşanması en maliyetli şehre sahip olması, Pakistan’ın da 2012
yılında tüketici fiyatları endeksinin %11,3 oranında bir önceki yıla artış göstermesine rağmen
en ucuz şehre sahip olması ilginç bir sonuç olarak yorumlanabilir.
Şehirlerin yaşam maliyeti konusunda yapılan bu çalışmada kapsama dâhil edilmiş olan
ülkelerden, ülke gruplarına göre şehir sayısı tekrarı dikkate alınarak ilgili ülke grubunda iki ve
daha fazla sayıda tekrar eden ülkeler esas alındığında, seçilen ülkelere yönelik ekonomik,
sosyal, demografik alanda seçilmiş göstergeler itibarı ile durum analizi yapıldığında; Batı
Avrupa ülke grubunda en fazla nüfusa sahip olan ülke Rusya ve Almanya’dır. Her iki ülkenin
de yıllık nüfus artış hızında azalma eğilimi dikkati çekerken, yaş bağımlılık oranı da bu ülke
grubunda diğer gruplara göre oldukça düşüktür
Ülkemizin de içinde yer aldığı Doğu Avrupa ülke grubundaki ülkelerin göstergelerine
bakıldığında; 76 milyon nüfuslu ülkemizde yıllık ortalama nüfus artış hızı ‰12 değeri ile en
yüksek ülke durumundadır. Türkiye %48,0 olan yaş bağımlılık oranı ile yine en yüksek değere
sahip olup, toplam doğurganlık hızı açısından da ilk sıradadır. İşgücüne katılım oranı da düşük
seviyedir. 2012 yılında da Moskova Avrupa’nın en pahalı şehri olma özelliğini korumuştur.
2012 yılında en pahalı 10 şehir arasında Zürih ve Cenevre Avrupa kentleri olarak listede yer
alırken, Bern 14. sırada, Londra 25. sırada, Paris 37. sırada, Milano 38. sırada, Roma 42.
sırada, Stokholm 46. sırada, Viyana 48. sırada, Amsterdam 57. sırada, Helsinki 65. sırada,
Prag 69. sırada yer almıştır. Bir önceki yıla göre Viyana 12, Amsterdam 7, Helsinki 23 ve Prag
22 basamak gerileyerek yaşanması daha ucuz olan şehirler olmuştur.
Ortadoğu ve Afrika ülke grubunda nüfus yönünden lider olan Nijerya diğer göstergeler
açısından ise bu ülke grubu için seçilmiş olan 6 ülke içinde genel olarak ideal oranlardan
oldukça uzaktır. Yıllık nüfus artış hızı Kongo ve Sierra Leona’dan sonra en yüksek değerine
Nijerya’da sahip olup, ekonomik yaş bağımlılık oranı da çok yüksektir. Genel olarak expat
dünyası olarak bilinen Ortadoğu’da en pahalı şehir listede 67. sırada yer alan Beyrut olurken,
Abu Dabi 76. sırada, Dubai 94. sırada, Riyad 123. sırada ve Cidde 186. sırada yer almıştır.
Sayfa 8
İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: U.33.2/406
26.02.2013
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 20 00- 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
www.tobb.org.tr
www.tobb.org.tr
Asya ve Pasifik ülke grubunda nüfus yönünden dünya lideri olan Çin; yaş bağımlılık oranının
en düşük olduğu ve istihdam oranının da en yüksek olduğu ülkedir. Bu yıl Asya ve Pasifik
şehirleri yaşanması en maliyetli olan şehirleri ile listede üst sırlarda yer alması dikkati
çekmektedir. Bu ülke grubunda pahalılığın artışını etkileyen faktörler arasında Çin para
biriminin yükselişi, konut, ulaşım, yiyecek ve giyim gibi farklı harcama gruplarındaki fiyat
artışının yanı sıra yoğun talebe karşı kısıtlı olan konaklama olanakları sıralanabilir.
Kuzey Amerika ülke grubunda ise ABD’nin tüm göstergelerdeki liderliği dikkati çekmektedir.
Nüfus, yıllık ortalama nüfus artış hızı, kamu harcamalarından eğitim ve sağlığa ayrılan paylar
açısından bu ülke grubunda birinci sıradadır. Yaş bağımlılık oranının en düşük olduğu,
istihdam oranının en yüksek değere ve tüketici fiyat endeksinin de en düşük değere sahip
olduğu ülke Kanada’dır. Bu ülke grubunda New York dünyanın 33. en pahalı şehri iken, bu
ülke grubunun ise en pahalı şehri olma yapısını da korumuştur. Los Angeles bir önceki yıla
göre 9 basamak yükselerek 68. sırada, San Fransisko ise bir önceki yıla göre 16 basamak
yükselerek 90. sırada yer almıştır. Bir önceki yıl 108. sıradaki Washington 2012 yılında 107.
sırada yer almıştır. 2012 yılında ABD $’ının değer kazanması nedeniyle pek çok şehir listede
üst sıralara yükselmiş, bu şehirlerde yaşama maliyeti bir önceki yıla göre artmıştır.
Orta ve Güney Amerika ülke grubunda nüfus yönünden ilk sırada bulunan Brezilya, yıllık
nüfus artış hızının en düşük olduğu, yaş bağımlılık oranının en düşük olduğu, toplam
doğurganlık hızının en düşük olduğu, istihdam oranının en yüksek olduğu ülkedir.
Şehirlerin yaşam maliyeti araştırmasının 2012 yılı sonuçları; referans olarak alınan ve 100
puana sahip New York şehrine göre 2012 yılında bir önceki yıl birinci sıradaki Angola’nın
Luanda şehrinin yerini, Japonya’nın Tokyo şehrine bırakmıştır.
Araştırmanın veri derleme aşamasında, dünyada yaşanan doğal felaketler, ekonomik ve
sosyal dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik, enflasyon ve konaklama ücretlerindeki
dalgalanmalar,
yaşam
maliyetlerini
etkileyen
faktörler
olmuştur.
Ülkelerin
para
birimlerindeki dalgalanmaların neden olduğu emtia fiyatlarındaki yüksek oranlı değişimler
de, şehirlerin 2012 yılı sıralamasında etken olan diğer bir faktördür.
Sayfa 9
İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: U.33.2/406
26.02.2013
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 20 00- 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
www.tobb.org.tr
www.tobb.org.tr
Araştırma sonucuna göre ilk 10’da yer alan şehirlerin, 2011 yılı sıralamasındaki yerleri
kıyaslandığında; 2012 yılında sırasını koruyan Moskova, Cenevre ve Hong Konk olmuştur,
2012 yılı sonucuna göre sırası ile bu ülkelerin sıra numaraları 4, 5 ve 9’dur. 2012 yılında ilk
10’da yer alan Dünya’nın en pahalı şehirlerinden 9’u bir önceki yılda ilk ondaki şehirler olup,
sadece ilk ona 2012 yılında 10. sıradan giren Nagoya şehri olmuştur (Bkz, Tablo 2).
2012 yılında en ucuz olan 10 ülkenin sıra numaraları bir önceki yıl ile kıyaslandığında bir tek
Karaçi şehri 214. sıradaki yerini korumuş, diğer şehirlerin sıralama sayıları değişiklik
göstermiştir. Tiran bir önceki yıl 200. sırada yer alırken bu yıl 4 basamak birden yükselerek
204. sıradadır ve yaşanma maliyeti bir önceki yıla göre düşmüştür. İslamabad 2011 yılında en
ucuz beş şehir arasında iken, bu yıl 4 basamak birden yükselerek 213. sıradadır ve yaşanması
en ucuz ikinci şehirdir. Dünya’da yaşama maliyeti en düşük olan iki şehir Pakistan’a aittir ve
bu şehirler de İslamabad ve Karaçi’dir (Bkz, Tablo 3).
Tablo 2. Dünya’da Yaşam Maliyeti En Yüksek Olan İlk 10 Şehir
2012 Yılı Sıra No
2011 Yılı Sıra No
(2012-2011)
Sıralama Sayısı
Farkı
1
2
-1
2
1
1
3
6
-3
4
4
0
5
5
0
6
7
-1
7
8
-1
8
3
5
9
9
0
10
11
-1
Şehir
Ülke
Tokyo
Luanda
Osaka
Moskova
Cenevre
Zürih
Singapur
N’Djamena
Hong Kong
Nagoya
Japonya
Angola
Japonya
Rusya
İsviçre
İsviçre
Singapur
Çat
Hong Kong
Japonya
Sayfa 10
İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: U.33.2/406
26.02.2013
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 20 00- 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
www.tobb.org.tr
Tablo 3. Dünya’da Yaşam Maliyeti En Düşük Olan İlk 10 Şehir
2012 Yılı Sıra No
2011 Yılı Sıra No
(2012-2011)
Sıralama Sayısı
Farkı
204
200
4
205
208
-3
3
207
200
7
208
203
5
209
207
2
210
212
-2
211
210
1
212
213
-2
213
209
4
214
214
0
Şehir
Ülke
Tiran
Tegucigalpa
Skopje
Kolkata
Tunus
La Paz
Bişkek
Managua
İslamabad
Karaçi
Arnavutluk
Honduras
Makedonya
Hindistan
Tunus
Bolivya
Kırgızistan
Nikaragua
Pakistan
Pakistan
Ülkemiz, ilgili çalışmada üç şehir ile yer almaktadır. Bunlar; İstanbul, Ankara ve İzmir’dir.
İstanbul ili 2011 yılında listede yaşanması en pahalı olan 70. şehir iken, 2012 yılında 9
basamak daha yükselerek yaşama maliyeti ucuzlayan ve listede 79. sırada yer alan şehir
olmuştur.
Bu konuyla ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlama tarihini www.tobb.org.tr adresinde YAYINLAR başlığı altında,
Takvimden görebilirsiniz.
3
2012 yılı raporunda 206. sıradaki şehir gözlenmemektedir.
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 20 00- 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Sayfa 11
www.tobb.org.tr
İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: U.33.2/406
26.02.2013
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Benzer belgeler