Her Şeyin İnterneti`ni Benimseyin 14,4 Trilyon Dolardan Payınızı Alın

Yorumlar

Transkript

Her Şeyin İnterneti`ni Benimseyin 14,4 Trilyon Dolardan Payınızı Alın
Teknik Doküman
Her Şeyin İnterneti'ni Benimseyin
14,4 Trilyon Dolardan Payınızı Alın
Joseph Bradley
Joel Barbier
Doug Handler
Daha İlgili ve Değerli Bağlantılar Yeniliği, Üretkenliği,
Verimliliği ve Müşteri Deneyimini Güçlendirecektir
IoE'den en fazla değeri
elde etmek için, iş liderleri
IoE Potansiyel Değerinin
büyük bir kısmını oluşturan
kullanım örneklerindeki
önemli bilgileri temel alarak
kuruluşlarını dönüştürmeye
başlamalıdır.
Yönetici Özeti
• Her Şeyin İnterneti (IoE), 2013-2022 döneminde ortaya çıkarılacak veya şirketler
ve sektörler arasında geçiş yapacak artan gelirlerin ve düşen maliyetlerin bir
kombinasyonu olan 14,4 trilyonluk bir Potansiyel Değer yaratacaktır.
• IoE'nin Potansiyel Değerini destekleyen beş ana etken şunlardır: 1) varlık
kullanımı (azalan maliyetler), 2,5 trilyon Dolar; 2) çalışan üretkenliği (işgücü
verimliliğindeki artış), 2,5 trilyon Dolar; 3) tedarik zinciri ve lojistik (israfların
ortadan kaldırılması), 2,7 trilyon Dolar; 4) müşteri deneyimi (daha fazla
müşterinin eklenmesi), 3,7 trilyon Dolar; ve 5) yenilik (pazara sunma süresinin
kısaltılması), 3,0 trilyon Dolar.
• Teknoloji trendleri (bulut ve mobil bilişim, Büyük Veri, artan işlem gücü, vb. dahil)
ve iş ekonomisi (örn., Metcalfe yasası) IoE ekonomisinin itici güçleridir.
• Bu teknoloji ve iş trendleri IoE çağının kapılarını açıyor ve internete bağlı
olmayanları (insanlar, süreçler, veriler ve şeyler) bağlamak için daha önce
görülmemiş bir fırsat sunuyor. Şu anda, bir gün Her Şeyin İnterneti'nin bir parçası
olabilecek fiziksel nesnelerin yüzde 99,4'ü hala bağlı değil.
• Her Şeyin İnterneti (IoE)’ den en fazla değeri elde etmek için, iş liderleri IoE
Potansiyel Değerinin büyük bir kısmını oluşturan kullanım örneklerindeki önemli
bilgileri temel alarak kuruluşlarını dönüştürmeye başlamalıdır. Bu kullanım
örneklerinin arasında şunlar bulunmaktadır: akıllı şebeke, akıllı binalar, online
sağlık hizmetleri ve hasta izleme, akıllı fabrikalar, online özel eğitim, online ticari
araçlar (yer araçları), online pazarlama ve reklam, online oyun ve eğlence.
• Güçlü güvenlik özellikleri (mantıksal ve fiziksel) ve gizlilik politikaları, Her Şeyin
İnterneti Ekonomisinin önemli destekçileridir. IoE Potansiyel Değer tahminleri,
önümüzdeki on yıl içinde IoE'nin kamu-özel sektör şirketleri tarafından artan
bir şekilde benimsenmesine dayanmaktadır. Teknoloji odaklı güvenlik özellikleri
şirket ve müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak üzere tasarlanmış politikalar ve
işlemlerle birleştirilmezse bu artış engellenebilir.
Sayfa 1 © 2013 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.
Teknik Doküman
İnternet’teki bir sonraki
önemli büyüme dalgası
insanların, süreçlerin,
verilerin ve şeylerin bir araya
gelmesiyle yani Her Şeyin
İnterneti ile gerçekleşecek.
Her Şeyin İnterneti için Zaman Geldi
Cisco, fiziksel nesnelerin yüzde 99,4'ünün hala bağlı olmadığını tahmin etmektedir.1
Tersten bakıldığında, bu durum tüm dünya çapındaki 1,5 trilyon şeyden sadece
yaklaşık 10 milyarının bağlı olduğu anlamına gelir.2 Daha kişisel bir düzeyden
bakıldığında, bugün dünyada kişi başına yaklaşık 200 adet bağlanabilir şey
bulunmaktadır.3 Bu rakamlar, internete bağlı olmayanları bağlamanın doğuracağı
devasa potansiyeli vurgulamaktadır.
Buna rağmen, İnternet benzersiz bir büyüme göstermiştir (bkz. Şekil 1). Cisco, 2000
yılında yaklaşık 200 milyon şeyin İnternet'e bağlı olduğunu tahmin etmektedir. Diğer
unsurların yanı sıra mobil teknolojideki gelişmeler ve “kendi cihazını getir” (BYOD)
trendinden aldığı güçle bu rakam bugün yaklaşık 10 milyara yükselerek Şeylerin
İnterneti (IoT) çağına girmemizi sağlamıştır. İnternet’teki bir sonraki önemli büyüme
dalgası insanların, süreçlerin, verilerin ve şeylerin bir araya gelmesiyle yani Her Şeyin
İnterneti (IoE) ile gerçekleşecek.4
Şekil 1.
İnternet'e Bağlı Şey Sayısındaki Hızlı Artış.
Kaynak: Cisco IBSG, 2013
IoE birçok etkenden güç almaktadır. Birincisi, her zamankinden daha düşük
maliyetlerle elde edilebilen işlem gücünde, depolamada ve bant genişliğindeki büyük
artışlar (Moore kanunu hala işbaşında); bulut, sosyal medya ve mobil bilişimde hızlı
büyüme; Büyük Veriyi analiz edebilme ve eyleme geçilebilir bilgilere dönüştürebilme
yeteneği; teknolojileri (donanım ve yazılım) daha güçlü yöntemlerle birleştirebilme
yeteneği dahil olmak üzere güçlü teknoloji trendleri, bağlantıdan daha fazla değer
elde edilmesini mümkün kılmaktadır.
İkincisi, bağlantılı olmanın önündeki engeller ortadan kalkmaya devam ediyor.
Örneğin, IPv6 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 daha
fazla insanın, sürecin, verinin ve şeyin İnternet’e bağlanmasına izin vererek IPv4
sınırlamasının üstesinden geliyor. Şaşılacak surette, IPv6 bilinen evrendeki her bir
yıldızın 4,8 trilyon adresi olmasına yetecek kadar adres kapasitesi oluşturmaktadır.
Sayfa 2 © 2013 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.
Teknik Doküman
Potansiyel Değer . . . ortaya
çıkarılabilecek ya da IoE'den
yararlanma becerilerine
göre şirketler ve sektörler
arasında global olarak geçiş
yapabilecek potansiyel kâr/
zarar değeridir (daha yüksek
gelirler ve daha düşük
maliyetler).
Üçüncüsü, form faktörleri küçülmeye devam ediyor. Bugün, bir tuz tanesi
boyutlarındaki (1x1x1 mm) bir bilgisayarda bir güneş pili, ince film pil, bellek, basınç
sensörü ve kablosuz telsizi ve anteni bulunmaktadır. Bir tuz tanesi boyutlarındaki
(1x1x1 mm) kameralar artık 250x250 piksel çözünürlüğe sahip. Ayrıca, bir toz
zerresi boyutlarındaki (0,05x0,005 mm) sensörler sıcaklığı, basıncı ve hareketi
algılayıp iletebiliyorlar. Bu gelişmeler önemli çünkü gelecekte, İnternet'e bağlı şeyleri
insan gözünün görmesi bile zor olabilir.
Son olarak, IoE, değer yaratmanın bağlantıların gücüne ve daha spesifik olarak, bu
bağlantılardan zeka yaratma becerisine kaydığı gerçeğini göstermektedir. Şirketler artık
tek başına dahili temel yeterliliklere ve çalışanlarının bilgisine bel bağlayamaz; bunun
yerine, birçok harici kaynaktan zekayı daha hızlı bir şekilde yakalamaları gerekmektedir.
Bu, Her Şeyin İnterneti'nin mümkün kıldığı bağlantılar yoluyla gerçekleşecektir.
IoE, Şirketler ve Sektörler için 14,4 Trilyon Dolarlık
Potansiyel Değer Yaratıyor
Cisco'ya göre, Potansiyel Değer ortaya çıkarılabilecek ya da IoE'den yararlanma
becerilerine göre şirketler ve sektörler arasında global olarak geçiş yapabilecek
potansiyel kâr/zarar değeridir (daha yüksek gelirler ve daha düşük maliyetler).
Cisco, IoE Potansiyel Değerinin önümüzdeki on yıl içinde şirketler ve sektörler için
14,4 trilyon Dolar olacağını tahmin etmektedir (bkz. Şekil 2).5 Daha spesifik olarak,
Potansiyel Değer, önümüzdeki 10 yıl boyunca global kurumsal kârların yaklaşık yüzde
21 oranında artırılmasına dönük bir fırsatı temsil etmektedir.6
Başka bir deyişle, 2013 ila 2022 yılları arasında, IoE'nin yaratacağı 14,4 trilyon
Dolarlık bir değer (net kâr) global kuruluşlar tarafından "elde edilmeyi" bekleyecek.
IoE hem yeni değer ortaya çıkaracak hem de şirketlerin IoE fırsatlarından ne
ölçüde yararlandığına göre değerin kazananlar ve geç kalanlar arasında yeniden
dağıtılmasına (geçiş yapmasına) neden olacak. IoE'den en iyi şekilde yararlananlar,
bu değeri şu iki yoldan birini izleyerek elde edecek (spesifik örnekler için “Kullanım
Örneği” bölümüne bakın):
• Teknoloji yeniliklerinden ortaya çıkan yeni değerleri yakalayarak
• Dönüşme becerisini gösteremeyen ve IoE pazarına geçişten yararlanamayan
diğer şirketlere karşı rekabet avantajını ve pazar payını ele geçirerek7
Cisco’nun analizi, Potansiyel Değerin büyük kısmının (yüzde 66 ya da 9,5 trilyon Dolar)
akıllı şebeke ve akıllı binalar gibi sektöre özel kullanım örneklerine dayalı dönüşümden
elde edileceğini göstermektedir. Geri kalan yüzde 34'lük ya da 4,9 trilyon Dolarlık
kısım, gelecekteki çalışma şekli (uzaktan çalışma) ve seyahatlerin önlenmesi gibi
sektörler genelindeki kullanım örneklerinden elde edilmektedir. Cisco'nun işletmeler
ve sektörler açısından ilgili ve eyleme geçilebilir sonuçlar ve bilgiler sağlamak amacıyla
özel sektörün Potansiyel Değer miktarına odaklandığı unutulmamalıdır. Her ne kadar tek
başına kayda değer bir rakam olsa da 14,4 trilyon Dolarlık bu rakam, tüketiciler ya da
kamu sektörlerinden veya bu analizin kapsamının dışında olan sosyal faydalardan elde
edilebilecek Potansiyel Değeri kapsamamaktadır.
Cisco, Potansiyel Değeri sadece özel sektördeki, hem sektöre özgü hem de
sektörler genelindeki 50'den fazla kullanım örneğinin ortaya çıkardığı değerin göz
önünde bulundurulduğu ve bunların en fazla malzeme ve değer yaratan 21 örnek
Sayfa 3 © 2013 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.
Teknik Doküman
14,4 trilyon Dolarlık IoE
Potansiyel Değerini
belirleyen beş ana etken
bulunmaktadır. Bu sonuçlar,
iş liderlerinin IoE'den
nasıl yararlanacaklarını
planlamaya başlamasına
olanak sağlar.
altında birleştirildiği aşağıdan yukarıya doğru bir yaklaşımla hesaplamıştır. Daha
kapsamlı olan aşağıdan yukarıya doğru yaklaşımın eksiksizliğini ve büyüklük
sırasını doğrulamak üzere çapraz kontrol olarak yukarıdan aşağıya bir analiz de
gerçekleştirilmiştir. Son olarak, kullanım örneklerindeki değerlerin çift sayılmaması için
özen gösterilmiştir.8
Şekil 2.
IoE Ekonomisindeki Potansiyel Değer nedir?
Kaynak: Cisco IBSG, 2013
IoE Potansiyel Değerini 5 Etken Belirlemektedir
14,4 trilyon Dolarlık IoE Potansiyel Değerini belirleyen beş ana etken bulunmaktadır.
Bu sonuçlar, iş liderlerinin IoE'den nasıl yararlanacaklarını planlamaya başlamasına
olanak sağlar. Potansiyel Değer miktarı beş belirleyici etken arasında eşit dağılımlıdır.
• Varlık kullanımı (2,5 trilyon Dolar) — IoE, iş süreci uygulamalarını ve sermaye
verimliliğini artırarak satış, genel ve idari (SG&A) giderleri ve satılan malların
maliyetini (CoGS) azaltır.
• Çalışkan üretkenliği (2,5 trilyon Dolar) — IoE, işgücü verimliliklerini artırarak
mesai saatlerini azaltır ya da daha verimli hale getirir.
• Tedarik zinciri ve lojistik (2,7 trilyon Dolar) — IoE, israfı ortadan kaldırır ve işlem
verimliliklerini artırır.
• Müşteri deneyimi (3,7 trilyon Dolar) — IoE, müşterilerin yaşam boyu değerini
artırır ve daha fazla müşteri ekleyerek pazar payını büyütür.
• Pazara sunma süresinin kısaltılması dahil yenilik (3,0 trilyon Dolar) — IoE, ArGe yatırımlarının geri dönüşünü artırır, pazara sunma süresini kısaltır ve yeni iş
modelleri ve fırsatlarından ek gelir akışları oluşturur.
Bu alanlardan her birinin neredeyse aynı Potansiyel Değere sahip olması, şirketlerin
ilk olarak, maliyet azaltma ve gelir artırma faaliyetlerinin her ikisi de dahil olmak üzere
her bir iş sürecinin IoE'den nasıl etkileneceğini incelemesi gerektiğini gösterir.
Ek olarak, IoE’den yararlanabilmek için şirketler teknolojik güvenlik özelliklerini
(mantıksal ve fiziksel) şirket ve müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak üzere
tasarlanmış politikalar ve süreçlerle birleştirmelidir. IoE’nin önümüzdeki on yıl içinde
özel sektördeki büyüme potansiyeli, büyük oranda şirketlerin güvenlik ve gizlilik
çalışmalarının başarısına bağlı olacaktır.9
Sayfa 4 © 2013 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.
Teknik Doküman
Sonuç olarak, IoE
Ekonomisinin doğasında
insanların daha üretken ve
verimli olmasına, daha iyi
kararlar almasına ve daha
kaliteli bir yaşam sürmesine
olanak sağlamak yatar.
En Önemli Bağlantılar Hangileri?
Tanımı itibariyle, IoE üç tip bağlantı içerir — makineden makineye (M2M), insandan
makineye (P2M) ve insandan insana (P2P). 2022 yılına gelindiğinde, P2M ve P2P
bağlantıları birlikte toplam IoE Potansiyel Değerinin yüzde 55'ini oluşturacakken
geri kalan yüzde 45'lik kısım M2M bağlantılarından oluşacaktır (bkz. Şekil 3). M2M
bağlantılarının hızla önemli bir değer kaynağına dönüştüğü ve bu bağlantıların nihai
sonucunun insanlara fayda sağlamak olduğu unutulmamalıdır. Sonuç olarak, IoE
Ekonomisinin doğasında insanların daha üretken ve verimli olmasına, daha iyi kararlar
almasına ve daha kaliteli bir yaşam sürmesine olanak sağlamak yatar.
Şekil 3.
İnternet Bağlantılarının Çoğunluğu Hala P2M ve P2P'den Oluşuyor.
Kaynak: Cisco IBSG, 2013
Online sağlık hizmetleri ve hasta izleme harika bir örnek sunmaktadır (aşağıdaki
kullanım örneğinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz). Tıbbi cihazlar ile hastalar ve
doktorlar arasındaki (M2P) ve hastalar ile doktorların kendi aralarındaki (P2P)
bağlantıları zenginleştirerek hastaların evlerinde daha iyi hastane düzeyinde sağlık
hizmetleri sunulabilir. Bu; yaşam kalitesini iyileştirir, pozitif tıbbi sonuçları artırır ve hem
sağlık hizmeti sağlayanlar hem de hastalar açısından maliyetleri azaltır.
Coğrafya ve Sektör bazında Potansiyel Değer
Coğrafya ve sektör bazında Potansiyel Değer incelendiğinde ilginç sonuçlar
ortaya çıkmaktadır. Coğrafya bazında, Potansiyel Değer miktarı ana coğrafyalar
genelinde eşit şekilde dağılmaktadır (bkz. Şekil 4). Şekil 4'te, Potansiyel Değerin
her bölgenin kapasite boyutuna bölünmesiyle bulunan, her coğrafi bölge için fayda
etkisinin derecesi gösterilmektedir. Potansiyel Değerin coğrafi ve sektörel dağılımı
büyük oranda, her bölgenin göreli ekonomik büyüme hızından ve bölgelerdeki
her bir sektörün göreli konumundan etkilenmektedir. Örneğin, Çin'in Potansiyel
Değeri, büyük oranda göreli hızlı ekonomik büyümesinden ve imalat sektörünün
bu büyümedeki ağırlığından türetilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da,
Potansiyel Değer fırsatları daha çok hizmet alanlarında görülmektedir.
Sayfa 5 © 2013 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.
Teknik Doküman
Sektör perspektifinden,
18 sektörden dördü
toplam Potansiyel Değerin
yarısından fazlasını
oluşturuyor.
Şekil 4.
Potansiyel Değer Coğrafi Bölgeler Genelinde Eşit Dağılım Göstermekte Fakat
Bölgeleri Farklı Şekilde Etkilemektedir.
Kaynak: Cisco IBSG, 2013
Sektör perspektifinden, 18 sektörden dördü toplam Potansiyel Değerin yarısından
fazlasını oluşturuyor (bkz. Şekil 5).10 Bu miktar yüzde 27 ile imalatı, yüzde 11 ile
perakende ticareti, yüzde 9 ile bilgi hizmetlerini ve yine yüzde 9 ile finans ve sigorta
sektörünü kapsamaktadır. Geri kalan 14 sektörün oranları yüzde 7 ila yüzde 1
arasında değişmektedir.
Şekil 5.
İlk Dört Sektör Toplam Potansiyel Değerin Yarısından Fazlasını Oluşturuyor.
Kaynak: Cisco IBSG, 2013
Sayfa 6 © 2013 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.
Teknik Doküman
IoE'den en fazla değeri
edinmek için, iş liderleri
IoE'nin gerçek hayatta
nasıl işlediğini gösteren
kullanım örneklerindeki
önemli bilgileri temel alarak
kuruluşlarını dönüştürmeye
başlamalıdır.
Potansiyel Değerin sektörel dağılımı büyük oranda spesifik kullanım örneklerinden
etkilenmektedir. Örneğin, imalatçılar açısından Potansiyel Değerin büyük bir bölümü,
fabrikalardaki yüksek çeviklik ve esneklik ve çalışanların kabiliyetlerinden en iyi
şekilde yararlanma becerisi ile elde edilmektedir. Ek olarak, perakendeciler açısından
Potansiyel Değerin büyük bir kısmı online pazarlama ve reklam ile elde edilmektedir.
Potansiyel IoE etkisi açısından ilk beş sektör, toplam Potansiyel Değerin yüzde
63'ünü temsil etmektedir.
Gerçek Kullanım Örnekleri IoE'nin Etkisini ve
Potansiyelini Göstermektedir
IoE'den en fazla değeri edinmek için, iş liderleri IoE'nin gerçek hayatta nasıl
işlediğini gösteren kullanım örneklerindeki önemli bilgileri temel alarak kuruluşlarını
dönüştürmeye başlamalıdır. Bu teknik raporda sunulan ve 14,4 trilyon Dolarlık
toplam Potansiyel Değerin 6,17 trilyon Dolarlık bölümünü temsil eden sekiz kullanım
örneği, iş liderlerinin şirketlerinde nasıl bir yol izleyeceklerini belirlemelerine yardımcı
olabilecek şekilde seçildi.11
Bu kullanım örneklerinden her birinde bir genel açıklama, toplam Potansiyel Değere
yapılan katkı miktarı ve IoE'nin etkisini vurgulamak üzere 2013 ve 2022'deki önemli
kullanım örneği özniteliklerinin bir karşılaştırması yer almaktadır. Ek olarak, her
kullanım örneğinde bağlantıların değeri, ana IoE etkenleri, bağlantı türleri, IoE teknoloji
destekçileri ve değerin yaratıldığı mı yoksa geçiş yaptığı mı açıklanmaktadır.
1. Akıllı fabrikalar: toplam Potansiyel Değerin 1,95 trilyon Doları
Bağlanabilirliğin imalat işlemlerine ve uygulamalarına eklenmesi fabrika üretkenliğini
artırır, gerçek zamanlı envanter tedarikiyle envanter düzeyini azaltır ve ortalama
üretim ve tedarik zinciri maliyetlerini azaltır.
Akıllı fabrikalar, Potansiyel Değer açısından en büyük iki kullanım örneğinden
birini temsil eder. Değer büyük ölçüde daha iyi sensörleri, makineler arasında
gelişmiş bağlanabilirliği ve insanlarla sezgisel arayüz bağlantılarını bir araya getiren
daha akıllı makineler ile elde edilmektedir. Bu yeni özellikler, makinelerin daha
kolay programlanmasına ve daha verimli çalışabilmeleri için çalışma koşullarına
uyarlanabilmesine olanak sağlamaktadır. Ek olarak, analitik için arka uç bulut
bağlantıları işgücünün, sermayenin ve teknolojinin daha verimli bir şekilde entegre
edilmesine imkan tanımaktadır.
Sayfa 7 © 2013 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.
Teknik Doküman
Akıllı fabrikalarda değer;
maliyet azaltımı, gelir artışı
ve daha iyi işgücü işbirliği
yoluyla elde edilmektedir.
• IoE'nin yarattığı değerler: Daha akıllı makine tasarımları; enstrümantasyon ve
üretim koşulları üzerinde daha fazla kontrol
• Ana IoE etkenleri: Varlık kullanımı, tedarik zinciri ve lojistik
• IoE bağlantılarının türü: Makineden makineye
• IoE teknoloji destekçileri: Makine tasarım araçları, üretim sensörleri, çalışan
eğitimi
• Değer yaratma ya da geçişi Verimsiz üreticiler ve ülkelerden geçiş yaptı
Akıllı fabrikalarda değer; maliyet azaltımı, gelir artışı ve daha iyi işgücü işbirliği yoluyla
elde edilmektedir. Bundan hareketle, imalat sektörünün liderleri IoE teknolojilerinin
benimsenmesi sürecini hızlandırmalı ve çalışanların verimliliğini yükseltmek üzere
çalışanlar arasındaki işbirliğinin artırılmasına odaklanan inisiyatifleri göz önünde
bulundurmalıdır.
2. Online pazarlama ve reklam:
toplam 1,95 trilyon Dolarlık Potansiyel Değer
Pazarlama ve reklama dönük geniş kapsamlı BT ve sosyal uygulamalar şirketlerin
müşterilerle bağlantı kurma, davranışlarını analiz etme ve etkileşimlerinin etkilerini
optimize etme yöntemlerinde dönüşüm meydana getirmektedir. Örnekleri arasında
konum bazlı hizmetler, viral pazarlama ve mobil reklamlar yer almaktadır.
Günümüzde, çok sayıda ve birbirinden tamamen ayrı kanallar (TV, radyo, İnternet,
satış noktası) genelinde tümleşik pazarlama ve reklam stratejilerini oluşturmak ve
uygulamaya koymak çok güçtür. IoE, şirketlerin kendi müşterileri hakkında kapsamlı
bilgiler (davranışlar, tercihler, demografik profil) edinmesine ve müşterilerine, en
yüksek faydayı sağlayabilecek zamanda ve konumda her türlü cihaz üzerinden kişiye
özel mesajlar ve teklifler iletmesine olanak sağlayacaktır. Bu yeni paradigmada,
şirketler pazarlarındaki durumu gerçek zamanlı olarak değerlendirerek daha hızlı
yanıt verebilir; müşterilerin durumuna ve ödeme kabiliyetine göre fiyatlar sunarak
kârını artırabilir ve müşterilerinin isteklerine ve ihtiyaçlarına ilişkin bütüncül bir
değerlendirme ışığında tekliflerini diğer ürünler ve hizmetlerle bir paket halinde
sunarak gelirini artırabilir.
Sayfa 8 © 2013 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.
Teknik Doküman
Veri odaklı işletme çevikliği;
online pazarlama ve
reklamdan Potansiyel Değer
elde etmenin olmazsa
olmaz unsurudur.
• IoE'nin yarattığı değerler: Birçok kaynaktan alınan müşterilere ait demografik ve
satın alma geçmişi verilerinin özümsenmesi ve analizi
• Ana IoE etkenleri: Müşteri deneyimi, yenilik
• IoE bağlantılarının türü: Makineden makineye, insandan makineye ve insandan
insana
• IoE teknoloji destekçileri: Bulut bilişim, Büyük Veri, gerçek zamanlı karar
araçları, güvenlik
• Değer yaratma ya da geçişi: Her ikisi
Veri odaklı işletme çevikliği; online pazarlama ve reklamdan Potansiyel Değer
elde etmenin olmazsa olmaz unsurudur. Liderler, şirket genelindeki karar alma
süreçlerini geliştirmek için Büyük Veri ve bulut bilişimden yararlanan IoE inisiyatiflerine
odaklanmalıdır. Başarılı olabilmek için pazarlama, satış, servis ve destek dahil olmak
üzere müşteriyle iletişim kuran tüm departmanlar, IoE Ekonomisinde süratle değişen
müşteri taleplerine daha hızlı uyum sağlayabilir nitelikte olmalıdır.
3. Akıllı şebeke: toplam 757 milyar Dolarlık Potansiyel Değer
Verimli bir akıllı şebeke, kullanıcı davranışlarını daha iyi anlayabilmek ve elektrik
üretimi ve dağıtımının güvenilirliğini, ekonomisini ve sürdürülebilirliğini geliştirmek
üzere üretimden müşterilere kadar tüm süreçte ağ bağlantılarını kullanır.
Kamu hizmeti şirketleri günümüzde genellikle “en iyi çaba” altyapısına dayalı
olarak faaliyet göstermektedir: Enerjiyi üretip elektrik şebekelerine dağıtırlar fakat
varlıklarından tam olarak yararlanmazlar. Bu durum, şebekeyi arızaya açık bırakmakta
ve sadece tek yönde, üreticilerden tüketicilere elektrik akışına izin vermektedir.
Ek olarak, güç üretiminin hızla değişen enerji kullanımı döngülerine kolaylıkla
uyarlanamaması nedeniyle sistem verimsizdir. IoE; sorunları otomatik olarak saptayıp
onararak, elektrik akışlarını gerçek zamanlı talebe göre kontrol ederek, jeneratör
kullanımını geliştirerek ve rüzgar ve güneş enerjisi gibi daha sürdürülebilir enerji
kaynaklarına olanak tanıyarak elektrik şebekesini geliştirecektir.
Sayfa 9 © 2013 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.
Teknik Doküman
Akıllı şebekeden
Potansiyel Değer, ağırlıklı
olarak elektrik dağıtım
sisteminin verimliliğinin
ve güvenilirliğinin
artırılmasından elde
edilecektir.
• IoE'nin yarattığı değerler: Algılama, ölçüm ve kontrolleri gerçek zamanlı olarak
birbirine bağlayarak tedarik ve talep uyumunu geliştirir, güvenilirliği artırır ve
maliyetleri azaltır
• Ana IoE etkenleri: Tedarik zinciri ve lojistik
• Bağlantıların türü: Esasen makineden makineye
• IoE teknoloji destekçileri: Entegre ağ mimarisi, akıllı sensörler ve sayaçlar, özel
bulut bilişim, güvenlik
• Değer yaratma ya da geçişi: Tüm özel sektör paydaşları için enerji
maliyetlerinde net azalma
Akıllı şebekeden Potansiyel Değer, ağırlıklı olarak elektrik dağıtım sisteminin
verimliliğinin ve güvenilirliğinin artırılmasından elde edilecektir. Ancak, bunun için
önemli mevzuat değişiklikleri gereklidir. Bu değişikliklerin yapıldığını varsayarsak,
kamu hizmeti sektörünün lider şirketleri daha fazla esnekliğe, gelişmiş talep
yönetimine ve daha sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımına olanak tanıyan
inisiyatifleri uygulamaya hazır olmalıdır.
4. Online oyun ve eğlence:
toplam 635 milyar Dolarlık Potansiyel Değer
Bu kullanım örneği, tüm online oyun ve eğlence uygulamalarındaki servis sağlayıcı
(SP) ve yazılım tedarikçisi gelirlerini ve nakit akışlarını içermektedir; gelir getirmeyen
oyun faaliyetlerini (para destekli reklam) içermez.
Online oyun ve eğlence; Zynga'nın FarmVille oyunu gibi oyunlar, Netflix video akışı
ve Birleşik Krallık'ta bwin.party tarafından sunulan kumar oyunları dahil çok çeşitli
ürün ve hizmetleri kapsamaktadır. IoE, tüketicilerin başka kişilerle uzaktan oyun
oynamasına, kullanmak istedikleri içeriği isteğe bağlı olarak seçmelerine ve kullanmak
istedikleri cihazı seçmelerine (her cihazda, her zaman, her yerde) olanak sağlayarak
yepyeni bir eğlence anlayışı sunmaktadır.
• IoE'nin yarattığı değerler: Uzaktan işbirliği, zengin medya ve isteğe bağlı
programlar ile oyun ve eğlence deneyimini geliştirme
• Ana IoE etkenleri: Yenilik — yeni iş modellerinden geliri artırma
• IoE bağlantılarının türü: İnsandan makineye ve insandan insana
• IoE teknoloji destekçileri: Zeka, video, işbirliği, BYOD (Kendi Cihazını Getir),
güvenlik dahil yeni nesil ağ
Sayfa 10 © 2013 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.
Teknik Doküman
Oyun ve eğlence
sektörlerindeki liderler için,
bu kullanım örneğinde
içeriğin her cihaza,
her yerden dağıtımına
odaklanmanın önemi
vurgulanmaktadır.
• Değer yaratma ya da geçişi: Yeni değer ile geleneksel sağlayıcılardan
diğerlerine değer geçişinin birleşimi
Oyun ve eğlence sektörlerindeki liderler için, bu kullanım örneğinde içeriğin her
cihaza, her yerden dağıtımına odaklanmanın önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca, SP'ler
ile yakın iş ortaklıklarının, IoE Ekonomisinde müşterilerin beklediği ve hatta talep
ettiği kesintisiz, yüksek kaliteli deneyimin tedariki açısından büyük önem taşıdığını
göstermektedir.
5. Akıllı binalar: toplam 349 milyar Dolarlık Potansiyel Değer
Akıllı binalar; enerji verimliliğini artırmak, maliyetlerden tasarruf sağlamak ve içinde
yaşayan kişilerin deneyimini zenginleştirmek için mekanik, elektronik, HVAC ve
aydınlatma gibi bina hizmetlerini izleyen ve kontrol eden akıllı ve birleştirilmiş bir
elektronik cihazlar IP ağından oluşur.
IoE, halihazırda tek bir IP tabanlı platformda saklanan işlemleri bir araya getirerek
binalarda değer yaratılmasına olanak sağlar. IoE, bina yönetimi (HVAC, aydınlatma
ve güvenlik) verimliliğini büyük oranda artırarak israfı (enerji) azaltır. Akıllı binalar
ayrıca, alan kullanımını en üst düzeye çıkararak mevcut alandan daha verimli bir
şekilde yararlanılmasını sağlar. Örneğin, Cisco, IoE'nin aynı sayıda çalışan için alan
gereksinimlerini yüzde 40 azaltabileceğini tahmin etmektedir.
• IoE'nin yarattığı değerler: Daha düşük enerji maliyetleri, daha düşük yönetim ve
bakım maliyetleri, daha az sermaye harcamaları
• Ana IoE etkenleri: Varlık üretkenliği
• IoE bağlantılarının türü: Makineden makineye
• IoE teknoloji destekçileri: Sensörler, bulut bilişim, video, fiziki güvenlik
• Değer yaratma ya da geçişi: Yeni nesil ağ bağlantılı sistemlerden elde edilen
değer; bağımsız sistemlerden diğerlerine geçen değer ve daha az personel
gereksinimi
Bu kullanım örneği, önümüzdeki 10 yılda ticari gayrimenkul ve inşaat pazarları
üzerinde muazzam bir etki gösterecektir. Akıllı Bina inisiyatifleri etkinlik süresi
Sayfa 11 © 2013 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.
Teknik Doküman
Online ticari yer araçlarının
ana avantajları gelişmiş
lojistikten elde edilirken,
ayrıca hizmet kalitesi ve
istikrarını artırma fırsatı. . .
ve enerji tüketimi ve karbon
emisyonlarını azaltarak
çevreyle ilgili avantajları
hayata geçirme fırsatı
bulunur.
arttıkça, azalan işletim giderleri kiraların düşmesine yol açarak hem bina sahiplerine
hem de kiracılara fayda sağlayacaktır. IoE Ekonomisi, bina renovasyonunda ve yeni
inşaatlarda bir artış meydana gelmesine ve dolayısıyla, binaların daha süratli bir
şekilde demode olmasına neden olacaktır. Ticari gayrimenkul ve inşaat sektörü
liderlerinin, kendi sektörlerindeki bu önemli değişikliklere hazırlanmaya başlamaları
gerekecektir.
6. Online ticari kara araçları:
toplam 347 milyar Dolarlık Potansiyel Değer
Bu kullanım örneği; navigasyon, yol optimizasyonu ve lojistik iyileştirmeleri gibi
görevlerin otomasyonu için bir entegre kontrol sistemleri platformunu kullanan ticari
filo (kara) araçlarına dayanmaktadır.
Araçların çevreleriyle (yol, sinyaller, gişeler, diğer araçlar, hava kalitesi raporları,
envanter sistemleri) bağlantılarının gün geçtikçe artmasıyla birlikte, verimlilikler ve
güvenlik de büyük ölçüde artmaktadır. Örneğin, bir otomat kamyonunun sürücüsü,
gösterge panosundaki bir panele bakarak hangi konumdaki makinelere dolum
yapılması gerektiğini tam olarak görebilecektir. Bu senaryoda zamandan tasarruf
sağlanmakta ve maliyetler azalmaktadır.
• IoE'nin yarattığı değerler: Trafikte daha az zaman kaybı, daha düşük kaza oranı,
daha az yakıt ve onarım maliyeti
• Ana IoE etkenleri: Tedarik zinciri ve lojistik, varlık kullanımı
• IoE bağlantılarının türü: Makineden makineye
• IoE teknoloji destekçileri: Telematik, sensörler, bulut bilişim, güvenlik
• Değer yaratma ya da geçişi: Her ikisi
Bağlantılı ticari kara araçlarının ana avantajları gelişmiş lojistikten elde edilirken, iş
liderleri için ayrıca hizmet kalitesi ve istikrarını artırma fırsatı ve enerji tüketimi ve
karbon emisyonlarını azaltarak çevreyle ilgili avantajları hayata geçirme fırsatı bulunur.
Sayfa 12 © 2013 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.
Teknik Doküman
Online sağlık hizmetleri
ve hasta izleme, sağlık
hizmetleri sağlayıcılarının
hizmet verme yöntemlerini
temelden değiştirecektir.
Bu Potansiyel Değerin
hayata geçirilmesi için
faturalandırma ve sigorta
işlemlerinin de değiştirilmesi
gerekecektir.
7. Online sağlık hizmetleri ve hasta izleme:
toplam 106 milyar Dolarlık Potansiyel Değer
IoE, daha iyi bağlanmış cihazlara ve veri odaklı hasta yönetimine olanak tanıyarak
sağlık hizmetlerindeki etkililiği ve verimliliği artıracaktır.
Günümüz sağlık hizmetlerindeki verimsizliklerin pek çoğu depolanan bilgi ve veri
kaynaklarından kaynaklanmaktadır — ilgili tüm bilgilere hasta bakım noktasında
erişilmesi güçtür. Ek olarak, birçok ölçüm ve test manuel olarak uygulanmaktadır.
IoE'deki yüksek sayıdaki sensör ve bağlantı, akıllı evden izleme sistemleri sayesinde
hastanede kalma sürelerinin kısaltılmasına ve bilinen tüm en iyi uygulamalara uygun
standartlaştırılmış tedavilerle sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.
• IoE'nin yarattığı değerler: Sağlık koşullarını, ev ortamında daha düşük
maliyetlerle sürekli olarak izleme; sağlık hizmetlerinin tüm yönleriyle birleştirilmesi
ve koordine edilmesi
• Ana IoE etkenleri: Varlık kullanımı, tedarik zinciri, lojistik ve müşteri deneyimi
• IoE bağlantılarının türü: Makineden makineye ve makineden insana
• IoE teknoloji destekçileri: Tıbbi cihazlar, ev BT bağlantıları, güvenlik
• Değer yaratma ya da geçişi: Her ikisi
Online sağlık hizmetleri ve hasta izleme, sağlık hizmetleri sağlayıcılarının hizmet
verme yöntemlerini temelden değiştirecektir. Bu Potansiyel Değerin hayata
geçirilmesi için faturalandırma ve sigorta işlemlerinin de değiştirilmesi gerekecektir.
Bu değişikliklerden hareketle, iş liderlerinin hem yeni teknoloji odaklı inisiyatiflere hem
de değişim yönetimine odaklanması ve diğer yandan hastaların gizlilik endişelerine
çözüm sunması gerekecektir.
Sayfa 13 © 2013 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.
Teknik Doküman
IoE Ekonomisi, özel eğitim
kurumlarına öğretimi
ölçeklendirme ve kâr amaçlı
olmayan kurumlardan
önemli oranda daha
düşük maliyetlerle sunma
yeteneğini kazandıracak . .
..
8. Online özel üniversite eğitimi: toplam 78 milyar Dolarlık Potansiyel
Değer
Teknolojilerin daha iyi uygulanması öğretmen, fakülte ve eğitim içeriği kaynaklarının
ölçeklendirilmesine yardımcı olur; yeni öğrenme yöntemlerini artırır ve eğitim modelini
dönüştürür; bu sayede, öğrencilere her yerden, her zaman, her cihazdan kendi
hızlarında öğrenme fırsatı vererek müfredat esnekliği sağlar.
Günümüzde, eğitim ağırlıklı olarak profesörlerin dersliklerde kitap kullanarak
öğrencilere eğitim verdiği “fiziksel” bir deneyimdir. IoE, özel şirketlerin bu geleneksel
modele meydan okumasına olanak tanıyacaktır. Şu anda bile, ilk kullanıcılar, fiziksel
engelleri aşarak daha önce eğitime erişemeyen kişilere eğitim fırsatı sunabilmektedir.
IoE yeni iş modellerine imkan tanıyacak, profesörlerin erişim kitlesini genişletecek ve
ders kitabı maliyetlerini azaltacaktır.
• IoE'nin yarattığı değerler: Profesörlerin erişimini ve ölçeğini genişletme; yeni
iş modellerine imkan tanına; fiziksel yer kısıtlamaları olmaksızın global olarak
ölçeklendirme; ders kitabı maliyetlerini azaltma
• Ana IoE etkenleri: Müşteri deneyimi, varlık kullanımı
• IoE bağlantılarının türü: İnsandan insana ve makineden makineye
• IoE teknoloji destekçileri: Video, mobilite, BYOD, işbirliği araçları, güvenlik
• Değer yaratma ya da geçişi: Online eğitim modelinin erişiminde artış (geçiş)
IoE Ekonomisi, özel eğitim kurumlarına öğretimi ölçeklendirme ve kâr amaçlı olmayan
kurumlardan önemli oranda daha düşük maliyetlerle sunma yeteneğini kazandıracak
ve kâr amaçlı kuruluşlara, kâr amaçlı olmayan kuruluşlara kıyasla önemli bir rekabet
avantajı verecektir. Video ve online medya, eğitimde her ne kadar zaten kullanılıyor
olsa da, IoE Ekonomisinde bunlar akademik sonuçları artırmak ve kaliteli eğitimi daha
önce buna erişemeyen kişilere kadar genişletmek üzere kullanılabilecek kayda değer
yeni yetenekler sunacaktır. Bu, örneğin, IoE Ekonomisinde gerek duyulacak daha
yüksek teknik becerilerin kazandırılmasına yardımcı olarak önemli bir ekonomik etki
meydana getirecektir.
Sayfa 14 © 2013 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.
Teknik Doküman
“Oynamazsan
kazanamazsınız. Teknoloji
ve bağlantılılığın
kazananların ve
kaybedenlerin belirlenme
hızını artırdığı günümüzde
IoE'ye hazırlanmama
gibi bir seçenek kalmadı,
sadece buna ne zaman
hazırlanılacağına karar
verilmeli.”
Joseph Bradley,
Genel Müdür ve Kıdemli Direktör,
Cisco IBSG Global Research &
Economics, Communications, and
Planning Practices
Başlarken
IoE'nin kapsamı göz korkutucu görünebilir fakat aslında çok basit adımlar atarak
IoE'nin Potansiyel Değerinden payınızı almaya başlayabilirsiniz:
• İşletmenizin IoE açısından bugünkü durumunu belirleyin. İnsanlar, veriler
ve şeyler arasında kurulması gereken bağlantı sayısının çok yüksek olması
nedeniyle, şirketler teknoloji becerileri, iş süreci yönetimi, veri analitiği, bağlılık ve
güvenlik alanlarındaki güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmeye tabi tutmalıdır.
• BT'nin şirketinizin IoE'den yararlanmasını sağlamadaki rolünü kavrayın.
Maliyetleri azaltmak amacıyla BT'nin kullanılması, azalan verimler yasasına göre
marjinal faydayı azaltır; müşteri tabanını güçlendirmek ve büyütmek amacıyla
BT'ye yatırım yapılması daha büyük pozitif potansiyele sahiptir.
• Şirketinizin güvenlik ve gizlilik alanlarındaki becerilerini en üst düzeye
çıkarmak için şimdi adım atın: Yukarıda belirtildiği gibi, güvenlik ve gizlilik IoE
Potansiyel Değerinin temel destekçileri ve potansiyel önleyicileridir. IoE güvenliği,
ağ teknolojisi ile sağlanacaktır: Ağa bağlanan cihazlar (güvenliği cihaz düzeyinde
sağlamaya çalışmak yerine) ağın sunduğu yerleşik güvenlikten faydalanacaktır.
Diğer taraftan, gizlilik şirketlerin teknolojiyi etkili işlemler ve politikalarla
birleştirmesini gerektirir. IoE'den faydalanabilmek için şirketlerin, şirket ve müşteri
beklentilerini karşılayan yeni gizlilik modelleri belirlemesi gerekecektir.
En önemlisi, şirketlerin IoE'yi benimsemek için gerekli kendi şirket içi kültürel
değişimlerini göz önünde bulundurmaları gerekecektir. Bir BT yatırımının değeri,
bunun BT departmanı dışında sağladığı beceriler baz alınarak değerlendirilecektir.
IoE'nin Potansiyel Değeri, pazarlama, İK, finans, üretim, satış ve diğer kurumsal
departmanlardan gelir. Bu nedenle, bir şirketin BT ile ilgili kararlarında bu
departmanların gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır. IoE odaklı bu en iyi
uygulamaların benimsenmesi için istihdama ve girdi tedarikine ilişkin ve müşteriyle
irtibat alanlarındaki kurumsal politikaların uyarlanması gerekebilir.
Oyun Başladı . . .
Günümüzün iş liderleri çok sayıda zorlukla karşı karşıyadır. Yüksek değişim hızı,
karışıklığa ve yanlış bilgilendirmeye ve dolayısıyla, genellikle kötü kararlar alınmasına
ya da daha da kötüsü, hiçbir eylemde bulunulmamasına neden olmaktadır. Fiyat
şeffaflığı ve global tedarik zincirleriyle bir araya getirildiğinde, IoE çağının kapılarını
açan aynı teknoloji trendlerinin birçoğu ayrıca yeni katılımcıların yıllar geçmeden
sadece haftalar ve aylar içinde güçlü tehditlere dönüşmesine olanak tanımaktadır.
Bu ortamda, kazananlar ve kaybedenler daha önce hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde
belirleniyor. 14,4 trilyon Dolarlık Potansiyel Değere sahip IoE; pazar payının artırılması,
rekabet avantajının ele geçirilmesi, müşteri tabanının güçlendirilmesi ve büyütülmesi
ve kârlılığın artırılması açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Riskler çok yüksek
olduğu için artık harekete geçme zamanı geldi; zira, şirketler IoE'yi benimsemezlerse
10 yıl içinde bir yıllık kârlarından daha fazlasını kaybetmekle karşı karşıya kalacak.
Sayfa 15 © 2013 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.
Teknik Doküman
Yazarlar bu belgenin geliştirilmesinde sağladıkları değerli katkılardan ötürü Michael
Adams, Dave Evans, Jeremy Hartman, Jeff Loucks, James Macaulay, Bob Moriarty,
Ewan Morrison, Andy Noronha, Kathy O’Connell, Noelle Resare'ye ve Cisco IBSG’nin
endüstriyel uygulamalar birimlerine teşekkürlerini sunar.
Konuşmaya katıl:
#InternetofEverything
#IoE
Son Notlar
1. Kaynak: Cisco IBSG, 2013.
2. a.g.e.
3. a.g.e.
4. Cisco’nun tanımına göre: Her Şeyin İnterneti, bilgiyi; işletmeler, bireyler ve
ülkeler için yeni beceriler, daha zengin deneyimler ve beklenmeyen ekonomik
fırsatlar ortaya koyan eylemlere dönüştürerek insanları, süreçleri, verileri ve
şeyleri, ağ bağlantılarını daha önceden olmadığı kadar daha ilişkili ve değerli
hale getirmek için bir araya getirmektir.
5. Potansiyel Değer, İnternet Pazarının Büyüklüğünden ya da toplam hitap
edilebilir pazardan (TAM) farklıdır. Potansiyel Değer, önümüzdeki on yıl içinde
ortaya çıkarılabilecek ya da Her Şeyin İnternet'inden yararlanma becerilerine
göre şirketler ve sektörler arasında global olarak geçiş yapabilecek potansiyel
kâr/zarar değerine ilişkin bir tahmindir (10 yıllık net aktüel değer). Cisco
bu değerin önümüzdeki 10 yıl içinde 14,4 trilyon Dolar olacağını tahmin
etmektedir. Bunun aksine, tüm katılımcı tedarikçilerin yıllık geliri açısından
İnternet Pazarının Büyüklüğü ya da TAM'nin 2016'ya kadar 4,1 trilyon Dolara
ulaşacağı tahmin edilmektedir. İlgili bilgi ve iletişim teknolojilerinin (ICT)
yanı sıra e-ticaret ve reklam pazarını kapsamaktadır. Cisco, bu İnternet
pazarının 258 milyar Dolarlık (yüzde 6) bölümüne hitap edecektir (kaynak:
Cisco SMO, 2012). Potansiyel Değer faydaların bir sektördeki rakip şirketler
arasındaki geçişlerini; faydaların farklı sektörler arasındaki geçişlerini; yenilikçi
uygulamalarla elde edilen yeni gelir artışlarını; daha verimli işlemlerden elde
edilen maliyet tasarruflarını ve uygulama maliyetleri tahsisatlarını kapsar.
Potansiyel Değer dönüşüm geçirmeyen şirketlerdeki zararları; tüketici veya
devlet faydalarını; sosyal faydaları ve azalan işlem riski için değer tahminlerini
kapsamaz.
6. Şirketlerin IoE'nin Potansiyel Değerinden paylarını almak üzere gerekli
değişiklikleri tanımlama, tasarlama ve uygulamaya koymaları için yeterli süre
miktarı olması nedeniyle 10 yıllık bir dönemi seçtik. 14,4 trilyon Dolar, net
Potansiyel Değerdir. Brüt Potansiyel Değer 18,7 trilyon Dolardır. Başka bir
deyişle, 10 yıl içinde 14,4 trilyon Dolarlık bir net Potansiyel Değer elde etmek
için 4,3 trilyon Dolarlık bir yatırım gerekmektedir. Ek olarak, Cisco 14,4 trilyon
Dolarlık Potansiyel Değerin, 10 yıl boyunca yaklaşık yüzde 21'lik bir toplam
kurumsal kâr artışına denk geldiğini tahmin etmektedir.
Sayfa 16 © 2013 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.
Teknik Doküman
7. Cisco, Potansiyel Değerin yüzde 59'unun teknoloji yeniliklerinden
kaynaklanan yeni değerler olacağını ve yüzde 41'lik kısmının, rakiplerden
pazar payını kapan şirketler tarafından ortaya çıkarılacağını tahmin etmektedir.
8. Potansiyel Değerin nasıl hesaplandığını göstermek için “Online Ticari Yer
Araçları” kullanım örneğinden yararlanacağız. Cisco’nun analizinde iki faktör
göz önünde bulunduruldu: 1) filo sahiplerinin azalan maliyetleri ve 2) servis
sağlayıcılarının potansiyel gelir artışı. Ayrıca, toplam global ticari filoların
bir yüzdesi olarak ticari yer araçlarının penetrasyonunu tahmin ettik; buna
göre, bugünkü düşük penetrasyon seviyesinden (yüzde 6,3) 2022'ye kadar
yüzde 24,5'lik bir penetrasyona ulaşılacak. Araştırma yöntemiyle, ticari araç
başına IoE faydasını (yakıt verimliliği ve sürücü üretkenliği dahil) yıllık 970
Dolar olarak tahmin ettik. Bu faydalardan, bir defaya mahsus ve tekrarlayan
maliyetleri düştük. Ayrıca, SP gelir fırsatlarını da göz önünde bulundurduk.
Aynı penetrasyon rakamları baz alınarak, bağlanabilirlik ve katma değerli
servisler dahil olmak üzere SP'lerin yeni gelir fırsatları da analizde göz
önünde bulunduruldu. SP'ler için Potansiyel Değeri tahmin etmek amacıyla,
aylık 12-15 Dolarlık muhafazakar bir ortalama kâr belirledik. Toplam 347
milyar Dolarlık Potansiyel Değer, filo sahiplerinin ve servis sağlayıcılarının
edineceği faydaların birleşik net aktüel değerini yansıtmaktadır. Her Şeyin
İnterneti'nin sunduğu fırsatı değerlendirmek üzere bu tip bir kullanım örneği
odaklı, aşağıdan yukarıya yaklaşım uygulayan tek şirketin Cisco olduğuna
inanıyoruz.
9. IoE'deki büyük güvenlik ve gizlilik gereksinimi, ABD Başkanı Barack
Obama’nın 12 Şubat 2013'te imzalanan ve tüm ağ operatörlerini, şirketleri
ve tüketicileri siber tehditlere karşı akıllı ve güvenli olmaya davet eden siber
güvenlik kararnamesinde bir kez daha vurgulandı (http://www.whitehouse.
gov/cybersecurity).
10.Kaynaklar: Global Insight, Amerikan Üretkenlik ve Kalite Merkezi, ABD
Ekonomik Analiz Bürosu, ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu (tamamı 2012)
ve Cisco IBSG, 2013. Potansiyel Değer açısından ölçülen 18 sektör,
büyüklük sırasına göre şunlardır: 1) imalat; 2) perakende ticareti; 3) bilgi
hizmetleri; 4) finans ve sigorta; 5) sağlık hizmetleri; 6) eğitim hizmetleri; 7)
profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler; 8) idari ve atık yönetimi hizmetleri;
9) toptan ticaret; 10) sanat, eğlence ve rekreasyon; 11) kamu dışındaki
diğer hizmetler; 12) tarım, ormancılık, balıkçılık ve avlanma; 13) inşaat; 14)
taşımacılık ve depolama; 15) şirket ve kuruluş yönetimi; 16) gayrimenkul,
kiralama ve leasing; 17) madencilik ve 18) kamu hizmetleri.
11.14,4 trilyon Dolarlık Potansiyel Değer şu kullanım örneklerini ve değerleri
kapsamaktadır: 1) akıllı fabrikalar, 1,95 trilyon Dolar; 2) Online pazarlama
ve reklam, 1,95 trilyon Dolar; 3) akıllı şebeke, 757 milyar Dolar; 4) Online
oyun ve eğlence, 634 milyar Dolar; 5) akıllı binalar, 349 milyar Dolar; 6)
online ticari yer araçları, 347 milyar Dolar; 7) online sağlık hizmetleri/hasta
izleme, 106 milyar Dolar; 8) online özel üniversite eğitimi, 78 milyar Dolar;
9) yenilikçi ödemeler, 855 milyar Dolar; 10) varlık yönetimi, 451 milyar Dolar;
11) pazara sunma süresindeki kısalmalar, 1,03 trilyon Dolar; 12) iş süreci dış
kaynak kullanımı, 742 milyar Dolar; 13) sanal katılımcılar, 163 milyar Dolar;
14) tedarik zinciri maliyet tasarrufları, 697 milyar Dolar; 15) akıllı çiftçilik, 189
milyar Dolar; 16) dijital sinyalleme, 38 milyar Dolar; 17) yeni nesil çalışanlar
(BYOD, mobil işbirliği, uzaktan çalışma, VDI), 2,16 trilyon Dolar; 18) seyahatin
önlenmesi, 980 milyar Dolar; 19) fiziksel ve mantıksal güvenlik, 1,09 trilyon
Dolar; 20) yeni nesil perakende bankacılık şubeleri, 20 milyar Dolar; 21) yeni
nesil otomatlar (dijital alışveriş merkezleri), 49 milyar Dolar.
Teknik Doküman

Benzer belgeler