[email protected]

Transkript

[email protected]
[email protected]
VAKUM MAKİNESİ KULLANIM KOŞULLARI
VACUUM FORMING TERMS OF USE
Vakum makinesini kullanacak öğrencilerin makinenin güvenli
kullanımı konusunda temel eğitim almış olmaları gerekmektedir.
Vakum makinesi bir teknikerin veya asistan öğrencinin
gözetiminde doğru biçimde kullanılmalı, her zaman temiz
tutulmalıdır.
Öğrenciler, malzemelerini kendileri getirir. Kullanılabilecek
malzemeler PVC, PET gibi plastik levhalardır.
Kalıpların ısıtılınca erimeyecek malzemeden yapılmış olması
gerekmektedir.
Makine çalıştırılmadan önce kompresör açılmalıdır.
Vakum makinesi gözlemle çalışmaktadır; önceden belirlenmiş
fırın ısısı, ısıtma süresi ve vakum süresi değerleri yoktur. Bu
nedenle düşük değerlerden başlamanız, gerekirse optimum
seviyeye ulaşmak için değerleri arttırmanız önerilmektedir.
Yüksek değerler plastiklerin eriyerek alt tablanın içine akmasına
sebep olmaktadır.
Students using the vacuum forming should have basic training on
the safety operation of the machine.
Vacuum forming should be properly used under a technician’s or
assistant student’s supervision, kept clean at all times.
Students obtain their own materials. Materials that can be used
are plastic sheets such as PVC, PET, etc.
Formworks should be made from materials that do not melt
when heated.
Compressor should be turned on before starting the machine.
Vacuum forming works with observation; there are not set values
for oven heat, heating time and vacuuming time. Therefore, it is
advised that you start experimenting with lower values and
increase if necessary to reach an optimum. High values cause
plastic to melt and leak inside the lower table.
VAKUM MAKİNESİ GÜVENLİK KURALLARI
VACUUM FORMING SAFETY RULES
BU SİSTEM “YAPARAK ÖĞRENİLMEZ”
Hiçbir zaman yeterli eğitim ve destek olmadan vakum
makinesini kullanma. Teknisyenin ve / veya asistan
öğrencinin izlemesini ve yardımını iste. Bu sistemle ne
yaptığından %100 emin olmadan hiçbir şey deneme.
THIS SYSTEM CANNOT BE “LEARNED BY DOING”
Never use the vacuum forming without enough training
and assistance. Always ask for the technician’s or
assistant student’s supervision and help. Don’t try
anything with this system unless you are %100 sure
about what you are doing.
HASSAS PARÇALAR
Fırın kısmındaki seramik parçalar 300 derece ısıya
dayanmamaktadır. Isıyı asla 300 dereceye kadar
çıkarma.
FRAGILE PARTS
Ceramic pieces in the oven do not resist 300 degrees
celcius. Do not heat the oven up to 300 degrees celcius.
ELİNİ/PARMAĞINI SIKIŞTIRMA
Levha malzemeyi sabitlerken üst çerçeveyi siyah
tutma yerinden tutarak aşağı indir, diğer elinin üst
çerçeve ile alt çerçeve arasında olmadığından emin ol.
Makineyi çalıştırmadan önce fırının öne ve geriye
hareket ettiği raylar üstünde kimsenin elinin
olmadığına emin ol.
DO NOT JAM YOUR HAND/FINGER
While restraining the sheet material, hold the frame only
from the black grip and lower. Make sure that your other
hand is not between the upper frame and the lower
frame. Before starting the machines, make sure that
noone’s hand is on the rails where the oven moves back
and forth.
VAKUM MAKİNESİNİN FIRIN KISMINA DOKUNMA
Çalışma esnasında fırının sıcaklığı 300 dereceye kadar
çıkmaktadır. Makine çalışırken bu kısma dokunma.
DO NOT TOUCH THE OVEN OF THE VACUUM FORMING
While working, oven heats up to 300 degrees celcius.
Avoid touching this part while the machine is on.
SİSTEMİN ELEKTRONİK BÖLÜMLERİNDE TEHLİKELİ
VOLTAJ VARDIR.
Bu bölümlere normal kullanımda ulaşmaya gerek
yoktur. Ancak bakım nedeniyle ulaşılması gerekirse
öncelikle cihazın şebeke elektrik bağlantısı
kapatılmalıdır.
DANGEROUS VOLTAGES ARE PRESENT WITHIN THE
ELECTRONICS ENCLOSURES OF THIS SYSTEM.
Access to these areas is not necessary during normal
operation. If it becomes necessary to open one of these
enclosures for service reasons, disconnect the power
cord from your electrical supply.

Benzer belgeler

[email protected]

make@Bilgi Laser cutter should be properly used under a technician’s supervision, kept clean at all times. Students should bring and use their own lenses. Students obtain their own materials to be cut or engr...

Detaylı

02 - Teknik-El

02 - Teknik-El Altyap› inflaatlar› / Infrastructure construction Köprü ve viyadük inflaatlar› / Bridge and viaduct constructions Menfez ve altgeçit inflaatlar› / Box culvert and underpass buildings

Detaylı

Rehberlik Bülteni: 2015-2016 1.Dönem Karne Bülteni İçin Tıklayınız.

Rehberlik Bülteni: 2015-2016 1.Dönem Karne Bülteni İçin Tıklayınız. Sorunun sebebini bularak ve çocuğun karşısında değil, yanında olduğumuzu hissettirerek

Detaylı