İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Grafik ve Tablo Listesi Simge ve

Yorumlar

Transkript

İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Grafik ve Tablo Listesi Simge ve
İÇİNDEKİLER
Sayfa
Önsöz
İçindekiler
Grafik ve Tablo Listesi
Simge ve Kısaltmalar
Açıklama
III
V
VI
XVI
XVII
I. Özet Tablolar
1
II. Kültürel Faaliyetlere Katılım
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Radyo Dinleme Faaliyetine Katılım
Televizyon İzleme Faaliyetine Katılım
Kitap, Dergi, Gazete vb. Okuma ve Kütüphaneye Gitme Faaliyetlerine Katılım
Sinemaya Gitme Faaliyetine Katılım
Konsere, Tiyatroya, Operaya, Baleye Gitme Faaliyetlerine Katılım
Sanat Sergisine ve Müzeye Gitme Faaliyetlerine Katılım
9
15
22
34
40
52
III. Kültürel Faaliyetlere Ayrılan Zaman
1.
2.
3.
4.
5.
Radyo ve Müzik Dinlemeye Ayrılan Zaman
Televizyon ve Video İzlemeye Ayrılan Zaman
Yazılı Medya ve Kitap Okumaya Ayrılan Zaman
Sinema İzlemeye Ayrılan Zaman
Müzik ve Sahne Sanatları Gösterisi İzlemeye Ayrılan Zaman
58
66
73
81
85
IV. İnternet ve İnternet Dışı Bilgisayar Kullanımı
89
V. Eğlence
1. Kentsel Mekanlarda Gezinti Yapma ve Pikniğe Gitme Faaliyetlerine Katılım
2. Festival, Fuar, Eğlence Yerlerine Gitme Faaliyetlerine Katılım
101
112
Ek
1. Temel/alt Kültürel Alanlara Göre Günlük Faaliyet Sınıflaması
2. İlgili Bilgilere Ulaşmak İçin....
123
125
III
GRAFİK ve TABLO LİSTESİ
Sayfa
I. Özet Tablolar
Grafik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Faaliyet türüne göre referans ayında ev içi kültürel faaliyetlere katılım oranı
Faaliyet türüne göre referans ayında ev dışı kültürel faaliyetlere katılım oranı
Faaliyet türüne göre referans ayında ev dışı eğlence faaliyetlerine katılım oranı
Faaliyet türüne göre ortalama faaliyet süresi oranı
Kültür ve eğlence faaliyetlerine bir günde ayrılan ortalama süre
Temel alanlara göre kültürel faaliyetlere bir ayda ayrılan ortalama süre
1
2
2
3
3
4
Tablo
1. Faaliyet türüne göre referans ayında ev içi kültürel faaliyetlere katılım oranı
2. Faaliyet türüne göre referans ayında ev içi kültürel faaliyetlere katılımda cinsiyet
oranı
3. Faaliyet türüne göre referans ayında ev dışı kültürel faaliyetlere katılım oranı
4. Faaliyet türüne göre referans ayında ev dışı kültürel faaliyetlere katılımda
cinsiyet oranı
5. Eğlence türüne göre referans ayında ev dışı eğlence faaliyetlerine katılım oranı
6. Eğlence türüne göre referans ayında ev dışı eğlence faaliyetlerine katılımda
cinsiyet oranı
7. Faaliyet türüne göre ortalama faaliyet süresi oranı
8. Faaliyet türüne göre kültür ve eğlence faaliyetlerine bir günde ayrılan ortalama
süre
9. Temel alanlara göre kültür ve eğlence faaliyetlerine bir ayda ayrılan ortalama
süre
10. Temel alanlara göre kültür ve eğlence faaliyetlerine ayrılan ortalama süre oranı
4
5
5
5
6
6
7
7
8
8
II. Kültürel Faaliyetlere Katılım
1. Radyo Dinleme Faaliyetine Katılım
Grafik
1.1
1.2
1.3
1.4
Hanehalkı türüne göre referans ayında radyo dinleme faaliyetine katılım oranı
Yaş grubuna göre referans ayında radyo dinleme faaliyetine katılım oranı
Öğrenim durumuna göre referans ayında radyo dinleme faaliyetine katılım oranı
Çalışma durumuna göre referans ayında radyo dinleme faaliyetine katılım oranı
9
9
10
10
Hanehalkı yapısına göre referans ayında radyo dinleme faaliyetine katılım oranı
Yaş grubuna göre referans ayında radyo dinleme faaliyetine katılım oranı
Medeni duruma göre referans ayında radyo dinleme faaliyetine katılım oranı
Yerleşim birimine göre referans ayında radyo dinleme faaliyetine katılım oranı
Öğrenim durumuna göre referans ayında radyo dinleme faaliyetine katılım oranı
Çalışma durumuna göre referans ayında radyo dinleme faaliyetine katılım oranı
Hanehalkının gelir türüne göre referans ayında radyo dinleme faaliyetine katılım
oranı
1.8 Hanehalkının harcanabilir gelirine göre referans ayında radyo dinleme
faaliyetine katılım oranı
11
11
12
12
13
13
14
Tablo
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
14
IV
GRAFİK ve TABLO LİSTESİ (devam)
2. Televizyon İzleme Faaliyetine Katılım
Grafik
2.1 Hanehalkı türüne göre referans ayında televizyon izleme faaliyetine katılım
oranı
2.2 Hanehalkı türüne göre referans ayında televizyon izleme faaliyetine
katılmayanların oranı
2.3 Yaş grubuna göre referans ayında televizyon izleme faaliyetine katılım oranı
2.4 Yaş grubuna göre referans ayında televizyon izleme faaliyetine katılmayanların
oranı
2.5 Öğrenim durumuna göre referans ayında televizyon izleme faaliyetine katılım
oranı
2.6 Öğrenim durumuna göre referans ayında televizyon izleme faaliyetine
katılmayanların oranı
2.7 Çalışma durumuna göre referans ayında televizyon izleme faaliyetine katılım
oranı
2.8 Çalışma durumuna göre referans ayında televizyon izleme faaliyetine
katılmayanların oranı
Tablo
2.1 Hanehalkı yapısına göre referans ayında televizyon izleme faaliyetine katılım
oranı
2.2 Yaş grubuna göre referans ayında televizyon izleme faaliyetine katılım oranı
2.3 Medeni duruma göre referans ayında televizyon izleme faaliyetine katılım oranı
2.4 Yerleşim birimine göre referans ayında televizyon izleme faaliyetine katılım
oranı
2.5 Öğrenim durumuna göre referans ayında televizyon izleme faaliyetine katılım
oranı
2.6 Çalışma durumuna göre referans ayında televizyon izleme faaliyetine katılım
oranı
2.7 Hanehalkının gelir türüne göre referans ayında televizyon izleme faaliyetine
katılım oranı
2.8 Hanehalkının harcanabilir gelirine göre referans ayında televizyon izleme
faaliyetine katılım oranı
3. Kitap, Dergi, Gazete vb. Okuma ve Kütüphaneye Gitme Faaliyetlerine
Katılım
Grafik
3.1 Hanehalkı türüne göre referans ayında kitap, dergi, gazete vb. okuma
faaliyetine katılım oranı
3.2 Yaş grubuna göre referans ayında kitap, dergi, gazete vb. okuma faaliyetine
katılım oranı
3.3 Öğrenim durumuna göre referans ayında kitap, dergi, gazete vb. okuma
faaliyetine katılım oranı
3.4 Çalışma durumuna göre referans ayında kitap, dergi, gazete vb. okuma
faaliyetine katılım oranı
3.5 Faaliyeti gerçekleştirme sayısına göre referans ayında kütüphaneye gidenlerin
oranı
3.6 Faaliyeti gerçekleştirme sayısına göre referans ayında kütüphaneye gidenlerin
cinsiyet oranı
Sayfa
15
15
16
16
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
23
24
V
GRAFİK ve TABLO LİSTESİ (devam)
Sayfa
3.7 Hanehalkı türüne göre referans ayında kütüphaneye gitme faaliyetine katılım
oranı
3.8 Yaş grubuna göre referans ayında kütüphaneye gitme faaliyetine katılım oranı
3.9 Öğrenim durumuna göre referans ayında kütüphaneye gitme faaliyetine katılım
oranı
3.10 Çalışma durumuna göre referans ayında kütüphaneye gitme faaliyetine katılım
oranı
Tablo
3.1 Hanehalkı yapısına göre referans ayında kitap, dergi, gazete vb. okuma
faaliyetine katılım oranı
3.2 Hanehalkı yapısına göre referans ayında kütüphaneye gitme faaliyetine katılım
oranı
3.3 Yaş grubuna göre referans ayında kitap, dergi, gazete vb. okuma faaliyetine
katılım oranı
3.4 Yaş grubuna göre referans ayında kütüphaneye gitme faaliyetine katılım oranı
3.5 Medeni duruma göre referans ayında kitap, dergi, gazete vb. okuma faaliyetine
katılım oranı
3.6 Medeni duruma göre referans ayında kütüphaneye gitme faaliyetine katılım
oranı
3.7 Yerleşim birimine göre referans ayında kitap, dergi, gazete vb. okuma
faaliyetine katılım oranı
3.8 Yerleşim birimine göre referans ayında kütüphaneye gitme faaliyetine katılım
oranı
3.9 Öğrenim durumuna göre referans ayında kitap, dergi, gazete vb. okuma
faaliyetine katılım oranı
3.10 Öğrenim durumuna göre referans ayında kütüphaneye gitme faaliyetine katılım
oranı
3.11 Çalışma durumuna göre referans ayında kitap, dergi, gazete vb. okuma
faaliyetine katılım oranı
3.12 Çalışma durumuna göre referans ayında kütüphaneye gitme faaliyetine katılım
oranı
3.13 Hanehalkının gelir türüne göre referans ayında kitap, dergi, gazete vb. okuma
faaliyetine katılım oranı
3.14 Hanehalkının gelir türüne göre referans ayında kütüphaneye gitme faaliyetine
katılım oranı
3.15 Hanehalkının harcanabilir gelirine göre referans ayında kitap, dergi, gazete vb.
okuma faaliyetine katılım oranı
3.16 Hanehalkının harcanabilir gelirine göre referans ayında kütüphaneye gitme
faaliyetine katılım oranı
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
4. Sinemaya Gitme Faaliyetine Katılım
Grafik
4.1 Faaliyeti gerçekleştirme sayısına göre referans ayında sinemaya gitme
faaliyetine katılım oranı
4.2 Faaliyeti gerçekleştirme sayısına göre referans ayında sinemaya gidenlerin
cinsiyet oranı
4.3 Hanehalkı türüne göre referans ayında sinemaya gitme faaliyetine katılım oranı
34
34
34
VI
GRAFİK ve TABLO LİSTESİ (devam)
4.4 Yaş grubuna göre referans ayında sinemaya gitme faaliyetine katılım oranı
4.5 Öğrenim durumuna göre referans ayında sinemaya gitme faaliyetine katılım
oranı
4.6 Çalışma durumuna göre referans ayında sinemaya gitme faaliyetine katılım
oranı
Tablo
4.1 Hanehalkı yapısına göre referans ayında sinemaya gitme faaliyetine katılım
oranı
4.2 Yaş grubuna göre referans ayında sinemaya gitme faaliyetine katılım oranı
4.3 Medeni duruma göre referans ayında sinemaya gitme faaliyetine katılım oranı
4.4 Yerleşim birimine göre referans ayında sinemaya gitme faaliyetine katılım oranı
4.5 Öğrenim durumuna göre referans ayında sinemaya gitme faaliyetine katılım
oranı
4.6 Çalışma durumuna göre referans ayında sinemaya gitme faaliyetine katılım
oranı
4.7 Hanehalkının gelir türüne göre referans ayında sinemaya gitme faaliyetine
katılım oranı
4.8 Hanehalkının harcanabilir gelirine göre referans ayında sinemaya gitme
faaliyetine katılım oranı
Sayfa
35
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
5. Konsere, Tiyatroya, Operaya, Baleye Gitme Faaliyetlerine Katılım
Grafik
5.1 Faaliyeti gerçekleştirme sayısına göre referans ayında konsere gitme faaliyetine
katılım oranı
5.2 Faaliyeti gerçekleştirme sayısına göre referans ayında konsere gidenlerin
cinsiyet oranı
5.3 Hanehalkı türüne göre referans ayında konsere gitme faaliyetine katılım oranı
5.4 Yaş grubuna göre referans ayında konsere gitme faaliyetine katılım oranı
5.5 Öğrenim durumuna göre referans ayında konsere gitme faaliyetine katılım oranı
5.6 Çalışma durumuna göre referans ayında konsere gitme faaliyetine katılım oranı
5.7 Faaliyeti gerçekleştirme sayısına göre referans ayında tiyatro, opera, bale vb.
gitme faaliyetine katılım oranı
5.8 Faaliyeti gerçekleştirme sayısına göre referans ayında tiyatro, opera, bale vb.
gidenlerin cinsiyet oranı
5.9 Hanehalkı türüne göre referans ayında tiyatro, opera, bale vb. gitme faaliyetine
katılım oranı
5.10 Yaş grubuna göre referans ayında tiyatro, bale, opera vb. gitme faaliyetine
katılım oranı
5.11 Öğrenim durumuna göre referans ayında tiyatro, opera, bale vb. gitme
faaliyetine katılım oranı
5.12 Çalışma durumuna göre referans ayında tiyatro, opera, bale vb. gitme
faaliyetine katılım oranı
Tablo
5.1 Hanehalkı yapısına göre referans ayında konsere gitme faaliyetine katılım oranı
5.2 Hanehalkı yapısına göre referans ayında tiyatro, opera, bale vb. gitme
faaliyetine katılım oranı
5.3 Yaş grubuna göre referans ayında konsere gitme faaliyetine katılım oranı
40
40
40
41
41
41
42
42
42
43
43
43
44
44
45
VII
GRAFİK ve TABLO LİSTESİ (devam)
5.5 Medeni duruma göre referans ayında konsere gitme faaliyetine katılım oranı
5.6 Medeni duruma göre referans ayında tiyatro, opera, bale vb. gitme faaliyetine
katılım oranı
5.7 Yerleşim birimine göre referans ayında konsere gitme faaliyetine katılım oranı
5.8 Yerleşim birimine göre referans ayında tiyatro, opera, bale vb. gitme faaliyetine
katılım oranı
5.9 Öğrenim durumuna göre referans ayında konsere gitme faaliyetine katılım oranı
5.10 Öğrenim durumuna göre referans ayında tiyatro, opera, bale vb. gitme
faaliyetine katılım oranı
5.11 Çalışma durumuna göre referans ayında konsere gitme faaliyetine katılım oranı
5.12 Çalışma durumuna göre referans ayında tiyatro, opera, bale vb. gitme
faaliyetine katılım oranı
5.13 Hanehalkının gelir türüne göre referans ayında konsere gitme faaliyetine katılım
oranı
5.14 Hanehalkının gelir türüne göre referans ayında tiyatro, opera, bale vb. gitme
faaliyetine katılım oranı
5.15 Hanehalkının harcanabilir gelirine göre referans ayında konsere gitme
faaliyetine katılım oranı
5.16 Hanehalkının harcanabilir gelirine göre referans ayında tiyatro, opera, bale vb.
gitme faaliyetine katılım oranı
6. Sanat Sergisine ve Müzeye Gitme Faaliyetlerine Katılım
Grafik
6.1 Faaliyeti gerçekleştirme sayısına göre referans ayında sanat sergisine ve
müzeye gitme faaliyetine katılım oranı
6.2 Faaliyeti gerçekleştirme sayısına göre referans ayında sanat sergisine ve
müzeye gidenlerin cinsiyet oranı
6.3 Hanehalkı türüne göre referans ayında sanat sergisine ve müzeye gitme
faaliyetine katılım oranı
6.4 Yaş grubuna göre referans ayında sanat sergisine ve müzeye gitme faaliyetine
katılım oranı
6.5 Öğrenim durumuna göre referans ayında sanat sergisine ve müzeye gitme
faaliyetine katılım oranı
6.6 Çalışma durumuna göre referans ayında sanat sergisine ve müzeye gitme
faaliyetine katılım oranı
Tablo
6.1 Hanehalkı yapısına göre referans ayında sanat sergisine ve müzeye gitme
faaliyetine katılım oranı
6.2 Yaş grubuna göre referans ayında sanat sergisine ve müzeye gitme faaliyetine
katılım oranı
6.3 Medeni duruma göre referans ayında sanat sergisine ve müzeye gitme
faaliyetine katılım oranı
6.4 Yerleşim birimine göre referans ayında sanat sergisine ve müzeye gitme
faaliyetine katılım oranı
6.5 Öğrenim durumuna göre referans ayında sanat sergisine ve müzeye gitme
faaliyetine katılım oranı
6.6 Çalışma durumuna göre referans ayında sanat sergisine ve müzeye gitme
faaliyetine katılım oranı
6.7 Hanehalkının gelir türüne göre referans ayında sanat sergisine ve müzeye
gitme faaliyetine katılım oranı
Sayfa
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
52
52
53
53
53
54
54
55
55
56
56
57
VIII
GRAFİK ve TABLO LİSTESİ (devam)
Sayfa
6.8 Hanehalkının harcanabilir gelirine göre referans ayında sanat sergisine ve
müzeye gitme faaliyetine katılım oranı
57
III. Kültürel Faaliyetlere Ayrılan Zaman
1. Radyo ve Müzik Dinlemeye Ayrılan Zaman
Grafik
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Ana ve ikincil faaliyet olarak işitsel medyaya bir ayda ayrılan ortalama süre
Ana faaliyet türüne göre ikincil faaliyet olarak radyo dinleme süresinin oranı
Ana faaliyet türüne göre ikincil faaliyet olarak müzik dinleme süresinin oranı
Hanehalkı türüne göre radyo dinlemeye bir ayda ayrılan ortalama süre
Hanehalkı türüne göre müzik dinlemeye bir ayda ayrılan ortalama süre
Çalışma durumuna göre radyo dinlemeye bir ayda ayrılan ortalama süre
Çalışma durumuna göre müzik dinlemeye bir ayda ayrılan ortalama süre
Tablo
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
Ana ve ikincil faaliyet olarak işitsel medyaya bir ayda ayrılan ortalama süre
Ana faaliyet türüne göre ikincil faaliyet olarak radyo dinleme süresinin oranı
Ana faaliyet türüne göre ikincil faaliyet olarak müzik dinleme süresinin oranı
Hanehalkı yapısına göre radyo dinlemeye bir ayda ayrılan ortalama süre
Hanehalkı yapısına göre müzik dinlemeye bir ayda ayrılan ortalama süre
Demografik niteliklere göre radyo dinlemeye bir ayda ayrılan ortalama süre
Demografik niteliklere göre müzik dinlemeye bir ayda ayrılan ortalama süre
Öğrenim ve çalışma durumuna göre radyo dinlemeye bir ayda ayrılan ortalama
süre
1.9 Öğrenim ve çalışma durumuna göre müzik dinlemeye bir ayda ayrılan ortalama
süre
1.10 Hanehalkının gelir durumuna göre radyo dinlemeye bir ayda ayrılan ortalama
süre
1.11 Hanehalkının gelir durumuna göre müzik dinlemeye bir ayda ayrılan ortalama
süre
58
58
59
59
60
60
60
61
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
2. Televizyon ve Video İzlemeye Ayrılan Zaman
Grafik
2.1
2.2
2.3
2.4
Tablo
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Program türüne televizyon izlemeye göre bir haftada ayrılan ortalama süre
İkincil faaliyet türüne göre ana faaliyet olarak televizyon izleme süresinin oranı
Ana faaliyet türüne göre ikincil faaliyet olarak televizyon izleme süresinin oranı
Çalışma durumuna göre televizyon izlemeye bir haftada ayrılan ortalama süre
Program türüne göre ortalama televizyon izleme süresi
İkincil faaliyet türüne göre ana faaliyet olarak televizyon izleme süresinin oranı
Ana faaliyet türüne göre ikincil faaliyet olarak televizyon izleme süresinin oranı
Televizyon sahipliğine göre ortalama televizyon izleme süresi
Video, DVD ve VCD sahipliğine göre video, DVD ve VCD izlemeye bir ayda
ayrılan ortalama süre
2.6 Hanehalkı yapısına göre televizyon izlemeye bir haftada ayrılan ortalama süre
2.7 Hanehalkı yapısına göre video, DVD, VCD izlemeye bir ayda ayrılan ortalama
süre
66
66
67
67
68
68
68
69
69
69
69
IX
GRAFİK ve TABLO LİSTESİ (devam)
Sayfa
2.8 Demografik niteliklere göre televizyon izlemeye bir haftada ayrılan ortalama
süre
2.9 Demografik niteliklere göre video, DVD, VCD izlemeye bir ayda ayrılan ortalama
süre
2.10 Öğrenim ve çalışma durumuna göre televizyon izlemeye bir haftada ayrılan
ortalama süre
2.11 Öğrenim ve çalışma durumuna göre video, DVD, VCD izlemeye bir ayda ayrılan
ortalama süre
2.12 Hanehalkının gelir durumuna göre televizyon izlemeye bir haftada ayrılan
ortalama süre
2.13 Hanehalkının gelir durumuna göre video, DVD, VCD izlemeye bir ayda ayrılan
ortalama süre
70
70
71
71
72
72
3. Yazılı Medya ve Kitap Okumaya Ayrılan Zaman
Grafik
3.1 Ana ve ikincil faaliyet olarak yazılı medya ve kitaba bir ayda ayrılan ortalama
süre
3.2 Ana faaliyet türüne göre ikincil faaliyet olarak gazete, dergi vb. okuma süresinin
oranı
3.3 Hanehalkı türüne göre gazete, dergi vb. okumaya bir ayda ayrılan ortalama
süre
3.4 Hanehalkı türüne göre kitap okumaya bir ayda ayrılan ortalama süre
3.5 Öğrenim durumuna göre gazete, dergi vb. okumaya bir ayda ayrılan ortalama
süre
3.6 Öğrenim durumuna göre kitap okumaya bir ayda ayrılan ortalama süre
3.7 Çalışma durumuna göre gazete, dergi vb. okumaya bir ayda ayrılan ortalama
süre
3.8 Çalışma durumuna göre kitap okumaya bir ayda ayrılan ortalama süre
Tablo
3.1 Ana ve ikincil faaliyet olarak yazılı medya ve kitaba bir ayda ayrılan ortalama
süre
3.2 Ana faaliyet türüne göre ikincil faaliyet olarak gazete, dergi vb. okuma süresinin
oranı
3.3 Hanehalkı yapısına göre gazete, dergi vb. okumaya bir ayda ayrılan ortalama
süre
3.4 Hanehalkı yapısına göre kitap okumaya bir ayda ayrılan ortalama süre
3.5 Demografik niteliklere göre gazete, dergi vb. okumaya bir ayda ayrılan
ortalama süre
3.6 Demografik niteliklere göre kitap okumaya bir ayda ayrılan ortalama süre
3.7 Öğrenim ve çalışma durumuna göre gazete, dergi vb. okumaya bir ayda ayrılan
ortalama süre
3.8 Öğrenim ve çalışma durumuna göre kitap okumaya bir ayda ayrılan ortalama
süre
3.9 Hanehalkının gelir durumuna göre gazete, dergi vb. okumaya bir ayda ayrılan
ortalama süre
3.10 Hanehalkının gelir durumuna göre kitap okumaya bir ayda ayrılan ortalama
süre
73
73
74
74
75
75
76
76
77
77
77
77
78
78
79
79
80
80
X
GRAFİK ve TABLO LİSTESİ (devam)
Sayfa
4. Sinema İzlemeye Ayrılan Zaman
Grafik
4.1
4.2
4.3
4.4
Hanehalkı türüne göre sinema izlemeye bir ayda ayrılan ortalama süre
Öğrenim durumuna göre sinema izlemeye bir ayda ayrılan ortalama süre
Çalışma durumuna göre sinema izlemeye bir ayda ayrılan ortalama süre
Hanehalkının harcanabilir gelirine göre sinema izlemeye bir ayda ayrılan
ortalama süre
Tablo
4.1 Hanehalkı yapısına göre sinema izlemeye bir ayda ayrılan ortalama süre
4.2 Demografik niteliklere göre sinema izlemeye bir ayda ayrılan ortalama süre
4.3 Öğrenim ve çalışma durumuna göre sinema izlemeye bir ayda ayrılan ortalama
süre
4.4 Hanehalkının gelir durumuna göre sinema izlemeye bir ayda ayrılan ortalama
süre
5. Müzik ve Sahne Sanatları Gösterisi İzlemeye Ayrılan Zaman
Grafik
5.1 Hanehalkı türüne göre müzik ve sahne sanatları gösterisi izlemeye bir ayda
ayrılan ortalama süre
5.2 Öğrenim durumuna göre müzik ve sahne sanatları gösterisi izlemeye bir ayda
ayrılan ortalama süre
5.3 Çalışma durumuna göre müzik ve sahne sanatları gösterisi izlemeye bir ayda
ayrılan ortalama süre
5.4 Hanehalkının harcanabilir gelirine göre müzik ve sahne sanatları gösterisi
izlemeye bir ayda ayrılan ortalama süre
Tablo
5.1 Hanehalkı yapısına göre müzik ve sahne sanatları gösterisi izlemeye bir ayda
ayrılan ortalama süre
5.2 Demografik niteliklere göre müzik ve sahne sanatları gösterisi izlemeye bir ayda
ayrılan ortalama süre
5.3 Öğrenim ve çalışma durumuna göre müzik ve sahne sanatları gösterisi izlemeye
bir ayda ayrılan ortalama süre
5.4 Hanehalkının gelir durumuna göre müzik ve sahne sanatları gösterisi izlemeye
bir ayda ayrılan ortalama süre
IV. İnternet ve İnternet Dışı Bilgisayar Kullanımı
Grafik
1. Kişisel bilgisayar ve internet bağlantısı sahipliğine göre internet ve internet dışı
bilgisayar kullanımına bir ayda ayrılan ortalama süre
2. İnternet kafeye gitme durumuna göre internet ve internet dışı bilgisayar
kullanımına bir ayda ayrılan ortalama süre
3. Türüne göre internet ve internet dışı bilgisayar kullanımı faaliyetlerine katılım
süresi oranı
4. Çalışma durumuna göre internet kullanımına bir ayda ayrılan ortalama süre
5. Çalışma durumuna göre internet dışı bilgisayar kullanımına bir ayda ayrılan
ortalama süre
6. Faaliyeti gerçekleştirme sayısına göre referans ayında internet kafeye gidenlerin
oranı
81
81
82
82
83
83
84
84
85
85
86
86
87
87
88
88
89
90
90
91
91
92
XI
GRAFİK ve TABLO LİSTESİ (devam)
Sayfa
7. Faaliyeti gerçekleştirme sayısına göre referans ayında internet kafeye gidenlerin
cinsiyet oranı
8. Öğrenim durumuna göre kişisel bilgisayar ve internet bağlantısı sahipliği oranı
9. Öğrenim durumuna göre referans ayında internet kafeye gidenlerin oranı
10. Çalışma durumuna göre referans ayında internet kafeye gidenlerin oranı
Tablo
1. Kişisel bilgisayar ve internet bağlantısı sahipliğine göre internet ve internet dışı
bilgisayar kullanımına bir ayda ayrılan ortalama süre
2. İnternet kafeye gitme durumuna göre internet ve internet dışı bilgisayar
kullanımına bir ayda ayrılan ortalama süre
3. Türüne göre internet ve internet dışı bilgisayar kullanım faaliyetlerine katılım
süresi oranı
4. Hanehalkı yapısına göre internet ve internet dışı bilgisayar kullanımına bir ayda
ayrılan ortalama süre
5. Demografik niteliklere göre internet ve internet dışı bilgisayar kullanımına bir
ayda ayrılan ortalama süre
6. Öğrenim ve çalışma durumuna göre internet ve internet dışı bilgisayar
kullanımına bir ayda ayrılan ortalama süre
7. Hanehalkının gelir durumuna göre internet ve internet dışı bilgisayar
kullanımına bir ayda ayrılan ortalama süre
8. Öğrenim durumuna göre kişisel bilgisayar ve internet bağlantısı sahipliği oranı
9. Öğrenim durumu ve kişisel internet bağlantısı sahipliğine göre referans ayında
internet kafeye gidenlerin oranı
10. Hanehalkı yapısına göre referans ayında internet kafeye gidenlerin oranı
11. Yaş grubuna göre referans ayında internet kafeye gidenlerin oranı
12. Medeni duruma göre referans ayında internet kafeye gidenlerin oranı
13. Yerleşim birimine göre referans ayında internet kafeye gidenlerin oranı
14. Öğrenim durumuna göre referans ayında internet kafeye gidenlerin oranı
15. Çalışma durumuna göre referans ayında internet kafeye gidenlerin oranı
16. Hanehalkının gelir türüne göre referans ayında internet kafeye gidenlerin oranı
17. Hanehalkının harcanabilir gelirine göre referans ayında internet kafeye
gidenlerin oranı
92
92
92
93
93
93
94
94
95
95
96
96
97
97
98
98
98
99
99
100
100
V. Eğlence
1. Kentsel Mekanlarda Gezinti Yapma ve Pikniğe Gitme Faaliyetlerine Katılım
Grafik
1.1 Faaliyeti gerçekleştirme sayısına göre referans ayında gezinti yapma, kısa
turlarla gezme vb. faaliyetlere katılım oranı
1.2 Faaliyeti gerçekleştirme sayısına göre referans ayında gezinti yapma, kısa
turlarla gezme vb. faaliyetlere katılımda cinsiyet oranı
1.3 Öğrenim durumuna göre referans ayında gezinti yapma, kısa turlarla gezme vb.
faaliyetlere katılım oranı
1.4 Çalışma durumuna göre referans ayında gezinti yapma, kısa turlarla gezme vb.
faaliyetlere katılım oranı
1.5 Faaliyeti gerçekleştirme sayısına göre referans ayında piknik yapma faaliyetine
katılım oranı
101
101
102
102
102
XII
GRAFİK ve TABLO LİSTESİ (devam)
Sayfa
1.6 Faaliyeti gerçekleştirme sayısına göre referans ayında piknik yapma faaliyetine
katılımda cinsiyet oranı
1.7 Öğrenim durumuna göre referans ayında piknik yapma faaliyetine katılım oranı
1.8 Çalışma durumuna göre referans ayında piknik yapma faaliyetine katılım oranı
Tablo
1.1 Hanehalkı yapısına göre referans ayında gezinti yapma, kısa turlarla gezme vb.
faaliyetlere katılım oranı
1.2 Hanehalkı yapısına göre referans ayında piknik yapma faaliyetlere katılım oranı
1.3 Yaş grubuna göre referans ayında gezinti yapma, kısa turlarla gezme vb.
faaliyetlere katılım oranı
1.4 Yaş grubuna göre referans ayında piknik yapma faaliyetine katılım oranı
1.5 Medeni duruma göre referans ayında gezinti yapma, kısa turlarla gezme vb.
faaliyetlere katılım oranı
1.6 Medeni duruma göre referans ayında piknik yapma faaliyetine katılım oranı
1.7 Yerleşim birimine göre referans ayında gezinti yapma, kısa turlarla gezme vb.
faaliyetlere katılım oranı
1.8 Yerleşim birimine göre referans ayında piknik yapma faaliyetine katılım oranı
1.9 Öğrenim durumuna göre referans ayında gezinti yapma, kısa turlarla gezme vb.
faaliyetlere katılım oranı
1.10 Öğrenim durumuna göre referans ayında piknik yapma faaliyetine katılım oranı
1.11 Çalışma durumuna göre referans ayında gezinti yapma, kısa turlarla gezme vb.
faaliyetlere katılım oranı
1.12 Çalışma durumuna göre referans ayında piknik yapma faaliyetine katılım oranı
1.13 Hanehalkının gelir türüne göre referans ayında gezinti yapma, kısa turlarla
gezme vb. faaliyetlere katılım oranı
1.14 Hanehalkının gelir türüne göre referans ayında piknik yapma faaliyetine katılım
oranı
1.15 Hanehalkının harcanabilir gelirine göre referans ayında gezinti yapma, kısa
turlarla gezme vb. faaliyetlere katılım oranı
1.16 Hanehalkının harcanabilir gelirine göre referans ayında piknik yapma
faaliyetlere katılım oranı
103
103
103
104
104
105
105
106
106
107
107
108
108
109
109
110
110
111
111
2. Festival, Fuar, Eğlence Yerlerine Gitme Faaliyetlerine Katılım
Grafik
2.1 Faaliyeti gerçekleştirme sayısına göre referans ayında kermese, fuara, festivale
vb. gitme faaliyetine katılım oranı
2.2 Faaliyeti gerçekleştirme sayısına göre referans ayında kermese, fuara, festivale
vb. gitme faaliyetine katılımda cinsiyet oranı
2.3 Öğrenim durumuna göre referans ayında kermese, fuara, festivale vb. gitme
faaliyetine katılım oranı
2.4 Çalışma durumuna göre referans ayında kermese, fuara, festivale vb. gitme
faaliyetine katılım oranı
2.5 Faaliyeti gerçekleştirme sayısına göre referans ayında bar, disko, taverna vb.
eğlence yerlerine gitme faaliyetine katılım oranı
2.6 Faaliyeti gerçekleştirme sayısına göre referans ayında bar, disko, taverna vb.
eğlence yerlerine gitme faaliyetine katılımda cinsiyet oranı
2.7 Öğrenim durumuna göre referans ayında bar, disko, taverna vb. eğlence
yerlerine gitme faaliyetine katılım oranı
112
112
113
113
113
114
114
XIII
GRAFİK ve TABLO LİSTESİ (devam)
Sayfa
2.8 Çalışma durumuna göre referans ayında bar, disko, taverna vb. eğlence
yerlerine gitme faaliyetine katılım oranı
Tablo
2.1 Hanehalkı yapısına göre referans ayında kermese, fuara, festivale vb. yerlere
gitme faaliyetine katılım oranı
2.2 Hanehalkı yapısına göre referans ayında bar, disko, taverna vb. eğlence
yerlerine gitme faaliyetine katılım oranı
2.3 Yaş grubuna göre referans ayında kermese, fuara, festivale vb. yerlere gitme
faaliyetine katılım oranı
2.4 Yaş grubuna göre referans ayında bar, disko, taverna vb. eğlence yerlerine
gitme faaliyetine katılım oranı
2.5 Medeni duruma göre referans ayında kermese, fuara, festivale vb. yerlere
gitme faaliyetine katılım oranı
2.6 Medeni duruma göre referans ayında bar, disko, taverna vb. eğlence yerlerine
gitme faaliyetine katılım oranı
2.7 Yerleşim birimine göre referans ayında kermese, fuara, festivale vb. yerlere
gitme faaliyetine katılım oranı
2.8 Yerleşim birimine göre referans ayında bar, disko, taverna vb. eğlence yerlerine
gitme faaliyetine katılım oranı
2.9 Öğrenim durumuna göre referans ayında kermese, fuara, festivale vb. yerlere
gitme faaliyetine katılım oranı
2.10 Öğrenim durumuna göre referans ayında bar, disko, taverna vb. eğlence
yerlerine gitme faaliyetine katılım oranı
2.11 Çalışma durumuna göre referans ayında kermese, fuara, festivale vb. yerlere
gitme faaliyetine katılım oranı
2.12 Çalışma durumuna göre referans ayında bar, disko, taverna vb. eğlence
yerlerine gitme faaliyetine katılım oranı
2.13 Hanehalkının gelir türüne göre referans ayında kermese, fuara, festivale vb.
yerlere gitme faaliyetine katılım oranı
2.14 Hanehalkının gelir türüne göre referans ayında bar, disko, taverna vb. eğlence
yerlerine gitme faaliyetine katılım oranı
2.15 Hanehalkının harcanabilir gelirine göre referans ayında kermese, fuara,
festivale vb. yerlere gitme faaliyetine katılım oranı
2.16 Hanehalkının harcanabilir gelirine göre referans ayında bar, disko, taverna vb.
eğlence yerlerine gitme faaliyetine katılım oranı
114
115
115
116
116
117
117
118
118
119
119
120
120
121
121
122
122
XIV

Benzer belgeler